27.05.2018 Views

SG39

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

marec 2013 – máj 2013<br />

strana 12<br />

Nové výskumy zážitkov blízkosti smrti<br />

strana 41<br />

Otázka, ktorú si kladie mnoho<br />

veriacich<br />

strana 52<br />

Cena 2,89 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Aký je skutočný pôvod<br />

človeka?<br />

strana 34<br />

Správny vzťah k tejto etape<br />

života<br />

strana 53<br />

36<br />

9<br />

jún 2013 – august 2013<br />

S matkou ôsmich detí o veciach,<br />

ktoré spájajú rodinu<br />

strana 7<br />

12<br />

Dieťa nie je dospelý!<br />

strana 46<br />

Ako „vstať z popola“<br />

strana 20<br />

9<br />

Cena 2,89 €<br />

december 2013 – február 2014<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

…a chyby v jej preklade<br />

strana 14<br />

Nová energia na dosah?<br />

strana 40<br />

Pravidlá úspešnej výchovy<br />

strana 20<br />

Cena 2,89 €<br />

Černákovou<br />

strana 34<br />

Aký partner sa k nám<br />

naozaj hodí?<br />

strana 31<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

ako na to<br />

strana 5<br />

strana 12<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 40<br />

Vychádza v júni 2014<br />

Svätý Grál<br />

Svätý Grál nie je legenda, ani nádoba, do ktorej<br />

bola zachytená pod krížom krv Syna Božieho, ani<br />

púhy abstraktný pojem. Je to skutočnosť živšia ako<br />

náš vlastný svet, srdce stvorenia, odkiaľ opakovane<br />

raz do roka prúdi životodarná Božská sila na<br />

udržanie stvorenia. Prijali ju aj Ježišoví učeníci<br />

v čase svätodušných sviatkov – Turíc.<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

35<br />

?<br />

smrt<br />

narodenie<br />

zivot<br />

Barbro Karlén spomína:<br />

„Keď som bola Annou Frankovou“<br />

Skúsenosti blízkosti smrti:<br />

Ilúzia či realita?<br />

Prečo mal Kristus taký<br />

hrozný osud?<br />

Naše minulé životy<br />

Prečo ich nepoznáme?<br />

Božia iskra v nás<br />

Skrytý zmysel<br />

starnutia<br />

Svet Grálu<br />

36<br />

ISSN 1614–5127<br />

771614 512005<br />

Život ma naučil neplánovať<br />

12 zlatých pravidiel<br />

úspešnej výchovy<br />

Vyhorenie<br />

Homosexualita<br />

Ako jej rozumieť?<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

38<br />

Vznik Biblie<br />

Sen o voľnej energii<br />

Povzbudzujte<br />

svoje dieťa<br />

Vysoká škola<br />

neočakávania<br />

O živote v Tanzánii<br />

s MUDr. Margarétou<br />

Vrana k vrane<br />

sadá...<br />

Neprišiel,<br />

aby zomrel<br />

Posolstvo z Nazaretu<br />

Svet Grálu<br />

ISSN 1614-5127<br />

771614 512005<br />

Samoliečba<br />

začína myslením<br />

Ochrnul, uzdravil sa<br />

a dnes vysvetľuje,<br />

Vianoce…<br />

Ako nepremárniť<br />

sviatky lásky<br />

Venujte svoje<br />

2%<br />

neziskovej organizácii<br />

Svet Grálu!<br />

Naše údaje na vypísanie tlačiva:<br />

Podporíte tým vydávanie<br />

hodnotného časopisu.<br />

<br />

<br />

35583223 nezisková organizácia<br />

Svet Grálu, n. o.<br />

Hlavná<br />

81/85<br />

04001 Košice – Staré mesto<br />

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.svetgralu.sk


NA ÚVOD<br />

desi som sa dočítal, že strach je<br />

K najnebezpečnejšou a najdeštruktívnejšou<br />

emóciou – mať strach je vraj<br />

oveľa horšie, než mať zlosť alebo pociťovať<br />

nenávisť. Je pravda, že práve<br />

strach dokáže človeka úplne ochromiť,<br />

vziať mu chuť do života a celkom ho<br />

sociálne znemožniť, ak prerastie do<br />

chronického stavu. V čase, keď ešte<br />

neboli tabletky na upokojenie také<br />

rozšírené ako dnes, dal sa doktor<br />

Edward Bach do dialógu s prírodou<br />

a objavil tak zdroj jednej zo svojich<br />

dvanástich kvetových esencií – Topoľ<br />

osikový. Pacienta, pre ktorého je<br />

určená, popisuje takto: „Bezdôvodné,<br />

nepoznané obavy, pre ktoré nie je<br />

žiadne vysvetlenie, ani dôvod. Napriek<br />

tomu môže byť pacient veľmi vystrašený,<br />

že sa niečo strašné stane, ale nevie<br />

čo. Tieto bezdôvodné nevysvetliteľné<br />

obavy ho môžu prenasledovať<br />

vo dne i v noci. Tí, čo trpia, sa často<br />

obávajú povedať o svojich ťažkostiach<br />

druhým“ 1 . Takto popísal Bach ten najhorší,<br />

najagresívnejší druh strachu,<br />

ktorý môže byť skutočne smrteľne nebezpečný.<br />

Neurológ a psychiater Viktor<br />

Emanuel Frankl vypracoval pre<br />

svojich pacientov geniálne jednoduchú<br />

metódu, ako sa vtieravého strachu<br />

zbaviť. Navrhol im, ísť v myšlienkach<br />

svojim obavám v ústrety a naoko im<br />

pritakať. Odporúčal pacientom, aby<br />

si celú situáciu, z ktorej majú hrôzu,<br />

detailne predstavili, slovne popísali<br />

a vymysleli k nej aj šťastné zakončenie.<br />

Takto strach stratí svoju moc nad<br />

človekom, ktorý sa mu rozhodne čeliť.<br />

Nielen Frankl tvrdil, že moderná spoločnosť<br />

trpí priam epidémiou strachu,<br />

čo sa pravdaže prejavuje navonok odťažitými<br />

príznakmi. Predovšetkým sa<br />

ľudia boja ostať aj na krátky čas sami,<br />

boja sa ticha, chcú ho prehlušiť. Zdá<br />

sa, že sa vlastne bojíme samých seba,<br />

toho, čo v nás pod povrchom drieme,<br />

toho, akí skutočne sme. Stretnúť sa so<br />

sebou samým naskutku nemusí byť<br />

príjemné. Skúsenosti s nutkavým<br />

strachom nájdeme aj v životopisoch<br />

osobností tých najzvučnejších mien.<br />

Martin Luther sa vo svojom neustálom<br />

strachu z hriechu a zlyhania rozhodol<br />

zasvätiť celý svoj život Bohu<br />

a slúžiť mu, aj keby mal pri tom prísť<br />

o život. Jan Ámos Komenský mal ťaživé<br />

obavy nie len o seba, ale predovšetkým<br />

o ľudstvo budúcnosti, o to,<br />

ako naloží s napredujúcim vedeckým<br />

poznaním, či vďaka nemu úplne nezabudne<br />

na kráľovstvo nebeské, na ríšu<br />

ducha. Súhlasím s názorom, že v skutočnosti<br />

každý malý či väčší strach<br />

je obrazom toho najzákladnejšieho,<br />

existenciálneho strachu, skrývajúceho<br />

sa v otázkach: Žijem dobre? Som<br />

dobrým človekom? Aký zmysel má život?<br />

Tieto nepríjemné otázky driemu<br />

v našom podvedomí a vyžadujú si odpoveď,<br />

aj keď si to práve vôbec neuvedomujeme.<br />

Skôr či neskôr nás život<br />

pred ne postaví, práve v ťažkých<br />

obdobiach, keď sa cítime odmietnutí,<br />

neužitoční, sklamaní, zranení.<br />

Nedá sa im vyhnúť a ani to neskúšajme.<br />

Sú pre človeka vlastne najväčším<br />

darom, kľúčom k tomu, aby sme<br />

objavili vlastné duchovné vedomie.<br />

Môžu byť podnetom na oslobodenie<br />

duše. Ak sa človeku podarí duchovne<br />

oslobodiť, stratia sa mnohé závislosti<br />

a s nimi i strach. Napríklad, príliš<br />

často sa bojíme, aby sme nestratili<br />

priazeň iných ľudí a veľa vecí dokážeme<br />

robiť pre ľudí, ktorí si to možno<br />

ani nezaslúžia. Bojíme sa ísť vlastnou<br />

cestou, rozhodovať sa samostatne<br />

a preto visíme na dobrých radách<br />

okolia, hľadáme niekoho múdrejšieho,<br />

kto by nás viedol. Tak sa často<br />

aj dobrí ľudia stávajú vnútorne nesamostatní<br />

a vo svojej túžbe po uznaní<br />

dokážu celkom odblokovať vlastný<br />

vnútorný hlas či cit. Je jedno, či sa to<br />

deje medzi priateľmi, v zamestnaní,<br />

alebo dosť často aj v nejakom náboženskom<br />

spoločenstve. Vo filme Kráľovstvo<br />

nebeské dáva kráľ Jeruzalema<br />

novému rytierovi dobrú radu: pred<br />

Bohom sa nebudeš môcť vyhovárať<br />

na to, že ti niekto to alebo ono prikázal.<br />

Ty sám sa budeš musieť zodpovedať<br />

za svoje skutky. Myslime na to už<br />

teraz, počas života na zemi, aby sme<br />

na jeho konci nemuseli mať strach.<br />

Roman Levický<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


OBSAH<br />

TÉMA<br />

Bojíme sa smrti = bojíme sa života?<br />

Prečo vlastne máme strach…<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Maroko<br />

ROZHOVOR<br />

Vyrovnať sa s utrpením<br />

NA ZAMYSLENIE<br />

Šťastnú cestu!<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Pozor, sprisahanie!<br />

Keď teória konkuruje skutočnosti…<br />

ZDRAVIE<br />

Chuťový dizajn<br />

Éčka v potravinách<br />

HOMEOPATIA<br />

Homeopatia v záhrade<br />

„Dá sa to!“<br />

hovorí špeciálny pedagóg<br />

Pavel Kalpakcis<br />

VÝCHOVA<br />

Všetky antény sú na príjme<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Ježiš Kristus a Turínske plátno<br />

Život, smrť a zmŕtvychvstanie Syna Božieho v novom svetle<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Filón z Alexandrie<br />

a výklad náboženských spisov<br />

POVIEDKA<br />

Zakrytá ikona<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Šikanujú vás?<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

TÉMA<br />

Život so strachom<br />

Nový seriál, ktorý objasňuje rôzne podoby strachu a cesty,<br />

ako ho prekonať<br />

FEJTÓN<br />

Láska a strach<br />

ZDRAVIE<br />

Môže zachrániť i zlomený<br />

ovocný stromček<br />

Môj nový spoločník Parkinson<br />

Životný príbeh Simone Cuambovej<br />

ŽIVOT<br />

Ako využiť svoje schopnosti?<br />

Z knihy 100 odpovedí na životné otázky<br />

JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

O zverených hrivnách<br />

RECENZIA<br />

Volanie netvora<br />

NÁZORY<br />

Ohlasy čitateľov<br />

O mobingu v práci<br />

a ako sa mu brániť


TÉMA<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

Existuje nekonečné množstvo strachov,<br />

preto nemá význam ich vymenovávať.<br />

Napriek tomu je medzi nimi jeden, z ktorého<br />

vyrastá prevažná väčšina všetkých<br />

ostatných. Je to strach zo života, známy<br />

skôr ako strach zo smrti. Jeho príčinou<br />

je nevedomosť o živote, a tým takisto<br />

nevedomosť o smrti. Mnoho ľudí sa<br />

síce snaží dať najavo, ako sa smrti neboja,<br />

ale väčšina týchto statočných sa<br />

napriek tomu obáva neúspechu, nedostatku,<br />

straty zdravia alebo majetku. Tak<br />

predsa len nechtiac dokazujú, že sa života<br />

a jeho konca boja.<br />

aždý z nás reaguje na udalosti<br />

K života i na druhých ľudí v závislosti<br />

od toho, čo už prežil. Čo už<br />

prežil nielen v tomto živote, ale aj vo<br />

všetkých predchádzajúcich. Ak zoberieme<br />

do úvahy opakované vtelenia<br />

každého z nás, je zrejmé, že spektrum<br />

zážitkov, ktoré sa zapísali do<br />

našich duší a museli preto prečkať<br />

nejednu pozemskú smrť, bude asi<br />

bohaté. Vstupujú do nového pozemského<br />

života spolu s nami, pretože<br />

sú naším jediným vlastníctvom, jediným<br />

ziskom z našich pobytov na<br />

zemi. Z toho dôvodu prichádzame<br />

na svet už so sformovanými citovými<br />

väzbami k ľuďom, hodnotám, alebo<br />

činnostiam, s určitými povahovými<br />

črtami, ktoré sme si osvojili. Preto sa<br />

cítime určitým smerom priťahovaní,<br />

zatiaľ čo iný smer nás odpudzuje.<br />

Mnoho našich skorších zážitkov<br />

bolo traumatických: násilná smrť,<br />

prenasledovanie, utrpenie, nenávisť,<br />

bieda… Udalosti súčasného života<br />

tieto spomienky znovu prebúdzajú<br />

a my pociťujeme strach.<br />

Môže mať rôzne podoby a ako lekár<br />

som často pozoroval, ako zázračne<br />

pôsobí stanovenie diagnózy.<br />

Chorý príde s ťažkosťami a obáva<br />

Bojíme sa smrti =<br />

bojíme sa života?


TÉMA<br />

sa o svoje zdravie. Lekár stanoví<br />

diagnózu a v tej chvíli sa chorému,<br />

a možno i lekárovi, uľaví, takže sa<br />

zdá, akoby bola pomenovaním časť<br />

hrozby zneškodnená. Hoci je to len<br />

zlomkovitý dej, ukazuje presne, ako<br />

strach ustupuje v okamihu, len čo<br />

sa objaví východisko a prebudí sa<br />

dôvera v pomoc. V tomto jednoduchom<br />

príklade postačila lekárova<br />

istota na to, aby strach chorého na<br />

chvíľu ustúpil.<br />

Ako sa však zbaviť strachu zo smrti,<br />

alebo z ochorenia, z neúspechu, zo<br />

sklamania…? Tu určite už nepomôže<br />

len istota niekoho ďalšieho, kto sa<br />

„nebojí“, alebo je o niečom presvedčený.<br />

Musí to byť vlastná istota, získaná<br />

skúsenosťami a uvažovaním.<br />

Každá veda sa snaží nájsť logické<br />

súvislosti v oblasti, ktorou sa zaoberá.<br />

Pokiaľ veda zistí, že udalosť<br />

A musí vyústiť do udalosti B a tá<br />

opäť do udalosti C, možno z toho<br />

jednoducho vyvodiť, že udalosť B<br />

má príčinu v udalosti A a následok<br />

v udalosti C. Pokiaľ sa toto zistenie<br />

opakovane potvrdzuje, stáva sa dôkazom<br />

o existencii určitej zákonitosti.<br />

Týmto spôsobom vedci prišli<br />

k zaujímavým a niekedy i užitočným<br />

poznatkom, takže dnes vieme, prečo<br />

má niektorý hmyz dlhý sosák a iný<br />

krátky, čím je spôsobená polárna<br />

žiara, ale nevieme, kedy začína život,<br />

ani kedy končí. Pritom je ľahké<br />

pozorovať život a dôjsť k zisteniu, že<br />

i v ňom sa stále opakujú rovnaké<br />

postupnosti. Avšak pre oblasť života,<br />

ktorá je pre človeka tou najdôležitejšou<br />

a najpotrebnejšou, nenájdeme<br />

žiadne pravidlá, ktoré by vysvetľovali<br />

všetko, čo sa v živote odohráva.<br />

Veda sama si totiž uložila osudné obmedzenie<br />

tvrdením, že pôvod života<br />

a jeho chodu treba hľadať v hmote.<br />

Toto tvrdenie sa javí tragikomicky<br />

zoči-voči každodennému životu,<br />

v ktorom stále prežívame udalosti,<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

zjavne nemajúce svoj pôvod vo svete<br />

bežných zmyslov. Denne máme na<br />

očiach pozoruhodné zvraty v ľudských<br />

osudoch, ale navykli sme si na<br />

to všetko tupo hľadieť, ani nás nenapadne<br />

položiť si vážnu otázku: prečo<br />

sa to deje? Prečo niekto bez viditeľného<br />

dôvodu ochorie, a iný sa bez<br />

viditeľného dôvodu uzdraví, prečo<br />

niekto príde náhle o majetok alebo<br />

naopak zbohatne, prečo niekto prežije,<br />

hoci riskuje, a iný zomrie, aj keď<br />

je opatrný, prečo sa niekto narodí do<br />

hladomoru a iný do blahobytu. Zostáva<br />

len otázka: načo sú nám všetky<br />

poznatky rôznych vied, keď nevieme<br />

žiť? Veď predsa človek, ktorý vie žiť,<br />

nemôže mať strach.<br />

Hoci všetko okolo seba vedecky<br />

skúmame a považujeme za súčasť<br />

svojho života, ľudský život sa snažíme<br />

vidieť „nevedecky“ ako sled<br />

udalostí, ktoré nastávajú ktovie<br />

prečo. Pri hľadaní príčin akýchkoľvek<br />

ťažkostí sa potom obmedzujeme<br />

len na to, čo leží v hraniciach prísne<br />

strážených vedou. Hoci sa táto spoločnosť<br />

považuje za racionálnu, väčšina<br />

ľudí, hoci si to neuvedomuje, posudzuje<br />

udalosti života iracionálne.<br />

Náhoda, šťastie, nešťastie, smola,<br />

osud sú slová, ktoré navodzujú tušenie<br />

vyššej moci, alebo vyvolávajú<br />

predstavu predurčenia, nevyspytateľnosti,<br />

poprípade ľubovôle. Mohol<br />

by človek takto vnímať a posudzovať<br />

život, keby bol presvedčený o jeho zákonitostiach?<br />

Iste nie.<br />

Vedecká „pohraničná stráž“ je spoluzodpovedná<br />

za to, že ľudia nedokážu<br />

svoje prežitia spracovať a zaradiť<br />

do svojho života. Sú vychovávaní<br />

tak, aby svoj život chápali bez širších<br />

súvislostí. Tým je im vzatá možnosť<br />

správne reagovať na to, čo im život<br />

prináša; nemôže sa u nich rozvinúť<br />

žiadna hlbšia dôvera v spravodlivé<br />

a nemenné zákonitosti života. Tak sú<br />

pripravení, aby do nich vstúpil strach,<br />

pretože nie sú zvyknutí hľadať príčiny<br />

svojich ťažkostí vo svojom predchádzajúcom<br />

konaní, poprípade vo<br />

svojich predchádzajúcich životoch.<br />

Neuvedomujú si hlboké súvislosti<br />

medzi minulosťou a prítomnosťou,<br />

netušia, akým spôsobom im z prítomnosti<br />

vyrastá budúcnosť. Preto<br />

nie sú ani schopní zvrátiť nešťastný<br />

chod svojho života a prijať zodpovednosť<br />

za všetko, čo sa im deje. Začínajú<br />

obviňovať druhých, vzrastá nenávisť<br />

a nedôvera ako ovocie strachu.<br />

Strach zo života a smrti je dôležitou<br />

podmienkou existencie súdobej<br />

spoločnosti. Človek, ktorý má strach<br />

a upína sa predovšetkým k materiálnym<br />

hodnotám, má celkom iné<br />

životné nároky než človek, ktorý sa<br />

existenčnému strachu vzďaľuje poznaním<br />

zmyslu života a úsilím o rozvoj<br />

vnútorných hodnôt. Dnešnú spoločnosť<br />

udržuje pri živote chtivosť<br />

a poživačnosť. Ľuďom neleží na srdci


TÉMA<br />

ľudská dôstojnosť iných obyvateľov<br />

zeme, a preto sami, uprostred dostatku<br />

a blahobytu, ľudskú dôstojnosť<br />

strácajú. Pokiaľ by sa náhle zmenil<br />

pohľad väčšiny ľudí na zmysel života<br />

a na smrť, znamenalo by to rýchly<br />

zánik súčasných pomerov, pretože<br />

ľudia by začali požadovať niečo celkom<br />

iné, než im dnešná spoločnosť<br />

môže ponúknuť. Na zachovanie tejto<br />

spoločnosti je preto nutné, aby ľudia<br />

zostali v základných otázkach svojho<br />

života nevedomí, aby otupeli natoľko,<br />

že sa už o tieto veci nebudú zaujímať.<br />

A tento stav bol už takmer dosiahnutý.<br />

Táto spoločnosť žije zo strachu<br />

zo smrti.<br />

Pri strachu človek cíti ohrozenie.<br />

Zároveň je presvedčený, že nie je<br />

schopný vývoj udalosti ovplyvniť.<br />

Pocit ohrozenia sám osebe ešte nemusí<br />

strach vyvolávať, ak je človek<br />

presvedčený o dobrom konci. Vystavovať<br />

sa rôznym druhom ohrozenia<br />

je predsa dnes vyhľadávanou zábavou.<br />

Na vznik strachu je preto nutný<br />

určitý pocit bezmocnosti.<br />

Pocit bezmocnosti a straty kontroly<br />

nad určitou oblasťou života je<br />

však dnes bežným javom. Náš život<br />

akoby bol plný neistôt, otáznikov<br />

a nečakaných zvratov, ktorým nemožno<br />

spoľahlivo čeliť. V osobných<br />

životoch i vo svetovom dianí sa stále<br />

viac prejavuje bezmocnosť ako prejav<br />

dezorientácie. Jedno opatrenie<br />

stíha druhé, aby sa vzápätí preukázala<br />

ich krátkozrakosť. Ľudia nevedia,<br />

čo s nimi bude, nevedia to ani<br />

štáty, pretože chýba pevný oporný<br />

bod, na ktorom by bolo možné začať<br />

stavať spoľahlivú cestu. Za tohto<br />

stavu je uvoľnený priechod zlu a nízkosti.<br />

Vzrastajú kontrasty medzi ideálmi<br />

a skutočným stavom zeme, a to<br />

je vždy spojené s odklonom od Božej<br />

vôle. Ľudia vedú s Bohom vojnu.<br />

Vedú ju tým, že ho popierajú, že za<br />

Jeho vôľu vydávajú svoju vôľu, že<br />

prispôsobujú náboženstvo svojim<br />

nízkym sklonom…<br />

V každej vojne sa ľudia boja o život,<br />

hoci môžu mať šancu na víťazstvo.<br />

V tejto vojne sú však bez šance.<br />

Strach zo života a smrti je znamením<br />

márneho, vopred strateného<br />

boja, ktorý sa človek snaží viesť so<br />

svojím Stvoriteľom. Tento strach je<br />

hlavným koreňom, z ktorého vyrastajú<br />

alebo čerpajú výživu nespočetné<br />

ďalšie vedľajšie korene. Tieto strachy<br />

sa človek môže naučiť obchádzať, ignorovať,<br />

potláčať, prevrstviť, niekedy<br />

i rozpustiť, ak sú naozaj malé, ale<br />

nikdy sa ich nemôže zbaviť celkom,<br />

dokiaľ neodstráni hlavný koreň. Dokiaľ<br />

sa nenaučí žiť v mieri so svojím<br />

Stvoriteľom.<br />

Strach je viazaný na pominuteľnosť.<br />

Je to obava, že niečo príjemné,<br />

alebo aspoň znesiteľné pominie.<br />

Preto môže strach vyrastať len tam,<br />

kde sa človek primkne k pominuteľným<br />

hodnotám, zatiaľ čo bohatstvo<br />

ducha je mu dosiaľ cudzím pojmom.<br />

Strach zo straty niekoho alebo niečoho<br />

ho potom sprevádza celým životom<br />

ako tmavý tieň a stáva sa často<br />

motívom jeho konania.<br />

Tento strach nemôže človek prekonať<br />

tým, že ho premôže, ale jedine<br />

tým, že sa mu vzdiali. Že sa mu<br />

vnútorne vzdiali smerom, kde leží<br />

večnosť, nepominuteľný duchovný<br />

svet. Jeho skutočný domov. Jedine<br />

človek, ktorý dospeje k presvedčeniu<br />

o svojej duchovnej podstate, k presvedčeniu<br />

o tom, že on sám je časťou<br />

tohto nepominuteľného sveta,<br />

môže sa začať vzďaľovať zemi. Toto<br />

vzdialenie sa nemá podobu vytrhnutia<br />

z reálneho života, ale prejavuje<br />

Tento strach nemôže človek prekonať tým, že ho<br />

premôže, ale jedine tým, že sa mu vzdiali<br />

sa naopak väčšou istotou a radosťou<br />

zo všetkej činnosti, ktorú človek tu<br />

na zemi vykonáva. Silné vnútorné<br />

zaujatie pre vysoký cieľ a túžba smerovať<br />

nahor k svojmu duchovnému<br />

domovu ho vnútorne oslobodzuje.<br />

Vo svojom živote už nie je pútaný<br />

snahou čokoľvek pozemské získať<br />

alebo udržať. Chce sa naučiť len jediné:<br />

ďakovať Bohu za každý okamih<br />

svojho života. Tým sa jeho vnútorný,<br />

teda skutočný život, stále viac prejasňuje,<br />

až prekročí hranicu pominuteľnosti.<br />

Strach už potom nemôže<br />

nájsť v jeho vnútri oporu, pretože tu<br />

na zemi niet už ničoho, čo by mohol<br />

stratiť. Čokoľvek môže ešte prežiť,<br />

stáva sa ziskom pre večnosť a dáva<br />

vyrastať stále väčšej vďačnosti a dôvere<br />

v Božiu Lásku. Prebudiť v sebe<br />

lásku k Bohu je najvyššia hodnota,<br />

akú človek môže vôbec získať.<br />

Jedným z posledných strachov,<br />

ktoré musí človek tu na zemi prekonávať,<br />

je strach z toho, že takáto<br />

vnútorná premena ho odcudzí tým,<br />

ktorých miluje. No je to skôr práve<br />

naopak. I tie najkrajšie vzťahy môžu<br />

potom ešte viac rozkvitnúť až do netušených<br />

výšok, pretože človek, ktorý<br />

sa snaží premeniť celý svoj život v jedinú<br />

vďaku Stvoriteľovi, musí milovať<br />

druhých ľudí ešte oveľa hlbšie a pravdivejšie.<br />

Jan Palouček<br />

paloucek@svetgralu.sk<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


ROZHOVOR<br />

„Máme schopnosť<br />

vyrovnať sa s utrpením“<br />

Rozhovor s Pavlom Kalpakcisom


ROZHOVOR<br />

Rozhovor viedla<br />

Marie Šuláková<br />

„V bezvýchodiskovej, ťažkej situácii, keď<br />

sa zmysel života a žitia celkovo stráca,<br />

je možné nájsť niečo, čo životu práve<br />

vďaka tomuto utrpeniu zmysel dáva.<br />

A to ešte zmysel hlboký, často naplnený<br />

nejakou hodnotou,“ hovorí logoterapeut<br />

Pavel Kalpakcis. Vraj – keď viem,<br />

prečo trpím, keď viem, že to má nejaký<br />

zmysel, tak nachádzam aj odpoveď –<br />

cestu, ako toto utrpenie znášať.<br />

SG: Veľmi často počúvam vo svojom okolí vetu<br />

(a myslím, že nie iba ja) – čo som komu urobil,<br />

že musím v živote tak trpieť. Čím to je? Je to<br />

rečnícka otázka, povzdych alebo skutočné hľadanie<br />

odpovede?<br />

Kalpakcis: Áno, myslím si, že niekedy<br />

to môže byť skutočne iba rečnícka<br />

otázka, ktorá akoby podtrhuje<br />

domnienku dotyčného človeka, že<br />

s danou situáciou sa nedá jednoducho<br />

nič robiť. No u ľudí, ktorí prežívajú<br />

hlbokú bolesť, strach či zúfalstvo,<br />

je v takto položenej otázke<br />

skutočne túžba poznať odpoveď na<br />

svoje trápenie. Cítiť v tom obžalobu<br />

osudu za také bolestivé prežívanie.<br />

Stačí, keď si predstavíme, že<br />

sa nám narodilo postihnuté dieťa.<br />

Všade okolo vidíte svojich vrstovníkov,<br />

ako sa so svojimi deťmi veselo<br />

zabávajú na pieskovisku, jazdia<br />

na bicykli, smejú sa, a vy tlačíte<br />

invalidný vozík so svojím dieťaťom,<br />

ktoré nie je schopné povedať jediné<br />

slovo. V takejto chvíli väčšina rodičov<br />

zhodne tvrdí, že v ich mysliach<br />

prevláda jedno veľké: „Prečo?<br />

Prečo práve nám sa narodilo postihnuté<br />

dieťa? Prečo práve ja musím<br />

mať taký osud?“ V jadre každého<br />

človeka je impulz vzoprieť sa nepríjemnému,<br />

bolestivému osudu. Ostatne,<br />

kto z nás túži prežívať bolesť<br />

a trápenie? Vždy hľadáme cestu, ako<br />

sa mu vyhnúť, ako to urobiť, aby<br />

to nepríjemné v živote nebolo.<br />

SG: V ťažkých životných situáciách sa cítime<br />

asi rôzne, a rôzne ich zvládame aj riešime.<br />

Ako nám môže pomôcť logoterapia?<br />

Kalpakcis: Schopnosť zvládať ťažké<br />

životné situácie je naozaj individuálna<br />

a súvisí aj s momentálnym stavom<br />

spoločnosti. Napr. vo vojnovom<br />

konflikte sú ľudia všeobecne lepšie<br />

pripravení zvládať ťažké životné<br />

situácie, a to iba preto, že ich príchod<br />

očakávajú. Oproti tomu naša<br />

dnešná spoločnosť sa snaží o zaistenie<br />

čo najväčšieho bezpečia a životného<br />

komfortu, bez strádania, bez<br />

bolesti. Preto sa aj ťažšie vyrovnávame<br />

s opačným stavom, teda s utrpením.<br />

Základná pomoc logoterapie<br />

spočíva vo fakte, že i ťažké životné<br />

utrpenie môže mať a má nejaký zmysel.<br />

Vskutku – v utrpení je možné<br />

nájsť hlboký životný zmysel. Inými<br />

slovami, v bezvýchodiskovej, ťažkej<br />

situácii, keď zmysel života a žitia vôbec<br />

sa stráca, možno nájsť niečo, čo<br />

životu práve vďaka tomuto utrpeniu<br />

zmysel dáva. A to ešte zmysel hlboký,<br />

často naplnený nejakou hodnotou.<br />

Proste „Keď viem, prečo trpím, keď<br />

viem, že to má nejaký zmysel, tak<br />

nájdem aj odpoveď – cestu, ako toto<br />

utrpenie znášať“.<br />

SG: Čo je logoterapia? Ako funguje?<br />

Kalpakcis: Logoterapia sa často<br />

zamieňa s logopédiou, s ktorou však<br />

nemá vôbec nič spoločné. V gréčtine<br />

logos znamená slovo, ale aj<br />

(ako v tomto prípade) zmysel, zmysel<br />

života. Terapia znamená liečenie.<br />

Teda logoterapia znamená doslovne<br />

„liečba zmyslom“. Logoterapia je<br />

psychoterapeutická metóda, ktorú<br />

vyvinul, alebo lepšie povedané popísal<br />

viedenský psychiater a psychológ<br />

Viktor Emanuel Frankl. Už pred<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


ROZHOVOR<br />

2. svetovou vojnou hľadal odpoveď<br />

na otázku, čo je podstatou ľudského<br />

života. Prečo vôbec žijeme, aký to<br />

všetko má zmysel, ako sa vyrovnávame<br />

s ťažkými životnými situáciami.<br />

Hľadal, čo je tou základnou<br />

hnacou silou každého človeka. V tej<br />

dobe sa v psychológii razili dva pohľady<br />

na túto „hnaciu silu“, a síce<br />

freudovská „túžba po slasti“ a adlerovská<br />

„túžba po moci – mať nejakú<br />

moc“. Frankl vnímal, že musí<br />

byť ešte niečo nad tým, niečo vyššie,<br />

a to túžba po zmysle života ako takého.<br />

Teda túžba, aby môj život mal<br />

nejaký zmysel. Vlastným prežitím –<br />

mal židovský pôvod a prešiel troma<br />

koncentračnými tábormi – dospel<br />

k poznaniu, že i v takýchto ťažkých<br />

životných situáciách môžeme nájsť<br />

nejaký zmysel života. Teda niečo,<br />

pre čo sa oplatí žiť, kvôli čomu to<br />

nevzdať. To je v podstate aj funkcia<br />

logoterapie – pomôcť človeku nájsť<br />

v jeho ťažkej životnej situácii hlbší<br />

zmysel. Tým dávame jeho utrpeniu<br />

vysokú životnú hodnotu, a tá mu<br />

spätne dáva možnosť a silu prežívané<br />

utrpenie zvládať.<br />

SG: Ako a kedy ste sa Vy sám dostali k logoterapii?<br />

A čo ste robili pred tým, kým ste sa stali<br />

logoterapeutom?<br />

Kalpakcis: Nenazval by som sa<br />

priamo logoterapeutom, skôr psychoterapeutom,<br />

ktorý okrem iných<br />

metód používa pri svojej práci<br />

s klientmi aj princípy logoterapie.<br />

K logoterapii som sa dostal pri svojich<br />

štúdiách na psychoterapeutickej<br />

fakulte, keď ma doslova nadchli<br />

prednášky doc. K. Balcara na túto<br />

tému. Okamžite som sa k nemu zapísal<br />

na všetky jeho semináre, zaoberajúce<br />

sa týmto smerom. Cítil<br />

som, že to je to pravé! Vo svojej<br />

psychoterapeutickej praxi som sa<br />

o správnosti tohto cítenia mnohokrát<br />

presvedčil. Kým som sa<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

dozvedel o logoterapii ako metóde,<br />

pracoval som určitý čas v nemocnici<br />

na internom oddelení a potom<br />

osem rokov v ústave sociálnej starostlivosti,<br />

kde sme sa starali o ľudí<br />

s mentálnym postihnutím. V oboch<br />

týchto zamestnaniach som videl<br />

množstvo bolesti, utrpenia, zúfalstva<br />

a umierania. No videl som i radosť,<br />

nadšenie, obetavosť, snahu<br />

pomáhať a túžbu žiť. Všímal som<br />

si, ako rozdielne sa ľudia k utrpeniu<br />

stavajú. Hovoril som s rodičmi,<br />

ktorí sa – hoci sa im narodilo dieťa<br />

s ťažkým mentálnym postihnutím –<br />

nevzdávali, boli plní elánu, zakladali<br />

združenia na podporu takto postihnutých<br />

detí, zháňali sponzorov<br />

na rôzne aktivity, snažili sa o začleňovanie<br />

svojich detí do bežného života<br />

a pod. Všetky tieto zážitky sa<br />

mi neskôr pri štúdiách znovu vynorili<br />

z pamäti, a to vo chvíli, keď<br />

sa hovorilo o princípoch logoterapie.<br />

Vtedy mi došlo, že každý z nás má<br />

schopnosť sa vyrovnať s akýmkoľvek<br />

utrpením.<br />

SG: Komu môže logoterapia pomôcť?<br />

Kalpakcis: V podstate všetkým<br />

dospelým ľuďom, ktorí prežívajú<br />

niečo, čo vnímame ako ťažkú životnú<br />

situáciu. Či už je to umieranie,<br />

smrť, vina, narodenie postihnutého<br />

dieťaťa, vážna choroba,<br />

úraz alebo postihnutie. Logoterapia<br />

sa nedá veľmi praktikovať na<br />

deti, pretože tie väčšinou ešte pojem<br />

„zmysel života“ do určitého veku nechápu.<br />

Nie je to ani všemocná metóda,<br />

nedá sa použiť vo všetkých<br />

prípadoch, s ktorými klient prichádza.<br />

No výnimočné postavenie zaujíma<br />

v tom, že dokáže pomôcť aj<br />

človeku, ktorému zostáva iba niekoľko<br />

dní života a pre ktorého nejaké<br />

dlhodobé terapeutické pôsobenie<br />

už nie je z časových dôvodov<br />

možné.<br />

SG: Pomáhate ľuďom nájsť v umieraní, v utrpení<br />

a vine, zmysel života. Ako s nimi pracujete?<br />

Kalpakcis: Nevnímam vlastnú<br />

psychoterapiu ako stretnutie nešťastného<br />

človeka s „múdrym človekom“,<br />

ktorý mu múdro poradí,<br />

ale ako stretnutie dvoch ľudí, ktorí<br />

spoločne hľadajú, ako danú situáciu<br />

vyriešiť. V podstate sa snažím<br />

dotyčnému človeku ukázať jeho situáciu<br />

aj z iného uhla a pomôcť mu<br />

nájsť riešenie. Riešenie musí byť pochopiteľne<br />

také, aby zodpovedalo<br />

klientovým schopnostiam a možnostiam.<br />

Keď prežívame nepríjemné<br />

stavy, pozeráme sa na danú situáciu<br />

najčastejšie iba z jedného uhla.<br />

Z uhla, ktorý hovorí: je to hrozné,<br />

je to ťažké, ja v tejto chvíli nemám<br />

žiadnu možnosť s tým niečo urobiť,<br />

nejako to zmeniť. Táto fatálnosť nás<br />

robí bezmocnými. Iný uhol pohľadu<br />

nám pomôže vidieť situáciu v inom<br />

svetle. V tomto svetle sa často ukáže<br />

aj riešenie. Dám vám príklad zo svojej<br />

praxe: Jeden z klientov za mnou<br />

prišiel s pocitom obrovskej viny,<br />

ktorú už päť rokov cíti voči svojej<br />

matke a mladšiemu bratovi. Príčinou<br />

bola situácia z minulosti, keď sa<br />

kedysi ako pätnásťročný hral v aute<br />

svojho otca, rozsvecoval a zhasínal<br />

svetlá, trúbil a pod. Následkom tejto<br />

hry sa autobatéria vybila a ráno otec<br />

nevedel auto naštartovať. Preto zavolal<br />

kolegovi a odišli jeho autom.<br />

Žiaľ, v pravotočivej zákrute kolega<br />

nezvládol riadenie, narazil autom do<br />

stromu a klientov otec na následky<br />

vážnych zranení zomrel. Odvtedy<br />

sa tento muž trápil obrovskou vinou,<br />

že spôsobil smrť svojho otca. Aj keď<br />

mu to nikto z okolia za vinu nedával,<br />

on to ako veľkú vinu vnímal.<br />

Hlavne sa cítil vinný voči svojmu<br />

mladšiemu bratovi, ktorého pripravil<br />

o úžasného otca. Hľadali sme spoločne<br />

riešenie tejto situácie. Otca,<br />

žiaľ, navrátiť späť nevieme, čo teda


ROZHOVOR<br />

robiť? Postupne sme preberali, ako<br />

sa s touto situáciou vyrovnávali jednotliví<br />

členovia rodiny. Najťažšie to<br />

bolo pre mladšieho brata, mal vtedy<br />

štyri roky. Klient ľutoval najmä to,<br />

že jeho brat nemôže prežiť s otcom<br />

také úžasné veci, aké zažíval on. Keď<br />

bol malý, chodili spolu na výlety, na<br />

ryby, jazdili na motorke. Ale keď tu<br />

nie je otec, s ktorým by to isté mohol<br />

mladší brat zažívať, kto by mohol<br />

otca zastúpiť? A zrazu to klientovi<br />

došlo… „No predsa ja! Veď viem<br />

chytať ryby, mám i motorku, rád<br />

chodím na výlety.“ Zrazu sa riešenie<br />

ukázalo. Spočívalo v tom, že odčinenie<br />

viny sa dosiahne prácou, nejakým<br />

činom pre druhého, ktorého<br />

som, v tomto prípade, o túto možnosť<br />

svojím správaním pripravil.<br />

SG: V jednej rozhlasovej relácii ste hovorili niekoľkokrát<br />

o sebapresahu. Môžete vysvetliť, o čo<br />

ide a ako nám môže pomôcť?<br />

Kalpakcis: Áno, sebapresah je<br />

úžasná schopnosť každého ľudského<br />

tvora. Je to práve ona, ktorá<br />

nám často pomáha pri vyrovnaní sa<br />

s ťažkými životnými situáciami. Ide<br />

vlastne o schopnosť človeka odpútať<br />

sa od svojho trápenia, a to tým, že sa<br />

venujem inému človeku alebo situácii,<br />

ktorá sa v mojom okolí vyskytne.<br />

Skrátka, rozhliadnem sa okolo seba,<br />

či tam niekto netrpí viac ako ja, a potom<br />

sa rozhodnem mu toto trápenie<br />

uľahčiť. V predchádzajúcom príbehu<br />

bol tento sebapresah v tom, že<br />

dotyčný klient sa namiesto nariekania<br />

nad sebou samým začal venovať<br />

niekomu, kto kvôli nemu nejakým<br />

spôsobom trpel. Dám vám ešte jeden<br />

príklad, tentoraz z nemocnice. Mal<br />

som možnosť vidieť tam niekoľkých<br />

ľudí, ktorí, napriek tomu, že vedeli,<br />

že koniec ich života sa blíži, tak sa<br />

po celý čas do svojho odchodu snažili<br />

svojich príbuzných podporovať,<br />

rozdávali úsmevy, rozprávali im,<br />

spomínali…, prosto sa snažili uľahčiť<br />

im ich trápenie. Teda namiesto<br />

toho, aby sa ľutovali a nariekali, že<br />

ich život už končí, mysleli na svojich<br />

blízkych a im sa snažili uľahčiť bolesť.<br />

Vďaka tomu mali ich posledné dni<br />

života hlboký zmysel.<br />

SG: Do ťažkých životných situácií sa môžeme<br />

dostať všetci. Čo podľa Vás potrebujeme na to,<br />

aby sme ich dokázali pochopiť a zvládať?<br />

Kalpakcis: Pochopiť znamená<br />

nájsť v nich nejaký zmysel. Ten<br />

sa ťažko hľadá bezprostredne potom,<br />

čo ste sa do takej situácie dostali.<br />

V tej chvíli to bolí, človek nie<br />

je schopný situáciu vidieť z nadhľadu.<br />

Zostáva iba smútok, bolesť,<br />

beznádej. Iba keď tento prvotný<br />

nápor odznie, môžeme si položiť<br />

otázku: Čo mám v tejto chvíli robiť,<br />

čo mi tým chce život povedať?<br />

Pekne to vyjadril zakladateľ logoterapie<br />

V. E. Frankl: „Otázka neznie,<br />

čo môžem očakávať od života, ale<br />

čo život v tejto chvíli očakáva odo<br />

mňa.“ Ostatne, skúsme si to predstaviť<br />

opäť na jednom z príkladov<br />

z mojej praxe. Istý mladý muž, môj<br />

klient, bol konfrontovaný s tým, že<br />

jeho otec má rakovinu. Ako choroba<br />

postupovala, jeho zdravotný<br />

stav sa zhoršoval. Pre klienta bolo<br />

veľmi ťažké vidieť svojho otca, ktorého<br />

mal veľmi rád, ako zo dňa na<br />

deň viac chradne, stráca silu a chuť<br />

do jedla. Celé toto trápenie vyvrcholilo<br />

vo chvíli, keď si ho lekárka,<br />

ku ktorej dochádzal s otcom na ožarovanie,<br />

vzala bokom a povedala<br />

mu, že pre otca je ďalšie ožarovanie<br />

zbytočné a skôr škodlivé. Inými slovami,<br />

že už neexistuje žiadna nádej.<br />

Lekárka mu tiež odporučila, aby dal<br />

otca do nemocnice, pretože starostlivosť<br />

o neho bude stále náročnejšia<br />

a on to nebude stíhať, keď je zamestnaný.<br />

V tejto chvíli stál tento<br />

muž pred zásadným rozhodnutím:<br />

Nechať otca v nemocnici, alebo<br />

ho vziať domov s tým, že to bude<br />

nesmierne náročné. Tu je práve<br />

tá otázka: „Čo život v tejto chvíli<br />

odo mňa očakáva?“ On sa rozhodol,<br />

že otca vezme domov. A opäť<br />

hovoríme o sebapresahu – namiesto<br />

bolesti z blížiaceho sa odchodu otca<br />

myslel viac na to, ako mu posledné<br />

týždne života čo najviac spríjemniť.<br />

Neskôr mi hovoril, aké to doma<br />

bolo. Púšťal otcovi jeho obľúbenú<br />

hudbu, masíroval ho, aby predišiel<br />

preležaninám, kŕmil ho, keď už nemohol<br />

sám jesť. Snažil sa mu odchod<br />

čo najviac spríjemniť… v tom<br />

videl obrovský zmysel. Dokázal pochopiť,<br />

čo má v tej chvíli robiť, čo<br />

od neho život očakáva. Keď som<br />

s ním po odchode jeho otca hovoril,<br />

mal v sebe obrovskú vďačnosť a radosť,<br />

že s ním mohol prežiť jeho posledné<br />

chvíle a postarať sa tak o jeho<br />

dôstojný odchod. Myslím si, že to<br />

je to, čo nám pomáha tieto situácie<br />

zvládať.<br />

SG: Témou tohto čísla je strach a ako si s ním<br />

poradiť. Čo by ste poradili z pohľadu logoterapeuta?<br />

Čo pomáha prekonať strach?<br />

Kalpakcis: Logoterapia pracuje<br />

s klientovým zbytočným alebo prehnaným<br />

strachom špecifickou metódou,<br />

tzv. paradoxnou intenciou.<br />

Metóda spočíva v klientovom nácviku<br />

zosmiešnenia toho, čoho sa<br />

obáva. Vo svojich predstavách si túto<br />

situáciu, z ktorej má strach, dáva do<br />

humornej formy. Ťažko sa potom<br />

obávať niečoho, z čoho si robím<br />

žarty. Na ilustráciu uvediem jeden<br />

z príkladov takej paradoxnej intencie:<br />

Klient je frustrovaný z toho, že<br />

vždy, keď hovorí pred väčším počtom<br />

ľudí, sčervenie. Je mu to nepríjemné,<br />

často červenie už pred<br />

vlastným prejavom a pod. S klientom<br />

metodicky pracujeme a hľadáme<br />

spoločne nejaké humorné<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


ROZHOVOR<br />

Kto je Pavel Kalpakcis?<br />

Psychoterapeut, špeciálny pedagóg – etopéd. V priebehu<br />

svojej praxe pracoval v mnohých odboroch pomáhajúcich<br />

profesií – v nemocnici, v ústave sociálnej starostlivosti<br />

pre osoby s mentálnym postihnutím, v terapeutickej komunite<br />

pre drogovo závislých. V súčasnosti pôsobí ako<br />

psychoterapeut a pedagóg, lektor v oblasti vzdelávania<br />

pedagógov a pracovníkov v sociálnych službách, zao berá<br />

sa takisto prevenciou sociálno–patologických javov u detí.<br />

V terapeutickej praxi vychádza i z logoterapie, psychoterapeutickej<br />

metódy, ktorá sa snaží pomôcť aj ľuďom<br />

v ťažkých životných situáciách. Na túto tému aj prednáša.<br />

Vo svojich prednáškach vychádza z osobných skúseností<br />

s klientmi, s ktorými počas mnohých rokov pracoval. Žije<br />

v Turnove (ČR, Liberecký kraj).<br />

Viac tu: http://www.poradna-psychoterapie.eu/o-nas/<br />

pomenovanie takejto situácie. Napr.<br />

„Teraz sčerveniem ako zapadajúce<br />

slnko. Budem krásne červený ako<br />

pomaranč. Žiara nad Kladnom bude<br />

slabým odvarom toho, čo im tam<br />

na vystúpení predvediem.“ S týmito<br />

formulkami vo svojich myšlienkach<br />

sa klient vydá do situácie, keď má<br />

hovoriť pred ostatnými. Humor,<br />

ktorý v nich je, napomáha zbaviť sa<br />

strachu z danej situácie.<br />

Inak sa so strachom v psychoterapii<br />

stretávam v podstate neustále.<br />

Úlohou terapie je zistiť príčiny strachu<br />

a hľadať klientove možnosti<br />

a cesty, ako ho zvládať. Na prekonanie<br />

strachu všeobecne pomáha<br />

tzv. „ísť do toho“. Teda ísť v ústrety<br />

situácii, ktorej sa obávam. Samozrejme,<br />

je potrebné sa na taký krok<br />

vopred dostatočne pripraviť, ujasniť<br />

si, čo najhoršie môže nastať, čo<br />

budem robiť, keď to nastane, ako<br />

sa na to môžem pripraviť, čo by mi<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

v tejto situácii pomohlo a pod. Ale<br />

to je skutočne širšia téma a hlavne<br />

by som musel poznať konkrétny prípad,<br />

aby som mohol pomôcť.<br />

SG: Na svojej webovej stránke ponúkate pomoc<br />

aj pre ľudí s úzkostnými poruchami. To zrejme<br />

súvisí so strachom. Môžete uviesť nejaký príklad<br />

z praxe?<br />

Áno, úzkostné poruchy súvisia so<br />

strachom. Z praxe môžem uviesť<br />

napr. tzv. obsedantno-kompulzívnu<br />

poruchu. Klient, trpiaci touto poruchou,<br />

má nutkanie vykonávať určitý<br />

rituál – súbor činností. Napríklad,<br />

kým večer zaľahne do postele, musí<br />

šesťkrát prekročiť prah spálne, dvakrát<br />

sa napiť vody, napočítať do sto<br />

a dvadsaťkrát sa pravým ukazovákom<br />

dotknúť svojho čela. Znie to<br />

celkom neškodne, až humorne, ale<br />

pre klienta je tento rituál spojený<br />

s obrovským strachom. Myslí si totiž,<br />

že keď tento rituál neurobí, tak<br />

sa jemu alebo niekomu blízkemu<br />

stane niečo hrozné. Tieto rituály<br />

sa môžu odohrávať i v mysli dotyčného<br />

človeka. Často dochádza k rozšíreniu<br />

takýchto rituálov na ďalšie<br />

a ďalšie činy – napr. neustále počíta<br />

lampy, okolo ktorých prešiel a pod.<br />

Život sa potom stáva neznesiteľný,<br />

pretože úzkosť a strach sa neustále<br />

zvyšujú. Aj keď si títo ľudia nezmyselnosť<br />

svojho správania uvedomujú,<br />

nie sú schopní s ním prestať.<br />

Rozhovor viedla Marie Šuláková<br />

sulakova@svetgralu.cz


ZAMYSLENIE<br />

ťastnú cestu! Toto želanie často<br />

Š znie z autorádia počas mojich ciest.<br />

Ako sa hodí k situáciám, s ktorými sa<br />

na cestách bežne stretávam! Človek<br />

pozoruje ľudí, ktorí možno ešte pred<br />

pár minútami sypali vtáčikom do kŕmidla<br />

slnečnicu, a teraz za volantom<br />

zúria a divo gestikulujú, pretože vodič<br />

pred nimi si nebol istý, či má odbočiť<br />

ihneď alebo až na nasledujúcej<br />

ulici. Ešte horšie sú reakcie, keď na<br />

semafore zasvieti zelená a niekomu<br />

zhasne motor. Nielen začiatočníkom<br />

je v takej chvíli horúco. Každý účastník<br />

cestnej premávky určite tieto situácie<br />

pozná. Je udivujúce, aké energie<br />

sa uvoľňujú, keď niekto iného brzdí<br />

alebo ohrozuje. Autá sa navzájom vytláčajú<br />

z cesty, rýchlejšie autá sa navážajú<br />

do pomalších a pod. Takéto správanie<br />

zavinilo už mnoho tragických<br />

nehôd. A to iba preto, že všetko nejde<br />

dostatočne rýchlo. Našťastie sú i gavalieri,<br />

ktorí sa k ostatným správajú<br />

ohľaduplne a s porozumením.<br />

Toto všetko je odrazom našej<br />

jazdy životom. Všetci sa pohybujeme<br />

z bodu A do bodu B. Vedenie<br />

preberajú navigačné prístroje, cestu<br />

ani nemusíme sledovať. Priateľský<br />

hlas nám hovorí kam a ako máme ísť.<br />

Vzdialenosti nehrajú rolu. Hlavne<br />

aby všetko bežalo rýchlo. Rýchla<br />

jazda za splnením termínu, či za odpočinkovými<br />

radovánkami, lebo<br />

musíme byť rýchlo späť, pretože nás<br />

čaká množstvo neodkladných záležitostí,<br />

ktoré treba rých lo vybaviť.<br />

K tomu ešte nejaké to rýchle jedlo<br />

a rýchly telefonát… To všetko nás<br />

prirodzene vystavuje tlaku, ktorý sa<br />

uvoľní trebárs aj na cestách.<br />

Preto sú na našej životnej ceste<br />

chvíle, ktoré nás zabrzdia a zabránia<br />

nám ďalej sa bezmyšlienkovito hnať<br />

životom. Môžeme sa preto hnevať,<br />

ale lepšie je byť vďační. Možno nám<br />

to pomôže, aby sme spomalili, stali<br />

sa opäť pánmi situácie a viac sa zo<br />

života tešili.<br />

Mnoho malých i väčších prekážok,<br />

s ktorými sa stretávame, nám hovorí:<br />

„Pozor, zastav sa, nejdeš správne, spamätaj<br />

sa!“ Je dobré vedieť, že je to láskyplná<br />

ruka, ktorá nás upozorní, že<br />

v živote sú podstatné iné veci.<br />

Tak som i ja nedávno zažila takéto<br />

zastavenie. Stačí moment nepozornosti.<br />

Potrebovala som rýchlo zaparkovať<br />

a našla som miesto na veľkej<br />

ploche pred kinom. Keď som sa vrátila,<br />

čuduj sa svete – auto bolo preč.<br />

Nechápala som, prečo ho odtiahli.<br />

Nebola som si vedomá žiadnej chyby.<br />

Ale omyl; pri vjazde na parkovisko<br />

bola značka „súkromné parkovisko“,<br />

ktorá skutočne oprávňovala majiteľa<br />

na odtiahnutie môjho auta. Pretože<br />

som značku prehliadla, musela<br />

som zaplatiť. Musím byť pozornejšia,<br />

povedala som si. Správne sa hovorí:<br />

„Neznalosť zákona neospravedlňuje!“–<br />

To platí aj o zákonoch stvorenia. Kým<br />

budeme skladať účty za naše myšlienky,<br />

slová a skutky, mali by sme sa<br />

snažiť poznať tieto zákony, rešpektovať<br />

ich a dbať na mnohé malé i väčšie<br />

upozornenia v zhone života. Potom,<br />

keď budeme dôverovať tomuto hlasu,<br />

ktorý nás životom vedie, prežijeme<br />

mnoho radosti. Naša jazda životom<br />

zostane dobrodružstvom – a keď sa<br />

pritrafí nejaká porucha alebo výpadok,<br />

poteší nás, keď nám niekto<br />

pomôže. Preto<br />

ešte raz všetkým:<br />

„Šťastnú cestu!“.<br />

Cornelia Peukertová<br />

peukertova@svetgralu.sk<br />

Šťastnú cestu!<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


SPOLOČNOSŤ<br />

Pozor, sprisahanie!<br />

Pristátie Američanov na Mesiaci zinscenoval<br />

Stanley Kubrick vo filmovom štúdiu,<br />

Hitler žije v gigantickej jaskyni pod<br />

Antarktídou, svet ovládajú zo zákulisia<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

ilumináti, sionisti, Rothschildovci a slobodomurári,<br />

AIDS pochádza z tajného<br />

laboratória americkej vlády, do kondenzačných<br />

stôp za lietadlami sú<br />

primiešavané tajomné substancie kvôli<br />

manipulácii s počasím a s ľuďmi, s UFO<br />

udržiavajú vlády tajné kontakty… a Elvis<br />

Presley a Bruce Lee dodnes žijú!


SPOLOČNOSŤ<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

a Werner Huemer<br />

ie, milí čitatelia, v tomto komentári<br />

nepôjde o paušálne<br />

N<br />

odmietnutie všetkých konšpiračných<br />

teórií. V súčasnosti nemožno<br />

pochybovať, že sa s ľuďmi a verejnou<br />

mienkou manipuluje v obrovskom<br />

meradle. Chceme však poukázať<br />

na veľmi rozšírené schémy<br />

myslenia a odkryť pochybné psychologické<br />

motívy, kvôli ktorým sú<br />

mnohí súčasníci ochotní považovať<br />

za možné aj tie najnemožnejšie pseudoteórie.<br />

Sklon veriť neuveriteľnému<br />

je totiž prekážkou pri skutočnom<br />

hľadaní pravdy.<br />

POČULI STE UŽ, ŽE…?<br />

Všetci poznáme tajuplné domnienky<br />

z myšlienkových paralelných<br />

svetov konšpirátorov, ktorí<br />

majú prístup k „senzačnej, ale utajovanej<br />

pravde“. Postulát moderných<br />

konšpiračných teórií možno<br />

vyjadriť jednou vetou: „Vidím niečo,<br />

čo ty nevidíš!“, „Viem niečo, čo ty<br />

nevieš… pretože mám informácie,<br />

ktoré okrem mňa (takmer) nikto<br />

nemá.“ Tvrdenie o vykopaní „pokladu<br />

pravdy“ vyvolávalo vždy rozruch<br />

a je to skvelý prostriedok, ako<br />

sa zviditeľniť. Nikdy nebolo ľahšie<br />

dostať sa k „tajným informáciám“,<br />

než v dnešnej dobe internetu, kde<br />

možno rýchlo nájsť „dôkazy“ na<br />

všetko, čo chce človek považovať za<br />

pravdivé. Ešte pred niekoľkými desaťročiami<br />

existovali v našej spoločnosti<br />

dva dôležité filtre, ktoré<br />

oddeľovali burinu od zŕn, nezmyselné<br />

omyly od cenných myšlienok:<br />

veda a žurnalistika. Každodennou<br />

úlohou seriózneho vedca je skúmanie<br />

prírody pomocou experimentov,<br />

overovanie platnosti teórií a šírenie<br />

len tých poznatkov, ktoré možno<br />

skutočne obhájiť. A pre seriózneho<br />

novinára je samozrejmé pátrať po<br />

informáciách v záujme svojich čitateľov,<br />

poslucháčov alebo divákov,<br />

osvetľovať ich pokiaľ možno zo<br />

všetkých strán a zverejňovať len to,<br />

čo obstojí aj pri kritickom pohľade<br />

zvonku. Pri surfovaní po rozbúrenom<br />

mori informácií na internete<br />

nám však tieto klasické filtre často<br />

chýbajú. Mnohým kriticky zmýšľajúcim<br />

ľuďom to vôbec neprekáža,<br />

pretože berú tieto informácie s rezervou<br />

– že zverejnené fakty sú<br />

beztak „prifarbené“ a veda a média<br />

podliehajú tlaku doby. Na tom je<br />

iste veľa pravdy. No háčik je v tom,<br />

že človek nie je vo väčšine prípadov<br />

schopný preskúmať pravdivosť tvrdení<br />

a teórií, s ktorými sa stretne.<br />

Chýbajú mu odborné znalosti, kontakty,<br />

čas, prehľad, finančné prostriedky<br />

a niekedy aj základné vedomosti<br />

o ľuďoch – jednoducho všetko,<br />

čo potrebuje na nájdenie pravdy. Aj<br />

napriek tomu – alebo práve preto –<br />

je v poslednom čase stále obľúbenejšie<br />

zostavovať z domnienok najrôznejšie<br />

pochybné teórie.<br />

… A VZNIKÁ<br />

NÁHRADNÉ<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Mnohých ľudí, ktorí veria populárnym<br />

konšpiračným teóriám, alebo<br />

ich ďalej šíria, uspokojuje už to, že<br />

majú trochu iný názor než priemerný<br />

občan, že „vedia viac“, že majú skvelú<br />

argumentáciu na kontroverzné diskusné<br />

večery. Lenže postoj takého<br />

človeka, ktorý považuje všetko za<br />

možné, prekáža pri hľadaní pravdy,<br />

pretože v skutočnosti nechce nič brať<br />

dostatočne vážne a ani skúmať veci<br />

do väčšej hĺbky. Získavanie poznatkov<br />

je totiž práca, vyžadujúca energiu:<br />

treba skúmať, zvažovať, overovať.<br />

Len tak uveriť podvratnej teórii sa dá<br />

pohodlne, bez akejkoľvek námahy.<br />

Prijatím konšpiračnej teórie a jej intenzívnou<br />

obhajobou v rozhovoroch<br />

s ostatnými ľuďmi sa človek ľahko<br />

stane vyznavačom náhradného náboženstva,<br />

ktorého dogmatika nestrpí<br />

žiadny odpor. V krajnom prípade<br />

sa môže taký človek dostať až<br />

do izolácie, akou sa vyznačujú psychotické<br />

osobnosti. Neochota vecne<br />

skúmať argumenty sa stáva bariérou<br />

voči všetkým vonkajším impulzom<br />

k vývoju.<br />

Prijatím konšpiračnej teórie a jej intenzívnou<br />

obhajobou v rozhovoroch s ostatnými ľuďmi<br />

sa z človeka ľahko stane vyznavač<br />

náhradného náboženstva<br />

Americký kazateľ John McTernan<br />

si je úplne istý tým, že prezident<br />

Obama nesie zodpovednosť za<br />

obrovské škody, spôsobené hurikánom<br />

„Sandy“. Ako dôvod uvádza<br />

jeho tolerantný postoj voči homosexuálom.<br />

„Pokiaľ nejaký národ legalizuje<br />

hriech […], čaká ho trest Boží.<br />

Boh tento národ nezničí hneď, ale<br />

dá mu najprv varovania.“ A takým<br />

varovaním je údajne „Sandy“. Prečo<br />

však hurikán prišiel práve teraz? Aj<br />

na to má kresťanský fundamentalista<br />

vysvetlenie. Na deň presne pred<br />

21 rokmi, v októbri 1991, došlo vraj<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


SPOLOČNOSŤ<br />

k poslednej veľkej búrke. „21 sa dá<br />

rozložiť na 3 krát 7. A 3 je mimoriadne<br />

číslo, súvisiace s Bohom.“ Na<br />

internete sledujú teórie Johna Mc-<br />

Ternana desaťtisíce ľudí…<br />

Je pre nás úplne normálne vytvárať<br />

si vlastné myšlienkové interpretácie<br />

skutočnosti. A pokiaľ sa nám udalosti<br />

z nejakého dôvodu nezdajú, alebo<br />

nechápeme súvislosti, sme často<br />

ochotní pripojiť sa k teórii, ktorá vysvetľuje<br />

zdanlivo všetko. A to najmä<br />

vtedy, ak je „vysvetlenie“ zrozumiteľné,<br />

a teda ponúka istú „vnútornú<br />

logiku“. Avšak to, že niečo má logiku,<br />

zďaleka ešte nedokazuje, že je<br />

to i pravda. Inak povedané, zo sto bodov<br />

kompletného celkového obrazu<br />

sme ich poznali možno len tri a pol.<br />

Ľudia dnes hľadajú úplne jednoduché<br />

„pravdy“ – je to reakcia na<br />

narastajúcu neistotu v komplexnom<br />

svete, ktorému celkom dobre nerozumieme.<br />

Preto sa usilujeme o čo<br />

najefektívnejšie spracovanie zvyšnej,<br />

nepochopenej časti. Porovnávame<br />

ju so súčasnými názormi a hodnoteniami,<br />

pokúšame sa vyhýbať rozporom<br />

a nejednoznačnostiam. A keď<br />

sme so svojou schopnosťou chápania<br />

alebo znalosťou súvislostí v koncoch,<br />

postavíme určité osoby alebo skupiny<br />

ľudí do šedej zóny.<br />

ZDRAVÝ<br />

SKEPTICISMUS?<br />

ZDANIE KLAME!<br />

Mimoriadny sklon prijímať konšpiračné<br />

teórie majú určité typy<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

osobností, napríklad ľudia so sklonom<br />

k rojčeniu a fanatizmu, ale<br />

i veľmi dôverčivé alebo naivné osoby.<br />

Naproti tomu skepsa – v rozumnej<br />

miere – je vždy výrazom zdravého<br />

Pokiaľ sa nám udalosti z nejakého dôvodu<br />

nezdajú, alebo nechápeme súvislosti, sme často<br />

ochotní pripojiť sa k teórii, ktorá vysvetľuje<br />

zdanlivo všetko<br />

usilovania o pravdu. Vyhranená<br />

konšpiračná viera má typické črty<br />

náboženského fanatizmu: zotrváva<br />

na jednom stanovisku, a odmieta<br />

všetko, v čo verí, osvedčiť v živote.<br />

Naše názory sa prostredníctvom našich<br />

sociálnych kontaktov overujú<br />

a korigujú, prirodzeným spôsobom<br />

formujú do nového poznania. Ak je<br />

táto vývojová cesta dogmatizmom<br />

uzavretá, človek uviazne v sieti vlastných<br />

myšlienok.<br />

„Jednoduché pravdy“, ktoré v obraze<br />

sveta podvratných teoretikov<br />

prevládajú, sú vítanou návnadou<br />

nielen pre ľudí ľahkoverných, ale<br />

často aj pre tých, ktorí radi prijímajú<br />

nové myšlienky a vydávajú sa novými<br />

cestami. Spirituálne alebo ezotericky<br />

zameraní ľudia majú často<br />

mimoriadny sklon zastávať teórie so<br />

zdanlivo prevratnými poznatkami.<br />

V mnohých oblastiach života síce<br />

cítime, že sa veci uberajú zlým smerom.<br />

No v prípade konšpiračných<br />

teórií toto cítenie nevedie k vnútornému<br />

oslobodeniu duchovnou cestou,<br />

ale poukazovaním na rôzne záhadné<br />

javy sa zbytočne vyčerpáva.<br />

Samo osebe určite nie je zlé zaoberať<br />

sa málo známymi alebo nepreskúmanými<br />

témami. Práve výskumy<br />

v sporných oblastiach môžu pomôcť<br />

prekonať staré vzorce myslenia. Ale<br />

podľa nášho názoru im netreba prikladať<br />

prehnaný význam, pretože<br />

odvádzajú pozornosť od dôležitých<br />

vecí v každodennom živote; takých,<br />

ktoré viditeľne a citeľne podnecujú<br />

náš osobný vývoj a zdokonaľovanie.<br />

Je iste pohodlnejšie nachádzať oporu<br />

v rámci skupiny rovnako zmýšľajúcich,<br />

než hľadať oporu sám v sebe.<br />

V čase elektronických sociálnych<br />

sietí nájdeme rovnako zmýšľajúcich<br />

veľmi rýchlo po celom svete – a aj tie<br />

najzmätenejšie teórie tak môžu „preskakovať<br />

ako blcha z jedného človeka<br />

na druhého“.<br />

NIE SME VŠAK<br />

SKUTOČNE<br />

MANIPULOVANÍ?<br />

Otázka, či nie sme skutočne manipulovaní<br />

vplyvnými politikmi a médiami,<br />

samozrejme zostáva. Naozaj<br />

neexistujú temné sprisahania?<br />

Príslovečná ľudská dychtivosť po<br />

peniazoch a moci, ktorá ide aj cez<br />

mŕtvoly? Samozrejme že existuje.<br />

Aj keď obraz sveta je vždy odrazom<br />

vnútorného sveta jednotlivcov.<br />

Dobrí ľudia veria skôr v dobro, než<br />

v upadajúci a konšpirátormi zmanipulovaný<br />

svet, no je príliš naivné<br />

nepočítať s lačnosťou po moci, aroganciou<br />

a ľudskou samoľúbosťou.<br />

Politici alebo hospodárske koncerny<br />

sa bezpochyby pokúšajú manipulovať<br />

médiami a verejnou mienkou,<br />

pričom sa neraz nezastavia ani pred<br />

kriminálnymi praktikami. Kto niekedy<br />

pracoval v redakcii niektorého<br />

média, vie, ako fungujú informačné<br />

toky, ktoré medzinárodné spravodajské<br />

agentúry sú seriózne a ktoré<br />

tendenčné, kde hľadať hodnoverné<br />

informácie a kde sa skrýva len jednostranná<br />

reklama, ktoré internetové<br />

komentáre možno brať vážne<br />

a ktoré sú cielene riadené organizáciami<br />

alebo záujmovými skupinami.<br />

Títo ľudia poznajú manipulačné


SPOLOČNOSŤ<br />

triky tlačových hovorcov a PR agentúr,<br />

ktoré sa dokážu pohrať s ľudskými<br />

slabosťami, nádejami a očakávaniami<br />

– ale ako novinári sú<br />

si vedomí aj svojich kompetencií.<br />

A je im jasné, že veľké sprisahanie<br />

v zákulisí, ktoré na povel tlačidla<br />

usmerní verejnú mienku, v tejto realite<br />

nemôže existovať. Iste, sú aj<br />

vedci, ktorí vlastnú prácu a svoje<br />

názory preceňujú, alebo si možno<br />

vôbec nevšimli, do akej dogmy sa<br />

sami uväznili. Alebo znalci, slúžiaci<br />

hospodárskym cieľom, vlády a tajné<br />

služby, ktoré postupujú bezohľadne<br />

proti iným krajinám, alebo cielene<br />

rozširujú nepravdivé informácie,<br />

aby si chránili svoje záujmy. Napriek<br />

tomu však – ako individuálne<br />

duchovné bytosti – nemáme žiadny<br />

dôvod, aby náš vlastný duševný stav<br />

závisel od takýchto udalostí. Skutočne<br />

nebezpečné „sprisahania“,<br />

ktoré by mal každý jednotlivec brať<br />

do úvahy, prebiehajú v iných úrovniach,<br />

vo svete, ktorého povahu<br />

„To, že nie si paranoidný,<br />

neznamená, že po tebe<br />

nejdú!“ Robert Anton Wilson<br />

(autor bestselleru „Ilumináti“)<br />

ľudia dnes zriedkavo berú vážne –<br />

a to je svet myšlienkových foriem 1 .<br />

Kto niekedy zažil, ako pôsobia<br />

myšlienkové sily mimo hraníc človeka,<br />

ako sa myšlienky zhlukujú do<br />

akýchsi neviditeľných zhromaždísk<br />

a môžu pôsobiť na veľké skupiny<br />

ľudí, ten bude zdravo pochybovať –<br />

o všetkých prúdoch v súčasnom<br />

dianí, ale i o vlastných myšlienkových<br />

schémach! Taký človek už vie,<br />

ako ľahko sa môže ktokoľvek stať<br />

obeťou masívnych myšlienkových<br />

impulzov a cudzích názorov. V súčasnosti<br />

k týmto prípadom patria<br />

konšpiračné teórie. Hľadanie temných<br />

mocností v najhlbšom zákulisí<br />

vonkajšieho sveta neslúži našej<br />

túžbe po slobode a poznaní. Tá<br />

môže uspieť iba v našom vnútornom<br />

svete. Pravda predsa nie je niekde<br />

„tam vonku…“<br />

Mehmet Yesilgöz a Werner Huemer<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

1) Abd-ru-shin: Myšlienkové formy.<br />

Vo svetle pravdy – Posolstvo Grálu. Vyd.<br />

Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1994<br />

Pri uvažovaní o téme konšpirácií je potrebné<br />

odlíšiť streštené výmysly typu<br />

„šedí mimozemšťania riadia svet“, čo sú<br />

skôr prípady pre dejiny psychiatrie, od<br />

seriózneho vyšetrovania zločinov, ako<br />

boli podľa niektorých autorov napr.<br />

atentáty na bratov Kennedyovcov v USA.<br />

Slovenským náprotivkom vyšetrovateľov<br />

politických vrážd je Jozef Banáš s románom<br />

„Zastavte Dubčeka“ 1 . Všeobecnejším<br />

problémom prerastania vplyvu<br />

finančných a lobistických skupín do<br />

politiky štátov a nadnárodných združení<br />

sa venuje dlhoročná práca mnohých<br />

uznávaných filozofov, ekonómov aj sociológov<br />

(pozri napr. knihu konzervatívneho<br />

intelektuála Davida C. Kortena: Keď<br />

nadnárodné korporácie vládnu svetu 2 ).<br />

Český sociológ, profesor Jan Keller dlhodobo<br />

kritizuje prežitý systém vzájomne<br />

sa napádajúcich a konkurujúcich si<br />

politických strán, ktoré sa často stávajú<br />

len podpornými agentúrami pre podnikateľské<br />

skupiny. Skutočnými problémami,<br />

ktoré sa dotýkajú bezprostredne<br />

každodenného života ľudí, je však zrejme<br />

predovšetkým presadzovanie úzko<br />

ohraničených podnikateľských záujmov<br />

bez ohľadu na dopady v sociálnej a ekologickej<br />

oblasti. Stačí spomenúť zámery<br />

na ťažbu uránu v rekreačnej oblasti<br />

Jahodná v blízkosti Košíc, alebo plánovanú<br />

ťažbu zlata ekologicky nebezpečnou<br />

technológiou v blízkosti Detvy.<br />

Je nepochybné, že väčšia občianska<br />

angažovanosť v týchto problémoch by<br />

priniesla oveľa viac úžitku, ako diskusie<br />

o konšpiračných teóriách strácajúce sa<br />

v nekonečne. Z duchovného hľadiska<br />

sa človek témami, ktoré sú nad jeho sily<br />

a schopnosti chápania, iba bezúčelne<br />

vyčerpáva. Stráca tým pevnú pôdu pod<br />

nohami a môže sa stať dokonca ľahkou<br />

korisťou nevábnych myšlienkových foriem,<br />

ktoré sám priťahuje.<br />

1) Jozef Banáš: Zastavte Dubčeka, Bratislava:<br />

Vydavateľstvo: Ikar, 2009<br />

2) Keď korporácie vládnu svetu,<br />

Košice: Paradigma.sk, 2003<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


ZDRAVIE<br />

Chuťový dizajn<br />

ČO SPÔSOBUJÚ<br />

EMULGÁTORY<br />

Jedna veľká potravinárska firma nechala<br />

urobiť prieskum obľúbenosti<br />

určitých chutí. Ak sú totiž chuťové<br />

tendencie spotrebiteľov známe, je<br />

možné podľa želania „vyčarovať“<br />

zodpovedajúce potraviny. K čarovným<br />

trikom dizajnérov patrí využitie<br />

emulgátorov, pretože sú schopné<br />

na seba pevne viazať látky, ktoré by<br />

sa v prírode za normálnych okolností<br />

odpudzovali. Keby spotrebitelia<br />

vedeli, prečo je klobáska taká<br />

chrumkavá, omáčka pripomína babičkinu<br />

kuchyňu, prečo čokoláda<br />

chutí smotanovo-krémovo a jogurt<br />

sa v ústach rozplýva „ovocne<br />

ľahko“, a keby tušili, prečo maslový<br />

krém v torte chutí celkom ako skutočné<br />

maslo, často by nevychádzali<br />

z údivu, no asi ani z pobúrenia.<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Éčka v potravinách<br />

ZBYSTRIME<br />

POZORNOSŤ, KEĎ…<br />

Emulgátory sú pri priemyselnej výrobe<br />

potravín nevyhnutné. Rozsah<br />

ich využitia je mnohotvárny. Uvádzame<br />

preto niektoré, ktorých nadmerná<br />

konzumácia sa neodporúča.<br />

E 432–436 polysorbát 20/80/<br />

40/60/65 (polyoxyethylensorbitany)<br />

Tieto prídavné látky zvyšujú príjem<br />

škodlivín rozpustných v tukoch<br />

a narúšajú trávenie mnohých ďalších<br />

látok.<br />

E 450–452 di-, tri- a polyfosfáty<br />

Tieto látky môžu vo vysokých koncentráciách<br />

brániť vstrebávaniu vápnika,<br />

horčíka a železa. Okrem toho<br />

nadmerný príjem fosfátov vedie k atrofii<br />

kostí a kalcinózam.<br />

E 476 polyglycerin-polyricinoleát<br />

(polyglycerolpolyricinoleát)<br />

Použitie tohto umelého regulátora<br />

je povolené pri výrobe nízkotučných<br />

nátierok a šalátových dressingov,<br />

čokolády a cukroviniek. Prípustnú<br />

dennú dávku však môžu rýchlo<br />

prekročiť hlavne deti (už konzumáciou<br />

jednej tabuľky čokolády). Ako<br />

ukázali pokusy na zvieratách, pri<br />

konzumácii vysokých dávok dochádzalo<br />

k zväčšeniu obličiek a pečene.<br />

E 491–495 sorbitanmonostearát,<br />

-tristearát, -monolaurát, -monooleát,<br />

-monopalmitát<br />

Tu ide o emulgátory, odpeňovače,<br />

ovplyvňovače tukových kryštálov.<br />

Vyrábajú sa z geneticky modifikovanej<br />

sóje a kukurice, no môžu<br />

byť aj živočíšneho pôvodu. Pri hojnej<br />

konzumácii sladkostí, dezertov<br />

a pečiva s prímesou E 491 sa ich maximálna<br />

prípustná dávka prekročí<br />

veľmi ľahko.<br />

Našťastie existujú aj emulgátory,<br />

ktoré možno bez námietok používať.<br />

Napríklad E 322 – lecitín – prirodzená<br />

látka, ktorá sa nachádza<br />

v každej bunke ľudského organizmu<br />

a ktorej použitie je povolené aj v bioproduktoch<br />

a dojčenskej výžive. Vyrába<br />

sa zo sójového, slnečnicového<br />

alebo repkového oleja.<br />

VŠESTRANNÉ<br />

MOŽNOSTI<br />

Výrobcovia vytvárajú vďaka emulgátorom<br />

tie najfantastickejšie kompozície.<br />

Zmrzlina zachováva svoj tvar<br />

a netopí sa tak rýchlo, pečivo kysne<br />

rýchlejšie, dezerty sú nádherne krémové<br />

a kypré. Pokiaľ však vezmeme<br />

do úvahy, aký dopad na naše zdravie<br />

má práve táto zmyslová atraktívnosť,<br />

ľahšie si uvedomíme, že toto klamlivé<br />

zdanie sa nie vždy oplatí…<br />

Hildegard Willms-Beyárd<br />

beyard@svetgralu.sk


TV<br />

Svet Grálu<br />

Multimediálny priestor<br />

k časopisu<br />

Kolekcia 4 DVD<br />

11,20<br />

eur<br />

2+2 zadarmo!<br />

Cena za 1 kus: 5,60 eur<br />

Výrazné zníženie ceny pri nákupe<br />

celej edície<br />

Táto akciová ponuka DVD obsahuje:<br />

• DVD Smrť a druhý breh • DVD Strach a depresia<br />

• DVD Umrieť dôstojne • DVD Osud a reinkarnácia<br />

!<br />

Martin Ernst: Hľadanie stôp<br />

Zážitky a poznania v zrkadle<br />

všedného dňa<br />

z obsahu:<br />

Existuje „duša“? | Jesť zo „stromu<br />

poznania“ | Popolcová streda 2000<br />

| Milosť pred právom? | Noemova<br />

archa | Úsporný balíček | Nostalgia<br />

za východom | Bázeň | Ora et labora<br />

| Poslaný do púšte | Pokus zaistiť<br />

stopy | V znamení Jonáša | Dvanásť<br />

dobrých slov | Ver si! | ... ten nech<br />

prvý hodí kameňom! | „Stane sa ti<br />

to, čomu veríš!“ | Záblesky pravdy<br />

v Goetheho „Faustovi“ | K životnej<br />

radosti správnym dýchaním | Oko za<br />

oko, zub za zub? | Byť nákovou alebo<br />

kladivom | Ako som našiel svetlý most.<br />

EDÍCIA SVET GR ÁLU<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Objednávky a informácie: www.svetgralu.sk<br />

Naša cena: 6,70 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 6,30 €<br />

Knihy a DVD si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


Homeopatia<br />

v záhrade<br />

Anna Štefková<br />

Keď je možné liečiť a vyliečiť ľudí a zvieratá,<br />

zdá sa logické, že rovnaký princíp<br />

môže fungovať aj pri rastlinách, ktoré<br />

sú neoddeliteľnou súčasťou nášho sveta.<br />

Záhrada je zdrojom radosti mnohých<br />

ľudí a tesné spolužitie s prírodou obohatí<br />

mladú i staršiu generáciu. Keď niektorá<br />

rastlina ochorie, nie je potrebné<br />

siahať hneď po ťažkom kalibre a striekať<br />

jedovatými postrekmi. Homeopatickým<br />

ošetrovaím rastlín používanie bežných<br />

chemických postrekov minimalizujeme<br />

a často i úplne nahradíme. A keď nič iné,<br />

šetríme tým naše životné prostredie<br />

i rodinný ropočet. Samozrejme nepôjde<br />

všetko bez problémov, ale i neúspechy<br />

sú cenné, pretože nás posúvajú ďalej.<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

o urobí človek znalý homeopatie,<br />

Č keď si zlomí nohu? Teda okrem<br />

toho, že si ju nechá dať do sadry? Začne<br />

užívať granulky Arniky, ktorá je<br />

hlavným homeopatickým prostriedkom<br />

po náraze, úraze alebo páde.<br />

Čo urobí človek síce znalý homeopatie,<br />

ale neskúsený v záhradníčení,<br />

keď si prinesie z obchodu nádherný<br />

exemplár rozkvitajúcej ostrôžky a pri<br />

sadení do záhonu mu kvetináč vykĺzne<br />

z ruky, dlhý kvetný stvol sa<br />

zlomí a visí len na niekoľkých vláknach?<br />

Podľa hesla „podobné sa lieči<br />

podobným“ rozpustí pár granúl Arniky<br />

v pohári vody, roztok nariedi<br />

do kanvy, premieša drevenou paličkou<br />

a rastlinu týmto roztokom zaleje<br />

a poleje. Druhý deň stála ostrôžka


ZÁHRADA<br />

vzpriamene a kvitla ešte týždne.<br />

Šťastná náhoda?<br />

Počas búrky odlomil vietor v jednej<br />

záhrade korunku stromkovej ríbezle.<br />

Ležala päť metrov od kmienka.<br />

Opäť prišla k slovu Arnika. Roztokom<br />

sa poliala rana, korunka sa nasadila<br />

na kmienok a zabandážovala<br />

lykom. Roztokom arniky sa rastlina<br />

aj postriekala a zaliala pôda okolo<br />

nej. Do roka rana zrástla a stromček<br />

plodí ďalej. Zázrak?<br />

Arnika však nie je jediným homeopatickým<br />

prostriedkom, ktorý<br />

nachádza použitie v liečbe rastlín.<br />

Jednu veľkú čerešňu, i ďalšie<br />

čerešne v susedstve, napadla agresívna<br />

huba monilióza. Pršalo celé<br />

týždne a bolo chladno, takže huba<br />

mala ľahkú prácu. Po ošetrení Thujou<br />

– jedným z jej symptómov je „pri<br />

vlhkom a sychravom počasí sa mi nedarí<br />

dobre“ – zálievkou a postrekom<br />

opakovanými po týždni sa strom zotavil.<br />

Uschnuté listy síce opadali, ale<br />

čoskoro vyrazili nové a strom sa zase,<br />

ako jediný v okolí, zazelenal.<br />

Na ľudské vši sa s veľmi dobrým<br />

výsledkom používa v homeopatii<br />

Psorinum vo vysokej potencii. Jeden<br />

veľký ker kvitnúcej lantany bol tak<br />

silne napadnutý sviluškou, že keď<br />

bežné postreky nezabrali, i starý<br />

záhradník odporučil ker vyrúbať<br />

a spáliť ho, aby sa nákaza nerozšírila<br />

na ostatné rastliny. Najprv však<br />

ešte Psorinum – áno; a rastlina rastie,<br />

prospieva a kvitne bez svilušek.<br />

V príkladoch úspešného využitia<br />

homeopatických prostriedkov v starostlivosti<br />

o rastliny by sme mohli<br />

pokračovať, treba však priznať, že<br />

napriek často neprehliadnuteľným<br />

výsledkom je ochrana a ošetrenie<br />

rastlín klasickými homeopatickými<br />

prostriedkami skôr okrajovou záležitosťou.<br />

Niektorí odvážlivci skúšali<br />

to i ono, ale k naozajstnému<br />

prelomu v ochrane rastlín zatiaľ<br />

nedošlo. V zahraničí to boli predovšetkým<br />

jednotliví vinári, ktorí už<br />

mali dosť večného postrekovania<br />

svojich viníc jedovatými preparátmi<br />

a obracali sa preto homeopatickým<br />

smerom. V južnom Tirolsku sú napríklad<br />

vinárstva, kde sa pracuje len<br />

s klasickými homeopatickými prostriedkami<br />

a výluhmi rastlín, a vína,<br />

ktoré tam produkujú, sú špičkovej<br />

kvality a pravda, aj za špičkové ceny.<br />

Samozrejme, občas sa stane, že i títo<br />

vinári majú výpadok v úrode hrozna<br />

pre ochorenie vínnej révy, ale to sa<br />

stáva i pri použití bežných pesticídov.<br />

Pri ošetrovaní rastlín homeopatikami<br />

musíme rovnako ako pri liečbe<br />

človeka zistiť možné príčiny ochorení –<br />

chlad, teplo, vlhko či dlhodobý dážď,<br />

sucho, napadnutie hubami, hmyzom<br />

atď., aby sme mohli určiť vhodný homeopatický<br />

prostriedok na ošetrenie<br />

chorej či neprospievajúcej rastliny.<br />

Často však príčinu nepoznáme<br />

a ani nezistíme. Potom je potrebné<br />

symptómy choroby „interpretovať“<br />

alebo „pretlmočiť“. Možno ide o často<br />

sa vyskytujúcu typickú chorobu, o zlé<br />

stanovisko, nedostatočný prísun živín<br />

alebo zlú starostlivosť o rastliny.<br />

Alebo aj o kombináciu niekoľkých príčin.<br />

So znalosťou homeopatie a pozorovaním<br />

rastlín možno vybrať najúčinnejší<br />

prostriedok.<br />

Po ošetrení rastlín určeným homeopatikom<br />

treba sledovať ďalší vývoj. Ak<br />

bolo homeopatikum zvolené správne,<br />

dôjde rýchlo k zlepšeniu stavu. Keď<br />

nie, musíme hľadať ďalej. Niekedy je<br />

ošetrenie nutné po niekoľkých dňoch<br />

opakovať. Rozhodne sa človek nesmie<br />

nechať odradiť, keď niečo neprebieha<br />

podľa jeho predstáv. Porekadlo, že<br />

nikto učený z neba nespadol, platí<br />

i tu a trpezlivosť sa vyplatí. Nejde<br />

hneď všetko podľa ľudských prianí,<br />

ani pri ošetrovaní rastlín.<br />

Homeopatické prostriedky možno<br />

nasadiť i preventívne. Keď napríklad<br />

hrozí ochorenie hubovými chorobami,<br />

pretože im počasie nahráva –<br />

je vlhko, dusno a horúco, je dobré<br />

vykonať postrek alebo zálievku raz<br />

až dvakrát. Pri viditeľných príznakoch<br />

ochorení sa odporúča striekať<br />

alebo zalievať spočiatku každé dva až<br />

tri dni, potom sa intervaly predlžujú.<br />

Homeopatiká nie sú púhou ekologickou<br />

náhradou bežných, často až<br />

jedovatých prostriedkov na ochranu<br />

rastlín. Pomáhajú aj tam, kde v dostupnom<br />

sortimente hnojív a postrekov<br />

nemáme ekvivalent, ktorý<br />

by rastlinám pomohol prekonať stres<br />

daný extrémnym počasím, ako sú<br />

nočné mrazíky na jar, prudké slnko,<br />

ktoré spáli mladé listy balkónových<br />

kvetín, rastlinky poškodené krupobitím,<br />

alebo „len“ povzbudenie<br />

stromov a kríkov po reze či po presadení,<br />

atď. Postrek kvitnúcich ovocných<br />

stromov vhodným homeopatikom<br />

môže dokonca pomôcť ozdraviť<br />

i včely priotrávené pri zbieraní peľu<br />

na kvetoch ošetrených síce bežnými,<br />

no pre ne jedovatými postrekmi.<br />

Čo povedať na záver? U nás je obľúbeným<br />

homeopatikom Thuja. Pomohla<br />

nám pri monilióze mandľovníka<br />

trojlaločného, puklici na<br />

orchideách i preventívne proti hrdzi<br />

na paradajkách. Chceli sme ju vyskúšať<br />

i proti slimákom, pretože sme nemali<br />

k dispozícii odporúčaný Helix<br />

tosta, ale akurát<br />

tento rok u nás<br />

v záhrade slimáky<br />

neboli.<br />

Literatúra:<br />

Anna Štefková<br />

stefkova@svetgralu.cz<br />

1 Christiane Maute: Homöopathie<br />

für Pflanzen, Narayana Verlag, D-79400<br />

Kandern<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


ZDRAVIE<br />

Život so STRACHOM (1)<br />

Od strachu k panike<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

Strach k ľudskému životu patrí. Je<br />

prospešný, pretože nás varuje pred nebezpečnými<br />

situáciami. Vďaka nemu<br />

naši predkovia prežili – je teda úplne<br />

normálne báť sa!<br />

Všetci strach poznáme z detstva. Takisto<br />

v dospelosti je normálnym sprievodným<br />

javom určitých situácií či fáz života.<br />

Kto nemal niekedy nočné mory? Strach<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

a starosti občas prevládajú, inokedy<br />

zase ustúpia do úzadia a sotva sa nás<br />

dotýkajú.<br />

Niekedy však strach začína riadiť a obmedzovať<br />

náš život, začíname sa báť<br />

bez zjavných príčin, až sa začneme vyhýbať<br />

niektorým situáciám alebo celým<br />

oblastiam života, prípadne ustupovať<br />

pred bežnými výzvami sociálneho života.<br />

Vtedy strach prestáva byť varujúcim elementom<br />

a vypovedá o narušení duševnej<br />

rovnováhy.<br />

Takéto poruchy strachu, ako ich nazýva<br />

psychológia, patria k najrozšírenejším<br />

psychickým ochoreniam dnešnej doby.<br />

Novou sériou článkov v našom časopise<br />

budeme objasňovať príčiny strachu,<br />

a ukazovať aj cestu, ako ich prekonať.


ZDRAVIE<br />

horobami pochádzajúcimi zo<br />

C strachu trpí stále viac ľudí. Približne<br />

štvrtina ľudí aspoň raz za život<br />

potrebuje lekárske ošetrenie kvôli<br />

psychickému problému. Vysoký podiel<br />

pritom tvoria práve ochorenia<br />

zo strachu. V odborných kruhoch<br />

sa odhaduje, že ním trpí minimálne<br />

10 – 15 percent občanov. Pesimistické<br />

čísla môžu byť azda ešte aj vyššie. To<br />

preto, že mnoho ľudí sa roky lieči<br />

na nejasné telesné symptómy ako sú<br />

migréna, kožné problémy, ťažkosti so<br />

srdcom, žalúdkom, stuhnutosť šije,<br />

nervozita či chronická únava, netušiac,<br />

že skutočné dôvody sú psychické<br />

– teda strach.<br />

Aj väčšina depresií je spojená s prílišným<br />

strachom. Strachom dospelých,<br />

predovšetkým svojich rodičov,<br />

trpia aj deti. Zdá sa, že nahromadenie<br />

chorôb zo strachu je typickým<br />

problémom dnešnej spoločnosti.<br />

Strach a obavy tu boli aj skôr, len<br />

pravdepodobne nie v takom meradle<br />

a individuálnom prejave.<br />

„ŽIVOT BEZ STRACHU<br />

JE BANÁLNY“<br />

Už Biblia sa zmieňuje o skúsenostiach<br />

so strachom: „…a oni sa veľmi<br />

báli!“ – tak je popísaná v Lukášovom<br />

evanjeliu reakcia pastierov na zjavenie<br />

anjela, na úchvatnú udalosť, ktorá<br />

bola pre ľudí nepochopiteľná. A anjel<br />

začal svoje zvestovanie slovami: „Nebojte<br />

sa!“ Bez týchto upokojujúcich<br />

slov by pastieri neboli schopní toto<br />

radostné zvestovanie prijať.<br />

Takisto ostatné udalosti popísané<br />

v Biblii rozprávajú o strachu a bázni.<br />

Zdá sa, že i apoštol Peter sa občas potácal<br />

medzi odvahou a smrteľnou úzkosťou.<br />

Podľa biblického rozprávania<br />

mu obdiv k obľúbenému Majstrovi<br />

dovolil prejsť cez vodu, no len čo túto<br />

neuveriteľnú vec urobil, prepadla ho<br />

hrôza zo smrti a takmer sa vo vlnách<br />

utopil. Krátko pred Ježišovou smrťou<br />

na kríži podľahol strachu ešte<br />

raz a trikrát svojho Majstra zaprel.<br />

Bolo to dianie počas svätodušných<br />

sviatkov, ktoré Petrovi dodalo silu<br />

a odvahu? Každopádne sa neskôr<br />

stretávame s Petrom ako s vyzretým<br />

a odhodlaným mužom.<br />

Strach bol aj témou rozličných<br />

smerov v umení. Jedným z najpôsobivejších<br />

príkladov v maliarstve je<br />

obraz Výkrik od nórskeho expresionistu<br />

Edwarda Muncha. Literatúra<br />

rozpráva o rôznych formách strachu:<br />

o ochromení strachom, boji so strachom,<br />

o výhovorkách, klamstvách<br />

a dramatickom konaní pri veľkom<br />

strachu. No aj o raste a zosilnení pri<br />

strachu, napríklad v niektorých novelách<br />

od Gertrud von le Fort.<br />

Strach je emócia, ktorá k ľudstvu<br />

akosi patrí. Dánsky filozof Soren<br />

Kierkegaard ako prvý v roku 1844<br />

popísal strach ako životnú tému. „Život<br />

v strachu môže byť strašný, ale<br />

život bez strachu je banálny,“ píše.<br />

Zdá sa, že ľuďom, ktorí sa označujú<br />

ako ľudia bez strachu, skutočne<br />

niečo chýba, ako výstižne hovorí rozprávka<br />

bratov Grimmovcov „O človeku,<br />

ktorý šiel, aby sa naučil báť“.<br />

V nej sa mladý muž vybral do sveta,<br />

keď si uvedomil, že mu niečo chýba –<br />

prastarý pocit, ktorý má v ľudskom<br />

živote veľký význam, strach. Ten nabáda<br />

k bdelosti a opatrnosti. Upozorňuje<br />

nás zároveň aj na hodnotu<br />

niektorých vecí. Preto máme strach<br />

o niečo, čo pre nás veľa znamená a čo<br />

by sme neradi stratili. Strach je teda<br />

v ľudskom živote prirodzený.<br />

SKRYTÝ STRACH<br />

Strach sa však môže skrývať za isté<br />

spôsoby správania, ktoré sa spočiatku<br />

za strach nepovažujú, no<br />

môžu naznačovať skryté obavy. Ako<br />

napríklad sklon k nadmernému nakupovaniu,<br />

hromadenie zásob či oblečenia,<br />

zbytočné šetrenie a zbieranie<br />

starého haraburdia s neochotou čokoľvek<br />

zlikvidovať. Potreba byť pripravený<br />

„pre každý prípad“ a hlavne<br />

nikdy nezažiť nedostatok a núdzu,<br />

pramení koniec-koncov tiež z hlbokého<br />

strachu.<br />

I v sociálnom živote a vo vzťahoch<br />

môže hrať strach hlavnú rolu. Neschopnosť<br />

byť sám hovorí o pocite<br />

uloženom hlboko v duši, v psychológii<br />

nazývanom strach z odlúčenia.<br />

Práve tak nespôsobilosť nadviazať<br />

dlhotrvajúci, hlboký vzťah ukazuje<br />

na podvedomý strach – strach zo<br />

spojenia.<br />

Aj určité stravovacie návyky môžu<br />

prameniť zo strachu. Obavy z priberania<br />

či obezity a s tým spojeného zneuznania<br />

núti celé generácie mladých<br />

ľudí hladovať. Strach z ochorení môže<br />

zase viesť k jednostrannej strave.<br />

Precitlivení ľudia sa obávajú cudzích<br />

vplyvov zo strachu, že sa vytratí<br />

ich osobnosť, a tak sa vyhýbajú<br />

spoločnosti.<br />

Na týchto príkladoch vidíme, že<br />

obavy, ktoré sa tak často vyskytujú,<br />

popisujú nielen individuálne životné<br />

príbehy, ale odzrkadľujú aj spoločenské<br />

predstavy a normy danej doby.<br />

PORUCHA STRACHU<br />

Strach matky z nebezpečných kúskov<br />

jej dieťaťa či obavy o pracovné<br />

miesto v neistých časoch sú adekvátne<br />

– teda normálne reakcie, ktoré<br />

vyvolávajú nevyhnutnú ostražitosť<br />

a opatrnosť.<br />

Filozof Soren Kierkegaard definoval<br />

strach ako „určitú cudziu moc, ktorej<br />

môže človek podľahnúť“. Popisuje<br />

ho ako istý druh obavy, ktorá človeka<br />

zaťažuje tak silno, že sa „v nej môže<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


ZDRAVIE<br />

utopiť“. Takéto vystupňovanie strachu<br />

už nie je prirodzeným varovným<br />

signálom.<br />

Ak teda strach človeka zaťažuje ako<br />

„nejaká cudzia moc“ a nedá sa vysvetliť<br />

ako prirodzený dôsledok nebezpečných<br />

udalostí, dotyční ho prežívajú<br />

nielen ako obmedzujúci, ale aj<br />

ako zahanbujúci.<br />

Nadmerný strach znižuje duševný<br />

obzor, kvalitu života a narúša prirodzenú<br />

radosť zo života. „Normálne<br />

kvantum strachu“ naopak poskytuje<br />

stále ešte dostatočný priestor na<br />

statočnosť, úprimnosť, záujmy, vnútorný<br />

pokoj, samostatnosť, radosť<br />

z učenia, prežívanie prítomnosti, dôveru<br />

v budúcnosť a mnoho ďalšieho.<br />

Poruchy strachu, čiže nadmerné<br />

obavy, sa líšia podľa povahy a životných<br />

príbehov. Vyžadujú preto individuálne<br />

posúdenie. No jestvujú<br />

také druhy strachu, ktoré sa u mnohých<br />

ľudí prejavujú podobným spôsobom.<br />

V psychológii sú označované<br />

ako ataky, fóbie, posttraumatická porucha<br />

a všeobecná porucha strachu.<br />

ATAK PANIKY – NÁHLY<br />

PANICKÝ STRACH<br />

Panický strach prepadá človeka zdanlivo<br />

bez dôvodu. Náhle, akoby sčista-<br />

-jasna sa začne ozývať tlkot srdca,<br />

ktorý silnie až k búšeniu a vyvolá<br />

symptómy podobné srdcovému infarktu<br />

ako sú úzkosť, dýchacie ťažkosti,<br />

pocit dusenia, triašku, náhle<br />

potenie. Taký záchvat trvá väčšinou<br />

len pár minút. Čovek však pri ňom<br />

prežije obrovské premknutie strachom.<br />

Postihnutí sa cítia v smrteľnom<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Zaujímavý je aj fakt, že k útokom paniky<br />

vo väčšine prípadov nedochádza vo voľnej<br />

prírode, ale v spoločnosti<br />

nebezpečenstve a majú pocit, že sa<br />

im roztrhne hlava alebo srdce. Po odznení<br />

tejto prudkej vlny strachu zostáva<br />

človek zoslabnutý, omámený,<br />

často ešte hodiny úplne mimo.<br />

Atak paniky je zvlášť znepokojujúci,<br />

pretože je nečakaný a prepadá<br />

človeka pri nakupovaní, v škole, cez<br />

prestávku, v šatni divadla, na trhovisku.<br />

Príčiny presne nepoznajú ani<br />

odborníci. V jednotlivých prípadoch<br />

môže stáť v pozadí otrasný zážitok<br />

ako je smrť niekoho blízkeho, alebo<br />

aj napr. konzumácia marihuany či<br />

iná podobná skúsenosť. Mnohí postihnutí<br />

popisujú tento zážitok ako<br />

nezachytiteľný útok, čo nasvedčuje<br />

tomu, že ide o fyzickú reakciu na nejaký<br />

skrytý jemnohmotný proces. Zaujímavý<br />

na tejto skutočnosti je aj fakt,<br />

že k útokom paniky vo väčšine prípadov<br />

nedochádza vo voľnej prírode, ale<br />

v spoločnosti.<br />

Skúsenosť s atakom paniky môže<br />

zanechať trvalé stopy hlbokej neistoty.<br />

Chronická obava pred budúcim<br />

záchvatom sa zväčšuje a vzniká začarovaný<br />

kruh. Nie nadarmo sa hovorí<br />

o ataku paniky ako o strachu pred<br />

strachom.<br />

PREKONANIE<br />

PANICKÉHO STRACHU<br />

Prvé krôčiky liečby začínajú prelomením<br />

začarovaného kruhu strachu.<br />

Detailné znalosti o tom, čo sa s telom<br />

počas ataku deje, pomáhajú postihnutým,<br />

aby pri fyzickej reakcii vedeli,<br />

že im nehrozí žiadne smrteľné<br />

nebezpečenstvo, i keď ho tak silne<br />

a nepríjemne pociťujú. Tým môžu<br />

v myšlienkach celý stav prehodnotiť,<br />

čo prinesie prvú úľavu aj na psychickej<br />

úrovni.<br />

Ďalším krokom je nájsť už pri prvých<br />

známkach ataku miesto na sedenie.<br />

A potom už len priebeh záchvatu<br />

pozorovať: okamžité chvenie po celom<br />

tele, no po niekoľkých minútach nasleduje<br />

uvoľnenie a atak postupne odznieva.<br />

Pritom platí, že treba zhlboka<br />

dýchať, napiť sa vody a vnímať vlastnú<br />

silu, ktorá túto situáciu prekoná. Brať<br />

to ako nepríjemný zážitok, ktorý sa dá<br />

vydržať. Nič viac, nič menej.<br />

Jednej mladej pacientke sa táto<br />

predstava tak zapáčila, že s netrpezlivosťou<br />

očakávala ďalší záchvat, aby<br />

mohla vyskúšať odporúčaný postup,<br />

ale… žiadny ďalší záchvat sa už nedostavil!<br />

Iní ľudia si museli tento postup<br />

ešte prispôsobiť individuálnemu stavu,<br />

aby boli úspešní.<br />

SILA MYŠLIENOK:<br />

PRÍZRAKY STRACHU<br />

Mnohé psychologické štúdie poukazujú<br />

na to, že myšlienky na strach<br />

a úzkostné očakávanie priťahujú ďalšie<br />

záchvaty strachu. No ich výskyt<br />

okamžite poklesne, akonáhle sa prestanú<br />

spájať s predstavou katastrofy,<br />

úmrtia alebo inými ťaživými myšlienkami.<br />

Takéto emocionálne predstavy<br />

tvoria v neviditeľnej, jemnohmotnej<br />

oblasti živé obrazy, nazývané fantómy.<br />

Tieto fantómy sú so svojimi tvorcami<br />

spojené neviditeľnými vláknami.<br />

Každý takýto ustráchaný človek sa tak<br />

nepriamo spája s masou ďalších bojazlivých<br />

a úzkostných ľudí, ich strach<br />

dostáva od nich nový príliv, ktorý jeho<br />

vlastný strach a úzkosť ešte zväčší.<br />

Naopak statočnosť, odvaha takéto<br />

fantómy prirodzeným spôsobom<br />

spoľahlivo odpudia. Preto je nebojácny<br />

človek, ako je nakoniec dobre<br />

známe, vždy vo výhode. Strach je


ZDRAVIE<br />

teda priťahovaný a posilnený myšlienkami<br />

naň. Neviditeľný svet myšlienok<br />

podlieha zákonu príťažlivosti<br />

rovnorodého: rovnaké myšlienky sa<br />

priťahujú, nerovnaké sa odpudzujú.<br />

Pozrime sa na bežný prípad: človek<br />

vo voľnom čase sleduje v útulnej domácnosti<br />

nejaký strašidelný film. Pri<br />

sledovaní v jeho myšlienkach vznikajú<br />

hrozné obrazy, ktoré sa neskôr vyvinú<br />

k vlastnému životu. A náhle začuje<br />

v dome neobvyklý šramot. Jeho strach<br />

sa zväčšuje… dokiaľ sa nepresvedčí,<br />

že je v bezpečí, že v dome nikto nie<br />

je, že sa práve stal obeťou vlastných<br />

myšlienok!<br />

OBKLOPME SA<br />

PRÍJEMNÝMI<br />

MYŠLIENKAMI<br />

Pri prekonávaní všetkých foriem<br />

nadmerného strachu, predovšetkým<br />

ataku paniky, hlavnou úlohou je pochopiť,<br />

akú silu máme vo vlastných<br />

myšlienkach – a použiť ju. Je nutné<br />

uvedomiť si svoju vnútornú, väčšinou<br />

nevedomú mienku o vlastnej<br />

osobe, pretvoriť ju a nanovo formulovať.<br />

Pri každom boji so strachom pamätajme<br />

na ochromujúce účinky<br />

negatívnych predstáv, napr.: „som<br />

bezvládny a slabý“, „teraz umriem“,<br />

alebo len bezmocné „proti tomu nemôžem<br />

nič urobiť“. Toto oslabovanie<br />

treba nahradiť novým, ozdravujúcim<br />

presvedčením. Môžem si napríklad<br />

povedať: „to zvládnem“ alebo „som<br />

spokojný a šťastný“ alebo „môžem<br />

sa spoľahnúť na dobré sily“.<br />

Pre väčšinu postihnutých je veľmi<br />

pôsobivé, dokonca až napínavé prežívať,<br />

ako na strach pôsobí vedomie<br />

vlastného sveta myšlienok – ako<br />

tento svet môžu utvárať, riadiť a starať<br />

sa o neho. Pritom ide o poznanie,<br />

že sme to my sami, kto priťahuje<br />

alebo odpudzuje určité myšlienkové<br />

formy, otvára dvere myšlienkam plným<br />

strachu. A že ich takisto my<br />

sami musíme zavrieť.<br />

Napokon zdolanie atakov paniky<br />

je dobrým príkladom toho, že nie<br />

sme bez ochrany ani proti jemnohmotným<br />

vplyvom. Že silnými, konštruktívnymi<br />

myšlienkami a optimistickým<br />

postojom si sami môžeme<br />

vybudovať účinnú ochranu.<br />

Témou ďalšieho čísla je: Iracionálny<br />

strach –„fóbie“<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

stalder@svetgralu.sk<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


Láska a strach<br />

Artur Zatloukal<br />

ilujem psov. Som do nich zamilovaný,<br />

so zatajeným dy-<br />

M<br />

chom sledujem ich pohyby, správanie,<br />

krásu. Dokážu ma zastaviť uprostred<br />

zhonu, zabudnem pri tom na pochabé<br />

starosti mestského človeka<br />

uprostred bláznivého zhonu mestských<br />

starostí. Stojím a pozerám na<br />

nich nehybne, aby som ich nerušil<br />

pri obradoch – zbytočná obava, sú<br />

do nich tak zabratí, že im ľudský červ<br />

nestojí za pohľad, povedal by som „za<br />

zavetrenie čumákom“.<br />

Srdce mi kypí pri pohľade na<br />

funiaceho a slintajúceho boxera,<br />

dobromyseľného tvora, nechávajúceho<br />

sa od detí ťahať za uši a hrýzť<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

do laby (ako deti sme nášho psa<br />

hrýzli do laby), a pritom schopného<br />

jedným rafnutím vykĺbiť útočníkovi<br />

rameno. Pučím sa od smiechu pri<br />

pohľade na afgánskeho chrta, klusajúceho<br />

graciózne a blazeovane po<br />

chodníku. Žasnem nad číhavo sklonenou<br />

hlavou border kólie, akoby<br />

stále na niečo čakala; je jasné na<br />

čo: kým jej pán hodí aport. Celý jej<br />

život je čakanie na aport, môže sa<br />

zblázniť od radosti z hodenej lopty<br />

alebo čohokoľvek, za čím sa dá bleskovo<br />

vyštartovať a chňapnúť po tom<br />

majstrovským skokom ešte vo vzduchu.<br />

A len čo to zloží pyšne k nohám<br />

pána, už srší nedočkavosťou. Tak<br />

načo čakáš, hoď mi ďalší a uvidíš<br />

tie fukoty! –<br />

Najväčší nadšenci v tomto unavenom<br />

svete sú nepochybne malí kríženci<br />

nejasného pôvodu. S celosvetovými<br />

problémami civilizácie u nich<br />

nepochodíte, zato dokážu vyskočiť<br />

pánovi až po pás alebo panej až na<br />

plecia. Ako na pružinách a len tak,<br />

od radosti, pretože niečo držia v ruke<br />

a oni to veľmi súrne potrebujú mať<br />

na zábavu. A potom sú tu ešte samozrejme<br />

nemeckí ovčiaci, výkvet sily,<br />

elegancie a krásy, napoly pes a napoly<br />

vlk. Naozaj králi medzi psami.<br />

Pozemskí králi, tí sa odievajú do hermelínu<br />

a brokátu a vysedávajú na


FEJTÓN<br />

pozlátených trónoch, aby si dodali<br />

slávy, ale taký vlčiak sa len zastaví,<br />

spozornie a nastraží uši – a už je to<br />

jasné samo od seba: toto je pravý kráľ,<br />

Pán Pes.<br />

Každú nedeľu chodím na pobožnosť<br />

krížom cez jeden park. Je to<br />

ozajstné kráľovstvo psov všetkých<br />

rás a veľkostí. Kam sa na nich hrabú<br />

autá v garážach arabských šejkov. To<br />

tak napríklad oproti vám cvične vybehne<br />

vlčiak: vycerí zuby a naježí srsť,<br />

a plazí sa k vám číhavým, prikrčeným<br />

krokom – okamžite som zmenil<br />

smer a vykročil mu priamo v ústrety.<br />

Pes sa ihneď upokojil, uhladil srsť<br />

a zavrtel chvostom – to som ja len<br />

tak skúšal, chápeš? Viem, kamarát,<br />

ja ti rozumiem – a môžem sa pritom<br />

vo svojom vnútri zadúšať smiechom.<br />

Inokedy sme sa na čistinke stretli<br />

s vypĺznutým írskym vlkodavom –<br />

myslíte si, že sa uhol? Ani o krok, a to<br />

sa v psom svete nerobí. Tak som do<br />

neho nenápadne kolenom drgol, aby<br />

to jeho pán nevidel, pretože asi veľmi<br />

neholduje psej etikete a ten pes to má<br />

po ňom.<br />

Ale to nie je nič proti… to som si<br />

tak raz skúsil: kráčate po cestičke ako<br />

riadny spoluobčan a oproti vám pani<br />

som psom na vôdzke. A vy urobíte<br />

nenápadne, na pol úst a sotva počuteľne:<br />

„čičičí…“ Ten pes začal strašne<br />

vyvádzať a besnieť, div že nepretrhol<br />

vôdzku a košík temer rozhrýzol na<br />

franforce. Tá pani sa zdesila, preťahovala<br />

sa so psom o víťazstvo na vôdzke<br />

a veľmi sa ospravedlňovala – „Ja neviem,<br />

čo to do toho psa vošlo!“ … Ak<br />

však vkročíte na cestu hriechu, dostanete<br />

sa do lievika, rútite sa už len<br />

nadol, a tak mi nezostalo nič iné než<br />

sa zatváriť zdvorilo ako gentleman<br />

a povedať: „Ale to sa niekedy v živote<br />

stáva, pani…“ No, aby som povedal<br />

pravdu, druhýkrát sa mi to už<br />

tak celkom nepodarilo. Ten ďalší pes<br />

musel byť nejaký nedotklivý panelákový<br />

pudel, čo v živote nevidel mačku,<br />

zato to „čičičí“ začula moja manželka<br />

vedľa mňa a tá začala strašne… teda<br />

riadne mi „vyčistila kožuch“, že psom<br />

nerozumiem, že im iba zlomyseľne<br />

zvyšujem adrenalín a krvný tlak.<br />

Ale ak niečo nabetón viem, tak je to<br />

fakt, že o nič nestojí pes väčšmi, než<br />

o riadny adrenalín – taký znudený<br />

pes pri plote nepozná väčšiu radosť<br />

než vystreliť na okoloidúceho, od pľúc<br />

naňho nabrechať a pokiaľ možno ho<br />

i vydesiť.<br />

Sú takí muži, ktorí sa podobným<br />

spôsobom zamilovávajú do žien. Sú<br />

nimi očarení, nemôžu sa nasýtiť ich<br />

pohybov, pôvabu, krásy. Je to ich<br />

šťastie i prekliatie. V tom lepšom prípade<br />

obohacujú slovesnosť milostnými<br />

básňami, v horšom a žiaľ častejšom<br />

prípade zanechávajú za sebou<br />

spustošené manželstvá, vyživovacie<br />

povinnosti a ojedinele i demisiu premiéra.<br />

Musí byť sladké sedieť na nízkej<br />

stoličke pri nohách jedinej najkrajšej<br />

bytosti na svete a pozorovať hru<br />

svetla v jej svetlých vlasoch… kým<br />

vám neskríži cestu iná jediná najkrajšia<br />

bytosť, tentokrát s tmavými vlasmi<br />

a inou hrou svetiel. Raz sme sa opýtali<br />

kamaráta horolezca Paliho, ktorý má<br />

za sebou viacero manželstiev:<br />

„Sluchaj, Pali, ta ktore manželky su<br />

ľepše – parne či neparne?“ A kamarát<br />

Pali sklonil svoju prešedivenú, ťažko<br />

skúšanú hlavu a ticho povedal: „Ta<br />

parne buľi ľepše…“<br />

Na túto tému, teda na tému láska<br />

a strach, som sa musel poradiť s mojím<br />

kamarátom Terrym. To keď totiž<br />

prídete dopoludnia na návštevu k synovi,<br />

privíta vás tichý prázdny dom,<br />

do okien naťahujú stromy svoje borovicové<br />

či orechové konáre, na kŕmidle<br />

sa hašteria vtáci, po elektrickom<br />

vedení beží svoju každodennú<br />

túru veverička; a vzduchom vanie<br />

mier a žiara mladého predpoludňajšieho<br />

dňa, ktorému zostáva ešte veľa<br />

síl a času na predsavzatia a činy. A tu<br />

sa vám v tom tichu zavŕta do dlane<br />

vlhký ňufák, akoby sa chcel k vám<br />

čo najviac pritúliť a do vás sa zamotať.<br />

Cez prsty sa na vás pozerá čierna<br />

hebká psia hlava s hnedými nežnými<br />

očami. Táto bytosť vás bezvýhradne<br />

miluje a vy nemôžete inak, len bezozvyšku<br />

robiť to isté; a okrem toho sú<br />

do seba bezhlavo a na prvý pohľad<br />

vzájomne zamilovaní so všetkými<br />

deťmi a všetkými susedmi a všetkými<br />

okoloidúcimi. Asi to bude tým, že čo<br />

kto zasieva, obvykle aj žne.<br />

Počuj, Terry, ty určite niečo vieš<br />

a nechceš mi to povedať – neuhýbaj<br />

tými svojimi hnedými zamatovými<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


očami, vždy keď začnem vyzvedať,<br />

tak uhneš. Ale hovoriť musíš zrozumiteľne,<br />

my ľudia sme totiž takí nechápaví<br />

začiatočníci. Čože – čo sa<br />

pýtam? Ale vieš – my sme takí zložití,<br />

a najväčšími z tých preveľkých<br />

zložitostí nášho človečieho života sú<br />

dve: láska a strach. Svet trpí na málo<br />

lásky a na moc strachu. Vieš ty, čo je<br />

strach? A láska? – Viem, priznal sa<br />

Terry. Láska je teplá a prúdi, a strach<br />

je studený a tuhý. Nedávno som sa<br />

zatúlal pánovi v lese a on mal o mňa<br />

strach, pretože ma má rád. Vieš, on<br />

si predstavoval, že ma zastrelia poľovníci.<br />

A keď som sa mu našiel, tak<br />

som mal zase strach ja, pretože sa<br />

hneval a on je môj Pán, a pretože ho<br />

mám rád. Tak som sa k nemu plazil<br />

po bruchu. To je môj strach.<br />

Hm, Terry, teraz by som sa ťa rád<br />

na niečo opýtal, ale nesmieš to nikomu<br />

povedať, ani kamarátovi kocúrovi,<br />

oni by sa mi všetci smiali, že<br />

som strachopud: keď takto potme<br />

a sám dôjdeš na okraj lesa a rozložíš<br />

si spací vak pod ker a všade je<br />

plno ticha a tmy – nie je ti tak trochu<br />

úzko? Nezavŕtaš sa vtedy rýchlo<br />

do spacáku, potichu, aby ťa nikto nezačul<br />

a nesnažíš sa usnúť, aby si tam<br />

už nebol – ale i tak sa každú chvíľu<br />

budíš, tu niečo zapraská, tam niečo<br />

zadupe, alebo sa iba potrebuješ pretočiť<br />

na druhý bok, a pritom čumíš<br />

nevidúcim zrakom do tmy tmúcej,<br />

či sa z nej napríklad niečo nevynorí –<br />

Terrymu sa tak strašne rozšírili kútiky,<br />

že sa mu do papule ani jazyk<br />

nevošiel. Nočný les, povedal mi, zadúšajúc<br />

sa smiechom, je plný báječných<br />

vôní a zákutí a zvierat a života,<br />

tomu ty hovoríš strach? A čoho sa<br />

tam vlastne bojíš? – No vieš, vysúkal<br />

som zo seba váhavo, že sa trebárs<br />

z tmy vynorí taká ešte temnotnejšia<br />

postava, zastaví sa a bude mlčať a pozerať<br />

na mňa. Nič, len záhadne mlčať<br />

a pozerať, a ja v tom spacáku budem<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

taký bezbranný a nebudem vedieť,<br />

kto to je a čo urobí.<br />

A to sa ti stalo? Opýtal sa Terry<br />

s nadhľadom, pretože on by o tej postave<br />

vedel už dávno predtým, než by<br />

vyšla z lesa, navetril by o nej všetko<br />

a nič by mu nezostalo skryté.<br />

Nie, nikdy. To som si vždy v noci<br />

len tak predstavoval. A potom prišlo<br />

biele ráno a ja som sa zahanbil, pretože<br />

je všetko také jasné a čo nad to<br />

je, zo zlého je… Raz, iba raz som tú<br />

postavu uvidel; bolo to na svitaní, ten<br />

človek mal v ruke košík, v druhej nožík<br />

na huby, na sebe takú pokrkvanú<br />

zarosenú bundu a na očiach veľké<br />

dôchodcovské okuliare pre krátkozrakých.<br />

V tvári bol taký nespokojný,<br />

pretože my Slovania sme väčšinou<br />

takí nespokojenci, to už je taká nátura,<br />

pretože v sebe nemáme ani tú<br />

germánsku disciplínu a spokojnosť<br />

z fungujúcich vecí, ani naivnú taliansku<br />

šťastnosť – ja myslím, že sú to<br />

trosky z márneho hľadania nenájdenej<br />

Pravdy a šťastia. Pretože sme<br />

ich nenašli, tak sme aspoň naštvaní,<br />

že ich nemáme – a že je to vlastne<br />

všetko také darebáctvo, ktoré si nezaslúžime.<br />

Proste nebola to žiadna diabolská<br />

záhada, ale taký človek z dediny,<br />

možno mal obličkové kamene<br />

a kolenné kĺby už mu tiež neslúžili.<br />

„Dobré ráno,“ pozdravil, a ja som<br />

mu nadšene odpovedal, pretože som<br />

bol rád, že si ma v noci neodniesol<br />

čert. „To už máte plný kôš? A rastú?“<br />

vyzvedal som. „Ále,“ zavrčal nespokojne,<br />

„len samé suchohríby, to pred<br />

týždňom rástli dubáky!“ A zmizol.<br />

No a tak nejako<br />

sa majú veci so<br />

strachom. – Poď,<br />

Terry, aj tak vieš,<br />

že mám stále vo<br />

vrecku piškóty.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

Simone Cuambová<br />

Človek sa nesmie vzdať ani v chorobe,<br />

musí všetko prijať. Len tak sa dá život<br />

s Jamesom Parkinsonom zvládnuť. Ak<br />

sa mu budete brániť, bude to horšie. Je<br />

to tak, ako keby ste mali denne u seba<br />

spoločníka, niekedy zle – a niekedy<br />

dobre naladeného.


ZDRAVIE<br />

Môj nový spoločník Parkinson<br />

ám 45 rokov, tri deti, som dvakrát<br />

rozvedená a mám Par-<br />

M<br />

kinsona. Nemala som to v živote<br />

ľahké, no viem, že mohlo byť aj horšie.<br />

Často spomínam na mnohé okamihy<br />

v mojom živote, ktoré neboli<br />

príliš pekné: odvykacia kúra, liečba<br />

a všetko ostatné, čo bolo okolo toho.<br />

A potom si poviem jedno: život ide<br />

ďalej a je na mne, aby bol čo najlepší.<br />

Keď mám deň, ktorý nie je ideálny,<br />

teším sa na zajtrajšok s nádejou, že<br />

iste bude lepší. Nebolo to tak vždy;<br />

kým som sa s chorobou vyrovnala,<br />

prešla som dlhú cestu.<br />

Keď som vtedy prišla do nemocnice,<br />

mala som strach, bola som<br />

unavená a už vôbec som nechcela<br />

stretnúť ďalšieho lekára, ktorý sa<br />

bude znova na všetko možné vypytovať,<br />

a ja nebudem vedieť odpovedať.<br />

Bývala mi zima, cítila som sa<br />

unavená. Aj môj priateľ Detlef býval<br />

unavený. Pred štyrmi mesiacmi prekonal<br />

srdcový infarkt. A ja mu ani<br />

nemôžem pomôcť!<br />

Skoro rok som strávila v nemocnici.<br />

Od januára do júla štyri operácie<br />

– z dvadsiatich. Som z toho<br />

zničená. Mám bolesti a morfium už<br />

nezaberá.<br />

Moja prognóza vraj nie je ružová.<br />

Vošla som do ordinácie lekára – šedivá<br />

hlava, trošku šibalský, no napriek<br />

tomu vážny výraz. „Čo Vás<br />

bolí, kedy, kde a prečo,“ pýtal sa.<br />

„Všetko ma bolí, nechcem na nič<br />

myslieť, najradšej by som zabudla,“<br />

odpovedám.<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


ZDRAVIE<br />

„Pani Cuambová,“ povedal po<br />

chvíli, „neviem, o čo ide, ale nepanikárte,<br />

pozrieme sa na to. Hospitalizujeme<br />

Vás a potom uvidíme“.<br />

Moja izba bola malá, ale útulná.<br />

Jedna posteľ s chladničkou, televízorom<br />

a nádherným výhľadom. Bola<br />

mojím útočiskom, budem ňu spomínať.<br />

Vtedy som ešte netušila, koľko<br />

stresu a bojov tu zažijem.<br />

Prvé testy prebehli bez komplikácií<br />

– no aj bez konkrétnych výsledkov.<br />

Cvičenie paží, chôdza po chodbe<br />

pred kamerou aj bez nej, zase cvičenie<br />

paží…<br />

V lekárových očiach som videla<br />

otázniky. Hovoril s Detlefom za zatvorenými<br />

dverami. Neveštilo to nič<br />

dobré.<br />

„Zajtra urobíme ešte test na Parkinsona,<br />

pani Cuambová, a vysadíme<br />

všetky vaše lieky. Najmä morfium.<br />

Keď budete mať bolesti, nedá sa nič<br />

robiť, musíte to vydržať,” povedal<br />

a odišiel. Pozrela som na Detlefa, sedel<br />

strnulo. Všetko sa so mnou točilo.<br />

Prišlo mi mdlo. Parkinson – no<br />

príma!<br />

Ďalšie dni boli náročné, medzi plačom<br />

a smiechom, nebom a peklom,<br />

dobrom a zlom. A ja som bola naozaj<br />

zlá. Deň, keď mi vysadili lieky,<br />

bol však začiatkom nového života.<br />

Ležala som v posteli a všetko mnou<br />

lomcovalo. Tie kŕče sú zase tu! Bála<br />

som sa. Pôjdem radšej von, pomyslela<br />

som si. Keď som sedela v parku<br />

na lavičke, prišiel profesor a povedal<br />

mi: „Bude vám veľmi zle, ale musí<br />

to byť.“ Pozrela som sa naňho. Verila<br />

som mu ako svojmu lekárovi<br />

v boji o nový život. Stále som cítila<br />

podivné šklbanie. Bol to nový, doteraz<br />

nepoznaný pocit. Je mi zima?<br />

Neviem… Kŕče sa vracali častejšie,<br />

zášklby tiež. Parkinson? To nie je<br />

možné, niečo také by som si predsa<br />

už musela všimnúť. Často som len<br />

ležala v izbe a plakala do vankúša.<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Odvykacia kúra bola tvrdá, nenávidela<br />

som ju.<br />

Bála som sa aj tabletiek, čo som<br />

dostala na odskúšanie. Čo ak môj<br />

život prevrátia naruby? No asi hodinu<br />

po ich užití som cítila, akoby<br />

som všetko videla jasnejšie. Bežala<br />

som k lekárovi: „Pôsobí to,“ povedala<br />

som. S údivom sa na mňa zadíval.<br />

Tiež som na neho civela, slzy na krajíčku,<br />

pretože som vedela, koľko bije.<br />

Nikto z nás dvoch nebol schopný reči.<br />

On, pretože si predsa len nebol istý,<br />

a ja, pretože som si istá bola. Napriek<br />

tomu som sa cítila dobre, len nejako<br />

inak.<br />

Zišla som dolu do parku. Bola nádherná<br />

farebná jeseň. Užívala som si<br />

slniečka a ponárala sa do svojho<br />

vnútra. Kŕče a nepokoj v nohách trochu<br />

poľavili, no musela som chodiť.<br />

Stretla som aj niekoľkých pacientov<br />

s parkinsonom, vracali sa zo športovania.<br />

„Rob niečo proti tomu,“ povedala<br />

som si. Chcela som to zvládnuť, brániť<br />

sa, bola som plná hnevu… a neistoty.<br />

Od vysadenia liekov som nemohla<br />

spávať. Bola som stále v pohybe.<br />

„Keď sa budem dostatočne pohybovať,<br />

prejde to,“ nahovárala som si. Všetci<br />

na mne videli zmeny. Bez morfia som<br />

bola bdelšia a lieky zaberali. Niekedy<br />

som dokonca mala pocit, že sa priam<br />

vznášam.<br />

Aj keď všetci vedeli, čo sa deje, mali<br />

radosť z mojich pokrokov. V parku<br />

som stretávala veľa ľudí, s ktorými<br />

sme si vymieňali názory. „Nemáš<br />

cigaretu,“ opýtala sa ma drobná,<br />

štíhla, hnedooká dievčina. Tak som<br />

spoznala uzlíček nervov, Angeliku.<br />

Spriatelili sme sa a odvtedy sme boli<br />

stále spolu – na nás obe čakali ešte<br />

ťažké časy.<br />

Ležala som v izbe. Bola som unavená;<br />

keď lieky nepôsobia, stáva sa<br />

človek pomalým a ťažkým. Niekto<br />

zaklopal, Angelika potichu vošla do<br />

izby. Kúpila mi kvetiny a napísala pre<br />

mňa dve básne. Vo vrecúšku mala<br />

ešte niečo sladkého ako vďaku za<br />

môj čas a slová. Objala ma. Dojalo<br />

ma to.<br />

Keď sme sa večer stretli, prečítala<br />

mi báseň. So smiechom mi povedala:<br />

„To som napísala pre teba“. Pri čítaní<br />

mi tiekli slzy, bola som dojatá. Vtedy<br />

som ešte netušila, že už nikdy žiadnu<br />

báseň nenapíše.<br />

Dni ubiehali. Každý deň terapie,<br />

bola som stále v pohybe. Cítila som,<br />

že sa mením. Všetci to videli. Sedela<br />

som na lavičke na slniečku, keď ku<br />

mne prišiel lekár. Doposiaľ sme spolu<br />

ešte o výsledkoch môjho testu nehovorili,<br />

a to som na klinike už dva<br />

týždne.<br />

„Pani Cuambová, ako sa vám darí,“<br />

spýtal sa. „Myslím, že mám Parkinsona“,<br />

odpovedala som. Pozrel sa na<br />

mňa a povedal: „Tiež si to myslím“.<br />

Aha, tak predsa. Zrazu bolo všetko<br />

jasné. Cítila som uľahčenie, hoci som<br />

tomu ešte stále nechcela uveriť. Lekári<br />

predtým často pripisovali moje<br />

príznaky psychike alebo ma nebrali<br />

vážne.<br />

Nastavili mi dávkovanie liekov.<br />

Stále som premýšlala, ako to pôjde<br />

ďalej? Ako to poviem deťom? Čo<br />

mám teraz urobiť? Cítila som sa<br />

beznádejne sama. S Detlefom som<br />

o tom nehovorila, tá správa ho asi<br />

šokovala. Myslím si, že potrebuje čas.<br />

Sama som to ešte celkom nepochopila,<br />

ako to teda má pochopiť on?<br />

Vrátila som sa do izby, aby som si<br />

odpočinula. Odvykaciu kúru a pohyb<br />

som cítila v kostiach. Prišiel lekár,<br />

mala som behať. Snáď sa mi to podarí,<br />

chcem mu ukázať pokroky, chcem<br />

pomaly domov. Predviedla som mu<br />

niekoľko krokov. „Už to vyzerá lepšie,“<br />

povedal. Zasmiala som sa.<br />

Nasledujúci deň sa konala veľká vizita,<br />

nastavili mi dávky liekov, a zasa


ZDRAVIE<br />

cvičenie paží. O dva týždne ma potom<br />

pustili domov. K známym diagnózam<br />

ako pľúcna emfýzia, ochorenie<br />

obličiek a pečene a fibromyalgia<br />

sa teraz ešte pridal začínajúci Parkinson<br />

a syndróm nepokojných nôh.<br />

Ale nech je to ako chce, už som aspoň<br />

vedela, čo mi je. Vždy som sa riadila<br />

mojím mottom: „Hlavu hore, aj keď<br />

je krk špinavý“. Tak to bude aj teraz,<br />

rozhodla som sa.<br />

Dúfala som, že sa všetko zlepší, keď<br />

budem doma. Šla som za lekárom<br />

a poďakovala som za všetko. On ma<br />

oslobodil – od morfia, a po toľkých<br />

rokoch aj od neistoty, z čoho pochádzajú<br />

moje ťažkosti. „Kŕče zostanú,“<br />

povedal, „musíte sa ešte trochu šetriť“.<br />

Po návrate som chcela už konečne<br />

žiť naplno. Prekvapila som Detlefa<br />

nesmiernou životnou energiou. Verila<br />

som, že sa ešte vzchopím. Našla<br />

som si dobrého neurológa, ktorý<br />

mi predpísal lieky proti pretrvávajúcim<br />

kŕčom a zášklbom. Žiaľ, ani<br />

po týždňoch sa to nelepšilo. Kedy sa<br />

mi konečne podarí uskutočniť svoje<br />

plány, pýtala som sa v duchu.<br />

Musela som sa znova vrátiť na<br />

kliniku k lekárovi. A zase sa všetci<br />

o mňa starali. Keď sa pri vizite na<br />

mňa pozrel, spozorovala som, že<br />

niečo nehrá. „Vy nemáte žiadneho<br />

Parkinsona,“ vyhlásil. Nevedela som<br />

čo povedať, či sa mám smiať alebo<br />

plakať, alebo len sedieť bez pohnutia.<br />

„Pre istotu urobíme koncom týždňa<br />

DaTSCAN (pozn. špeciálne vyšetrenie<br />

mozgu na Parkinsonovu diagnostiku<br />

pomocou rádioaktívnej substancie).<br />

Dovtedy vysadíme všetky<br />

lieky,“ rozhodol. Tým sa veľká vizita<br />

skončila. Zostala som zmätená, neistá,<br />

podráždená. Denno-denne som<br />

sa pred vyšetrením modlila, až napokon<br />

ten deň prišiel. Necítila som sa<br />

lepšie, naopak, bez liekov som bola<br />

ako troska. Všetko záviselo od výsledkov<br />

tohto vyšetrenia.<br />

No výsledky mi zobrali poslednú<br />

nádej: lekár mi oznámil, že mám<br />

Parkinsona vo veľmi pokročilom<br />

štádiu. Som chorá už najmenej deväť<br />

rokov.<br />

Tentokrát to už nebol omyl. Hoci<br />

je táto diagnóza v mojom veku ojedinelá.<br />

Dostala som tú najvyššiu<br />

dávku liekov. Profesor mi povedal:<br />

„Sľubujem Vám, že už sa k Vám nebude<br />

žiadny lekár správať tak, ako ste<br />

to zažili v posledných rokoch. Teraz<br />

musíte žiť, nevieme, čo príde“.<br />

Dodnes mi profesor i jeho tím pomáhajú.<br />

Bojujem, už je to viac ako<br />

rok. Nevzdala som sa. Nasledujúce<br />

leto patrilo mne! Za dva mesiace<br />

som dala do poriadku záhradu, ktorá<br />

ležala vlani ladom. Vrátila som sa<br />

k fotografovaniu. Viedla som vojnu<br />

s úradmi, zažila mnohé nepríjemnosti.<br />

Ale jedno mi zostalo. Moja<br />

tvrdohlavosť, moja nezlomná vôľa<br />

všetko zvládnuť, a pokiaľ sa dá, s odvahou<br />

a silou znášať to, čo príde.<br />

Začínam robiť veci, ktoré mi robia<br />

radosť, a aj prehodnocujem svoj<br />

život. Parkinson nás síce spomaľuje,<br />

ale na druhej strane si viac vecí uvedomujeme.<br />

Dá sa to využiť a robiť<br />

veci, na ktoré môžeme byť hrdí. Malým<br />

neúspechom sa predsa vždy môžeme<br />

zasmiať.<br />

Tieto dni trávim doma a snažím sa<br />

spríjemniť si ich. Fotografujem, píšem<br />

básne a poviedky, alebo varím<br />

niečo dobrého. Za žiadnych okolností<br />

sa nesmiem trápiť, pretože zmeniť<br />

sa to nedá. Vždy sa treba pokúsiť<br />

prispôsobiť svoj život situácii a pozerať<br />

sa na rôzne nehody s humorom.<br />

Keď som napríklad vybehla bez<br />

topánok, musela som sa srdečne zasmiať,<br />

zistila som to až na schodisku.<br />

Pri pokladni v supermarkete by to<br />

bolo horšie. Alebo keď sa trasiem<br />

a nápoj rozlejem – jasné, nie je to<br />

pekné, ale s trochou humoru: „Najprv<br />

dobre pretrepať,“ sa dá aj taká<br />

situácia lepšie zvládnuť. Takto je to<br />

pre mňa a mojich blízkych oveľa jednoduchšie<br />

vyrovnávať sa s tým, čo<br />

choroba prináša.<br />

Každý deň jazdím na bicykli. Idem,<br />

aj keď rodina to nerada vidí, pretože<br />

v rovnováhe som dosť neistá. Ale<br />

jazda na bicykli mi dáva pocit pohyblivosti<br />

a voľnosti. A cvičenie robí<br />

majstra – povedala som si, keď som<br />

pri odbočovaní vletela do krovia.<br />

Znovu vstať, to je zásada, ktorá mi<br />

pomáha prežiť.<br />

Začínam robiť veci, ktoré mi robia radosť,<br />

a aj prehodnocujem svoj život. Parkinson nás síce<br />

spomaľuje, ale na druhej strane si viac<br />

vecí uvedomujeme<br />

Keby som len sedela na gauči,<br />

nikdy by som nezažila toto malé<br />

dobrodružstvo. Je zbytočné stále<br />

premýšľať o tom, čo by sa mohlo stať.<br />

Nevieme to. Radšej si lámem hlavu<br />

tým, čo by som mohla zase podniknúť,<br />

aby som Parkinsona prekabátila.<br />

Mám 45 rokov, tri deti, som dvakrát<br />

rozvedená a nemala som to v živote<br />

ľahké. Ale som rada, lebo mohlo<br />

to byť ešte horšie. Dnes viem jedno:<br />

život ide ďalej a je<br />

na nás, aby bol čo<br />

najlepší!<br />

Simone Cuambová<br />

cuambova@svetgralu.sk<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


FOTOREPORTÁŽ<br />

Táto zem nie je pre ženy<br />

Milé dámy, je to s manželom na nevydržanie? Chodíte do práce ako on, a ešte<br />

máte na starosti celú domácnosť, deti, psa, mačku a rybičky? Chýba vám<br />

v živote pocit skutočnej slobody? Ako terapiu odporúčam ísť trebárs do Maroka.<br />

Nie na pláž, ale zobrať plecniak na chrbát a spávať u miestnych. Spoznáte život<br />

z inej perspektívy.<br />

me v islamskej krajine, aj keď v jednej<br />

z najliberálnejších. Vo veľkých<br />

S<br />

mestách existujú dokonca diskotéky<br />

a miesta, kde sa dá kúpiť alkohol. Ale<br />

keď vyrazíme do dedín v púšti alebo<br />

za Berbermi do hôr, všetko je<br />

takmer ako za dávnych čias.<br />

Do dvanástich rokov máte,<br />

milé dámy, celkom príjemné<br />

detstvo, beháte po<br />

horách alebo po trhovisku<br />

v pohodlných šatách po niektorej<br />

zo starších sestier. Potom<br />

vás však od hlavy po päty<br />

zahalia do tradičného odevu<br />

a s cudzím mládencom už poriadne<br />

neprehovoríte… do svadobného dňa.<br />

Žena je hlavným zdrojom pokušenia –<br />

a pred ním treba mužov ochrániť!<br />

Len Berberi v horách to neberú tak<br />

dôsledne, tam si žena môže nechať<br />

odhalenú celú tvár!<br />

Keď dievčatá stretnete pri práci<br />

v horách, pokojne sa s vami dajú „do<br />

reči“, oni po berbersky, vy trebárs po<br />

česky, a vidno, že majú sebavedomie<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

a chuť sa dozvedieť niečo o exotoch<br />

z Európy. Akonáhle je však na dohľad<br />

hoci len desaťročný chlapec, je po debate.<br />

Niektorí chlapci dievčatám sami<br />

vysvetlia, že rozprávať sa s cudzím<br />

človekom je necudnosť, iní upozornia<br />

rodičov. Aj všetky naše fotky vznikli<br />

bez prítomnosti mužov…<br />

Ženy majú na starosti okrem varenia,<br />

domácnosti a výchovy detí aj<br />

všetky ťažké práce. Nosia vodu zo<br />

vzdialenej studne, aj drevo na varenie<br />

z hôr. Taká riadna otiepka dreva má aj<br />

70 kíl. Zavčas rána si ju v lese nazbierate<br />

a pôjdete s ňou niekoľko kilometrov<br />

domov do údolia. Muži pomáhajú<br />

ženám na poli, inak sa venujú hlavne<br />

obchodovaniu, riešia s priateľmi metafyzické<br />

otázky a majú na starosti<br />

všetky rodinné vzťahy.<br />

Sobáš synovi dohovára samozrejme<br />

matka. Chodí na návštevy do rodín<br />

a vyberá pre neho vhodnú nevestu.<br />

Syn so svojou budúcou nevestou neprehovorí<br />

ani slovo, to však neprekáža,<br />

matka mu ju náležito opíše<br />

a vychváli, pretože oženiť syna je vecou<br />

rodinnej cti. Niektorí muži však<br />

taktizujú. Vyberú si príjemné dvanásťročné<br />

dievča, pokiaľ si ho môžu<br />

ešte obzrieť, a sobáš sa koná, až keď<br />

má dievčina pätnásť. Za tri roky sa<br />

predsa nemôže až tak zmeniť. Možnosť<br />

vyskúšať, či si chlapec s dievčaťom<br />

aspoň trocha rozumejú, umožnil<br />

až príchod mobilných operátorov<br />

prednedávnom. V Maroku to zvládli<br />

dobre, takže dostatočne dobrý signál<br />

je aj v menej prístupných údoliach.<br />

Bežným vybavením hlineného<br />

domku je iba jeden až dva kusy nábytku,<br />

hlinený kút slúži ako kuchyňa<br />

s trochou riadu, solárny panel na streche<br />

je jediným zdrojom energie – na<br />

televízor na 12 voltov a nabíjačku do<br />

mobilu. Dievča, ktoré má to šťastie,<br />

že má vlastný mobil, v správnej chvíli<br />

pustí na zem papierik so svojím telefónnym<br />

číslom a tajná esemesková<br />

korešpondencia sa môže začať. No nie<br />

je to romantické?<br />

Artur Zatloukal ml.


Maroko


FOTOGRAFIE


FOTOGRAFIE<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


12<br />

zlatých pravidiel<br />

úspešnej výchovy (6)<br />

Všetky antény sú na príjme<br />

edávno s nami jedna matka hovorila<br />

o svojom synovi. Učiteľka<br />

N<br />

ho občas pošle zo školy domov skôr,<br />

pretože je nesústredený, nedokáže<br />

udržať svoju pozornosť. Svojím správaním<br />

narúša priebeh vyučovania.<br />

V triede je ešte jeden taký žiak a sťažujú<br />

učiteľke život.<br />

A čo ak také nesústredené deti<br />

sami „vyrábame“? Svojimi myšlienkami,<br />

rečou, konaním a celkovým<br />

pôsobením – väčšinou nevedome?<br />

Je vôbec pravdivé, čo si myslíme?<br />

Môžeme s istotou tvrdiť, že tento<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

chlapec je nesústredený, nepozorný?<br />

Podľa našich skúseností deti zrkadlia<br />

to, čo v nich vidíme. Ich správanie<br />

je obrazom nášho duševného rozpoloženia;<br />

deti majú spústu antén neustále<br />

pripravených prijímať. Často<br />

bývajú označované nejakou diagnózou<br />

len preto, že nezodpovedajú všeobecnej<br />

predstave o „normálnom“ –<br />

teda prispôsobivom dieťati. Vláčime<br />

ich od jedného špecialistu k druhému<br />

a každý nájde niečo, čo nezodpovedá<br />

„normálnemu“ vývoju dieťaťa. (Kto<br />

vlastne určuje, čo je normálne?)<br />

Známy pedagóg a rodinný psychológ<br />

Jasper Juul k tomu dodáva: nezaujíma<br />

ma problém, mňa zaujíma<br />

človek.<br />

Za každým problémom stojí človek.<br />

Za každým problémom dieťaťa<br />

sa skrýva potreba. Tieto deti nie sú<br />

nezvládnuteľné, sú to bytosti, ktorých<br />

potreby často nepoznáme. Majú<br />

schopnosť nevedomky vynášať na<br />

povrch naše skryté pocity a potlačené<br />

potreby. Výsledok: ich reakcie<br />

voči nám potom vnímame ako problém<br />

– a pritom vlastne dostávame


VÝCHOVA<br />

šancu prehodnotiť svoje postoje<br />

a správanie, láskyplne ich prijať.<br />

Záleží na nás, či sa nájde riešenie.<br />

Prijmime zodpovednosť za to, čo<br />

nám prichádza do cesty. To, že zodpovednosť<br />

za kvalitu výchovy leží<br />

na dospelých, neznamená, že budeme<br />

deťom všetko diktovať, pôsobiť<br />

z nadradenej pozície. V súčasnosti<br />

máme viac než kedykoľvek v minulosti<br />

možnosť zvládnuť a premeniť<br />

všetko, čo nás stretáva. Reakcie detí<br />

sú len symptómy, ktorých základ leží<br />

v nás samotných.<br />

Ešte si pripomenieme: prosím,<br />

žiadny pocit viny! Každý všetko robí,<br />

ako najlepšie vie. Všetci sme tu, aby<br />

sme sa učili.<br />

Preto tu máme pravidlo<br />

číslo 11:<br />

Spoľahnite sa na to, že vy a vaše<br />

deti všetko tvoríte spoločne. Je to<br />

vzťah, ktorý rodičom i deťom pomáha<br />

rozvíjať vlastný obrovský potenciál.<br />

Dôverujte tomu, že deti si<br />

nesú svoj dokonalý stavebný plán<br />

v sebe. Našou úlohou je poskytnúť im<br />

ochranu a zaistiť dostatok priestoru<br />

na vlastný rozvoj.<br />

Nalaďte si ráno svoj vnútorný „vysielač“.<br />

Predstavte si, ako ste večer<br />

hrdí na to, čo ste cez deň vykonali,<br />

a poďakujte za to už ráno!<br />

Nebuďte sklamaní pri zistení, že sa<br />

všetko nepodarilo – nikto nie je dokonalý.<br />

Deťom tiež nevadí, že predtým<br />

urobili niečo zle.<br />

Niektoré vlastnosti sa môžeme učiť<br />

od detí:<br />

– obrovský dar žiť teraz a tu na sto<br />

percent<br />

– nezaujíma ich minulosť<br />

– nikdy sa nemstia<br />

– nesnažia sa v nás prebúdzať pocit<br />

viny<br />

– majú nás radi takých, akí sme<br />

– vždy nás chcú napodobňovať<br />

Prirodzene, stále je niečo, čo musíme<br />

spoločne vyriešiť. Takže do<br />

práce, a pokiaľ to pôjde, tak s úsmevom.<br />

A posledné,<br />

pravidlo č. 12 znie:<br />

Dobré je len to,<br />

čo je dobré pre<br />

všetkých!<br />

Rozhodujte sa, len keď ste vy aj deti<br />

v pokoji. Pokiaľ to práve doma vrie,<br />

radšej nič neriešte. Nič by ste nedosiahli.<br />

Skúste pravidelné stretnutia<br />

v rodinnom kruhu, môžu mať zázračné<br />

účinky.<br />

Každý písomne odpovie na tri<br />

otázky (vykonáva sa so staršími<br />

deťmi):<br />

1. Čo mi prekáža?<br />

2. Čo si prajem?<br />

3. Čo som pripravený pre to urobiť?<br />

Pre každý rozhovor platí:<br />

Každý hovorí len o sebe – ako sa<br />

cíti.<br />

Nikto nie je prerušovaný, keď je<br />

na rade.<br />

Nejde o diskusiu! Pri reči ho druhí<br />

neopravujú, nerobia poznámky, nekomentujú.<br />

Rozhovor trvá dovtedy, kým všetci<br />

s riešením nesúhlasia a nie sú spokojní.<br />

Toľko naše tipy na zvládanie vzťahov<br />

medzi rodičmi a deťmi. Sme radi,<br />

že sme vám svojimi skúsenosťami<br />

mohli poskytnúť pár podnetov na<br />

možnosti zmeny. Stojí to za to! Výchova<br />

detí – pardón – vzájomná výchova<br />

a vôbec pestovanie vzťahov je<br />

výborným „urýchľovačom premien“<br />

pre všetkých zúčastnených. Robí ich<br />

silnými, živými a šťastnými.<br />

Prajeme vám i vašim deťom plný,<br />

slobodný a šťastný život!<br />

Birgit a Philipp Siefertovci<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


NÁBOŽENSTVO<br />

Ježiš Kristus<br />

a Turínske plátno<br />

Život, smrť a zmŕtvychvstanie<br />

Syna Božieho v novom svetle<br />

Pre mnoho kresťanských cirkví je Ježiš Syn Boží, ktorý svojou<br />

smrťou na kríži vykúpil ľudstvo a zmieril ho s Bohom. Cirkvi<br />

očakávajú od svojich veriacich vieru v „nepoškvrnené počatie“<br />

Panny Márie a „zmŕtvychvstania telom“, pretože Ježišov<br />

hrob sa našiel prázdny, len rubáš zostal. Ale je tento rubáš<br />

skutočne jednoznačným dôkazom Ježišovho „Božstva“ a jeho<br />

zmŕtvychvstania? A ako je to vlastne s tajomným Turínskym<br />

plátnom? Tieto otázky na základe historických výskumov a vízií<br />

týchto udalostí nachádzajú teraz presvedčivé odpovede.<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Peter Fechner<br />

BOL JEŽIŠ SYN BOŽÍ?<br />

resťanským misionárom robilo<br />

K často veľké ťažkosti predstaviť<br />

takzvaným pohanom ukrižovaného<br />

človeka ako Syna Božieho. Božstvo,<br />

ktoré bezmocne visí na kríži, nie je<br />

práve tým, čo prostý človek bude považovať<br />

za hodné zbožňovania. Ľudia<br />

si predstavovali bohov, ktorých doposiaľ<br />

uctievali, ako nadpozemských<br />

a mocných. Obávali sa ich a prinášali<br />

im obete v nádeji, že k nim budú milosrdní.<br />

Otázka, prečo Boh svojho<br />

Syna nechránil, je pochopiteľná aj<br />

dnes. Mnohé cirkvi síce tvrdia, že Ježišova<br />

smrť bola nutná pre zmierenie<br />

ľudstva s Bohom a jeho spasenie, ale<br />

je toto tvrdenie správne?<br />

Ježiš chcel svojím učením vyburcovať<br />

duchovne lenivé ľudstvo a priviesť<br />

ho na správnu cestu. Smrť na kríži<br />

nebola na to nutná. Žiaľ, väčšina ľudí<br />

nechcela opustiť svoje nesprávne cesty.<br />

Ba dokonca možno povedať, že teraz<br />

sa ľudstvo nachádza v ťažkej situácii


NÁBOŽENSTVO<br />

na konci tejto nesprávnej cesty. Ježišovým<br />

napomenutiam a slovám, ktoré<br />

jediné boli dôležité, nevenovalo náležitú<br />

pozornosť. Rady ako „miluj blížneho<br />

svojho ako seba samého“ alebo<br />

„čo človek zaseje, to zožne“ sú pekné,<br />

ale kto sa nimi skutočne riadi? –<br />

Mnoho tých, ktorí odmietajú teóriu<br />

o sebaobetovaní, nevnímajú Ježiša<br />

ako Syna Božieho, ale len ako múdreho<br />

a spravodlivého človeka, ktorý<br />

bol vládnucim vtedajšieho sveta natoľko<br />

nepohodlný, že musel byť odstránený.<br />

Aj zázraky ako „zrodenie<br />

z panny“ a „zmŕtvychvstanie“ sa<br />

považovali za rozprávkové legendy,<br />

ktoré vznikli z náboženskej horlivosti.<br />

Dnes však nie sme odkázaní<br />

na evanjeliá a listy apoštolov, aby<br />

sme skutočne pochopili Ježišov život<br />

a pôsobenie. Tie boli napísané<br />

desiatky rokov po Ježišovej smrti,<br />

a preto v nich je veľa nepresností<br />

a neporozumení. Presvedčiví autori<br />

– vizionári v knihách „Z doznených<br />

tisícročí“ a „Zaviate doby sa<br />

prebúdzajú“ opisujú skutočný život<br />

Ježiša a jeho učenie. Tieto príbehy<br />

nenechávajú nikoho na pochybách,<br />

že Ježiš bol naozaj Synom Božím.<br />

A aj dôkladné skúmanie Turínskeho<br />

plátna – pokiaľ sú výsledky správne<br />

vyhodnotené – potvrdzujú, že Ježiš<br />

bol skutočne Boží Syn.<br />

MÁRIA Z NAZARETU –<br />

MATKA, NIE<br />

KRÁĽOVNÁ NEBIES<br />

odľa autorov uvedených kníh nedošlo<br />

k „zrodeniu z čistej panny“,<br />

P<br />

ale k úplne prirodzenému počatiu.<br />

Ježišovým pokrvným otcom bol rímsky<br />

vojak, stotník Kreolus. Mária ho<br />

milovala, Kreolus si ju chcel vziať,<br />

ale okolnosti to znemožnili. Nešlo<br />

o „nepoškvrnené počatie Duchom<br />

svätým“, ako učia cirkvi.<br />

Máriu autori opisujú so všetkými<br />

jej cnosťami i slabosťami. Bola vyvolená<br />

pre inkarnáciu Syna Božieho, no<br />

neskôr Ježišovo poslanie nepodporovala.<br />

Preto je o nej v Novom zákone,<br />

ktorý zahrnuje čas po Ježišovom narodení,<br />

sotva zmienka. Až krátko<br />

pred svojou smrťou Mária spoznala<br />

skutočný význam a poslanie svojho<br />

syna a pridala sa – zúfalá nad svojím<br />

„zlyhaním“ – k jeho stúpencom.<br />

Mária nie je neomylná „Kráľovná<br />

nebies,“ ak ju katolícka cirkev – stáročia<br />

po jej smrti – začala nazývať,<br />

ale ľudská duša, žena, ktorá dostala<br />

milosť porodiť a vychovať Syna<br />

Božieho.<br />

Vo svojom diele „Vo svetle Pravdy“<br />

Abd-ru-shin objasňuje, že v nadzemských<br />

výšinách skutočne existuje<br />

„Kráľovná nebies“. Jej „živý žiariaci<br />

obraz“ sa zjavoval a niekedy sa zjavuje<br />

vyvoleným ľuďom. Tento úkaz<br />

sa niekedy interpretuje ako „zjavenie<br />

Panny Márie“ a spája sa tiež so zázračnými<br />

uzdraveniami.<br />

UKRIŽOVANIE<br />

V JERUZALEME<br />

ežiš, ktorý vyrástol v statného mladíka,<br />

pracoval v Jozefovej dielni až<br />

J<br />

dovtedy, kým sa nedozvedel o Jánovi<br />

Krstiteľovi. Jánovým krstom Ježiš<br />

spoznal svoje poslanie. Tesársku<br />

dielňu, ktorú ako najstarší syn prevzal<br />

po Jozefovi, prenechal svojmu<br />

mladšiemu bratovi Jakubovi a oddal<br />

sa trojročnému rozjímaniu v púšti.<br />

Potom začal so svojím pôsobením<br />

a kázaním. Jeho mimoriadne nadanie<br />

sa čoskoro prejavilo. Vďaka<br />

svojmu božskému vyžarovaniu mohol<br />

liečiť chorých. Pokiaľ nebola<br />

prerušená „strieborná šnúra“ medzi<br />

hrubohmotným a jemnohmotným<br />

telom – ako napríklad u Lazara –<br />

mohol Ježiš mŕtveho i vzkriesiť. Tak<br />

mohol Lazar – ešte zahalený do rubáša<br />

– vystúpiť z hrobu. Táto správa<br />

sa okamžite rozšírila po celej krajine.<br />

Keďže Ježiš neodporoval mienke, že<br />

je Syn Boží, dlho očakávaný Mesiáš<br />

Židov, mal čoraz viac priaznivcov.<br />

No Ježiš si príliš necenil správy prorokov<br />

a znalcov písma, považoval<br />

ich za pokrytcov, preto sa cirkev začala<br />

obávať o svoje privilégiá a moc.<br />

A keďže si Židia želali kráľovského<br />

a mocného Mesiáša, aby ich oslobodil<br />

od rímskeho jarma, bolo pre cirkev<br />

ľahké Ježiša – akokoľvek mu boli<br />

tieto úmysly cudzie – označiť za politického<br />

buriča, a získať tým pre svoje<br />

zámery podporu Ríma.<br />

Judášova zrada im bola práve vhod.<br />

Judáš, jeden z učeníkov, tajne plánoval<br />

povstanie Židov proti Rimanom.<br />

Chcel Ježiša postaviť pred hotovú vec<br />

a prinútiť ho prevziať v Jeruzaleme<br />

kráľovskú moc. Keď pochopil, že Ježiš<br />

túto rolu nikdy neprevezme, musel<br />

Judáš povstalcom priznať pravdu<br />

a vďaka svojej urazenej márnomyseľnosti<br />

sa stal protivníkom Syna<br />

Božieho. Ježiš, úplne nevinný, bol<br />

potom na nátlak cirkevných hodnostárov<br />

odsúdený na trest smrti ukrižovaním,<br />

čo bola vtedy bežná metóda<br />

popravy zločincov.<br />

ZMŔTVYCHVSTANIE<br />

A JEŽIŠOV RUBÁŠ<br />

o Ježišovej smrti nasledovalo<br />

P jeho zmŕtvychvstanie – odlúčenie<br />

od telesnej schránky. Ježiš sa<br />

potom ešte po mnoho dní zjavoval<br />

svojim učeníkom a stúpencom, ktorých<br />

jemnohmotné oči boli otvorené,<br />

takže mohli dosvedčiť jeho zmŕtvychvstanie.<br />

„Zmŕtvychvstanie z mäsa a krvi“<br />

v zmysle oživenia fyzického tela však<br />

neexistuje. Ježišovo telo síce za nejasných<br />

okolností z hrobu zmizlo, ale<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


autori kníh vysvetľujú, že ho učeník<br />

Johanes a Jozef z Arimatie preniesli<br />

na neznáme miesto do dobre ukrytej<br />

jaskyne. Rimania a Ježišovi odporcovia<br />

na základe prázdneho hrobu<br />

dokonca predpokladajú, že učeníci<br />

chceli zmŕtvychvstanie predstierať.<br />

Sú aj bádatelia, ktorí vychádzajú<br />

z toho, že Ježiš na kríži nezomrel,<br />

že v hrobe ešte žil, a preto sa musel<br />

hrob znovu otvoriť, aby ho z neho<br />

vyniesli. Za dôkaz považujú bádatelia<br />

Turínske plátno, do ktorého bol<br />

Ježiš zahalený.<br />

Toto plátno je nanajvýš fascinujúce!<br />

Hneď po sňatí z kríža Ježiša<br />

odniesli do blízkeho hrobu a zahalili<br />

do dlhého plátna. Na ňom vznikol<br />

podivuhodný odtlačok Ježišovho<br />

tela. Vidno na ňom i stopy mučenia<br />

a ukrižovania (rany od bičovania, tŕňovej<br />

koruny, klincov, kopije, atď.)<br />

Podrobným skúmaním sa ďalej<br />

zistilo, že telo začalo v hrobe znovu<br />

krvácať na takých miestach, na ktorých<br />

sa to podľa názorov expertov<br />

nedalo u ležiaceho mŕtveho vôbec<br />

očakávať. Niektorí z nich predpokladajú,<br />

že odtlačok na plátne mohol<br />

byť spôsobený len teplým, vtedy ešte<br />

živým telom. Z toho vyvodzujú, že<br />

Ježiš nebol ešte mŕtvy, a zvýšenou<br />

telesnou teplotou vznikol na prilipnutom<br />

plátne „fotonegatív“. A ďalší<br />

bizarný poznatok: DNA-analýza<br />

stôp krvi na plátne mala preukázať,<br />

že Ježiš mal pozemského otca (a snáď<br />

sa už i dokázalo, že tým otcom bol<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Riman). To všetko sú domnienky,<br />

ktoré otriasli základmi cirkvi a ktoré<br />

zároveň budia podozrenie, že požiar<br />

v Turíne v roku 1997, ktorý bezmála<br />

zničil plátno, bol založený zámerne,<br />

aby uchránil cirkevné dogmy.<br />

Ale čo nás vlastne vedie k názoru,<br />

že toto plátno pred dvetisíc rokmi<br />

skutočne zahaľovalo Ježišovo telo?<br />

TURÍNSKE PLÁTNO<br />

„VYPOVEDÁ“<br />

d čias, keď sa pred niekoľkými<br />

O storočiami Turínske plátno objavilo,<br />

mnoho faktov poukazuje na to,<br />

že skutočne ide o autentické plátno,<br />

ktoré svedčí o ukrižovaní Syna Božieho.<br />

Aby sa konečne s určitosťou<br />

zistil vek Turínskeho plátna (ktoré je<br />

teraz vo vlastníctve katolíckej cirkvi),<br />

uskutočnilo sa v roku 1988 v inštitútoch<br />

v Oxforde, Zürichu a Tuscone<br />

(Arizona), datovanie pomocou rádiokarbónovej<br />

metódy. Očakávalo<br />

sa, že sa potvrdí vek cca 2000 rokov,<br />

aký predpokladali už predchádzajúce<br />

vedecké skúmania. Rádiokarbónová<br />

metóda však zhodne ukázala<br />

vek okolo 700 rokov. Ide teda predsa<br />

len o falzifikát?<br />

Už v minulosti sa vyskytovali domnienky,<br />

že ide o rafinovaný falzifikát<br />

zo stredoveku, aj keď každému,<br />

kto sa Turínskym plátnom intenzívnejšie<br />

zaoberal, muselo byť jasné, že<br />

je to nemožné.<br />

Toto plátno sa prekvapivo objavilo<br />

vo Francúzsku v 14. storočí. A ako<br />

sa tam dostalo? Dnes sa predpokladá,<br />

že pri dobytí a rabovaní Konstantinopolu<br />

(1204), ktorý bol povestný<br />

svojimi zbierkami relikvií, sa plátno<br />

dostalo do rúk franských križiakov<br />

a s nimi do Francúzska k templárom.<br />

Početné historické poukazy a analýzy<br />

poukazujú na to, že plátno skutočne<br />

musí byť staré asi 2000 rokov. I na to,<br />

že sa z Palestíny cez Edessu a Konstantinopol<br />

dostalo do Francúzska<br />

a že sú na ňom stopy ukrižovaného<br />

Ježiša. Skúmanie peľu na plátne jeho<br />

cestu z Palestíny do Francúzska potvrdzuje.<br />

Novším skúmaním plátna<br />

sa tiež zistilo, že na oči mŕtveho boli<br />

položené mince z roku 29–30 po. Kr.<br />

A okolo tváre bola položená páska<br />

s nápisom „Ježiš z Nazaretu“.<br />

Takisto sa zistilo, že plátno nie je<br />

v žiadnom prípade výtvorom maliara<br />

– Leonarda da Vinci – pretože<br />

na plátne nie sú nijaké stopy farieb.<br />

Skôr to vyzerá tak, ako by neobvyklé<br />

žiarenie, ktoré vychádzalo z tela mŕtveho,<br />

vyvolalo na plátne chemický<br />

proces, ktorý spôsobil zažltnutie.<br />

Čim viac priliehalo plátno k telu,<br />

tým bolo silnejšie. Preto sa dá zo stôp,<br />

ktoré sú na plátne, zrekonštruovať<br />

dokonca trojrozmerný obraz mŕtveho.<br />

To všetko dosvedčuje pravosť<br />

Turínskeho plátna. Ako však došlo<br />

k takému veľmi odlišnému datovaniu<br />

pomocou rádiokarbónovej metódy?<br />

Zaujímavé vysvetlenie poskytuje<br />

v kapitole „Sfalšované plátno“ Richard<br />

Steinpach vo svojej knihe<br />

„Nesprávne cesty“. Vychádza zo skutočnosti,<br />

že v plátne neležalo telo<br />

obyčajného človeka, ale Syna Božieho.<br />

V procese umierania pri odpútavaní<br />

sa božského jadra bola telesná<br />

schránka silne prežiarená a táto skutočnosť<br />

zobrazila na plátne odtlačky,<br />

spôsobené krátkodobým novým<br />

krvácaním rán. Toto prežiarenie


NÁBOŽENSTVO<br />

ovplyvnilo časové určenie plátna. Richard<br />

Steinpach detailne vysvetľuje<br />

tento úkaz a popisuje, ako vďaka mimoriadnemu<br />

božskému žiareniu mohol<br />

vzniknúť „oživujúci“ efekt, že sa<br />

tak vzniknutý rádiokarbón na plátne<br />

ustálil. Za normálnych okolností je<br />

toto možné len u živých organizmov.<br />

Autori v knihe „Z doznených tisícročí“<br />

uvádzajú, že z Ježiša už za jeho<br />

života vychádzal žiarivý jas: „Zdalo<br />

sa, že Ježiš bol vnorený do bielej žiary<br />

a jeho tvár je presvietená.“ Došlo<br />

k tomu v okamihu, keď Ježiša zasiahol<br />

prúd sily, posilňujúci ho pred nastávajúcim<br />

utrpením (toto popisuje<br />

aj evanjelium).<br />

Zobrazenie na plátne obnoveným<br />

krvácaním v hrobe a výsledky merania<br />

rádiokarbónovou metódou<br />

sú jasnými dôkazmi, že Ježiš nebol<br />

obyčajný človek, ale že bol skutočne<br />

Synom Božím. A hoci, ako sa často<br />

tvrdí, pri meraní rádiokarbónovou<br />

metódou neprebehlo všetko správnym<br />

spôsobom, a datovanie ovplyvnilo<br />

aj opakované znečistenie plátna,<br />

zostáva Turínske plátno dôkazom<br />

Božieho pôsobenia a viny ľustva,<br />

ktorú na seba ukrižovaním Ježiša<br />

uvalilo.<br />

KRESŤANIA A KRÍŽ<br />

UTRPENIA<br />

eď sa kresťanstvo stalo štátnym<br />

K náboženstvom, začal sa kríž Ježišovho<br />

utrpenia uctievať a velebiť.<br />

U prvých „židovských kresťanov“ to<br />

nebývalo. Na nariadenie rímskeho<br />

cisára Konštantína sa v roku 325 v Jeruzaleme<br />

v blízkosti miesta ukrižovania<br />

začali hľadať trámy, na ktorých<br />

bol Ježiš ukrižovaný. Trámy boli<br />

hneď po Ježišovej smrti „odpratané“<br />

do nepoužívanej cisterny. Teraz sa<br />

teda našli, a súčasne aj „titulus“, čiže<br />

štítok s nápisom „Ježiš Nazaretský,<br />

kráľ židovský“, ktorý bol pripevnený<br />

na kríži a vyjadroval jeho obžalobu.<br />

Našli sa aj klince, ktorými bol Ježiš<br />

pribitý. Časti trámov, štítkov a klincov<br />

existujú ešte dnes!<br />

Časti kríža platili a platia ako spásonosné<br />

– veľmi uctievané veriacimi –<br />

a sú väčšinou uchovávané vo vzácnych<br />

relikviároch.<br />

Uctievanie kríža je však problematické.<br />

Dogma o nevyhnutnej Ježišovej<br />

obeti za spasenie ľudstva spôsobila<br />

nepatričné uctievanie kríža utrpenia;<br />

pretože smrťou na kríži nie je<br />

v skutočnosti nikto spasený. Na kríž<br />

môžeme hľadieť skôr ako na symbol<br />

neľudskosti. Mal by nám pripomínať<br />

našu vlastnú vinu, a predovšetkým<br />

skutočnosť, že Ježiš, aby uviedol svojím<br />

slovom ľudstvo na správnu cestu,<br />

prijal aj smrť na kríži. Dogma o „bohumilej<br />

smrti na kríži“ spôsobila<br />

pochybné uctievanie utrpenia, ktoré<br />

mnohí kresťania považujú za dôkaz,<br />

že sú „vyvolení“.<br />

Ako vieme, vyššia moc pri ukrižovaní<br />

Ježiša nezasiahla; aj preto sa<br />

ujal názor, že smrť na kríži musela<br />

byť Bohom chcená, dobrovoľná obeť<br />

jeho Syna, aby sa vykúpilo hriešne<br />

správanie ľudstva. Túto interpretáciu<br />

podporuje aj fakt, že v minulosti<br />

bolo zvykom obetovať bohom, aby<br />

boli milostivo naklonení. Odpykávať<br />

v zastúpení však nie je možné, je<br />

to nezlučiteľné s prírodnými (i pozemskými)<br />

zákonmi. O Ježišovej<br />

obeti sa dá hovoriť len v tom zmysle,<br />

že za zvestovanie pravdy bol ochotný<br />

podstúpiť i smrť.<br />

Ako pamiatka na toto dianie môže<br />

kríž utrpenia a pašiové čítanie našu<br />

vieru upevniť a posilniť, pomôcť načerpať<br />

sily z výšin. Tak môže i Turínske<br />

plátno utužiť našu vieru, pretože<br />

bezpochyby poskytuje dôkazy<br />

o pôsobení Ježiša ako Syna Božieho<br />

na tejto zemi. Lež nie kríž alebo<br />

utrpenie Ježišovo, ale jeho slová sú<br />

najdôležitejším odkazom jeho pozemskej<br />

púte! Pri správnom pochopení<br />

a nasledovaní nám môžu priniesť<br />

spásu a vykúpenie.<br />

Ako pomoc dal Ježiš ľuďom modlitbu<br />

„Otčenáš“. Podľa autorov knihy<br />

„Z doznených tisícročí“ povedal Ježiš<br />

svojim učeníkom: „(...) proste<br />

o živú silu, ktorá vami musí prúdiť,<br />

ak chcete žiť. Všetko pochádza z tejto<br />

sily, ktorá je a bude. Ona je vo všetkom,<br />

čo vaše oko vidí, aj v tom, čo je<br />

skryté vášmu pohľadu. Váš vzostup<br />

a všetko, čo potrebujete na život, spočíva<br />

v sile Svetla. Vedzte však, že ju<br />

môžete prijať len vtedy, ak budete<br />

úplne čistí a otvorení. – Vezmite si<br />

k srdcu tieto slová, ktoré vám chcem<br />

dať, aby ste sa k Bohu nemodlili bez<br />

úcty: Otče náš, ktorý si na nebesiach!<br />

Posväť sa meno tvoje! Príď kráľovstvo<br />

tvoje! Buď vôľa tvoja! Chlieb náš<br />

dnešný daj nám dnes! Odpusť nám<br />

naše viny, ako i my odpúšťame svojim<br />

vinníkom! Neuveď nás do pokušenia!<br />

Zbav nás všetkého zlého!“<br />

Je nutné dodať, že odpustenie vín<br />

a vykúpenie nemožno dosiahnuť<br />

žiadnou ľubovôľou, „protekčne“<br />

na základe viery v Boha, ale len v medziach<br />

zákonov stvorenia, prostredníctvom<br />

ktorých milosť Božia pôsobí.<br />

Prvým predpokladom sú podobenstvá,<br />

ktoré Ježiš dal, a pravidlá správania<br />

sa zvestované v tomto „Kázaní<br />

na hore“. Slepá viera s nesprávnym<br />

pochopením Boha sú rovnako zavrhnutiahodné,<br />

ako hlboká neviera!<br />

Peter Fechner<br />

fechner@svetgralu.sk<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


42<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Filón z Alexandrie a výklad náboženských spisov


OSOBNOSŤ<br />

Všeobecne platné.<br />

Nedotknuteľné.<br />

Večne pravé.<br />

Siegfried Hagl<br />

ribližne v rovnakej dobe<br />

ako Ježiš, žil v Alexandrii<br />

istý židovský teológ a filozof,<br />

ktorého diela mali veľký význam<br />

pre rané kresťanstvo, zatiaľ čo na vývoj<br />

judaizmu začali vplývať až v 19-<br />

tom storočí: Filón z Alexandrie (cca<br />

13 pr. Kr.–50 po Kr.). Tento učenec<br />

o živote a pôsobení Ježiša vôbec nevedel.<br />

Filón žil v dobe helenizmu, keď<br />

sa po smrti Alexandra Veľkého (356–<br />

323 pr. Kr.), gréčtina stala svetovým<br />

jazykom. V oblasti Stredozemného<br />

mora vtedy poznal grécku filozofiu<br />

každý učenec. Filón ako pravoverný<br />

Žid chcel židovské náboženské chápanie<br />

spojiť s gréckou filozofiou, aby<br />

priblížil židovské náuky nielen hebrejskému<br />

svetu.<br />

Prvým pokusom, ako knihy Starého<br />

zákona sprístupniť ľuďom, ktorí<br />

nehovorili po hebrejsky, bol ich preklad<br />

do gréčtiny, na podnet egyptského<br />

kráľa Ptolemaia II. Filadelfa<br />

(283–246 pr. Kr.).<br />

Podľa tradície sa prekladom zaoberalo<br />

72 učencov 72 dní, preto meno<br />

„Septuaginta (lat. sedemdesiat). Tento<br />

grécky text Starého zákona, určený<br />

predovšetkým pre grécky hovoriacich<br />

Židov v Egypte, sa neskôr –<br />

v alexandrijskom preklade – stal časťou<br />

Biblie starých kresťanov.<br />

Pri žiadnom preklade sa nemožno<br />

vyhnúť výkladom originálneho textu.<br />

Aj Septuaginta vyžadovala interpretácie<br />

a prispôsobenia gréckemu<br />

jazykovému svetu. Tým sa začal výklad<br />

Starého zákona aj pre pohanov<br />

(ne–Židov), na čo chcel Filón Alexandrijský<br />

nadviazať.<br />

Zbožný židovsko-helenistický filozof<br />

však postupoval vlastnou, nedogmatickou<br />

cestou – v jeho úsilí urobiť<br />

staré náuky zrozumiteľnejšími sa<br />

grécka filozofia, helenistická mystika<br />

a židovská viera mali spojiť v jeden<br />

všeobsiahly filozoficko-náboženský<br />

systém.<br />

Filón pritom vychádzal z dvojakého<br />

zmyslu textu: doslovný zmysel<br />

je bežné chápanie väčšiny čitateľov.<br />

Čo je nad týmto chápaním, filozofický<br />

zmysel v pozadí, to dokážu<br />

pochopiť len nemnohí. Alegorický<br />

výklad dovoľuje tomu, kto prenikol<br />

hlbšie, nielen prekonať „štandardné<br />

problémy“ náboženstva – ako sú antropomorfizmy<br />

1 . V „Tóre“ 2 sa dá poznať<br />

štruktúra sveta, v jej príkazoch<br />

základný prírodný zákon. Filónov<br />

alegoricko-mystický výklad Biblie<br />

ovplyvnil aj kresťanských cirkevných<br />

otcov. Jeho myšlienka dvojakej interpretácie<br />

spisu, doslovnej a alegorickej,<br />

pôsobí až dodnes. V neskoroantickej<br />

a stredovekej cirkvi z nej Johannes<br />

Cassianus (cca 360–430) odvodil náuku<br />

o štvrtom princípe spisu: nad<br />

doslovným zmyslom sa čnie (opierajúc<br />

sa o Pavlovu trojjedinnosť viery –<br />

nádeje – lásky) 3 trojitý duchovný<br />

zmysel: alegorický (dogmatický), tropologický<br />

(morálny) a anagogický<br />

(eschatologický) 4 . Tak napríklad<br />

„Jeruzalem“ znamená z historického<br />

pohľadu mesto Židov, z alegorického<br />

cirkev, tropologicky znamená ľudskú<br />

dušu a anagogicky nebeské Božie<br />

mesto. Tak sa výpovede Biblie môžu<br />

vzťahovať na aktuálne situácie cirkvi,<br />

štátu alebo jedinca.<br />

Metódy, ktoré Filón presadzoval,<br />

boli síce už známe aj predtým, no<br />

on sa stal ich významným predstaviteľom<br />

v kresťanskom prostredí<br />

a ovplyvnil tak výklad Biblie (ale aj<br />

iných náboženských spisov, napríklad<br />

Koránu). Úsilie o priame – doslovné<br />

znenie a hľadanie hlbšieho<br />

zmyslu viedlo vo všetkých náboženstvách<br />

k nespočetným úvahám,<br />

interpretáciám, k nekonečným diskusiám,<br />

k nejednote a roztržkám.<br />

Vznikol však problém: ak sa dá ľubovoľné<br />

miesto textu interpretovať<br />

rôznorodo, kto nakoniec rozhodne,<br />

ktoré chápanie je najpresnejšie?<br />

Kňazi, ktorí sú sami nejednotní? Biskupi?<br />

Pápež?<br />

Pre akékoľvek pomery, na každú<br />

životnú situáciu sa dajú nájsť citáty,<br />

ktorých výklady (napr. alegorické)<br />

dávajú odpovede. Sú však tieto odpovede<br />

správne a nápomocné?<br />

Môžu náboženské knihy odpovedať<br />

na všetky otázky – a v každej dobe?<br />

Práve v tomto sa líšia skeptici od veriacich,<br />

realisti od fundamentalistov:<br />

kto chce vidieť v Biblii nedotknuteľné<br />

Slovo Božie, alebo Korán považuje<br />

za nestvorené slovo Alaha, ten nepochybuje,<br />

že tieto zvestovania obsahujú<br />

všeobecne platné, nedotknuteľné,<br />

večné pravdy. Kto sa neriadi<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


OSOBNOSŤ<br />

striktne ich doslovným znením, dokáže<br />

pomocou výkladov uviesť rozpory<br />

do súladu. Nezáleží tak na tom,<br />

čo stojí „v popredí“, teda vo všeobecne<br />

zrozumiteľnom texte, ako<br />

skôr na tom, aby sa preniklo do jeho<br />

podstaty, „za slová“ – aby sa odkryli<br />

jeho hlbšie vrstvy, schované v alegórii.<br />

Náboženské cítenie sa tým stáva<br />

veľmi osobné; je určované úrovňou<br />

vzdelania a poznania, preniknuté<br />

mystickými sklonmi, plné názorov,<br />

domnienok a výkladov, zrozumiteľných<br />

len určitému okruhu osôb, ktoré<br />

poznajú a uznávajú aj skryté súvislosti<br />

výkladov. Stáva sa ezoterickým.<br />

Nakoniec sú schopní vykladať text už<br />

len špecialisti (kňazi). Tí, ktorí stoja<br />

mimo ich okruhu, ani teologicky neškolení<br />

veriaci nedokážu sledovať<br />

často komplikované, niekedy až zmätené<br />

interpretácie; skeptici niektoré<br />

tvrdenia vidia ako neodvôvodnené,<br />

či dokonca si navzájom odporujúce.<br />

Spochybňujú preto náboženstvo a religiozitu<br />

ako také a metaforicky povedané<br />

„vylievajú s vaničkou aj dieťa“.<br />

A tak stojíme pred základnými<br />

náboženskými otázkami, ktoré sa<br />

však v konfesijnom živote zvyčajne<br />

nekladú:<br />

■ Čím je legitimizovaný základ<br />

každej náuky – napríklad vierohodnosť<br />

nejakej posvätnej knihy, akými<br />

sú Biblia alebo Korán?<br />

■ Ako rozumieť práve aktuálnemu<br />

svätému písmu? Je správne prijať ho<br />

doslovne, alebo k jeho pochopeniu<br />

vedú alegorické, či ešte komplikovanejšie<br />

interpretácie? To doslovné,<br />

priame, býva často nepohodlné – keď<br />

sa to napríklad nehodí vládnucej teológii<br />

alebo duchu doby. Potom prevažuje<br />

sklon konštruovať výklady, poplatné<br />

aktuálnemu vkusu.<br />

■ Podľa čoho sa človek rozhodne<br />

pre určité náboženstvo: je to výlučne<br />

iba vec viery, len zvyklosť,<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

alebo existujú na cestu k pravde nejaké<br />

spoľahlivé kritéria? Napríklad<br />

vlastné cítenie, nadzmyslové vnímanie,<br />

alebo vízie?<br />

■ V mnohých náboženstvách existujú<br />

okrem (viac či menej) verne tradovaných<br />

posvätných textov ešte<br />

ďalšie texty a výklady. Napríklad<br />

v judaizme Talmud 5 , v kresťanstve<br />

spisy cirkevných otcov, uznesenia<br />

koncilov, pápežské encykliky, v islame<br />

Suna 6 atď. Ako tieto písomnosti<br />

hodnotiť?<br />

■ Aký význam majú náboženské<br />

rituály? Sú len folklórom? Alebo je<br />

v nich prejav transcendencie v symbolickej<br />

forme, ktorá otvára možnosť<br />

dospieť k vnútornému prežitiu, k náboženskej<br />

skúsenosti?<br />

Na všetky uvedené otázky sotva<br />

nájdeme všeobecne platné odpovede<br />

– každý človek k nim musí zaujať<br />

vlastný, autentický postoj.<br />

Sme odkázaní na rozhodnutie<br />

svojho vlastného duchovného vedomia,<br />

to nemôže za nás urobiť nikto<br />

iný. Chybné rozhodnutia, alebo dokonca<br />

zločiny sa nedajú ospravedlniť<br />

svätými spismi, náboženskými náukami,<br />

názormi autorít, alebo internou<br />

morálkou nejakej skupiny.<br />

Literatúra:<br />

1) Benz Otto u.a.Calwer Bibellexikon,<br />

Stuttgart 2003<br />

2) Farados Georgius D., Kosmos und Logos<br />

nach Philon von Alexandria, Edition<br />

Rodopi, Amsterdam 1976<br />

3 Schnmidt Helmut, Die Mächte der Zukunft,<br />

Siedler, München 2004<br />

4) Volpi Franco, Großes Werklexikon der<br />

Philosophie Bd. 2, Alfred Kröner, Stuttgart<br />

1999<br />

Internet:<br />

http://www.qumran.org/js/Talm-FAQ/<br />

Talm_FAQ.htm<br />

http://sk.wikipedia.org/wiki/Filón_<br />

Alexandrijský<br />

U väčšiny konfesií sú takéto názory<br />

veľmi nepopulárne: spochybňujú monopol<br />

kňazstva v otázkach morálky<br />

a viery, podkopávajú autoritu a vodcovský<br />

nárok vedúcich predstaviteľov<br />

cirkví a iných spoločenstiev. Zdá sa,<br />

že tento rozpor medzi konfesiami<br />

a samostatne mysliacimi a cítiacimi<br />

ľuďmi je taký starý, ako náboženstvá<br />

samotné – a bude podľa všetkého<br />

na zemi pretrvávať ešte dlho.<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

1 Antropomorfizmus = prenášanie ľudských<br />

spôsobov správania na mimoľudskú<br />

sféru, napríklad na bohov<br />

2 Tóra (hebr.) náuka = päť kníh Mojžišových<br />

(Pentateuch), základ židovského<br />

náboženstva<br />

3 Korán 13, 13<br />

4 Alegorický výklad = reflexia nejakého<br />

textu, ktorá ho vysvetľuje ako pozemské<br />

stvárnenie nejakého vyššieho, napr.<br />

spoločenského alebo duchovného<br />

zmyslu, veľmi rozšírený v kresťanskej tradícii.<br />

Anagogický výklad = vztiahnutý<br />

na „ostatné veci“, Posledný súd a prichádzajúcu<br />

Božiu ríšu. Dogmatický výklad<br />

= zodpovedajúci poučkám cirkvi.<br />

Eschatologický výklad = v zmysle náuky<br />

o „posledných udalostiach“, napríklad<br />

o opätovnom príchode Krista. Tropologický<br />

v. = slová alebo činy sú vykladané<br />

na základe mravného hľadiska, poukazujú<br />

na morálne aspekty života.<br />

5 Talmud = postbiblické hlavné dielo judaizmu,<br />

zbierka spočiatku len ústne odovzdávaných<br />

náboženských zákonov.<br />

6 Suna = tradícia (príbeh) o živote, pôsobení<br />

a výrokoch proroka, zozbierané<br />

v hadithoch; v islame tradícia, rozprávanie<br />

o výrokoch a činoch Mohameda.<br />

Po Koráne druhý zdroj islamského práva<br />

(pozn. prekl.).


Zakrytá ikona<br />

V<br />

detstve ma neustále trápila<br />

otázka: Je pravda, že Boh všetko<br />

vidí? A tak raz, práve keď som rozdúchavala<br />

samovar, som si pomyslela:<br />

a čo takto vyskúšať, či Boh naozaj<br />

všetko vidí, alebo nie? No a tak som<br />

snovala plán. Postavila som samovar<br />

na stôl a hľadiac na cukorničku som<br />

usilovne premýšľala, ako si nasypať<br />

do čaju nie dve lyžičky, ale tri. A aby<br />

to Pánboh nevidel, prehodila som<br />

cez ikonu šatku a ešte som i konce<br />

zastrčila, aby nad samovarom len tak<br />

neviseli.<br />

Sadli sme si k čaju. Dedo Timotej<br />

si odkašľal, úkosom blysol zrakom<br />

po babičke Varvare a prisypal mi ešte<br />

lyžičku. Nepovedal pritom nič. Srdce<br />

sa mi zastavilo, čaj mi zhorkol a uši<br />

mi hanbou celkom horeli.<br />

Večer si dedo počkal na stádo, zahnal<br />

našu kravu do vrát, nabral pred<br />

vrátami z kaluže vodu a vyzval ma:<br />

– Hajdy, ideme na záhradu!<br />

Z vrecka vytiahol guľaté sklíčko,<br />

trofej z japonskej vojny, nalial trochu<br />

vody z kaluže na tanier a prinútil ma<br />

pozrieť sa na ňu skrz to sklíčko. Maminečka<br />

moja, čo len tam všetko neliezlo<br />

a neplávalo!<br />

A tak som mu navrhla:<br />

– Tak sa teraz pozrime do čistej<br />

vody, tam určite nič také nebude…<br />

Ale aj v čistej vode zo studne bolo<br />

plno všelijakých červíčkov a čiernych<br />

bodiek, a všetky sa hýbali.<br />

Dedo si ma posadil vedľa seba a začal<br />

rozprávať, že všetko okolo nás<br />

je živé, celý neviditeľný svet. A sú aj<br />

takí ľudia, ktorí vidia úplne všetko,<br />

čo žije.<br />

– Však som ťa nadarmo nevodil<br />

do lesa, zoznamovať sa s lesnými<br />

obyvateľmi. A Božia sila vidí všetko,<br />

aj v špajzke, aj pod šatkou.<br />

Potiahla som nosom. Hanbila<br />

som sa. Dedo ma pohladil po hlave<br />

a chlácholil:<br />

– No dobre, dobre. A zajtra ráno sa<br />

pozri, ako sa budú susedia sťahovať<br />

do nového domčeka.<br />

Na druhý deň hneď ráno som<br />

zahnala našu kravu Krasnuchu<br />

do stáda a sadla som si na lavicu<br />

pozerať sa, ako sa budú susedia sťahovať.<br />

Veľmi som sa divila, keď vyparádená<br />

teta Moťa otvorila vráta<br />

dokorán, hlboko sa poklonila a začala<br />

hlasno odriekavať: „Hospodáriček<br />

milý, báťuška-domovníček premilý,<br />

gazdiná sa inam sťahuje, a tvoja<br />

priazeň nech ma tam nasleduje.“ To<br />

predniesla trikrát za sebou, potom<br />

vzala do ruky povraz s lykovou topánkou<br />

na konci a vážne, dôstojne<br />

zamierila dolu ulicou k novému<br />

domčeku. Susedia sa všetci klaňali<br />

a hospodáričkovi želali veľa tepla<br />

a dobra.<br />

Užasnutá, uprela som na deda široko<br />

roztvorené oči a on mi objasnil,<br />

že predsa okolo nás – v lese i vo<br />

vode, v zemi i v horách – žijú rôzne<br />

bytosti a tie tiež treba mať rád a vážiť<br />

si ich. Sú to veľkí pracovníci Boží<br />

a my ľudia nedokážeme toho urobiť<br />

toľko, ako oni.<br />

Aký bol môj údiv, keď sa mi dostala<br />

do rúk kniha „Posolstvo Grálu.“ Pri<br />

čítaní prednášky o malých bytostných<br />

som si vtedy pomyslela: „Dedo<br />

tú knihu nečítal, ale videl ich a žil<br />

v súlade s nimi. A my ľudia si myslíme,<br />

že sme tí najchytrejší, lietame<br />

do vesmíru, a pred samým vlastným<br />

nosom nič nevidíme.“<br />

Tamara Golikova<br />

golikova@svetgralu.sk<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


46<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Šikanujú vás?<br />

Mobing v zamestnaní


SPOLOČNOSŤ<br />

Čoraz viac ľudí sa sťažuje<br />

na mobing v práci.<br />

Čo to je a ako<br />

sa účinne brániť?<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

ojem „mobing“ (druh rafinovanej<br />

šikany) prvýkrát použil<br />

P<br />

v roku 1933 profesor Dr. Heinz Leymann<br />

v knihe: „Mobing a psychoteror<br />

na pracovisku“. Mobing popisuje<br />

situácie, pri kto rých je človek (alebo<br />

aj viac ľudí) „zahnaný do úzkych“,<br />

pričom je zraňovaný vo svojej integrite.<br />

Môže ísť o skryté, aj o otvorené<br />

útoky a ponižovania.<br />

Problémom mobingu sa poradenské<br />

inštitúcie zaoberajú už mnoho<br />

rokov. Čoraz častejšie sa vyskytuje<br />

nielen na pracoviskách, ale aj v súkromnej<br />

sfére, sociálnych zariadeniach<br />

a zdravotníckych ústavoch.<br />

Tento problém má zreteľne rastúcu<br />

tendenciu aj v školách.<br />

Pre postihnutých znamená skúsenosť<br />

s mobingom často ťažký duševný<br />

otras, nezriedka býva príčinou<br />

zdravotných problémov.<br />

Mobing sa môže vyznačovať aj<br />

množstvom „malých“ nepríjemností,<br />

ktoré sa často zakladajú na antipatii.<br />

Nejde však iba o jeden konflikt, o kritiku<br />

alebo odlišnosť názorov, ale aj<br />

o dlhodobé vyčleňovanie z kolektívu<br />

a ponižovanie. Napr. ak návrhy niektorej<br />

zamestnankyne na poradách jej<br />

vedúci odmieta, prekrúca ich zmysel<br />

alebo ich ignoruje. Alebo ak niektorého<br />

pracovníka poveruje nudnou<br />

rutinnou prácou a systematicky mu<br />

odoberá zaujímavé úlohy. Stáva sa,<br />

že pracovné výsledky alebo prítomnosť<br />

dotyčnej osoby na pracovisku<br />

nadriadený prehnane kontroluje, prípadné<br />

chyby neprimerane kritizuje,<br />

alebo spochybňuje jej profesionalitu.<br />

Aj zadržiavanie dôležitých informácií<br />

alebo ignorovanie e-mailov sa radí<br />

do kategórie mobingu.<br />

Iným typom mobingu je zosmiešňovanie<br />

človeka, jeho súkromného<br />

života, náboženského presvedčenia,<br />

vzhľadu alebo povahových čŕt.<br />

Počas rozhovoru dochádza k mnohoznačným<br />

poznámkam a gestám,<br />

šíria sa klebety, nepravdy a ohováranie.<br />

U detí a mladistvých sa správanie<br />

často vystupňuje do fyzického<br />

napádania a surového násilia. V tzv.<br />

„počítačovom mobingu“ zase páchatelia<br />

sprístupňujú fotky a informácie<br />

o šikanovanej osobe na internete.<br />

Šikanovanie sa môže vyskytnúť<br />

medzi podriadenými i nadriadenými,<br />

medzi žiakmi, učiteľmi, ale šikanovaní<br />

môžu byť dokonca aj učitelia<br />

svojimi žiakmi. Šikanovanie sa<br />

objavuje aj medzi kolegami rovnakej<br />

úrovne na pracovisku. Skutočnou<br />

príležitosťou na vznik šikanovania<br />

sa stávajú moderné formy práce<br />

v priestranných kanceláriách s veľkým<br />

počtom pracovníkov. Veľa šikanujúcich<br />

osôb si vôbec neuvedomuje<br />

dosah svojich činov. Sú presvedčené,<br />

že šikanovaný človek je neznesiteľný,<br />

plný chýb a pracuje na nesprávnom<br />

mieste.<br />

Z BEŽNÉHO<br />

PRACOVNÉHO DŇA<br />

ridsaťročná sociálna pracovníčka:<br />

„v poslednej dobe som<br />

T<br />

bola v práci vystrašená a neistá.<br />

Mohla som byť však šťastná – som<br />

matka samoživiteľka, pre ktorú nebolo<br />

ľahké dosiahnuť dobré vzdelanie<br />

a získať zamestnanie na skrátený<br />

úväzok v mieste bydliska.<br />

Práca ma veľmi baví, konečne sa<br />

nám s dcérou mohlo dariť lepšie.<br />

Ale jedna staršia, veľmi skúsená kolegyňa<br />

ma vždy na pracovnej porade<br />

opravuje a dáva najavo, že je<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


SPOLOČNOSŤ<br />

so mnou nespokojná. Čokoľvek poviem,<br />

nie je v poriadku. Pred časom<br />

som sa zaujímala o určitý projekt<br />

a ona sa ma pred všetkými starostlivo<br />

spýtala, či si toho neberiem<br />

na seba príliš veľa. Potom sa sama<br />

do projektu zapojila, hoci bola plne<br />

vyťažená. Je zástupkyňou vedúceho,<br />

ostatní sa jej tiež boja. Domnievam<br />

sa, že ma nemá rada, nemá ku mne<br />

a k mojim schopnostiam dôveru.<br />

Aj ďalší členovia tímu sa ku mne<br />

začali správať odmerane. To všetko<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

ma veľmi irituje, robím si starosti,<br />

že nebudem stačiť na požiadavky<br />

v tomto zamestnaní.“<br />

Dvadsaťjedenročná mierumilovná<br />

mladá žena sa úspešne vyučila<br />

za kvetinárku a hneď získala miesto<br />

v oddelení kvetín v nákupnom centre.<br />

Neskôr vo svojej výpovedi uvádza:<br />

„veľmi som sa na túto prácu tešila.<br />

Myslela som si, že by som sa tu<br />

mohla veľa naučiť. Vedúci, ktorý ma<br />

prijímal, bol v môj prvý pracovný<br />

deň na dovolenke. Jeho zástupkyňa<br />

na mňa nemala čas a povedala, aby<br />

som sa s pracoviskom oboznámila<br />

sama. Zrejme som potom všetko<br />

robila zle, lebo vždy, keď som obsluhovala<br />

zákazníka, prišla a opravovala<br />

ma. Raz som zle vyplnila<br />

nejaký formulár a kolegyňa sa ma<br />

spýtala, či som sa to nemala naučiť<br />

už na učilišti. Po niekoľkých dňoch<br />

som dostala z nových úloh normálne<br />

strach. Každý deň som urobila<br />

niečo zle, nasledovala kritika.<br />

Cez poludňajšiu prestávku som bývala<br />

sama, nenadviazala som žiadny<br />

užší vzťah. Nikto sa so mnou nerozprával,<br />

bola som ustrašená, nemohla<br />

som pokojne spať. Pozorovala som,<br />

že robím chyby, ktoré sa mi predtým<br />

nestávali. Potom prišiel posledný<br />

piatok: keď som ráno čakala na zastávke,<br />

mala som taký strach, že som<br />

v panike nastúpila do nesprávneho<br />

vlaku a prišla tak do iného mesta.<br />

Tam som sa posadila na lavičku. Neviem,<br />

ako dlho som tam sedela, bola<br />

som ako omámená. Večer mi telefonovala<br />

priateľka, o niekoľko minút<br />

prišla, objala ma okolo pliec a autom<br />

odviezla domov.“<br />

Päťdesiatročný poisťovací maklér<br />

rozpráva: „Bol som vždy veľmi ctižiadostivý,<br />

veľa som pracoval, zarábal<br />

a mohol si postaviť pekný dom.<br />

V priebehu jedného roka sa všetko<br />

náhle zmenilo: novým vedúcim<br />

úseku sa stal jeden mladší kolega,<br />

a to nebolo dobré. Okamžite začal<br />

s reštrukturalizáciou a inováciou.<br />

Ako jediný som ho upozorňoval<br />

na to, že sme väčšinu jeho návrhov<br />

skúšali už pred rokmi, no výsledky<br />

neboli uspokojivé. Odvtedy sa zdalo,<br />

že ma nenávidí. Postupne mi z mojej<br />

hlavnej činnosti odoberal náročné<br />

úlohy. Nemal som skoro žiadnu<br />

prácu, zatiaľ čo ostatní nevedeli, čo<br />

skôr. Nakoniec mi odobral aj moju<br />

dlhoročnú nosnú pracovnú náplň<br />

a nariadil mi upratovať starý archív,


SPOLOČNOSŤ<br />

ktorý nebol dosiaľ digitalizovaný.<br />

Mňa, úspešného makléra! Ostatní<br />

spolupracovníci sa neodvážili nič povedať,<br />

pri stretnutí so mnou uhýbali<br />

pohľadmi. Nevidel som žiadne východisko,<br />

až som sa zrútil. Doktor mi<br />

vypísal práceneschopnosť, predpísal<br />

lieky na upokojenie. Nikdy som si<br />

nepomyslel, že by sa mi mohlo stať<br />

niečo také.“<br />

STRACH<br />

A PSYCHOSOMATICKÉ<br />

ŤAŽKOSTI<br />

kúsenosť ľudí, ktorí sú ohrození<br />

S ohováraním v existenčne dôležitej<br />

oblasti života ako je zamestnanie,<br />

zanechá u väčšiny postihnutých<br />

ťažké duševné stopy: beznádej,<br />

neistotu, ochorenie zo strachu. Následkom<br />

je nedôvera, pochybnosti,<br />

hĺbanie o vlastných chybách a nedostatkoch,<br />

v duši sa môže usídliť<br />

zlosť, hnev, duševná nerovnováha<br />

a chaos. Z neustáleho odmietania<br />

vyplýva aj depresívne naladenie, hlboká<br />

neistota a hlodajúce pochybnosti<br />

o sebe.<br />

Mnohí postihnutí začínajú pochybovať<br />

o svojich schopnostiach<br />

a kompetenciách. Ich skúsenosti<br />

a neznalosť skutočnej príčiny sú<br />

také ponižujúce, že o nich dlho nedokážu<br />

s niekým hovoriť. Typickými<br />

následkami mobingu na fyzickej<br />

úrovni sú nespavosť, migréna<br />

alebo napätie v šiji.<br />

To, že mobing pôsobí na obete<br />

tak rýchlo a drasticky, môže byť<br />

na prvý pohľad prekvapujúce. Ale<br />

mobing prebúdza hlboko zakorenený<br />

strach pred odsúdením ostatnými<br />

ľuďmi, ktorý je popri obave z choroby<br />

a smrti jedným z najrozšírenejších<br />

druhov strachu. Väčšine ľudí<br />

ťažko ubližuje ohováranie, ktoré napáda<br />

a zraňuje dušu rovnako, ako<br />

vonkajšie útoky zraňujú telo. Je ťažké<br />

sa voči nemu brániť, lebo väčšinou<br />

nejde o konkrétnu udalosť.<br />

Šikanovanie zanechá svoje stopy<br />

aj na ľuďoch, ktorí ho uskutočňujú:<br />

hlási sa svedomie a volá k zodpovednosti.<br />

Teraz je najvyšší čas zamyslieť<br />

sa nad sebou, uvedomiť si<br />

svoje chyby a prosiť o odpustenie!(?)<br />

V tomto okamihu však šikanujúce<br />

osoby častokrát naopak “pritvrdia“,<br />

aby sebe i ostatným dokázali oprávnenosť<br />

svojho správania. V tejto fáze<br />

sú nezriedka šikanované obete také<br />

zoslabené a zneistené, že pod tlakom<br />

situácie skutočne robia viac chýb.<br />

Kolegovia, ktorí sú svedkami takýchto<br />

neprávostí, mnohokrát mlčia<br />

zo strachu, že sa im stane niečo<br />

podobné. Od nadriadených sa žiada,<br />

aby riadili a rozhodovali. Pri tejto<br />

emocionálne vypätej situácii dochádza<br />

potom ľahko k unáhleným, neetickým<br />

personálnym rozhodnutiam.<br />

Otrasený a zneistený človek, ktorý<br />

zakúsil vylúčenie z kolektívu, zostáva<br />

bokom.<br />

KEĎ CHÝBAJÚ<br />

HODNOTY<br />

ríčiny vzniku mobingu sú rôzne.<br />

P Obvykle spočívajú v jednostranne<br />

usporiadaných štruktúrach podniku,<br />

ale hlavne v povahe jednotlivých<br />

ľudí. Záľuba v kritizovaní a neustálom<br />

hodnotení ostatných, žiarlivosť,<br />

závisť a túžba po moci, dominantná<br />

a panovačná povaha sú živnou pôdou<br />

mobingu.<br />

Mnohé situácie pri mobingu je<br />

možné objasniť slovami Ježiša Krista:<br />

„vidíš triesku v oku brata svojho<br />

a o brvno v oku svojom nedbáš!“<br />

Tento príklad z Biblie psychológia<br />

označuje ako „projekciu“: človeku vadia<br />

na ostatných väčšinou tie slabosti<br />

a nedostatky, ktoré vo veľkej miere<br />

má sám. V pracovnom kolektíve<br />

môže vyvolať určité formy mobingu<br />

aj neprimeraná zdržanlivosť, ako aj<br />

prílišné zbližovanie, ale aj celkom<br />

bežné ohováranie poza chrbát. Nezriedka<br />

sa v práci unáhlene zavádza<br />

tykanie ako prejav zblíženia sa, ktoré<br />

však v skutočnosti neexistuje a môže<br />

viesť k rozpoltenosti citov.<br />

Nezávislé štúdie psychológie práce<br />

zaznamenávajú nárast mobingových<br />

situácií pri zavádzaní racionalizačných<br />

opatrení a pri reštrukturalizácii<br />

v podniku. Ak je človek vo svojom<br />

zamestnaní vystavovaný trvalému<br />

časovému alebo finančnému tlaku,<br />

alebo je zasypaný úlohami, ktoré nesúvisia<br />

s pracovnou náplňou, zjavne<br />

stúpa neznášanlivosť aj medzi pracovníkmi,<br />

zatiaľ čo vzájomná ústretovosť<br />

a pracovné nadšenie drasticky<br />

klesajú.<br />

Pozitívne pracovné ovzdušie narúša<br />

aj chladný prístup vedenia podniku,<br />

ako aj napr. zdôrazňovanie len<br />

hospodárskeho konceptu. Atmosféra<br />

dobrej spolupráce sa potom ľahko<br />

vytratí.<br />

Spoločnou vlastnosťou týchto<br />

príkladov je nedostatok pracovných<br />

a duševných hodnôt. Mobing<br />

totiž vzniká pri absencii takých<br />

vlastností, ako je ústretovosť,<br />

empatia, ľudskosť, obozretnosť<br />

a etika v práci.<br />

Hlboko skrytú príčinu mobingu<br />

možno nájsť v jemnohmotnej, nám<br />

neviditeľnej úrovni. Keď sa v práci<br />

nevyžaduje citlivosť a osobná zodpovednosť,<br />

veľmi rýchlo dôjde k vyčerpaniu<br />

a nespokojnosti. Pracovný<br />

postup a úlohy, ktoré nie sú v súlade<br />

so svedomím pracujúceho človeka,<br />

vyvolávajú rozpoltenosť a trvalý stres.<br />

To sa nezaobíde bez jemnohmotného<br />

účinku, ktoré popisuje dielo „Vo<br />

svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina:<br />

„Dôsledkom toho je, že nielen<br />

vo vnútri človeka, ktorý sa takto<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


SPOLOČNOSŤ<br />

trápi, ale aj v jemnohmotnom svete<br />

vznikajú týmto stavom formy, ktoré<br />

zasievajú nespokojnosť a roztržky<br />

aj u iných. Tak sa sklon k reptaniu<br />

a nespokojnosti prenáša stále ďalej<br />

a vlastnú príčinu toho nedokáže<br />

nikto odhaliť. Nie je možné ju poznať,<br />

pretože pôsobenie pochádza<br />

z jemnohmotnosti.“<br />

Teda nie práca samotná, ale práca<br />

vykonávaná bez vnútorného presvedčenia<br />

tvorí podmienky pre nespokojnosť,<br />

stres, rozpoltenosť a mobing.<br />

ÚČINNÁ POMOC<br />

k dôjde k poklesu výkonnosti<br />

A alebo strate motivácie jednotlivca<br />

či skupiny, mal by zamestnávateľ<br />

preskúmať sklon členov tímu<br />

k mobingovému správaniu. Preto sa<br />

od vedúcich pracovníkov požaduje<br />

istá miera empatie, lebo v pracovnom<br />

ovzduší, kde prevažujú ľudské<br />

hodnoty, mobing nemá miesto.<br />

Vedúci pracovníci, spolupracovníci<br />

v tíme, aj vyučujúci v školách<br />

musia dôrazne riešiť každý náznak<br />

ohovárania a mobingu. Nielen ich<br />

zvedavo vypočuť alebo prejsť mlčaním,<br />

ale viditeľne sa od takého správania<br />

dištancovať.<br />

Deti, ktoré sa stanú terčom mobingu,<br />

potrebujú ochranu a podporu<br />

dospelých. Rodičia a učitelia konajú<br />

správne, keď sa zaujímajú o radu odborníka,<br />

lebo skupinu je často potrebné<br />

vnímať a chápať komplexne.<br />

Veľmi sa osvedčili externí pracovníci,<br />

krízové tímy alebo sociálni pracovníci<br />

v školách; pracujú konštruktívnym<br />

spôsobom s celou triedou tak,<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

aby získali čo najviac žiakov pre atmosféru<br />

kamarátstva a pomoci.<br />

Samozrejme aj dospelí, ktorí sa<br />

ocitnú v nepriateľskom prostredí,<br />

potrebujú aktívnu a povzbudzujúcu<br />

podporu nadriadených a spolupracovníkov.<br />

Na mieste je aj vyhľadanie<br />

odbornej pomoci, aby sa pre zamestnanca<br />

a jeho okolie našiel nový<br />

spôsob správania sa.<br />

Na začiatku tejto cesty je dôležité<br />

uvedomiť si, že človek nemá<br />

trpne znášať neetické správanie,<br />

ako je ohováranie, dokazovanie<br />

moci, ponižovanie, neoprávnená<br />

kritika, atď.<br />

Výstižne o tom hovorí dielo „Vo<br />

svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina:<br />

„Človek nemá mlčať, keď sa mu deje<br />

bezprávie. Inak by iba podporoval<br />

a posilňoval zlo.“<br />

Pokiaľ je človek vnútorne presvedčený,<br />

že sa má brániť, účinným krokom<br />

proti mobingu je uvedomenie si<br />

vlastnej hodnoty a všetkého toho, čo<br />

už v živote zvládol.<br />

Práca vykonávaná bez vnútorného presvedčenia<br />

tvorí podmienky pre nespokojnosť, stres,<br />

rozpoltenosť a mobing<br />

Prirodzene, treba si ujasniť, či<br />

človek sám nedal niekedy príčinu<br />

na vznik takýchto udalostí. Možno<br />

bol príliš panovačný alebo neúprimný.<br />

Teraz osud podľa zákona<br />

spätného pôsobenia prináša nevyhnutné<br />

dôsledky. Možno už iba svojím<br />

vystrašeným, neistým správaním<br />

dáva inému človeku zámienku, aby si<br />

na ňom dokazoval svoju moc.<br />

Pokiaľ sa budeme snažiť porozumieť<br />

udalostiam, ktoré sa okolo nás<br />

dejú, nájsť v nich zmysel, dokážeme<br />

prijať opatrenia v správaní v súlade<br />

s vlastnou osobnosťou.<br />

Zvláštny strach z odsúdenia inými<br />

sa dá prekonať, keď si uvedomíme<br />

prítomnosť všetkých neviditeľných<br />

pomocníkov z duchovného sveta,<br />

ktorí pôsobia tvorivo a spoľahlivo.<br />

Vedomie, že človek nie je sám, ho<br />

upokojí a posilní. Na základe týchto<br />

poznatkov môže prežiť novú kvalitu<br />

života: vnútornú nezávislosť!<br />

Vďaka tomuto procesu vývoja môžeme<br />

nájsť stratené sebavedomie, čo<br />

sa prejaví aj v držaní tela, v pohľade,<br />

vo vyjadrovaní a v zmene celkového<br />

vyžarovania. Vzrastajúca vnútorná<br />

istota a ostražitosť tvorí prirodzenú<br />

ochranu pred vonkajšími vplyvmi.<br />

Tak sa stalo aj v zmienenom prípade<br />

sociálnej pracovníčky, ktorá<br />

ľudsky aj odborne veľmi zosilnela<br />

a už o niekoľko mesiacov získala<br />

dobre platené zodpovedné miesto<br />

v inom kolektíve.<br />

Naopak, poisťovací agent získal<br />

životné skúsenoti ťažkým otrasom.<br />

Jeho zdravotné problémy mu neumožnili<br />

návrat na pôvodné pracovné<br />

miesto, no neskôr sa objavili nové,<br />

hoci skromnejšie úlohy.<br />

A mladá pani kvetinárka? Trvalo<br />

dlho, kým sa z depresie dostala. Postupne<br />

jej sebavedomie tiež vzrástlo –<br />

veľmi jej pomohlo, keď sa dozvedela,<br />

že príčinou nepriateľskej atmosféry<br />

nebola ona sama, ale len to, že ostatné<br />

spolupracovníčky preferovali<br />

inú uchádzačku.<br />

Všetky tieto príklady naznačujú, že<br />

proces uzdravenia je možný, no vždy<br />

individuálny a záleží na prístupe každého<br />

z nás. Takže – nedajme sa!<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

klauser@svetgralu.sk


Ako môže človek využiť svoje schopnosti?<br />

Trápi ma určitá bezradnosť v tom, na čo<br />

sa mám v živote zamerať. Rád by som robil<br />

niečo, čo zodpovedá môjmu talentu<br />

a schopnostiam – ale ako ich zistím? Ako<br />

spoznám, čo je mojou úlohou, mojím poslaním?<br />

Chcel by som, aby skončil nepríjemný<br />

pocit, ktorý sprevádza môj život.<br />

ri hľadaní svojich schopností je<br />

P dôležité nehĺbať v teoretických<br />

predstavách a pritom prehliadať<br />

svoje bezprostredné okolie. Hľadanie<br />

ideálneho povolania, ktoré by prinášalo<br />

len radosť a umožnilo dosiahnuť<br />

tie najlepšie výkony a uplatnenie, zostáva<br />

často neúspešné, ak toto hľadanie<br />

prebieha mimo praktického<br />

každodenného života, teda v akomsi<br />

teoretickom priestore.<br />

Len málo ľudí nesie v sebe takú<br />

jednoznačnú schopnosť, ktorá<br />

od začiatku určuje ich život a do istej<br />

miery predurčuje ich povolanie.<br />

Ani pracovných príležitostí, ktoré<br />

by presne zodpovedali takým podmienkam,<br />

aké si človek pre svoj vývoj<br />

predstavuje, nie je veľa. Je predsa<br />

skôr bežné, že život sprevádzajú<br />

problémy a prekážky, ktoré musíme<br />

prekonávať.<br />

Preto je lepšie nezameriavať sa<br />

na hľadanie (domnelo) ideálneho<br />

stavu, ale v prvom rade poznávať seba<br />

a skúmať, čo je v danom okamihu pre<br />

môj život dôležité. A pritom hľadať<br />

to miesto, kde sa moja jedinečnosť<br />

stretne s potrebami a reálnymi možnosťami<br />

prostredia, kde žijem. Nerezignovať<br />

na vlastné priania a predstavy,<br />

i keď okolnosti momentálne<br />

vyžadujú odo mňa niečo iné. Každá<br />

činnosť, ktorou človek podľa možnosti<br />

obohatí niečím nielen seba, ale<br />

aj druhých, je prípravou na to, čo má<br />

prísť.<br />

Zmysluplná činnosť rozvíja ľudské<br />

jadro, ducha a prináša bezprostredné<br />

uspokojenie. Pri hľadaní možností<br />

sebarealizácie často ani nejde o to,<br />

čo človek robí, ale ako to robí. Nech<br />

sa nachádza kdekoľvek, môže vždy<br />

vylepšovať pomery, pomáhať blížnym,<br />

rozvíjať nové možnosti pôsobenia<br />

– a popri tom sa vyvíjať.<br />

Dôležité je i to, aby činnosť, ktorá<br />

má viesť k šťastnému, naplnenému<br />

životu, bola primeraná našim schopnostiam,<br />

ale aj silám – nebola ani príliš<br />

ľahká, ani nadmieru vyčerpávajúca.<br />

Pri odhaľovaní vlastného talentu<br />

a schopností si skúsme klásť<br />

otázky: o čom som sníval už ako<br />

dieťa? Akým veciam som sa odjakživa<br />

chcel venovať? Aké činnosti ma<br />

vždy priťahovali? Ako som najradšej<br />

trávil svoj voľný čas?<br />

Pre náš vnútorný vývoj je dôležité<br />

venovať pozornosť aj svojim nenápadným<br />

prianiam. Stojí za to obohatiť<br />

svoj život tvorivým koníčkom,<br />

sociálnou činnosťou alebo športom.<br />

A možno je načase urobiť zásadnejšiu<br />

zmenu.<br />

Sú teda viaceré spôsoby a možnosti<br />

ako sa inšpirovať, ako začať niečo<br />

nové, k čomu nás nepríjemný pocit<br />

zo súčasného stavu vlastne nabáda.<br />

Avšak cieľom snaženia nemá byť len<br />

povrchný a príjemný život. Nech<br />

podnikneme čokoľvek, budeme sa<br />

vždy stretávať i s náročnejšími fázami<br />

a prekážkami. Pozemský život<br />

totiž neprináša len slnečný svit, ale<br />

ukazuje aj menej príjemnú tvár, no<br />

napokon i v týchto<br />

strastiach spočíva<br />

dobrá príležitosť<br />

na osobné dozrievanie<br />

človeka.<br />

Otázka bola vybratá z knihy<br />

100 odpovedí na životné otázky<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

Podobenstvo o zverených hrivnách<br />

(Lukáš 19,12–27)<br />

ežiš bol so svojimi učeníkmi<br />

J a s tými, ktorí sa k nemu hlásili,<br />

na ceste do Jeruzalema. Jeho sprievodcovia<br />

si vo svojom vnútri želali,<br />

aby sa tam dal poznať ako kráľ, a tým<br />

ustanovil Kráľovstvo Božie na Zemi.<br />

Syn Boží poznal ich myšlienky,<br />

a preto im porozprával príbeh o jednom<br />

urodzenom pánovi. Knieža zamýšľal<br />

odcestovať do vzdialenej krajiny,<br />

kde mal byť povýšený na kráľa<br />

a hneď nato sa vrátiť späť. Než však<br />

vyrazil, povolal k sebe niekoľko svojich<br />

služobníkov, ktorí mali spravovať<br />

jeho ríšu. Každému dal rovnaké<br />

množstvo peňazí a prikázal im, aby<br />

do jeho návratu s týmto imaním<br />

dobre hospodárili.<br />

Keď sa knieža vrátil, chcel vedieť,<br />

ako muži s peniazmi hospodárili. Prvý<br />

z nich povedal: „Pane, zveril si mi desať<br />

mín. Hospodáril som s nimi a tu je<br />

dvojnásobok!“ Spokojne pozrel kráľ –<br />

niekdajšie knieža – na muža a povedal<br />

mu: „Urobil si svoju vec dobre! Pretože<br />

si s tým, čo som ti zveril, dobre<br />

zaobchádzal, dávam ti za odmenu<br />

vládu nad desiatimi mestami.“<br />

Nato nechal prísť druhého. Ten<br />

povedal: „Môj pane, zveril si mi<br />

rovnako, čo prvému. Zarobil som<br />

k tomu päť mín!“ – „Tiež dobre!“ pochválil<br />

kráľ. „Namáhal si sa, zverujem<br />

ti päť miest.“<br />

Nakoniec predstupuje tretí: „Tu ti,<br />

pane, vraciam, čo si mi zveril. Ani<br />

som sa toho nedotkol, všetko som<br />

dobre držal v úschove.“<br />

Pán odpovedal: „Súdiš sa vlastnými<br />

slovami! Si zlým služobníkom!<br />

Prečo si nezaniesol peniaze<br />

do banky? Tam by vyniesli aspoň<br />

úroky.“ A vyzval okolostojacich:<br />

„Vezmite tieto peniaze a dajte ich<br />

tomu, ktorý odo mňa prevzal vládu<br />

nad desiatimi mestami!“<br />

Muži boli udivení a namietli: „Veď<br />

ten už dostal veľký poklad!“ Kráľ<br />

odpovedal: „Pamätajte si: každý, kto<br />

odo mňa niečo dostal a dobre to<br />

spravoval, dostane k tomu ešte viac.<br />

Ten však, kto zverený statok použil<br />

nesprávne, tomu bude odobratý.“<br />

Čo chcel Ježiš týmto podobenstvom<br />

svojim poslucháčom povedať?<br />

V prvom rade to, že Božia ríša „nespadne<br />

ako dar z neba“. Ľudia si ju<br />

musia zaslúžiť svojou spoluprácou<br />

na Božom diele.<br />

Vtedy urobili Ježišovi stúpenci<br />

„prvé kroky“. Áno, oni poznali, že<br />

ON je Synom Božím. Verili mu. Poslúchali<br />

jeho Slovo, boli pripravení<br />

ho uskutočniť. Toto dobré chcenie<br />

však museli najprv preukázať! Kristus<br />

im povedal, že musia s „hrivnou“,<br />

„talentom“, ktorú im Stvoriteľ prepožičal,<br />

„gazdovať“. Ako líči toto podobenstvo,<br />

všetci máme určité vlohy.<br />

Z tých budeme skladať účet. Každý,<br />

kto sa osvedčil, kto preukázal, že<br />

vie svoje nadanie rozvíjať a zveľaďovať,<br />

je spôsobilý na pôsobenie v Božej<br />

ríši. Kto však svoju hrivnu zahrabal,<br />

kto sa o svoje vlohy nestaral,<br />

ten je na spolupôsobenie v ríši Pána<br />

nespôsobilý. –<br />

Ježiš upozornil svojich prívržencov<br />

na to, že nemajú putovať do Jeruzalema<br />

s falošnými očakávaniami.<br />

Čas Božej ríše ešte nenastal. Kristus<br />

prišiel, aby k nej ukázal cestu, aby<br />

dodal odvahu a poradil, ako možno<br />

v chaose všedných dní ísť Božej ríši<br />

v ústrety.<br />

Raz príde „Kráľ“, aby spravodlivo<br />

súdil, ako sme spravovali zverené<br />

imanie. Bude prísny. Spravodliví dostanú<br />

odmenu – vstup do zasľúbenej<br />

Božej ríše. A neverní sa z nej vlastne<br />

vylúčia sami. –<br />

Bude dobré, aby sme na deň „zúčtovania“<br />

boli správne pripravení. V podobenstve<br />

Syn<br />

Boží zvestuje, že<br />

Kráľ príde.<br />

A možno, že ON<br />

tu už je!<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk


VÁŽENÍ ČITATELIA, staňte sa predplatiteľmi<br />

Sveta Grálu a získajte množstvo výhod!<br />

Časopis bez reklamy a stále za nezmenenú cenu 2,89 eur!<br />

Cena predplatného je 10,62 eur za 4 časopisy do roka!<br />

4 čísla<br />

+ 2 archívne<br />

ZDARMA<br />

PREDPLATNÉ SI MÔŽETE OBJEDNAŤ:<br />

poštou – prostredníctvom kupónu vloženého v časopise<br />

telefonicky na čísle 0908 769 294<br />

prostredníctvom on-line obchodu na www.svetgralu.sk<br />

S prvým číslom dostanete list s poštovou poukážkou.<br />

10,62 € ročne (4 čísla, včítane poštovného a DPH)<br />

ušetríte oproti kúpe jednotlivých čísel v stánkoch<br />

dostanete 2 staršie čísla zdarma (do vyčerpania zásob)<br />

získate časopis bez komerčnej reklamy až do vašej schránky<br />

darčekové predplatné<br />

(objednávky telefonicky alebo na www.svetgralu.sk)<br />

Predplaťte si časopis Svet Grálu za 10,62 € ročne a do<br />

vašej poštovej schránky dostanete časopis, ktorý štyrikrát<br />

ročne prináša 60 strán zaujímavých článkov bez komerčných<br />

reklám. Predplatné sa automaticky predlžuje a je možné<br />

ho bez ďalších záväzkov na konci obdobia ukončiť.<br />

Predplatné sa neviaže na kalendárny rok.<br />

www.svetgralu.sk<br />

Predplatné zabezpečuje<br />

Svet Grálu n. o., Páričkova 21,<br />

821 08 Bratislava 2<br />

Tel. číslo: 0908 769 294,<br />

e-mail: redakcia@svetgralu.sk<br />

číslo účtu: 4 350 319 108/3100<br />

Sberbank.


Volanie netvora<br />

Ak vyslovíš pravdu,<br />

zvládneš všetko<br />

Recenzia knižky<br />

pre deti<br />

onor McRailey je mladý 13-ročný<br />

C chlapec, ktorý to v živote nemá<br />

ľahké. Žije v dome so svojou vážne<br />

chorou matkou, ktorá je takmer<br />

neustále pripútaná na lôžko. Jeho<br />

otec si založil novú rodinu v Amerike<br />

a svojho syna navštevuje stále<br />

zriedkavejšie. Conor je tak pri vedení<br />

domácnosti odkázaný sám na seba.<br />

Túto úlohu zvláda bez problémov,<br />

dokonca je nespokojný, keď po čase<br />

príde na návštevu babička, aby pomáhala<br />

s domácimi prácami. Conor<br />

ju však nemá príliš v láske, pretože sa<br />

k nemu správa panovačne. Situáciu<br />

mu nezľahčuje ani školské prostredie,<br />

kde spolužiaci, ale aj učitelia berú naňho<br />

ohľad pre jeho ťažkú životnú situáciu<br />

do takej miery, že ho prakticky<br />

ignorujú. Všetci, až na troch<br />

spolužiakov, ktorí ho šikanujú. Avšak<br />

ani táto situácia nespôsobuje Conorovi<br />

vrásky. Ukazuje svetu tvrdú<br />

tvár, ktorá dokáže zniesť všetko. Až<br />

na jedno – jeho nočnú moru, ktorá<br />

sa mu v snoch neustále opakuje.<br />

Jeho sen je plný kvílenia, temnoty<br />

a chladu. Conor sa svojho sna desí<br />

tak veľmi, že nie je schopný o ňom<br />

nikomu za žiadnu cenu povedať.<br />

K tomu všetkému ho z času na čas<br />

začne navštevovať pravidelne sedem<br />

minút po polnoci obrovský stromový<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

netvor priamo zo záhrady za domom.<br />

Ale ani tohto sa Conor nebojí. Netvor<br />

mu chce vyrozprávať tri dôležité príbehy,<br />

pričom ho vyzve, že na konci<br />

mu bude musieť rozprávať štvrtý príbeh<br />

Conor sám. Aby ho dokázal vyrozprávať,<br />

bude sa musieť postaviť<br />

zoči-voči svojmu najväčšiemu strachu,<br />

strachu takému veľkému, že si<br />

ho nedokáže ani sám pripustiť.<br />

V tomto výnimočnom diele sa<br />

mieša niekoľko žánrov. Je ťažko povedať,<br />

či ide o horor, sociálnu drámu,<br />

alebo rozprávku pre deti. Príbeh je<br />

smutný, miestami veľmi pochmúrny,<br />

jeho atmosféru dotvárajú pôsobivé<br />

ilustrácie, ktoré čitateľa vtiahnu<br />

do deja po prvých stránkach. Čitateľ<br />

môže spoluprežívať ťažký údel, ktorým<br />

sa Conor musí prebojovať, pričom<br />

rozumie aj jeho myšlienkam<br />

i činom, ktoré navonok nepôsobia<br />

pozitívne. Tri príbehy, ktoré Netvor<br />

chlapcovi rozpráva, sú určené aj čitateľovi,<br />

ktorý v nich môže nájsť paralelu<br />

so svojím životom, a prehodnocovať<br />

tak niektoré svoje názory<br />

na to, čo je dobro a zlo, že veci nie<br />

sú takými, akými sa na prvý pohľad<br />

zdajú, a naše myšlienky nie sú ešte<br />

samotnými činmi. Čítanie je pútavé,<br />

tempo príbehu sa neustále stupňuje až<br />

do grandiózneho vyvrcholenia, ktoré<br />

je nesmierne hlboké a mnohých pohne<br />

k slzám. A hoci vás na konci príbehu<br />

neprinúti Netvor vyrozprávať<br />

váš vlastný príbeh, vnútorné nutkanie<br />

vás môže primäť vyjadriť váš najväčší<br />

strach. Ten strach, ktorý ste<br />

ešte nikdy pred nikým nevyslovili,<br />

dokonca ani sami pred sebou.<br />

Denník The Independent zaradil<br />

knihu medzi najlepšie tituly pre deti<br />

a mládež roku 2011. Kniha získala<br />

ocenenie The Kitchies Award 2011,<br />

udeľované najprogresívnejším knihám<br />

publikovaným vo Veľkej Británii,<br />

Carnegieho medailu a medailu<br />

Kate Greenawayovej, ktoré udeľujú<br />

profesionálni britskí knihovníci<br />

za mimoriadnu knihu pre deti<br />

a mládež a mimoriadnu ilustráciu.<br />

Získala aj nomináciu na cenu Asociácie<br />

Brama Stokera.<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch@svetgralu.sk


Srdečne Vás<br />

pozývame<br />

na jarné<br />

prednáškové<br />

FÓRUM<br />

Sveta Grálu<br />

Sobota 22. 3. 2014, 10 00 - 18 00 h.<br />

Oblastná galéria Liberec (bývalé mestské kúpele),<br />

Masarykova 723/14, Liberec<br />

Sobota 5. 4. 2014, 10 00 - 18 00 h.<br />

Dom kultúry Akord Ostrava-Zábřeh,<br />

námestie SNP 1, Ostrava-Jih<br />

Témy:<br />

Umenie žiť<br />

Pravé, rýdze šťastie má svoj začiatok<br />

až v chápaní duchovných dejov<br />

a ich žití vo svojom vnútri.<br />

Najvyššie šťastie človeku prináša<br />

spojenie s duchovnou silou<br />

prichádzajúcou od Stvoriteľa.<br />

Umenie udržiavať toto spojenie<br />

je skutočným majstrovstvom života.<br />

Vstupné:<br />

Celodenné vstupné (kompletný program): 190 Kč<br />

Vstupné na jednotlivé prednášky: 90 Kč<br />

Vstupenky sa predávajú až na mieste.<br />

V prípade otázok sa obráťte na tel. +420 545 213 964<br />

Na mieste si budete môcť kúpiť knihy, DVD a CD<br />

nakladateľstiev Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart<br />

a Nakladatelství Integrál Brno.<br />

Nakladatelství<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Stuttgart<br />

Nakladatelství<br />

Integrál Brno<br />

10 00 - 10 15 Otvorenie<br />

10 15 - 11 45<br />

Ing. Jan Zubatý: Život – umenie okamihu<br />

Naplniť svoj život znamená predovšetkým žiť v súčasnosti<br />

Život je dar, neuveriteľne premenlivý, špecifi cký a individuálny. Každý človek vchádza do života<br />

za iných podmienok, rodí sa do rôznych rodín, rozdielnych sociálnych pomerov a napriek<br />

tomu so spoločnou túžbou – byť v živote šťastný. Ak všetci v sebe nesieme túžbu po šťastí,<br />

existuje nejaká spoločná cesta, ktorá by k nemu viedla? Existujú nejaké pravidlá, zákonité<br />

postupy platné pre všetkých ľudí, ktoré človeka podporujú na jeho ceste k cieľu, nazývanému<br />

šťastný život? Ak sa riadi človek zákonitými postupmi, nestratí svoju slobodu a jedinečnosť?<br />

Nie je potom len súčiastkou v stroji zvanom život? Neprestáva byť život umením okamihu?<br />

Môže nechať žiť v sebe súčasnosť a vychutnávať ju? Na spoločné zamyslenie sa a hľadanie<br />

odpovedí Vás pozýva a na stretnutie na fóre Sveta Grálu sa teší Jan Zubatý.<br />

12 00 - 13 30<br />

Bc. Pavel Kalpakcis: Ak dať svojmu životu zmysel?<br />

V dnešnej dobe sa prudko zvýšil počet ľudí, ktorí trpia depresiami, stresom a nenaplnenými<br />

vzťahmi. Základnou potrebou každého ľudského tvora je byť šťastný. Cesty, ktoré si vyberáme,<br />

aby sme našli šťastie, bývajú však mnohokrát tŕnisté a bolestivé. Často sa ani na ich konci<br />

očakávaný pocit šťastia nedostaví. Prednášajúci sa počas svojej psychoterapeutickej praxe<br />

stretol s mnohými ľudskými osudmi. Ich spoločným menovateľom bola nenaplnená túžba<br />

po šťastnom a zmysluplnom živote.<br />

Témou prednášky bude úvaha nad tým, čo nám na ceste k naplnenému a šťastnému životu<br />

pomáha. Vypočujeme si aj konkrétne príbehy z autorovej psychoterapeutickej praxe.<br />

14 30 - 16 00<br />

MUDr. Jan Palouček: Hľadanie radosti<br />

Pozornosť mnohých ľudí sa v dnešnej dobe viaže predovšetkým na vonkajšie hodnoty. Tak<br />

boli vychovaní a sami nemajú dosť sily, aby to zmenili. Hľadajú radosť predovšetkým v nestálych<br />

hodnotách a pôžitkoch, a preto sa domnievajú, že radosť nemôže byť trvalá. Majú<br />

pravdu, pokiaľ ide o radosť tohto druhu. Takáto radosť sa vyznačuje tým, že človek žiada<br />

a berie. A tento prameň jedného dňa vyschne.<br />

Vo vnútri každého človeka je však večný prameň, ktorý tečie opačným smerom – smerom<br />

k ľuďom, k Bohu. Z neho môže človek bez obmedzenia čerpať, aby druhým dával to, čo<br />

potrebujú, po čom túžia, a sám pre seba získa radosť nad radosť...<br />

16 15 - 17 45<br />

Záverečná panelová diskusia s prednášajúcimi Janom Zubatým, Janom Paloučkom<br />

a Pavlom Kalpakcisom. Moderuje Artur Zatloukal, riaditeľ nakladateľstva Integrál Brno.<br />

Programom celého dňa vás budú sprevádzať Martin Nechvíle<br />

(Liberec) a Marie Šuláková (Ostrava).<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 39/2013, vyšlo 1. 3. 2014<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU, n. o., Hlavná 85, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie: Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman<br />

Levický (Slanec), Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice),<br />

Tomáš Výboch (Komárno), Václav Kazda (Bílovice n. Svit.),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Igor Mešťánek,<br />

Tomáš Mešťánek, Rastislav Podivinský, Adela Slováčková,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová,<br />

Tomáš Výboch, Hana Celhofferová, Mária Šumajová<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o., Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava), Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Detva), Pavel Mahovský (Brno)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: A. Radosavljevic, Srbsko (2); R. A. Hillman,<br />

Bangkok (13); R. Biedermann, Německo (16, 18); A. F.-Espinoza,<br />

Kanada (18); O. Korniyenko (20); A. Ugorenkov, Rusko (26);<br />

P. Hofmeester, Nizozemsko (29); O. Viatchaninova, Ukrajina (45);<br />

P. Teravagimov, Maďarsko (46); H. Almeida, Portugalsko, J. Merdan,<br />

Bosna a Hercegovina, Weissdesign (47); Photography33, Francie (49,<br />

51); D. Raev, Rusko, N. Vasiljeva, Rusko, T. Lammeyer, Německo (51);<br />

D. Valerani, Itálie(53); M. Rasmussen, USA (57); M. Lipa, Ukrajina(58);<br />

• Dreamstime.com: J. Konoval, Ukrajina (3); L. Erickson, USA (14);<br />

• Istockphoto.com: C. Whitman, USA (1, 22); livepiccs, Německo (5);<br />

G. Alvis, USA (6); A. Rohde, Australia (19); akrp, Německo (25); B Scott<br />

Photography, USA (36); 555DIGIT, Španělsko (60)<br />

• wikipedia.org: Arthur Rackham (2), (42)<br />

• GralsWelt: (29, 38, 40)<br />

• Marie Šuláková, ČR: (8, 12)<br />

• Artur Zatloukal ml., ČR: (32–35)<br />

• www.donbosco-torino.it: (38, 40)<br />

• Jim Kay, autorské ilustrace z knihy: (52)<br />

• Miloslav Bouška, ČR: (58)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Vitariánska strava<br />

Otázka čitateľa:<br />

Dobrý deň pán Palouček,<br />

so záujmom si čítam Vaše články vo<br />

Svete Grálu, pričom naposledy ma<br />

veľmi zaujal a rozšíril moje obzory<br />

článok o pránickej strave, na ktorý<br />

som narazil až teraz, aj keď je už<br />

starší.<br />

Pretože nemám úplne všetky čísla<br />

SG, chcem sa opýtať, či ste už náhodou<br />

niekedy niečo nenapísali aj<br />

na tému „vitariánstva“ – jedenie iba<br />

tepelne neupravenej bezmäsitej stravy,<br />

a pitie výlučne destilovanej vody.<br />

Osobne tomu neholdujem, ale mám<br />

viacero známych, ktorí k tomu vedú<br />

i svoje deti. Jedného z nich, zdá sa, zaujal<br />

Váš pohľad na pránickú stravu,<br />

na ktorú by chcel prejsť. Možno by ste<br />

mohli do tejto témy vniesť viac svetla<br />

nielen pre neho, ale aj pre ostatných<br />

čitateľov Sveta Grálu. Ďakujem.<br />

M. B. (meno v redakcii)<br />

Odpoveď redakcie:<br />

K téme „vitariánstva“ som sa doposiaľ<br />

nikdy nevyjadroval. K obom spomenutým<br />

súčastiam tejto stravovacej<br />

metódy mám však nasledujúce<br />

stanoviská.<br />

Tepelná úprava stravy (obilniny,<br />

niektoré druhy zeleniny a v niektorých<br />

prípadoch i ovocia) zvyšuje<br />

jej energetickú hodnotu a uľahčuje<br />

stráviteľnosť za predpokladu,<br />

že je vykonaná správnym spôsobom.<br />

Oheň, ako živel, má pri príprave<br />

stravy veľmi dôležitú úlohu.<br />

Ak je použitý správne, má vplyv<br />

zjemňujúci a povznášajúci, ak je<br />

použitý zle, má vplyv ničivý. Predstava,<br />

že prirodzené stravovanie má<br />

mať pokiaľ možno primitívne črty,<br />

nezodpovedá zmyslu vývoja, ktorým<br />

je zušľachtenie a povznesenie.<br />

Správny vývoj zachováva vždy rovnováhu<br />

medzi obsahom a formou.<br />

Keď uvažujeme o človeku, je to jeho<br />

duch, z ktorého má vychádzať stále<br />

silnejšie duchovné žiarenie, ktoré potom<br />

prežaruje i pozemské telo ako<br />

svoj najvrchnejší obal. Pozemské<br />

telo však potrebuje na svoj správny<br />

rozvoj nielen vnútorný, duchovný<br />

oheň, ale aj rovnorodý, tzn. hrubohmotný<br />

vplyv rovnakého druhu. Nie<br />

je možné si myslieť, že všetko možno<br />

zaisťovať zvnútra. Duchovný pohyb<br />

nemôže nahradiť telesný, čisté myšlienky<br />

nemôžu nahradiť kúpeľ atď.<br />

Z tohto pohľadu sa potom tepelná<br />

úprava stravy javí ako prežiarenie<br />

alebo povznesenie stravy na vyššiu<br />

úroveň, na ktorú ju bytostné pôsobenie<br />

nemôže nikdy priviesť. Tepelná<br />

úprava stravy tak pomáha telu prispôsobiť<br />

sa vzrastajúcemu vyžarovaniu<br />

ducha.<br />

V tejto súvislosti chcem ešte krátko<br />

poznamenať, že najmenšiu alebo vôbec<br />

žiadnu tepelnú úpravu vyžadujú<br />

kvety a ovocné plody, pretože sa vyvíjajú<br />

na „najvyšších poschodiach“<br />

rastlín, teda najbližšie slnku a teplu.<br />

Tu príroda sama zaisťuje dostatočné<br />

zakotvenie ohnivého elementu,<br />

a preto nie je treba jeho mieru zvyšovať.<br />

Naproti tomu podzemné časti<br />

rastlín sú všeobecne vystavené pôsobeniu<br />

tepla najmenej. Z toho dôvodu


NÁZORY<br />

je ich tepelná úprava na mieste. Cieľom<br />

tepelnej úpravy stravy by malo<br />

byť dosiahnutie takého energetického<br />

(alebo „ohnivého“) stupňa,<br />

na ktorom sa nachádza včelí med.<br />

Príliš dlhá tepelná úprava vedie naopak<br />

k prepólovaniu energie a z jedla<br />

sa stáva kompost.<br />

Destilovaná voda nemôže nikdy<br />

nahradiť pramenitú vodu. Voda je<br />

základná potravina a nemožno ju<br />

považovať iba za chemickú látku.<br />

Voda je predovšetkým energia a až<br />

potom chemická zlúčenina, ako ostatne<br />

všetky látky. Hodnota vody a aj<br />

ďalších potravín spočíva najmä v obsahu<br />

energií, ktoré sa v nich ukladajú<br />

nenapodobiteľnými prírodnými pochodmi.<br />

Destiláciou sa tento obsah<br />

deformuje.<br />

Jan Palouček<br />

Základný príjem<br />

Otázka čitateľky:<br />

Dobrý deň, pán Výboch,<br />

zaujímam sa o Abd-ru-shinovo dielo<br />

a vo Svete Grálu z roku 2011 som si<br />

prečítala Váš článok o hospodárskej<br />

situácii (SG č. 28/2011 str. 13, pozn.<br />

redakcie).<br />

Rada by som sa Vás opýtala, či poznáte<br />

myšlienku základného príjmu?<br />

A či ste videli film Základný príjem?<br />

Je voľne dostupný na youtube.<br />

Ďakujem Vám.<br />

I. G. (meno v redakcii)<br />

Odpoveď redakcie:<br />

Dobrý deň, ďakujem Vám za otázku.<br />

O myšlienke základného príjmu som<br />

doteraz nepočul. Prečítal som si jeho<br />

definíciu na stránke www.zakladnyprijem.sk.<br />

Idea základného príjmu, ktorý by<br />

nebol závislý od práce občanov a bol<br />

by to akýsi minimálny príjem pre<br />

dôstojný život považujem za ideovo<br />

veľmi peknú. Cieľ tejto teórie je šľachetný<br />

– zbaviť ľudí strachu, zabezpečiť<br />

im hodnotný život, dovoliť im<br />

robiť zamestnanie, ktoré ich napĺňa,<br />

a iné. Nemyslím si však, že je tento<br />

systém aplikovateľný v našej spoločnosti<br />

a v našej dobe.<br />

Berte to však prosím iba ako moju<br />

úvahu. Hoci mám ekonomické vzdelanie,<br />

nepovažujem sa za odborníka<br />

v tejto oblasti.<br />

Hlavná príčina, prečo považujem<br />

túto tézu za utopistickú, je pohodlnosť<br />

človeka. Mnohí ľudia si predstavujú<br />

ako vrchol svojho šťastia život<br />

prežitý v ničnerobení, v pohodlnosti<br />

a záhaľčivosti. Toto je u mnohých<br />

hlavný motor, ktorý ich ženie celý<br />

pozemský život. Predstavme si, čo<br />

by mnohí z nich urobili, keby dostali<br />

určitý slušný základný príjem. Jednoducho<br />

by prestali pracovať a len<br />

by poberali tento príjem. Ako by povedali<br />

ekonómovia, krivka hraničnej<br />

užitočnosti tovaru „pohodlnosť“<br />

siaha príliš vysoko a mnohí ľudia by<br />

neboli ochotní „obetovať“ svoj čas<br />

na prácu, aby si mohli kúpiť viac statkov.<br />

Radšej sa uspokoja s málom.<br />

Okrem toho by sme mohli očakávať,<br />

že niektoré práce by vôbec<br />

neboli vykonané (čistenie kanálov<br />

a podobne), pretože opäť by chýbala<br />

motivačná sila.<br />

Smithova teória neviditeľnej ruky<br />

trhu nie je síce dokonalá, ale pomerne<br />

dobre vystihuje „ducha spoločnosti“,<br />

– človek je tvor egoistický,<br />

sleduje len svoje vlastné ciele, nie<br />

ciele spoločnosti...“<br />

Teória Základného príjmu však<br />

podľa mňa predpokladá ľudí mimoriadne<br />

duševne vyvinutých, ktorí<br />

si uvedomujú, že skutočné šťastie<br />

človek nenájde v záhaľčivosti, ale<br />

v zmysluplnej práci pre seba i pre<br />

spoločnosť. Takúto spoločnosť však<br />

žiaľ dnes nemáme, preto na ňu nemôžeme<br />

aplikovať systém, ktorý<br />

pre ňu nie je<br />

vhodný.<br />

Myslím si, že<br />

človek by mal<br />

byť ohodnotený<br />

na základe vykonanej<br />

práce. Je to moti- vačný faktor<br />

a vhodná spätná väzba. Samozrejme,<br />

ohodnotenie by malo byť adekvátne,<br />

nie tak, ako je to dnes.<br />

Toto sú len dva problémy, ktoré by<br />

som videl v súvislosti s aplikáciou<br />

tejto tézy. Nezamýšľal som sa nad<br />

ňou do hĺbky.<br />

Predpokladám, že tvorcovia myšlienky<br />

základného príjmu s týmito<br />

ale i inými komplikáciami rátali<br />

a navrhli určité riešenie. Nenašiel<br />

som ho však na stránke.<br />

S priateľským pozdravom,<br />

Tomáš Výboch<br />

Chyby z minulosti<br />

Otázka čitateľky:<br />

Dobrý deň, vďaka Vašej webovej<br />

stránke som sa dozvedela zásadné<br />

informácie, ktoré ovplyvnili moju<br />

budúcu životnú cestu. Týmto by som<br />

Vám chcela z celého srdca poďakovať.<br />

A zároveň som sa chcela touto<br />

cestou dozvedieť odpoveď na otázku,<br />

ktorá ma prenasleduje dňom i nocou.<br />

V minulosti som urobila mnoho chýb,<br />

ktoré teraz ľutujem. Viem, že si za ne<br />

ponesiem zodpovednosť, ale ťaží ma<br />

vedomie, že neviem či sa to dá napraviť,<br />

respektíve „keď som v minulosti<br />

urobila niečo nepekného, môže<br />

zo mňa byť ešte dobrý človek“? Dá<br />

sa to odčiniť? Vopred Vám ďakujem<br />

za odpoveď.<br />

Vendula<br />

Odpoveď redakcie:<br />

Každý ľudský čin, slovo či myšlienka<br />

vyvoláva spätný účinok, podľa toho,<br />

akého je skutočne druhu. Pri tomto<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014


NÁZORY<br />

zistení a pochopení sa často človek<br />

stretáva s obavou, či bude schopný<br />

zniesť nápor vracajúcich sa následkov.<br />

Pokiaľ však už vyrazil na cestu<br />

s úsilím stať sa skutočne dobrým<br />

človekom, jeho okolie už nie je také<br />

hutné a začína sa okolo neho rozjasňovať.<br />

Toto rozjasnenie vytvára<br />

ochranný obal, na ktorom sa zoslabujú<br />

vracajúce sa spätné účinky<br />

podľa miery čistoty a opravdivosti<br />

úsilia. Každý chybný čin možno<br />

odčiniť, a to i ten najhorší. Krásny<br />

a presný prehľad o tomto dianí poskytuje<br />

napríklad prednáška “Symbolika<br />

v ľudskom osude” z knihy<br />

Vo svetle Pravdy.<br />

Želám Vám veľa radosti a vytrvalosti,<br />

aby Vás nič nedokázalo odradiť<br />

od Vašej túžby byť dobrým<br />

človekom.<br />

Vítězslav Fof<br />

Duša človeka<br />

Otázka čitateľa:<br />

Vážení a milí, prosím, môžete mi vysvetliť,<br />

čo je duša človeka?<br />

Ďakujem. M. G.<br />

Odpoveď redakcie:<br />

Vážená pani,<br />

Vaša otázka „Čo je duša človeka?“ je<br />

veľmi stručná. Najprv, prosím, niekoľko<br />

slov k pojmu duch.<br />

Duch je podstatou čiže jadrom človeka.<br />

Pochádza z duchovnej úrovne,<br />

z oblasti ďaleko nad hmotným vesmírom.<br />

Je nositeľom osobnostných,<br />

teda povahových vlastností človeka<br />

a prejavuje sa cítením.<br />

Aby mohol duch dospieť k plnému<br />

a vedomému životu na zemi, musí sa<br />

obaliť záhalmi z niekoľkých ďalších<br />

vrstiev, ktoré sa nachádzajú medzi<br />

zemou a duchovnou úrovňou. Posledným<br />

takým záhalom je pozemské<br />

telo.<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

39 | 2014<br />

Pri pozemskej smrti odkladá človek<br />

svoju najhrubšiu vrstvu, teda<br />

telo, a existuje ďalej ako duch so<br />

svojimi ďalšími jemnejšími obalmi.<br />

Túto formu existencie nazývame<br />

dušou. Jadrom duše je ľudský<br />

duch, na sebe má jednu alebo viacej<br />

vrstiev; bezprostredne po smrti<br />

je tou najbližšie hutnejšou vrstvou<br />

jemnejší druh hmotnosti, teda<br />

jemnohmotné telo.<br />

Po telesnej smrti má duša pokračovať<br />

ďalej svojou cestou ďalšieho<br />

vzdelávania a zušľachťovania; odkladá<br />

pri tom svoje záhaly, až sa<br />

nakoniec vráti späť do duchovnej<br />

úrovne ako plne zrelý duch.<br />

Pri svojom vysvetľovaní vychádzam<br />

z knihy „Posolstvo Grálu – Vo<br />

svetle Pravdy“ od Abd-ru-shina.<br />

Pokiaľ by ste si priali niečo z Vašej<br />

otázky ďalej rozviesť, rád sa Vám<br />

ozvem.<br />

Artur Zatloukal<br />

za redakciu časopisu Svet Grálu<br />

Náhoda alebo zámer Boží<br />

Príspevok čitateľa:<br />

Mnohí vedci a ostatní ľudia hovoria<br />

o vesmíre, že vznikol sám<br />

od seba, alebo len náhodou, alebo<br />

spontánne hovoria, že nie je<br />

treba Boha na vytvorenie toľkých<br />

zákonitostí.<br />

Je všetko len náhoda alebo je to<br />

zámer? Keď sa pozrieme na postavenie<br />

Zeme vo vesmíre, je to niečo<br />

výnimočné, nemožno to inak hodnotiť,<br />

než zámer. Pri všetkých nebezpečenstvách,<br />

ktoré vo vesmíre<br />

sú, nie je možné, aby niečo také<br />

existovalo takú dlhú dobu. Obrovské<br />

množstvo čiernych dier, hviezd,<br />

supernov a asteroidov, to všetko<br />

bolo odstránené, aby sa vývoj ľudí<br />

nenarušoval. Za slnko máme primeranú<br />

hviezdu. Zem je v takom<br />

postavení a tak ďaleko od Slnka,<br />

aby nebola Slnkom príliš ohrievaná<br />

a ani príliš ochladená a aby<br />

mala pomerne stabilné teploty<br />

a v takom postavení je už veľmi<br />

dlho. Toto nie je nikde zaručené,<br />

že to tak musí byť. Aj Mesiac je tu<br />

k našej pomoci, môže sa ním uľahčiť<br />

bytie na tejto Zemi. Na Zemi<br />

sa stretávajú ľudia s plodonosnými<br />

a jedlými rastlinami a inými<br />

priaznivými podmienkami, ku<br />

ktorým patrilo aj vyhynutie dinosaurov.<br />

Vyzerá to, že celý vesmír<br />

tu pripravil ľuďom pokojný domov.<br />

V galaxii Mliečna dráha je<br />

naša slnečná sústava v jej najpokojnejšej<br />

časti, aby nebola ohrozená<br />

stretmi s inými hviezdami<br />

pri svojom obehu okolo celej galaxie.<br />

Všade okolo nás je totiž vesmír<br />

veľmi dravý.<br />

Pokiaľ by to bola len náhoda, nemohlo<br />

by tu ísť o jednu náhodu, ale<br />

o obrovské množstvo nekončiacich<br />

náhod, nebolo by možné, aby sme<br />

v takom vesmíre žili, tak dlho a tak<br />

pokojne. Podmienky na našej Zemi<br />

sú príliš priaznivé a nesvedčia o náhodilosti.<br />

Náhodný vesmír, vesmír,<br />

ktorý by vznikol sám od seba, by nemal<br />

záujem o nejaké zvláštne podmienky<br />

pre život človeka.<br />

Je to teda zámer a nič iné. Vesmír<br />

nemohol vzniknúť sám od seba, pretože<br />

by mohol sám od seba ihneď<br />

zaniknúť, a neprivodil by toľko samostatných<br />

zákonitostí, ktoré vo vesmíre<br />

sú, zákony by boli slepé, nedovolili<br />

by veľmi zložitý rozvoj veľmi<br />

priaznivých podmienok pre bytie<br />

človeka a ich udržanie, čo predpokladá<br />

len prítomnosť Božieho zámeru,<br />

pevných zákonov, ktoré nie<br />

sú slepé. Keď skúmame hrubohmotný<br />

vesmír a v ňom zakotvenú<br />

Zem, musíme v tom spoznať veľkú<br />

lásku Božiu.<br />

S. Ď. (meno v redakcii)


6. vydanie<br />

Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

jednozväzkové vydanie<br />

Prednášky tohto diela sa zaoberajú<br />

svetonázorovými otázkami<br />

a odpovedajú na ne jasným a dôsledným<br />

spôsobom. Pred čitateľom sa rozvinú<br />

zákonitosti sveta ako obraz Stvoriteľovej<br />

vôle, vylíčené tak, aby ich človek mohol<br />

pochopiť a nachádzať vo svete okolo seba.<br />

Autor sám k tomu hovorí: „Poznatky,<br />

získané z tejto knihy sú také ohromné, že<br />

nezaujatého čitateľa nútia k zamysleniu,<br />

skúmaniu a napredovaniu. Kto sa nebojí<br />

nadvihnúť závoj tam, kde pre neho ešte<br />

dnes spočívajú veľ ké záhady života, tomu<br />

kniha prinesie bohatý úžitok. Stane sa mu<br />

živým posolstvom z Grálu.<br />

V ponuke sú aj samostatné zväzky tohto trojzväzkového diela, ako aj<br />

audio záznam všetkých prednášok na CD či DVD vo formáte MP3.<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho<br />

kupónu, alebo v našom on-line obchode na stránke<br />

www.svetgralu.sk<br />

slovenský jazyk,<br />

832 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 14 x 21 cm,<br />

6. vydanie,<br />

tri zväzky v jednom,<br />

hmotnosť: 1000 g<br />

naša cena:<br />

21,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

19,90 €


„Nastúpiť cestu nahor vyžaduje odvahu. Človek<br />

musí prekonať strach, že stratí tých, ktorých má rád.<br />

Až keď cestu nastúpi, zistí, že je to jediný spôsob,<br />

ako ich nestratiť - pokiaľ i oni smerujú nahor.“<br />

MUDr. Jan Palouček

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!