pct_1851715

laurivetto

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

ecat.moeller.net

MADALPINGEAPARAADID


Aitame jaotada energiat üle

kogu maailma

Avastage enda jaoks Eaton

Anname energiat

ettevõtetele kogu maailmas

Eaton on rahvusvaheline energia juhtseadmete tootja. Me aitame

klientidel üle maailma tagada elektrivarustust hoonetele, lennukitele,

veo- ja sõiduautodele, masinatele ning ettevõtetele.

Eatoni uuenduslikud tooted võimaldavad klientidel juhtida elektrilist,

hüdraulilist ja mehaanilist võimsust töökindlalt, efektiivselt, turvaliselt ja

keskkonnasäästlikult.


Me pakume:

• Elektrijaotussüsteeme, mis tarbivad vähem energiat, tõstavad

töökindlust ning muudavad meie elu- ning töökohad mugavamaks ja

turvalisemaks.

• Hüdraulika- ja elektrisüsteeme masinatele, et tagada nende

efektiivne töö.

• Erinevaid lahendusi lennundusele, mis aitavad muuta

lennukeid kergemaks, ohutumaks ning odavamaks ja lennujaamade käitu

efektiivsemaks.

• Veermiku ja transmissiooni komponente autodele, veokitele ja

bussidele, mis aitavad vähendada kütusekulu ning heitmeid.

Eaton pakub

terviklikke energia

haldamise süsteeme,

mis tagavad

säästlikkuse ja

töökindluse.

Eaton annab üle

maailma tööd

enam kui 100000-le

inimesele ning meie

tooteid müüakse

ülemaailmselt rohkem

kui 175-s riigis.

Eatoni elektriseadmete valdkond

Eaton on juhtiv elektriseadmete tootja:

• Elektrienergia jaotamine ja võrkude kaitse

• Varutoitesüsteemid

• Lahendused rasketesse keskkonnatingimustesse

• Valgustus- ja turvavalgustussüsteemid

• Infrastruktuuriseadmed

• Juhtimine ja automaatika

• Insenerilahenduste väljatöötamine

Tänu ülemaailmsele kogemusele suudab Eaton pakkuda erinevatesse

tingimustesse sobivaid elektrijaotussüsteeme. Meie rohkem kui 100

aasta pikkune kogemus innustab meid vaatama tulevikku, mil

kasutatakse tänasega võrreldes kordades rohkem elektrienergiat. Me

töötame selle nimel, et meie pakutavad lahendused oleksid parimad

praegu ja ka tulevikus.

www.eaton.eu/electrical


Elektrijaotussüsteemid

Liinikaitse

• Moodulkaitselülitid

• Kaitselahutuslülitid

• Kompaktkaitselülitid

• Õhklülitid

• Kaarekaitse

Elu- ja kontorihooned

• Paigaldustarvikud

Elektrijaotussüsteemid

Kilbisüsteemid

• Peajaotuskilbid

• Alajaamad

• Jaotuskilbid

Pingekvaliteedi tagamine

Varutoiteallikad (UPS)

• Tööjaamadele ja koduelektroonikale

• Arvutivõrkudele ja serveritele

• Andmekeskustele

• Laevadele

• Alalisvooluväljundiga UPS-id

telekommunikatsiooniseadmetele

Toitepinge

kvaliteet

Elektrienergia jaotamine

• Riiuliseadmed

• Põrandaseadmed

• Jahutussüsteemid

Toite juhtimine

• Tarkvara ja draiverid

• Ühendamine

• Võimsusteguri kompenseerimine

• Liigpingekaitse


Juhtimine ja automaatika

Mootorite lülitamine, kaitse ja juhtimine

• Kontaktorid

• Mootorikaitselülitid

• Sujuvkäivitid ja sagedusmuundurid

Juhtimine ja indikatsioon

• Juhtnupud

• Andurid ja teekonnalülitid

• Pakettlülitid

Juhtimine ja

automaatika

Automaatjuhtimissüsteemid ja

visualiseerimine

• Turvareleed ja juhtreleed

• Puutetundliku ekraaniga kontrollerid

• I/O seadmed ja programmeeritavad releed

Terviklahendused keskpingevõrkudele

Elegaasivabad keskpingejaotusseadmed

• Primaarseadmed

• Sekundaarseadmed

• Kompaktjaotusseadmed

Madalpingeseadmed

• Peajaotlad

• Alajaama- ja jaotuskilbid

Mootorikeskused

• Fikseeritud ja väljatõmmatavad moodulid

Tooted, lahendused

ja teenused

Teenused

• Insenertehnilised lahendused ja

konsultatsioon

• Tehniline tugi


Sisukord

1 SmartWire-DT süsteem

..................................................................................................................................................................1

2 Mootorite lülitamine ja kaitsmine

Mootorikaitselülitid ....................................................................................................................................8

Kontaktorid ..............................................................................................................................................14

Termoreleed ............................................................................................................................................22

Sujuvkäivitid ............................................................................................................................................24

Sagedusmuundurid ..................................................................................................................................30

3 Juhtnupud ja signaallambid. Teekonnalülitid ja pakettlülitid

RMQ-Titan seeria juhtnupud ja signaallambid ..........................................................................................36

Signaaltornid ...........................................................................................................................................45

Lülitid jala või käega lülitamiseks .............................................................................................................51

Teekonnalülitid ........................................................................................................................................53

Pakettlülitid ja koormuslülitid ...................................................................................................................57

Koormuslahklülitid ...................................................................................................................................62

4 Trafod

................................................................................................................................................................67

5 Mõõtereleed ja aegreleed

................................................................................................................................................................75

6 Moodulaparaadid

Liinikaitselülitid ........................................................................................................................................84

Rikkevoolukaitselülitid .............................................................................................................................90

Liigpingepiirikud ......................................................................................................................................93

Muud moodulseadmed ............................................................................................................................94

Voolutrafod ............................................................................................................................................101

Sulavkaitsmelülitid ja sulavkaitsmed ......................................................................................................102

Ühenduslatid..........................................................................................................................................104

7 Kompaktkaitselülitid

Kompaktkaitselülitid NZM ......................................................................................................................108

Kompaktkaitselülitid LZM .......................................................................................................................118

Kompaktkaitselülitid BZM ......................................................................................................................119

8 Kilbikorpused

Moodulkilbid ..........................................................................................................................................122

Metallkilbid CS .......................................................................................................................................125

Jaotuskilbid XVTL ..................................................................................................................................127

xEnergy .................................................................................................................................................131

9 Tööstusautomaatika komponendid

..............................................................................................................................................................133

10 Pingekvaliteedi tagamine

..............................................................................................................................................................137

11 Turvavalgustid

..............................................................................................................................................................151

12 Keskpingeseadmed

..............................................................................................................................................................163


SmartWire-DT süsteem

1


SmartWire-DT süsteem

2 SmartWire-DT süsteem

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

SmartWire-DT süsteem

SmartWire-DT süsteemis kasutatakse seadmete ühendamiseks rohelist 8 soonega kaablit. Selle

kaabliga ühendatakse omavahel kõik juhtnupud, indikatsioonilambid, mootorikaitselülitid,

kontaktorid ja sujuvkäivitid. Tavapärased I/O seadmed asenduvad ühe gateway’ga, mis suhtleb

kontrolleriga Etherneti, ModbusTCP, Profibus-DP või CANopen protokolli kasutades.

Juhtimine

Tänu standardiseeritud ühendusklemmide kasutamisele on elimineeritud tavapärastele juhtahelatele

omased vead, nagu ebakindlad ühendused ja vead juhtmete ühendamisel. Igal SmartWire-DT- ga

ühendatud seadmel on sisseehitatud indikatsioonilambid, mis lihtsustavad oluliselt süsteemi

häälestamise ja veaotsingu protsessi.

Kaitse

Käit

Kõigile süsteemi ühendatud seadmetele antakse automaatselt aadressid ning kontrollitakse pidevalt

juhtahela korrasolekut. SmartWire-DT kaabli maksimaalne lubatud pikkus on 600 m, mis võimaldab

ühendada ka juhtkilbist väljaspool asuvaid seadmeid. Iga gateway külge saab ühendada kuni 99

seadet. Süsteemi programmeerimiseks ja haldamiseks on välja töötatud tasuta tarkvara SWD-Assist.

Ümberlülitused

Ajamid

Darwin Technology

SmartWire-DT — nutikas viis ühendamiseks

SmartWire-DT süsteemi kasutades saavutame traditsiooniliste

ühendusmeetoditega võrreldes kuni 85% kokkuhoidu alates

projekteerimisest kuni käikuandmiseni. Lisaks sellele ühendub

SmartWire-DT süsteem probleemideta nii Eatoni kui ka teiste tootjate

muude juhtloogika seadmetega (PLC).

SmartWire-DT süsteem

Kokkuhoid projekteerimisfaasis on

kuni 70%

Töökindel kaabeldus


SmartWire-DT süsteem

3

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

2

5

5

2

5

20

5 7

19

5

1

3

26

6

7

6

7

8

6

4

14

15

12

11

13

13

7

7

7

22 23

21

22

25

24

24

7

7

7

27

29

31

30

31

23

28

25 25 32

34

33

7

5

6

10

9

17

16

7

7

25

22

28

27

35

34

34 7

39

36

7

5

18

40

37

38

1. SmartWire-DT gateway

2. SUB-D andmeedastuskaabel

3. SmartWire-DT liidesega HMI/PLC

4. SmartWire-DT liidesega programmeeritav

relee easy800

5. SmartWire-DT otsapistik, 8 poolusega

6. SmartWire-DT 8-juhtmeline lapik kaabel

7. SmartWire-DT 8 poolusega seadmeklemm

8. SmartWire-DT sisend/väljund moodul

9. Moodul NZM ühendamiseks

10. Kompaktkaitselüliti NZM

11. SmartWire-DT moodul kontaktori

ühendamiseks

12. Kontaktor DILM

13. SmartWire-DT moodul kontaktori

ühendamiseks, käsi- ja automaatrežiimi

lülitamise võimalusega

14. Mootorikaitselüliti PKZ

15. Mootorikaitselüliti komplekt MSC

16. SmartWire-DT kontaktorimoodul

mootorikaitselülitile PKE

17. Elektroonilise vabastiga mootorikaitselüliti

PKE

18. Sujuvkäiviti DS7 koos mootorikaitselülitiga

PKE

19. SmartWire-DT toiteplokk

20. Universaalne asendusmoodul,

eestkinnitusega

21. SmartWire-DT LED-valgusallikas,

eestkinnitusega

22. RMQ-Titan kinnitusadapter

23. RMQ-Titan indikaatorlambid

24. SmartWire-DT juhtelement, eestkinnitusega

25. Juhtnupud

26. Üleminek lapikult SmartWire-DT kaablilt

ümarkaablile

27. SmartWire-DT pistik

28. Nupukarbi korpus

29. SmartWire-DT kinnitusplaat põhjakinnitusega

juhtelementide ühendamiseks

30. SmartWire-DT LED-valgusallikas,

põhjakinnitusega

31. SmartWire-DT juhtelement, põhjakinnitusega

32. Universaalne asendusmoodul,

põhjakinnitusega

33. Üleminek lapikult SmartWire-DT kaablilt

ümarkaablile

34. SmartWire-DT PKE moodul,

mootorikaitselülitile

35. Mootorikaitselüliti PKE12, PKE32

36. Mootorikaitselüliti PKE65

37. SmartWire-DT lapiku kaabli lõpupistik

38. Sujuvkäiviti DS7

39. SmartWire-DT 8-juhtmeline ümarkaabel

40. SmartWire-DT süsteemi

programmeerimistarkvara SWD-Assist

SmartWire-DT süsteem


4 SmartWire-DT süsteem

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

HMI/PLC SmartWire-DT

• HMI/PLC koos sisseehitatud SmartWire-DT liidesega

• Ethernet ja USB liides

• 64K värviga puutetundlik TFT ekraan

Plastmasskorpus

Andmeedastuskiirus

Ekraani Resolutsioon Ühendusprotokollid Ühenduspistik

Toote nimetus

Tellimiskood

suurus

3.5" 320 x 240 - XV-102-BE-35TQRC-10 153524

5.7" 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-102-E6-57TVRC-10 153525

5.7" 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-102-E8-57TVRC-10 153526

7" 800 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-102-E6-70TWRC-10 153527

7" 800 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-102-E8-70TWRC-10 153528

Metallkorpus 5.7" 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-152-E6-57TVRC-10 166700

5.7" 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-152-E8-57TVRC-10 166701

8.4" 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-152-E6-84TVRC-10 166702

8.4" 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-152-E8-84TVRC-10 166703

10.4" 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-152-E6-10TVRC-10 166704

10.4" 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-152-E8-10TVRC-10 166705

SmartWire-DT liidesega easy800

SmartWire-DT liidesega programmeeritav relee.

SmartWire-DT seadmete toide tuleb samuti läbi easy800.

Toitepinge Kirjeldus Toote nimetus

Tellimiskood

24 V DC SmartWire-DT liidesega programmeeritav relee

EASY802-DC-SWD

152901

24 V DC

SmartWire-DT liidesega programmeeritav relee; 4 sisendit,

millest kahte saab kasutada ka väljunditena (24 V DC

EASY806-DC-SWD

transistorväljund, 0,1 A), sisseehitatud EasyNet

152902

SmartWire-DT gateway’d

SmartWire-DT süsteemi ühendamiseks erinevate andmeedastusprotokollidega.

Protokoll

SmartWire-DT

komponentide arv

Profibus DP V1 Slave kuni 12 MB/s kuni 58 SUB-D

CANopen kuni 1 MB/s kuni 99 SUB-D

Ethernet IP / Modbus-TCP 10/100 MB/s kuni 99

Ühenduspistik Toote nimetus

Tellimiskood

EU5C-SWD-DP

116308

EU5C-SWD-CAN

116307

2*RJ45

(Switch)

EU5C-SWD-EIP-MODTCP

153163

SmartWire-DT sisend/väljund moodulid

Sisend/väljund moodulid digitaalsignaalide ühendamiseks.

Digitaalsisendid Digitaalväljundid Releeväljundid Lühiskaitse Toote nimetus Tellimiskood

8 - - - EU5E-SWD-8DX 116381

4 - - - EU5E-SWD-4DX 144060

4 4 - • EU5E-SWD-4D4D 116382

4 - 2 - EU5E-SWD-4D2R 116383

- 8 - • EU5E-SWD-X8D 144061

SmartWire-DT süsteem

Sisend/väljund moodulid analoogsignaalide ühendamiseks.

Analoogisisendid Anduri tüüp Analoog- Anduri tüüp Toote nimetus Tellimiskood

väljundid

4 0-10 V, 0-20 mA - EU5C-SWD-4AX 144062

2 0-10 V, 0-20 mA 2 0-10 V, 0-20 mA EU5C-SWD-2A2A 144063

4

PT100,PT1000,

Ni1000

- EU5C-SWD-EIP-4PT 144064


SmartWire-DT süsteem

5

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

SmartWire-DT kontaktorimoodulid

Moodul kontaktori ühendamiseks SmartWire-DT süsteemiga.

Kontaktori lülitamine,

digitaalsisendite oleku

edastamine

Käsi/Auto

režiimi lüliti

Digitaalsisendid Toote nimetus Tellimiskood

• - 2 DIL-SWD-32-001 118560

• • 2 DIL-SWD-32-002 118561

SmartWire-DT PKE moodulid

Moodul kontaktori ja

mootorikaitselüliti PKE12 või PKE32

ühendamiseks

SmartWire-DT

süsteemiga.

Moodul mootorikaitselüliti

PKE12, 32, 65

ühendamiseks

SmartWire-DT

süsteemiga.

Kontaktori lülitamine,

kontaktori

oleku edastamine

Käsi/Auto

režiimi

lüliti

• •

- -

Oleku- ja sätete info Analoogsignaalid Toote nimetus Tellimiskood

Ülekoormus, lühis, faasi

kadumine,

ülekoormuskaitse ja

aegviite seadeväärtus,

mooduli tüüp

Ülekoormus, lühis, faasi

kadumine,

ülekoormuskaitse ja

aegviite seadeväärtus

Mootori vool %,

arvutuslik mootori

temperatuur %

Mootori vool %,

arvutuslik mootori

temperatuur %

PKE-SWD-32 126895

PKE-SWD-SP 150614

SmartWire-DT RMQ juhtelemendid

SmartWire-DT kontaktelemendid M22 seeria juhtnuppudele.

Kontakti- Valgusdioodi

Eestkinnitusega

Põhjakinnitusega

skeem värvus Toote nimetus Tellimiskood Toote nimetus Tellimiskood

1 CO - M22-SWD-K11 115964 M22-SWD-KC11 115995

2 CO - M22-SWD-K22 115965 M22-SWD-KC22 115996

1 CO M22-SWD-K11-LED-W 115972 M22-SWD-K11-LEDC-W 116003

1 CO M22-SWD-K11-LED-B 115973 M22-SWD-K11-LEDC-B 116004

1 CO M22-SWD-K11-LED-G 115974 M22-SWD-K11-LEDC-G 116005

1 CO M22-SWD-K11-LED-R 115975 M22-SWD-K11-LEDC-R 116006

2 CO M22-SWD-K22-LED-W 115978 M22-SWD-K22-LEDC-W 116009

2 CO M22-SWD-K22-LED-B 115979 M22-SWD-K22-LEDC-B 116010

2 CO M22-SWD-K22-LED-G 115980 M22-SWD-K22-LEDC-G 116011

2 CO M22-SWD-K22-LED-R 115981 M22-SWD-K22-LEDC-R 116012

- M22-SWD-LED-W 115966 M22-SWD-LEDC-W 115997

- M22-SWD-LED-B 115967 M22-SWD-LEDC-B 115998

- M22-SWD-LED-G 115968 M22-SWD-LEDC-G 115999

- M22-SWD-LED-R 115969 M22-SWD-LEDC-R 116000

SmartWire-DT NZM moodul

Moodul kompaktkaitselülitite NZM 2, 3, 4 ühendamiseks SmartWire-DT süsteemiga.

Oleku- ja sätete info Analoogsignaalid Väljundid Energiaarvestus Toote nimetus Tellimiskood

NZM olek (sees,

väljas, rakendunud), Voolu väärtus,

2 transistorväljundit

lüliti

Energia

ülekoormuse hoiatus, seadeväärtused

mõõtmiseks tuleb

lüliti tüüp

ajamile

kasutada moodulit

NZM-XSWD-704 135530

NZM...-XMC

SmartWire-DT süsteem


6 SmartWire-DT süsteem

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

SmartWire-DT süsteemi lisatarvikud

Kirjeldus Toote nimetus Tellimiskood

100 m SWD4-100LF8-24 116026

Lapik kaabel SmartWire-DT seadmete 3 m Varustatud 2 SWD4-3LF8-24-2S 116027

ühendamiseks juhtkilbis

5 m SWD4-8MF2 SWD4-5LF8-24-2S 116028

10 m pistikuga SWD4-10LF8-24-2S 116029

Pistik SmartWire-DT seadmete ühendamiseks SWD4-8SF2-5 116022

Kaabli otsapistik ühendamiseks gateway’ga, toitemooduliga või lõpupistikuga SWD4-8MF2 116023

Kate ühendamata SmartWire-DT pistikutele SWD4-SEL8-10 116021

Lapiku kaabli lõpupistik (terminaator) SWD4-RC8-10 116020

Üleminekumoodul lapikult kaablilt ümarkaablile SWD4-8FRF-10 121377

Üleminek lapikult kaablilt ümarkaablile, Ühendus pistikuga SWD4-SFL8-20 121380

pistik mõlemas otsas

Ühendus pesaga SWD4-SM8-20 121381

Ümarkaabel SmartWire-DT seadmete ühendamiseks 50 m SWD4-50LR8-24 116030

väljaspool juhtkilpi

250 m SWD4-250LR-24 144878

8 poolusega

Läbiviik ühendamiseks M22-I nupukarbile. 8 poolusega pesa

SWD4-SF8-20 116031

pesa/pistik koos ettevalmistatud juhtmetega

8 poolusega

pistik

SWD4-SM8-20 116032

Montaažitangid SWD4-8SF2-5 pistikutele SWD4-CRP-1 116025

Montaažitangid SWD4-8MF2 pistikutele SWD4-CRP-2 116699

Universaalne moodul komponentide asendamiseks, mis on Eestkinnitusega M22-SWD-NOP 147637

süsteemis konfigureeritud kuid veel paigaldamata Põhjakinnitusega M22-SWD-NOPC 147638

Programmeerimistarkvara SWD-Assist

Programmeerimine ja seadistamine SWD-

Assist programmi abil on kiire ja lihtne.

SWD-Assist tarkvara võimaldab SmartWire-DT

süsteemi projekteerimist, seadistamist ja

käivitamist. Graafilise kasutajaliidese abil saab

SmartWire-DT süsteemi komponente valida ja

paigutada soovitud kohale. Valmis

konfiguratsioone saab salvestada ja kasutada

uuesti järgnevates projektides. Võimalik on

süsteemi kohandamine ja järeltarnes olnud

komponentide automaatne lisamine. Võrgu

konfiguratsiooni ja andmeid saab eksportida

erinevatesse formaatidesse, mis samuti

lihtsustab integreerimist eri tootjate PLC-dega.

SmartWire-DT süsteem

SWD-Assist tarkvara saab tasuta alla laadida

Eatoni veebilehelt.


Mootorite lülitamine ja kaitsmine

7


Mootorikaitselülitid

8 Mootorikaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Mootorikaitselülitid PKZ

PKE PKZM0 PKZM01 PKZM4

Mootorikaitselülitid:

PKZM0 ja PKZM4 – klassikalised

pöördkäepidemega mootorikaitselülitid,

nimivooludega vahemikus 0,16...65 A.

PKZM01 – nuppudega mootorikaitselülitid,

nimivooludega vahemikus 0,16...25 A.

PKZM0-T – kaitselülitid trafode primaarpoolele.

Elektromagnetilise vabasti seadeväärtus on

20 * I n . Nimivoolude vahemik 0,16...25 A.

PKM0 – mootorikaitselülitid ilma

ülekoormuskaitseta, kaitsevad ainult lühise

eest. Kasutatakse ahelates, kus ülekoormuse

oht puudub või on ülekoormuskaitse juba

olemas.

PKE – elektroonilise vabastiga

mootorikaitselülitid. Koosnevad baasmoodulist

ja vahetatavatest vabastimoodulitest. Võrreldes

klassikaliste mootorikaitselülititega on

elektroonilise vabastimooduli kasutamine

paindlikum ning erinevate lisavõimalustega.

PKE vabastimooduli saab ühendada

SmartWire-DT süsteemi.

Omadused PKZM01 PKZM0 PKZM4 PKZM0-T PKM0 PKE

Lülitamine Surunupud Pöördkäepide

Vabasti tüüp Termovabasti + elektromagnetvabasti Elektromagnetvabasti

Elektrooniline vabasti ja

elektromagnetvabasti

Termovabasti seadevahemik 0,6-1 * I n - 0,25-1 * I n

Lühise lahutusvõime 50 kA 100 kA

Elektromagnetvabasti säte 14 * I n 20 * I n

14 * I n

12 * I n peale 60 ms

Nimivoolude vahemik, A 0,16-25 0,16-32 16-65 0,16-25 0,16-32 0,3-65

Temperatuurivahemik, millest väljaspool

on vaja kasutada termovabasti

temperatuuri kompensatsioonitegurit

-5…+40°C - -5…+40°C

Mootorikaitselülitid reageerivad ka ühe faasi kadumisele.

Mootorikaitselülitid


Mootorikaitselülitid

9

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Mootorikaitselülitid:

1. PKZM01

2. PKZM0

3. PKE

4. PKZM4

5. Käepidemed

6. Vabastid

7. Abikontaktid küljele ja peale

8. Lühisvoolu piirav moodul

9. Visuaalse veaindikatsiooniga abikontakt

1

8

6

9 7

7

3

2

5

4

7

3

5

7

Mootorikaitselülitid


10 Mootorikaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Mootori võimsus, AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

Nimivool

Ülekoormuskaitse

Lühiskaitse PKZM01 PKZM0 PKZM0-T PKZM4 PKM

kW kW I u , A I r , A I rm , A

- - 0,16 0,1…0,16 2,2

PKZM01-0,16 PKZM0-0,16

278475 072730

- 0,06 0,25 0,16…0,25 3,5

PKZM01-0,25 PKZM0-0,25

278476 072731

0,06 0,09 0,4 0,25…0,4 5,6

PKZM01-0,4

278477

PKZM0-0,4

072732

0,09 0,12 0,63 0,4…0,63 8,8

PKZM01-0,63 PKZM0-0,63

278478 072733

0,12 0,25 1 0,63…1 14

PKZM01-1

278479

PKZM0-1

072734

0,25 0,55 1,6 1…1,6 22

PKZM01-1,6

278480

PKZM0-1,6

072735

0,37 0,75 2,5 1,6…2,5 35

PKZM01-2,5

278481

PKZM0-2,5

072736

0,75 1,5 4 2,5…4 56

PKZM01-4

278482

PKZM0-4

072737

1,1 2,2 6,3 4…6,3 88

PKZM01-6,3

278483

PKZM0-6,3

072738

2,2 4 10 6,3…10 140

PKZM01-10

278484

PKZM0-10

072739

3 5,5 12 8…12 168

PKZM01-12

278485

PKZM0-12

278486

4 7,5 16 10…16 224

PKZM01-16

283390

PKZM0-16

046938

5,5 9 20 16…20 280

PKZM01-20

283383

PKZM0-20

046988

5,5 12,5 25 20…25 350

PKZM01-25 PKZM0-25

288893 046989

7,5 15 32 25…32 448 -

PKZM0-32

278489

PKZM0-0,16-T

088907

PKZM0-0,25-T

088908

PKZM0-0,4-T

088909

PKZM0-0,63-T

088910

PKZM0-1-T

088911

PKZM0-1,6-T

088912

PKZM0-2,5-T

088913

PKZM0-4-T

088914

PKZM0-6,3-T

088915

PKZM0-10-T

088916

PKZM0-12-T

278492

PKZM0-16-T

088917

PKZM0-20-T

088918

PKZM0-25-T

278493

11 20 40 32…40 560 - - -

14 25 50 40…50 700 - - -

17 30 58 50…58 812 - - -

18,5 34 65 55…65 882 - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PKZM4-16

222350

-

PKZM4-25

222352

PKZM4-32

222353

PKZM4-40

222354

PKZM4-50

222355

PKZM4-58

222394

PKZM4-63

222413

PKM0-0,16

072720

PKM0-0,25

072721

PKM0-0,4

072722

PKM0-0,63

072723

PKM0-1

072724

PKM0-1,6

072725

PKM0-2,5

072726

PKM0-4

072727

PKM0-6,3

072728

PKM0-10

072729

PKM0-12

278490

PKM0-16

044502

PKM0-20

203594

PKM0-25

044503

PKM0-32

278491

-

-

-

-

Mootorikaitselülitid


Mootorikaitselülitid

11

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

660 V

690 V

Mootori

võimsus, AC-3

Ülekoormuskaitse

PKE

A A A kW Baasmoodul

0,37 - - 0,06

0,54 0,31 - 0,09

0,72 0,41 - 0,12

1,04 0,6 0,35 0,18

- 0,8 0,5 0,25

0,3…1,2 A

- 1,1 0,7 0,37

- - 0,9 0,55

- - 1,1 0,75

1,04 - - 0,18

1,4 - - 0,25

2 1,1 - 0,37

2,7 1,5 - 0,55

PKE12

3,2 1,9 1,1 0,75 1…4 A

121721

- 2,6 1,5 1,1

- 3,6 2,1 1,5

- - 2,9 2,2

- - 3,8 3

3,2 - 0,75

4,6 - 1,1

6,3 3,6 1,5

8,7 5 2,2

11,5 6,6 3,8 3

3…12 A

- 8,5 4,9 4

- 11,3 6,5 5,5

- - 8,8 7,5

8,7 - - 2,2

11,5 - - 3

14,8 8,5 - 4

19,6 11,3 - 5,5

26,4 15,2 8,8 7,5

- 21,7 12,6 11

- 29,3 17 15

- - 20,9 18,5

- - 23,8 22

- - 32 30

19,6 - - 5,5

26,4 - - 7,5

38 21,7 - 11

51 29,3 17 15

63 36 20,9 18,5

- 41 23,8 22

- 55 32 30

- - 39 37

- - 47 45

- - 58 55

8,7 - - 2,2

11,5 - - 3

14,8 8,5 - 4

19,6 11,3 - 5,5

26,4 15,2 8,8 7,5

- 21,7 12,6 11

- 29,3 17 15

- - 20,9 18,5

- - 23,8 22

- - 32 30

8…32 A

16…65 A

8…32 A

PKE32

121722

PKE65

138258

PKE-XTU-1,2

121723

PKE-XTU-4

121724

PKE-XTU-12

121725

PKE-XTU-32

121726

PKE-XTU-65

138259

PKE-XTUW-32

138261

Standardne juhtmoodul

Andmeedastusvõimalusega

juhtmoodul

PKE-XTUA-1,2

121727

PKE-XTUA-4

121728

PKE-XTUA-12

121729

PKE-XTUA-32

121730

PKE-XTUA-65

138260

PKE-XTUWA-32

138262

Standardmooduliga

mootorikaitselüliti

PKE12/XTU-1,2

121731

PKE12/XTU-4

121732

PKE12/XTU-12

121733

PKE32/XTU-32

121734

PKE65/XTU-65

138516

PKE65/XTUW-32

138517

Mootorikaitselülitid


12 Mootorikaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Lisatarvikud

Abikontaktid Abikontaktid küljele Abikontaktid peale

Toote nimetus

Tellimiskood

NHI11-PKZ0

072896

NHI12-PKZ0

072895

NHI21-PKZ0

072894

NHI-E-10-PKZ0

082884

NHI-E-11-PKZ0

082882

NO kontakt 1 NO 1 NO 2 NO 1 NO 1 NO

NC kontakt 1 NC 2 NC 1 NC - 1 NC

Vabastid

Sõltumatu

vabasti

Alapingevabasti

A-PKZ0(230V50HZ)

073187

U-PKZ0(230V50HZ)

073135

A-PKZ0(24VDC)

073200

Rakendumisindikaatoriga abikontakt

2 NO

AGM2-10-PKZ0

072898

2 NC

AGM2-01-PKZ0

072899

Montaažikarbid

CI-PKZ01-G

281404

CI-K2-PKZ0-G

219654

Kasutamiseks koos

PKZM01

PKZM0

Huumvalgusallikaga

indikaatorlamp

L-PKZ0-GN(400V)

082155

Klemmid toitejuhtmetele

BK25/3-PKZ0

032720

Käepide uksele, IP65, kasutamiseks pealülitina

PKZ0-XH

106132

Mootorikaitselülitid

Latiadapter, 3 poolust, nimipinge 690 V

Nimivool, A 16 25 32 63 25

Toote nimetus

Tellimiskood

BBA0C-16

101455

BBA0-25

101451

BBA0-32

101452

BBA4L-63

101459

BBA0-25/2TS

101481

Kasutamiseks

koos

PKZM0-C +

DILMC7

PKZM0-C +

DILMC9

PKZM0-C +

DILMC12

PKZM0, PKE +

2 x DILM17-01

PKZM0, PKE +

2 x DILM25-01

PKZM0, PKE +

2 x DILM25-01

PKZM0, PKE +

2 x DILM32-01

MSC-R-16-M17…

MSC-R-32-M32…

PKZM0, PKE +

DILM17

PKZM0, PKE +

DILM25

PKZM0, PKE +

DILM32

MSC-D-16-M17… -

MSC-D-32-M32…

PKZM4 + DILM17

PKZM4 + DILM25

PKZM4 + DILM32

PKZM4 + DILM40

PKZM4 + DILM50

PKZM4 + DILM65

Universaalne, kuni

25 A seadmetele


Mootorikaitselülitid

13

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kiirühenduskomplektid

Otsekäivituskomplekt

PKZM0-XDM12

283149

Kasutamiseks koos

seadmetega

PKZM0, PKE + DILM7...15

PKZM0-XDM32

283153

PKZM0, PKE +

DILM17...32

Reeverskompletid

PKZM0-XRM12

283185

PKZM0, PKE +

DILM7-01...DILM12-01

PKZM0-XRM32

283189

PKZM0 + DILM17...32

Kolmefaasiline ühenduslatt klemmidele 1, 3, 5

Mootorikaitselülititele ilma külgmise abikontaktita

B3.1/2-PKZ0 B3.0/4-PKZ0 B3.0/2-PKZ0 B3.0/3-PKZ0

044945 063960 063961 232289

B3.0/5-PKZ0

232290

B3.1/4-PKZ0

044947

Mootorikaitselülititele koos külgmise abikontaktiga

B3.1/3-PKZ0 B3.1/5-PKZ0 B3.1/2-PKZ4 B3.1/3-PKZ4

044946 044948 220223 220224

B3.1/4-PKZ4

220225

Mootorikaitselülitite

arv

2 4 2 3 5 4 3 5 2 3 4

Pikkus, mm 99 180 90 135 225 207 153 261 119 183 247

Ühe seadme

laius, mm

45+9 45 45 45 45 45+9 45+9 45+9 55+9 56+9 56+9

Mõõdud, mm

PKZM01

PKZM0

70

45

93

93

55

45

4.5

NHI-E-..-PKZ0

NHI-E-..-PKZ0

45

5.5

44

74

85

25

45

50

68

76

PKE12/32

PKZM4

100.5

4

AK-PKZ0

101

9

130

140

65

45

125

25

50

45 102.5

30 7.5

55

118

127

145

171

PKE65

118

162

15.5

32.5

56.5

35 5.5

55 127

172

187

Mootorikaitselülitid


Kontaktorid

14 Kontaktorid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Kontaktorid

Kontaktorreleed

DILER – kontaktorrelee, kasutuskategooria AC-15. Nimipinged 400 V ja

230 V (nimivoolud vastavalt 3 A ja 6 A). 4 kontaktipaari erinevates

kombinatsioonides. Minikontaktori korpuses.

DIL A – kontaktorrelee , kasutuskategooria AC-15. Nimipinged 400 V ja

230 V (nimivoolud vastavalt 4 A ja 6 A). 4 kontaktipaari erinevates

kombinatsioonides. Sobib nii juht- kui jõuahelate lülitamiseks.

Kontaktorid

DIL EEM, DIL EM, DIL EM12– minikontaktorid, kasutuskategooria AC-3/

AC-4. Nimipinged 230 V, 400 V, 660 V. Nimivoolud 6,6 A, 9 A, 12 A.

Minikontaktori korpuses.

DIL M – kontaktorid jõuahelate, asünkroonmootorite ja teiste induktiivsete

koormuste lülitamiseks, kasutuskategooria AC-3/AC-4. Nimivoolud

vahemikus 7 A kuni 1600 A.

DIL H– kontaktorid nimivooluga 1400...2600 A. Sobib aktiivkoormuste

lülitamiseks, kasutuskategooria AC-1. Sisseehitatud 4 abikontakti.

DIL K– kontaktorid, mis on ette nähtud mahtuvusliku koormuse

lülitamiseks. Suurendatud vastupidavus elektrikaarele kontaktide vahel.

Kontaktid on varustatud kondensaatorite eellaadimistakistitega.

DIL L– kontaktorid, mis on ette nähtud valgustite lülitamiseks,

kasutuskategooria AC-5a ja AC-5b.

DILM P– neljapooluselised kontaktorid nimivooluga 20...200 A,

aktiivkoormuse lülitamiseks, kasutuskategooria AC-1.

Töövool, A; 380 V AC

Kasutuskategooria

AC-1 AC-15 AC-1 / AC-3 / AC-4 AC-5A AC-5B

3 DIL ER

4 DIL A

6.6

7

DIL EEM

DIL EM

9

DIL EM12

12

18

DIL L

20

… DILM P

DIL M

200


1 400

1 600


DIL H

2 600

Kasutuskategooriad

Kontaktorid

AC-1 Mitteinduktiivne või nõrgalt induktiivne koormus, näiteks kütteelemendid.

AC-15 Vahelduvvoolumähiste juhtimine (juhtreleed, kontaktorid, ...).

AC-3 Vahelduvvoolumootorite käivitamine ja väljalülitamine.

AC-4 Vahelduvvoolumootorite käivitamine, pidurdamine, reverseerimine, tihe lülitamine.

AC-5a Gaaslahenduslampide lülitamine.

AC-5b Hõõglampide lülitamine.


2

Kontaktorid

3

15

Ülevaatekataloog

1

1

5

5

4

6 6

www.eaton.ee

6

1

1

2

3

5

5

4

3

Kirjeldus

1. Kontaktor

2. Summutusfilter

3. Termorelee

1

4. Abikontakt peale (2 poolust)

5. Abikontakt peale (4 poolust)

6. Abikontakt küljele

6 6

1

4

5

2

5

3

3

Kirjeldus

1. Kontaktor

2. Mehaaniline blokeering

3. Termorelee

4. Klemmikate

5. Abikontakt küljele

2

3

3

5

3

1

2

4

5

5

4

3

Kontaktorid


16 Kontaktorid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Kontaktorreleed DILER

Nimivool Kontaktide arv Toote nimetus Tellimiskood Toote nimetus Tellimiskood

AC-15, 230V

I e , A

6 3

AC-15, 400V

I e , A

Kasutuskategooria AC-15

NO NC (Mähis 230 V 50 Hz) (Mähis 24 V DC)

4 - DILER-40(230V50HZ) 051759 DILER-40-G(24VDC) 010223

3 1 DILER-31(230V50HZ) 051768 DILER-31-G(24VDC) 010157

2 2 DILER-22(230V50HZ) 051777 DILER-22-G(24VDC) 010042

Minikontaktorid DILEM

Nimivool Nimivõimsus

Abi- Toote nimetus Tellimiskood

Toote nimetus Tellimis-

I e , A; AC-3 AC-3, 230 V AC-3 400 V kontakt (Mähis 230 V 50 Hz)

(Mähis 24 V DC) kood

P, kW P, kW

3 poolust + abikontakt

6,6 1,5 2,2 1 NO DILEEM-10(230V50HZ) 051608 DILEEM-10-G(24VDC) 051643

6,6 1,5 2,2 1 NC DILEEM-01(230V50HZ) 051633 DILEEM-01-G(24VDC) 051650

9 2,2 4 1 NO DILEM-10(230V50HZ) 051786 DILEM-10-G(24VDC) 010213

9 2,2 4 1 NC DILEM-01(230V50HZ) 051795 DILEM-01-G(24VDC) 010343

12 3,5 5,5 1 NO DILEM12-10(230V50HZ) 127075 DILEM12-10-G(24VDC) 127132

12 3,5 5,5 1 NO DILEM12-10(230V50HZ) 127091 DILEM12-10-G(24VDC) 127137

4 poolust

9 2,2 4 - DILEM4(230V50HZ) 051804 DILEM4-G(24VDC) 012701

Kasutuskategooria AC-3, AC-4

DILEM, DILER lisatarvikud

Abikontaktid

Kasutamiseks koos

DILEM-10(-G)(…), DILEM-4(-G)(…),

DILEEM-10, DILEM12-10(-G)(…)

DILEM, DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G),

DILER31(-G), DILER22, DILEEM, DILEM12

Toote nimetus Kahe kontaktipaariga Nelja kontaktipaariga Kahe kontaktipaariga Nelja kontaktipaariga

02DILEM 11DILEM 22DILEM 02DILE 11DILE 20DILE 04DILE 13DILE 22DILE 31DILE 40DILE

Tellimiskood 010064 010080 010112 010240 010224 010208 010256 02397 010288 048912 010304

Nimivool I e , A (400V) 2

Nimivool I e , A (230V) 4

NO - 1 2 - 1 2 - 1 2 3 4

NC 2 1 2 2 1 - 4 3 2 1 -

RC summutusfilter Mehaaniline blokeering Ühendusklamber

Kasutamiseks koos mehaanilise blokeeringuga

Kontaktorid

Juhtpinge U s , V Toote nimetus Tellimiskood

24-48 RCDILE48 044264

110-250 RCDILE250 046320

Toote nimetus Tellimiskood

MVDILE 010113

Toote nimetus Tellimiskood

V0DILE 026634


Kontaktorid

17

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kontaktorrelee DILA

Nimivool, AC-15

I e , A I e , A

(230V) (400V)

6 4

Kasutuskategooria AC-15

Kontaktiskeem Toote nimetus

Tellimiskood

Toote nimetus Tellimis-

NO NC (mähis 230 V 50 Hz)

(mähis 24 V DC) kood

4 - DILA-40(230V50HZ) 276329 DILA-40(24VDC) 276344

3 1 DILA-31(230V50HZ) 276364 DILA-31(24VDC) 276379

2 2 DILA-22(230V50HZ) 276399 DILA-22(24VDC) 276414

DILA lisatarvikud: abikontaktid

Kasutamiseks koos DILM(C)7…-DILM(C)32, DILM38, DILMP20-DILMP45, DILL

Kahe kontaktipaariga

Nelja kontaktipaariga

Toote nimetus DILA-XHI02 DILA-XHI11 DILA-XHI20 DILA-XHI04 DILA-XHI13 DILA-XHI22 DILA-XHI31 DILA-XHI40

Tellimiskood 276420 276421 276422 276424 276425 276426 276427 276428

Nimivool I e , A (400V) 4

Nimivool I e , A (230V) 4

NO - 1 2 - 1 2 3 4

NC 2 1 - 4 3 2 1 -

Mõõdud, mm

DILM7...DILM15

DILM17...DILM38

36

38

60.4

71

85

4.5

4.5

11 4.8

17.7

6.4 11.6 11.6 10.6

6.5

97.4

138

45±0.3

57

86.4

104

115

18

45

68

8.7 8.7 8.7 8.7 (5.1)

45

3.2

6.5

75

116.3

DILM40...DILM72

DILM80...DILM170

57

76.5

170

156

34.4

4.7

55±0.35

6.9

77

114

132.1

147

90±0.45

111

82.5

85.5

142

160

175

Kontaktorid


18 Kontaktorid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Kontaktorid DILM

Nimivool

I e , A;

AC-3

Toote nimetus

Nimivõimsus Toote nimetus Tellimiskood

AC-3 Abikontakt

400 V

P, kW

Tellimiskood

7 3

1 NO DILM7-10(230V50HZ) 276550 DILM7-10(24VDC) 276565

1 NC DILM7-01(230V50HZ) 276585 DILM7-01(24VDC) 276600

9 4

1 NO DILM9-10(230V50HZ) 276690 DILM9-10(24VDC) 276705

1 NC DILM9-01(230V50HZ) 276725 DILM9-01(24VDC) 276740

12 5,5

1 NO DILM12-10(230V50HZ) 276830 DILM12-10(24VDC) 276845

1 NC DILM12-01(230V50HZ) 276865 DILM12-01(24VDC) 276880

15,5 7,5

1 NO DILM15-10(230V50HZ) 290058 DILM15-10(24VDC) 290073

1 NC DILM15-01(230V50HZ) 290093 DILM15-01(24VDC) 290108

17 7,5

1 NO DILM17-10(230V50HZ) 277004 DILM17-10(RDC24) 277018

1 NC DILM17-01(230V50HZ) 277036 DILM17-01(RDC24) 277050

25 11

1 NO DILM25-10(230V50HZ) 277132 DILM25-10(RDC24) 277146

1 NC DILM25-01(230V50HZ) 277164 DILM25-01(RDC24) 277178

32 15

1 NO DILM32-10(230V50HZ) 277260 DILM32-10(RDC24) 277274

1 NC DILM32-01(230V50HZ) 277292 DILM32-01(RDC24) 277306

38 18,5

1 NO DILM38-10(230V50HZ) 112428 DILM38-10(RDC24) 112442

1 NC DILM38-01(230V50HZ) 112456 DILM38-01(RDC24) 112470

40 18,5 - DILM40(230V50HZ) 277766 DILM40(RDC24) 277780

50 22 - DILM50(230V50HZ) 277830 DILM50(RDC24) 277844

65 30 - DILM65(230V50HZ) 277894 DILM65(RDC24) 277908

72 37 - DILM72(230V50HZ) 107670 DILM72(RDC24) 107671

80 37 - DILM80(230V50HZ) 239402 DILM80(RDC24) 239416

95 45 - DILM95(230V50HZ) 239480 DILM95(RDC24) 239510

115 55 - DILM115(RAC240) 239548 DILM115(RDC24) 239555

150 75 - DILM150(RAC240) 239588 DILM150(RDC24) 239591

170 90 - DILM170(RAC240) 107013 DILM170(RDC24) 107016

Standardmähisega

Laiendatud pingevahemikuga

mähisega

185 90 2 NO + 2 NC - - DILM185A/22(RAC240) 139537

225 110 2 NO + 2 NC - - DILM225A/22(RAC240) 139547

250 132 2 NO + 2 NC DILM250-S/22(220-240V50/60HZ) 274190 DILM250/22(RA250) 208201

300 160 2 NO + 2 NC DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ) 139559 DILM300A/22(RA250) 139556

400 200 2 NO + 2 NC DILM400-S/22(220-240V50/60HZ) 274196 DILM400/22(RA250) 208209

500 250 2 NO + 2 NC DILM500-S/22(220-240V50/60HZ) 274199 DILM500/22(RA250) 208213

580 315 2 NO + 2 NC DILM570-S/22(220-120V50/60HZ) 110744 DILM580/22(RA250) 208216

650 355 2 NO + 2 NC DILM650/22(RA250) 208219 DILM650/22(RA250) 208219

750 400 2 NO + 2 NC DILM750/22(RA250) 208222 DILM750/22(RA250) 208222

820 450 2 NO + 2 NC DILM820/22(RA250) 208225 DILM820/22(RA250) 208225

1000 560 2 NO + 2 NC DILM1000/22(RA250) 267214 DILM1000/22(RA250) 267214

1600 900 2 NO + 2 NC DILM1600/22(RAW250) 106727 DILM1600/22(RAW250) 106727

DILH, kasutuskategooria AC-1

I th =I e , A

Laiendatud pingevahemikuga mähisega

1400 - 2 NO + 2 NC DILH1400/22(RAW250) 272441

2000 - 2 NO + 2 NC DILH2000/22(RAW250) 272442

2200 - 2 NO + 2 NC DILH2200/22(RAW250) 111793

2600 - 2 NO + 2 NC DILH2600/22(RAW250) 125945

RA250: 110-250 V AC / 48-110 V DC

RAC240: 190-240 V AC

RAW250: 230-250 V AC/DC

RDC24: 24-27 V DC

Kontaktorid


Kontaktorid

19

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Nelja poolusega kontaktorid DILMP

Nimivool, A

22

Sisseehitatud

abikontakt

32 1 NC

32 1 NO

45 1 NC

45 1 NO

63

80

125

160

200

Kasutuskategooria AC-1

Juhtpinge

230 V 50 Hz 24 V DC

DILMP20(230V50HZ,240V60HZ) DILMP20(24VDC)

276970

276985

DILMP32-01(230V50HZ,240V60HZ) DILMP32-01(RDC24)

118911

118913

DILMP32-10(230V50HZ,240V60HZ) DILMP32-10(RDC24)

109797

109811

DILMP45-01(230V50HZ,240V60HZ)

118914

-

DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ) DILMP45-10(RDC24)

109826

109840

DILMP63(230V50HZ,240V60HZ) DILMP63(RDC24)

109855

109869

DILMP80(230V50HZ,240V60HZ) DILMP80(RDC24)

109884

109898

DILMP125(RAC240)

DILMP125(RDC24)

109905

109910

DILMP160(RAC240)

DILMP160(RDC24)

109915

109920

DILMP200(RAC240)

DILMP200(RDC24)

109925

109930

Kontaktorid kondensaatorite

lülitamiseks

Kontaktorid valgustite lülitamiseks

Lülitusvõimsus

400 V, kVAr

12,5

20

25

33,3

50

Toote nimetus

Tellimiskood

DILK12-11(230V50HZ,240V60HZ)

293988

DILK20-11(230V50HZ,240V60HZ)

294010

DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)

294032

DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)

294054

DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ)

294076

Nimivool, A

Juhtpinge

AC-5a AC-5b 230 V AC 24 V AC 400 V AC

12 14

DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

104402

DILL12(24V50HZ)

104401

DILL12(400V50HZ,440V60HZ)

104403

18 21

DILL18(230V50HZ,240V60HZ)

104405

DILL18(24V50HZ)

104404

DILL18(400V50HZ,440V60HZ)

104405

20 27

DILL20(230V50HZ,240V60HZ)

104408

DILL20(24V50HZ)

104407

DILL20(400V50HZ,440V60HZ)

104409

Lisaks kataloogis toodud standardsetele mähise juhtpingetele on võimalik tellida laias vahemikus erineva juhtpingega kontaktoreid. Täpsem info Eatoni

peakataloogis “Industrial Switchgear”

Kontaktorid


20 Kontaktorid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Lisatarvikud

Pealmised abikontaktid

Kasutamiseks koos DILM(C)7-DILM(C)38, DILMP20-DILMP45, DILL

Kahe kontaktipaariga

Nelja kontaktipaariga

Kruviklemmidega Vedruklemmidega Kruviklemmidega Vedruklemmidega

Toote nimetus

Tellimiskood

DILM32-XHI11

277376

DILM32-XHI02

277375

DILM32-XHIC11

277751

DILM32-XHIC02

277750

DILM32-XHI31

106112

DILM32-XHI22

277377

DILM32-XHIC22

277752

NO kontakte 1 - 1 - 3 2 2

NC kontakte 1 2 1 2 1 2 2

Lubatud termiline

vool I th =I e ; AC-1

16

Kasutamiseks koos DILM40-DILM170, DILMP63-DILMP200

Vedruklemmidega Kahe kontaktipaariga Nelja kontaktipaariga

Toote nimetus

Tellimiskood

DILM150-XHI20

277945

DILM150-XHI11

277946

DILM150-XHI02

277947

DILM150-XHI31

277949

DILM150-XHI22

277950

DILM150-XHI13

277951

NO kontakte 2 1 1 3 2 2

NC kontakte - 1 1 1 2 2

Lubatud termiline

vool I th =I e ; AC-1

16

Külgmised abikontaktid

Kasutamiseks

koos

DILM7-DILM15 DILM17-DILM38 DILM250-DILH2600 DILM40-DILM225A

Toote nimetus

Tellimiskood

DILA-XHI10-S

115948

DILA-XHI01-S

115949

DILM32-XHI11-S

101371

DILM820-XHI11-SI

208281

DILM820-XHI11-SA

208282

DILM1000-XHI11-SI

278425

DILM1000-XHI11-SA

278427

NO kontakte 1 - 1 1 1 1 1

NC kontakte - 1 1 1 1 1 1

Lubatud termiline

vool Ith=Ie; AC-1

10

a DILM40-DILM72

b DILM80-DILH2200

Kontaktorid

a

b

Täpsemat informatsiooni abikontaktide suurima arvu kohta igale

kontaktorile ja nende kombinatsioonide kohta leiab Eatoni

peakataloogist “Industrial Switchgear“


Kontaktorid

21

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Mehaanilised blokeeringud

Tarnitakse koos ühendusklambritega.

Kasutamiseks

koos

DILM7-DILM15, DILA, DILMP20 DILM17-DILM38 DILM40-DILM72 DILM80-DILM170 DILM185-DILM570 DILM580-DILM1000

Toote nimetus DILM12-XMV DILM32-XMV DILM65-XMV DILM150-XMV DILM500-XMV DILM820-XMV

Tellimiskood 281196 281197 281198 240081 208289 208288

Ühendusklambrid

Kasutamiseks koos DILM7-DILM72, DILA DILM80-DILM170

Toote nimetus DILM32-XVB DILM150-XVB

Tellimiskood 281227 281226

Summutusfiltrid

Kasutamiseks

koos

DILM7-DILM15,

DILA, DILMP20

RC- summutusfiltrid Varistoriga summutusfiltrid Dioodidega

summutusfiltrid

DILM17-DILM32, DILM40-DILM95,

DILK12-DILK25, DILL, DILK33-DILK50,

DILM7-DILM15,

DILM17-DILM32, DILM40-DILM95,

DILMP32-DILMP45 DILMP63-DILMP200

DILA, DILMP20

DILK12-DILK25, DILL, DILK33-DILK50,

DILMP32-DILMP45 DILMP63-DILMP200

DILM7-DILM15,

DILA, DILMP20

Toote nimetus DILM12-XSPR240 DILM32-XSPR240 DILM95-XSPR240 DILM12-XSPV240 DILM32-XSPV240 DILM95-XSPV240 DILM12-XSPD

Tellimiskood 281200 281203 281206 281210 281214 281218 101672

Nimipinge U s , V 110-240 AC 12-250 DC

Elektroonilised aegreleed kontaktoritele DILM7- DILM38

Viitega sisselülitamine

Viitega väljalülitamine

Nimipinge Toote nimetus Tellimiskood Toote nimetus Tellimiskood

24 V AC/DC DILM32-XTEE11(RA24) 101440 DILM32-XTED11-10(RA24) 104943

200-240 V AC DILM32-XTEE11(RAC240) 101442 DILM32-XTED11-10(RAC240) 104945

Klemmikatted

Kasutamiseks koos DILM185A, DILM225A DILM250, DILM300A, DILM400 DILM500 DILM580, DILM650

DILM750, DILM820,

DILM1000

Toote nimetus DILM225A-XHB DILM400-XHB DILM500-XHB DILM650-XHB DILM820-XHB

Tellimiskood 139560 208287 208286 208285 208284

Kontaktorid


Termoreleed

22 Termoreleed

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Termoreleed

Termoreleed on ette nähtud mootorite kaitsmiseks ülekoormuse eest.

Kasutamiseks koos

Ülekoormuskaitse

I r , A

0,1…0,16

0,16…0,24

0,24…0,4

0,4…0,6

0,6…1

1…1,6

1,6…2,4

2,4…4

4…6

6…9

DILEM

DIULEM/21/MV

SDAINLEM

ZE-0,16

014263

ZE-0,24

014285

ZE-0,4

14300

ZE-0,6

14333

ZE-1,0

14376

ZE-1,6

14432

ZE-2,4

14479

ZE-4

14518

ZE-6

14565

ZE-9

14708

DILM7 - DILM15

DIULM7-DIULM12

SDAINLM12-SDAINLM22

ZB12-0,16

278431

ZB12-0,24

278432

ZB12-0,4

278433

ZB12-0,6

278434

ZB12-1

278435

ZB12-1,6

278436

ZB12-2,4

278437

ZB12-4

278438

ZB12-6

278439

DILM17-DILM38,

DIULM17-DIULM32

SDAINLM30-SDAINLM55

ZB32-0,16

278442

ZB32-0,24

278443

ZB32-0,4

278444

ZB32-0,6

278445

ZB32-1

278446

ZB32-1,6

278447

ZB32-2,4

278448

ZB32-4

278449

ZB32-6

278450

6…10 -

ZB12-10

278440

ZB32-10

278451

9…12 -

ZB12-12

278441

10…16 -

ZB12-16

290168

ZB32-16

278452

16…24 - -

ZB32-24

278453

24…32 - -

ZB32-32

278454

24…40 - - -

32…38 - -

ZB32-38

112474

40…57 - - -

50…65 - - -

65...75 - - -

35…50 - - -

50…70 - - -

70…100 - - -

95…125 - - -

120…150 - - -

145…175 - - -

DILM40-DILM65

DIULM40-DIULM65

SDAINLM70-SDAINLM115

Paigaldatav

eraldiseisvana

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - -

ZB65-10

278455

-

- - -

ZB65-16

278456

-

ZB65-24

278457

-

- -

ZB65-40

278458

-

- -

ZB65-57

278459

-

ZB65-65

278460

-

ZB65-75

108792

-

ZB150-50

ZB150-50/KK

278462

278468

ZB150-70

ZB150-70/KK

278463

278469

ZB150-100

ZB150-100/KK

278464

278470

ZB150-125

ZB150-125/KK

278465

278471

ZB150-150

ZB150-150/KK

278466

ZB150-175

107316

278472

ZB150-175KK

107317

Termoreleed


Termoreleed

23

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Ülekoormuskaitse

I r , A

50…70

70…100

95…125

120…160

160…220

200…250

DILM185A

DILM225A

Z5-70/FF225A

139572

Z5-100/FF225A

139573

Z5-125/FF225A

139574

Z5-160/FF225A

139575

Z5-220/FF225A

139576

Z5-250/FF225A

139577

Kasutamiseks koos

DILM250

Z5-70/FF250

210070

Z5-100/FF250

210071

Z5-125/FF250

210072

Z5-160/FF250

210073

Z5-220/FF250

210074

Z5-250/FF250

210075

250…300 - -

DILM300A

-

-

-

-

-

-

Z5-300/FF250

139578

ZW7 termoreleed, välise voolutrafoga

Ülekoormuskaitse I r , A

42…63

60…90

85…125

110…160

160…240

190…290

270…400

360…540

420…630

Toote nimetus

Tellimiskood

ZW7-63

000245

ZW7-90

002618

ZW7-125

004991

ZW7-160

007364

ZW7-240

009737

ZW7-290

052448

ZW7-400

045329

ZW7-540

047702

ZW7-630

050075

Termoreleed


Sujuvkäivitid

24 Sujuvkäivitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Sujuvkäivitid DS7

Sujuvkäivitid on ette nähtud asünkroonmootorite sujuvaks käivitamiseks nimikiiruseni ning

peatamiseks mähiste pinge sujuva reguleerimise abil.

Kontaktori asendamine sujuvkäivitiga võimaldab:

• Oluliselt vähendada mootorite käivitusvoolu ning sellest tingitud pingelangust võrgus

• Vältida pumpade käivitamisel tekkivaid hüdrolööke torustikus

• Sujuvalt käivitada konveierilinte

• Pikendada mehhanismide eluiga tänu sellele, et kaovad mootorite käivitamisel tekkivad

mehaanilised löögid ning sellest tingitud ülekoormus laagritele, poltidele, veokettidele jne

Kasutusvaldkonnad:

• Konveierid

• Ventilaatorid

• Pumbad

Eelised:

DS7 sujuvkäivitites kasutatakse unikaalset, Moelleri poolt patenteeritud türistoride juhtimise

algoritmi (PCT/EP00/12938,19.12.2000), mis vähendab oluliselt pöördemomendi ebaühtlust

käivituse hetkel, samuti vähendab voolu otse ühendatud faasis poole võrra. See tagab kiirema ja

ühtlasema käivituse ning parema kaitse mootorikaitselüliti kasutamisel.

DS7 sujuvkäivitid on täielikult integreeritavad xStart süsteemi.

DS7 sujuvkäivititele saab lisada jahutusventilaatori, mille abil tõuseb lubatud käivituste arv kuni 40

korrani tunnis.

Tehnilised andmed:

• Reguleeritavad väärtused:

- käivitusaeg: 1 - 30 sek

- käivituspinge: 30 - 100 %

- pidurdusaeg: 1 - 30 sek

• Sisendid/väljundid:

- releeväljund „RUN“ - väljund on aktiivne nii käivitus-, töö- kui ka pidurdustsükli ajal

- releeväljund „TOR“ - väljund on aktiivne kuni stop käsu saamiseni või vea tekkimiseni

• Sisseehitatud otselülituskontaktor

• Kasutuskategooria AC-53a: 10 käivitust tunnis, kolmekordne käivitusvool, käivitamine 5 sekundi

jooksul, 75% tsükkel

• Temperatuuride vahemik töörežiimis 0...40°C

• Juhtpinge 24 V AC/DC või 110/230 V AC

• Nimipinge 230-480 V

• Kaasas häälestusjuhised standardrakendustele

Sujuvkäivitid


Sujuvkäivitid

25

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

DS7 sujuvkäivitid xStart süsteemis

Kirjeldus

1. DS7 SmartWire-DT ühendusega

2. 1. gabariit, 1...12 A

3. 2. gabariit, 2...32 A

4. Jahutusventilaator DS7-FAN-32

5. Ühendus SmartWire-DT süsteemiga

6. SmartWire-DT ühenduspistik

7. SmartWire-DT ühenduskaabel

8. Termorelee

9. Plokk mootorikaablite ühendamiseks

pistikühendusega

10. Alus pistikühendusele

11. PKZM0-XDM12 kiirühenduskomplekt

12. PKZM0-XDM12 kiirühenduskomplekt

13. PKZM0-XDM32DE kiirühenduskomplekt

14. Ühenduskamm

15. Abikontakt peale

16. Eelsulguva kontaktiga abikontakt

17. Pöördkäepide uksele

18. Mootorikaitselüliti PKZM0

19. Mootorikaitselüliti PKE

20. Klemmid toitejuhtmetele

21. Alapingevabasti

22. Abikontakt küljele,

rakendumisindikaatoriga

23. Abikontakt küljele

24. Sujuvkäiviti komplekt

mootorikaitselülitiga PKZ

25. Sujuvkäiviti komplekt

mootorikaitselülitiga PKE

26. Ühendusadapter SASY60i latisüsteemile

27. Ühendusadapter SASY60i latisüsteemile

21

5

7

17

16

12

15

15

6

7

11

1

20

19

18

4

10

22

23

2

14

4

24

25

3

13

4

26

27

9

2 T1 4 T2 6 T3

10

9

2 T1 4 T2 6 T3

8

Sujuvkäivitid


26 Sujuvkäivitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Sujuvkäiviti DS7 ja kaitseaparatuuri valikutabel

Mootori nimivõimsus

pingel

400 V

Nimivool

24 V AC/DC 110/230 V AC/

DC

SmartWire-DT

ühendusega

versioon

Mootorikaitse

Termorelee

(alternatiiv)

kW A Toote nimetus DS7-340SX... DS7-342SX... DS7-34DSX... Toote nimetus Toote nimetus

1,1 3

1,5 4

DS7-34xSX004NO-x 134847 134925 134943 PKZM0-4 (+ CL-PKZ0) ZB12-4

2,2 5

PKZM0-6,3 (+ CL-PKZ0) ZB12-6

DS7-34xSX007NO-x 134849 134927 134945

3 7 PKZM0-10 (+ CL-PKZ0) ZB12-10

4 9 DS7-34xSX009NO-x 134910 134928 134947 PKZM0-10 (+ CL-PKZ0) ZB12-10

5,5 12 DS7-34xSX012NO-x 134911 134929 134947 PKZM0-12 (+ CL-PKZ0) ZB12-12

7,5 16 DS7-34xSX016NO-x 134912 134930 134948 PKZM0-16 (+ CL-PKZ0) ZB32-16

11 24 DS7-34xSX024NO-x 134913 134931 134949 PKZM0-25 (+ CL-PKZ0) ZB32-24

15 32 DS7-34xSX032NO-x 134914 134932 134950 PKZM0-32 (+ CL-PKZ0) ZB32-32

18,5 38

22 41

DS7-34xSX041NO-x 134916 134934 134952 NZMN1-M50/PKZM4-50 ZB65-40+ZB65-XEZ

30 55 DS7-34xSX055NO-x 134917 134935 134953 NZMN1-M63/PKZM4-58 ZB65-57+ZB65-XEZ

37 70 DS7-34xSX070NO-x 134918 134936 134954 NZMN1-M80 ZB150-70/KK

45 81 DS7-34xSX081NO-x 134919 134937 134955

55 100 DS7-34xSX100NO-x 134920 134938 134956

NZMN1-M100

ZB150-100/KK

75 135 DS7-34xSX135NO-x 134921 134939 134957 NZMN2-M160 ZB150-150/KK

90 160 DS7-34xSX160NO-x 134922 134940 134958

Z5-160/FF250

NZMN2-M200

110 200 DS7-34xSX200NO-x 134923 134941 134959 Z5-220/FF250

Mõõdud, mm

DS7-34xSX004...012

DS7-34xSX016...032

35 mm

(1.38”)

M4

45 mm (1.77”)

Sujuvkäivitid

150 mm (5.90”)

140 mm (5.51”)

130 mm (5.12”)

122 mm (4.80”)

125 mm (4.92”)

M4

35 mm

(1.38”)

45 mm (1.77”)

118 mm (4.65”)

95 mm (3.74”)

DS7-34xSX041...100

30 mm 30 mm

(1.18") (1.18")

PE

22.5 mm

(0.89")

DS7-34xSX135...200

35 mm 35 mm

(1.38") (1.38")

15 mm

PE

(0.59")

129 mm

(5.08")

161 mm

(6.34")

175 mm

(6.89")

158 mm

(6.22")

200 mm

(7.87")

215 mm (8.46")

PE 22.5 mm (0.89") 35 mm (1.38")

90 mm (3.54")

139 mm (5.47")

PE 15 mm (0.59") 52.5 mm (2.07")

105 mm (4.13")

178 mm (7.01")


Sujuvkäivitid

27

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kontaktor

(lisavõimalus)

Sulavkaitsmed

(lisavõimalus)

Sulavkaitsmealus

(lisavõimalus)

Toote nimetus Toote nimetus Tellimiskood Toote nimetus Tellimiskood

DILM7 170M1359 171968

DILM7

DILM9

170M1361 171969

DILM9

DILM12

170M1362 171970

DILM17 170M1364 171972

DILM25 170M1365 171973

DILM32 170M1366 171974

170H1007 171988

DILM50

170M3013 173799

DILM65

DILM80

DILM95

DILM115

DILM150

170M4008

170M4010

171978

171979

170H3004 171989

DILM185 170M5008 171984

DILM225 170M6008 171985

TÄHELEPANU! x3 TÄHELEPANU! x3

Sulavkaitsmeid ja aluseid tuleb võtta 3 tk kumbagi - 1 tk iga faasi

kohta.

Sujuvkäivitid


28 Sujuvkäivitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Sujuvkäivitid S811+

S811+ seeria sujuvkäivitid on väärikas ja

innovatiivne täiendus ennast suurepäraselt

tõestanud eelkäijatele. Nad on mõeldud edukalt

töötama ka rasketes tingimustes. Sellele

vaatamata on nad lihtsad kasutada ja sobivad

ideaalselt kasutamiseks standardlahendustes

pumpade, ventilaatorite, kompressorite ja

konveierite lülitamiseks.

• Veateated

• Juhtploki uksele paigaldamise võimalus,

ühendus sujuvkäivitiga RJ45 pistikutega

võrgukaabli abil

• Esipaneeli kaitseaste IP54

S811+ seeria sujuvkäivitid on kolme faasi

juhtimisega ja sisemise otselülitusega pideva

töörežiimi jaoks. Mootorid on võimalik ühendada

nii täht- kui ka kolmnurkskeemi järgi.

Kolmnurkühenduse korral on mootori vool

võrreldes tähtühendusega ligikaudu 42% võrra

väiksem ning näiteks 100 A nimivooluga

mootorit on võimalik lülitada 58 A nimivooluga

sujuvkäivitiga. Tänu erinevatele kaitse- ja

jälgimisfunktsioonidele on S811+

sujuvkäivititega tagatud 11...1000 A nimivooluga

mootorite sujuv käivitamine ning tõrgeteta töö

nimipingetel 200 kuni 690 V.

Kasutades mootori sujuva seiskamise ja

pöördemomendi jälgimise funktsiooni on

võimalik ära hoida hüdrolöökide tekkimist

veevõrgus ja vähendada oluliselt pumpade

mehaanilist koormust.

Sujuvkäivitid

ONLN SS OXFDO1 H STOP

Monitoring

PREV NEXT ENTER

S811+ omadused:

• Nimivool 37...1000 A

• Muudetav ülekoormussäte 31...100%

• Muudetavad ülekoormusklassid: klass 5, 10,

20, 30

• Baassäte: käivitusaeg 15 sek, 4 käivitust

tunnis, 300% käivitusvool 40 °C

välistemperatuuri juures

• Mootorite nimivõimsuste vahemikud

tähtühenduse korral:

• 7,5 – 277 kW (3*230 V)

• 18,5 – 525 kW (3*400 V)

• 30 – 900 kW (3*690 V)

• Lubatud keskkonna temperatuur

-30 °C kuni +50 °C

• Paigaldusasend on vabalt valitav

• 5 suurust

• Muudetav pöördemomendi juhtimine

• Muudetav löökkäivitus (kickstart)

• Energiasäästlik tänu sisseehitatud

otselülituskontaktorile

• 24 V juhtpinge:

- Vajalik väline toiteplokk

- Töövool 1 A

- Sisselülitusvool 10 A (15 ms)

• Tagantvalgustusega LCD ekraan

• Lihtne seadistada ja kasutada

funktsiooniklahvide abil

• Süsteemi parameetrite konfigureerimise

võimalus

• Diagnostika ja jälgimise võimalus

• Näidud saab tuua ekraanile

(nt faaside voolud)


L2 L3 L1 3 5

L1 1 L2 3 L3 5

Sujuvkäivitid

29

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Mootori nimivõimsus,

kW, 400 V

Nimivool, A, AC-53 Sujuvkäiviti kolmefaasilistele koormustele,

juhtpaneeliga

Sujuvkäiviti kolmefaasilistele koormustele,

juhtpaneeli ja pumbarakenduse

eelseadistustega

Suurus

Toote nimetus Tellimiskood Toote nimetus Tellimiskood

18,5 37 S811+N37N3S 168976 S811+N37P3S 168977 N

30 66 S811+N66N3S 168978 S811+N66P3S 168979

55 105 S811+R10N3S 168980 S811+R10P3S 168981 R

75 135 S811+R13N3S 168982 S811+R13P3S 168983

90 180 S811+T18N3S 168984 S811+T18P3S 168985 T

132 240 S811+T24N3S 168987 S811+T24P3S 168988

160 304 S811+T30N3S 168990 S811+T30P3S 168991

200 361 S811+U36N3S 169869 S811+U36P3S 169872 U

200 420 S811+U42N3S 169870 S811+U42P3S 169873

200 361 S811+V36N3S 168993 S811+V36P3S 168994 V

200 420 S811+V42N3S 168996 S811+V42P3S 168997

250 500 S811+V50N3S 168999 S811+V50P3S 169000

315 650 S811+V65N3S 169002 S811+V65P3S 169003

400 720 S811+V72N3S 169005 S811+V72P3S 169006

450 850 S811+V85N3S 169008 S811+V85P3S 169009

560 1000 S811+V10N3S 169011 S811+V10P3S 169012

S811+ suurused

N R T U V

Sujuvkäivitid


Sagedusmuundurid

30 Sagedusmuundurid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Sagedusmuundurid DC1

7

1

2

6

3

5

4

Sagedusmuundurid

Kirjeldus:

1. DC1 sagedusmuundur

2. Sisendfilter, väljundfilter, siinusfilter

3. Pidurdustakisti

4. Laiendusmoodul

5. SmartWire-DT moodul

6. Bluetooth kommunikatsioonimoodul

7. Väline juhtpaneel

DC1 sagedusmuundurid on spetsiaalselt välja

töötatud lihtsate rakenduste jaoks. Vaid 14

baasparameetrit ning lihtne paigaldus ning

ühendamine tagavad sagedusmuunduri kiire

ülespaneku ning töölerakendamise. Need

omadused teevad DC1 sagedusmuundurist

sobiva lahenduse masinaehituses ja

seeriaviisiliselt toodetavates seadmetes.

DC1 seeria sagedusmuundurite tüüpiliseks

kasutusalaks on ventilaatorite, pumpade ja

konveierite mootorite juhtimine. Lisaks sellele on

DC1 sagedusmuunduritel rida täiendavaid

parameetreid ja lisafunktsioone, mis

võimaldavad neid kasutada ka keerulisemate

ülesannete täitmiseks.

Põhiparameetrid:

• Kiire seadistamine 14 põhiparameetri abil

• Võimsuste vahemikud:

- 0,37 - 4 kW

(UIN: 1~ 230 V / UOUT: 3~ 230 V)

- 0,37 - 4 kW

(UIN: 3~ 230 V / UOUT: 3~ 230 V)

- 0,75 - 11 kW

(UIN: 3~ 400 V / UOUT: 3~ 400 V),

kuni 7,5 kW kaitseastme IP66 korral

- 0,37 - 1,1 kW

(UIN: 1~230 V / UOUT: 1~230 V),

ühefaasiline mootor

- 0,37 - 0,55 kW

(UIN: 1~ 115 V / UOUT: 1~ 115 V),

ühefaasiline mootor

- 0,37 - 1,1 kW

(UIN: 1~ 115 V / UOUT: 3~ 230 V),

pingekordistiga

• Suur ülekoormatavus: 150% 60 sek jooksul,

175% 2 sek jooksul

• Suurim lubatud keskkonnatemperatuur

50 °C ilma võimsust vähendamata (IP20),

40 °C (IP66)

• Integreeritud CANopen ja Modbus

ühendusprotokollid

• Kaitseaste IP20 ja IP66

• Sisseehitatud EMC filter

• Lisavõimalusena pidurdustakisti juhtimine

• Sisseehitatud PI kontoller

• V/Hz juhtimine stardipinge tõstmisega ja

libistuse kompenseerimisega

• Vastab rahvusvahelistele standarditele (CE,

UL, cUL, C-Tick, UkrSEPRO, RoHS)

• Võib paigaldada külg-külje kõrvale


Sagedusmuundurid

31

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

U e 230 V AC, 1-faasiline / U 2 230 V AC, 3-faasiline

Sisendpinge IEC (50/60 Hz) U LN 200 (-10%) - 240 (+10%) V

Kommunikatsioonivõimalused: RS485/Modbus RTU, CANopen ®

Mootori nimivõimsus, kW Mootori nimivool, A Nimivool, A *

Toote nimetus

Tellimiskood

Kaitseaste IP20

0,37 2 2,3 ✓ - ✓ 1 DC1-122D3FN-A20N 169240

0,75 4,3 4,3 ✓ - ✓ 1 DC1-124D3FN-A20N 169243

1,5 6,3 7 ✓ - ✓ 1 DC1-127D0FN-A20N 169246

1,5 6,3 7 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-127D0FB-A20N 169249

2,2 8,7 10,5 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-12011FB-A20N 169252

4 14,8 15 ✓ ✓ - 3 DC1-12015NB-A20N 169237

Kaitseaste IP66

0,37 2 2,3 ✓ - ✓ 1 DC1-122D3FN-A66N 169241

0,75 4,3 4,3 ✓ - ✓ 1 DC1-124D3FN-A66N 169244

1,5 6,3 7 ✓ - ✓ 1 DC1-127D0FN-A66N 169247

1,5 6,3 7 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-127D0FB-A66N 169250

2,2 8,7 10,5 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-12011FB-A66N 169253

4 14,8 15 ✓ ✓ - 3 DC1-12015NB-A66N 169238

* Nimivool sagedusel 4 kHz ja välistemperatuuril +50°C

7 segmendiga

ekraan

Pidurdustakisti

juhtimine

EMC filter

Suurus

U e 400 V AC, 3-faasiline / U 2 400 V AC, 3-faasiline

Sisendpinge IEC (50/60 Hz) U LN 380 (-10%) - 480 (+10%) V

Kommunikatsioonivõimalused: RS485/Modbus RTU, CANopen®

7 segmendiga

ekraan

Pidurdustakisti

juhtimine

EMC filter

Suurus

Mootori nimivõimsus, kW Mootori nimivool, A Nimivool, A *

Toote nimetus

Tellimiskood

Kaitseaste IP20

0,75 1,9 2,2 ✓ - ✓ 1 DC1-342D2FN-A20N 169475

1,5 3,6 4,1 ✓ - ✓ 1 DC1-344D1FN-A20N 169478

1,5 3,6 4,1 ✓ ✓ ✓ 1 DC1-344D1FB-A20N 169481

2,2 5 5,8 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-345D8FB-A20N 169484

4 8,5 9,5 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-349D5FB-A20N 169487

5,5 11,3 14 ✓ ✓ ✓ 3 DC1-34014FB-A20N 169490

7,5 15,2 18 ✓ ✓ ✓ 3 DC1-34018FB-A20N 169493

11 21,7 24 ✓ ✓ ✓ 3 DC1-34024FB-A20N 169496

15 30 30 ✓ ✓ ✓ 4 DC1-34030FB-A20N 180461

18,5 39 39 ✓ ✓ ✓ 4 DC1-34039FB-A20N 180462

22 46 46 ✓ ✓ ✓ 4 DC1-34046FB-A20N 180463

Kaitseaste IP66

0,75 1,9 2,2 ✓ - ✓ 1 DC1-342D2FN-A66N 169476

1,5 3,6 4,1 ✓ - ✓ 1 DC1-344D1FN-A66N 169479

1,5 3,6 4,1 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-344D1FB-A66N 169482

2,2 5 5,8 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-345D8FB-A66N 169485

4 8,5 9,5 ✓ ✓ ✓ 2 DC1-349D5FB-A66N 169488

5,5 11,3 14 ✓ ✓ ✓ 3 DC1-34014FB-A66N 169491

7,5 15,2 18 ✓ ✓ ✓ 3 DC1-34018FB-A66N 169494

* Nimivool sagedusel 4 kHz ja välistemperatuuril +50°C

Sagedusmuundurid


32 Sagedusmuundurid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

PowerXL DE1 lihtsagedusmuundurid

Kas eelistate kasutamise lihtsust ja töökindlust või võimalust säästa energiat mootori pöörlemiskiiruse vähendamisega? Miks mitte mõlemat korraga?

Eatoni PowerXL DE1 lihtsagedusmuundur täidab tühimiku sujuvkäivitite ja sagedusmuundurite vahel, ühendades endas mõlema parimad omadused.

Omadused:

Äärmiselt lihtne kasutada.

• Seadistamine ei nõua parameetrite

sisestamist

• Lisaks tehaseseadistusele on võimalik

seadeid täiendavalt reguleerida

eemaldatava juhtpaneeli kaudu. Vajadusel

saab muuta käivitus- ja pidurdusaega,

lubatud mootori voolu ning juhtahela

klemmide funktsioone. Selleks on vaja vaid

kruvikeerajat.

• SmartWire-DT liides

Korduvkäivitus, näiteks ülekoormuse

korral.

DE1 kaitseb paljude seadme töös esineda

võivate tõrgete korral, nagu näiteks

ülekoormus rootori blokeerumisel või liiga

sage käivitamine. Peale kaitsefunktsiooni

rakendumist püüab DE1 automaatselt

mootorit taaskäivitada kuni 9-l korral.

DC pidurdamine, näiteks ventilaatorid.

Enne mootori käivitamist rakendatakse

lühiajaline alalispinge, et pidurdada mootor,

mis võib ajamist tingituna väljalülitatud olekus

pöörelda. See kaitseb pöörleva mootori

sisselülitamisel tekkida võivate

liigvooluimpulsside eest.

Mootori täielik kaitse.

DE1 lihtsagedusmuunduril on lisaks

sisseehitatud mootori ülekoormuskaitsele ka

termistori ühendamise võimalus ning

lühiskaitse.

Alalispingega reguleerimine ebaühtlase

koormuse korral.

Pidurdustsükli automaatne pikendamine suure

inertsiga ajamite korral ja väljundsageduse

tõstmine ebaühtlase koormuse korral, et

vältida ülepingest tingitud kaitserakendumist.

Kandesagedusega reguleerimine, näiteks

kõrge keskkonnatemperatuuri korral.

Automaatne kandesageduse vähendamine

liigsuure koormuse ja/või temperatuuri korral.

60 ° C ilma koormustegurit vähendamata.

Koormustegurit ei ole vaja vähendada, kui

keskkonna temperatuur jääb alla 60 ° C.

Nimipinge U e 230 V AC, 1-faasiline / U 2 230 V AC, 3-faasiline U e 400...480 V AC, 3-faasiline / U 2 400...480 V AC, 3-faasiline

Mootori nimivõimsus, kW Mootori nimivool, A Toote nimetus Tellimiskood Mootori nimivool, A Toote nimetus Tellimiskood

0.25 1,4 DE1-121D4FN-N20N 174327 - - -

0,37 2,3 DE1-122D3FN-N20N 174328 1,3 DE1-341D3FN-N20N 174333

0,55 2,7 DE1-122D7FN-N20N 174329 - - -

0,75 4,3 DE1-124D3FN-N20N 174330 2,1 DE1-342D1FN-N20N 174334

1,5 7,0 DE1-127D0FN-N20N 174331 3,6 DE1-343D6FN-N20N 174335

2,2 9,6 DE1-129D6FN-N20N 174332 5,0 DE1-345D0FN-N20N 174336

3 - - - 6,6 DE1-346D6FN-N20N 174337

4 - - - 8,5 DE1-348D5FN-N20N 174338

5,5 - - - 11,3 DE1-34011FN-N20N 174339

7,5 - - - 16,0 DE1-34016FN-N20N* 174340

Võimsuse piirang >50 °C korral

Lisaseadmed

Sagedusmuundurid

Kirjeldus Toote nimetus Tellimiskood

DE1 seadistusmoodul DXE-EXT-SET 174621

Seade parameetrite kopeerimiseks DX-COM-STICK 169134

Eemaldatav juhtpaneel DX-KEY-LED 169132


Sagedusmuundurid

33

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

PowerXL DA1 sagedusmuundurid

DA1 sagedusmuundurid on ideaalne lahendus nõudlikele ja kiirustundlikele rakendustele. DA1 sisaldab täiustatud mootori juhtimisalgoritme ja võimsuste

vahemikku on laiendatud 0,75–250 kW. Lisadena on saadaval lai valik laiendusmooduleid (andmeside, sisendid/väljundid jne).

Omadused:

• Hea ülekoormatavuse võime: 150% 60 sek.

jooksul, 200% 4 sek. jooksul

• Paigaldatav DIN- liistule või montaažplaadile

(gabariit 1 ja 2)

• Kõrvutiasetsevad sagedusmuundurid ei

vaja õhuvahemikku

• Kõrge efektiivsus aitab kokku hoida

energiakulusid

• Sobivad nii tööstus- kui äri- ja eluhoonete

elektrivõrku tänu sisseehitatud EMC filtrile

• Andmesidekaardid (lisaseadmetena) -

EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS-DP,

EtherCAT, PROFINET, Modbus TCP, BACnet

• Pidurdustakisti juhtimine

• Temperatuuriregulaatoriga

jahutusventilaator

• Sisseehitatud RS-485/Modbus® ja

CANopen andmesideprotokollid

• PID kontroller

• SmartWire ühendamise võimalus

• Sisendite/väljundite klemmliist on

eemaldatav

• Pöördemoment 200% nullkiirusel

• Sobib ka eritüübiliste vahelduvoolumootorite

nt. püsimagnetmootorite (SPM või IPM)

juhtimiseks

• Sisemise juhtloogika (PLC funktsioon)

võimalus

• Trükkplaadid on lakiga kaetud

Võimsusvahemikud:

0,75 … 2,2 kW (U e : 1~ 230 V, U 2 : 3~ 230 V)

0,75 … 75 kW (U e : 3~ 230 V, U 2 : 3~ 230 V)

0,75 … 250 kW (U e : 3~ 400 V, U 2 : 3~ 400 V)

0,75 … 110 kW (U e : 3~ 575 V, U 2 : 3~ 575 V)

Kaitseastmed:

• Gabariit 2 ja 3: IP20 ja IP66

• Gabariit 4-7: IP55

• Gabariit 8: IP20

U e 400 V AC, 3-faasiline / U 2 400 V AC, 3-faasiline

Sisendpinge (50/60 Hz) U LN 380 (-10%) - 480 (+10%) V

Mootori

nimivõimsus, kW *

Mootori

nimivool, A * Nimivool, A *

EMC filter

Pidurdustakisti

juhtimine

DC ahela reaktor

7 segmendiga

ekraan

OLED ekraan

Lakitud

trükkplaat

Suurus

Kaitseaste

Toote nimetus

Tellimiskood

0,75 1,9 2,2 ✓ ✓ - ✓ ✓ 2 IP20 DA1-342D2FB-A20C 169117

1,5 3,6 4,1 ✓ ✓ - ✓ ✓ 2 IP20 DA1-344D1FB-A20C 169120

2,2 5 5,8 ✓ ✓ - ✓ ✓ 2 IP20 DA1-345D8FB-A20C 169051

4 8,5 9,5 ✓ ✓ - ✓ ✓ 2 IP20 DA1-349D5FB-A20C 169054

5,5 11,3 14 ✓ ✓ - ✓ ✓ 3 IP20 DA1-34014FB-A20C 169057

7,5 15,2 18 ✓ ✓ - ✓ ✓ 3 IP20 DA1-34018FB-A20C 169060

11 21,7 24

✓ ✓ - ✓ ✓ 3 IP20 DA1-34024FB-A20C 169063

✓ ✓ - - ✓ ✓ 4 IP55 DA1-34024FB-B55C 169390

15 29,3 30 ✓ ✓ - - ✓ ✓ 4 IP55 DA1-34030FB-B55C 169391

18,5 36 39 ✓ ✓ - - ✓ ✓ 4 IP55 DA1-34039FB-B55C 169392

22 41 46 ✓ ✓ - - ✓ ✓ 4 IP55 DA1-34046FB-B55C 169393

30 55 61 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 5 IP55 DA1-34061FB-B55C 169394

37 68 72 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 5 IP55 DA1-34072FB-B55C 169395

45 81 90 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 6 IP55 DA1-34090FB-B55C 169397

55 99 110 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 6 IP55 DA1-34110FB-B55C 169399

75 134 150 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 6 IP55 DA1-34150FB-B55C 169401

90 161 180 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 6 IP55 DA1-34180FB-B55C 169403

110 196 202 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 7 IP55 DA1-34202FB-B55C 169405

132 231 240 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 7 IP55 DA1-34240FB-B55C 169407

160 279 302 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 7 IP55 DA1-34302FB-B55C 169217

200 349 370 ✓ ✓ - - ✓ ✓ 8 IP20 DA1-34370FB-B20C 169219

250 437 450 ✓ ✓ - - ✓ ✓ 8 IP20 DA1-34450FB-B20C 169221

*

Ülekoormustsükkel: 60 sek 600 sek intervalliga

Sagedusmuundurid


34 Sagedusmuundurid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

PowerXL DG1 sagedusmuundurid

DG1 üldotstarbelised sagedusmuundurid on osa Eatoni järgmise põlvkonna PowerXL seeria sagedusmuunduritest, mis on projekteeritud spetsiaalselt

tänapäeva nõudlikumatele äri- ja tööstuslahendustele. DG1 sagedusmuundurid on kõrge lühisvoolutaluvusega, tugeva konstruktsiooniga ja

energiatõhususe poolest oma klassi parimad ning tagavad kliendile kõrge töökindluse, ohutuse ja säästlikkuse. Töötavad laias temperatuurivahemikus

(-30 °C kuni 50°C)

Omadused:

• Lihtne kasutada: Startup Wizard, inControl

PC Tool tarkvara, 4 sisseehitatud rakendust,

diagnostika, “local/remote” nupp, eemaldatav

klahvistik copy/paste funktsiooniga

• Ühenduvus: Sisseehitatud Modbus RTU,

Modubs TCP, Ethernet IP ja BacNet MS/TP

Standard. Lisaks lai valik sisend/väljund

signaale

• Säästlik: Aktiivne energiasäästu algoritm, 5%

DC ahela reaktor, sisendi liigpinekaitse, kõrgsageduslike

häirete filter (EMC filter)

• Tugev ja töökindel: Erinev lubatav võimsus

suure ja väikese ülekoormusega rakenduste

korral, lakiga kaetud trükkplaadid,

pidurdustakisti juhtimine, Korpuse

detailid metallist, lubatud keskkonna

temperatuur 50°C (võimsuse piiramisel 60°C),

eemaldatav klahvistik kaitseastmega IP54

Lisaseadmed

• Andmesidekaardid (PROFIBUS, PROFINET,

DeviceNet jne.)

• Sisend/väljund laiendused

• Väline klahvistik

• Mootoriahela reaktor

• Siinusfilter

• Pidurdustakistid

• Power Xpert inControl juhtimistarkvara

Võimsusvahemikud:

0,75 … 90 kW (U e : 3~ 230 V, U 2 : 3~ 230 V)

0,75 … 160 kW (U e : 3~ 400 V, U 2 : 3~ 400 V)

1,5 … 150 kW (U e : 3~ 575 V, U 2 : 3~ 575 V)

Kaitseastmed:

• IP21 ja IP54

U e 400 V AC, 3-faasiline / U 2 400 V AC, 3-faasiline

Sisendpinge (50/60 Hz) U LN 380 (-15%) - 500 (+10%) V

Mootori nimivõimsus, kW Mootori nimivool, A Nimivool, A

*

Ülekoormus 110/% / 150%

Sagedusmuundurid

EMC filter

Pidurdustakisti

juhtimine

DC ahela reaktor

Graafiline ekraan

Lakitud

trükkplaat

Suurus

Kaitseaste

Toote nimetus

Tellimiskood

1,1 / 0,75 2,6 / 1,9 3,3 / 2,2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 IP21 DG1-342D2FB-C21C 9702-1002-00P

1,5 / 1,1 3,6, / 2,6 4,3 / 3,3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 IP21 DG1-343D3FB-C21C 9702-1004-00P

2,2 / 1,5 5 / 3,6 5,6 / 4,3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 IP21 DG1-344D3FB-C21C 9702-1006-00P

3 / 2,2 6,6 / 5 7,6 / 5,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 IP21 DG1-345D6FB-C21C 9702-1008-00P

4 / 3 8,5 / 6,6 9 / 7,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 IP21 DG1-347D6FB-C21C 9702-1001-00P

5,5 / 4 11,5 / 8,5 12 / 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 IP21 DG1-349D0FB-C21C 9702-1011-00P

7,5 / 5,5 15,2 / 11,5 16 / 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 IP21 DG1-34012FB-C21C 9702-2002-00P

11 / 7,5 21,7 / 15,2 23 / 16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 IP21 DG1-34016FB-C21C 9702-2004-00P

15 / 11 29,3 / 21,7 31 / 23 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 IP21 DG1-34023FB-C21C 9702-2001-00P

18,5 / 15 36 / 29,3 38 / 31 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 IP21 DG1-34031FB-C21C 9702-3002-00P

22 / 18,5 41 / 36 46 / 38 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 IP21 DG1-34038FB-C21C 9702-3004-00P

30 / 22 55,2 / 41 61 / 46 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 IP21 DG1-34046FB-C21C 9702-3001-00P

37 / 30 68 / 55,2 72 / 61 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 IP21 DG1-34061FB-C21C 9702-4002-00P

45 / 37 82,1 / 68 87 / 72 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 IP21 DG1-34072FB-C21C 9702-4006-00P

55 / 45 99 / 82,1 105 / 87 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 IP21 DG1-34087FB-C21C 9702-4010-00P

75 / 55 134 / 99 140 / 105 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 IP21 DG1-34105FB-C21C 9702-5002-00P

90 / 75 161 / 134 170 / 140 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 IP21 DG1-34140FB-C21C 9702-5006-00P

110 / 90 196 / 161 205 / 170 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 IP21 DG1-34170FB-C21C 9702-5010-00P

*

Ülekoormustsükkel: 60 sek 600 sek intervalliga


Juhtnupud ja signaallambid

Teekonnalülitid ja pakettlülitid

35


Juhtnupud ja signaallambid

36 Juhtnupud ja signaallambid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

RMQ-Titan seeria juhtnupud ja signaallambid

Juhtnupud ja signaallambid aitavad juhtida tehnoloogilisi protsesse ning saada infot nende olekutest.

Eatoni RMQ-Titan seeria sisaldab laia valikut juht- ja indikatsiooniseadmeid, mis rahuldavad ka

nõudlikuma vajaduse.

Seadmete modulaarne ülesehitus võimaldab komplekteerida palju erinevaid kombinatsioone,

kasutades piiratud arvu põhikomponente. Tänu sellele saab vähendada kulutusi logistikale ning

optimeerida laoseisu.

RMQ-Titan seeria komponendid on kõrgekvaliteedilised ning kõrge IP astmega – IP67 ja IP69K.

Kõigis indikatsioonilampides kasutatakse LED valgusallikaid, mis tagab madala energiakulu, pika

tööea (kuni 100 000 tundi pidevat tööd) ning hea vastupidavuse vibratsioonile.

Kasutades spetsiaalselt välja töötatud tarkvara LabelEditor, saab klient RMQ-Titan komponentidele

tellida enda poolt ettevalmistatud graafikat, mis kantakse peale tehases lasergraveerimise tehnikas.

Seenekujuliste hädaseiskamisnuppude valikus on lülitusindikaatorid, eri konfiguratsiooniga

kontaktielemendid, võtmega lukustamise võimalus, samuti nupu valgustusrõngas ja palju teisi

lisavõimalusi, mis tagavad seadmete turvalise seiskamisvõimaluse ning hädaseiskamisnuppude hea

märgatavuse tööstuskeskkonnas.

Seenekujulised hädaseiskamisnupud

1. Hädaseiskamisnupp

2. Hädaseiskamisnupp

3. Valgustusega hädaseiskamisnupp

4. Mehaanilise rakendumisindikaatoriga

hädaseiskamisnupp

5. MS1...MS20 võtmega hädaseiskamisnupp

6. RONIS455 võtmega hädaseiskamisnupp

7. Sildid hädaseiskamisnuppudele

8. Valgustusrõngas

9. Kaitse juhusliku puute vastu

10. Kontaktihoidik

11. Kontaktielemendid ja LED- valgusallikad

12. Nupukarp

Võimalus valida

pööratava või

tõmmatava

tagastusega

1

38

45

60

2

2

10

11

11

11

11

12

3

7

11

3

EMERGENCY-STOP

Hädaseiskamisnupud

4

4

8

11

5

Juhtnupud ja signaallambid

5

6

6

9


Juhtnupud ja signaallambid

37

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

RMQ-Titan seeria juhtnupud ja signaallambid

1. Nelja positsiooniga juhtlülitid

2. Markeeringuga sildid

3. Kontaktihoidikud

4. Kontaktielemendid ja LED- valgusallikad

5. Labeitor tarkvara kliendi graafika

graveerimiseks nuppudele ja siltidele

6. Nupukarbid

7. Teleskoopadapter

8. Tsentreerimisadapter

9. DIN-liistu adapter IVS

10. Sildihoidjad ja sildid

11. Summeri korpus

12. Summer

13. Potentsiomeetrid

14. Katterõngad

15. Signaallambid

16. Võtmega keeratavad juhtlülitid

17. Pöördlülitid

18. Surunupukatted

19. Surunupud

20. Hädaseiskamisnupud

21. Joystick

22. Nelja mooduliga surunupud

2

4

5

1

3

4

22

2

ATEX

4

6

21

3

4

20

10

19

18

7

17

4

16

8

4

15

3

14

9

ATEX

10

11

12

11

13

Juhtnupud ja signaallambid


38 Juhtnupud ja signaallambid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Surunupud, IP67 ja IP69K

Madala kattega

Kõrge kattega

Hõbedase rõngaga Musta rõngaga Hõbedase rõngaga Musta rõngaga

Katte värvus Tagastuv Fikseeruv* Tagastuv Fikseeruv* Tagastuv Fikseeruv* Tagastuv Fikseeruv*

Valgustuseta

M22-D-S M22-DR-S M22S-D-S M22S-DR-S M22-DH-S M22-DRH-S M22S-DH-S M22S-DRH-S

must

216590 216613 216591 216614 216636 216663 216637 216664

Valgustusega - - - - - - - -

valge

Valgustuseta

M22-D-W M22-DR-W M22S-D-W M22S-DR-W M22-DH-W M22-DRH-W M22S-DH-W M22S-DRH-W

216592 216615 216593 216616 216638 216665 216639 216666

Valgustusega M22-DL-W M22-DRL-W M22S-DL-W M22S-DRL-W M22-DLH-W M22-DRLH-W M22S-DLH-W M22S-DRLH-W

216922 216944 216924 216945 216965 216788 216966 216791

punane

Valgustuseta

M22-D-R M22-DR-R M22S-D-R M22S-DR-R M22-DH-R M22-DRH-R M22S-DH-R M22S-DRH-R

216594 216617 216595 216618 216641 216667 216642 216668

Valgustusega M22-DL-R M22-DRL-R M22S-DL-R M22S-DRL-R M22-DLH-R M22-DRLH-R M22S-DLH-R M22S-DRLH-R

216925 216946 216926 216947 216967 216789 216968 216792

roheline

Valgustuseta

M22-D-G M22-DR-G M22S-D-G M22S-DR-G M22-DH-G M22-DRH-G M22S-DH-G M22S-DRH-G

216596 216619 216597 216620 216643 216669 216645 216670

Valgustusega M22-DL-G M22-DRL-G M22S-DL-G M22S-DRL-G M22-DLH-G M22-DRLH-G M22S-DLH-G M22S-DRLH-G

216927 216948 216928 216949 216969 216796 216970 216798

kollane

Valgustuseta

M22-D-Y M22-DR-Y M22S-D-Y M22S-DR-Y M22-DH-Y M22-DRH-Y M22S-DH-Y M22S-DRH-Y

216598 216621 216599 216622 216646 216671 216647 216672

Valgustusega M22-DL-Y M22-DRL-Y M22S-DL-Y M22S-DRL-Y M22-DLH-Y M22-DRLH-Y M22S-DLH-Y M22S-DRLH-Y

216929 216950 216930 216951 216971 216799 216972 216801

sinine

Valgustuseta

M22-D-B M22-DR-B M22S-D-B M22S-DR-B M22-DH-B M22-DRH-B M22S-DH-B M22S-DRH-B

216600 216623 216601 216624 216649 216673 216650 216674

Valgustusega M22-DL-B M22-DRL-B M22S-DL-B M22S-DRL-B M22-DLH-B M22-DRLH-B M22S-DLH-B M22S-DRLH-B

216931 216952 216932 216953 216973 216802 216974 216803

Valgustuseta

M22-D-X M22-DR-X M22S-D-X M22S-DR-X

ilma

216602 216625 216604 216627

- - - -

katteta

Valgustusega M22-DL-X M22-DRL-X M22S-DL-X M22S-DRL-X

216933 216954 216935 216956

- - - -

Valgustuseta

M22-D-R-X0

216605

M22-DR-R-X0

216628

M22S-D-R-X0

216606

M22S-DR-R-X0

216629

M22-DH-R-X0

216655

M22-DRH-R-X0

216675

M22S-DH-R-X0

216656

M22S-DRH-R-X0

216676

Valgustusega M22-DL-R-X0 M22-DRL-R-X0 M22S-DL-R-X0 M22S-DRL-R-X0 M22-DLH-R-X0 M22-DRLH-R-X0 M22S-DLH-R-X0 M22S-DRLH-R-X0

216936 216957 216937 216958 216975 216804 216976 216808

I

Valgustuseta

M22-D-G-X1 M22-DR-G-X1 M22S-D-G-X1 M22S-DR-G-X1 M22-DH-G-X1 M22-DRH-G-X1 M22S-DH-G-X1 M22S-DRH-G-X1

216607 216630 216608 216631 216657 216677 216658 216678

Valgustusega M22-DL-G-X1 M22-DRL-G-X1 M22S-DL-G-X1 M22S-DRL-G-X1 M22-DLH-G-X1 M22-DRLH-G-X1 M22S-DLH-G-X1 M22S-DRLH-G-X1

216938 216959 216939 216960 216977 216805 216978 216809

Valgustuseta

M22-D-S-X0 M22-DR-S-X0 M22S-D-S-X0 M22S-DR-S-X0 M22-DH-S-X0 M22-DRH-S-X0 M22S-DH-S-X0

216609 216632 216610 216633 216659 216679 216660

M22S-DRH-S-X0

216680

Valgustusega M22-DL-W-X0

216940

M22-DRL-W-X0

216961

M22S-DL-W-X0

216941

M22S-DRL-W-X0

216962

M22-DLH-W-X0

216979

M22-DRLH-W-X0

216806

M22S-DLH-W-X0

216980

M22S-DRLH-W-X0

216810

I

Valgustuseta

M22-D-W-X1 M22-DR-W-X1 M22S-D-W-X1 M22S-DR-W-X1 M22-DH-W-X1 M22-DRH-W-X1 M22S-DH-W-X1 M22S-DRH-W-X1

216611 216634 216612 216635 216661 216681 216662 216682

Valgustusega M22-DL-W-X1 M22-DRL-W-X1 M22S-DL-W-X1 M22S-DRL-W-X1 M22-DLH-W-X1 M22-DRLH-W-X1 M22S-DLH-W-X1 M22S-DRLH-W-X1

216942 216963 216943 216964 216981 216807 216982 216811

* Fikseeruvat surunuppu on võimalik muuta tagastuvaks

Juhtnupud ja signaallambid


Juhtnupud ja signaallambid

39

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kahe mooduliga, valgustusega surunupud, IP66

• Valge läätsega

• Mittefikseeruvad

• Nupukatted ja lääts on pealt kumerad

Indikatsioonilambid, IP67 ja IP69K

Indikatsioonilambid, ilma

valgusallikata

Indikatsioonilambid, BA 9s

sokliga, ilma valgusallikata,

kompaktkorpus

Värvus Hõbedase rõngaga Musta rõngaga

M22-DDL-GR

216698

I M22-DDL-GR-X1/X0

0 216700

START M22-DDL-GR-GB1/GB0

STOP 216702

M22-DDL-WS

216704

I M22-DDL-WS-X1/X0

0 216706

START M22-DDL-WS-GB1/GB0

STOP 216708

/\ M22-DDL-S-X7/X7

\/ 216710

+ M22-DDL-S-X4/X5

- 218145

M22S-DDL-GR

216699

M22S-DDL-GR-X1/X0

216701

M22S-DDL-GR-GB1/GB0

216703

M22S-DDL-WS

216705

M22S-DDL-WS-X1/X0

216707

M22S-DDL-WS-GB1/GB0

216709

M22S-DDL-S-X7/X7

216711

M22S-DDL-S-X4/X5

218146

Värvus Madala kattega Koonuskattega Madala kattega Koonuskattega

valge

M22-L-W

216771

M22-LH-W

216778

M22-LC-W

216907

M22-LCH-W

216914

punane

M22-L-R

216772

M22-LH-R

216779

M22-LC-R

216908

M22-LCH-R

216915

roheline

M22-L-G

216773

M22-LH-G

216780

M22-LC-G

216909

M22-LCH-G

216916

kollane

M22-L-Y

216774

M22-LH-Y

216781

M22-LC-Y

216910

M22-LCH-Y

216917

sinine M22-L-B

216775

M22-LH-B

216782

M22-LC-B

216911

M22-LCH-B

216918

ilma

katteta

M22-L-X

216776

-

M22-LC-X

216912

-

Joystick, IP66

Nelja mooduliga surunupud, mittefikseeruvad

Kirjeldus Tagastuv Plastist vardaga Metallist vardaga

Kahesuunaline

Neljasuunaline

Mittetagastuv

2 lülitusasendit igas suunas

Kahesuunaline

Neljasuunaline

M22-WJ2H

289195

M22-WRJ2H

289199

M22-WJ2V

289196

M22-WRJ2V

289240

M22-WRJ4

279415

M22-WJ4

279417

M22-WJ2H-2P

111508

M22-WJ2V-2P

111507

M22-WJ4-2P

110836

M22-WJS2H

178570

M22-WRJS2H

178574

M22-WJS2V

178571

M22-WRJS2V

178575

M22-WRJS4

178566

M22-WJS4

178568

M22-WJS2H-2P

178565

M22-WJS2V-2P

178564

M22-WJS4-2P

178563

Kirjeldus Graveering Hõbedase

rõngaga

Ilma graveeringuta,

nupu

M22-D4-S

värvus must

279411

Vastaspooltel

olevad moodulid

ei ole omavahel

mehaaniliselt

blokeeritud

Vastaspooltel

olevad moodulid

on omavahel

mehaaniliselt

blokeeritud

Sildid joystick’idele ja nelja mooduliga surunuppudele

M22-XCK1

279434

Nooltega,

nupu värvus

must

Nooltega,

nupu värvus

must

M22-XCK2

279435

M22-D4-S-X7

286336

M22-DI4-S-X7

286338

M22-XCK3

290260

Musta rõngaga

M22S-D4-S

279412

M22S-D4-S-X7

286337

M22S-DI4-S-X7

286339

Juhtnupud ja signaallambid


40 Juhtnupud ja signaallambid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Juhtlülitid, IP66

Pöördkäepidemega

Lülitamisnurk,

tagastuv/fikseeruv

(2- ja 3 positsioonilised

lülitid)

40°, tagastuv*

60°, fikseeruv

40°, tagastuv*

Hõbedase

rõngaga

Musta

rõngaga

Hõbedase

rõngaga

Musta rõngaga Hõbedase

rõngaga

Musta

rõngaga

Kahepositsiooniline Kolmepositsiooniline Neljapositsiooniline

M22-W M22S-W M22-W3 M22S-W3 M22-WR4 M22S-WR4

216853 216854 216861 216862 279419 279430

M22-WR

216855

M22S-WR

216856

M22-WR3

216863

M22S-WR3

216864

- -

M22-WR-X92

216857

M22S-WR-X92

216858

M22-WR3-X94

226838

M22S-WR3-X94

226839

- -

M22-WR-X91

216859

M22S-WR-X91

216860

- - - -

M22-WK

216865

M22-WRK

216867

M22S-WK

216866

M22S-WRK

216869

M22-WK3

216870

M22-WRK3

216872

M22S-WK3

216871

M22S-WRK3

216873

M22-WRK4

279431

M22S-WRK4

279432

- -

Pöördkäepidemega,

„V“ asendis

60°, fikseeruv

M22-WKV

216874

M22S-WKV

216875

- - - -

* Tagastuvat juhtlülitit on võimalik muuta fikseeruvaks

Võtmega keeratavad juhtlülitid

Lukk MS1

Lukk MS2...MS20 (luku

number kirjeldatakse

toote nimetuses)

Võti

Lülitamisnurk

Tagastuv/

fikseeruv

40°, tagastuv**

60°, fikseeruv

40°, tagastuv**

60°, fikseeruv

Lukule MS1

M22-ES-MS1

216416

Kahepositsiooniline

Kolmepositsiooniline

M22-WS

216881

M22S-WS

216882

M22-WS3

216894

M22S-WS3

216895

M22-WRS M22S-WRS M22-WRS3 M22S-WRS3

216887 216889 216900 216901

M22-WRS-A1

229092

M22S-WRS-A1

229093

- -

M22-WS-MS*

216883

M22S-WS-MS*

216884

- -

M22-WRS-MS* M22S-WRS-MS* M22-WS3-MS* M22S-WS3-MS*

216890 216891 216896 216897

M22-WRS-MS*-A1 M22S-WRS-MS*-A1 M22-WRS3-MS* M22S-WRS3-MS*

217440 217441 216903 216904

Lukkudele MS2...

MS20

M22-ES-MS*

MS* - luku number MS1...MS20

216417

** Tagastuvat juhtlülitit on võimalik muuta fikseeruvaks

Juhtnupud ja signaallambid


Juhtnupud ja signaallambid

41

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Pöördkäepidemega, valgustusega juhtlülitid, IP66

Värvus

valge

punane

roheline

kollane

sinine

valge

punane

roheline

kollane

sinine

Lülitamisnurk

Tagastuv/

fikseeruv

40°, tagastuv*

60°, fikseeruv

Kahepositsioonilised Kolmepositsioonilised „V“ asendis

Hõbedase Musta rõngaga Hõbedase Musta rõngaga Hõbedase Musta rõngaga

rõngaga

rõngaga

rõngaga

M22-WLK-W

216812

M22-WLK-R

216814

M22-WLK-G

216816

M22-WLK-Y

216818

M22-WLK-B

216820

M22-WRLK-W

216823

M22-WRLK-R

216825

M22-WRLK-G

216827

M22-WRLK-Y

216829

M22-WRLK-B

216831

M22S-WLK-W

216813

M22-WLK3-W

216833

M22S-WLK-R M22-WLK3-R

216815 216835

M22S-WLK-G M22-WLK3-G

216817 216837

M22S-WLK-Y M22-WLK3-Y

216819 216839

M22S-WLK-B M22-WLK3-B

216821 216841

M22S-WRLK-W M22-WLK3-W

216824 216843

M22S-WRLK-R M22-WLK3-R

216826 216845

M22S-WRLK-G M22-WLK3-G

216828 216847

M22S-WRLK-Y M22-WLK3-Y

216830 216849

M22S-WRLK-B M22-WLK3-B

216832 216851

M22S-WLK3-W

216834

M22S-WLK3-R

216836

M22S-WLK3-G

216838

M22S-WLK3-Y

216840

M22S-WLK3-B

216842

M22S-WLK3-W

216844

M22S-WLK3-R

216846

M22S-WLK3-G

216848

M22S-WLK3-Y

216850

M22S-WLK3-B

216852

M22-WLKV-W

284393

M22-WLKV-R

284394

M22-WLKV-G

284395

M22-WLKV-Y

284396

M22-WLKV-B

284397

- -

- -

- -

- -

- -

M22S-WLKV-W

284398

M22S-WLKV-R

284399

M22S-WLKV-G

284540

M22S-WLKV-Y

284543

M22S-WLKV-B

284544

* Tagastuvat juhtlülitit on võimalik muuta fikseeruvaks

Potentsiomeetrid, IP66, 3 kruviklemmiga

P max = 0,5W

Täpsus ±10% (lineaarne)

Takistus R, kΩ

Hõbedase

rõngaga

Musta rõngaga

1

4,7

M22-R1K

229489

M22-R4K7

229490

M22S-R1K

232231

M22S-R4K7

232232

Kompaktkorpuses summerid, IP40

Ei sisalda summeri

elementi

M22-AMC

229015

Summeri elemendid

80 dB/10 cm, 18-30 mA, positiivne poolus klemmil X1,

f=2300 Hz

Pidev toon, 18-30 V AC/DC

M22-XAM

229025

Pulseeriv toon, 18-30 V DC

M22-XAMP

229028

10

M22-R10K

229491

M22S-R10K

232233

47

M22-R47K

229492

M22SR47K

232234

100

470

M22-R100K

229493

M22-R470K

229494

M22S-R100K

232235

M22S-R470K

232236

Juhtnupud ja signaallambid


42 Juhtnupud ja signaallambid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Hädaseiskamisnupud, IP66 ja IP69K

Värvus Valgustuseta Valgustusega Silinderlukuga

Tõmmates

tagastuv

Pöörates

tagastuv

Tõmmates

tagastuv

Pöörates

tagastuv

Tagastuv

võtmega

keerates

Komplekt koos karbi ja

kontaktidega

2 NC 1 NO, 1 NC

Lisatarvikud

Kaitse juhusliku

puute vastu

punane

must

M22-PV

216876

M22S-PV

225528

M22-PVT

263467

M22S-PVT

271499

M22-PVL

216878

M22S-PVL

230962

M22-PVLT

263469

M22S-PVLT

271540

M22-PVS

216879

M22-PV/KC02/IY

216524

M22-PV/KC11/IY

216525

- - -

M22-XGPV

231273

M22G-XGPV

271610

Seenekujulised hädaseiskamisnupud

Valgustuseta Valgustusega Mehaanilise rakendumisindikaatoriga

Pöörates tagastuv

Tõmmates

tagastuv

Pöörates

tagastuv

Tõmmates

tagastuv

Pöörates tagastuv

Tõmmates

tagastuv

M22-PV45P M22-PVLT45P M22-PVL45P M22-PVT45P-MPI M22-PV45P-MPI

152862 121460 152860 121463 152863

M22-PV60P M22-PVLT60P M22-PVL60P M22-PVT60P-MPI M22-PV60P-MPI

152864 121461 152861 121465 152865

Läbimõõt

45 mm M22-PVT45P

121462

60 mm M22-PVT60P

121464

Silinderlukuga

Lukk RONIS455

M22-PVS45P-MS1

121468

M22-PVS60P-MS1

121469

M22-PVS45P-RS

121466

M22-PVS60P-RS

121467

Lisatarvikud

24 V AC/DC,

3 valgusdioodide

gruppi

M22-XPV60-Y-24

121477

Valgustusrõngas Nupukarp Automonitooringuga kontaktielemendid

120V AC 50/60 Hz 230V AC 50/60Hz

Kollase kaanega

nupukarp, auguga

valgustusrõnga

Eestkinnitusega

Põhjakinnitusega

paigaldamiseks 1 NO, 1 NC 2 NO, 2 NC 1 NO, 1 NC 2 NO, 2 NC

M22-XPV60-Y-120 M22-XPV60-Y-230 M22-IY1-XPV60 M22-K01SMC10 M22-K02SMC10 M22-KC01SMC10 M22-KC02SMC10

121476

138280

167798

121472 121474 121473 121720

Kontaktihoidikud

Juhtnupud ja signaallambid

Toote nimetus

Tellimiskood

M22-A

216374

M22-A4

279437

Kirjeldus

kasutamiseks koos neljasuunalise joystick’iga

ja nelja mooduliga surunupuga


Juhtnupud ja signaallambid

43

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kontaktielemendid

• Nimivool, AC-15, 230 V: 6 A

• Nimivool, DC-13, 24V: 3 A

Lisatarvikud LED- valgusallikatele

Kirjeldus Nimipinge Toote nimetus

Tellimiskood

42-60 V AC/DC M22-XLED60

Lisatakistid 12-30 V

valgusallikate

ühendamiseks

kõrgemale pingele

LED- valgusallikate

korrasoleku kontroll

220 V AC/DC

231078

M22-XLED220

271541

12-240 V AC/DC M22-XLED-T

231079

85-264 V AC/DC M22-XLED230-T

231080

Kontaktiskeem Eestkinnitusega Põhjakinnitusega

Isolatsioonipinge 500 V

1 NO

M22-K10

216376

M22-KC10

216380

1 NC

M22-K01

216378

M22-KC01

216382

1 NO

M22-CK10

216384

-

1 NC

M22-CK01

216385

-

Isolatsioonipinge 250 V

2 NO

M22-CK20

107898

-

1 NO, 1 NC

M22-CK11

107940

-

Sildid sildihoidjasse kinnitamiseks, 18 x 27 mm

Kirjeldus

Hõbedased, tühjad

Sildihoidjad, ilma sildita, IP66

Musta värvi (RAL 9005), laius 30 mm.

Kirjeldus

Topeltnuppudele

Toote nimetus

Tellimiskood

M22-XST

216480

Toote nimetus

Tellimiskood

M22S-ST-X

216392

M22S-STDD-X

216394

LED- valgusallikad

Toitepinge vahemik U e , V 85-264 V AC, 50/60 Hz 12-30 V AC/DC

Töövool I e , mA 5-15 8-15

Tarbitav võimsus P max , W 0,33 0,26

Klemmi tüüp Kruviklemmidega Vedruklemmidega Kruviklemmidega Vedruklemmidega

Värvus/kinnituse tüüp Eestkinnitusega Põhjakinnitusega Eestkinnitusega Eestkinnitusega Põhjakinnitusega Eestkinnitusega

valge

M22-LED230-W

216563

M22-LEDC230-W

216566

M22-CLED230-W

216575

M22-LED-W

216557

M22-LEDC-W

216560

M22-CLED-W

216569

punane

M22-LED230-R

216564

M22-LEDC230-R

216567

M22-CLED230-R

216576

M22-LED-R

216558

M22-LEDC-R

216561

M22-CLED-R

216570

roheline

M22-LED230-G

216565

M22-LEDC230-G

216568

M22-CLED230-G

216577

M22-LED-G

216559

M22-LEDC-G

216562

M22-CLED-G

216571

sinine

M22-LED230-B

218059

M22-LEDC230-B

218060

M22-CLED230-B

218063

M22-LED-B

218057

M22-LEDC-B

218058

M22-CLED-B

218061

Juhtnupud ja signaallambid


44 Juhtnupud ja signaallambid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Pindpaigalduskarbid IP67 ja IP69K

Avade arv 1 1 2 3 4 6 12

Värvus Kollane, hädaseiskamisnuppudele Hall

Plast

M22-IY1

216536

M22-I1

216535

M22-I2

216537

M22-I3

216538

M22-I4

216539

M22-I6

216540

M22-I12

222688

Metall

M22-I1MGE-SAL

118456

M22-I1M-SAL

118457

M22-I2M-SAL

118459

M22-I3M-SAL

118461

- - -

Roostevaba - -

M22-I2M/SS

118458

M22-I3M/SS

118460

- - -

Silikoonkatted IP67, IP69K

Toote nimetus

Tellimiskood

Kasutamiseks koos

M22-T-D

216395

M22-D-(R)-… M22-DL-…,

M22-DRL…, M22-L(C)-…,

M22-T-DD

216396

M22-DDL...

Andmesidepistikud, IP65 kaetuna

Tööriist fikseerimissälgu lõikamiseks

M22-USB-SA

M22-RJ45-SA

107412 107413

BA/C-NZ-22

028144

Juhtnupud ja signaallambid


Signaaltornid

Signaaltornid

45

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Signaaltornid SL4 ja SL7

Ere, vali, vastupidav, säästlik, paindlik ja

selgesti äratuntav.

SL4 ja SL7 seeria signaaltornid on selgesti

kuuldavad ning tänu LED tehnoloogiale väga

hästi märgatavad ka hästi valgustatud ja

visuaalselt koormatud keskkonnas.

Signaaltornide parandatud kuuldavus on

saavutatud tänu muudetavale helitugevusele ja

kuni 8-le erinevale helisignaalile.

Kaitseaste IP66 lubab signaaltorne kasutada

väga erinevates keskkonnatingimustes.

Moodulite kiirkinnitussüsteem võimaldab

signaaltorni näiteks transpordi tarvis ühe

liigutusega lahti võtta ja sama lihtsalt tagasi

kokku panna. Suur valik kinnitamisvõimalusi

ning 40 mm ja 70 mm läbimõõduga

moodulisüsteem võimaldavad leida sobiva

lahenduse igas olukorras. Paigaldise kui terviku

efektiivsust saab veelgi tõsta, kasutades

SmartWire-DT süsteemi.

Omadused:

Signaaltorn SL7: moodulid läbimõõduga 70 mm.

Signaaltorn SL4: moodulid läbimõõduga 40 mm.

SL7 LED: LED-tehnoloogial põhinevate moodulite

omadused: Pidev valgus, vilkuv valgus,

stroboskoopefekt nimipingetega 24 V AC/DC, 120 V

AC ja 230 V AC.

SL7 eriti ere LED: Eriti ere valgussignaal – pidev

valgus, vilkuv valgus, stroboskoopefekt ja

multistroboskoopefekt. Saadaval ka 24 V AC/DC

pingega.

SL4 LED: LED-tehnoloogial põhinevate moodulite

omadused: Pidev valgus, vilkuv valgus,

stroboskoopefekt ja multistroboskoopefekt

nimipingetega 24 V AC/DC, 120 V AC ja 230 V AC.

SL7 audiomoodulid: SL7 signaaltornil on kolm

muudetava signaalitugevusega audiomoodulit

nimipingetega 24 V AC/DC, 120 V AC, ja 230 V AC:

Audiomoodul 1: Pidev või katkendlik toon, valitav

mikrolülitiga.

Signaaltorn SL7

Audiomoodul 2: Pidev või katkendlik toon, valitav

distantsilt.

Audiomoodul 3: 8 erinevat tooni, valitavad

mikrolülitiga.

5a

5b

7

7

SL4 audiomoodul: muudetava signaalitugevusega

audiomoodul nimipingetega 24 V AC/DC, 120 V AC,

või 230 V AC. Pidev või katkendlik toon, valitav

mikrolülitiga.

1

6, 6a

5c

6b

7

2, 2a, 2b

3

4, 4a, 4b, 4c

6c

7

6d

6e

6f

6g

6h

6i

Kirjeldus:

1. Moodul hõõgvalgusallikale, pidev valgus

2. LED moodul, pidev valgus

2a. LED moodul

2b. Eriti ere LED moodul

3. LED moodul, vilkuv valgus

4. LED moodul, stroboskoopefekt

4a. LED moodul

4b, 4c. Eriti ere LED moodul

5, 5a, 5b, 5c. Audiomoodul

6. Põhjamoodul

6a. Põhjamoodul, laiendatav mõlemale poole

6b. Põhjamoodul alumiiniumist jala ja plastist

kinnitusalusega

6c. Põhjamoodul otsast keermestatud alumiiniumist

jalaga

6d. Kinnitusäärikuga põhjamoodul

6e. Nurgakinnitusega põhjamoodul

6f. Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul

6g. Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul koos

kinnituskruvidega

6h. Klamberkinnitusega põhjamoodul (kiirkinnitus)

6i. Klamberkinnitusega põhjamoodul (kiirkinnitus)

koos SmarWire-DT ühendusega

7. Lisaseadmed

Signaaltornid


46 Signaaltornid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Valmis komplektid

Pidev valgus, LED, IP66, põhjamoodul 100 mm jala ja kinnitusalusega

Toote nimetus Tellimiskood Moodulite arv Nimipinge U e , V Värvus

SL7-100-L-RYG-24LED 171425 3 24 V AC/DC Punane/Kollane/Roheline

SL7-100-L-RG-24LED 171424 2 24 V AC/DC Punane/Roheline

Pidev valgus, LED

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

24 V AC/DC

SL7-L24-W

171464

SL7-L24-R

171463

SL7-L24-G

171462

SL7-L24-Y

171465

SL7-L24-B

171461

SL7-L24-A

171466

230 V AC

SL7-L230-W

171476

SL7-L230-R

171475

SL7-L230-G

171474

SL7-L230-Y

171477

SL7-L230-B

171473

SL7-L230-A

171426

Vilkuv valgus 2 Hz, LED

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

24 V AC/DC

SL7-BL24-W

171442

SL7-BL24-R

171441

SL7-BL24-G

171440

SL7-BL24-Y

171388

SL7-BL24-B

171439

SL7-BL24-A

171389

230 V AC

SL7-BL230-W

171399

SL7-BL230-R

171398

SL7-BL230-G

171397

SL7-BL230-Y

171400

SL7-BL230-B

171396

SL7-BL230-A

171401

Stroboskoopefekt 1,4 Hz, LED

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

24 V AC/DC

SL7-FL24-W

171405

SL7-FL24-R

171404

SL7-FL24-G

171403

SL7-FL24-Y

171406

SL7-FL24-B

171402

SL7-FL24-A

171407

230 V AC

SL7-FL230-W

171417

SL7-FL230-R

171416

SL7-FL230-G

171415

SL7-FL230-Y

171418

SL7-FL230-B

171414

SL7-FL230-A

171419

Eriti ere valgus, 24 V AC/DC, LED

Valguse tüüp/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

Pidev

SL7-L24-W-HP

171430

SL7-L24-R-HP

171429

SL7-L24-G-HP

171428

SL7-L24-Y-HP

171431

SL7-L24-B-HP

171427

SL7-L24-A-HP

171432

Stroboskoopefekt

1,4 Hz

SL7-FL24-W-HP

171423

SL7-FL24-R-HP

171422

SL7-FL24-G-HP

171421

SL7-FL24-Y-HP

171273

SL7-FL24-B-HP

171420

SL7-FL24-A-HP

171274

Multistroboskoopefekt,

SL7-FL24-W-HPM SL7-FL24-R-HPM SL7-FL24-G-HPM SL7-FL24-Y-HPM SL7-FL24-B-HPM SL7-FL24-A-HPM

1-2,6 Hz

171278 171277 171276 171279 171275 171280

Pidev valgus, ilma valgusallikata. Hõõgvalgusallikas max 7 W

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus


Signaaltornid

47

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Audiomoodulid

Paiguta alati kõige ülemiseks mooduliks

Toote nimetus Tellimiskood Parameetrid U e , V

Pidev või katkendlik toon, valitav SL7-AP24 171281

24 V AC/DC

mikrolülitiga

SL7-AP230 171283 Helitugevus 100 dB, 230 V AC

Pidev või katkendlik toon, valitav SL7-AP24-E 171284 muudetav

24 V AC/DC

distantsilt. 2 sisendit (2 mooduli

f=2800 Hz

jagu)

SL7-AP230-E 171286 230 V AC

8 tooni, valitav mikrolülitiga

SL7-AP24-M 171287 Helitugevus 100 dB, 24 V AC/DC

muudetav

SL7-AP230-M 171289 f=500 - 2700 Hz 230 V AC

Põhjamoodul horisontaalpinnale, koos kaanega. Max 5 moodulit.

Kirjeldus/pikkus 100 mm 250 mm 400 mm 800 mm

Põhjamoodul alumiiniumist jala ja plastist SL7-CB-100 SL7-CB-250 SL7-CB-400 SL7-CB-800

kinnitusalusega. Vedruklemmidega. 171443 171444 171445 177312

Põhjamoodul otsast keermestatud

alumiiniumist jalaga. Vedruklemmidega.

SL7-CB-T-100

171452

SL7-CB-T-250

171453

SL7-CB-T-400

171454

SL7-CB-T-800

178460

Klamberkinnitusega põhjamoodul

(kiirkinnitus). Kruviklemmidega.

SL7-FMS-100

171456

SL7-FMS-250

171457

SL7-FMS-400

171458

-

Klamberkinnitusega põhjamoodul

(kiirkinnitus) koos SmarWire-DT

SL7-SWD

ühendusega. SWD4-8MF2 pistikuga.

171459

- - -

Põhjamoodul horisontaalpinnale, koos kaanega. Max 5 moodulit.

Toote nimetus Tellimiskood

Kinnitusäärikuga põhjamoodul. Vedruklemmidega. SL7-CB-EMH 171449

Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul. Vedruklemmidega. SL7-CB-IMH 171447

Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul koos kinnituskruvidega.

Vedruklemmidega.

SL7-CB-IMS 171448

Põhjamoodul vertikaalpinnale, koos kaanega

Toote nimetus Tellimiskood

Nurgakinnitusega põhjamoodul. Vedruklemmidega. Max. 5 moodulit. SL7-CB-FW 171450

Põhjamoodul vertikaalpinnale, laiendatav mõlemale poole.

Vedruklemmidega. Max. 2X5 moodulit.

SL7-CB-D 171451

Kinnituskronsteinid vertikaalpinnale

Toote nimetus Tellimiskood Kasutamiseks koos

SL4-PIB…

Plastist, tarnitakse koos kinnituskruvidega SL7/4-FW 171446

SL4-FMS…

SL7-CB...

SL7-FMS…

Metallist, tarnitakse koos M20

kaabliläbiviiguga

SL7/4-FW-T 171455

SL4-PIB-T…

SL7-CB-T...

Hõõgvalgusallikad BA 15d

Toote nimetus Tellimiskood Tööiga U e , V Võimsus, W

SL7-L12 171290 > 3000 h 12 V 5

SL7-L24 171291 > 3000 h 24 V 6,5

SL7-L230 171293 > 3000 h 230 V 6,5

Valgusallika vahetamise abivahend

Toote nimetus Tellimiskood

SL7/4-BET 171294

Signaaltornid


48 Signaaltornid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Signaaltorn SL4

5

1

2

3

4, 4a, 4b

7

7

Kirjeldus:

1. Moodul hõõgvalgusallikale, pidev valgus

2. LED moodul, pidev valgus

3. LED moodul, vilkuv valgus

4. LED moodul, stroboskoopefekt

4a, 4b. LED moodul

5. Audiomoodul

6. Põhjamoodul

6a. Põhjamoodul, laiendatav mõlemale poole

6b. Põhjamoodul alumiiniumist jala ja plastist

kinnitusalusega

6c. Põhjamoodul otsast keermestatud

alumiiniumist jalaga

6d. Kinnitusäärikuga põhjamoodul

6e. Nurgakinnitusega põhjamoodul

6f. Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul

6g. Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul koos

kinnituskruvidega

6h. Klamberkinnitusega põhjamoodul

(kiirkinnitus)

6i. Klamberkinnitusega põhjamoodul

(kiirkinnitus) koos SmarWire-DT ühendusega

7. Lisaseadmed

6, 6a

6b

6c

6d

6e

6f

6g

6i

6h

7

7

Signaaltornid


Signaaltornid

49

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Valmis komplektid

Pidev valgus, LED, IP66, põhjamoodul 100 mm jala ja kinnitusalusega

Toote nimetus Tellimiskood Moodulite arv Nimipinge U e , V Värvus

SL4-100-L-RYG-24LED 171296 3 24 V AC/DC Punane/Kollane/Roheline

SL4-100-L-RG-24LED 171295 2 24 V AC/DC Punane/Roheline

Pidev valgus, LED

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

24 V AC/DC

SL4-L24-W

171316

SL4-L24-R

171315

SL4-L24-G

171314

SL4-L24-Y

171317

SL4-L24-B

171313

SL4-L24-A

171318

230 V AC

SL4-L230-W

171328

SL4-L230-R

171327

SL4-L230-G

171326

SL4-L230-Y

171329

SL4-L230-B

171325

SL4-L230-A

171330

Vilkuv valgus, LED, 2 Hz

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

24 V AC/DC

SL4-BL24-W

171340

SL4-BL24-R

171339

SL4-BL24-G

171338

SL4-BL24-Y

171341

SL4-BL24-B

171337

SL4-BL24-A

171342

230 V AC

SL4-BL230-W

171352

SL4-BL230-R

171351

SL4-BL230-G

171350

SL4-BL230-Y

171353

SL4-BL230-B

171349

SL4-BL230-A

171354

Stroboskoopefekt 1,4 Hz, LED

Nimipinge / Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

24 V AC/DC

SL4-FL24-W

171358

SL4-FL24-R

171357

SL4-FL24-G

171356

SL4-FL24-Y

171359

SL4-FL24-B

171355

SL4-FL24-A

171360

230 V AC

SL4-FL230-W

171370

SL4-FL230-R

171369

SL4-FL230-G

171368

SL4-FL230-Y

171371

SL4-FL230-B

171367

SL4-FL230-A

171372

Multistroboskoopefekt, muudetav sagedus 1-2,6 Hz, LED

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus

24 V AC/DC

SL4-FL24-W-M

171376

SL4-FL24-R-M

171375

SL4-FL24-G-M

171374

SL4-FL24-Y-M

171377

SL4-FL24-B-M

171373

SL4-FL24-A-M

171378

Pidev valgus, ilma valgusallikata. Hõõgvalgusallikas max 4 W

Nimipinge/ Valge Punane Roheline Kollane Sinine Oranž

värvus


50 Signaaltornid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Põhjamoodul horisontaalpinnale, koos kaanega. Max 5 moodulit.

Kirjeldus/pikkus 100 mm 250 mm 400 mm

Põhjamoodul alumiiniumist jala ja plastist

kinnitusalusega. Vedruklemmidega.

SL4-PIB-100

171297

SL4-PIB-250

171298

SL4-PIB-400

171299

Põhjamoodul otsast keermestatud alumiiniumist

jalaga. Vedruklemmidega.

SL4-PIB-T-100

171305

SL4-PIB-T-250

171306

SL4-PIB-T-400

171307

Klamberkinnitusega põhjamoodul (kiirkinnitus).

Kruviklemmidega.

SL4-FMS-100

171308

SL4-FMS-250

171309

SL4-FMS-400

171310

Klamberkinnitusega põhjamoodul (kiirkinnitus)

koos SmarWire-DT ühendusega. SWD4-8MF2

SL4-SWD

pistikuga.

171311

- -

Põhjamoodul horisontaalpinnale, koos kaanega. Max 5 moodulit.

Kirjeldus Toote nimetus Tellimiskood

Kinnitusäärikuga põhjamoodul. Vedruklemmidega. SL4-PIB-EMH 171302

Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul. Vedruklemmidega. SL4-PIB-IMH 171300

Seestpoolt kinnitatav põhjamoodul koos kinnituskruvidega.

Vedruklemmidega.

SL4-PIB-IMS 171301

Põhjamoodul vertikaalpinnale, koos kaanega

Kirjeldus Toote nimetus Tellimiskood

Nurgakinnitusega põhjamoodul. Vedruklemmidega. Max. 5 moodulit. SL4-PIB-FW 171303

Põhjamoodul vertikaalpinnale, laiendatav mõlemale poole.

Vedruklemmidega. Max. 2X5 moodulit.

SL4-PIB-D 171304

Kinnituskronsteinid vertikaalpinnale

Kirjeldus Toote nimetus Tellimiskood Kasutamiseks

koos

Plastist, tarnitakse koos kinnituskruvidega SL7/4-FW 171446

SL4-PIB…

SL4-FMS…

SL7-CB...

SL7-FMS…

Metallist, tarnitakse koos M20

kaabliläbiviiguga

SL7/4-FW-T 171455

SL4-PIB-T…

SL7-CB-T...

Hõõgvalgusallikad BA 15d, 4W

Toote nimetus Tellimiskood Tööiga, h Nimipinge U e , V

SL4-L12 171382 > 3000 h 12 V

SL4-L24 171383 > 3000 h 24 V

SL4-L230 171385 > 3000 h 230 V

Valgusallika vahetamise abivahend

Toote nimetus Tellimiskood

SL7/4-BET 171294

Signaaltornid


Lülitid jala või käega lülitamiseks

Lülitid jala või käega lülitamiseks

51

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

FAK lülitid jala või käega lülitamiseks

Kirjeldus:

FAK hädaseiskamisnupud on suure lülitipea ja

spetsiaalse kujuga, et neid oleks lihtne

vajaduse korral kiiresti vajutada jala või lahtise

käega. Suur vastupidavus löökidele ning

kaitseklass IP69K võimaldab neid kasutada ka

rasketes tingimustes.

Ülevaade:

1.-4. Lüliti variandid

5. Kontaktielemendid

6., 8. BA9s indikatsioonilambid

7. Nupukarbi põhi

7

8

Neid lüliteid on lubatud puhastada

aurupuhastiga.

6

5

1

2

3

4

Mõõdud, mm

Kaitseaste IP67, IP69K

Ø 93

97

5.5

7.5

Kirjeldus Toote nimetus Tellimiskood

Tõmmates tagastuv.

Kaitstud seadme avamise vastu vastavalt

standardi ISO 13850/EN 418 nõuetele.

Karbi põhi on musta värvi (RAL 9005).

Karbi kaas on kollast värvi (RAL 1004).

Karbi põhi on musta värvi (RAL 9005).

Karbi kaas on helehalli värvi (RAL 7035).

Kontaktiskeem

NO NC

Nupu

värvus

FAK-R/V/KC11/IY 229748 1 1 Punane

FAK-R/V/KC01/IY 229747 - 1 Punane

FAK-R/KC11/I 229746 1 1 Punane

FAK-S/KC11/I 229749 1 1 Must

Lülitid jala või käega lülitamiseks

14

40

X = Pg 13.5

85 10 65


52 Lülitid jala või käega lülitamiseks

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Lülitid jala või käega lülitamiseks


Teekonnalülitid

Teekonnalülitid

53

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Teekonnalülitid LS

Teekonnalülitid LS-Titan

Teekonnalülitid on ette nähtud informatsiooni edastamiseks

seadme liikuvate osade paiknemise kohta.

Omadused:

• Modulaarne ülesehitus

• Vibratsioonikindlad ühendused

• Juhtpead kombineeritakse sobivate

kontaktiblokkidega

• Korpuse materjal plast või metall

• Lai valik juhtpäid ja kontaktiblokke

• Elektrooniliselt muudetava lülituspunktiga

teekonnalülitid LSE

• Kaitseaste IP66, IP67

1. Kontaktiblokk

2. Üleminek RMQ-Titan juhtlüliti ühendamiseks

3. Rullikuga juhtpea, pikisuunaline

4. Rullikuga juhtpea, hoidik nurga all,

pikisuunaline

5. Rullikuga juhtpea, pendelhoidik

6. Rullikuga juhtpea, ristisuunaline,

väikestele jõududele

7. Rullikuga juhtpea, reguleeritava pikkusega,

pendelhoidik

8. Kandilise sõrmega juhtpea

9. Kandilise sõrmega juhtpea rullikuga

10. Pulgaga juhtpea, pendelhoidik,

reguleeritava pikkusega

11. Vedrupulgaga juhtpea

12. Pulgaga juhtpea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Turvariivid LS...ZBZ

Ette nähtud uste ja luukide blokeerimiseks.

1. Lukustusblokk

2. Lukustusaas ustele, reguleeritav

3. Lukustusaas ustele, reguleeritav

4. Lukustusaas liugustele

5. Lukustusaas hingedel ustele

6. Suurendatud tolerantsiga lukustusaas

6

5

5

1

4

3

2

Spetsialiseeritud turvalülitid

1

Ette nähtud uste asendi ja teiste liikuvate osade asendi

jälgimiseks.

1. Turvalüliti

2. Turvalüliti keel

3. Ukse turvalüliti, uksega ühendamiseks

4. Ukse turvalüliti, hingega ühendamiseks

5. Turvalüliti

6. Turvalüliti keel

2

3

4

5

6

Teekonnalülitid


54 Teekonnalülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Kontaktiskeem Lülitusdiagramm Materjal Klemmi tüüp Kontaktiblokk

NO NC Joonis Toote nimetus

Tellimiskood

Toote nimetus

Tellimiskood

Toote nimetus

Tellimiskood

Rullikuga juhtpea

- 2

Plast

Vedruklemmid

LS-02

266107

LS-02/F

292365

LS-02/L

266108

0 3.0 6.1

11-12

NC

- 2 21-22 NC

3.0

Plast Kruviklemmid

Zw = 4.5 mm

LS-S02

106729

LS-S02/F

106780

LS-S02/L

106781

- 2 Metall Vedruklemmid

LSM-02

266142

LSM-02/F

292371

LSM-02/L

266143

1 1

13 21

13-14

0 4.3 6.1

21-22

NC

1 1 Plast Kruviklemmid

3.0

14 22

Zw = 4.5 mm

NO

Plast Vedruklemmid

LS-11

266109

LS-S11

106783

LS-11/F

290176

LS-S11/F

106784

LS-11/L

266110

LS-S11/L

106785

1 1 Metall Vedruklemmid

LSM-11

266144

LSM-11/F

292372

LSM-11/L

266145

1 1

27

15

0 3.0 6.1

15-16

NC

Plast

Vedruklemmid

LS-11D

266114

LS-11D/F

292366

LS-11D/L

266115

27-28 NO

2.1

28 16

Zw = 4.5 mm

1 1 Plast Kruviklemmid

1 1 Metall Vedruklemmid

1 1

Plast Vedruklemmid

LS-S11D

106791

LSM-11D

266149

LS-11DA

292361

LS-S11D/F

106792

LSM-11D/F

292373

LS-11DA/F

292369

LS-S11D/L

106793

LSM-11D/L

266150

LS-11S/L

266116

1 1 0 4.0 6.1 Plast Kruviklemmid

27

15

15-16

NC

LS-S11DA

106795

LS-S11DA/F

106796

LS-S11S/L

106800

27-28 NO

28 16

2.1

ZW = 5.5 mm

1 1 Metall Vedruklemmid

LSM-11DA

292363

LSM-11DA/F

292376

LSM-11S/L

266151

1 1

Plast

Vedruklemmid

LS-11S

266105

LS-11S/F

292367

LS-11/LS

290173

13 21 21-22

1 1

13-14

Plast Kruviklemmid

14 22

21-22

0 3.0 6.1

13-14

1.6

Zw = 5.5 mm

LS-S11S

106798

LS-S11S/F

106799

LS-S11/LS

106787

1 1 Metall Vedruklemmid

LSM-11S

266140

LSM-11S/F

292374

LS-11D/LS

290174

Teekonnalülitid


Teekonnalülitid

55

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Valmis komplektid

Toote nimetus Toote nimetus

Tellimiskood Tellimiskood

Toote nimetus

Tellimiskood

Juhtpead (kasutamiseks koos kontaktiblokiga)

Foto Nimetus Lisakirjeldus Toote nimetus

Tellimiskood

Pendelhoidikuga

rullik

Pendelhoidikuga rullik,

reguleeritava pikkusega

Pulgaga juhtpea,

reguleeritava pikkusega

-

LS-11/RLA

266113

-

Rullikuga juhtpea,

pikisuunaline

-

LS-XP

266125

-

LS-S11/RLA

106790

LS-11S/RR

266106

Suur

LS-XLB

290178

-

LSM-11/RLA

266148

-

Rullikuga juhtpea,

Lühike

pikisuunaline

LS-XLS

290177

LS-11/RL

266111

LS-11S/RLA

266119

LS-S11S/RR

106804

Pikk

LS-XL

266123

-

LSM-11/RL

266146

LS-S11S/RLA

106803

LSM-11S/RLA

266154

-

LSM-11S/RR

266141

Rullikuga juhtpea,

ristisuunaline

-

LS-XLA

266124

LS-XRL

266126

- - -

Pendelhoidikuga

juhtpea, reguleeritava

pikkusega

D = 18 mm

LS-XRLA

266127

LS-S11/RL

106789

LS-11S/RL

266117

- -

- - -

- -

D = 30 mm

D = 40 mm

(kummist)

- - D = 40 mm

LS-XRLA30

266128

LS-XRLA40R

266130

LS-XRLA40

266129

LS-S11S/RL

106802

LSM-11S/RL

266152

- -

Plastikust pulk

Pulgaga juhtpea,

reguleeritava

pikkusega

- - Metallist pulk

LS-XRR

266131

LS-XRRM

266132

- - -

Painduva pulgaga

juhtpea

-

LS-XS

266133

- - -

Üleminek

RMQ-Titan

juhtlüliti

ühendamiseks

M22-LS

266137

- - -

Kandilise sõrmega

juhtpea

M18x1 keermega,

paigaldamiseks

läbi seinas oleva

augu

LS-XZS

114024

Kandilise sõrmega

juhtpea, rullikuga

M18x1 keermega,

paigaldamiseks

läbi seinas oleva

augu

LS-XZRS

114025

Teekonnalülitid


56 Teekonnalülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Turvariivid

1 1

- 2

1 1

13 A1 A2

14 22

11 A1 A2

12 22

13 A1 A2

14 22

21

21

21

24 V DC

24 V DC

230 V

50/60 Hz

LS-S11-24DFT-ZBZ/X

106829

LS-S02-24DFT-ZBZ/X

106823

LS-S11-230AFT-ZBZ/X

106827

LS-S11-24DMT-ZBZ/X

106830

LS-S02-24DMT-ZBZ/X

106824

LS-S11-230AMT-ZBZ/X

106828

Sirge

lukustuskeel

liugustele

90° lukustuskeel

hingedel ustele,

lühike

90° lukustuskeel

hingedel ustele,

pikk

LS-XG-ZBZ

106833

LS-XW-ZBZ

106839

Kontaktiskeem Lukustusblokk Lukustusaasad

NO NC Joonis Toitepinge

Vedrublokeeringuga Magnetblokeeringuga Foto Kirjeldus Toote nimetus

Tellimiskood

LS-XWA-

ZBZ

106838

- 2

11 A1 A2

12 22

21

230 V

50/60 Hz

LS-S02-230AFT-ZBZ/X

106821

LS-S02-230AMT-ZBZ/X

106822

90° lukustuskeel

ustele,

reguleeritav

LS-XF-ZBZ

106832

Sirge

lukustuskeel

ustele,

reguleeritav

LS-XFG-ZBZ

106831

Ukse asendi jälgimine

Kontaktiskeem Klemmi tüüp Toote nimetus

NO NC Joonis

Tellimiskood

- 2

- 2

11

12

22

21

Vedruklemmid

Kruviklemmid

1 1 Vedruklemmid

13 21

1 1 Kruviklemmid

14 22

1 1 Kruviklemmid

1 1 Kruviklemmid

1 2 Kruviklemmid

LS-02-ZB

106817

LS-S02-ZB

106874

LS-11-ZB

106819

LS-S11-ZB

106876

LS4/S11-1/I/ZB

106857

LS4/S11-1/IA/ZB

106858

LS4/S12-7/IB/ZB

106859

Elektroonilised teekonnalülitid

Kontaktiskeem Lülitusdiagramm Kontaktiblokk

Elektrooniliselt muudetava lülituspunktiga

NO NC Joonis Toote nimetus

Tellimiskood

Analoogväljundiga

Signaali

parameetrid

Toote nimetus

Tellimiskood

+U e

Q1

1 1 electron.

Q2

0

0.5 5.5 6.1

Q1

Q2

default = 3.0

adjust

fix

LSE-11

266121

- -

0 V

+U e

electron.

Teekonnalülitid

- 2

0 V

Q1

Q2

0

0.5 5.5 6.1

Q1

Q2

default = 3.0

set

LED

set

1 s

f max F 2 N

LSE-02

266122

0-10 V

LSE-AU

274096


Pakettlülitid ja koormuslülitid

Pakettlülitid ja koormuslülitid

57

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Pakettlülitid ja koormuslülitid

T seeria pakettlülitid

T seeria pakettlülitid on ette nähtud koormusvoolu lülitamiseks ning kasutamiseks juhtlülititena.

• Kasutuskategooria AC-3, AC-3a

• Nimivoolude vahemik 20-315 A

• Pooluste arv kuni 22

• Positsioonide arv kuni 12

• Lülitusnurgad 30°, 45°, 60°, 90°

• Suurim lubatud pinge 690 V

• Uksekäepideme kaitseaste IP65

• Suur valik lülitusskeeme

• Üksikeksemplaride valmistamine vastavalt kliendi skeemile

P seeria koormuslülitid

P seeria koormuslülitid on ette nähtud kasutamiseks pealülititena ja turvalülititena mootoriahelates (saadaval ka IP65 karbis).

• Kasutuskategooria AC-3, AC-3A

• Nimivoolude vahemik 25-315 A

• Pooluste arv 3 või 4 (täiendava kontaktimooduli paigaldamisega)

• 2 positsiooni: sees/väljas

• Suurim lubatud pinge 690 V

• Käepideme kaitseaste IP65

• Karbiga turvalülititele on saadaval EMC komplekt

• E Paneelile paigaldus 3 auguga

• EZ Paneelile paigaldus läbi 22 mm ava

• I1, I2 Pindpaigaldus IP65 karbiga

• ...SVB Lukustatav käepide

Selles kataloogis on toodud vaid väike valik saadaolevatest lülititest. Täielik valik ja juhend eritellimusena valmistatavate lülitite tellimiseks on Eatoni peakataloogis

“Industrial Switchgear”. Samuti saab lisainformatsiooni www.eaton.ee

Pakettlülitid ja koormuslülitid


58 Pakettlülitid ja koormuslülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Etiketiplaat Kontaktiskeem

Käepideme

värvus

Nimivool, A

Tellimiskood

Toote nimetus

Paigaldusviis

20 012742 T0-1-8210/E Eestkinnitus

20 048337 T0-1-8210/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 053083 T0-2-8211/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 029353 T0-3-8212/E Eestkinnitus

20 057829 T0-3-8212/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

63 092386 T5B-3-8212/E Eestkinnitus

20 093451 T0-1-102/EA/SVB-SW

Eestkinnitus, sobib

kasutamiseks pealülitina

20 024639 T0-2-1/E Eestkinnitus

20 207400 T0-2-8900/EA/SVB

20 207147 T0-2-1/I1/SVB

20 207150 T0-2-15679/I1/SVB-SW

20 207153 T0-3-15680/I1/SVB

Eestkinnitus, sobib

kasutamiseks pealülitina

Pindpaigaldus, sobib

kasutamiseks pealülitina. IP65

karbis.

Pindpaigaldus, sobib

kasutamiseks pealülitina. IP65

karbis.

Pindpaigaldus, sobib

kasutamiseks pealülitina. IP65

karbis.

20 207070 T0-1-15431/I1 Pindpaigaldus, IP65 karbis

20 036483 T0-2-15432/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 022236 T0-2-8215/E Eestkinnitus

Pakettlülitid ja koormuslülitid

20 024609 T0-3-8216/E Eestkinnitus

20 095813 T0-3-8007/E Eestkinnitus


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pakettlülitid ja koormuslülitid

59

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Etiketiplaat Kontaktiskeem

Käepideme

värvus

Nimivool, A

Tellimiskood

Toote nimetus

Paigaldusviis

20 098186 T0-3-8007/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 036489 T0-3-8048/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 015118 T0-3-8222/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 038847 T0-2-8221/E Eestkinnitus

20 010372 T0-2-8221/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 060205 T0-3-8222/IVS Kinnitus DIN liistule

20 019864 T0-4-8223/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 029356 T0-6-8370/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 064950 T0-8-8372/E Eestkinnitus

20 034102 T0-8-8372/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

10 081996 TM-1-8220/E Eestkinnitus

3 4

10

11

12

13

14

15

16

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 013972 T0-4-8251/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

4

1 2 3

20 015124 T0-6-8271/E Eestkinnitus

1 2 3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

20 017497 T0-6-8271/EZ Eestkinnitus läbi 22 mm ava

20 207095 T0-2-15907/I1 Pindpaigaldus, IP65 karbis

Pakettlülitid ja koormuslülitid


60 Pakettlülitid ja koormuslülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Kirjeldus Nimivool 25 A 32 A

Etiketiplaat Kontaktiskeem Tellimiskood

Toote nimetus Tellimiskood

Toote nimetus

Pakettlülitid ja koormuslülitid

Eestkinnitus

Pindpaigaldus, IP65 karbis

Põhjakinnitus

ON

ON

Pealüliti, avariilüliti. Punane käepide

OFF

OFF

kollase äärega, lukustamise võimalus.

FS

FS 908

908

OFF

ON

FS 908

1ON

1

Pealüliti, avariilüliti. Punane käepide

0

OFF

kollase äärega, lukustamise võimalus. 0

Üks abikontakt.

FS 908

FS 908 GE

FS

FS 908

908 GE

GE

1ON

Pealüliti, avariilüliti. Punane käepide

0

OFF

kollase äärega, lukustamise võimalus.

Neutraalikontakt.

FS 908

FS 908 GE

Pealüliti, avariilüliti. Must käepide,

lukustamise võimalus.

Pealüliti. Punane käepide.

Pealüliti. Must käepide.

Pealüliti. Pindpaigaldus.

OFF

1

ON

FS 908

1ON

0

OFF

1

ON

0

OFF

FS 908

FS 908 GE

0

1

FS 908

FS 908 GE

FS 908 GE

1ON

0

OFF

OFF

ON

FS 908

FS 908

FS 908 GE

ON

1ON

OFF 0

OFF

1ON

0

OFF

FS 908

FS 908

FS 908 GE

FS 908 GE

1

1ON

Pealüliti, avariilüliti. Punane käepide

0

0

OFF

kollase äärega, lukustamise võimalus.

Üks abikontakt.

FS 908

FS 908 GE

FS 908 GE

Pealüliti. Must käepide.

OFF

OFF

ON

ON

FS 908

1ON

0

OFF

Pealüliti. Must käepide. Üks abikontakt.

Pealüliti. Punane käepide. Üks

abikontakt.

1ON

0

OFF

FS 908

FS 908 GE

1ON

0

OFF

FS 908 FS 908

FS 908 GE

FS 908 GE

1ON

0

OFF

Pealüliti. Must käepide. Üks abikontakt.

Pealüliti. Punane käepide.

1ON

0

OFF

FS 908 FS 908

FS 908 GE FS 908 GE

0

FS 908

FS 908 GE FS 908 GE

OFF

1

FS 908

0

ON

1

1ON

0

OFF

1ON

0

OFF

FS 908

FS 908 GE

FS 908 GE

FS 908 GE

0

1

0 0 1

1

0 0 1

1

0 0 1

1

0 0 1 0 1

1

0 1

1

2

3

4

0 1

1

2

3

4

0 1

0 0 1

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

13

14

21

22

5

1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

5

1

2 2

3

4

5

6

N

N

1

2

3

4

0 1 0 0 1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0 5 0 1 0 1 1 0 1

1 6

6 1

13

13 2

14

14 3

21

21 4

22

22 5

0 0 1 1

0 1

0 0 1 1

0 1

0 1

0 0 1 1

0 1

0 0 0 1

1

1

0 0 1 0 0 1 1 0 1 1

0 0 1 1

0 1

0 0 0 1 0 1 1 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 0 1 0 1 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 0 1

1

0 1

0 0 1

1

0 1

6

13

14

6

13

14

1

2

3

4

5

6

6

13

14

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

6

13

14

1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

6

13

14

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

21

22

21

22

1

2

3

4

5

6

N

N

21

22

21

22

21

22

21

22

21

22

21

22

21

22

5 0 0 1

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

0 1

0 0 1

1

0 1

6

13

14

1

2 2

3 3

4 4

5 5

1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

6

13

14

21

22

21

22

21

22

21

22

5 0 1 0 1

1

2

3

4

5

6

13

14

21

22

6

13

14

1

2

3

4

5

5

6 1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

5

6 1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 1

2

3

4

5

6

6 1

N N 2

N

N 3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

6

13

14

6

13

14

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

13

14

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 6

N 2

N 3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

6

13

14

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

N 2

N 3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

6

13

14

6

13

14

1

2

3

4

5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 1

2

3

4

5

6

6

13

14

5

1

2 2

3

4

5

6

N

N

1

2

3

4

1

2

3

4

0 1

6

13

14

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6

13

14

21

22

1

2

3

4

2

3

4

5

6

6 1

13 N N 2

14 N

N 3

21

4

22

5

6

21

22

0 5 0 1 0 1 1

6 1

13 2

14 3

4

5

1

2

3

4

0 1

0 0 1 1

21

22

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

5

6 1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 1

2

3

4

5

6

6

13

14

6

13

14

6

13

14

1

2

3

4

5

6

041097 P1-25/EA/SVB 081438 P1-32/EA/SVB

091080 P1-25/EA/SVB/HI11 072567 P1-32/EA/SVB/HI11

21

22

081587 P1-25/EA/SVB/N 091079 P1-32/EA/SVB/N

21

22

048365 P1-25/EA/SVB-SW 053111 P1-32/EA/SVB-SW

1

2

3

4

5

1

6

2

3

4

5

6

N

N

21

22

21

22

002388 P1-25/E-RT 003197 P1-32/E-RT

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6

N

N

21

22

21

22

038724 P1-25/E 079065 P1-32/E

1

2

3

4

5

6

N

N

21

22

207293 P1-25/I2/SVB 207314 P1-32/I2/SVB

21

22

21

22

207297 P1-25/I2/SVB/HI11 207318 P1-32/I2/SVB/HI11

1

2 3 4 5 6

1

1

2

3

4

5

6

N

2

N

3

4

5

6

N

N

21

22

207294 P1-25/I2/SVB-SW 207315 P1-32/I2/SVB-SW

21

22

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

1

6

N

N 2

N

N 3

4

5

6

N

N

21

22

207295 P1-25/I2/SVB-SW/HI11 207316 P1-32/I2/SVB-SW/HI11

21

22

1 2 3 4 5 1

2

3

4

5

6 1

6

2

3

4

5

6

N

N

21

22

207310 P1-25/I2-SI/HI11 207331 P1-32/I2-SI/HI11

21

22

21

22

21

22

21

22

0 1

21

22

21

22

21

22

0 1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2

3

4

5

6

6 1

6

13

N 2

14

N 3

21

4

22

5

6

N

N

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6 1

13 2

14 3

21 4

22 5

5

6 1

2

3

4

5

6

6

13

14

207311 P1-25/I2-SI/HI11-SW 207332 P1-32/I2-SI/HI11-SW

4

5

6 1

N 2

N 3

4

5

6

N

N

21

22

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6

N

N

1

2

3

4

5

6

N

N

0 1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6

13

14

21

22

1

2

3

4

5

6

N

N

055335 P1-25/V/SVB 207332 P1-32/V/SVB

1


Pakettlülitid ja koormuslülitid

61

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Tellimiskood

63 A 100 A 125 A 160 A 250 A

Toote nimetus Tellimiskookookood

Toote nimetus Tellimis-

Toote nimetus Tellimis-

Toote nimetus Tellimiskood

Toote nimetus

031607 P3-63/EA/SVB 074320 P3-100/EA/SVB 280898 P5-125/EA/SVB 280922 P5-160/EA/SVB 280936 P5-250/EA/SVB

019891 P3-63/EA/SVB/HI11 029383 P3-100/EA/SVB/HI11 - - - - - -

010398 P3-63/EA/SVB/N 019890 P3-100/EA/SVB/N 280910 P5-125/EA/SVB/N 280924 P5-160/EA/SVB/N 280938 P5-250/EA/SVB/N

057857 P3-63/EA/SVB-SW 062603 P3-100/EA/SVB-SW 280911 P5-125/EA/SVB-SW 280925 P5-160/EA/SVB-SW 280939 P5-250/EA/SVB-SW

005743 P3-63/E-RT 007189 P3-100/E-RT - - - - - -

026861 P3-63/E 067201 P3-100/E 280897 P5-125/E 280921 P5-160/E 280935 P5-250/E

207343 P3-63/I4/SVB 207373 P3-100/I5/SVB - - - - - -

207348 P3-63/I4/SVB/HI11 207378 P3-100/I5/SVB/HI11 - - - - - -

207344 P3-63/I4/SVB-SW 207374 P3-100/I5/SVB-SW - - - - - -

207345 P3-63/I4/SVB-SW/HI11 207375 P3-100/I5/SVB-SW/HI11 - - - - - -

207363 P3-63/I4-SI/HI11 207388 P3-100/I5-SI/HI11 - - - - - -

207364 P3-63/I4-SI/HI11-SW 207389 P3-100/I5-SI/HI11-SW - - - - - -

048218 P3-63/V/SVB 088558 P3-100/V/SVB 280914 P5-125/V/SVB 280928 P5-160/V/SVB 280942 P5-250/V/SVB

Pakettlülitid ja koormuslülitid


Koormuslahklülitid

62 Koormuslahklülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Dumeco koormuslahklülitid DMV

a

f

e

b

c

d

1. Koormuslahklüliti

2. Käepideme pikendusvarras

3. Käepide

4. Varda jätkumuhv

5. Puutekaitse klemmidele

6. Abikontakt

Koormuslahklülitid on ette nähtud koormusvoolude lülitamiseks normaaltalitlusel ja ülekoormuse korral, samuti taluma teatud aja jooksul avariiolukordi,

näiteks lühisvoolu.

Väljalülitatud asendis täidavad need lülitid kaitselahutuse nõudeid.

DMV seeria koormuslahklülititel on väga hea lühisele lülitamise võime. See saavutatakse lülitusnugade geomeetriaga, mis tekitavad kaks lahutuspunkti

faasi kohta.

Tehnilised andmed:

• Täielikult suletud kompaktne korpus, mis on valmistatud mittesüttivast kuumuskindlast materjalist

• Sõltumatu käsijuhtimine (independent manual operation)

• Lülitusnugade geomeetria, mis tekitab kaks lahutuspunkti faasi kohta

• Kasutuskategooria AC-23 – sobiv mootorite ja teiste suure induktiivsusega koormuste lülitamiseks.

Koormuslahklülitid


Koormuslahklülitid

63

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Sulavkaitsmetega koormuslahklülitid QSA

g

i

k

a

e

h

f

j

b

d

c

1. Sulavkaitsmetega koormuslahklüliti

2. Käepideme pikendusvarras

3. Käepide

4. Varda jätkumuhv

5. Neutraalikontakt (lülitatav või pidev)

6. Abikontaktid

7. Puutekaitse klemmidele, 1 poolus

8. Puutekaitse lüliti voolu juhtivatele osadele, 1 poolus

9. Puutekaitse klemmidele, 3 poolust

10. Puutekaitse lülitile

11. Puutekaitse lülitile, tagumine pool

Sulavkaitsmetega koormuslahklülitid täidavad korraga nii lüliti, kaitselahutuslüliti kui ka ülekoormuskaitse funktsioone.

Tehnilised andmed:

• DIN (NH) või BS tüüpi sulavkaitsmepanused

• Kaks lahutuspunkti faasi kohta

• Sõltumatu käsijuhtimine

Koormuslahklülitid


64 Koormuslahklülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Koormuslahklülitid DMV

• Täielikult suletud kompaktne korpus, mis on valmistatud mittesüttivast kuumuskindlast materjalist

• Sõltumatu käsijuhtimine

• Lülitusnugade geomeetria, mis tekitab kaks lahutuspunkti faasi kohta

• Nähtav lahutuskoht

Koormuslahklülitid ilma käepidemeta ja pikendusvardata Käepide otse lülitile, tüüp A Käepide paneelile, tüüp C

3 poolust 3 poolust + pidev

neutraal

4 poolust Käepideme pikendusvarras

Käepide Käepideme pikendusvarras

Tellimiskood

Toote Tellimis-

Toote Tellimis-

Toote Tellimis-

Küljepikkus/ Tüüp Punane Sinine Tellimis-

Küljepikkus/

nimetus kood nimetus kood nimetus kood pikkus, mm

kood pikkus, mm

1814178 DMV160N/3 1814177 DMV160N/1 1814179 DMV160N/4 1314996

1814175 DMV160N/3 1814174 DMV160N/1 1814176 DMV160N/4 6/116 K2S 1818004 1818003 1314693 6/400

1814186 DMVS160N/3 1814187 DMVS160N/1 1814188 DMVS160N/4

1814408 DMV250N/3 1814409 DMV250N/1 1814410 DMV250N/4 1050240 10/135 K3 1818111 1818110 1050243 10/400

1814411 DMV400N/3 1814412 DMV400N/1 1814413 DMV400N/4

1814442 DMV630N/3 1814443 DMV630N/1 1814444 DMV630N/4 1050244 K5

1814445 DMV1000N/3 1814446 DMV1000N/1 1814447 DMV1000N/4

1818012 1818011 1050247

1814590 DMV1250N/3 1814591 DMV1250N/1 1814592 DMV1250N/4 14/200

14/400

1814595 DMV1600N/3 1814596 DMV1600N/1 1814597 DMV1600N/4 1050248 K6 1818014 1818013 1050250

1814065 DMV2000N/3 -

Koormuslahklülitid koos käepideme ja pikendusvardaga

3 poolust 3 poolust + pidev neutraal 4 poolust

Tellimiskookookood

Toote nimetus

Tellimis-

Toote nimetus

Tellimis-

Toote nimetus

6093244 DMV-2500/3/M6/2HI11/K6-PG 6093243 DMV-2500/3N/M6/2HI11/K6-PG 6093242 DMV-2500/4/M6/2HI11/K6-PG

6084848 DMV-3150/3/M6/2HI11/K6-PG 6084847 DMV-3150/3N/M6/2HI11/K6-PG 6084846 DMV-3150/4/M6/2HI11/K6-PG

Sulavkaitsmetega koormuslahklülitid QSA

• Kasutamiseks koos BS või DIN mõõdus sulavkaitsmepanustega

• Lisana paigaldatav neutraali poolus, lülitatav või pidev

• Hõbetatud kontaktpinnaga, survevedrudega kontaktid

• Sõltumatu käsijuhtimine

• Kaks nähtavat lahutuskohta faasi kohta

Koormuslahklülitid

Käepide otse lülitile, tüüp A

Käepideme pikendusvarras

Käepide

Tellimiskood

pikkus,

Küljepikkus/

mm

Käepide paneelile, tüüp C

Käepideme pikendusvarras

Käepide

Küljepikkus/ Tüüp Punane

pikkus, mm

DIN mõõdus

sulavkaitsmepanustele

BS mõõdus

sulavkaitsmepanustele

Tellimiskookookood

Toote nimetus Tellimis-

Toote nimetus

Tüüp Punane Sinine Tellimis-

1320201 QSA 40N0-00/3 1320200 QSA 40N0-A3/3

1320203 QSA 63N0-00/3 1320202 QSA 63N0-A3/3

1320205 QSA 40N0-00/3 1320204 QSA 40N0-A3/3

1319830 6/180 K1 1818002 1818001 1319832 6/600 K1 1818018

1320207 QSA 63N0-00/3 1320206 QSA 63N0-A3/3

1318027 QSA 63N1-00/3 1318011 QSA 63N1-A3/3

1318546 QSA 100N1-00/3 1318016 QSA 100N1-A4/3

1318030 QSA 125N1-00/3 1318020 QSA 125N1-B2/3

1319303 8/115 K2 1818006 1818005 1319301 8/600 K2S 1818018

1318033 QSA 160N1-00/3 1318023 QSA 160N1-B2/3

1319056 QSA 160N-2/3 1319056 QSA 160N-B2/3

1318547 QSA 200N-2/3 1319065 QSA 200N-B2/3

1318526 QSA 250N-2/3 1319074 QSA 250N-B4/3

1318548 QSA 315N-2/3 1319095 QSA 315N-B4/3

1318533 QSA 400N-2/3 1319103 QSA 400N-B4/3

1318549 QSA 400-3/3 1318537 QSA 400-C3/3

1318542 QSA 630-3/3 1318544 QSA 630-C3/3

1318543 QSA 800-3/3 1319175 QSA 800-C3/3

1319314 10/135 K3 1818111 1818110 1319322 10/600 K3 1818112

1319326 12/300 K4 1818010 1818009 1319329 12/600 K4 1818024


Koormuslahklülitid

65

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Tüüp Punane Sinine Tellimiskood

Küljepikkus/

pikkus, mm

Käepide paneelile, tüüp C Käepide uksele, lukustamise võimalus, tüüp D/P Puutekaitse

Käepide Käepideme pikendusvarras

klemmi-

Käepide

Tüüp Punane Sinine Hall

dele

Abikontaktid

Ümberlüliti

mehhanismid

kolme poolusega

lülititele

Ümberlüliti

mehhanismid

nelja poolusega

lülititele

Ühenduslatid

ümberlülititele

K2S 1818018 1818003 1314693 6/400 K2S 1818033 1818032 1818034 1314230 1314398 1314314 1314337 1314320

K3 1818112 1818110 1050243 10/400 K3 1818096 1818113 1818069 1314735

K5 1818026 1818011 1050247

K5 1818057 1818056 1818058 1314830 1314736 1314682 1314040

14/400

K6 1818028 1818013 1050250 K6 1818063 1818062 1818064 -

1314884 1314039

1314336

1314878

1314879

1314881

1314883

- -

Sinine

Käepide uksele, lukustamise võimalus, tüüp D/P

Käepideme pikendusvarras

Käepide

Tellimiskood

Küljepikkus/ Tüüp Punane Sinine Hall

pikkus,

mm

Pidev

neutraal

Lülitatav

neutraal

Puutekaitse

klemmidele,

1 poolus

Puutekaitse

voolujuhtidele,

1 poolus,

tagumine pool

Puutekaitse

klemmidele,

3 poolust

Puutekaitse

lülitile,

tagumine

pool

1818017 1314693 6/400 K1 1818031 1818029 1818030 1319460 1319462

1319409

1320239

1319439

1818017 1314693 8/400 K2S 1818033 1818032 1818034 1319466 1319467

1319432

1319472 1319474

1319473 1319476

1319411

-

1818068 1050243 10/400 K3 1818096 1818113 1818069

1319441 1319418

1319480 1319482 1319413

1818023 1319329 12/600 K4 1818051 1818050 1818052 1319486 1319662 1319415 - - 1319417

Koormuslahklülitid


66 Koormuslahklülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Puutekaitse lülitile

Kasutamiseks koos lülitiga

Tellimiskood

QSA 40N0, QSA 63N0, QSA 63N1,QSA 100N1-00/3 1320237

QSA 63N1-00/3, QSA100N1-00/3,QSA 125N1-00/3 1319435

QSA 100N1-A4/3 1319423

QSA 160N1-00/3 1318476

QSA 125N1-B2/3, QSA 160N1-B2/3 1319438

QSA 160N, QSA 200N, QSA 250N, QSA 315N, QSA 400N 1319429

QSA 400, QSA 600, QSA 800 1319426

Abikontaktid koormuslahklülititele QSA

Abikontaktid on ilma kinnitusklambrita, iga abikontakti jaoks on vaja 1 klamber (va lülititele 630 ja 800 A).

Kirjeldus

Kontakti- Pakendamiskogus

Tellimiskood

skeem

Abikontaktide kinnitusklamber, sobib kõikidele QSA tüüpi lülititele - 5 6028292

Abikontakt, sobib kõikidele QSA tüüpi lülititele 1 NO, 1 NC 1 6028293

Abikontakt, sobib kõikidele QSA tüüpi lülititele 2 NO 1 6028294

Abikontakt koos kinnitusklambriga, lülititele 630 ja 800 A 1 NO, 1 NC 1 6030647

Käepideme pikendusvarda jätkumuhv

Universaalse pikendusvarda jätkumuhv (QSA tüüpi lülitile)

Varda ristlõike mõõdud Tellimiskood

6 x 6 mm 1319833

8 x 8 mm 1319332

10 x 10 mm 1319334

12 x 12 mm 1319336

Koormuslahklülitid


Trafod

67


Trafod

68 Trafod

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Trafod pinge muundamiseks, ohutupinge trafod, isolatsioonitrafod

Ühefaasilised trafod STN juhtahelate toiteks

Kasutatakse juhtahelate toiteks automaatika- ja

jaotuskilpides.

Ühefaasilised trafod STI/STZ juhtahelate toiteks

Kasutatakse juhtahelate toiteks automaatika- ja

jaotuskilpides, samuti seadmete eraldamiseks ja

täiendavaks kaitsmiseks.

Kolmefaasilised trafod DTZ juhtahelate toiteks

Kasutatakse juhtahelate toiteks automaatika- ja

jaotuskilpides.

STN STI STZ DTZ

Juhtahelate toiteks + + + +

Seadmete eraldamiseks ja kaitsmiseks - + + +

Ühefaasiline + + + -

Kolmefaasiline - - - +

Konfigureerimisvõimalus + - + +

Lisavõimalused - - + +

Võimsuse vahemik 0,06 – 4 kVA 0,06 – 4 kVA 0,06 – 13,3 kVA 0,1 – 25 kVA

Vastab standarditele

IEC/EN 61558-2-2,

VDE 0570 osa 2-2,

UL 506, CSA 22.2

No. 66

IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6,

VDE 0570-2-2/2-4/2-6

UL 506, CSA 22.2 No. 66

Trafod


Trafod

69

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

1

Üldised tehnilised andmed

• Isolatsiooniklass

B

• Nimisagedus

50/60 Hz

• Primaarmähis ±5%

• Kaitseaste

IP00

• Koormatavuse koefitsient 100%

• Eraldatud mähised, immutatud

2

5

1. Ühefaasilised trafod STZ

2. Kolmefaasilised trafod DTZ

3. Ühefaasilised trafod STI

4. Ühefaasilised trafod juhtahelatele STN

5. Lisamähised

6. Varjestusekraan mähiste vahel

7. IP23 korpus

6

3

4

7

Trafod


70 Trafod

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Ühefaasilised trafod STN juhtahelate toiteks

Nimivõimsus,

kVA

Lühiajaline

võimsus,

kVA

0,06 0,095

0,1 0,16

0,16 0,32

0,2 0,38

0,25 0,44

0,315 0,6

0,4 0,62

0,5 0,88

0,63 1,51

0,8 2,25

1 3,28

1,3 4,8

1,6 3,98

2 5,75

2,5 7,24

3 8,36

4 12,2

*vase kaal, kg

Nimipinged

400/230 V

STN0,06(400/230)

204936

STN0,1(400/230)

204942

STN0,16(400/230)

204948

STN0,2(400/230)

204977

STN0,25(400/230)

204980

STN0,315(400/230)

204982

STN0,4(400/230)

204984

STN0,5(400/230)

204986

STN0,63(400/230)

204988

STN0,8(400/230)

204990

STN1,0(400/230)

204992

STN1,3(400/230)

221523

STN1,6(400/230)

221524

STN2,0(400/230)

221525

STN2,5(400/230)

221526

STN3,0(400/230)

221527

STN4,0(400/230)

221528

Nimipinged

400/24 V

Nimipinged

230/24 V

STN0,06(400/24)

204937

STN0,06(230/24)

204935

STN0,1(400/24) STN0,1(230/24)

204943

204941

STN0,16(400/24) STN0,16(230/24)

204949

204947

STN0,2(400/24) STN0,2(230/24)

204978

204976

STN0,25(400/24) STN0,25(230/24)

221509

221508

STN0,315(400/24) STN0,315(230/24)

221511

221510

STN0,4(400/24) STN0,4(230/24)

221514

221513

STN0,5(400/24) STN0,5(230/24)

221516

221515

STN0,63(400/24) STN0,63(230/24)

221518

221517

STN0,8(400/24) STN0,8(230/24)

221520

221519

STN1,0(400/24) STN1,0(230/24)

221522

221521

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Konfigureerimisvõimalus: Primaarpinge

vahemik 100 - 690 ±5% V

Sekundaarpinge vahemik 12 - 250 V

STN0,06(*/*)

204938

STN0,1(*/*)

204939

STN0,16(*/*)

204944

STN0,2(*/*)

204950

STN0,25(*/*)

204979

STN0,315(*/*)

204981

STN0,4(*/*)

204983

STN0,5(*/*)

204985

STN0,63(*/*)

204987

STN0,8(*/*)

204989

STN1,0(*/*)

204991

STN1,3(*/*)

204993

STN1,6(*/*)

204994

STN2,0(*/*)

204995

STN2,5(*/*)

204996

STN3,0(*/*)

204997

STN4,0(*/*)

204998

Vasetegur*

0,2

0,32

0,38

0,45

0,6

0,8

1

1,1

1,2

1,8

1,9

2,3

3,4

3,5

5,8

6

8,2

Konfigureerimine

STN0,1(*/*)

Esimene tärn: primaarpinge

Teine tärn: sekundaarpinge

Näidistellimus

• Soovitud trafo: STN0,1, tellimiskood 204939

• Soovitud primaarpinge: 200 V

• Soovitud sekundaarpinge: 18,5 V

Tellimus tuleb esitada kujul:

STN0,1(200/18,5), tellimiskood 204939

Trafod


Trafod

71

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Ühefaasilised trafod STI/STZ juhtahelate toiteks, komponentide eraldamiseks ja kaitsmiseks

Nimivõimsus,

kVA

Lühiajaline

võimsus, kVA

0,06 0,13

0,1 0,24

0,16 0,36

0,2 0,44

0,25 0,6

0,315 0,75

0,4 0,75

0,5 1,6

0,63 1,7

0,8 2

1 2,8

1,3 3,7

1,6 5,5

2 7

2,5 9

3 11,5

4 15

Nimipinged

400/230 V

STI0,06(400/230)

029975

STI0,1(400/230)

046630

STI0,16(400/230)

046633

STI0,2(400/230)

046636

STI0,25(400/230)

046638

STI0,315(400/230)

046639

STI0,4(400/230)

046640

STI0,5(400/230)

046641

STI0,63(400/230)

046883

STI0,8(400/230)

046889

STI1,0(400/230)

046895

STI1,3(400/230)

046918

STI1,6(400/230)

046952

STI2,0(400/230)

035258

STI2,5(400/230)

035259

STI3,0(400/230)

035260

STI4,0(400/230)

035261

Nimipinged

400/24 V

STI0,06(400/24)

029971

STI0,1(400/24)

046631

STI0,16(400/24)

046634

STI0,2(400/24)

046637

STI0,25(400/24)

035249

STI0,315(400/24)

035250

STI0,4(400/24)

035251

STI0,5(400/24)

035252

STI0,63(400/24)

035253

STI0,8(400/24)

035254

STI1,0(400/24)

035255

-

-

-

-

Nimipinged

230/24 V

STI0,06(230/230)

29968

STI0,1(230/230)

29976

STI0,16(230/230)

35247

STI0,2(230/230)

35248

STI0,25(230/230)

36400

STI0,315(230/230)

40641

STI0,4(230/230)

40642

STI0,5(230/230)

40643

STI0,63(230/230)

40644

STI0,8(230/230)

26641

STI1,0(230/230)

26642

STI1,3(230/230)

35256

STI1,6(230/230)

35257

STI2,0(230/230)

36398

STI2,5(230/230)

36399

- -

- -

5,3 13 - - -

8,3 21 - - -

13,3 34

*vase kaal, kg

Konfigureerimisvõimalus: Primaarpinge

vahemik 50 - 950 V ±5% V

Sekundaarpinge vahemik 12 - 1000 V

STZ0,06(*/*)

914761

STZ0,1(*/*)

914762

STZ0,16(*/*)

914763

STZ0,2(*/*)

914764

STZ0,25(*/*)

914765

STZ0,315(*/*)

914766

STZ0,4(*/*)

914767

STZ0,5(*/*)

914768

STZ0,63(*/*)

914769

STZ0,8(*/*)

914770

STZ1,0(*/*)

914771

STZ1,3(*/*)

914772

STZ1,6(*/*)

914773

STZ2,0(*/*)

914774

STZ2,5(*/*)

914775

STZ3,0(*/*)

914776

STZ4,0(*/*)

914777

STZ5,3(*/*)

201060

STZ8,3(*/*)

201062

STZ13,3(*/*)

201064

Vasetegur*

0,5

0,6

0,6

1

1

1,3

1,3

1,5

2

2,3

3

4

4,5

5,5

5,5

8

10,4

12,5

14

27

Konfigureerimine

STZ0,1(*/*)

Esimene tärn: primaarpinge

Teine tärn: sekundaarpinge

Näidistellimus

• Soovitud trafo: STZ0,06, tellimiskood 914761

• Soovitud primaarpinge: 230 V

• Soovitud sekundaarpinge: 12 V

Tellimus tuleb esitada kujul:

STZ0,06(230/12), tellimiskood 914761

Trafod


72 Trafod

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Kolmefaasilised trafod DTZ juhtahelate toiteks, komponentide eraldamiseks ja kaitsmiseks

Nimivõimsus, kVA Lühiajaline võimsus, kVA Vasetegur* Konfigureerimisvõimalus: Primaarpinge vahemik

50 - 950 V ±5% V

Sekundaarpinge vahemik 18,5 - 1000 V

0,1 0,2 0,5

DTZ0,1(*/*)*

914799

0,16 0,32 0,8

DTZ0,16(*/*)*

914800

0,25 0,5 1,9

DTZ0,25(*/*)*

914801

0,4 0,8 2,1

DTZ0,4(*/*)*

914802

0,5 1 2,3

DTZ0,5(*/*)*

914803

0,63 1,38 3

DTZ0,63(*/*)*

914804

1 2,2 4

DTZ1,0(*/*)*

914805

1,6 3,5 6,7

DTZ1,6(*/*)*

914806

2 4,4 8,6

DTZ2,0(*/*)*

914807

2,5 5,5 8,6

DTZ2,5(*/*)*

914808

4 6,2 11

DTZ4,0(*/*)*

914809

6,3 15,7 15

DTZ6,3(*/*)*

914810

8 20 25

DTZ8,0(*/*)*

914811

10 25 30

DTZ10(*/*)*

914812

12,5 31 30

DTZ12,5(*/*)*

914813

16 40 33

DTZ16(*/*)*

914814

20 50 45

DTZ20(*/*)*

914815

25 62 48

DTZ25(*/*)*

914816

*vase kaal, kg

Konfigureerimine

DTZ0,1(*/*)*

Esimene tärn: primaarpinge

Teine tärn: sekundaarpinge

Kolmas tärn: mähise konfiguratsioon (vt

„Kolmefaasiliste trafode mähiste

standardskeemid“)

Näidistellimus

• Soovitud trafo: DTZ0,1, tellimiskood 914799

• Soovitud primaarpinge: 200 V

• Soovitud sekundaarpinge: 18,5 V

• Mähise lülitusgrupp Dy(n)5

Tellimus tuleb esitada kujul:

DTZ0,1(200/18,5)DY(N)5, tellimiskood 914799

Trafod


Trafod

73

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kolmefaasiliste trafode mähiste standardskeemid

Dy(n)5

1U

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

Y(N)y(n)0

0

1U

1U 1V 1W 1N 2U 2V 2W 2N

1W

2V

2W

2U

5

1V

1W

2W

2U

2V

1V

Dy(n)11

11

1U

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

Y(N)y(n)6

1U

1U 1V 1W 1N 2U 2V 2W 2N

1W

2W

2 U

2V

1V

1W

2V

2U

6

2W

1V

Dz(n)0

1U

0

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

Y(N)z(n)5

1U

1U 1V 1W 1N 2U 2V 2W

2N

1W

2W

2 U

2V

1V

1W

2V

2U

2W

1V

5

Dz(n)6

1U

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

Y(N)z(n)11

1U

1U 1V 1W 1N 2U 2V 2W

2N

11

1W

2V

2W

2U

6

1V

1W

2U

2W

2V

1V

Lisamähised

Soovi korral saab tellida mähistele lisaväljavõtteid. Selleks täpsustage trafo mudel ja suurus

Vool, A Kasutamiseks koos Toote nimetus Tellimiskood


74 Trafod

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Mähistevaheline varjestusekraan

Mähistevaheline varjestusekraan on

varjestusmähis primaar- ja sekundaarmähiste

vahel.

Kasutamiseks koos

STZ0,06 ... STZ1,6

STZ2,0 ... STZ13,3

DTZ0,1... DTZ6,3

DTZ8,0 ... DTZ20

Toote nimetus

Tellimiskood

+W1,8

082270

+W4,0

082271

+W6,0

082274

+W20,0

082275

Sisselülitusvoolu piirajad ühefaasilistele trafodele

Kasutamiseks koos trafodega STI, STZ.

Primaarmähise vool on leitav trafo nimiandmete

sildilt või arvutuslikult:

1-faasiline: I n = S n /(U nprim x η)

3-faasiline: I n = S n /(√3U nprim x η)

S n : trafo nimivõimsus

U nprim : trafo primaaripinge

η: efektiivsus (vt trafode tehnilised andmed)

Primaarvool I n , A Eraldi tellimisel Tellimisel koos

trafoga

1

EEB1

226102

+EEB1

226101

2

EEB2

226104

+EEB2

226103

3

EEB3

226106

+EEB3

226105

Korpused, IP23

Kasutamiseks primaar- ja sekundaarpingetega üle

110 V. Madalamate pingete korral küsige eraldi

pakkumist.

Kasutamiseks primaar- ja sekundaarpingetega

42-1000 V.

Kasutamiseks koos

STZ0,06...STZ0,16

STZ0,2...STZ0,5

STZ0,63...STZ1,3

STZ1,6...STZ2,0

STZ5,3...STZ8,3

STZ13,3

STZ2,5...STZ4,0

DTZ1,0...DTZ2,0

DTZ0,1...DTZ0,16

DTZ0,25...DTZ0,63

DTZ2,5...DTZ6,3

DTZ8,0...DTZ25

Toote nimetus

Tellimiskood

+IP23/01

200618

+IP23/02

200623

+IP23/03

200624

+IP23/04

226100

+IP23/05

200648

+IP23/06

200649

+IP23/32A

200763

+IP23/30

200706

+IP23/31

200753

+IP23/33

200754

+IP23/34

200755

Trafod


Mõõtereleed ja aegreleed

75

Mõõtereleed ja aegreleed


76 Mõõtereleed ja aegreleed

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Faasijärjestuse kontrollirelee EMR4-F...

Kirjeldus Mõõdetav pinge Ühendusskeem Toitepinge Toote nimetus

Tellimiskood

EMR4-F500-2

Kontrollib faasijärjestust ja pinge

kadumist faasis (


Mõõtereleed ja aegreleed

77

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Ühefaasiline voolurelee EMR4-I...

EMR4-I1-1-A

Kirjeldus

• Lülitamise hüsterees seatav vahemikus

3-30 % sättevoolust

• Lülitusviide seatav vahemikus

0,1-30 sek

• Üla- või alapiiri jälgimine

• Mõõtepiirkonna suurendamiseks saab

kasutada voolutrafosid

Mõõdetava voolu

vahemik

3-30 mA

10-100 mA

0,1-1 A

0,3-1,5 A

1-5 A

3-15 A

0,3-1,5 A

1-5 A

3-15 A

Ühendusskeem Toitepinge Toote nimetus

Tellimiskood

24-240 V

AC/DC

24-240 V

AC/DC

220-240 V

50/60 Hz

EMR4-I1-1-A

106942

EMR4-I15-1-A

106943

EMR4-I15-1-B

106944

Vedeliku taseme kontrolli relee EMR5-N...

Kirjeldus Tundlikkus Ühendusskeem Toitepinge Toote nimetus

Tellimiskood

• Elektrit juhtivate vedelike taseme

kontrollimine

• Elektrit juhtivate vedelike vahekorra

määramine segamisel

5 kΩ -100 kΩ

220-240 V

50/60 Hz

EMR5-N80-1-B

134232

EMR5-N80-1-B

Vedeliku taseme kontrolli relee EMR...-N...

EMR4-N100-1-B

• Elektrit juhtivate vedelike taseme

kontrollimine

• Elektrit juhtivate vedelike vahekorra

määramine segamisel

• Kaitse ületäitmise ja pumba tühijooksu

eest (EMR4-N100-1-B)

• Sisse- ja väljalülitusviide

seadistatav vahemikus 0,1 – 10 sek

(EMR4-N500-2-A ja EMR4-500-2-B)

5 kΩ -100 kΩ

250 Ω -500 kΩ

220-240 V

50/60 Hz

220-240 V

50/60 Hz

24-240 V

AC/DC

EMR4-N100-1-B

221789

EMR5-N80-1-B

134232

EMR4-N500-2-B

221790

EMR4-N500-2-A

221791

Isolatsioonikontrollirelee EMR5-R...

EMR5-R400-2-A EMR5-R250-1-A

• Isolatsioonitakistuse kontrollimine

maandamata 2-, 3-, 4- faasilistes

vahelduvpingevõrkudes

• Isolatsioonitakistuse kontrollimine

maandamata 2-, 3- faasilistes

alalispingevõrkudes

• „Test“ ja „Reset“ nupud ning võimalus

testida distantsilt

• Isolatsiooni seisukorra indikeerimine

LED- valgusallikatega

• Isolatsioonitakistuse kontrollimine

maandamata 2-, 3-, 4- faasilistes

vahelduvpingevõrkudes

• „Test“ ja „Reset“ nupud ning võimalus

testida distantsilt

• Isolatsiooni seisukorra indikeerimine

LED- valgusallikatega

• Isolatsioonitakistuse kontrollimine

maandamata 3-, 4- faasilistes

vahelduvpingevõrkudes

• Isolatsioonitakistuse kontrollimine

maandamata 3- faasilistes

alalispingevõrkudes

• „Test“ ja „Reset“ nupud ning võimalus

testida distantsilt

• Isolatsiooni seisukorra indikeerimine

LED- valgusallikatega

• Ahela katkemise kontroll

1 kΩ -110 kΩ

1 kΩ -110 kΩ

1 kΩ -110 kΩ

2 kΩ -200 kΩ

valitav mikrolülitiga

24-240 V AC,

13,5-400 Hz

24-240 V DC

24-240 V AC,

13,5-400 Hz

24-240 V DC

24-240 V AC,

13,5-400 Hz

24-240 V DC

EMR5-R250-1-A

153442

EMR5-R400-1-A

153443

EMR5-R400-2-A

153444

Mõõtereleed ja aegreleed


78 Mõõtereleed ja aegreleed

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Aegrelee ETR2..., laiusega 17,5 mm, 1 ümberlülituva kontaktiga

Nimivool, A Seadevahemik

0,05-1 sek

3

0,5-10 sek

5-100 sek 11 - Viitega sisselülitamine

0,5-10 min

5-100 min

0,5-10 h

3

5-100 h

12 - Viitega väljalülitamine

Funktsioon Ühendusskeem Toitepinge Toote nimetus

Tellimiskood

ETR2-11

262684

ETR2-12

262686

ETR2-11

3 21 - Impulss sisselülitamisel

ETR2-21

262687

3 42 - Impulsigeneraator, algab impulsiga

24-240 V

50/60 Hz

24-48 V DC

ETR2-42

262688

3 44 - Impulsigeneraator, 2 kiirusega

ETR2-44

262730

ETR2-44

3

B1 ühendamata

11 - Viitega sisselülitamine

21 - Impulss sisselülitamisel

42 - Impulsigeneraator, algab impulsiga

43 - Impulsigeneraator, algab pausiga

B1 ühendatud

12 - Viitega väljalülitamine

22 - Impulss väljalülitamisel

82 - Impulss sisselülitamisel, B1 kaudu

ETR2-69

262689

Aegrelee ETR2..., laiusega 17,5 mm, 2 ümberlülituva kontaktiga

Nimivool, A Seadevahemik

Funktsioon Ühendusskeem Toitepinge Toote nimetus

Tootekood

3

0,05-1 sek

0,5-10 sek

24-240 V

5-100 sek 11 - Viitega sisselülitamine

50/60 Hz

ETR2-11-D

0,5-10 min

24-48 V DC

119426

5-100 min

3

0,5-10 h

5-100 h

ETR2-12-D

12 - Viitega väljalülitamine

119427

ETR2-69-D

Mõõtereleed ja aegreleed

3

B1 ühendamata

11 - Viitega sisselülitamine

21 - Impulss sisselülitamisel

42 - Impulsigeneraator, algab impulsiga

43 - Impulsigeneraator, algab pausiga

B1 ühendatud

12 - Viitega väljalülitamine

22 - Impulss väljalülitamisel

82 - Impulss sisselülitamisel, B1 kaudu

24-240 V

50/60 Hz

ETR2-69-D

119428


Mõõtereleed ja aegreleed

79

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Aegrelee ETR4..., laiusega 22,5 mm

Nimivool, A Seadevahemik

Funktsioon Ühendusskeem Toitepinge Toote nimetus

Tellimiskood

3-60 sek

3

24-240 V AC/DC ETR4-51-A

031884

51 - Täht- kolmnurk käivitus

3 400 V 50/60 Hz

ETR4-51-W

031885

0,05-1 sek

3 0,15-3 sek

24-240 V AC/DC ETR4-11-A

031882

0,5-10 sek 11 - Viitega sisselülitamine

1,5-30 sek

3 5-100 sek

400 V 50/60 Hz

ETR4-11-W

031883

15-300 sek

1,5-30 min B1 ühendamata

15-300 min 11 - Viitega sisselülitamine

1,5-30 h 21 - Impulss sisselülitamisel

5-100 h 42 - Impulsigeneraator, algab impulsiga

24-240 V AC/DC ETR4-69-A

031891

81 - Viitega impulss sisselülitamisel

ON-OFF funktsioon

ETR4-51-A

ETR4-11-A

ETR4-69-W

3

3

B1 ühendatud

12 - Viitega väljalülitamine

16 - Viitega sisse- ja väljalülitamine

22 - Impulss väljalülitamisel

400 V 50/60 Hz

82 - Impulss sisselülitamisel, B1 kaudu

ON-OFF funktsioon

Potentsiomeetri ühendamise võimalusega, 2 ümberlülituva kontaktiga

A2 ja X1 ühendatud, B1 ühendamata

11 - Viitega sisselülitamine

21 - Impulss sisselülitamisel

42 - Impulsigeneraator, algab impulsiga

81 - Viitega impulss sisselülitamisel

ON-OFF funktsioon

A2 ja X1 ühendatud, B1 ühendatud

12 - Viitega väljalülitamine

16 - Viitega sisse- ja väljalülitamine

22 - Impulss väljalülitamisel

82 - Impulss sisselülitamisel, B1 kaudu

ON-OFF funktsioon

A2 ja X1 ühendamata, B1 ühendamata

11 - Viitega sisselülitamine

21 - Impulss sisselülitamisel

42 - Impulsigeneraator, algab impulsiga

81 - Viitega impulss sisselülitamisel

ON-OFF funktsioon

A2 ja X1 ühendamata, B1 ühendatud

12 - Viitega väljalülitamine

16 - Viitega sisse- ja väljalülitamine

22 - Impulss väljalülitamisel

82 - Impulss sisselülitamisel, B1 kaudu

ON-OFF funktsioon

A2 ja X1 ühendamata: üks

kontaktipaar viitega, teine viiteta

A2 ja X1 ühendatud: mõlemad

kontaktipaarid viitega

ETR4-69-W

031887

Mõõtereleed ja aegreleed

24-240 V AC/DC ETR4-70-A

031888


80 Mõõtereleed ja aegreleed

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Lisatarvikud

Kirjeldus Kasutamiseks koos Toote nimetus

Tellimiskood

Plommitav kate seadmetele laiusega 22,5 mm

EMR4…-1-…

EMR4-PH22

221795

Plommitav kate seadmetele laiusega 45 mm

EMR4…-2-…

EMR4-PH45

221794

Potentsiomeeter IP66, 10 kΩ, max võimsus 0,5 W, hõbedase rõngaga ETR4

M22-R10K

229491

Potentsiomeeter IP66, 10 kΩ, max võimsus 0,5 W, musta rõngaga ETR4

M22S-R10K

232233

Klamber seadmete kinnitamiseks montaažplaadile

ETR4

CS-TE

095853

Releede lülitusdiagrammid

EMR4-I...: voolurelee

Ülemise piiri jälgimine

a

b

c

i

d

e

f

g

h

Alumise piiri jälgimine

a

i

c

b

d

e

f

g

h

a Toitepinge A1-A2

b Nimivool

c Hüsterees

d Ümberlülituv kontakt 15/18-15/16

e Ümberlülituv kontakt 25/28-25/26

f Roheline LED

g Punane LED

h Kollane LED

i Mõõdetav vool

Releed EMR5-F…, EMR5-A…, EMR5-AW…, EMR5-W…-1, EMR5-W…-C/-D: faasijärjestuse ja faasi pinge kontroll

a Kontrollitav pinge

d Kaks ümberlülituvat kontaktipaari:

Ümberlülituv kontaktipaar 15/18-15/16

Ümberlülituv kontaktipaar 25/28-25/26

e Olekuindikaatorid:

F1 - Veaindikatsioon. Punane LED

F2 - Veaindikatsioon. Punane LED

R - Kontaktide asendi ja toitepinge indikatsioon

Releed EMR5-AW…, EMR5-A…, EMR5-W…-1, EMR5-W…-C/-D: koormuse asümmeetrilisuse kontroll

Sisselülitusviitega

Väljalülitusviitega

a Kontrollitav pinge

b Asümmeetrilisuse ülempiir

c Asümmeetrilisuse alampiir

d Kaks ümberlülituvat kontaktipaari:

Ümberlülituv kontaktipaar 15/18-15/16

Ümberlülituv kontaktipaar 25/28-25/26

e Olekuindikaatorid:

F1 - Veaindikatsioon. Punane LED

F2 - Veaindikatsioon. Punane LED

R - Kontaktide asendi ja toitepinge indikatsioon

Mõõtereleed ja aegreleed


Mõõtereleed ja aegreleed

81

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Releed EMR5-AW…,EMR5-W…-1, EMR5-W…-C/-D: ülepinge/alapinge kontrollimine

Sisselülitusviitega

Väljalülitusviitega

a Kontrollitav pinge

b Pinge ülempiir

c Pinge alampiir

d Kaks ümberlülituvat kontaktipaari:

Ümberlülituv kontaktipaar 15/18-15/16

Ümberlülituv kontaktipaar 25/28-25/26

e Olekuindikaatorid:

F1 - Veaindikatsioon. Punane LED

F2 - Veaindikatsioon. Punane LED

R - Kontaktide asendi ja toitepinge

indikatsioon

Isolatsioonikontrollireleed EMR5-R...-1-A

a) Isolatsioonitakistuse kontrollimine ilma rikete salvestamiseta (S2-S3), automaatne tagastus

A1-A2

S1-S3

S2-S3

Mõõdetud väärtus

Hüsterees

Seadeväärtus

Suletud ahela printsiip

11-14

11-12

U: roheline LED

F: punane LED

R: kollane LED

A1-A2

S1-S3

S2-S3

Mõõdetud väärtus

Hüsterees

Seadeväärtus

t s = fikseeritud käivitusaeg

EMR5-R250-1-A: min 15 sek

EMR5-R400-1-A: max 10 sek

b) Isolatsioonitakistuse kontrollimine rikete salvestamisega (S2-S3), automaatne tagastus

Suletud ahela printsiip

11-14

11-12

U: roheline LED

F: punane LED

R: kollane LED

t s = fikseeritud käivitusaeg

EMR5-R250-1-A: min 15 sek

EMR5-R400-1-A: max 10 sek

Aegreleede ETR2…, ETR4… lülitusdiagrammid

11 - Viitega sisselülitamine 12 - Viitega väljalülitamine 16 - Viitega sisse- ja väljalülitamine 21 - Impulss sisselülitamisel

22 - Impulss väljalülitamisel 42 - Impulsigeneraator, algab impulsiga 43 - Impulsigeneraator, algab pausiga 44 - Impulsigeneraator, 2 kiirusega

81 - Viitega impulss sisselülitamisel 82 – Impulss sisselülitamisel, B1 kaudu 51 - Täht-kolmnurk lülitus ON-OFF funktsioon

Mõõtereleed ja aegreleed


82 Mõõtereleed ja aegreleed

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

ETR4-70... A2 ja X1 ühendamata

11 - Viitega sisselülitamine 12 - Viitega väljalülitamine 16 - Viitega sisse- ja väljalülitamine 21 - Impulss sisselülitamisel 22 - Impulss väljalülitamisel

42 - Impulsigeneraator, algab

impulsiga

81 - Viitega impulss sisselülitamisel

82 - Impulss sisselülitamisel,

B1 kaudu

ON-OFF funktsioon

EMR4/5 mõõtmed

EMR4-F500-2

EMR5-W…1…

EMR5-AW…2…

EMR5-AW…1

EMR5-A…1…, EMR5-R...1...

EMR4-N100-..., EMR5-N80...

EMR4-N500…

EMR5-R…2...

a


b
Mõõtereleed ja aegreleed


Moodulaparaadid

83


Liinikaitselülitid

84 Liinikaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Liinikaitselülitid PL6

• Lühise lahutusvõime 6 kA (EN 60898)

• Nimipinge 230/400 V 50/60 Hz, 48 V DC

• Toite suund ei ole määratud

• Ühendatava juhtme ristlõige 1-25 mm 2

B- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust

2

PL6-B2/1

286516

PL6-B2/2

286550

PL6-B2/3

286584

4

PL6-B4/1

286517

PL6-B4/2

286551

PL6-B4/3

286585

6

PL6-B6/1

286518

PL6-B6/2

286552

PL6-B6/3

286586

10

PL6-B10/1

286519

PL6-B10/2

286553

PL6-B10/3

286587

13

PL6-B13/1

286520

PL6-B13/2

286554

PL6-B13/3

286588

16

PL6-B16/1

286521

PL6-B16/2

286555

PL6-B16/3

286589

20

PL6-B20/1

286522

PL6-B20/2

286556

PL6-B20/3

286590

25

PL6-B25/1

286523

PL6-B25/2

286557

PL6-B25/3

286591

32

PL6-B32/1

286524

PL6-B32/2

286558

PL6-B32/3

286592

40

PL6-B40/1

286525

PL6-B40/2

286559

PL6-B40/3

286593

50

PL6-B50/1

286526

PL6-B50/2

286560

PL6-B50/3

286594

63

PL6-B63/1

286527

PL6-B63/2

286561

PL6-B63/3

286595

C- karakteristik D- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust

2

PL6-C2/1

286528

PL6-C2/2

286562

PL6-C2/3

286596

4

PL6-C4/1

286529

PL6-C4/2

286563

PL6-C4/3

286597

6

PL6-C6/1

286530

PL6-C6/2

286564

PL6-C6/3

286598

10

PL6-C10/1

286531

PL6-C10/2

286565

PL6-C10/3

286599

13

PL6-C13/1

286532

PL6-C13/2

286566

PL6-C13/3

286600

16

PL6-C16/1

286533

PL6-C16/2

286567

PL6-C16/3

286601

20

PL6-C20/1

286534

PL6-C20/2

286568

PL6-C20/3

286602

25

PL6-C25/1 PL6-C25/2 PL6-C25/3

286535 286569 286603

32

PL6-C32/1

286536

PL6-C32/2

286570

PL6-C32/3

286604

40

PL6-C40/1

286537

PL6-C40/2

286571

PL6-C40/3

286605

50

PL6-C50/1

286538

PL6-C50/2

286572

PL6-C50/3

286606

63

PL6-C63/1

286539

PL6-C63/2

286573

PL6-C63/3

286607

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust

2

PL6-D2/1

286540

PL6-D2/2

286574

PL6-D2/3

286608

4

PL6-D4/1

286541

PL6-D4/2

286575

PL6-D4/3

286609

6

PL6-D6/1

286542

PL6-D6/2

286576

PL6-D6/3

286610

10

PL6-D10/1

286543

PL6-D10/2

286577

PL6-D10/3

286611

13

PL6-D13/1

286544

PL6-D13/2

286578

PL6-D13/3

286612

16

PL6-D16/1

286545

PL6-D16/2

286579

PL6-D16/3

286613

20

PL6-D20/1

286546

PL6-D20/2

286580

PL6-D20/3

286614

25

PL6-D25/1 PL6-D25/2 PL6-D25/3

286547 286581 286615

32

PL6-D32/1

286548

PL6-D32/2

286582

PL6-D32/3

286616

40

PL6-D40/1

286549

PL6-D40/2

286583

PL6-D40/3

286617

Ühendusskeemid

1 poolusega 2 poolusega 3 poolusega

Mõõdud, mm

Liinikaitselülitid


Liinikaitselülitid 85

13

PL7-B13/1 PL7-B13/2 PL7-B13/3 PL7-B13/1N PL7-B13/3N

262675 262764 263388 262729 263984

• Lühise lahutusvõime 10 kA (EN 60898)

• Nimipinge 230/400 V 50/60 Hz, 48 V DC 16

PL7-B16/1 PL7-B16/2 PL7-B16/3 PL7-B16/1N PL7-B16/3N

262676 262765 263389 262740 263985

• Toite suund ei ole määratud

• Ühendatava juhtme ristlõige 1-25 mm 2 20

PL7-B20/1 PL7-B20/2 PL7-B20/3 PL7-B20/1N PL7-B20/3N

262677 262766 263390 262741 263986

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Liinikaitselülitid PL7

B- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust 1 + N poolust 3 + N poolust

2

PL7-B2/1

264839

- - - -

4

PL7-B4/1

264850

- - - -

6

PL7-B6/1

262673

PL7-B6/2

262761

PL7-B6/3

263386

PL7-B6/1N

262727

PL7-B6/3N

263982

10

PL7-B10/1

262674

PL7-B10/2

262762

PL7-B10/3

263387

PL7-B10/1N

262728

PL7-B10/3N

263983

25

PL7-B25/1

262678

PL7-B25/2

262767

PL7-B25/3

263391

PL7-B25/1N

262742

PL7-B25/3N

263987

32

PL7-B32/1

262679

PL7-B32/2

262768

PL7-B32/3

263392

PL7-B32/1N

262743

PL7-B32/3N

263988

40

PL7-B40/1

262690

PL7-B40/2

262769

PL7-B40/3

263393

-

PL7-B40/3N

263989

50

PL7-B50/1

262691

PL7-B50/2

263350

PL7-B50/3

263400

-

PL7-B50/3N

263990

63

PL7-B63/1

262692

PL7-B63/2

263351

PL7-B63/3

263401

-

PL7-B63/3N

263991

C- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust 1 + N poolust 3 + N poolust

0,16

PL7-C0,16/1

262693

- - - -

0,25

PL7-C0,25/1

262694

- - - -

0,5

PL7-C0,5/1

262695

- - - -

0,75

PL7-C0,75/1

262696

- - - -

1

PL7-C1/1

262697

PL7-C0,5/2

263352

PL7-C0,5/3

263402

- -

1,6

PL7-C1,6/1

262698

PL7-C1/2

263353

PL7-C1/3

263403

- -

2

PL7-C2/1

262699

PL7-C2/2

263354

PL7-C2/3

263404

PL7-C2/1N

262744

-

4

PL7-C4/1 PL7-C4/2 PL7-C4/3 PL7-C4/1N

262700 263355 263405 262745

-

6

PL7-C6/1

262701

PL7-C6/2

263356

PL7-C6/3

263406

PL7-C6/1N

262746

PL7-C6/3N

263992

10

PL7-C10/1

262702

PL7-C10/2

263357

PL7-C10/3

263407

PL7-C10/1N

262747

PL7-C10/3N

263993

13

PL7-C13/1

262703

PL7-C13/2

263358

PL7-C13/3

263408

PL7-C13/1N

262748

PL7-C13/3N

263994

16

PL7-C16/1

262704

PL7-C16/2

263359

PL7-C16/3

263409

PL7-C16/1N

262749

PL7-C16/3N

263995

20

PL7-C20/1

262705

PL7-C20/2

263360

PL7-C20/3

263410

PL7-C20/1N

262750

PL7-C20/3N

263996

25

PL7-C25/1

262706

PL7-C25/2

263361

PL7-C25/3

263411

PL7-C25/1N

262751

PL7-C25/3N

263997

32

PL7-C32/1

262707

PL7-C32/2

263362

PL7-C32/3

263412

PL7-C32/1N

262752

PL7-C32/3N

263998

40

PL7-C40/1

262708

PL7-C40/2

263363

PL7-C40/3

263413

-

PL7-C40/3N

263999

50

PL7-C50/1 PL7-C50/2 PL7-C50/3

262709 263364 263414

-

PL7-C50/3N

264000

63

PL7-C63/1

262710

PL7-C63/2

263365

PL7-C63/3

263415

-

PL7-C63/3N

264001

Liinikaitselülitid


86 Liinikaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

D- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust 1 + N poolust 3 + N poolust

2

PL7-D2/1

262711

PL7-D2/2

263366

PL7-D2/3

263416

PL7-D2/1N

262753

-

4

PL7-D4/1

262712

PL7-D4/2

263367

PL7-D4/3

263417

PL7-D4/1N

262754

-

6

PL7-D6/1

262713

PL7-D6/2

263368

PL7-D6/3

263418

PL7-D6/1N

262755

PL7-D6/3N

264002

10

PL7-D10/1

262714

PL7-D10/2

263369

PL7-D10/3

263419

PL7-D10/1N

262756

PL7-D10/3N

264003

13

PL7-D13/1

262715

PL7-D13/2

263380

PL7-D13/3

263420

PL7-D13/1N

262757

PL7-D13/3N

264004

16

PL7-D16/1

262716

PL7-D16/2

263381

PL7-D16/3

263421

PL7-D16/1N

262758

PL7-D16/3N

264005

20

PL7-D20/1

262717

PL7-D20/2

263382

PL7-D20/3

263422

PL7-D20/1N

262759

PL7-D20/3N

264006

25

PL7-D25/1

262718

PL7-D25/2

263383

PL7-D25/3

263423

PL7-D25/1N

262760

PL7-D25/3N

264007

32

PL7-D32/1

262719

PL7-D32/2

263384

PL7-D32/3

263424

-

PL7-D32/3N

264008

40

PL7-D40/1

262720

PL7-D40/2

263385

PL7-D40/3

263425

-

PL7-D40/3N

264009

Ühendusskeemid

1 poolusega 2 poolusega 3 poolusega 1+N poolusega 3+N poolusega

Mõõdud, mm

Liinikaitselülitid PL7-DC

polaarsust

20

PL7-C16/1-DC

Ühendatava juhtme ristlõige 1-25 mm 2 PL7-C16/2-DC

264902

I n , A 1 poolus 2 poolust

1

PL7-C1/1-DC

264851

PL7-C1/2-DC

264895

2

PL7-C2/1-DC

264883

PL7-C2/2-DC

264896

4

PL7-C3/1-DC

264884

PL7-C3/2-DC

264897

6

PL7-C4/1-DC

264885

PL7-C4/2-DC

264898

10

PL7-C6/1-DC

264886

PL7-C6/2-DC

264899

• Lühise lahutusvõime 10 kA (EN 60947-2)

13

PL7-C10/1-DC

PL7-C10/2-DC

• Nimipinge 250 V DC (pooluse kohta),

264887

264900

230/400 V 50/60 Hz

16

PL7-C13/1-DC

PL7-C13/2-DC

• Ühendamisel tuleb tingimata jälgida

264888

264901


25

PL7-C20/1-DC

264890

PL7-C20/2-DC

264903

32

PL7-C25/1-DC

264891

PL7-C25/2-DC

264904

40

PL7-C32/1-DC

264892

PL7-C32/2-DC

264905

Ühendusskeemid

50

PL7-C40/1-DC

264893

PL7-C40/2-DC

264906

1 poolusega 2 poolusega

C- karakteristik

63

Mõõdud, mm

PL7-C50/1-DC

264894

PL7-C50/2-DC

264907

Liinikaitselülitid


Liinikaitselülitid

87

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Liinikaitselülitid PLHT

• Lühise lahutusvõime:

- I n 20-63 A → 25 kA

- I n 80-100 A → 20 kA

- I n 100-125 A → 15 kA

• Vastab standardile EN 60947-2

• Nimipinge 230/400 V 50/60 Hz, 60 V DC

• Toite suund ei ole määratud

• 2 lahutuskohta väljalülitatud asendis

• Ühendatava juhtme ristlõige 2,5-50 mm 2

Ühendusskeemid

1 poolusega 2 poolusega 3 + N poolusega 3 poolusega 4 poolusega

Mõõdud, mm

B- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust 3+N poolust 4 poolust

20

PLHT-B20

247972

PLHT-B20/2

247998

PLHT-B20/3

248024

PLHT-B20/3N

248050

PLHT-B20/4

248076

25

PLHT-B25

247973

PLHT-B25/2

247999

PLHT-B25/3

248025

PLHT-B25/3N

248051

PLHT-B25/4

248077

32

PLHT-B32

247974

PLHT-B32/2

248000

PLHT-B32/3

248026

PLHT-B32/3N

248052

PLHT-B32/4

248078

40

PLHT-B40

247975

PLHT-B40/2

248001

PLHT-B40/3

248027

PLHT-B40/3N

248053

PLHT-B40/4

248079

50

PLHT-B50

247976

PLHT-B50/2

248002

PLHT-B50/3

248028

PLHT-B50/3N

248054

PLHT-B50/4

248080

63

PLHT-B63

247977

PLHT-B63/2

248003

PLHT-B63/3

248029

PLHT-B63/3N

248055

PLHT-B63/4

248081

80

PLHT-B80

247978

PLHT-B80/2

248004

PLHT-B80/3

248030

PLHT-B80/3N

248056

PLHT-B80/4

248082

100

PLHT-B100

247979

PLHT-B100/2

248005

PLHT-B100/3

248031

PLHT-B100/3N

248057

PLHT-B100/4

248083

125

PLHT-B125

PLHT-B125/2

PLHT-B125/3

PLHT-B125/3N

PLHT-B125/4

247980

248006

248032

248058

248084

C- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust 3+N poolust 4 poolust

20

PLHT-C20

247981

PLHT-C20/2

248007

PLHT-C20/3

248033

PLHT-C20/3N

248059

PLHT-C20/4

248085

25

PLHT-C25

247982

PLHT-C25/2

248008

PLHT-C25/3

248034

PLHT-C25/3N

248060

PLHT-C25/4

248086

32

PLHT-C32

247983

PLHT-C32/2

248009

PLHT-C32/3

248035

PLHT-C32/3N

248061

PLHT-C32/4

248087

40

PLHT-C40

247984

PLHT-C40/2

248010

PLHT-C40/3

248036

PLHT-C40/3N

248062

PLHT-C40/4

248088

50

PLHT-C50

247985

PLHT-C50/2

248011

PLHT-C50/3

248037

PLHT-C50/3N

248063

PLHT-C50/4

248089

63

PLHT-C63

247986

PLHT-C63/2

248012

PLHT-C63/3

248038

PLHT-C63/3N

248064

PLHT-C63/4

248090

80

PLHT-C80

247987

PLHT-C80/2

248013

PLHT-C80/3

248039

PLHT-C80/3N

248065

PLHT-C80/4

248091

100

PLHT-C100

PLHT-C100/2

PLHT-C100/3

PLHT-C100/3N

PLHT-C100/4

247988

248014

248040

248066

248092

125

PLHT-C125

247989

PLHT-C125/2

248015

PLHT-C125/3

248041

PLHT-C125/3N

248067

PLHT-C125/4

248093

Liinikaitselülitid


88 Liinikaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

D- karakteristik

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust 3+N poolust 4 poolust

20

PLHT-D20

247990

PLHT-D20/2

248016

PLHT-D20/3

248042

PLHT-D20/3N

248068

PLHT-D20/4

248094

25

PLHT-D25

247991

PLHT-D25/2

248017

PLHT-D25/3

248043

PLHT-D25/3N

248069

PLHT-D25/4

248095

32

PLHT-D32

247992

PLHT-D32/2

248018

PLHT-D32/3

248044

PLHT-D32/3N

248070

PLHT-D32/4

248096

40

PLHT-D40

247993

PLHT-D40/2

248019

PLHT-D40/3

248045

PLHT-D40/3N

248071

PLHT-D40/4

248097

50

PLHT-D50

247994

PLHT-D50/2

248020

PLHT-D50/3

248046

PLHT-D50/3N

248072

PLHT-D50/4

248098

63

PLHT-D63

247995

PLHT-D63/2

248021

PLHT-D63/3

248047

PLHT-D63/3N

248073

PLHT-D63/4

248099

80

PLHT-D80

247996

PLHT-D80/2

248022

PLHT-D80/3

248048

PLHT-D80/3N

248074

PLHT-D80/4

248100

100

PLHT-D100

247997

PLHT-D100/2

248023

PLHT-D100/3

248049

PLHT-D100/3N

248075

PLHT-D100/4

248101

Koormuslahklülitid IS

I n , A 1 poolus 2 poolust 3 poolust 4 poolust

16

IS-16/1

276254

IS-16/2

276255

IS-16/3

276256

IS-16/4

276257

20

IS-20/1

276258

IS-20/2

276259

IS-20/3

276260

IS-20/4

276261

25

IS-25/1

276262

IS-25/2

276263

IS-25/3

276264

IS-25/4

276265

32

IS-32/1

276266

IS-32/2

276267

IS-32/3

276268

IS-32/4

276269

40

IS-40/1

276270

IS-40/2

276271

IS-40/3

276272

IS-40/4

276273

63

IS-63/1

IS-63/2

IS-63/3

IS-63/4

• Nimipinge 240/415 V AC

276274

276275

276276

276277

• Vastupidavus lühisvoolule:

80

IS-80/1

IS-80/2

IS-80/3

IS-80/4

- 12,5 kA (I n 16-80 A)

276278

276279

276280

276281

- 6 kA (I n 100-125 A)

100

IS-100/1

IS-100/2

IS-100/3

IS-100/4

• Kasutuskategooria AC-22

276282

276283

276284

276285

125

IS-125/1

276286

IS-125/2

276287

IS-125/3

276288

IS-125/4

276289

Ühendusskeemid

1 poolusega 2 poolusega 3 poolusega 4 poolusega

Mõõdud, mm

Liinikaitselülitid


Liinikaitselülitid

89

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Mootorikaitselülitid Z-MS

• 1- ja 3- faasiliste mootorite lülitamiseks

ja kaitsmiseks, võimsustele kuni 15 kW

(380/400 V)

• Termokaitse sätte reguleerimise võimalus

• Lühiskaitse säte on fikseeritud

• Lühise lahutusvõime 10 kA (EN60947)

I n , A 2 poolust 3 poolust

0,16

Z-MS-0,16/2

248389

Z-MS-0,16/3

248402

0,25

Z-MS-0,25/2

248390

Z-MS-0,25/3

248403

0,4

Z-MS-0,40/2

248391

Z-MS-0,40/3

248404

0,63

Z-MS-0,63/2

248392

Z-MS-0,63/3

248405

1

Z-MS-1,0/2

248393

Z-MS-1,0/3

248406

1,6

Z-MS-1,6/2

248394

Z-MS-1,6/3

248407

2,5

Z-MS-2,5/2

248395

Z-MS-2,5/3

248408

4

Z-MS-4,0/2

248396

Z-MS-4,0/3

248409

6,3

Z-MS-6,3/2

248397

Z-MS-6,3/3

248410

10

Z-MS-10/2

248398

Z-MS-10/3

248411

16

Z-MS-16/2

248399

Z-MS-16/3

248412

25

Z-MS-25/2

248400

Z-MS-25/3

248413

40

Z-MS-40/2

248401

Z-MS-40/3

248414

Ühendusskeemid

2 poolusega 3 poolusega

Mõõdud, mm

Liinikaitselülitid


Rikkevoolukaitselülitid

90 Rikkevoolukaitselülitid

www.eaton.ee

Rikkevoolukaitselülitid PF6

Ülevaatekataloog

Rikkevoolukaitselülitid PF7

• Lühise taluvusvõime 6 kA (EN 61008) Nimirakendumisvool I n , A 2 poolust 4 poolust

• Nimipinge 230/400 V AC

• Tüüp AC - tundlik vahelduvvoolule

16

PF6-16/2/003

119429

-

• Kaitstud elektroonilise ballastiga

luminofoorlampide poolt põhjustatavate

25

PF6-25/2/003 PF6-25/4/003

286492 286504

valerakendumiste vastu

30 mA

• Toite suund ei ole määratud

40

PF6-40/2/003 PF6-40/4/003

286496 286508

• Ühendatava juhtme ristlõige 1,5-35 mm 2 63

PF6-63/2/003 PF6-63/4/003

286500 286512

25

PF6-25/2/01

286493

PF6-25/4/01

286505

100 mA 40

PF6-40/2/01

286497

PF6-40/4/01

286509

63

PF6-63/2/01

286501

PF6-63/4/01

286513

25

PF6-25/2/03

286494

PF6-25/4/03

286506

300 mA 40

PF6-40/2/03

286498

PF6-40/4/03

286510

63

PF6-63/2/03

286502

PF6-63/4/03

286514

25

PF6-25/2/05

286495

PF6-25/4/05

286507

500 mA 40

PF6-40/2/05

286499

PF6-40/4/05

286511

63

PF6-63/2/05

286503

PF6-63/4/05

286515

Rikkevoolukaitselülitid

Ühendusskeemid

2 poolusega 4 poolusega

Mõõdud, mm

• Lühise taluvusvõime 10 kA (EN 61008) Nimirakendumisvool I n , A 2 poolust 4 poolust

• Nimipinge 230/400 V AC

• Tüüp AC - tundlik vahelduvvoolule

25

PF7-25/2/003 PF7-25/4/003

263577 263584

• Kaitstud elektroonilise ballastiga

luminofoorlampide poolt põhjustatavate

40

PF7-40/2/003 PF7-40/4/003

263579 263586

valerakendumiste vastu

• Toite suund ei ole määratud

30 mA 63

PF7-63/2/003 PF7-63/4/003

263581 263590

• Ühendatava juhtme ristlõige 1,5-35 mm 2 80 -

PF7-80/4/003

263594

100 -

PF7-100/4/003

102925

25

PF7-25/2/01

263578

PF7-25/4/01

263585

100 mA

300 mA

500 mA

40

63

PF7-40/2/01

263580

PF7-63/2/01

263582

80 -

100 -

40 -

63

PF7-63/2/03

263583

80 -

100 -

40 -

63 -

80 -

100 -

PF7-40/4/01

263587

PF7-63/4/01

263591

PF7-80/4/01

263595

PF7-100/4/01

102926

PF7-40/4/03

263588

PF7-63/4/03

263592

PF7-80/4/03

263596

PF7-100/4/03

102927

PF7-40/4/05

263589

PF7-63/4/05

263593

PF7-80/4/05

263597

PF7-100/4/05

102928


Rikkevoolukaitselülitid

Rikkevoolukaitselülitid

91

Ülevaatekataloog

Kombineeritud rikkevoolukaitselülitid PFL6

www.eaton.ee

• Lühise lahutusvõime 6 kA (EN 61009)

• Nimipinge 230/400 V AC

• Tüüp AC - tundlik vahelduvvoolule

• Nimirikkevool 30 mA

• Toite suund ei ole määratud

• Ühendatava juhtme ristlõige 1,5-25 mm 2

• Poolused: 1 + N

I n , A B- karakteristik C- karakteristik

6

PFL6-6/1N/B/003

286428

PFL6-6/1N/C/003

286464

10

PFL6-10/1N/B/003

286429

PFL6-10/1N/C/003

286465

13

PFL6-13/1N/B/003

286430

PFL6-13/1N/C/003

286466

16

PFL6-16/1N/B/003

286431

PFL6-16/1N/C/003

286467

20

PFL6-20/1N/B/003

286432

PFL6-20/1N/C/003

286468

25

PFL6-25/1N/B/003

286433

PFL6-25/1N/C/003

286469

32

PFL6-32/1N/B/003

286434

PFL6-32/1N/C/003

286470

40

PFL6-40/1N/B/003

286435

PFL6-40/1N/C/003

286471

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

Kombineeritud rikkevoolukaitselülitid PFL7

• Lühise lahutusvõime 10 kA (EN 61009)

• Nimipinge 230/400 V AC

• Tüüp AC - tundlik vahelduvvoolule

• Nimirikkevool 30 mA

• Toite suund ei ole määratud

• Ühendatava juhtme ristlõige 1,5-25 mm 2

• Poolused: 1 + N

I n , A B- karakteristik C- karakteristik

6

PFL7-6/1N/B/003

263430

PFL7-6/1N/C/003

263432

10

PFL7-10/1N/B/003

263434

PFL7-10/1N/C/003

263516

13

PFL7-13/1N/B/003

263518

PFL7-13/1N/C/003

263531

16

PFL7-16/1N/B/003

263534

PFL7-16/1N/C/003

263537

20

PFL7-20/1N/B/003

263540

PFL7-20/1N/C/003

263543

25

PFL7-25/1N/B/003

263546

PFL7-25/1N/C/003

263549

32

PFL7-32/1N/B/003

PFL7-32/1N/C/003

263552

263555

40

PFL7-40/1N/B/003

263558

PFL7-40/1N/C/003

263561

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

Rikkevoolukaitselülitid


92 Rikkevoolukaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Elektroonilise vabastiga rikkevoolukaitselülitid mRB4 ja mRB6

• Lühise lahutusvõime (EN 61009):

- mRB4 - 4,5 kA

- mRB6 - 6 kA

• Nimipinge 230/400 V AC

• Tüüp A – tundlik vahelduvvoolule ja

pulseerivale alalisvoolule

• Poolused: 3 + N

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

30 mA

100 mA

300 mA

Nimirakendumisvool

Nimirakendumisvool

30 mA

100 mA

300 mA

I n C- karakteristik D- karakteristik

20 mRB4-20/3N/C/003-A

120677

25 mRB4-25/3N/C/003-A

120678

20 mRB4-20/3N/C/01-A

120679

25 mRB4-25/3N/C/01-A

120680

20 mRB4-20/3N/C/03-A

120681

25 mRB4-25/3N/C/03-A

120682

mRB4-20/3N/D/003-A

120683

mRB4-20/3N/D/01-A

120684

I n B- karakteristik C- karakteristik D- karakteristik

6 -

10 -

13 mRB6-13/3N/B/003-A

120651

16 mRB6-16/3N/B/003-A

120652

6 -

10 -

13 mRB6-13/3N/B/01-A

120653

16 mRB6-16/3N/B/01-A

120654

6 -

10 -

13 mRB6-13/3N/B/03-A

120655

16 mRB6-16/3N/B/03-A

120656

mRB6-6/3N/C/003-A

120657

mRB6-10/3N/C/003-A

120658

mRB6-13/3N/C/003-A

120659

mRB6-16/3N/C/003-A

120660

mRB6-6/3N/C/01-A

120661

mRB6-10/3N/C/01-A

120662

mRB6-13/3N/C/01-A

120663

mRB6-16/3N/C/01-A

120664

mRB6-6/3N/C/03-A

120665

mRB6-10/3N/C/03-A

120666

mRB6-13/3N/C/03-A

120667

mRB6-16/3N/C/03-A

120668

-

-

-

-

mRB6-6/3N/D/003-A

120669

mRB6-10/3N/D/003-A

120670

mRB6-13/3N/D/003-A

120671

mRB6-16/3N/D/003-A

120672

mRB6-6/3N/D/01-A

120673

mRB6-10/3N/D/01-A

120674

mRB6-13/3N/D/01-A

120675

mRB6-16/3N/D/01-A

120676

-

-

-

-

Ülepingekaitse A-POP

Nimipinge

220 V

Toote nimetus

Tellimiskood

A-POP

173574

Mõõdud, mm

Ühendusskeem

Seadmete kaitsmiseks faasi ja neutraali vahelise

ülepinge eest, mis võib esineda neutraalijuhi

katkemise korral. Ülepinge tuvastamisel kaitse

rakendub ja lülitab liinikaitselüliti välja.

Rikkevoolukaitselülitid


Liigpingepiirikud

Liigpingepiirikud

93

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

I ja II klassi (B+C) kombineeritud liigpingepiirikud SPBT12

Tarbija kaitsmiseks otsese või kaudse

välgulöögi poolt tekitatud liigpingeimpulsside

eest, samuti lülitusliigpinge eest.

Pooluste arv

1

2

3

4

1+N

3+N

Abikontakt

Toote nimetus

Tellimiskood

SPBT12-280/1

158306

SPBT12-280/2

158309

SPBT12-280/3

158330

SPBT12-280/4

158331

SPBT12-280-1+NPE50

184750

SPBT12-280-3+NPE50

184752

ASAUXSC-SPM

131785

Mõõdud, mm

Ühendusskeem

SPBT12-280/...

II klassi (C) liigpingepiirikud SPCT2

SPBT12-280-...+NPE50

Tarbijate kaitsmiseks toitevõrgu poolt

põhjustatud lülitusliigpingete eest.

Pooluste arv

1

2

3

4

Vahetuselement

Abikontakt

Toote nimetus

Tellimiskood

SPCT2-280/1

167593

SPCT2-280/2

167594

SPCT2-280/3

167595

SPCT2-280/4

167596

SPCT2-280

167592

ASAUXSC-SPM

131785

Mõõdud, mm

Ühendusskeem

Liigpingepiirikud


Moodulaparaadid

94 Moodulaparaadid

www.eaton.ee

Analoogseadistusega programmkellad TS

Ülevaatekataloog

• Sünkroonajamiga kella täpsus sõltub

võrgusagedusest

• Kvartskristalliga kelladel on sisseehitatud

patarei, mis tagab kella autonoomse töö

olenevalt mudelist 50-150 tunni jooksul

• Programmeerimine lamellide abil

Ajam Programm Laius Programmeerimise

samm

Kontaktiskeem

Kvarts Päev 1 mod 15 min 1 CO

Sünkroon Päev 1 mod 15 min 1 CO

Kvarts Päev 3 mod 15 min 1 CO

Sünkroon Päev 3 mod 15 min 1 CO

Kvarts Nädal 3 mod 2 h 1 CO

Mõõdud, mm

Ühendusskeem

Toote nimetus

Tellimiskood

TSQD1NO

167388

TSSD1NO

167389

TSQD1CO

167390

TSSD1CO

167391

TSQW1CO

167392

Hämaralülitid SR

Kontaktiskeem Valgustundlikkus Paigaldusviis Toote nimetus

Tellimiskood

1 NO 2-2000 Lux Seinale

SRSW1NO

167376

1 NO 2-100 Lux DIN- liistule

SRSD1NO

167375

1 NO + taimer 2-2000 Lux DIN- liistule

SRCD1CO

167377

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

• Valgusandur on komplektis

• Kontaktide töövool 8 A, 250 V AC

• 1 ümberlülituv kontakt

Moodulaparaadid


Moodulaparaadid

95

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Digitaalsed programmkellad TSDW

• Juhtimine kvartskristalli ja

mikroprotsessoriga

• Autonoomne tööaeg olenevalt mudelist

3-10 aastat

• Programmeeritav nuppude abil

• LCD ekraan

• Püsimälu

• Automaatne liigaastate arvestus

• 20 programmeeritavat tsüklit päeva kohta

• Käsijuhtimise võimalus

• Võimalus seadistada igale programmile kindel

lülitusaeg või impulss sekundites

Ühendusskeem

Programm Laius Kontaktiskeem Toote nimetus

Tellimiskood

Nädal 2 mod 1 CO

TSDW1CO

167379

Nädal 2 mod 1 CO

TSDW2CO

167380

Nädal 1 mod 2 CO

TSDW1COMIN

167383

Mõõdud, mm

Astronoomiline programmkell TSDW1COA

Kontaktiskeem

1 CO

Ühendusskeem

Toote nimetus

Tellimiskood

TSDW1COA

167381

Mõõdud, mm

• Sisse/välja lülitamine vastavalt Päikese tõusu

ja loojangu aegadele

• Juhtimine kvartskristalli ja

mikroprotsessoriga

• Autonoomne tööaeg kuni 10 aastat

• Programmeerimine nuppude abil

• LCD ekraan

• Püsimälu

• Automaatne liigaastate arvestus

• Käsijuhtimise võimalus

Moodulaparaadid


96 Moodulaparaadid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Aegreleed ZR

Funktsioonide kirjeldus:

E - viitega sisselülitamine

R - viitega väljalülitamine

Ws - impulss juhtsignaali sisselülitamisel

Wa - impulss juhtsignaali väljalülitamisel

Es - viitega sisselülitamine juhtsignaali

sisselülitamisel

Wu - impulss juhtpinge sisselülitamisel

Bp - impulsigeneraator, 0/1

Ühendusskeemid

Mõõdud, mm

• Juhtpinge 24-240 V AC

• Kontaktide töövool 8 A, 250 V AC

• 1 ümberlülituv kontaktipaar

Funktsioonid Toote nimetus

Tellimiskood

E, R

ZRER/W

110405

E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp ZRMF1/W

110406

Releed Z-R

• Ühefaasiliste koormuste

lülitamiseks

• Juhtpinged 24 või 230 V AC

• Nimivool 20 A

Nupuga lülitamise võimalus

LED indikatsioonilambiga

Nupuga ja LED indikatsioonilambiga

1 NO + 1 NC 2 NO 1 NO

Z-R24/SO

Z-R24/SS

265183

265173

Z-R230/SO

Z-R230/SS

Z-R230/S

265181

265168

265149

Z-RE24/SO

Z-RE24/SS

265198

265194

Z-RE230/SO

Z-RE230/SS

Z-RE230/S

265197

265193

265190

Z-RK24/SO

Z-RK24/SS

265209

265205

Z-RK230/SO

Z-RK230/SS

Z-RK230/S

265208

265203

265200

-

-

-

Ühendusskeemid

Mõõdud, mm

Moodulaparaadid


Moodulaparaadid

97

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Moodulkontaktorid Z-SCH

Mähis, V I n , A 4 NO 4 NC 2 NO+2 NC 3 NO+1 NC

AC-1

24 25

Z-SCH24/25-40

248851

-

Z-SCH24/25-22

248850

-

25

Z-SCH230/25-40

248847

Z-SCH230/25-04

248848

Z-SCH230/25-22

248849

Z-SCH230/25-31

248846

230 40

Z-SCH230/40-40

248852

-

Z-SCH230/40-22

248853

Z-SCH230/40-31

248854

63

Z-SCH230/63-40

248856

Z-SCH230/63-04

285735

Z-SCH230/63-22

248857

Z-SCH230/63-31

248858

• Ühe- ja kolmefaasiliste koormuste

lülitamiseks: valgustus, elektriküte,

ventilatsioon, soojuspumbad,

automaatväravad, kardinad jne

• Kontaktide nimipinge 440 V AC

• Ühendatava juhtme ristlõige 2,5-25 mm 2

• Mähise nimipinge 24 V AC, 230 V AC

Ühendusskeemid

Mõõdud, mm

Impulssreleed Z-S

Kontaktiskeem Kohaliku juhtimisega

1 NO

Z-S230/S

265262

2 NO

Z-S230/SS

265271

1 NO + 1 NC

Z-S230/SO

265283

Mõõdud, mm

Ühendusskeemid

• Juhtpinge 230 V AC

• Nimivool 16 A

• Ühendatava juhtme ristlõige 0,5-10 mm 2

Kontaktiskeem Distantsjuhtimisega

1 NO

Z-SC230/S

265299

3 NO

Z-SC230/3S

265321

2 NO + 1 NC

Z-SC230/2S1O

265327

Ühendusskeemid

Moodulaparaadid


98 Moodulaparaadid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Nupud Z-PU

Kontaktiskeem Ilma indikatsioonilambitlambiga

Indikatsiooni-

1 NO

Z-PU/S

276291

-

2 NO

Z-PU/SS

276292

Z-PUL230/SS

276297

1 NO + 1 NC

Z-PU/SO

276293

Z-PUL230/SO

276298

2 NC

Z-PU/OO

276294

Z-PUL230/OO

276299

Ühendusskeemid

Mõõdud, mm

• Kontaktide nimivool 16A, 250 V AC

• Ühendatava juhtme ristlõige 1-10 mm 2

Fikseeruvad nupud Z-SW

Kontaktiskeem Ilma indikatsioonilambitlambiga

Indikatsiooni-

1 NO

Z-SW/S

276300

Z-SWL230/S

292300

2 NO

Z-SW/SS

276301

Z-SWL230/SS

276306

1 NO + 1 NC

Z-SW/SO

276302

Z-SWL230/SO

276307

1 CO

Z-SW/W

276303

-

Ühendusskeemid

Z-SW

Z-SWL

3

3

X1

4 2/X2 4

Mõõdud, mm

• LED indikatsioonilambi nimipinge 230 V AC

• Kontaktide nimivool 16A, 250 V AC

• Madal energiatarve

• Ühendatava juhtme ristlõige 1-10 mm 2

• Indikatsioonilambi värvus: oranž, nuppude

värvus: must

Ümberlülitid Z-S/W

Kontaktiskeem

1 CO I-0-II

2 CO I-0-II

Toote nimetus

Tellimiskood

Z-S/WM

248345

Z-S/2WM

248346

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

• Kontaktide nimivool 16A, 250 V AC

• Ühendatava juhtme ristlõige 1-10 mm 2

• Kaitseaste IP20

Moodulaparaadid


Moodulaparaadid

99

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Erivärvilised indikatsioonilambid Z-EL

• Nimipinge 230 V AC/DC

• Madal energiatarve

• Ühendatava juhtme ristlõige 1-10 mm 2

• Punase/rohelise värvi valimine kahe värviga

indikatsioonilambil toimub juhtme

ühendamisega vastava klemmi alla

Helisignaalid

Värvus

Toote nimetus

Tellimiskood

Z-EL/BL230

103131

Z-EL/WH230

107494

Z-EL/OR230

275865

Z-EL/R230

284921

Z-EL/G230

284922

Z-DLD/2/230

284925

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

Tüüp Nimipinge Toote nimetus

Tellimiskood

Kell 230 V AC

ASBELL230

167393

Summer 230 V AC

ASBUZZ230

167395

Sireen 24 V AC/DC

ASSIR24

167396

Mõõdud, mm

• Nimipinge 230 V AC

• Kaitseaste IP20

• Sädelusevabad

Alapingerelee REUVM

Rakendumispinge

U n *0,85

Toote nimetus

Tellimiskood

REUVM

148598

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

• Ühe- või kolmefaasiline režiim

• Nimipinge 230/400 V AC

Moodulaparaadid


100 Moodulaparaadid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Pistikupesa Z-SD

• Paigaldamine DIN- liistule

• Võimalus kinnitada ka kruvidega

Mõõdud, mm

Sümbol

Laius

2,5 mod

Toote nimetus

Tellimiskood

Z-SD230

266875

Töötunnilugeja BCZ

• Seadmete tööaja loendamiseks

• Nimipinge 230 V AC

• Näidu nullimisvõimalus puudub

Mõõdud, mm

Ühendusskeem

Loendur

5+2 numbrikohta

Toote nimetus

Tellimiskood

ASOHC230

167424

Kellatrafod TR-G

• Primaarmähise nimipinge 230 V AC

• Ohutupinge trafod, eraldatud mähistega

püsikoormusele, ülejäänud osalisele

koormusele

• Laius kuni 5 moodulit

Ühendusskeemid

Sekundaarpinge,

Sekundaar-

Toote nimetus Tellimis-

V vool, A

kood

8 1 TR-G/8 272480

4/8/12 1/1/0,67 TR-G3/8 272481

8 1 TR-G/8-S 272482

4/8/12 2/2/1,5 TR-G3/18 272483

12/24 2/1 TR-G2/24 272484

12/24 5,2/2,6 TR-G2/63-SF 272485

Mõõdud, mm

Moodulaparaadid


Moodulaparaadid

101

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Voolutrafod T-line

• Vastavad standardi IEC 60044-1 nõuetele

• Ülekandesuhe 100/5-5000/5

• Täpsusklass 0,2S

• Sekundaarmähise nimivool 5 A

HF4B

HF5

HF7A

HF6

HF8A

Primaarmähise

nimivool, A

Koormus,

VA

HF4B HF5 HF7A HF6 HF8A

Tellimis- Koormus, Tellimis- Koormus, Tellimis- Koormus, Tellimis- Koormus,

kood VA kood VA kood VA kood VA

741C20... 741E00... 741E00... 741F00...

Tellimiskood

741K00...

100 1,25 78 - - - - - - - -

150 1,25 79 - - - - - - - -

200 1,5 80 - - - - - - - -

250 2 81 - - - - - - - -

300 2,5 86 1,5 60 - - - - - -

400 2,5 88 2 40 - - - - - -

500 5 90 2,5 42 - - - - - -

600 5 92 5 44 - - - - - -

750 - - 5 46 5 50 - - - -

800 - - 5 48 5 52 - - - -

1000 - - 7,5 50 7,5 54 5 50 - -

1200 - - 10 52 10 56 7,5 52 - -

1250 - - 10 54 10 58 7,5 54 - -

1500 - - 10 56 10 60 10 56 7,5 31

1600 - - 10 58 10 52 10 58

2000 - - - - 10 64 10 60 10 33

2400 - - - - 10 66 10 62

2500 - - - - 10 68 10 64 10 34

3000 - - - - - - 10 66 10 36

4000 - - - - - - - - 10 37

5000 - - - - - - - - 10 38

Ühikud HF4B HF5 HF7A HF6 HF8A

mm x mm 10 x 40

12 x 60

2 // 10 x 80 3 // 10 x 100 2 // 10 x 120

Primaarjuhi maks. mõõdud mm x mm

3 // 10 x 50

3 // 10 x 100

mm

28

39

65

2 // 55

81

Sekundaarmähise

klemmide ristlõige

mm 2 6

I th rms 1 sek kA 60 100 120 >120 >120

Adapter latile - 741C0329 741H0240 - -

Lati kinnitusklamber* - 741C0256 741F0220

Plommitav kate - 741C0221

Kinnitus DIN- liistule - 741C0243

Kinnitus montaažplaadile - 741H0230

* Lisatarvik tarnitakse koos voolutrafoga (tellimiskood on toodud varuosana tellimiseks)

Moodulaparaadid


Sulavkaitsmelülitid ja sulavkaitsmed

102 Sulavkaitsmelülitid ja sulavkaitsmed

www.eaton.ee

Sulavkaitsmelülitid C10-SLS ja VLC silindrilistele sulavkaitsmetele

Ülevaatekataloog

1 poolus

2 poolust

3 poolust

Gabariit 10x38 Gabariit 14x51 Gabariit 22x58

C10-SLS/32/1

VLC14-1P

VLC22-1P

112220

285361

285366

C10-SLS/32/2

VLC14-2P

VLC22-2P

112222

285363

285368

C10-SLS/32/3

VLC14-3P

VLC22-3P

112223

285364

285369

• Nimipinge 690 V AC

• Tarnitakse ilma sulavkaitsmeteta

Mõõdud, mm

Ühendusskeem

Silindrilised sulavkaitsmed C

Sulavkaitsmelülitid ja sulavkaitsmed

• Lühise lahutusvõime 100 kA

• gG(gL) karakteristikuga, liinikaitseks

Ühendusskeem

I n , A Gabariit 10x38 Gabariit 14x51 Gabariit 22x58

1

C10G1

C10G1

- -

2

C10G2

C10G2

C14G2

C14G2

-

4

C10G4

C10G4

C14G4

C14G4

-

6

C10G6

C10G6

C14G6

C14G6

-

8

C10G8

C10G8

C14G8

C14G8

-

10

C10G10

C10G10

C14G10

C14G10

-

12

C10G12

C10G12

C14G12

C14G12

-

16

C10G16

C10G16

C14G16

C14G16

C22G16

C22G16

20

C10G20

C10G20

C14G20

C14G20

C22G20

C22G20

25

C10G25

C10G25

C14G25

C14G25

C22G25

C22G25

32

C10G32

C10G32

C14G32

C14G32

C22G32

C22G32

40 -

C14G40

C22G40

C14G40

C22G40

50 -

C14G50

C14G50

C22G50

C22G50

63 - -

C22G63

C22G63

80 - -

C22G80

C22G80

100 - -

C22G100

C22G100

Tootenimetus ja tellimiskood kattuvad


Sulavkaitsmelülitid ja sulavkaitsmed

103

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Sulavkaitsmelülitid XNH

Klemmi tüüp Gabariit 00 Gabariit 1 Gabariit 2 Gabariit 3

Montaažplaadile

Poltklemm

XNH00-A160

183025

XNH1-A250

183043

XNH2-A400

183057

XNH3-A630

183071

Raamklemm

XNH00-A160-BT

183026

XNH1-A250-BT

183044

XNH2-A400-BT

183058

XNH3-A630-BT

183072

SASY 60i latisüsteemile

Poltklemm

XNH00-S160

183033

XNH1-S250

183051

XNH2-S400

183065

XNH3-S630

183077

Raamklemm

XNH00-A160-BT

183026

XNH1-A250-BT

183044

XNH2-A400-BT

183058

XNH3-A630-BT

183072

• Nimipinge 690 V AC, 440 V DC

• Tarnitakse ilma sulavkaitsmeteta

• Paigaldamine DIN-liistule, montaažplaadile

või SASY 60i latisüsteemile

• 3 poolust, 00 gabariidi sularilüliti on valikus

ka 1-pooluselisena

• Valikus on ka sulavkaitsme korrasolekut

kontrolliv ja indikeeriv versioon

• Sularilüliteid on võimalik ühendada ka SWD

juhtsiinile. Vastava tarvikutekomplekti leiate

veebikataloogist

• Sularilülitite täisvaliku koos kõigi

saadavalolevate lisatarvikutega leiate

aadressilt http://ecat.moeller.net

Lisatarvikud

Toote nimetus Tootekood Kirjeldus

XNH00-XKSA-36 183091

Klemmikate XNH00 3pol. 36mm

XNH1-XKSA-42 183093 Klemmikate XNH1 3pol. 42mm

XNH2-XKSA-42 183094 Klemmikate XNH2 3pol. 42mm

XNH3-XKSA-42 183095 Klemmikate XNH3 3pol. 42mm

XNH00-XRAIL 183114 Kinnitusadapter DIN-liistule NH00

XNH1-XRAIL 183115 Kinnitusadapter DIN-liistule NH1

XNH-XSECUR 183113 Plommimiskate NH00 - NH3

XNH-XLOCK 182993 Lukustustarvik NH00 - NH3

Sulavkaitsmed NH

• Lühise lahutusvõime 120 kA

• gG(gL) karakteristik liinikaitseks

• Nimipinge 500 V AC

I n Gabariit 000 Gabariit 00 Gabariit 0 Gabariit 1 Gabariit 2 Gabariit 3

2 2NHG000B - - - - -

4 4NHG000B - - - - -

6 6NHG000B - 6NHG0B 6NHG01B - -

10 10NHG000B - 10NHG0B 10NHG01B - -

16 16NHG000B - 16NHG0B 16NHG01B - -

20 20NHG000B - 20NHG0B 20NHG01B - -

25 25NHG000B - 25NHG0B 25NHG01B - -

32 32NHG000B - 32NHG0B 32NHG01B - -

35 35NHG000B - 35NHG0B 35NHG01B 35NHG02B -

40 40NHG000B - 40NHG0B 40NHG01B 40NHG02B -

50 50NHG000B - 50NHG0B 50NHG01B 50NHG02B -

63 63NHG000B - 63NHG0B 63NHG01B 63NHG02B -

80 80NHG000B - 80NHG0B 80NHG01B 80NHG02B -

100 100NHG000B - 100NHG0B 100NHG01B 100NHG02B -

125 - 125NHG00B - 125NHG01B 125NHG02B -

160 - 160NHG00B - 160NHG01B 160NHG02B -

200 - - - 200NHG1B 200NHG02B -

224 - - - 224NHG1B 224NHG02B -

250 - - - 250NHG1B 250NHG02B 250NHG03B

315 - - - - 315NHG2B 315NHG03B

355 - - - - 355NHG2B 355NHG03B

400 - - - - 400NHG2B 400NHG03B

425 - - - - 425NHG2B 425NHG3B

450 - - - - 450NHG2B 450NHG3B

500 - - - - 500NHG2B 500NHG3B

630 - - - - - 630NHG3B

Tootenimetus ja tellimiskood kattuvad

NB! Lisaks siin kataloogis toodud lühivalikule pakume kogu Bussmanni sulavkaitsmete tootevalikut.

Sulavkaitsmelülitid ja sulavkaitsmed


Ühenduslatid

104 Ühenduslatid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Ühenduslatid Z-GV, moodulkaitselülititele

• Nimivool 63 A (ristlõige 10 mm 2 ) ja 80 A (ristlõige 16 mm 2 )

• Tarnitakse ilma otsakateteta

• Pikkus 1 m

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

I n , A 63 80

Ühenduslatt 1P, 1MU

Z-GV-10/1P-1TE

270339

Z-GV-16/1P-1TE

271061

Ühenduslatt 1P, 1,5 MU -

Z-GV-16/1P-HS

271062

Ühenduslatt 2P, 2x1 MU -

Z-GV-16/1P+N-2TE

271063

Ühenduslatt 3P, 3x1 MU

Z-GV-10/3P-3TE

271060

Z-GV-16/3P-3TE

271064

Ühenduslatt 3P, 3x1+0,5 MU -

Z-GV-16/3P+HS

271065

Ühenduslatt 4P, 4x1 TMUE -

Z-GV-16/3P+N-4TE

271066

Ühenduslatt 4P, (3P+3N), 3x(1+1) MU -

Z-GV-16/3P+3N-6TE

263142

Otsakate 1P

Z-V-AK/1P

104905

Z-V-AK/1P

104905

Otsakate 2P ja 3P

BB-EC/2+3P

120805

BB-EC/2+3P

120805

Otsakate 4P -

Z-V-AK/4P

264931

Ühenduslatid EVG, moodulkaitselülititele

Moodulite

arv

2

1- faasiline 2- faasiline 3- faasiline

EVG-16/1PHAS/2MODUL

291464

4 -

6

EVG-16/1PHAS/6MODUL

291465

EVG-16/2PHAS/4MODUL

291467

EVG-16/2PHAS/6MODUL

291468

9 - -

12

EVG-16/1PHAS/12MODUL

291466

EVG-16/2PHAS/12MODUL

291469

- -

EVG-16/3PHAS/6MODUL

291470

EVG-16/3PHAS/9MODUL

291471

EVG-16/3PHAS/12MODUL

291472

-

• Nimivool 80 A

• Ristlõige 16 mm 2

• Otsakatted on komplektis

Ühendusskeem

Ühenduslatid


Ühenduslatid

105

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Universaalne latisüsteem ZV

• Nimivool 50 A ja 80 A

• Sobib kõigile Xpole seeria toodetele

• Latistus koostatakse vastavalt ühendatavate seadmete paigutusele

Ühendusskeem

Mõõdud, mm

Nimivool, A 50 80

Ühendusklemm L1, N

ZV-L1/N-10

263941

ZV-L1/N-80A-10

263950

Ühendusklemm L2, L3

ZV-L2/L3-10

263944

ZV-L2/L3-80A-10

263953

Ühendusklemm N (0,5 mod)

ZV-N-05TE-10

263947

Ühenduslatt, 1m

ZV-SS

263956

ZV-SS-80A

263957

Latikate, 1m

ZV-ADP

263958

Otsakate

ZV-AEK

263959

-

-

-

Hargnemisklemmid BPZ-KB

• Paigaldamine DIN- liistule või

montaažplaadile

• 1- ja 3- faasilised versioonid

• Kaitseaste IP20

Konfiguratsioon Nimivool, A 1- faasiline

4 hargnemist 80

BPZ-KB-4/80

289969

6 hargnemist 125

BPZ-KB-6/125

102714

6 hargnemist 160

BPZ-KB-6/160

289970

10 hargnemist 175

BPZ-KB-10/175

102715

11 hargnemist 250

BPZ-KB-11/250

289967

11 hargnemist 400

BPZ-KB-11/400

102713

Konfiguratsioon Nimivool, A 3- faasiline

8 hargnemist 125

BPZ-KB-8/125

289968

9 hargnemist 125

BPZ-KB-9/125

102718

13 hargnemist 125

BPZ-KB-13/125

102719

11 hargnemist 160

BPZ-KB-11/160

102716

Ühenduslatid


106 Ühenduslatid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Ühenduslatid


Kompaktkaitselülitid

107


Kompaktkaitselülitid

108 Kompaktkaitselülitid

www.eaton.ee

Kompaktkaitselülitid NZM

Elektripaigaldiste ja toitekaablite kaitseks

Ülevaatekataloog

Nimivool,

Reguleerimisvahemik Lühise lahutusvõime 25 kA (415 V 50/60 Hz)

I n =I u , A Ülekoormuskaitse I r , A Lühiskaitse I i , A

Termomagnetilise vabastiga Statsionaarne Väljatõmmatav

20 15 - 20 350

NZMB1 A20

280987

NZMB1-A20-SVE

112733

25 20-25 350

NZMB1 A25

280988

NZMB1-A25-SVE

112734

32 25-32 350

NZMB1-A32

280989

NZMB1-A32-SVE

112735

40 32-40 320-400

NZMB1-A40

259075

NZMB1-A40-SVE

112703

50 40-50 300-500

NZMB1-A50

259076

NZMB1-A50-SVE

112704

63 50-63 380-630

NZMB1-A63

259077

NZMB1-A63-SVE

112705

80 63-80 480-800

NZMB1-A80

259078

NZMB1-A80-SVE

112706

100 80-100 600-1000

NZMB1-A100 NZMB1-A100-SVE

125 100-125 750-1250

160 125-160 1280

259079

NZMB1-A125

259080

NZMB1-A160

281230

112707

NZMB1-A125-SVE

112708

20 15-20 350 - -

25 20-25 350 - -

32 25-32 350 - -

40 32-40 320-400 - -

50 40-50 300-500 - -

63 50-63 380-630 - -

80 63-80 480-800 - -

100 80-100 600-1000 - -

125 100-125 750-1250 - -

160 125-160 960-1600

200 160-200 1280-2000

250 200-250 1500-2500

300 240-300 2000-2500

NZMB2-A160

259088

NZMB2-A200

259089

NZMB2-A250

259090

NZMB2-A300

107518

NZMB2-A160-SVE

113193

NZMB2-A200-SVE

113194

NZMB2-A250-SVE

113195

320 250-320 1920-3200 - -

400 320-400 2400-4000 - -

500 400-500 3000-5000 - -

Elektroonilise vabastiga

630 315-630 1260-5040 - -

630 315-630 1260-5040 - -

-

-

Kompaktkaitselülitid

800 400-800 1600-9600 - -

1000 500-1000 2000-12000 - -

1250 630-1250 2500-15000 - -

1600 800-1600 3200-19200 - -


Kompaktkaitselülitid

109

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Lühise lahutusvõime 50 kA (415 V 50/60 Hz)

Lühise lahutusvõime 85*/100**/150 kA (415 V 50/60 Hz)

Statsionaarne Väljatõmmatav/vankril Statsionaarne Väljatõmmatav/vankril

NZMN1-A20

281231

NZMN1-A20-SVE

112776

NZMH1-A20

284376

NZMH1-A20-SVE

112795

NZMN1-A25

281232

NZMN1-A25-SVE

112777

NZMH1-A25

284377

NZMH1-A25-SVE

112796

NZMN1-A32

281233

NZMN1-A32-SVE

112778

NZMH1-A32

284378

NZMH1-A32-SVE

112797

NZMN1-A40

259081

NZMN1-A40-SVE

112757

NZMH1-A40

284379

NZMH1-A40-SVE

112798

NZMN1-A50

259082

NZMN1-A50-SVE

112758

NZMH1-A50

284410

NZMH1-A50-SVE

112799

NZMN1-A63

259083

NZMN1-A63-SVE

112759

NZMH1-A63

284411

NZMH1-A63-SVE

112800

NZMN1-A80

259084

NZMN1-A80-SVE

112760

NZMH1-A80

284412

NZMH1-A80-SVE

112801

NZMN1-A100

259085

NZMN1-A100-SVE

112761

NZMH1-A100

284413

NZMH1-A100-SVE

112802

NZMN1-A125

259086

NZMN1-A125-SVE

112762

NZMH1-A125

284414

NZMH1-A125-SVE

112803

NZMN1-A160

281234

-

NZMH1-A160

284415

-

- -

NZMH2-A20

281281

NZMH2-A20-SVE

113351

- -

NZMH2-A25

281282

NZMH2-A25-SVE

113352

- -

NZMH2-A32

281283

NZMH2-A32-SVE

113353

- -

NZMH2-A40

259095

NZMH2-A40-SVE

113328

- -

NZMH2-A50

259096

NZMH2-A50-SVE

113329

- -

NZMH2-A63

259097

NZMH2-A63-SVE

113330

- -

NZMH2-A80

259098

NZMH2-A80-SVE

113331

- -

NZMH2-A100

259099

NZMH2-A100-SVE

113332

- -

NZMH2-A125

259100

NZMH2-A125-SVE

113333

NZMN2-A160

259092

NZMN2-A160-SVE

113244

NZMH2-A160

259101

NZMH2-A160-SVE

113334

NZMN2-A200

259093

NZMN2-A200-SVE

113245

NZMH2-A200

259102

NZMH2-A200-SVE

113335

NZMN2-A250

259094

NZMN2-A250-SVE

113246

NZMH2-A250

259103

NZMH2-A250-SVE

113336

NZMN2-A300

107580

-

NZMH2-A300

107581

-

NZMN3-A320

109669

NZMN3-A320-AVE

110858

NZMH3-A320

109673

NZMH3-A320-AVE

110861

NZMN3-A400

109670

NZMN3-A400-AVE

110859

NZMH3-A400

109674

NZMH3-A400-AVE

110862

NZMN3-A500

109671

NZMN3-A500-AVE

110860

NZMH3-A500

109675

NZMH3-A500-AVE

110863

NZMN3-AE630

259115

NZMN4-AE630

265758

NZMN4-AE800

265759

NZMN4-AE1000

265760

NZMN4-AE1250

265761

NZMN4-AE1600

265762

NZMN3-AE630-AVE

110842

-

-

-

-

-

NZMH3-AE630

259118

NZMH4-AE630

265763

NZMH4-AE800

265764

NZMH4-AE1000

265765

NZMH4-AE1250

265766

NZMH4-AE1600

265767

NZMH3-AE630-AVE

110851

-

-

-

-

-

* NZMH4

**NZMH1

Kompaktkaitselülitid


110 Kompaktkaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Mootorite kaitseks

Nimivool, I n =I u , A Reguleerimisvahemik Mootori võimsus Nimivool I e , A, AC-3

Ülekoormuskaitse I r , A Lühiskaitse I i , A P, kW

Termomagnetilise vabastiga

40 32-40 320-560 18,5 36

50 40-50 400-700 22 41

63 50-63 504-882 30 55

80 63-80 640-1120 37 68

100 80-100 800-1250 45 81

20 16-20 350 7,5 16

25 20-25 350 11 21,7

32 25-32 320-448 15 29,3

40 32-40 320-560 18,5 36

50 40-50 400-700 22 41

63 50-63 504-882 30 55

80 63-80 640-1120 37 68

100 80-100 800-1400 45 81

125 100-125 1000-1750 55 99

160 125-160 1280-2240 75 134

200 160-200 1600-2800 110 196

Elektroonilise vabastiga

90 45-90 90-1260 45 81

140 70-140 140-1960 75 134

220 110-220 220-3080 110 196

220 110-220 220-3080 110 196

350 175-350 350-4900 200 349

450 225-450 450-6300 250 437

550 275-550 550-7700 315 544

875 438-875 875-12250 500 820

1400 700-1400 1400-19600 630 1066

Kompaktkaitselülitid


Kompaktkaitselülitid

111

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Lühise lahutusvõime 25 kA (415 V 50/60 Hz) Lühise lahutusvõime 50 kA (415 V 50/60 Hz) Lühise lahutusvõime 85*/100**/150 kA

(415 V 50/60 Hz)

Statsionaarne Väljatõmmatav Statsionaarne Väljatõmmatav/vankril Statsionaarne Väljatõmmatav/vankril

NZMB1-M40

265710

NZMB1-M40-SVE

112709

NZMN1-M40

265718

NZMN1-M40-SVE

112763

NZMH1-M40

115450

NZMH1-M40-SVE

115790

NZMB1-M50

265711

NZMB1-M50-SVE

112720

NZMN1-M50

265719

NZMN1-M50-SVE

112764

NZMH1-M50

115451

NZMH1-M50-SVE

115791

NZMB1-M63

265712

NZMB1-M63-SVE

112721

NZMN1-M63

265720

NZMN1-M63-SVE

112765

NZMH1-M63

115452

NZMH1-M63-SVE

115792

NZMB1-M80

265713

NZMB1-M80-SVE

112722

NZMN1-M80

265721

NZMN1-M80-SVE

112766

NZMH1-M80

115453

NZMH1-M80-SVE

115793

NZMB1-M100

265714

NZMB1-M100-SVE

112723

NZMN1-M100

265722

NZMN1-M100-SVE

112767

NZMH1-M100

115454

NZMH1-M100-SVE

115794

- - - -

NZMH2-M20

281299

NZMH2-M20-SVE

113354

- - - -

NZMH2-M25

281300

NZMH2-M25-SVE

113355

- - - -

NZMH2-M32

281301

NZMH2-M32-SVE

113356

- - - -

NZMH2-M40

281302

NZMH2-M40-SVE

113357

- - - -

NZMH2-M50

281303

NZMH2-M50-SVE

113358

- - - -

NZMH2-M63

281304

NZMH2-M63-SVE

113359

- - - -

NZMH2-M80

281305

NZMH2-M80-SVE

113360

- - - -

NZMH2-M100

281306

NZMH2-M100-SVE

113361

NZMB2-M125

265715

NZMB2-M125-SVE

113196

NZMN2-M125

265723

NZMN2-M125-SVE

113250

NZMH2-M125

281307

NZMH2-M125-SVE

113362

NZMB2-M160

265716

NZMB2-M160-SVE

113197

NZMN2-M160

265724

NZMN2-M160-SVE

113251

NZMH2-M160

281308

NZMH2-M160-SVE

113363

NZMB2-M200

265717

NZMB2-M200-SVE

113198

NZMN2-M200

265725

NZMN2-M200-SVE

113252

NZMH2-M200

281309

NZMH2-M200-SVE

113364

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

NZMN2-ME90

265778

NZMN2-ME140

265779

NZMN2-ME220

265780

NZMN3-ME220

265781

NZMN3-ME350

265782

NZMN3-ME450

284468

NZMN4-ME550

265783

NZMN4-ME875

265784

NZMN4-ME1400

265785

NZMN2-ME90-SVE

113256

NZMN2-ME140-SVE

113257

NZMN2-ME220-SVE

113258

NZMN3-ME220-AVE

110846

NZMN3-ME350-AVE

110847

NZMN3-ME450-AVE

110848

-

-

-

NZMH2-ME90

265786

NZMH2-ME140

265787

NZMH2-ME220

265788

NZMH3-ME220

265789

NZMH3-ME350

265790

NZMH3-ME450

284469

NZMH4-ME550

265791

NZMH4-ME875

265792

NZMH4-ME1400

265793

NZMH2-ME90-SVE

113348

NZMH2-ME140-SVE

113349

NZMH2-ME220-SVE

113350

NZMH3-ME220-AVE

110855

NZMH3-ME350-AVE

110856

NZMH3-ME450-AVE

110857

-

-

-

* NZMH4

**NZMH1

Kompaktkaitselülitid


112 Kompaktkaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Generaatorite kaitseks, selektiivsed kaitsed

Nimivool I n =I u , A

Reguleerimisvahemik

Ülekoormuskaitse I r , A

Lühiskaitse

Viiteta I i , A

Viitega I sd , A

Elektroonilise vabastiga

100 50-100 1200 100-1000

160 80-160 1920 160-1600

250 125-250 3000 250-2500

250 125-250 500-2750 250-2500

400 200-400 800-4400 400-4000

630 315-630 1260-5040 472-4410

630 315-630 1260-5040 630-6300

800 400-800 1600-9600 800-8000

1000 500-1000 2000-12000 1000-10000

1250 630-1250 2500-15000 1250-12500

1600 800-1600 3200-19200 1600-16000

Kaitselahutusfunktsiooniga pealülitid

Kompaktkaitselülitid

Nimivool

I n =I u , A

Suurim lubatud kaitse

gL, A

63 125

100 125

125 125

160 160

160 250

200 250

250 250

400 630

630 630

800 1600

1000 1600

1250 1600

1600 1600

3 asendiga 2 asendiga

Statsionaarne Väljatõmmatav/

vankril

Statsionaarne

N1-63 N1-63-SVE PN1-63

259143 113729 259140

N1-100 N1-100-SVE PN1-100

259144 113730 259141

N1-125 N1-125-SVE PN1-125

259145 113731 259142

N1-160

281236

-

PN1-160

281235

N2-160 N2-160-SVE PN2-160

266008 113733 266005

N2-200 N2-200-SVE PN2-200

266009 113734 266006

N2-250 N2-250-SVE PN2-250

266010 113735 266007

N3-400 N3-400-AVE PN3-400

266019 110768 266017

N3-630 N3-630-AVE PN3-630

266020 110769 266018

N4-800

266025

- -

N4-1000

266026

- -

N4-1250

266027

- -

N4-1600

266028

- -


Kompaktkaitselülitid

113

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Lühise lahutusvõime 50 kA (415 V 50/60 Hz)

Lühise lahutusvõime 85*/150 kA (415 V 50/60 Hz)

Statsionaarne Väljatõmmatav/vankril Statsionaarne Väljatõmmatav/vankril

NZMN2-VE100

259122

NZMN2-VE100-SVE

113247

NZMH2-VE100

259125

NZMH2-VE100-SVE

113337

NZMN2-VE160

259123

NZMN2-VE160-SVE

113248

NZMH2-VE160

259126

NZMH2-VE160-SVE

113338

NZMN2-VE250

259124

NZMN2-VE250-SVE

113249

NZMH2-VE250

259127

NZMH2-VE250-SVE

113339

NZMN3-VE250

259131

NZMN3-VE250-AVE

110843

NZMH3-VE250

259134

NZMH3-VE250-AVE

110852

NZMN3-VE400

259132

NZMN3-VE400-AVE

110844

NZMH3-VE400

259135

NZMH3-VE400-AVE

110853

NZMN3-VE630

259133

NZMN3-VE630-AVE

110845

NZMH3-VE630

259136

NZMH3-VE630-AVE

110854

NZMN4-VE630

265768

-

NZMH4-VE630

265773

-

NZMN4-VE800

265769

-

NZMH4-VE800

265774

-

NZMN4-VE1000

265770

-

NZMH4-VE1000

265775

-

NZMN4-VE1250

265771

-

NZMH4-VE1250

265776

-

NZMN4-VE1600

265772

-

NZMH4-VE1600

265777

-

*NZMH4

Kompaktkaitselülitid


114 Kompaktkaitselülitid

www.eaton.ee

Lisatarvikud

Vabastid

Ülevaatekataloog

Kirjeldus Juhtpinge NZM1-le NZM2/3-le NZM4-le

24 V AC/DC

NZM1-XA24AC/DC

259708

NZM2/3-XA24AC/DC

259754

NZM4-XA24AC/DC

266447

Sõltumatu

vabasti

208-250 V AC/DC

NZM1-XA208-250AC/DC

259726

NZM2/3-XA208-250AC/DC

259763

NZM4-XA208-250AC/DC

266451

380-440 V AC/DC

NZM1-XA380-440AC/DC

259728

NZM2/3-XA380-440AC/DC

259766

NZM4-XA380-440AC/DC

266452

24 V 50/60 Hz

NZM1-XU24AC

259434

NZM2/3-XU24AC

259491

NZM4-XU24AC

266189

24 V AC/DC

NZM1-XU24DC

NZM2/3-XU24DC NZM4-XU24DC

Alapinge-

259452

259509

266204

vabasti

208-250 V AC/DC

NZM1-XU208-240AC NZM2/3-XU208-240AC NZM4-XU208-240AC

259442

259499

266193

380-440 V AC/DC

NZM1-XU380-440AC

259444

NZM2/3-XU380-440AC

259501

NZM4-XU380-440AC

266194

Abikontaktid

Alus väljatõmmatavale lülitile

Kirjeldus Kontaktiskeem NZM1-le NZM2/3-le NZM4-le

Eelsulguva kontaktiga

abikontakt

2 NO

NZM1-XHIV

259426

NZM2/3-XHIV

259430

NZM4-XHIV

266172

Tavaline abikontakt

1NO

M22-K10

216376

M22-K10

216376

M22-K10

216376

1NC

M22-K01

216378

M22-K01

216378

M22-K01

216378

1NO + 1NC

M22-CK11

107940

M22-CK11

107940

M22-CK11

107940

Topeltkontaktidega

abikontakt

2NO

M22-CK20

107898

M22-CK20

107898

M22-CK20

107898

2NC

M22-CK02

107899

M22-CK02

107899

M22-CK02

107899

NZM1-le NZM2-le NZM3-le

NZM1-XSVS NZM2-XSVS NZM3-XSVS

109777

266699

168472

Alusvanker väljatõmmatavale lülitile

NZM3-le

NZM3-XAVS

266711

NZM4-le

NZM4-XAVS

266713

Mootorajam

Kompaktkaitselülitid

Juhtpinge NZM2-le NZM3-le NZM4-le

24 V DC

NZM2-XRD24-30DC

115393

NZM3-XR24-30DC

259854

NZM4-XR24-30DC

266691

208-250 V AC/DC

NZM2-XRD208-240AC NZM3-XR208-240AC NZM4-XR208-240AC

115391

259850

266685


Kompaktkaitselülitid

115

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Mehaanilised blokeeringud

Paigaldusviis NZM2-le NZM3-le NZM4-le

Lülitid asuvad samas kilbis

NZM2-XMVR

104543

NZM3-XMVR

104545

NZM4-XMVR

104547

Lülitid asuvad erinevates

kilpides

NZM2-XMVRL

104548

NZM3-XMVRL

104550

NZM4-XMVRL

104552

Pöördkäepidemed uksele paigaldamiseks

Värviskeem NZM1-le NZM2-le NZM3-le NZM4-le

Must/hall

NZM1-XTVD

260166

NZM2-XTVD

260168

NZM3-XTVD

260170

NZM4-XTVD

266614

Punane/kollane

NZM1-XTVDVR

260178

NZM2-XTVDVR

260180

NZM3-XTVDVR

260182

NZM4-XTVDVR

266618

Varras pöördkäepidemele NZM1-le NZM2-le NZM3-le NZM4-le

Pikkus 400 mm

NZM1/2-XV4

261232

NZM1/2-XV4

261232

NZM3/4-XV4

261234

NZM3/4-XV4

261234

Pikkus 600 mm

NZM1/2-XV6

260191

NZM1/2-XV6

260191

NZM3/4-XV6

260193

NZM3/4-XV6

260193

Klemmid

Kirjeldus NZM1-le NZM2-le NZM3-le NZM4-le

Raamklemmid

NZM1-XKC

260015

NZM2-250-XKC

262244

NZM3-XKC

260042

-

Tunnelklemmid

NZM1-XKA

266730

NZM2-XKA

271457

NZM3-XKA2

271461

NZM4-XKA

266836

Tahapoole suunatud klemmid

NZM1-XKR

266734

NZM2-XKR

266765

NZM3-XKR

266792

NZM4-XKR

266842

Juhtkaablite klemmid

NZM1-XSTS

260150

NZM2-XSTS

260156

NZM3/4-XSTS

266797

NZM3/4-XSTS

266798

Laiendusklemmid, 1 poldiga - -

NZM3-XKV70

100514

NZM4-XKV110

281593

Laiendusklemmid, 2 poldiga - -

NZM3-XKV70-2

119860

-

Muud lisatarvikud

Kirjeldus NZM1-le NZM2-le NZM3-le NZM4-le

Faasiisolaatorid

NZM1-XKP

119862

NZM2-XKP

119864

NZM3-XKP

100512

NZM4-XKP

281595

Klemmikatted

NZM1-XKSA

260021

NZM2-XKSA

260038

NZM3-XKSA

260045

NZM4-XKSA

266846

Paigaldusraam uksele

NZM1-XBR

260195

NZM2-XBR

260197

NZM3-XBR

284645

NZM4-XBR

284646

DIN- liistu kinnitus

NZM1-XC35

260213

NZM2-XC75

260215

- -

Üleminek SASY60i latistusele

NZM1-XAD160

104554

NZM2-XAD250

104555

NZM3-XAD630

107206

-

Kompaktkaitselülitid


116 Kompaktkaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Mõõdud

3 poolusega liinikaitselülitid, kaitselahutusfunktsiooniga pealülitid

NZMB1, NZMN1, NZMH1, N1, PN1

NZMB2, NZMN2, NZMH2, N2, PN2

84.5

149

68

103

a

30

NZM...1-...-(C)NA

16

9.5

10.2

f 60

112

126

145

63 64

21

5

R 104

41.5

45

b

a

35 5

NZM...2-...(C)NA

25

100

135

145

19.5

184 11

f 35

72.5

80

M8 x 22

R 124

24.5

3

95

30

90

SW4 M4 x 50/10

44.6

f 5

a Elektrikaare väljumisala, teiste objektide minimaalne lubatud kaugus

> 60 mm

a Elektrikaare väljumisala, teiste objektide minimaalne lubatud kaugus

> 35 mm

b Teiste objektide minimaalne lubatud kaugus > 5 mm

NZMN3, NZMH3, N3, PN3

NZMN4, NZMH4, N4, PN4

166

204 207

b

a

45

135

216

NZM...3-...-4(C)NA

234 20.5

275

11

f 60

123.5

31

120.5

M10 x 30

R 205

5

29.5

28

a Elektrikaare väljumisala, teiste objektide minimaalne lubatud kaugus > 35 mm

b Teiste objektide minimaalne lubatud kaugus > 5 mm

Kompaktkaitselülitid

95

180 108

b

70

171.5

138

33 8

117

44

21

117 119

87.5

a

313

401

f 100

15

a

f 35

35 SW5 b

78.7

105

f 5 NZM...2-...-(C)NA(> 480 V)

NS2-...-NA

M4 x 85/20

F

o 10.5 M5 x 110

b

a

45

SW5

b

f 60

69.7

M5 x 75

15

f 15

70

45

210

25

f 15

100 100

f 5

140

f 5


Kompaktkaitselülitid

117

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Väljatõmmatava lüliti alused, vankrid

+NZM1-XSV

+NZM2(-4)-XSV

190.5

92.3

87.5 148.3

62.3

117

35

15.7

25

SW4

30

21

48.5

67.1

M8 x 22

NZM2(-4)-XSVS

126

171

190

145

202.3

205

57.5

c

396

109.7

244

184

241

NZM2(-4)-XSVE

M4 x 93

SW5

M4 x 85

30

90

100

NZM1-XSVS

NZM1-...SVE

35 78.7

105

140

a

b

+NZM3(-4)-XAVS

+NZM4(-4)-XAVS

309d

299e

271f

353.5 d

341 e

313 f

243 8

225.5 5

M6 x 12

200 25

25

R 130

c

151.8

170.8 175.8

341.6

313.5

171

91

130

25

25

274.5

217

25 25 300

R 130

c

509

451

45

96

200 a

227 a

250 b

272 b

SW 8

31

M10 x 30

400

520

a 3 ïîëþñà

b 4 ïîëþñà

350

367 b

c Äî 3-õ çàìêîâ

d Âûêà÷åíî

70 131

275

297 a

e Òåñò

f Âêà÷åíî

33

560

680

a 3 poolust

b 4 poolust

c Kuni 3 lukku

d Väljatõmmatud asendis

e Testasendis

f Sisselükatud asendis

Kompaktkaitselülitid


118 Kompaktkaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Kompaktkaitselülitid LZM

Omadused:

• 4 gabariiti, nimivoolude vahemik 20-1600 A

• Nimipinge 415 V AC

• Lühise lahutusvõime:

- LZM1 ja LZM2: 36 kA

- LZM3 ja LZM4: 50 kA

• Sõltuvalt gabariidist termomagnetiliste või elektrooniliste vabastitega

• Lai valik lisatarvikuid tagab suure paindlikkuse ja sobivuse erinevatesse tingimustesse

• Enamus lisatarvikuid kattuvad NZM seeria lisatarvikutega

Nimivool I u , A Ülekoormuskaitse I r , A Lühisvabasti I i , A Toote nimetus

Tellimiskood

Termomagnetilise vabastiga

20 15...20 350

LZMC1-A20-I

111888

25 20...25 350

LZMC1-A25-I

111889

32 25...32 350

LZMC1-A32-I

111890

40 32...40 320...400

LZMC1-A40-I

111891

50 40...50 300...500

LZMC1-A50-I

111892

63 50...63 380...630

LZMC1-A63-I

111893

80 63...80 480...800

LZMC1-A80-I

111894

100 80...100 600...1000

LZMC1-A100-I

111895

125 100...125 750...1250

LZMC1-A125-I

111896

160 125...160 1280

LZMC1-A160-I

111897

160 125...160 960...1600

LZMC2-A160-I

111938

200 160...200 1200...2000

LZMC2-A200-I

111939

250 200...250 1500...2500

LZMC2-A250-I

111940

300 240...300 1500...2500

LZMC2-A300-I

111941

320 250...320 1920...3200

LZMN3-A320-I

111966

400 320...400 2400...4000

LZMN3-A400-I

111967

500 400...500 3000...5000

LZMN3-A500-I

111968

Elektroonilise vabastiga

630 315...630 1260...5040

LZMN3-AE630-I

111969

800 400...800 1600...9600

LZMN4-AE800-I

111978

1000 500...1000 2000...12000

LZMN4-AE1000-I

111979

1250 630...1250 2500...15000

LZMN4-AE1250-I

111980

1600 800...1600 3200...19200

LZMN4-AE1600-I

111981

Kompaktkaitselülitid


Kompaktkaitselülitid

119

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kompaktkaitselülitid BZM

Omadused:

• Lühise lahutusvõime 25 kA

• 3 poolusega

• Ülekoormuskaitse ja lühiskaitse ei ole reguleeritavad

• Toite suund ei ole määratud

BZMB1-...

Mõõdud, mm

75 65,2

19,5

I n , A I r , A Poltklemmid Raamklemmid

16 256-384

BZMB1-A16

109708

BZMB1-A16-BT

109735

20 256-384

BZMB1-A20

109711

BZMB1-A20-BT

109738

25 320-480

BZMB1-A25

109714

BZMB1-A25-BT

109741

32 320-480

BZMB1-A32

109717

BZMB1-A32-BT

109744

40 320-480

BZMB1-A40

109720

BZMB1-A40-BT

109747

50 480-720

BZMB1-A50

109723

BZMB1-A50-BT

109750

63 480-720

BZMB1-A63

109726

BZMB1-A63-BT

109753

80 800-1200

BZMB1-A80

109729

BZMB1-A80-BT

109756

100 800-1200

BZMB1-A100 BZMB1-A100-BT

109732 109759

125 1400-2100 BZMB2-A125

119732

-

160 1400-2100 BZMB2-A160

116970

-

200 1400-2100 BZMB2-A200

116971

-

250 1400-2100 BZMB2-A250

116972

-

250 2600-3800 BZMB3-A250

158104

-

320 2600-3800 BZMB3-A320

158105

-

350 2600-3800 BZMB3-A350

158106

-

400 2600-3800 BZMB3-A400

158107

-

BZMB2-...

Mõõdud, mm

BZMB3-...

Mõõdud, mm

60

82,9

105 65

60

91,5

29,5

Kompaktkaitselülitid

130

45

45

165

225

140 104


120 Kompaktkaitselülitid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Vabastid

Juhtpinge Alapingevabasti Sõltumatu vabasti

230-240 V AC

BZM1-3-XU230-240VAC

158053

BZM1-3-XA230-240VAC

158056

400-440 V AC

BZM1-3-XU400-440VAC

158054

BZM1-3-XA400-440VAC

158057

24 V DC

BZM1-3-XU24VDC

158055

BZM1-3-XA24VDC

158058

Puutekaitsed

Kasutamiseks koos Klemmikate Isolaatorplaadid faaside vahele

BZM1

BZM1-XKSA

112482

BZM1-XKP

109760

BZM2

BZM2-XKSA

118727

BZM2-XKP

118720

BZM3

BZM3-XKSA

158305

BZM3-XKP

158300

Pöördkäepidemed

Kasutamiseks koos Lüliti peale Uksele

BZM1

BZM1-XDV

113168

BZM1-XTVD

112485

Pöördkäepideme pikendusvarras

Kasutamiseks koos Pikkus 400 mm Pikkus 600 mm

BZM1

BZM1-XV4

112486

BZM1-XV6

112487

Abikontaktid

Voolujuhtide ühendustarvikud

Kontaktiskeem BZM1 - 3

1 NO

M22-K10

216376

1 NC

M22-K01

216378

Alus DIN- liistule kinnitamiseks

Kompaktkaitselülitid

Kasutamiseks koos

BZM1

Pöördkäepideme lukustusadapter

Kasutamiseks koos

BZM1

BZM2

Toote nimetus

Tellimiskood

BZM1-XC35

112488

Toote nimetus

Tellimiskood

BZM1-XKAV

152899

BZM2-XKAV

131669

Kirjeldus

Kaablikingad

Tunnelklemmid

Ühendamiseks

tagantpoolt

Laiendusklemmid

Kasutamiseks

koos

BZM1

BZM3

BZM3

BZM3

BZM3

Standard

BZM1-XKS35

113609

NZM3-XKS185

260040

BZM3-XKA1

158303

BZM3-XKR

185301

BZM3-XKV70KB

158302

Laiendatud

BZM1-XKS50

113750

NZM3-XKS240

260041

BZM3-XKA2

158304

-

-


Kilbikorpused

121

Kilbikorpused


Moodulkilbid

122 Moodulkilbid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Plastkilbid BC-...-ECO

Omadused:

• Kaitseaste IP40

• Pind- ja süvispaigalduseks

• Valge või läbipaistva uksega

• Komplekti kuuluvad: korpus, valge või

läbipaistev uks, DIN- liist, N-PE klemmliistud,

paigaldusjuhend

Ridade/ Valge uksega

Läbipaistva uksega

moodulite arv Pinnapealne Süvistatav Pinnapealne Süvistatav

1/5

BC-O-1/5-ECO

280345

BC-U-1/5-ECO

280352

BC-O-1/5-TW-ECO

281649

BC-U-1/5-TW-ECO

281696

1/8

BC-O-1/8-ECO

280346

BC-U-1/8-ECO

280353

BC-O-1/8-TW-ECO

281690

BC-U-1/8-TW-ECO

281697

1/12

BC-O-1/12-ECO

280347

BC-U-1/12-ECO

280354

BC-O-1/12-TW-ECO

281691

BC-U-1/12-TW-ECO

281698

1/18

BC-O-1/18-ECO

280348

BC-U-1/18-ECO

280355

BC-O-1/18-TW-ECO

281692

BC-U-1/18-TW-ECO

281699

2/24

BC-O-2/24-ECO

280349

BC-U-2/24-ECO

280356

BC-O-2/24-TW-ECO

281693

BC-U-2/24-TW-ECO

281710

2/36

BC-O-2/36-ECO

280350

BC-U-2/36-ECO

280357

BC-O-2/36-TW-ECO

281694

BC-U-2/36-TW-ECO

281711

3/36

3/54

BC-O-3/36-ECO

284640

BC-O-3/54-ECO

280351

BC-U-3/36-ECO

284641

-

BC-O-3/36-TW-ECO

284642

BC-O-3/54-TW-ECO

281695

BC-U-3/36-TW-ECO

284643

-

Süvistatavad jaotuskilbid KLV

Omadused:

• Kaitseaste IP30

• Õhukese ja eriti õhukese uksega variandid

• Sisseehitatud lood

• Standardversioonil kruviklemmidega N-PE

klemmliistud

Ridade/

moodulite arv

1/14

2/28

3/42

4/56

3 / 12+2 /

4 / 12+2 / 1

Betoonseina

Õhukese uksega Eriti õhukese

uksega

Standardversioon

KLV-12UPS-F KLV-12UPS-SF

178814 178815

KLV-24UPS-F KLV-24UPS-SF

178816 178817

KLV-36UPS-F KLV-36UPS-SF

178818 178819

KLV-48UPS-F KLV-48UPS-SF

178820 178821

Andmesideversioon

KLV-36UPM-F KLV-36UPM-SF

178830 178831

KLV-48UPM-F KLV-48UPM-SF

178832 178833

Kipsseina

Õhukese uksega Eriti õhukese

uksega

KLV-12HWS-F

178822

KLV-24HWS-F

178824

KLV-36HWS-F

178826

KLV-48HWS-F

178828

KLV-36HWM-F

178834

KLV-48HWM-F

178836

KLV-12HWS-SF

178823

KLV-24HWS-SF

178825

KLV-36HWS-SF

178827

KLV-48HWS-SF

178829

KLV-36HWS-SF

178835

KLV-48HWM-SF

178837

Andmesideversioon:

• 1. rida on varustatud DIN- liistuga, 2.-

3./4. rida on varustatud perforeeritud

montaažplaadiga andmeside- ja

telekomiseadmete paigaldamiseks.

Komplektis on 2 auguga pistikupesa.

Lisatarvikud KLV kilpidele

Moodulkilbid

Kirjeldus

Võtmega lukk

DIN-ava katted

valge, 6 mod.

Kinnituskomplekt

kipsseinale paigaldamiseks

N/PE klemmliist

13 x 0,75 -16 mm 2 (N) ja

13 x 0,75 -16 mm 2 (PE)

Toote nimetus

Tellimiskood

LOCK-KLV

178930

BS-6MB-WH

178978

HWS-KLV

178941

SK-13N/PE-KLV

178906


Moodulkilbid

123

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Plastkilbid Mini ja Micro

Omadused:

• Kaitseaste IP20 (ukseta), IP30 (uksega)

• Pindpaigaldus

• Micro kaane avamine ja sulgemine on

tööriistavaba

• Märgistatud väljapuuritavad avad läbiviikudele

Uksega

Ukseta

Ridade/ Toote Tellimiskood Maandus- Toote Tellimiskood Maandusmoodulite

arv nimetus

klemmid nimetus

klemmid

1/2 MICRO-2 177081 -

1/4 MICRO-4 177065 -

1/2 MINI-2-T 177071 - MINI-2 177066 -

1/3 MINI-3-T 177072 - MINI-3 177067 -

1/4 MINI-4-T 177073 - MINI-4 177068 -

1/5 MINI-5-ST 177074 N MINI-5 177069 -

1/6 MINI-6-ST 177075 N/PE MINI-6 177070 -

Plastkilbid IKA

Omadused:

• Kaitseaste IP65

• Pindpaigaldus

• Muudetava sügavusega DIN-liist

• Ukse käelisus on muudetav

• Märgistatud väljapuuritavad avad läbiviikudele

• Halogeenivaba

Korpus ABS-ist,

uks polükarbonaadist

Polükarbonaadist,

UV- kindel

Ridade/moodulite arv Toote nimetus Tellimiskood Toote nimetus Tellimiskood

1/4 IKA-1/4-ST 174221 IKA-1/4-ST-UV 174187

1/6 IKA-1/6-ST 174222 IKA-1/6-ST-UV 174188

1/8 IKA-1/8-ST 174196 IKA-1/8-ST-UV 174189

1/12 IKA-1/12-ST 174197 IKA-1/12-ST-UV 174190

2/24 IKA-2/24-ST 174198 IKA-2/24-ST-UV 174191

3/36 IKA-3/36-ST 174199 IKA-3/36-ST-UV 174192

1/18 IKA-1/18-ST 174200 IKA-1/18-ST-UV 174193

2/36 IKA-2/36-ST 174201 IKA-2/36-ST-UV 174194

3/54 IKA-3/54-ST 174202 IKA-3/54-ST-UV 174195

NB! UV- kindel versioon on saadaval ka valge läbipaistmatu uksega.

Plekist jaotuskilbid BF

Omadused:

• Kaitseaste IP30

• Materjal: plekk

• N-PE klemmid kuni 125 A

• Komplekti kuuluvad: kilbikest, uks,

DIN- liistud, puutekaitsed, N-PE klemmliistud

Ridade/

moodulite arv

2/48

3/72

4/96

5/120

6/144

4/132

5/165

6/198

Pinnapealne

Süvistatav

Valge Hall Valge Hall

BF-O-2/48-C BF-O-2/48-G-C BF-U-2/48-C BF-U-2/48-G-C

113685 113686 113689 113690

BF-O-3/72-C BF-O-3/72-G-C BF-U-3/72-C BF-U-3/72-G-C

283031 283044 283048 283056

BF-O-4/96-C BF-O-4/96-G-C BF-U-4/96-C BF-U-4/96-G-C

283032 283045 283049 283057

BF-O-5/120-C BF-O-5/120-G-C BF-U-5/120-C BF-U-5/120-G-C

283033 283046 283050 283058

BF-O-6/144-C BF-O-6/144-G-C BF-U-6/144-C BF-U-6/144-G-C

283034 283047 283051 283059

BF-O-4/132-C BF-O-4/132-G-C BF-U-4/132-C BF-U-4/132-G-C

103091 103094 103097 103100

BF-O-5/165-C BF-O-5/165-G-C BF-U-5/165-C BF-U-5/165-G-C

103092 103095 103098 103101

BF-O-6/198-C BF-O-6/198-G-C BF-U-6/198-C BF-U-6/198-G-C

103093 103096 103099 103102

Moodulkilbid


Pinnapealsed universaalkilbid

124 Pinnapealsed universaalkilbid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Metallist pinnapealsed universaalkilbid CS

Omadused:

• Kaitseaste IP66

• Montaažplaat on komplektis

• Uksetihend kvaliteetsest uretaanvahust

• Vastupidav pulbervärv, värvus RAL 7035

• Ukseava servad on keeratud väljapoole, et

vältida vee sattumist kilpi

• Ukse avanemisnurk 120 kraadi

• Ukse käelisus on muudetav

Kõrgus Laius Sügavus

150 200 250 300

250 200

CS-2520/150

111646

- - -

300 200

CS-32/150

111647

- - -

300 300

CS-33/150

111648

CS-33/200

111649

- -

300 400 -

CS-34/200

111680

- -

400 300

CS-43/150

111681

CS-43/200

111682

- -

400 400

CS-44/150

111683

CS-44/200

111684

- -

400 600 -

CS-46/200

111685

CS-46/250

111686

CS-46/300

111687

500 400

CS-54/150

111688

CS-54/200

111689

CS-54/250

111690

-

500 500 - -

CS-55/250

111691

-

600 400

CS-64/150

111692

CS-64/200

111693

CS-64/250

111694

-

600 500

CS-65/150

111695

CS-65/200

111696

CS-65/250

111697

-

600 600 -

CS-66/200

111698

CS-66/250

111699

CS-66/300

111700

600 800 - - -

CS-68/300

111701

700 500 -

CS-75/200

111702

CS-75/250

111703

-

800 400 -

CS-84/200

111704

CS-84/250

111705

-

800 600 -

CS-86/200

111706

CS-86/250

111707

CS-86/300

111708

800 800 -

CS-88/200

111709

-

CS-88/300

111710

800 1000 - - -

CS-810/300

111711

1000 600 - -

CS-106/250

111712

CS-106/300

111713

1000 800 - -

CS-108/250

111714

CS-108/300

111715

1000 1000 - - -

CS-1010/300

111716

1200 600 - -

CS-126/250

111717

-

1200 800 - - -

CS-128/300

1200 1000 - - -

1200 1200 - -

CS-1212/250

111720

111718

CS-1210/300

111719

-

AFP-CS põhjaplaadid läbiviikude paigaldamiseks

Pinnapealsed universaalkilbid

Omadused:

• F3A-... läbiviikudele

• Tihendiga, kaitseaste kuni IP66

• Materjal: pulbervärvitud lehtteras

• Ei sobi kilpidele sügavusega 150 mm

(CS-.../150)

Kilbi laius Avade arv Toote nimetus

Tellimiskood

300 1

AFP-3-CS

112914

400 1

AFP-4-CS

112915

500 1

AFP-5-CS

112916

600 2

AFP-6-CS

112917

800 3

AFP-8-CS

112918

1000 3

AFP-10-CS

112919

1200 2x2

AFP-12-CS

112920


Pinnapealsed universaalkilbid

125

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Lisauksed

DI-...-CS

• Sisemine (topelt)uks juht- ja indikatsiooniseadmete

paigaldamiseks

• Materjal: pulbervärvitud lehtteras

DT-...-CS

DS-...-CS

• Kaitseaste IP66 (nii klaasiga kui klaasita)

• Materjal: pulbervärvitud lehtteras

• Ilma hingede ja lukuta

Laius x kõrgus Sisemine uks Väline uks klaasiga Väline uks

250 x 200

DI-2520-CS

138660

DT-2520-CS

140480

DS-2520-CS

140505

300 x 200

DI-3020-CS

138661

DT-3020-CS

140481

DS-3020-CS

140506

300 x 300

DI-3030-CS

138662

DT-3030-CS

140482

DS-3030-CS

140507

300 x 400

DI-3040-CS

138663

DT-3040-CS

140483

DS-3040-CS

140508

400 x 300

DI-4030-CS

138664

DT-4030-CS

140484

DS-4030-CS

140509

400 x 400

DI-4040-CS

138665

DT-4040-CS

140485

DS-4040-CS

140510

400 x 600

DI-4060-CS

138666

DT-4060-CS

140486

DS-4060-CS

140511

500 x 400

DI-5040-CS

138667

DT-5040-CS

140487

DS-5040-CS

140512

500 x 500

DI-5050-CS

138668

DT-5050-CS

140488

DS-5050-CS

140513

600 x 400

DI-6040-CS

138669

DT-6040-CS

140489

DS-6040-CS

140514

600 x 500

DI-6050-CS

138670

DT-6050-CS

140490

DS-6050-CS

140515

600 x 600

DI-6060-CS

138671

DT-6060-CS

140491

DS-6060-CS

140516

600 x 800

DI-6080-CS

138672

DT-6080-CS

140492

DS-6080-CS

140517

700 x 500

DI-7050-CS

138673

DT-7050-CS

140493

DS-7050-CS

140518

800 x 400

DI-8040-CS

138674

DT-8040-CS

140494

DS-8040-CS

140519

800 x 600

DI-8060-CS

138675

DT-8060-CS

140495

DS-8060-CS

140520

800 x 800

DI-8080-CS

138676

DT-8080-CS

140496

DS-8080-CS

140521

800 x 1000

DI-80100-CS

138677

DT-80100-CS

140497

DS-80100-CS

140522

1000 x 600

DI-10060-CS

138678

DT-10060-CS

140498

DS-10060-CS

140523

1000 x 800

DI-10080-CS

138679

DT-10080-CS

140499

DS-10080-CS

140524

1000 x 1000

DI-100100-CS

138680

DT-100100-CS

140500

DS-100100-CS

140525

1200 x 600

DI-12060-CS

138681

DT-12060-CS

140501

DS-12060-CS

140526

1200 x 800

DI-12080-CS DT-12080-CS DS-12080-CS

138682

140502

140527

1200 x 1000

DI-120100-CS

138683

DT-120100-CS

140503

DS-120100-CS

140528

1200 x 1200

DI-120120-CS

138684

DT-120120-CS

140504

DS-120120-CS

140529

Montaažplaadi sügavusadapterid

• Montaažplaadi sügavuse reguleerimine 25 mm

sammuga

• Kinnituselemendid on komplektis

Kilbi sügavus

150

200

250

300

Toote nimetus

Tellimiskood

DAS-SET/150-CS

138656

DAS-SET/200-CS

138657

DAS-SET/250-CS

138658

DAS-SET/300-CS

138659

Pinnapealsed universaalkilbid


126 Pinnapealsed universaalkilbid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Meeterkeermega läbiviigud

Universaalsed lukud

• Kontramutri ja tihendiga

• Kaitseaste kuni IP68

• Materjal: halogeenivaba polüamiid

• Tulepüsivus V2 UL94 järgi

• Värvus: RAL 7035

Läbiviik

Kaabli välisläbimõõt,

mm

M12 3-7

M16 4,5-10

M20 6-13

M25 9-17

M32 13-21

Toote nimetus

Tellimiskood

V-M12

215078

V-M16

215077

V-M20

206910

V-M25

206911

V-M32

206912

• Lukukorpus ja keel on metallist

• Sobib nii sise- kui välistingimustesse

• Paigaldamiseks läbi standardse lukuava

mõõtudega 22,5 x 20,4 mm

Võtme tüüp

Kahe hambaga, 3mm

Kahe hambaga, 5 mm

Silinderlukk kahe võtmega

Toote nimetus

Tellimiskood

LC-DBIT3-CS

133102

LC-DBIT5-CS

133103

LC-ZSBIT-CS

133104

Läbiviiguplaadid

• Värvus: RAL 7035

• Kaitseaste IP66

Tüüp Avad kaablitele Toote nimetus

Tellimiskood

Eelpuuritud avadega,

40 kaabilt 10-13 mm

neopreentihendiga

4 kaablit 17-21 mm

2 kaablit 27-30 mm

F3A-D

010145

Avadeta plaat -

F3A-0

074182

Seinakinnitusklambrid

• Kilpide kinnitamiseks seinale

• Saab kinnitada vertikaalselt ja horisontaalselt

• Materjal: tsingitud lehtteras

• Komplektis: 4 klambrit, kinnitustarvikud ja

IP66 tihend

Toote nimetus Tellimiskood

WFB-SET-CS 112639

DIN- liistu kinnitusklamber, kaldega

• Materjal: tsingitud lehtteras

• Sobib DIN- liistude TS35X7,4 kinnitamiseks

• Komplektis 1 tk

Toote nimetus Tellimiskood

TS1-BRA-CS 138772

Pinnapealsed universaalkilbid

DIN- liist

Toote nimetus Tellimiskood

TS35X7,5 53030


Jaotuskilbid XVTL

Jaotuskilbid XVTL

127

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Jaotuskilbid XVTL

Eaton pakub standardsetest detailidest kokkumonteeritavat kilbisüsteemi XVTL nimivooluga kuni 2500 A

Standardsete detailide kasutamine võimaldab säästa kulusid ladustamisele ja transpordile.

XVTL kilbid võivad olla eraldiseisvad või liidetud üheks suureks paneeliks nii pea- kui juhtkilbina.

Kilpidesse saab paigaldada erinevaid komponente alates moodulautomaatidest ja kontrolleritest kuni

õhklülititeni välja. Kilpide projekteerimise lihtsustamiseks on välja arendatud spetsiaalne tarkvara

E-Config.

Omadused:

• Modulaarne ülesehitus

• Sobib nii peakilbiks kui ka eraldiseisvaks jaotuskilbiks

• Sobib nii Profi+ kui xEnergy tooteperekondadega

• Kõik vajalikud kinnitusvahendid on komplektis

• Kaitseaste IP40 ja IP55

• Kilpide kõrgused 1400, 1600, 1800 ja 2000 mm

• Kilpide sügavused 300-800 mm

• Projekteerimiseks saab kasutada Eatoni poolt välja töötatud projekteerimistarkvara

Jaotuskilbid XVTL


128 Jaotuskilbid XVTL

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

XVTL – universaalne jaotuskilpide süsteem

Külgseinad

XAW... (IP55)

Montaažinurgad vertikaalprofiilide või XVTL-BRA

montaažplaadi kinnitamiseks

Montaažplaadid BPZ-MPL, kõrgusega

100, 200, 300, 400, 500 mm

Montaažplaat õhklüliti IZM paigaldamiseks

Horisontaalne profiil XVTL-MP-.-MIB

XVTL-BRA

Horisontaalne profiil XVTL-HP, XVTL-HP/L

XVTL-VP

Vertikaaltalad XSFH

Montaažinurgad XVTL-BRA/IC250 montaažplaadi

kinnitamiseks

Montaažinurgad montaažplaatide XVTL-BRA/M,

XVTL-BRA/L täiendavaks kinnitamiseks kilbi

keskelt

Vertikaaltalad

XVTL-VP pikkustega

475, 975 ja 1850 mm

XVTL-BRA

Sokkel XVTL-SO..., kõrgustega

100 ja 200 mm

Sokli külgseinad XVTL-SO100/S..,

XVTL-SO200/S...

Jaotuskilbid XVTL

Sokli esipaneel

XVTL-SO100/F...

XVTL-SO200/F...


Jaotuskilbid XVTL

129

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Kinnine katus

XSPTC... (IP55)

Katus XSPTF (IP55) avadega

läbiviikude F3A jaoks

Kilbi raam XSFB

Ukse piiraja XVTL-DA, gaasamortisaatoriga

Uksekäepide kolme punkti lukustussüsteemiga. Vajadusel saab

komplekteerida silinderlukuga.

Hinged

Ukse avanemisnurk üle 105°

Lihtne ust paigaldada ja eemaldada

Kaablikinnituslatt

Põhjaplaadid XSPBAC

Sügavus 35 või 110 mm

Põhjaplaadid XSPBA

Vahtkummist ribaga läbiviik kaablitele

Sügavus muudetav 60-75 mm

Põhjaplaadid XVTL-BP/JL...

Vahtkummist ribaga läbiviik kaablitele

Sügavus muudetav 90-105 mm

Jaotuskilbid XVTL


130 Jaotuskilbid XVTL

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Jaotuskilbid XVTL


xEnergy

xEnergy

131

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

xEnergy

Tüüptestitud kilbisüsteem

Kolm võimalust säästmiseks

Suurepärane laiendatavus

Eaton pakub tüüptestitud

kilbisüsteemi xEnergy - see on

mitmekülgne kilbisüsteem, mida

saab edukalt kasutada

elektrienergia jaotamiseks,

mootorikeskustena ja

juhtkilpidena.

xEnergy kontseptsioon on tulevikku

vaatav - see on välja töötatud

rahuldama ajas muutuvaid ja

suurenevaid vajadusi. xEnergy

süsteem sobib elektrienergia

jaotamiseks süsteemides

nimivooluga kuni 5000 A ja on

optimeeritud olema efektiivne ning

säästlik paljude eri tüüpi projektide

teostamisel.

Moodulsüsteemil põhinev

ülesehitus tagab selle, et iga eri

funktsiooniga moodul on

igakülgselt läbi mõeldud ning

sobitatud parimal võimalikul viisil

kilbi latistuse ja üldise struktuuriga,

mida toetab spetsiaalselt välja

töötatud projekteerimistarkvara.

Standardiseeritud moodulite

kasutamine hoiab kokku nii ruumi

kui projekteerimisele ning

montaažile kuluvat aega ning

lihtsustab oluliselt süsteemi kui

terviku haldamist.

xEnergy süsteemi kasutamine

annab kliendile lisaks muudele

eelistele ka teadmise, et Eatoni

tooted ja lahendused on alati

tehnoloogilselt kaasaegsed ning

nende töökindluses ja ohutuses

võib kindel olla.

xEnergy on tehniliselt keerukas,

kuid ökonoomne lahendus, mis

võimaldab teostada ka keerulisi

energia jaotuse- ja

kaitsefunktsioone.

xEnergy


132 xEnergy

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

5 varianti, maksimaalne paindlikkus

Sisendsektsioon XP

• Sisend-, väljund- ja sektsioneerivate lülitite

paigaldamiseks

• Sektsioonidevaheline eraldusklass kuni

klass 4

• Kaablite suunad nii alt kui ülevalt

• Ettevalmistatud läbiviiguavad kaablitele

välistavad vajaduse puurimiseks

Statsionaarsed väljundsektsioonid XF

• Väljundfiidrid kaitselülitite, sulavkaitsmete

või koormuslahklülititega nimivooluga kuni

630 A

• Sektsioonidevaheline eraldusklass kuni

klass 4

• Eri funktsiooniga väljundid – juhtplokid,

mootoriväljundid, väikepinge jne

Universaalsed seadmesektsioonid XG

• Võimsusteguri kompensaatorid

• Moodulkomponentidel põhinevad

elektrijaotussüsteemid

• SASY60i ja xStart komponentidel põhinevad

elektrijaotussüsteemid

• Montaažplaadile paigaldatud erilahendused

Sektsioneeritud väljundid XR

• Väljundfiidrid kaitselülitite või jadavinnakutega nimivooluga kuni 630 A

• Tühjad väljundmoodulid erilahenduste jaoks

• Pistikühendusega kaitselülitite ja jadavinnakute vahetamine on

võimalik pinge all

• Sektsioonidevaheline eraldusklass kuni klass 4

• Aitab kokku hoida hooldusele ja remondile kuluvat aega

Väljatõmmatavate väljundmoodulitega sektsioonid XW

• Kaitselülititega väljundid nimivooluga kuni 630 A

• Väljundid mootorite juhtimiseks võimsusega kuni 250 kW

• Tühjad moodulid erilahenduste jaoks

• Kõik väljundmoodulid on standardiseeritud

• Väljundmooduleid saab vahetada pinge all

• Sektsioonidevaheline eraldusklass kuni klass 4

• Moodulite asendi indikatsioon – tööasend, testasend, väljatõmmatud

asend

• Lihtne hooldada – komponentide vahetamiseks ei ole vaja

spetstööriistu

• Väljatõmmatavate moodulite kasutamine võimaldab viia katkestuste

kestuse miinimumini.

xEnergy


Tööstusautomaatika komponendid

133

Tööstusautomaatika komponendid


134 Tööstusautomaatika komponendid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Programmeeritavad operaatorpaneelid (HMI/PLC)

Operaatorpaneelid (HMI)

XV102 – kompaktne ja efektiivne

puuteekraaniga operaatorpaneel

• Suure jõudlusega 400 MHz RISC protsessor

• Sisseehitatud mälumahtu 128 MB saab

laiendada SD mälukaardiga

• Montaažisügavus 35 mm

• Liidesed: Ethernet, CAN, Profibus, RS232 või

RS485, SmartWire-DT

• Takistuslik puuteekraan

• Sisemise PLC-ga või ainult

visualiseerimisfunktsiooniga mudelid

XV 112/152 – metallkorpuses

operaatorpaneelid

• 5,7“, 7“ 8,4“ või 10,4“ diagonaaliga

TFT ekraan

• Metallkorpus

• Takistuslik puuteekraan

• Sisemise PLC-ga või ainult

visualiseerimisfunktsiooniga mudelid

• Liidesed: Ethernet, CAN, Profibus, RS232 või

RS485, SmartWire-DT

XV400/XVS400 – laiendatud

kommunikatsiooniprotokollide valikuga

operaatorpaneelid

• Adaptiivne anduritehnoloogia

• Vastupidav infrapunasensoriga puuteekraan

• Ekraanid diagonaaliga 5,7“-15“

• Saadaval ka takistusliku puuteekraaniga

versioonid

• Saadaval roostevabast terasest esipaneeliga

• Liidesed: Ethernet, CAN, Profibus, RS232

• Laiendatav kommunikatsioonimooduliga,

millel on üle 100 erineva

andmeedastusprotokolli

XP700 tööstuslikud arvutid

• Arvuti, mis sobib tööstuskeskkonda,

varustatud puutetundliku ekraaniga

• Ekraanid diagonaaliga 8,4“-15“

• Sisseehitatud kaheksa erinevat

andmeedastusprotokolli

• Windows XP või Windows XP Embedded

operatsioonisüsteemiga

• Laiendatav välise kõvakettaga suurte SCADA

süsteemide juhtimiseks

• 4 USB liidest

XV300

• 7" või 10,1" diagonaaliga laiekraan

• Paneelile paigaldatav ja tagantkinnitusega

versioon

• Õhuke, ruumisäästlik korpus

• Ekraani võib paigaldada nii vertikaal- kui

horisontaalsuunaliselt

• Võimas graafikamoodul

• Liidesed: CANopen, Ethernet/IP, EtherCAT,

Modbus(TCP/RTU), Profibus, SmartWire-DT

• Lisatud on ekraanifunktsioonid nagu lehitsemine,

kerimine ja kahe sõrmega suumimine

Sisend- väljundmoodulid

XI/ON gateway’d

• Kruvi- või vedruklemmidega alusmoodulid

• Mehaanilised blokeeringud välistavad

moodulite valesti paigaldamise

XN300

XI/ON ECO moodulid

Tööstusautomaatika komponendid

• XI/ON gateway’d ühilduvad CANopen,

Profibus-DP, DeviceNet ja Ethernet

protokollidega

• Sobivad kõikide tööväljasiinidega

• Seadistatav ilma kontrollerit ühendamata

• I/O Assistant tarkvara moodulite

konfigureerimiseks

• Diagnostika võimalus

XI/ON moodulid

• Moodulid on protokollist sõltumatud

• Kiire vahetamise võimalus (hot swap),

juhtmeklemmid on mooduli pesade küljes

• Kanalite suur tihedus (kuni 16 DI/DO kanalit

12,5 mm laiusel moodulil)

• Juhtmete ühendamine vedruklemmidega

• 8 või 16 kanalit mooduli kohta

Gateway

• Liides: CANopen

• Adresseerimine mikrolülititega

• Andmeedastuskiirused 10, 20, 50, 125, 250,

500, 800, 1000 kBit/s

• Võimalus ühendada kuni 32 moodulit

I/O moodulid

• Kanalite suur tihedus (kuni 20 DI/DO kanalit

mooduli kohta)

• XN300 Assist tarkvara moodulite

konfigureerimiseks

• Seadistatav ilma kontrollerit ühendamata

• Juhtmete ühendamine vedruklemmidega


Tööstusautomaatika komponendid

135

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Tööstuskontrollerid

EC4P programmeeritav kontroller

Modulaarne PLC XC101

Modulaarne PLC XC201/202

• Laiendatav: digitaal- ja analoogsisendid/

väljundid

• Kommunikatsiooniprotokollid: CANopen

(master/slave), AS-I, Profibus-DP, DeviceNet

ja Ethernet (slave)

• Modulaarne PLC väikese ja keskmise

suurusega süsteemide ehitamiseks

• Laiendatav kuni 15 XI/OC mooduliga

• Pesa SD kaardile

• RS232 ja CANopen liidesed

• RS232, CANopen ja Ethernet liidesed

• 32-bitine RISC protsessor

• Pesa SD kaardile

• Sisseehitatud veebiserver

Programmeeritav relee easy ja MFD-Titan ekraan

easy500

easy700

• Väikeste süsteemide ehitamiseks, kuni 12 sisendi/väljundiga

• Programmeeritav nii arvuti abiga kui ka otse relee ekraanilt

• 128 käsurida, mis koosnevad 3-st kontaktelemendist ja ühest

täiturelemendist

• Multifunktsionaalsed aegreleed, impulssreleed, loendurid, analoogkomparaatorid,

nädala- ja aastakellad, väärtuste sisestamine ja kuvamine

• Etherneti liides (programmeerimise ja OPC serveri võimalus)

• Saadaval venekeelse kasutajaliidesega

• Väikese ja keskmise suurusega süsteemide ehitamiseks, kuni 40

sisendi/väljundiga

• Sama funktsionaalsus nagu easy500-l

• Laiendamisvõimalus ka eemal asuvate moodulitega

• Profibus, CANopen, DeviceNet, AS-I kommunikatsiooniprotokollid

(slave)

• Ethernet liides (programmeerimise ja OPC serveri võimalus)

• Saadaval venekeelse kasutajaliidesega

easy800

easy800-SWD

• Keskmiste ja suuremate süsteemide ehitamiseks, nii suletud kui avatud

konfiguratsiooniga, kuni 328 sisendi/väljundiga

• Sama funktsionaalsus nagu easy700-l

• Palju lisafunktsioone, nagu PID regulaator, aritmeetilised funktsioonid,

kiired sisendid (5 kHz), PWM väljund

• 256 käsurida, mis koosnevad 4-st kontaktelemendist ja ühest

täiturelemendist

• Digitaal- ja analoog laiendusmoodulid

• Sisseehitatud easyNet liides (kuni 8 seadet, võrgukaabli pikkus kuni

1000 m)

• Profibus, CANopen, DeviceNet, AS-I kommunikatsiooniprotokollid

(slave)

• Ethernet liides (programmeerimise ja OPC serveri võimalus)

• Saadaval venekeelse kasutajaliidesega

• Ühendab endas easy800 funktsionaalsuse ja SmartWire-DT liidese

• Andmevahetus ja SmartWire-DT võrguseadmete toide läbi

SmartWire-DT liidese

• Võimalik ühendada kuni 99 SmartWire-DT seadet ja

166 sisendit/väljundit, lisaks täiendavalt nelja kiiret sisendit, millest

kahte saab kasutada kiirete väljunditena

• easyNet võimalus

• Järjestikport programmerimiseks, lisaekraani või puuteekraani

ühendamiseks või Ethernetiga ühendumiseks

Tööstusautomaatika komponendid


136 Tööstusautomaatika komponendid

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

MFD-Titan ekraan

Protsessor MFD-CP8/CP10

• Eraldiseisev ekraan, nuppudega või ilma, paigutamiseks kilbi uksele

või juhtpaneelile kuni 5 m kaugusele juhtseadmest

• Sobib laiendusekraaniks kõigile easyRelay seeria seadmetele

• Võimaldab infot kuvada ja sisestada

• Võimalus tellida koos kliendi graveeringutega

• Saadaval venekeelse kasutajaliidesega

MFD-Titan sisend/väljundmoodul

• Ühendab endas easy800 funktsionaalsuse ja suurema ekraani

• Lisavõimalusena easyNet liides

easyPower toiteplokk

• 12 digitaalsisendit, millest 4 saab kasutada analoogsignaalide jaoks

• 4 relee- või transistorväljundit

• Sisend/väljundmoodul temperatuuri mõõtmise funktsiooniga (Pt100,

Ni1000)

• Sisendpinge 86-264 V AC

• Väljundpinge 24 V DC

• Väljundvool kuni 4,2 A

Tööstusautomaatika komponendid


Pingekvaliteedi tagamine

137

Pingekvaliteedi tagamine


138 Pingekvaliteedi tagamine

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Milleks on UPS vajalik?

Katkematu toite allikas (UPS) kaitseb arvutustehnikat ja teisi elektritarviteid

elektrivõrgus esineda võivate häirete eest.

UPS-id täidavad kolme peamist eesmärki:

1. Riistvara kaitsmine liigpingeimpulsside eest. Paljud UPS-i mudelid

parandavad pinge kvaliteeti ka normaaltalitlusel.

2. Kaitse andmete kadumise ja riknemise vastu. Ilma UPS-i kasutamta on

oht arvutisüsteemi ootamatuks väljalülitumiseks, mis võib põhjustada

andmete kahjustumise või täieliku kadumise. UPS-i ja koormuse haldamise

tarkvara abil saab arvutisüsteemi korrektselt välja lülitada.

UPS-i topoloogiad

3. Arvutivõrkude ja rakenduste pideva töö tagamine ja katkestuste viimine

miinimumini. UPS-i saab lisada ka generaatoriga varustatud

elektrisüsteemile. See tagab pideva toite ajavahemikul, mis kulub

generaatori käivitumiseks peale toitekatkestust.

Milline on parim valik Sinu kliendile?

Erinevad UPS-i topoloogiad pakuvad erineva tasemega kaitset. Sobivaima lahenduse leidmiseks tuleb arvesse võtta palju erinevaid faktoreid: kui suur

peab olema süsteemi töökindlus, millist tüüpi seadmeid kasutatakse, millised on keskkonnatingimused jne. Kuigi kõik kolm allpool toodud topoloogiat

täidavad IT seadmete nõudmised sisendpinge kvaliteedi osas, on nende tööpõhimõtted ja akude parameetrid küllaltki erinevad.

Passiiv- või offline UPS-e kasutatakse peamiselt

personaalarvutite kaitsmiseks pingekatkestuste, pinge langemise

ja liigpingeimpulsside vastu. Normaalrežiimis toidetakse tarbijat

otse toitevõrgust, väljundpinge on filtreeritud. Akusid laaditakse

toitevõrgust. Pingekatkestuse või kõikumise korral lülitatakse

tarbija akutoitele. Selline lahendus on odav ja piisav

kontoriseadmetele. Samas ei ole seda mõistlik kasutada viletsa

pingekvaliteediga kohtades (nt tööstuspiirkonnad) ja kohtades, kus

pingekatkestused on sagedased.

AC to DC

Rectifier

AC to DC

Rectifier

Buck Boost

AC to DC

Rectifier

Battery

DC to AC

Inverter

Battery

DC to AC

Inverter

DC to AC

Inverter

Pingestabiliseerimisfunktsiooniga, siinusväljundiga UPS-e

kasutatakse peamiselt ettevõtete arvutivõrkude ja IT lahenduste

kaitsmiseks pingekatkestuste, pinge kõikumiste,

liigpingeimpulsside, ning ala- ja ülepinge vastu. Normaalrežiimis

jälgib UPS toitepinge kvaliteeti ja reageerib esinevatele häiretele.

Toitepinge kõikumine kompenseeritakse. Sellise lahenduse

peamiseks eeliseks on pinge reguleerimise võimalus ilma akusid

koormamata.

Buck Boost

AC to DC

Rectifier

Buck Boost

AC to DC

Rectifier

AC to DC

Rectifier

Battery

DC to AC

Inverter

Battery

DC to AC

Inverter

Battery

Internal Static Bypass

DC to AC

Inverter

Battery

AC to DC

Rectifier Internal Static Bypass DC to AC

Inverter

Pingekvaliteedi tagamine

Topeltmuundamisega, siinusväljundiga UPS-id tagavad pideva

kaitse kõigi üheksa peamise toitepinge kvaliteedi probleemi vastu.

See kindlustab katkematu, kvaliteetse väljundpinge sõltumata

toitevõrgus esineda võivatest häiretest. Toitepinge alaldatakse ja

vaheldatakse seejärel uuesti, mis tähendab et tarbija ei ole enam

toitevõrguga otse seotud. Topeltmuundamisega UPS-e võib

kasutada kõigi seadmetüüpide toiteks, kuna väljundpinge on

täiesti stabiilne ka akutoitele üleminekul.

Normaalrežiim

Akutoide

Battery

AC to DC

Rectifier Internal Static Bypass DC to AC

Inverter

AC to DC

Rectifier

Battery

DC to AC

Inverter

Battery


Pingekvaliteedi tagamine

139

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Üheksa peamist toite kvaliteedi probleemi, mille eest UPS kaitset pakub

Eatoni UPS-id pakuvad kaitset kõigi peamiste toite kvaliteedi probleemide vastu, mis on loetletud allpool. UPS-id on välja töötatud selleks, et täita büroode,

arvutisüsteemide, andmekeskuste, telekommunikatsiooniettevõtete, tervishoiuasutuste ja tööstuse nõudmisi elektriga varustamise kvaliteedi, energia

jaotamise ja haldamise osas.

Kodu- ja väikeste kontorite (SOHO) jaoks pakub Eaton soodsaid lahendusi nagu Eaton 3S ja Eaton Ellipse ECO UPS-id, mis on mõeldud väikeste IT

seadmete kaitseks. Missioonikriitiliste seadmete ja süsteemide, nagu võrguserverite ja blade serverite kaitseks pakub Eaton

pingestabiliseerimisfunktsiooniga ja topeltmuundamisega UPS-e, nagu Eaton 5PX, 9130, Evolution, EX, MX, MX Frame, 93PS, 9390, 9395 ja BladeUPS.

Probleem Definitsioon* Põhjus* Lahendus

1

2

3

4

5

6

Toite katkestus

Pinge langemine

Liigpingeimpulss

Alapinge

Ülepinge

Müra toitevõrgus

Toite täielik kadumine

Lühiajaline toitepinge langus

Lühiajaline toitepinge tõus

Nimipingest madalam

toitepinge, mis võib kesta

mõnest minutist päevadeni

Nimipingest kõrgem toitepinge,

mis võib kesta mõnest minutist

päevadeni.

Kõrgsageduslikud indutseeritud

häired

Võib olla põhjustatud näiteks probleemidest

ülekandevõrgus või välgulöögist

Võib olla põhjustatud näiteks mõne suurema

tarbija käivitamisest või ümberlülitustest

jaotusvõrgus. Pinge langemine võib

põhjustada häireid seadmete töös ja

kahjustada riistvara.

On enamasti põhjustatud välgulöögist

lähipiirkonnas. Liigpingeimpulss põhjustab

peaaegu alati andmekadu ja kahjustab

riistvara.

Selline olukord võib esineda ülekoormatud

võrkudes ja põhjustada tõsiseid häireid

arvutite töös

Selline olukord võib esineda tarbimise

ootamatu languse korral ja võib kahjustada

riistvara.

Toitepinge häired, mis võivad olla põhjustatud

näiteks keevitusagregaatide ja raadiosaatjate

poolt. Sellised häired põhjustavad ebatüüpilisi

ja raskesti leitavaid vigu arvutustehnika töös.

3- da seeria UPS-id, 1- faasilised

5- da seeria UPS-id, 3- faasilised

9- da seeria UPS-id, 1- ja 3- faasilised

7

Sageduse

kõikumine

Ebastabiilne toitesagedus

Esineb peamiselt vaid generaatoritoitel olevas

võrgus või väiksemate koostootmisjaamade

võrku ja võrgust välja lülitamisel. Sageduse

kõikumine põhjustab vigu arvutustehnika

töös, andmete kadu ja kahjustab riistvara.

8

Lülitustransient

Väga lühiajaline toitepinge

langemine

Enamasti mõne nanosekundi pikkused toite

katkestused

9

Kõrgemad

harmoonilised

Kõrvalekalded toitepinge

sinusoidaalsest lainekujust

Võib olla põhjustatud sagedusmuunduritest ja

ka näiteks kontoritehnikast, millel on

impulsstoiteplokid. Põhjustab

andmevahetushäireid, seadmete

ülekuumenemist ja kahjustab riistvara.

* IEEE E-050R & vana FIPS PUB 94

Pingekvaliteedi tagamine


140 Pingekvaliteedi tagamine

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Eaton 3S

• Topoloogia: Offline

• Võimsustegur: 0,6

• Formaat: Minitorn

• Sisendpistik: C14

• Siinusväljund: Ei

• Energia mõõtmine: Ei

• ABM: Ei

• Pikendatud tööaeg (EBM): Ei

• Eraldi lülitatavad väljundid: Ei

• Andmevahetuspordid: USB

• Võrguühendus: Ei

• Garantii: 2 aastat

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood

550 330 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 3S 550 IEC 3S550IEC

700 420 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 3S 700 IEC 3S700IEC

550 330 (3) Schuko, (3) Schuko liigpingekaitsega Eaton 3S 550 DIN 3S550DIN

700 420 (3) Schuko, (3) Schuko liigpingekaitsega Eaton 3S 700 DIN 3S700DIN

Eaton Ellipse ECO

• Topoloogia: Offline

• Võimsustegur: 0,6

• Formaat: Minitorn

• Sisendpistik: C14

• LCD: Ei

• Siinusväljund: Ei

• Energia mõõtmine: Ei

• ABM: Ei

• Pikendatud tööaeg (EBM): Ei

• Eraldi lülitatavad väljundid: Ei

• Võrguühendus: Ei

• Garantii: 2 aastat

Lisaseadmed

• ELRACK Eaton Ellipse Rack Kit (kapiadapter)

• ELWALL Eaton Ellipse wall-mount kit (seinakinnitusadapter)

Pingekvaliteedi tagamine

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad

Andmevahetuspordid

Toote nimetus

Tellimiskood

500 300 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega - Eaton Ellipse ECO 500 DIN EL500DIN

650 400 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega - Eaton Ellipse ECO 650 DIN EL650DIN

650 400 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN EL650USBDIN

800 500 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN EL800USBDIN

1200 750 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 1200 USB DIN EL1200USBDIN

1600 1000 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega USB Eaton Ellipse ECO 1600 USB DIN EL1600USBDIN


Pingekvaliteedi tagamine

141

Ülevaatekataloog

www.eaton.ee

Eaton 5E

• Topoloogia:

Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

• Võimsustegur: 0,6

• Formaat: Torn

• Sisendpistik: C14

• LCD: Ei

• Siinusväljund: Ei

• Energia mõõtmine: Ei

• ABM: Ei

• Pikendatud tööaeg (EBM): Ei

• Eraldi lülitatavad väljundid: Ei

• Võrguühendus: Ei

• Garantii: 2 aastat

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Andmevahetuspordid Toote nimetus Tellimiskood

500 300 (4) C13 - Eaton 5E 500i 5E500i

650 360 (4) C13 - Eaton 5E 650i 5E650i

650 360 (4) C13 USB Eaton 5E 650i USB 5E650iUSB

850 480 (4) C13 USB Eaton 5E 850i USB 5E850iUSB

1100 660 (6) C13 USB Eaton 5E 1100i USB 5E1100iUSB

1500 900 (6) C13 USB Eaton 5E 1500i USB 5E1500iUSB

2000 1200 (6) C13 USB Eaton 5E 2000i USB 5E2000iUSB

650 360 (2) C13, (1) Schuko - Eaton 5E 650i DIN 5E650iDIN

650 360 (2) C13, (1) Schuko USB Eaton 5E 650i USB DIN 5E650iUSBDIN

850 480 (2) C13, (1) Schuko USB Eaton 5E 850i USB DIN 5E850iUSBDIN

Eaton 5S

• Topoloogia:

Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

• Võimsustegur: 0,6

• Formaat: Torn

• Sisendpistik: C14

• LCD: Ei

• Siinusväljund: Ei

• Energia mõõtmine: Ei

• ABM: Ei

• Pikendatud tööaeg (EBM): Ei

• Eraldi lülitatavad väljundid: Ei

• Andmevahetuspordid: USB

• Võrguühendus: Ei

• Garantii: 2 aastat

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood

550 330 (3) C13, (1) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 550i 5S550i

700 420 (3) C13, (3) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 700i 5S700i

1000 600 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 1000i 5S1000i

1500 900 (4) C13, (4) C13 liigpingekaitsega Eaton 5S 1500i 5S1500i

Pingekvaliteedi tagamine


142 Pingekvaliteedi tagamine

www.eaton.ee

Ülevaatekataloog

Eaton Ellipse PRO

• Topoloogia:

Pingestabiliseerimisfunktsiooniga

• Võimsustegur: 0,6

• Formaat: Torn/ Kapp 2U

• Sisendpistik: C14

• LCD: Jah

• Siinusväljund: Ei

• Energia mõõtmine: Ei

• ABM: Ei

• Pikendatud tööaeg (EBM): Ei

• Eraldi lülitatavad väljundid: Ei

• Andmevahetuspordid: USB

• Võrguühendus: Ei

• Garantii: 3 aastat

Lisaseadmed

• ELRACK Eaton Ellipse Rack Kit (kapiadapter)

• ELWALL Eaton Ellipse wall-mount kit (seinakinnitusadapter)

Võimsus (VA) Võimsus (W) Väljundpesad Toote nimetus Tellimiskood

650 400 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 650 DIN ELP650DIN

850 510 (3) Schuko, (1) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 850 DIN ELP850DIN

1200 750 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 1200 DIN ELP1200DIN

1600 1000 (4) Schuko, (4) Schuko liigpingekaitsega Eaton Ellipse PRO 1600 DIN ELP1600DIN

650 400 (3) C13, (1) C13 liigpingekai