Views
9 months ago

Lecture MPC131 2018

Picture – фото

Picture – фото зураг карт. Энэхүү картанд өмнө тайдбардасны адил зүйлүүд гарах ба ялгаатай нь зургийн цонхонд фото зургууд байна. Тэдгээрээс нэгийг сонгоно. Үideos – видео карт : Энэхүү картан дэ хянз бүрийн хөдөлгөөнт дүрс, видео бичлэгийн хэсгийг слайдад оруулж болно. Өгөгдсөн жагсаалтаас аль нэгийг Play – тоглуулах товчлуурыг дарж сонгосон дүрсийн хөдөлгөөнгхарж болно. Дээрхи 3 картан дэх Insert – оруулга хийх товчлуурыг дарахад таны сонгосон зураг, фото, хөдөлгөөнт дүрс слайдан дээр гарна. Close – хаах товчийг дарахад зургийг слайдад оруулалгүй Зургийн галерейн цонхыг хаана. Find – хайх товчлуурыг дарахад Find Clip – зураг хайх цонх гарах ба түүний Keyboard – түлхүүр үг хайрцагт хайх зурагтай холбогдолтой үгийг , File name containing – файлын нэр харцагт зураг байгаа файлын нэр , Clip type – зургийн төрөл хайрцагт хайх зургийг бэлтгэсэн программын нэрийг тус тус бичиж Find Now – одоо хайх товчлуурыг дарна. Хайлт хийхээр өгсөн нөхцөлд тохирох зургууд дэлгэцнээ гарна. Тэдгээрээс хэрэгтэй зургаа сонгон слайдад оруулж болно. Хэрэв хайлтын нөхцөлд тохирсон зураг олдоогүй бол энэ талаар бичсэн мэдэгдэл дэлгэцнээ гарна. Magnify – томруулах нөхцөлийг сонговол сонгосон зургийг томруулан харуулна. Help – тусламж товчлуурыг дарж зургийн галлерейтэй холбогдолтой лавлах мэдээллийг авч болно. Edit Categories – зургийн нэр төрөлд засвар хийх товчлуурыг дархад засварлах нэр өрлийн жагсаалт бүхий цонх гарна. Зургийн галерейд шинэ нэр төрөл нэмж оруулахаар бол New Category – шинэ нэр төрөл товчыг дарж түүнийг цонхонд гаргах ба уг цонхны New Category name – шинэ нэр төрлийн нэр хайрцагт нэрийг бичээд ОК товчлуурыг дарна. Галерейд байгаа аль нэг нэр төрөлд засвар оруулахаар бол зургийн нэр төрлийн жагсаалтаас засвар хийх зургийн нэр төрлийгхулганы товшилтоор сонгоод дараахи товчлууруудын нэгийг сонгоно. - Delete Category – нэр төрлийг устгах товчыг дархад сонгосон нэр төрлийг галерейгаас устгахыг лавлан асуусан мэдэгдэл гарах ба Yes товчыг дарж устгана.

- Rename Category – нэр төрлийн нэрийг солих. Товчыг дарахад сонгсн нэр төрлийн шинэ нэрийг бичих цонх гарах ба нэрийг бичиж ОК товчыг дарна. Clip Properties – зургийн товч мэдээлэл товлуурыг дарахад сонгосон зургийн талаархи мэдээлэл тухайлбал уг зургийн файлын нэр, төрөл, хэмжээ, хадгалагдаж байгаа газрын нэр, түлхүүр үг зэрэг мэдээлэл байна. Зургийн галлерейд шинэ зураг нэмж оруулахаар бол Import Clips – Зураг импортлох товчлуурыг дарж, оруулах зургийн файлыг тодорхойлж өгнө. Оруулсан бэлэн зургийн хэмжээг өөрчлөх Зургаа сонгоно. Picture товчлуурт зурвасан дээрхи Format Picture – зураг форматлах товчлуурыг дарахад Size карт бүхий цонх гарах ба уг картын Scale – масштаб хэсэгт зургийн хэмжээг зааж ОК дарна. Эсвэл зургийн удирдлагын цэг дээр заагуурыг байрлуулж заагуурын хэлбэрийг хоёр тийш харсан сум болсон үед нь товчлуурыг даран түүнийг зөөхөд зургийн хэмжээ томроно. Зургийг олон хэсэг болгон задлах Задлах зургыг сонгоно. Drawing аас Draw дарж Ungroup – задлах командыг өгөхөд зураг задарна. Энэхїї командыг хэд хэдэн удаа өгөхөд зураг бїр жижиг хэсгїїдэд задарна. Задалсан зургийн удирдлагын цэгїїд задарсан тоогоор олширч байна. Слайдын хаа нэгтээ товшиход зургийн соголт идэхигїй болно.Задалсан зургийн аль нэгийг хулгаы товшилтоор сонгоно. Сонгосон хэсгийг хулганы тусламжтай зөөж салгана.

Nasb rahandazi
الالي
16465
ИНФОРМАТИКА
1 データベースの 作 成 1
sql
vào đây. - Nghệ An
Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
Excel 2013
Project file book
o_19hdq4dqa1ou16dugic14ha18lma.pdf
Hot Fix Readme (Adapt)
2062
rus - unesco iite
ИНФОРМАТИКА
rus - unesco iite
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
xDe1g