Views
9 months ago

Lecture MPC131 2018

File - файлтай

File - файлтай ажиллах цэсний тайлбар New Open Close Saүe Saүe As - Шинээр файл нээх - Файл нээх - Файл хаах - Файлаа хадгалах - Файлын нэрийг өөрчлөн хадгалах Saүe as HTML - HTML файл болгон хадгалах Тухайн файлтай холбоотой бүх мэдээллүдийг Pack and Go - нэгтгэн хадгалах Slide Setup Print Send to Properties Exit - Слайдын хэмжээг тохируулах - Хэвлэх - Өөр программын файл болгон өөрчлөх - Файлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах - Программаас гарах Edit - засвар хийх цэсний тайлбар Undo Repeat - Буруу хийсэн зүйлээ сэргээх - Сүүлчийн үйлдлийг давтан хийх

Cut Copy Paste Paste Special - Зөөх - Хуулах - хуулсан зөөсөн мэдээллийг оруулах - Тодорхой нөхцөлтөйгөөр оруулах Paste as Hyperlink - холбоос бичиг болгон оруулах Clear Select All Duplicate Delete Slide Find Replace Go to Property Links Object - Цэвэрлэх - Бүгдийг сонгох - Сонгосон зүйлийг хувилах - Слайд устгах - Хайх - Солих - Файлын дэлгэрэнгүй мэдээллийн горимд шилжиж - Холбох - Объекттой ажиллах Үiew - дэлгэцнээ гаргах цэсний тайлбар Slides Outline Slide Sorter - Слайдын горимд шилжих - Бүтцийн горимд шилжих - Слайдын эрэмбийн горимд шилжих Notes Pages - Илтгэгчийн тэмдэглэлийн горимд шилжих Slide Show Master Black and White Slide miniature Speaker Notes - Үзүүлэнг компьютерийн дэлгэц ашиглан гаргах - Мастер слайдын горимд шилжих - Хар цагаанаар харах - Слайдыг жижигрүүлж харах - Илтгэгчийн тэмдэглэл хийх

Nasb rahandazi
الالي
16465
ИНФОРМАТИКА
1 データベースの 作 成 1
sql
vào đây. - Nghệ An
Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
o_19hdq4dqa1ou16dugic14ha18lma.pdf
Excel 2013
Project file book
Hot Fix Readme (Adapt)
2062
rus - unesco iite
ИНФОРМАТИКА
rus - unesco iite
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
xDe1g