19.04.2018 Views

Φεβρουάριος - ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Δελτίο 108202 (Σχέδιο) Φεβρουάριος 2018

ΑΦΜ 997625190

Κωδ.e-portal ΓΛΚ E84606

----- -----

Νομός Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

----- -----

«Ιστορικό Δελτίου»

Δημιουργία 01/03/2018

Ενημέρωση 13/03/2018

Υπογράφοντες Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή

Ο αρμόδιος υπάλληλος /

στατιστικός ανταποκριτής

Χρήστοε Κότσιαρης

13/03/2018

Ο αρμόδιος για τα οικονομικά /

προϊστάμενος της Οικονομικής

υπηρεσίας

_______________________________________

___/___/2018

Δήμαρχος Μαυρίδης Αναστάσιος

13/03/2018

13/03/2018 08:30 Σελίδα 1 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


I. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα

Περιγραφή

(Σχέδιο) Φεβρουάριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Προϋπολογισμός

έτους

(αρχικός+μεταβολές

έως και μήνα

Μήνας αναφοράς

Περίοδος

(Ιανουάριος έως και

μήνα αναφοράς)

[s1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5) 19.351.692 965.767 6.180.159

13/03/2018 08:30 Σελίδα 2 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


II. ΕΞΟΔΑ

Ομάδα

85b

Περιγραφή

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός

του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών

εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης

ταμειακών ελλειμμάτων

(Σχέδιο) Φεβρουάριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Προϋπολογισμός

έτους

(αρχικός+μεταβολές

έως και μήνα

Μήνας αναφοράς

Περίοδος

(Ιανουάριος έως και

μήνα αναφοράς)

482.353 0 0

[x1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) 19.351.692 821.199 1.840.321

13/03/2018 08:30 Σελίδα 3 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Σχέδιο) Φεβρουάριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ομάδα

Περιγραφή

Τέλος προηγούμενου

έτους

Προηγούμενος του

μήνα αναφοράς

Μήνας αναφοράς

[1] Διαθέσιμα (α+β+γ) 4.185.829 4.196.181 4.342.146

[1a] α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 17.102 23.739 17.752

[1b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0

[1c] γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 4.168.727 4.172.442 4.324.394

[2] Χρεόγραφα (α+β+γ) 5.800 0 0

[2a]

[2b]

[2c]

α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια

και ομόλογα)

β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών,

κλπ)

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια

αμοιβαίων κεφαλαίων

0 0 0

0 0 0

5.800 0 0

[3] Δάνεια προς τρίτους 0 0 0

[4] Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 8.315.405 8.220.184 8.142.484

[4a] α) Δάνεια εσωτερικού 8.315.405 8.220.184 8.142.484

[4b] β) Δάνεια εξωτερικού 0 0 0

[5yp] Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 755.583 728.444 958.399

[5ypa] α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 700.809 716.136 947.101

-- 5ypa1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0

-- 5ypa2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0

-- 5ypa3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0

-- 5ypa4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0

-- 5ypa5

- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω

περιπτώσεις

700.809 716.136 947.101

[5ypb] β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 54.774 12.308 11.298

-- 5ypb1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0

-- 5ypb2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0

-- 5ypb3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0

-- 5ypb4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0

-- 5ypb5

- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω

περιπτώσεις

54.774 12.308 11.298

[5ek] Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 755.583 728.444 958.399

[5eka]

[5eka1]

[5ekb]

[5ekb1]

[6]

α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.

Κυβέρ.

Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από

την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.

Κυβέρνησης

Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από

την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς

Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ)

700.809 716.136 947.101

460.481 492.502 490.698

54.774 12.308 11.298

0 0 0

0 0 0

[6b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0

13/03/2018 08:30 Σελίδα 4 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


(Σχέδιο) Φεβρουάριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Συνέχεια)

Ομάδα

Περιγραφή

Τέλος προηγούμενου

έτους

Προηγούμενος του

μήνα αναφοράς

Μήνας αναφοράς

[6c] γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 0 0 0

13/03/2018 08:30 Σελίδα 5 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Σχέδιο) Φεβρουάριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

13/03/2018 08:30 Σελίδα 6 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

(Σχέδιο) Φεβρουάριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Είδος

Στήλη

Χρηματο-οικονομικές

Συναλλαγές

Μη Χρηματοοικονομικές

Συναλλαγές

Νόμιμες

δαπάνες καθ

υπέρβαση

πιστώσεων

Απεικόνιση

υποχρεώσ.

λόγω μη

ύπαρξης εγκεκρ.

Π/Υ

Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ (4) 596.197,85 18.755.494,37

Αναμόρφωση Π/Υ (+/-) (5) 0,00 0,00

Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) (6) 596.197,85 18.755.494,37

Ποσοστό διάθεσης πιστώσεων (7) 100,00 100,00

Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης) (11) 596.197,85 13.341.168,52

Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση (12) 0,00 5.414.325,85

Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (20) 172.921,49 2.533.590,58 92.208,57

Ποσό Πληρωμής (22) 152.458,47 1.687.863,02

Εκκρεμείς Δεσμεύσεις (25) 443.739,38 11.653.305,50

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (26) 20.463,02 845.727,56 92.208,57 0,00

Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 1- 30 ημ. (28) 0,00 3.354,71 0,00 0,00

Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 1- 30 ημ. (29) 20.463,02 219.924,48 0,00 0,00

Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 31- 60 ημ. (30) 0,00 0,00 0,00 0,00

Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 31- 60 ημ. (31) 0,00 0,00 0,00 0,00

Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 61- 90 ημ. (32) 0,00 0,00 0,00 0,00

Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 61- 90 ημ. (33) 0,00 145.034,08 51.237,95 0,00

Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Γεν. Κυβερνηση >90 ημ. (34) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Τρίτους >90 ημ. (35) 0,00 449.728,33 40.970,62 0,00

13/03/2018 08:30 Σελίδα 7 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!