23.04.2018 Views

_2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Μάρτιος 2018

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 24.384,76 4.969,88 4.969,88

0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές

6.010,00 0,00 0,00

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0129.0001 'Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

50.630,52 6.313,79 6.313,79

αρθρ.76,Ν.4257/2014

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 21.420,58 0,00 0,00

0212.0001 Τόκοι από προκαταβολή έργων (αρθρ.51, Ν.3669) 16,38 0,00 0,00

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.226.347,37 208.023,69 208.023,69

0313.0001 Ταμείο Λαϊκών Αγορών 47.562,62 0,00 0,00

0313.0002 Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ

472,00 233,00 233,00

(άρθρο 37 παρ. 1β ΠΔ 410/1995)

0313.0003 Ειδικό τέλος αποκομιδής απορ/των επιχ/σεων 4.140,00 0,00 0,00

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 518.293,97 29.327,06 29.327,06

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 33.137,03 5.831,67 5.831,67

και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 14.084,17 3.598,00 3.598,00

0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 19.650,00 0,00 0,00

0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.494,06 459,15 459,15

0471.0001 Τέλος χαρτοσήμου 1.618,69 0,00 0,00

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 577.405,37 38.014,66 38.014,66

0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 2.954.247,24 738.561,81 738.561,81

0612.0003 Επιχορήγηση από Υπ.Εσ. για κάλυψη δαπάνης για καταβολή μισθωμάτων

20.040,00 0,00 0,00

σχολικών μονάδων & υπηρεσιών πρόνοιας.

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων

188.480,00 52.470,00 52.470,00

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)

0621 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 1.643.120,58 523.894,09 523.894,09

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

6.580,00 740,00 740,00

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)

0718.0001 Παράβολα για άδεια λειτουργίας ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών 150,00 0,00 0,00

0718.0005 Έσοδα από περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 5.880,00 0,00 0,00

0718.0008 Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Ν.2364/95) 13.944,74 10.777,24 10.777,24

1214.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για δαπάνες δασοπροστασίας 29.500,00 0,00 0,00

1216.0002 Επιχορήγηση από ΠΔΕ του Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο

102.090,00 0,00 0,00

"Ανάπλαση Αθλητ.εγκαταστασεων στο 1ο Γυμν.Πεύκης"

1311.0002 Επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες πρ.ΣΑΤΑ, 2018 209.700,00 0,00 0,00

1312.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευή & συντήρηση σχολικών

48.200,00 0,00 0,00

κτηρίων αρθρ.13 Ν.2880/01

1321.0002 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστική Βιώσιμη

65.000,00 0,00 0,00

Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης"

1321.0004 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας

37.440,00 0,00 0,00

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης"

1321.0005 Χρηματοδότηση από Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ για τη "Δομή παροχής βασικών

39.000,00 0,00 0,00

αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης"

1326.0001 Χρηματοδότηση από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έργο:"Ανάπλαση ΟΤ9 1.089.695,89 136.772,00 136.772,00

της Δημ.Ενότητας Λυκόβρυσης"

1326.0002 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Βελτίωση υποδομών 331.399,98 0,00 0,00

στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης της Δημ.Κοινότητας Πεύκης"

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74,

20.890,15 1.931,45 1.931,45

ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν

19.265,05 2.252,10 2.252,10

2130/93)

1519.0001 Πρόστιμα ΤΑΠ 299,92 0,00 0,00

1519.0004 Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων 360,00 0,00 0,00

1519.0006 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής τέλους 2% - παρεπ/ντων 1.954,68 49,55 49,55

1629.0001 Έσοδα από κατασκευές έργων αγωγών 800,00 0,00 0,00

1629.0002 Έσοδα από κατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων 3.150,00 800,00 800,00

1629.0004 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 20% υπέρ Δήμου 1.050,00 0,00 0,00

1629.0005 'Εσοδα από υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση

40.000,00 0,00 0,00

παιδιών για το καλοκαίρι του 2018"

1691.0001 Ειδικό τέλος για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο ΟΤ9(Δήμου

240.000,00 60.000,00 60.000,00

Λυκόβρυσης)

1691.0002 Τέλη διέλευσης οπτικών ινών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας 677,57 0,00 0,00

1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 899,50 0,00 0,00

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 676.059,78 582.534,12 581.790,88

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 1


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

2113 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων 119.737,17 108.515,57 108.515,57

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 113.622,51 85.008,90 85.008,90

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 4.393,45 2.439,05 2.439,05

2119.0001 Τακτικά έσοδα από μισθώματα 2.047,84 60.834,84 0,00

2119.0002 Λοιπά Τακτικά Εσοδα 8.010,57 6.449,34 4.097,53

2211.0002 Εκτακτα έσοδα από δαπάνες κατασκευής έργων αγωγού αποχ/σης ΠΟΕ 1.700,00 0,00 0,00

2211.0006 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών 2.477,10 1.471,45 1.471,45

2211.0007 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.003,21 21.181,10 351,80

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 41.180,96 43.804,25 945,68

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 24.484,77 23.355,53 80,67

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 450,84 371,01 0,00

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 25.089,01 22.744,90 642,89

3218.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικό έσοδο επί των ακαθαρίστων εσόδων

73.185,66 86.573,43 2.328,12

επιτηδευματιών (2%)

3218.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από εφαρμογή συμβάσεων 10.031,84 10.031,84 0,00

3219.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 100.272,00 168.101,13 6.508,51

3219.0002 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων 16.244,86 12.502,51 472,02

3219.0003 Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας 169,10 169,10 0,00

3219.0004 Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' του αρθ. 15 139.521,66 139.521,66 0,00

3219.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπο από Μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το

5.352,37 43.026,27 1.804,52

αρθρ.76,Ν.4257/2014

3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα 645,86 7.623,62 0,00

3221.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα από αποχέτευση 24.704,94 21.043,66 0,00

3221.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία

337,49 337,49 0,00

καταστημάτων

3221.0003 Έσοδα από απαλλοτριώσεις 99.646,41 1.010.922,42 4.451,08

3221.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση λόγω προσκύρωσης 3.511,01 33.576,22 321,14

3221.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα έσοδα 27.572,88 51.161,78 0,00

3221.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από παραβάσεις ΚΟΚ 0,00 320,00 60,00

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 130.000,00 54.365,78 54.365,78

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 47.366,74 47.366,74

4122.0001 Φόρος αμοιβών Δημάρχου-Αντιδημάρχων ,μελών ΔΣ και λοιπών συλλ.οργ. 16.000,00 418,32 418,32

4122.0002 Χαρτόσημο από είσπραξη μισθωμάτων 5.000,00 387,80 387,80

4123.0001 Φόρος Προμηθευτών 40.000,00 4.245,90 4.245,90

4123.0002 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 150.000,00 3.713,09 3.713,09

4124.0001 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 1.500,00 52,83 52,83

4124.0002 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από παράβολα αδειών

1.000,00 0,00 0,00

καταστημάτων (20%,Ν.4442/2016)

4124.0003 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από πρόστιμα για παράνομη

1.000,00 0,00 0,00

λειτουργία καταστημάτων (50%,Ν.4442/2016)

4124.0004 Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αναξάρτητης Αρχής Δημ.Συμνβάσεων 3.000,00 118,61 118,61

4131.0001 Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών 3.000,00 378,29 378,29

4131.0002 Κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 270.000,00 21.395,37 21.395,37

4131.0003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 550.000,00 124.561,03 124.561,03

4131.0004 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 55.000,00 1.244,33 1.244,33

4131.0005 Κρατήσεις υπέρ ΚΥΤ 10.000,00 504,92 504,92

4131.0008 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-τομ.ΤΑΔΚΥ 100.000,00 38.435,33 38.435,33

4131.0009 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ 40.000,00 34,20 34,20

4131.0012 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ τομέας ΝΠΔΔ -Υγειον/κή περίθαλψη 1.000,00 188,11 188,11

4131.0014 ΕΠΑΣΦ.ΒΑΡΕΩΝ 20.000,00 6.595,94 6.595,94

4131.0015 Δόσεις επασφ.βαρέων 8.000,00 553,47 553,47

4131.0016 Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 166,79 166,79

4131.0023 ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1% 12.000,00 2.960,81 2.960,81

4131.0024 ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1% 20.000,00 4.488,48 4.488,48

4131.0025 Υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 10.231,26 10.231,26

4131.0029 Κρατήσεις υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 2.133,81 2.133,81

4131.0030 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 70.000,00 15.379,36 15.379,36

4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 90,51 90,51

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 10.878,48 10.878,48

4142.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ. 30.000,00 4.004,37 4.004,37

4142.0004 Κράτηση υπέρ του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Πεύκης 10.000,00 2.809,75 2.809,75

4142.0005 Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 9,00 9,00

4212.0001 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 4.000,00 0,00 0,00

4212.0002 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης 3.000,00 0,00 0,00

4212.0003 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης 2.000,00 0,00 0,00

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 20.000,00 11.689,85 11.689,85

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

865.662,92 626.855,38 626.855,38

Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών

5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά 'Εσοδα για την κάλυψη

427.000,00 200.000,00 200.000,00

ειδικευμένων δαπανών .

5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη εν

γένει δαπανών του Δήμου.

971.924,86 1.298.290,73 1.298.290,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 2


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

50.000,00 50.000,00 50.000,00

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 1.013.778,50 998.474,10 998.474,10

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη

788.211,41 892.858,30 892.858,30

ειδικευμένων δαπανών.

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 196.578,42 203.359,58 203.359,58

γένει δαπανών του Δήμου.

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.351.692,22 9.007.880,95 7.265.549,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 3


ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6031.0001 Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 28.500,00 3.003,93 3.003,93

6031.0002 Αμοιβές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 24.000,00 4.770,00 4.770,00

6031.0004 Αμοιβές ασκούμενου δικηγόρου 5.000,00 0,00 0,00

6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών 8.000,00 1.650,84 1.650,84

6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ειδικ.συνεργατών Δημάρχου 8.000,00 1.222,87 1.222,87

6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ 33.500,00 8.250,00 8.250,00

6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και

3.000,00 1.860,00 1.860,00

σεμινάρια

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 0,00 0,00

6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 0,00

6117.0002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2018-2019 5.000,00 0,00 0,00

6117.0004 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2018-2019 2.600,00 0,00 0,00

6117.0007 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ένδικη διαδικασία μεταξύ Δήμου

3.690,00 0,00 0,00

και των κ.κ. Μεγγούσογλου (συνεχιζόμενο)

6117.0008 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2017-2018 500,00 388,37 0,00

6117.0012 Αμοιβή ιατρού εργασίας 2017-2018 3.250,00 0,00 0,00

6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου,Αντι/χων,Προέδρου Δ.Σ. 135.000,00 22.080,00 22.080,00

6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 6.600,00 1.200,00 1.200,00

6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών (αρθρ.93 Ν.3852/2010) 16.000,00 6.898,46 6.898,46

6142.0001 Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια 6.000,00 0,00 0,00

6142.0002 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2018 10.000,00 0,00 0,00

6142.0005 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2018-2019 10.000,00 0,00 0,00

6142.0009 Ψηφιοποίηση αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου 24.800,00 0,00 0,00

6142.0010 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2017-2018 3.000,00 0,00 0,00

6142.0013 Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το

40.000,00 0,00 0,00

καλοκαίρι του 2018

6221 Ταχυδρομικά Τέλη 5.000,00 0,00 0,00

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 36.000,00 7.680,00 7.680,00

6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου,Αντιδημάρχων 4.000,00 1.697,68 864,00

6251.0001 Ασφάλιστρα Δημοτικών Κτιρίων 5.000,00 1.166,30 1.166,30

6311.0001 Φόροι τόκων από καταθέσεις 4.000,00 0,00 0,00

6312.0001 Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013) 60.000,00 0,00 0,00

6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Δημάρχου) 1.000,00 0,00 0,00

6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

500,00 0,00 0,00

(Αντιδημάρχων, Προέδρου ΔΣ, Δημ. Συμβούλων)

6433.0002 Παροχή επαίνων ,βραβείων,σε αριστούχους δημότες μαθητές σπουδαστές

2.000,00 0,00 0,00

και φοιτητές

6443.0002 Δαπάνες δεξιώσεων εορταστικών και εθνικών εκδηλώσεων 3.000,00 576,26 576,26

6443.0003 Δαπάνες στολισμού εορταστικών εκδηλώσεων 600,00 0,00 0,00

6443.0004 Δαπάνες φωτογραφικής κάλυψης εορταστικών εκδηλώσεων 1.000,00 0,00 0,00

6443.0005 Λοιπές δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων 1.000,00 0,00 0,00

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 0,00

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 800,00 0,00 0,00

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή

5.000,00 2.500,00 2.500,00

συμβιβαστικών πράξεων

6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 179,80 179,80

6511.0001 Τόκοι ληφθέντος δανείου(Δ.Λυκόβρυσης) από Τράπεζα Πειραιώς για αγορά 15.000,00 1.699,11 1.699,11

οικοπέδου στο Ο.Τ.9

6511.0003 Τόκοι Δανείων ΤΠ&Δ Δήμου Λυκόβρυσης 649,96 177,27 177,27

6511.0004 Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων 275.822,05 75.227,10 75.227,10

άρθρ.81,Ν.4316/2014

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 676,10 676,10

6516.0004 Χρεολύσια δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 148.887,54 74.443,77 74.443,77

6516.0006 Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& Δ.(Δ.Λυκόβρυσης) 3.463,70 944,64 944,64

6516.0008 Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για αναδιάρθρωση ήδη συναφθέντων δανείων 225.093,21 61.389,06 61.389,06

αρθρ.81,Ν.4316/2014

6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 20.611,23 10.653,73 10.653,73

6523.0003 Τόκοι από καθυστερήσεις πληρωμής διαφόρων οφειλών 10.000,00 1.360,63 1.360,63

6526.0001 Χρεολύσια ληφθέντος δανείου (Δ.Λυκόβρυσης) από Τράπεζα Πειραιώς για 218.753,40 36.458,90 36.458,90

την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.9

6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 188.480,00 52.470,00 52.470,00

6714.0003 Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές για συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων 48.200,00 0,00 0,00

6715.0011 Εοιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου " ΚΟΙ.Π.Α.Π." 648.000,00 162.000,00 162.000,00

6715.0012 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π.του Δήμου "ΠΕ.Α.Π." 396.000,00 99.000,00 99.000,00

6718.0001 Εισφορά στον Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης

5.300,00 1.304,19 1.304,19

Τρίτσης"

6718.0002 Ετήσια συνδρομή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

700,00 0,00 0,00

"ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο.Τ.Α."

6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΣΒΑΑ) 7.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 4


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6726.0001 Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ 87.000,00 4.059,98 4.059,98

6726.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής 'Αμυνας

12.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6726.0004 Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ στο Δήμο μας 8.000,00 1.184,61 1.184,61

6726.0007 Εισφορά υπέρ Σ.Π.Α.Π. 18.000,00 0,00 0,00

6733.0001 Δαπάνες περίθαλψης σε άπορους δημότες 24.000,00 12.000,00 12.000,00

6733.0004 Ταμείο Αλληλεγγύης για παροχή οικ. βοήθειας στους ασθενέστερους

20.000,00 2.700,00 2.700,00

οικονομικά δημότες

6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 20.000,00 0,00 0,00

6821.0002 Καταβολή προστίμου Ν.1337/83 (Ρέμα Βαρβάρα) 1.600,00 384,33 384,33

6823.0001 Τόκοι υπερημερίας πληρωμών διαφόρων οφειλών 5.000,00 0,00 0,00

7424.0001 Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία 64.000,00 0,00 0,00

8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31.000,00 15.070,96 15.070,96

8111.0002 Αντιμισθία αιρετών (Δήμαρχος,Αντιδήμαρχοι,Πρόεδρος ΔΣ, Πρόεδροι

14.000,00 11.580,00 11.580,00

Δ.Ε.)

8111.0004 Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2017 20.000,00 19.828,06 19.828,06

8116.0004 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 256.000,00 7.758,83 6.893,93

8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές αιρετών 130.000,00 54.365,78 54.365,78

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 47.366,74 47.366,74

8222.0001 Απόδοση φόρου αμποιβών Δημάρχου,Αντιδημάρχν,μελών ΔΣ & λοιπών

16.000,00 418,32 418,32

συλλογικών οργάνων

8223.0001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 40.000,00 802,47 802,47

8223.0002 Απόδοση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 150.000,00 18.742,22 18.742,22

8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. 1.500,00 12,17 12,17

8224.0002 Απόδοση 20% παραβόλων αδειών καταστημάτων (Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00

8224.0003 Απόδοση 50% από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων

1.000,00 0,00 0,00

(Ν.4442/2016)

8224.0004 Απόδοση χαρτοσήμου από είσπραξη μισθωμάτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00

8224.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 3.000,00 12,17 12,17

8231.0001 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 550.000,00 124.561,03 124.561,03

8231.0002 Απόδοση εισφορών ΟΠΑΔ τομ. ΤΥΔΚΥ 270.000,00 21.395,37 21.395,37

8231.0003 Απόδοση εισφορών Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 166,79 166,79

8231.0004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 1.749,25 1.749,25

8231.0009 Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Νομικών 3.000,00 378,29 378,29

8231.0011 Απόδοση κρατήσεων ΤΕΑΔΥ τομ.ΤΑΔΚΥ 100.000,00 38.435,33 38.435,33

8231.0012 Απόδοση κρατήσεων ΤΠΔΥ 40.000,00 34,20 34,20

8231.0013 Απόδοση επασφάλιστρου βαρέων 20.000,00 6.595,94 6.595,94

8231.0014 Απόδοση δόσεων επασφάλιστρου βαρέων 8.000,00 553,47 553,47

8231.0015 Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ τομ.ΝΠΔΔ Υγειονομική περίθαλψη 1.000,00 188,11 188,11

8231.0022 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ 12.000,00 2.960,81 2.960,81

8231.0023 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ 20.000,00 4.488,48 4.488,48

8231.0024 Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 10.231,26 10.231,26

8231.0028 Απόδοση υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 2.133,81 2.133,81

8231.0030 Απόδοση υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 70.000,00 22.471,82 22.471,82

8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 2.000,00 0,00 0,00

8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 10.878,48 10.878,48

8242.0001 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 100,00 9,00 9,00

8242.0002 Απόδοση κράτησης

υπέρ 10.000,00 2.809,75 2.809,75

Σωματείου

Εργαζομένων

Δήμου Πεύκης

8242.0003 Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 30.000,00 4.004,37 4.004,37

8251.0001 Πάγια Προκαταβολή Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης 4.000,00 4.000,00 4.000,00

8251.0002 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Πεύκης 3.000,00 0,00 0,00

8251.0003 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης 2.000,00 0,00 0,00

8261.0001 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 886,86 886,86

8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Γενικών Υπηρεσιών 399.310,88 0,00 0,00

6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 485.000,00 133.238,62 133.179,62

6011.0005 Τακτικές αποδοχές κλητήρα 15.000,00 3.993,21 3.993,21

6011.0006 Αποδοχές τακτικού προσωπικού ΚΕΠ 96.000,00 26.998,46 26.998,46

6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων 2.500,00 177,40 177,40

6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Δ.Σ. 3.000,00 279,60 279,60

6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τακτικού Προσωπικού 5.500,00 787,20 787,20

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 285.000,00 53.487,92 53.487,92

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 98,49 98,49

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0003 Αντιμισθία σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00 0,00 0,00

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΟΠΑΔ- 45.000,00 2.645,32 2.642,63

ΤΥΔΚΥ)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ-

Τομ.ΤΑΔΚΥ)

25.000,00 4.605,39 4.603,33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 5


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 8.000,00 1.067,16 1.067,16

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ) 30.000,00 9.165,57 9.161,63

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 80.000,00 17.115,02 17.115,02

6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 500,00 82,96 82,96

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) έκτακτων & σπουδαστών πρακτ.άσκησης 200,00 0,00 0,00

6142.0005 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού του Δήμου

10.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης-Πεύκης 2017 (συνεχιζόμενο)

6142.0007 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού του Δήμου έτους 2018 10.000,00 0,00 0,00

6232.0001 Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ Δήμου Πεύκης 6.000,00 1.440,00 1.440,00

6232.0004 Μίσθωμα ακινήτου για το Αρχείο του πρώην Δήμου Λυκόβρυσης 3.300,00 795,00 795,00

6233.0001 Μίσθωση μηχ/των για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 217,01 217,01

6261.0001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (συνεχ/νο 2017) 11.000,00 0,00 0,00

6261.0006 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων 2018 50.000,00 0,00 0,00

6262.0002 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2017-2018 4.000,00 0,00 0,00

6262.0003 Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τα Δημ.κτίρια

5.000,00 0,00 0,00

2018

6262.0004 Συντήρηση και επισκευή αναλκυστήρων Δημ.κτιρίων 2018-2019 5.000,00 0,00 0,00

6262.0005 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2017-2018 5.000,00 0,00 0,00

6262.0006 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2018-2019 5.000,00 0,00 0,00

6262.0008 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2016-2017 1.333,72 0,00 0,00

6263.0001 Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2017 (συνεχιζόμενο) 5.000,00 0,00 0,00

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & μοτοποδηλάτου 2018 1.000,00 0,00 0,00

6263.0005 Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2018 10.000,00 0,00 0,00

6263.0006 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & μοτοποδηλάτου 2017 (συνεχιζόμενο) 1.000,00 0,00 0,00

6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές

10.000,00 0,00 0,00

μηχανές γραφείου) 2018-2019

6264.0003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές

8.000,00 0,00 0,00

μηχανές γραφείου) 2017-2018

6265.0006 Συμβόλαιο συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού 4.500,00 0,00 0,00

6265.0007 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2017-2018

10.000,00 0,00 0,00

(συνεχ/νο)

6266.0001 Τεχνική υποστήριξη υπαλλήλων σε προγράμματα Η/Υ για νέες τεχνολογίες 4.500,00 0,00 0,00

6266.0002 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης και mobile

22.200,00 2.480,00 2.480,00

εφαρμογής ενημέρωσης δημοτών

6266.0004 Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Η/Υ Οικονομικών και

12.000,00 0,00 0,00

Διοικ/κών Υπηρεσιών 2017

6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου 100.000,00 18.468,99 18.468,99

6273.0004 Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου ΚΕΠ 1.500,00 69,70 69,70

6273.0005 Δαπάνες κοινοχρήστων Ακινήτου οδού Αγωνιστών 6 1.000,00 401,20 401,20

6277.0001 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2017 (συν/νο) 1.000,00 0,00 0,00

6277.0002 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2018 1.500,00 0,00 0,00

6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 240,00 240,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτ/των 600,00 600,00 600,00

6331.0003 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 10.000,00 0,00 0,00

6411.0002 Έξοδα κίνησης επιβατηγών αυτ/των (διόδια, στάθμευσης κλπ) 250,00 0,00 0,00

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00

6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων Δήμου 2.000,00 0,00 0,00

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.000,00 0,00 0,00

6495.0001 Αποζημιώσεις σε τρίτους από αστικές ευθύνες του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00

6495.0002 Αποζημιώσεις Δήμου από αστική ευθύνη τρίτων 500,00 0,00 0,00

6611.0002 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικού τύπου κλπ 5.000,00 0,00 0,00

6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2018 5.000,00 0,00 0,00

6612.0003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2017 (συν/νο) 3.000,00 1.313,34 1.313,34

6613.0001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 5.000,00 868,48 868,48

6613.0002 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2017 (συν/νο) 2.000,00 0,00 0,00

6613.0003 Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών (γραφίτης,

8.000,00 0,00 0,00

μελάνια κλπ) 2018

6613.0006 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2018 4.000,00 877,92 877,92

6613.0010 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 1.000,00 0,00 0,00

6613.0011 Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών

2.000,00 0,00 0,00

(γραφίτης,μελάνιακλπ) 2017 (συν/νο)

6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού 2017 (συν/νο) 1.000,00 0,00 0,00

6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού 2018 4.500,00 1.055,57 1.055,57

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2017-2018 8.000,00 493,32 493,32

6641.0002 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2018-2019 8.000,00 0,00 0,00

6661.0001 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Πεύκης 1.000,00 0,00 0,00

6661.0003 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου

1.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2017 2.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6671.0002 Προμήθεια ελαστικών επιβατηγών αυτοκινήτων 2017 (συνεχιζόμενο) 1.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 6


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6671.0003 Προμήθεια ελαστικών επιβατηγών αυτοκινήτων 2018 2.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2018 5.000,00 0,00 0,00

6681 Υλικά φαρμακείου 700,00 0,00 0,00

6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 10.000,00 347,20 347,20

6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0,00 0,00

7133.0001 Προμήθεια επίπλων & σκευών 5.000,00 4.724,96 4.724,96

7133.0003 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00

7134.0001 Προμήθεια ηλ. υπολογιστών 4.000,00 0,00 0,00

7134.0002 Προμήθεια λογισμικού Η/Υ 7.000,00 0,00 0,00

7134.0004 Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών και μηχανών σάρωσης 5.000,00 0,00 0,00

7135.0002 Προμήθεια υλικών εγκατάστασης θέρμανσης 20.000,00 0,00 0,00

7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες του Δημ.Κατ/τος 500,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 23.000,00 16.540,38 16.540,38

8116.0004 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 163.000,00 30.430,82 21.007,61

6021.0001 Αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου 109.000,00 21.080,98 21.080,98

6021.0002 Αμοιβές Κοινωνικής Λειτουργού ΙΔΑΧ 17.000,00 3.229,00 3.229,00

6021.0003 Αποδοχές νοσηλευτών και λοιπών με σύμβαση Α.Χ" 18.000,00 3.299,00 3.299,00

6021.0004 Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Α.Χ. 46.000,00 8.582,80 8.582,80

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

1.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου

20.000,00 4.313,40 4.313,40

Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

23.000,00 3.890,00 3.890,00

Λυκόβρυσης Πεύκης)

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 70.000,00 11.841,21 11.841,21

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας

11.200,00 1.628,27 1.628,27

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης")

6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών

7.000,00 1.462,23 1.462,23

αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)

6063.0004 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2018-2019 2.000,00 0,00 0,00

6063.0005 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2017-2018 1.000,00 0,00 0,00

6232.0001 Μίσθωμα στέγασης αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου 3.000,00 750,00 750,00

6232.0002 Μισθώματα στέγασης Πολυιατρείου Δήμου Λυκόβρυσης 8.200,00 2.040,00 2.040,00

6232.0003 Μισθώματα στέγασης 1ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης 13.000,00 2.970,00 2.970,00

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 11.000,00 0,00 0,00

6263.0001 Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων 2017 (συνεχιζόμενο) 16.000,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λεωφορείων 2017 (συνεχιζόμενο) 2.000,00 0,00 0,00

6263.0003 Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων 2018 3.000,00 0,00 0,00

6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών λεωφορείων 2018 3.000,00 0,00 0,00

6263.0009 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών λεωφορείων 2017 (συνεχιζόμενο) 1.000,00 0,00 0,00

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών λεωφορείων 2018 1.000,00 0,00 0,00

6266.0001 Συντήρηση προγράμματος προνοιακών επιδομάτων 2.000,00 0,00 0,00

6322 Τέλη κυκλοφορίας Λεωφορείων 1.000,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας Πολιτισμού,Κοιν.Πολιτικής 200,00 0,00 0,00

6463.0001 Δαπάνες δημοσιότητας (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

1.667,00 0,00 0,00

Πεύκης")

6463.0002 Δαπάνες δημοσιότητας (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

2.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

6481.0001 Προμήθεια τροφίμων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης

3.000,00 0,00 0,00

– Πεύκης)

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου 2018-2019 20.000,00 0,00 0,00

6641.0002 Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου 2017-2018 20.000,00 327,01 327,01

6654.0001 Λειτουργικά έξοδα (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

3.573,00 0,00 0,00

Πεύκης")

6654.0002 Λειτουργικά έξοδα (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης

2.000,00 0,00 0,00

Πεύκης)

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων 2018 2.000,00 0,00 0,00

6671.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων 2017 (συνεχιζόμενο) 8.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών λεωφορείων 2018 6.000,00 0,00 0,00

6671.0007 Προμήθεια ελαστικών λεωφορείων 2017 (συνεχιζόμενο) 3.000,00 0,00 0,00

6681 Υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00

6691.0002 Προμήθεια ειδών στολισμού και φωταγωγήσεων οδών και πλατειών 25.000,00 0,00 0,00

6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 820.281,84 244.453,00 244.453,00

6741.0002 Επίδομα αιμοτολογικών νοσημάτων 164.892,90 56.725,73 56.725,73

6741.0004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 238.539,84 81.193,13 81.193,13

6741.0005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 69.384,06 23.441,00 23.441,00

6741.0006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής 4.344,54 1.448,00 1.448,00

6741.0007 Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών τετραπληγικών 27.757,56 9.252,00 9.252,00

6741.0008 Επίδομα παραπληγικών τετραπληγικών Δημοσίου 97.151,70 35.466,00 35.466,00

6741.0009 Επίδομα τυφλότητας 192.432,06 63.025,47 63.025,47

6741.0010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 26.067,12 8.688,00 8.688,00

6741.0012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 1.845,78 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 7


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6741.0013 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 423,18 140,88 140,88

7134.0002 Προμήθεια εξοπλισμού (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης -

1.000,00 0,00 0,00

Πεύκης")

7134.0003 Προμήθεια εξοπλισμού (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου

2.000,00 0,00 0,00

Λυκόβρυσης – Πεύκης)

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.000,00 13.920,14 13.920,14

8116.0004 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 33.000,00 8.760,49 6.280,49

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 900.000,00 239.211,94 239.211,94

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

40.000,00 3.913,99 3.913,99

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 50.000,00 9.346,54 9.346,54

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

5.000,00 32,63 32,63

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 300.000,00 47.391,20 47.391,20

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

8.500,00 619,30 619,30

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΟΠΑΔ- 70.000,00 4.781,21 4.781,21

ΤΥΔΚΥ)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ- 40.000,00 7.428,07 7.428,07

Τομ.ΤΑΔΚΥ)

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) 50.000,00 7.217,93 7.217,93

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ) 50.000,00 11.437,91 11.437,91

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 17.000,00 4.008,61 4.008,61

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 130.000,00 20.807,23 20.807,23

6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ 33.500,00 8.250,00 8.250,00

6063.0002 Προληπτική ιατρική για τους εργαζόμενους 20.000,00 5.124,20 5.124,20

6063.0004 Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2018 -2019 10.000,00 0,00 0,00

6063.0005 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 12.000,00 0,00 0,00

6063.0009 Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό 2017 -2018 8.000,00 2.385,88 2.385,88

6142.0001 Υπηρεσίες για την εκπόνηση του Τοπικού σχεδίου Διαχείρισης

15.000,00 0,00 0,00

απορριμμάτων του Δήμου (συνεχιζόμενο)

6151 Δικαιώματε τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 100.000,00 7.231,43 7.231,43

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και

400.000,00 23.782,00 23.782,00

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

6231.0001 Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης 6.000,00 1.320,00 1.320,00

6232.0001 Μισθώματα αποθήκης υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Πεύκης 5.000,00 1.200,00 1.200,00

6232.0002 Μισθώματα αποθήκης υπηρεσίας καθαρ/τος & ηλεκτροφωτισμού

5.200,00 0,00 0,00

Δημοτ.Ενότητας Λυκόβρυσης

6234.0001 Μισθώματα οχήματος για μεταφορά μπαζών 5.000,00 0,00 0,00

6234.0002 Μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος για την αποκομιδή κηπευτικών και 10.000,00 0,00 0,00

ογκωδών απορριμάτων"

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 2.047,08 2.047,08

6262.0002 Συντήρηση Φωτεινών σηματοδοτών 5.000,00 0,00 0,00

6263.0001 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00

2018

6263.0002 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00

2017 (συνεχιζόμενο)

6263.0005 Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων 5.000,00 0,00 0,00

6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων

5.000,00 0,00 0,00

2018

6263.0008 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων

30.000,00 0,00 0,00

2017 (συνεχιζόμενο)

6263.0009 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων

50.000,00 0,00 0,00

2017 (συνεχιζόμενο)

6263.0010 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων

10.000,00 0,00 0,00

2018

6263.0011 Πλύσιμο οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος 2017-18 (συν/νο) 6.000,00 0,00 0,00

6263.0012 Συντήρηση & επισκευή JCB 2.500,00 0,00 0,00

6263.0013 Εργασίες τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής κατά της πέδησης

12.000,00 0,00 0,00

(ΣΑΠ)στα οχήματα καθ/τας του Δήμου

6265.0001 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 3.000,00 0,00 0,00

6265.0003 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου 2018 1.000,00 0,00 0,00

6265.0005 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου 2017 (συνεχιζόμενο) 20.000,00 0,00 0,00

6277.0002 Απεντόμωση μυοκτονία φρεατίων κοινοχρήστων χώρων 2018 2.000,00 0,00 0,00

6277.0003 Πλύσιμο κάδων καθαριότητος 2.000,00 0,00 0,00

6277.0004 Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητος 6.000,00 496,00 496,00

6277.0005 Διάθεση αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών 15.000,00 0,00 0,00

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00

6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των Υπηρεσίας Καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6411.0001 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας (διόδια

Αττικής Οδού)

18.000,00 4.800,00 4.800,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 8


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σάκκους

14.000,00 3.436,04 3.436,04

απορριμμάτων) 2018-2019

6635.0003 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,σάκκοι απορριμμάτων

4.000,00 1.653,91 1.653,91

2017-2018

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων καθαριότητας 2018-2019 80.000,00 0,00 0,00

6641.0002 Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων καθαριότητας 2017-2018 80.000,00 10.614,80 10.614,80

6641.0005 Προμήθεια λιπαντικών 2018 24.800,00 0,00 0,00

6652.0001 Προμήθεια άλατος για τον πάγο 2.000,00 0,00 0,00

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μεγάλων οχημάτων της

5.000,00 0,00 0,00

υπηρεσίας καθαριότητος 2018

6671.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μεγάλων οχημάτων της

50.000,00 0,00 0,00

υπηρεσίας καθαριότητος 2017 (συνεχιζόμενο)

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2018 3.000,00 0,00 0,00

6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου 2018 1.000,00 0,00 0,00

6671.0007 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2017

3.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6671.0008 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου 2017 (συνεχιζόμενο) 20.000,00 0,00 0,00

6671.0015 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών σε οχήματα του Δήμου 12.000,00 0,00 0,00

6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 4.000,00 0,00 0,00

6699.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους 2018 24.000,00 0,00 0,00

6699.0005 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 2018 15.000,00 0,00 0,00

6699.0009 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 2017 (συν/νο) 5.000,00 0,00 0,00

6721 Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α 370.000,00 0,00 0,00

7132.0002 Προμήθεια οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος από Δ.Δ.Δ.Υ. 4.000,00 0,00 0,00

7135.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2018 15.000,00 0,00 0,00

7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2017 (συν/νο) 40.000,00 0,00 0,00

7135.0005 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018 24.800,00 0,00 0,00

7135.0007 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED 25.000,00 0,00 0,00

7135.0008 Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσίας καθ/τος 2017 1.000,00 0,00 0,00

7135.0012 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017 (συν/νο) 24.800,00 24.676,00 0,00

7135.0013 Προμήθεια ηλεκτρικών δικύκλων 6.000,00 0,00 0,00

7335.0003 Επέκταση χαμηλού Δημοτικού Φωτισμού 120.000,00 0,00 0,00

7335.0004 Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου φωτισμού με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

20.000,00 2.337,65 2.337,65

ΑΕ (θυγατρική της ΔΕΗ)

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 48.000,00 38.004,60 38.004,60

8113.0001 Αντίτιμο ρεύματος υπέρ ΔΕΗ (ΠΟΕ) 120.000,00 109.991,67 109.991,67

8113.0002 Απόδοση στην ΚΕΔΕ υπέρ ΔΕΗ (ΠΟΕ) 15.000,00 11.634,30 11.634,30

8113.0003 Δικαιώματα ΔΕΗ 2% (ΠΟΕ) 25.000,00 19.488,54 19.488,54

8113.0004 Ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου (ΕΣΔΝΑ) ΠΟΕ Δ' τρίμηνο 2017 150.000,00 141.163,00 141.163,00

8116.0004 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 105.000,00 46.315,22 21.658,90

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 38.537,97 0,00 0,00

6142.0005 Επισκευή φρεατίων τύπο Α2 και Α3 20.000,00 0,00 0,00

6142.0006 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο 2018-2019 21.000,00 0,00 0,00

6142.0007 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο 2017-2018 9.932,40 0,00 0,00

7312.0002 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2015 (συνεχιζόμενο) 10.765,72 0,00 0,00

7312.0007 Επέκταση αρδευτικού δικτύου στο Δήμο 2018 50.000,00 0,00 0,00

7312.0009 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2018 15.000,00 0,00 0,00

8116.0004 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 12.000,00 0,00 0,00

8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 44.504,42 0,00 0,00

6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 240.000,00 66.372,31 66.372,31

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

12.000,00 1.180,50 1.180,50

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6021.0001 Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου 18.000,00 3.506,26 3.506,26

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0002 Αντιμισθία σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00 91,56 91,56

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΟΠΑΔ- 14.000,00 2.008,13 2.008,13

ΤΥΔΚΥ)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ) 7.000,00 296,94 296,94

6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου(ΤΣΜΕΔΕ) 16.000,00 234,91 234,91

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσ. με σύμβαση δημ.δικαίου κλάδου

5.000,00 283,79 283,79

επικουρ,ασφάλισης(ΤΜΕΔΕ)

6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύνβαση Δημ.Δικαίου(ΤΕΑΔΥ-

6.000,00 1.282,24 1.282,24

ΤΑΔΚΥ)

6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ) 15.000,00 5.283,31 5.283,31

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Α.Χ. 7.000,00 1.302,22 1.302,22

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού Τ.Υ. και σπουδαστών

200,00 15,37 15,37

πρακτικής άσκησης

6063.0001 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2018-2019 2.000,00 0,00 0,00

6063.0002 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2017-2018 1.000,00 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ΤΥ 4.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 9


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

6142.0004 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

24.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2018-2019

6142.0005 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

18.000,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2018-2019

6142.0008 Διερεύνηση εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε 24.000,00 0,00 0,00

Δημοτικά κτίρια

6142.0009 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

17.955,20 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2017-2018

6142.0010 Συλλογή στοιχείων για την αποκομμιδή απορριμμάτων 4.900,00 0,00 0,00

6142.0011 Παροχή Υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη της

9.920,00 0,00 0,00

έγκρισης της μελέτης του ΓΠΣ Δημ.Ενότητας Λυκόβρυσης (συνεχιζόμενο)

6142.0014 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών

23.932,00 0,00 0,00

χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2017-2018

6142.0016 Συγκέντρωση στοιχείων για την αξιοποίηση των χώρων πρασίνου του

4.800,00 4.798,80 0,00

Δήμου

6142.0017 Τεχνική υποστήριξη για τη διαμόρφωση του σχεδίου βιώσιμης αστικής

12.400,00 0,00 0,00

ανάπτυξης & την αξιοποίηση της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης

(ΣΒΑΑΟΧΕ) του Δήμου

6142.0018 Τεχνική βοήθεια για τη νομιμοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων του

5.000,00 0,00 0,00

Δήμου

6142.0019 Συλλογή στοιχείων για την τροποποίηση της υφιστάμενης Δημοτικής

5.000,00 0,00 0,00

Συγκοινωνίας του Δήμου

6142.0023 Υπηρεσίες πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη λειτουργία των παιδικών χαρών του

3.000,00 0,00 0,00

Δήμου 2018

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 700,00 158,10 158,10

6263.0001 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων Τ.Υ.2017 (συνεχιζόμενο) 2.000,00 0,00 0,00

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων Τ.Υ.2018 1.000,00 0,00 0,00

6263.0003 Συντήρηση & επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 1.000,00 0,00 0,00

6266.0002 Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ. 2018 4.000,00 0,00 0,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Υ.

2.000,00 22,04 22,04

2017-2018

6641.0002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Υ.

2.000,00 0,00 0,00

2018-2019

6654.0003 Προμήθεια ειδικών φωτοτυιπιών 2018 2.000,00 0,00 0,00

6662.0002 Προμήθεια δομικών υλικών 2018 15.000,00 0,00 0,00

6662.0003 Προμήθεια ασφάλτου 2018 12.000,00 0,00 0,00

6662.0004 Προμήθεια ασφάλτου 2017 3.000,00 0,00 0,00

6662.0005 Προμήθεια δομικών υλικών (συνεχ/νο) 2017 7.000,00 1.450,80 1.450,80

6662.0007 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00

6662.0008 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση συντριβανιών 2018 10.000,00 0,00 0,00

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2017 (συνεχιζόμενο) 2.000,00 0,00 0,00

6671.0002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2017 (συνεχιζόμενο) 1.000,00 0,00 0,00

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2018 1.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Τ.Υ. 2018 1.000,00 0,00 0,00

6682 Λοιπά Υλικά άμεσης ανάλωσης 2.000,00 0,00 0,00

7132.0002 Προμήθεια οχημάτων από Δ.Δ.Δ.Υ 12.000,00 0,00 0,00

7135.0001 Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους της

12.945,60 0,00 0,00

Δημοτικής Ενότητας Πεύκης

7135.0002 Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους της

24.800,00 0,00 0,00

Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης

7135.0004 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (συνεχ/νο) 2016 24.258,12 0,00 0,00

7135.0005 Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων 60.000,00 0,00 0,00

7135.0009 Προμήθεια πάγκων (παγκάκια) σε κοινόχρηστους χώρους 4.000,00 0,00 0,00

7135.0012 Εξοπλισμός κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης ΔΚ Πεύκης

23.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

7135.0013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου 2018 20.000,00 0,00 0,00

7321.0015 Ανάπλαση στο Ο.Τ.9 Δήμου Λυκόβρυσης (συνεχ/νο)2014 1.089.695,89 136.772,00 136.772,00

7322.0003 Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας

63.853,80 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

7323.0003 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών οδικής ασφάλειας 2017 (συν/νο) 14.281,08 4.875,68 0,00

7323.0009 Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων αριθμών ιδιοκτησιών &

8.000,00 0,00 0,00

ονοματοθεσίας

7323.0019 Προμήθεια στεγάστρων ΟΣΥ και Δημοτικής Συγκοινωνίας 12.000,00 0,00 0,00

7324.0005 Συντήρηση & επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων

650.000,00 0,00 0,00

χώρων του Δήμου

7326.0001 Αστική Βιωσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης 65.000,00 0,00 0,00

7326.0004 Βελτίωση υποδομών στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης της

331.399,98 0,00 0,00

Δημ.Κοινότητας Πεύκης (συνεχιζόμενο)

7326.0006 Αποπεράτωση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δ.Κ.Λυκόβρυσης 500.000,00 0,00 0,00

7332.0002 Συντήρηση και Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 2018 24.000,00 0,00 0,00

7332.0006 Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών (συνεχ/νο) 2016 23.945,89 0,00 0,00

7333.0001 Ασφαλτοστρώσεις οδών (συντήρηση οδοποιίας) 200.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 10


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

7333.0004 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (συνεχ/νο) 2016 13.563,95 0,00 0,00

7336.0002 Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018 400.000,00 0,00 0,00

7336.0003 Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων 2017 81.680,64 0,00 0,00

7336.0004 Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων 60.000,00 0,00 0,00

7411.0001 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω τροποποίησης του

1.771,20 0,00 0,00

ΓΠΣ (συνεχ/νο)

7411.0004 Σύνταξη μελέτης πράξης εφαρμογής επέκτασης του σχεδίου πόλης

2.933,55 0,00 0,00

Λυκόβρυσης στην περιοχή που γειτνιάζει με την ELCO Βαγιωνής"

(συνεχ/νο)

7411.0008 Φωτοερμηνεία σε διάφορα σημεία του Δήμου 2018 2.500,00 0,00 0,00

7411.0012 Τεχνική υποστήριξη για την σταδιακή εφαρμογή της εγκεκριμένης

14.756,00 0,00 0,00

κυκλοφορικαής μελέτης του Δήμου.

7411.0017 Εκπόνηση δασικής μελέτης έργων ανάπλασης και ανάδειξης

4.000,00 0,00 0,00

φυσ.περ.ρέματος Πύρνας

7411.0024 Τεχνικός σύμβουλος για την μελέτη εφαρμογής άμεσων κυκλοφ/κών

16.000,00 0,00 0,00

ρυθμίσεων και παρεμβάσεων

7411.0028 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 2018 1.000,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 2.994,02 2.994,02

8116.0004 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 240.000,00 7.333,87 7.333,87

6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 70.000,00 19.903,53 19.753,53

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

5.000,00 354,89 354,89

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6041.0001 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 40.000,00 1.195,54 1.195,54

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 0,00 0,00

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΟΠΑΔ- 6.000,00 426,25 419,42

ΤΥΔΚΥ)

6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ- 4.000,00 562,14 556,89

Τομ.ΤΑΔΚΥ)

6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ) 6.000,00 1.069,59 1.059,59

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 11.000,00 299,60 299,60

6061.0003 Προμήθεια στολών Πολιτικής Προστασίας 2.000,00 0,00 0,00

6063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 4.000,00 0,00 0,00

6063.0005 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2017-2018 1.000,00 0,00 0,00

6063.0006 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2018-2019 2.000,00 0,00 0,00

6142.0001 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2018 3.000,00 0,00 0,00

6142.0003 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2017 3.000,00 0,00 0,00

6213.0001 Αντίτιμο ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας 60.000,00 12.016,00 12.016,00

6234.0001 Μισθώματα γερανοφόρου οχήματος 3.000,00 0,00 0,00

6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου 1.100,00 0,00 0,00

6262.0001 Συντήρηση υλικών πυρόσβεσης 6.000,00 0,00 0,00

6262.0004 Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης έτους 2018 5.000,00 0,00 0,00

6263.0001 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2017

5.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2018 2.000,00 0,00 0,00

6263.0003 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας.πρασίνου 2017

1.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6263.0004 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας.πρασίνου 2018 800,00 0,00 0,00

6265.0002 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων 2017 (συν/νο) 3.000,00 1.196,60 1.196,60

6265.0003 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2018 3.000,00 0,00 0,00

6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 2.000,00 0,00 0,00

6323.0001 ΄Εξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 500,00 0,00 0,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφορικά μέσα υπηρεσίας

10.000,00 0,00 0,00

πρασίνου 2018-2019

6641.0002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφορικά μέσα υπηρεσίας

10.000,00 1.129,32 1.129,32

πρασίνου 2017-2018

6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2017

2.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6671.0002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2017

1.000,00 0,00 0,00

(συνεχιζόμενο)

6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2018 1.000,00 0,00 0,00

6671.0004 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2018 1.000,00 0,00 0,00

6682 Υλικά άμεσης ανάλωσης 1.500,00 0,00 0,00

6692.0003 Προμήθεια Δένδρων, Φυτών,Ανθέων και Θάμνων 2018 15.000,00 9.067,12 9.067,12

6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα

3.000,00 0,00 0,00

κλπ)

6699.0001 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2017 10.000,00 0,00 0,00

6699.0003 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2018 3.000,00 0,00 0,00

6699.0004 Προμήθεια εργαλείων για πυροπροστασία & πυρόσβεση 2018 1.200,00 0,00 0,00

6699.0006 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2017 2.017,98 0,00 0,00

6699.0010 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2018 5.000,00 0,00 0,00

7312.0002 Συντήρηση γεωτρήσεων 2018 4.000,00 0,00 0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 11


Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

7312.0003 Συντήρηση αρδευτικού δικτύου του Δήμου 30.000,00 0,00 0,00

7336.0001 Συντήρηση συντριβανιών 2017 (συν/νο) 10.000,00 0,00 0,00

7336.0002 Κλάδεμα ψηλών δένδρων (συνεχ/νο2016) 5.536,60 0,00 0,00

7336.0004 Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2018 10.000,00 0,00 0,00

7336.0007 Εργασίες ψεκασμού για την προστασία των δασών 2018 8.000,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 89,82 89,82

8113.0001 Παρακράτηση από ΚΑΠ για την καταβολή δόσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ ΠΟΕ για 14.062,92 3.515,73 3.515,73

τα έτη 2012-2013

8116.0004 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 45.000,00 3.721,82 3.721,82

7341.0014 Ανάπλαση Αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκης

102.090,00 0,00 0,00

(χρηματοδότηση από ΠΔΕ Υπ.Πολιτ/μού & Αθλητισμού)

6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 50.000,00 9.541,00 9.541,00

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και

3.000,00 378,45 378,45

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση

13.000,00 3.299,64 3.299,64

Αορίστου Χρόνου

7111.0001 Απαλλοτρίωση χώρου εκκλησίας Ο.Τ.112 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0002 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ 468Α (Εθνικής Αντίστασης)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0005 Απαλλοτρίωση Ο.Τ.33 για Αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0006 Απαλλοτρίωση πολιτιστικού χώρου ΟΤ 458Α (Δαβάκη και

1.000,00 0,00 0,00

Εθν.Αντίστασης) Δ.Ε.Π.

7111.0007 Απαλλοτρίωση Πλατείας Ο.Τ.87 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0008 Απαλλοτρίωση χώρου φερόμενης ιδιοκτησίας Σαφιολέα (εκτός

1.000,00 0,00 0,00

σχεδίου)Δ.Ε.Π.

7111.0012 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 186 (πρώην εργοστάσιο ΠΟΥΡΝΑΡΑ)

1.000,00 0,00 0,00

Δ.Ε.Π.

7111.0013 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ447Α (Κωνστ/λεως)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0014 Απαλλοτρίωση ακινήτου Επ.Σκιαδά Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0016 Απαλλοτρίωση πλατείας Χαράς Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0017 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 46 (Κρήτης) Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,00

7111.0018 Απαλλοτρίωση ακινήτου Αλεξιάδου, Πριοβόλου,Χονδρού Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,00

7424.0002 Περιφράξεις Κοινοχρήστων χώρων 2018 20.000,00 0,00 0,00

7424.0003 Περιφράξεις Κοινοχρήστων χώρων 2017 20.000,00 0,00 0,00

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.500,00 3.247,55 3.247,55

8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2017 10.000,00 0,00 0,00

9111 Αποθεματικό 409.995,04 0,00 0,00

- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.351.692,22 3.180.608,34 3.107.371,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 12


Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Βεβαιώθεντα

Εισπραχθέντα

Προϋπολογισμός

Τακτικά Εσοδα 10.744.610,33 3.026.821,11 2.417.848,38

Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 4.293.925,78 1.711.221,75 577.863,10

Χρηματικό Υπόλοιπο 4.313.156,11 4.269.838,09 4.269.838,09

ΣΥΝΟΛΟ 19.351.692,22 9.007.880,95 7.265.549,57

Ε Ξ Ο Δ Α

Διαμορφωθέν

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Προϋπολογισμός

Έξοδα 19.351.692,22 3.180.608,34 3.107.371,61

Αποθεματικό 0,00 0,00 4.158.177,96

ΣΥΝΟΛΟ 19.351.692,22 3.180.608,34 7.265.549,57

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!