Views
2 months ago

2018

41 כטב"ם סיני

41 כטב"ם סיני סולארי נושא חימוש מונחה DEFENSEWORLD.NET, 2 בפברואר 2018 .41 www.defenseworld.net/news/21912/ China___s__Solar_powered__UAV_Test_fires_100_kg_laser_guided_bomb__Other_ Munitions China’s 'Solar-Powered' UAV Test-Fires 100 kg Laser-Guided Bomb, Other Munitions כטב"ם סיני סולארי הנקרא )CH-4( Caihong-4 ביצע ניסויי ירי של מגוון סוגי חימוש.‏ קיים ספק בפרסום זה האם מדובר בתצורה שפורסמה בעבר,‏ של כטב"ם גדול עם 8 מדחפים,‏ או בתצורה משודרגת של כלי מסדרת Caihong אשר היה במקורו בעל מנוע דלק והוסב לסולארי.‏ סוגי החימוש שנבדקו – פצצת מצרר 50 ק"ג,‏ טיל מונחה 50 ק"ג,‏ פצצה מונחית לוויינים ופצצה גולשת מונחית לוויינים 50 ק"ג,‏ 100 ק"ג.‏ הכלי יכול לשאת חימוש מסוגים שונים באותה גיחה,‏ ולכן מאפשר מענה מהיר למגוון צרכים מבצעיים.‏ בהמשך תותקן יכולת חימוש בשאר הכלים במשפחה זו.‏

42 לייזר על כטב"ם לנטרול טילים בליסטיים SPUTNIKNEWS.COM, 13 פברואר,‏ 2018 .42 Flying Fire: Pentagon Orders Ballistic Missile-Killing Drone-Mounted Laser https://sputniknews.com/military/201802131061630492-drone-laser-anti-ballisticmissile/ הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים )MDA( הגישה בקשה לתקצוב של 66 מיליון דולר לתקציב ההגנה לשנת 2019 על מנת לפתח לייזר אשר יותקן על כטב"ם מגביה טוס שיוכל לנטרל טילים בליסטיים מיד לאחר שיגורם,‏ או אפילו לפני השיגור.‏ מתוך סכום זה,‏ 61 מיליון יוקצו לתגבור תוכנית אשר הסוכנות כבר מממנת בשם )LPLD( Low Power Laser Demonstrator ובה מפותח לייזר קל-משקל להתקנה על כטב"ם.‏ עוד 5 מיליון יוקצו להגדלת עוצמת הלייזר בכדי לטפל בטילים בליסטיים.‏ הכטב"ם עצמו טרם פותח,‏ והוא עשוי להיות אתגר לא קל שכן הוא צריך לטוס בגובה של 63 אלף רגל,‏ לשהות שם לפחות 36 שעות,‏ ולשאת משקל של 2,200 ק"ג שיכללו לייזר בעוצמה של 280-140 קילו-ואט.‏ הסוכנות רוצה גם שהכטב"ם יישא לייזר לעקיבה אחר מטרות,‏ לייזר להגנה עצמית ובקרת אלומה שתוכל להתגבר על הפרעות אטמוספיריות שעלולות להשפיע על יעילות לייזר הנטרול.‏ משרד ההגנה האמריקני ציין כי המטרה הראשונה היא שמערכת זו תנטרל טילים לאחר שיגורם,‏ שכן אז חתימתם התרמית גבוהה וניתן לאכן אותם.‏ אך בעתיד השאיפה תהיה לנטרל את הטילים עוד לפני השיגור.‏ .43 מאויש מתקדמת תוכנית לשילוב רכב רובוטי חמוש ורכב פיקוד DEFENSEWORLD.NET, 2 בפברואר 2018 US Army Plans to Expand Wingman Program to M113 Armored Personnel Carriers www.defenseworld.net/news/21910/ US_Army_Plans_to_Expand_Wingman_Program_to_M113_Armored_Personnel_Carri

April 2018
Komparai 2018