26.04.2018 Views

Jutro pójdę w świat. Podręcznik klasa 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Język polski<br />

<strong>Jutro</strong> <strong>pójdę</strong> w <strong>świat</strong><br />

podręcznik<br />

5<br />

szkoła podstawowa


Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska<br />

JĘZYK POLSKI<br />

<strong>Jutro</strong> <strong>pójdę</strong> w <strong>świat</strong><br />

podręcznik<br />

szkoła podstawowa<br />

5


Etap edukacyjny: II<br />

Typ szkoły: szkoła podstawowa<br />

Rok dopuszczenia: 2018<br />

Numer ewidencyjny w wykazie<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2018<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Renata Krymska (redaktor koordynator),<br />

Maryla Marczyk (redaktor merytoryczny)<br />

Redakcja językowa: Rozalia Słodczyk<br />

Redakcja techniczna: Iwona Białkowska<br />

Projekt okładki: Hanna Michalska-Baran<br />

Projekt graficzny: Anna Wielbut<br />

Opracowanie graficzne: Marta Krzywicka, Barbara Scharf, Anna Wielbut<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Shift_Enter<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Tel. 22 576 25 00<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa:<br />

Publikacja, którą nabyłeś / nabyłaś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał / przestrzegała praw,<br />

jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie<br />

publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.<br />

A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


Spis treści<br />

Jacy jesteśmy<br />

Sztuka na co dzień. Kontrast<br />

Małgorzata Musierowicz, Najmilsza dziewczyna w klasie 14<br />

10 wskazówek… dla czytelnika 17<br />

Mój profil 18<br />

Profil – wzór 28<br />

Bezpiecznie i kulturalnie w sieci 20<br />

Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród 23<br />

Narracja 28<br />

Kraina języka. Intencja wypowiedzi 30<br />

Opis obrazu – portret dziewczynki 33<br />

Plan opisu obrazu 34<br />

Opisu obrazu – wzór 35<br />

ks. Jan Twardowski, Obiecanki cacanki 36<br />

Kilka słów o… Janie Twardowskim 37<br />

Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni 38<br />

Punkt kulminacyjny 44<br />

Plan opisu postaci literackiej 45<br />

Warto obejrzeć (ekranizacje powieści) 45<br />

Zakręty ortografii. Pisownia łączna nie z różnymi<br />

częściami mowy. Agnieszka Frączek, Gwiazdki z nieba 46<br />

Jan Brzechwa, Mrówka 48<br />

Uosobienie 50<br />

Ignacy Krasicki, Mądry i głupi, Kruk i lis, Słowik i szczygieł,<br />

Ptaszki w klatce 51<br />

Bajka 53<br />

Czy wiesz, że… bajka 53<br />

Oś czasu – Ignacy Krasicki 54<br />

Kilka słów o… Ignacym Krasickim 54<br />

Ignacy Krasicki, Malarze 56<br />

Plan opisu postaci rzeczywistej 56<br />

3


Opis postaci rzeczywistej – wzór 57<br />

Kraina języka. Co wiem o częściach mowy? 58<br />

Hans Christian Andersen, Pewna wiadomość 60<br />

Bank plotkarskich słówek 63<br />

Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 1 64<br />

Nasz dom ojczysty<br />

Sztuka na co dzień. Malarstwo historyczne<br />

Maria Konopnicka, Pieśń o domu 68<br />

Powtórzenie 69<br />

Patriotyzm 69<br />

Bank patriotycznych słówek 70<br />

Instrukcja 70<br />

Kokarda narodowa – wzór 71<br />

10 wskazówek… dla piszącego instrukcję 72<br />

Czy wiesz, że… kokarda narodowa 72<br />

Kraina języka. Stopniowanie przymiotników i przysłówków 73<br />

Eliza Orzeszkowa, Legenda o Janie i Cecylii 77<br />

Czy wiesz, że… miejscowość Bohatyrowicze 82<br />

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz 83<br />

Epitet 88<br />

Akcent 89<br />

10 wskazówek… dla recytatora 89<br />

Czy wiesz, że… Muzeum Pana Tadeusza 90<br />

Zakręty ortografii. Pisownia rozłączna przeczenia nie z różnymi<br />

częściami mowy. Agnieszka Frączek, Znajdka 91<br />

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Śpiący rycerze 94<br />

Czy wiesz, że… krzyż na Giewoncie 96<br />

Czy wiesz, że… regionalne nazwy ziemniaka 96<br />

Anna Kamieńska, O pieśniach ludowych 97<br />

Pieśni ludowe Lipka, Krakowiak, Zasiali górale 98<br />

Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny 101<br />

Podmiot liryczny 102<br />

4


Kilka słów o… Juliuszu Słowackim 103<br />

Oś czasu – Juliusz Słowacki 104<br />

Fryderyku! Wróć do Warszawy 106<br />

Czy wiesz, że… Warszawa 107<br />

Maria Dąbrowska, Kościuszce 108<br />

Plan opisu pomnika 111<br />

Opis pomnika – wzór 111<br />

Marsz, marsz Polonia 112<br />

Czy wiesz, że… Polonia 113<br />

Pamiątki historyczne 114<br />

Tomasz Robaczewski, Hubert Ronek, Obrona Grodna 1939 r. 116<br />

Komiks 122<br />

10 wskazówek… dla twórcy komiksu 123<br />

Warto przeczytać (komiksy) 123<br />

Kraina języka. Liczebnik 124<br />

Przemysław Majewski, Mam biało-czerwone serce 130<br />

Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 2 131<br />

Pradawne mity<br />

Sztuka na co dzień. Ceramika<br />

Helena Adamczewska, P᾽an-ku – twórca kosmosu (mit chiński) 134<br />

Mit 136<br />

Czy wiesz, że… wielkanocne tradycje 136<br />

Józef Ratajczak, Aby nas nie obudzić 137<br />

Jan Parandowski, Narodziny <strong>świat</strong>a 138<br />

Mitologia 141<br />

Oś czasu – Starożytność 142<br />

5


Kraina języka. Związki wyrazowe współrzędne i podrzędne 144<br />

Leopold Staff, Niebo w nocy 147<br />

Warto przeczytać 147<br />

Wanda Markowska, Demeter i Kora (scenariusz miniatury teatralnej) 148<br />

Scenariusz 152<br />

Grzegorz Kasdepke, Nasz przyjaciel Prometeusz 153<br />

Bank szlachetnych słówek 157<br />

Czy wiesz, że… Prometeusz 157<br />

Zakręty ortografii. Pisownia liczebników ułamkowych.<br />

Agnieszka Frączek, Żarłok 158<br />

Sat-Okh, Powstanie człowieka 160<br />

Kraina języka. Różne rodzaje podmiotów. Zdania bezpodmiotowe 166<br />

Wanda Markowska, Syzyf 171<br />

Frazeologizm 173<br />

Czy wiesz, że… cywilizacja starożytna 174<br />

Olaf Fritsche, Skarb Troi 175<br />

Czy wiesz, że… Troja 178<br />

Warto przeczytać 178<br />

Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 3 179<br />

Świat Biblii<br />

Sztuka na co dzień. Fresk<br />

Roman Brandstaetter, Biblio, ojczyzno moja... 182<br />

Czy wiesz, że… biblijne związki frazeologiczne 183<br />

ks. Waldemar Chrostowski, Co to jest Pismo Święte 184<br />

Oś czasu – Pismo Święte 186<br />

Kraina języka. Określenia w zdaniu – przypomnienie 188<br />

Anna Kamieńska, Stworzenie <strong>świat</strong>a 190<br />

Motto 193<br />

Kenneth McLeish, Adam i Ewa (fragment Opowieści<br />

i legendy biblijne 194<br />

Bank dobrych i złych słówek 196<br />

Franciszek Karpiński, Pieśń poranna 197<br />

6


Kraina języka. Przyimek. Wyrażenia przyimkowe 198<br />

Zakręty ortografii. Pisownia wyrażeń przyimkowych oraz<br />

przyimków złożonych. Agnieszka Frączek, Dziwna wizyta 201<br />

Przypowieść o siewcy (Ewangelia według św. Mateusza) 204<br />

Przypowieść 205<br />

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych<br />

(Ewangelia według św. Mateusza) 207<br />

Przypowieść o lampie (Ewangelia według św. Marka) 208<br />

Dobry Pasterz (Ewangelia według św. Jana) 209<br />

Lusia Ogińska, Dobry Samarytanin 211<br />

Czesław Miłosz, Przypowieść o maku 213<br />

Kilka słów o… Czesławie Miłoszu 214<br />

Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 4 215<br />

Blisko natury<br />

Sztuka na co dzień. Fotografia<br />

Lucy Maud Montgomery, Poranek<br />

na Zielonym Wzgórzu 218<br />

Kraina języka. Przydawka 221<br />

Julian Tuwim, Mowa ptaków 224<br />

Wyraz dźwiękonaśladowczy 226<br />

Dźwiękonaśladownictwo 226<br />

Paweł Beręsewicz, Burek 227<br />

Cytat 229<br />

Nasi ulubieńcy 230<br />

8 wskazówek… dla opisującego zwierzę 231<br />

Opis zwierzęcia – wzór 232<br />

Zakręty ortografii. Pisownia przeczenia nie z liczebnikami.<br />

Agnieszka Frączek, Kompani 234<br />

Ryszard Marek Groński, Nos 236<br />

Plan ogłoszenia 237<br />

Ogłoszenie 237<br />

Julian Tuwim, Figielek 238<br />

Wilk z Gubbio 239<br />

7


Kraina języka. Nieosobowe formy czasownika 241<br />

Ignacy Krasicki, Dzieci i żaby 244<br />

Dbajmy o środowisko 245<br />

Czy wiesz, że… Rok Rzeki Wisły 246<br />

Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika olsztyńska 247<br />

Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 5 248<br />

Ogród sztuki<br />

Sztuka na co dzień. Martwa natura<br />

Kornel Makuszyński, Szaleństwa panny Ewy 252<br />

Pejzaż 255<br />

Kraina języka. Różne rodzaje orzeczeń 257<br />

Opis obrazu – pejzaż 260<br />

Ludwik Jerzy Kern, Muzyka 262<br />

Ryszard Przymus, Fraszki teatralne 264<br />

Ewa Skarżyńska, Teatr 266<br />

Czy wiesz, że… teatr 267<br />

Różne formy teatralne 268<br />

9 wskazówek… dla sprawozdawcy 269<br />

Sprawozdanie – wzór 270<br />

Zakręty ortografii. Rozbieżności między mową a pismem.<br />

Agnieszka Frączek, Co widzi widz 272<br />

Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową 274<br />

Tomasz Piotrowski, Kazimierz Tarnas, Panna z mokrą głową<br />

(scenariusz filmowy) 276<br />

Kraina języka. Dopełnienie 278<br />

Program telewizyjny 281<br />

Gatunki filmowe 283<br />

Czy wiesz, że… Piotruś i wilk 284<br />

Znów będę Shrekiem (fragment rozmowy ze Zbigniewem<br />

Zamachowskim) 285<br />

Repertuar kinowy 287<br />

Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 6 288<br />

8


Warto marzyć<br />

Sztuka na co dzień. Grafika<br />

Joanna Kulmowa, Nie wyrastaj z marzenia 292<br />

Bank rozmarzonych słówek 292<br />

Clive Staples Lewis, Lew, czarownica i stara szafa 293<br />

Kraina języka. Okolicznik 297<br />

Hanna Januszewska, Dal 300<br />

Akcent wyrazowy 302<br />

Anna Onichimowska, Najwyższa góra <strong>świat</strong>a 303<br />

Anthony de Mello, Orzeł królewski 310<br />

Joanna Kulmowa, Moje Gdyby 311<br />

Roald Dahl, Receptura Wonka-Vitu 312<br />

Plan przepisu kulinarnego 314<br />

Warto przeczytać (przepisy kulinarne) 314<br />

Kraina języka. Podsumowanie wiadomości z klasy V 315<br />

Piszę pozdrowienia 319<br />

Czy wiesz, że… kartka pocztowa 320<br />

Zakręty ortografii. Pisownia – em, en, om, on, ą i ę.<br />

Agnieszka Frączek, Malarz szalony 321<br />

Jak dobrze nam… 323<br />

Podsumowanie rozdziału. Sprawdzian nr 7 324<br />

Kartki z kalendarza<br />

1 listopada – Wszystkich Świętych 328<br />

11 listopada – Święto Niepodległości 329<br />

25 grudnia – Boże Narodzenie 330<br />

6 stycznia – Święto Trzech Króli 331<br />

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 332<br />

Marzec–kwiecień – Wielkanoc 333<br />

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja 334<br />

Indeks zagadnień literackich i kulturowych 335<br />

Indeks zagadnień gramatycznych i ortograficznych 337<br />

9


Blisko natury<br />

SZTUKA NA CO DZIEŃ. Fotografia (z greki phōs,<br />

phōtós – <strong>świat</strong>ło; graphein – rysować, pisać; rysowanie<br />

za pomocą <strong>świat</strong>ła) – rejestracja obrazu za pomocą <strong>świat</strong>ła<br />

przy użyciu różnorodnych technik.<br />

• Wyjaśnij, w jakich<br />

warunkach nie można<br />

wykonać fotografii.<br />

Jaki to ma związek<br />

z pochodzeniem nazwy<br />

fotografia?<br />

• Zbierz wiadomości<br />

na temat fotografii<br />

otworkowej. Spróbuj<br />

wykonać aparat<br />

potrzebny do robienia<br />

zdjęć w takiej technice.<br />

• Jaki pejzaż<br />

chętnie namalujesz<br />

lub sfotografujesz?<br />

Wykonaj pracę<br />

w technice malarskiej<br />

lub fotograficznej.<br />

217


Poranek<br />

na Zielonym Wzgórzu<br />

Lucy Maud Montgomery 1<br />

Dzień był już jasny, kiedy Ania<br />

zbudziła się i siadłszy na łóżku,<br />

spojrzała nieprzytomnie w okno.<br />

Płynął przez nie strumień wesołych<br />

promieni słonecznych,<br />

a poza nimi coś niezmiernie<br />

lekkiego i białego powiewało<br />

ku błękitnemu niebu.<br />

Przez chwilę nie mogła sobie uświadomić, gdzie się znajduje. […] Jednym<br />

skokiem dziewczynka znalazła się przy oknie. Uniosła żaluzję, która<br />

zaskrzypiała opornie, jakby już dawno nikt jej nie poruszał.<br />

Ania uklękła i spoglądała w ten jasny czerwcowy poranek oczami błyszczącymi<br />

z zachwytu. Ach, czyż to nie piękne? Czyż to nie urocze miejsce?<br />

Gdybyż mogła tu pozostać! Postara się wyobrazić to sobie. Tutaj właśnie<br />

jest szerokie pole dla jej wyobraźni!<br />

Ogromna wiśnia rosła tuż, blisko, gałęzie jej dotykały domu; kwiaty<br />

pokryły drzewo tak obficie, że przysłoniły zupełnie liście. Po obu stronach<br />

dworku roztaczały się sady, jeden pełen jabłoni, drugi drzew wiśniowych<br />

osypanych kwieciem. Trawniki były żółte od kwitnących mleczów. W ogrodzie<br />

poniżej bzy uginały się pod olbrzymimi kiściami fioletowych kwiatów.<br />

Świeży wietrzyk poranny przynosił do okna pokoiku Ani ich upajającą woń.<br />

Poza ogrodem, hen ku dolinie ciągnęły się zielone łąki, pełne soczystej<br />

koniczyny. Tam właśnie płynął strumyk i rosły młode brzózki. Ich smukłe,<br />

białe pnie wznosiły się ponad bogate poszycie – puszyste paprocie, mchy<br />

i przeróżne zioła nasuwały myśl o rozkosznym wypoczynku. Dalej ciągnęło<br />

się wzgórze, przystrojone ciemną zielenią sosen i jodeł. Poprzez niewielką<br />

1 czytaj: lusi mad montgomeri.<br />

218


szczelinę wśród drzew widać było szczyt facjatki szarego domku, który Ania<br />

widziała po drugiej stronie Jeziora Lśniących Wód.<br />

Na lewo znajdowała się stajnia, spichrz i inne zabudowania gospodarskie,<br />

za nimi na łagodnym zboczu ciągnęły się zielone pola, a jeszcze dalej<br />

połyskiwało lśniące, szafirowe morze.<br />

Ania spojrzeniem pełnym uwielbienia dla piękna wchłaniała chciwie<br />

wspaniały krajobraz. Biedne dziecko widziało w swym życiu tak mało pięknych<br />

widoków. A to, co ujrzała w tej chwili, przechodziło jej najbujniejsze<br />

nawet marzenia!<br />

Klęczała, zapomniawszy o całym świecie, zapatrzona tylko w te cuda<br />

wokoło siebie, gdy nagle uczuła czyjąś dłoń na ramieniu. Weszła Maryla,<br />

niezauważona przez małą marzycielkę.<br />

– Czas, abyś już była ubrana – rzekła krótko.<br />

Maryla nie wiedziała, jak przemawiać do tego dziecka, a z powodu tej<br />

nieświadomości, która jej ciążyła, mimo woli bywała szorstka.<br />

Ania zerwała się z głębokim westchnieniem<br />

– Ach, czyż to nie cudowne? – rzekła, wskazując ręką jasny <strong>świat</strong> poza<br />

oknem.<br />

– Owszem, drzewo jest bardzo duże – odpowiedziała Maryla – i ślicznie<br />

kwitnie. Lecz owoców daje mało, przy tym są one drobne i robaczywe.<br />

– Ach, ja nie mówię wyłącznie o tym drzewie, pomimo że w tej chwili jest<br />

piękne… Jest oszałamiająco piękne… Kwitnie, jakby jemu samemu na tym<br />

pięknie zależało. Mam na myśli wszystko:<br />

ogród i sad, i strumyk, i las, cały ten<br />

wielki <strong>świat</strong>… Czy nie wydaje się pani,<br />

że właśnie w taki poranek kochamy cały<br />

<strong>świat</strong>? Słyszę aż tutaj śmiech strumyka.<br />

Może pani zauważyła, że strumienie<br />

są wesołe. Śmieją się zawsze! Nieraz<br />

w zimie słyszałam, jak śmiały się pod<br />

lodem. Cieszę się bardzo, że w pobliżu<br />

Zielonego Wzgórza jest strumień.<br />

219


Pani myśli zapewne, że powinno by mi to być obojętne wobec tego, iż tu nie<br />

zostanę. Ale tak nie jest… Jeśli nawet nigdy już tego miejsca nie zobaczę,<br />

miło mi będzie pomyśleć, że na Zielonym Wzgórzu jest strumyk. Bo gdyby<br />

go nie było, zawsze dręczyłaby mnie myśl, że powinien tu być. Dziś nie jestem<br />

pogrążona w otchłani rozpaczy, o nie… Nigdy rano tam nie bywam…<br />

Czyż to nie cudnie, że bywają poranki?<br />

fragment powieści Ania z Zielonego Wzgórza;<br />

przekład Rozalia Bernsteinowa<br />

1. Określ czas i miejsce wydarzeń rozgrywających się w powieści.<br />

2. Omów, jaki rodzaj narracji zastosowała pisarka (zob. s. 28). Wykaż,<br />

że narrator zna myśli i uczucia bohaterów, a nawet wypowiada się<br />

w ich imieniu w toku narracji.<br />

3. Znajdź fragmenty mówiące o głównej bohaterce powieści. Oceń, jaką<br />

była osobą, czym się wyróżniała, jak reagowała na piękno natury.<br />

4. Odczytaj głośno akapit, w którym Ania przedstawia Maryli swoje refleksje<br />

na temat strumienia. Postaraj się oddać emocje dziewczynki. Zaakcentuj<br />

najważniejsze wyrazy.<br />

5. Odszukaj w tekście fragmenty dotyczące widoku z Zielonego<br />

Wzgórza. Wypisz z nich do zeszytu: a. przymiotniki opisujące,<br />

b. przymiotniki oceniające.<br />

6. Opisz krajobraz widziany oczyma Ani, wykorzystaj słownictwo<br />

z ćw. 5. Pamiętaj, by nie powtarzać całych sformułowań użytych<br />

w tekście. Przypomnij sobie zasady opisu krajobrazu poznane<br />

w klasie IV.<br />

W opisie zastosuj:<br />

● epitety (przymiotniki opisujące i oceniające),<br />

● synonimy (np. krajobraz – widok – plener – panorama),<br />

● wyrazy, które określają położenie elementów krajobrazu względem<br />

siebie, takie jak: między, za, przy, pod, przed, obok, z przodu,<br />

z tyłu, wokół, dookoła, u góry, na dole, z boku, pośrodku, w oddali,<br />

w głębi, na horyzoncie.<br />

7. Namaluj Zielone Wzgórze o dowolnej porze roku. Urządźcie wystawę<br />

waszych prac pt. Cztery pory roku na Zielonym Wzgórzu.<br />

220


Kraina języka<br />

Przydawka<br />

1. W podanym zdaniu wskaż podmiot, orzeczenie oraz określenia.<br />

Piękny widok z okna w pokoiku Ani rozpromienił smutną dziewczynkę.<br />

2. Wypisz ze zdania z ćw. 1. wszystkie związki wyrazowe. Następnie<br />

wskaż w nich wyraz określający i wyraz określany. Zadaj pytania,<br />

na które odpowiadają wyrazy określające.<br />

3. W odpowiedziach uczniów odszukaj trzy podrzędne związki wyrazowe,<br />

w których wyrazem nadrzędnym jest rzeczownik. Wypisz je do zeszytu.<br />

Jaki element przyrody<br />

uważacie za szczególnie<br />

piękny?<br />

Szum górskich<br />

strumyków<br />

bardzo relaksuje<br />

turystów.<br />

Szelest drzew koło<br />

domu uspokaja<br />

mnie po ciężkim<br />

dniu w szkole.<br />

4. Na podstawie wiadomości z ramki wskaż przydawki w związkach<br />

wyrazowych wypisanych w ćw. 3.<br />

Zapamiętaj!<br />

Przydawka to określenie rzeczownika występującego<br />

w zdaniu. Przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka?<br />

jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile?<br />

czego? z czego?<br />

Może być wyrażona:<br />

● rzeczownikiem, np. laska wędrowca;<br />

● przymiotnikiem, np. zielone liście;<br />

● liczebnikiem, np. cztery bociany;<br />

● wyrażeniem przyimkowym, np. pomnik z granitu.<br />

221


Kraina języka<br />

5. Do tekstów z dymków dodaj dowolną pasującą przydawkę wyrażoną:<br />

a. rzeczownikiem, b. przymiotnikiem,<br />

Zdobyłem<br />

autograf !<br />

Zaopiekujmy się<br />

tym kotkiem!<br />

c. liczebnikiem, d. wyrażeniem przyimkowym.<br />

Chodzę na siłownię<br />

już lata.<br />

Na technice zrobiliśmy<br />

karmniki .<br />

6. W podanym tekście wyszukaj po jednym przykładzie przydawki<br />

wyrażonej każdą częścią mowy wymienioną w ramce na s. 221.<br />

Na jakie pytania odpowiadają poszczególne przydawki?<br />

Przed miesiącem byłem przypadkowym świadkiem pewnego zdarzenia.<br />

Do klasy piątej B przyszedł niedawno nowy kolega, Erik. Rodzice Erika<br />

pochodzą z dalekiej Armenii. Chłopiec słabo mówi po polsku. Poradził<br />

sobie jednak w trudnej sytuacji. Pośród zielonych brzóz, obok<br />

szkolnego boiska Erik znalazł chorego psa. Pewnie zwierzę<br />

przyczołgało się tam resztką sił. Chłopiec bardzo chciał mu pomóc.<br />

Pobiegł więc do nauczycielki matematyki. Poprosił o wezwanie<br />

pracowników z pobliskiego schroniska dla zwierząt. Pies znalazł tam<br />

odpowiednią opiekę. Zaradność Erika i miłość do zwierząt bardzo mi<br />

zaimponowały. Teraz jesteśmy dobrymi kolegami!<br />

222


Zapamiętaj!<br />

Przydawka wyrażona rzeczownikiem może mieć różne<br />

formy:<br />

● mianownika – występuje często, gdy dookreśleniem<br />

wyrazu nadrzędnego jest nazwa własna, np. ocean Pacyfik,<br />

góra Śnieżka. Taki związek wyrazowy może się odmieniać<br />

i wtedy oba wyrazy przyjmują formę tego samego przypadka,<br />

np. królowa Bona – opowiadałem o królowej Bonie;<br />

● dopełniacza – występuje, gdy mowa o przynależności kogoś<br />

do czegoś, np. plecak Kamila, torebka nauczycielki;<br />

● wyrażenia przyimkowego, np. zeszyt w kratkę, książki<br />

na półkach.<br />

7. Podziel wymienione związki wyrazowe na trzy grupy – weź pod<br />

uwagę to, jaką formą rzeczownika jest w nich wyrażona przydawka.<br />

lekarz pediatra ● wyspa na jeziorze ● strażnik lasu<br />

● statek rybaków ● król Łokietek ● dbanie o środowisko<br />

● obrońca zwierząt ● szczyt Giewontu ● rzeka Wisła<br />

8. Przepisz podane zdania do zeszytu i uzupełnij je odpowiednimi<br />

przydawkami.<br />

ze skóry ● rajdu ● wymarszu ● w głąb lasu ● w plecakach<br />

● buków ● Wisły ● szczepu ● męskiej<br />

Komendant wydał rozkaz . Wszyscy uczestnicy przerwali<br />

odpoczynek i zaczęli wędrówkę . Szli długo pod koronami .<br />

Wielu spośród harcerzy drużyny zaczęło odczuwać zmęczenie.<br />

Chłopcom ciążył ekwipunek , buty uciskały stopy... Wreszcie<br />

dotarli do starorzecza i odetchnęli z ulgą. Byli na miejscu!<br />

9. Opisz swój pokój. Użyj co najmniej dziesięciu różnych przydawek.<br />

Zadanie wykonaj w zeszycie.<br />

223


Mowa ptaków<br />

Julian Tuwim<br />

Kto z was mowę ptaków zna?<br />

Nikt – i tylko jeden ja.<br />

Chrzęst i szelest, szepty cisz,<br />

W szmerach trzciny cicho śnisz,<br />

Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit,<br />

A to znaczy: zaraz świt,<br />

Zaraz drgną różowe zorze,<br />

Bo i cóż to znaczyć może?<br />

Cóż, cóż,<br />

Jak nie świt wiosennych zórz?<br />

Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit,<br />

Cyt...<br />

Jeszcze nic? A może już?<br />

Mokre listki polnych róż,<br />

Blade krople chłodnych ros,<br />

Wiew, westchnienie, jakiś głos:<br />

„Tiju-tiju-tiju-fit”...<br />

Tak, tak, tak, lecz cicho cyt,<br />

A to znaczy: Cóż, czy wiesz?<br />

Wiem, nie powiem... Ja wiem też.<br />

Tak, to to... Któż wytłumaczy,<br />

Że to coś innego znaczy?<br />

Cóż, cóż?<br />

Czy to, czy to, czy to już?<br />

Kuku, tiju, ćwir i fit,<br />

Cyt – a może to już świt?<br />

224


Ni to tan, ni nuty ton,<br />

Coś z dalekich, leśnych stron,<br />

Szelest, cisza, szept i szmer?<br />

Czyj to, czyj to, czyj to szmer?<br />

Liście? Trzciny? Trawy? Cóż?<br />

Szum śród ciszy suchych zbóż?<br />

Może tak, a może nie,<br />

Marzę, nucę, słodko śnię,<br />

Ćwir-ćwir-ćwir przez pola leci,<br />

A to znaczy: słońce świeci,<br />

Z gąszczy ptaszek ptaszka zwie,<br />

Tak, to to... A jeśli nie?<br />

Tak, to to... A jeśli tak,<br />

To zrozumie ptaka ptak,<br />

To zrozumiem także ja,<br />

Jaką piosnkę las mi gra:<br />

Że już tiju-tiju-fit,<br />

A to znaczy – że już świt.<br />

1. Opisz sytuację ukazaną w wierszu.<br />

2. Wymyśl inny tytuł dla tego utworu.<br />

3. Jeśli słyszałeś / słyszałaś dźwięki budzącej się natury, opowiedz<br />

o swoich wrażeniach. Porównaj własne wspomnienie z wyobrażeniem<br />

odgłosów natury zawartych w wierszu.<br />

4. Wyjaśnij, jakie jest przenośne znaczenie słów:<br />

To zrozumiem także ja,<br />

Jaką piosnkę las mi gra.<br />

Określ, co oznacza sformułowanie: rozumieć mowę natury.<br />

5. Odszukaj wszystkie wyrazy i ich połączenia naśladujące głosy ptaków.<br />

Odczytaj je głośno. Spróbuj na tej podstawie odgadnąć gatunki<br />

ptaków.<br />

225


6. Wypisz do zeszytu rzeczowniki nazywające różne dźwięki, np. chrzęst,<br />

szelest. Przeczytaj w ramce, jak nazywamy takie wyrazy.<br />

7. Odczytaj wersy, w których celowo powtarzają się głoski lub występują<br />

wyrazy oddające dźwięki natury (np. szum zbóż, szelest liści). Nazwij<br />

środek poetycki zastosowany w wierszu.<br />

Zapamiętaj!<br />

Wyraz dźwiękonaśladowczy – wyraz, który naśladuje<br />

brzmienie nazywanego zjawiska: szum, zgrzyt, brzęknąć,<br />

trzeszczeć, dzyń-dzyń, miau.<br />

Dźwiękonaśladownictwo w poezji jest jednym ze<br />

środków stylistycznych. Polega na stosowaniu licznych wyrazów<br />

dźwiękonaśladowczych oraz celowym gromadzeniu słów<br />

z określonymi głoskami (np. spółgłoskami wymawianymi miękko:<br />

li, ci, si lub syczącymi: z, s, dz). Dźwiękonaśladownictwo ma na<br />

celu oddawać różne odgłosy lub wywoływać określony nastrój:<br />

Ćwir ćwir świrk! / Świr świr ćwirk! / Tu nie teatr / Ani cyrk!<br />

(J. Tuwim, Ptasie radio)<br />

I koła turkocą, i puka, i stuka to: / Tak to to, tak to to, tak to to,<br />

tak to to!...<br />

(J. Tuwim, Lokomotywa)<br />

8. Zapisz jak najwierniej odgłosy wydawane przez następujące<br />

przedmioty: zegar, klawisze klawiatury komputera, dzwonek<br />

u drzwi, motocykl. Porównaj swój zapis z notatkami kolegów.<br />

9. Przedstawcie za pomocą dźwięków odgłosy natury, które można<br />

usłyszeć w wybranym miejscu (np. w lesie, parku, ogrodzie) podczas<br />

różnych pór roku. Użyjcie własnych głosów, kartek papieru, suszonych<br />

liści, ziaren zbóż lub kaszy, styropianu, plastikowych butelek. Oceńcie,<br />

której grupie udało się stworzyć prezentację najbogatszą dźwiękowo.<br />

226


Burek<br />

Paweł Beręsewicz<br />

– Cześć, Burek, cześć, mama, cześć, tata!<br />

Albo:<br />

– Cześć, Burek, cześć, dzieci! – wołało się<br />

zawsze od progu. Zawsze w tej kolejności,<br />

nigdy inaczej. To interesujące zjawisko raz<br />

nawet omawiano przy stole podczas kolacji.<br />

– Ciekawe, czemu w tym domu wszyscy<br />

najpierw witają się z Burkiem – powiedział wtedy<br />

tata i różne osoby zabierały głos, a każda miała inne zdanie.<br />

– Bo Burek jest pierwszy w alfabecie – przekonywał Grzesiek.<br />

– Bo nasz Burasek jest najmilszy ze wszystkich – twierdziła Kasia, żeby<br />

po krótkim zastanowieniu dodać: – Chociaż wy też jesteście dosyć mili.<br />

No to ja już w takim razie nie wiem!<br />

– Może to dlatego, że jest zawsze wesoły i nigdy się nie obraża – zgadywała<br />

mama, natomiast tata twierdził, że Burek najpóźniej trafił do rodziny i przez<br />

jakiś czas był traktowany jak gość, a potem tak już zostało.<br />

Burek przysłuchiwał się tej dyskusji i nie mógł się nadziwić ludzkiej głupocie.<br />

– A niby z kim mają się najpierw witać w moim domu? – warczał<br />

do siebie po psiemu.<br />

Dziś już trudno ocenić, kto miał rację. W każdym razie, ilekroć ktoś<br />

z domowników przestępował próg, to zawsze Burek pierwszy przybiegał<br />

się witać. Radośnie machał krótkim ogonkiem, przednimi łapami opierał<br />

się o nogi witanego i sympatycznie poszczekiwał. Patrzył na człowieka<br />

czarnymi jak węgielki oczami, ledwie widocznymi spod szaroburych, pokręconych<br />

kudełków.<br />

– Burek, ty kiedyś zeza dostaniesz, jak czegoś nie zrobisz z tymi włosami<br />

– mówiła czasem Kasia, próbując odgarnąć kudły sprzed Burkowych oczu.<br />

Burek powarkiwał wesoło, jakby chciał powiedzieć: – A co mi tam zez!<br />

Po pierwszych czułościach następował radosny slalom w gąszczu nóg,<br />

obowiązkowe obwąchiwanie wnoszonych toreb i, w zależności od ich<br />

227


228<br />

zawartości, pochlebny bądź krytyczny szczekany komentarz. Do domu<br />

Burka przyjemnie było wracać.<br />

Dlatego tamtego popołudnia, kiedy Burek nie przybiegł się witać, Kasia<br />

z Grześkiem już w drzwiach wyczuli obecność czegoś niedobrego.<br />

– Cześć, Burek! Chodź się przywitać, leniu! – zawołali, próbując odpędzić<br />

to coś wesołymi słowami. Ale Burek milczał, a coś niedobrego, zamiast się<br />

przestraszyć, zbliżało się coraz bardziej, sapiąc głośno i ziejąc chłodem.<br />

Pognali na górę w butach i kurtkach. Na ich widok Burek nawet nie ruszył<br />

się ze swego wiklinowego łóżeczka wysłanego kocykiem. Kocyk był kiedyś<br />

różowo-biały w bałwanki i służył do przykrywania małego Grzesia w wózeczku,<br />

później przypadł w spadku Kasi, a potem mama przeznaczyła go<br />

na Burkowe posłanie i tata pytał, czy to nie przesada, żeby psu dawać taki<br />

pamiątkowy przedmiot, ale reszta rodziny uznała, że nie przesada, i tak się<br />

stało. Burek oddychał ciężko i patrzył na nich oczami nadal czarnymi jak<br />

węgielki, ale o wiele większymi niż zwykle. Za plątaniną burych kudłów<br />

czaiło się jakby zdziwienie.<br />

– Burek, ty kiedyś zeza dostaniesz, jak czegoś nie zrobisz z tymi włosami<br />

– zawołała Kasia, żeby nie było tak cicho. Burek zaskomlał żałośnie, jakby<br />

chciał powiedzieć: – A co mi tam zez!<br />

Siedzieli przy Burku aż do przyjścia rodziców. Głaskali, drapali za uszami,<br />

śpiewali piosenki, robili śmieszne miny, mówili czule: „Burek, nie wygłupiaj<br />

się, nie leż tak!”, ale Burek dalej leżał i chyba wcale się nie wygłupiał.<br />

Przynieśli psie chrupki – nie chciał, przynieśli miskę konserwy – to samo,<br />

przynieśli kiełbasę (wyśnioną i zakazaną) – nawet nie spojrzał.<br />

– Burek jest jakiś dziwny dzisiaj! – zawołali z przejęciem, kiedy na dźwięk<br />

otwieranych drzwi wejściowych zbiegli do przedpokoju, do rodziców.<br />

Jeszcze tego samego wieczoru tata pojechał z Burkiem do weterynarza,<br />

a kiedy wrócili, powiedział, że Burek był bardzo dzielnym pacjentem i że<br />

dostał lekarstwo, i że już go teraz nic nie boli, co Burek potwierdził zuchowatym<br />

szczeknięciem.<br />

– Czyli niedługo wyzdrowieje? – ucieszyli się Kasia z Grześkiem, a tata<br />

powiedział, że jest późno i pora spać, więc posłusznie poszli do łóżek.<br />

Następnego dnia obudzili się w domu bez Burka…


Tata z mamą siedzieli w kuchni po dwóch stronach stołu. Oparci łokciami<br />

o blat, w dłoniach trzymali kubki z kawą i patrzyli na siebie, ale nie<br />

rozmawiali. Podkrążone oczy i poszarzałe twarze mówiły o ciężkiej nocy.<br />

Tego ranka Grzesiek bardzo się starał i tylko dwa razy poszedł do łazienki,<br />

żeby sobie pochlipać w ukryciu. Za to Kasia, która nie była mężczyzną,<br />

ryczała jak bóbr. Mama przez pół dnia szorowała żółtą plamę na ścianie za<br />

fikusem w dużym pokoju, przypominającą o czasach, kiedy Burek dopiero<br />

uczył się dobrych manier i jeszcze nie zawsze wiedział, jak się zachować<br />

w towarzystwie. Tarła i tarła, ale plama kurczowo trzymała się ściany. W następnych<br />

dniach zniknął z domu wiklinowy koszyk, zniknął kocyk w bałwanki,<br />

smycz i kaganiec z wieszaka w przedpokoju, paczki psiego jedzenia<br />

z kuchennej szafki, szarobure kłaki z dywanu i w końcu z Burkowych rzeczy<br />

została tylko plama za fikusem.<br />

Odtąd, ilekroć mama wspomina o remoncie mieszkania, tata odpowiada:<br />

– I co? Mamy zamalować Burkową plamę?<br />

Jak do tej pory nikt się jeszcze na to nie zdecydował.<br />

fragment książki Ciumkowe historie<br />

1. Kim był pies dla dzieci i rodziców? W odpowiedzi na to pytanie<br />

wykorzystaj cytaty z tekstu.<br />

Zapamiętaj!<br />

Cytat – przytoczenie fragmentu utworu lub czyjejś wypowiedzi.<br />

2. Dokończ zdanie: Do domu Burka przyjemnie było wracać, ponieważ…<br />

3. Opisz wygląd i zachowanie psa, gdy był zdrowy i gdy zachorował.<br />

Zwróć uwagę na istotne różnice w zachowaniu zwierzęcia.<br />

4. Opowiedz, w jaki sposób dzieci próbowały pomóc choremu Burkowi.<br />

O czym świadczyły ich starania?<br />

5. Jakie wydarzenie zasmuciło wszystkich członków rodziny? Czy mówi<br />

się o nim wprost? Jeśli nie – określ, w jaki sposób opisuje tę sytuację<br />

narrator.<br />

6. Napisz, jaki był dom bez Burka. Jak zachowywali się w nim dorośli,<br />

a co robiły dzieci?<br />

229


Nasi ulubieńcy<br />

Wyjątkowy!<br />

Mój kochany!<br />

Najwspanialsza!<br />

Po prostu<br />

cudne!<br />

1. Określ, co wyrażają wypowiedzi w dymkach. Jakie przymiotniki<br />

zostały w nich zastosowane?<br />

2. Opowiedz o swoim prawdziwym lub wymarzonym zwierzęciu<br />

domowym. Jeśli to możliwe, przynieś jego zdjęcie.<br />

230


3. Wykorzystaj 8 wskazówek dla opisującego zwierzę oraz wzór podany<br />

na s. 232 i opisz swojego ulubieńca lub jedno ze zwierząt<br />

przedstawionych na zdjęciach.<br />

8<br />

wskazówek…<br />

dla opisującego zwierzę<br />

1. Przyjrzyj się dokładnie zwierzęciu, które chcesz opisać.<br />

2. Przygotuj plan opisu, uwzględnij w nim wstęp, rozwinięcie<br />

i zakończenie.<br />

3. Rozwijaj kolejno punkty planu.<br />

Wstęp<br />

Określ gatunek zwierzęcia. Jeśli opisujesz swoje zwierzę,<br />

napisz, w jakich okolicznościach znalazło się w twoim<br />

domu i jak się nazywa.<br />

Rozwinięcie<br />

Podaj cechy zwierzęcia:<br />

• określ jego wielkość i rasę;<br />

• opisz wygląd zewnętrzny (czym jest pokryte: np. sierścią /<br />

łuską; jaki ma kolor; jak wygląda jego łeb / pysk; jakie są<br />

jego oczy; czy ma łapy i ogon itd.), wymień znaki szczególne;<br />

• opisz zachowanie;<br />

• określ upodobania.<br />

Zakończenie<br />

Wyraź swój osobisty stosunek do zwierzęcia za pomocą<br />

przymiotników oceniających.<br />

4. Stosuj akapity wydzielające poszczególne punkty oraz<br />

obszerniejsze partie tekstu, np. w obrębie rozwinięcia.<br />

5. Pamiętaj, żeby w opisie wykorzystać przymiotniki określające:<br />

wielkość zwierzęcia (np. duży, malutki), jego barwę<br />

(np. biało-brązowy), kształt (np. nosa lub łba: szpiczasty,<br />

płaski), zachowanie (np. spokojny, żywy).<br />

6. Zastosuj czasowniki i wyrażenia: jest, ma, wyróżnia się,<br />

charakteryzuje się, odznacza się, cechuje (je), zwraca uwagę,<br />

zachwyca, jest uważany za...<br />

7. Używaj obrazowych porównań (np. oczy jak koraliki).<br />

8. Nadaj tytuł swojej pracy.<br />

231


WZÓR<br />

Mój przyjaciel Kropcio<br />

Na Gwiazdkę dostałam maleńkiego chomika. Cały jest<br />

pokryty złocistą, delikatną sierścią, tylko na pyszczku ma<br />

białą plamkę. Właśnie dlatego nazwałam go Kropcio.<br />

Kropcio jest tak maciupeńki, że mieści się na mojej dłoni.<br />

Ma małe, błyszczące jak koraliki oczka i czarne, szpiczaste<br />

uszka.<br />

Chomik to gryzoń, więc wciąż musi ścierać swoje mocne<br />

i ostre ząbki. Pomagam mu, codziennie wkładając do klatki<br />

zerwane gałązki.<br />

Przysmakiem mojego zwierzątka są nasiona słonecznika<br />

i dyni. Kropcio żywi się także surowymi warzywami<br />

i jabłkami. Lubi kaszę i czerstwe, suche pieczywo. Niestety,<br />

zwyczajem wszystkich chomików gromadzi resztki żywności<br />

i chowa je w zakamarkach klatki. Z tego powodu codziennie<br />

muszę ją sprzątać, żeby zgromadzone zapasy nie gniły.<br />

Kropcio jest bardzo ruchliwy i zwinny. Lubi wspinać się<br />

na drabinki zamocowane w klatce oraz przeciskać między<br />

przedmiotami i wchodzić w różne szczeliny. Wykazuje przy<br />

tym dużo sprytu i świetną orientację w terenie.<br />

Często wyjmuję go z klatki i bawimy się w chowanego.<br />

Lubię tę zabawę, bo mój mały przyjaciel wciąż znajduje<br />

nowe, świetne kryjówki.<br />

Bardzo zaprzyjaźniliśmy się z Kropciem. Kiedy wracam<br />

ze szkoły, biegnę ze świeżymi gałązkami prosto do jego<br />

klatki, a on na powitanie podnosi pyszczek do góry<br />

i pokazuje ząbki, zupełnie jakby się do mnie uśmiechał.<br />

232


Chomik europejski. Wygląd: długość głowy i tułowia 21–28 cm, krótkiego<br />

ogona 3–6 cm. Masa ciała 140–400 g. Krępa budowa ciała. Strona brzuszna<br />

czarna, grzbiet żółtobrązowy. Pod białawymi lub żółtawymi policzkami<br />

ciemnobrązowy pas. Jasne włosy na grzbiecie są na końcach ciemno zabarwione.<br />

[…] W razie najwyższego zagrożenia, gdy znajdzie się w sytuacji bez<br />

wyjścia, chomik głośno zgrzyta zębami i stojąc słupka, stara się sprawiać<br />

groźne wrażenie.<br />

Josef Reichholf, Leksykon przyrodniczy. Ssaki<br />

4. Porównaj notkę z Leksykonu przyrodniczego z opisem Kropcia.<br />

Do każdego rodzaju tekstu dobierz właściwe określenia – znajdź je<br />

wśród zamieszczonych poniżej.<br />

obiektywny ● zwięzły ● krótki ● plastyczny ● obrazowy ● suchy<br />

● obojętny ● ciepły ● pozbawiony ozdobników ● obfituje w epitety<br />

i porównania ● osobisty ● barwny ● rzetelny ● subiektywny<br />

5. Wyjaśnij, w jakim celu opracowano notkę encyklopedyczną,<br />

a w jakim – opis. W której formie wypowiedzi poza informacją<br />

zawarto także opinię?<br />

6. Wspólnie ułóżcie listę dziesięciu egzotycznych lub rodzimych<br />

zwierząt, które wydają się wam szczególnie ciekawe. Następnie<br />

podzielcie się na dziesięć zespołów (dwu- lub trzyosobowych)<br />

i rozlosujcie pomiędzy siebie zwierzęta w taki sposób, aby każda<br />

grupa mogła zebrać wiadomości na temat jednego z nich.<br />

7. Zredagujcie w grupie notkę informacyjną o wylosowanym zwierzęciu,<br />

którą można by zamieścić w leksykonie przyrodniczym. W miarę<br />

możliwości dołączcie do swojej wypowiedzi fotografię. Podajcie<br />

źródło wykorzystanych informacji oraz nazwisko autora zdjęcia.<br />

233


Zakręty ortografii<br />

Pisownia przeczenia nie<br />

z liczebnikami<br />

Kompani<br />

Agnieszka Frączek<br />

Sąsiad zza ściany nie raz, nie dwa<br />

w nocy mnie budzi głośnym: ałaaa!<br />

Jego z kolei wciąż budzi pająk,<br />

z którym od dawna zresztą się znają –<br />

łobuz się nocą wspina po słupie...<br />

hopsa!... i już mu w parapet tupie.<br />

Nie sto pająków, nawet nie tuzin,<br />

lecz jeden pająk mniejszy niż guzik<br />

tupie podobno jak słoń z nadwagą.<br />

Sąsiad go straszy psem i ciupagą,<br />

policją, żoną, lepem na muchy...<br />

A pająk swoje... Jakby był głuchy!<br />

Cóż... To nie pierwsza wizyta przecież –<br />

gość wie, że sąsiad tylko tak plecie,<br />

więc nad swą siecią siedzi do rana...<br />

Miło w pleceniu znaleźć kompana.<br />

234


1. Nazwij części mowy wyróżnione w wierszu. Sformułuj regułę pisowni<br />

przeczenia nie z zaznaczonymi wyrazami.<br />

2. Sprawdź poprawność reguły sformułowanej w ćw. 1. z informacją<br />

podaną w ramce.<br />

Zapamiętaj!<br />

Przeczenie nie z liczebnikami piszemy rozdzielnie:<br />

nie jeden, ale pięć; nie raz, ale dwa razy; nie drugi, nie pięcioro,<br />

nie półtora.<br />

Wyjątek: niejeden (w znaczeniu: wielu), nieraz (w znaczeniu:<br />

często).<br />

3. Przeczytaj głośno zdania parami. Zaobserwuj różnice w akcentowaniu<br />

(zob. s. 89) podkreślonych sylab.<br />

Niejeden z nas ma problemy z celnym rzutem do kosza.<br />

Nie jeden, ale trzy kwiatki kupiłem mamie na urodziny.<br />

Nieraz widziałem na polu bażanty.<br />

Nie raz, ale trzy razy próbowałem napisać bezbłędnie to trudne<br />

dyktando.<br />

4. Przepisz i uzupełnij przysłowia wskazanymi liczebnikami. Uzasadnij<br />

pisownię liczebników. Wyjaśnij sens przysłów.<br />

Co dwie głowy, to nie . (1)<br />

Nie psu Burek na imię. (1)<br />

5. Ułóż po jednym zdaniu ilustrującym pisownię cząstki nie:<br />

a. z liczebnikiem głównym,<br />

b. z liczebnikiem porządkowym,<br />

c. z liczebnikiem zbiorowym,<br />

d. z liczebnikiem ułamkowym.<br />

Zdania zapisz w zeszycie.<br />

235


Nos<br />

Ryszard Marek Groński<br />

Kiedy smutny wracasz z miasta,<br />

Kiedy łamie ci się głos –<br />

Czarny niby czarna pasta<br />

Koło ciebie krąży...<br />

Nos.<br />

Najpierw milczkiem, najpierw z dala,<br />

Przestrzegając reguł gry,<br />

Jak detektyw Nos ustala,<br />

Skąd się bierze nastrój zły.<br />

Potem, gdy już Nos przyczyny<br />

Twojej kwaśnej miny zna,<br />

Wie, że sposób jest jedyny,<br />

Jedna rada... Właśnie ta:<br />

Wspiąć się jak roślinka pnąca,<br />

Zlizać z twarzy krople łez...<br />

Nagle czujesz: pies cię trąca!<br />

Nosem trąca cię twój pies!<br />

1. Określ nastrój utworu.<br />

2. Wyjaśnij, czym jest tytułowy Nos. Zacytuj wersy, które odpowiadają<br />

na to pytanie.<br />

3. Zbadaj, co tworzy rytm tego wiersza (por. <strong>klasa</strong> IV, s. 208):<br />

a. policz sylaby w wersach,<br />

b. policz wersy w strofach,<br />

c. połącz rymujące się wyrazy.<br />

Podsumuj swoje obserwacje i określ, jakie elementy wiersza<br />

i w których fragmentach tekstu się powtarzają.<br />

236


4. Przeczytaj głośno wiersz w taki sposób, aby podkreślić jego rytm.<br />

5. Opowiedz o zachowaniu psa na widok zasmuconego pana.<br />

6. Przedstaw, jak reaguje lub jak chcesz, by się zachowywało, twoje<br />

zwierzątko, gdy wracasz do domu. A ty co wtedy czujesz?<br />

7. Wyobraź sobie, że zaginęło twoje domowe zwierzątko. Bardzo chcesz<br />

je odnaleźć. W tym celu napisz krótkie ogłoszenie. Skorzystaj<br />

z podanego planu.<br />

Plan ogłoszenia<br />

● Kiedy i gdzie zaginęło zwierzę?<br />

● Jak wygląda, czym się wyróżnia? W ogłoszeniu podaj<br />

charakterystyczne, najważniejsze cechy wyglądu zwierzątka.<br />

● W jaki sposób można skontaktować się z właścicielem?<br />

Zapamiętaj!<br />

Ogłoszenie – krótki tekst użytkowy, mający na celu<br />

przekazanie odbiorcy określonej informacji i zachęcenie<br />

go do kontaktu z autorem ogłoszenia. Najczęściej ogłoszenie<br />

drukuje się w prasie lub umieszcza w internecie, na tablicach<br />

i słupach ogłoszeniowych.<br />

8. Zaproponuj, gdzie warto umieścić ogłoszenie, by osiągnąć najlepszy<br />

rezultat.<br />

9. Porównaj dwa ogłoszenia. Określ, kto napisał każde z nich. Popraw<br />

ten tekst, w którym zabrakło ważnych informacji.<br />

Wczoraj na naszym<br />

osiedlu zgubił się mój<br />

ukochany Kropcio.<br />

Znalazcę proszę<br />

o pilny kontakt –<br />

zrozpaczony Tomek<br />

2 czerwca na<br />

ul. Kwitnącej znaleziono<br />

rudawego chomika.<br />

Właściciela prosimy<br />

o telefon pod<br />

nr 616384477.<br />

237


Figielek<br />

Julian Tuwim<br />

Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął,<br />

Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą.<br />

Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa,<br />

Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa.<br />

Kura dała drapaka, że aż się kurzyło,<br />

Zając zajęczał smętnie, kurczę się skurczyło.<br />

Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał,<br />

Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał.<br />

1. Wyjaśnij tytuł wiersza i powiedz, jaki jest charakter tego utworu.<br />

Wykorzystaj wyrażenia: gra słów, zabawa słowami.<br />

2. Wypisz do zeszytu rzeczowniki i czasowniki celowo dobrane<br />

w wierszu w pary (np. komar – przekomarzać się). Wyjaśnij znaczenie<br />

słów, których nie rozumiesz. Podkreśl te części wyrazów, które brzmią<br />

podobnie, ale nie mają ze sobą żadnego związku znaczeniowego.<br />

3. Zwróć uwagę na ostatni wers utworu. Powiedz, co cię w nim zaskoczyło.<br />

4. Urządźcie zgadywankę. Kolejno uzupełniajcie podane porównania<br />

(por. <strong>klasa</strong> IV, s. 113) odpowiednimi nazwami zwierząt.<br />

odważny jak , wierny jak , dumny jak , dokuczliwy jak ,<br />

uparty jak , łagodny jak , powolny jak , sprytny jak<br />

5. Wyjaśnij sens przenośnych wyrażeń: gołębie serce, sokoli wzrok, orli<br />

nos, strusi żołądek, mysi ogonek, kocie pazurki, kaczy chód.<br />

Dopasuj do wyrażeń właściwe przymiotniki: zdrowy, cienki, łagodny,<br />

świetny, ostry, zakrzywiony i wydatny, kołyszący się.<br />

6. Opisz siebie – wykorzystaj słownictwo z wiersza oraz porównania<br />

i wyrażenia z ćw. 4. i 5.<br />

7. Uzasadnij słuszność stwierdzenia, że obserwacja <strong>świat</strong>a zwierząt<br />

może być dobrą lekcją dla człowieka.<br />

238


Wilk z Gubbio 1<br />

Kiedy Święty Franciszek bawił w mieście Gubbio, zjawił się w okolicy ogromny<br />

wilk, straszny i dziki, który pożerał nie tylko zwierzęta, lecz i ludzi, tak<br />

że wszyscy mieszkańcy w wielkim żyli strachu, jako że często podchodził<br />

pod miasto. […]<br />

Przeto Święty Franciszek, litując się ludziom tego miasta, postanowił<br />

wyjść do wilka, acz mieszkańcy zgoła nie doradzali mu tego. […]<br />

Kiedy inni wahali się iść dalej, ruszył Święty Franciszek w drogę ku miejscu,<br />

gdzie wilk miał leże.<br />

I oto w obliczu wielu mieszczan, którzy przyszli na ten cud patrzeć,<br />

wyszedł wilk naprzeciw Świętego Franciszka z otwartą paszczą.<br />

Święty Franciszek, zbliżając się doń, uczynił znak krzyża świętego i przywołał<br />

go ku sobie, i rzekł: „Pójdź tu, bracie wilku. Rozkazuję ci w imię Chrystusa<br />

nie czynić nic złego ni mnie, ni nikomu”. I dziw! Ledwo Święty Franciszek<br />

uczynił znak krzyża, straszliwy wilk zamknął paszczę i stanął. […]<br />

Wówczas Święty Franciszek rzekł: „Bracie wilku, wyrządzasz wiele szkód w tej<br />

okolicy i popełniłeś moc złego, niszcząc i zabijając wiele stworzeń bez pozwolenia<br />

Boga. […] Przeto zasłużyłeś na stryczek, jako złodziej i zbójca najgorszy, i lud<br />

cały krzyczy i szemrze przeciw tobie, i cała okolica jest tobie wroga. Lecz zawrę,<br />

1 Gubbio (czytaj: gubio) – miejscowość we Włoszech, znana z legendy związanej<br />

ze św. Franciszkiem.<br />

239


acie wilku, pokój między tobą a nimi, byś ich nie krzywdził więcej, a oni przebaczą<br />

ci wszelką urazę dawną i ani ludzie, ni psy nie będą cię już prześladować”.<br />

Po tych słowach okazywał wilk ruchami ciała, ogona i oczu, że zgadza się<br />

na to, co mu rzekł Święty Franciszek, i że będzie tego przestrzegał. […]<br />

A Święty Franciszek rzekł: „Bracie wilku, pragnę, byś dał mi porękę 2 swej<br />

obietnicy, iżbym mógł jej zaufać”.<br />

I kiedy Święty Franciszek wyciągnął dłoń, by przyjąć jego porękę, wilk<br />

podniósł w górę łapę i poufale 3 położył ją na dłoni Świętego Franciszka,<br />

dając mu znak wierności, jak umiał. […]<br />

Żył potem wilk wspomniany dwa lata w Gubbio; chadzał poufale po domach<br />

od drzwi do drzwi, nie czyniąc zła nikomu i nie doznając go od nikogo.<br />

A ludzie żywili go uprzejmie.<br />

Kiedy tak chadzał po okolicy i po domach, nigdy pies żaden za nim nie<br />

szczeknął.<br />

W końcu, po dwóch latach, brat wilk umarł ze starości, nad czym mieszczanie<br />

ubolewali wielce, bowiem widząc go chodzącego tak łagodnie po mieście,<br />

pamiętali lepiej o cnocie i świętości Świętego Franciszka.<br />

legenda ze zbioru Kwiatki z ogrodu Świętego Franciszka; przekład Leopold Staff<br />

1. Ułóż plan utworu i na jego podstawie opowiedz treść legendy.<br />

2. Jakiego niezwykłego czynu dokonał święty? Znajdź w tekście<br />

odpowiednie cytaty.<br />

3. Wyjaśnij, na czym polegała umowa między mieszkańcami miasta<br />

a wilkiem. Do czego zobowiązała się każda ze stron?<br />

4. Uzasadnij, że utwór jest legendą (por. <strong>klasa</strong> IV, s. 185). Wskaż, co jest<br />

prawdą historyczną, a co niezwykłym, cudownym zdarzeniem.<br />

5. Zredaguj wypowiedź pisemną na temat: „Nasi bracia mniejsi” – kim<br />

są dla mnie.<br />

6. Odszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat zooterapii i jej<br />

rodzajów, np. hipoterapii. Napisz krótką notatkę na ten temat.<br />

Pamiętaj o podaniu źródła informacji.<br />

2 poręka – poręczenie, zapewnienie.<br />

3 poufale – przyjacielsko, swobodnie.<br />

240


Kraina języka<br />

Nieosobowe formy czasownika<br />

To już wiem!<br />

Czasownik może występować w formie:<br />

– osobowej, która wskazuje na wykonawcę czynności, np. zapytam (ja),<br />

zapytaj (ty);<br />

– nieosobowej, z której nie można wywnioskować, kto wykonuje<br />

czynność. Nieosobową formą czasownika jest m.in. bezokolicznik<br />

(np. zapytać).<br />

1. Podziel podane formy czasowników na osobowe i nieosobowe.<br />

W odróżnieniu pierwszych od drugich pomoże ci odpowiedź<br />

na pytanie o to, kto jest wykonawcą czynności.<br />

gramy ● gubić ● składały ● wyciągał ● upieczono<br />

● pamiętaliśmy ● byli ● pominięto ● wędrowałaś ● poradzić<br />

● skakaliśmy ● pić ● jedzono<br />

2. W podanych wypowiedzeniach wskaż wszystkie czasowniki. Wyjaśnij,<br />

czym różnią się od siebie czasowniki w podpunkcie a. od tych<br />

z podpunktu b.<br />

a. Straszliwy wilk grasował w okolicy Gubbio.<br />

Napadał na ludzi i zwierzęta. Wszyscy<br />

mieszkańcy miasta żyli w strachu.<br />

Nie wychodzili z domów.<br />

b. Pod Gubbio zauważono grasującego wilka.<br />

Obawiano się coraz bardziej o życie<br />

mieszkańców miasta. Ostrzegano podróżnych<br />

przed groźnym zwierzęciem. Do obrony przed<br />

wilkiem zaangażowano Franciszka.<br />

3. Wykorzystaj podane czasowniki do stworzenia<br />

krótkiego tekstu do gazetki, informującego<br />

o tajemniczym wydarzeniu w szkole.<br />

zauważono ● poprzestawiano ● namalowano<br />

● podjęto ● ujawniono<br />

241


Kraina języka<br />

Zapamiętaj!<br />

Formy czasownika zakończone na -no lub -to, takie jak:<br />

zapytano czy sprzątnięto, to formy nieosobowe.<br />

Informują one o czynności przeszłej, której wykonawcy nie znamy<br />

lub z jakiegoś powodu nie podajemy, np. Rozwiązano problem.<br />

Odkryto nowy gatunek jeża.<br />

W odróżnieniu od bezokoliczników formy te pełnią<br />

funkcję orzeczeń i tworzą zdania.<br />

4. W wypowiedziach z ilustracji znajdź wszystkie formy czasownika<br />

zakończone na -no lub -to i zapisz je w zeszycie.<br />

W naszym mieście dostrzeżono<br />

wczoraj wilka. Bestia terroryzuje<br />

okolicę. Przez wiele godzin<br />

próbowano ją poskromić.<br />

Wykorzystano już wszelkie środki.<br />

Po rozmowie z Franciszkiem<br />

zupełnie zmieniłem postępowanie.<br />

Niegdyś uciekano na mój widok.<br />

Dziś nawet dzieci chętnie<br />

podchodzą, aby mnie pogłaskać.<br />

5. Przeczytaj jeszcze raz wypowiedzi z ćw. 3. i odpowiedz na pytania.<br />

a. W którym tekście przeważają formy czasownika zakończone<br />

na -no lub -to?<br />

b. W której wypowiedzi można rozpoznać, kim są wykonawcy<br />

opisywanych czynności?<br />

242


6. Przekształć nieosobowe formy czasowników – wypisane z ćw. 4.<br />

– w formy osobowe. Dodaj do nich rzeczowniki z ramki w funkcji<br />

podmiotów. Przekształcone zdania zapisz w zeszycie.<br />

Wzór: Wreszcie przekonano wilka. (Franciszek)<br />

Franciszek przekonał wilka.<br />

Wreszcie<br />

władze miasta ● wszyscy ● mieszkańcy ● ludzie ● straż<br />

7. Utwórz nieosobowe formy czasowników zakończone na -no lub -to,<br />

pochodzące od wymienionych bezokoliczników.<br />

zgubić ● podlewać ● sklejać ● przyciąć ● przenosić<br />

● czytać ● otworzyć ● wziąć ● zamknąć ● namalować<br />

● dbać ● zdjąć ● umyć<br />

8. Przekształć podane zdania w taki sposób, aby wyróżnione orzeczenia<br />

zostały wyrażone nieosobową formą czasownika zakończoną na -no<br />

lub -to.<br />

Podali mi błędny adres.<br />

Szybko skierowali ucznia do gabinetu lekarskiego.<br />

Wycięli w parku chore drzewa.<br />

Wyremontowali salę gimnastyczną.<br />

Przeprowadzili zbiórkę na schronisko dla zwierząt.<br />

Punktualnie rozpoczęli koncert.<br />

9. Podzielcie się na czteroosobowe grupy. Wymyślcie niezwykłą,<br />

fantastyczną historyjkę i zapiszcie ją w pięciu zdaniach. Użyjcie<br />

orzeczeń w formie czasowników osobowych. Później wymieńcie się<br />

historyjką z inną grupą i przekształćcie otrzymany tekst tak, aby<br />

wszystkie zdania zawierały orzeczenie w formie czasowników<br />

nieosobowych zakończonych na -no lub -to.<br />

243


Dzieci i żaby<br />

Ignacy Krasicki<br />

Koło jeziora<br />

Z wieczora<br />

Chłopcy wkoło biegały 1<br />

I na żaby czuwały 2 :<br />

Skoro która wypływała,<br />

Kamieniem w łeb dostawała.<br />

Jedna z nich, śmielszej natury,<br />

Wystawiwszy łeb do góry,<br />

Rzekła: „Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie!<br />

Dla was to jest igraszką 3 , nam idzie o życie”.<br />

1. Opowiedz o zachowaniu chłopców. Jak je oceniasz?<br />

2. Znajdź i przeczytaj morał (zob. s. 53), w którym poeta zawarł<br />

wskazówkę na temat właściwego postępowania. Kto wypowiada<br />

pouczenie zawarte w bajce?<br />

3. Jaki gatunek literacki reprezentuje utwór Dzieci i żaby? Przypomnij,<br />

czym się on odznacza (zob. s. 53). Podaj tytuły podobnych utworów<br />

literackich poznanych w tym roku szkolnym.<br />

4. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem sytuacji, w której człowiek robi<br />

krzywdę zwierzęciu. Jak się zachowasz? Co powiesz?<br />

1 chłopcy biegały, czuwały – obecnie poprawna forma: chłopcy biegali, czuwali.<br />

2 czuwać – dawniej: czyhać na kogoś lub na coś.<br />

3 igraszka – żart.<br />

244


Dbajmy o środowisko<br />

Roman Kalarus<br />

1. Obejrzyj plakaty. Zwróć uwagę<br />

na grafikę, barwy i napisy.<br />

Co najbardziej cię poruszyło<br />

lub zaciekawiło?<br />

2. Zastanów się, w jakim celu<br />

stworzono plakaty. Powiedz,<br />

kto jest ich adresatem.<br />

3. Przeczytaj w ramce Czy wiesz<br />

że... na s. 246 informacje<br />

na temat Roku Rzeki Wisły.<br />

4. Wyjaśnij, jak rozumiesz zdanie:<br />

Wisła płynie przez wszystkie<br />

polskie serca. Czego symbolem<br />

jest rzeka? Jak sądzisz – czy<br />

święto Wisły warto byłoby<br />

obchodzić każdego roku?<br />

Uzasadnij swoją opinię.<br />

Paulina Kozicka<br />

245


Czy wiesz, że…<br />

☛ Rok 2017 został ogłoszony<br />

Rokiem Rzeki Wisły specjalną<br />

uchwałą Sejmu RP. Upamiętniono<br />

w ten sposób fakt, że w 1467 r.,<br />

po wielu latach wojen toczonych<br />

z Krzyżakami, Polska odzyskała<br />

panowanie nad całym biegiem<br />

żeglownej Wisły. Rozpoczął<br />

się wtedy złoty okres żeglugi<br />

wiślanej, a Wisła stała się<br />

najważniejszym szlakiem<br />

transportowym w ówczesnej<br />

Europie.<br />

Rzeczypospolitej Polskiej oddaje<br />

hołd pokoleniom rodaków,<br />

którzy dzięki Wiśle i w oparciu<br />

o nią budowali tożsamość i potęgę<br />

Państwa Polskiego. [...] Wisła –<br />

Królowa Polskich Rzek, symbol<br />

polskości i patriotyzmu – to nasze<br />

naturalne oraz historyczno-<br />

-kulturowe dziedzictwo”.<br />

(Monitor Polski 2016 poz. 627 – sejm.gov.pl)<br />

☛ W uchwale Sejmu RP<br />

czytamy: „W 550. rocznicę<br />

pierwszego wolnego flisu 1 Sejm<br />

5. Opowiedz, co się dzieje w twojej szkole i miejscowości podczas<br />

Dnia Ziemi (22 kwietnia) i Dnia Sprzątania Świata (trzeci weekend<br />

września). Przedstaw swoje pomysły na organizację tych dni.<br />

6. Zapisz w zeszycie w formie tabelki, co powinien i czego nie powinien<br />

robić człowiek dbający o swoje środowisko naturalne. Zastosuj<br />

bezokoliczniki.<br />

Wzór:<br />

TAK<br />

segregować śmieci<br />

7. Zaprojektuj plakat na wybrany temat:<br />

a. ochrona środowiska,<br />

b. obchody Dnia Ziemi<br />

c. obchody święta Wisły.<br />

NIE<br />

hałasować<br />

8. W miarę możliwości wysłuchaj nagrania piosenki Marka Grechuty<br />

Natura. Napisz, co możesz zrobić na co dzień, by Ziemia poczuła się<br />

już na zawsze bezpieczna.<br />

1 flis – dawniej: forma transportu rzecznego.<br />

246


Kronika olsztyńska<br />

Konstanty Ildefons Gałczyński<br />

XIX<br />

<strong>Jutro</strong> popłyniemy daleko,<br />

jeszcze dalej niż te obłoki,<br />

pokłonimy się nowym brzegom,<br />

odkryjemy nowe zatoki;<br />

nowe ryby znajdziemy w jeziorach,<br />

nowe gwiazdy złowimy w niebie,<br />

popłyniemy daleko, daleko,<br />

jak najdalej, jak najdalej przed siebie.<br />

Starym borom nowe damy imię,<br />

nowe ptaki znajdziemy i wody,<br />

posłuchamy, jak bije olbrzymie,<br />

zielone serce przyrody.<br />

fragment<br />

1. Jak sądzisz, czy utwór zawiera konkretne informacje o planach<br />

dotyczących żeglugi, czy też jest poetyckim obrazem podróży<br />

w świecie marzeń? Przywołaj odpowiednie cytaty (s. 229)<br />

na poparcie swojej odpowiedzi.<br />

2. Powiedz, co oznacza wypowiedź osoby mówiącej: posłuchamy, jak<br />

bije olbrzymie, zielone serce przyrody. Jakie uczucia wobec natury<br />

podmiot liryczny wyraża w tych słowach?<br />

3. W miarę możliwości wysłuchaj nagrania piosenki <strong>Jutro</strong> popłyniemy<br />

daleko (w dowolnym wykonaniu) skomponowanej do wiersza<br />

K.I. Gałczyńskiego. Zaśpiewaj refren wraz z wykonawcą / zespołem.<br />

Która strofa pełni funkcję refrenu?<br />

4. Zastanów się, gdzie ty możesz posłuchać bicia serca przyrody.<br />

Opowiedz, jak często masz do tego okazję i czy z niej korzystasz.<br />

5. Przedstaw swoje plany na najbliższe wolne dni. Uwzględnij<br />

wnioski z ćw. 4.<br />

247


Podsumowanie rozdziału Blisko natury<br />

Podsumowanie rozdziału<br />

Sprawdzian nr 5<br />

Pamiętaj, by odpowiedzi zapisywać w zeszycie.<br />

Przeczytaj uważnie fragment książki Pawła Beręsewicza Ciumkowe<br />

historie zamieszczony w podręczniku na stronach 227–229.<br />

Znajdź w tekście odpowiedzi i wykonaj polecenia od 1. do 6.<br />

W poleceniach od 1. do 6. tylko jedna odpowiedź jest poprawna.<br />

Zadanie 1. Kto nazywał psa Buraskiem?<br />

A. Mama.<br />

B. Grześ.<br />

C. Tata.<br />

D. Kasia.<br />

Zadanie 2. Zdaniem Kasi Burek mógł nabawić się zeza, ponieważ<br />

A. miał kręconą sierść.<br />

B. cały czas przewracał oczami.<br />

C. szarobure kudełki opadały mu na oczy.<br />

D. biegał slalomem między nogami domowników.<br />

Zadanie 3. Do domu Burka przyjemnie było wracać, ponieważ<br />

A. pies był głową całej rodziny.<br />

B. pies szczekał ze złości na każdego.<br />

C. pies czekał z radością na domowników.<br />

D. pies obwąchiwał z zadowoleniem wnoszone rzeczy.<br />

Zadanie 4. Jakich słów dzieci użyły, aby rozweselić Burka, gdy ten<br />

podupadł na zdrowiu?<br />

A. Burek, nie wygłupiaj się, nie leż tak!<br />

B. Burek, chodź się przywitać, kudłaczu!<br />

C. Burek, wstawaj, piesku!<br />

D. Burek, a co ci tam zez!<br />

248


Zadanie 5. Zdanie: Kasia ryczała jak bóbr zawiera<br />

A. epitet.<br />

B. uosobienie.<br />

C. porównanie.<br />

D. wyraz dźwiękonaśladowczy.<br />

Zadanie 6. Co Kasia i Grzesiek zrobili, żeby pomóc Burkowi?<br />

A. Zadzwonili szybko po mamę i tatę.<br />

B. Przykryli go kocykiem w bałwanki.<br />

C. Odsunęli mu kudełki spadające na oczy.<br />

D. Siedzieli przy psie aż do przyjścia rodziców.<br />

Odpowiedzi na polecenia od 7. do 13. nie znajdziesz we fragmencie<br />

książki Ciumkowe historie.<br />

Przeczytaj uważnie polecenia i udziel poprawnych odpowiedzi.<br />

Zadanie 7. Z podanego zdania wypisz wszystkie przydawki. Określ,<br />

jakimi częściami mowy są wyrażone.<br />

Dwie bliskie przyjaciółki Kasi pokłóciły się o niebieską bluzkę w kratkę.<br />

Zadanie 8. Opisz jeden ze swoich podręczników na cztery sposoby.<br />

W opisach użyj przydawek wyrażonych:<br />

A. przymiotnikiem,<br />

B. rzeczownikiem,<br />

C. liczebnikiem,<br />

D. wyrażeniem przyimkowym.<br />

Zadanie 9. Podaj trzy czasowniki, które nazywają dźwięki wydawane<br />

przez deszcz. Określ, jak nazywamy takie wyrazy.<br />

249


Podsumowanie rozdziału Blisko natury<br />

Zadanie 10. Wskaż grupę wyrazów zawierającą wyłącznie formy<br />

nieosobowe czasownika.<br />

A. przekonano, terroryzowano, dostrzegać, biegnę<br />

B. przynieść, robisz, umyto, będą śpiewali<br />

C. podlewają, sklejono, zadbać, kupimy<br />

D. rozbito, marzyć, zakupić, ogłoszono<br />

Zadanie 11. Zamień w podanych zdaniach orzeczenia w formie<br />

osobowej na orzeczenia w formie nieosobowej.<br />

Codziennie rano domownicy zasiadali do obfitego śniadania.<br />

Ktoś wypił całą herbatę z dzbanka.<br />

Sąsiedzi wypielili ogródek w trzy godziny.<br />

Zadanie 12. Zredaguj ogłoszenie, które będzie promowało akcję<br />

Ratujmy polskie rzeki.<br />

Zadanie 13. Jesteś Kasią lub Grześkiem. Opisz swojego psa Burka.<br />

250

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!