27.05.2018 Views

SG38

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

december 2012 – február 2013<br />

Ako viesť svoje deti<br />

strana 11<br />

Rozhovor s pátrom Anselmom Grünom<br />

o živote, viere a spiritualite<br />

strana 45<br />

Rozhovor<br />

s PhDr. Milanom Zemkom CSc,<br />

členom historického ústavu<br />

SAV v Bratislave<br />

strana 14<br />

36<br />

9<br />

Cena 2,89 €<br />

jún 2013 – august 2013<br />

S matkou ôsmich detí o veciach,<br />

ktoré spájajú rodinu<br />

strana 7<br />

kalendar_titul 2013.in d 1<br />

Každý den, týden imě<br />

měsíc v roce má svou barvu, která ovlivňuje náš<br />

život, , podobně jako jej ovlivňují fáze Měsíce nebo postavení planet.<br />

Barva dne vystihuje sílu, která právě obzvlášť výrazně působí.<br />

SE V<br />

01<br />

ve dnech roku<br />

s fotografiemi Karla a Prskavce<br />

Barva roku 2013<br />

aktuálna a ponuka<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Dieťa nie je dospelý!<br />

strana 46<br />

Ako „vstať z popola“<br />

strana 20<br />

Cena 2,89 €<br />

zlatá<br />

Prečo niekedy horoskopy<br />

nevychádzajú<br />

strana 18<br />

Predstavujeme metódu<br />

zvýchodnéhoSlovenska<br />

strana 34<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti i v živote<br />

O živote v Tanzánii<br />

s MUDr. Margarétou<br />

Černákovou<br />

strana 34<br />

Aký partner sa k nám<br />

naozaj hodí?<br />

strana 31<br />

marec 2013 – máj 2013<br />

strana 12<br />

Nové výskumy zážitkov blízkosti smrti<br />

strana 41<br />

Otázka, ktorú si kladie mnoho<br />

veriacich<br />

strana 52<br />

Cena 2,89 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 34<br />

Správny vzťah k tejto etape<br />

života<br />

strana 53<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 39<br />

Vychádza v marci 2014<br />

Svet Grálu<br />

Prečo horoskop op<br />

niekedy<br />

nevychádza?<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV B 2013 2<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

35<br />

?<br />

smrt<br />

narodenie<br />

zivot<br />

Naše minulé životy<br />

Prečo ich nepoznáme?<br />

Svet Grálu<br />

34<br />

12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy<br />

Astrológia dnes<br />

Barbro Karlén spomína:<br />

„Keď som bola Annou Frankovou“<br />

Skúsenosti blízkosti smrti:<br />

Ilúzia či realita?<br />

Prečo mal Kristus taký<br />

hrozný osud?<br />

Božia iskra v nás<br />

Aký je skutočný pôvod<br />

človeka?<br />

Skrytý zmysel<br />

starnutia<br />

Ako poraziť strach?<br />

Strach patrí k životu, je normálny. Keď však<br />

začína dominovať, obmedzovať, keď núti uhýbať<br />

a ustupovať, je načase zasiahnuť.<br />

„Biblia pre mňa nie je dogmou!“<br />

Svet Grálu<br />

Slováci, akí sme?<br />

36<br />

ISSN 1614–5127<br />

771614 512005<br />

Život ma naučil neplánovať<br />

12 zlatých pravidiel<br />

úspešnej výchovy<br />

Vyhorenie<br />

Samoliečba<br />

zápalových<br />

chorôb<br />

Homosexualitaa<br />

Ako jej rozumieť?<br />

Svet Grálu<br />

Vysoká škola<br />

neočakávaniaania<br />

Vrana k vrane<br />

sadá...<br />

CD<br />

AUDIO<br />

počúvaním dramatizovaných príbehov z kníh Z doznelých tisícročí a Zaviatych dôb o živote<br />

Ježiša z Nazaretu, Márie z Magdaly alebo Jána Krstiteľa v audio edícii<br />

+<br />

CD Neznáme zo života Ježiša<br />

CD Mária z Nazaretu<br />

6,50 €<br />

Pre predplatiteľov<br />

5,70 €<br />

Pri nákupe nad 50 €<br />

môžete získať<br />

jedno Vami vybraté<br />

CD z tejto ponuky<br />

zadarmo!<br />

CD si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


NA ÚVOD<br />

xistoval iba jeden skutočný<br />

„E kresťan. Zomrel na kríži.“ – aj<br />

takto vyjadril svoj vzťah ku kresťanskému<br />

náboženstvu nemecký filozof<br />

Friedrich Nietzsche a nazval kresťanstvo<br />

ľudovým platonizmom. Namiesto<br />

Ježišovej náuky o kráľovstve<br />

nebeskom predostrel svojim čitateľom<br />

a poslucháčom novú metafyziku<br />

a etiku – vôľu k moci a starogrécke<br />

opojenie zmyslami. Namiesto kresťanského<br />

ideálu súcitu a solidárnosti<br />

ponúkol elitársku náuku o Nadčloveku,<br />

oplývajúcom „vznešenou krutosťou“,<br />

víziu človeka, ktorý sa zbaví<br />

kresťanskej morálky ako inštinktu<br />

stáda. Istotne netušil, ako vážne jeho<br />

slová budú brať politickí vodcovia<br />

nemeckého národa len pár desaťročí<br />

po jeho smrti. Svedkovia tých<br />

čias hovoria, že nemeckí vojaci na<br />

okupovaných územiach občas listovali<br />

v útlej knižočke, ktorá bola súčasťou<br />

ich poľnej výbavy. Nebola to<br />

Biblia. Bola to zbierka Nietzscheho<br />

citátov, zostavená s jasným ideologickým<br />

cieľom. V prvej i druhej svetovej<br />

vojne sa obetiam vojnového besnenia<br />

mohlo naozaj zdať, že mal filozof<br />

pravdu, keď sa odvážil vyrieknuť<br />

„Boh je mŕtvy“. Tu i tam sa ešte<br />

i dnes ozývajú otázky, ako sa strašné<br />

udalosti dvadsiateho storočia mohli<br />

stať v kresťanskej Európe. Dala Nietzschemu<br />

za pravdu i sama cirkev? Je<br />

pravda, že pred rozhodujúcimi voľbami<br />

v predvojnovom Nemecku bola<br />

celá krajina plná prehlásení a plagátov,<br />

podľa ktorých každý dobrý kresťan<br />

bude voliť Adolfa Hitlera. Hitler<br />

potom vyhral slobodné a demokratické<br />

voľby i napriek postojom skutočnej<br />

kultúrnej elity Nemecka. Bola<br />

to porážka zdravého rozumu, citov<br />

a svedomia. Treba však povedať, že<br />

nielen vtedy, ešte i dnes sa politickí<br />

vodcovia oháňajú kresťanstvom ako<br />

veľmi dobrou politickou nálepkou,<br />

ktorá má navodzovať dojem vysokého<br />

morálneho kreditu. Nájdu sa aj<br />

takí kresťania, politikov nevynímajúc,<br />

ktorí si všetko duchovné predstavujú<br />

pozemsky. Hitler a po ňom<br />

i ďalší sa postavili do úlohy sudcu –<br />

a posledný súd nevideli ako očistné<br />

duchovné dianie, ale ako boj kresťanských<br />

armád proti neveriacim (proti<br />

islamu, terorizmu, čiernym, žltým,<br />

červeným…). To, že Kristovo učenie<br />

môže byť tak zarážajúco nepochopené<br />

a po stáročia mnohonásobne<br />

zneužívané, má iba jedno možné vysvetlenie:<br />

že mnohí kresťania alebo<br />

evanjeliá nečítajú, alebo im vôbec<br />

nerozumejú. Namiesto duchovného<br />

významu chápu Ježišove slová čisto<br />

pozemsky, namiesto vnímania obraznosti<br />

jeho reči ho chápu dogmaticky.<br />

Možno tiež nevedia sami určiť<br />

dôležitosť niektorých biblických výrokov.<br />

Veď už len jedna jediná veta<br />

z Kázania na hore by musela vyliečiť<br />

svet, ak by sa brala dostatočne vážne.<br />

„Blahoslavení pokojného srdca…“<br />

Keď som si ju prvýkrát prečítal, uvedomil<br />

som si, že na ničom inom nezáleží<br />

viac, že podľa toho by mali ľudia<br />

spoznať kresťanov. Totiž ako ľudí<br />

pokojného srdca. Nie však ako ľudí<br />

bez názoru, bez presvedčenia, ktorí<br />

si zvolili apatiu k všetkému naokolo.<br />

Som si celkom istý, že človek pokojného<br />

srdca vidí aj rozmýšľa jasnejšie<br />

a nemá zbytočné obavy, ba že potrebuje<br />

k šťastiu menej, než ľudia, ktorí<br />

chcú očačkať svoj život zbytočnosťami<br />

a uznaním okolia. Mohli by ľudia<br />

pokojného srdca hajlovať? Mohli<br />

by kradnúť, ohovárať, pozerať pred<br />

spaním texaský masaker motorovou<br />

pílou, týrať svoje deti? Predstavujem<br />

si, že ľudia pokojného srdca raz zaľudnia<br />

túto zem, len čo sa Ježišovo<br />

učenie začne preberať a vyučovať tak,<br />

ako si to prial on. Teda nie ako kult<br />

osobnosti, ako modloslužobníctvo<br />

symbolov a litánií, ale ako služba<br />

blížnemu. Pravdepodobne sa toho<br />

ešte tak skoro nedožijeme. Strach<br />

nám často bráni pozerať iným smerom,<br />

pouvažovať nad zmyslom tradícií,<br />

ako je tá vianočná, dovoliť si<br />

mať vlastný názor, snažiť sa pochopiť<br />

hlbší zmysel evanjelia. Keď si na Vianoce<br />

pripomíname narodenie Syna<br />

Božieho, mali by sme si obzvlášť pripomenúť,<br />

že on sa nebál zastať ľudí<br />

na okraji spoločnosti, obžaloval farizejov,<br />

uzdravoval v sobotu a hovoril<br />

nie ako politický aktivista, ale ako<br />

nositeľ Svetla a Pravdy. Rozumieme<br />

mu?<br />

Roman Levický<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


OBSAH<br />

ROZHOVOR<br />

Samoliečba začína myslením<br />

O svojom vyliečení hovorí spisovateľ a filmár Clemens Kuby<br />

ZAUJÍMAVOSTI<br />

Až za hranice mozgu<br />

Čo prináša spoločné muzicírovanie<br />

FEJTÓN<br />

Namiesto fejtónu<br />

TÉMA<br />

Sviatky lásky<br />

Zamyslenie nad posolstvom Vianoc<br />

BIBLIA<br />

Vznik Biblie…<br />

ZAMYSLENIE<br />

Ježiško darčeky nenosí<br />

Ako sa vyhnúť (s)klamaniu detí<br />

ROZHOVOR<br />

Opravíme nefunkčné procesy mozgu?<br />

Odpovedá Günter Haffelder,<br />

vedúci Inštitútu pre mozgovú komunikáciu a jeho skúmanie<br />

PRÍBEH<br />

Rukavica<br />

alebo dajte a bude vám dané<br />

FOTOSERIÁL<br />

Krása polárnej žiary<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

VÝCHOVA<br />

Povzbudzujte svoje dieťa<br />

Ďalšie užitočné rady<br />

ŽIVOT<br />

Nič sa nedeje zbytočne…<br />

Zážitky a skúsenosti matky dieťaťa s ťažkou srdcovou vadou<br />

ZDRAVIE<br />

V dobrých rukách<br />

TÉMA<br />

Je Biblia správne preložená?<br />

Osteopatia –<br />

možná cesta k zdraviu<br />

Ježiš Nazaretský – syn Rimana?<br />

Nepoškvrnené počatie z pohľadu Božích zákonov<br />

VEDA<br />

Sen o voľnej energii<br />

Azda energia „z ničoho“?<br />

ŽIVOT<br />

Žil Ježiš skutočne?<br />

Z knihy 100 odpovedí na životné otázky<br />

RECENZIA<br />

Dobrý Will Hunting<br />

JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

O bohatom mužovi<br />

a chudobnom Lazarovi<br />

ZAMYSLENIE<br />

Ako to asi pôjde ďalej?<br />

Čo predchádzalo vzniku Slovenskej republiky<br />

NÁZORY<br />

Ohlasy čitateľov


ROZHOVOR<br />

Samoliečba začína myslením<br />

Rozhovor s Clemensom Kubym<br />

Zhováral sa Mehmet Yesilgöz<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ROZHOVOR<br />

Životný príbeh úspešného spisovateľa<br />

a filmára Clemensa Kubyho je dramatický.<br />

V roku 1981 ochrnul po pätnásťmetrovom<br />

páde zo strechy. Vďaka vlastnej<br />

mentálnej liečbe však Kuby čoskoro<br />

opustil nemocnicu – uzdravený, bez invalidného<br />

vozíka! Tak začína cesta objavovania<br />

samoliečebných síl driemajúcich<br />

v ľuďoch, ktorá Kubyho vedie cez<br />

niekoľko kontinentov. Svoje poznatky<br />

neskôr zhrnul v programe „mental healing“<br />

(duševná liečba): „Človek je bytosť<br />

liečiaca sama seba!“<br />

Svet Grálu: V roku 1981 ste spadli zo strechy<br />

svojho domu a ochrnuli. Aj prevoz vrtuľníkom<br />

na špeciálnu kliniku prebiehal veľmi dramaticky.<br />

Tento let však spôsobil zlom vo vašom<br />

živote. Váš príbeh trochu pripomína Luthera,<br />

ktorý, keď vedľa neho pri búrke udrel blesk,<br />

Bohu prisahal: „Nechaj ma v zdraví dôjsť domov<br />

a ja sa stanem mníchom!“ Čo ste onej noci<br />

sľúbili vy, že sa vaše ochrnutie takmer vyliečilo?<br />

Kuby: Vo vrtuľníku som vôbec<br />

nič nesľuboval, pretože som bol presvedčený,<br />

že určite zomriem! No pomyslel<br />

som si: „Kým zomrieš, musíš<br />

sa vysporiadať so svojím starým životom!“<br />

A táto myšlienka do môjho<br />

života vniesla – ako som si spätne<br />

uvedomil – silné liečebné impulzy.<br />

Predtým som mal pripravený rozsiahly<br />

plán renovácie domu, v ktorom<br />

som sa chcel venovať filmárčine.<br />

Roky som pracoval na starom dome,<br />

len aby som vyhovel niekoľkým milovaným<br />

ľuďom. Dom stál na svahu,<br />

strecha na strane záhrady bola len<br />

meter nad zemou, kým na protiľahlej<br />

strane bola ulica o pätnásť metrov<br />

nižšie. Zvykol som si z pohodlnosti<br />

strihnúť si to do záhrady skratkou<br />

cez strechu. V ten májový večer bolo<br />

po daždi, škridly boli klzké. Vyliezol<br />

som z okna na strechu, ako už<br />

toľkokrát, a… pritom som spadol<br />

do ulice – voľným pádom 15 metrov!<br />

Pri páde som v zlomku sekundy<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

videl pred očami prebehnúť celý svoj<br />

život. Je to nepredstaviteľné, akoby<br />

sa zastavil čas! V ten okamih som<br />

prekvapivo myslel na školské hodiny<br />

náboženstva, hoci som vo svojich<br />

šestnástich rokoch z cirkvi vystúpil.<br />

Ako žiak som mal s učiteľkou náboženstva<br />

spory o tom, či človek po<br />

smrti ďalej žije, alebo v akej forme<br />

prežíva večnosť. Pre onú učiteľku<br />

totiž existovalo jedine nebo, peklo<br />

a očistec. Ako som tak ležal na zemi,<br />

mučený „pekelnou“ bolesťou, spomenul<br />

som si práve na jej učenie<br />

a úplne úprimne som veril, že som<br />

mŕtvy a smažím sa v plameňoch pekelných.<br />

Aby som sa o svojej situácii<br />

uistil, kričal som, ale skoro som si<br />

uvedomil, že i vo sne môže človek<br />

kričať, a aj tak ho nikto nepočuje.<br />

Bol som v tejto zúfalej situácii ako<br />

v pasci, pretože som nebol schopný<br />

pohybu! Keď začul môj krik sused,<br />

pribehol mi na pomoc. Rozhovor<br />

s ním prebiehal našťastie v rýdzo<br />

švábskom dialekte, takže mi bolo<br />

jasné, že musím byť nažive!<br />

Svet Grálu: A kedy nastal moment, v ktorom sa<br />

váš život zmenil?<br />

Kuby: Akonáhle zistili, že som si<br />

pri páde polámal chrbticu, previezli<br />

ma na špecializovanú kliniku. Keď<br />

sa však o nešťastí dozvedel môj brat,<br />

trval na tom, aby ma preložili na fakultnú<br />

kliniku, ktorá bola v osemdesiatych<br />

rokoch v danom odbore<br />

špičkou. Vzhľadom na závažnosť poranení<br />

ma museli prepraviť vrtuľníkom.<br />

V tom čase to vôbec nebolo<br />

jednoduché narýchlo zohnať helikoptéru!<br />

Po niekoľkých telefonátoch<br />

sa podarilo spojiť s veliteľom neďalekej<br />

vojenskej posádky, ktorý bol<br />

ochotný ma previezť, pokiaľ budem<br />

súhlasiť s tým, že sa stanem súčasťou<br />

práve začínajúceho vojenského<br />

cvičenia, a síce prevozu ranených<br />

spolubojovníkov z frontu. Môj brat<br />

dal súhlas za mňa; potom do nemocničnej<br />

izby vtrhli štyria ozbrojení<br />

vojaci, naložili ma na akési vákuové<br />

nosidlá, vyniesli z nemocnice a naložili<br />

do vrtuľníka. To však nebolo<br />

všetko. Pilot nám totiž oznámil, že<br />

sa pred nami vytvára silný búrkový<br />

front a že proste nemá dosť paliva,<br />

aby tú búrku obletel. (Pristátie a tankovanie<br />

na „nepriateľskom území“<br />

nebolo v programe cvičenia.) Nasledovalo<br />

peklo rachotiacich krúp, oslepujúcich<br />

bleskov a hrozivých turbulencií,<br />

v ktorých sme sa zmietali hore<br />

a dolu – bolo to desivé! Druhýkrát<br />

vo veľmi krátkom čase som si myslel,<br />

že zomriem, tentokrát definitívne.<br />

Svet Grálu: Tento prevoz z nemocnice bol iste<br />

zaujímavý prinajmenšom pre vás ako filmára,<br />

nie?<br />

Kuby: Tak som si to nepredstavoval.<br />

No práve ten okamih v búrke<br />

bol bodom zlomu, bol to moment,<br />

v ktorom som sa odtrhol od svojho<br />

doterajšieho života. Tam vo vzduchu<br />

som sa rozhodol oddeliť sa od vecí,<br />

s ktorými súviselo mnoho záväzkov,<br />

predovšetkým od môjho megalomanského<br />

projektu renovácie. Chcel<br />

som ten dom vystavať tak, aby v ňom<br />

mohla dožiť moja matka, manželke<br />

som chcel ponúknuť útulný domov,<br />

susedovi som sľúbil hostinec, banke<br />

som sa zaviazal včas splácať úver, atď.<br />

Cítil som sa tým všetkým spútaný<br />

a kvôli svojmu pocitu zodpovednosti<br />

som nikdy nenašiel odvahu si priznať,<br />

že nie som so svojím súčasným<br />

životom spokojný, že sa moja duša<br />

tomu všetkému bráni. Dnes na svojich<br />

seminároch vídam, že pokiaľ človek<br />

nenájde odvahu priznať si svoje<br />

pocity, keď sa bojí zmeniť svoj život,<br />

potom ho stretávajú udalosti, ktoré<br />

ho úplne vyhodia zo sedla.<br />

Svet Grálu: … ale nie je práve jednoduché<br />

celú tú mašinériu zastaviť, odpútať sa od


ROZHOVOR<br />

zväzujúceho očakávania ostatných, alebo sa<br />

úplne zbaviť istôt, na ktoré sme zvyknutí, a ísť<br />

inou cestou. Načo to riziko? Také vnútorné preprogramovanie<br />

je v bežnom živote dosť ťažké.<br />

Kuby: Áno, nie je to ľahké, ale kto<br />

nepočúva svoj cit, ten znovu nájde<br />

svoju silu len v bolestných skúsenostiach.<br />

Pokiaľ sa človek včas nespamätá<br />

a nenaleje sebe a svojim<br />

blížnym čistého vína, vystavuje sa<br />

nebezpečenstvu, že ho k tomu život<br />

prinúti. Nič nepomôže. Skôr či neskôr<br />

po mnohých osudových ranách<br />

musí človek k životu pristúpiť inak<br />

a napríklad urobiť aj ťažké životné<br />

rozhodnutia. Môžem si vybrať: buď<br />

sa sám rozhodnem zmeniť svoj život,<br />

alebo život zmení mňa… Dôležité je<br />

pritom vedieť, že i bolesť je súčasťou<br />

premeny k vedomému životu.<br />

Svet Grálu: Akú máme podľa vášho názoru<br />

možnosť rozhodnúť sa?<br />

Kuby: Pre väčšinu to nie je ľahké.<br />

Vezmite si môj príklad: ja som predsa<br />

vedel, že môj život nie je správny, za<br />

tie roky som dostal kopu znamení,<br />

vďaka ktorým som sa mohol prebudiť<br />

a niečo zásadne zmeniť. Neurobil<br />

som to. Keby za mnou vtedy niekto<br />

prišiel a povedal mi: „Clemens, tvoja<br />

duša ti chce niečo povedať!“, poklopal<br />

by som si na čelo. Na neobvyklé<br />

udalosti som mal svoje logické vysvetlenia<br />

a tak mi i moje tušenia pripadali<br />

bezvýznamné, jednoducho<br />

som na tieto varovania nedbal.<br />

Svet Grálu: Niečo podobné badať i v rozhovoroch<br />

s väzňami. Niektorí z nich viedli bezúhonný<br />

a celkom úspešný život. Až po svojom<br />

poklesku si dokázali spomenúť na mnohé znamenia,<br />

s ktorými sa neustále stretávali a ktoré<br />

viedli ku katastrofe. Symbolika, ktorú nezaujatý<br />

človek pobadá, zostáva pre „postihnutého“<br />

v jeho predpojatosti ťažko viditeľná.<br />

Kuby: Toto je na mojich seminároch<br />

vždy dôvodom na úsmev. Keď<br />

niekto začne rozvíjať svoj životný<br />

príbeh, účastníci problém toho človeka<br />

rozpoznávajú. Vedia napríklad,<br />

prečo dnes trpí migrénami, alebo<br />

prečo neustále priťahuje rovnakých<br />

partnerov, kým postihnutý dlho<br />

nemá tušenie, ako jeho minulosť súvisí<br />

so súčasným stavom.<br />

Niekedy udalosti pôsobia, akoby<br />

sme šli v pevných koľajách a nemali<br />

možnosť to ovplyvniť. No čo<br />

z nás bude, nie je vytesané do kameňa!<br />

Môžeme do svojho osudu zasahovať,<br />

môžeme sa vyhnúť veľkému<br />

utrpeniu, keď budeme duchovne<br />

pohybliví a naučíme sa rozumieť<br />

symbolike nášho života. Môžeme<br />

dokonca – a to je na živote krásne –<br />

spätne rozviazať príčiny utrpenia<br />

a telo a okolnosti sa potom prispôsobia.<br />

Mozog nevie rozlišovať medzi<br />

faktami a fikciou. Buduje synapsie<br />

i na základe predstáv, v tom väzí obrovský<br />

liečebný potenciál. Pokiaľ sa<br />

chce človek vyhnúť ťažkým chorobám,<br />

je potrebné byť omnoho citlivejší,<br />

rozoznávať znamenia v takom<br />

predstihu, že sa ešte nestihnú premeniť<br />

na symptómy. Každá choroba<br />

signalizuje, že človek nebral svoj<br />

problém vážne, a prehliadané skutočnosti<br />

sa teraz dostávajú do vedomia<br />

pomocou bolesti.<br />

Svet Grálu: Čo prinesú osudové rany, keď na<br />

ne človek nedbá a nevníma vzťah príčiny a následku?<br />

Pokiaľ svoj súčasný život vnímame ako<br />

súčasť nepretržitej existencie, musíme nakoniec<br />

i rany osudu spoznávať ako prínos.<br />

Kuby: Aj preto hovorím: zdravie<br />

nie je otázka medicíny, ale filozofie.<br />

Pokiaľ budem presvedčený o tom,<br />

že som biochemicko-mechanickou<br />

bytosťou, potom verím aj tomu, že<br />

ma dajú do poriadku len mechanické<br />

operácie alebo chemické opatrenia.<br />

Nič iné v mojom vnímaní nemá<br />

miesto, a ani nemôže účinkovať. Logicky<br />

sa teda ani nemôžem zaoberať<br />

niečím takým abstraktným, ako je<br />

duša. No naše vedomie nie je viazané<br />

na telo. Musíme si najprv uvedomiť,<br />

Môžeme dokonca – a to je na živote krásne –<br />

spätne rozviazať príčiny utrpenia a telo<br />

a okolnosti sa potom prispôsobia<br />

že v skutočnosti sme duchovno-duševnej<br />

podstaty a že je to práve náš<br />

pohľad na svet a seba samých, ktorý<br />

nás trýzni. Áno, ja viem, v dnešnej<br />

dobe je ťažké vyjsť na verejnosť s takýmto<br />

tvrdením…<br />

Svet Grálu: To je pravda. Tieto vyjadrenia vyvolávajú<br />

v mnohých ľuďoch averziu. No materiálny<br />

pohľad na svet čoraz viac odporuje<br />

skúsenostiam. Aj keď mnohí hovoria, že môžu<br />

veriť len tomu, čo vidia a cítia, v mozgu budujeme<br />

vlastnú skutočnosť. Správnejšie je preto<br />

tvrdenie: vidíme len to, v čo veríme.<br />

Kuby: Tendencie vo svetonázoroch<br />

sa vždy pohybovali od jedného<br />

extrému k druhému. V stredoveku<br />

napríklad žilo obyvateľstvo predovšetkým<br />

pre onen svet. Viera v neviditeľné<br />

mala v tej dobe neuveriteľnú<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ROZHOVOR<br />

váhu. Kam tento pohľad viedol, je<br />

dostatočne známe; ľudia boli mučení,<br />

viedli sa vojny a inoverci boli<br />

zabíjaní. Ako protiváha tejto neľudskej<br />

doby sa presadilo európske<br />

osvietenstvo, s poprednými predstaviteľmi<br />

ako bol Descartes alebo<br />

Francis Bacon. To viedlo k ďalšiemu<br />

extrému. Je zrejmé, že tento spôsob<br />

uvažovania už tiež dospel k svojej<br />

hranici. S čisto racionálnym uvažovaním<br />

nie sme schopní dostať sa<br />

do súladu s prírodou. Pokiaľ človek<br />

vníma Zem len ako neživú hmotu<br />

slúžiacu na uspokojenie vlastných<br />

potrieb, vznikajú problémy gigantických<br />

rozmerov. Kyvadlo sa teraz<br />

pohybuje na opačnú stranu, to vidieť<br />

na mnohých ezoterických smeroch,<br />

ktoré sa chcú oddeliť od materialistického<br />

poňatia sveta, no pritom si<br />

neuvedomujú, že svoj tlak na vyrovnanie<br />

preháňajú a idú do ďalšieho<br />

extrému. Stred by bol ideálny, rozum<br />

a cit musia kráčať ruka v ruke; duch<br />

alebo intuícia má viesť, rozum alebo<br />

racionalita má vykonávať.<br />

Svet Grálu: Podľa vašej filozofie sa musia „udalosti“<br />

z minulosti vyriešiť, aby mohlo dôjsť k liečeniu.<br />

Človek sa teda pozrie – ako hovoríte – na<br />

„obraz bolesti“ z minulosti a zapíše si vtedajšie<br />

udalosti v prítomnom čase a v priamej reči. Na<br />

váš seminár človek potrebuje len hrubý zošit<br />

alebo diktafón. Čo presne tým sledujete?<br />

Kuby: Všetci so sebou vlečieme<br />

udalosti, ktoré nám sťažujú možnosť<br />

viesť spokojný život. Z toho dôvodu<br />

máme tendenciu potláčať svoje duševné<br />

zranenia. Vôbec nevnímame,<br />

že naša duša podlieha neustálemu<br />

vyrovnávaniu, aby so sebou neťahala<br />

disharmóniu a konflikty, pretože<br />

chce rozdávať lásku, šíriť harmóniu.<br />

Harmonické stavy vyžadujú najmenej<br />

energie. Nič, čo vytvára stres, nemôže<br />

vydržať dlho. To čo prúdi, funguje<br />

bez veľkých nárokov, je trvalé,<br />

zdravé a teda žiadúce. Problém je,<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

že kvôli materialistickému svetonázoru<br />

nedokážeme vyniesť na svetlo<br />

príčiny našich súčasných problémov,<br />

ktoré ležia v ďalekej minulosti. Potrebujeme<br />

obraz sveta, ktorý bude<br />

zodpovedať i podstate našej duše<br />

a zbaví nás prekážok, ktoré nám bránia<br />

prežívať bytie naplno vo všetkých<br />

jeho etapách. Vďaka skúsenostiam<br />

s filmom poznám veľkú silu<br />

obrazov, ich schopnosť oživiť staré<br />

udalosti. Pri terapeutickom postupe<br />

„mental healing“ 1 v predstave znovu<br />

prežívam, ako som bol bábätkom,<br />

ako som niekoho udrel alebo niekto<br />

udrel mňa, ako ma blízka osoba<br />

ponížila, atď. Na tomto prístupe je<br />

dobré to, že človek ako „režisér vlastného<br />

života“ môže tieto rušivé obrazy<br />

opäť zmeniť tým, že zmení scenár.<br />

A to pôsobí nielen spätne, ale<br />

i do budúcna.<br />

Svet Grálu: Nazývate to „Seelenschreiben“ 1 ,<br />

písanie duše…<br />

Kuby: Áno, pretože na papier<br />

prenášam rozhodujúce hnutia svojej<br />

duše, jej významné záznamy<br />

zo súčasnosti. Tieto zápisky neslúžia<br />

na prelomenie panciera, teda na<br />

silné citové výlevy a prudký plač,<br />

ale vytvárajú plastický pohľad na<br />

seba samého a vedú k určitému procesu<br />

sebapoznania, vďaka ktorému<br />

bude rýchlo jasné, prečo mám určitý<br />

problém. Prvý krok k vyliečeniu potom<br />

začína otázkou, kedy bol môj<br />

svet ešte v poriadku. Človek si premietne<br />

svoj život až k miestu, kedy<br />

mal ešte dojem, že je všetko ako má<br />

byť. Potom svoj film pozoruje až<br />

k bodu zlomu a začne scenár tejto<br />

traumatickej scény prepisovať. Keď<br />

lokalizujem ohniská, som schopný<br />

predstaviť si veselšiu a teda i liečivú<br />

skutočnosť a tak i zmeniť emócie,<br />

ktoré som mal s touto bolestivou<br />

scénou spojené. To je základ. Končím<br />

tak s večným utekaním pred<br />

nepríjemnosťami, pred démonmi<br />

minulosti, pretože viem, ako sa<br />

od nich môžem oslobodiť. Pomocou<br />

písania duše si človek môže<br />

spätne vytvoriť pozitívnu skutočnosť,<br />

„happy end“, čím sa duša dostane<br />

do rovnováhy a môže vydať<br />

signál, ktorý túto nutnú harmonizáciu<br />

umožní aj telu. To je liečba v telesnej<br />

rovine. Keď sa nám podarí<br />

s láskou liečiť zranenie z minulosti,<br />

potom zároveň ovplyvňujeme naše<br />

konanie v budúcnosti.<br />

Svet Grálu: Je pre túto cestu sebapoznania<br />

nutná znalosť reinkarnácie?<br />

Kuby: Nie je, ale človek by sa tejto<br />

možnosti nemal uzatvárať. Ako<br />

chcete napríklad pracovať s deťmi,<br />

ktoré na svet prídu s postihnutím?<br />

Ako by bolo možné začať s hľadaním<br />

príčin? Reinkarnáciu nikomu<br />

nevnucujem. Môžeme sa dohodnúť<br />

na tom, že ju jednoducho prijmeme<br />

ako možnosť – pre obrazy, zážitky<br />

a pocity, ktoré nezodpovedajú súčasnému<br />

životu. Stačí ju mať na zreteli<br />

a už s ňou môžeme pracovať. Ide<br />

len o to, zmeniť zaťažujúci film, subjektívnu<br />

pravdu. Rozum má pauzu.<br />

Skutočnosť nemusí byť pravdivá –<br />

hovorí sa jej skutočnosť len preto, že<br />

pôsobí.<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

yesilgoz@svetgralu.sk<br />

1 „Mental Healing“ a „Seelenschreiben“<br />

sú ochranné známky.


ZAUJÍMAVOSTI<br />

Spoločné muzicírovanie<br />

vytvára siete presahujúce hranice mozgu<br />

uzikanti poznajú zaujímavý<br />

M fenomén, ktorý vzniká počas<br />

ich spoločnej tvorby: impulzy pre<br />

vlastnú tvorbu vznikajú práve vďaka<br />

koordinovanej aktivite celej skupiny.<br />

Vedci nedávno potvrdili, že sa pri<br />

spoločnom muzicírovaní skutočne<br />

vytvárajú siete presahujúce hranice<br />

mozgu. Tím výskumníkov, vedený<br />

Johannou Sänger, Viktorom Müllerom<br />

a Ulmanom Lindenbergerom<br />

z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum<br />

a vzdelávanie MPIB (Max-Planck-Institut<br />

für Bildungsforschung) publikoval<br />

v odbornom časopise „Human<br />

Neuroscience“ výsledky pozorovania<br />

mozgových vĺn gitaristov, ktorí hrali<br />

duet. Mozgová aktivita jednotlivých<br />

muzikantov sa pritom výrazne odlišovala<br />

podľa toho, čí príslušný hráč<br />

udával tón, alebo sa prispôsoboval<br />

rytmu svojho kamaráta. Vedci okolo<br />

Ulmana Lindenbergera už v roku<br />

2009 zistili, že aktivita mozgových<br />

vĺn hudobníkov sa pri hre v duete<br />

synchronizuje.<br />

Výskumníci pokročili ďalej a rozhodli<br />

sa skúmať mozgovú aktivitu<br />

vždy u dvoch gitaristov, ktorí hrali<br />

hudobnú skladbu s dvomi odlišnými<br />

hlasmi. Chceli pritom zistiť, či k synchronizácii<br />

mozgových vĺn dochádza<br />

aj v prípade, že obaja gitaristi nehrajú<br />

presne to isté. A skutočne – k tomuto<br />

fenoménu došlo i za uvedených podmienok.<br />

Vo fáze, keď muzikanti museli<br />

svoju aktivitu koordinovať, teda<br />

vždy na začiatku hudobnej frázy, ukazovali<br />

signály elektród jednoznačnú<br />

súvislosť. A to nielen v hlave každého<br />

hudobníka, ale aj medzi hlavami<br />

partnerov v duete.<br />

Johanna Sänger na základe týchto<br />

výsledkov výskumu dospela k záveru:<br />

„Ak ľudia vzájomne koordinujú<br />

svoje konanie, vznikajú malé<br />

siete vovnútri mozgu a napodiv aj<br />

medzi mozgami, obzvlášť vtedy, ak je<br />

nutné vzájomné zladenie, napríklad<br />

pri spoločnom začiatku hry.“<br />

Obraz, ktorý sa teraz črtá, podľa<br />

výskumníčky naznačuje, že siete presahujúce<br />

hranice mozgu prepájajú<br />

také oblasti oboch mozgov, ktoré<br />

už predtým mali vzťah k sociálnemu<br />

poznávaniu a hudobnej produkcii.<br />

Také siete pravdepodobne<br />

nevznikajú iba pri muzicírovaní.<br />

„Vychádzame z toho, že mozgové<br />

vlny rôznych osôb sa synchronizujú<br />

i v prípadoch, keď ľudia koordinujú<br />

svoje správanie iného, resp. akéhokoľvek<br />

druhu, napríklad pri športe,<br />

alebo keď vzájomne komunikujeme.“<br />

Tieto výsledky výskumu sú vlastne<br />

ďalším dôkazom toho, že mozgová<br />

činnosť sa neobmedzuje len na mozog<br />

jednotlivca, ale dochádza k jeho<br />

vzájomným interakciám s okolím.<br />

Už v „Globálnom projekte vedomia“<br />

(GCP) Princetonskej univerzity,<br />

ktorý prebieha mnoho rokov, objavili<br />

vedci takéto javy. V GCP sa napr. zistilo,<br />

že spoločné myšlienky a emócie<br />

väčších skupín ľudí ovplyvňujú generátory<br />

náhodných čísel. Existujú teda<br />

aj interakcie medzi ľudským vedomím<br />

a počítačovými systémami. Vedúci<br />

projektu GCP<br />

Roger Nelson preto<br />

na otázku, či je vedomie<br />

obmedzené<br />

len na ľudské telo,<br />

odpovedá celkom<br />

jasne: „Nie!“<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


Namiesto fejtónu<br />

Artur Zatloukal<br />

máme tu december, milé<br />

A čitateľky a milí čitatelia, blíži sa<br />

koniec roka a s ním i dva plné, koncentrované,<br />

prekypujúce sviatky:<br />

sviatok Vianoc a Nový rok. Každý<br />

z nich má svoju plnosť, svoje čaro<br />

a na obidva sa väčšina z nás teší. Ten<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

prvý je predovšetkým nežnou spomienkou<br />

na narodenie Syna Božieho<br />

Ježiša. Ten druhý, Nový rok, je zase<br />

spomienkou na uplynulý rok s jeho<br />

prežitiami svetlými i skalenými, a vítanie<br />

toho nového.<br />

Oba sviatky – na rozdiel napríklad<br />

od Prvého mája alebo Medzinárodného<br />

dňa žien – majú svoj<br />

vnútorný náboj, svoj ľudský rozmer,<br />

svoje oslovenie ako žiadne iné. Oba<br />

sviatky majú aj svoj odraz v čiernom<br />

zrkadle: Vianoce bývajú hojne poznamenané<br />

chvatnou honbou za darčekmi,<br />

naše vnútorné nutkanie obdarovať<br />

svojich blízkych sa prepadá<br />

do hektického zhonu po obchodoch<br />

a do horúčkovitého rozmýšľania, čo<br />

ešte, kde-kedy-za-koľko-komu by<br />

sme kúpili, aby nikto z našich neobišiel<br />

naprázdno. Nuž a Nový rok<br />

sa prešupne do odpaľovania petárd<br />

a do opojenia, akoby sme chceli aspoň<br />

niekedy prehlušiť tichý hlások<br />

tam vovnútri, zahlušiť ho treskom<br />

a ohnivými šmuhami po nebi a vratkým<br />

krokom a šumom v ušiach: teraz<br />

nám daj pokoj, ty svedomie, i vy<br />

všetky starosti, teraz nič nechceme<br />

počuť ani vedieť, teraz je čas veselosti,<br />

všetci sme kamarátkovia a držíme sa<br />

okolo pliec so šampanským v ruke.<br />

Potom sa na druhý deň rozsvieti<br />

ráno. V izbe zhasnutý vianočný<br />

stromček a krabica zložených baliacich<br />

papierov, na stole zostali hory<br />

sladkostí, ktoré nikto nevládze zjesť.<br />

Detská izba je preplnená darčekmi,<br />

z ktorých väčšinu si deti nestačia<br />

osvojiť a zamilovať. Kuchyňa je preplnená<br />

riadom, ktorý sa s povzdychom<br />

musí umyť a odpratať, a vovnútri<br />

nás zostala človečia dušička,<br />

ktorej pri všetkej tej preplnenosti čosi<br />

chýba: akosi nám v tých Vianociach<br />

chýba jadro, zostáva len tá šťavnatá,<br />

farebná dužina… a vovnútri nič.<br />

Po hlučnej novoročnej zábave to<br />

vyzerá ešte horšie: potrebovali by<br />

sme si dať poriadnu kávu a utopenca<br />

s cibuľou a… hlavne teraz o ničom<br />

nerozmýšľať, stačí mi taký jednoduchý<br />

svet a všetko ostatné hodím za<br />

hlavu; snáď sa tým niekedy budem<br />

zaoberať, ale dnes nie.<br />

Poďme sa teda trochu zamyslieť nad<br />

tým dnešným svetom i nad sebou ako<br />

dlžníkom sebe samému, nad chýbajúcim<br />

jadrom vovnútri dužiny. Ešte teraz,<br />

kým je čas. Teda kým je čas ešte<br />

pred vypuknutím Vianoc a Nového<br />

roka, pretože tie ostatné časy k náprave<br />

sveta a seba sme už dosť zameškali.<br />

Ale kým sa vydáme na obhliadku<br />

toho, čo nám zostáva, si ešte<br />

zaumienime: nechceme sa prepadať<br />

do skleslosti, i keď na ňu máme všelijaké<br />

dôvody, chceme v dôvere vzhliadnuť<br />

hore, a hlavne chceme s tým niečo<br />

robiť. Tiež ste si už všimli, že smútok,<br />

ten častý hosť nášho života, pramení<br />

z bezmocnosti? A najväčší smútok zovrie<br />

človeka vtedy, keď vie, že by s niečím<br />

aj dokázal čosi urobiť, niečo podniknúť,<br />

ale beztak to neurobí, i keby<br />

mohol, pretože… akosi sa nedokáže<br />

odhodlať. Myslí si, že na to nemá silu.<br />

Lenže sily je okolo nás plno, len si ju<br />

nabrať! Priteká každú sekundu z vesmíru<br />

a preteká nami ako okatými sitami,<br />

ako dlaňami nastavenými vodopádu<br />

– odtiahneš dlane, a zostala<br />

v nich len mokrá hŕstka z toho mohutného<br />

prúdu. Tak – dlane hore,<br />

a len smelo vykročiť.<br />

* * *


FEJTÓN<br />

Sú to už dve tisícročia, čo sa v betlehemskej<br />

maštali narodil Ježiš Nazaretský.<br />

Presný deň ani presný rok<br />

sa nám z biblických zdrojov nezachoval<br />

a tak postupom času začala naša<br />

ľudská nedokonalosť opriadať jeho<br />

osobu pavučinou vlastných nedokonalých<br />

dodatkov.<br />

Ježiš sa podľa Biblie narodil v čase<br />

sčítania ľudu a súčasne v dobe panovania<br />

židovského kráľa Herodesa<br />

Veľkého. Lenže oba dátumy spolu nesúhlasia,<br />

z overených historických<br />

zápisov vieme, že Herodes zomrel<br />

v roku 4 pred začiatkom nášho letopočtu<br />

(vôbec sa nepokúšame písať<br />

„pred Kristom“) a sčítanie ľudu<br />

prebehlo v roku 6 n. l. Vyzerá to, že<br />

biblické zápisy musíme brať nie ako<br />

zoslané Slovo Božie, ale ako záznam<br />

vtedajších zapisovateľov. Pre kritikov<br />

je to jeden zo zdrojov pochybností<br />

o Ježišovi ako takom. Lenže o Ježišovi<br />

svedčia zo všetkého najzreteľnejšie<br />

jeho slová, jeho nesmierna,<br />

opravdivo Božská múdrosť, nemajúca<br />

medzi ľuďmi obdobu. To keď<br />

si tak sadneme s Novým zákonom<br />

v ruke… vo chvíli, keď ho zatvárame,<br />

naplnení láskavosťou i múdrosťou Ježišových<br />

slov, cítime: bola to úžasná<br />

osobnosť, nenapodobiteľná, ďaleko<br />

prevyšujúca všetkých múdrych vtedajšieho<br />

sveta; takúto osobnosť si nemohol<br />

nikto vymyslieť.<br />

Neskoršie cirkevné predstavy i ľudová<br />

slovesnosť privesili na Ježiša narastajúci<br />

rad ďalších povier. Traduje<br />

sa napríklad, že bol Ježiš chudobný<br />

a odtiaľ postupne vznikla predstava<br />

Ježiša pokorne prosiaceho, hodného<br />

súcitu. To však nie je pravda. Ježiš<br />

vyrastal v dobre zaistených pomeroch<br />

prosperujúceho tesára, v chudobnej<br />

maštali sa narodil len kvôli<br />

preplnenému Betlehemu. Môžeme si<br />

ho predstaviť ako kráľovsky hrdého,<br />

s jasným a prenikavým, vedomým<br />

pohľadom, pritom však nesmierne<br />

milujúceho, nekonečne láskavého<br />

k tým nevedomým človiečikom zo<br />

všetkých strán vôkol seba.<br />

Spočiatku rástol ako každé iné<br />

zdravé dieťa; historky o tom, že dokázal<br />

stvoriť v ruke vtáčiky z púhej<br />

hliny, alebo že žehnal okolitým ľuďom,<br />

nie sú ničím iným než vymyslenými<br />

báchorkami, podľa Božej vôle<br />

a podľa Božích zákonitostí nemožnými.<br />

* * *<br />

Ešte väčším, priam osudovým<br />

bremenom je zaťažená jeho smrť na<br />

kríži. Väčšina kresťanov si ju vysvetľuje<br />

ako plánovanú a Bohom chcenú<br />

obeť za naše hriechy a raduje sa, že<br />

týmto skutkom sú vopred uzmierené<br />

hriechy každého, kto sa k Ježišovi<br />

prihlási a poprosí ho o príhovor.<br />

Existuje dokonca názor z pera apoštola<br />

Pavla, že odpustenie hriechov<br />

nemôžeme dosiahnuť žiadnymi ľudskými<br />

skutkami, ale len Božou milosťou.<br />

Takýto výklad znie síce sladko a lákavo,<br />

ale nemôže zodpovedať pravde.<br />

Skúšobným kameňom pri skúmaní<br />

pravdy nech nám je nesmierna dokonalosť<br />

Boha a dokonalosť jeho ustanovení,<br />

jeho vôle, jeho zákonov.<br />

Žiaden spravodlivý sudca na svete<br />

nepotrestá nevinného človeka za zločin<br />

spáchaný niekým iným. A žiaden<br />

spravodlivý rodič neurobí domáce<br />

úlohy sám namiesto svojho dieťaťa,<br />

len keď ho jeho ratolesť o to pekne<br />

poprosí. Neurobí to kvôli dieťaťu,<br />

pretože ono si svoju domácu úlohu<br />

potrebuje urobiť samé, aby sa vzdelávalo.<br />

Pozemský cit pre spravodlivosť<br />

je pritom len napodobením omnoho<br />

dokonalejších zákonitostí, vládnucich<br />

celému vesmíru okolo nás a nad<br />

nami. Nemôžeme si myslieť, že Božia<br />

spravodlivosť a múdrosť spočíva<br />

v obracaní na hlavu základného<br />

pojmu spravodlivosti ľudskej.<br />

Existuje zákon „rovnaké plodí rovnaké“.<br />

Ježišova smrť na kríži bola<br />

plodom konkurenčnej nenávisti a intríg<br />

vtedajších židovských kňazov;<br />

zvyšok dokonala davová psychóza<br />

nemysliacich más. Výsledkom takéhoto<br />

previnenia nemôže byť teda<br />

veľkorysé odpustenie, ale len väčšia<br />

vina. Bude pre nás ľudí lepšie, keď<br />

sa vo všetkej pokore a pracovitosti<br />

budeme namáhať, aby sme si svoje<br />

nedostatky a pochybenia sami odčinili.<br />

Dokonca by sme mali vedieť,<br />

že pre nás žiadna iná cesta ani neexistuje.<br />

Až potom nám vyjde Božia<br />

pomoc v ústrety – zase podľa zákona,<br />

že „rovnaké plodí rovnaké“. Naše<br />

úprimné chcenie uvedie do pohybu<br />

sily, ktoré to za nás neurobia, ale<br />

ktoré nám nesmierne pomôžu. Tým<br />

si môžeme byť istí, pretože vôľa Božia,<br />

pôsobenie jeho zákonov sú neodchylné,<br />

neúplatné a neomylné. Je<br />

to veľká útecha, tá pravá a pravdivá<br />

útecha pri odčiňovaní svojich škvŕn<br />

na bielom rúchu našich duší.<br />

S takýmto tušením veľkosti, múdrosti,<br />

spravodlivosti i lásky Božej môžeme<br />

prežiť Vianoce vo vďačnosti za<br />

narodenie Syna Božieho Ježiša. Jeho<br />

misiou bolo priniesť Slovo, vyburcovať<br />

ľudí, ukázať cestu, ktorou musia<br />

ísť za Svetlom.<br />

Možno nám bude trochu čudne pri<br />

srdci, keď si uvedomíme tie rozdielnosti<br />

medzi trošku dobromyseľne nevedomým<br />

pohľadom nás ľudí a skutočnosťou,<br />

Pravdou… Kiež sú nám<br />

podnetom na vedomé, vnútorné prežitie<br />

Vianoc.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


TÉMA<br />

Vianoce – sviatky lásky Jan Zubatý<br />

stupujeme do obdobia Adventu<br />

V a s ním blížiacich sa Vianoc. Opäť<br />

po roku u mnohých ľudí precitajú<br />

myšlienky hľadajúce zmysel tohto<br />

sviatku, jeho význam pre dnešného<br />

tzv. moderného človeka. Prečo ho<br />

vlastne slávime? V čom spočíva pravá<br />

hodnota tohto sviatku? Je to sviatok<br />

cirkevný, duchovný alebo občiansky?<br />

Máme ho sláviť, i keď nie sme príslušníkmi<br />

kresťanskej cirkvi? Prečo<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

si vôbec ešte pripomínať Ježišovo narodenie,<br />

veď je dávnou minulosťou,<br />

a pred sebou máme na riešenie dôležitejšie<br />

veci?<br />

Zastavme sa na chvíľku: či si nevytvárame<br />

z Vianoc iba čisto materialistický<br />

sviatok, charakterizovaný<br />

najvyššími tržbami obchodníkov?<br />

Nevytráca sa kvôli čoraz väčšiemu<br />

pozlátku vnútorné posolstvo Vianoc?<br />

Hľadáme ho vôbec ešte?<br />

Otázok je veľa a k tomu ešte celý rad<br />

tých nevypovedaných. Rád by som sa<br />

s vami, milí čitatelia, podelil o myšlienky,<br />

ktoré snáď niektoré z nich zodpovedia.<br />

Verím, že vás podnietia k vytváraniu<br />

vlastných odpovedí – takých,<br />

ktoré budú súzvučať s vašou povahou<br />

a vašimi skúsenosťami.<br />

Skúsme sa nakrátko ponoriť do<br />

udalostí pred viac ako dvetisíc rokmi.<br />

V betlehemskej maštali sa Márii


TÉMA<br />

narodil syn Ježiš – a Jozef, i keď nebol<br />

jeho vlastným otcom, ho prijal za<br />

svojho. Nad maštaľou žiarila hviezda<br />

ako posol z výšin, vďaka ktorej ľudia<br />

vytušili výnimočnosť udalosti spočívajúcej<br />

v narodení dieťaťa. Pastieri zažili<br />

zvestovanie anjelov a šli sa pokloniť<br />

dieťatku, ktoré na zemi vítali ako<br />

Syna prichádzajúceho od ich nebeského<br />

Otca. Svoje dary priniesli i traja<br />

králi, krátko nato však odišli a zanechali<br />

narodené dieťa bez ochrany<br />

svojho pozemského vplyvu. Mnohých<br />

ľudí sa hlboko dotkla udalosť, ktorú<br />

prežili v Betleheme. Pochopili, že v Ježišovi<br />

sa narodil Syn Boží, Spasiteľ.<br />

Teda Syn prichádzajúci z nebeských<br />

výšin, od Otca, ako pomoc ľuďom na<br />

ich ceste k vedomému žitiu.<br />

Aby sme sa priblížili k pochopeniu<br />

zmyslu Vianoc, je podľa môjho názoru<br />

potrebné pokročiť do obdobia<br />

po Ježišovom krste v Jordáne. Krst<br />

bol okamihom prepojenia a spojenia<br />

s najvyššími výšinami. Po krste<br />

a pobyte na púšti začal Ježiš pôsobiť<br />

– plniť úlohu, pre ktorú sa narodil.<br />

Hlásal Slovo a Pravdu, ktoré<br />

už v sebe nosil – on sám bol Pravda,<br />

keďže cez neho a v ňom sa stala telom<br />

a krvou. Toto bolo jeho poslanie<br />

a aj dielo spásy. Prinášal ľuďom spásu<br />

vo svojom Slove, v tom, čomu ich učil.<br />

Prišiel, aby naplnil slová proroka:<br />

„Hospodinov Duch je nado mnou, pretože<br />

ma pomazal, aby som priniesol<br />

evanjelium chudobným. Poslal ma<br />

uzdraviť srdcia utrápených, vyhlásiť<br />

prepustenie zajatým a prehliadnutie<br />

slepým, prepustiť usúžených na slobodu<br />

a vyhlásiť Hospodinovo milostivé<br />

leto.“ (Lukáš 4, 18-19). Narodil<br />

sa na túto Zem, aby nám ľuďom pomohol<br />

uzdraviť naše srdcia zamerané<br />

prevažne len na seba samých, oslobodiť<br />

ducha z područia náruživostí,<br />

sklonov a nedobrých vlastností. Aby<br />

nám otvoril vnútorný zrak v podobe<br />

citu a svedomia, a tým oslobodil<br />

ducha od nízkeho a zlého. Pripomínal<br />

ľuďom nutnosť dodržiavania<br />

prvého prikázania, aby mohlo nastať<br />

obdobie, keď budú ľudia žiť v súlade<br />

s prikázaniami. Tým im nastane<br />

milostivé leto, teda obdobie, keď na<br />

Zemi bude žiť ľud velebiaci Boha ako<br />

svojho Pána a Darcu života. Ježiš priniesol<br />

posolstvo svojho Otca nám,<br />

ľuďom, na pomoc a spásu. Žiť podľa<br />

Ježišových slov znamená dbať na jeho<br />

slová a podľa nich si usporiadať svoj<br />

život.<br />

Človek v tomto snažení bude plný<br />

vďaky za milosť spočívajúcu v narodení<br />

Ježiša. Bude s vrúcnymi citmi<br />

sláviť sviatok jeho narodenia, teda<br />

Vianoce. Kľúč k prežitiu a pochopeniu<br />

zmyslu Vianoc máme každý vo<br />

svojom srdci. Určujúcim je náš vzťah<br />

k poznaniu, ktoré nám Ježiš svojím<br />

životom zanechal. Toto poznanie teraz<br />

klope na dvere nášho ducha a domáha<br />

sa vstupu. Na nás je, aby sme<br />

tieto dvere otvorili a nechali ducha<br />

Kristovho vstúpiť do nášho vnútra.<br />

Žiada sa od nás, aby sme slová v Biblii<br />

zachytené ľuďmi prijímali svojím<br />

citom; ponechali bokom veci, ktoré<br />

z rôznych príčin nesúzvučia s naším<br />

vnútrom a sústredili sa na hlavné<br />

myšlienky Ježišovho učenia.<br />

Vianočné sviatky môžu byť pravým<br />

impulzom, aby sme pootvorili dvere<br />

do nášho vnútra. Sú to sviatky lásky,<br />

sviatky rodinného šťastia a pospolitosti.<br />

Sú teda, alebo lepšie povedané,<br />

mali by byť, sviatkami vrúcnosti, citovými,<br />

duchovnými. Práve láska,<br />

láska k blížnemu, môže viesť človeka<br />

k pochopeniu tej Lásky, ktorú k nám<br />

ľuďom musel prechovávať Stvoriteľ,<br />

keď zoslal na Zem svojho Syna, ktorý<br />

samotný je Láska. Na ľudskú pláň, už<br />

v tých časoch voči Svetlu a poslom<br />

Svetla skôr nepriateľskú. Žiaľ, my ľudia<br />

sme ani vtedy neprekročili svoj<br />

tieň; zato sme sťažili Ježišovi jeho pozemský<br />

život až po Golgatu.<br />

A tak sa môže mnohým stať, že<br />

nie sú schopní oddeliť sviatky vianočné<br />

od spomienkových dní veľkonočných,<br />

ktoré upozorňujú na zločin<br />

voči Láske, proti Synovi Svetla. Veľká<br />

Noc nás upomína, že zlo prebývajúce<br />

v človeku nesmie nadobudnúť<br />

prevahu. Že je nutné smerovať život<br />

k činnostiam nesúcim svetlo, k podporujúcim<br />

a pomáhajúcim hodnotám.<br />

Nejde však iba o hodnoty materiálne<br />

či iba „duchovné“, ale predovšetkým<br />

o tie, ktoré prispievajú k zrelosti ľudského<br />

ducha; tie, ktoré zmierňujú<br />

utrpenie a bezprávie. Pomáhať teda<br />

druhému s láskou – tá je základným<br />

pilierom Ježišovho učenia. S láskou,<br />

ktorá má na zreteli v prvom rade duchovný<br />

prospech, nie snáď materiálne<br />

pohodlie. Jedine tak môžeme my<br />

ľudia voči svojmu Bohu splácať dlh za<br />

milosť zoslania Jeho Syna medzi nás.<br />

Iste, je veľmi pekným zvykom, keď<br />

sa ľudia z lásky – na znak daru, ktorý<br />

sme dostali v Slove prinesenom Ježišom<br />

– vzájomne obdarovávajú.<br />

K Vianociam však nepristane, ak<br />

sa darčeky stanú hlavným zmyslom<br />

Vianoc. Tým nahrádzame ono duchovné,<br />

vrúcne, materiálnym, a tak<br />

zabraňujeme vstupu Svetla. Dvere<br />

nášho srdca sú privreté. Tak každoročne<br />

premeškávame príležitosť<br />

nastúpiť cestu k pravej ľudskosti<br />

a k pravému poznaniu Boha skrze<br />

lásku, ktorá k nám prúdi počas vianočných<br />

sviatkov.<br />

Využime nadchádzajúce sviatočné<br />

dni – prežime ich ako sviatky duchovné,<br />

sviatky radosti a vďaky za<br />

pomoc, spočívajúcu<br />

v slovách prinesených<br />

Ježišom.<br />

Jan Zubatý<br />

zubaty@svetgralu.cz<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


Vznik Biblie<br />

…a chyby prekladu<br />

Franz-Josef Würfl<br />

Správne pochopiť Bibliu je jedna vec. Aby sme však toho boli vôbec<br />

schopní, musí byť jej text bezchybne zaznamenaný a výstižne preložený.<br />

Dá sa to však o Biblii povedať? Odpoveď na túto otázku je dôležitá,<br />

pretože už i len jedno slovo môže zásadne meniť zmysel textu.<br />

ez hebrejčiny a aramejčiny, ako aj<br />

B bez znalosti tradícií židovského<br />

národa v dobe Ježišovej je približná<br />

rekonštrukcia Biblie nemožná, tvrdí<br />

židovský religionista Pinchas Lapide<br />

(1922–1997) vo svojej knihe „Ist die<br />

Bibel richtig übersetzt?“ (Je Biblia<br />

správne preložená?). V roku 1993<br />

dostal Lapide veľký Spolkový kríž<br />

za zásluhy za svoje dielo usilujúce<br />

sa o zmierenie medzi kresťanstvom<br />

a židovstvom. Zastával jednoznačný<br />

názor: „Bibliu môžeme brať vážne –<br />

alebo doslova.“ Lapide ju bral vážne<br />

a pokúsil sa o spätný preklad do hebrejčiny<br />

– sakrálneho jazyka v dobe<br />

Ježišovej, a potom do nemčiny. Veľmi<br />

príbuzná aramejčina bola vtedy<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

hovorovým jazykom, ktorý zrejme<br />

aj Ježiš bežne používal, ale pravdepodobne<br />

rozumel aj gréčtine, jazyku<br />

vzdelancov svojej doby.<br />

STARÝ ZÁKON<br />

Hebrejčina a sčasti i aramejčina sú<br />

jazykmi pôvodných textov Starého<br />

zákona, resp. Tanachu, hebrejskej<br />

Biblie, ktorá sa v podstate zhoduje<br />

so Starým zákonom. Tanach možno<br />

rozdeliť na tri hlavné časti:<br />

Prvou je Päť kníh Mojžišových,<br />

Tóra. Tento obraz „usporiadania života“<br />

vznikol pred cca 3200 rokmi.<br />

Asi o 200 rokov neskôr boli tieto ústne<br />

hebrejské podania zaznamenané na<br />

zvitky a okolo roku 600 pred naším<br />

letopočtom nakoniec kanonizované –<br />

to znamená, že odvtedy platia ako záväzné<br />

predpisy židovskej viery. Tóra<br />

obsahuje 248 prikázaní a 365 zákazov.<br />

Druhá časť Tanachu referuje o veľkých<br />

a malých prorokoch.<br />

Budúce zasľúbenie hovorí o radikálnej<br />

obnove v celom stvorení, zvestuje<br />

príchod Mesiáša. Túto druhú<br />

časť v mnohých pasážach nepovažujú<br />

kresťania, ale ani samaritáni, za<br />

záväzné zvestovanie. Skôr v týchto<br />

záznamoch vidia históriu židovstva.<br />

Tretia, hlavná časť Tanachu obsahuje<br />

tzv. písma, sú to najmä rozhovory človeka<br />

so Stvoriteľom. Medzi ne patria


BIBLIA<br />

žalmy, velebenia, žalospevy a ďalšie.<br />

Od roku 250 pred naším letopočtom<br />

tieto hebrejsko-aramejské texty prekladalo<br />

údajne 70 židovských učencov<br />

v Alexandrii do vtedajšieho gréckeho<br />

dorozumievacieho jazyka koiné.<br />

Podľa počtu prekladateľov sa tomuto<br />

dielu hovorí Septuaginta. Katolícki<br />

duchovní si až do nálezu zvitkov od<br />

Mŕtveho mora a písomností v Káhire<br />

mysleli, že pre Tanach existuje<br />

len jeden pratext – pričom je aj naďalej<br />

pozoruhodné, s akou presnosťou<br />

rôzne texty Písma vzájomne súhlasia.<br />

Ku kanonizácii celého Starého<br />

zákona došlo v roku 135 nášho letopočtu.<br />

Masoretický text, z ktorého<br />

vychádzajú súčasné preklady, vznikol<br />

až o niekoľko storočí neskôr spracovaním<br />

starších rukopisov židovskými<br />

znalcami Písma, ktorí pritom (okrem<br />

iného) do pôvodného hebrejského<br />

spoluhláskového textu vložili chýbajúce<br />

samohlásky.<br />

Text Starého zákona neskôr preberali<br />

do svojich kníh rôzne spoločnosti<br />

veriacich v takmer zhodnom<br />

znení, aj keď väčšinou v inom usporiadaní.<br />

Rovnaké zdroje ako v hebrejskej<br />

Biblii a v Novom zákone sú<br />

zjavné aj v Koráne. Islamskí učitelia<br />

však považujú Starý a Nový zákon<br />

v mnohom za sfalšované, a preto sa<br />

nimi takmer vôbec nezaoberajú.<br />

NOVÝ ZÁKON<br />

Dvadsaťsedem spisov prakresťanstva,<br />

ktoré sú dnes zhrnuté do Nového zákona,<br />

bolo pôvodne spísaných v gréčtine.<br />

Vznikli okolo polovice prvého<br />

storočia nášho letopočtu na základe<br />

ústne podávaných príbehov. Podľa<br />

súčasných poznatkov žiadny z evanjelistov<br />

nebol Ježišovým učeníkom,<br />

ani s ním nestrávil dlhší čas.<br />

Kanonizácia Nového zákona začala<br />

už od roku 180; formálne sa<br />

ukončila vo štvrtom storočí a viedla<br />

až k dodnes platnému obsahu, ktorý<br />

zahŕňa štyri evanjelia, príbehy apoštolov,<br />

21 listov a Zjavenie Jánovo. Ďalej<br />

jestvujú apokryfické písma, t. j.<br />

texty, ktoré z rôznych dôvodov neboli<br />

do kánonu zaradené. Také apokryfy<br />

existujú v súvislosti so Starým<br />

aj s Novým zákonom, pričom rôzne<br />

konfesie označujú za kanonické, resp.<br />

apokryfické vždy iné časti Biblie.<br />

Niektoré z týchto apokryfických písiem<br />

boli objavené iba nedávno, napr.<br />

Petrovo evanjelium (1886) alebo Tomášovo<br />

evanjelium (1945).<br />

Prvé latinské preklady Nového<br />

zákona, ktoré vznikli do roku 200<br />

nášho letopočtu, sú zhrnuté pod<br />

označením Vetus Latina alebo Itala.<br />

Origenes, ktorý výborne hovoril<br />

po hebrejsky, podal v roku 230 podrobné<br />

vysvetlenia všetkých písiem,<br />

obsiahnutých dnes v Novom zákone.<br />

Cirkevný otec Hieronymus<br />

(347–420) použil pre svoj nový preklad<br />

Biblie do latinčiny, zvaný Vulgata,<br />

údajne hebrejský pratext, ktorý<br />

sa považuje za stratený. Pokladá sa za<br />

isté, že Hieronymus mal v kódexoch<br />

Codex Sinaiticus a Codex Vaticanus<br />

k dispozícii grécke preklady, teda Septuagintu,<br />

a na preklad Starého zákona<br />

používal aj masoretický text. Dva najvýznamnejšie<br />

rukopisy Biblie – Codex<br />

Sinaiticus a Codex Vaticanus, ktorých<br />

vznik je datovaný do 4. storočia – obsahujú<br />

najstaršie známe kompletné<br />

texty Septuaginty a zároveň celý Nový<br />

zákon. Samotnú Vulgatu vyhlásili za<br />

autentickú až na Tridentskom koncile<br />

v roku 1546, no už predtým sa považovala<br />

za jedinú platnú. V roku 1979<br />

bola prepracovaná a vydaná ako Nova<br />

Vulgata. Ďalšie preklady katolíckych<br />

a niektorých ďalších kresťanských náboženských<br />

spoločností vychádzajú<br />

najmä z Vulgaty.<br />

DVE ÚPLNE INÉ KNIHY?<br />

Pinchas Lapide si všíma, že v myslení<br />

mnohých kresťanov „straší“ delenie<br />

na mstiaceho sa starozákonného<br />

Boha, a milostiplného Boha v Novom<br />

zákone. Slová „Miluj svojho blížneho<br />

ako seba samého. Ja som Hospodin.“<br />

stoja však už v 3. Knihe Mojžišovej<br />

(Lev. 19, 18), čo platí aj pre ďalšie<br />

vety: „Cudzinec, ktorý sa bude<br />

u vás zdržiavať, nech je medzi vami<br />

ako domorodec. Milujte ho ako seba.“<br />

(Lev. 19, 34) Sú to citáty, ktoré používal<br />

aj Ježiš, pretože majú univerzálnu<br />

platnosť. Pomsta je v Starom zákone<br />

Podľa súčasných poznatkov<br />

žiadny z evanjelistov nebol Ježišovým učeníkom,<br />

ani s ním nestrávil dlhší čas.<br />

dokonca výslovne zakázaná: „Moja<br />

bude pomsta a odveta.“ (Dtn 32, 35)<br />

Výstrahy a zatratenia pre ľudí, ktorí<br />

nectia zákon, a pre hanobiteľov sa<br />

vyskytujú v Novom i Starom zákone.<br />

Západné zľahčovanie „milého Boha“<br />

sa však v židovstve nevyskytovalo.<br />

Boh je podľa neho Láska, Boh zhovievavosti,<br />

ktorý odpúšťa, ale aj Boh<br />

trestu, ktorý požaduje.<br />

Nový zákon stavia na 456 citátoch<br />

a parafrázach zo Starého zákona.<br />

Keby sa z Nového zákona vyňali, žiaden<br />

človek by zo „zvyšných útržkov“<br />

nedostal súvislú správu. Z 82 citátov,<br />

ktoré len Pavol vybral zo Starého<br />

zákona, má úplne rovnaké znenie<br />

iba 30, zvyšok má viac alebo menej<br />

pozmenený zmysel, alebo je tvorený<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


BIBLIA<br />

voľnými parafrázami. Katolícky teológ<br />

Joseph Blank hovorí:<br />

„Keby sa nejaký súčasný odborník<br />

odvážil zaobchádzať s Písmom tak,<br />

ako Pavol so Starým zákonom, potom<br />

by sa pravdepodobne znemožnil<br />

vedecky i cirkevne.“<br />

SUBJEKTÍVNA<br />

AUTENTICITA…<br />

Na jednej žiarivo bielej vápencovej<br />

terase v Pamukkale v južnom Turecku<br />

sa nachádzajú pozoruhodné<br />

svedectvá antického mesta Hierapolis,<br />

v ktorom žil biskup a teológ Papias<br />

(70–140 n. l.). Ako jeden z prvých<br />

svedkov tradovania učenia<br />

z doby Ježiša napísal päť kníh s titulom<br />

„Výklad slov Pána“. Z týchto<br />

diel sú žiaľ známe len krátke úryvky,<br />

zachované v správach neskorších cirkevných<br />

otcov. Z jeho komentárov je<br />

tiež zjavné, v akej rozpoltenosti boli<br />

ľudia, ktorí svedectvo odovzdávali:<br />

„Nie je preto v žiadnom prípade Marekovou<br />

chybou, že všeličo zaznamenal<br />

tak, ako si to uchoval v pamäti.<br />

Jedno mu totiž ležalo na srdci: Nevynechať<br />

nič z toho, čo počul, a vo svojich<br />

správach neklamať.“<br />

Za zmienku stojí aj Lapidovo zistenie,<br />

že v Ježišovom okolí bola<br />

údajne rozšírená viera v reinkarnáciu.<br />

V niektorých apokryfných spisoch<br />

sa vyskytujú výroky uvažujúce<br />

s reinkarnáciou, a aj Augustín vo<br />

svojich raných spisoch bral do úvahy<br />

preexistenciu duše. Autor cirkevných<br />

spisov Origenes zastával toto učenie<br />

dokonca explicitne.<br />

OTÁZKA VÝKLADU:<br />

ORIGENES<br />

Origenes je po Pavlovi zrejme jedným<br />

z najdôveryhodnejších svedkov<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

Origenes<br />

Ježišovho učenia. Mal všeobecné<br />

vzdelanie a jeho presvedčenie je očividne<br />

ovplyvnené učením Platóna.<br />

Žiadal, aby sa helenistická veda podložila<br />

kresťanským učením a praktizovala<br />

v každodennom živote. Jeho<br />

predstava Stvoriteľa a stvorenia je<br />

veľmi pokroková: hmotný svet vidí<br />

len ako analógiu opravdivej skutočnosti.<br />

Bibliu je podľa neho nutné chápať<br />

iba v duchovnom zmysle, nie doslova.<br />

Niektoré jeho spisy závistlivci falšovali<br />

ešte za jeho života, proti ohováraniu<br />

sa však silou svojej osobnosti<br />

vždy dokázal ubrániť. Neskôr, pred<br />

druhým konštantinopolským koncilom,<br />

bolo jeho učenie v deviatich bodoch<br />

zavrhnuté ako kacírske. Došlo<br />

k tomu v roku 553, teda 300 rokov po<br />

jeho smrti, v čase nesmiernych sporov<br />

medzi rôznymi kresťanskými smermi,<br />

ale aj medzi cirkvou a štátom. Medzi<br />

zavrhnutými náukami bola vtedy aj<br />

preexistencia človeka. Tá na rozdiel<br />

od reinkarnácie vychádza iba zo života<br />

pred zrodením a z previnení na<br />

onom svete. U Origena však takéto<br />

rozlíšenie medzi preexistenciou a reinkarnáciou<br />

nie je zjavné.<br />

Mnohé jeho spisy museli byť na<br />

popud konštantinopolského koncilu<br />

zničené. Súčasný výskum cirkevných<br />

dejín sa usiluje o čiastočnú rehabilitáciu<br />

Origena, ktorý bol náboženským<br />

vodcom svojej doby nepohodlný,<br />

pretože napádal ich vlažnosť<br />

v otázkach viery. Pri prenasledovaní<br />

kresťanov v roku 253 bol Origenes<br />

nakoniec údajne mučený a zabitý.<br />

Jeho príklad ukazuje, ako môže byť<br />

Bibliou podávané chápanie Ježišovho<br />

učenia otázkou výkladu. Podľa<br />

môjho názoru bol druhý konštantinopolský<br />

koncil koncom skutočného<br />

kresťanstva.<br />

Martin Luther<br />

LUTHER:<br />

OTÁZKA PREKLADU<br />

Spor o správne chápanie však nezačína<br />

až výkladom Biblie, ale veľmi<br />

logicky už pri jej preklade. Martin<br />

Luther zverejnil v roku 1522, po prvom<br />

roku svojho exilu na Wartburgu,<br />

prvé nemecké vydanie Nového zákona.<br />

Použil na to hebrejsko-aramejské<br />

a starogrécke spisy. Vulgatu<br />

považoval v mnohých častiach za nesprávne<br />

preloženú. No predovšetkým<br />

vo svojich prekladoch Starého zákona


BIBLIA<br />

Reformácia – od cirkevných ustanovení k Biblii<br />

Stredoveká cirkev ľuďom Bibliu do rúk nedávala.<br />

Pre veriacich bol určený tzv. rímsky misál, čo<br />

je niečo ako omšový poriadok s modlitbami,<br />

spevmi a výňatkami z evanjelií, ktoré sa<br />

predčítavali počas nedieľ a sviatkov. Biblia<br />

existovala takmer výlučne v latinčine a tým<br />

bola dostupná len vzdelancom. Latinčina<br />

sa považovala za ušľachtilý jazyk, schopný<br />

odovzdať bohatstvo Biblie a omšových textov,<br />

kým preklad do iných jazykov bol takmer<br />

znesvätením. To je dôvod, prečo sa až do 20.<br />

storočia prednášali rímskokatolícke omše iba po<br />

latinsky. Rovnakú výsadu požívala len gréčtina,<br />

hebrejčina a… staroslovienčina! Túto výhodu<br />

si od pápeža vymohli slovanskí vierozvestcovia<br />

Konštantín a Metod. Všeobecne sa v cirkvi kládol<br />

veľký dôraz na cirkevné ustanovenia pápeža<br />

a výklad kňazov, texty Biblie stáli v pozadí.<br />

Do tohto stavu prišlo reformačné hnutie. Na<br />

začiatku bol koncom 14. storočia Jan Viklef<br />

v Anglicku… nie, tak to nebolo – na začiatku<br />

bola veľká skazenosť v cirkvi. Po Viklefovi sa<br />

s obrodnými požiadavkami objavil začiatkom 15.<br />

storočia Jan Hus (upálený 1415). A keď vystúpil<br />

o sto rokov neskôr v Nemecku Martin Luther<br />

(1517), nedala sa už reformácia a vznik nových<br />

evanjelických cirkví zastaviť. Biblia sa stala<br />

uholným kameňom viery a preklady Biblie do<br />

národných jazykov sa stali jej bránou do duše.<br />

-az-<br />

sa preukázateľne o text Vulgaty silno<br />

opieral. Od roku 1530, keď vydal Bibliu<br />

v „definitívnom“ znení samotný<br />

Luther, vyšlo veľa rôznych vydaní<br />

Lutherovej Biblie. V roku 1984 rada<br />

evanjelickej cirkvi konečne rozhodla<br />

o revízii Biblie a jej novom vydaní.<br />

Luther si bol vedomý obtiažnosti<br />

prekladu, vyjadruje to v jednom<br />

zo svojich preslovov: „Hebreji pijú<br />

z čistého prameňa; Gréci však z potokov,<br />

ktoré tečú z prameňa; ale užívatelia<br />

latinčiny z kaluží.“<br />

ČERT<br />

TKVIE V DETAILOCH<br />

Lapide na príkladoch ukazuje, aké<br />

scestné môžu byť preklady, keď nie<br />

je k dispozícii vhodné slovo s rovnakým<br />

významom. Pôvodné slovo<br />

„thora“ sa napríklad prekladá ako zákon,<br />

hoci správnejšie by bolo „učenie“,<br />

„pokyn“ alebo „evanjelium<br />

o láske Božej“. Podobne je to s výrazom<br />

pre spravodlivosť. Lapide<br />

k tomu poznamenáva: „Pri preklade<br />

sa stráca hlas lásky Božej.“<br />

Adam, v hebrejčine aj rodové pomenovanie<br />

pre človeka, je spojený<br />

s Adama, svojou materskou krajinou,<br />

svojím domovom, o ktorý sa má<br />

ako hosť starať a nie ho drancovať.<br />

A stvorenie Evy nemožno v žiadnom<br />

prípade považovať za niečo menejcenné.<br />

V správnom preklade je Eva<br />

„pomocou jemu v ústrety“, teda doplňujúcou<br />

vibráciou, ktorá mužskej<br />

časti chýba. Chawwa (Eva) nie je len<br />

darkyňou života, matkou všetkého<br />

živého, ale i dávajúcou zmysel (ženská<br />

intuícia).<br />

Za zmienku stojí aj objasnenie výroku:<br />

„neuveď nás do pokušenia“.<br />

Sloveso „have“ znamená aj: „nechať<br />

prísť“, teda „nenechaj ma v pokušení<br />

padnúť“. Lapide cituje z Listu Jakubovho:<br />

„Nech nik v pokušení nehovorí:<br />

„Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno<br />

pokúšať na zlé a ani on sám<br />

nikoho nepokúša. Ale každého pokúša<br />

vlastná žiadostivosť, ktorá ho<br />

zachvacuje a zvádza.“ (Jak. 1, 13-14)<br />

Ďalej mení Matúš hebrejské slovo<br />

„alma“, mladá žena (Izaiáš 7, 14), na<br />

slovo „dievka“, „panna“, pre ktoré<br />

však v hebrejčine existuje slovo<br />

„betula“. Práve tak zle je preložené<br />

slovo „razach“ v piatom prikázaní:<br />

nejde pritom o zabíjanie akéhokoľvek<br />

druhu, ale o zabíjanie mimo zákona,<br />

teda o vraždenie alebo o náruživé<br />

zabíjanie.<br />

Ježiš radí svojim učeníkom, aby<br />

„meče“ opäť zastrčili a prijali svoje<br />

zajatie. Samotné nosenie mečov mali<br />

Židia prísne zakázané a nedodržanie<br />

tohto ustanovenia viedlo často<br />

k ukrižovaniu. Günther Schwarz vo<br />

svojej knihe „Slová rabína Jeschu“<br />

hovorí, že slovo „sepha“ znamená<br />

v aramejčine aj „nôž“. Tak by sa dalo<br />

logicky predpokladať, že učeníci nemali<br />

u seba žiadne meče, ale nože, čo<br />

bolo a je u cestovateľov samozrejmé.<br />

Tak môže zámena slov mať za následok<br />

celkom iný, falošný uhol pohľadu.<br />

BOL JEŽIŠ<br />

ZLE POCHOPENÝ?<br />

Heiner Geißler, niekdajší nemecký<br />

politik, píše: „Evanjelium vyžaduje<br />

konanie. Takmer žiadne slovo<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


BIBLIA<br />

Svetlo sveta uzrela Biblia kralická<br />

V rokoch 1579–1588 sa uprostred lesov v malej<br />

dedinke Kralice zhromaždila elita vtedajších<br />

učencov Jednoty bratskej, aby pracovala na<br />

preklade a vydaní vtedy najväčšieho duchovného<br />

pokladu a najcennejšej perly českého<br />

i slovenského jazyka – Kralickej Biblie.<br />

Doba bola nepokojná a nepriaznivá. Od<br />

slávneho obdobia vyhrávaných husitských bitiek<br />

uplynulo už skoro 150 rokov, po prehratej bitke<br />

pri Lipanoch (1434) nasledoval systematický tlak<br />

katolíckej cirkvi proti kacírskemu bludu prijímania<br />

chleba a vína a jeho postupná likvidácia.<br />

Jednota bra tská bola v tom čase už zakázaná.<br />

Kralickí mohli rozvinúť svoju tajnú činnosť len<br />

vďaka pevnej ochrannej ruke šľachtica Jana<br />

staršieho zo Žerotína. Pre preklad sa rozhodli<br />

použiť priamo originálne jazyky Biblie –<br />

hebrejčinu a gréčtinu, nie ako doposiaľ latinský<br />

text Vulgáty, ktorý sám už bol prekladom.<br />

Podkladom pre text Nového zákona bol jedenásť<br />

rokov starý majstrovský preklad bratského<br />

biskupa Jana Blahoslava. Preklad Starého zákona<br />

bol omnoho obsiahlejší a náročnejší a trval spolu<br />

s prípravami celých pätnásť rokov.<br />

Výsledkom bolo dielo spájajúce pravdivú<br />

duchovnú pokoru, vernosť hebrejskému,<br />

gréckemu a latinskému originálu a úžasne<br />

čistý jazyk, ktorý sa stal predlohou pre češtinu<br />

a slovenčinu na ďalšie storočia:<br />

Druhého dne uzřel Jan Ježíše, anjde k němu. I dí: Aj,<br />

Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa. Tentoť jest,<br />

o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž<br />

mne předšel; nebo přednější jest nežli já. A já jsem<br />

ho neznal, ale aby zjeven byl lidu Izraelskému, proto<br />

jsem já přišel, křtě vodou. A svědectví vydal Jan, řka:<br />

Viděl sem Ducha sestupujícího jako holubice s nebe,<br />

a zůstal na něm.<br />

Hotový rukopis sa v tlačiarni sádzal do stránok<br />

tradične z písmeniek, odliatych zo zliatiny olova.<br />

Potom sa celá stránka načiernila a v ručnom<br />

lise vytlačila na papier. Tlačiari pracovali<br />

s presvedčením, starostlivosťou a usilovnosťou, aj<br />

ručná väzba kníh bola vtedy na špičkovej úrovni.<br />

Posledné vydanie Kralickej Biblie vyšlo v roku<br />

1613, tohto roku slávime jej 400 rokov. V roku<br />

1620, po bitke na Bielej hore, stačili bratia tlačiareň<br />

odviezť do bezpečia, krátko nato boli Kralice<br />

spustošené vojskom.<br />

Dnes je v Kraliciach múzeum. Ak pôjdete<br />

po diaľnici, urobte si niekedy 40 km od Brna<br />

odbočku smerom na Náměšť do Kralic nad<br />

Oslavou. Nebudete ľutovať.<br />

-az-<br />

sa v ňom nevyskytuje častejšie než<br />

práve konanie. Nejde o teórie, ale<br />

o správne konanie.“ Príchod Ježiša<br />

bol bezpochyby nutný preto,<br />

že pravda zvestovaná prorokmi sa<br />

nepretavila do života; židovskí náboženskí<br />

vodcovia vykonštruovali<br />

z Desatora prikázaní nevídanú intelektuálnu<br />

slovnú dogmatiku. Keby<br />

sa veci udiali inak, zanechali by najbližší<br />

dôverníci Ježiša – alebo on<br />

sám – vlastné záznamy? Asi sotva,<br />

pretože dokonca i apoštoli, ktorí<br />

počuli Ježišove slová na vlastné<br />

uši, mu často nerozumeli: „Nerozumiete<br />

tomuto podobenstvu? Ako<br />

potom pochopíte ostatné podobenstvá.“<br />

(Mk 4, 13) A krátko potom sa<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

o dvanástich učeníkoch znovu píše:<br />

„Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať<br />

sa ho báli.“ (Mk 9, 32)<br />

Čo sa stalo s Ježišovým učením?<br />

Lapide píše: „Ide o znovuobjavenie<br />

tohto nesmrteľného muža z Nazaretu,<br />

ktorý, zdá sa, vôbec nežil podľa<br />

kréda svojej cirkvi. Vyznanie viery sa<br />

totiž náhli od ‚zrodenia‘ hneď k ‚utrpeniu‘<br />

a ‚smrti‘ – ani jedno jediné<br />

slovo sa nevenuje jeho životu a obráteniu,<br />

jeho kázaniu a posolstvu, jeho<br />

nádejám a modlitbám. Prišiel snáď<br />

na svet iba preto, aby ako zmierlivá<br />

obeť Bohu biedne vykrvácal na rímskom<br />

kríži?“<br />

Nie, oveľa pravdepodobnejšie<br />

bol tým, „ktorý sa navzdory vojne<br />

a krutovláde odvážil dôsledne napĺňať<br />

život láskou k blížnemu, aby nám<br />

všetkým vryl do duše nový obraz<br />

ľudstva, vďaka ktorému sa už nikto<br />

neuspokojí s jalovým, tuctovým človekom,<br />

akým dnes našinec skrátka je –<br />

ale v žiadnom prípade ním nemusí<br />

zostať.“<br />

Franz-Josef Würfel<br />

wurfel@svetgralu.sk<br />

Literatúra:<br />

1) Pinchas Lapide, Ist die Bibel richtig<br />

übersetzt? (Je Biblia správne preložená?),<br />

Gütersloher Verlagshaus GmbH,<br />

Gütersloh 2004


BIBLIA<br />

Codex Argenteus<br />

alebo Jedna nakoniec<br />

Medzi našimi kamarátmi<br />

horolezcami zaujímal<br />

nepochybne zvláštne, aj keď<br />

málo docenené miesto kamarát<br />

Jura. Jura bol starý mládenec<br />

a veľký exot. Hovoril šiestimi<br />

svetovými jazykmi a pritom<br />

koktal. Mal fenomenálnu<br />

pamäť (poznal naspamäť<br />

cestovné poriadky celej<br />

ČSR) a pritom žiaril sladkou<br />

naivitou, ktorá ho opakovane<br />

robila protagonistom<br />

najneuveriteľnejších historiek,<br />

ktoré sa nakoniec všetky ukázali<br />

ako pravdivé.<br />

Raz sa mu podarilo stať sa<br />

účastníkom zájazdu Čedoku do<br />

Švédska. Keď sa ocitol v meste<br />

Uppsala, oddelil sa od skupiny,<br />

zamieril do miestneho múzea<br />

a povedal koktavou angličtinou<br />

(možno i švédčinou, i to je<br />

možné), že b-by chcel vi-vidieť<br />

staroveký exemplár Biblie zo<br />

6. storočia „Codex argenteus“,<br />

ktorý svojho času u-ukradli<br />

švédski vojaci v Prahe. Pracovník<br />

múzea veľmi zvážnel, povedal<br />

mu, že na ukradnuté veci<br />

nie sú v múzeu kompetentní<br />

a požiadal ho, aby svoju reč<br />

zopakoval tam v tej budove<br />

naproti, v tých sklenených<br />

dverách vpravo. Láskaví<br />

čitatelia sa iste dovtípia, že šlo<br />

o policajnú stanicu.<br />

Jura vtedy poslušne zamieril do<br />

tej budovy naproti a do tých<br />

sklenených dverí vpravo. Tam<br />

zopakoval svoje želanie ohľadne<br />

ukradnutej knihy. Prvá otázka<br />

policajného dôstojníka znela,<br />

čo že to bolo za knihu. Jura<br />

nadskočil na stoličke a pobúrene<br />

vykoktal, že hi-historická cena<br />

tej knihy je ne-nevyčísliteľná<br />

aj v miliónoch švédskych<br />

korún. Tu dôstojník tiež veľmi<br />

zvážnel – oni sú Švédi dosť vážni<br />

už sami od seba – zavolal na<br />

pomoc ďalšieho kolegu a začalo<br />

podrobné vypočúvanie.<br />

„Čo to bolo za vojakov?“ – „N-no<br />

predsa v-vaši vojaci, švédski!“<br />

„A ako sa volali tí vojaci?“ –<br />

„To ja neviem!“<br />

„A ako vyzerala tá kniha?“ –<br />

Jura vypodobnil purpurový<br />

pergamen s gótskym písmom<br />

biskupa Wulfila zo 4. storočia.<br />

Policajti boli čím ďalej<br />

ustarostenejší.<br />

„A kdeže ju ukradli?“ – „N-no<br />

predsa v Prahe, u nás<br />

v Československu!“<br />

„A kde je tá kniha teraz?“ –<br />

„Predsa u vás, vo Švédsku!“<br />

Ustaranosť policajtov sa<br />

menila na zdesenie. Nakoniec<br />

jeden z nich dostal spásny<br />

nápad: „A ako sa volal veliteľ<br />

tých vojakov?“ – „N-no<br />

predsa generál Torstensson!“<br />

zvolal Jura, pobúrený takou<br />

negramotnosťou. 1<br />

Tu sa obaja policajti najprv<br />

zatackali a potom sa zrútili od<br />

smiechu. Keď sa opäť spamätali<br />

a uspôsobili k ďalšej službe,<br />

naložili Juru do policajného<br />

auta s majákom a odviezli do<br />

klimatizovanej pivnice s obzvlášť<br />

chránenými historickými<br />

exemplármi.<br />

Tak s a stal náš kamarát Jura<br />

možno prvým Čechom, ktorý<br />

smel po dlhých storočiach uzrieť<br />

Codex argenteus, čo u-ukradli<br />

švédski vojaci v Prahe v ča-čase<br />

tridsaťročnej vojny.<br />

-az-<br />

1 Generál Lennard Torstensson bol<br />

vrchným veliteľom švédskej armády<br />

koncom tridsaťročnej vojny v rokoch<br />

1642–1648.<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


12<br />

zlatých<br />

pravidiel<br />

úspešnej<br />

výchovy (5)<br />

pravidlo č. 9<br />

Povzbudzujme<br />

svoje dieťa<br />

Birgit a Philipp Siefertovci<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


VÝCHOVA<br />

ávajme svojmu dieťaťu najavo,<br />

D že ho milujeme. Myslime naň<br />

s láskou, uvedomujme si, čo pre nás<br />

znamená. Niekoľkokrát denne si napríklad<br />

povedzme: ďakujem za toto<br />

báječné dieťa!<br />

Predstavme si sami seba ako<br />

osem- alebo deväťročné dieťa, ako<br />

ideme s mamou do centra voľného<br />

času, ktoré ponúka pohybové cvičenia.<br />

Chce nás prihlásiť do nejakého<br />

krúžku. Prídeme tam a matka v našej<br />

prítomnosti informuje trénera:<br />

„… môj chlapec má určité problémy.<br />

Podľa triednej učiteľky je outsider,<br />

ktorý sa nezapája do kolektívu. Má<br />

aj poruchu koordinácie a niekedy je<br />

trochu agresívny. Nerád sa pohybuje,<br />

je dosť lenivý. Doktor nám odporúča,<br />

aby kvôli nadváhe začal niečo robiť,<br />

ale šport ho nezaujíma. Najradšej má<br />

počítačové hry.“<br />

Ako by sme sa cítili? Necítili by<br />

sme sa ponížení? – Naše deti si do<br />

svojich osemnástich rokov vypočujú<br />

približne 140-tisíc výrokov „zneuznania“,<br />

a len 10-tisíc výrokov konštruktívnych!<br />

V prítomnosti detí nehovorme<br />

o ich nedostatkoch iným. Vyhýbajme<br />

sa označkovaniu „nálepkami“,<br />

snažme sa vidieť to dobré čo v nich je.<br />

Žiadne dieťa nerobí problémy, a ani<br />

samo problémom nie je. Pozrime sa<br />

na to takto: každý máme v živote nejakú<br />

úlohu (nejde o vinu, len sa, prosím,<br />

neobviňujme). Naše deti nám<br />

pomáhajú, aby sme sa ďalej rozvíjali<br />

a stali sa slobodnými a šťastnými!<br />

A pokiaľ sa vyskytnú ťažkosti, hovorme<br />

o nich s druhými iba vtedy,<br />

keď deti nie sú pri tom.<br />

Sme presvedčení, že všetci rodičia<br />

chcú pre svoje deti to najlepšie.<br />

Namáhajú sa, aby im všetko uľahčili,<br />

a podporujú ich, ako sa len dá. Ale<br />

je to určite to najlepšie? Ktosi povedal:<br />

„Dobrý úmysel ešte nezaručuje,<br />

že konáme správne“. Na tom niečo je.<br />

Zanechajme kadejaké teoretické<br />

normy, podľa ktorých naše dieťa<br />

„nie je v poriadku“. Ktoréže dieťa<br />

zodpovedá normám? Určite žiadne.<br />

Buďme si istí, že máme to správne<br />

dieťa (toho správneho partnera,<br />

správneho šéfa, správneho suseda).<br />

Svet nie je nespravodlivý. To len my<br />

„občasto“ nechápeme, že naše okolie<br />

má s nami samotnými čo do činenia,<br />

a že to sme práve my sami, kto kedysi,<br />

najčastejšie nevedome, dal k súčasným<br />

okolnostiam podnet. Nie je<br />

náhoda, že my a naše deti sme sa tu<br />

na zemi stretli.<br />

Deti často odrážajú potlačenú časť<br />

vnútorného života rodičov (hnev,<br />

strach, frustráciu…). Dávajú nám<br />

šancu tieto slepé miesta spoznať, prijať<br />

a zmeniť.<br />

Matka príde k terapeutovi so slovami:<br />

„Prosím, prijmite moje dieťa<br />

na terapiu, už si s ním neviem rady…“<br />

Dobrý terapeut odpovie: „Nie jeho,<br />

vás vezmem.“<br />

Naše deti sú ako zrkadlo. Keď v zrkadle<br />

uvidíme fľak na tvári, nezačneme<br />

čistiť zrkadlo, ale svoju tvár.<br />

Práve tak každá emócia, ktorú v nás<br />

dieťa spúšťa, sa dotýka niečoho nevyriešeného<br />

v našom vnútri (čo by sme<br />

inak nepostrehli). Deti so svojimi anténami<br />

zacítia každé emocionálne<br />

napätie a vynesú ho na svetlo. Na<br />

naše šťastie, pretože potom máme<br />

šancu transformovať ho.<br />

Pravidlo č. 10 znie:<br />

Chráňme dieťa<br />

pred pocitmi viny<br />

a urazenosťou<br />

„Čo si pán Siefert pomyslí, keď neprídeš<br />

so mnou,“ povedala matka<br />

svojmu dieťaťu, keď nechcelo vystúpiť<br />

z auta a ísť na tréning. Uisťujem<br />

vás, pán Siefert si nebude myslieť vôbec<br />

nič. Matka len chcela u dieťaťa<br />

vzbudiť pocit zlého svedomia, pretože<br />

nevedela, ako sa so situáciou<br />

vyrovnať. Priznajme si, nie vždy<br />

máme všetko pod kontrolou. No nevyvolávajme<br />

preto u dieťaťa pocit<br />

viny, žiadne zlé svedomie! Načo je to<br />

dobré? Pomôže snáď dieťaťu (alebo<br />

azda nám?), keď sa cíti zle? Len ho<br />

to podráždi a podkope jeho krehkú<br />

sebadôveru i dôveru v nás!<br />

Hľadajme iné riešenia, poďme na<br />

koreň veci. Pýtajme sa dieťaťa, prečo<br />

nechce niečo robiť. Spoznávajme ho,<br />

často vyjdú na denné svetlo úžasné<br />

veci! Verme, že spoločne s dieťaťom<br />

nájdeme správne riešenie. Ono<br />

to skutočne funguje. Spočiatku síce<br />

trochu nešikovne a kostrbato, ale i tu<br />

pomáha tréning (ani čítať a písať sme<br />

sa nenaučili za jeden deň). Zostaňme<br />

teda pre vec naladení a zapojme<br />

svojho „vnútorného pomocníka“.<br />

Častokrát aj pri plnení všedných úloh<br />

prichádzame na tie najlepšie riešenia.<br />

S urazenosťou je to podobné: deti<br />

takisto nevedia, čo si s ňou počať.<br />

Ony žijú prítomným okamihom.<br />

Hnevajú sa, a o chvíľku sú šťastné,<br />

po hneve ani pamiatky. My dospelí<br />

sa od nich máme čo učiť. Len my sme<br />

totiž schopní zvládnuť „husársky<br />

kúsok“ – byť nevraživí aj celé roky. –<br />

Slová Biblie nám nie nadarmo hovoria:<br />

„Buďte ako deti!“<br />

Využime svoju príležitosť a žime<br />

s našimi deťmi „ teraz“, v prítomnosti.<br />

Náš život bude vďaka tomu ľahší a príjemnejší.<br />

Birgit a Philipp Siefertovci<br />

siefertovci@svetgralu.sk<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ŽIVOT<br />

Paul, vo veku 7 týždňov, intubovaný, jeden deň<br />

pred druhou operáciou<br />

Dramatický súboj<br />

Angelika Bräunlein<br />

s ťažkou srdcovou vadou<br />

Správa, ktorá zmenila náš život<br />

Náš najmladší syn Paul mal v októbri<br />

prvé narodeniny a považujeme za veľký<br />

zázrak, že sme ich s ním mohli osláviť.<br />

a jar pred dvomi rokmi sme sa<br />

N radovali, pretože sme očakávali<br />

naše štvrté plánované dieťa. Mali sme<br />

už troch zdravých, veselých synov vo<br />

veku šesť, štyri a dva roky. Pri rutinnej<br />

prehliadke v 21. týždni tehotenstva<br />

sme sa dozvedeli, že naše dieťa sa<br />

narodí s ťažkou srdcovou chybou. Ide<br />

o tzv. „syndróm hypoplastického pravého<br />

srdca“ s ďalšími komplikáciami,<br />

čo je jedna z najťažších vrodených<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

srdcových chýb. Zjednodušene povedané<br />

to znamená, že sa vyvinula<br />

len jedna srdcová komora. Aby bolo<br />

možné žiť s touto chybou, sú v prvých<br />

dvoch rokoch života nevyhnutné tri<br />

operácie. V najlepšom prípade potom<br />

môžu tieto deti viesť normálny život,<br />

aj keď budú chronicky choré a odkázané<br />

na lieky.<br />

Tento šok prišiel z čistého neba.<br />

Nesmierne mi pomohlo, že sme sa<br />

s manželom zhodli na tom, že potrat<br />

neprichádza do úvahy. Dieťa malo<br />

prísť na svet a prípadne pokojne<br />

zomrieť v našom náručí, pokiaľ by<br />

operácia nemala zmysel.<br />

ZBIERANIE SÍL<br />

Čo budeme robiť? Záležalo mi na<br />

tom, aby sa naše dieťa počas tehotenstva<br />

cítilo v brušku čo najlepšie.<br />

Chceli sme sa tešiť na dieťatko také,<br />

aké bolo. To všetko sa však ľahšie povie<br />

ako urobí.<br />

Celé leto sme sa intenzívne venovali<br />

našim trom synom, takpovediac<br />

„do zásoby“. Bolo dobre, že sme sa<br />

o srdcovej chybe dozvedeli už v predstihu.<br />

Získali sme tým čas, aby sme<br />

sa na všetko čo najlepšie pripravili.<br />

Zbierali sme informácie a hľadali optimálnu<br />

kliniku na pôrod a operáciu


ŽIVOT<br />

srdca, zorganizovali sme starostlivosť<br />

o synov počas našej neprítomnosti –<br />

a predovšetkým zbierali sily na to, čo<br />

nás čaká.<br />

VŠETKO JE OTVORENÉ…<br />

Paul Johann prišiel na svet jedenásteho<br />

októbra v Mníchove. Po narodení strávil<br />

viac než sto dní na jednotke intenzívnej<br />

starostlivosti kardiocentra, potom<br />

ešte štyri týždne na normálnom<br />

oddelení. Prvá operácia ukázala, že<br />

Paulov stav je ťažší, než sa pôvodne<br />

predpokladalo. Komplikácie nemali<br />

konca a jedna kríza nasledovala za<br />

druhou.<br />

Keď mal šesť týždňov, primár nám<br />

povedal, že Paul je príliš slabý, aby prežil<br />

ďalšiu operáciu, a že ani nemôže byť<br />

trvalo udržiavaný pri živote umelým<br />

dýchaním. V tom čase sme napísali<br />

svojej rodine a priateľom tieto slová:<br />

„…Nechceme Paula za každú cenu<br />

držať pri živote. Ak u nás nemôže –<br />

nemá zostať, nebudeme mu v tom zbytočne<br />

dlho brániť intenzívnou lekárskou<br />

starostlivosťou. Naše modlitby<br />

a myšlienky smerujú k tomu, aby Paul<br />

dostal silu a pomoc, aby mohol ísť TOU<br />

cestou, ktorá je pre neho správna. Ak<br />

bude musieť odísť, potom si želáme, aby<br />

rozhodnutie mohlo byť na ňom. Pokiaľ<br />

odíde, vieme, že si o jeho dušu nemusíme<br />

robiť starosti. Budeme vďační, keď<br />

nás v týchto myšlienkach podporíte…“<br />

PAUL BOJUJE<br />

O SVOJ ŽIVOT<br />

Ale bojovník Paul sa opäť zdvihol a už<br />

o týždeň neskôr bola možná druhá<br />

operácia. Síce veľmi riskantná, ale bola<br />

jeho jedinou šancou. Po operácii prišli<br />

pre nás tie najťažšie momenty. Paulov<br />

stav sa zhoršil natoľko, že sme sa<br />

museli rozhodnúť, či bude pripojený<br />

k mobilnému srdcovému a pľúcnemu<br />

stroju so značnými vedľajšími účinkami,<br />

alebo všetko ponecháme „prirodzenému<br />

priebehu“. To znamená,<br />

že by Paul v nasledujúcich hodinách<br />

alebo dňoch zomrel na zlyhanie orgánov.<br />

Ale Paul nám v posledných týždňoch<br />

stále znovu dokazoval, že chce<br />

žiť. A statočne o to bojoval. Nikdy v živote<br />

som sa tak intenzívne nemodlila,<br />

aby nám bolo ukázané, aká je Paulova<br />

cesta, a teda ako sa máme rozhodnúť.<br />

Lekári naliehali – museli sme sa rozhodnúť<br />

čo najrýchlejšie. Počas rozhovoru<br />

vošiel do miestnosti chirurg<br />

s neuveriteľnou správou, že Paulove<br />

hodnoty sa náhle zlepšili.<br />

Síce ešte zďaleka nebol z najhoršieho<br />

vonku, ale rozhodnutie už nebolo na<br />

nás. Boli sme za to veľmi vďační.<br />

Od začiatku nasledujúceho roka sa<br />

situácia pozvoľna zlepšovala a vo februári,<br />

po viac než štyroch dlhých mesiacoch,<br />

mohol byť Paul konečne prepustený<br />

domov.<br />

KONEČNE DOMA<br />

Sme veľmi vďační, že Paul prežil čas<br />

v nemocnici a že ho teraz smieme<br />

mať pri sebe. Nesmelo môžeme povedať,<br />

že Paul prežil svoj prvý rok<br />

života bez dramatických neurologických<br />

obmedzení. Má síce ešte veľkú<br />

podváhu, musím ho pravidelne<br />

každé štyri hodiny kŕmiť pomocou<br />

žalúdočnej sondy, stále potrebuje<br />

veľa liekov. Starostlivosť oňho ma<br />

plne zamestnáva. Tento výnimočný<br />

stav potrvá aj naďalej a do dvoch rokov<br />

ho čaká ešte tretia operácia.<br />

NIČ SA NEDEJE<br />

ZBYTOČNE…<br />

Stále znovu vyslovujú naši priatelia<br />

a známi prekvapenie, ako sa s touto<br />

situáciou „dobre“ vysporadúvame.<br />

Minulý rok sme toho veľa prekonali.<br />

Často som plakala, bojovala<br />

som, bola som smutná a sklamaná<br />

z ďalšieho nezdaru. Keď však o tom<br />

premýšľam, v skutočnosti sme nikdy<br />

neboli úplne zúfalí. K takému stavu<br />

som mala blízko len v prvých hodinách<br />

a dňoch po oznámení diagnózy<br />

v tehotenstve. Je nepopierateľné, že<br />

som získala mnoho dôležitých skúseností<br />

a veľa som sa naučila. Navzdory<br />

všetkému priniesol uplynulý rok aj<br />

veľa krásnych zážitkov a šťastných<br />

okamihov.<br />

Už v prvých týždňoch a mesiacoch<br />

nám bolo jasné, že aj keby Paul skoro<br />

zomrel, mnohé ovplyvnil a zmenil.<br />

Nielen u nás, ale i v našom okolí.<br />

Jeho krátky život by v žiadnom prípade<br />

nebol „zbytočný“, ako by sa to<br />

možno mohlo zdať nezainteresovaným.<br />

Napríklad svojím statočným<br />

bojom sa stal vzorom pre iných ľudí<br />

a vďaka nemu sa v našej i ďalších<br />

rodinách pozerajú na svoje každodenné<br />

problémy s väčším nadhľadom.<br />

ČO NÁM POMOHLO<br />

Bolo a je obrovskou pomocou, že<br />

túto situáciu prežívame spoločne so<br />

svojím mužom a vzájomne si poskytujeme<br />

oporu. Môžeme sa spoľahnúť<br />

jeden na druhého, boli sme zajedno<br />

vo všetkých rozhodujúcich situáciách.<br />

Podpora a dobré myšlienky<br />

z kruhu našej rodiny, priateľov a známych<br />

nás držali, utešovali a posilňovali.<br />

Dokonca cudzí ľudia, keď sa<br />

dozvedeli o Paulovej situácii, prejavili<br />

veľký záujem o jeho život. A došlo<br />

k mnohým stretnutiam s ľuďmi<br />

a zážitkom, ktoré obohatili náš život.<br />

Veľmi nám pomohlo aj to, že sme<br />

si nekládli otázku „prečo“: „Prečo<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ŽIVOT<br />

Paul a jeho bratia<br />

musíme práve my dostať takéto<br />

dieťa?“ „Prečo je práve naše dieťa tak<br />

ťažko choré?“ Vedeli sme, že všetko<br />

má hlbší zmysel, aj keď nepoznáme<br />

súvislosti. Že toto dieťa, táto duša,<br />

k nám prísť chcela a musela. Že nie je<br />

„nepopísaným listom papiera“, ktorý<br />

mal proste len smolu, že sa narodil<br />

do chorého tela. A že i my rodičia<br />

sa z toho môžeme a máme mnoho<br />

naučiť – že je to teraz našou úlohou.<br />

Toto poznanie mi pomáha aj v tom,<br />

aby som Paula stále neľutovala. Pokúšam<br />

sa ho brať vážne, vyslovujem,<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

čo asi cíti, rozprávam mu, čo ho očakáva<br />

a, samozrejme, ho povzbudzujem.<br />

Veľkou pomocou pre mňa bolo,<br />

keď mi počas tehotenstva, krátko<br />

po šokujúcej diagnóze niekto povedal,<br />

že vraj k nám chce prísť „milý<br />

človek“, ktorého so mnou, s nami,<br />

spája láska. A dodal: „ Pri pohľade<br />

naspäť budete za to určite vďačná.“<br />

Spočiatku som nechápala, hlboko vo<br />

svojom vnútri som však cítila, že to<br />

bude tak.<br />

V najťažších chvíľach som vždy dostávala<br />

silu, ktorú som potrebovala,<br />

aby som všetko zvládla. Často počúvame<br />

slová: „Neviem, ako to všetko<br />

zvládate, ako to všetko vydržíš, ja by<br />

som to nedokázal!“ Som si istá, že<br />

títo ľudia by v podobnej situácii tiež<br />

všetko zvládli. Verím, že skutočne<br />

každý, kto je otvorený a prosí, dostane<br />

silu, ktorú potrebuje.<br />

ČO ZOSTÁVA, JE<br />

VĎAČNOSŤ<br />

Nedávno som si uvedomila, že som<br />

šťastná. Aj keď to nie je podľa definície<br />

šťastia, ktorú som poznala predtým.<br />

Teraz často stačí maličkosť, aby<br />

som sa rozžiarila. Naučila som sa vychutnávať<br />

malé okamihy šťastia. Medzi<br />

ne napríklad patrí to, že sa Paul<br />

v štyroch mesiacoch naučil usmievať.<br />

Keď sa v jeho tvári objaví radosť,<br />

zabudnem na všetky starosti. Alebo<br />

keď môžeme byť všetci spolu ako rodina.<br />

Sme veľmi vďační, že máme pri<br />

sebe Paula. Stále znovu nám ukazuje,<br />

že chce žiť. Neuveriteľne o to bojoval<br />

a nikdy to nevzdal. Smrť bola často<br />

veľmi blízko. Veľa ráz sme boli pripravení<br />

nechať ho odísť a už sme premýšľali<br />

aj o tom, kde a ako by sme<br />

ho pochovali. V istom okamihu sa<br />

mi to pre Paula zdalo skôr oslobodzujúce.<br />

Na jednotke intenzívnej<br />

starostlivosti sme videli mnoho detí,<br />

ktoré tam zomreli. Že sa Paulovi – na<br />

to, čo má za sebou – darí relatívne<br />

dobre, je pre nás veľkým darom. Radujeme<br />

sa z jeho smiechu, jeho malých<br />

pokrokov a najmä z toho, že si<br />

život očividne užíva.<br />

Asi najťažšie bolo, keď sme sa po<br />

druhej operácii mali rozhodnúť, či<br />

má byť Paul znova pripojený k srdcovému<br />

a pľúcnemu prístroju, alebo<br />

či ho máme nechať odísť. Ale verila<br />

som, že pomoc príde.<br />

Dôvera mi umožňuje pokojnejší<br />

pohľad do budúcnosti. Všetko sa<br />

nedá naplánovať. Snažím sa žiť v prítomnosti,<br />

tu a teraz. Nechcem si robiť<br />

starosti s tým, čo môže prísť – aj<br />

keď sa mi to nie vždy darí. S dôverou<br />

v Boha chceme ísť krok za krokom<br />

a maximálne podporovať Paula na<br />

jeho ceste životom.<br />

To najdôležitejšie je dôvera v Boha!<br />

Samozrejme, že ako rodičia musíme<br />

tiež robiť maximum, čo sa týka starostlivosti<br />

o nášho syna, výberu lekárov,<br />

pravidelných kontrol, podporujúcich<br />

opatrení – aby sa nič<br />

nezmeškalo, alebo dokonca nezanedbalo.<br />

Všetko ostatné je mimo našej<br />

kontroly. Čo sa má stať, to sa stane.<br />

A to, čo sa stane, je správne.<br />

Dúfam, že naše skúsenosti môžu<br />

dodať odvahu ostatným matkám<br />

alebo rodičom, ktorí sa dostanú do<br />

podobnej situácie. Odvahu priviesť<br />

dieťa na svet. Odvahu na to, všetko<br />

spoločne prežiť – aj keď je to často<br />

ťažké. A dieťa prijať a milovať také,<br />

aké je.<br />

Angelika Bräunlein<br />

braunlein@svetgralu.sk


V dobrých rukách<br />

Osteopatia - možná cesta k zdraviu<br />

Hildegarda Willmsová-Beyárdová<br />

äčšina ľudí považuje svoje zdravie<br />

za svoje najcennejšie bohat-<br />

V<br />

stvo. A napriek tomu štatistiky chorobnosti<br />

a preplnené čakárne lekárov<br />

ukazujú, že je toto bohatstvo v ohrození.<br />

Každý chorý si želá dobrého lekára<br />

– takého, s ktorým sa môže<br />

porozprávať, ku ktorému bude mať<br />

dôveru a ktorý k nemu bude pristupovať<br />

dôstojne. Súčasná medicína sa<br />

však prejavuje racionálne a chladne,<br />

čo len podporuje už aj tak nalomenú<br />

dôveru v systém zdravotníctva a medicíny.<br />

Kto trpí chronickými bolesťami,<br />

z vlastnej skúsenosti vie, že životná<br />

energia a kvalita života sa stráca, rovnako<br />

ako viera v uzdravenie či aspoň<br />

úľavu. Veľmi často býva postihnutý<br />

chrbát a kĺby. K zmene akútneho<br />

stavu do chronickej formy prispieva<br />

nesprávne držanie tela a z neho vyplývajúce<br />

stuhnuté a skrátené svaly.<br />

Pomoc potom často hľadáme u ortopéda.<br />

Spravidla sa predpisujú lieky<br />

proti bolesti. Ak odhliadneme od ich<br />

vedľajších účinkov, vidíme, že problémy<br />

načas ustúpia, ale len do chvíle,<br />

kým nás ďalší záchvat bolesti upozorní,<br />

že základná príčina problému<br />

pretrváva.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ZDRAVIE<br />

ŠETRNÁ ALTERNATÍVA<br />

Choroby a bolesti sú síce nežiaduce<br />

a zaťažujúce, no môžu v našom živote<br />

pôsobiť ako výhybka, ktorá<br />

odkloní zabehnuté spôsoby myslenia<br />

a konania iným smerom. Zodpovedný<br />

pacient neprenáša zodpovednosť<br />

za svoje zdravie na lekárov<br />

a zdravotnú poisťovňu, ale sám sa<br />

snaží nájsť alternatívu a východisko<br />

zo svojich problémov.<br />

Jednou z týchto alternatív je sto<br />

rokov staré liečebné umenie – osteopatia.<br />

Hoci je táto liečebná metóda<br />

označovaná ako „šetrná liečba<br />

pomocou rúk“, osteopati upozorňujú<br />

na to, že ona sama nelieči, ale<br />

svojimi manuálnymi technikami<br />

dáva impulz na samoliečbu.<br />

Venuje pozornosť celému človeku,<br />

nielen boľavému miestu, pretože napríklad<br />

pri chybnom držaní tela trpia<br />

i vnútorné orgány. Toto všetko si<br />

osteopat musí všímať.<br />

Svojimi rukami sa takpovediac dotýka<br />

vnútorných orgánov, ktorých<br />

polohu môže vďaka svojim dlhoročným<br />

skúsenostiam presne vnímať.<br />

Vie, že orgány nie sú pripevnené na<br />

svojich miestach; vždy majú medzi<br />

sebou dotykové body a trecie plochy.<br />

Pokiaľ došlo k narušeniu, prejaví<br />

sa to obmedzením pohyblivosti<br />

postihnutého orgánu. Osteopat dokáže<br />

špeciálnymi technikami zbaviť<br />

orgán obmedzenia pohybu, alebo<br />

dokonca napraviť jeho vychýlenú polohu.<br />

V USA sú desiatky tisíc osteopatov<br />

a množstvo kliník, ktoré svojich<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

pacientov liečia výhradne osteopaticky.<br />

Celkom inak je to v našej krajine:<br />

tu osteopata považujú len za<br />

terapeuta. Môže to byť spôsobené<br />

tým, že osteopatia je odbor zatiaľ pomerne<br />

neznámy.<br />

MALÁ PRÍČINA –<br />

VEĽKÝ NÁSLEDOK<br />

Skúsený osteopat sa dostáva pomocou rúk<br />

do kontaktu s vnútornými orgánmi, ktorých<br />

polohu a pohyb môže vnímať<br />

Keď pacient prvýkrát navštívi osteopata,<br />

pravdepodobne ho prekvapí<br />

jeho postup. Na tradičné obstreky by<br />

čakal zbytočne. Osteopat si v rámci<br />

anamnézy najskôr urobí predstavu<br />

o držaní a statike tela; preverí polohu<br />

a funkciu kĺbov, svalov a stavcov,<br />

aby zistil defekty a pohybové<br />

obmedzenia. Pomocou špeciálnej<br />

techniky môže ošetriť každý kĺb,<br />

či už v chrbtici, panve, ramenách,<br />

alebo nohách.<br />

Zároveň preverí možné narušenie<br />

funkčnej jednoty medzi lebkou,<br />

chrbticou a panvou, takzvaný kraniosakrálny<br />

systém, a snaží sa napraviť<br />

prípadné chybné postavenie. I keď<br />

sa bolesti prejavia na celkom iných<br />

miestach, je ošetrujúci schopný nájsť<br />

súvislosti a zodpovedajúcim spôsobom<br />

zasiahnuť.<br />

VŠETKO MUSÍ PLYNÚŤ<br />

Kým sa cítime zdraví, sotva premýšľame<br />

o tom, ako pozoruhodne a jedinečne<br />

náš organizmus pracuje. Až<br />

príliš ľahko zabúdame, že telo predstavuje<br />

jednotu, v ktorej je všetko<br />

vzájomne prepojené a musí byť v pohybe.<br />

Tieto kritériá platia predovšetkým<br />

pre rozvodné a transportné dráhy<br />

nášho tela, ktoré prestupujú telom<br />

až k najmenším bunkám. K nim sa<br />

nepočítajú len krvné riečištia, ale<br />

i dráhy lymfatického a nervového<br />

systému. Ak má niektorý z týchto<br />

systémov narušenú funkciu, vznikajú<br />

rôzne chorobné symptómy:<br />

• Keď nemôže krv správne cirkulovať,<br />

výživné látky orgánom dodáva<br />

len obmedzene a nemôže odvádzať<br />

odpadové látky.<br />

• Pokiaľ neprúdi lymfa, nie je zaistená<br />

ani imunitná obrana ani zbavovanie<br />

tela škodlivých látok.<br />

• Narušené nervové dráhy, ktoré sa<br />

starajú o sprostredkovanie elektrických<br />

impulzov, obmedzujú<br />

vnímanie a pohyblivosť.<br />

Lekár a zakladateľ osteopatie Andrew<br />

Taylor Still (1828–1917) zdôraznil<br />

zásadný význam rovnováhy<br />

prúdenia: krv, lymfa a neurónové impulzy<br />

musia byť neustále v pohybe;<br />

pokiaľ je ich tok narušený, neodvratne<br />

sa prejaví choroba.<br />

Ďalší aspekt osteopatickej liečby<br />

zahŕňa rozdielne štruktúry ľudského<br />

tela, ako sú vnútorné orgány,<br />

kosti a svaly, ktoré majú svoje špeciálne<br />

funkcie. I tu jedno podmieňuje<br />

druhé. „Štruktúra podmieňuje funkciu<br />

a funkcia formuje štruktúru,“ ako<br />

to formuloval Andrew Taylor Still.<br />

Pokiaľ sa napríklad svaly namáhajú<br />

tréningom alebo záťažou, svalová<br />

hmota sa zväčšuje; štruktúra sa<br />

mení, to vie každý športovec. Pokiaľ<br />

sa svaly prestanú používať, zmení<br />

sa ich štruktúra, a tým i možnosť<br />

správne fungovať. Osteopat preto<br />

pri stanovení diagnózy a liečby vždy<br />

berie do úvahy i „zákon štruktúry<br />

a funkcie“ – ako jeden z pilierov osteopatie.


ZDRAVIE<br />

RUKY AKO NÁSTROJ<br />

Skúsený osteopat sa dostáva pomocou<br />

rúk do kontaktu s vnútornými<br />

orgánmi, ktorých polohu a pohyb<br />

môže vnímať. Pokiaľ je tu narušenie<br />

funkcie alebo štruktúry, osteopat to<br />

spozoruje v obmedzenej pohyblivosti<br />

postihnutého orgánu.<br />

Na lepšie pochopenie by nám pomohlo,<br />

keby sme mohli do svojho<br />

vnútra nahliadnuť. Videli by sme nielen<br />

orgány, kosti, kĺby, šľachy, väzy<br />

a svaly, ale i tenké spojivové tkanivá,<br />

nazývané fascie, ktoré všetky tieto<br />

štruktúry pokrývajú, obaľujú a vzájomne<br />

prepájajú. Ak osteopat sleduje<br />

ich priebeh, dostáva sa takpovediac<br />

od jedného orgánu k druhému. Pokiaľ<br />

tieto štruktúry vykonávajú svoje<br />

prirodzené pohyby, pracujú žiaducim<br />

spôsobom. Ak sú narušené a orgán<br />

nemôže správne „kĺzať“, teda pohybovať<br />

sa, je tu „zlepenie“ alebo fixácia.<br />

Takto zlepené štruktúry a orgány,<br />

ako aj ich pozmenenú polohu,<br />

môže osteopat pomocou osvojenej<br />

techniky rukami uvoľniť, a tým obmedzenie<br />

pohybu odstrániť.<br />

ČO OSTEOPATIA VIE –<br />

A ČO NIE<br />

Osteopatia pôsobí na tri veľké oblasti:<br />

1. pohybový aparát<br />

2. vnútorné orgány<br />

3. lebku, miechu a nervový systém<br />

(kraniosakrálna osteopatia)<br />

Z toho vyplývajú možnosti liečby<br />

najrôznejších problémov. Nie všetko<br />

je však možné liečiť osteopaticky.<br />

Pokiaľ napr. následkom ťažkej choroby<br />

nie sú už samoliečebné sily organizmu<br />

dostatočné, aby navodili<br />

vyliečenie, naráža osteopatia na<br />

svoje hranice. Takisto nie je terapiou<br />

pre veľmi akútne stavy a bakteriálne<br />

zápaly vnútorných orgánov, pretože<br />

existuje riziko, že by sa týmto spôsobom<br />

liečby ešte viac rozšírili. Aj nehody,<br />

nádory, ťažké ochorenia alebo<br />

psychické poruchy patria do rúk inej<br />

medicíny. Môžu sa však osteopatiou<br />

podporiť.<br />

Zväz osteopatov popisuje v jednej<br />

zo svojich informácií pre pacientov<br />

príklady uplatnenia takto:<br />

• Pohybový aparát<br />

K tomu patrí liečba lumbaga, ischiasu,<br />

kĺbových ťažkostí, kŕčov, vyvrtnutí<br />

a ďalších následkov zranení.<br />

• Interné<br />

Úspechy sú u poklesnutých orgánov,<br />

operačných jaziev a zrastov,<br />

funkčných srdcových ťažkostí a porúch<br />

trávenia (nie u vredov a nádorov).<br />

• Krčné–nosné–ušné<br />

Osteopatická pomoc je žiaduca<br />

pri bolestiach hlavy, migréne, zápale<br />

dutín, pri chronických zápaloch<br />

stredného ucha a zápaloch mandlí.<br />

Sprevádza odbornú lekársku liečbu<br />

pri tinnituse, závratoch, problémoch<br />

s čeľusťou.<br />

• Oblasť urogenitálna<br />

Chronické zápaly močového mechúra,<br />

inkontinencia, problémy<br />

s obličkami, ťažkosti s prostatou.<br />

• Gynekológia<br />

Menštruačné poruchy, tehotenstvo,<br />

príprava pred pôrodom a popôrodná<br />

starostlivosť, klimakterické<br />

ťažkosti, zjazvenie a zrasty po operáciách<br />

v dutine brušnej.<br />

• Liečba detí<br />

Deformácie lebky a tváre, šikmý<br />

krk (syndróm asymetrie zapríčinenej<br />

tylovým kĺbom), skolióza, bedrová<br />

dysplázia, poruchy trávenia<br />

u grckajúcich dojčiat, vývojové poruchy,<br />

poruchy učenia a koncentrácie,<br />

hyperaktivita, sprevádzanie vývoja<br />

detí s postihnutím.<br />

BYŤ V DOBRÝCH<br />

RUKÁCH<br />

Za uzdravenie vďačíme prírodnej<br />

liečivej sile. A lekári a ošetrujúci<br />

personál by sa ju mali snažiť podporiť.<br />

Vnímajme a liečme svoje ťažkosti<br />

s ohľadom na to, že človek je<br />

jednotou tela a duše. I keď ani toto<br />

odvetvie medicíny nemá patent na<br />

všetko, je pacient u osteopata doslova<br />

v dobrých rukách.<br />

A predsa nemusí človek najprv<br />

ochorieť, aby mohol využiť výhody<br />

tejto starostlivosti. Osteopatia poslúži<br />

aj preventívne ako ochrana<br />

pred ochorením a na udržanie dobrého<br />

zdravotného stavu.<br />

Literatúra:<br />

Hildegarda Willmsová-Beyárdová<br />

beyardova@svetgralu.sk<br />

1) Christoph Newiger, Osteopathie, Sanftes<br />

Heilen mit den Händen, Triasverlag<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


TÉMA<br />

Reto Eberhard Rast<br />

Ježiš Nazaretský<br />

syn Rimana?<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


TÉMA<br />

Nezávisle od vnútorného pôvodu Krista, teda<br />

od jeho „Božského jadra“, stojí už stovky rokov<br />

v popredí záujmu otázka jeho pozemského<br />

pôvodu. Zrodil sa Ježiš Nazaretský naozaj<br />

z „panny“, a nebol teda splodený mužom?<br />

Alebo bol v skutočnosti synom Rimana?<br />

ebaty okolo Márie, Kristovej<br />

D matky, sú takmer rovnako staré<br />

ako kresťanstvo. Po smrti Ježiša sa<br />

u kresťanov pomaly presadila predstava,<br />

že Mária bola nepoškvrnená<br />

matka, teda „večná panna“. No židovské<br />

kresťanstvo a kresťanskí<br />

gnostici „nepoškvrnené počatie“ odmietali<br />

a pokladali Ježiša za Mesiáša<br />

splodeného prirodzenou cestou. Boli<br />

preto od druhého storočia pre kacírstvo<br />

z cirkvi vylúčení.<br />

NEPOŠKVRNENÉ<br />

POČATIE<br />

Písomný záznam o nepoškvrnenom<br />

počatí sa vyskytuje len v evanjeliu<br />

Lukáša a Matúša. Z toho sa odvodilo,<br />

že k počatiu Ježiša došlo Duchom<br />

svätým, a súčasne bol uvedený<br />

Jozefov rodokmeň (Mt 1,1–17,<br />

Lk 3,23–38). Dve odlišné línie rodokmeňa<br />

siahali až po židovských kráľov<br />

a svedčili tak o Jozefovom pôvode<br />

z vyvoleného národa. Ale v čom spočíva<br />

zmysel Jozefovho rodokmeňa,<br />

keď podľa opisu oboch evanjelistov<br />

nebol Ježišovým otcom?<br />

O rozruch sa postaral svojou kritickou<br />

interpretáciou už v roku<br />

1835 nemecký filozof a teológ David<br />

Friedrich Strauss (1808–1874).<br />

Domnieval sa, že správa o splodení<br />

Duchom svätým bola do evanjelia<br />

vložená dodatočne. Keďže ostatné<br />

písomné podania nového Testamentu<br />

sa zmieňujú o Jozefovi ako<br />

o Ježišovom otcovi. Podľa Listu Rimanom<br />

1,3 pochádza Ježiš z „rodu<br />

Dávidovho“.<br />

ARGUMENTY PROTI<br />

„SLEPEJ VIERE“<br />

Nekresťanské zdroje posudzujú Ježišov<br />

pôvod ešte omnoho kritickejšie<br />

než Strauss so svojou nevinnou<br />

teóriou o Jozefovom otcovstve. Vychádzajú<br />

z toho, že už počas Ježišovho<br />

života sa objavila správa, že<br />

jeho skutočným otcom mohol byť<br />

rímsky vojak.<br />

Od druhého storočia to dosvedčuje<br />

filozof Kelsos (lat. Celsus). Jeho<br />

spis „Pravdivé učenie“ je najstaršou<br />

známou polemikou proti kresťanstvu.<br />

Pokiaľ o ňom vôbec existovali<br />

nejaké dôkazy, boli v čase povýšenia<br />

kresťanstva na rímske štátne náboženstvo<br />

zničené. O jeho výrokoch by<br />

sme nič nevedeli, ak by cirkevný spisovateľ<br />

Origenes (185– ca 254) nevystúpil<br />

asi sto rokov po vydaní „Pravdivého<br />

učenia“ proti jeho tvrdeniam.<br />

Z toho je možné nepriamo rekonštruovať<br />

Kelsosove údaje.<br />

Kelsos žil v druhom storočí po<br />

Kristovi. Mal hlboké znalosti o praktizovaných<br />

náboženstvách. Obzvlášť<br />

veľa vedel o jednotlivých prúdoch<br />

judaizmu a kresťanstva. V obidvoch<br />

náboženstvách videl chybný vývoj:<br />

odklon od starovekej múdrosti, akú<br />

poznal u starých Egypťanov, Asýrčanov<br />

a Indov, až po vylúčenie občanov<br />

iného vyznania. Kritizoval židovskú<br />

resp. kresťanskú požiadavku<br />

exkluzivity – ich tvrdenie, že len oni<br />

našli pravú vieru a Boh posielal svojich<br />

poslov iba im. Kresťanov káral<br />

aj za ich ústup od verejnej a štátnej<br />

služby.<br />

Za neklamný dôkaz rozkladného<br />

procesu považoval roztrieštenie kresťanov<br />

na mnohé spoločenstvá, ktoré<br />

sa vzájomne označovali za kacírske.<br />

Videl v tom prirodzený dôsledok odklonu<br />

od správnej cesty. On sám ako<br />

zástanca Platóna veril v Boha, no pokladal<br />

za smiešne pripisovať mu ľudské<br />

vášne, ako je hnev, či očakávať od<br />

neho neprirodzené správanie, napríklad<br />

oživovanie zomretých. Ako filozofovi<br />

mu bola proti mysli aj slepá<br />

viera, ktorú kresťania požadovali ako<br />

podmienku vykúpenia.<br />

RÍMSKY VOJAK<br />

OTCOM JEŽIŠA?<br />

Kelsosove argumentácie naznačujú,<br />

že on osobne neprechovával nepriateľstvo<br />

voči židovstvu a kresťanstvu,<br />

no jednako nesúhlasil s centrálnymi<br />

ustanoveniami viery v cirkvi. Pre nás<br />

je zvlášť zaujímavá jeho kritika nepoškvrneného<br />

počatia.<br />

Odvolával sa na škandálnu informáciu,<br />

ktorú sa dozvedel od jedného<br />

židovského spravodajcu: Mária<br />

vraj otehotnela s rímskym vojakom<br />

menom Panthera. Latinské slovo<br />

Panther bolo bežnou prezývkou rímskych<br />

vojakov. Ježiš bol teda nemanželským<br />

dieťaťom z lásky aramejskej<br />

dievčiny k bojovníkovi inváznej armády.<br />

Túto nelichotivú skutočnosť<br />

mala nahradiť legenda o nepoškvrnenom<br />

počatí.<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


TÉMA<br />

Ako už dnes vieme, nie je Kelsosov<br />

zmiznutý spis jediným svedectvom.<br />

V ešte staršej rabínskej literatúre, ako<br />

je Talmud, je Ježiš rovnako označovaný<br />

ako „Jeschua ben Pantera“ alebo<br />

tiež Pantere alebo Pandera (napr. Tos<br />

Chullin 2.22–24), teda „Ježiš, syn<br />

Pantera“. 1<br />

ČO BY BOLO, KEBY…?<br />

Keby sme upustili od dvetisíc rokov<br />

starého kresťanského pohľadu a nepovažovali<br />

židovský názor za zlomyseľné<br />

ohováranie – čo by sa stalo<br />

potom? Zmenil by sa náš obraz Boha?<br />

Znevážilo by to hodnotu Ježišovho<br />

učenia?<br />

Aj Abd-ru-shin (1875–1941), autor<br />

diela „Vo svetle Pravdy“, vysvetľuje,<br />

že Ježiš musel byť splodený prirodzenou<br />

cestou. Bez tohto aktu by<br />

narodenie nebolo podľa prírodných<br />

zákonov vôbec možné.<br />

Riman, ktorý Máriu miloval<br />

a chcel si ju zobrať za ženu, sa stal<br />

Ježišovým otcom. K tomuto záveru<br />

však Abd-ru-shin neprišiel ako teológ<br />

v zmysle Starého či Nového zákona,<br />

ale ako teológ vo svojom pôvodnom<br />

význame – teda ako Boží<br />

učiteľ. Čerpal svoje poznanie z najvyšších<br />

prameňov. V jeho blízkosti<br />

vznikol toho času spis duchovnej intuície<br />

pod názvom „Mária“, vydaný<br />

v knihe „Z doznelých tisícročí“ (vydanie<br />

Nadácie Hnutie Grálu).<br />

LÁSKA MÁRIE<br />

A KREOLA<br />

I pre skeptických čitateľov je príbeh<br />

o Máriinej láske, ako ho nájdeme<br />

v tejto knihe, mimoriadne krásne<br />

a dojemné rozprávanie. Dozvedáme<br />

sa o čistej láske Márie k rímskemu<br />

veliteľovi Kreolovi. Ten sa vzdal<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

svojej služby, aby sa s ňou oženil<br />

a vzal ju do Ríma.<br />

No s pribúdajúcim tehotenstvom<br />

a bez správ od Kreola rástli Máriine<br />

obavy. Nevedela, že Kreolus sa<br />

naozaj usiluje o to, aby sa pre ňu<br />

mohol vrátiť. Domnievala sa, že je<br />

opustená. Tu sa na jej hlavu položila<br />

jemná ruka a žehnala jej. Uvidela<br />

svetlú postavu, ktorá jej oznámila<br />

zasľúbenie. Slová anjela boli veľké<br />

a vznešené a naplnili Máriinu dušu<br />

šťastím. Cítila sa dosť silná, aby sa<br />

kvôli svojmu dieťaťu mohla Kreola<br />

zriecť. Vydala sa preto za Jozefa, keď<br />

mu najprv vysvetlila pravý dôvod súhlasu<br />

s jeho ponukou na sobáš. Hoci<br />

ju Jozef miloval, stačilo mu, že Mária<br />

prevezme rolu gazdinej v jeho dome.<br />

V mestečku sa čoskoro rozkríklo, že<br />

Mária bola tehotná už pred svadbou.<br />

Predpokladalo sa, že otcom je Jozef.<br />

Keď potom došlo k sčítaniu ľudu,<br />

každý sa musel vypraviť do svojho<br />

rodného mesta; Jozef a Mária tak<br />

odišli do Betlehema, kde sa narodil<br />

Ježiš. V tých dňoch bol Kreolus konečne<br />

uvoľnený zo služby a mohol sa<br />

vrátiť späť do Nazaretu.<br />

Pred bránami čakal pri studni, kde<br />

Máriu videl po prvýkrát. Po niekoľkých<br />

neúspešných dňoch túžobného<br />

vyčkávania sa na ňu spýtal žien pri<br />

studni. Ohromený sa dozvedel o jej<br />

svadbe s Jozefom. Jeho neobvyklé<br />

otázky a tŕpnutie po ich odpovediach<br />

boli pre ženy dostatočným<br />

dôkazom: Máriu, už vo vysokom<br />

stupni tehotenstva hľadal rímsky veliteľ,<br />

ktorý pred deviatimi mesiacmi<br />

priviedol do mesta vojakov. Spoznali<br />

tak v Nazarete skutočného Ježišovho<br />

otca, no nevedeli jeho meno.<br />

Je pravdepodobné, že mu začali hovoriť<br />

„Panther“.<br />

Po návrate z Betlehema prehovorila<br />

Mária Jozefa, aby sa presťahovali<br />

do Egypta. To bol pravý dôvod<br />

ich odchodu. Súvislosť s „vraždami<br />

detí z Betlehema“ je z historického<br />

pohľadu len ťažko pravdepodobná.<br />

Herodes Veľký zomrel totiž ešte<br />

pred narodením Ježiša. Žiadne ďalšie<br />

zdroje informácií o neľútostnom<br />

vraždení detí nie sú.<br />

DAROVALA SOM MU<br />

CELÚ SVOJU LÁSKU<br />

Podľa židovského podania bola vraj<br />

Mária s Jozefom už zasnúbená, keď<br />

otehotnela. Bola teda Jozefovi neverná<br />

s rímskym vojakom Pantherom,<br />

čo bolo v rozpore nielen s morálnou<br />

hodnotou jej syna Ježiša, ale<br />

i so zákonmi Mojžišovými. Patriarchálne<br />

chápanie cti nariaďovalo<br />

v takýchto prípadoch v súlade so zákonom<br />

drakonický trest: ukameňovanie<br />

za mestskými hradbami.<br />

Podľa opísania v knihe „Z doznelých<br />

tisícročí“ sa však Mária o zasnúbenie<br />

s Jozefom usilovala až potom,<br />

čo sa zamilovala do rímskeho veliteľa<br />

a otehotnela s ním. „Darovala som<br />

celú svoju lásku inému mužovi, i keď<br />

som vedela, že ho nemôžem zadržať.<br />

Zastihlo ma to ako búrka a práve tak<br />

rýchlo ma to opustilo. Len niečo mi<br />

ostalo: nádej na dieťa. Jozef, prichádzam<br />

kvôli nemu a kvôli svojej starej<br />

matke, neprosím za seba!“<br />

Pre mnohých bolo „poškvrnené<br />

počatie“ Ježiša výmyslom jeho najväčších<br />

nepriateľov – znalcov Písma.<br />

No mohla to byť aj pravda, ktorú väčšina<br />

kresťanov sotva bola schopná<br />

akceptovať.<br />

Pre starých kresťanov bolo dosť<br />

problematické už to, že Syn Boží<br />

skončil potupne na kríži. Pre antický<br />

svet bola predstava, že Syn Boží mohol<br />

byť nízkymi ľuďmi verejne popravený<br />

ako zločinec rovnako neprijateľná,<br />

ako jeho nemanželské počatie.<br />

Ľudia v dobe antiky obdivovali hrdinov,<br />

ako bol Herkules na Olympe.


TÉMA<br />

Ich vzorom bol Odysseus, ktorý pre<br />

obnovenie svojho manželstva zabil<br />

všetkých nápadníkov a neverné<br />

slúžky. Táto spoločnosť ťažko mohla<br />

veriť v Boha, ktorého Syn skončil<br />

hanebnejšie ako nejaký otrok. Takúto<br />

urážku nemohli akceptovať ani<br />

Arabi – podľa nich Ježiša pred popravou<br />

tajne vymenili. Podľa koránu bol<br />

namiesto Ježiša ukrižovaný iný, podobne<br />

vyzerajúci muž.<br />

„Nepredstaviteľná porážka Syna<br />

Božieho“ smrťou ukrižovaním spojila<br />

kresťanov s dejinami spásy: smrťou<br />

Ježiša malo byť ľudstvo v zastúpení<br />

vykúpené. Táto myšlienka sa<br />

stala pevnou dogmou kresťanstva.<br />

Z poškvrneného počatia sa však nedalo<br />

vykonštruovať nič. Preto teda<br />

vznikol mýtus o narodení z panny?<br />

Každopádne dnes nastala doba,<br />

aby sa preukázanie Božského pôvodu<br />

Ježiša nehľadalo v zázračných<br />

činoch či vykonštruovaných „tajných<br />

plánoch“, ale prosto a jednoducho<br />

v jeho veľkom učení o láske k Bohu<br />

a k blížnym.<br />

NEPOŠKVRNENÉ<br />

POČATIE<br />

V DUCHOVNOM<br />

ZMYSLE<br />

Vo svojej prednáške „Nepoškvrnené<br />

počatie a narodenie Syna Božieho“<br />

píše Abd-ru-shin: „Nepoškvrnené<br />

počatie nie je mienené len v zmysle<br />

telesnom, ale tak ako aj mnohé v biblii,<br />

v zmysle rýdzo duchovnom. Len<br />

ten, kto uznáva a vyciťuje duchovný<br />

svet ako skutočný a živo pôsobiaci,<br />

dokáže nájsť kľúč k pochopeniu Biblie.<br />

Ešte len potom sa mu Slovo stane<br />

živým.“<br />

A ďalej uvádza: „ Nepoškvrneným<br />

počatím v telesnom zmysle je každé<br />

počatie z čistej lásky a s vnútorným<br />

vzhliadnutím k Stvoriteľovi. Telesné<br />

pudy nie sú jeho základom, ale zostávajú<br />

len spolupôsobiacimi silami.“<br />

Kto pozná teraz príbeh z knihy<br />

„Z doznelých tisícročí“, vie, že sa Mária<br />

a Kreolus navzájom nesmierne<br />

milovali a obaja svoju lásku čisto prežívali.<br />

Z duchovného hľadiska bolo<br />

pri plodení rozhodujúce jedine toto,<br />

a nie zemepisný či náboženský pôvod<br />

otca.<br />

Prečo však nesmel Kreolus ako Ježišov<br />

otec svojho syna vychovať? Tušíme<br />

to na základe jeho myšlienok<br />

v tú noc, kedy sa narodil Ježiš. Kreolovo<br />

zúfalstvo z Máriinho sobáša sa<br />

zmiernilo, keď zbadal žiaru hviezdy,<br />

ktorá ho náhle zasiahla i vystrašila.<br />

Nevedel, že táto hviezda žiari kvôli<br />

jeho synovi. Cítil to ako znamenie,<br />

že je Mária šťastná: „Prečo si nečakala,<br />

Mária, chýbala ti pevná dôvera?<br />

Alebo si sa ma zriekla hneď, keď si<br />

sa so mnou lúčila? Myslela si si, že<br />

ťa chcem len utešiť, že sám neverím,<br />

že by sa moje prianie mohlo splniť?<br />

A teraz, keď bohovia vyslyšali moje<br />

prosby, vyslobodili ma z Augustových<br />

pút a vraciam sa do Ríma, ty tu<br />

nie si! Chcel som si ťa odviesť, mala<br />

si sa stať mojou ženou a ísť so mnou<br />

do Ríma!“<br />

Možno by sa mal Ježiš v Ríme lepšie.<br />

No jeho úloha bola pri vyvolenom<br />

židovskom národe. Duchovná<br />

príprava na toto poslanie prebiehala<br />

dlho pred jeho narodením. Keď sa<br />

Mária vzdala Kreola kvôli dieťaťu,<br />

zosilnela jej duša a pripravila sa na<br />

trápenie, ktoré neskôr musela podstúpiť.<br />

TÉMA<br />

CHÚLOSTIVÁ DODNES<br />

Hoci v ďalšom priebehu dejín ukázalo<br />

kresťanstvo najväčšiu silu<br />

v Rímskej ríši a presadilo sa proti<br />

židovstvu a pohanstvu, citlivá téma<br />

o nemanželskom pôvode Ježiša zostávala<br />

bokom. Dodnes však vzrušuje<br />

myseľ.<br />

Keď sa v tridsiatych rokoch minulého<br />

storočia dostal do rúk opáta<br />

kláštora vo Fiechte jeden exemplár<br />

prednášky „Nepoškvrnené počatie<br />

a narodenie Syna Božieho“, sťažoval<br />

sa u spolkového prezidenta vo<br />

Viedni: Abd-ru-shin potupil matku<br />

Božiu tým „najsprostejším spôsobom“.<br />

V nasledujúcom vyšetrovaní<br />

však prokuratúra stíhanie Abd-ru-<br />

-shina odmietla. Nevidela vo výklade<br />

žiadnu urážku zákonne uznaných<br />

cirkví.<br />

V roku 1987 však cirkev odobrala<br />

oprávnenie na vyučovanie prvej profesorke<br />

katolíckej teológie, svetoznámej<br />

Ute Ranke-Heinemann, keď<br />

v jednom televíznom vysielaní zverejnila:<br />

„Mnoho Židov bolo popravených,<br />

pretože nemohli uveriť v narodenie<br />

z panny. A ja<br />

nemôžem tiež.“<br />

Reto Eberhard Rast<br />

rast@svetgralu.sk<br />

1 Viď Hermann I Strack, Paul Billerbeck,<br />

Kommentar zur Neuen Testament aus<br />

Talmud und Midrasch: Das Evangelium<br />

nach Matthäus, C. H. Beck, 1961, S. 36–<br />

38)<br />

Literatúra:<br />

1) Abd-ru-shin, Im Lichte der Wahrheit, Verlag<br />

der Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart<br />

2) Aus verklungenen Jahrtausenden, Verlag<br />

der Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart<br />

3) Hans Windisch, Die Legende von<br />

Panthera, dem Vater Jesu, in: Die Christliche<br />

Welt<br />

4) Leopold Klotz Verlag, Gotha, 49. Jg, 1935,<br />

S. 690–694.<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ZAMYSLENIE<br />

Ježiško darčeky<br />

nenosí<br />

Marie Šuláková<br />

cko, ja tomu jednoducho nero-<br />

Ježiško je bábätko a zá-<br />

„Ozumiem.<br />

roveň ten ujo, ktorého pribili na kríž.<br />

Kto teda nosí darčeky pod stromček?<br />

To on vždy na Vianoce ožije, alebo<br />

ako to vlastne je?“ pýta sa malý synček<br />

svojho ocka, sediac mu na ramenách,<br />

zatiaľ čo on trochu bezradne<br />

stojí v húfe ľudí sledujúcich predstavenie<br />

pri kostole, konkrétne pásmo Živý<br />

Betlehem. Je teda čas Vianoc, sviatkov<br />

zo všetkých najkrajších, oslavujúcich<br />

narodenie Krista, jeho príchod<br />

na Zem. Ježiško je zdrobnenina mena<br />

Ježiš Kristus, ktorého narodenie ľudia<br />

na Vianoce slávia. Príbeh jeho narodenia<br />

v Betleheme, ako ho podáva Lukášovo<br />

evanjelium, v prístrešku pre<br />

dobytok, „pretože sa pre nich nenašlo<br />

miesto pod strechou“, priťahoval<br />

po stáročia pozornosť a zrejme dal<br />

kresťanský ráz starším sviatkom slnovratu.<br />

V súčasnosti sa táto tradícia<br />

spája predovšetkým s rozdávaním<br />

darčekov. Najradostnejšie prežívajú<br />

toto obdobie deti. Vo svojom prostom<br />

myslení o to viac vnímajú čarovnú<br />

atmosféru, keď sa cit a láska<br />

prejavujú u ľudí intenzívnejšie než<br />

kedykoľvek inokedy v roku. Že si to<br />

my dospelí kazíme prácou, ktorú do<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ZAMYSLENIE<br />

konca roka potrebujeme stihnúť, nákupmi<br />

v obchodných centrách a nedobrovoľným<br />

počúvaním vianočných<br />

kolied (ktoré vari nahrali a naspievali<br />

počítače?) – to už je druhá vec.<br />

Vráťme sa však k rozhovoru toho malého<br />

chlapca s otcom. Nie je jediný.<br />

Podobných otázok dostane v týchto<br />

dňoch celý rad rodičov a je dobré sa<br />

na to pripraviť. Mimochodom, diskusií<br />

na túto tému je plný internet. Nie<br />

je prekvapujúce, že deti majú úplne<br />

jasné otázky, ako to teda vlastne je<br />

s tými darčekmi a vianočným ježiškom.<br />

Veď to celé ozaj nedáva vôbec<br />

žiadny zmysel. No ale čo povedať<br />

tak zrazu, keď žijeme v zaužívaných<br />

frázach? Kde je chyba? Veď o ježiškovi,<br />

ktorý nosí darčeky, rozprávajú<br />

deťom ľudia veriaci i neveriaci. Veď<br />

to. Je potrebné sa držať tradície a tá<br />

hovorí jasne. Začala už v stredoeurópskych<br />

krajinách: v Česku, Maďarsku,<br />

južnom Nemecku, Rakúsku, na<br />

Slovensku a vo Švajčiarsku. V iných<br />

krajinách vystupuje v podobnej úlohe<br />

napríklad Santa Claus (skomolenina<br />

zo Sanctus Nicolaus, svätý Mikuláš),<br />

Dedo Mráz, Joulupukki vo Fínsku,<br />

Jultomten vo Švédsku alebo Père<br />

Noël vo Francúzsku. Tradícia Ježiška<br />

je veľmi silná a zatiaľ odoláva všetkým<br />

cudzím vplyvom. Od päťdesiatych rokov<br />

20. storočia sa komunistická propaganda<br />

pokúšala Ježiška nahradiť<br />

ruským Dedom Mrázom (Mrázik)<br />

s pôvodne bielym, ale neskôr aj červeným<br />

kabátom a čapicou a bielou bradou.<br />

To sa jej síce nepodarilo, celkové<br />

odkresťančovanie spoločnosti však<br />

viedlo k tomu, že v povedomí veľkej<br />

časti ľudí meno či postava Ježiška stratila<br />

súvislosť s historickým Ježišom.<br />

Nezriedka sa dokonca pod menom Ježiško<br />

prezentuje postava podobajúca<br />

sa Santovi Klausovi, ktorý je symbolom<br />

Vianoc predovšetkým v USA.<br />

V rodinách ježiško „roznáša“<br />

darčeky napríklad tak, že po<br />

štedrovečernej večeri odíde celá rodina<br />

z izby, v ktorej sa nachádza vianočný<br />

stromček. Nasleduje príchod<br />

celej rodiny do miestnosti, kde sa začínajú<br />

rozbaľovať spoločne vianočné<br />

darčeky (inak ako v západných krajinách,<br />

kde sa darčeky rozbaľujú až<br />

ráno).<br />

Tak to vyzerá, že náš ježiško je<br />

vlastne krásna a teplá tradícia vychádzajúca<br />

z koreňov veriacich ľudí.<br />

Kde však popri tom zostáva vážnosť<br />

a hlboká úcta k príchodu a pôsobeniu<br />

Ježiša? Mal by sa nám tajiť dych<br />

nad nesmiernou milosťou, ktorá tieto<br />

udalosti sprevádzala. Rola Ježiša roznášajúceho<br />

deťom množstvo hračiek<br />

však Krista úplne degraduje. „Prečo<br />

majú deti žiť v predstave, že keď budú<br />

dobré, budú odmenené darčekmi?<br />

A ešte je to k tomu celé lož, celkom<br />

slušná manipulácia dieťaťa,“ uviedol<br />

na svojom blogu jeden z odporcov ježiška.<br />

Pýta sa: „Nechcem, aby niekto<br />

spájal toto moje spochybnenie s oslavou<br />

Vianoc ako takých. Ale môže mi<br />

niekto vysvetliť, prečo nespojiť Vianoce<br />

hoci s tým, že oslava Krista nás<br />

zaväzuje k väčšej pozornosti človeka<br />

k človeku a môžeme to vyjadriť hoci<br />

aj darčekom?“<br />

Je teda otázkou, či je dodržiavanie<br />

tradícií skutočne vždy na mieste. Či<br />

skutočne všetko, čo robili naši predkovia,<br />

je správne a hodné opakovania…<br />

Čo teda deťom hovoriť, keď ich<br />

ježiško „prenasleduje“ v reklamách,<br />

v škôlkach, dokonca i v rodinách<br />

a vôbec všade, kam prídu? Pochopiť<br />

dospelých nie je pre deti vôbec jednoduché.<br />

Návyky, ktoré od útleho veku<br />

zbierajú v zjednodušených odpovediach,<br />

ktoré dokonca nie sú pravdivé,<br />

nemôžu priniesť do výchovy nič<br />

dobré a sotva môžu viesť k skutočnému<br />

záujmu o historického Ježiša<br />

či poznaniu Ježiša ako Syna Božieho.<br />

Je potrebné si aj v týchto súvislostiach<br />

uvedomiť, že s deťmi je možné<br />

hovoriť o skutočne vážnych veciach.<br />

Prispôsobiť odpoveď ich otázke učí<br />

aj dospelého lepšie deti vnímať, rozumieť<br />

im a zvoliť správne a vhodné<br />

slová, ktoré im pomôžu pochopiť<br />

tento svet.<br />

Nie je pritom potrebné brať deťom<br />

ono čarovné tajomno pri stromčeku,<br />

pod ktorým sa sčista-jasna objavia<br />

túžobne očakávané darčeky. Existujú<br />

aj iné možnosti, ako toto tajomno<br />

zachovať – a to pokojne aj bez ježiška<br />

a klamstva. Tak ako jedna mamička<br />

v inom blogu na tému „ježiško“<br />

píše: „Chcela by som sa spýtať na veci<br />

okolo Vianoc a Ježiška, ktorý podľa<br />

tradície v Čechách nosí darčeky.<br />

Máme štyriapolročnú dcérku, ktorá<br />

tomu dosiaľ verí. Snažím sa s ňou hovoriť<br />

o tom, že podstatou Vianoc je<br />

oslava narodenia Ježiša. Ale čo tie<br />

darčeky pod stromčekom? V škôlke<br />

Ježiškovi aj píšu alebo kreslia listy,<br />

aj v celej mojej ateistickej rodine<br />

všetci „veria“ na Ježiška. Nepáči sa<br />

mi to, ale stále neviem, ako sa k tomu<br />

postaviť, aby v tom dcérka nemala<br />

zmätok. Skutočne neviem, čo jej odpoviem,<br />

keď sa spýta, či tie darčeky<br />

pod stromčekom sú od Ježiška. Keď<br />

jej poviem: „Nie, sú od nás,“ a druhý<br />

deň prídeme k mojej rodine a všetci<br />

sa jej budú pýtať: „Tak čo, bol u vás<br />

Ježiško?“ Napadlo mi, že by som jej<br />

povedala, že je to tajomstvo, kto tie<br />

darčeky doniesol.“ – Aké jednoduché,<br />

však? A prečo nie? Také tajomstvo by<br />

sa mohlo osvedčiť a deťom páčiť. Veď<br />

už iba to slovo „tajomstvo“ spôsobí,<br />

že v duši to ľahko zamrazí šťastím.<br />

A dokiaľ budú deti<br />

veriť v tajomstvá,<br />

o čaro Vianoc sa<br />

obávať nemusíme.<br />

Marie Šuláková<br />

sulakova@svetgralu.cz<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


ROZHOVOR<br />

Opravíme<br />

nefunkčné procesy mozgu?<br />

Na slovíčko s Günterom Haffelderom, vedúcim Inštitútu<br />

pre mozgovú komunikáciu a jeho skúmanie<br />

Zhováral sa Werner Huemer<br />

Günter Haffelder, vedec – výskumník zo Stuttgartu, vyvinul špeciálnu meraciu metódu: EEG-spektrálnu analýzu, na základe ktorej<br />

sa napríklad dá úspešne odstrániť porucha schopnosti učiť sa a prekonať niektoré poškodenia mozgu. Jeho metóda podporuje<br />

„nové vytváranie dráh nefunkčných procesov mozgu“. Na temto účel používa špeciálne, pre každého pacienta individuálne vytvorené<br />

„neuroaktívne CD“. Je to vlastne jednoduchá, ale zrejme veľmi účinná metóda hudobnej terapie, pre ktorú si Haffelder<br />

vybral hudbu Wolfganga Amadea Mozarta.<br />

SG: Pán Haffelder, je možné meraním mozgových<br />

prúdov pomocou EEG skutočne zistiť<br />

niečo o osobnosti človeka? A ak áno, do akej<br />

miery?<br />

Haffelder: Áno, naším spôsobom<br />

merania, teda pomocou EEG-spektrálnej<br />

analýzy môžeme dnes veľmi<br />

presne vystihnúť osobné vlastnosti.<br />

A to preto, lebo meriame na limbickom<br />

systéme a vyšetrujeme frontálne,<br />

to znamená na čele. Meraním<br />

na limbickom systéme, ktorý spracováva<br />

emócie a súvisí s pudovým<br />

správaním, sme schopní pri položení<br />

otázky presne zistiť, čo sa v tej chvíli<br />

v človeku deje. Analýza teda vždy<br />

súvisí s otázkami ktoré kladieme,<br />

a limbický systém reaguje citovo.<br />

SG: Tieto EEG-spektrálne analýzy sú špecialitou<br />

Vášho inštitútu. Čo konkrétne sa dá z takej<br />

analýzy zistiť?<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

Haffelder: Môžeme zistiť pacientov<br />

zdravotný stav a môžeme zistiť<br />

jeho pocity. Podľa toho, aké otázky<br />

kladieme, mozog na ne samozrejme<br />

reaguje a prejavujú sa blokády a bariéry.<br />

Keď napríklad vyzvem muža,<br />

aby myslel na svoju rodinu alebo na<br />

svoju manželku, môžem okamžite<br />

zistiť, či je tam všetko v poriadku,<br />

alebo či sú tam obavy alebo blokády<br />

atď.<br />

SG: Čo robíte na základe tejto analýzy? Aké sú<br />

potom terapeutické možnosti?<br />

Haffelder: Najskôr urobíme pacientovi<br />

základný test. Na základe<br />

všetkých testov potom vidíme, čo sa<br />

od normálneho štandardu odlišuje<br />

a vytvoríme takzvané neuroaktívne<br />

CD. Je to hudba s cielenými impulzmi,<br />

ktoré v mozgu aktivujú určité látky<br />

prenosu alebo odstránia blokády.<br />

SG: Hudbu, ktorú používate, aj sám pripravujete.<br />

Znamená to, že ju vlastne aj komponujete?<br />

Haffelder: Nie tak celkom. Stále<br />

používame Mozartovu hudbu. No<br />

musím ju vždy nechať znovu nahrať.<br />

Našťastie mám k dispozícii veľmi<br />

dobrý orchester. Hudbu, ktorú používame<br />

na terapeutické účely, musíme<br />

nanovo nahrávať preto, lebo<br />

normálny základný tón je naladený<br />

na 440 Hz, a to je pre naše potreby<br />

príliš vysoko. Používame staré francúzske<br />

ladenie 432 Hz. S touto frekvenciou<br />

sú spojené všetky telesné<br />

rytmy. Preto ju používame a nechávame<br />

hudbu hrať stále pomalšie, až<br />

kým pri meraní EEG zaznamenáme<br />

vzostup hladiny určitej prenosovej<br />

látky, ktorá je pre učenie sa veľmi<br />

dôležitá. Keď táto hladina stúpla,<br />

vieme, že sme dosiahli správnu<br />

rýchlosť. Používame teda hudbu


podobne ako nosiče, k nej pridáme<br />

napríklad špeciálne kmitočtové modely,<br />

aby sme uvoľnili určité konkrétne<br />

blokády.<br />

SG: Môžete uviesť nejaké príklady terapeutického<br />

úspechu?<br />

Haffelder: Môžeme napríklad pomôcť<br />

pri poruchách schopnosti učiť<br />

sa. Pri problémoch s učením ideme<br />

dokonca ešte o krok ďalej. Môžeme<br />

napríklad otvoriť v limbickom systéme<br />

učebné okno. Po tomto otvorení<br />

je celkom jedno, čo sa človek<br />

alebo dieťa má učiť; keď pri tom počuje<br />

hudbu, je učenie úspešné – ale<br />

treba k tomu ešte pohyb. To znamená,<br />

že posadíme dieťa na vankúš,<br />

ktorý je vyplnený vzduchom, takže<br />

dieťa je stále v mikropohybe. Tým<br />

zabezpečíme, že učivo sa v mozgu<br />

správne uloží a prepojí. V tejto oblasti<br />

sme veľmi úspešní.<br />

SG: Učenie súvisí s myšlienkovou činnosťou, ale<br />

väčšina myšlienok, ktoré vytvárame v dennom<br />

živote, je spojená aj s určitými citmi, pocitmi<br />

a zážitkami. Čo je z Vášho hľadiska podstatou<br />

myšlienok? Ide len o merateľné mozgové prúdy,<br />

alebo hrajú tu podľa Vás rolu ešte aj iné sily,<br />

ktoré myslením a cítením prebúdzame?<br />

Haffelder: Povedzme to tak: mozgové<br />

prúdy sú len povrchové. Veľa<br />

leží ešte pod tým a nad tým. Urobili<br />

sme veľa výskumných meraní<br />

s ľuďmi, ktorí majú zvláštne schopnosti<br />

a zistili sme, že skutočne existujú<br />

rôzne mozgové vrstvy. Obzvlášť<br />

nadaní ľudia môžu do nich<br />

mentálne vstúpiť a uvoľniť cesty,<br />

ktoré nie sú väčšine ľudí prístupné.<br />

Pomocou rôznych príkazov, napríklad<br />

prehrávaním hudby alebo<br />

rôznymi telesnými cvikmi sme<br />

potom dosiahli, že sa odlišný stav<br />

vedomia prejavil aj u iných ľudí.<br />

Merali sme mníchov, ľudí, ktorí<br />

praktizujú či-kung, merali sme liečiteľov…<br />

V Rakúsku napríklad aj<br />

človeka, ktorý má röntgenové oči,<br />

a podobne – celú škálu.<br />

SG: A aké výsledky ste pozorovali? Je podľa Vás<br />

možné prenášať myšlienky z človeka na človeka,<br />

alebo inak nimi pôsobiť – na diaľku?<br />

Haffelder: Áno, jednoznačne. Robili<br />

sme napríklad v tomto smere<br />

pokusy s jedným liečiteľom. On bol<br />

v Japonsku, naša spolupracovníčka<br />

s ním a napojila ho tam na EEG. Boli<br />

sme s ňou v telefonickom spojení.<br />

Liečiteľ dostal dve úlohy. Pri prvej<br />

šlo o liečenie pacientky tu v Stuttgarte;<br />

liečiteľ samozrejme nevedel,<br />

čím tá žena trpí.<br />

Ďalej sa mal pokúsiť na univerzite<br />

v St. Petersburgu na diaľku zohriať<br />

dva poháre s vodou. Podarilo sa mu<br />

ich zohriať o 2,3°C. To je ohromný<br />

úspech! Moja spolupracovníčka,<br />

ktorá ho v Japonsku na EEG pripájala,<br />

sa však domnievala, že pri<br />

meraní došlo k chybe. Telefonovala<br />

mi, že takéto namerané výsledky<br />

ešte nikdy nezažila, že niečo také je


Rukavica<br />

nemožné! Spektrálna analýza vyzerala,<br />

akoby prešla kmitočtovým generátorom.<br />

alebo dajte, a bude vám dané<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

SG: To znamená, že výsledok bol viditeľný, že<br />

voda sa merateľne zohriala a súčasne sa dalo<br />

pomocou EEG zistiť…<br />

Haffelder: … že sa liečiteľ pokúsil<br />

naladiť na rovnaký rezonančný<br />

kmitočet pohárov. Áno, bolo to neuveriteľné,<br />

ale namerané výsledky<br />

boli správne, zariadenie fungovalo<br />

ako malo, bolo to skutočne tak. Dokonca<br />

raz sme mali šťastie, že bol<br />

u nás inštruktor ruského mužstva<br />

Sojuzu, ktorého špecialitou bolo<br />

práve prenášanie myšlienok. Mal<br />

však pre nás iba jeden deň času,<br />

preto sme museli všetko urýchliť.<br />

Mal za úlohu v myšlienkach preniesť<br />

do Moskvy tajné telefónne<br />

číslo nášho inštitútu. Tam mal niekoho<br />

vyzvať nech na toto číslo zavolá,<br />

aby sme zistili, či sa prenos<br />

uskutočnil. Bol napojený na EEG,<br />

a za trištvrte hodiny sa ozval v telefóne<br />

ruský hlas. Podarilo sa!<br />

SG: Neuveriteľné! Dajú sa podľa Vás tieto<br />

úžasné výsledky aj nejako využiť pre ľudstvo?<br />

Haffelder: Mnohé áno. Treba si<br />

však uvedomiť, že nadprirodzené<br />

schopnosti sa dajú aj zneužiť. Je to<br />

veľké nebezpečenstvo. To je aj dôvod,<br />

prečo napríklad CD, ktoré používam<br />

na vyrovnávanie určitých porúch,<br />

zhotovujem stále sám.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

lani pred Vianocami bol posledný<br />

V týždeň veľmi hektický. Niekoľko<br />

návštev, zopár darčekov na poslednú<br />

chvíľu, ešte čerstvé ovocie na vianočný<br />

stôl a míňala sa mi aj zásoba<br />

slnečnicových semien pre vtákov. So<br />

sestrou sme sa dohodli, že každá kúpime<br />

mamke pod vianočný stromček<br />

krém – ona nočný, ja denný, takže<br />

som to mohla vybaviť v neďalekej<br />

drogérii spolu so slnečnicou.<br />

Pani predavačka mi do ultratenkých<br />

vreciek navážila 2 kg slnečnicových<br />

semiačok, zo širokej ponuky som vybrala<br />

krém pre babičku našich detí<br />

a ešte niekoľko drobností a išla domov.<br />

Tenučké vrecúška však nevydržali ani<br />

transport nákupu a cestou na balkón<br />

mi v spálni oba praskli a dve kilá slnečnicovým<br />

semienok sa rozprskli po<br />

podlahe. Pripadala som si ako Popoluška,<br />

ktorej macocha rozsypala na<br />

podlahu hrach, chýbali však holúbkovia,<br />

ktorí by mi pomohli semienka<br />

pozbierať. Pri kontrole účtu z drogérie<br />

som zistila, že mi predavačka do<br />

nákupu zabudla slnečnicu započítať.<br />

Pre päťdesiat korún tam hneď naspäť<br />

nepobežím, pomyslela som si, vrátim<br />

im to, keď tam pôjdem zase niekedy<br />

po Vianociach. Keď som potom večer<br />

chcela kúpený darček zabaliť, zistila<br />

som, že sa pani predavačka pomýlila<br />

a namiesto denného krému mi dala<br />

nočný. Nuž ale dva nočné krémy babička<br />

nepotrebuje, takže tam predsa<br />

len budem musieť zajtra znovu zájsť.<br />

Nálada mi klesala na bod mrazu.<br />

Na druhý deň ráno som mala<br />

v pláne navštíviť jednu známu v okrajovej<br />

časti nášho mesta. Bola zima,<br />

fúkalo, tak som vytiahla z kabelky<br />

nové kožené rukavice. Cestou späť<br />

na trolejbus som zistila, že mi jedna<br />

rukavica chýba. Prehľadala som kabelku<br />

aj kabátové vrecká, rukavica<br />

však nikde nebola. Zavolala som svojej<br />

známej, či nezostala u nej. Nebola<br />

tam. Napriek chladnému vetru som<br />

sa vrátila, prešla celú svoju cestu<br />

znovu, rozhliadala som sa, či rukavica<br />

niekde neleží, márne. Dosť ma to<br />

mrzelo, rukavice boli nové a krásne<br />

teplé. Rukavicu som doma uložila do<br />

zásuvky a do kabelky vrátila tie staré.<br />

V drogérii pani predavačka chvíľu<br />

nechápala, o čo mi ide. Krém mi bez<br />

problémov vymenila, ale že by niekto<br />

reklamoval, že zaplatil málo, to<br />

sa jej asi často nestávalo. Dala som<br />

jej päťdesiatkorunáčku za slnečnicu,<br />

neodpustila som si pripomienku ku<br />

kvalite vreciek, zaželala pekné Vianoce<br />

a šla som domov.<br />

O dva dni mi volala moja známa.<br />

Na trávniku pred vchodom do ich<br />

domu leží na bielom hárku papiera,<br />

zrejme aby ju bolo<br />

dobre vidieť, nová<br />

čierna kožená rukavica<br />

s mašličkou.<br />

Je to tá moja? –<br />

Bola to ona.<br />

Anna Štefková<br />

stefkova@svetgralu.cz


Kalendár na rok 2014<br />

Populárny kalendár MUDr.<br />

Jana Paloučka s fotografiami<br />

Karla Prskavca. Každý deň,<br />

týždeň a mesiac v roku má svoju<br />

farbu, ktorá ovplyvňuje náš život,<br />

podobne ako ju ovplyvňujú fázy<br />

Mesiaca alebo postavenie planét.<br />

Farba dňa vystihuje silu, ktorá<br />

práve pôsobí obzvlášť výrazne.<br />

Kalendár bez diára, 5,90 € / Cena pre predplatiteľov: 5,50 €<br />

Kalendár s diárom, 7,30 € / Cena pre predplatiteľov: 6,90 €<br />

Kniha + kalendár bez diára 13,40 € / Cena pre predplatiteľov: 12,70 €<br />

Kniha + kalendár s diárom 14,70 € / Cena pre predplatiteľov: 14,00 €<br />

V predaji so slovenskými názvami mesiacov. Len do vypredania zásob!<br />

Ku kalendáru odporúčame knihu MUDr. Jana Paloučka: Poselství barev<br />

Jan Palouček<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV<br />

ve dnech roku<br />

2014<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV 2014<br />

ve dnech roku<br />

3. doplnené vydanie,<br />

176 strán,<br />

brožovaná,<br />

formát 13 x 19 cm,<br />

hmotnosť 220 g,<br />

český jazyk<br />

Integrál Brno<br />

Každý den, týden i měsíc v roce má svou barvu, která ovlivňuje náš<br />

život, podobně jako jej ovlivňují fáze Měsíce nebo postavení planet.<br />

Barva dne vystihuje sílu, která právě obzvlášť výrazně působí.<br />

Barva roku 2014<br />

zlatá<br />

Barva roku 2014 – zlatá<br />

Cena: 11,60 €<br />

Pre predplatiteľa: 11,00 €<br />

Cesta k uzdraveniu<br />

O dare liečenia<br />

160 strán,<br />

mäkká väzba<br />

formát 14,5 x 21 cm,<br />

hmotnosť 330 g,<br />

český jazyk<br />

Choroba a uzdravenie majú svoje pevné pravidlá, ktoré nie<br />

sú všeobecne známe. Autor na základe svojej dvadsaťročnej<br />

liečiteľskej praxe popisuje zdravie a chorobu ako zákonité dôsledky<br />

nášho ponímania života. Veľkú pozornosť venuje procesu liečenia<br />

pomocou prikladania rúk. Kniha sa môže stať sprievodcom<br />

všetkých ľudí, ktorí sa snažia porozumieť<br />

nielen chorobe, ale aj svojmu životu.<br />

MUDr. Jan Palouček vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, roky pracoval ako ortopéd-traumatológ.<br />

Od roku 1990 pôsobí v oblasti alternatívnej medicíny, zdravého životného štýlu a venuje sa liečiteľstvu. Okrem toho<br />

prednáša na témy sebapoznania, rozvoja osobnosti a vnímania energií. Žije v južných Čechách. Je spoluautorom<br />

knihy Cesta k životu, autorom knihy Poselství barev a prispieva svojimi článkami do časopisu Svet Grálu. Je uvedený<br />

v životopisnej encyklopédii osobností Who is…? v Českej republike.<br />

Knihy a kalendár si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


FOTOSERIÁL<br />

Polárna žiara<br />

Zažili to iní, môžete to zažiť aj vy. Bolo to pred niekoľkými rokmi na jeseň.<br />

Niekde na polceste medzi Jindřichovým Hradcom a Pelhřimovom<br />

som sa vtedy zastavil na krátky odpočinok, odbočil z cesty na kraj<br />

lesa, zhasol svetlá a vystúpil. Bola chladná, surová noc, nad čiernym<br />

poľom viselo rovnako čierne nebo, nerušené svetlami, ospalá príroda<br />

driemala po studenom dni. Ale tesne nad severným obzorom fosforeskovala<br />

čudesná zelená žiara, akoby posledný prísvit dávno pohasnutých<br />

zôr. Zvláštne, veď je predsa neskoro, vlastne už m á byť tma. Spomenul<br />

som si na rozhlasové správy o mimoriadne vysokej slnečnej aktivite –<br />

a vtom som ich uvidel. Vysoko nad severným obzorom viseli červené<br />

pruhy svetla ako gigantické píšťaly organu, stekali z veľkých výšok dolu<br />

a strácali sa nízko nad zemou. Polárna žiara! Vzácny hosť v našich končinách.<br />

Pozdrav z vesmíru, pripomenutie ľuďom, že nad hlavami majú<br />

nesmiernu ríšu a že do nej smú občas milostivo nahliadnuť.<br />

„Píšťaly“ sa preskupovali, menili, vlnili a pritom sa plavne posúvali<br />

po oblohe k západu. Súčasne sa pozvoľna nakláňali, naklápali, akoby<br />

do nich dul akýsi vesmírny vietor. A po celý čas žiarila tesne nad obzorom<br />

druhá vrstva polárnej žiary, fosforovozelená prikrývka ako svietiaca<br />

morská voda.<br />

Telefonoval som plný úžasu na všetky strany, všetkým, komu sa dalo…<br />

ale márne. Mestá si žili svoj vlastný život, preplnené hlučnými bronzovými<br />

svetlami sodíkových pouličných lámp, a ich obyvatelia márne pátrali<br />

z okien i balkónov po tichom zázraku prichádzajúcom zhora.<br />

Trvalo to asi dve hodiny. Organ zoslabol, píšťaly začali zanikať, celkom<br />

sa položili, ako sa pes s povzdychom zloží do svojho pelechu, keď mu<br />

odíde jeho pán. Zostala len tma a cit vrúcnej vďaky.<br />

Tieto fotografi e sú odinakiaľ – z Laponska, zeme, kde je polárna žiara<br />

častým úkazom. Ich autor Reinhard Wurzel sa tam vypravil „na lov“ a odniesol<br />

si odtiaľ bohatý úlovok.<br />

Artur Zatloukal<br />

Na snímkach slnečnej sondy<br />

SOHO vidieť masívny výron,<br />

ktorý sa rozširuje smerom<br />

k Zemi. Zdroj: NASA<br />

„Koronárna diera“ z 10. novembra<br />

2012, orientovaná priamo k Zemi.<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


39<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


Mehmet Yesilgöz<br />

Sen o voľnej<br />

energii<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

Stojíme pred prelomom?<br />

Čo sa deje v oblasti<br />

nových technológií?<br />

Nedávno som sa zhováral s ekologickým<br />

priekopníkom Franzom<br />

Altom; tohto inak rozvážneho<br />

novinára som svojou ľahkovážnou<br />

poznámkou o voľnej energii priviedol<br />

„do varu“. Alt sa už desaťročie<br />

zaujíma o neobyčajné vynálezy, pomocou<br />

ktorých by ľudstvo mohlo<br />

využívať zdanlivo nové a nevyčerpateľné<br />

formy energie. Napriek tomu<br />

ešte ani dnes, hoci by si takú energiu<br />

„z ničoho“ tiež prial, nie je na trhu<br />

generátor, ktorý by z voľnej energie<br />

pokrýval energetické nároky domu<br />

alebo obce. Na celej problematike<br />

ho udivujú poznámky priaznivcov<br />

„voľnej energie“ o tom, že alternatívne<br />

zdroje (napríklad veterná či<br />

slnečná energia) sú nanič, pretože<br />

sú v porovnaní s tými, ktoré „zanedlho“<br />

prídu, absolútne neefektívne.<br />

Alt logicky namieta: ako môže niekto<br />

považovať nejakú technológiu<br />

za spásu budúcnosti, keď v skutočnosti<br />

existuje iba v myšlienkovej<br />

rovine – púha teória a ezoterická<br />

fantázia?<br />

Rôznych tajomných hypotéz a plánov<br />

na konštrukciu motorov a generátorov,<br />

schopných fungovať „nekonečne“<br />

a bez škodlivých emisií<br />

pomocou zdanlivo odborných fínt,<br />

je pritom plný internet.<br />

INFLÁCIA NÁPADOV?<br />

Veľké množstvo nápadov na internete<br />

laika najskôr prekvapí,<br />

a napokon týmto hodnotným nápadom<br />

a dobre znejúcim vysvetleniam<br />

uverí. A predsa sa za touto eufóriou<br />

často skrýva len prianie. Prezentovanie<br />

výkonu alternatívnych<br />

spôsobov získavania energie môže<br />

pôsobiť vierohodne, ale tieto magnetomotory,<br />

gravitačné prístroje<br />

alebo prístroje s vákuovým poľom<br />

sa doposiaľ nedostali z laboratórií,<br />

tobôž nie k bežnému spotrebiteľovi.<br />

Ich prezentácia máva vždy rovnaký<br />

scenár: vydanie prehlásenia, potom<br />

krátke vystavenie na obdiv zdanlivo<br />

fungujúceho prístroja... a hneď nato<br />

stiahnutie „z pultov“ s odôvodnením,<br />

že svet ešte nie je pripravený, alebo<br />

že zasiahli tajné organizácie. O jeden<br />

takmer hollywoodsky príbeh sa<br />

postarala firma Steorn z Írska, ktorá<br />

chcela v roku 2009 verejne predstaviť<br />

svoj Orbo-prístroj. Táto akcia sa<br />

mala konať za účasti zahraničnej<br />

tlače a aj v priamom prenose na internete.<br />

Tento tzv. overunity-prístroj<br />

mal podľa slov zakladateľa firmy produkovať<br />

štyrikrát viac elektrického<br />

prúdu ako sám spotrebuje. Prezentácia<br />

sa však nekonala, a to údajne<br />

kvôli príliš horúcim reflektorom kamier.<br />

Pokus tak pred očami svetovej<br />

verejnosti stroskotal a posmech<br />

na seba nenechal dlho čakať.<br />

Iným prístrojom na voľnú energiu,<br />

ktorý vyvolal rozruch, bola Testatika.<br />

Tento prístroj bol vyvinutý v 80-tych<br />

rokoch istou náboženskou organizáciou<br />

vo Švajčiarsku a svoju funkčnosť<br />

potvrdzoval po dlhý čas. Nanešťastie,<br />

teda aspoň podľa názoru<br />

jeho vynálezcu, ani na tento prístroj<br />

nebol svet ešte dostatočne pripravený,<br />

a tak sa Testatika stala trezorovým<br />

vynálezom.


VEDA<br />

SPIKLENECKÉ TEÓRIE<br />

ALEBO SKUTOČNÍ<br />

ODPORCOVIA?<br />

Za všeobecnú stagnáciu a diskreditáciu<br />

sú nápadne často zodpovední<br />

tradiční protivníci: etablovaná<br />

veda, uniformne zmýšľajúce<br />

masmédia, energetické koncerny,<br />

skorumpovaní politici alebo mysteriózne<br />

tajné organizácie sabotujúce<br />

„požehnanie z vesmíru“, aby ľudstvo<br />

naďalej zotročovali fosilné energie.<br />

Popri kritike príliš fantastických prístrojov<br />

a s tým súvisiacich príbehov<br />

nemusíme všetky tvrdenia o skryto<br />

pracujúcich odporcoch bez uváženia<br />

odbiť tým, že ide o mystifikujúce<br />

spiklenecké teórie. Ak sa pozrieme<br />

na bežné praktiky niektorých organizácií<br />

alebo zahmlenú činnosť veľkých<br />

koncernov, bude aj ideologicky<br />

neovplyvnenému človeku hneď jasné,<br />

aký silný môže byť dosah bohatých<br />

a ako nespočetné záujmové skupiny<br />

dokážu brzdiť potrebnú zmenu.<br />

Pri pohľade zvonka pôsobí dnešná<br />

„scéna voľnej energie“ takmer ako<br />

dáka sekta, žijúca iba z priania akéhosi<br />

„spoločenstva veriacich“. Je to<br />

na škodu, pretože keď sa do tejto oblasti<br />

ponoríme hlbšie a zistíme skutočný<br />

stav vecí, nájdeme aj hodnotné<br />

práce a projekty, ktoré by mali byť<br />

sprístupnené širokej verejnosti.<br />

HĽADANIE ALTERNATÍV<br />

Problémom je skutočnosť, že<br />

za takmer 250 rokov sa spôsob<br />

získavania energie zásadnejšie nezmenil.<br />

Na dosiahnutie pohybu,<br />

ohrevu, či získanie elektrickej energie<br />

sa stále spaľujú predovšetkým<br />

uhlie, zemný plyn a ropa. Ich dostupnosť<br />

je však obmedzená a ich<br />

využívanie sa spája s veľkými ekologickými<br />

a zdravotnými problémami.<br />

Kedysi perspektívny zdroj energie<br />

budúcnosti – jadrová energia – sa<br />

po udalostiach v Černobyle a Fukušime<br />

ukázal ako nevypočítateľné riziko.<br />

Priemyselne vyspelé štáty majú<br />

do budúcnosti v rukáve novú technológiu<br />

– jadrovú fúziu. Jej úsvit je<br />

ešte len vo hviezdach, ale vynaložené<br />

náklady sú už teraz astronomické.<br />

Na riešenie akútnych problémov<br />

možno použiť iba energie z obnoviteľných<br />

zdrojov. Existujú však takéto<br />

čisté zdroje energie? A ak áno, ako<br />

ich môžeme využívať?<br />

PERPETUUM MOBILE<br />

A TERMODYNAMIKA<br />

Sen o prístroji, ktorý by pracoval<br />

nekonečne a bez prísunu energie,<br />

je starý ako ľudstvo samo. Plány takýchto<br />

prístrojov pochádzajú už zo 7.<br />

storočia z indického subkontinentu<br />

a neskôr aj z Európy, kde si na stavbu<br />

takého zariadenia trúfal napr. Leonardo<br />

da Vinci. V 17. storočí bol ich<br />

počet už taký veľký, že francúzska<br />

„Akadémia vied“ považovala za potrebné<br />

kategoricky odmietať všetky<br />

práce na túto tému. To, čo sa na vysokých<br />

školách stretávalo s nevôľou, ale<br />

na ľútosť akademikov nemohlo byť<br />

jednoznačne vyvrátené, sa v polovici<br />

19. storočia stalo vďaka termike vedecky<br />

overenou skutočnosťou. V tej<br />

dobe sa totiž sformulovali zákony<br />

termodynamiky ako vzájomné energetické<br />

pôsobenie uzavretého systému<br />

a jeho okolia; možnosť večného<br />

pohybu bez prísunu energie vylúčili.<br />

Napríklad „perpetuum mobile“ by<br />

bolo v rozpore so zákonom zachovania<br />

energie, pretože tá nemôže byť<br />

v uzavretom systéme ani ničená ani<br />

vytváraná, iba sa premieňa z jednej<br />

formy na inú. Zákonite pri tom<br />

dochádza k nenahraditeľným stratám,<br />

preto nie je možné vytvoriť taký<br />

prístroj, ktorý produkuje dostatok<br />

energie na svoju činnosť a súčasne<br />

nahradzuje všetky straty vznikajúce<br />

trením a iným odporom. Keď<br />

je však podľa zákona zachovania<br />

energie nejaká energia v systéme neustále<br />

prítomná, prečo by sa už uzavretý<br />

okruh nedal sfunkčniť a stále<br />

znovu a znovu tento potenciál energie<br />

využívať? Príčinou je entropia!<br />

Prítomná energia sa síce nezničí, nikam<br />

nezmizne, ale pri premene z jednej<br />

formy na inú dochádza k určitej<br />

devalvácii schopnosti energie vykonávať<br />

prácu. K takémuto znehodnoteniu<br />

vedie každé „vyrovnanie potenciálu“<br />

(napr. z teplého na studené).<br />

Entropia pri každom energetickom<br />

deji rastie, takže teoreticky jedného<br />

dňa ani v našom vesmíre nebude<br />

možný žiaden pohyb: vesmír sa dostane<br />

do fázy tzv. tepelnej smrti a nastane<br />

chaos.<br />

ŽIVOT JE VŠAK INÝ...<br />

Je to zvláštne – takáto jednostranná,<br />

obmedzená vyhliadka, ktorá vylučuje<br />

všetok zmysel vývoja biologických<br />

či sociálnych štruktúr… Pri<br />

pohľade na množstvo foriem života<br />

na Zemi a deje vo vesmíre pozorujeme<br />

predsa niečo iné!<br />

Prirodzene, všetko hmotné podlieha<br />

pominuteľnosti a raz zanikne.<br />

A predsa – zo smrti a rozkladu opätovne<br />

povstanú nové formy, nasledujúce<br />

túžbu po živote. Chaos a poriadok<br />

sú vzájomne vyvážené, oba<br />

slúžia vývoju.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


„Lutec generátor“, magnetový generátor<br />

(zdroj: Lutec Australia Pty Ltd)<br />

Reaktor studenej fúzie Andreu Rossiho (zdroj: Focus.it)<br />

Môžeme pri tom všetkom predsa<br />

len dúfať v neobjavené technické<br />

možnosti, ktoré nakoniec preukážu<br />

obmedzenú platnosť popisu termodynamických<br />

dejov iba v rámci určitého<br />

„uzavretého“, referenčného<br />

systému?<br />

Prívrženci tradičného učenia tvrdia,<br />

že kvôli zákonu zachovania<br />

energie efektivita nikdy neprekročí<br />

hodnotu 100 percent, a preto všetky<br />

prístroje pracujúce na princípe „voľnej<br />

energie“ vnímajú ako perpetuum<br />

mobile. Iní proti tomu argumentujú<br />

tým, že vždy záleží na definovaní<br />

hraníc systému, čo potom určuje,<br />

aké zdroje energie vstupujú do celého<br />

energetického systému prístroja.<br />

Otvorený systém „komunikujúci“<br />

so svojím okolím môže preto<br />

predstavovať veľký energetický potenciál<br />

a vďaka tomu sa sám „udržať<br />

pri živote“. Keď je napríklad polohová<br />

energia prírodnej nádrže regulovaná<br />

jednoduchým stavidlom,<br />

stačí na využitie obrovskej sily jazera<br />

minimálne množstvo energie.<br />

Kladky pracujú na rovnakom princípe<br />

a všetky tepelné čerpadlá majú<br />

stupeň účinnosti 200 až 300 percent.<br />

Serióznym bádateľom nejde o získavanie<br />

energie „z ničoho“, ale o napojenie<br />

na takúto doposiaľ neznámu<br />

„priehradu“, ktorú proste známymi<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

zákonmi termodynamiky ešte nedokážeme<br />

popísať. Pojem „voľná energia“<br />

teda v tomto prípade opisuje<br />

formy energie, ktoré sa získavajú bez<br />

využívania látok ako sú uhlie, ropa<br />

alebo palivové články. Pojem „free<br />

energy“ pochádza z čias geniálneho<br />

fyzika Nikolu Teslu (1856 – 1943). Tomuto<br />

vizionárovi v oblasti elektriny<br />

a magnetizmu vďačíme za takmer<br />

úplnú infraštruktúru na používanie<br />

striedavého prúdu určujúcu náš<br />

každodenný život, no on okrem toho<br />

chcel svojimi zariadeniami získavať<br />

elektrickú energiu revolučným spôsobom.<br />

Začiatkom 20. storočia si nechal<br />

patentovať zariadenie schopné<br />

zachytávať „priestorovú energiu“<br />

a meniť ju na energiu elektrickú.<br />

Tú mali potom špeciálne vysielacie<br />

a prijímacie veže bezdrôtovo prenášať.<br />

Svoju veľkú víziu opísal slovami:<br />

„Je iba otázkou času, kedy človek sám<br />

napojí svoje prístroje na mechanizmus<br />

prírody.“ Kde a prečo sa nachádzame<br />

dnes – asi 100 rokov po tomto<br />

výroku?<br />

NOVÉ NÁPADY VO<br />

SVETE MOTOROV?<br />

Výskum „voľnej energie“ má<br />

dnes na muške využívanie<br />

„Giga Thor ionizátor“, magnetový generátor<br />

magnetizmu, gravitácie „studenej fúzie“,<br />

energie „nulového bodu“ a ďalších,<br />

možno veľmi perspektívnych<br />

energií.<br />

V oblasti magnetizmu a gravitácie<br />

ide jednoducho o isté usporiadanie<br />

trvalých magnetov, zotrvačníkov,<br />

ozubených kolies a pod. Veľa vynálezcov<br />

sa domnieva, že vďaka určitému<br />

rozloženiu príťažlivých a odpudivých<br />

síl by bolo možné uviesť<br />

do chodu cyklický proces. Napriek<br />

tomu, že magnetizmus je permanentne<br />

pôsobiaca sila, sa však žiaden<br />

motor tohto typu neotáča donekonečna,<br />

nikdy neurobí úplnú otočku.<br />

V generátoroch sa preto používajú<br />

elektromagnety, aby bolo možné<br />

v správnom okamihu zmeniť ich polarizáciu.<br />

Aj v tomto prípade by bolo<br />

možné prekonať bod zastavenia, ale<br />

kvôli umiestneniu trvalých magnetov<br />

a treniu mechaniky by sa časť<br />

energie stratila.<br />

Už veľa rokov sa diskutuje o tzv.<br />

„studenej fúzii“, vďaka ktorej by sa<br />

mala energia získavať pomocou jadrovej<br />

fúzie tak, aby pri tom nevznikala<br />

plazma. Vývoj v tejto oblasti dosiahol<br />

významný medzník v januári<br />

2011: Talian A. Rossi prezentoval


VEDA<br />

Konvertor priestorovej energie<br />

podľa Prof. Turtura, schematický<br />

nákres (zdroj: Prof. Turtur)<br />

Prof. Dr. Klaus Turtur: Prelomové<br />

technológie na obzore (zdroj:<br />

Mehmet Yesilgöz)<br />

Konvertor priestorovej energie podľa Prof. Turtura,<br />

pokusná zostava vo vákuovej komore<br />

(zdroj: Prof. Turtur)<br />

na univerzite v Bologni funkčný<br />

prototyp nikel-vodíkového reaktora.<br />

Spočiatku sa stretol s pochybnosťami<br />

tlače a mnohých vedcov, pretože<br />

„studenú fúziu“ v súčasnosti mnohí<br />

z nich považujú za nemožnú. Faktom<br />

zatiaľ zostáva, že prvý reaktor s výkonom<br />

1 MW sa objavil „na pultoch<br />

obchodov“ za 2 milióny eur, 13 ďalších<br />

systémov sa predalo, a niekoľko<br />

prístrojov s výkonom 10 MW je<br />

v štádiu projektov. Podľa patentu by<br />

mal reaktor jadrovou reakciou premieňať<br />

nikel a vodík na meď a tým<br />

exotermicky, po dlhší čas, udržiavať<br />

sám seba v činnosti. Spôsob fungovania<br />

tohto reaktora v súčasnosti<br />

skúmajú a dokumentujú vedci z univerzít<br />

v Bologni a Uppsaly. Rossi sa<br />

zatiaľ snaží ignorovať pomerne intenzívnu<br />

kritiku a chce funkčnosť zariadenia<br />

overiť priamo u zákazníka.<br />

Ďalším zaujímavým javom<br />

v tejto oblasti je „umelá fotosyntéza“.<br />

D. Nocera, jeden z predstaviteľov<br />

americkej univerzity MIT, sa<br />

snaží vytvoriť umelý list, ktorý je<br />

schopný dosiahnuť desaťkrát účinnejšiu<br />

fotosyntézu ako list prírodný.<br />

Zariadenie pozostáva z bežne dostupného<br />

solárneho panelu a katalyzátorov<br />

z kobaltu a niklu. Podľa<br />

tohto vedca by sa zo štyroch litrov<br />

vody mohol vyprodukovať dostatok<br />

vodíka na zásobovanie domu elektrickým<br />

prúdom po dobu 24 hodín<br />

v krajine tretieho sveta. Nocerova vízia<br />

je: „Snažíme sa dosiahnuť to, aby<br />

každý dom mal vlastnú elektráreň.<br />

Je možné si predstaviť dediny v Indii<br />

a Afrike pripojené k takémuto cenovo<br />

výhodnému energetickému systému<br />

fungujúcemu na základe uvedenej<br />

technológie.“ Už je uzatvorená<br />

dohoda s indickým koncernom Tata<br />

na výrobu takýchto prístrojov o veľkosti<br />

chladničky.<br />

ENERGIA VÁKUOVÉHO<br />

POĽA<br />

Azda najzaujímavejší vývoj sa<br />

v budúcnosti dá očakávať v oblasti<br />

energie priestoru a energie vákuového<br />

poľa. Najznámejšie sú práce<br />

nemeckého fyzika Prof. Dr. K. W.<br />

Turtura, ktorý nielenže prezentoval<br />

vedecké základy získavania energie<br />

z kvantovo mechanického vzduchoprázdna,<br />

ale aj skonštruoval pokusnú<br />

aparatúru, ktorá je otestovaná<br />

po každej stránke, podľa všetkých<br />

vedeckých zásad.<br />

„Aký prázdny je priestor, a aké<br />

prázdne môže byť vákuum?“ – toto<br />

je základná otázka pre pochopenie<br />

energie priestoru.<br />

V polovici 17. storočia taliansky fyzik<br />

E. Torricelli (1608-1657) prišiel<br />

na to, že priestor, ktorý nás obklopuje,<br />

nie je prázdny, ale plný vzduchu. Ak<br />

z nejakej nádoby vysajeme vzduch,<br />

jej obal sa stlačí dovnútra kvôli tomu,<br />

že vnútorný tlak bude nižší ako tlak<br />

vonkajší. Teda až vďaka odstráneniu<br />

vzduchu z nádoby sa stane tlak<br />

okolitého vzduchu viditeľný. O tri<br />

storočia neskôr holandský fyzik H.<br />

Casimir (1909 – 2000) objavil, že vákuum<br />

vyprázdnené od všetkej hmoty<br />

nie je úplne prázdne, ale je „preniknuté“<br />

inou silou – vlnami nulového<br />

bodu kvantového poľa. Pre lepšie porozumenie<br />

tohto pojmu si môžeme<br />

predstaviť jazero, na ktoré za dažďa<br />

dopadajú kvapky vody a vytvárajú<br />

na jeho hladine kruhy. Podobne sa<br />

aj v priestore na krátke okamihy objavujú<br />

dvojice častíc a hneď miznú.<br />

Pritom sa párové častice s opačnými<br />

znamienkami (častica a antičastica)<br />

stratia, a zanechajú po sebe vlny podobne<br />

ako kvapky dažďa na jazere.<br />

Kvantové vákuum je teda plné elektromagnetických<br />

vĺn nachádzajúcich<br />

sa v celom vesmíre. Pretože každé<br />

pole má svoju energiu, musí ju mať<br />

aj vákuum kvantového poľa, ktoré je<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


VEDA<br />

účinné aj pri najnižšom bode, absolútnom<br />

bode nula. Preto hovoríme<br />

o „vlne nulového bodu“ alebo „energii<br />

nulového bodu“. Podľa toho je<br />

teda aj v priestore bez hmoty vždy<br />

nejaká energia. A tak podľa profesora<br />

Turtura môže byť – po teple<br />

a hmote – objavený ako poskytovateľ<br />

energie aj priestor.<br />

Veľkou otázkou zostáva využitie<br />

takejto energie. Už spomenutý<br />

holandský fyzik Casimir predpovedal,<br />

že vlny nulového bodu musia<br />

vplývať na hmotu. Takmer desať<br />

rokov sa stal kvôli tomu terčom výsmechu,<br />

až kým sa tento Casimirov<br />

efekt naozaj nepotvrdil. Účinok sily<br />

a energie v kvantovom vákuu sa podarilo<br />

preukázať pokusom s dvomi<br />

kovovými doštičkami vzdialenými<br />

od seba iba niekoľko málo priemerov<br />

atómu, ktoré boli vlnami nulového<br />

bodu stlačené o milióntinu<br />

centimetra.<br />

Priestor je teda použiteľnou<br />

energiou, ktorá sa môže premeniť<br />

na prácu, ale k tomu vedie ešte dlhá<br />

cesta. Preto väčšina vedcov využitie<br />

energie nulového bodu spochybňuje.<br />

Bytie a nebytie častíc a antičastíc<br />

v kvantovom poli je hra s nulovým<br />

súčtom, pri ktorej sa energeticky nemôže<br />

nič stratiť. Okrem toho je získaná<br />

využiteľná sila taká minimálna,<br />

že nemôže poháňať žiadny generátor.<br />

Profesor Turtur to však videl inak<br />

a vedeckou cestou dokázal získať<br />

energiu z priestoru. Jeho prístroj celkom<br />

bezpochyby funguje. Bez prestania<br />

rotuje a pri vstupnom výkone<br />

3 nW vytvára otáčavý výkon 150 nW,<br />

čo zodpovedá stupňu účinnosti 5000<br />

percent! Experiment by bolo vhodné<br />

overiť na prístroji väčších rozmerov,<br />

jeho skonštruovanie však vyžaduje<br />

obrovské finančné náklady. Ak sa nenájde<br />

investor, ktorý pokračovanie<br />

experimentu podporí, celý projekt<br />

v rozhodujúcej fáze stroskotá...<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

… OTÁZKA<br />

ZRELOSTI ĽUDÍ?<br />

Profesor Turtur vysvetľuje, že<br />

v minulosti každé uznanie novej<br />

formy energie vždy viedlo k pozdvihnutiu<br />

vedomia ľudí a krátko<br />

nato k nejakej prelomovej technológii.<br />

Vzhľadom na stav našej planéty<br />

je na zmenu paradigmy naozaj<br />

najvyšší čas. Teória relativity, kvantová<br />

fyzika a teória chaosu boli síce<br />

v oblasti vedy revolúciou, teda aspoň<br />

v náznakoch, no napriek tomu<br />

zo spoločenského hľadiska súčasný<br />

život stojí v plnej miere na materializme.<br />

Kvantová fyzika však<br />

už dávno ozrejmila, ako veľmi je<br />

„hmota“ ovplyvnená vedomím (resp.<br />

pozorovateľom) a teda že oddelenie<br />

subjektu a objektu už dávno nie je<br />

mysliteľné. Naopak, nové, formujúce<br />

sa myslenie je charakterizované trojicou<br />

pojmov informácia-vedomie-<br />

-energia. Informačné pole možno<br />

vedomím ovplyvňovať a informácia<br />

je potom pre okolité energetické pole<br />

určujúca. Toto pôsobenie ovplyvňuje<br />

náš svet viditeľný aj neviditeľný<br />

a poukazuje tak na ducha človeka<br />

ako prvotného prenášača energie.<br />

Americký spisovateľ a vedec G.<br />

Gilder (nar. 1929) píše: „Pri tomto<br />

„zvrhnutí hmoty“ sú sily ducha nadradené<br />

surovej sile vecí, premieňajú<br />

hmotný svet z bezvýznamných a strnulých<br />

čiastočiek na žiarivú ríšu, iskriacu<br />

informačnou energiou!“<br />

Je teda celkom možné, že doterajšie<br />

snahy bádateľov v oblasti „voľnej<br />

energie“ boli akýmsi pokusom odôvodniť<br />

iný pohľad na prirodzenosť<br />

vecí, vďaka ktorému bude raz možné<br />

zmeniť spôsob získavania energie.<br />

Na to, aby sa niečo také podarilo,<br />

musela by významná časť ľudstva<br />

zásadne zmeniť spôsob uvažovania:<br />

vniesť do svojho vedomia takú predstavu<br />

vesmíru okolo nás, v ktorom sú<br />

votkané zákonitosti, a tým vytvoriť<br />

jasný, pochopiteľný obraz sveta.<br />

Je teda manifestácia takých revolučných<br />

technológií nakoniec predsa<br />

len vecou „zrelosti ľudí“?<br />

Uvedomme si veľkú úlohu, ktorá<br />

súvisí s našou ľudskou podstatou:<br />

vďaka slobodnej vôli nesieme zodpovednosť<br />

za spravovanie vyšších síl.<br />

Zušľachťovanie okolia, jeho energetické<br />

pozdvihovanie je v našich rukách,<br />

čím sa prirodzene staviame<br />

proti rozpadu a entropii. Máme na to<br />

využívať všetky svoje schopnosti,<br />

ktorými nás Stvoriteľ obdaroval.<br />

Predstava Boha Stvoriteľa vôbec<br />

nie je nevedecká, za akú sa často<br />

považuje. Uvážme slová z pera nositeľa<br />

Nobelovej ceny M. Plancka<br />

(1858 – 1947); podmaňujú svojou logikou<br />

a jednoduchosťou a naznačujú<br />

úžasný obraz jestvovania energie:<br />

„Boh, prasvetlo, je energiou vo<br />

forme, je najvyšším zdrojom voľnej<br />

energie všetkého bytia. Každá energia<br />

je odvodená z jeho energie<br />

a vďaka tomu vznikajú rozmanité<br />

energetické formy ako aj rôzne pozemské<br />

druhy. Je čistou láskou. Všeobecne<br />

rozšírený názor, že stvorenie<br />

mohlo vzniknúť z ničoho a ničím,<br />

teda samé od seba a úplne náhodou,<br />

odporuje zdravému rozumu a celé je<br />

nevedecké, ignoruje zákon príčinnosti,<br />

zákonitosť príčiny a následku.<br />

[…] Človek, príroda, celé nesmierne<br />

stvorenie a jeho usporiadanie poukazuje<br />

na prvotnú tvorivú silu energie<br />

a inteligencie.“<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

yesilgoz@svetgralu.sk


ŽIVOT<br />

Žil Ježiš skutočne<br />

Werner Huemer<br />

Som nábožensky založený človek a život<br />

Syna Božieho Ježiša ma vždy zaujímal. Objavujú<br />

sa však historici, ktorí presvedčivo<br />

dokladujú pochybnosť biblických líčení.<br />

Mnohé príbehy, napríklad o potope sveta<br />

v Starom zákone, alebo o nepoškvrnenom<br />

počatí v Novom zákone, možno nájsť aj<br />

v iných, starších podaniach a ságach. Kladiem<br />

si preto otázku, či má teda Biblia<br />

skutočne cenu, a predovšetkým, či Ježiš<br />

skutočne žil.<br />

Áno, správne hovoríte, že niektoré<br />

epizódy Starého zákona<br />

možno nájsť v podobnej forme aj<br />

v iných dochovaných podaniach.<br />

Biblia je zbierkou rôznych textov<br />

z rôznych epoch, ktorých vznik sa dá<br />

už sotva vysledovať. Mnohé z nich<br />

pochádzajú pôvodne z ústneho podania,<br />

až neskôr písomne zaznamenaného,<br />

a jeho samotný vznik halí<br />

šerá minulosť. Pre historikov je samozrejme<br />

pochybné všetko, čo nemožno<br />

doložiť jednoznačným potvrdením<br />

v podobe archeologických<br />

vykopávok alebo vierohodných dokumentov.<br />

Napríklad Mojžiš, ktorého<br />

život a pôsobenie hrá v príbehoch<br />

Starého zákona hlavnú rolu,<br />

nie je podľa nich „historicky dokázaný“.<br />

Na druhej strane, mnoho<br />

nábožensky založených ľudí považuje<br />

biblické texty za „inšpirované<br />

Bohom“ a teda za nedotknuteľné.<br />

Kvôli tomu je dodnes medzi vedou<br />

a náboženstvom hlboká priepasť.<br />

Z môjho pohľadu ju však možno<br />

preklenúť. Môžeme rozhodne vychádzať<br />

z toho, že základom kľúčových<br />

biblických príbehov sú skutočne zjavenia,<br />

a tie sú pravdivé – napríklad<br />

že vesmír nevznikol náhodou, ale<br />

vďaka Stvoriteľovi; že Stvoriteľ udržuje<br />

s ľudstvom spojenie a zvestoval<br />

im napríklad prikázania; alebo<br />

že „povolaný národ“ mal ísť vierou<br />

v jedného Boha príkladom ostatným<br />

ľuďom, vzývajúcim dovtedy božstvá<br />

prírodných síl, javov a bytostí.<br />

Napriek tomu by sme nemali púšťať<br />

zo zreteľa „ľudský aspekt“. Teda<br />

skutočnosť, že pôvodné zjavenia boli<br />

v priebehu času novo formované, dopĺňané,<br />

dávané do služieb určitých<br />

cieľov a možno aj vedome manipulované.<br />

Preto zo svojho pohľadu odporúčam<br />

nelipnúť príliš na doslovnom<br />

znení týchto starých príbehov, nebrať<br />

teda Bibliu doslova, ale hľadať pravdu<br />

za slovami. Tá je často najlepšie vyjadrená<br />

vtedy, keď si predstavíme biblické<br />

líčenia obrazne, ako podobenstvá.<br />

Kto napríklad bude „sedem dní“<br />

z príbehu o stvorení sveta chápať ako<br />

znázornenie určitého obdobia, a nie<br />

doslovne sedem kalendárnych dní,<br />

už nebude mať problém s vedeckým<br />

hľadiskom, podľa ktorého sa život<br />

na Zemi vyvíjal postupne. Aj Biblia<br />

predsa hovorí v podobenstvách<br />

o vzájomne nadväzujúcich obdobiach,<br />

na ktorých konci sa objavil človek.<br />

Čo sa týka Ježiša, existuje o jeho<br />

živote okrem biblického Nového zákona<br />

skutočne len málo historických<br />

dokladov. A ani tu nemožno vylúčiť,<br />

že dnes známe svedectvá neboli<br />

v priebehu storočí manipulované.<br />

Preto však nemusíme hneď „vylievať<br />

s vaničkou i dieťa“ a spochybňovať<br />

Ježišov život. S ničím neporovnateľné<br />

učenie Ježišovo, odovzdávané z generácie<br />

na generáciu po viac než 2000<br />

rokov, sa predsa preukázalo ako nadčasovo<br />

pravdivé a – popri tých<br />

skromných historických dokumentoch<br />

mimo rámca biblických spisov –<br />

je možno najlepším dokladom pozemského<br />

života Syna Božieho.<br />

Otázka bola vybratá z knihy<br />

100 odpovedí na životné otázky<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


dobrý Will<br />

Nejeden človek si prináša z detstva<br />

traumy, ktoré mu znemožňujú<br />

prejaviť jedinečnosť svojej bytosti<br />

a svoje talenty potom zneužíva<br />

pod tlakom zdanlivej osobnosti.<br />

Býva to často pocit viny, ktorý človeku<br />

nasadí masky, majúce jediný<br />

cieľ: uctievať a chrániť si svoje zranenia<br />

namiesto toho, aby plný odvahy<br />

vstúpil do života a otvoril sa<br />

jeho výzvam.<br />

Hlavnou postavou filmu je už<br />

takmer dospelý Will Hunting, v detstve<br />

najprv týraný nevlastným otcom,<br />

napokon vyrastal v sirotincoch.<br />

Willov život je protestom<br />

proti svetu; poneviera sa bez cieľa,<br />

prázdnotu vypĺňa zábavkami, bitkami<br />

a potulným životom po krčmách<br />

s pouličnou partou. Svoju nadpriemernú<br />

inteligenciu používa iba<br />

na zraňovanie okolia, pričom hravo<br />

ovláda protivníkov, vidiac u nich len<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

vonkajšiu pózu a spoločenskú pretvárku.<br />

Vrodenú genialitu a matematický<br />

talent využíva na zábavu bez<br />

akejkoľvek snahy účelne ho využiť.<br />

Až po stretnutí so študentkou z harvardskej<br />

univerzity, síce pohŕdajúc<br />

školou prominentov, spoznáva v nej<br />

osobnosť, ktorú by dokázal milovať –<br />

no trauma, ktorá ho ovláda, zabraňuje<br />

splynutiu duší.<br />

Na bostonskej univerzite pôsobí<br />

uznávaný a medzi študentmi snáď<br />

i obľúbený profesor kombinatoriky<br />

Gerald Lambeau, ktorý svojim študentom<br />

rád prideľuje náročné matematické<br />

príklady vo forme súťaží.<br />

Tie sú zverejňované aj na tabuli<br />

na chodbe univerzity, kde pracuje<br />

i mladý Will ako upratovač. Tabuľa<br />

s príkladmi ho zaujme a od prírody<br />

geniálny matematik bez problémov,<br />

nikým nepozorovaný s ľahkosťou<br />

vyrieši príklady, s ktorými si dlho<br />

lámali hlavy najväčšie matematické<br />

kapacity školy.<br />

Profesor Lambeau užasne nad<br />

noblesou vyriešenia príkladov, rozoznáva<br />

mimoriadny talent záhadného<br />

riešiteľa a vyhľadá ho, aby ho<br />

získal pre výnimočné úlohy na poli<br />

vedy. No Will nemá záujem, nudí ho<br />

spĺňať cudzie túžby, nevidí v nich pre<br />

seba žiaden zmysel. Naviac po mnohých<br />

bitkárskych a vandalských „excesoch“<br />

v jednom konflikt e so zákonom<br />

napadne i policajta, a tentoraz<br />

je odsúdený do väzenia.<br />

Profesorovi Lambeauovi sa podarí<br />

sudcu presvedčiť, aby mu umožnil<br />

s neobyčajne talentovaným chlapcom<br />

odborne pracovať. Dostáva<br />

však podmienku, aby sa pod jeho<br />

osobným dohľadom zároveň podrobil<br />

pravidelnej psychoterapii. Mimoriadne<br />

inteligentný chlapec však<br />

nemá pochopenie pre experimenty,


RECENZIA<br />

(dráma/psychologický film, USA, 1997) Réžia: Gus Van Sant<br />

Hunting<br />

Milan Púček<br />

ani pre významných terapeutov a vysmieva<br />

sa im.<br />

Profesor, zúfalý zo správania svojho<br />

chránenca si napokon spomenie<br />

na svojho spolužiaka zo školy: vynikajúceho,<br />

i keď podľa neho málo ambiciózneho<br />

psychiatra Seana (Robin<br />

Williams), ktorému chlapca zveruje.<br />

Už na prvom stretnutí sa nového<br />

psychoterapeuta hlboko dotkne arogancia<br />

Willa, no po prvom otrase<br />

rozpoznáva aj príčinu mladíkovej<br />

strojenej hrdosti – a hodenú rukavicu<br />

prijíma.<br />

Silným ťažiskom filmu je rozhovor<br />

psychoterapeuta s chlapcom na lavičke<br />

pri jazere. Opíše ho ako nezrelé<br />

dieťa – síce veľmi vzdelané a sčítané,<br />

ktorému však chýbajú skúsenosti<br />

a hĺbka skutočne žitého života.<br />

Nie je to ani tak odbornosť terapeu<br />

ta, ktorá prinútila Willa tentoraz<br />

mlčať a počúvať, ale predovšetkým<br />

zrelá osobnosť profesora, poznačená<br />

bolesťou a utrpením muža, hlboko<br />

zasiahnutého strádaním – počas<br />

choroby a napokon smrťou milovanej<br />

manželky.<br />

A chlapec je donútený počúvať<br />

slová, ktoré nepripúšťajú odpor...<br />

Psychoterapeut Sean veľmi dobre<br />

vie, že akýkoľvek tlak na chlapca je<br />

teraz zbytočný a ponecháva mu voľný<br />

priestor i napriek netrpezlivosti spolužiaka<br />

Lambeaua, ktorý má už ciele<br />

pre svoj idol pripravené. Sean využíva<br />

múdre nezasahovanie a čaká<br />

na prejav, signál, keď chlapec odsunie<br />

jazyk vedy a učenosti a pokúsi sa<br />

prehovoriť jazykom vlastným.<br />

Will sa do posledného dychu bráni:<br />

usiluje sa udržať zdanie, že je nad vecou;<br />

používa všetku svoju naučenú<br />

obranu na udržanie masky, kvôli ktorej<br />

opúšťa tentoraz i svoju priateľku.<br />

Profesor Lambeau nalieha, ale Sean<br />

vie, že chlapec stojí pred konečným<br />

rozhodnutím: úplným oslobodením,<br />

alebo návratom do temnoty. Terapeut<br />

čaká na rozhodujúcu chvíľu, čaká,<br />

kým Will prehovorí prvý, i keby to<br />

nemalo nastať nikdy. Záver je dramatický<br />

a je najsilnejším momentom<br />

celého filmu, keď profesor Sean vycíti<br />

okamih, v ktorom musí prehovoriť.<br />

Nedbá na chlapcovu poslednú obranu;<br />

chlapec nemá kam uhnúť, podlieha<br />

moci pravdy, ktorá sa konečne<br />

dotkla srdca – spoznáva ju a ona ho<br />

oslobodzuje.<br />

Milan Púček<br />

pucek@svetgralu.sk<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


O bohatom mužovi<br />

a chudobnom Lazarovi<br />

(Lukáš 16, 19–31)<br />

Martin Ernst<br />

Vjednom meste žil bohatý a zámožný<br />

muž. Odieval sa podľa<br />

najnovšej módy a užíval si svoj blahobyt<br />

a pozemské radosti. Žil tam aj<br />

jeden chudobný muž, volal sa Lazar<br />

a viedol biedny život. Ochorel a nemohol<br />

už pracovať. Dovliekol sa až<br />

k domu boháča, dúfajúc, že tu nájde<br />

pomoc. Už len za zvyšky jedla by bol<br />

vďačný. Nedostal však nič. Útechu<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

v jeho opustenosti mu len tu a tam<br />

poskytol pes, ktorý sa okolo neho<br />

motal.<br />

Jedného dňa ten chudák zomrel.<br />

Jeho duša stúpajúc nahor opustila<br />

tento svet. Prebudil sa blažený<br />

na svetlej výšine. Okolo seba uvidel<br />

duchov, medzi nimi aj Abraháma,<br />

ktorého vďaka štúdiu starých spisov<br />

dobre poznal.<br />

Celkom inak sa viedlo bohatému<br />

mužovi. Aj on zomrel, nemohol však<br />

stúpať, pretože jeho duša bola zaťažená<br />

vinou. Tak sa ocitol v hlbine,<br />

kde prežíval ťažké muky. V bolesti<br />

pozdvihol oči a vo veľkej vzdialenosti<br />

uvidel Abraháma a v jeho blízkosti aj<br />

Lazara. Žalostne zvolal: „Otec Abrahám,<br />

trpím krutými mukami. Moje<br />

previnenia ma pália ako oheň. Prosím,<br />

pošli mi Lazara! Nech mi podá<br />

kvapku studenej vody, zmierni bolesti<br />

môjho horiaceho jazyka!“ Abrahám<br />

odpovedal: „Mal si na zemi<br />

veľa možností pomáhať iným. Tie si<br />

premeškal. Teraz máš následkami<br />

svojich činov trpieť. Lazar, ktorý bol<br />

chudobný, smie teraz požívať plody<br />

svojho dobrého života. K tebe dolu<br />

nemôže. Ty sa usiluj o to, aby si mohol<br />

stúpať zo svojich terajších nížin.“<br />

Kedysi boháč, teraz ponížený, vzhliadol<br />

ešte raz k Abrahámovi a úpenlivo<br />

prosil: „Potom, otec Abrahám,<br />

prosím, pošli Lazara k mojej rodine.<br />

Mám ešte päť bratov. Nie sú lepší<br />

než ja. Lazar by ich mohol varovať,<br />

aby tiež neskončili na tomto temnom<br />

mieste, kde ja tak trpím!“ Abrahám<br />

však odpovedal: „Tvoji bratia<br />

majú možnosť hľadať v knihách Biblie.<br />

Nájdu tam, čo Boh od ľudí požaduje,<br />

čo je Jeho vôľa“. „Otec Abrahám,“<br />

volal znovu boháč, „prosím,<br />

pošli Lazara k nim, pretože keby niekto<br />

z mŕtvych povstal a varoval ich,<br />

iste by ho poslúchli!“ Abrahám však<br />

povedal: „Keď nenasledujú Božie pokyny,<br />

ktoré sú zapísané v písmach<br />

Mojžiša a prorokov, potom neuveria<br />

ani tomu, kto príde a povie, že vstal<br />

z mŕtvych.“<br />

Toto podobenstvo rozprával Ježiš<br />

skupine poslucháčov, medzi ktorými<br />

bolo aj niekoľko farizejov. Týmto podobenstvom<br />

vykresľuje, ako sa ľuďom<br />

vedie po pozemskej smrti – ako<br />

i po odložení hmotného tela naďalej<br />

neomylne pôsobí Božská spravodlivosť.<br />

Nehovorí o žiadnom „definitívnom<br />

konci“, o nejakom „odpočinku“,<br />

alebo „čakárni“ pred posledným súdom.<br />

Ježiš popisuje, ako sa duchovný<br />

život človeka po smrti vyvíja ďalej.<br />

Ukazuje, ako po smrti žije ten človek,<br />

ktorý na zemi žil podľa vôle Božej,<br />

a iný, ktorý žil celkom inak. Jeden<br />

je pozdvihnutý do svetlých, ľahších<br />

úrovní, druhý musí v temnej úrovni<br />

pretrpieť následky svojich neblahých<br />

skutkov. V tom spočíva láska a spravodlivosť<br />

Božia: „Čo človek zasieval,<br />

to musí zožať!“<br />

Bohatý muž v Ježišovom podobenstve<br />

sa pre svoje zlé počínanie ocitol<br />

v temnej oblasti onoho sveta. Toto<br />

miesto označujeme pojmom „očistec“.<br />

Je to úroveň, kde ten človek musí<br />

pretrpieť to, čím sa v pozemskom živote<br />

previnil voči svojim blížnym. Vo<br />

svojej trýzni zatúži po vyslobodení.<br />

Abrahám mu nemôže poslať Lazara<br />

na pomoc. Priepasť medzi temnou<br />

a svetlou úrovňou je príliš veľká. Jednoducho:<br />

vtedajší boháč sa musí sám<br />

snažiť, ak sa chce dostať nahor. Len<br />

tak pochopí, prečo v temnote trpí,<br />

pocíti ľútosť a bude si želať odčiniť,<br />

čo kedysi spôsobil. Až po tejto<br />

„očiste“ mu môže prísť pomoc a môže<br />

začať vzostup.<br />

Muž, kedysi na zemi bohatý spoznáva,<br />

že sa správal zle. Nemá žiadne<br />

vnútorné bohatstvo, ktoré by malo<br />

trvalú hodnotu. Vidí, že Lazar je lepším<br />

a v skutočnosti bohatším človekom.<br />

Uvedomuje si, že aj jeho rodine,<br />

žijúcej na zemi hrozí rovnaký osud,<br />

aký postihol aj jeho. Tiež sa dostanú<br />

do priepasti, ak sa včas nespamätajú<br />

a nezmenia. Preto prosí o pomoc pre<br />

nich. – To je veľký a dôležitý pokrok,<br />

pretože teraz je odhodlaný svojich<br />

blížnych pred rovnakým nešťastím<br />

varovať a chrániť. Napriek tomu s bolesťou<br />

spoznáva, že pomoc môže byť<br />

poskytnutá len tomu, kto si ju vyprosí<br />

a zaslúži. Bratia bohatého muža<br />

vyrástli v rovnakej, chybnej túžbe<br />

po zisku a majetku, ako on. Musia<br />

svoj život z vlastného popudu zmeniť<br />

a chcieť sa polepšiť. Ježiš môže pomáhať<br />

len tým, ktorí sú ochotní mu<br />

uveriť a nasledovať jeho slová.<br />

Prečo líči Ježiš toto podobenstvo?<br />

Obracia sa ním predovšetkým na farizejov<br />

a ukazuje im, že sa podobajú<br />

„bohatému mužovi“. Usilujú sa o moc,<br />

o pozemské bohatstvo a uznanie. Ježiš<br />

im ukazuje, aká je vôľa Božia,<br />

aké hodnoty platia pred Stvoriteľom.<br />

Zároveň objasňuje, že nikto nemôže<br />

súčasne slúžiť „dvom pánom“ (Lk<br />

16,13). Možno slúžiť buď Stvoriteľovi<br />

s radostným chcením a celým srdcom,<br />

alebo sa podrobiť moci a vplyvu<br />

peňazí. Oboje je nezlučiteľné.<br />

Toto podobenstvo má význam aj<br />

pre prítomnosť. Usilovanie o pozemské<br />

statky a vplyv sú aj dnes bežné<br />

vlastnosti. Kristus varuje: „Boh pozná<br />

vaše srdce! Čo pred ľuďmi označíte<br />

za vysoké, bohaté a dôstojné, je<br />

z Božieho pohľadu zlé a hodné opovrhnutia“<br />

(Lk 16, 14–15). Chudobný<br />

Lazar nachádza u Pána oveľa viac pozornosti.<br />

– Mimochodom, meno<br />

„Lazar“ znamená „Boh pomáha!“<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


? Ako<br />

to asi<br />

pôjde<br />

ďalej<br />

NOVÝ ROK<br />

Nový rok… starý rok… a vôbec roky, každý z nich má tú<br />

moc, priniesť nám plnú hrsť zážitkov, je krokom na ceste<br />

za zrelosťou, dospelosťou, každú pribúdajúcu vrásku<br />

dokážeme premeniť na skúsenosti. A tie ozaj pravé, vnútorné<br />

skúsenosti nám pridávajú na ľudskosti, na hodnote<br />

a robia nás použiteľnými. Rovnako ako má zelené jabĺčko<br />

vovnútri biele, ešte mäkké jadierka, a až dozretý plod<br />

skrýva vnútri čierne, zrelé jadrá, hotové na odovzdávanie<br />

svojho vkladu ďalšiemu životu – i my sme takým jablkom<br />

na strome bytia. Iste nám i ten práve doznievajúci rok<br />

priniesol do truhlice pokladov svoje šperky.<br />

A často sa aj pýtame, čo nám prinesie ten budúci v tom<br />

nepokojnom a predsa užitočnom víre diania.<br />

Obzrime sa teda za starým rokom – a nielen za týmto<br />

jedným – ako za podanou rukou na zamyslenie a impulz<br />

do nového roka.<br />

Artur Zatloukal<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


SPOLOČNOSŤ<br />

Kulminačným bodom v živote<br />

našich dvoch národov bolo<br />

bezo sporu obdobie dvadsiatych<br />

a tridsiatych rokov. Doba veľkého<br />

vzopnutia duchovných, kultúrnych<br />

i hospodárskych síl, a aj doba veľkej<br />

mravnej a humanitnej autority<br />

T. G. Masaryka. Len čo má národ ku<br />

komu vzhliadať, má teda pred očami<br />

príklad a cestu vedúcu hore, ide to<br />

s ním prudko nahor. Iste, aj dnes<br />

existujú čudné samovražedné snahy<br />

znehodnotiť minulosť, vešať závažie<br />

na všetko vyčnievajúce nad priemer,<br />

závažie ťahajúce dole a snažiace sa<br />

dokázať, že to tak nebolo, že si všetko<br />

idealizujeme, že i ten Masaryk a ten<br />

náš vtedajší štát nebol až taký celkom<br />

dobrý… ale v porovnaní s okolitými<br />

krajinami Európy sme boli žiarivým<br />

ostrovom tolerancie a usilovania sa<br />

o ideály.<br />

Tento vzostup bol brutálne ukončený<br />

v roku 1938. Od mníchovskej<br />

dohody to u nás išlo už len dolu<br />

vodou a tento zostup sa nezastavil<br />

dodnes. Moment – zastavme sa<br />

chvíľku pri tomto osudovom okamihu.<br />

Na jednej strane tu bol šialený<br />

a cieľavedomý vyslanec zla Adolf<br />

Hitler so svojimi plánmi na brutálnu<br />

svetovládu. Na jeho stranu prestúpili<br />

aj ďalší dvaja hráči tejto drámy –<br />

dvaja naivní gentlemani z Anglicka<br />

a Francúzska, ktorí si mysleli, že keď<br />

mu ustúpia, zabránia svetovej vojne.<br />

Na druhej strane stál malý štát, ktorý<br />

práve stratil dve opory, na ktoré sa<br />

spoliehal a s ktorými mal spojenecké<br />

zmluvy o spoločnej obrane. Namiesto<br />

nich sa dočkal odporúčaní,<br />

aby sa podriadil.<br />

Rozumovo a faktograficky vzaté,<br />

vtedajší prezident Edvard Beneš bol<br />

v beznádejnej situácii: v trinásťmiliónovom<br />

štáte bolo vyše troch miliónov<br />

Nemcov, cieľavedome pracujúcich<br />

na rozbití štátu, a 700-tisíc Maďarov<br />

s podobne nepriateľským postojom.<br />

200-tisíc mužov čs. armády nebolo<br />

schopných dlho vzdorovať štvornásobnej<br />

presile Nemcov. Obranný<br />

systém pohraničných pevností nebol<br />

dokončený. Nemecko malo prevahu<br />

v letectve a bolo schopné obratom<br />

napríklad bombardovať Prahu, ako<br />

sa tým Hitler vyhrážal.<br />

A napriek tomu si myslím, že sme<br />

sa mali brániť.<br />

Iste, je náramne jednoduché dodatočne<br />

udeľovať múdre rady, niečo celkom<br />

iného je mať zodpovednosť, rozhodovať<br />

a nevedieť, ako to dopadne.<br />

Len sa pozrime, koľko dnes máme<br />

komentátorov a teoretikov, a pravdepodobne<br />

ani jediný z nich by nebol<br />

schopný stať sa výkonným a dobrým<br />

politikom. Tým skôr vo vtedajšej vypätej<br />

situácii.<br />

A napriek tomu si myslím, že sme<br />

sa mali brániť.<br />

Môžeme spomenúť skutočnosť, že<br />

čs. armáda vtedy disponovala prvotriednou<br />

modernou výzbrojou,<br />

že počas mobilizácie v septembri<br />

1938 narukovalo 1,2 milióna vojakov,<br />

väčšina za krátkych 24 hodín.<br />

Proti nemeckému wehrmachtu tak<br />

stáli prekvapivo vyrovnané sily. Ale<br />

chceli by sme dnes hovoriť o niečom<br />

inom.<br />

ZAČÍNA SA HORE<br />

Každé dianie začína v jemnejších<br />

úrovniach. Zrodí sa v oblasti cítenia<br />

človeka, predstáv a ideí, potom<br />

sa preleje do myšlienok a slov, a až<br />

nakoniec je jeho najspodnejším prejavom<br />

hmotné uskutočnenie. V našom<br />

prípade to boli tanky, delá, utrpenie<br />

a smrť.<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


SPOLOČNOSŤ<br />

Na počiatku boli Hitlerove plány<br />

na ovládnutie sveta nemeckým „národom<br />

nadľudí“. V konflikte s Československom<br />

dospeli tieto plány iba<br />

do úrovne slovných vyhrážok a vyjednávaní.<br />

Bol to súboj ideí, postojov,<br />

presvedčení. Prezident Beneš bol<br />

vzdelaný, svedomitý, pracovitý človek.<br />

Ale posudzoval veci intelektom,<br />

rozumovými argumentmi. Nie je tajomstvom<br />

odpoveď Jana Masaryka<br />

na otázku, ako by sa na mieste Beneša<br />

zachoval jeho otec: „Tatík by řekl –<br />

Tož, budeme sedlat.“ V tejto odpovedi<br />

je nielen statočnosť, ale na prvom<br />

mieste vnútorná, mravná sila,<br />

presvedčenie, nevyhýbavý postoj stáť<br />

celou dušou za pravdou, nedať sa.<br />

Historici, vojenskí odborníci aj<br />

prostí ľudia si dodnes kladú otázku,<br />

čo by sa stalo a ako by to dopadlo,<br />

keby sme sa na tejto kritickej križovatke<br />

dejín zachovali inak. Dnes<br />

už vieme, že to bol okamih veľkého<br />

obratu, zvratu, ktorý sa dramaticky<br />

podpísal na osude našej krajiny prinajmenšom<br />

na ďalšie dlhé desaťročia.<br />

Dovoľme si aj my, nehistorici a neodborníci,<br />

ale ľudia úprimne sa snažiaci<br />

posudzovať deje z hľadiska vnútorných<br />

súvislostí, zamyslieť sa nad<br />

touto otázkou. Smiem pritom predkladať<br />

iba svoje osobné názory, bez<br />

nároku na pravdivosť „podľa Pravdy“,<br />

ale v snahe sa jej priblížiť.<br />

AKO BY TO BOLO…<br />

Najhoršie, čo by sa asi mohlo<br />

odohrať, by bola rýchla porážka,<br />

za povedzme niekoľko týždňov.<br />

Jej výsledkom by boli tisíce<br />

padlých vojakov a hmotné škody<br />

na bojiskách, napríklad aj rozbombardovaná<br />

Praha. Ale, podľa môjho<br />

názoru, predsa by sme v niečom zvíťazili:<br />

v národnej hrdosti. Nezostal<br />

by v nás ten neustály pocit malého<br />

bezmocného národa, ktorým stále<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

niekto z veľkých manipuluje podľa<br />

svojich potrieb. Ostatne, k tomu pocitu<br />

sa ešte vrátime.<br />

Existujú aj iné varianty ďalšieho<br />

vývoja: niektorí historici mienia, že<br />

vypuknutie skutočného vojnového<br />

konfliktu by bolo niečím, čoho sa<br />

veľmoci obávali ako čert kríža, a zo<br />

všetkých síl by sa zasadili o jeho<br />

ukončenie. Pokiaľ by sme sa húževnato<br />

bránili – a to je veľmi pravdepodobné<br />

– obrátili by sa ich sympatie<br />

proti útočníkovi. To zdesené neskoršie<br />

prebudenie Anglicka a Francúzska,<br />

zistenie, čo sa to vlastne stalo<br />

a komu to venovali svoju podporu, by<br />

sa odohralo rýchlejšie a dôraznejšie.<br />

BOH NEMLČÍ<br />

Dovoľte mi, prosím, ešte jeden<br />

scenár: Že by nám v tom boji<br />

Boh pomohol. Nie prosím, neusmievajte<br />

sa, ten názor nie je taký naivný,<br />

ako sa môže zdať.<br />

Tridsiate roky boli obdobím vypätého<br />

boja medzi dobrom a zlom.<br />

Pred dvomi tisíckami rokov prišiel<br />

Ježiš, aby v láske ukázal ľudstvu cestu<br />

ku spáse, aby ho odvrátil od hroziaceho<br />

zničenia. V tridsiatych rokoch<br />

sa objavil Abd-ru-shin, aby varoval,<br />

že príležitosť Ježišovho príchodu bola<br />

takmer premárnená, že cesta nahor<br />

nevedie blahovoľným sebauspokojením<br />

v cirkvách, a že zachrániť môže<br />

teraz už len prísne, čestné hľadanie<br />

skutočnej Božej vôle a život podľa<br />

nej. Vysvetlil aj začiatok deja zvaného<br />

„posledný súd“. Ten spočíva<br />

prirodzeným spôsobom v intenzívnom,<br />

zrýchlenom roztriedení ľudí<br />

podľa toho, ako sa prejavujú.<br />

Práve tomuto dianiu zosilneného<br />

Božieho tlaku sa postavil do cesty<br />

Adolf Hitler a zviedol so sebou väčšinu<br />

nemeckého národa. 1 A ak sa<br />

na zemeguli malo niečo takému<br />

smeru postaviť na odpor, potom tu<br />

museli byť ľudia z mäsa a krvi, ktorí<br />

proti tomu aj niečo robili. Či už vedome<br />

so zástavou Božích bojovníkov<br />

v ruke, alebo nevedome, v obrane<br />

vlasti proti nacistickému zlu.<br />

Samozrejme, nemohol sa zjaviť<br />

na nebi Pánboh ako fúzatý starec<br />

a pohroziť prstom; Božia pomoc sa<br />

nikdy nemôže odohrať inak, než<br />

v rámci prirodzených dejov. Nie je<br />

ťažké si však predstaviť, že by napríklad<br />

Hitler náhle zomrel. Vtedajšie<br />

neblahé dianie bolo tak tesne naviazané<br />

na jeho osobu, že s jeho odchodom<br />

by muselo dôjsť k radikálnemu<br />

obratu. Existovalo aj hnutie odporu<br />

medzi nemeckými armádnymi dôstojníkmi;<br />

tí si uvedomili, aké šialené<br />

je pripravovať ďalšiu vojnu, a boli<br />

odhodlaní Hitlera odstrániť. Na ich<br />

čele stál vtedy podplukovník rozviedky<br />

Hans Oster. S ohromujúcimi<br />

úspechmi Hitlerovej drzej politiky<br />

a rastúcim nadšením davov však<br />

svoje prípravy prerušili a celkom sa<br />

stiahli. Na stopu im prišlo gestapo<br />

až po nepodarenom Stauffenbergovom<br />

atentáte na Hitlera v roku 1944,<br />

zatklo ich a popravilo. 2 Čo by bolo,<br />

keby vojna začala už v roku 1938 húževnatým<br />

odporom Čechoslovákov?<br />

A AKO TO ŠLO ĎALEJ?<br />

Krok za krokom nadol. Tragickým<br />

omylom bola Benešova zmluva<br />

so ZSSR v roku 1941; na takých veľkoformátových<br />

podvodníkov ako<br />

Hitler a Stalin bol Beneš príliš malý,<br />

slušný a neprezieravý. Po vojne sa potom<br />

snívalo o všeslovanskej vzájomnosti,<br />

o veľkom ruskom bratovi-osloboditeľovi;<br />

toto Masaryk a Havlíček<br />

prehliadli už dávno predtým, navštívili<br />

Rusko, vedeli, že žije o sto rokov<br />

pozadu a že také romantické rojčenie<br />

je len sladkým omylom horúcich<br />

vlasteneckých hláv. V roku 1948<br />

potom pasca sklapla. Nasledovalo


SPOLOČNOSŤ<br />

40 rokov neslobody duchovnej, náboženskej,<br />

kultúrnej a hospodárskej, 40<br />

rokov mravného úpadku našich národov.<br />

S krátkou prestávkou v roku<br />

1968. Čo naštartovali ruské päste,<br />

potom už dokončovali vlastnou silou<br />

české a slovenské ruky.<br />

Kedysi som bol na večierku hudobnej<br />

školy, na ktorú chodili naše deti.<br />

Po oficiálnom vystúpení sa rozprúdila<br />

voľná zábava a tu som musel užasnúť<br />

nad brilantnou klavírnou improvizáciou<br />

jedného z učiteľov. „To je najlepší<br />

organista v celom kraji,“ povedala mi<br />

učiteľka, „z náboženských dôvodov<br />

bol prepustený z konzervatória a nesmie<br />

vyučovať. Teraz sa živí na našej<br />

škole ako korepetítor.“ „Čo je to?“<br />

chcel som presne vedieť. „Keď dievčatká<br />

cvičia pri baletnej tyči „á-dva-<br />

-tri“, on im k tomu hrá do rytmu.“ –<br />

VLÁDA TVOJICH VECÍ<br />

ěřím i já Bohu, že po přejití<br />

„V vichřic hněvu, hříchy našimi<br />

na hlavy naše uvedeného, vláda věcí<br />

tvých k tobě se zase navrátí, ó lide<br />

český!“, zaplakal roku 1650 v časoch<br />

pobielohorských Jan Amos<br />

Komenský.<br />

Vrátila sa, po 340 rokoch. A bola<br />

to doba sprvu plná šťastia, slobody,<br />

radosti. Presne 29. 12. 1989 sa volil<br />

prezident, v ten slnečný a mrazivý<br />

zimný deň si nikto nebol istý, ako<br />

to dopadne. Dopadlo to nádherne<br />

a naplnilo nás to šťastím, vrúcnou<br />

a jasnou radosťou. Nasledovalo prvých<br />

niekoľko rokov, plných šťastného<br />

hľadania a nachádzania, ľudia<br />

prahnúc vstupovali na zakázanú<br />

pôdu hľadania Boha a pili plnými<br />

dúškami. A ďalej?<br />

Masaryk hovorieval, že štát žije<br />

na takých princípoch, na akých vznikol.<br />

V roku 1989 väčšina ľudí zvonila<br />

kľúčmi a radovala sa zo slobody, a súčasne<br />

si ďalšia vrstva chladne a vecne<br />

pripravovala svoju budúcu šachovú<br />

hru; no a tak to zostalo vlastne až<br />

dodnes. Škoda. Dnes je jasné, že<br />

„vláda věcí tvých“ sa k nám síce navrátila,<br />

ale za veľa nestojí a demokratický<br />

systém politických strán, inde<br />

v Európe ako-tak fungujúci, v prostredí<br />

českých a slovenských šikovných<br />

hláv v podstate zlyhal.<br />

Ďalšia z reťaze premárnených<br />

šancí…<br />

Čo potrebujeme najviac nie je sloboda,<br />

ale ľudská kvalita, mravnosť<br />

jedincov, akým môžeme dôverovať.<br />

Aj Vašu mravnosť potrebujeme, milý<br />

čitateľ a čitateľka. Kto? My všetci, čo<br />

stojíme na prahu nového, ďalšieho<br />

roka, nosíme v sebe túžbu po kráľovstve<br />

Božom a so stiesneným srdcom<br />

sledujeme článok za článkom tejto<br />

neblahej reťaze.<br />

AKO TO ASI<br />

PÔJDE ĎALEJ?<br />

Priebeh „posledného súdu“ opísal<br />

Abd-ru-shin v Posolstve Grálu<br />

ako prirodzený, ale nesmierne zosilnený<br />

tlak životnej sily, takže sa musia<br />

prejaviť všetky vlastnosti, driemajúce<br />

vnútri v ľuďoch. Sú nútené vyjsť<br />

na svetlo, rozkvitnúť a urýchlene priniesť<br />

plody. Buď sa človek nechá zvábiť<br />

príležitosťami na nečisté konanie<br />

a rýchlo sa dostane do víru sťahujúceho<br />

nadol, alebo si urobí v sebe poriadok<br />

a jasne sa postaví do smerovania<br />

nahor, v chcení k čistote a dobru,<br />

a tým aj do prúdu pomoci zhora,<br />

od Stvoriteľa.<br />

A ďalej?<br />

Nič, čo nestojí v poctivosti a v súlade<br />

s vôľou Božou, neobstojí a musí padnúť.<br />

Súlad s vôľou Božou potom nespočíva<br />

v odriekavaní modlitieb, ale<br />

v skutkoch, ktoré sú nesené láskou,<br />

spravodlivosťou, čistotou. A pretože<br />

dnes takmer nič v takom súlade<br />

nie je, musíme očakávať veľké<br />

zvraty, kat astrofy a nakoniec aj zrútenie.<br />

V ľudských dielach, finančníctve,<br />

politike, hospodárstve, spoločnosti,<br />

medziľudských vzťahoch – ale<br />

aj v prírode, i prírodu ovláda človek<br />

nevedomky svojím myslením, zmýšľaním<br />

a (ne)cítením.<br />

A kedy?<br />

Nevieme. Ten čas pozná len Boh<br />

Otec, povedal už Ježiš. Aj keby sa prihlásil<br />

niektorý z mnohých „veštcov“<br />

a oznámil presný dátum príchodu<br />

záverečného diania súdu, nemôžeme<br />

mu veriť. Možno ten dej udrie<br />

čoskoro ako blesk z jasného neba<br />

a lavínovito sa rozbehne po svete –<br />

veď tá naša zložitá civilizácia je nesmierne<br />

zraniteľná a jej zabehnuté<br />

pohodlie sa dobre cieleným úderom<br />

zosype ako domček z karát.<br />

Sotva sa však môžeme domnievať,<br />

že to bude práve teraz, v nastávajúcom<br />

novom roku. A hlavne – správnejšie<br />

je žiť tak, aby sme neustálym<br />

usilovaním sa dokázali svoju stálosť<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


SPOLOČNOSŤ<br />

chcenia dobra a poznávania Boha.<br />

Ten dej pokračujúceho triedenia<br />

a rúcania môže pokračovať ešte celé<br />

desaťročia, možno sa konca vo svojom<br />

pozemskom živote nedočkáme<br />

a zažijeme len pokračujúci zmätok<br />

prehrávajúceho materializmu. Súčasne<br />

pritom dostanú ešte ďalší<br />

blížni príležitosť na posledný možný<br />

obrat. Až neskôr, na „onom svete“,<br />

alebo znovu v ďalšom pokračovaní<br />

svojej pozemskej púte sa toho záverečného<br />

okamihu dožijeme, a nebude<br />

to ľahké.<br />

A čo bude ďalej?<br />

„Posledný súd“ nebude zánikom<br />

sveta. Bude to veľká očista od všetkého<br />

zlovoľného a chorého, čo stálo<br />

proti zámeru Stvoriteľa a odmietlo sa<br />

podriadiť jeho vôli. Raz sa naša ťažko<br />

skúšaná Zem, týraná chemickými<br />

i rádioaktívnymi odpadmi a ničená<br />

ľudským sebectvom, prebudí do nového<br />

rána a posilnená začne svoju obnovu.<br />

Koľko asi na nej zostane z tých<br />

mnohých miliárd ľudí – ako beznádejne<br />

málo ich je ochotných načúvať<br />

niečomu takému, ako je „Božia<br />

vôľa.“ Buď Boha vôbec neberú na vedomie,<br />

alebo sa uzavreli do ohrady<br />

vlastných náboženských predstáv,<br />

dávno presýtených uspávajúcimi ľudskými<br />

príveskami a dodatkami, a nie<br />

sú ochotní prekročiť plot k Pravde.<br />

Nech sú to moslimovia, kresťania,<br />

hinduisti… nechajme to, starajme sa<br />

predovšetkým o svoje vlastné chyby.<br />

Ale ťažko sa nájdu celé národy, krajiny,<br />

spoločenské vrstvy alebo celé<br />

cirkvi, ktoré tento spravodlivý dej<br />

v zdraví prečkajú. Len jednotlivci,<br />

len každý sám za seba a podľa svojho<br />

osobného správania voči skúmavému<br />

pohľadu Božích zákonov, len jednotlivo<br />

budú môcť ujsť tomuto neblahému<br />

osudu.<br />

A BUDE RÁNO,<br />

DEŇ PRVÝ<br />

Pod oknami nášho bytu donedávna<br />

chátrali stopäťdesiat rokov<br />

staré budovy skladu a pekárne. Jedného<br />

dňa prišli ťažké stroje a začalo<br />

veľké hrmenie a búranie. Prvá to zaplatila<br />

životom stará lipa. Po desaťročia<br />

nás jej ohromná koruna vítala<br />

rannými kosými lúčmi slnka, plnila<br />

ulicu vôňou, bzučaním včiel, šumom<br />

lístia a mierom. Neverili sme svojim<br />

očiam, keď sme ju náhle uvideli<br />

na zemi, chladnokrvne rozrezávanú<br />

na kusy. Vtedy sme si povedali, že<br />

snáď v meste ani nechceme žiť. Bolelo<br />

to. Ale zase to, ako inak, prešlo<br />

a zvykli sme si. Po lipe sa zrútilo<br />

na zem všetko, čo na pozemku stálo,<br />

budovy, prístavky, stromy a kríky.<br />

Nakoniec zostala pustá betónová<br />

púšť bez života.<br />

Bez života? Dnes, po niekoľkých<br />

rokoch, sa do toho spustošeného<br />

kúta zasa vrátila príroda a ovládla<br />

ho. Po svojom. Na opustenom pozemku,<br />

ktorý jej ľudia prenechali,<br />

sa nerušene tešia zo života stromy,<br />

kríky, vtáci… nastalo vzkriesenie,<br />

znovuzrodenie.<br />

Prajme v tom novom roku sebe,<br />

i svojim milým okolo seba tiež<br />

také vzkriesenie, znovuzrodenie.<br />

A hlavne pre to niečo robme.<br />

Tak teda – šťastný nový rok!<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

1 Zvedavému čitateľovi odporúčame vynikajúcu<br />

knihu Siegfrieda Hagla „Okultní<br />

kancléř“, Integrál Brno, 2008. Autor v nej<br />

poukazuje na to, že Adolf Hitler nebol<br />

ani geniálny politik, ani schizofrenik, ale<br />

okultné médium, komunikujúce so záhrobím<br />

a podriaďujúce sa jeho neblahým<br />

vplyvom. Kniha je veľmi svedomito<br />

a vecne spracovaná.<br />

2 Jiří Šulc: Zrádci. Knižní klub, 2012<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

Pri odbere celej edície<br />

zľava 15 %!<br />

Cena<br />

na:<br />

Cen<br />

ap<br />

re pre<br />

dplati<br />

atite<br />

teľa<br />

11,70 €<br />

Cena<br />

na:<br />

Cena ap<br />

pre<br />

predpl<br />

dplati<br />

atiteľ<br />

teľa<br />

14,40 €<br />

Cena<br />

na:<br />

Cen<br />

a p<br />

re predpl<br />

dplati<br />

teľa<br />

12,60 €<br />

Cena<br />

na:<br />

Cen<br />

ap<br />

re pre<br />

dpl<br />

atiteľ<br />

teľa<br />

11,70 €<br />

Zaviate doby<br />

sa prebúdzajú<br />

1. zväzok<br />

Krišna,<br />

Nahome,<br />

Kassandra,<br />

Mária z Magdaly<br />

262 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 670 g,<br />

slovenský jazyk<br />

Zaviate doby<br />

sa prebúdzajú<br />

2. zväzok<br />

Atlantída, Ríša Inkov,<br />

Abd-ru-shin, Kassandra,<br />

Ján Krstiteľ,<br />

Ježiš z Nazatretu<br />

464 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 780 g,<br />

slovenský jazyk<br />

Zaviate doby<br />

sa prebúdzajú<br />

3. zväzok<br />

Egypťania, Nemare,<br />

Faraóni, Neznáme<br />

zo života Božieho Syna<br />

Ježiša, Apoštoli<br />

377 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 800 g,<br />

slovenský jazyk<br />

Z doznelých<br />

tisícročí<br />

Mojžiš,<br />

Abd-ru-shin,<br />

Mária,<br />

Život Ježiša na Zemi<br />

305 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 16 x 23 cm,<br />

hmotnosť 570 g,<br />

slovenský jazyk


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 38/2013, vyšlo 1. 12. 2013<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU, n. o., Hlavná 85, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie: Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman<br />

Levický (Slanec), Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice),<br />

Tomáš Výboch (Komárno), Václav Kazda (Bílovice n. Svit.),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko), Artur<br />

Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Igor Mešťánek, Tomáš<br />

Mešťánek, Rastislav Podivinský, Adela Slováčková, Andrea Stúpalová,<br />

Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o., Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Detva)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrace:<br />

• DepositPhotos.com: A. Sotnykova, Ukrajina, Dněpropetrovsk (2);<br />

T. Šereda, Slovensko (3); CandyBox Images, ČR, Praha (10); Almir1968,<br />

Německo (12); Lane Erickson, Pocatello, (14); Eric Cote, Canada,<br />

Sherbrooke (27); Susanne Bauernfeind, Německo, Höhenkirchen (32);<br />

Fotyma, Polsko (36); Dink101, Rusko (60); E. Kharichkina, Rusko (58)<br />

• Dreamstime.com: Annalisaball, (2)<br />

• commons.wikimedia.org: (1, 16, 53)<br />

• Uppsala University Library, http://app.ub.uu.se/ (19)<br />

• GralsWelt: (1, 5, 7, 22, 24, 25, 34, 35)<br />

• Reto Eberhard Rast: (28)<br />

• www.webdesignhot.com: (9)<br />

• M. Bouška, ČR, Brno:(2, 37)<br />

• NASA: (38)<br />

• www.wikinut.com: (48)<br />

• hqwide.com: (48)<br />

• Artur Zatloukal st., ČR, Brno: (54)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Homosexualita<br />

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať<br />

za všetky veľmi prínosné články,<br />

ktoré uvádzate v časopise Svet Grálu.<br />

V jarnom čísle som si prečítala články<br />

„Pokrivené duše“ a článok o „Homosexualite“.<br />

Všetko čo som čítala mi bolo<br />

zrozumiteľné..., avšak pri niektorých<br />

otázkach som si nedokázala tieto veci<br />

predstaviť a dôkladne ich v sebe preskúmať.<br />

Bola by som veľmi rada, keby<br />

ste mi ich mohli objasniť.<br />

Chcem sa Vás preto opýtať, či sa<br />

mužská duša v ženskom tele má<br />

narovnať v zmysle mužského jadra<br />

a nie v zmysle ženského tela, v ktorom<br />

mužské jadro sídli.<br />

Je teda vylúčené, aby spolu tvorili<br />

pár duše v postavení - a - či + a + ,<br />

i keby sa jednalo o mužské a ženské<br />

telá?<br />

Platí to isté u 4 % mužských a ženských<br />

párov (tiel), že i v ich prípade<br />

musí byť vždy + a - ?<br />

Nie je mi to jasné preto, že mužskú<br />

dušu v ženskom tele sa nevedomé<br />

okolie snaží tlačiť k narovnaniu<br />

v zmysle jej telesnej orientácie, čo by<br />

v prípade mužského ducha v jej tele<br />

viedlo k ďalšiemu pokriveniu.<br />

Chcem sa ešte opýtať, či je možné,<br />

aby u ženského ducha v ženskom tele,<br />

ktorý má tendenciu k mužskému pôsobeniu,<br />

alebo obrátene, mohlo dôjsť<br />

k ľahšej náprave v prípade, keď sa<br />

poddá tlaku okolia a vnútornému<br />

vycíteniu správnej orientácie, oproti<br />

stavu, keď je ženský duch v mužskom<br />

tele (či obrátene) tlačený okolím<br />

a snaží sa o nápravu v zmysle<br />

pozemského tela (podvedome). –<br />

V takom prípade je nebezpečenstvo<br />

„uviaznutia v perejách“ – pri snahe sa<br />

z takejto situácie čo najľahšie dostať.<br />

A ešte Vás prosím o odpoveď<br />

na otázku, či si myslíte, že je možná<br />

duchovná náprava chirurgickou cestou<br />

(zmena pohlavia)?<br />

(Meno je v redakcii.<br />

Otázky boli redakčne skrátené.)<br />

Odpoveď redakcie:<br />

Ďakujeme Vám za Váš osobne adresovaný<br />

list. V odpovedi Vám môžem<br />

predložiť iba svoje názory, tak ako<br />

som k nim časom dospel. Nepovažujte<br />

ich preto, prosím, za „pravdu“.<br />

Môžem sa i mýliť. Napriek tomu dúfam,<br />

že Vám budú užitočné.<br />

Predkladáte hneď niekoľko otázok.<br />

Začnime tou prvou:<br />

V človeku sídli mužské jadro v ženskom<br />

tele. Má sa narovnávať v zmysle<br />

mužského jadra, alebo v zmysle ženského<br />

tela?<br />

Všimnite si prosím v prednáške Pokrivené<br />

duše túto pasáž:<br />

Do našej úvahy zahrnieme dnes len<br />

tie pokrivené duše, ktoré už sú inkarnované<br />

v pozemskom tele opačného<br />

pohlavia.<br />

Najskôr teda tú časť pozemského<br />

ženstva, v ktorom sú vtelené slabošské<br />

mužské duše, pretože sa v predchádzajúcom<br />

živote príliš vzdialili<br />

od čisto mužského myslenia a konania.<br />

Už to vysvetľuje, že u takýchto<br />

pozemských žien môže ísť iba o slabošské<br />

mužské duše. Nie je na tom


NÁZORY<br />

teda nič chvályhodného, ak sa žena<br />

snaží mužské charakterové črty posúvať<br />

do popredia, alebo ich vôbec<br />

prejavovať.<br />

Taká žena nie je v myslení a správaní<br />

v žiadnom ohľade skutočne<br />

silná. Ani v mužskom, ani v ženskom.<br />

I pozemsky by pre seba viac získala,<br />

keby sa snažila pokrivenie potlačiť.<br />

K zmene jej však pomáha jej prežívanie.<br />

Pretože čoskoro spozoruje, že sa<br />

pravý muž v jej blízkosti necíti dobre.<br />

Ak teda človek v dôsledku svojho<br />

predchádzajúceho správania dospel<br />

k inkarnácii v opačnom tele, musí si<br />

túto inkarnáciu riadne odžiť. Prežiť<br />

si teda stav, keď musí rešpektovať danosti<br />

tohto stavu. Má sa teda odievať<br />

a správať ako žena, i keď má v sebe<br />

mužskú dušu – a i keď si vnútorne<br />

ujasňuje, že mu to nevyhovuje a chce<br />

niečo iné. Taký život si však vyžaduje<br />

vnútornú sebadisciplínu a je sprevádzaný<br />

istým napätím. Aj toto napätie<br />

vychováva – je známe, že sme<br />

ochotní meniť sa až vtedy, keď je nám<br />

ťažko. Človek, ktorý vedie príjemný,<br />

ale nenáležitý život, premeškáva príležitosť<br />

na svoje ďalšie dozrievanie.<br />

Je veľmi užitočné, keď „opačný“<br />

človek vie o existencii reinkarnácie<br />

a teda vie, prečo to všetko zažíva.<br />

Odnesie si z toho úžitok pre svoje<br />

ďalšie bytie.<br />

Je teda vylúčené v zmysle Posolstva,<br />

aby spolu tvorili pár duše v postavení<br />

- a - či + a +, i keby šlo o mužské<br />

a ženské telá?<br />

Vylúčené nie je nič, platí tu na prvom<br />

mieste slobodná vôľa, rozhodovanie<br />

človeka. Dnes sa síce už neuzatvárajú<br />

manželstvá na základe<br />

rozhodnutia rodičov alebo hmotnej<br />

núdze nevesty, ale opäť sa pri výbere<br />

partnera dostali do popredia kritéria<br />

vzdialené duchovnému jadru<br />

človeka. Na prvých miestach je to<br />

asi sex, ľahkomyseľnosť a pozemská<br />

vypočítavosť. Pokojne sa teda môžu<br />

spojiť do párov i kombinácie duší,<br />

aké popisujete. Disharmónia a neporozumenie<br />

medzi nimi môžu byť<br />

podobné ako nesúlad duší + a -, inak<br />

veľmi rozdielnych povahou, záujmami<br />

a zrelosťou. A ktoré sa vlastne<br />

k sebe nehodia.<br />

Je nutné ešte dodať, že sex má v živote<br />

svoje primerané miesto, stačí<br />

pripomenúť kňazský celibát a jeho<br />

problémy. Na miesto ľahkomyseľnosti<br />

zase patrí istá ľahkosť v rozhodovaní,<br />

vedená cítením. Aj vypočítavosť<br />

má svoj protipól: v rozvážnosti,<br />

ktorá sa nevrhá strmhlav do nezmyselných<br />

situácií.<br />

Platí to isté u 4 % mužských a ženských<br />

párov (tiel), že i u nich vždy<br />

musí byť + a - ?<br />

Tými 4 % máte zrejme na mysli<br />

homosexuálnu časť našej populácie.<br />

Táto otázka si zaslúži širšiu odpoveď.<br />

V prednáške „Pokrivené duše“ sa<br />

v Posolstve Grálu píše:<br />

Pri pozorovaní okolia vám bude nápadná<br />

jedna vec, o ktorej som sa už<br />

zmienil: že sa ženské duše v mužských<br />

telách cítia zvláštnym spôsobom priťahované<br />

k mužským dušiam v ženských<br />

telách a naopak. Práve žena so<br />

silnejším rozumovým chcením a prevažne<br />

mužskými povahovými črtami<br />

sa teda väčšinou cíti nevedomky priťahovaná<br />

k mužovi s než nejšími povahovými<br />

znakmi.<br />

V tom však nespočíva iba podvedomá<br />

snaha o vyrovnanie, ale pôsobí<br />

tu veľký zákon príťažlivosti<br />

rovnorodého!<br />

Rovnorodosť tu tkvie v pokrivenosti<br />

duší! Obe duše sú pokrivené,<br />

sú v tom skutočne rovnakého druhu,<br />

a ten sa podľa zákona priťahuje.<br />

Tieto slová sa nevzťahujú na homosexuálne<br />

páry, ale na manželstvá<br />

a partnerstvá tvorené mužom a ženou<br />

s opačne orientovanými dušami.<br />

Teda napríklad<br />

mäkkým,<br />

pasívnym, žensky<br />

pôsobiacim<br />

mužom a energickou,<br />

„muž-<br />

nou“<br />

ženou.<br />

V Abd-ru-shinovej dobe homosexualita<br />

nebola ani zďaleka takou<br />

témou, akou je dnes. Samozrejme<br />

existovala, ale bola tabu a v spoločnosti<br />

požívala opovrhnutie ako<br />

niečo úplne neprirodzené a zavrhnutiahodné.<br />

Predstava, že by homosexuáli<br />

vystúpili z ilegality, prehlásili<br />

svoj sklon za Boží dar a požadovali<br />

rovnaké práva s ostatnými, bola absurdná,<br />

nemysliteľná. Abd-ru-shin sa<br />

teda homosexualitou vo svojich výkladoch<br />

nezapodieval, to si musíme<br />

na základe poznania Posolstva urobiť<br />

sami. Dovoľte mi vyjadriť svoj názor:<br />

Homosexuálny vzťah býva veľmi<br />

často vzťahom dvoch ženských<br />

duší v mužských telách, alebo jednej<br />

ženy v mužskom tele a jedného<br />

muža v mužskom tele so začínajúcim<br />

poženštením. Obdobne naopak lesbické<br />

vzťahy. Obe duše sú pokrivené,<br />

táto pokrivenosť ich spája a je zdrojom<br />

ich duševného súzvuku i sexuálnej<br />

orientácie. Zjavnou býva dominantná,<br />

„mužskejšia“ povaha jednej<br />

a mäkšia povaha tej druhej. Možný<br />

je samozrejme i vzťah dvoch zženštilých<br />

mužov v mužských telách.<br />

Popri tom existujú i ďalšie, asi menej<br />

typické príčiny homosexuality,<br />

myslím, že sme sa o tom vo Svete<br />

Grálu krátko zmienili. Môže to byť<br />

trebárs posadnutosť ženy cudzou,<br />

prevtelenou mužskou dušou: tejto<br />

cudzej duši sa prieči fyzický kontakt<br />

posadnutej ženy s jej manželom<br />

a dáva prednosť vzťahu s inými<br />

ženami. Partneri môžu byť spojení<br />

i silnými osobnými vzťahmi z minulosti,<br />

ktoré prežiaria pokrivenie<br />

jedného z nich, zatiaľ čo druhý je<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013


NÁZORY<br />

„nepokrivený“. Jestvuje i „nepravá“<br />

homosexualita, ktorá vzniká okolnosťami,<br />

napríklad praktikovaním<br />

sexu vo väzení alebo na vojne. Alebo<br />

homosexualita, ktorá vznikla traumatickým<br />

vzťahom v mladosti, poruchami<br />

rodinného prostredia v detstve<br />

a. i. Len prosím žiadne šablóny,<br />

život je mnohotvárny.<br />

Poznanie o koreňoch homosexuality<br />

má svoju veľkú cenu. Môže<br />

vyústiť do vedomého pochopenia<br />

a porozumenia vo vzťahu k homosexuálom,<br />

alebo... k akceptácii seba<br />

samého a hľadaniu svojej cesty životom<br />

podľa vôle Stvoriteľa.<br />

...nevedomé okolie sa snaží túto dotyčnú<br />

tlačiť k narovnaniu v zmysle<br />

jej telesnej orientácie, čo by v prípade<br />

mužského ducha v jej tele viedlo<br />

k ďalšiemu pokriveniu...<br />

O tom sa tu už hovorilo pri Vašej<br />

prvej otázke. Žena s mužskou dušou<br />

v sebe sa nemá začať správať ako<br />

kovboj alebo zhrubnutá mužatka. Ak<br />

sa dopracuje k vedomiu, že si sama<br />

riadi svoj život svojím rozhodovaním,<br />

že teda nie je náhodnou hračkou<br />

prírody alebo nespravodlivou<br />

obeťou osudu, mala by sa so svojím<br />

stavom zmieriť a prijať ho. Prijať počas<br />

tohto pozemského života pravidlá<br />

hry, ktorú sama rozohrala, a nesnažiť<br />

sa byť príkladom pre začínajúce<br />

mužatky. Až po odžití svojej dnešnej<br />

kapitoly, teda po úmrtí, môže pokročiť<br />

na ďalší stupeň svojho bytia a naplniť<br />

svoju túžbu byť naplno mužom.<br />

... či je možné, že ženský duch v ženskom<br />

tele, ktorý má tendenciu k mužskému<br />

pôsobeniu alebo obrátene, že<br />

náprava (tlak okolia) je ľahšia pri<br />

poddaní sa tlaku okolia a vnútornému<br />

vycíteniu správnej orientácie,<br />

oproti stavu, keď je ženský duch<br />

v mužskom tele (či obrátene) a tlak<br />

okolia sa snaží o nápravu v zmysle<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

38 | 2013<br />

pozemského tela (podvedome). – Tu<br />

je nebezpečenstvo „uviaznutia...“<br />

Spomínaná žena si musí v prvom<br />

rade ujasniť, či je plnohodnotná žena,<br />

ktorá práve vykročila na cestu svojho<br />

pokrivenia, teda iba teraz zatúžila<br />

byť mužatkou, alebo už mužskou dušou<br />

v ženskom tele je. Toto rozpoznanie<br />

môže byť dosť ťažkou úlohou.<br />

No podľa toho sa má naďalej správať.<br />

V prvom prípade má rozvíjať ženské<br />

hodnoty svojej duše a tak sa začínajúceho<br />

pokrivenia zbaviť. Rozhodujúcim<br />

pre ďalšie bytie bude pritom<br />

jej stav v okamihu pozemskej smrti.<br />

V tom druhom prípade ju (alebo<br />

vlastne jeho) čaká trošku prácny<br />

život: má rešpektovať ženský stav<br />

svojho tela, viesť riadny život ženy,<br />

ako si to pôvodne prial, ale vnútorne<br />

má v ňom narastať chcenie stať sa<br />

pravým mužom. Nie iba slabošským<br />

mužom, ktoré viedlo k jeho poženšteniu.<br />

Tento tlak ho vychováva<br />

a donucuje.<br />

...či je možná duchovná náprava<br />

chirurgickou cestou (zmenou<br />

pohlavia)<br />

Duchovná, teda vnútorná náprava<br />

musí vychádzať jedine zvnútra,<br />

nijako inak. Taký človek si má ujasniť,<br />

akú dušu v sebe prechováva a dať<br />

prednosť prirodzenému, prírodnému<br />

priebehu. Operácia je umelý zásah, je<br />

na mieste azda v tom prípade, keď je<br />

stav pre človeka príliš trýznivý a neúnosný<br />

a on napr. uvažuje o samovražde.<br />

Určite je operácia lepšia ako<br />

samovražda.<br />

Verím, že nie je nutné preberať<br />

všetky možné varianty a kombinácie,<br />

ako si to v závere listu prajete.<br />

Ani to nie je možné – tých možností<br />

je nespočetne veľa. Tu ide o prehľad,<br />

o náhľad. Zvyšok je na pozorovaní<br />

každého z nás. Výsledkom potom<br />

nesmie byť jednoduché posudzovanie<br />

a odsudzovanie, ale pochopenie<br />

a vcítenie sa. Veď každý náš blížny,<br />

ktorý v sebe nesie vôľu k dobru, je<br />

pútnikom za rovnakým cieľom, i keď<br />

to trebárs len nejasne tuší.<br />

Na záver ešte jedna prekladateľská<br />

poznámka: Pri hľadaní odpovedí<br />

na Vaše otázky som zistil, že v českom<br />

preklade Posolstva je prekladateľská<br />

chyba, a to nielen v staršom<br />

preklade, šírenom do roku 2011, ale<br />

i v našom novom preklade z roku<br />

2011. Veta v „Pokrivených dušiach“<br />

Není tedy naprosto nic chvályhodného,<br />

jestliže se žena proti své ženské<br />

přirozenosti snaží mužské charakterové<br />

rysy posunovat do popředí nebo<br />

je vůbec projevovat.<br />

má byť správne bez podčiarknutých<br />

slov:<br />

Není tedy naprosto nic chvályhodného,<br />

jestliže se žena snaží mužské<br />

charakterové rysy posunovat do popředí<br />

nebo je vůbec projevovat.<br />

Podrobnejší rozbor tejto jazykovej<br />

jemnosti v nemčine by presahoval<br />

rozsah tohto listu.<br />

S priateľským pozdravom<br />

Artur Zatloukal<br />

Za redakciu Sveta Grálu


Svet vet Grál Grálu<br />

rálu<br />

álu lu<br />

september 2010 – november 2010<br />

Humus – šanca pre klímu<br />

Čo s prebytkom CO 2 v atmosfére?<br />

Vrátiť do pôdy!<br />

strana 20<br />

Turzovka – slovenské Lurdy<br />

Varovné proroctvo krásnej Pani<br />

strana 13<br />

strana 39<br />

Tajomstvo energetickej<br />

výmeny<br />

strana 16<br />

Ako súvisia čakry, aura<br />

a energetické pole?<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 46<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

strana 25<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

život<br />

strana 7<br />

strana 36<br />

Ako<br />

rozlúštiť<br />

Korán?<br />

Výskum starých jazykov<br />

prináša nový pohľad<br />

na nejasné miesta Koránu<br />

strana 12<br />

Dospievajúca<br />

mládež zblízka<br />

alebo ako sa do hory volá,<br />

tak sa z hory ozýva<br />

strana 17<br />

Vážení čitatelia, staňte sa predplatiteľmi<br />

Sveta Grálu a získajte množstvo výhod!<br />

Cena predplatného je 10,60 € / 4 čísla do roka.<br />

Pri nákupe nad 50 eur cez on-line obchod<br />

môžete získať predplatné za akciovú cenu 7 eur!<br />

Zľava na nákup kníh cez on-line obchod<br />

na stránke www.svetgralu.sk.<br />

10,60 €<br />

Pri nákupe nad 50 €<br />

7 €<br />

Pri objednávke stačí uviesť ich meno a adresu<br />

do poznámky a časopis im zašleme do poštovej schránky.<br />

Pri predplatení časopisu pre známeho dostane 2 staršie<br />

čísla SG podľa Vášho výberu<br />

zdarma!<br />

Svet Grálu Grálu<br />

26<br />

25<br />

2012<br />

Dospievanie –<br />

kľúč k dospelosti<br />

Pre okolie neľahké obdobie života,<br />

pre človeka samotného rozhodujúce<br />

hľadanie životných postojov.<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika ?<br />

Svet Grálu<br />

december 2010 – február 2011<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Karma – čo to je?<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú cenu.<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svet Grálu<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

Pokojné sviatky, veľa lásky, porozumenia a Božieho požehnania v novom roku Vám praje redakcia Sveta Grálu. Ďakujeme za Vašu priazeň.


Blahoslavení sú tí, ktorí sú čistého srdca,<br />

lebo oni uvidia Boha.<br />

V týchto slovách spočíva všetko, to najvyššie, čo človek môže dosiahnuť, vidieť Boha<br />

v jeho dielach. Jeho srdce musí byť čisté a priezračné ako krištáľ, aby mu žiadne<br />

zakalenie nebránilo vidieť. Vidieť znamená poznať! Človek, ktorý je čistého srdca,<br />

to dosiahol a môže stúpať k Svetlu.<br />

Kázanie na Hore, podľa knihy Z doznelých tisícročí

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!