Views
7 months ago

2018

39 UASVISION.COM, 6

39 UASVISION.COM, 6 בפברואר 2018 Martin UAV’s V-BAT Exceeds 8 Hours Endurance www.uasvision.com/2018/02/06/martin-uavs-v-bat-exceeds-8-hours-endurance/ #HvMGoJ7X9RYT8H41.99 כטב"ם V-BAT תוצרת חברת Martin ביצע טיסה שנמשכה 8.1 שעות ונחת עם רזרבת דלק לשעת טיסה נוספת.‏ בכך הדגימה החברה את היכולת המובטחת לשהייה של זהו כטב"ם טקטי בעל כנף קבועה,‏ עם יכולת המראה ונחיתה אנכית בשיטת על הזנב".‏ מתוכנן ליכולת רב-משימתית.‏ 8 שעות.‏ – tail-sitting ‏"יושב הדגמה זו היא אבן דרך חשובה במסלול שנועד לאפשר יכולת רב-משימתית טקטית ארוכה בשדה הקרב,‏ ללא הנטל של מערכות המראה ונחיתה הנדרשות לכטב"ם אחרים בגודל זה.‏ Source: Press Release

40 .39 כטב"ם חמקן סיני השלים טיסת בכורה DEFENSEWORLD.NET, 14 בפברואר 2018 www.defenseworld.net/news/21987/China_s_Latest_Stealth_Drone_Marks_First_ Flight#.Wof0IqiWaUk China's Latest Stealth Drone Marks First Flight Army testing 3-D printed drones for on-demand recon כטב"ם חמקן סיני בשם Tianying מתוצרת ,CASIC המיועד בכורה.‏ הוא ביצע 3 טיסות,‏ ארבע שנים לאחר שהחלה תוכנית הפיתוח.‏ הכטב"ם מיועד לגובה רב ולשהייה ארוכה ,)HALE( אורכו מוטת כנף 18 מטר,‏ שהייה 40 שעות במהירות שיוט לשהייה ארוכה,‏ השלים טיסת 9.85 מטר,‏ משקל המראה 1,500 ק"ג,‏ 150 קמ"ש.‏ הוא נושא מטע"דים במשקל 370 ק"ג וגובה טיסתו עד 7,500 מטר.‏ בנוי מחומרים מרוכבים וכולל מנוע בוכנה.‏ הוא כולל טכנולוגיות חדישות,‏ שעברו מבחני הוכחה יסודיים.‏ Image: Zhejiang Television מקל"ט איראני חדיש חמוש בנשק מונחה DEFENSEWORLD.NET, 7 בפברואר 2018 .40 www.defenseworld.net/news/21946/Iran_Begins_Mass_Production_of_Attack_Drone Iran Begins Mass Production of Attack Drone שר ההגנה האיראני חנך את קו הייצור הסדרתי של מטוס קרב בלתי מאויש איראני חדיש החמוש בפצצות מונחות מדויקות.‏ Mohajer 6 מצויד בפצצה מונחית Qaem וכולל יכולת סיור מודיעין ותקיפה.‏ הוא בעל רדיוס מבצעי גדול ומסייע לזרועות הצבא בזיהוי והשמדת מטרות.‏ כולל יכולות יום ולילה,‏ המראה ונחיתה על מסלולים קצרים,‏ ושהייה ארוכה.‏ זהו מטוס הקרב הבלתי מאויש האיראני הראשון החמוש בנשק מונחה.‏ הוא גדול יותר מדגמים אחרים במשפחת ולבנון.‏ .Mohajer כטב"ם Mohajerתפקד 4 בהצלחה בעימותים בסוריה,‏ עירק

ASEPA 2018
April 2018