Views
8 months ago

2018

5 הגנרל סבור

5 הגנרל סבור שהטכנולוגיה של רובוטיקה תביא לשינוי יסודי בקרב היבשתי תוך 15-10 שנים.‏ בצבא כבר מתנהלת פעילות לפיתוח קונספטים של שילוב אמצעים רובוטיים ואוטונומיים יבשתיים ואוויריים שיסייעו לכוחות הקרקע במבצעים התקפיים של כיבוש וטיהור שטחי אויב.‏ בדבריו ציין גם ששיפור ניכר צפוי בקרוב באמצעי הלחימה של החי"ר,‏ הן בנשק והן בתחמושת,‏ כדי להגדיל את הטווח,‏ הדיוק והקטלניות.‏ כמו כן ציין את חשיבות הטכנולוגיות של אימונים וסימולציות.‏ דארפא מקדמת חיפוש מענה ללחימה תת-קרקעית REVIEW, INTERNATIONAL DEFENCE פברואר ,2018 עמ'‏ 6 .2 DARPA Seeks Boost to Underground Operations סוכנות המו"פ הביטחוני בארה"ב,‏ דארפא,‏ מחפשת דרכים חדשות כדי לשפר את הביצועים של הלוחמים,‏ או של צוותי הצלה,‏ בעת פעולתם בתוך התווך התת-קרקעי.‏ האתגר המוצג בהודעת דארפא הוא לפתח גישות יצירתיות וטכנולוגיות חדשות אשר יניבו שיפורים במיפוי,‏ בניווט ובטכניקות של חיפושים בתוך מערכות של מנהרות או מערות,‏ וכן בחללים תת-קרקעיים של תשתית עירונית.‏ במקומות כאלה יש בעיה של התמצאות מצבית.‏ נושא הלת"ק הפך להיות רלבנטי מאוד לביטחון ולבטיחות,‏ אבל נשאר לא מטופל דיו במובן של פיתוח טכנולוגיות פורצות-דרך.‏ היוזמה של דארפא תעסוק בשתי קטגוריות עיקריות.‏ במסלול של החומרה יבוצעו ניסויים בציוד ובתוכנה,‏ ובמסלול הווירטואלי יעסקו בהערכה של פתרונות בסימולציות.‏ התוכנית תכלול שלושה אירועים מקדימים אשר יובילו לסיכום בשנת 2021. כל אירוע כזה יגדיר את האתגרים של פעולה באזור תת-קרקעי ספציפי:‏ הראשון במנהרות שנבנו בידי אדם,‏ השני בחללים תת-קרקעיים המשמשים תשתית עירונית,‏ כמו מנהרות לתעבורה למשל,‏ והשלישי במערכות של מערות טבעיות.‏ האירוע האחרון והמסכם יכלול אתגרים משולבים של שלושתם.‏ ‏)ראו גם ידיעה )15 ממשל ארה"ב:‏ האינטליגנציה המלאכותית היא טכנולוגיה בעדיפות לאומית , 22 DEFENSE NEWS בינואר ,2018 עמ'‏ 6 .3 Alexa, does the US Lead in Military AI? לפי הפרסום של הבית הלבן ‏)בדצמבר 2017( על ‏"האסטרטגיה של הביטחון הלאומי"‏ ,)*NSS( הטכנולוגיה של אינטליגנציה מלאכותית מזוהה כנושא בעדיפות לאומית,‏ בהיותה קריטית לביטחון ולצמיחה הכלכלית.‏ גורמי משרד ההגנה והתעשייה,‏ כולל מי שהיה יו"ר גוגל אריק שמידט,‏ המשמש כראש צוות החדשנות בפנטגון,‏ מדגישים את הסכנה של אובדן העליונות הטכנולוגית של ארה"ב והשלכות על הביטחון ועל הסקטור המסחרי.‏ מוקד האיום:‏ סין,‏ שפרסמה ב-‏‎2016‎ אסטרטגיה בתחום האינטליגנציה המלאכותית,‏ לפיה עד 2020 הם צריכים להשתוות לארה"ב,‏ ב-‏‎2025‎ להגיע ליתרון על ארה"ב ומשנת 2030 לשלוט

6 בתעשיית AI העולמית.‏ יש להזכיר כי גוגל הודיעו על פתיחת מרכז AI בבייג'ין,‏ כדי ‏"להשתלב בפעילות הסינית".‏ הממשל בארה"ב פרסם תוכנית לעידוד הפיתוח של טכנולוגיות חדשות תוך הדגשת התפקיד המרכזי של התעשיות הפרטיות ושיתוף פעולה הדוק של משרד ההגנה איתן.‏ *NSS = National Security Strategy

April 2018
Comparai 2018