codeX Katalog 2018

ringo.k

KATALOG

VÝROBKŮ

1


Vážené dámy, vážení pánové,

milí zákazníci,

značku codex charakterizují kvalitní výrobky na nejvyšší úrovni, technické know-how, inovace,

zkušenosti, odpovídající servis a adekvátní marketing.

Abychom podtrhli jasné zaměření na Vás, tedy cílení na profesionální obkladače, sdružil codex své

klíčové kompetence do jedné, samostatné společnosti codex GmbH & Co. KG. Pro nově založenou

společnost, která i nadále patří do skupiny Uzin Utz, započala v r. 2017 výstavba nového, vlastního

závodu. Značka codex se rozvíjí dále a můžete si být jisti, že codex je ten správný partner na Vaší straně.

Tímto přehledem výrobního programu – katalogem – dostáváte do rukou stručný obrázek o celkovém

sortimentu, který pro Vás i nadále rozvíjíme. V roce 2017 se zaměří codex na spárovací hmoty. Tak se

můžete těšit na bezvadnou novou epoxidovou spárovací hmotu codex X-Fusion. Opticky příjemná

a technicky kvalitní třísložková spárovací hmota se vyznačuje především jednoduchým zpracováním

a nenáročným čištěním. Spárovací hmota codex X-Star je cementová spárovací hmota s bonusem,

která má extrémní barevnou stálost a dodává se v praktickém balení s kbelíkem. Jemná flexibilní

spárovací hmot codex X-Tec je vhodná zejména pro výplň úzkých spár, které jsou v čím dál větší

oblibě. Sortiment tenkovrstvých lepidel se zkompletoval flexibilním lepidlem s obsahem vláken

codex Power CX 4, které je ideální pro kladení obkladů a to i těžkého kalibru.

Těšíme se, že společně s Vámi posílíme v budoucnu jak obkladačské řemeslo, tak i Vaše dovednosti

a znalosti.

Mario Meuler

Jednatel společnosti codex GmbH & Co. KG

Vizualizace nového závodu codex

2


OBSAH

PENETRAČNÍ NÁTĚRY 4-8

SPECIÁLNÍ POTĚRY A STĚRKY 9-11

NIVELAČNÍ STĚRKOVÉ HMOTY 12-17

SYSTÉMOVÉ VÝROBKY PRO STABILIZACI PODKLADŮ 18-23

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY 24-30

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU 31-37

LEPIDLA NA PŘÍRODNÍ KÁMEN 38-41

SPÁROVACÍ HMOTY 42-49

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 50-56

VYSVĚTLENÍ OZNAČENÍ 57

REJSTŘÍK - ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ 58

3


4


Příprava podkladu

PENETRAČNÍ NÁTĚRY

5


FG 300

PENETRAČNÍ NÁTĚR

PENETRAČNÍ NÁTĚRY

Disperzní penetrační nátěr pro savé podklady

• Univerzální použití

• Vodou ředitelný, snadná aplikace válečkem

• S nízkou viskozitou - proniká do hloubky podkladu

Použití

• Na cementové a anhydritové potěry

• Na sádrokartonové a sádrovláknité desky

• Na beton a pórobeton

• Na zdivo

• Na cementové, vápenocementové a sádrové omítky

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Připravený pro okamžitou aplikaci

• Velmi nízká viskozita

• Rychleschnoucí

• Se zvýšeným účinkem adheze

• GISCODE D1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

3159 120 kg sud – 2 sudy 100 – 150 g/m 2 světle zelená

6571 10 kg kanystr – 60 kanystrů 100 – 150 g/m 2 světle zelená

6697 5 kg kanystr – 90 kanystrů 100 – 150 g/m 2 světle zelená

6695 1 l láhev 12 ks 30 kartonů 100 – 150 g/m 2 světle zelená

FG 330

PENETRAČNÍ NÁTĚR S VELMI NÍZKÝMI EMISEMI

Rychleschnoucí disperzní penetrační nátěr EC 1 pro savé podklady

• S krátkou dobou vysychání – úspora času

• Zlepšuje adhezní pevnost následných vrstev

Použití

• Na cementové a anhydritové potěry

• Na sádrokartonové a sádrovláknité desky

• Na beton a pórobeton

• Na zdivo z cihel, pískovce, plynobetonu apod.

• Na cementové, vápenocementové a sádrové omítky

• Na pevné zbytky podlahářských lepidel odolných

proti vodě

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Připravený pro okamžitou aplikaci

• Velmi nízká viskozita – dobře proniká do podkladu

• Rychleschnoucí

• Se zvýšeným účinkem adheze

• Pro nanášení válečkem nebo štětkou

• GISCODE D1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

62806 5 kg kanystr – 90 kanystrů 100 – 150 g/m 2 světle modrá

PE 370

PENETRAČNÍ NÁTĚR S KARBONOVÝM VLÁKNEM

Rychleschnoucí penetrační nátěr pro nenasákavé, hladké a hutné podklady

• S krátkou dobou vysychání – rychlá aplikace dalších pracovních kroků

• Připravený pro okamžitou aplikaci

• Výborné přikotvení následných vrstev pomocí karbonových vláken

Použití

• Na původní glazovanou i neglazovanou dlažbu

a obklad

• Na hladký, gletovaný beton

• Na dřevotřískové desky, desky OSB

• Na původní, pevné elastické krytiny z PVC

• Na pevné zbytky podlahářských lepidel odolných

proti vodě

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Zabezpečuje drsnou, protiskluznou povrchovou

úpravu

• Tvoří bariéru na podkladu

• Rychleschnoucí

• S rozptýlenou výztuží z karbonových vláken

• Pro nanášení válečkem nebo štětkou

• GISCODE D1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

16933 5 kg kbelík – 75 kbelíků 100 – 150 g/m 2 modrá

33893 1 kg dóza 12 dóz 24 kartonů 100 – 150 g/m 2 modrá

FG 550

EPOXIDOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR 2 K

Epoxidový penetrační nátěr pro savé i nenasákavé podklady

• Systémová složka pro epoxidový program codex spolu s epoxidovou hydroizolací a epoxidovým

nebo PU lepidlem

Použití

• Pro vytvoření bariéry pro podklady citlivé na vlhkost

před kladením velkoformátových dlaždic nebo desek

• Pro podklady se zbytkovou vlhkostí do 5% CM

• Pro zpevnění nestabilních, porézních nebo

potrhaných podkladů

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• S redukovaným zápachem při zpracování

• S vysokým účinkem proti vlhkosti

• Vodovzdorný

• Mrazuvzdorný

• GISCODE RE 1 / bez obsahu rozpouštědel

• EMICODE EC 1 R PLUS / s velmi nízkými emisemi

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

69747 5 kg kbelík – 60 kbelíků 200 – 600 g/m 2 hnědavě transparentní

6


POLYURETANOVÝ UZAVÍRACÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR 1 K

FG 500 S

Rychleschnoucí PU penetrační nátěr pro podklady citlivé na vlhkost

• Připravený pro okamžitou aplikaci

• Rychlá doba schnutí pro práci bez technologických přestávek

Použití

• Na vytvoření bariéry pro podklady citlivé na vlhkost

(anhydrity) před kladením velkoformátových dlaždic

nebo desek

• Systémová složka přípravy podkladu FG 500 S+H

• Pro zpevnění nasákavých minerálních podkladů

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Velmi rychlé vytvrzování

• Pro nanášení stěrkou nebo válečkem

• S nízkou viskozitou - proniká do hloubky podkladu

• Zápachově neutrální

• GISCODE RU 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

70196 10 kg kanystr – 60 kanystrů 80 – 150 g/m 2 červeně transparentní

70200 15 kg – 60 + 80 kombinované balení FG 500 S + FG 500 H

PENETRAČNÍ NÁTĚRY

PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI

FG 500 H

Rychleschnoucí disperzní penetrační nátěr

• Připravený pro okamžitou aplikaci a rychlou technologii

• Vytváří protiskluzný povrch vhodný pro následnou aplikaci tenkovrstvých lepidel nebo stěrkových

hmot

Použití

• Na vytvoření kotevní vrstvy na hladkých a hutných

podkladech

• Systémová složka přípravy podkladu FG 500 S+H

• Pro přímou aplikaci na epoxidové a polyuretanové

penetrace

• Pro podlahy (horizontální podklady)

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Velmi rychlé schnutí

• Pro přímé nanášení válečkem

• S výbornou adhezí

• Zápachově neutrální

• GISCODE D1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

70197 5 kg kbelík – 80 kbelíků 60 – 80 g/m 2 žlutavě transparentní

URYCHLOVAČ PRO EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Epoxi – Beschleuniger

Rychleschnoucí příměs do epoxidových penetračních nátěrů

• Zrychluje pracovní postupy a zkracuje technologické přestávky

Použití

• Pro zrychlení schnutí epoxidových penetrací

• Pro urychlení opravných malt z epoxidové pryskyřice

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Tekutá konzistence

• Bez negativního vlivu na chemickou odolnost použitých epoxidových

pryskyřic

• Lehce vznětlivý, podporuje hoření

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

33155 0,2 l láhev 4 láhve 120 kartonů 0,2 kg / 5 kg balení pryskyřice hnědavě transparentní

BAREVNÝ KONCENTRÁT PRO EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Epoxi – Farbtöner

Rychleschnoucí příměs do epoxidových penetračních nátěrů

• Pro zabarvení (optické rozlišení) dvousložkových penetračních hmot při uzavírání podkladů nebo provádění epoxidové hydroizolace

výrobkem codex Epo 2000

Vlastnosti

• Tekutá konzistence

• Nemá negativní dopad na chemickou odolnost použitý epoxidových pryskyřic

• Přimícháním barviva nelze zaručit emisní třídu EC 1 R PLUS

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

55504 0,5 l láhev 35 láhve 20 kartonů 0,1 l / 10 kg balení pryskyřice červená

KŘEMIČITÝ PÍSEK SUŠENÝ ZRNITOSTI 0,3 – 0,8 mm

Perlsand 0.8

Křemičitý písek pro posyp a nastavení epoxidových pryskyřic

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

10606 25 kg pytel – 40 pytlů – Světle šedá

7


Použití penetrací codex

Penetrace

PENETRAČNÍ NÁTĚRY

Vnitřní prostředí

Disperzní

codex FG 300 codex FG 330 codex PE 370

codex FG 500 S

codex FG 500 H

Speciální

codex FG 550

Cementové potěry

Potěry ze suchých směsí

Tekuté potěry na bázi sulfátu

vápenatého, anhydritové

Magnezitové potěry

Potěry z litého asfaltu, popískované

Původní pevná keramická dlažba

Původní pevná dlažba z přírodního

kamene, teraco

Laky a olejové nátěry na potěrech

Dřevotřískové desky (V 100)

Potěry s podlahovým vytápěním

Podklady ve vlhkém prostředí do 5 %

Podlahy z umělých hmot, pevné PVC,

linoleum

Zbytky původních lepidel odolných

vodě a alkaliím

Vnější prostředí

Vnější podklady

Cementové potěry

Původní pevná keramická dlažba

Trvale mokré prostředí

Výše uvedená doporučení se vztahují pouze na podklady, zhotovené dle platných norem. Jednotlivé aplikace předpokládají vhodnou úpravu podkladu na

základě příslušných Technických listů.

vhodné možné nevhodné

8


Příprava podkladu

SPECIÁLNÍ POTĚRY A STĚRKY

9


EX 24 Turbo

CEMENTOVÝ RYCHLESCHNOUCÍ POTĚR

SPECIÁLNÍ POTĚRY A STĚRKY

C30

DIN EN 13 813

F6

UZIN SC 914 Turbo

Připravená suchá maltová směs ke zhotovení rychle zrajících cementových

potěrů bez vnitřního pnutí

• Pouze pro rozmíchání s vodou

• Snadný transport na stavbě

• Úspora času – rychlé tuhnutí i tvrdnutí

Použití

• V podobě spřaženého potěru nebo samostatné

vrstvy na dělící podložce popř. jako plovoucí

• Jako součást podlahového vytápění

• Do vlhkých i mokrých provozů ve spojení

s hydroizolační stěrkou nebo nátěrem

• Pro novostavby, sanace i rekonstrukce

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Bez vnitřního pnutí

• Bez objemových změn

• S rychlým náběhem pevností

• Kladení dlažby po 24 hodinách

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

78776 25 kg pytel – 42 pytlů 18 kg/cm/m 2 šedá

Rychleschnoucí vyrovnávací malta s lehčenými plnivy, vhodná pro výrobu

cementových podkladů s vysokou tepelnou izolací

• Snadné zpracování díky jemné vláčné konzistenci

• Okamžitá tepelně-izolační schopnost

LEHČENÁ VYROVNÁVACÍ MALTA

• Lze míchat a čerpat běžným strojním vybavením

Použití

• Pro zhotovení lehčených vyrovnávacích vrstev

spřažených konstrukcí

• Pro zhotovení lehčených vyrovnávacích vrstev na

dělících podložkách

• Na betonové desky

• Na dřevěné trámové stropy a dřevěné podlahy

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Bez objemových změn a vnitřního pnutí

• Umožňuje rychlé kladení krytin

• S nízkou hustotou

• Snadno se zpracovává

• Odolná vodě (nutno ale dbát na odolnost proti

vlhkosti vrchních stěrkových hmot)

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

53402 80 l = 21 kg pytel – 15 pytlů 2,6 kg/cm/m 2 šedá

NC 366 Maxx

VYROVNÁVACÍ MALTA

Stabilní vyrovnávací hmota s lehčenými plnivy pro vrstvy 3 – 50 mm

• Snadné zpracování díky jemné vláčné konzistenci

• Rychleschnoucí, urychlení technologických postupů

• Nízká spotřeba vede k nízkým nákladům na 1 m 2

Použití

• Pro vytvoření spádových vrstev u odtokových

kanálků

• Pro vyrovnání, modelaci a přestěrkování svislých

i vodorovných podkladů

• Pro cementové potěry

• Na beton, pórobeton, cementové potěry, zdivo

a prefabrikované prvky

• Jako malta pro osazování obkladačských profi lů

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Bez vnitřního pnutí

• Pro sílu vrstev 3 – 50 mm

• S rychlým náběhem pevností

• Kladení dlažby po 24 hodinách

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

37220 25 kg pytel – 42 pytlů 13 kg/cm/m 2 šedá

UZIN NC 182

STABILNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ OPRAVNÁ HMOTA

Jemná cementová malta na opravy a vyhlazování s velmi rychlým náběhem pevností

• Univerzální použití jako opravná malta

• Jemná struktura umožňuje vyhlazení do nulové vrstvy

• Úspora času – rychlé tuhnutí i tvrdnutí

Použití

• Pro opravu děr a výtluků

• Jako součást pro rychlou renovaci

• Pro celoplošné nebo lokální stěrkování

• Pro opravy podest a schodiště

Vlastnosti

• Doba zpracování 15 minut

• Nastavitelná konzistence

• S rychlým náběhem pevností

• Kladení dlažby po 60 minutách

• Na teplovodní podlahové vytápění

• Do vnitřního prostředí

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

10

C30

DIN EN 13 813

F7

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

61684 25 kg pytel – 42 pytlů 15 kg/cm/m 2 šedá


RS 2: Turbolight

LEHKÝ POTĚR PRO MINIMALIZACI ZATÍŽENÍ PODLAH

9. Spárovací hmota X-Tec (Brillant Color Xtra)

8. Keramická dlažba (popř. přírodní kámen)

7

8

9

7. Lepidlo na keramickou dlažbu, lehčené Power Maxx

6. Penetrační nátěr disperzní FG 300

5. Vyrovnávací nivelační stěrka FM 50

(popř. NC 395 pro vyspádování)

4. Armovací tkanina RR 201

3. Vyrovnávací lehčený potěr SC 914 Turbo

2. Penetrační nátěr PE 370

1. Stávající podklad – původní dřevěná podlaha

SPECIÁLNÍ POTĚRY A STĚRKY

6

5

3

4

2

1

codex EX 24 Turbo je řešením pro rychlé vyspravení a vyrovnání podkladu

v exponovaných místech.

Detail zpracované hmoty UZIN SC 914 Turbo.

Celoplošné přestěrkování podkladu hmotou codex NC 366 Maxx.

Pro rychlý postup prací s minimálními technologickými přestávkami je

ideální Uzin NC 182.

11


12


Příprava podkladu

NIVELAČNÍ STĚRKOVÉ HMOTY

13


NIVELAČNÍ STĚRKOVÉ HMOTY

Zpracování nivelační stěrky

NC 395

prodloužená

záruka 9 měsíců

Cementová nivelační stěrka pro vytvoření mírných spádů v tl. 3 – 50 mm

• Vhodná pro zpracování čerpadlem, samovyhlazovací

• Rychleschnoucí, urychlení technologických postupů

• Pro spádové vrstvy do 4%

HMOTA PRO SPÁDOVÉ VRSTVY

Použití

• Pro vytvoření rovných i spádových vrstev

• Do vlhkých a mokrých provozů

• Pro cementové potěry

• Na balkony a terasy

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• S vysokou pevností v tlaku i v tahu za ohybu

• Vodovzdorná a mrazuvzdorná

• S velmi nízkým vnitřním pnutím

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

C20

DIN EN 13 813

F5

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

10126 25 kg pytel – 42 pytlů 18 kg/cm/m 2 šedá

14

Nanášení a roztažení spádového potěru codex NC 395 se provádí běžným

zednickým nářadím.

Stahovací lť lze nastavit až do spádu 4% aniž by vzniklo riziko stečení

nivelační vrstvy.


JEMNÁ NIVELAČNÍ HMOTA

Samonivelační stěrková hmota pro vrstvy do 10 mm

• Výborné vlastnosti při zpracování, univerzální nasazení

• Rychleschnoucí, urychlení technologických postupů

FM 10

prodloužená

záruka 9 měsíců

Použití

• Pro vytvoření rovných a pevných podkladů pod

keramickou dlažbou nebo desek z přírodního

kamene

• Na beton

• Na cementové nebo anhydritové potěry

• Do obytných i komerčních prostor

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního prostředí

Samonivelační stěrková hmota pro vrstvy do 20 mm

• Výborné vlastnosti při zpracování

• Nadstandardní rozliv

• Rychleschnoucí, urychlení technologických postupů

Použití

• Pro vytvoření rovných a pevných podkladů pod

keramickou dlažbou nebo desek z přírodního

kamene

• Na beton, teraco, kámen a keramiku

• Na cementové nebo anhydritové potěry

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Pro sílu vrstev 0 – 10 mm

• S velmi dobrým rozlivem

• Pro zpracování čerpadlem

• Bez vnitřního pnutí

• GISCODE ZP 1 - s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

51086 25 kg pytel – 42 pytlů 15 kg/cm/m 2 světle šedá

JEMNÁ NIVELAČNÍ HMOTA

Vlastnosti

• Pro sílu vrstev 0 – 20 mm

• S velmi dobrým rozlivem

• Pro zpracování čerpadlem

• Bez vnitřního pnutí

• Rychleschnoucí

• S vysokou pevností v tlaku a tahu za ohybu

• GISCODE ZP 1 - s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

C25

DIN EN 13 813

F5

FM 20

prodloužená

záruka 9 měsíců

NIVELAČNÍ STĚRKOVÉ HMOTY

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

77146 25 kg pytel – 42 pytlů 15 kg/cm/m 2 šedá

OBJEKTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

C30

DIN EN 13 813

F6

FM 30

Samonivelační stěrková vyrovnávací hmota pro vrstvy od 3 do 30 mm

• Velmi dobrý rozliv při ukládání tenkovrstvého podlahového topení

• Bez vnitřního pnutí i ve větších vrstvách

• Rychleschnoucí, urychlení technologických postupů

Použití

• Na beton, teraco, kámen a keramiku

• Na cementové nebo anhydritové potěry

• Na původní keramickou dlažbu nebo kámen

• Na potěry z litého asfaltu do tl. vrstvy max. 5 mm

• Na sádrovláknité desky

• Pro komerční i bytové domy s běžným zatížením

• Na staré podklady se zbytky původního lepidla nebo

stěrkové hmoty

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního prostředí

RYCHLESCHNOUCÍ SAMONIVELAČNÍ HMOTA

Vlastnosti

• Pro sílu vrstev 3 – 30 mm

• S velmi dobrým rozlivem

• Pro zpracování čerpadlem

• Bez vnitřního pnutí

• Rychleschnoucí

• GISCODE ZP 1 - s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

76793 25 kg pytel – 42 pytlů 17 kg/cm/m 2 šedá

prodloužená

záruka 9 měsíců

C25

DIN EN 13 813

F5

FM 50 Turbo

Samonivelační stěrková vyrovnávací hmota pro vrstvy od 3 do 50 mm

• Velmi dobrý rozliv při ukládání tenkovrstvého podlahového topení

• Bez vnitřního pnutí i ve větších vrstvách

• Rychleschnoucí, urychlení technologických postupů

Použití

• Na cementové nebo anhydritové potěry

• Na beton

• Na původní keramickou dlažbu, kamenné desky, teraco

• Na potěry z litého asfaltu do tl. vrstvy max. 10 mm

• Na sádrovláknité desky

• Pro komerční i bytové domy s běžným zatížením

• Do vlhkých provozů (spolu s následnou hydroizolací)

• Na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Pro sílu vrstev 3 – 50 mm

• S velmi dobrým rozlivem

• Pro zpracování čerpadlem

• Bez vnitřního pnutí

• S rychlým náběhem pevností

• Možnost kladení po 2 hodinách

• GISCODE ZP 1 - s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

39022 25 kg pytel – 42 pytlů 17 kg/cm/m 2 šedá

prodloužená

záruka 9 měsíců

C30

DIN EN 13 813

F7

15


FM 100

SAMONIVELAČNÍ HMOTA S REDUKCÍ PRACHU

90 %

snížená

prašnost

Bezprašná, samonivelační stěrková vyrovnávací hmota s efektem Level Plus

• Bezprašné míchání a příjemné zpracování

• Kombinace přísad vytvoří po zaschnutí naprosto hladký povrch

prodloužená

záruka 9 měsíců

NIVELAČNÍ STĚRKOVÉ HMOTY

ER 100

C30

DIN EN 13 813

F7

Použití

• Na původní keramickou dlažbu, kamenné desky,

teraco

• Na cementové nebo anhydritové potěry

• Na sádrovláknité desky

• Pro komerční i bytové domy s běžným zatížením

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního prostředí

Epoxidová pryskyřice vhodná jak pro penetrační nátěr, tak i pro zhotovení

epoxidové malty

• Systémová složka pro systém BalkuDrain

Použití

• K vytvoření bariéry pro podklady citlivé na vlhkost

před kladením dlaždic nebo desek

• Pro zhotovení epoxidových malt aplikovaných přímo

nebo na dělící popř. tepelněizolační podložku

• Pro vytvoření drenážních potěrů s příměsí

křemičitého písku codex DS 3/5

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pro neomezenou sílu vrstvy

• S velmi dobrým rozlivem

• Pro zpracování čerpadlem

• Bez vnitřního pnutí

• Rychleschnoucí

• GISCODE ZP 1 - s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

69632 20 kg pytel – 54 pytlů 15 kg/cm/m 2 šedá

EPOXIDOVÁ MALTA A PENETRACE

Vlastnosti

• Bez obsahu vody nebo rozpouštědel

• Odolná proti chemikáliím

• Vytvrzování bez vnitřního pnutí

• Bez objemových změn

• S vysokým účinkem proti vlhkosti

• S vysokými pevnostmi v tlaku a tahu za ohybu

• Mrazuvzdorná

• GISCODE RE 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

13894 8 kg kbelík A/B – 30 kbelíků viz příslušný

59283 2 kg kbelík A/B – 120 kartonů technický list

nažloutlá

Systém codex BalkuDrain ®

Drenážní epoxidová malta vytvořená z hmoty codex ER 100 a sušeného

křemičitého písku codex DS 3/5 (pravidelná zrnitost 3 – 5 mm). Ve spojení

s podložkou RR 185 a butylenovou páskou codex BST 75 (150) lze vytvořit

sofi stikovanou tenkovrstvou hydroizolační konstrukci pro pokládku dlažby

na balkonech a terasách.

Výhody

• Nepatrná konstrukční výška

• Vysoká pevnost v tlaku a tahu za ohybu

• Drenážní schopnost

• Bez nežádoucích objemových změn

• Snadné zpracování běžným obkladačským nářadím

Zpracování epoxidové malty v systému BalkuDrain

16


Použití vyrovnávacích stěrek codex

Stěrkové hmoty

Samonivelační

Stálé

Vnitřní podklady

Prosté a prafabrikované betony

(> 6 měsíců zralé)

Cementové potěry

Potěry ze suchých směsí

Tekuté potěry na bázi sulfátu

vápenatého, anhydritové

codex FM 10

0–10 mm

codex FM 20

2–20 mm

codex FM 30

3–30 mm

codex FM 50 Turbo

3–50 mm

codex FM 100

1–100 mm

codex NC 395

3–50 mm

codex NC 366 Maxx

3–40 mm

codex EX 24 Turbo

NIVELAČNÍ STĚRKOVÉ HMOTY

Magnezitové potěry 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Potěry z litého asfaltu,

popískované

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Původní pevná keramická dlažba 2 2 2 2 2 2 2 4

Původní pevná dlažba z přírodního

kamene, teraco

2 2 2 2 2 2 2 4

Laky a olejové nátěry na potěrech 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Dřevotřískové desky (V 100) 1 1 1 1 1 1 1

Potěry s podlahovým vytápěním

Podklady ve vlhkém prostředí 3 3 3 3 3 3 3

Podlahy z umělých hmot, pevné

PVC, linoleum

Zbytky původních lepidel odolných

vodě a alkaliím

Stěrkování jako fi nální vrstva bez

krytiny nebo nátěru

Vnější podklady

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Cementové potěry 3

Původní pevná keramická dlažba 3

Trvale mokré prostředí 3

Parkovací stání s dodatečným

ochranným nátěrem

1 použití penetrace codex FG 500S + H

2 penetrace codex PE 370

3 penetrace hmotou codex FG 550 s posypem

4 Je třeba si vyžádat další technické informace.

Výše uvedená doporučení se vztahují pouze na podklady, zhotovené dle platných norem. Jednotlivé aplikace předpokládají vhodnou úpravu podkladu na

základě příslušných Technických listů.

vhodné možné nevhodné

17


18


Příprava podkladu

SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

PRO STABILIZACI PODKLADŮ

19


UZIN RR 185

IZOLAČNÍ PÁS I STABILIZAČNÍ PODLOŽKA

SYSTÉMOVÉ VÝROBKY PRO STABILIZACI PODKLADŮ

UZIN RR 201

Flexibilní volně kladená, stabilizační a paronepropustná podložka

• Součást konstrukčního systému BalkuSlim a BalkuDrain

Použití

• Přímé kladení na původní dlažbu, kamenné desky,

parkety, elastické krytiny nebo nátěry

• Na nezralé podklady, jako jsou zaolejované podlahy

nebo podklady se zvýšenou zbytkovou vlhkostí

• Na balkony a terasy

• Jako separační vrstva pro dočasné podlahy

• Pro bytovou a komerční výstavbu, pro veletržní stánky

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Nevhodná pro teplovodní podlahové vytápění

Plošná tkanina ze skelných vláken na problematické a poškozené podklady

• Zesiluje a stabilizuje problematické podklady, zaručený účinek

• Vyztužení skelnými vlákny vede k možnosti rychlé renovace bez nutnosti odstranění původní konstrukce

• Systémová složka pro Turbolight ®

Použití

• Na poškozené potěry s výskytem trhlin

• Pro vyztužení samonivelačních stěrek

• Na různé druhy podkladů (eliminace objemových

změn rozdílných materiálů)

• Na desky OSB (OSB 2 – OSB 4) a dřevotřísku

(P4 – P7)

• Na vibrující podklady

Vlastnosti

• Umožňuje minimální konstrukční výšku podlahy

• Snadno se řeže a klade

• Vytváří rovný povrch vhodný pro kladení

podlahových krytin

• Parotěsná, nenasákavá

• Odolná vodě a čistícím prostředkům

Číslo výrobku Velikost balení Váha role Počet kusů / paleta Tloušťka podložky Barva

9378 25 x 2 m 62,5 kg 12 1,5 mm šedá

RENOVAČNÍ ROUNO

Vlastnosti

• Extrémní pevnost v tahu 1700 N/mm

• Schopnost překlenout trhliny

• Zvyšuje přilnavost nivelačních stěrek

• Přebírá a odvádí smršťování a rozpínání podkladu

• Nízká min. konstrukční výška 5 mm

• Odolná alkaliím

• Nehořlavá (třída hořlavosti A1)

Číslo výrobku Velikost balení m 2 / role Počet kusů / paleta Tloušťka podložky Barva

52154 Role 75 * 1,05 m 78,75 24 ks – bílá

74667 Role 25 * 1,05 m 26,25 48 ks – bílá

UX 410

PANCÉŘOVÉ PLETIVO

Pletivo ze skelných vláken určené pro výztuž nivelačních stěrek

a tenkovrstvých lepidel

• Na eliminaci vnitřního pnutí a pohybu stavební konstrukce

• Pro překlenutí styčných spár u prefabrikovaných konstrukcí

• Přes vzniklé trhliny

Použití

• Na původní dlažbu nebo desky z přírodního kamene

• Pro omítky, zdivo, potěry

• Na různé druhy podkladů (eliminace objemových

změn rozdílných materiálů)

• Na desky OSB (OSB 2 – OSB 4) a dřevotřísku

(P4 – P7)

• Jako součást podlahového vytápění

• Pro potěry z litého asfaltu

Vlastnosti

• Eliminuje objemové změny

• S vysokou pevností v tahu

• Bez změkčovadel

• Odolná vysokým teplotám

Číslo výrobku Velikost balení Váha role Měrná hmotnost Mřížka Barva

83494 Role 25 x 1 m 13,6 kg 530 g / m 2 7 x 6 mm zelená

Detail vláken pancéřového pletiva

20


SNADNO SNÍMATELNÁ DLAŽBA

X-Change

Systém určený pro keramickou dlažbu a přírodní kámen, určený pro snadné

uvedení podlahy do původního stavu

• Konstrukční výška pouze 1 mm

• Dlažba se sejme čistě, rychle a snadno

• Nevzniká žádný hluk, prach a znečištění prostoru

Použití

• Určeno na všechny rovné, únosné podklady vhodné

ke kladení dlažby

• Na původní podlahové krytiny

• Na všechny stejně silné dlaždice nebo desky

• Pro bytovou i komerční výstavbu

• Na podlahového vytápění

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Snadno se stříhá a pokládá

• GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

6651 6 kg kbelík – 65 kbelíků 100 - 150 g/m 2 světle šedá

9197 25 x 1 m role 25 m 2 35 rolí – bílá

Fixační lepidlo codex X-Change se rovnoměrně

nanese na podklad pěnovým válečkem ve velmi

tenké vrstvě. Podklad musí být rovný, hladký

a odmaštěný.

Podložka codex X-Change se položí do vlhkého

fi xačního lepidla a důkladně se přitlačí. Další pás

se klade těsně vedle položeného pásu. Po fi xaci se

lepidlo nechá vyschnout 24 hodin.

Na takto připravenou vrstvu se klade přímo dlažba

běžnou metodou, např. tenkovrstvým lepením při

použití některého z lepidel codexPower.

Při odstraňování dlažby se nejprve sejme

první řada dlažby ocelovou stěrkou. Následně

se podložka strhne i s další dlažbou. Zbytky

fi xačního lepidla nebo podložky na podlaze

lze snadno umýt teplou vodou s čistícím

prostředkem.

SYSTÉMOVÉ VÝROBKY PRO STABILIZACI PODKLADŮ

RS 1: X-Change

POKLÁDKA KERAMICKÉ DLAŽBY SE ZACHOVÁNÍM

PŮVODNÍHO PODKLADU PRO ČASOVĚ OMEZENÉ

ŘEŠENÍ INTERIÉRU

5. Cementová spárovací hmota X-TEC

4. Tenkovrstvé cementové flexibilní lepidlo na velké formáty

C2 TE S1 Power CX 3

3. Tkanina pro snímatelný systém X-Change Vlies

2. Fixační lepidlo pro snímatelný systém X-Change

Fixierung

1. Stávající podklad – keramická dlažba, kamenná dlažba,

PVC, plovoucí podlaha, nátěr apod.

5

4

3

2

1

21


SYSTÉMOVÉ VÝROBKY PRO STABILIZACI PODKLADŮ

UZIN KR 416

UZIN KR 516

Víceúčelová akrylátová pryskyřice s nízkou viskozitou pro opravy betonů

a cementových potěrů

• Ideální pro jemné spáry a trhliny

• Rychleschnoucí, bez doby odvětrání

Použití

• Pro zalití a vyplnění spár a trhlin

• Pro podlití dutin

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Rychleschnoucí pryskyřice pro lepení a zalévání spár a trhlin s velmi

nepatrným zápachem

• Pro aplikaci v citlivých prostorech (školy, školky, nemocnice)

• Není třeba žádné speciální nářadí

Použití

• Pro zalití a vyplnění spár a trhlin

• Pro fi xaci schodišťových nebo ukončujících lišt

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE

Vlastnosti

• Spony součástí balení

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Spotřeba Barva

8217 0,75 kg dóza A/B 12 dóz 0,1 – 0,15 kg/bm při spáře 4 mm nažloutlá

SILIKÁTOVÁ PRYSKYŘICE

Vlastnosti

• Spony 20 ks a ochranné rukavice součástí balení

• Po 45 minutách lze pokračovat v dalších pracích

• GISCODE RU 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Spotřeba Barva

70015 2 x 300 ml lahvička 6 párů 0,1 – 0,15 kg/bm při spáře 4/25 mm nažloutlá

RS 7: CrackBlock

ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH PODLAH

5. Spárování – Brillant Color Xtra (Brillant

Cristal, X-Star)

4. Lepidlo Power CX 3 (alt. Power CX 4,

Power RX 6 Turbo)

3. Podložka Multimoll Top 7

2. Lepidlo pro podložku Power RX 6 Turbo

1. Penetrační nátěr FG 500 S, FG 500 H

– dvě vrstvy nátěru

5

2

3

4

1

22


ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA

Multimoll Softsonic

Podložka pro útlum kročejového hluku pod dlažbu a desky z přírodního

kamene

• Nepatrná konstrukční výška pouze 4 mm

• Ideální pro sanace

• 2 funkce v jednom: překlenutí podkladu + zvuková izolace

Použití

• Pod elektrické vytápění

• Na potrhané potěry

• Na původní keramickou dlažbu nebo desky

z přírodního kamene

• Do bytové i komerční výstavby

• Do vnitřního prostředí

Separační podložka pro eliminaci pnutí v konstrukci pod dlažbu a desky

z přírodního kamene

Použití

• Ideální na různé podklady při rekonstrukcích

a sanacích

• Na teplovodní i elektrické vytápění

• Do bytové i komerční výstavby

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Zlepšení kročejového útlumu o 14 dB

• Celková konstrukční výška včetně lepidla ca. 6-7 mm

• Snadno se řeže nožem

• Prodyšná, paropropustná

• Překlenuje trhliny

Číslo výrobku Rozměry Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Tloušťka Barva

14560 75 x 50 cm 12 desek = 4,5 m 2 24 kartonů 4 mm bílý melír

SEPARAČNÍ PODLOŽKA

• Nepatrná konstrukční výška pouze 4 mm

• Ideální pro sanace

• Dodání i v praktických kartonech

• Lehce se řeže a snadno pokládá

Vlastnosti

• Zlepšení kročejového útlumu spolu s dlažbou o 10 dB

• Celková konstrukční výška včetně lepidla ca. 6-7 mm

• Eliminuje vnitřní pnutí v konstrukci

• Odolná proti vlhku

• Odolává vysokým teplotám

• Odolná vůči hnilobě

Multimoll Top 4

SYSTÉMOVÉ VÝROBKY PRO STABILIZACI PODKLADŮ

Číslo výrobku Rozměry Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Tloušťka Barva

79720 100 x 60 cm 15 desek = 9 m 2 10 kartonů 4 mm bílý melír

IZOLAČNÍ A SANAČNÍ PODLOŽKA

Multimoll Top 7

Separační podložka pro dodatečnou tepelnou a kročejovou izolaci pod dlažbu

a desky z přírodního kamene

• Dodatečná pojistka při výstavbě

• 2 funkce v jednom: překlenutí podkladu + zvuková izolace

• Dodání i v praktických kartonech

• Lehce se řeže a snadno pokládá

Použití

• Ideální na různé podklady při rekonstrukcích

a sanacích

• Na teplovodní i elektrické vytápění

• Do bytové i komerční výstavby

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Zlepšení kročejového útlumu spolu s dlažbou o 9 dB

• Zlepšuje obytný komfort a nášlap

• Eliminuje vnitřní pnutí v konstrukci

• Odolná proti vlhku

• Odolává vysokým teplotám

• Odolná vůči hnilobě

Číslo výrobku Rozměry Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Tloušťka Barva

79724 100 x 60 cm 9 desek = 5,4 m 2 10 kartonů 7 mm bílý melír

KOMFORTNÍ PODLOŽKA

Multimoll Top 12

Separační podložka pro dodatečnou tepelnou a kročejovou izolaci pod dlažbu

a desky z přírodního kamene

• Dodatečná pojistka při výstavbě

• 2 funkce v jednom: překlenutí podkladu + zvuková izolace

Použití

• Ideální na různé podklady při rekonstrukcích

a sanacích

• Na teplovodní i elektrické vytápění

• Do bytové i komerční výstavby

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Zlepšení kročejového útlumu spolu s dlažbou o 9 dB

• Zlepšuje obytný komfort a nášlap

• Eliminuje vnitřní pnutí v konstrukci

• Odolná proti vlhku

• Odolná vůči hnilobě

• Odolává vysokým teplotám

Číslo výrobku Rozměry Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Tloušťka Barva

79727 100 x 60 cm 5 desek = 3 m 2 10 kartonů 12 mm bílý melír

23


24


Příprava podkladu

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY

25


AX 10

NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE

Disperzní hydroizolační nátěr pod obklady ve vnitřním prostředí

• Připraveno k okamžitému použití

• Dvoubarevná kombinace zaručuje kvalitní vrstvu

Použití

• Splňuje třídu vlhkostního namáhání A0 a A

• Na beton, teraco, kámen a zdivo

• Na sádrokarton a sádrovláknité desky

• Na cementové nebo anhydritové potěry

• Na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění

• Na stěnu i podlahu

• Do vnitřního prostředí

• Úspora času – rychlé zasychání

Vlastnosti

• Pro aplikaci válečkem, stěrkou nebo válečkem

• Elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných trhlin

• Ve dvou barevných variantách pro optickou kontrolu

potřebné vrstvy

• Bez objemových změn

• Bez zápachu

• S rychlým schnutím

• GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

77025 25 kg + 25 kg – 24 kbelíků

77025 18 kg + 18 kg – 30 kbelíků

77024 10 kg + 10 kg – 65 kbelíků

1,3 kg/m 2 zelená + šedá

77023 4 kg + 4 kg – 90 kbelíků

NC 210

1K - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY

AX 220

Flexibilní jednosložková hydroizolační hmota pod keramické obklady a dlažbu

• Snadné zpracování – pouze se rozmíchá s vodou

• Lze zpracovat pouze dílčí část obsahu balení

• Splňuje požadavky CM 01 P dle DIN EN 14891

Použití

• Pro balkony a terasy se spádovou vrstvou >1,5%

• Na beton, teraco, kámen, zdivo, omítky apod.

• Na cementové nebo anhydritové potěry

• Splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0 a A,B

• Na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění

• Na stěnu i podlahu

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Jemná, krémovitá konzistence pro lepší zpracování

• Elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných

trhlin

• Odolná proti mrazu a stárnutí

• Vodotěsná, avšak paropropustná hmota

• GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromu dle EU-VO

1907/2006 (REACH) pro práškový komponent

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

21500 15 kg pytel – 54 pytlů 3,0 – 3,5 kg/m 2 šedá

2K - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA

26

Epo 2000

Flexibilní dvousložková hydroizolační hmota vyztužená vláknem

• Připraveno k okamžitému použití

• Zaručené hydroizolační vlastnosti i pro tlakovou vodu – 10 m vodní sloupec


Úspora času – rychlé zasychání

Použití


Pro balkony a terasy se spádovou vrstvou >1,5%


Pro bazény a ochozy bazénových ploch


Pro veřejné sprchy a balneoprovozy


Splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0 a A,B


Na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění


Na stěnu i podlahu


Do vnitřního i vnějšího prostředí

Flexibilní dvousložková epoxidová hydroizolační hmota pod keramické obklady a dlažbu

• Snadné míchání a aplikace

• Pro nejvyšší stupeň zatížení a izolační nároky

• Splňuje požadavky RM 01 P dle normy DIN 14891

Použití

• Pro velkokuchyně a průmyslové provozy (textil, papír)

• Pro čistírny odpadních vod

• Pro laboratoře, potravinářské provozy

• Pro termální a solné bazény a ochozy bazénových ploch

• Na cementové potěry, litý asfalt, beton, pórobeton aj.

• Splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, B0 a A, B, C

• Na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění

• Na stěnu i podlahu

• Na netradiční hutné podkladní materiály: kov, sklo,

umělé hmoty apod.

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Proces schnutí je viditelný změnou barvy

• Jemná, krémovitá konzistence pro lepší zpracování

• Elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných trhlin

• Odolná proti mrazu a stárnutí

• Vodotěsná, avšak paropropustná hmota

• Bez objemových změn

• Bez zápachu, s rychlým schnutím

• GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromu dle EU-VO

1907/2006 (REACH) pro práškový komponent

• GISCODE D 1- Bez obsahu rozpouštědel (disperzní složka)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

80688 A/B 22 kg = 11 kg pytel (A)

+ 11 kg kbelík (B)

– 60 pytlů

33 kbelíků

3,0 kg/m 2 při tl.

suché vrstvy 2 mm

šedohnědá

(namíchaná složka)

EPOXIDOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA

Vlastnosti

• Jemná, krémovitá konzistence pro lepší zpracování

• Elastická hmota vhodná pro překlenutí drobných trhlin

• Odolná proti působení chemikálií, vodonepropustná

• Bez objemových změn, nevykazuje trhliny při tvrdnutí

• GISCODE RE 1 – bez obsahu rozpouštědel

(disperzní složka)

Doplňující produkty

EPOXI – FARBTÖNER (str. 7)

EPOXI – BESCHLEUNIGER (str.7)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

55693 A/B 6 kg kbelík – 60 kbelíků 1,8 kg/m 2 při tl. suché vrstvy 2 mm světle šedá


DRENÁŽNÍ PODLOŽKA

PROCODRAIN GK

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY

Pro exponovanou keramickou dlažbu nebo přírodní kámen na drenážním

potěru

• Vytvoření druhé odvodňovací vrstvy následně po povrchu dlažby

• Neumožňuje vytváření výkvětů na dlažbě díky odvedení vlhkosti z podkladu

• Opatřena pletivem ze skelných vláken pro zabránění propadu zrn > 2mm

Použití

• Kvalitní odvodnění teras a balkonů

• Pro pojezd osobních vozidel

• Pro odvodnění dvorků

• Rovněž pro nespárovanou dlažbu

• Nopová folie – možnost odvedení vody v obou

směrech

• Eliminuje nevýhody samostatných drenážních potěrů

DRENÁŽNÍ PODLOŽKA

Vlastnosti

• Polyetylen (HDPE) se skelným pletivem

• S vysokou teplotní odolností

• Chemicky odolná, neumožňuje tvorbu plísní

a bakterií

• 8 mm (20 mm) vysoká konstrukční výška

• Odvod vody 3,1 litry/s (9,4 litry/s)

• Minimální zatížení konstrukce - hmotnost 0,6 kg/m 2

(1,1 kg/m 2 )

• Šířka pletiva 110 cm, překrytí 10 cm (12,5 cm)

• Šířka folie 100 cm (97,5 cm)

• Barva zelená

PROCODRAIN E

Pro exponovanou keramickou dlažbu nebo přírodní kámen na cementovém

potěru

• Vytvoření druhé odvodňovací vrstvy následně po povrchu dlažby

• Neumožňuje vytváření výkvětů na dlažbě díky odvedení vlhkosti z podkladu

• Rozpuštění MED vložky vytváří neprostupnou vrstvu pro vápenné soli

Použití

• Kvalitní odvodnění teras a balkonů

• Pro pojezd osobních vozidel

• Pro odvodnění dvorků

• Nopová folie – možnost odvedení vody v obou

směrech

Vlastnosti

• Polyetylen (HDPE) s MED vložkou

• S vysokou teplotní odolností

• Chemicky odolná, neumožňuje tvorbu plísní a hub

• 8 mm (20 mm) vysoká konstrukční výška

• Odvod vody 3,1 litry/s (9,4 litry/s)

• Minimální zatížení konstrukce - hmotnost 0,6 kg/m 2

(1,1 kg/m 2 )

• Šířka vložky 105 cm, překrytí 5 cm (7,5 cm)

• Šířka folie 100 cm (97,5 cm)

• Barva žlutá

27


NS 1: BathWood

DŘEVĚNÉ PODLAHY

V KOUPELNÁCH

7. Masívní parkety (třívrstvá parketa)

6. Lepení dřeva – Fliesopur

5. Těsnící koutová páska, přelepení

pásů BST 150

4. Hydroizolační pás Hydrostop

3. Lepidlo pod hydroizolační pás

Fliesopur

2. Vyrovnávací vrstva FM 50 Turbo

1. Penetrační nátěr FG 300

7

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY

1

2

3

4

5

6

NS 3: BalkuDrain

TERASY A BALKONY S DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM

6. Spárovací hmota X-Fusion

5. Lepidlo na keramickou dlažbu Power RX 6 Turbo

4. Drenážní potěr – epoxid ER 100 + písek DS 3/5

3. Izolační podložka RR 185

2. Izolační pásky BST 150

1. Spádový potěr NC 395

6

5

4

2

3

1

28


HYDROIZOLAČNÍ PÁS, STABILIZACE PODKLADŮ

Hydrostop

Vodonepropustná podložka, vhodná i ke stabilizaci problematických podkladů

pod keramický obklad nebo kamennou dlažbu

• Jednovrstvá hydroizolace

• Úspora času – rychlá aplikace pomocí lepidel Power RX

Použití

• Na všechny podklady vhodné pro kladení obkladu

nebo dlažby

• Pro velkokapacitní sprchy v komerčních

a průmyslových provozech

• Pro privátní sprchy a koupelny

• Splňuje třídu vlhkostního namáhání A0, A, C

• Na teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění

• Na stěnu i podlahu

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Polyetylenový pás s oboustranným rounem (vliesem)

• Elastická podložka vhodná pro překlenutí drobných

trhlin

• Malá konstrukční výška

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

48474 Role 30 x 1 m – 30 rolí 1,05 m 2 / m 2 přelep 5 cm zelená

TĚSNÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSKA

Dichtband

Gumová páska s oboustranným rounem pro utěsnění detailů ve spojení

s hydroizolací codex

Použití

• Pro koutové, dilatační a pracovní spáry

• Pro nátěrovou nebo stěrkovou hydroizolaci (AX 10,

AX 220, NC 210, Epo 2000)

• Pro vytvoření hydroizolační vany ve spojení

s izolačním pásem Hydrostop

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Polyetylenový pás s oboustranným rounem (vliesem)

• Vodotěsná a odolná proti chemikáliím

• Odolná proti vysokým teplotám i mrazu

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

11189 Role 50 m, šířka 120 mm 1 role – – zelená

TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO PODLAHOVÉ VPUSTĚ

Bodenmanschette

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY

Gumová manžeta s oboustranným rounem pro utěsnění detailů ve spojení

s hydroizolací codex

Použití

• Pro koutové, dilatační a pracovní spáry

• Pro nátěrovou nebo stěrkovou hydroizolaci (AX 10,

AX 220, NC 210, Epo 2000)

• Pro vytvoření hydroizolační vany ve spojení

s izolačním pásem Hydrostop

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Polyetylenový čtverec s oboustranným rounem

(vliesem)

• Vodotěsná a odolná proti chemikáliím

• Odolná proti vysokým teplotám i mrazu

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

9370 425 x 425 mm 10 – – zelená

TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO TRUBNÍ PROSTUPY

Wandmanschette

Gumová manžeta s oboustranným rounem pro utěsnění detailů ve spojení

s hydroizolací codex

Použití

• Pro koutové, dilatační a pracovní spáry

• Pro nátěrovou nebo stěrkovou hydroizolaci (AX 10,

AX 220, NC 210, Epo 2000)

• Pro vytvoření hydroizolační vany ve spojení

s izolačním pásem Hydrostop

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Polyetylenový čtverec s oboustranným rounem

(vliesem)

• Vodotěsná a odolná proti chemikáliím

• Odolná proti vysokým teplotám i mrazu

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Průměr prostupů Barva

9373 120 x 120 mm 25 – Ø15 – 30 mm

76538 150 x 150 mm 10 – Ø40 – 50 mm

bílá

76539 250 x 250 mm 10 – Ø70 – 115 mm

29


BST 150 I BST 75

TĚSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSKA

Butylenová samolepící těsnící páska s pro utěsnění detailů ve spojení

s hydroizolací codex

Použití

• Pro koutové, dilatační a pracovní spáry

• Pro nátěrovou nebo stěrkovou hydroizolaci (AX 10,

AX 220, NC 210, Epo 2000)

• Na hladké, uzavřené podklady, jako např. beton,

potěr, omítka, sádrokarton, pórobeton

• BST 150: do vnitřního i vnějšího prostředí

• BST 75: do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Samolepící s vysokou adhezí ke všem stavebním

materiálům

• Pevná proti přetržení

• Vodotěsná a odolná proti chemikáliím

• Odolná proti vysokým teplotám i mrazu

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Tloušťka pásky Barva

16932 BST 150 – role 25 bm 4 role –

zelená

0,75 mm

9354 BST 75 – role 20 bm 8 rolí – světle šedá

SB 60

OCHRANNÁ PÁSKA PROTI PROŘÍZNUTÍ

HYDROIZOLAČNÍ HMOTY

NOVINKA

Páska s výztužným pletivem z nerezové oceli

Použití

• Jako ochranný pás přes hydroizolační koutovou

pásku při odstraňování a výměně silikonových nebo

jiných, trvale pružných tmelů

• Bazény a velkokuchyně

• Kladení do tenkovrstvého cementového lepidla

Vlastnosti

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

• Vodotěsná a odolná proti chemikáliím

• Flexibilní

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Hmotnost Barva

84705 role 10 m, šířka 40 mm 1 role – 360 g kovově šedá

PŘÍKLAD ROZSAHU POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTY codex AX 10

30


Obkladová technika

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

31


Power CX 1

TENKOVRSTVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO

Tenkovrstvé lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb

• Výborné vlastnosti při zpracování a aplikaci

• Ideální pro objekty

• Splňuje podmínky C2 TE dle DIN EN 12004

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu

• Pro jemně slinutý střep do vnitřního prostředí

• Pro konstrukční a izolační desky

• Na sádrokarton

• Na podlahové teplovodní vytápění

• Na plošné elektrické podlahové vytápění

• Na omítky

• Na zdivo z cihel, betonových tvárnic, keramzitu, pískovce)

• Na anhydritové i cementové potěry

Vlastnosti

• Stabilní, nekluzné, ideální na obklady

• Pro vrstvy do 5 mm

• S prodlouženou otevřenou dobou na 2,5 hod.

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

71640 25 kg pytel – 42 pytlů 1,7 – 3,0 kg/m 2 světle šedá

Power CX 2

TENKOVRSTVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

Power CX 3

Tenkovrstvé lepidlo s dlouhou otevřenou dobou pro lepení keramických

obkladů a dlažeb

• Dlouhá doba zpracování, možnost následné korekce

• Jemná, avšak velmi stabilní malta

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu

• Pro jemně slinutý střep do vnitřního prostředí

• Pro konstrukční a izolační desky

• Na sádrokarton

• Na podlahové teplovodní vytápění

• Na plošné elektrické podlahové vytápění

• Na omítky

• Na zdivo z cihel, betonových tvárnic, keramzitu, pískovce)

• Na anhydritové i cementové potěry

Jemné flexibilní tenkovrstvé lepidlo pro lepení velkých formátů

• Mnohostranné použití

• Výborné vlastnosti při zpracování a aplikaci

• Splňuje podmínky C2 TE S1 dle DIN EN 12004

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu

• Pro jemně slinutý střep do vnitřního prostředí

• Pro desky z přírodního kamene a betonu odolných

zabarvení a objemovým změnám

• Pro konstrukční a izolační desky

• Na sádrokarton, omítky, zdivo

• Na podlahové teplovodní a elektrické vytápění

• Na prostý beton, železobeton, prefabrikáty

• Na anhydritové i cementové potěry

• Splňuje podmínky C2 TE dle DIN EN 12004

Vlastnosti

• Bez potřebné doby zrání

• Pro vysoká namáhání

• Stabilní, nekluzné, ideální na obklady

• Pro vrstvy do 5 mm

• S prodlouženou otevřenou dobou na 6 hod.

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

79857 25 kg pytel – 42 pytlů 1,8 – 3,2 kg/m 2 světle šedá

TENKOVRSTVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO

Vlastnosti

• Bez potřebné doby zrání

• Pro vysoká namáhání

• Stabilní, nekluzné, ideální na obklady

• Pro vrstvy až 10 mm

• S prodlouženou otevřenou dobou na 2,5 hod.

• Možnost spárování po 12 hodinách

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

52107 25 kg pytel – 42 pytlů

1,7 – 3,0 kg/m 2 světle šedá

61811 5 kg sáček – 96 sáčků

Power CX 4

TENKOVRSTVÉ LEPIDLO VYZTUŽENÉ VLÁKNEM

Flexibilní armované tenkovrstvé lepidlo pro stabilní lepení velkých formátů

• Dlouhá doba zpracování, možnost následné korekce

• Jemná, avšak velmi stabilní malta, ideální pro obklady

• Výborné vlastnosti při zpracování a aplikaci

• Splňuje podmínky C2 TE S1 dle DIN EN 12004

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu

• Pro jemně slinutý střep do vnitřního prostředí

• Pro desky z přírodního kamene a betonu odolných

zabarvení a objemovým změnám

• Pro konstrukční a izolační desky

• Na sádrokarton, omítky, zdivo

• Na podlahové teplovodní a elektrické vytápění

• Na prostý beton, železobeton, prefabrikáty

• Na anhydritové i cementové potěry

Vlastnosti

• S výztužnými PE vlákny

• Bez potřebné doby zrání

• Pro vysoká namáhání

• Pro vrstvy až 10 mm

• S prodlouženou otevřenou dobou na 5 hod.

• Možnost spárování po 24 hodinách

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

82272 25 kg pytel – 42 pytlů 1,8 – 3,2 kg/m 2 světle šedá

32


LEPIDLO S REDUKCÍ PRACHU

Power CX 5

Flexibilní tenkovrstvé lepidlo s redukcí prachu pro lepení keramických obkladů

a dlažeb

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu

• Pro desky z přírodního kamene

• Pro konstrukční a izolační desky (např. Multimoll)

• Na sádrokarton

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na anhydritové i cementové potěry

• Pro skleněnou a porcelánovou mozaiku s drsným rubem

• Pro trvale mokré prostředí

• Na litý asfalt řádně popískovaný

Vlastnosti

• Redukce prachu 90%

• Velmi snadné zpracování

• Pro vrstvy až 10 mm

• Ideální pro použití na stěnách pro velkoformátové

obklady

• Flexibilní, mnohostranné využití

• S prodlouženou otevřenou dobou na 5 hod.

• Možnost spárování po 12 hodinách

• GISCODE ZP 1 - s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

55720 25 kg pytel – 42 pytlů 1,7 – 3,0 kg/m 2 světle šedá

STABILNÍ TENKOVRSTVÉ LEPIDLO

Power CX 10

Základní tenkovrstvé lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb

• Univerzální použití

• Pro lepení i vyrovnání podkladů do 5 mm

• Splňuje podmínky C1 T dle DIN EN 12004

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro konstrukční a izolační desky

• Na sádrokarton

• Na omítky

• Na zdivo z cihel, betonových tvárnic, keramzitu,

pískovce)

• Na anhydritové i cementové potěry

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• S prodlouženou otevřenou dobou na 5 hod.

• GISCODE ZP 1 - s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

74647 25 kg pytel – 42 pytlů 2,0 – 3,4 kg/m 2 světle šedá

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

33


Power Maxx

LEHKÁ FLEXIBILNÍ MALTA

Flexibilní tenkovrstvé lepidlo s lehčenými plnivy pro lepení keramických

obkladů a dlažeb

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto

• Pro skleněnou a porcelánovou mozaiku s drsným rubem

• Pro velkoformátovou dlažbu

• Pro konstrukční a izolační desky (např. Multimoll)

• Na sádrokarton a jiné desky suché výstavby

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na anhydritové i cementové potěry

• Na litý asfalt řádně popískovaný

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Nízká spotřeba – ekonomické balení

• Velmi dobrá stabilita a pokrytí rubu

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Pro vrstvy až 15 mm

• Mrazuvzdorné, voděodolné

• Pro vysoké nároky, velmi dobře tvárné

• S prodlouženou otevřenou dobou na 2 hod.

• Možnost spárování po 12 hodinách

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

21527 14 kg pytel – 54 pytlů 1,1 – 1,9 kg/m 2 šedá

Power RX 6 Turbo

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO

Rychlé flexibilní tenkovrstvé a tekuté lepidlo pro lepení keramických dlažeb

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

Power RX 8

Použití

• Pro velkoformátovou dlažbu

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto

• Na sádrokarton a jiné desky suché výstavby

• Pro konstrukční a izolační desky (např. Multimoll)

• Na původní keramickou dlažbu a desky z přírodního

kamene

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na anhydritové i cementové potěry

• Na litý asfalt řádně popískovaný

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Rychlé vysoce flexibilní tenkovrstvé a tekuté lepidlo pro lepení

velkoformátových dlažeb

Použití

• Pro velkoformátovou dlažbu

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro jemně slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto

• Pro desky z přírodního kamene citlivé na vlhkost

• Na sádrokarton a jiné desky suché výstavby

• Pro konstrukční a izolační desky (např. Multimoll)

• Na původní keramickou dlažbu a desky z přírodního

kamene

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na anhydritové i cementové potěry

• Na litý asfalt řádně popískovaný

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Proměnlivě nastavitelná konzistence

• Od stabilní konzistence až po tekuté lože

• Zatížení plochy po 2,5 hodinách

• Doba zpracování 45 minut

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Pro vrstvy až 10 mm

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

69106 25 kg pytel – 42 pytlů 2,0 – 3,0 kg/m 2 šedá

LEPIDLO PRO VELKÉ FORMÁTY

Vlastnosti

• Proměnlivě nastavitelná konzistence

• Od stabilní konzistence až po tekuté lože

• Velmi dobrá stabilita a pokrytí rubu

• Rychlý náběh pevností

• Zatížení plochy po 4,5 hodinách

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Pro vrstvy až 15 mm

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

76792 25 kg pytel – 42 pytlů 2,0 – 2,9 kg/m 2 světle šedá

Power RX 8 Booster

TENKOVRSTVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO

Speciální disperze pro zvýšení flexibility lepidla codex Power RX 8 na stupeň S2

• Zlepšuje přilnavost

• Zlepšuje elasticitu a voděodolnost

• Ve spojení s lepidlem codexPower RX 8 splňuje požadavky S2 dle DIN 12004

Použití

• Pro obohacení, zlepšení elasticity a zvýšení

hydrofobizace lepidla

• Eliminuje vnitřní pnutí podkladu

• Na stěnu i podlahy

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Snadná aplikace

• GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel

• Míchání 1:1 (25 kg lepidla : 9,25 kg disperze)

34

Ve spojení s lepidlem codex Power RX 8

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

82090 9,25 kg kanystr – 42 pytlů 0,35 – 0,91 kg/m 2 bílá


DISPERZNÍ LEPIDLO

DX 100

Disperzní lepidlo na obklady

• Velmi stabilní pro lepení obkladů

• Připravené pro okamžité použití

Použití

• Pro lepení obkladů na objektech

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku

• Pro obklady s hladkým i hrubým rubem

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na cementové potěry

• Do vnitřního prostředí

Vlastnosti

• Pastovitá konzistence

• Trvale elastické (přetvárné)

• Vodovzdorné

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Dlouhá otevřená doba, 20 min.

• Bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

75459 20 kg kbelík – 33 kbelíků 1,0 – 1,8 kg/m 2 bílá

DISPERZNÍ FLEXIBILNÍ LEPIDLO

DX 200

Flexibilní disperzní lepidlo na obklady

• Velmi stabilní pro lepení obkladů

• Připravené pro okamžité použití

Použití

• Pro lepení obkladů na objektech

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku

• Pro obklady s hladkým i hrubým rubem

• Na sádrokarton a sádrovláknité desky

• Pro lepení desek z tvrdé pěny, vláknitých desek

a dekoračních panelů

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na cementové potěry

• Do vnitřního prostředí

RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO

Velmi rychlé tenkovrstvé a lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb

• Úspora času vzhledem k rychlým náběhům pevností

• Mnohostranné použití

Použití

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto

• Pro jemně slinutou ve vnitřním prostředí

• Na sádrokarton a jiné desky suché výstavby

• Pro konstrukční a izolační desky (např. Multimoll)

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na anhydritové i cementové potěry

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pastovitá konzistence

• Trvale elastické (přetvárné)

• Vodovzdorné

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Dlouhá otevřená doba, 25 min.

• Bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

72430 16 kg kbelík – 33 kbelíků 1,0 – 1,6 kg/m 2 bílá

Vlastnosti

• Stabilní konzistence, vhodné pro obklady

• Univerzální použití

• Zatížení plochy po 2 hodinách

• Doba zpracování 40 minut

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Pro vrstvy až 5 mm

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Power Plus Turbo

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

12355 25 kg pytel – 42 pytlů 2,3 – 3,5 kg/m 2 šedá

POLYURETANOVÉ LEPIDLO

FT

Fliesopur

Vysoce flexibilní dvousložkové PU-lepidlo pro lepení keramických obkladů

a dlažeb a desek z přírodního kamene

• Velmi spolehlivé při aplikaci

• Bezvodé lepení s rychlým náběhem pevností

Použití

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto

• Pro jemně slinutou ve vnitřním i vnějším prostředí

• Pro přírodní kámen citlivý na vlhkost

• Na dřevotřísku, kovové podklady nebo litý asfalt

• Na původní keramickou dlažbu, PVC, kamenné

desky, lité podlahy

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty a zdivo

všeho druhu

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na cementové potěry

• Komponent pro konstrukční systém codex BalkuSlim

• Splňuje požadavky R2 T dle DIN EN 12004

Vlastnosti

• Eliminuje vnitřní pnutí podkladu

• Elastické (přetvárné)

• Univerzální použití

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• GISCODE RU 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

8060 4 kg kbelík A/B – 60 kbelíků 2,4 – 2,7 kg/m 2 béžová

35


LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

POUŽITÍ TENKOVRSTVÝCH LEPIDEL NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBU

Standardní

lepidla C1

Flexibilní lepidla C2 Speciální Rychletuhnoucí Disperzní Reakční

Power CX 10 Power CX 1 Power CX 2 Power CX 3 Power CX 4 Power CX 5 Power Maxx

Power Plus

Turbo

Power RX 6

Turbo

Power RX 8 DX 100 DX 200 Fliesopur

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ

VLASTNOSTI

Technické označení

C1T C2 TE C2 TE C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 FT C2 FT S1 C2FT S1 D2 TE D2 TE R2 T

EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus EC 1 Plus

Pro tekuté lože

S rychlým nárůstem pevnosti 2 hod 2,5 hod 4,5 hod

S redukcí prachu 90% bezprašné bezprašné bezprašné

S lehčenými plnivy 14 kg pytel

S dlouhou dobou zpracování 5 hod 2,5 hod 6 hod 2,5 hod 5 hod 5 hod 2 hod připravené připravené A + B

S obsahem výztužných vláken

Pro venkovní prostředí (mrazuvzdorné)

Pro velkoformátovou dlažbu a obklad

Na nenasákavý podklad PE 370 PE 370 PE 370 PE 370 PE 370 PE 370 PE 370 PE 370 PE 370 PE 370

Čedičová dlažba (EUTIT) / Skleněná

mozaika

Zařízení pro pitnou vodu

Trvale mokré prostředí 1 1

1 pouze ve spojení s hydroizolací CODEX

Výše uvedená doporučení se vztahují pouze na podklady, zhotovené dle platných norem. Jednotlivé aplikace předpokládají

vhodné možné nevhodné

vhodnou úpravu podkladu na základě příslušných Technických listů.

36


PŘÍKLAD POUŽITÍ LEPIDLA CODEX FLIESOPUR

codex BalkuSlim ® – Systém

Tenkovrstvý systém pro kladení keramické dlažby

a kamenných desek na balkonech, terasách,

ochozech apod.

Výhody

• Nepatrná konstrukční výška ca. 12 mm při předem

připravené spádové vrstvě

• Vyrovnání vnitřního pnutí konstrukce při

termodynamickém namáhání

• Velmi snadné provedení

• Zaručená nepropustnost při správné aplikaci

RS 4: BalkuSlim

SANACE BALKONU

NEBO TERASY PŘI MALÉ

KONSTRUKČNÍ VÝŠCE

8. Spárovací hmota X-Fusion

7. Keramická dlažba

6. Lepidlo Fliesopur

5. Izolační páska BST 150

4. Izolační podložka RR 185

3. Spádový potěr NC 395

2. Penetrace PE 370

1. Původní keramická dlažba

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

7

8

6

5

4

3

2

1

37


38


Obkladová technika

LEPIDLA NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

39


Stone SX 60 MB

BÍLÉ LEPIDLO PRO STŘEDNÍ LOŽE

Rychleschnoucí bílé lepidlo s krystalickou vazbou vody pro kladení dlaždic

z přírodního kamene do středního lože

• Kvalitní pokládka velkoformátových desek nebo

dlažby s rozdílnou tloušťkou

• Bílý cement umožňuje kladení i tenkých průsvitných

kamenných desek

Použití

• Pro mramorové a vápencové desky

• Pro granitové a křemenné desky

• Na anhydritové i cementové potěry

• Na litý asfalt, popískovaný

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty

• Na sádrokarton a jiné desky suché výstavby

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

• Rychleschnoucí, po 4 hodinách pochozí

• Vhodné pro všechny typy kladení

• Splňuje požadavky C2 F normy DIN EN 12004

Vlastnosti

• Ideální pro desky náchylné na zabarvení

• Do síly vrstvy 20 mm

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Bez vnitřního pnutí

• Univerzální použití

• Rychlý náběh pevností

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

62367 25 kg pytel – 42 pytlů 3,0 – 5,9 kg/m 2 bílá

Stone Plus

LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

Bílé, hydraulicky tuhnoucí tenkovrstvé lepidlo s vysokým obsahem polymerů

• Pro standardní lepení přírodního kamene

LEPIDLA NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

JAKÉ JSOU PŘÍČINY ZBARVENÍ KAMENE?

Použití

• Pro kalibrovanou dlažbu z přírodního kamene, jako

je granit, barevný mramor, vápenec, solnhoferský

mramor apod.

• Pro obkladové pásky a mozaiku z přírodního kamene

• Na anhydritové i cementové potěry

• Na sádrokarton

• Na omítky

• Na podlahové teplovodní vytápění

• Na plošné elektrické podlahové vytápění

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• S vysokou přilnavostí

• Pro běžné namáhání

• Stabilní, nekluzné, ideální na obklady

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

10271 25 kg pytel – 42 pytlů 1,8 – 3,2 kg/m 2 bílá

• Pronikání zbarvujících substancí do kamene z povrchu vzhledem k jeho poréznosti. To lze eliminovat impregnačním nátěrem,

naneseným ale až po celkovém vyschnutí lepicího lože i kamene.

• Zbarvení substancí v kameni. Vlivem agresívního prostředí se mohou některé částice pyritu, biotitu nebo granátu měnit v hydroxid

železitý, což vede k výskytu rezavých skvrn. Tomuto jevu nelze zabránit, protože se jedná o přírodní proces.

• Pronikání zabarvujících substancí z podkladu. Zejména značná vlhkost z podkladu vede k tomu, že kapilární vzlínavostí se dostávají

nežádoucí substance do povrchu kamene. Tyto substance mohou být jak organického původu (tabák, tér, cola), tak i anorganického

(vápno v betonu, lepidle atd.)

SPECIÁLNÍ LEPIDLA NA PŘÍRODNÍ KÁMEN codex

Každé lepidlo na přírodní kámen codex má svoji specifi ckou vlastnost, podle podmínek a kamene se pak dá zvolit to správné:

• Zjistěte si druh kladeného kamene, obsah pyritu, biotitu nebo granátu v jeho střepu

• Pozor na materiály s vysokým obsahem organických látek a s vysokou porézností

• Tenké průsvitné desky nemohou být kladeny do maltového lože

• Zajistěte pracovní disciplínu na pracovišti, pozor prach, tabák, špony v lepicím tmelu

• Pro problematické kameny (tenké, průsvitné, porézní apod.) zajistit pouze minimální množství záměsové vody, ideální je pak volba

bílého lepidla s krystalickou vazbou vody

40


Mramorový lom Cervaiole v Monte Altissimo

Stone SX 80 CRISTAL

Rychleschnoucí bílé tenkovrstvé lepidlo s krystalickou vazbou vody pro kladení

keramických dlaždic a desek z přírodního kamene

Použití

• Pro mramorové a vápencové desky

• Pro jurský nebo solhoferský mramor

• Pro granitové a křemenné desky

• Na jemně slinutou keramiku

• Na anhydritové i cementové potěry

• Na omítky, beton, betonové prefabrikáty

• Na sádrokarton a jiné desky suché výstavby

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

BÍLÉ TENKOVRSTVÉ LEPIDLO

• Bezvadné kladení kalibrovaných tenkých desek z přírodního kamene

• Bílý cement umožňuje kladení i tenkých průsvitných kamenných desek

• Rychleschnoucí, po 3 hodinách pochozí • Splňuje požadavky C2 FT S1 normy DIN EN 12004

Vlastnosti

• Ideální pro desky náchylné na zabarvení

• Do síly vrstvy 10 mm

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• Stabilní

• Bez vnitřního pnutí

• Univerzální použití

• Rychlý náběh pevností

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

62046 25 kg pytel – 42 pytlů

1,9 – 3,2 kg/m 2 bílá

62324 5 kg sáček – 144 sáčků

LEPIDLA NA PŘÍRODNÍ KÁMEN

Stone SX 20 TRASS

ŠEDÉ LEPIDLO PRO STŘEDNÍ LOŽE

Šedé lepidlo s trasovým plnivem pro kladení keramických dlaždic a desek

z přírodního kamene do středního lože

• Trasová příměs pro redukci tvorby výkvětů

• Kvalitní pokládka velkoformátových desek nebo

dlažby s rozdílnou tloušťkou

Použití

• Pro jemnou i hrubou keramickou dlažbu a desky

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto

• Pro jemně slinutý střep do vnitřního prostředí

• Pro desky z přírodního kamene a betonu náchylných

na zabarvení a objemové změny

• Na podlahové vytápění (elektrické i teplovodní)

• Na omítky

• Na anhydritové i cementové potěry

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

• S prodlouženou otevřenou dobou

• Splňuje požadavky C1 TE normy DIN EN 12004

Vlastnosti

• Pro vysoká namáhání, pro těžké desky

• Pro vrstvy až 3 - 20 mm

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

62300 25 kg pytel – 42 pytlů 3,2 – 5,9 kg/m 2 šedá

41


42


Obkladová technika

SPÁROVACÍ HMOTY

43


Brillant Color Xtra

BAREVNÁ SPÁROVACÍ HMOTA 1-6 mm

Erfüllt

die Anforderungen


EN 13888

nach DIN

Brillant Cristal

Erfüllt

die Anforderungen


Brillant Flex Basic

EN 13888

nach DIN

Flexibilní barevná spárovací hmota odpuzující vodu

• Hladký povrch spáry

• Jemná uzavřená struktura tvořící perličkový efekt

Použití

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku

• Pro střepy s rychlou nasákavostí

• Pro přírodní a umělý kámen citlivý na vlhkost

• Pro jemně slinutou keramiku

• Na podlahové vytápění

• Pro koupelny, sprchy

• Sanitární zařízení v komerčních provozech a bytové

výstavbě

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Flexibilní rychleschnoucí barevná spárovací hmota pro keramickou dlažbu,

obklad a přírodní kámen se spárou 1-8 mm

Použití

• Pro přírodní kámen citlivý na vlhkost jako je granit,

mramor a rula

• Desky ze solnhoferského mramoru a jury

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku

• Pro střepy s rychlou nasákavostí

• Pro jemně slinutou keramiku

• Na podlahové vytápění

• Pro koupelny, sprchy

• Sanitární zařízení v komerčních provozech a bytové

výstavbě

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pro šířku spár 1-6 mm

• Obohacená polymery

• Bez křemičitého písku

• Velmi jemná, pro snadné zpracování

• Odolává znečištění

• Vodoodpudivá

• Po zaschnutí tvoří uzavřený, bezporézní povrch

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti

2 kg – 240

5 kg – 96

12,5 kg – 60

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

• S krystalickou vazbou vody

• Intenzívní barevnost, trvalé barvy

0,3 – 1,3 kg/m 2 dle

velikosti dlaždice

a průřezu spáry

viz. str. 49

RYCHLESCHNOUCÍ BAREVNÁ SPÁROVACÍ HMOTA 1-8 mm

Vlastnosti

• Pro šířku spár 1-8 mm

• Obohacená polymery

• S vysokou odolností proti otěru

• Velmi jemná, pro snadné zpracování

• Odolává znečištění

• Vodoodpudivá

• Po zaschnutí tvoří uzavřený, bezporézní povrch

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti 5 kg – 96

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

• Nezabarvuje okraje spáry vzhledem k rychlému

schnutí

0,3 – 1,3 kg/m 2 dle velikosti

dlaždice a průřezu spáry

viz. str. 49

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 3-15 mm

SPÁROVACÍ HMOTY

Erfüllt

die Anforderungen


Resist

EN 13888

nach DIN

Flexibilní spárovací hmota odpuzující vodu

• Univerzální použití

• Rychletvrdnoucí, dosažení vysokého výkonu při spárování

Použití

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku

• Pro jemně slinutou keramiku

• Pro přírodní a umělý kámen citlivý na vlhkost

• Na balkony, terasy a fasády

• Na podlahové vytápění

• Pro provozy s vysokými nároky

• Sanitární zařízení v komerčních provozech a průmyslu

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pro šířku spár 3-15 mm

• S vysokou přilnavostí k okrajům dlaždic

• Lze rychle mýt

• Velmi jemná, pro snadné zpracování

• Vodoodpudivá, mrazuvzdorná

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti 12,5 kg – 60

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

0,5 – 2,2 kg/m 2 dle velikosti

dlaždice a průřezu spáry

viz. str. 49

SPÁROVACÍ HMOTA PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ 5-30 mm

44

Erfüllt

EN 13888

die Anforderungen


nach DIN

Velmi rychle tuhnoucí cementová spárovací hmota, určená pro vysoké

mechanické namáhání

• Maximální odolnost proti obrusu a vysokému tlaku

• Velmi rychle tuhne i při nízkých teplotách

• Odolná vůči vodě a škodlivým organismům (houbám, plísním apod.)

Použití

• Do dílen a automyček

• Pro dopravní stavby

• Do velkokuchyní a chladících zařízení

• Na balkony, terasy a fasády

• Pro bytovou a komerční výstavbu, pro průmyslové

stavby

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pro šířku spár 5-30 mm

• Obohacená polymery

• Odolná proti mrazu a zmrazovacím cyklům

• Odolná teplotám do +250°C

• S certifi kátem

• Velmi snadné zpracování a zatírání do spáry

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

42684 12,5 kg – 60

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

0,3 – 1,3 kg/m 2 dle velikosti

dlaždice a průřezu spáry

cementově šedá

viz. str. 49


RYCHLESCHNOUCÍ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 2-20 mm

X-Tec

Flexibilní rychleschnoucí barevná cementová spárovací hmota

• Uzavřený, jemný povrch

• S univerzálním použitím

Použití

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu

• Pro jemně slinutou keramiku

• Pro malou a skleněnou mozaiku

• Na sklobetonové tvárnice

• Pro přírodní a umělý kámen citlivý na vlhkost

• Na podlahové vytápění

• Pro koupelny, sprchy

• Sanitární zařízení v komerčních provozech a bytové

výstavbě

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pro šířku spár 2-20 mm

• Pro běžná namáhání

• Velmi jemná, pro snadné zpracování a mytí

• Výborná přilnavost k okrajům dlaždic

• Vodovzdorná a mrazuvzdorná

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti 12,5 kg – 60

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

PROFESIONÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 1-10 mm

0,5 – 2,2 kg/m 2 dle velikosti

dlaždice a průřezu spáry

viz. str. 49

Erfüllt

die Anforderungen


nach DIN

X-Star

EN 13888

Rychleschnoucí flexibilní barevná spárovací hmota s krystalickou vazbou vody

• Intenzívní barevnost, trvalé barvy

• S krystalickou vazbou vody

• Nezabarvuje okraje spáry vzhledem k rychlému schnutí

• Dodávka v praktickém kbelíku

Použití

• Pro přírodní kámen, jako je granit a mramor

• Desky ze solnhoferského mramoru a jury

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku

• Pro velkoformátové tenké desky

• Pro betonové zboží a keramiku s citlivým povrchem

• Pro jemně slinutou keramiku

• Na podlahové vytápění

• Pro koupelny, sprchy

• Sanitární zařízení v komerčních provozech a bytové

výstavbě

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pro šířku spár 1-10 mm

• Krystalická vazba vody

• Dobrý stupeň vyplnění spáry

• Velmi jemná, pro snadné zpracování

• Odolává znečištění

• Vodoodpudivá

• Po zaschnutí tvoří uzavřený, bezporézní povrch

• GISCODE ZP 1 – s nízkým obsahem chromu dle

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti 5 kg kbelík – 52

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

SANITÁRNÍ SILIKON

0,14 – 0,43 kg/m 2 dle velikosti

dlaždice a průřezu spáry

viz. str. 49

Erfüllt

die Anforderungen


SG 10

EN 13888

nach DIN

Vysoce elastický těsnící tmel na acetátové bázi

• Velmi dobře vyhladitelný povrch

• Mnohostranné použití

Použití

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, mozaiku

• Pro jemně slinutou keramiku

• Na keramiku a sklo

• Pro sanitární a kuchyňské zařizovací předměty

• Na balkony a terasy

• Do trvale mokrého prostředí

• Sanitární zařízení v komerčních provozech, průmyslu

a bytové výstavbě

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Kartuše pro přímou aplikaci

• S vysokou přilnavostí k podkladu

• S fungicidními přísadami

• UV stabilní

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti 310 ml kartuše 12 ks – – viz. str. 49

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

SILIKON PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN

SG 20

SPÁROVACÍ HMOTY

Vysoce elastický těsnící tmel na neutrální bázi

• Nezabarvuje okraje spáry vzhledem k rychlému

schnutí

• Velmi dobře vyhladitelný povrch

• Mnohostranné použití

Použití

• Pro přírodní kámen jako je mramor, granit,

• Pro betonové zboží

• Pro jemně slinutou keramiku

• Na keramiku a sklo

• Pro sanitární a kuchyňské zařizovací předměty

• Na balkony a terasy

• Do trvale mokrého prostředí

• Sanitární zařízení v komerčních provozech, průmyslu

a bytové výstavbě

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Kartuše pro přímou aplikaci

• S vysokou přilnavostí k podkladu

• S fungicidními přísadami

• UV stabilní

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti 310 ml kartuše 12 ks – – viz. str. 49

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

45


SPÁROVACÍ HMOTY

46


3K EPOXIDOVÁ LEPÍCÍ A SPÁROVACÍ HMOTA 2-20 mm

X-Fusion

Barevná epoxidová pryskyřice k vytvoření malty pro spárování a lepení

• Velmi snadné zpracování, snadno se omývá vodou

• Nevyžaduje žádné speciální nářadí

• Široká barevná škála při spárování

Použití

• Pro slinutou keramiku, klinkery, kameninu, cotto

• Pro jemně slinutou keramiku

• Pro betonové desky a přírodní kámen citlivé na vlhkost

• Pro plavecké bazény a bazény s termální a slanou vodou

• Do chemických laboratoří (zaručená chemická

odolnost)

• Pro provozy s vysokým mechanickým namáháním

• Do potravinářských provozů

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

• Do hygienického prostředí

• Splňuje požadavky R1 normy DIN EN 12004

Vlastnosti

• Pro šířku spár 2-20 mm

• Barevně stabilní hmota

• Uzavřený, bezporézní povrch

• Vodovzdorná

• Odolná zmrazovacím cyklům

• Univerzální použití

• Velmi jemné, pro snadné zpracování

• GISCODE RE 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

3,5 kg (A+B+C =

Dle barevnosti

– 75 kbelíků 1,3 – 3,3 kg/m

0,6+0,25+2,6 kg)

2 pro lepení

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

dle barevné škály

písků, viz. str. 49

Příklad použití codex X-Fusion

1. Codex X-Fusion tvoří 3 složky: pryskyřice

(A), tvrdidlo (B) a barevný písek (C)

2. Při zpracování codex X-Fusion není

potřeba žádné speciální nářadí

3. Epoxidová hmota codex X-Fusion se zpracovává

snadno, jako cementové hmoty

4. Zanášení do spáry je možné i výtlačnou

pistolí

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI SPÁROVACÍ HMOTY codex X-Fusion

Aceton * +

Kyselina dusičná 10 % koncentrát +1

Ovocná šťáva ++1

Benzín / Pohonný benzín * +

Kyselina dusičná 40 % koncentrát -

Peroxid vodíku 8% “kysličník“ +

Betonově agresívní voda dle DIN 4030 ++

Kyselina fosforečná 10 % koncentrát ++

Pivo ++1

Cola ++1

Kyselina fosforečná 40 % koncentrát +2

Rostlinné tuky ++

Cukerný roztok, 20 % koncentrát ++1

Kyselina mléčná 5 % koncentrace +2

Rostlinný olej ++

Červené víno ++1

Čistič na ráfky kol +2

Čistič skel ++1

Čpavek, konzentrát ++

Desinfekční čistič ++

Ditylenglykol ++1

Domácí čistidlo (Bref) ++

Domácí čistidlo (Cillit) ++

Domácí čistidlo (Domestos) ++

Etanol +

Kyselina mléčná 10 % koncentrace -

Kyselina mléčná 20 % koncentrace -

Kyselina mravenčí 1% koncentrace +2

Kyselina mravenčí 3% koncentrace -

Kyselina octová 10% koncentrace -

Kyselina octová 20% koncentrace -

Kyselina octová 5% koncentrace +

Kyselina sírová 35% koncentrát ++1

Kyselina sírová 80% koncentrát ++1

Kyselina solná


Epo Tix

pilzhemmend ausgestattet

BioResist

antimikrobielle

Oberfläche

Epo Floor

pilzhemmend ausgestattet

BioResist

antimikrobielle

Oberfläche

Epoxidová pryskyřice k vytvoření malty pro spárování a lepení keramických

obkladů a dlažeb

• Velmi snadné zpracování, snadno se omývá vodou

• Zaručená kvalita kladení

Použití

• Pro keramické obklady a dlažby, pro skleněné

obklady a mozaiku

• Pro plavecké bazény a bazény s termální a slanou vodou

• Do chemických laboratoří (zaručená chemická

odolnost) a pro čističky

• Do potravinářských provozů, do chemického,

textilního a papírenského průmyslu

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Epoxidová pryskyřice k vytvoření malty pro spárování a lepení keramických

obkladů a dlažeb

Použití

• Pro keramické obklady a dlažby, pro skleněné

obklady a mozaiku

• Pro plavecké bazény a bazény s termální a slanou vodou

• Do chemických laboratoří (zaručená chemická

odolnost) a pro čističky

• Do potravinářských provozů, do chemického,

textilního a papírenského průmyslu

• Na podlahové vytápění

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Pro šířku spár 3-10 mm

• Lze zpracovat zatíráním do spár nebo nanášením

pistolí

• Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání

• Stříbrošedý odstín je certifi kován pro použití pro

styk s pitnou vodou

• GISCODE RE 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

Dle barevnosti 5 kg (A+B) – 75 kbelíků

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

0,41 – 1,56 kg/m 2 pro

spárování

viz. str. 49

Vlastnosti

• Pro šířku spár 3-10 mm

• Lze zpracovat zatíráním do spár nebo nanášením

pistolí

• Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání

• Nastavitelná konzistence pro různé typy

podlahových nášlapných vrstev

• GISCODE RE 1 – bez obsahu rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

73420 5 kg (A+B) – 75 kbelíků

Dodávaný barevný odstín obsahuje Tabulka barevnosti spárovacích hmot na str. 49

EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA 3-10 mm

• Vysoká odolnost proti agresívním médiím

• Splňuje požadavky R2 T normy DIN EN 12004

EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA A LEPÍCÍ MALTA 3-10 mm

• Velmi snadné zpracování, snadno se omývá vodou

• Maximální kvalita kladení

• Nejvyšší odolnost proti agresívním médiím

• Splňuje požadavky R2 normy DIN EN 12004

0,41 – 1,56 kg/m 2 pro

spárování

viz. str. 49

SPOTŘEBA CEMENTOVÝCH SPÁROVACÍCH HMOT

Rozměr dlaždice v cm Šířka spáry Hloubka spáry Spotřeba cca Vydatnost balení 5 kg Vydatnost balení 12,5 kg

2 x 2 1,5 mm 2 mm 0,57 kg/m² 8,8 m² 21,9 m²

SPÁROVACÍ HMOTY

5 x 5 2 mm 3 mm 0,45 kg/m² 11,1 m² 27,8 m²

10 x 10 3 mm 4 mm 0,45 kg/m² 11,1 m² 27,8 m²

15 x 15 3 mm 5 mm 0,38 kg/m² 13,2 m² 32,9 m²

15 x 20 3 mm 5 mm 0,30 kg/m² 16,7 m² 41,7 m²

20 x 20 3 mm 5 mm 0,28 kg/m² 17,9 m² 44,6 m²

20 x 25 3 mm 6 mm 0,30 kg/m² 16,7 m² 41,7 m²

25 x 25 3 mm 6 mm 0,36 kg/m² 13,9 m² 34,7 m²

20 x 30 3 mm 6 mm 0,28 kg/m² 17,9 m² 44,6 m²

25 x 33 3 mm 5 mm 0,20 kg/m² 25,0 m² 62,5 m²

11,5 x 24 8 mm 7 mm 1,30 kg/m² 3,8 m² 9,6 m²

30 x 30 4 mm 7 mm 0,35 kg/m² 14,3 m² 35,7 m²

40 x 40 5 mm 8 mm 0,38 kg/m² 13,2 m² 32,9 m²

30 x 60 3 mm 10 mm 0,28 kg/m² 17,9 m² 44,6 m²

60 x 60 5 mm 10 mm 0,30 kg/m² 16,7 m² 41,7 m²

60 x 120 3 mm 15 mm 0,20 kg/m² 25,0 m² 62,5 m²

48


codex Tabulka barevnosti

s objednacími čísly jednotlivých produktů a jejich odstínů

brillantweiß | 01

cremeweiß | 37

silbergrau | 02

manhattan | 03

achatgrau | 04

lichtgrau | 05

grau | 06

platingrau | 33

kaschmirgrau | 35

zementgrau | 08

dunkelgrau | 09

anthrazit | 10

pergamon | 11

jasmin | 12

bahamabeige | 13

sandbeige | 14

caramel | 15

cotto | 16

choco | 17

stella | 18

havanna | 36

lichtblau | 22

mint | 26

lichtgrün | 28

mento | 29

transparent | 32

schwarz | 34

Produkt Popis Balení

Brillant

Flex Basic

flexibilní spárovací hmota

pro šířku spáry 3–15 mm

12,5 kg

pytel

70720 38988

2 kg

PVC sáček

61087 61078 61080 61076 61092 61066 61082 61077 61091 61098 61071 61081 61069 61079 61088 61065 61090 61074

Brillant

Color Xtra

barevná spárovací hmota

pro šířku spáry 1–6 mm

5 kg

PVC sáček

49828 49827 49843 49844 49845 49830 49842 49841

12,5 kg

pytel

50314

Brillant

Cristal

rychleschnoucí barevná spárovací hmota

pro šířku spáry 1–8 mm

5 kg

PVC sáček

61913 61918 71150 61919 61921 81316 61916 61911 61917 61912 61914 81344

Resist

spárovací hmota pro vysoké zatížení

pro šířku spáry 5–30 mm

12,5 kg

pytel

42684

Epo Tix

epoxidová spárovací hmota a lepící malta pro

obklady i dlažbu; pro šířku spáry 3–10 mm

5 kg

kbelík A/B

35982 72795 35981

Epo Tix

L 1 )

epoxidová elektrostaticky vodivá spárovací

hmota a lepící malta pro obklady i dlažbu;

pro šířku spáry 3–15 mm

6 kg

kbelík A/B

51087

Epo Floor

epoxidová spárovací hmota a lepící malta na

dlažbu; pro šířku spáry 3–10 mm

5 kg

kbelík A/B

73420

SG 10 sanitární silikon na acetátové bázi

310 ml

kartuše

69893 82824 69894 69895 69896 69897 69898 70635 81114 69901 69902 69903 69904 69906 69907 69908 69909 69910 69911 69912 81113 69916 69920 69922 69924 69927 82463

SG 20 silikon pro přírodní kámen na neutrální bázi

310 ml

kartuše

69883 69884 69885 69892 69886 69887 69888 69889 69891

X-Star

Rychleschnoucí cementová barevná spárovací

hmota s krystalickou vazbou vody; pro šířku

spáry 1–10 mm

5 kg 82591 82595 82594 82237 82596 82575 82593 82597

X-Tec

rychleschnoucí fl exibilní spárovací hmota pro

šířku spáry 2–20 mm

12,5 kg

pytel

82236 82228 82234 82232 82235 82231 82229 82233 82230

X-Fusion

barevná epoxidová pryskyřice k vytvoření

malty pro spárování a lepení; pro šířku spáry

2–20 20 mm

3,5 kg

kombi balení

A/B/C

2,5 kg

barevný

písek C

82599 82600 82601 82789 82790 82791 82792 82793 82794 82795 82796 82797 82798 82799

82464 82473 82470 82457 82471 82469 82466 82454 82468 82459 82472 82465 82467

A/B

složka

82525

82474

1 ) není ve standardní nabídce codex.cz

Barevné odstíny a jejich tištěná podoba jsou pouze orientační a tedy nemohou

být brány jako závazné pro reálnou podobu barvy spárovací hmoty.

SPÁROVACÍ HMOTY

49


50


DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

51


Dichtacryl

AKRYLÁTOVÝ TMEL

Víceúčelový akrylátový tmel pro ukončující nebo dilatační spáry

• Lze přetírat nebo přestěrkovat

Použití

• Pro utěsnění dřevěných podlah před litím nivelační

stěrky

• Pro vyplnění a ukončení trhlin a spár ve zdivu,

v omítce, betonu, porobetonu,

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

• Trvale pružný

• Bez vnitřního smrštění

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

9635 310 ml kartuše 12 ks –

110 bm / tuba při průřezu

spáry 1 cm 2

bílá

Epo Wash

MYCÍ PŘÍPRAVEK

Pomůcka pro lepší mytí epoxidových pryskyřic přidáním do vody

Použití

• Pro Epo Tix

• Pro Epo Floor

• Redukuje vytváření pryskyřičných skvrn na povrchu

dlažby a obkladu

• I pro strojní mytí

Vlastnosti

• Zaručuje vyhlazený a uzavřený povrch spáry

• Bez obsahu rozpouštědel

• Brání zalepení čistícího nářadí

• Delší životnost u mycí houby

• Nerozpouští umělou hmotu

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Epo Clean

UZIN VE 124

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

10402 6l kanystr – 90 kanystrů 100 – 250 ml/m 2 nažloutle

transparentní

Čistící prostředek na odstranění epoxidových skvrn po zaspárování

Použití

• Glazované, neglazované a profi lované obklady

a dlažby

Ředidlo pro epoxidové pryskyřice a šetrný čistící prostředek na bázi alkoholu

• Velmi šetrné k životnímu prostředí

ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

Vlastnosti

• Odstraňuje zaschlé zbytky epoxidových pryskyřic

• Může způsobit korozi na ušlechtilé oceli

• Nemá vliv na zabarvení epoxidových hmot ve spáře

• Nerozpouští pryskyřičnou masu

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

10607 1l lahev 6 lahví 54 kartonů cca 50 ml/m 2 bezbarvé

ŘEDIDLO A ČISTIDLO

Použití

• Jako ředidlo pro všechny 2K epoxidové penetrace

codex

• K odstranění čerstvých zbytků epoxidových

a polyuretanových pryskyřic nebo disperzních hmot

Vlastnosti

• Účinné čistidlo

• Odstraňuje různé mastnoty a olejové skvrny

• S obsahem rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

7005 5 l kanystr – – – bezbarvé

52


MÍCHACÍ HOBOK

Anrühreimer

Stabilní kbelík s madly pro míchání všech práškových směsí codex

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

49452 30 l – – – světle zelená

KBELÍK NA VODU

Wassereimer

Transparentní kbelík s natištěnou stupnicí v litrech pro přesné odměření

záměsové vody v práškových produktech codex

• Pro zajištění rovnoměrné konzistence a kvality

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

49453 10 l – – – transparentní

MÍCHADLO PRO X-FUSION

X-Fusion Rührer

Klecový míchač o průměru 90 mm a 60 cm šestibokou násadou. Lze usadit do

běžných vrtacích kladiv nebo aku vrtaček.

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Spotřeba Barva

83940 – – – – –

MYCÍ HOUBY NA EPOXIDY

codex Padhalter

• Stabilní čistící hladítko z umělé hmoty s fi xační plochou pro upevnění žínek

codex Pads

• Mycí žínky ve dvou kvalitách pro fi xaci na Padhalter

Číslo výrobku Výrobek Počet kusů / karton Barva

9155 Padhalter 1 –

9161 Pad (žínka) střední, hlavní mytí 1 červená

9158 Pad (žínka) jemná, dodatečné mytí 5 bílá

SPECIÁLNÍ NANÁŠECÍ VÁLEČKY

Epo Padhalter / Reinigungspads

Rollen

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NYLONOVO-PLYŠOVÝ VÁLEČEK I PĚNOVÝ VÁLEČEK I DRŽÁK NA VÁLEČEK

Velmi čisté nanášení materiálu na plochu – s nízkou spotřebou a v ideálním

množství

• Nylonovo-plyšový váleček pro epoxidovou penetraci a materiály s obsahem rozpouštědla

• Pěnový váleček na disperzní penetraci codex FG 300, codex FG 330

Číslo výrobku Výrobek Počet kusů / karton Barva

9394 Nylonovo-plyšový váleček 10 ks bílá

9194 Pěnový váleček 10 ks bílá

9195 Držák válečku 10 ks zelená

53


SK 100

NOVINKA

Vodovzdorné jednosložkové hybridní lepidlo a těsnící hmota

• Pro lepení dlažby, kamene, parapetů, balkonových profi lů

• Na stěnu i podlahu

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

1-K MONTÁŽNÍ LEPIDLO

Použití

• Lepení těsnících pásek codex

• Pro styropor a tvrzenou pěnu

• Pro kovové profi ly nebo poplastované lišty

• Na epoxidovou pryskyřici a lakované dřevo

• Na savé i nesavé podklady

Vlastnosti

• Dobrá přilnavost i ke kašírovaným tkaninám

• Přetíratelné

• Odolné UV záření

• Eliminuje smykové pnutí

• Stabilní a nestékavé

• GISCODE RS 10

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Hustota Barva

84704 290 ml kartuše 12 ks – 1,5 kg / dm 3 šedá

PROFI-SPRITZPISTOLE

Pro zpracování cementových a epoxidových spárovacích hmot

• codexEpoTix

• codexEpoFloor

• codex X-Fusion

Obsah sady

• 1 ks pistole Profi

• 1 ks plnící tuby

• 2 ks trysek

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

UZIN RANDDÄMMSTREIFEN

MESSBECHER

Číslo výrobku Velikost balení

79983 1 ks sady

Samolepicí PE okrajový pásek v tloušťce 5 mm a výšce 50 mm

• Samostatně drží i na lehce prašných podkladech

• Rychlým upevněním šetří čas

Použití

• Pro mechanické oddělení mezi podlahou a stěnou před aplikací nivelačních stěrek nebo tenkovrstvých potěrů

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Barva

10122 25 bm role 10 ks bílá

Umělohmotná nádoba s úchopem a odměrnou stupnicí

OKRAJOVÝ PÁSEK

ODMĚRNÁ NÁDOBA

Použití

• Trvanlivé provedení

• Téměř pro 2 litry vody

Číslo výrobku Obsah Barva

80918 2 litry transparentní

54


NS 2: Resin

EPOXIDOVÝ PROGRAM – HYDROIZOLACE,

LEPIDLA A SPÁRY

8. Spárovací hmota X-Fusion

7. Keramická dlažba (popř. přírodní kámen)

6. Lepidlo na keramickou dlažbu EpoTix

5. Hydroizolační hmota Epo 2000

4. Epoxidová penetrace FG 550 (uzavření vlhkosti)

3. Vyrovnávací nivelační stěrka FM 50

2. Penetrační nátěr na savé podklady FG 300

1. Stávající podklad – původní dřevěná podlaha

3

6

8

4

7

5

2

1

RZ 110

INTENZÍVNÍ ČISTIČ

RZ 310

RZ 330

Čistič pro odstranění hrubých nečistot a starých povlaků

• Pro keramickou dlažbu, přírodní a umělý kámen

• Odstraňuje silně znečištěné plochy a povlaky na polymerové bázi

• Pro fi nální údržbu po skončení stavebních prací

Použití

• Cotto

• Přírodní a umělý kámen

• Jemně slinutý střep

• Klinkery

• Beton a betonové zboží

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Hustota Barva

52029 1 l PE láhev 12 ks 360 – světle zelená

Čistič na keramickou dlažbu, obklad a přírodní kámen

• Pro běžnou údržbu a čištění

• Při pravidelném používání zlepšuje vzhled

• Odpuzuje nečistoty a chrání ošetřené plochy

Použití

• Keramické glazované obklady

• Přírodní a umělý kámen

• Jemně slinutý střep

• Klinkery a taženou dlažbu

• Betonové zboží

Vlastnosti

• Spotřeba při úklidu stavby 2 ml / m 2 , tj. pro 500 m 2

• Spotřeba pro základní čištění 25 ml / m 2 , tj. pro 45 m 2

• Ředění s vodou v poměru 1:100 (stavba), 1:1 (základní mytí)

• Jemně alkalický, Ph hodnota 11

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

• Prodlužuje životnost krytin

• Nezanechává šmouhy a pruhy

Vlastnosti

• Spotřeba pro základní čištění 2 ml / m 2 , tj. pro 500 m 2

• Ředění s vodou v poměru 1:100

• Ph hodnota 8,6

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Hustota Barva

52062 1 l PE láhev 12 ks 360 – transparentní

MÍRNÝ SANITÁRNÍ ČISTIČ

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čistič do hygienických zařízení

• Pro běžné čištění

• Odstraňuje vápenec, mastnotu a močový kámen

• Dlouhotrvající příjemná vůně

Použití

• Pro keramickou dlažbu a obklad

• Na chromované prvky koupelnových baterií

• Pro zařizovací předměty

• Na čištění skla a plastových doplňků

• Nevhodný pro materiály citlivé na kyseliny

Vlastnosti

• Spotřeba pro základní čištění 20 ml / m 2 , tj. pro 50 m 2

• Ph hodnota 2, kyselý

• Do vnitřního prostředí

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Hustota Barva

52063 1 l PE láhev 12 ks 360 – transparentní načervenalá

55


DOPLŇKOVÉ VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

RZ 400

RZ 60

UNIVERZÁLNÍ SILNÝ ČISTIČ

Čistič pro rychlé odstranění nečistot v garážích, na stavbách i v domácnosti

• Mnohostranné použití na omyvatelných materiálech

• Odstraňuje mastnotu, olejové skvrny a saze

• Velmi rychlý účinek rozpouštění nečistoty

Použití

• Pro čištění grilů, kamen, kuchyňských desek

• Pro plochy z umělé hmoty, skla, kamene, keramiky

a kovu

Vlastnosti

• Po nastříkání se místo pouze omyje vodou

• Jemně alkalický, Ph hodnota 11

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Hustota Barva

52064 0,5 l PE láhev - sprej 20 ks – – transparentní

EPOXIDOVÝ ČISTIČ

NOVINKA

Speciální čistič pro odstranění zaschlých epoxidových povlaků

• Odstraňuje stopy epoxidových pryskyřic po spárování

• Odstraňuje i stopy dříve použitých čističů nebo polymerových ochranných povlaků

Použití

• Pro glazovanou i neglazovanou dlažbu

• Pro dlažby a obklady s reliéfem

• Pro skleněnou a porcelánovou mozaiku

• Pro klinkery a taženou dlažbu

• Pro přírodní kámen

Vlastnosti

• Bez agresívního vlivu na prvky z ušlechtilé oceli

• Bez vlivu na zabarvení epoxidových spár

• Nerozpouští epoxidovou spárovací hmotu

• Doba působení 5 – 30 minut dle intenzity znečištění

• Ředění s vodou v poměru až 1: 10

• Do vnitřního i vnějšího prostředí

Číslo výrobku Velikost balení Počet kusů / karton Počet kusů / paleta Skladovatelnost Barva

85246 1 l PE láhev 12 ks – 36 měsíců žlutě transparentní

56


EVROPSKÉ NORMY PRO LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU / TENKOVRSTVÉ LEPÍCÍ MALTY

Lepidla na obklady a dlažby - evropská norma ČSN EN 12004

Od 1.4.2004 vešla v České republice v platnost harmonizovaná evropská norma ČSN EN 12004 Malty a lepidla pro

keramické obkladové prvky. Tato norma předepisuje terminologii vztahující se k výrobkům, pracovním metodám,

aplikačním vlastnostem malt a lepidel pro keramické obkladové prvky.

Evropská norma předepisuje technické požadavky na všechny malty a lepidla pro keramické obklady a dlažby.

Základním předpokladem pro každého výrobce, který chce takové výrobky uvádět na trh, je splnění několika

požadavků citované normy:

• provedení zkoušek typu výrobku, a to prostřednictvím Notifi kované osoby, čili zkušebny, která má notifi kaci

provádět zkoušky typu těchto produktů

• zavedení a udržování systému řízení výroby, zpracovaného a zdokumentovaného v příručce jakosti

• provádění výrobní kontroly

• vystavení ES prohlášení o shodě

• označení výrobku

TŘÍDĚNÍ A OZNAČENÍ LEPIDEL NA OBKLADY A DLAŽBY

Malty a lepidla pro keramické obkladové materiály jsou rozděleny do tří druhů: C cementové, D disperzní,

R z tvrditelných / reakčních pryskyřic.

Každý druh se může vyskytovat v různé třídě: 1 pro běžné použití, 2 pro náročnější aplikace, F (fast setting) rychle

tvrdnoucí, T (tixotrop) se sníženým skluzem, E (extended open time) s prodlouženou otevřenou dobou.

Příklady označení cementových malt:

C1 – normální cementová malta (např. pro lepení obkladů a dlažeb pro běžné použití, pro lepení keramických

dlaždic na stabilní vnitřní betonový podklad, venkovní povrchové úpravy podlah v krytém exteriéru)

C1 T – normální cementová malta se sníženým skluzem (např. pro vnitřní povrchové úpravy podlah

a sádrokartonových stěn)

C2 – zlepšená cementová malta s doplňkovými charakteristikami (např. pro lepení slinuté dlažby na potěr

s podlahovým vytápěním, pro lepení obkladů a dlažeb na bazény)

C2 TE – zlepšená cementová malta s doplňkovými charakteristikami, sníženým skluzem a prodlouženou dobou

zavadnutí (např. pro lepení slinuté dlažby na vnější betonový podklad)

NORMOVÉ HODNOTY PRO CEMENTOVÁ LEPIDLA

Pevnost v přilnavosti

C1 – minimální pevnost v přilnavosti 0,5 N/mm 2

C2 – minimální pevnost v přilnavosti 1,0 N/mm 2

Zkoušky se provádějí na 4 prismách uložených v různých podmínkách: suché prostředí, uložení ve vodě, uložení

ve vysoké teplotě, uložení ve zmrazovacích cyklech.

Pro rychletuhnoucí malty je požadována minimální pevnost v přilnavosti po 6 hodinách >0,5 N/mm 2 .

Pevnost v průhybu

S1 – označení vzorku s průhybem 2,5 až ≤5,0 mm

S2 – označení vzorku s průhybem ≥5,0 mm

NORMOVÉ HODNOTY PRO DISPERZNÍ LEPIDLA

Pevnost ve střihu (smyku)

D1 – minimální pevnost ve střihu 1,0 N/mm 2 . Platí pro zkušební prismy uložené v suchém a teplém prostředí.

D2 – minimální pevnost v přilnavosti 0,5 N/mm 2 platí pro zkušební prismy uložené ve vodním prostředí a 1,0 N/

mm 2 platí pro zkušební prismy uložené v teplém prostředí.

NORMOVÉ HODNOTY PRO REAKČNÍ (DVOUSLOŽKOVÁ) LEPIDLA

Pevnost ve střihu (smyku)

R1 – minimální pevnost ve střihu 2,0 N/mm 2 . Platí pro zkušební prismy uložené v suchém a vodním prostředí.

R2 – minimální pevnost v přilnavosti > 2,0 N/mm 2 platí pro zkušební prismy uložené v prostředí se střídáním

teplotních cyklů.

VYSVĚTLENÍ OZNAČENÍ

Označení výrobku

Lepidla na obklady a dlažby patří do skupiny stanovených výrobků, které mají být uváděny na trh s označením CE

(NV 190/2002 Sb.) a s označením typu a třídy lepidla a dalšími údaji předepsanými v ČSN EN 12004, které jsou

povinné při uvádění označení CE na výrobek.

57


REJSTŘÍK - ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

58

A

Anrühreimer 53

AX 10 26

AX 220 26

B

Bodenmanschette 29

Brillant Color Xtra 44

Brillant Cristal 44

Brillant Flex Basic 44

BST 75 30

BST 150 30

D

Dichtacryl 52

Dichtband 29

DX 100 35

DX 200 35

E

Epo 2000 26

Epo Clean 52

Epo Floor 48

Epo Padhalter / Reinigungspads 53

Epo Tix 48

Epo Wash 52

Epoxi – Beschleuniger 7

Epoxi – Farbtöner 7

ER 100 16

EX 24 Turbo 10

F

FG 300 6

FG 330 6

FG 500 H 7

FG 500 S 7

FG 550 6

Fliesopur 35

FM 10 15

FM 20 15

FM 30 15

FM 50 Turbo 15

FM 100 16

H

Hydrostop 29

M

MESSBECHER 54

Multimoll Softsonic 23

Multimoll Top 4 23

Multimoll Top 7 23

Multimoll Top 12 23

N

NC 210 26

NC 366 Maxx 10

NC 395 14

P

PE 370 6

Perlsand 0.8 7

Power CX 1 32

Power CX 2 32

Power CX 3 32

Power CX 4 32

Power CX 5 33

Power CX 10 33

Power Maxx 34

Power Plus Turbo 35

Power RX 6 Turbo 34

Power RX 8 34

Power RX 8 Booster 34

PROCODRAIN E 27

PROCODRAIN GK 27

PROFI-SPRITZPISTOLE 54

R

Resist 44

Rollen 53

RZ 60 56

RZ 110 55

RZ 310 55

RZ 330 55

RZ 400 56

S

SB 60 30

SG 10 45

SG 20 45

SK 100 54

Stone Plus 40

Stone SX 20 TRASS 41

Stone SX 60 MB 40

Stone SX 80 CRISTAL 41

U

UX 410 20

UZIN KR 416 22

UZIN KR 516 22

UZIN NC 182 10

UZIN RANDDÄMMSTREIFEN 54

UZIN RR 185 20

UZIN RR 201 20

UZIN SC 914 Turbo 10

UZIN VE 124 52

W

Wandmanschette 29

Wassereimer 53

X

X-Fusion 47

X-Fusion Rührer 53

X-Change 21

X-Star 45

X-Tec 45


ŽIJEME PODLAHAMI!

SILNÉ ZNAČKY PRO

SPRÁVNÉ ŘEMESLNÍKY

od roku

Uzin Utz AG se koncentruje na komplexnost v podlahách.

Sortiment výrobků všech značek Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, codex a RZ nabízí nespočet podlahářských

řešení, systémů a servisních služeb, vhodných jak pro novou výstavbu, tak i pro renovace

a údržbu. To platí nejen pro elastické krytiny, ale i pro parkety, nátěry a lité stěrky, keramickou nebo

kamennou dlažbu.

Máte tak záruku, že všechny potřebné odpovědi na otázky z oblasti podlah obdržíte od kompetentních

a spolehlivých spolupracovníků.

UZIN. A podlaha je Vaše.

Kladečské systémy pro potěry, krytiny a parkety.

WOLFF

Vysoce kvalitní nářadí a stroje pro odstraňování starých a pro

pokládku nových podlahových krytin a pro přípravu podkladu.

PALLMANN

Výrobky a systémy pro novou pokládku parket, jejich renovaci

a údržbu.

Arturo.

Funkční nátěry podlah se širokým spektrem vzorů a úprav.

codex

Stavební systémy pro kladení keramických obkladů, dlažeb

a přírodního kamene.

RZ

Čistící a ošetřující výrobky pro všechny druhy podlah.

59


codex GmbH & Co. KG | Podnik společnosti Uzin Utz AG

DE | codex GmbH & Co. KG | A company of Uzin Utz Group | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm

Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110

E-Mail info@codex-x.de | Internet www.codex-x.com

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9

E-mail info@codex-x.cz | Internet www.codex-x.cz

Duben 2018

60

More magazines by this user
Similar magazines