POTEP PO LENARŠKI OBČINI

videopccenter
  • No tags were found...

Avtor: Rok Zavernik

Turistični vodnik 2018

Seminarska naloga

POTEP PO LENARŠKI OBČINI

Avtor: Rok Zavernik

Mentor: Nela Zorko

Šola: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Marec, 2018


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

KAZALO

KAZALO ................................................................................................................................... 2

KAZALO SLIK .......................................................................................................................... 3

UVOD ........................................................................................................................................ 4

OBČINA LENART .................................................................................................................... 5

ČASOVNI RAZPORED ............................................................................................................ 6

ODSEKI VODENJA PO PROGRAMU .................................................................................... 7

ČASOVNICA VODENJA ......................................................................................................... 8

OPIS ODSEKOV VODENJA .................................................................................................... 9

1. Odsek: Voličina ............................................................................................................... 9

2. Odsek: Lenart ................................................................................................................ 10

3. Odsek: Hrastovec .......................................................................................................... 12

4. Odsek: Močna ............................................................................................................... 13

PRILOGE ................................................................................................................................. 14

CENA IZLETA ........................................................................................................................ 16

INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE ......................................................... 16

VIRI .......................................................................................................................................... 17

2


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

KAZALO SLIK

Slika 1: Grb Občine Lenart ........................................................................................................ 5

Slika 2: Zemljevid poti ............................................................................................................... 7

Slika 3: Cerkev Svetega Ruperta .............................................................................................. 14

Slika 4: Lenart .......................................................................................................................... 14

Slika 5: Hrastovec .................................................................................................................... 15

Slika 6: Gostilna Šiker .............................................................................................................. 15

3


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

UVOD

Občina Lenart-znana, a še vedno ne dovolj, še vedno ne tako, kot bi morala biti. Samo območje

je bilo odkrito že za časa Rimljanov, temu pričajo razna najdišča. Pomembno strateško mesto

in prizorišče raznih grajskih spletk ter zvitih graščakov v srednjem veku. Tako sam kraj kot

občina se ponašata z izredno bogato zgodovino in nekoliko mirnejšo ter prijetnejšo sedanjostjo.

Osvajanje ozemlji pod vodstvom Julija Cezarja? Ne, Lenartu to ni bilo po godu. Podleganje

ukazom Grofom Herberstein, poslanih z razvpitega Gradu Hrastovec? Ne, niti to mu ni ugajalo.

Kaj pa umirjeno življenje, oddaljeno od mestnega vrveža, prostrani travniki, pašniki in

rodovitna zemlja? Kaj pa vinogradi, prijazni in preprosti ljudje? Da, to je pa Lenartu ugajalo,

tako zelo, da je to obdržal vse do danes. Mesto je z svojo okolico precej umirjeno, primarna

veja dejavnosti je kmetijstvo-poljedelstvo in živinoreja, razširjena je tudi obrt. V tej nalogi vas

povabim na enodnevni izlet po Lenartu in njegovi občini. Osredotočili se bomo še na vas

Voličina in zaselek Močna. Kraj, da bi bil turistično zanimiv, ne potrebuje velike površine,

ogromnih stolpnic in gruče turistov. Potrebuje le pravega človeka, katerega oči vidijo ta pravo

bogastvo tradicionalne ponudbe.

4


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

OBČINA LENART

Lenart je središče Slovenskih Goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. Leži med

potokoma Globovnica in Velka, zaradi katerih je mesto imelo nekoliko let nazaj izredne težave,

potoka sta namreč rada poplavljala okoliška polja. Občina meri približno 62 km 2 in šteje

približno 8200 prebivalcev. Nekatera izmed pomembnejših naselij v občini so: Dolge Njive,

Močna, Hrastovec in Lormanje. Po mnenju mnogih je občina Lenart ena izmed edinih Slovenje

goriških občin, ki je ohranila tisti tradicionalni podeželski pridih. V občini ponujamo izredno

veliko kulinaričnih doživetij in športne ponudbe. Od razvitih turističnih kmetij in kmečkih

turizmov z bogato ponudbo domače pridelane hrane, ki bo razvadila brbončice vsakega

obiskovalca, do športno-rekreacijskega kompleksa Polena, kjer je na voljo hipodrom, fitnes na

prostem, tekaška steza in nogometno igrišče-skratka vse, kar si lahko človek zaželi. Skozi

celotno zgodovino mesta in okoliških vasi je izredno pomembno vlogo imela tudi vera, tako

tudi Lenart ni izjema in si lasti svojo Cerkev-Cerkev Svetega Lenarta. Vse te prvine mesta

predstavljajo izvrstno iztočnico za razvoj kulturnega, kulinaričnega in turizma za oddih, le te

veje pa nameravamo v bližnji prihodnosti promovirati in razvijati, z namenom, da bi ljudje

spoznali kaj pomeni oddahniti si v umirjenosti narave.

Slika 1: Grb Občine Lenart

5


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

ČASOVNI RAZPORED

10:00 Zbirališče v Voličini

10:00-10:30 Ogled cerkve Sv. Ruperta Voličina

10:30-10:50 Vožnja proti Lenartu

10:50-11:45 Ogled cerkve Sv. Lenarta, Rotovža in

Špitala

12:00-15:00 Pohod po Agatini sprehajalni poti

15:00-15:15 Zunanji ogled gradu Hrastovec

15:20-16:20 Kosilo v Gostilni Šiker

16:30-17:15 Degustacija na kmetiji Kramberger

17:45 Povratek v Maribor

6


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

ODSEKI VODENJA PO PROGRAMU

1. Voličina

2. Lenart

3. Hrastovec

4. Močna

a) Cerkev Svetega Ruperta

a) Cerkev Svetega Lenarta

b) Spomenik NOB

c) Rotovž

d) Špital

e) Agatina pot

a) Grad Hrastovec

a) Gostilna Šiker

b) Kmetija Kramberger

Slika 2: Zemljevid poti

7


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

ČASOVNICA VODENJA

10:00 – 10:15: Prihod skupine, predstavitev poti

1. Voličina

a) 10:15 – 10:30: Ogled cerkve Svetega Ruperta

2. Lenart

a) 10:50 – 11:15: Ogled Cerkve Svetega Lenarta

b) 11:15 – 11:25: Ogled stare mestne hiše Rotovž

c) 11:25 – 11:35: Ogled spomenika NOB

d) 11:35 – 11: 45: Ogled stare mestne bolnišnice Špital

e) 12:00 – 15:00: Pohod po Agatini poti

3. Hrastovec

a) 15:00 - 15:15: Ogled Gradu Hrastovec

4. Močna

a) 15:20 – 16:20: Kosilo v Gostilni Šiker

b) 16:30 – 17:15: Degustacija vin na Kmetiji Kramberger

5. Maribor

a) 17:45: Prihod domov

8


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

OPIS ODSEKOV VODENJA

1. Odsek: Voličina

Lokacija: 6 km izven Lenarta – smer Jug

Časovni razpored: 10:00 – 10:15: Prihod, predstavitev poti

10:15 – 10:30: Ogled Cerkve Svetega Ruperta

Ključne besede: Voličina, cerkev

Voličina se je začela prvič omenjati v 15. stoletju, takrat, ko se je začela omenjati tudi vaška

cerkev. Kraj se je začel razvijati v zadnjih desetletjih, čeprav ga še vedno ne moremo uvrščati

pod mesto. V kraju se nahajajo cerkev, Gostilna Kmetič, pokopališče in šola. Primarno

dejavnost tukaj predstavlja kmetijstvo, še posebej živinoreja in poljedelstvo, nekaj zaposlitvene

zmogljivosti se nahaja tudi v šolstvu in trgovanju. Voličina se deli na dva dela in sicer na

Zgornjo Voličino in Spodnjo Voličino.

9


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

2. Odsek: Lenart

Lokacija: Regionalna cesta Lenart – Maribor

Časovni razpored: 10:30 – 10:50: Vožnja Voličina – Lenart

Lenart

10:50 – 11:15: Ogled Cerkve Svetega Lenarta

11:15 – 11:25: Ogled spomenika NOB

11:25 – 11:35: Ogled stare mestne hiše Rotovž

11:35 – 11:45: Ogled stare mestne bolnišnice Špital

11:45 – 12.00: vožnja Lenart – Agatina pot

12:00 – 14:00: Pohod po Agatini poti

Lenart v Slovenskih Goricah je osrednje mesto istoimenske občine. Razprostira se na 270

m.n.v. Mesto se je prvič začelo omenjati leta 1115, ko so se tukaj začeli pojavljati prvi zaseljki.

Dan danes je Lenart zelo dobro razvito mesto z trgovskimi centri, kafiči, raznimi ustanovami

kot so šola, občina in sodišče. V samem mestu živi okoli 2500 ljudi. Ena izmed glavnih

turističnih atrakcij v mestu je sejem KOS, ki se odvija vsako zadnjo nedeljo v mesecu, na tem

sejmu pa se predstavljalo okoliški obrtniki z raznimi pridelki, ki jih je tudi možno kupiti.

Cerkev Svetega Lenarta

Cerkev se nahaja v samem centru mesta, prvič pa se je omenjala že leta 1196. v preteklosti jo

je obdajalo obzidje, na zunanji strani le tega pa so bili vklesani nagrobniki grobov, ki so se vili

ob obzidju. Sedanja cerkev ima isto podobo kot tista iz 16. stoletja, vendar je doživela več

prenov. Oprema je gotskega stila, v cerkvi pa se nahaja tudi grobnica grofov Herbersteinov.

Spomenik NOB

Spomenik narodno osvobodilnega boja se nahaja pod cerkvijo, na trgu svobode in je posvečen

vsem žrtvam fašističnega nasilja. Postavili so ga leta 1976, avtor spomenika pa na žalost ni

znan. Zaradi neprimerne zaščite spomenika je vse bolj in bolj poškodovan

Rotovž

Zgradba se tudi nahja v centru mesta. Ima 3 nadstropja, zgrajena je pa bila leta 1675. Spodnji

del zgradbe je močno ojačan in obokan, zgornji del pa je strukturiran pretežno iz lesa. V zgradbi

je bil dolgo časa sedež obrtne zbornice, nato Radia Slovenske Gorice, danes je pa tam sedež

društva upokojencev, v kletnih prostorih se nahaja še vinoteka.

10


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

Špital

Špital se nahaja na obrobju centra mesta iz smeri Maribor – Lenart. Zgradba je prav tako bila

zgrajena v 17. stoletju, postaviti pa ga je dal tržan Marko Bernhardt. Prav on je bil tisti, ki je

predlagal naj imajo v zgradbi oskrbo, revni in obubožani, prav tako pa tisti, potrebni medicinske

pomoči. Špital je deloval vrsto let, nato pa je v 20. stoletju prešel v last občini, ki ga je zaprla.

Agatina pot

Agatina pot je posvečena Agati z Štraleka, navadni vaščanki, ki se je zaljubila v grofa Friderika

Herbersteina. Njegova mama ni podpirala ljubezni, zato sta se skrivaj poročila v cerkvici ob

Radehovskem jezeru, vendar je on moral kmalu za tem v vojsko. Med tem časom je grofica

dala Agato obglaviti in prav na mestu obglavljanja danes stoji spomenik imenovan Črni Križ.

Ravno tam se pot začne. Vsako leto se na tej poti odvija dramska predstava v spomin. Pot se

zaključi pri gradu Hrastovec.

11


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

3. Odsek: Hrastovec

Lokacija: Regionalna cesta Maribor – Lenart

Časovni razpored: 15:00 – 15:15: ogled Gradu Hrastovec

Grad Hrastovec

Grad Hrastovec se nahaja na griču in hkrati najvišji točki zaselka Hrastovec in je zelo lepo

viden. Prvič se pojavi v 15. stoletju kot majhen dvor, vendar je skozi dolga stoletja doživel

razne dogradnje. Dandanes je to mogočen baročni grad z 64 sobami. Zaznamovala ga je družina

Herberstein ki je tukaj vladala mnoga leta in je tudi tesno povezana z odmevno zgodbo, ki sem

jo že prej opisal. V gradu se nahaja tudi mogočna viteška dvorana, ki velja za najlepšo sobano

v gradu. Leta 1945 je v gradu bila ustanovljena obveščevalna služba SFRJ-OZNA, ki je v grad

zaprla vsakogar, ki oblasti ni bil po godu ter ga nato pri grajskih ribnikih umorila. Nekaj let za

tem je bil v gradu ustanovljen zavod za duševno nestabilne, ki se od leta 2010 imenuje Socialno

varstveni zavod Hrastovec.

12


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

4. Odsek: Močna

Lokacija: Regionalna cesta Maribor – Lenart

Časovni razpored: 15:20 – 16.20: Kosilo v Gostilni Šiker

16:30 – 17:15: Degustacija vin na Kmetiji Kramberger

Gostilna Šiker

Gostilna Šiker je gostilna z dolgoletno tradicijo, ki se je pričela že daljnega leta 1870, ko sta

Mihael in Ana Shicker odprla domačo gostilno katere ugled je samo rasel, še posebej zaradi

ugodne lege ob najbolj prometni cesti Štajerke tistega časa. Gostilna je priljubljena postojanka

za domače in turiste, posebej zato ker poleg priljubljene hrane strežejo še domačo izvrstno

hrano, ki jo je moč najti le v Sloveniji. Njihova najbolj priljubljena specialiteta je Šarlota. To je

pecivo z sadjem, biskvitom in smetano, ki je nadvse okusna in vredna pokušnje.

Kmetija Kramberger

Kmetija Kramberger je ena izmed najbolj poznanih kmetij v Slovenskih Goricah, in to zato ker

ponuja daleč najboljša vina tukaj naokoli. Pokušine le teh se je možno udeležiti v domači vinski

kleti, pridelujejo pa sorte Rumeni Muškat, Chardonnay in Haložan. Ob pokušini vin lahko

degustirate še doma pridelane sire.

13


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

PRILOGE

Slika 3: Cerkev Svetega Ruperta

Slika 4: Lenart

14


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

Slika 5: Hrastovec

Slika 6: Gostilna Šiker

15


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

CENA IZLETA

Cena izleta: 38.33 EUR

Skupina turistov je zaprta skupina 30 potnikov, ki bodo prispeli v Voličino, svojo pot pa bodo

končali v Mariboru.

Cena vključuje:

• Lokalno vodenje vodnika: 100 EUR/ dan

• Kosilo v Gostilni šiker: 25 EUR/ osebo

• Degustacija vin na Kmetiji Kramberger 10 EUR/ osebo

INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE

TIC Maribor

Partizanska 6a

2000 Maribor

Delovni čas:

November-marec

pon.-pet.: 9.00-19.00

sob.: 10.00-15.00

ned. in prazniki: zaprto

april-oktober

pon.-pet.: 9.00.-19.00

sob., ned., prazniki: 9.00-17.00

GOSTILNA ŠIKER

Močna 7, 2231 Pernica

Tel.: +386 (0)2 720 69 21

E-mail: gostilna@siker.si

KMETIJA KRAMBERGER

JOŽICA KRAMBERGER

Sp. Partinje 37

2230 Lenart v Slov. goricah

telefon: 02/720 75 78

GSM: 031 486 972

e-naslov: sj.kramberger@gmail.com

16


Zavernik, R- Potep po Lenarški občini

VIRI

Občina Lenart: elektronski vir, dostopno na: https://www.lenart.si/index.php/sl/ (22.3.2018)

Voličina: elektronski vir, dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Voli%C4%8Dina

(22.3.2018)

Grad Hrastovec: pisni vir, seminarska naloga 1. letnik- Turistična območja Štajerske, Avtor:

Rok Zavernik

Gostilna Šiker: elektronski vir, dostopno na http://www.siker.si/ ( 26.3.2018)

Kmetija Kramberger: Prvoosebni vir, dostopno na sj.kramberger@gmail.com

17

More magazines by this user
Similar magazines