Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

хэлбэл:

хэлбэл: Internetwork буюу сүлжээ хоорондын сүлжээ нь ижил замчлах/рүүтинг технологитой нэг буюу түүнээс олон хувийн сүлжээг рүүтэрийн тусламжтайгаар холбосон сүлжээ юм. Олон нийтийн, хувийн байгууллагын, арилжааны, • засгийн газрын эсвэл үйлдвэрийн сүлжээнүүдийн хооронд үүсгэсэн ямар нэгэн холболтыг ингэж нэрлэж болно. • Орчин үед, хоорондоо холбогдсон сүлжээнүүд нь Internet Protocol-г хэрэглэдэг. Олон төрлийн байж болох ч хэн удирдаж, хэн хэрэглэж байгаагаас шалтгаалан гурван үндсэн төрөлд хуваана: · Интранет · Эктранет · Интернет • Интранет, экстранет нь Интернетд холбогдсон, холбогдоогүй байж болно. Холбогдсон нөхцөлд гаднаас хандалт хийхэд нэвтрэх нууц үг болон бусад хамгаалалтын арга хэрэгсэлтэй байдаг. Интернет нь интранет, экстранетийн хэсэг биш бөгөөд экстранет-д хандахад дамжуулагч болж болно. • Интранет гэдэг нь Интернет протокол хэрэглэн үүсгэсэн, вэб браузер ашиглан хандах зориулалттай төвлөрсөн удирдлагатай сүлжээ юм. Сүлжээний админ нь хандалтын эрхийг зөвхөн тодорхой хэсэг хэрэглэгчдэд зориулан хаадаг. Ихэнхдээ интранет нь аливаа нэгэн байгууллагын дотоод сүлжээ, дотоод вэбсайт байдаг. • Экстранет нь тодорхой хэрэглэгчидтэй хаагдмал сүлжээ бөгөөд байгууллагын сүлжээний зарим хэсэгт өөрийн харилцагчдыг холбосон тохиолдолд үүсдэг. Үүний жишээ нь цахим татварын вэбсайт, банкны дансаа шалгах хэсэг гэх мэт юм. • Интернэт нь олон Internetwork-уудын нийлбэр байдгаас нэрийг нь товчилж Интернэт гэнэ. • Internet Explorer ïðîãðàìûí öîíõВебийн хаяг Олон тооны бие даасан WAN сүлжээнүүдийн холболтыг Интернет сүлжээ гэж нэрлэдэг.Internet хөгжиж эхэлснээр өөр өөр үйлдлийн системтэй компьютерүүдийг сүлжээнд холбожбодитой мэдээллийг солилцох, түгээх зорилготойгоор интернетийн өгөгдөл дамжуулалтынстандартыг бий болгосон. Үүнийг TCP/IP протокол гэж нэрлэдэг.

3. IP (Internet Protocol) протокол нь багц мэдээллийг дамжуулах, харин TCP (TransmissionControl Protocol) протокол нь дамжуулж буй мэдээллийг шалгах үүрэгтэй. Сүлжээ бүр нь интернетэд өөрийн гэсэн давхцалгүй хаягтай байдаг ба энэ хаягаараадамжуулан бусад сүлжээнүүдтэй холбогдож байдаг. Эдгээр хаягуудыг интернет сүлжээниймэдээллийн төвөөс олгодог. Веб сайт нь домейн нэр болон IP хаягтай байна • Домейнхаягийн нэрийг тухайн веб сайт эзэмшигч өгөх бөгөөд үндсэн агуулгыг заасан үг товчлол байх ньзохимжтой байдаг. Жишээ нь: www.harvard.edu ийм домейн нэрийг тайлбарлая.www — World Wide Web— ийн товчлол бөгөөд биеэ даасан веб сайт гэдгийг илэрхийлнэ.Harvard – Харвардын их сургуулийн тухай веб хуудсыг заасан нэрedu — энэ хэсгийг Top Level Domain гэх бөгөөд энэ нь эзэмшигчийн тухай хамгийн ерөнхиймэдээллийг өгнө. Top Level Domain нь үндсэн 2 төрөл байдаг. • Байгууллагын домейн • Газарзүйн байрлалаар ялгасан домейн • www.introduction.harvard.edu домейн хаягийн “introduction” хэсгийг Second Level Domain гэнэ. Байгууллагын топ левел домэйн • Агаарын тээврийн аж үйлдвэрийн салбар • Biz— Бизнесийн салбар • Com — Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагууд • Coop — Хоршооллын байгууллагууд • Edu — Боловсролын салбар • Gov — засгийн газарInfo — Мэдээллийн салбар • Int — Олон улсын байгууллагууд • Museum — Музей • Net — сүлжээ • Org — олон нийтийн байгууллагууд • lnternet-д байрлаж буй веб хуудаснууд нь статик ба динамик байдлаар зохион байгуулагдсан байдаг. СТАТИК хуудас гэдэг нь html, htm файлаар

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
090006 - 國立臺灣科學教育館
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς