Views
8 months ago

kt_636428982864077450

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2 Kazanım Kavrama Testi 9. SINIF MATEMATİK Kümelerde Temel Kavramlar 1. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtir? 4. A = {x | x = 2k + 1, k ∈ Z + } A) Mağazadaki güzel çiçekler kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Ankara ilinin ilçeleri A) Elemanları pozitif tek tam sayıdır. C) Ankara ilinde yaşayan bazı yaşlılar B) En küçük elemanı 3’tür. D) 5 ile 20 arasındaki bazı sayılar C) Sonlu bir kümedir. E) Matematik sınavında çıkan kolay sorular D) Elemanlarından biri 7 dir. E) Boş kümeden farklı bir kümedir. 2. Aşağıda verilen kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır? A) K = {x | x, ANKARA kelimesinin harfleri} B) L = {x | x < 4, x ∈ N} C) M = {1, 2, {3, 4}, {5, 6, 7}} D) N = {x | 2 < x < 7, x ∈ Z} E) T = {x | x 2 < 10, x ∈ Z} 3. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? A) K = {x | x, 1’den küçük doğal sayılar} B) L = {x | x, karesi 16 olan negatif tam sayılar} C) M = {x | x, 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar} D) N = {x | x, 24 ile 28 arasındaki asal sayılar} E) T = {x | x, 1’in tam sayı bölenleri} MEB 2017 - 2018 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A = {1, 3, 7, 11} B = {3, 5, 7, 9} olduğuna göre E kümesi için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) En az 6 elemanlıdır. B) E = {1, 3, 5, 7, 9, 11} C) E = {x | x, tek sayıdır} D) Sonlu bir kümedir. E) Sonsuz bir kümedir. 6. A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısından 48 fazladır. s(A) = 6 olduğuna göre s(B) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16 http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/