20.04.2018 Views

Katalog branża elektroniczna informatyczna i elektryczna

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Branża

ELEKTRONICZNA,

INFORMATYCZNA

I ELEKTRYCZNA

PUBLIKACJE ZAWODOWE

KATALOG 2018/2019


WSPIERAMY WAS!

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ

Bogaty wybór publikacji, wszystkie podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego,

w ofercie także podręczniki do nowej podstawy programowej z 2017 r.

podręczniki

pracownie

zbiory zadań

repetytoria i testy

testy i zadania egzaminacyjne

zeszyty ćwiczeń do języka

obcego zawodowego

Programowanie

i tworzenie

stron internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

część 1

EE.09

Podręcznik do nauki zawodu

• tEchnik informatyk

PODNOSIMY KOMPETENCJE

Szkolenia dopasowane do potrzeb nauczycieli dostępne w ofercie

Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.


DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Najnowsze informacje oświatowe

przekazywane na konferencjach, e-spotkaniach,

webinariach.

W 2017 r. w e-spotkaniach i konferencjach

WSiP wzięło udział ponad 2000 nauczycieli

i dyrektorów szkół zawodowych i techników.

PRZYGOTOWUJEMY

MATERIAŁY METODYCZNE

W Klubie Nauczyciela na ucze.pl

ok. 270 materiałów dydaktycznych

i metodycznych, przygotowanych

przez najwyższej klasy ekspertów

– wszystkie gotowe do wykorzystania podczas

lekcji.

szybki i wygodny dostęp do materiałów

metodycznych

zasoby uporządkowane według branży

i ich rodzajów

możliwość drukowania i kopiowania

materiały uzupełniane na bieżąco

*

Wybierz kategorię:

Dokumentacja

Program nauczania

Rozkład materiału

Plan wynikowy

Akty prawne

Lekcje

Materiały pomocnicze

Scenariusze lekcji

Ocenianie

Sprawdziany

Pomoce

Materiały metodyczne

OFERUJEMY WSPARCIE KONSULTANTÓW

EDUKACYJNYCH

Konsultanci edukacyjni wyposażeni w wiedzę

na temat kształcenia zawodowego i w podręczniki

zawodowe są do Państwa dyspozycji.

Zaprezentują publikacje, wskażą najlepszą ofertę,

pomogą w wyborze podręczników i złożeniu

zamówienia.

Zapraszamy również do kontaktu z konsultantem

telecentrum pod numerem 801 220 555.

* Korzystanie z serwisów internetowych wymaga rejestracji oraz zaakceptowania regulaminu

obowiązującego w danym serwisie.


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Podręczniki WSiP dostosowane

do nowej podstawy programowej

Reforma systemu kształcenia zawodowego z 2017 r. wprowadziła głębokie zmiany

programowe w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik

elektronik / elektronik i technik elektryk. Aby wesprzeć Państwa we wdrożeniu

tych zmian i realizacji nowej podstawy programowej, przygotowaliśmy podręczniki

dostosowane do aktualnych wymogów w tym zawodzie.

W pozostałych zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

nie wprowadzono zmian w treściach kształcenia, zmieniono natomiast

oznaczenia kwalifikacji.

W ofercie WSiP znajdują się także podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego

do kontynuowania nauki według starej podstawy programowej.

Wykaz kwalifikacji w zawodach w ofercie WSiP

Nowe

oznaczenie

kwalifikacji

EE.02

nazwa

kwalifikacji

Montaż, uruchamianie i konserwacja

urządzeń i systemów mechatronicznych

Nazwa

zawodu

POPRZEDNIE

oznaczenie

kwalifikacji

Mechatronik E.3

Technik mechatronik E.3, E.18

EE.03

Montaż oraz instalowanie układów

i urządzeń elektronicznych

Elektronik E.6

Technik elektronik

EE.05

Montaż, uruchamianie i konserwacja

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektryk E.7, E.8

Technik elektryk

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów

Technik informatyk E.12, E.13

komputerowych, urządzeń peryferyjnych

i sieci

EE.09 Programowanie, tworzenie

Technik informatyk E.14

i administrowanie stronami internetowymi

i bazami danych

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń Technik mechatronik E.19

i systemów mechatronicznych

EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych Technik elektronik E.20

EE.26

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych

Technik elektryk E.24

2


Kształcimy

zawodowo!

Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Publikacje do zawodów:

technik informatyk ...........................................................................................................

4

technik mechatronik / mechatronik ............................................................... 13

technik elektronik / elektronik ............................................................................ 19

technik elektryk / elektryk / elektromechanik ..................................... 21

Oznaczenia stosowane w katalogu

Publikacje do nowej podstawy programowej z 2017 r.

MEN

Podręczniki, które zostały dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego.

N

NOWOŚĆ

Nowości przygotowane na rok szkolny 2018/2019.

Ceny podane w katalogu obowiązują do 31 grudnia 2018 r.

KATALOG 2018/2019

3


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik informatyk

Programowanie

i tworzenie

stron internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

część 1

EE.09

N

NOWOŚĆ

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Programowanie i tworzenie stron internetowych

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Kwalifikacja EE.09

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09

(Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi).

Autorzy przekazują wiedzę i uczą umiejętności z zakresu algorytmiki, języka C++, tablic jednowymiarowych

i wielowymiarowych, operacji na łańcuchach znaków, operacji na plikach, wskaźników oraz klas C++.

Liczne ćwiczenia i ilustracje ułatwią uczniom zrozumienie opisanech treści.

Podręcznik do nauki zawodu

• tEchnik informatyk

Kod 1613C6 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 29,90 zł

Programowanie

i tworzenie

stron internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

Część 2

EE.09

N

NOWOŚĆ

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Programowanie i tworzenie stron internetowych

oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Kwalifikacja EE.09

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie

i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi). Autorzy przekazują wiedzę między

innymi z zakresu projektowania i tworzenia stron www w języku HTML, edytorów HTML spełniających założenia

WYSIWYG, kaskadowych arkuszy stylów CSS, grafiki stron internetowych, testowania stron internetowych,

czy pozycjonowania. W zrozumieniu teorii opisanech treści pomogą uczniom liczne ćwiczenia i ilustracje.

Podręcznik do nauki zawodu

• tEChnik informatyk

Kod 1613C7 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 39,90 zł

Programowanie

i tworzenie

stron internetowych

oraz baz danych

i administrowanie nimi

Część 3

EE.09

N

NOWOŚĆ

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz

danych i administrowanie nimi. Część 3

Kwalifikacja EE.09

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie

i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi). Autorzy przekazują wiedzę związaną

między innymi z relacyjnymi bazami danych, MS Access, bezpieczeństwem danych, składnią języka SQL,

działaniami na bazach i tabelach, poleceniem SELECT oraz jego składnią. Wiadomości teoretyczne uzupełniono

licznymi ćwiczeniami i ilustracjami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.

Podręcznik do nauki zawodu

• tEChnik informatyk

Kod 1613D1 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 34,90 zł

4


Montaż i eksploatacja

systemów

komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i sieci

Część 1

EE.08

Tomasz Marciniak

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1

Kwalifikacja EE.08

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Nowoczesne źródło wiedzy niezbędne w nauczaniu zawodu technik informatyk. Podręcznik zawiera treści

z zakresu kwalifikacji EE.08 (Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)

oraz dobrze przygotowuje do egzaminu zawodowego.

Publikacja pomoże uczniom opanować cenne umiejętności praktyczne dotyczące budowy, montażu

i użytkowania oraz naprawy takich urządzeń techniki komputerowej, jak: płyty główne, procesory, chipsety,

dyski twarde, karty graficzne i dźwiękowe, interfejsy, drukarki, skanery, komputery przenośne, smartfony itp.

Naukę ułatwia bogaty materiał ilustracyjny.

Technik informatyk

Podręcznik do nauki zawodu

• TEChnik inforMaTyk

MEN

Kod 1613B6 Nr w wykazie MEN 1.12./2017 Cena 45,90 zł

Montaż i eksploatacja

systemów

komputerowych,

urządzeń peryferyjnych

i sieci

Część 2

EE.08

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 2

Kwalifikacja EE.08

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Najnowsza publikacja do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08 (Montaż

i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci) oraz stanowi doskonałe źródło wiedzy

przydatne podczas przygotowań do egzaminu zawodowego.

Przyszli technicy informatycy poznają zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych i sieci komputerowych

– od budowy, instalacji i konfiguracji systemów Windows i Linux po administrowanie sieciowymi systemami

operacyjnymi.

Autorzy nie tylko rzetelnie przedstawiają zagadnienia teoretyczne, lecz także rozwijają umiejętności uczniów.

Podręcznik do nauki zawodu

• TEChnik inforMaTyk

MEN

Kod 1613B8 Nr w wykazie MEN 1.4./2017 Cena 45,90 zł

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3

Kwalifikacja EE.08

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Najnowsza publikacja do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08 (Montaż

i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci).

Podręcznik stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych i nieocenione

wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego. W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane

z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą lokalnych sieci komputerowych.

Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają umiejętności uczniów

w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

MEN

Kod 1613D0 Nr w wykazie MEN 1.3./2017 Cena 45,90 zł

KATALOG 2018/2019

5


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik informatyk

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Przygotowanie stanowiska komputerowego

do pracy. Podręcznik do nauki zawodu technik

informatyk. Część 1

Kwalifikacja E.12.1

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu 1. części

kwalifikacji E.12 (Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy).

W publikacji zaprezentowano wiedzę z zakresu budowy i zastosowania sprzętu

komputerowego oraz bezpieczeństwa posługiwania się nim. Uczy też umiejętności

potrzebnych do wykonywania zawodu technik informatyk. Wiedzę teoretyczną autorzy

wsparli licznymi przykładami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie

przekazywanych treści.

MEN

Kod 140317 Nr w wykazie MEN 31/2013 Cena 35,90 zł

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Przygotowanie stanowiska komputerowego

do pracy. Podręcznik do nauki zawodu technik

informatyk. Część 2

Kwalifikacja E.12.1

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu 1. części

kwalifikacji E.12 (Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy). Przekazuje

wiedzę dotyczącą umiejętności związanych z przygotowaniem komputera do pracy,

bezpiecznym posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym oraz efektywnym

jego zastosowaniem.

Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi kolorowymi ilustracjami, a przede wszystkim

przykładami oraz ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

MEN

Kod 140328 Nr w wykazie MEN 32/2013 Cena 35,90 zł

6


Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera

osobistego. Podręcznik do nauki zawodu technik

informatyk

Kwalifikacja E.12.2

Technik informatyk

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu 2. części

kwalifikacji E.12 (Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego). W publikacji

zaprezentowano wiedzę z zakresu umiejętności związanych z wykorzystywaniem urządzeń

peryferyjnych, ich łączenia i współpracy z komputerem oraz sprawnego posługiwania

się nimi. Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi przykładami i ćwiczeniami

wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

MEN

Kod 140319 Nr w wykazie MEN 33/2013 Cena 26,90 zł

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Naprawa komputera osobistego. Podręcznik

do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.12.3

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu 3. części

kwalifikacji E.12 (Naprawa komputera osobistego). Przekazuje wiedzę z zakresu

umiejętności związanych z naprawą komputera, systemu komputerowego i aplikacji,

przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas pracy sprzętu informatycznego w sieci

oraz procedur zapewniających jego bezawaryjną pracę (zabezpieczanie danych przed

ich utratą, usuwanie awarii). Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli licznymi przykładami,

ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby jej praktycznego

zastosowania.

MEN

Kod 140324 Nr w wykazie MEN 33/2013 Cena 20,90 zł

KATALOG 2018/2019

7


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik informatyk

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Pracownia urządzeń techniki komputerowej.

Technik informatyk

Kwalifikacja E.12 (obecnie EE.08)

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk, zawiera treści z zakresu

kwalifikacji E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych).

Publikacja składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między

innymi umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowania go do pracy

i jego montażu oraz naprawy urządzeń informatycznych potrzebne do zdania części praktycznej egzaminu

zawodowego z zakresu kwalifikacji E.12.

Kod 161310

Cena 39,90 zł

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy.

Technik informatyk

Kwalifikacja E.12 (obecnie EE.08)

Publikacja, skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, zawiera treści z zakresu

kwalifikacji E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych).

W książce zamieszczono moduł repetytoryjny (powtórzeniowy) z kwalifikacji E.12, 5 zestawów testów do części

pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej, a także przykładowe rozwiązania i klucz odpowiedzi.

Treści dotyczą między innymi posługiwania się sprzętem komputerowym, zasad korzystania z systemów

operacyjnych czy przygotowania sprzętu i stanowiska komputerowego do pracy.

Kod 165345

Cena 34,90 zł

Tomasz Klekot

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy.

Technik informatyk

Kwalifikacja E.12 (obecnie EE.08)

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk, zawiera treści z zakresu

kwalifikacji E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych).

W książce zamieszczono zestaw 5 testów do pisemnej części egzaminu, 3 zadania z rozwiązaniami do jego

części praktycznej, podstawę programową, klucz odpowiedzi do testów, plany zadań, zasady i przepisy związane

z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego oraz literaturę przedmiotu.

Kod 165314

Cena 19,90 zł

8


Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.13.1

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu 1. części kwalifikacji E.13.

(Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej).

Autorzy prezentują wiedzę z zakresu projektowania, wykonania, użytkowania i naprawy sieci komputerowych

oraz wykorzystania programów komputerowych. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami.

Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych w podręczniku treści.

Technik informatyk

MEN

Kod 140318 Nr w wykazie MEN 11/2013 Cena 26,90 zł

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Konfigurowanie urządzeń sieciowych.

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.13.2

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu 2. części kwalifikacji E.13.

(Konfigurowanie urządzeń sieciowych).

Autorzy przekazują wiedzę z zakresu umiejętności związanych z konfigurowaniem urządzeń sieciowych

różnych producentów, ich bezpieczną eksploatacją, diagnostyką i naprawą oraz bezpiecznym zastosowaniem

w sieci sprzętu i programów komputerowych. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami

i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby jej praktycznego zastosowania.

MEN

Kod 140325 Nr w wykazie MEN 8/2013 Cena 19,90 zł

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.13.3 (obecnie EE.08)

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu 3. części kwalifikacji E.13.

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi).

Autorzy przekazują wiedzę na temat sprawnego administrowania różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi

(Novell NetWare, Linux, Windows Server) oraz zapewniania bezpieczeństwa danych, uczy też podstawowych

umiejętności z tego zakresu. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi

ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania.

MEN

Kod 140323 Nr w wykazie MEN 12/2013 Cena 34,90 zł

KATALOG 2018/2019

9


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik informatyk

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

sieci komputerowych

Kwalifikacja E.13

• TECHNIK INFORMATYK

• TECHNIK TELEINFORMATYK

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Pracownia sieci komputerowych.

Technik informatyk / Technik teleinformatyk

Kwalifikacja E.13 (obecnie EE.08)

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk,

zawiera treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie

sieciami).

Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między

innymi umiejętności użytkowania sieci komputerowych, diagnostyki i naprawy sieci czy bezpieczeństwa danych

w sieci potrzebne do zdania części praktycznej egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji E.13.

Kod 161311

Cena 39,90 zł

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy.

Technik informatyk / Technik teleinformatyk

Kwalifikacja E.13 (obecnie EE.08)

Publikacja, skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk/technik teleinformatyk,

zawiera treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie

sieciami).

Książka składa się z modułu repetytoryjnego (powtórzeniowego) z kwalifikacji E.13, 5 zestawów testów

do części pisemnej egzaminu, 3 zadań do części praktycznej egzaminu oraz rozwiązań i klucza odpowiedzi.

Jej treści dotyczą między innymi: projektowania sieci komputerowych, konfigurowania urządzeń sieciowych

czy diagnostyki i naprawy sieci komputerowych.

Kod 165346

Cena 34,90 zł

Tomasz Klekot

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy.

Technik informatyk

Kwalifikacja E.13 (obecnie EE.08)

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk, zawiera treści z zakresu

kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

W książce znajdują się: 5 testów do pisemnej części egzaminu, 3 zadania z rozwiązaniami do jego części

praktycznej, podstawa programowa, klucz odpowiedzi do testów, plany zadań, zasady i przepisy związane

z przeprowadzaniem egzaminu zawodowego oraz literatura przedmiotu.

Kod 165315

Cena 19,90 zł

10


Małgorzata Łokińska

Witryny internetowe.

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.14.1 (obecnie EE.09)

Podręcznik, skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik

informatyk, zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie stron internetowych).

Książka pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia stron internetowych za pomocą języka

HTML oraz kaskadowych stylów CSS. Poszerza też informacje na temat wykorzystania systemów CMS oraz

edytorów WYSIWYG. Są tu liczne przykłady i ćwiczenia wskazujące sposoby zastosowania teorii w praktyce.

Technik informatyk

MEN

Kod 140320 Nr w wykazie MEN 3/2013 Cena 24,90 zł

Przemysław Domka

Bazy danych i systemy baz danych.

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.14.2 (obecnie EE.09)

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, zawiera treści z zakresu

drugiej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem programów Access, MySQL

i PostgreSQL. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami

ukazującymi praktyczne zastosowanie podanych informacji.

MEN

Kod 140321

Nr w wykazie MEN 55/2013 Cena 40,90 zł

Małgorzata Łokińska

Aplikacje internetowe.

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.14.3 (obecnie EE.09)

Podręcznik, skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik

informatyk, zawiera treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.14 (Aplikacje internetowe).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych opartych

na dwóch językach programowania: JavaScript oraz PHP. Poszerza informacje na temat programowania

(tworzenie zmiennych, funkcji, obiektów), przybliża też zagadnienia związane z obsługą formularzy, plików oraz

połączenia z bazą danych.

MEN

Kod 140326 Nr w wykazie MEN 5/2013 Cena 19,90 zł

KATALOG 2018/2019

11


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik informatyk

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

aplikacji internetowych

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Pracownia aplikacji internetowych.

Technik informatyk

Kwalifikacja E.14 (obecnie EE.09)

TECHNIK INFORMATYK

Publikacja, składająca się głównie z kart pracy oraz zadań, przygotowuje do praktycznej

części w zakresie kwalifikacji E.14 (Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych

oraz administrowanie bazami). To pomoc naukowa do wykorzystania w pracowni

informatycznej. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń praktycznych. Dzięki nim uczeń

opanuje takie zagadnienia, jak: projektowanie i wykonanie stron, tworzenie stron

oraz aplikacji internetowych.

Kod 161347

Cena 39,90 zł

+ TEsTY

EgzAMIN zAwOdOwY

KwAlIFIKACjA E.14

KwAlIFIKACjA E.14

TECHNIK INFORMATYK

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Repetytorium i testy egzaminacyjne.

Egzamin zawodowy. Technik informatyk

Kwalifikacja E.14 (obecnie EE.09)

Publikacja skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk,

zawiera treści z zakresu kwalifikacji E.14 (Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych

oraz administrowanie bazami).

W książce zamieszczono moduł repetytoryjny (powtórzeniowy) z kwalifikacji E.14,

5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu z kluczem odpowiedzi i 3 zadania

do części praktycznej wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Treść publikacji dotyczy między innymi tworzenia stron internetowych i obróbki

elementów graficznych wchodzących w ich skład oraz zasad tworzenia baz danych

i administrowania nimi.

Kod 165343

Cena 34,90 zł

12


Technik mechatronik

Eksploatacja

i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

Część 1

EE.21

N

NOWOŚĆ

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Eksploatacja i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 1

Kwalifikacja EE.21

Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik, opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 do nauki

zawodu technik mechatronik, zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja

i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).

Autorzy podręcznika przekazują wiedzę związaną z zasadami obsługi urządzeń i systemów

mechatronicznych, uruchamianiem sieci komunikacyjnych oraz naprawami urządzeń

i systemów mechatronicznych (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych

i mechanicznych). W zrozumieniu opisanych treści pomogą liczne ćwiczenia i ilustracje.

• tEChnik mEChatronik

Kod 1613C2 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 34,90 zł

Eksploatacja

i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

Część 2

EE.21

N

NOWOŚĆ

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Eksploatacja i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 2

Kwalifikacja EE.21

Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik, opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 do nauki

zawodu technik mechatronik, zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja

i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).

W publikacji autorzy przekazują wiedzę z zakresu zasad tworzenia dokumentacji

technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych (podstawy rysunku technicznego,

środowisko CAD/CAM) oraz programowania urządzeń i systemów elektronicznych

(sterowników PLC, paneli operatorskich, maszyn CNC). Teorię autorzy uzupełnili licznymi

ćwiczeniami i ilustracjami, ułatwiającymi uczniom zrozumienie opisanych treści.

• tEChnik mEChatronik

Kod 1613C3 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 34,90 zł

KATALOG 2018/2019

13


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik mechatronik

Montaż, uruchamianie

i konserwacja

urządzeń

i systemów

mechatronicznych

Część 1

EE.02

Robert Dziurski, Michał Tokarz, Stanisław Sierny

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 1

Kwalifikacja EE.02

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHaTroNIK

• MECHaTroNIK

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 kształcenia

w zawodach: technik mechatronik, mechatronik. Publikacja zawiera treści z zakresu

kwalifikacji EE.02 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych).

Stanowi źródło niezbędnej wiedzy oraz pomoc w kształtowaniu umiejętności

praktycznych związanych z budową i zastosowaniem urządzeń i systemów

mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych.

Sprawdzeni autorzy podręczników z zakresu mechatroniki, przygotowują uczniów

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.02.

MEN

Kod 1613B4 Nr w wykazie MEN 1.10./2017 Cena 49,90 zł

Montaż, uruchamianie

i konserwacja

urządzeń

i systemów

mechatronicznych

Część 2

Podręcznik do nauki zawodu

EE.02

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczyk

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń

i systemów mechatronicznych. Część 2

Kwalifikacja EE.02

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 kształcenia

w zawodach: technik mechatronik, mechatronik. Publikacja zawiera treści z zakresu

kwalifikacji EE.02 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych).

W drugiej części podręcznika autorzy dokładnie omawiają: urządzenia i systemy

mechatroniczne oraz ich zasilanie. W publikacji zaprezentowano także oprogramowanie

używane podczas projektowania, programowania i eksploatacji systemów

mechatronicznych oraz ich pomiary i zasady uruchamiania. Uczniowie zapoznają się

również z zagadnieniem konserwacji systemów mechatronicznych. Wiedzę teoretyczną

wsparto bogatym materiałem ilustracyjnym – schematami, zrzutami ekranowymi

i zdjęciami.

• TECHNIK MECHaTroNIK

• MECHaTroNIK

MEN

Kod 1613B7 Nr w wykazie MEN 1.11./2017 Cena 45,90 zł

14


Montaż elementów,

podzespołów i zespołów

mechanicznych

Kwalifikacja E.3.1

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHATRONIK

• MONTER MECHATRONIK

REFORMA 2012

Stanisław Sierny

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Kwalifikacja E.3.1

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik,

zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów, podzespołów i zespołów

mechanicznych).

W publikacji omówiono zagadnienia związane między innymi z przestrzeganiem zasad bhp, budową zespołów

i podzespołów mechanicznych czy procesem ich montażu. W książce są też liczne przykłady, ilustracje i pytania

kontrolne, które pomogą uczniowi ocenić stopień przyswojenia materiału.

MEN

Kod 161337 Nr w wykazie MEN 17/2016 Cena 34,90 zł

Technik mechatronik

Montaż elementów i podzespołów

pneumatycznych

i hydraulicznych

Robert Dziurski

Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych

i hydraulicznych

Kwalifikacja E.3.2

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik,

zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych

i hydraulicznych).

W publikacji omówiono między innymi budowę podzespołów i zespołów pneumatycznych oraz hydraulicznych,

a także zasady dobierania narzędzi do ich montażu i demontażu. W książce zamieszczono też liczne przykłady,

ilustracje i pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom znajomości poruszonych w niej

zagadnień.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHATRONIK

• MONTER MECHATRONIK

MEN

Kod 161338 Nr w wykazie MEN 18/2016 Cena 34,90 zł

Montaż elementów i podzespołów

elektrycznych

i elektronicznych

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHATRONIK

• MONTER MECHATRONIK

Michał Tokarz

Montaż elementów i podzespołów elektrycznych

i elektronicznych

Kwalifikacja E.3.3

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik,

zawiera treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów i podzespołów elektrycznych

i elektronicznych).

W publikacji omówiono między innymi zagadnienia dotyczące rozróżniania i budowy podzespołów

oraz zespołów elektrycznych, dobierania narzędzi do ich montażu i demontażu czy oceny ich stanu

technicznego.

MEN

Kod 161339 Nr w wykazie MEN 19/2016 Cena 34,90 zł

KATALOG 2018/2019

15


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik mechatronik

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

mechatroniki

Kwalifikacja E.3

TECHNIK MECHATRONIK

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Robert Dziurski, Piotr Tokarz

Pracownia mechatroniki. Technik mechatronik

Kwalifikacja E.3 (obecnie EE.02)

Publikacja służąca do praktycznej nauki zawodów technik mechatronik i monter mechatronik w zakresie

kwalifikacji E.3 (Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych).

Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji elektrycznych.

Składa się z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić umiejętności uczniów i dobrze

przygotować ich do części praktycznej egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji E.3.

Autorzy doskonale wiedzą, jak to zrobić – są nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz egzaminatorami

i współpracownikami OKE.

Kod 161390

Cena 39,90 zł

Robert Dziurski, Witold Krieser

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy.

Technik mechatronik

Kwalifikacja E.3 (obecnie EE.02)

Powtórka, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy uczniów – repetytorium jest przeznaczone dla przyszłych

techników mechatroników przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.3.

Publikacja zawiera moduł repetytoryjny (powtórzeniowy) z kwalifikacji E.3, 5 testów sprawdzających wiedzę

teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części praktycznej egzaminu. Ich rozwiązanie to najlepszy sposób

na oswojenie uczniów z formą zadań egzaminacyjnych. Schematy, rysunki i tabele pomagają usystematyzować

i utrwalić wiadomości.

Kod 161387

Cena 34,90 zł

+ TEsTy

Egzamin zawodowy

Robert Dziurski, Witold Krieser

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy.

Technik mechatronik

Kwalifikacja E.18

KwalifiKacja E.14

KwalifiKacja E.18

TEcHniK mEcHaTRoniK

Publikacja stanowi kompendium wiedzy i najlepszy sposób na powtórki przed egzaminem – repetytorium

w przejrzystej formie zbiera najważniejsze wiadomości, których znajomość jest wymagana od kandydatów

do zawodu technik mechatronik podczas egzaminu z kwalifikacji E.18. Schematy, rysunki i tabele pomagają

nauczycielowi w usystematyzowaniu obszernego materiału.

Publikacja zawiera moduł repetytoryjny (powtórzeniowy) z kwalifikacji E.18, 5 testów sprawdzających

wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części praktycznej egzaminu. Pozwolą one ocenić stopień

przygotowania uczniów do egzaminu.

Kod 161388

Cena 34,90 zł

16


Rozruch

systemów i urządzeń

mechatronicznych

Piotr Goździaszek

Rozruch systemów i urządzeń mechatronicznych

Kwalifikacja E.18.1

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik, zawiera treści

z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.18 (Rozruch systemów i urządzeń mechatronicznych).

W publikacji opisano między innymi zagadnienia dotyczące zasilania urządzeń i systemów mechatronicznych,

napędu elektrycznego czy oprogramowania związanego z eksploatacją omawianych maszyn.

Liczne przykłady, ilustracje i pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania wiadomości.

Technik mechatronik

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

MEN

Kod 161340 Nr w wykazie MEN 27/2016 Cena 34,90 zł

Obsługa

systemów i urządzeń

mechatronicznych

Adrian Mikołajczak

Obsługa systemów i urządzeń mechatronicznych.

Część 1

Kwalifikacja E.18.2

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik, zawiera treści

z zakresu drugiej części kwalifikacji E.18 (Obsługa systemów i urządzeń mechatronicznych).

W publikacji opisano między innymi umiejętności związane z eksploatacją urządzeń i systemów

mechatronicznych, w tym: zasady ich obsługi, regulację parametrów urządzeń i dokumentację obsługi urządzeń

i systemów. Liczne przykłady, ilustracje i pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania

materiału.

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

MEN

Kod 161341 Nr w wykazie MEN 28/2016 Cena 34,90 zł

Obsługa

systemów i urządzeń

mechatronicznych

Adrian Mikołajczak

Obsługa systemów i urządzeń mechatronicznych.

Część 2

Kwalifikacja E.18.2

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik, zawiera treści

z zakresu drugiej części kwalifikacji E.18 (Obsługa systemów i urządzeń mechatronicznych).

W publikacji omówiono między innymi umiejętności związane z naprawą urządzeń elektrycznych,

pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych oraz z ich diagnostyką. Liczne przykłady, ilustracje i pytania

kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy.

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

MEN

Kod 161379 Nr w wykazie MEN 29/2016 Cena 34,90 zł

KATALOG 2018/2019

17


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik mechatronik

Tworzenie

dokumentacji

technicznej

urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

REFORMA 2012

Robert Dziurski

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń

i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja E.19.1

Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich!

Publikacja do nauki zawodu technik mechatronik w zakresie pierwszej części kwalifikacji E.19 (Tworzenie

dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych).

Pomaga kształtować umiejętności dotyczące między innymi rysunku mechanicznego, elektrycznego

i hydraulicznego oraz tworzenia mechatronicznej dokumentacji projektowej. Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty

ekranowe i ilustracje pokazują praktyczne zastosowanie wiedzy.

MEN

Kod 161380 Nr w wykazie MEN 17/2017 Cena 35,90 zł

Projektowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

Michał Tokarz

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja E.19.2

Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich!

Podręcznik zawiera materiał z zakresu drugiej części kwalifikacji E.19 (Projektowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych).

Jest źródłem aktualnej wiedzy i doskonałą pomocą w kształtowaniu umiejętności uczniów – od podstaw

mechatroniki, hydrauliki i pneumatyki po oprogramowanie stosowane w projektowaniu urządzeń

mechatronicznych.

Zapewnia rzetelne przygotowanie do egzaminu zawodowego.

MEN

Kod 161381 Nr w wykazie MEN 16/2017 Cena 35,90 zł

REFORMA 2012

Programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

E.19.3

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK MECHATRONIK

Witold Krieser

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja E.19.3

Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych opracowany

dla szkół średnich!

Publikacja kształci w zawodzie technik mechatronik i obejmuje materiał z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.19

(Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych). Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe

i ilustracje doskonale pokazują praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

MEN

Kod 1613A0 Nr w wykazie MEN 15/2017 Cena 35,90 zł

18


Technik Elektronik / elektronik

Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń

elektronicznych

N

NOWOŚĆ

Piotr Golonko

Montaż oraz instalowanie układów

i urządzeń elektronicznych. Część 1

Kwalifikacja EE.03

Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik do nauki zawodów elektronik i technik elektronik zawiera treści z zakresu

kwalifikacji EE.03 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych).

Publikacja została poświęcona zasadom montażu i demontażu elementów, układów

i urządzeń elektronicznych. Autor prezentuje sposoby lokalizowania usterek w układach

i urządzeniach elektronicznych oraz ich usuwania. Opisał też zasady przygotowywania

zdemontowanych elementów urządzeń do recyklingu. Liczne ćwiczenia i ilustracje ułatwią

uczniom zrozumienie materiału.

• ELEKTRONIK

• TECHNIK ELEKTRONIK

Kod 1613C4 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 35,90 zł

Montaż oraz instalowanie

układów i urządzeń

elektronicznych

N

NOWOŚĆ

Piotr Golonko

Montaż oraz instalowanie układów

i urządzeń elektronicznych. Część 2

Kwalifikacja EE.03

Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik do nauki zawodów elektronik i technik elektronik zawiera treści z zakresu

kwalifikacji EE.03 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych).

Publikacja została poświęcona zasadom wykonywania instalacji wraz z montażem

urządzeń elektronicznych. Autor opisał, jak należy przygotowywać przewody i wyznaczać

ich trasy do instalowanych urządzeń elektronicznych. Zaprezentował też sposoby

uruchamiania instalacji tych urządzeń oraz usuwania w nich usterek. W zrozumieniu

opisanych treści pomogą uczniom liczne ćwiczenia i ilustracje.

• ELEKTRONIK

• TECHNIK ELEKTRONIK

Kod 1613C5 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 35,90 zł

KATALOG 2018/2019

19


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik ELEKTRONIK / ELEKTRONIK

Użytkowanie

urządzeń elektronicznych

E.20.1

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ELEKTRONIK

REFORMA 2012

Piotr Golonko

Użytkowanie urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja E.20.1 (obecnie EE.22)

Podręcznik, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik, zawiera treści z zakresu

pierwszej części kwalifikacji E.20 (Użytkowanie urządzeń elektronicznych).

Omówiono w nim funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych. Przedstawiono też

zasady łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów

i obwodów zasilania oraz przybliżono funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach

elektronicznych.

MEN

Kod 161382 Nr w wykazie MEN 18/2017 Cena 34,90 zł

Instalowanie

urządzeń elektronicznych

Piotr Brzozowski, Anna Tąpolska

Instalowanie urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja E.6.1

Podręcznik adresowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik i monter elektronik.

Publikacja zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.6 (Instalowanie urządzeń elektronicznych)

i przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Autorzy omówili między innymi zasady bhp, sposoby instalowania systemów telewizyjnych, sieci

komputerowych czy sieci automatyki przemysłowej. Teoria została wsparta licznymi przykładami, ilustracjami

i ćwiczeniami, które pomogą uczniom sprawdzić stopień opanowania materiału.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRONIK

• MONTER ELEKTRONIK

MEN

Kod 161342 Nr w wykazie MEN 43/2016 Cena 34,90 zł

Konserwacja

instalacji urządzeń

elektronicznych

Piotr Brzozowski

Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja E.6.2

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik elektronik i monter elektronik,

zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.6 (Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych).

W publikacji opisano między innymi umiejętności związane z konserwacją instalacji systemów telewizji

satelitarnej, kablowej i dozorowej oraz zasady bhp obowiązujące podczas wykonywania tych prac.

Dodano także liczne przykłady, ilustracje i pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień

przyswojenia wiedzy.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRONIK

• MONTER ELEKTRONIK

MEN

Kod 161343 Nr w wykazie MEN 22/2016 Cena 29,90 zł

20


Technik ElektrYk / elektryk

Eksploatacja maszyn,

urządzeń i instalacji

elektrycznych

N

NOWOŚĆ

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacja EE.26

Podręcznik, opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 do nauki zawodu technik elektryk, zawiera

treści z zakresu kwalifikacji EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych).

Autorzy przedstawiają wiedzę i uczą umiejętności między innymi z zakresu określania wymagań

eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych, doboru urządzeń pomiarowych i przeprowadzania pomiarów,

usuwania uszkodzeń, doboru zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych czy oceny ich stanu technicznego.

Teorię uzupełniono licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, które pomogą uczniom w zrozumieniu

opisanych treści.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

Kod 1613C0 Termin wydania II kwartał 2018 Cena 39,90 zł

Montaż, uruchamianie

i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń

elektrycznych

Część 1

EE.05

Artur Bielawski, Wacław Kuźma

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1

Kwalifikacja EE.05

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach: technik elektryk,

elektryk. W podręczniku ujęto treści z zakresu kwalifikacji EE.05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych).

Część pierwsza publikacji przedstawia wiadomości i kształtuje umiejętności praktyczne związane z budową

i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Dokładnie omówiono w niej wszystkie zagadnienia, których

znajomość obowiązuje kandydata do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po budowę, rodzaj

i zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

MEN

Kod 1613B9 Nr w wykazie MEN 1.5/2017 Cena 45,90 zł

Montaż, uruchamianie

i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń

elektrycznych

Część 2

EE.05

Irena Chrząszczyk, Anna Tąpolska

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2

Kwalifikacja EE.05

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach: technik elektryk,

elektryk. Podręcznik obejmuje treści z zakresu kwalifikacji EE.05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych).

Autorzy prezentują wiedzę oraz uczą umiejętności praktycznych z zakresu budowy i konserwacji instalacji

elektrycznych (omówili takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wytwarzanie i przesyłanie energii

elektrycznej, rodzaje kabli i przewodów, sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych, budowa i rodzaje

instalacji, wskaźniki energetyczne, zasady i zakres konserwacji instalacji elektrycznych, badania i pomiary

instalacji elektrycznych, normy i przepisy prawa).

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

MEN

Kod 1613B5 Nr w wykazie MEN 1.13/2017 Cena 45,90 zł

KATALOG 2018/2019

21


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik ElektrYk / elektryk

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ELEKTRYK

REFORMA 2012

Eksploatacja

maszyn i urządzeń

elektrycznych

Kwalifikacja E.24.1

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja E.24.1

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk zawiera treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.24

(Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

W publikacji zaprezentowano wiedzę związaną z zasadami bhp i ppoż., a także transformatorami,

maszynami prądu stałego, maszynami indukcyjnymi, maszynami synchronicznymi. Pokazano, jak wykonywać

pomiary maszyn elektrycznych, posługiwać się aparaturą łączeniową i sterowniczą, a także obchodzić się

z przekształtnikami energoelektronicznymi, odbiornikami energii elektrycznej oraz zabezpieczać maszyny

elektryczne. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi

sposoby jej praktycznego zastosowania.

MEN

Kod 161308 Nr w wykazie MEN 47/2015 Cena 34,90 zł

Eksploatacja

instalacji

elektrycznych

REFORMA 2012

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Eksploatacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.24.2

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.24

(Eksploatacja instalacji elektrycznych).

W publikacji zaprezentowano wiedzę związaną z zasadami bhp podczas eksploatacji instalacji elektrycznych,

przewodami i kablami w instalacjach elektrycznych, osprzętem elektroinstalacyjnym, ochroną

przeciwporażeniową, zabezpieczeniem instalacji elektrycznej. Pokazano, jak wykonywać pomiary i lokalizację

uszkodzeń. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby

jej praktycznego zastosowania.

Kwalifikacja E.24.2

Podręcznik do nauki zawodu

TECHNIK ELEKTRYK

MEN

Kod 161309 Nr w wykazie MEN 46/2015 Cena 29,90 zł

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

instalacji elektrycznych

Stanisław Karasiewicz

Pracownia instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.8 (obecnie EE.05)

Publikacja jest przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik

w zakresie kwalifikacji E.8 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych).

Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji elektrycznych.

Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić umiejętności

uczniów. Materiał obejmuje zagadnienia najczęściej pojawiające się w części praktycznej egzaminu zawodowego.

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

Kod 161389

Cena 39,90 zł

22


Technik ElektrYk / elektryk / elektromechanik

Montaż maszyn

i urządzeń

elektrycznych

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

• ELEKTROMECHANIK

Artur Bielawski, Wacław Kuźma

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja E.7.1

Podręcznik skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk,

elektromechanik i elektryk. Ten bogato ilustrowany podręcznik zawiera treści z zakresu

pierwszej części kwalifikacji E.7 (Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych).

Autor wyczerpująco omówił tu budowę i zastosowanie wszelkich maszyn elektrycznych

oraz ich montażu. Wiadomości teoretyczne wsparto praktycznymi ćwiczeniami.

MEN

Kod 161304 Nr w wykazie MEN 31/2013 Cena 34,90 zł

REFORMA 2012

Konserwacja

maszyn i urządzeń

elektrycznych

E.7.2

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

• ELEKTROMECHANIK

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja E.7.2

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk,

elektromechanik i elektryk, zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.7 (Konserwacja

maszyn i urządzeń elektrycznych).

W publikacji omówiono między innymi zagadnienia związane z konserwacją maszyn

i urządzeń elektrycznych, naprawami typowych uszkodzeń oraz zabezpieczeniem

przed porażeniem prądem elektrycznym. Są tu liczne przykłady, ilustracje i pytania kontrolne,

które pomogą uczniowi sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy.

MEN

Kod 161305 Nr w wykazie MEN 32/2013 Cena 34,90 zł

KATALOG 2018/2019

23


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Technik ElektrYk / elektryk / elektromechanik

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Pracownia

maszyn i urządzeń

elektrycznych

TECHNIK ELEKTRYK I ELEKTRYK

NOWA PODSTAWA

PROGRAMOWA

Stanisław Karasiewicz

Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja E.7

Publikacja przygotowuje do praktycznego egzaminu w zakresie kwalifikacji E.7 (Montaż

i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

Książka została opracowana z myślą o ćwiczeniach w pracowni maszyn i urządzeń

elektrycznych. Składa się przede wszystkim z zadań podnoszących kwalifikacje ucznia

w zakresie zasad bhp i pogłębiających informacje na temat maszyn prądu stałego

czy urządzeń energoelektronicznych.

Kod 161346

Cena 39,90 zł

Elżbieta Kuźniak

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy.

Technik elektryk / Elektryk / Elektromechanik

Kwalifikacja E.7

Publikacja przygotowuje do zdania egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji E.7

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

Treść repetytorium oraz testy i zadania praktyczne w nim zawarte dotyczą między innymi

budowy i montażu wszelkich maszyn elektrycznych, zasad montażu i konserwacji urządzeń

elektrycznych, naprawy uszkodzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Pytania

kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

Kod 165356

Cena 34,90 zł

24


Montaż

instalacji

elektrycznych

Konserwacja

instalacji

elektrycznych

Kwalifikacja E.8.1

REFORMA 2012

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

Kwalifikacja E.8.2

REFORMA 2012

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK

• ELEKTRYK

Anna Tąpolska

Montaż instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.8.1

Podręcznik, skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk i elektryk, zawiera treści

z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.8 (Montaż instalacji elektrycznych).

W publikacji omówiono między innymi takie zagadnienia, jak: wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej,

rodzaje kabli i przewodów elektrycznych, sprzęt i osprzęt w instalacjach czy oświetlenie elektryczne. W książce

zamieszczono też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat montażu

instalacji elektrycznych.

MEN

Kod 161306 Nr w wykazie MEN 40/2015 Cena 34,90 zł

Irena Chrząszczyk

Konserwacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.8.2

Podręcznik skierowany do uczniów, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk i elektryk, zawiera treści

z zakresu drugiej części kwalifikacji E.8 (Konserwacja instalacji elektrycznych).

W publikacji omówiono między innymi takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wskaźniki

energetyczne oraz charakterystyka i działanie prądów roboczych i zwarciowych. W książce zamieszczono

też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat konserwacji instalacji

elektrycznych.

MEN

Kod 161307 Nr w wykazie MEN 41/2015 Cena 29,90 zł

Technik ElektrYk / elektryk / elektromechanik

Marek Bielak

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy.

Technik elektryk / Elektryk

Kwalifikacja E.8

Publikacja, skierowana do uczniów, którzy kształcą się w zawodzie technik elektryk i elektryk, zawiera treści

z zakresu kwalifikacji E.14 (Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami).

W książce znajduje się 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu z kluczem odpowiedzi, są tu też 3 zadania

do części praktycznej wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Treść publikacji dotyczy między innymi tworzenia stron

internetowych i obróbki elementów graficznych wchodzących w ich skład.

Kod 165357

Cena 34,90 zł

KATALOG 2018/2019

25


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów

branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Podstawy elektroniki w praktyce

Podstawy

elektroniki

w praktyce

część 1

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA ElEktRoNiczNA

iNfoRmAtyczNA

i ElEktRyczNA

Anna Tąpolska

Podstawy elektroniki w praktyce.

Część 1

Podręcznik nieodzowny do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk,

technik informatyk, technik elektronik, zgodny z nową podstawą programową 2017

i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe.

Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i pokazuje jej praktyczne

zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, które

pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.

Kod 161385

Cena 34,90 zł

Podstawy elektroniki w praktyce część 2

Podstawy

elektroniki

w praktyce

część 2

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA ElEktRoNiczNA

iNfoRmAtyczNA

i ElEktRyczNA

Anna Tąpolska

Podstawy elektroniki w praktyce.

Część 2

Część 2. podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk,

technik informatyk, technik elektronik.

Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą

tu rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących,

układów prostowniczych, stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia,

sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów, przetworników A/C i C/A.

Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc

w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.

Kod 161386

Cena 34,90 zł

26


Podstawy

elektrotechniki

w praktyce

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA ElEktRoNiczNA

iNfoRmAtyczNA

i ElEktRyczNA

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

Podstawy elektrotechniki w praktyce

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

(technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik).

W publikacji zaprezentowano podstawową wiedzę wymaganą w tych zawodach – od zasad

bhp podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi, przez prawa stosowane w obwodach prądu

stałego, po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe. Opanowanie wiadomości

ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia.

Doskonale opracowany materiał – autorzy są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów

zawodowych.

Kod 161384

Cena 35,90 zł

Zbiór zadań Podstawy elektrotechniki w praktyce

Zbiór zadań

Podstawy

elektrotechniki

w praktyce

branża elektroniczna,

informatyczna i elektryczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Nieodzowna pomoc do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk,

technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych i zadań

dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki.

Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności

i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kod 161392

Cena 29,90 zł

KATALOG 2018/2019

27


Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

REFORMA 2012

Tomasz Klekot

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej

Prowadzenie

działalności

gospodarczej

w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową przybliża zagadnienia związane z podejmowaniem

i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W książce omówiono podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie,

obowiązki przedsiębiorcy, przychody, koszty, działania marketingowe, możliwość pozyskania i wykorzystania

funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności gospodarczej.

Wiadomości wsparto licznymi przykładami uwzględniającymi specyfikę branży.

Kod 161344

Cena 34,90 zł

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

BHP w branży elektrycznej

BHP

w branży elektrycznej

Publikacja, skierowana do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej, zawiera treści z zakresu efektów

kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy.

Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne

do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WSPÓLNE DLA BRANŻY

Kod 161345

Cena 29,90 zł

Sebastian Chadaj

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane między innymi z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami

elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami,

wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami.

Scharakteryzowano w niej również przepisy bhp oraz normy zatrudnienia w branży.

Kod 161302

Cena 24,90 zł

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej,

informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane między innymi z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami

elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami,

wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej

również przepisy bhp oraz normy zatrudnienia w branży.

Kod 161303

Cena 24,90 zł

28


KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

Branża

EKONOMICZNA

Branża

ELEKTRONICZNA,

INFORMATYCZNA

I ELEKTRYCZNA

PUBLIKACJE ZAWOdOWE

KATALOG 2018/2019

PUBLIKACJE ZAWOdOWE

KATALOG 2018/2019

Branża

BUDOWLANA

Branża

GASTRONOMICZNA

PUBLIKACJE ZAWOdOWE

KATALOG 2018/2019

PUBLIKACJE ZAWOdOWE

KATALOG 2018/2019

Poznaj ofertę dla pozostałych branż: wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe

fryzjersko-kosmetyczna

turystyczno-hotelarska

medyczno-społeczna

rolnicza

mechaniczna i samochodowa

Szczegółowe informacje na wsip.pl

Pełna oferta publikacji branżowych: sklep.wsip.pl

Kontakt z wydawnictwem: infolinia 801 220 555


BĘDZIEMY Z TOBĄ

PRZEZ WSZYSTKIE LATA REFORMY!

Szkoła policealna

– do 2,5 roku

Branżowa szkoła

II stopnia – 2 lata

Branżowa szkoła

I stopnia – 3 lata

Technikum

– 5 lat

wsip.pl – informacje o publikacjach zawodowych, w tym o nowościach

i zapowiedziach, możliwość obejrzenia fragmentów podręczników

sklep.wsip.pl – pełna oferta publikacji zawodowych,

informacje o cenach, rabatach i promocjach

infolinia 801 220 555 – bezpośrednia rozmowa z konsultantem WSiP

konsultant edukacyjny – wyjaśnia wątpliwości, prezentuje publikacje,

pomaga w wyborze i zamawianiu podręczników

GZW260

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000595068,

NIP 5272605292, kapitał zakładowy: 33.947.400,00 zł (wpłacony w całości).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!