Views
5 months ago

lgs örnek sorular-SAYISAL

SAYISAL

SAYISAL BÖLÜM 18. Öğrenciler DNA modeli hazırlamıştır. Sembollerle gösterilen baz eşleştirmeleri dikkate alındığında öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki DNA modellerinden hangisi yanlıştır? A) B) elma çilek A B C) D) 1 2 üzüm armut B A 3 4 çilek elma E K 4 3 armut üzüm K E 2 1 12

SAYISAL BÖLÜM 19. • Y maddesi oksijen varlığında mavi renk verir. Oksijen miktarı arttıkça renk koyulaşır. Bir öğrenci şekilde gösterilen deney düzeneklerini hazırlıyor. Özdeş iki kaptan her birine 100 mL su ve 5 damla Y maddesi ekliyor. Daha sonra I. kaba elodea (su bitkisi) koyup kapları sıkıca kapatarak gözlemine devam ediyor. Kapak 100 mL su ve 5 damla Y maddesi Elodea I. kap II. kap Uygun sıcaklık ve ışık altında yapılan deneyde, öğrenci bu bitki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gözlemlemeyi amaçlamaktadır? A) Fotosentez ile oksijen ürettiğini B) Solunum ile ne kadar karbondioksit ürettiğini C) Oksijen bulunmayan ortamda yaşayamayacağını D) Fotosentez yapması için ışığın gerekli olup olmadığını 13

İstatistiksel Kalite Kontrol-Örnek Sorular
fli6«o lgs'~h tyf jGohGt'
LGS Ranked List - Kerala Public Service Commission
LGS4030 LGS/4030 LGS 4030 Week 4 Assignment 3 ABC COMPANY -SOUTH UNIVERSITY