Views
7 months ago

2018

37 חברת Star UAV

37 חברת Star UAV System בסין חשפה בתערוכה בסינגפור דגם קונספטואלי של מטוס קרב בלתי מאויש המיועד לייצוא,‏ בשם .Star Shadow המטוס בעל חתימה נמוכה ושרידות גבוהה,‏ מתוכנן למשימות סיור ותקיפה.‏ משקל המראה מירבי 4,000 ק"ג,‏ גוף בתצורת יהלום באורך 7.3 מטר וכנפיים משוכות לאחור.‏ מוטת הכנפיים 15 מטר.‏ החברה מסרה שתצורה זו נותנת שח"ם של 0.1 מ"ר.‏ כונסי אוויר ונחירי פליטה של המנועים מתוכננים לשח"ם נמוך.‏ כני הנסע מתקפלים.‏ תא מטען עבור 400 ק"ג.‏ לא הוגדרו מערכות החיישנים והחימוש המתוכננים עבורו.‏ ההנעה ע"י טורבו-מניפה TWS800 תוצרת סין,‏ בדחף שמבוצע פיתוח למנוע גדול יותר בדחף 2 מנועי 7.56 ,kN 20 ומשקל kN כל אחד,‏ ומשקל 200 ק"ג.‏ משערים 500 ק"ג.‏ מהירות שיוט צפויה קמ"ש ומרבית 700 קמ"ש.‏ גובה תפעולי 39,000 רגל ומרבי 49,000 רגל.‏ משקל דלק ושהייה 600-400 1,500 ק"ג 12 שעות.‏ היעד לייצור אבטיפוס עד סוף 2018 וטיסה ראשונה באמצע .2019 )IHS Markit/Kelvin WOng( רחפן חמוש במקלע פותח בסינגפור _ 9 UASVISION.COM, בפברואר 2018 .36 חברת Armed Stinger UAV at Singapore Airshow 2018 www.uasvision.com/2018/02/09/armed-stinger-uav-at-singapore-airshow-2018/ #K0jZRYpO6EhL7vsJ.99 ST Kinetics חשפה בתערוכה בסינגפור רחפן חמוש בשם ,Stinger עם מערכת הנשק ,Ultimax שהיא מקלע 5.56 מותקנת על בסיס מיוצב.‏ היא בעלת כוחות רתע נמוכים,‏ ותוף של 100 קליעים.‏ רחפן חמוש זה מאפשר לתת סיוע קרוב ומהיר בשדה הקרב והגנה ליחידות סיור.‏ הרחפן ניתן להפעלה מרכב או לנשיאה ע"י 2-3 חיילים.‏ בוצעו ניסויי ירי מוצלחים בשנת 2017, אך הפיתוח נמשך לצורך שיפור הדיוק והבקרה.‏ היעד בהמשך הוא שילוב בקרת הרחפן במערכת SHADES הכוללת משקפיים בליסטיות ותצוגה עילית.‏ כמו כן עובדים על פיתוח בקרה ע"י גלי מוח.‏

38 Source: Shephard .37 מרכז מחקר בתחום הנשק האוטונומי הוקם בקוריאה הדרומית 27, NEW ATLAS בפברואר 2018 South Korea Establishes Research Center to Develop Autonomous Weapons https://newatlas.com/korea-ai-weapons-military-kaist-hanwha/53576/ הכתבה מתייחסת לחששות הגוברים בעולם מפני יישום של מערכות נשק אוטונומיות והעובדה שהקהילה הבינלאומית – האו"ם – אינה פועלת לניסוח של כללים מוסכמים בנושא.‏ מדגישים שרוסיה מפתחת מערכות כאלה ‏)עם חברת ‏"קלאשניקוב"(‏ ומסרבת לקבל את ההצעה המתגבשת במערב להסדרת תנאים מגבילים.‏ על רקע זה הוקם בקוריאה הדרומית ע"י חברת HANWHA והמכון האוניברסיטאי KAIST Technology( )Korea Advanced Institute of Science and מרכז למחקר של חידושים בתחום האינטליגנציה המלאכותית .)AI( נקבעו 4 תחומי מחקר:‏ מערכות AI המשרתות קבלת החלטות ופקודות.‏ אלגוריתמים לניווט לגופים תת-מימיים גדולים,‏ בלתי מאוישים.‏ מערכות חכמות מבוססות AI לאימון מטוסים.‏ טכנולוגיה למעקב ולזיהוי של ‏"גופים חכמים"‏ ‏,על בסיס .AI מציינים שקוריאה הדרומית מפעילה רובוטים אוטונומיים לסיורים בגבול עם הצפון.‏ אלה אינם יכולים לבצע ירי ללא אישור של אדם.‏ כמו כן מוזכרת התוכנית האמריקנית "Wingman" ללחימה אוטונומית.‏ מדגישים שהמדיניות היא לא לאפשר הפעלה של נשק בלי מעורבות חד-משמעית של אדם.‏ כטב"ם ממריא אנכית ושוהה באוויר 8 שעות .38

April 2018
Comparai 2018