19.04.2018 Views

POTEP PO LENARŠKI OBČINI

Avtor: Rok Zavernik

Avtor: Rok Zavernik

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Turistični vodnik 2018<br />

Seminarska naloga<br />

<strong><strong>PO</strong>TEP</strong> <strong>PO</strong> <strong>LENARŠKI</strong> <strong>OBČINI</strong><br />

Avtor: Rok Zavernik<br />

Mentor: Nela Zorko<br />

Šola: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor<br />

Marec, 2018


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

KAZALO<br />

KAZALO ................................................................................................................................... 2<br />

KAZALO SLIK .......................................................................................................................... 3<br />

UVOD ........................................................................................................................................ 4<br />

OBČINA LENART .................................................................................................................... 5<br />

ČASOVNI RAZ<strong>PO</strong>RED ............................................................................................................ 6<br />

ODSEKI VODENJA <strong>PO</strong> PROGRAMU .................................................................................... 7<br />

ČASOVNICA VODENJA ......................................................................................................... 8<br />

OPIS ODSEKOV VODENJA .................................................................................................... 9<br />

1. Odsek: Voličina ............................................................................................................... 9<br />

2. Odsek: Lenart ................................................................................................................ 10<br />

3. Odsek: Hrastovec .......................................................................................................... 12<br />

4. Odsek: Močna ............................................................................................................... 13<br />

PRILOGE ................................................................................................................................. 14<br />

CENA IZLETA ........................................................................................................................ 16<br />

INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE ......................................................... 16<br />

VIRI .......................................................................................................................................... 17<br />

2


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

KAZALO SLIK<br />

Slika 1: Grb Občine Lenart ........................................................................................................ 5<br />

Slika 2: Zemljevid poti ............................................................................................................... 7<br />

Slika 3: Cerkev Svetega Ruperta .............................................................................................. 14<br />

Slika 4: Lenart .......................................................................................................................... 14<br />

Slika 5: Hrastovec .................................................................................................................... 15<br />

Slika 6: Gostilna Šiker .............................................................................................................. 15<br />

3


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

UVOD<br />

Občina Lenart-znana, a še vedno ne dovolj, še vedno ne tako, kot bi morala biti. Samo območje<br />

je bilo odkrito že za časa Rimljanov, temu pričajo razna najdišča. Pomembno strateško mesto<br />

in prizorišče raznih grajskih spletk ter zvitih graščakov v srednjem veku. Tako sam kraj kot<br />

občina se ponašata z izredno bogato zgodovino in nekoliko mirnejšo ter prijetnejšo sedanjostjo.<br />

Osvajanje ozemlji pod vodstvom Julija Cezarja? Ne, Lenartu to ni bilo po godu. Podleganje<br />

ukazom Grofom Herberstein, poslanih z razvpitega Gradu Hrastovec? Ne, niti to mu ni ugajalo.<br />

Kaj pa umirjeno življenje, oddaljeno od mestnega vrveža, prostrani travniki, pašniki in<br />

rodovitna zemlja? Kaj pa vinogradi, prijazni in preprosti ljudje? Da, to je pa Lenartu ugajalo,<br />

tako zelo, da je to obdržal vse do danes. Mesto je z svojo okolico precej umirjeno, primarna<br />

veja dejavnosti je kmetijstvo-poljedelstvo in živinoreja, razširjena je tudi obrt. V tej nalogi vas<br />

povabim na enodnevni izlet po Lenartu in njegovi občini. Osredotočili se bomo še na vas<br />

Voličina in zaselek Močna. Kraj, da bi bil turistično zanimiv, ne potrebuje velike površine,<br />

ogromnih stolpnic in gruče turistov. Potrebuje le pravega človeka, katerega oči vidijo ta pravo<br />

bogastvo tradicionalne ponudbe.<br />

4


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

OBČINA LENART<br />

Lenart je središče Slovenskih Goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. Leži med<br />

potokoma Globovnica in Velka, zaradi katerih je mesto imelo nekoliko let nazaj izredne težave,<br />

potoka sta namreč rada poplavljala okoliška polja. Občina meri približno 62 km 2 in šteje<br />

približno 8200 prebivalcev. Nekatera izmed pomembnejših naselij v občini so: Dolge Njive,<br />

Močna, Hrastovec in Lormanje. Po mnenju mnogih je občina Lenart ena izmed edinih Slovenje<br />

goriških občin, ki je ohranila tisti tradicionalni podeželski pridih. V občini ponujamo izredno<br />

veliko kulinaričnih doživetij in športne ponudbe. Od razvitih turističnih kmetij in kmečkih<br />

turizmov z bogato ponudbo domače pridelane hrane, ki bo razvadila brbončice vsakega<br />

obiskovalca, do športno-rekreacijskega kompleksa Polena, kjer je na voljo hipodrom, fitnes na<br />

prostem, tekaška steza in nogometno igrišče-skratka vse, kar si lahko človek zaželi. Skozi<br />

celotno zgodovino mesta in okoliških vasi je izredno pomembno vlogo imela tudi vera, tako<br />

tudi Lenart ni izjema in si lasti svojo Cerkev-Cerkev Svetega Lenarta. Vse te prvine mesta<br />

predstavljajo izvrstno iztočnico za razvoj kulturnega, kulinaričnega in turizma za oddih, le te<br />

veje pa nameravamo v bližnji prihodnosti promovirati in razvijati, z namenom, da bi ljudje<br />

spoznali kaj pomeni oddahniti si v umirjenosti narave.<br />

Slika 1: Grb Občine Lenart<br />

5


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

ČASOVNI RAZ<strong>PO</strong>RED<br />

10:00 Zbirališče v Voličini<br />

10:00-10:30 Ogled cerkve Sv. Ruperta Voličina<br />

10:30-10:50 Vožnja proti Lenartu<br />

10:50-11:45 Ogled cerkve Sv. Lenarta, Rotovža in<br />

Špitala<br />

12:00-15:00 Pohod po Agatini sprehajalni poti<br />

15:00-15:15 Zunanji ogled gradu Hrastovec<br />

15:20-16:20 Kosilo v Gostilni Šiker<br />

16:30-17:15 Degustacija na kmetiji Kramberger<br />

17:45 Povratek v Maribor<br />

6


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

ODSEKI VODENJA <strong>PO</strong> PROGRAMU<br />

1. Voličina<br />

2. Lenart<br />

3. Hrastovec<br />

4. Močna<br />

a) Cerkev Svetega Ruperta<br />

a) Cerkev Svetega Lenarta<br />

b) Spomenik NOB<br />

c) Rotovž<br />

d) Špital<br />

e) Agatina pot<br />

a) Grad Hrastovec<br />

a) Gostilna Šiker<br />

b) Kmetija Kramberger<br />

Slika 2: Zemljevid poti<br />

7


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

ČASOVNICA VODENJA<br />

10:00 – 10:15: Prihod skupine, predstavitev poti<br />

1. Voličina<br />

a) 10:15 – 10:30: Ogled cerkve Svetega Ruperta<br />

2. Lenart<br />

a) 10:50 – 11:15: Ogled Cerkve Svetega Lenarta<br />

b) 11:15 – 11:25: Ogled stare mestne hiše Rotovž<br />

c) 11:25 – 11:35: Ogled spomenika NOB<br />

d) 11:35 – 11: 45: Ogled stare mestne bolnišnice Špital<br />

e) 12:00 – 15:00: Pohod po Agatini poti<br />

3. Hrastovec<br />

a) 15:00 - 15:15: Ogled Gradu Hrastovec<br />

4. Močna<br />

a) 15:20 – 16:20: Kosilo v Gostilni Šiker<br />

b) 16:30 – 17:15: Degustacija vin na Kmetiji Kramberger<br />

5. Maribor<br />

a) 17:45: Prihod domov<br />

8


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

OPIS ODSEKOV VODENJA<br />

1. Odsek: Voličina<br />

Lokacija: 6 km izven Lenarta – smer Jug<br />

Časovni razpored: 10:00 – 10:15: Prihod, predstavitev poti<br />

10:15 – 10:30: Ogled Cerkve Svetega Ruperta<br />

Ključne besede: Voličina, cerkev<br />

Voličina se je začela prvič omenjati v 15. stoletju, takrat, ko se je začela omenjati tudi vaška<br />

cerkev. Kraj se je začel razvijati v zadnjih desetletjih, čeprav ga še vedno ne moremo uvrščati<br />

pod mesto. V kraju se nahajajo cerkev, Gostilna Kmetič, pokopališče in šola. Primarno<br />

dejavnost tukaj predstavlja kmetijstvo, še posebej živinoreja in poljedelstvo, nekaj zaposlitvene<br />

zmogljivosti se nahaja tudi v šolstvu in trgovanju. Voličina se deli na dva dela in sicer na<br />

Zgornjo Voličino in Spodnjo Voličino.<br />

9


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

2. Odsek: Lenart<br />

Lokacija: Regionalna cesta Lenart – Maribor<br />

Časovni razpored: 10:30 – 10:50: Vožnja Voličina – Lenart<br />

Lenart<br />

10:50 – 11:15: Ogled Cerkve Svetega Lenarta<br />

11:15 – 11:25: Ogled spomenika NOB<br />

11:25 – 11:35: Ogled stare mestne hiše Rotovž<br />

11:35 – 11:45: Ogled stare mestne bolnišnice Špital<br />

11:45 – 12.00: vožnja Lenart – Agatina pot<br />

12:00 – 14:00: Pohod po Agatini poti<br />

Lenart v Slovenskih Goricah je osrednje mesto istoimenske občine. Razprostira se na 270<br />

m.n.v. Mesto se je prvič začelo omenjati leta 1115, ko so se tukaj začeli pojavljati prvi zaseljki.<br />

Dan danes je Lenart zelo dobro razvito mesto z trgovskimi centri, kafiči, raznimi ustanovami<br />

kot so šola, občina in sodišče. V samem mestu živi okoli 2500 ljudi. Ena izmed glavnih<br />

turističnih atrakcij v mestu je sejem KOS, ki se odvija vsako zadnjo nedeljo v mesecu, na tem<br />

sejmu pa se predstavljalo okoliški obrtniki z raznimi pridelki, ki jih je tudi možno kupiti.<br />

Cerkev Svetega Lenarta<br />

Cerkev se nahaja v samem centru mesta, prvič pa se je omenjala že leta 1196. v preteklosti jo<br />

je obdajalo obzidje, na zunanji strani le tega pa so bili vklesani nagrobniki grobov, ki so se vili<br />

ob obzidju. Sedanja cerkev ima isto podobo kot tista iz 16. stoletja, vendar je doživela več<br />

prenov. Oprema je gotskega stila, v cerkvi pa se nahaja tudi grobnica grofov Herbersteinov.<br />

Spomenik NOB<br />

Spomenik narodno osvobodilnega boja se nahaja pod cerkvijo, na trgu svobode in je posvečen<br />

vsem žrtvam fašističnega nasilja. Postavili so ga leta 1976, avtor spomenika pa na žalost ni<br />

znan. Zaradi neprimerne zaščite spomenika je vse bolj in bolj poškodovan<br />

Rotovž<br />

Zgradba se tudi nahja v centru mesta. Ima 3 nadstropja, zgrajena je pa bila leta 1675. Spodnji<br />

del zgradbe je močno ojačan in obokan, zgornji del pa je strukturiran pretežno iz lesa. V zgradbi<br />

je bil dolgo časa sedež obrtne zbornice, nato Radia Slovenske Gorice, danes je pa tam sedež<br />

društva upokojencev, v kletnih prostorih se nahaja še vinoteka.<br />

10


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

Špital<br />

Špital se nahaja na obrobju centra mesta iz smeri Maribor – Lenart. Zgradba je prav tako bila<br />

zgrajena v 17. stoletju, postaviti pa ga je dal tržan Marko Bernhardt. Prav on je bil tisti, ki je<br />

predlagal naj imajo v zgradbi oskrbo, revni in obubožani, prav tako pa tisti, potrebni medicinske<br />

pomoči. Špital je deloval vrsto let, nato pa je v 20. stoletju prešel v last občini, ki ga je zaprla.<br />

Agatina pot<br />

Agatina pot je posvečena Agati z Štraleka, navadni vaščanki, ki se je zaljubila v grofa Friderika<br />

Herbersteina. Njegova mama ni podpirala ljubezni, zato sta se skrivaj poročila v cerkvici ob<br />

Radehovskem jezeru, vendar je on moral kmalu za tem v vojsko. Med tem časom je grofica<br />

dala Agato obglaviti in prav na mestu obglavljanja danes stoji spomenik imenovan Črni Križ.<br />

Ravno tam se pot začne. Vsako leto se na tej poti odvija dramska predstava v spomin. Pot se<br />

zaključi pri gradu Hrastovec.<br />

11


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

3. Odsek: Hrastovec<br />

Lokacija: Regionalna cesta Maribor – Lenart<br />

Časovni razpored: 15:00 – 15:15: ogled Gradu Hrastovec<br />

Grad Hrastovec<br />

Grad Hrastovec se nahaja na griču in hkrati najvišji točki zaselka Hrastovec in je zelo lepo<br />

viden. Prvič se pojavi v 15. stoletju kot majhen dvor, vendar je skozi dolga stoletja doživel<br />

razne dogradnje. Dandanes je to mogočen baročni grad z 64 sobami. Zaznamovala ga je družina<br />

Herberstein ki je tukaj vladala mnoga leta in je tudi tesno povezana z odmevno zgodbo, ki sem<br />

jo že prej opisal. V gradu se nahaja tudi mogočna viteška dvorana, ki velja za najlepšo sobano<br />

v gradu. Leta 1945 je v gradu bila ustanovljena obveščevalna služba SFRJ-OZNA, ki je v grad<br />

zaprla vsakogar, ki oblasti ni bil po godu ter ga nato pri grajskih ribnikih umorila. Nekaj let za<br />

tem je bil v gradu ustanovljen zavod za duševno nestabilne, ki se od leta 2010 imenuje Socialno<br />

varstveni zavod Hrastovec.<br />

12


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

4. Odsek: Močna<br />

Lokacija: Regionalna cesta Maribor – Lenart<br />

Časovni razpored: 15:20 – 16.20: Kosilo v Gostilni Šiker<br />

16:30 – 17:15: Degustacija vin na Kmetiji Kramberger<br />

Gostilna Šiker<br />

Gostilna Šiker je gostilna z dolgoletno tradicijo, ki se je pričela že daljnega leta 1870, ko sta<br />

Mihael in Ana Shicker odprla domačo gostilno katere ugled je samo rasel, še posebej zaradi<br />

ugodne lege ob najbolj prometni cesti Štajerke tistega časa. Gostilna je priljubljena postojanka<br />

za domače in turiste, posebej zato ker poleg priljubljene hrane strežejo še domačo izvrstno<br />

hrano, ki jo je moč najti le v Sloveniji. Njihova najbolj priljubljena specialiteta je Šarlota. To je<br />

pecivo z sadjem, biskvitom in smetano, ki je nadvse okusna in vredna pokušnje.<br />

Kmetija Kramberger<br />

Kmetija Kramberger je ena izmed najbolj poznanih kmetij v Slovenskih Goricah, in to zato ker<br />

ponuja daleč najboljša vina tukaj naokoli. Pokušine le teh se je možno udeležiti v domači vinski<br />

kleti, pridelujejo pa sorte Rumeni Muškat, Chardonnay in Haložan. Ob pokušini vin lahko<br />

degustirate še doma pridelane sire.<br />

13


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

PRILOGE<br />

Slika 3: Cerkev Svetega Ruperta<br />

Slika 4: Lenart<br />

14


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

Slika 5: Hrastovec<br />

Slika 6: Gostilna Šiker<br />

15


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

CENA IZLETA<br />

Cena izleta: 38.33 EUR<br />

Skupina turistov je zaprta skupina 30 potnikov, ki bodo prispeli v Voličino, svojo pot pa bodo<br />

končali v Mariboru.<br />

Cena vključuje:<br />

• Lokalno vodenje vodnika: 100 EUR/ dan<br />

• Kosilo v Gostilni šiker: 25 EUR/ osebo<br />

• Degustacija vin na Kmetiji Kramberger 10 EUR/ osebo<br />

INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE<br />

TIC Maribor<br />

Partizanska 6a<br />

2000 Maribor<br />

Delovni čas:<br />

November-marec<br />

pon.-pet.: 9.00-19.00<br />

sob.: 10.00-15.00<br />

ned. in prazniki: zaprto<br />

april-oktober<br />

pon.-pet.: 9.00.-19.00<br />

sob., ned., prazniki: 9.00-17.00<br />

GOSTILNA ŠIKER<br />

Močna 7, 2231 Pernica<br />

Tel.: +386 (0)2 720 69 21<br />

E-mail: gostilna@siker.si<br />

KMETIJA KRAMBERGER<br />

JOŽICA KRAMBERGER<br />

Sp. Partinje 37<br />

2230 Lenart v Slov. goricah<br />

telefon: 02/720 75 78<br />

GSM: 031 486 972<br />

e-naslov: sj.kramberger@gmail.com<br />

16


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini<br />

VIRI<br />

Občina Lenart: elektronski vir, dostopno na: https://www.lenart.si/index.php/sl/ (22.3.2018)<br />

Voličina: elektronski vir, dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Voli%C4%8Dina<br />

(22.3.2018)<br />

Grad Hrastovec: pisni vir, seminarska naloga 1. letnik- Turistična območja Štajerske, Avtor:<br />

Rok Zavernik<br />

Gostilna Šiker: elektronski vir, dostopno na http://www.siker.si/ ( 26.3.2018)<br />

Kmetija Kramberger: Prvoosebni vir, dostopno na sj.kramberger@gmail.com<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!