Views
9 months ago

Erzurum sevdası Basılacak

Çoruh Havzası

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB) ve Tortum Havzası Belediyeler Birliği (THBB) Meclis I. Başkan Vekilliği, Uzundere Kızılay Derneği Kurucu Başkanı ve üyeliğinin yanı sıra ilimiz ve ilçemizde faaliyet gösteren birçok dernek ve STK'larda üyeliği ve fahri hizmet sıfatı bulunmaktadır. Kırsal, yerel, bölgesel kalkınmanın güncel olanakları ile ilgili çalışmaları bulunmakta olup, ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenen panel ve sempozyumlarda Uzundere’yi kırsal turizmin önemli varış alanı haline getirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den aday olarak Uzundere Belediye Başkanlığı'na seçilen M. Halis Özsoy halen görevine devam etmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HALİS ÖZSOY’UN PROFİLİ Halis ÖZSOY, güçlü, rekabetçi ve dinamik bir yapının oluşmasına gayret eden bir belediye başkanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel demokrasiye ve katılımcılığa önem veren, alternatif oluşturmak isteyen, kısıtlı kaynaklarını etkili kullanmaya gayret eden, planlamacı, proje yönetimi ve döngüsüne önem veren, araştırmacı, yazar bir belediye başkanıdır. Halis ÖZSOY; yerel kalkınmaya, şehir kimliğine ve toplumsal gelişmeye inanmış kendini ülkesine, insanına, ilçesine ve görevine adamıştır. UZUNDERE BELEDİYESİNİN ÖRNEK FAALİYETLERİ Tortum gölünde kano, bot, göl kanosu faaliyetleri düzenlendi ve göl çevresi bir kamp merkezi haline getirildi Yöreye özgün organik meyvelerin yetiştirilmesi ve işlenmesine yönelik faaliyetler düzenlendi Anı ağaçlar tespit edildi. 175 yaşında Dut ağacının tescili yapıldı Uzundere Deresi ıslah çalışmaları yapıldı Atık su arıtma ve katı atık toplama ve işleme tesisleri açıldı Kanalizasyon şebekesi kuruldu. Kırsal yaşam müzesi açıldı Kaliteli ve sağlıklı içme ve kullanma suyu sorunu çözüldü Eğitime yönelik toplumsal alt yapıya önem verildi ve geliştirildi. PTT Bank hizmet binası açıldı Sağlığa yönelik toplumsal alt yapı geliştirildi Belediye hizmet binaları yenilendi ve geliştirildi Telefon ve elektrik hatları yer altına alınmasında katkı sağlandı Kültürel, sportif faaliyetler desteklendi ve boş zamanın değerlendirilmesine yönelik alt yapı güçlendirildi. Kuş gözetleme, buz tırmanışı vb. turistik ve sportif festivaller düzenlendi Seracılık, fidan ve çiçek yetiştiriciliği desteklendi.

Mezarlıklar düzenlendi ve bakımları yapıldı Engellilere, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara pozitif ayrımcılık uygulandı Kooperatifçilik desteklendi Uzun dere gastronomisi üzerine çalışmalar yapıldı. Uzundere iş çevreleri için elverişli yerel yatırım atmosferinin sağlanması amacıyla uygulanan teşviklerden faydalanmaları için yerel girişimcilere proje döngü eğitimi ve KOSGEB girişimcilik kurslarının açılması ve devam ettirilmesi için rehberlik hizmetleri sunuldu Mesleki kurslar açıldı (arıcılık, aşçılık, seramik ve iş makinesi operatörlüğü vb.) pazarlama Ulusal ve uluslararası yatırımların ilçeye çekilmesi için tanıtım hizmetleri sunuldu Yerel demokrasinin gelişmesine katkı sağlamak için ilçede bulundan Sivil Toplum Kuruluşları desteklendi UZUNDERE NASIL TURİZM MERKEZİ OLDU? Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden Fotoğraf: Ömer AKPINAR önem taşıyan yerleri veya bölümlerine deniyor. Turizm merkezi olmak için aşağıdaki çalışmalar Halis ÖZSOY liderliğinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. Uzundere’de yatırım turizm ile ilgili planlama, yatırım, tanıtım ve faaliyetlerine yön vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları için başvuru rehberi niteliğinde bir turizm master planı hazırlandı. Böylece KU- DEKA TRA 1 bölge planlarında vurgulanan mevcut doğal ve kültürel kaynakların turizm yönünden geliştirilmesine yönelik ana politika ve strateji program faaliyetlerini ortaya koyarak ulusal politikalarla uyumlu yerelden planlama yaklaşımı hedeflendi. Yerel planlama yaklaşımının başarılı olması için gereken politik ve sosyal desteğin sağlanmasına yönelik gerekli olan sivil toplum örgütlenmesi sağlanmıştır. Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca kurulan ortaklıklar ile turizme yönelik birçok faaliyetler düzenlenmiş, halkı turizm açısından bilinçlendirici çalışmalar yapılmış, sosyal ve fiziki alt yapı çalışmaları yapılmıştır. Mekan pazarlama stratejisinin bir gereği olarak pazarlamadan sorumlu özel birimler ve birliktelikler kurulmuştur. DATUR kapsamında sahada yol gösterici tabelalar hazırlanmış. Yöreyi tanıtıcı çok çeşitli sayıda materyal hazırlanarak dağıtılmıştır. Mekan pazarlama stratejisinin başarılı olması için gerekli vizyonun oluşturulması için ulusal ve uluslararası birçok aktör analiz edilerek rekabet analizi çıkarılmış ve böylece Uzundere Turizm Vizyonu belirleniştir. Belirlenmiş olan bu vizyon ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte başarılı bir şekilde yansıtılmıştır. Turizm merkezi olma yönünde yapılan bir diğer çalışma ise küresel Pazar alanına ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalardır. Bu kapsamda birçok inceleme gezisi, turizm firmaları ile yapılan görüşmeler, katılan konferanslar ve turizm fuarlarına katılım olmuştur. UZUNDERE BELEDİYESİ AVRUPA KENT- SEL ŞARTNAMESİNDEKİ TÜM MADDE- LERE UYGUN ÇALIŞMIŞTIR

Yassıada
HECE TAŞLARI
MEDYATABLET 2018 MART