Matematyka klasa 5

MediaWSiP

Wielokąty 160

19. Klasyfikacja trójkątów. Własności trójkątów ___________________________ 162

20. Pole trójkąta _______________________________________________________________________________ 174

21. Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów ______________ 181

22. Pole równoległoboku i rombu __________________________________________________ 191

23. Pole trapezu _______________________________________________________________________________ 197

Czy już to umiem? _____________________________________________________________________ 203

Potrafię więcej, umiem lepiej. __________________________________________________ 210

Ułamki dziesiętne.

Działania na ułamkach dziesiętnych 212

24. Mnożenie liczb dziesiętnych _____________________________________________________ 214

25. Dzielenie liczb dziesiętnych ______________________________________________________ 221

26. Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe II _______________________ 229

Czy już to umiem? _____________________________________________________________________ 234

Potrafię więcej, umiem lepiej. __________________________________________________ 240

Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły 242

27. Kąty wierzchołkowe, kąty przyległe _________________________________________ 244

28. Plan, mapa, skala _______________________________________________________________________ 256

29. Prostopadłościan, sześcian _______________________________________________________ 264

Czy już to umiem? _____________________________________________________________________ 274

Potrafię więcej, umiem lepiej. __________________________________________________ 283

Obliczanie upływu czasu

30. Obliczanie upływu czasu __________________________________________________________ 285

Odpowiedzi ___________________________________________________________________________________ 290

More magazines by this user