Views
7 months ago

Národný zraz cykloturistov Hronec 2018

PIATOK MTB Rekrea

PIATOK MTB Rekrea krátka trasa MTB 38 km prevýšenie 1031 m Trasa 1 SOBOTA Sobota - 1.9.2018 Zraz: 9:00 hod Miesto: Hronec, chata Drotár 1200 1000 800 600 400 5 10 15 20 25 30 35 38 Vedenie trasy: Hronec, chata Drotár – Osrblie (biatlonový areál) – Tri vody (technická pamiatka–vysoká pec) – Červená jama (bývala munička) – chata pod Hrbom (možnosť občerstvenia - peší výstup na Hrb - 1 hod. tam a späť, geografický stred Slovenska) – Žliabky – Kolba – Kellemenov tunel (technická pamiatka, Predajnianske vodopády) – Lopej (možnosť občerstvenia, vynikajúca zmrzlina) – Podbrezová - Chvatimech – Hronec, námestie – Hronec, chata Drotár STIAHNUŤ GPX

Trasa 2 MTB 61 km prevýšenie 1632 m MTB Rekrea dlhá trasa PIATOK Sobota - 1.9.2018 Zraz: 9:00 hod Miesto: Hronec, chata Drotár 1000 800 600 400 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Vedenie trasy: Hronec, chata Drotár – Osrblie (biatlonový areál) – Tri vody (technická pamiatka–vysoká pec) – Červená jama (bývala munička) – chata pod Hrbom (možnosť občerstvenia peší výstup na Hrb 1 hod. tam a späť, geografický stred Slovenska) – Včelinec – Periská – dolina Hutná – Strelníky (možnosť občerstvenia) – Ľubietová (historické centrum, Ľubietovský vodopád) – Podlipa – Starý Majer – dolina Peklo – Trosky – Brusno, kúpele (minerálne pramene) – Nemecká (vápenka) – Dubová – Predajná – Lopej (možnosť občerstvenia, vynikajúca zmrzlina) – Podbrezová - Chvatimech – Hronec, námestie – Hronec, chata Drotár SOBOTA STIAHNUŤ GPX

Hossa_folder_Sokolka_2018
časť 4. Osobitné požiadavky
Návštevný poriadok v PDF
Вяра и Дело, брой 3 (11), година IV, май 2018 г.