Views
4 months ago

Lecture MPC131 2018

Дүрсийг

Дүрсийг хувилах Хувилах дүрсийг сонгоно. Командын Edit – засварлах цэсийн Copy –хуулах команд өгнө. Командын Edit – засварлах цэсийн Paste – буцааж оруулах команд өгхөд таны сонгосон дүрс хувилагдана. Дүрсийн хэмжээг өөрчлөх Дүрсийг сонгоно. Удирдлагын аль нэг дээр заагуурыг байлуулан хулганы товчлуурыг дарж зөөнө. Дүрсийг засах

Дүрсийн хүрээг зурсан шугамын хэлбэр, хэмжээг өөрчлөх, дүрсийг будах, дүрсэнд сүүдэр гаргах зэргээр дүрсийн үзэмжийг сайжруулж болно. Эдгээр үйлдлүүд өмнө заасан текст бүхий дүрсийн тохируулгыг хийх ажиллагаатай адил болно. Дүрсэнд текст оруулах Drawing – зурах товчлуур зурвас дээрхи товчлуурыг дараад заагуурыг текст бичих дүрсэн дээрээ аваачин товшиход дүрсийн голд босоо зураас гарна. Өмнө заасны дагуу үсгийн сан, хэмжээг тохируулан оруулах текстээ бичнэ. Хэрэв текст дүрсэнд багтахгүй бол уг дүрсийн хүрээн дээр заагуураа байрлуулан угсраа товшиход өмнө талбар лаж байсан AutoShape цонхыг гарган түүний Text Box – текстийн хайрцаг картын тусламжтай холбогдох өөрчлөлтийг хийж болно. Зургийн галерейгаас зураг оруулах Командын товчлуурт зурвасын Clip Art – бэлэн зураг товчлуурыг дарна. Эсвэл командын Insert – оруулах цэсийн Picture – зураг командыг сонгно. Эсвэл New Slide – шинэ слайд товчлуурыг дарж, слайдын маягтын жагсаалтаас зурагтай слайдын маягтыгсонгон шинэ слайд нээгээд түүн дээрхи жижиг зураг дээр заагуурыг байрлуулан угсраа товшино. Өмнөх үйлдлүүдийн аль нэгийг хийсний дараа дэлгэцнээ дараахи дөрвөн карт бүхий Microsoft Clip Gallery – зургийн галерей цонх гарна. - Clip Art – бэлэн зураг картанд янз бүрийн зурсан зураг байна. - Picture – зураг картанд фото зургууд байна. - Sounds – дуу авиа картанд төрөл бүрийн авиа байна. - Үideo – видео картанд видео болон хөдөлгөөнт дүрс байна. Clip Art – бэлэн зураг карт. Картын зүүн гар талын жижиг цонхонд зургийг ангилан нэрлэсэн жагсаалт байх ба түүнээс хэрэгтэй нэр төрлөө сонгоно. Баруун гар талын цонхонд янз бүрийн зураг гарах ба түүнээс слайдад оруулах зургаа сонгоно.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς