Views
7 months ago

Erzurum sevdası Basılacak

Ülkemizin ilk

Ülkemizin ilk Rekreasyon Amaçlı Gölet’i Erzurum’da Yapılıyor SU VE PEYZAJ Şehircilik açısından su tıpkı yaşam gibi olmazsa olmazlardan biridir. Su sadece hayatta kalmak için gerekli olan bir içecek değil aynı zamanda besin bulmak, temizlik yapmak, ibadet etmek için en önemli ihtiyacımızdır. Tarımdan , sanayiye kadar her sektörün en önemli ve temel maddesini teşkil eden su tarihin ilk dönemlerinden itibaren aynı zamanda önemli bir mimari unsur olarak ta kullanılmıştır. Süs havuzlarından, göletlere kadar bir çok peyzaj uygulamasında en önemli unsur olan su kültürümüzde mahalle ve sokak aralarında yapılan çeşmelerden şehir halkının su ihtiyacı giderilmiştir. Bu çeşmeler aynı zamanda şehrin en önemli süs mobilyaları olmuştur. Şehrimizin en önemli suya dayalı peyzaj uygulaması ve toplumsal yaşam merkezimiz Havuzbaşı olarak isimlendirilen Atatürk anıtında bulunan süs havuzudur. Şehrimizin simgelerinden biri haline gelen bu anttın hemen yanında kurulan havuz, suyu ile meşhur olan şehrimizde insanların hem boş zamanlarını geçirebildikleri, hem de kısa yaz aylarında serinleyebildikleri tek alandır. Son dönemlerde Atatürk Üniversitesinin bünyesinde açılan Botanik Park içindeki gölet ve eski fuar alanında kurulmuş olunan olimpiyat parkı haricinde şehir halkının su çevresinde dinlenme ihtiyacını karşılayacağı bir peyzaj ve park çalışması maalesef bulunmamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz alanlar ise şehir halkımızın ihtiyacını tam olarak giderememektedir. Şehircilik açısından önemli olan en önemli hususlardan bir tanesi boş zamanın değerlendirilmesine yönelik toplumsal alt yapının olmasıdır. Şehrimiz açısından en sıkıntılı sorunlardan biri olan bu alt yapı eksikliğimiz şehirde yaşayan insanlarımızın bulunduğu şehri sevme duygusunu tahrip etmektedir. Erzurum’da yüksek oranda gerçekleşen göç olayının altında yatan nedenlerden biride maalesef bu yaşadığı şehri sevme duygusunun tahrip olmasıdır. Ülkemizin kıt olan su kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için kurulmuş olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce şehrimizin bu sorunun giderecek çok önemli ve aynı zamanda bir o kadar da güzel olan bir proje hazırlanarak Kamu Oyuna DSİ Genel Müdürü Murat ACU tarafınca açıklandı. Açıklanan proje Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel EROĞLU tarafınca verilen talimat doğrultusunda hazırlanmaya başlamıştır. TOPLAMA ALANI VE REKREAS- YON AMAÇLI GÖLET NEDİR? Toplama alanı genelde göletlerin yapıldığı amaçların belirli bir dönemde aksamanda yerine gerilmesi için gerekli olunan su miktarının depolandığı alanlardır. Rekreasyon amaçlı göletler ise değişik amaçlarla yapılan göletlerin çevrelerinin düzenlenerek insanların dinlenebilecekleri, sosyal ihtiyaçlarını giderebilecekleri alternatif faaliyetlerin düzenlenebileceği sportif aktivitelerin yapılabileceği alanlar haline gelmesi için çevresinde peyzaj uygulamalarının yapılması, gerekli olan kentsel mobilyalarla donatılmasıdır. Şehrimizde Teke Deresi Göleti rekreasyon göletlerine örnek bir alandır. Şehrimize 18,5 Km uzakta olan bu gölet çevre düzenlemeleri yapılarak bir rekreasyon alanı haline gelmiş ve şehrimizin insanlarının hizmetine sunulmuştur.

Aziziye Belediyemiz tarafınca hazırlanan Erzurum ili Aziziye ilçesinde Bilim, Kültür, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı işi kapsamında hazırlanan planlara destek vermek ve daha işlevsel bir hale getirmek amacıyla hazırlanan bu projemiz aziziye ilçemize de ayrı bir güzellik katacaktır. PROJENİN GETİRİLERİ Projenin getirilerini DSİ Genel Müdürü Murat ACU şu şekilde özetlemiştir.”Ülkemizin ilk Rekreasyon amaçlı Gölet’i ile Erzurum ili modern bir tesise kavuşacak olup, kentin tarihi ve turistik tesisleri arasında yerini alarak, ülke ekonomisine ve Erzurum turizmine katkı sağlayacaktır. Erzurum’da turizmin gelişmesinin sağlanacağını ve bölgenin çehresini değişeceğini belirterek, Erzurum’a gelecek olan yerli ve yabancı turistler bu Aziziye Depolaması alanını ziyaret etmeden gidemeyecektir. Şehrin görünen yüzü olacak bu proje ile yoğun ve ağır geçen kış şartlarından dolayı bunalan Erzurumlu vatandaşlarımız böylesi devasa bir sosyal yaşam alanı ile adeta nefes alacaktır. ylerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, yenilenmeleri ve yüksek motivasyonla günlük yaşamlarına dönebilmelerine katkı sağlayacaktır.” PROJENİN KAPSAMI Konuya ilişkin açıklama yapan “Murat ACU şunları söylemiştir.”Aziziye Depolaması Toplamda 670 dönümlük bir alan içerisinde inşa edilecektir.. Göletimiz geomembran kaplı biyolojik bir gölet olacaktır. Toplam depolama hacmi 90 000 m 3 , maksimum gölalanı 85000 m 2 ve göl uzunluğu 1.115 metredir.” PROJENİN ŞU ANKİ DURUMU Aziziye Depolaması projesi kapsamında kazı imalatları, betonarme duvar imalatları, taban drenajlarının yapılmış durumdadır SONUÇ OLARAK Sonuç olarak şunları ifade etmek isterim ki bu proje merkezi hükümetin Erzurum’a vermiş olduğu önemin bir göstergesidir. Bu proje sayesinde Erzurum önemli bir sosyal donatı alanına sahip olacak, markalaşması açısından önemli bir tesise sahip olacaktır. Yetmişli yılların önemli bir kent mekan hafızasını oluşturan Havuzbaşı ve Fuar alanı gibi bu alanda gelecek nesillerin önemli bir kent mekan alanı olarak hafızalarda yer edecektir. Bu proje sayesinde şehrimizde yaşayan insanlar boş zamanlarını daha aktif ve rahat bir şekilde değerlendirebilecekler ve yaşadıkları şehri daha fazla severek sahipleneceklerdir. AZİZİYE REKREASYON PROJESİ ORMAN VE SU İŞLERİ Murat ACU DSİ Genel Müdürü BAKANIMIZ VEYSEL EROĞLU TARAFINCA VERİLEN TALİMATLA HAZIRLANMAYA BAŞLANDI BU PROJE MERKEZİ HÜKÜMETİN ŞEHRİMİZE VERDİĞİ ÖNEMİN BİR GÖSTERGESİDİR.

Yassıada
HECE TAŞLARI
sempozyumu2