27.05.2018 Views

SG22

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

strana 5<br />

strana 15<br />

strana 24<br />

OJ<br />

strana 32<br />

strana 44<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

USPORADÚVAME PRE VÁS PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI<br />

ície<br />

www.svetgralu.sk<br />

V ďalšom čísle časopisu:<br />

D<br />

Bohovia starých čias<br />

titulná téma:<br />

V dávnych časoch, keď sa ešte ľudia snažili žiť v súzvuku s prírodou, bola<br />

viera v starovekých bohov a prírodné bytosti prirodzenou súčasťou ich<br />

života. Dnes, odvrátením sa od prírody ich človek odsunul do ríše povestí<br />

a rozprávok. – A možno nie každý…<br />

Svet Grálu č. 23<br />

vychádza v marci 2010<br />

Svet Grálu<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

y.<br />

19/2009 Svet Grálu<br />

<br />

21/2009 Svet Grálu<br />

Prednáškové fórum časopisu<br />

marec – máj 200909 · číslo 19<br />

Gemmoterapia v praxi<br />

strana 5<br />

Ešte neprišiel čas – zážitok blízkej smrti<br />

8 STRÁN NAVIAC ! !<br />

strana 8<br />

strana 12<br />

Hriech zvaný strava<br />

Démonické sily<br />

a posadnutosť<br />

Ľudia by mali zomierať doma<br />

MILÍ ČITATELIA,<br />

OD TOHTO ČÍSLA PRE VÁS ČASOPIS ROZŠIRUJEME<br />

ZA NEZMENENÚ CENU<br />

Svet Grálu<br />

strana 20<br />

Rozhovor s riaditeľkou mobilného hospica<br />

strana 32<br />

Materialisti<br />

pochádzajú z opice<br />

… a Vy?<br />

Ako vznikol život<br />

Svet Grálu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

september – november 2009 · číslo 21<br />

Stretnutie s Jensom – muzikoterapia<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Zachráňme studničky<br />

Keď zomrelo milión Írov…<br />

KDYŽ TO NEBYL<br />

ZÁZRAK, CO TEDY?<br />

Boj o modrý elixír života<br />

Tretia cesta za zdravím<br />

<br />

<br />

Nebezpečenstvo<br />

v ezoterike<br />

VÝVOJ VOJ ŽIVOTA<br />

SIEGFRIED<br />

HAGL<br />

Ezoterika je krokom do onoho sveta.<br />

Sveta, ktorý existuje, ale skrýva<br />

aj nebezpečenstvo.<br />

SLÁVIME<br />

NARODENINY!<br />

PREDNÁŠKOVÉ FÓRUM<br />

Nová kniha<br />

z edície<br />

Svet<br />

Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

PÚTNIK SVETMI<br />

Bežná cena: 5,64 € / 169,91 Sk<br />

Naša cena: 5,55 € /167,19 Sk<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 5,39 € /162,37 Sk<br />

NÁBOŽENSKÉ TÉMY<br />

Bežná cena: 6,31 € / 190,09 Sk<br />

Naša cena: 5,95 € /179,24 Sk<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 5,78 € /174,12 Sk<br />

Herbert Vollmann<br />

„Jedným z tých, ktorí pôsobili v najbližšom<br />

okolí Abd-ru-shina, je aj Herbert<br />

Vollmann. Vo svojich knihách<br />

vychádza z poznania diela Abd-ru-<br />

-shinovho Posolstva Grálu a prihovára<br />

sa človeku ako pomocník: poukazuje<br />

na duchovné a pozemské súvislosti,<br />

o ktorých sa môžeme sami<br />

ľahko presvedčiť už tu v pozemskom<br />

živote, v prostredí spoločenského<br />

diania. Zároveň nám dáva možnosť<br />

uvidieť rozdiel medzi budovaním<br />

opierajúcim sa o duchovné zákony,<br />

ktorými sa riadi celý vesmír, a stavbou<br />

vystavanou iba na rozumových<br />

základoch.“<br />

Diela Herberta Vollmanna objednávajte prostredníctvom objednávacieho kupónu na konci časopisu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk, kde sa môžete so spismi tohto autora bližšie zoznámiť.


Môžeme si myslieť<br />

--o našom štáte čokoľvek,<br />

jedna vec je istá:<br />

ľudia majú slobodu! To<br />

sme v histórii zažili len<br />

zriedka, skoro nikdy.<br />

Vždy sa to dajako zvrtlo.<br />

Sotva však niečo také<br />

v myšlienkach vyslovíte,<br />

zľaknete sa, pretože sa<br />

vo vás ozve druhý hlas.<br />

Ako by vo vás boli dvaja protihráči.<br />

Jeden ťahá biele šachové figúrky a hrá<br />

za Šachový Zväz Optimistov, zatiaľ čo<br />

druhý zastupuje Asociáciu Šachových<br />

Pesimistov, Pochybovačov a Daromníkov.<br />

Tých druhých je viac, sú hlučnejší<br />

a majú štedrejší sponzoring – takmer<br />

všetky média sú dnes členmi či prívržencami<br />

Asociácie.<br />

„Sloboda, vravíš?“ ozve sa čiernovlasý<br />

partner a zaiskrí na vás čiernymi<br />

očami. „Akáže sloboda? Kto má peniaze,<br />

má všetko, a kto ich nemá, nemá<br />

nič! Pozri sa, kam sme za tých dvadsať<br />

rokov dospeli! Škandály politikov, korupcia,<br />

miliardové kšefty, nevyšetrená<br />

kriminalita – a okrem vymýšľania vtipov<br />

sa nerobí nič. Politické strany zadlžujú<br />

krajinu a obyčajný človek to všetko<br />

schytá a musí sa tomu prispôsobiť. Kto<br />

tu má akú slobodu?“ A hneď bác! – potiahne<br />

svojou figúrkou: „Šach strelcom!“<br />

„Hm,“ zamyslí sa svetlovlasý vo<br />

vašom vnútri, keď sme v novembri cinkali<br />

kľúčmi, predstavovali sme si slobodu<br />

inak, ako takú šťastnú voľnosť.<br />

Lenže kvôli jednému Daromníkovi<br />

predsa neprídem o svojho kráľa; táto<br />

partia sa nehrá len o to, čo je v živote<br />

pravda, ale o samotný postoj k veciam<br />

a ku svetu a k radosti – ja ťa, svet môj,<br />

nedám! Zatiaľ ustúpim kráľom o políčko<br />

naspäť do obrany! Je hanba, ako<br />

napísal jeden spisovateľ, že národ taký<br />

schopný a vzdelaný si nevytvoril lepší<br />

politický život!“ A klap, ťah nazad.<br />

Majiteľ čiernych figúrok však hneď<br />

zaútočí ťažšou figúrkou: „Počúvaj,<br />

tento náš národ si nevie sám vládnuť.<br />

Nemá na to. Žil tak dlho<br />

v neslobode, že to už<br />

ani nedokáže.“ „Kým sú<br />

ľudia utláčaní, keď im<br />

je achjaj, to vzdychajú<br />

a túžia po slobode, po<br />

čistých ideáloch. Akonáhle<br />

však dostanú príležitosť<br />

a moc, správajú<br />

sa rovnako ako tí pred<br />

nimi.“<br />

Svetlovlasý váha s ďalším ťahom:<br />

„Ty teraz hovoríš o dvoch rôznych<br />

pojmoch: o schopnosti viesť iných ľudí<br />

a o mravnosti. Aj toho aj onoho je dnes<br />

málo. Vieš, mravnosť je také pravítko<br />

v človeku, ktoré mu nedovolí zhrbiť sa<br />

a podvoliť sa ničomnostiam; vždy sa<br />

vzpriami ako vŕbový prút. Človek, presvedčený<br />

o existencii a múdrosti Božej<br />

nemôže byť iný, než mravný. Ak nie je<br />

mravný, tak je pokrytec, prázdny fanatik<br />

alebo zdeptaný člen sekty. Postav<br />

mravného človeka do roly prezidenta<br />

alebo upratovačky, vždy si vykoná<br />

čestne svoju prácu, môžeš mu<br />

veriť. – Lenže my dnes hráme túto partiu<br />

o slobode. Počúvaj, vieme my dvaja<br />

vôbec, čo je sloboda?“<br />

Čierny muž váha s prstom na figúrke.<br />

„Sloboda, to asi nebude bezuzdná neviazanosť.<br />

Sú darebáci slobodní? Robia<br />

si predsa, čo si zaumienia“.<br />

„Nie“, hovorí presvedčene biely hráč<br />

vo vašom vnútri. „Sú to vlastne úbožiaci<br />

vlečení vo vleku svojich nerestí.<br />

Ony im vládnu, a oni sami potom robia<br />

ďalších ľudí nešťastnými. Sú služobníkmi<br />

svojich nerestí. Sloboda je pochopená<br />

nutnosť, to hovoril buď Marx<br />

alebo Hegel, jedno, ktorý z nich; je to<br />

nutnosť podriadiť sa hlasom mravnosti<br />

a robiť to, čo je správne.“<br />

Čierny hráč sa mračí. „Toto sa mi<br />

veľmi nepáči. Sypú sa mi z toho slová<br />

Musíš, Povinnosť, Podriadenosť, Poslušnosť.<br />

Tomu ty hovoríš sloboda? Ja<br />

teda nie.“<br />

Biely hráč cíti, že prichádza jeho<br />

chvíľa. “Počuj, bratku, každý máme<br />

NA ÚVOD…<br />

v sebe iskru, povedzme, ušľachtilosti,<br />

dobra a zbožnosti“.<br />

„Ale choď,“ čuduje sa čierny brat,<br />

„odkiaľ by sa vzala?“<br />

„My ľudia sme ju dostali od Stvoriteľa.<br />

Len sa predsa rozhliadni, či nepoznáš<br />

skutočne krásnych ľudí? Je ich mnoho!“<br />

„Krásnych ľudí poznám,“ pripúšťa<br />

čierny spoluhráč, „buď ich mám<br />

rád, alebo ich obdivujem. Ale čo ten<br />

zvyšok?“<br />

„Tí v sebe majú rovnaký Stvoriteľov<br />

dar. Prehlušili, prekryli ho a zaobalili<br />

do všednosti, prehlušili strachom zo<br />

sveta a jeho požiadaviek. To by si pozeral,<br />

koľko ľudí v sebe vlastne nosí nepokoj<br />

a obavu. Správajú sa sebavedome,<br />

hrubo, bezcitne, sebecky – ale vo svojej<br />

malej dušičke majú strach.“<br />

„Čoho sa boja?“ žasne protihráč.<br />

„Byť iní než ostatní. Byť menej<br />

úspešní než ostatní. Mať menej než<br />

ostatní.“<br />

„Nepsychologizuj,“ vrčí šachista,<br />

„vieš, že nemám mudrovanie rád. Ako<br />

to všetko súvisí so slobodou?“<br />

„Ba práve že súvisí. Človek, živý človek<br />

s vrúcnym srdcom hľadá vôľu<br />

Božiu a jeho najväčším želaním je žiť<br />

podľa nej. Dospel tak ďaleko, že jeho<br />

najväčšou túžbou a najväčším šťastím<br />

je hľadať ju, nachádzať a nakoniec žiť<br />

podľa nej.“<br />

„Tak? A počúvaj –“ pán Pesimista<br />

a Skeptik odsúva šachovnicu nabok, už<br />

ho tak nezaujíma, „ „Vieme my vôbec,<br />

čo je vôľa Božia?“<br />

„Ale vieme; to sú zákony, vlastnosti,<br />

ktoré do sveta okolo nás vložil jeho<br />

stvoriteľ. Všetko navôkol sa nimi riadi,<br />

a my by sme ich mali tiež poznať, je už<br />

najvyšší čas. Slobodný je len ten človek,<br />

ktorý žije v zákonoch Božích! Len<br />

tak môže stáť v živote nestiesnený a neobmedzovaný.<br />

Všetko mu potom pomáha,<br />

a neprekáža, pretože to používa<br />

správnym spôsobom.“<br />

Artur Zatloukal<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


OBSAH<br />

TERAPIA<br />

Logoterapia<br />

Lekárska starostlivosť o dušu<br />

ROZHOVOR<br />

„Miliardové injekcie sú zúfalý čin“<br />

Helmut Creutz v rozhovore analyzuje aktuálnu finančnú<br />

a hospodársku krízu<br />

ROZHOVOR<br />

Siedmy zmysel človeka a zvierat<br />

Rozhovor s Rupertom Sheldrakeom.<br />

Čo sa skrýva za paranormálnymi javmi? Čomu sa vyhýba veda?<br />

TÉMA<br />

Dobré sily človeka neopúšťajú,<br />

keď si dokáže stáť za svojím<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Himaláje<br />

Návšteva Nepálu a najvyššieho<br />

pohoria sveta<br />

5<br />

Zdeněk Křivka si z komunistických<br />

táborov neodniesol nenávisť ani<br />

zatrpknutosť, ale obrovskú duchovnú<br />

posilu<br />

15<br />

TÉMA<br />

Sloboda 20<br />

SERIÁL<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Zákony inkarnácie<br />

HUDBA<br />

Antonín Dvořák<br />

Osudové náhody živote slávneho skladateľa<br />

8<br />

11<br />

21<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

„Sláva na výsostiach Bohu!“ 24<br />

25<br />

28<br />

ZÁHADY<br />

Tunguzská záhada<br />

ŽIVOT PO ŽIVOTE<br />

Zažil som smrť<br />

ZDRAVIE<br />

Cesta k životu<br />

UMENIE<br />

Čo sa vlastne udialo v Tunguzke<br />

na Sibíri 30. júna 1908?<br />

Cesta na onen svet<br />

Zvestovanie Panne Márii<br />

Choroby a liečenie. 1. diel seriálu<br />

liečiteľa MUDr. Jana Paloučka<br />

Zamyslenie nad obrazom<br />

Leonarda da Vinci<br />

32<br />

35<br />

39<br />

PRIKÁZANIE<br />

Druhé prikázanie 43<br />

POVIEDKA<br />

Lúčenie 44<br />

46<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 48<br />

NA ZÁVER<br />

O slobode 50


TERAPIA<br />

Logoterapia<br />

Margaréta Černáková<br />

Lekárska starostlivosť o dušu<br />

„Ešte nikdy v histórii neznamenala medicína<br />

tak veľa ako dnes. Ešte nikdy v histórii<br />

nežili ľudia tak dlho ako dnes. Ešte<br />

nikdy nedokázala medicína tak efektívne<br />

bojovať proti bolesti a strachu<br />

ako dnes. A predsa sú ľudia stále nespokojní!“<br />

N<br />

a logoterapii a jej zakladateľovi<br />

Viktorovi Emanuelovi Franklovi<br />

je pozoruhodné to, že tento židovský<br />

lekár a vedec rozvinul svoje<br />

učenie o zmysle života v koncentračnom<br />

tábore Osvienčim, uprostred<br />

plynových komôr a nepredstaviteľného<br />

utrpenia.<br />

Ako uznávaný primár neurologického<br />

oddelenia vo Viedni mal už<br />

v rukách vycestovacie povolenie do<br />

USA, aby unikol fašistickej likvidácii.<br />

On sa však rozhodol zostať: „Môžem<br />

svojich rodičov ponechať napospas<br />

osudu? Či nie som morálne viazaný<br />

zdieľať osud spoločne s nimi? Kde je<br />

moja zodpovednosť?“ S otcom vošiel<br />

do Dómu Sv. Štefana vo Viedni (synagóga<br />

bola už zničená) a tak premýšľal,<br />

ale bezvýsledne. Raz, keď došiel<br />

domov, uvidel na stole kus mramoru.<br />

Otec mu povedal, že ho našiel<br />

pri ruinách synagógy a boli na ňom<br />

po hebrejsky napísané zvyšky zo IV.<br />

prikázania z Desatora. V tej chvíli<br />

presne vedel, že Rakúsko neopustí.<br />

TVORIVÝ OPTIMIZMUS<br />

O<br />

baja jeho rodičia však zahynuli<br />

a on sám nikdy nevedel, či v tábore<br />

kráča do práce alebo do plynovej<br />

komory. Uvažoval takto: „keby<br />

mi niekto stopercentne zaručil, že<br />

neprežijem, cítil by som zodpovednosť<br />

urobiť všetko pre to, aby som<br />

prežil“. V tom čase vytvoril model<br />

myslenia, ktorý neskoršie označil<br />

heu ristický (vynachádzavý) optimizmus<br />

a znel takto: skúsme to a uvidíme,<br />

čo z toho bude. Raz, keď ho<br />

gestapo dalo predviesť, musel sa pred<br />

katanmi vyzliecť donaha. V tej chvíli<br />

v ňom skrsla myšlienka, ktorá tvorí<br />

podstatu jeho učenia: „Je niečo, čo<br />

mi nikto nemôže vziať – a to je moja<br />

sloboda rozhodovať, ako zareagujem<br />

na to, čo mi niekto urobil. Aj keď mi<br />

vezmú fyzickú slobodu, nikdy mi nemôžu<br />

vziať slobodu duchovnú – vytvoriť<br />

si vlastný názor alebo mienku,<br />

vnútorný postoj – a to je to, čo v skutočnosti<br />

zaváži.“<br />

Logoterapia sa zakladá na pomoci<br />

a liečení prostredníctvom pochopenia<br />

zmyslu. Predpokladom na to je<br />

právo voľby, t. j. slobodná vôľa rozhodnúť<br />

sa. Kto si ju uchová, môže<br />

nájsť zmysel v každej situácii, dokonca<br />

aj v nezmyselnom položení.<br />

V. E. Frankl našiel svoj zmysel života<br />

v koncentračnom tábore tak, že iným<br />

väzňom pomáhal nájsť zmysel ich života<br />

v tých tragických situáciách.<br />

T<br />

HĽADANIE ZMYSLU<br />

ypický pacient dneška trpí predovšetkým<br />

priepastným pocitom<br />

nezmyselnosti svojho života, ktorý je<br />

spojený s pocitom prázdnoty alebo<br />

existenciálnym vákuom. Nezodpovedané<br />

tzv. existenciálne otázky<br />

„aký je zmysel života, bytia, utrpenia,<br />

smrti?“ sú uložené hlboko v ľudskom<br />

podvedomí a v konfrontácii so<br />

životom – neraz až v núdznych situáciách,<br />

ktoré neobchádzajú nikoho<br />

z nás – „čakajú“ na odpoveď. A to,<br />

ako človek chorobu, či neodvratnú<br />

smrť prežíva, závisí od toho, ako sa<br />

pozerá na život: či predovšetkým<br />

ako na dar a úlohu, alebo ako na<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


TERAPIA<br />

vec osobného názoru – ako prejav<br />

osobnej slobody. V dnešných časoch,<br />

keď triumfuje najmä utilitaristický<br />

spôsob myslenia, podľa ktorého je<br />

podnetom ľudských skutkov bezprostredný<br />

konkrétny osobný úžitok<br />

(snaha ťažiť zo všetkého vo svoj<br />

osobný prospech) niet divu, že následkom<br />

takéhoto správania je osamotenosť<br />

a nespokojnosť. Človek<br />

tieto pocity neraz prehlušuje tým,<br />

že sa ešte viac ženie do horúčkovitej<br />

aktivity, ktorá takýmto spôsobom<br />

potlačí každodenné prirodzené výčitky<br />

svedomia, a napokon už na „to“<br />

nemá čas. Pocit nezmyselnosti života<br />

môže byť pre niekoho taký frustrujúci,<br />

až je patogénny – v odbornej<br />

terminológii mu hovoríme nogénna<br />

neuróza, s ktorou sa skôr či neskôr<br />

stretne takmer každý človek. Aj keď<br />

sa prejavuje svojou typickou symptomatikou<br />

ako sú úzkosť, strach, nepokoj,<br />

vo svojej podstate poukazuje na<br />

konflikt svedomia, na kolíziu hodnôt<br />

v dôsledku neústupného (tvrdohlavého)<br />

zameriavania pozornosti<br />

na seba. A preto žiadny terapeut nemôže<br />

fóbiu, nutkavú neu rózu, predsudky<br />

alebo nevraživosť liečiť tak,<br />

že ich pacientovi odoberie, vezme<br />

preč. Čo však celkom iste môže –<br />

dopomôcť pacientovi uvidieť situáciu<br />

v širšej perspektíve a dopracovať<br />

sa k poctivému hľadaniu jej zmyslu,<br />

ktoré je najfrekventovanejšie práve<br />

v situáciách ťažkej núdze.<br />

Podľa Franklovho prístupu sa u pacienta<br />

uchádzame o poznanie duchovna<br />

a usilujeme sa špecificky cielene<br />

poukázať na zodpovednosť bytia,<br />

ktorú logoterapia považuje za základnú<br />

podstatu ľudskej existencie –<br />

to znamená priviesť človeka k vedomiu<br />

zodpovednosti, k zodpovednosti<br />

voči naplneniu zmyslu svojho života<br />

tu a teraz, v každom okamihu. Lebo<br />

človek je za naplnenie tohto zmyslu<br />

zodpovedný. A to, ako pacient interpretuje<br />

svoju zodpovednosť, je<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

ponechané na neho – podľa toho, aké<br />

hodnoty vyznáva.<br />

Pri otázke zmyslu života ide o to,<br />

pochopiť fenomén viery, no nie ako<br />

veriaci v Boha, ale prijať pozitívne<br />

stanovisko: „Verím v zmysel života,<br />

verím, že život má zmysel v každej<br />

situácii“, no len za predpokladu<br />

nutného pochopenia svetonázorovej<br />

otázky, ktorou sa má pacient zaoberať<br />

a zamestnať. Lekár nesmie<br />

odňať pacientovi zmysel zodpovednosti,<br />

ani ju preberať na seba, nikdy<br />

nesmie rozhodnutie predvídať alebo<br />

chorému vnútiť svoju mienku. Úlohou<br />

logoterapie je priviesť pacienta<br />

sem – do tohto bodu, kde on samostatne<br />

a s vedomím vlastnej zodpovednosti<br />

preniká k vlastnej úlohe;<br />

už nie anonymne, ale viac-menej vedome<br />

nachádza jedinečnosť zmyslu<br />

svojho života. Inými slovami – priviesť<br />

ho k pochopeniu a prijatiu zodpovednosti<br />

za teistický alebo ateistický<br />

svetonázor. Učí pacienta na<br />

jednej strane revoltovať – tým, že<br />

nasadí svoje duchovné sily proti<br />

silám osudu –, a na strane druhej<br />

zmieriť sa s osudom.<br />

My lekári musíme taktiež utešovať<br />

dušu – to nie je len úloha kňaza, ale<br />

má byť úlohou každého praktizujúceho<br />

lekára. Tisíce rokov staré slová<br />

proroka Izaiáša: „Utešujte, utešujte<br />

môj ľud, hovorí váš Boh“, majú platnosť<br />

aj dnes, a sú adresované taktiež<br />

lekárom. Odhodlane znášané<br />

utrpenie ukazuje najvyššiu možnosť<br />

nájdenia zmyslu, ktorá môže byť síce<br />

poslednou pomocou, a preto – alebo<br />

práve preto – nesmie byť nikomu<br />

odňatá.<br />

LOGOTERAPIA V PRAXI<br />

U<br />

kážka rozhovoru pacientky –<br />

chorej na rakovinu, ktorá reptala<br />

na svoj ťažký osud – metódou<br />

logoterapie s prof. Franklom<br />

v auditóriu Univerzity pred 150 študentmi<br />

medicíny:<br />

Frankl: „No, milá pani Linková,<br />

čo si myslíte o svojom dlhom živote<br />

dnes, keď sa naň pozriete späť? Bol<br />

to pekný život?“<br />

Pacientka: „Ach, pán profesor,<br />

musím povedať, že to bol dobrý<br />

život. A musím ďakovať Pánu Bohu<br />

za všetko to, čo mi daroval. Chodievala<br />

som do divadla aj na koncerty.“<br />

Frankl: (Ale ja som musel dostať<br />

do vedomia jej podvedomé, potlačené<br />

zúfalstvo, že nič nemá zmysel.<br />

Musel som ju dostať tak ďaleko, že<br />

mohla konečne blahorečiť svojmu životu,<br />

že mohla povedať „áno“ svojmu<br />

osudu, ktorý sa nedal zmeniť.) „Hovoríte<br />

o takých pekných zážitkoch,<br />

pani L., ale to všetko prestane?“<br />

Pacientka: „Áno, to všetko<br />

prestane.“<br />

Frankl: „Ako je to, pani L., veríte,<br />

že tým sú všetky tie pekné veci, ktoré<br />

ste prežili, vymazané zo sveta? Že<br />

sa stali neplatnými – že sú zničené?<br />

Môže niekto spôsobiť, že by sa stratilo<br />

šťastie, ktoré ste prežili? Môže to<br />

niekto vymazať?“<br />

Pacientka: „Nie, nikto nemôže<br />

spôsobiť, že by sa to vymazalo.“<br />

Frankl: „Alebo, môže niekto zrušiť<br />

všetko dobré, čo vás v živote stretlo?“<br />

Pacientka: „Nie, ani to nikto<br />

nemôže.“<br />

Frankl: „Alebo môže niekto vymazať,<br />

čo ste statočne a odvážne pretrpeli?<br />

Môže to niekto z minulosti vylúčiť?<br />

Z minulosti, kam ste to všetko<br />

uložili ako úrodu?“<br />

Pacientka (pohnutá k slzám):<br />

„Nikto to nemôže. Nikto. Áno, musela<br />

som veľa trpieť, ale pokúšala<br />

som sa prijímať rany, ktoré mi život<br />

nadelil. Viete, pán profesor, ja verím,<br />

že utrpenie je trest. Verím totiž<br />

v Boha.“<br />

Frankl: (Nemám právo vykladať<br />

zmysel v náboženskom duchu, akonáhle<br />

sa však prejavil pacientkin


TERAPIA<br />

pozitívny náboženský postoj, nestálo<br />

už nič v ceste tomu, zabudovať<br />

ho ako daný fakt do logoterapie.)<br />

Frankl: „Ale povedzte, pani Linková,<br />

nemôže byť vaše utrpenie aj<br />

skúškou? Nemôže to byť tak, že Boh<br />

chce vidieť, ako pani Linková znáša<br />

utrpenie? A nakoniec musí snáď aj<br />

priznať – áno, znášala ho statočne.<br />

A teraz mi povedzte, môže niekto<br />

zmazať takéto výkony?“<br />

Pacientka: „Nie, to nemôže nikto.“<br />

Frankl: „Viete, pani L., vy ste nielen<br />

všeličo vykonali vo svojom živote,<br />

ale zo svojho utrpenia ste urobili<br />

to najlepšie. Váš život bol a je<br />

jeden veľký výkon. Váš život je pomník!<br />

Pomník, ktorý žiaden človek<br />

nemôže vymazať zo sveta.“<br />

V tom okamihu sa stalo niečo mimoriadne<br />

zvláštne. 150 poslucháčov<br />

prepuklo v spontánny potlesk.<br />

Dr Frankl sa opäť obracia k starej<br />

panej: „Pozrite sa, pani Linková,<br />

tento potlesk patrí vám. Patrí vášmu<br />

životu, bol to skutočne veľký výkon.<br />

Môžete byť na svoj život hrdá.“<br />

Svoj posledný týždeň života pacientka<br />

prežila pokojne, bez depresie.<br />

Jej posledné slová, ako sú zachytené<br />

v chorobopise, boli tieto: „Môj<br />

život je pomník, povedal profesor<br />

študentom v posluchárni. Môj život<br />

nebol daromný...“<br />

N<br />

ŠŤASTNÉ BYTIE<br />

ajlepšia možná rada, ktorú<br />

môže logoterapia dať, je dereflexia,<br />

totiž zabudnúť sám na seba<br />

tým, že sa zameriame na nejaký cieľ,<br />

venujeme sa nejakej úlohe alebo sa<br />

v láske oddáme nejakej osobe a na<br />

vlastné šťastie myslíme čo najmenej<br />

– šťastie sa dostaví samo.<br />

Vybočenie z pletiva zvyklostí, prehnaných<br />

citov a závislých reťazových<br />

reakcií sa vždy vyplatí, najmä<br />

tam, kde za tým stoja cielené procesy<br />

vôle, ktoré demonštrujú silu ducha<br />

oproti emóciám. Musíme však tieto<br />

sily v sebe prebudiť.<br />

Dereflexia odvádza človeka od<br />

prílišných psychofyzických väzieb<br />

na seba samého, ktorým hovoríme<br />

hyperreflexia - je veľmi nebezpečná,<br />

lebo pacient nevidí nič iného<br />

len svoje problémy. A tie ovládajú<br />

život postihnutého tak plne, že nevidí<br />

žiadne východisko. Logicky je<br />

potom konečnou stanicou patologicky<br />

vystupňovanej hyperreflexie<br />

sebaľútosť a depresia. Ak totiž neexistuje<br />

v živote človeka nič iného,<br />

než iba jeho vlastný problém, okolo<br />

ktorého vo dne v noci krúžia jeho<br />

myšlienky a cieľ, bez toho, aby našiel<br />

nejaké riešenie, potom sa zdá<br />

pochopiteľné, že jeho život je jedno<br />

veľké utrpenie, veľké bremeno.<br />

Podľa toho je možné ľudské utrpenie<br />

rozdeliť na dva druhy, a to na<br />

osudové utrpenie, ktoré je nezmeniteľné,<br />

a na zbytočné utrpenie, ktoré<br />

si spôsobuje človek sám, často bezdôvodne<br />

a nechcene. Zatiaľ čo vytváranie<br />

postoja je terapeutickou pomocou<br />

pri zvládaní osudového utrpenia,<br />

dereflexia je potom cielenou<br />

technikou na odstránenie zbytočného<br />

utrpenia.<br />

Problémy takýchto pacientov,<br />

s ktorými je lekár konfrontovaný,<br />

sú vlastne nezvládnuté životné situácie,<br />

ktoré sú a boli vytvárané samotným<br />

pacientom. Exemplárnym<br />

prípadom je akýkoľvek druh náruživosti,<br />

a to nielen alkoholová, či drogová<br />

toxikománia, ale aj patologické<br />

afekty, čo sú nekontrolovateľné výbuchy<br />

zlosti a agresie a mnohé iné<br />

naše zlé sklony. Vlastné šťastie nemá<br />

byť závislé od pohára vína, dobrého<br />

spánku, potencie vlastného tela, či<br />

od iného ukájania potrieb s cieľom<br />

získať príjemnosť pre seba predovšetkým<br />

zmyslovým uspokojením,<br />

pretože takým spôsobom sa pravé<br />

šťastie nedá vynútiť.<br />

V<br />

PROSTÝ AKT LÁSKY<br />

ezmime si takýto príklad: dvaja<br />

ľudia navštívili domov pre ťažko<br />

postihnuté deti; jeden z nich reagoval<br />

slovami: „To je strašné, ako<br />

niektoré deti trpia, tu by som nikdy<br />

nemohol pracovať, nezniesol by som<br />

pohľad na ne.“ Ten druhý však povedal:<br />

„Teda, keby som bol vedel, že<br />

tu majú nedostatok personálu a že<br />

deťom chýbajú opatrovníci, tak by<br />

som tu prišiel pracovať, lebo tu je<br />

potreba každej ruky a každého dobrého<br />

slova.“<br />

Áno, to je ten rozdiel! Bezpochyby<br />

sa tento zážitok dotkol oboch, ale zatiaľ<br />

čo jeden načúval len sám sebe,<br />

ten druhý myslel na tie úbohé deti.<br />

Kto pochopil, kde je ho treba, tomu<br />

sa taktiež dostane sily, ktorú potrebuje<br />

na zvládnutie svojej úlohy;<br />

kto však vopred svoje sily zvažuje<br />

a nevie, či na určitú úlohu postačia,<br />

ten vidí iba svoje slabosti a napokon<br />

je z toho frustrovaný so všetkými<br />

dôsledkami.<br />

Neočakávajme od života – od našich<br />

blížnych, či rôznych situácií –<br />

iba splnenie našich želaní typu „Čo<br />

mi má život dať?“ Pokúsme sa túto<br />

nezdravú sebeckú paradigmu vedome<br />

zmeniť na „Čo ja môžem životu<br />

dať?“<br />

Kto raz mohol zažiť takú realizáciu<br />

hodnôt postojom, ten už nikdy<br />

nezabudne na to, čo je mienené logoterapeutickým<br />

pojmom „transformácia<br />

utrpenia v ľudský výkon.“<br />

Je tým mienený výkon, čin konaný<br />

pre druhého, prostý akt lásky – lásky<br />

v božskom zmysle.<br />

MUDr. Margaréta Černáková<br />

margareta.cernakova@svetgralu.sk<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


ROZHOVOR<br />

podielu príjmu za prácu. Veľa ľudí<br />

z vyspelých krajín sveta nie bezdôvodne<br />

kritizuje roztvárajúce sa nožnice<br />

medzi chudobnými a bohatými.<br />

A keďže ľudstvo má na riešenie krízy<br />

jediný recept, ktorý spočíva v ešte<br />

väčšom raste, trpí tým aj životné<br />

prostredie.<br />

„Miliardové injekcie<br />

sú zúfalý čin“<br />

Helmut Creutz v rozhovore analyzuje aktuálnu<br />

finančnú a hospodársku krízu<br />

Ekonomický analytik Helmut Creutz<br />

je už desaťročia známym kritikom súčasného<br />

peňažníctva. Jeho prístup sa<br />

od bežne zaužívaných odborných názorov<br />

odlišuje hlavne tým, že niektoré aspekty<br />

nášho finančného systému považuje<br />

za deštrukčné pre spoločnosť ako<br />

aj životné prostredie.<br />

Dôvodom je, podľa jeho názoru, najmä<br />

neprirodzený, exponenciálny rast peňažného<br />

majetku vďaka úrokom a úrokom<br />

z úrokov, čo je priamym protikladom prirodzeného<br />

rastu hodnôt. Hovorili sme<br />

s Helmutom Creutzom o súčasnom vývoji<br />

hospodárskej a finančnej krízy.<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

SG: Pán Creutz, nachádzame sa<br />

v globálnej finančnej kríze; prekvapil<br />

vás rozsah a načasovanie tejto krízy?<br />

Krízy často prichádzajú prekvapivo,<br />

a to aj vtedy, keď nevyhnutne<br />

musia prísť. Príčinou je to, keď sa<br />

v systéme jedna časť rozvíja oveľa<br />

rýchlejšie ako celok, čo zákonite,<br />

z matematických dôvodov, musí<br />

viesť k zrúteniu. Táto rýchla expanzia<br />

platí najmä pre vývoj peňažného<br />

majetku a dlhov, ktorých úrokové<br />

sadzby pohlcujú stále väčšiu časť<br />

výkonnosti ekonomiky, čo v minulosti<br />

nevyhnutne viedlo k znižovaniu<br />

SG: Celý proces je už rozbehnutý,<br />

pričom aj banky majú veľké<br />

problémy. Pri núdzových programoch<br />

na ich záchranu bola doposiaľ<br />

najmenšou finančnou jednotkou<br />

miliarda. Veľa ľudí zaujíma,<br />

ako mohlo dôjsť až na také veľké<br />

čísla. Ako sa tieto peniaze použili?<br />

V médiách sa hovorí aj o tom, že<br />

sa peniaze „spálili“. Ako si možno<br />

toto „spálenie“ predstaviť?<br />

Pojmy ako spálenie, odparenie,<br />

zmiznutie v podstate vystihujú dramatické<br />

dôsledky. Lepšie by ale bolo<br />

povedať, že peňažný majetok sa prehral<br />

v hre, pretože peniaze nikdy<br />

nezmiznú a len zriedka sa stáva,<br />

že niekto spáli zväzok bankoviek.<br />

Ukončili sa aj nádeje na špekulatívne<br />

zisky, a predovšetkým nádej na vrátenie<br />

vypožičaných peňazí – a to je<br />

práve ten problém s bankami. Keď<br />

im ich dlžníci nebudú schopní splácať<br />

pôžičky alebo čo i len úroky, bude<br />

situácia kritická aj pre ne. Vďaka nízkym<br />

úrokovým sadzbám na začiatku<br />

tohto desaťročia mali ľudia v Spojených<br />

štátoch založené nehnuteľnosti<br />

až do výšky 100 %, často dokonca<br />

aj viac… Keď stúpli úroky,<br />

dostali sa dlžníci rýchlo do tiesne.<br />

Neboli schopní spravovať svoje hypotéky,<br />

nehovoriac o ich splácaní.<br />

A keďže hypotekárne banky združili<br />

svoje hypotekárne pohľadávky,<br />

šikovne ich rozdelili na menšie časti<br />

a v mnohých prípadoch ďalej predali<br />

cez viacerých sprostredkovateľov,<br />

došlo k reťazovej reakcii, „domino<br />

efektu“, ktorý negatívne postihol<br />

všetky banky.


ROZHOVOR<br />

SG: Vráťme sa však naspäť do Európy,<br />

kde sa snažíme podporiť banky<br />

štátnymi zárukami. Mali by sme sa<br />

obávať, že záruky budú reálne uplatnené<br />

a daňoví poplatníci to zaplatia?<br />

Ako to už býva, doplatí na to ten<br />

posledný. Je ťažké povedať, kto konkrétne<br />

to bude. Teoreticky je zodpovedný<br />

ten, kto dlhy spôsobil. Ale<br />

keď sa už pohľadávky nedajú získať<br />

späť, potom sa to týka celej verejnosti,<br />

najmä keď v bankovom sektore klesá<br />

miera dôvery. A až potom prichádza<br />

k vlastnej kríze, teda k dôsledkom<br />

v hospodárstve, ktoré sa začínajú<br />

prepúšťaním a zatváraním celých firiem.<br />

Pokiaľ spolu s poklesom masovej<br />

kúpnej sily porastú aj menové obmedzenia,<br />

dôjde k ďalšiemu oslabeniu<br />

hospodárskeho kolobehu.<br />

SG: Ako vôbec mohlo dôjsť k chybným<br />

špekuláciám takého veľkého<br />

rozsahu? Bolo to z čírej chamtivosti?<br />

Chamtivosť pri tom tiež hrá svoju<br />

rolu, ale tá tu bola vždy. Avšak bez<br />

nadmerného rastu peňažného majetku<br />

by sa chamtivosť nikdy nebola<br />

mohla takto rozvinúť. Chyba teda<br />

nie je v génoch človeka, ale v systéme,<br />

ktorý umožňuje, aby človek<br />

peniazmi zarábal peniaze – a to dokonca<br />

na úkor ostatných, ktorí sa<br />

tejto hry vôbec nezúčastnili. To neplatí<br />

len pre špekulácie, ale aj pre<br />

SG: Prečo je, podľa vás, štát<br />

ochotný investovať také sumy do<br />

súkromných podnikov, ktorými sú<br />

teraz aj banky, ktoré peniaze proste<br />

prešpekulovali, kým na najpálčivejšie<br />

výdavky v sociálnej oblasti, na<br />

vzdelávanie či infraštruktúru peniaze<br />

opäť nie sú?<br />

Pokiaľ dnes politici uvoľnia na sanáciu<br />

bánk sto a viac miliárd, potom<br />

je to zúfalý čin, pretože vedia, že bez<br />

finančných injekcií by prebehla reťazová<br />

reakcia bankových a následne<br />

ešte rýchlejšie aj firemných bankrotov.<br />

Chyba teda nie je v génoch človeka, ale<br />

v systéme, ktorý umožňuje, aby človek peniazmi<br />

zarábal peniaze – a to dokonca na úkor ostatných<br />

SG: Kto konkrétne má teraz peniaze<br />

z vládnych garancií, ktoré<br />

boli poskytnuté bankám, ku komu<br />

sa dostali?<br />

Čo chýba bankám, inkasovali iní.<br />

Začína to u tých, ktorí si vzali hypotéku<br />

na lacno financovaný dom, alebo<br />

u tých, ktorí potom svoj dom ďalej<br />

predali za vyššie sumy. Tučné provízie<br />

a zisky utŕžili aj realitní makléri<br />

a sprostredkovatelia hypoték. V neposlednom<br />

rade aj banky, ktoré vyplácali<br />

svojim akcionárom nadmerné<br />

dividendy. Niekoľko stoviek tisíc ľudí,<br />

zainteresovaných na týchto peňažných<br />

a burzových obchodoch, takto<br />

v posledných rokoch inkasovalo na<br />

mimoriadnych ziskoch a províziách<br />

miliardy. Často spomínaní vrcholoví<br />

manažéri predstavujú len špičku<br />

ľadovca.<br />

SG: Aj akcionári, ktorí predávali<br />

svoje akcie v čase vysokých kurzov,<br />

zhrabli zisk…<br />

Áno. Keď padnú kurzy, ani na burzách<br />

sa nič nepáli, ale ako v každom<br />

kasíne sú tu víťazi a porazení, podľa<br />

toho, kedy človek nakúpil alebo predal.<br />

všetky úrokové platby. Zakaždým,<br />

keď niekto získava peniaze bez toho,<br />

aby odovzdával istý výkon, musia<br />

za to iní zaplatiť, prípadne vykonať<br />

zodpovedajúcu prácu. A na základe<br />

nadmerného rozvoja peňažného majetku<br />

a s ním aj kapitálových nárokov<br />

na národný produkt, stále klesá<br />

podiel pre pracujúcich. Keď si uvedomíme,<br />

že v Nemecku v roku 1950<br />

na 100 mariek pripadalo zadĺženie<br />

60 mariek, zatiaľ čo v súčasnosti je<br />

zadĺženie ( v zmysle starej meny) až<br />

330 mariek, vidíme vo vývoji zreteľný<br />

trend. Medzitým klesá pracovný príjem<br />

nielen relatívne, ale dokonca aj<br />

absolútne. V posledných desiatich<br />

rokoch stúpol hospodársky výkon<br />

o 508 miliárd, čisté mzdy však len<br />

o 105 miliárd, zatiaľ čo bankové výnosy<br />

z úrokov stúpli o 133 miliárd<br />

a celkový peňažný majetok o 2 753<br />

miliárd. Je evidentné, že výnosy vyleteli<br />

závratne. Kým kúpna sila pracujúcich<br />

ľudí klesá, stúpa u bohatnúcej<br />

menšiny, ktorá však peniaze neutráca,<br />

ale ich sporí, a tým problém<br />

ešte viac narastá.<br />

Ale či sa tieto procesy dajú ešte ubrzdiť<br />

tak, aby boli pre široké masy obyvateľstva<br />

únosné, to je otázka.<br />

SG: Tieto opatrenia tiež nesmierne<br />

zvyšujú zadĺženie štátu…<br />

Napríklad zadĺženie Nemecka<br />

stúplo už medzi rokmi 1970 a 2007<br />

zo 63 miliárd na asi 1 606 miliárd eur.<br />

A šialené je to, že nám toto zadlžovanie<br />

neprinieslo žiadny úžitok! Nepostavili<br />

sa za to žiadne cesty ani školy,<br />

ani sa nezvýšil počet zamestnancov<br />

v štátnej správe. Všetky nové pôžičky<br />

vo výške okolo 1,5 bilióna eur natiekli<br />

takmer v plnej výške do úrokových<br />

poplatkov.<br />

SG: …aby uspokojili kapitálové<br />

nároky?<br />

Áno. A tým urobili bohatých ešte<br />

bohatšími! Na úkor celku!<br />

SG: Čo bránilo tomu nechať<br />

banky, ktoré prešpekulovali svoje<br />

imanie, proste zbankrotovať?<br />

Z hľadiska výlučne trhového hospodárstva<br />

by to bola správna cesta,<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


ROZHOVOR<br />

akceptovateľná v prípade jednej, viac-<br />

-menej izolovanej banky. Ale vzhľadom<br />

na zložitosť a neprehľadnosť<br />

bankového systému by následky boli<br />

katastrofálne.<br />

SG: Aké by boli následky, keby<br />

sme nechali všetky nezdravé banky<br />

ísť do konkurzu?<br />

Potom by zbankrotovali nielen<br />

všetky firmy, ktoré sú svojimi pôžičkami<br />

od bánk závislé, ale zrútil by sa<br />

celý hospodársky systém. Je otázne, či<br />

by ľudia boli aj naďalej trpezliví. Už<br />

prvé nepokoje by mohli viesť k zániku<br />

demokracie.<br />

SG: Bolo by riešením, keby štát<br />

prevzal zaistenie pôžičiek?<br />

Zoštátnením všetkých bánk by sa na<br />

skutočnosti nič nezmenilo. Navyše sa<br />

musíme poučiť z toho, že práve štáty<br />

so svojimi štátnymi bankami utrpeli<br />

najťažšie straty. V snahe zabrániť podobnému<br />

vývoju v budúcnosti je treba<br />

začať s riešením skutočných problémov.<br />

Napríklad s tým, že zisk, t. j. úrok,<br />

pri nasýtení v dôsledku nedostatku peňazí,<br />

čoho sme svedkami v súčasnosti,<br />

neklesol na nulu, ako u iných ziskov<br />

pri nedostatku na komoditných trhoch.<br />

Pretože ak sa mi teraz úroky na sporení<br />

nezdajú dostatočné, už nevložím<br />

svoje peniaze do banky. Takýmto zadržiavaním<br />

peňazí sa nielen zabraňuje<br />

poklesu výšky úrokových sadzieb, ale<br />

vedie to až ku kolapsu kolobehu peňazí.<br />

Padnú ceny, hospodárstvo bude<br />

trpieť nedostatkom peňazí a nastúpi<br />

deflačná špirála.<br />

SG: Prejdime do Spojených štátov:<br />

prezident Obama, do ktorého<br />

vkladá nádeje celý svet, stojí už na<br />

začiatku svojho funkčného obdobia<br />

pred veľkou hromadou sutín<br />

v hospodárskej, finančnej i politickej<br />

oblasti. Považujete jeho núdzový<br />

program v biliónovej výške za zmysluplné<br />

opatrenie?<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Je to podobné ako vo väčšine krajín:<br />

ľudia sa týmito opatreniami snažia<br />

zbaviť napätia z krízy, ktorá v skutočnosti<br />

nie je krízou bánk, ale celého<br />

systému. Za cenu veľkých strát<br />

tým prechodne dôjde k stabilizácii,<br />

avšak ďalšia kríza bude o to ťažšia. To<br />

je dôvod, prečo potrebujeme napraviť<br />

chyby v systéme.<br />

SG: Cez menovú reformu teda<br />

pravdepodobne cesta nevedie.<br />

Musela by to byť skutočná reforma<br />

menového systému. Iba vyvlastnenie<br />

súkromného majetku zámenou dostupných<br />

peňazí za iné peniaze, čím by<br />

sa stratil peňažný majetok v prospech<br />

dlžníkov, by bolo iba kusým dielom,<br />

pretože by sa tým nenapravila chyba,<br />

ktorá bola príčinou problému.<br />

SG: A táto chyba má príčinu v úrokoch<br />

a úrokoch z úrokov?<br />

S úrokom a úrokom z úrokov to<br />

skutočne súvisí, ale v žiadnom prípade<br />

by nemalo ísť o odstránenie<br />

alebo zákaz úrokov. Úroková sadzba<br />

je predovšetkým pri ekonomickom<br />

rozbehu dokonca nevyhnutná, aby sa<br />

dal nedostatok peňazí na trhu rýchlejšie<br />

prekonať. Rovnako je nevyhnutné,<br />

aby úrokové sadzby s rastúcim rozvojom<br />

trhu klesali, a tým súčasne neutralizovali<br />

nadradenosť hodnoty peňazí<br />

hodnote tovaru a práce. S takými<br />

peniazmi by sa mali s rastom ekonomiky<br />

výšky úrokov postupne znižovať.<br />

Prerozdeľovací účinok by zmizol<br />

rovnako ako vynútený rast, ktorému<br />

v súčasnosti obetujeme svoje životné<br />

prostredie. Už pred sto rokmi spoločenský<br />

reformátor Silvio Gesell ukázal<br />

cestu k takejto menovej reforme<br />

a aj anglický ekonóm John Maynard<br />

Keynes vo svojom najvýznamnejšom<br />

diele z roku 1936 tiež navrhol<br />

udržiavacie náklady na peniaze<br />

ako stimulujúce zásahy do hospodárstva.<br />

Vo svojom diele uvádza, že by<br />

išlo o rozumnú cestu, ako sa pozvoľna<br />

zbaviť rôznych nevyhovujúcich foriem<br />

kapitalizmu, ktoré v dnešnej dobe zažívame<br />

v obzvlášť extrémnej forme.<br />

SG: Aká je vaša prognóza ďalšieho<br />

vývoja v súčasnom globalizovanom<br />

svete? Možno očakávať obrovskú infláciu,<br />

stagfláciu alebo defláciu?<br />

Zo súčasnej situácie sa môže vyvinúť<br />

všetko – inflácia, stagflácia alebo<br />

deflácia, a to aj v rôznom poradí. Pravdepodobne<br />

by nás najskôr mohla postihnúť<br />

deflácia, ale nakoniec to môže<br />

skončiť infláciou, ako sa to stávalo<br />

v minulosti pri oddlžovaní štátov. Inflácia<br />

pritom zmaže nielen dlhy, ale aj<br />

peňažný majetok. A to celé sa potom<br />

nazve menovou reformou.<br />

SG: Otázka, ktorá sa dotýka snáď<br />

každého: ako zachrániť aspoň časť<br />

svojich úspor počas krízy, ktorá sa<br />

môže vrátiť s ešte väčšou silou? Môžete<br />

nám niečo odporučiť?<br />

Nie som prognostik a už vôbec nie<br />

investičný poradca. Analyzujem len<br />

to, čo sa už stalo, aby som spresnil pozadie<br />

a príčiny. Všetky odporúčania,<br />

či kupovať pšenicu, zlato alebo čokoľvek<br />

iné, vyvolajú len ďalšie špekulačné<br />

vlny, ktorým budeme musieť nakoniec<br />

všetci čeliť. Radšej by som ľudí vyzval,<br />

aby sa zaujímali o vnútorné chyby systému<br />

a zapojili sa do ich objasňovania<br />

a prekonávania – to by bolo pre nás<br />

všetkých teraz to najcennejšie.<br />

SG: Pán Creutz, ďakujem vám za<br />

podnetný rozhovor!<br />

Paul Schmitt<br />

paul.schmitt@svetgralu.sk


Rupert Sheldrake je jedným z najdiskutovanejších<br />

biológov súčasnej doby.<br />

Jeho teória o „morfogenetických (utvárajúcich)<br />

poliach“ vyvolala v 80-tych rokoch<br />

ďalekosiahle spory a renomovaný<br />

vedecký časopis „Nature“ vtedy označil<br />

Sheldrakeovu knihu s touto teóriou za<br />

„najlepšieho kandidáta na pálenie kníh<br />

v tomto storočí“.<br />

Dnes si Sheldrakeove teórie všímajú bádatelia<br />

z najrôznejších oblastí, napríklad<br />

z oblasti výskumu vedomia. Sheldrake<br />

patrí k nemnohým vedcom, ktorí<br />

sa neboja skúmať javy, ktoré stoja mimo<br />

záujmu etablovaných vied: napríklad telepatia<br />

u zvierat, fantómové bolesti, pôsobenia<br />

modlitieb, telepatické spojenie<br />

medzi matkami a ich kojencami, alebo<br />

prenos myšlienok pri používaní telefónov,<br />

e-mailov atď. Tohto bádateľa obzvlášť<br />

zaujímajú fenomény všedného<br />

života, s ktorými sa už každý aspoň raz<br />

stretol a ich charakter nás nabáda k zamysleniu.<br />

Redaktor Sveta Grálu doktor<br />

Jens Rohrbeck sa zhováral s Dr. Rupertom<br />

Sheldrakeom v jeho dome v londýnskej<br />

štvrti Hampstead.<br />

SG: Paranormálne javy fascinujú<br />

mnoho ľudí. Ako je možné, že sa<br />

veda o ne zaujíma tak málo?<br />

Príčiny tohto stavu musíme hľadať<br />

už v 18. storočí. Intelektuáli boli<br />

vtedy presvedčení o tom, že pokrok<br />

sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom<br />

vedy a rozumu. Bola to doktrína<br />

osvietenstva. Bojovali proti<br />

všetkému, čo považovali za poveru,<br />

či to bolo náboženstvo, mágia, čarodejníctvo<br />

alebo to, čo dnes nazývame<br />

paranormálnymi javmi. Súčasné<br />

školstvo vychádza priamo<br />

z osvietenstva. Každý vzdelaný človek<br />

teda vie, že paranormálnym javom<br />

nemá veriť. V populárno-vedeckých<br />

programoch a populárnych časopisoch<br />

sú paranormálne javy popisované<br />

veľmi povrchne a seriózne<br />

časopisy sa týmito témami nezaoberajú.<br />

A ak predsa len, tak vždy<br />

Rozhovor s Rupertom Sheldrakeom<br />

Siedmy zmysel<br />

človeka a zvierat<br />

Čo sa skrýva za paranormálnymi javmi?<br />

Čomu sa vyhýba veda?<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


ROZHOVOR<br />

rýchle uvádzajú opačný názor s citátom<br />

skeptika, z ktorého vyplýva,<br />

že to všetko je nezmysel. V serióznych<br />

televíznych alebo rozhlasových<br />

programoch BBC je vždy prítomný<br />

nejaký skeptik, aby bolo možné takéto<br />

vysielanie voľajako ospravedlniť.<br />

Malá skupina ľudí sa dokonca<br />

živí tým, že vystupuje v úlohe mediálnych<br />

skeptikov… Ide teda o klasické<br />

tabu, ktoré sa neustále obhajuje.<br />

Existujú dokonca aj organizácie<br />

vedeckých skeptikov, ktorých cieľom<br />

je zabrániť vážnejším diskusiám<br />

o týchto témach v serióznych médiách,<br />

alebo na pôde vzdelávacích inštitúcií.<br />

Je to niečo ako inkvizičné<br />

hnutie, ktoré chce zabrániť kacírskym<br />

náukám.<br />

SG: Je to vojna názorov medzi<br />

materialistami a ľuďmi, ktorých<br />

predstavy presahujú hmotné?<br />

Áno, je to vojna názorov. V súčasnosti<br />

sa cítia materialisti ohrození.<br />

Aj to je dôvod, prečo v posledných<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

rokoch dochádza k takému silnému<br />

nárastu radikálneho ateizmu sprevádzanému<br />

veľkým počtom ateistických<br />

kníh. Prebiehajú akési križiacke<br />

ataky, ktorých cieľom je znovu si získať<br />

vzdelané vrstvy a zastaviť úbytok<br />

ľudí s ateistickými predstavami.<br />

Materialistov znepokojuje, že o paranormálne<br />

javy, celostnú medicínu<br />

a širší pohľad na<br />

život sa zaujíma<br />

čoraz viac ľudí. –<br />

Boli presvedčení<br />

o tom, že náboženstvo<br />

jednoducho<br />

zanikne,<br />

ale v skutočnosti<br />

k tomu nedochádza.<br />

Ateisticky<br />

a materialisticky<br />

zmýšľajúci ľudia<br />

sú preto stále agresívnejší.<br />

SG: Myslíte si,<br />

že sa azda pod<br />

povrchom pripravuje<br />

niečo<br />

ako zmena paradigmy?<br />

Myslím si, že<br />

skôr ide o to, čo<br />

sa smie verejne<br />

hovoriť. Ak urobíte anketu medzi<br />

lekármi, vedcami alebo absolventmi<br />

univerzít, zistíte, že mnohí sú presvedčení<br />

o tom, že javy ako je telepatia<br />

skutočne existujú, a že celostná<br />

medicína môže byť prospešná. Vždy<br />

keď mám prednášky vo vedeckých<br />

inštitúciách, po ich skončení prichádzajú<br />

ku mne jednotliví poslucháči<br />

a hovoria: „Je veľmi zaujímavé, čo<br />

hovoríte. Sám mám rovnakú skúsenosť,<br />

ale so svojimi kolegami o tom<br />

nemôžem hovoriť!“ Pýtam sa ich<br />

teda: „Prečo? Keby ste hovorili o tom,<br />

čo vás i ostatných skutočne zaujíma,<br />

bolo by to pre vás všetkých omnoho<br />

zábavnejšie.“<br />

SG: Ako sa pozeráte na populárnu<br />

teóriu, podľa ktorej nie je len<br />

jeden vesmír, ale ich existuje nespočetné<br />

množstvo?<br />

Táto ateistická teória tvrdí, že náš<br />

vesmír je len jedným z triliónov alebo<br />

kvadriliónov ďalších, aby sa mohlo<br />

povedať, že náš život je výsledkom<br />

náhody. A tým sa stvoriteľ, ktorý<br />

všetko do posledného detailu vyladil,<br />

javí zbytočný. Všetky možnosti<br />

sú otvorené, ale my môžeme vedieť<br />

len o tom vesmíre, v ktorom žijeme.<br />

Teraz by sme sa mohli pýtať: aké dôkazy<br />

hovoria v prospech existencie<br />

týchto kvadriliónov vesmírov? Na to<br />

samozrejme niet žiadnych dôkazov,<br />

ale niektorí i napriek tomu tvrdia, že<br />

je to lepšia hypotéza, pretože vďaka<br />

nej nepotrebujeme žiadneho Boha.<br />

SG: Venujme sa teraz vašim experimentom<br />

s telepatiou. Myslíte si,<br />

že všetci máme telepatické schopnosti<br />

a dokážeme tak prijímať myšlienky<br />

od iných ľudí?<br />

Určitú úroveň telepatických schopností<br />

má pravdepodobne väčšina ľudí.<br />

Skúmal som najrozšírenejší druh telepatie<br />

v modernom svete, a to telepatiu<br />

pri telefonovaní, keď nám<br />

zavolá niekto, na koho práve myslíme.<br />

Takýto zážitok pozná 80 percent<br />

ľudí, ale viac-menej pri žiadnej<br />

ľudskej schopnosti nemôžeme očakávať<br />

100 percent. Myslím si, že telepatia<br />

je normálna schopnosť a je to<br />

aj prirodzený prostriedok komunikácie<br />

zvierat. Veľká časť mojich výskumov<br />

sa týkala psov, ktorí vedeli<br />

kedy sa vráti ich pán domov, alebo<br />

mačiek, ktoré sa bránili návšteve zverolekára<br />

a zmizli vždy, keď ich pán<br />

chcel k nemu vziať. Pustil som sa do<br />

týchto výskumov, pretože podobné<br />

udalosti sú veľmi rozšírené a mnoho<br />

ľudí už niečo také zažilo. Radšej skúmam<br />

prípady, ktoré sú normálne<br />

a všedné. Momentálne sa zaoberám<br />

automatizovanými telepatickými


ROZHOVOR<br />

experimentmi prostredníctvom internetu<br />

alebo sms správ, ktorých sa<br />

môže každý zúčastniť tak, že sa jednoducho<br />

prihlási na mojej internetovej<br />

stránke (www.sheldrake.org). Doterajšie<br />

výsledky veľmi zreteľne vylučujú<br />

akúkoľvek náhodu.<br />

SG: Keď sa teraz ukáže, že sme<br />

všetci skutočne prepojení, nebude<br />

to viesť k úplne inému svetonázoru,<br />

inému sebaponímaniu?<br />

To je presne dôvod, prečo tento výskum<br />

vyvoláva spory. Konvenčný názor<br />

hovorí, že náš duch nie je ničím<br />

iným, než výsledkom aktivity nášho<br />

mozgu a zostáva obmedzený na<br />

priestor našej hlavy. Ak môj zámer<br />

niekomu zavolať vníma určená osoba<br />

aj na vzdialenosť stoviek kilometrov<br />

ešte skôr, než skutočne zavolám, tak<br />

to znamená, že moje myšlienky nezostávajú<br />

iba v mojom mozgu, ale<br />

siahajú ďaleko za hranice mojej hlavy.<br />

Znamená to tiež, že sme s ostatnými<br />

ľuďmi a naším okolím spojení oveľa<br />

užšie, než si pripúšťame.<br />

SG: Existuje fyzikálne vysvetlenie<br />

tohto pôsobenia?<br />

Účinok telepatie nestráca silu ani<br />

so vzrastajúcou vzdialenosťou. Existujú<br />

fyzikálne javy, ktoré sa vplyvom<br />

vzdialenosti neoslabujú. Najdôležitejším<br />

je tzv. kvantové entanglovanie<br />

(vzájomná previazanosť dvoch<br />

fyzikálnych systémov). Keď dve častice,<br />

ktoré boli súčasťami rovnakého<br />

systému, od seba oddelíme,<br />

napriek tomu zostávajú prepojené<br />

tak, že zmena jednej má ihneď vplyv<br />

na druhú, a to nezávisle od vzdialenosti.<br />

Netvrdím, že telepatia spočíva<br />

na kvantovom entanglovaní, ale<br />

ten proces je podobný. Moje vlastné<br />

vysvetlenie znie, že členovia jednej<br />

sociálnej skupiny sú prepojení tzv.<br />

morfickým poľom. Keď sa títo členovia<br />

od seba vzdialia, toto pole sa<br />

roztiahne a udržuje spojenie medzi<br />

PRÍPAD NKISI: AKO PAPAGÁJ ČÍTAL MYŠLIENKY<br />

Doposiaľ najneobvyklejší zdokumentovaný prípad telepatie medzi človekom<br />

a zvieraťom sa týka papagája sivého nazývaného aj Nkisi. Istá<br />

pani, Aimee Morgana, naučila podľa vzoru Irene Pepperbergovej svojho<br />

papagája Nkisi hovoriť. Tento operenec nielenže hovorí (s americkým<br />

akcentom) v celých vetách so slovnou zásobou 1200 slov, ale dokáže dokonca<br />

aj čítať myšlienky svojej majiteľky. Aimee zaznamenala s Nkisi<br />

viac než 600 takýchto udalostí. Uvádzame niekoľko príkladov: „Práve<br />

som myslela na to, že zavolám Robovi, a siahla som po telefóne. Nkisi<br />

povedal: „Ahoj, Rob“, kým som sa chystala vytočiť číslo.“<br />

„Čítam si vetu: Čím černejšia bobuľa, tým sladšia je šťava, a Nkisi v rovnakom<br />

okamihu povedal: Tomu sa hovorí čierna!“ „Bola som v miestnosti<br />

na inom poschodí, ale Nkisi ma dole počul. Prezerala som si kopu<br />

rôznych pohľadníc a pri pohľade na obrázok s fialovým autom som si pomyslela:<br />

„Aký je to nádherný fialový odtieň“. V tej chvíli Nkisi z horného<br />

poschodia povedal: „Ó, jéj, pozri sa na tu krásnu fialovú“. Keď sa potom<br />

Aimee dozvedela o práci Ruperta Sheldrakea s telepatiou domácich zvierat,<br />

skontaktovala sa s ním a spoločne uskutočnili štúdiu, aby preverili<br />

Nkisiho schopnosti. Z jeho slovnej zásoby bolo vybraných 20 určitých<br />

slov, napríklad „kvetina“, „telefón“, „fľaša“ a k tomu pripravené zodpovedajúce<br />

fotografie, vybrané nezávislým tímom. Tieto obrazy boli Aimee<br />

predkladané v inej miestnosti, pričom ju a Nkisiho súčasne filmovali zosynchronizované<br />

kamery. Zatiaľ čo si na hornom poschodí Aimee v dvojminútových<br />

intervaloch prehliadala obrázky, Nkisiho poznámky sa nahrávali<br />

a hneď nato boli vyhodnotené. Výsledky boli vysoko veľmi presvedčivé<br />

– s určitosťou vylučovali akúkoľvek ich náhodnosť. Napriek vedecko-štatistickému<br />

vyhodnoteniu je videonahrávka tohto experimentu<br />

je taká pôsobivá, že v divákovi neostane ani stopa pochybnosti o telepatických<br />

schopnostiach tohto neobvyklého papagája.<br />

nimi i naďalej. To je základ telepatie.<br />

Možno sa ukáže, že morfické polia sú<br />

podobné kvantovým poliam, ale nemusí<br />

to tak byť. Jednoducho nevieme<br />

dosť o tom, ako sa dá kvantová teória<br />

aplikovať na živé organizmy.<br />

SG: Vo vašej teórii morfických<br />

polí je veľmi zaujímavý pojem rezonancie.<br />

Veci, ktoré majú rovnaké<br />

kmitanie – a sú teda rovnakého<br />

druhu – sa môžu vzájomne<br />

ovplyvňovať. Zdá sa, že týmto princípom<br />

sa riadia aj myšlienky. Veď<br />

napríklad i medzi rovnako zmýšľajúcimi<br />

ľuďmi predsa vzniká spojenie<br />

či rezonancia.<br />

Áno, morfická rezonancia je založená<br />

na princípe rovnorodosti – ako<br />

všetky formy rezonancie. Myslím si,<br />

že tento druh rezonancie funguje<br />

nielen v priestore, ale i v čase. A tým<br />

vzniká základ pamäti v prírode. To<br />

je moja hypotéza.<br />

SG: Nehmotné skutočnosti už asi<br />

z princípu nemožno dokazovať pomocou<br />

hmotných nástrojov...<br />

Dôkazy o vedomí možno predsa<br />

získať prostredníctvom vedomia.<br />

Či sú takéto dôkazy presvedčivé,<br />

závisí od uhla pohľadu. Niektoré<br />

štúdie napríklad dokladajú, že ľudia<br />

prostredníctvom komunikácie<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


ROZHOVOR<br />

s duchmi získavajú informácie, ku<br />

ktorým by sa normálnou cestou nemohli<br />

dostať. Parapsychológovia<br />

vedú o tom neustále debaty. Predpokladajme,<br />

že som médium. Navštívite<br />

ma a ja vám poviem veci, ktoré<br />

by som normálne nemohol vedieť,<br />

údaje vrátane mien členov vašej rodiny,<br />

kedy mali vaši rodičia svadbu<br />

atď. Dokazuje to teraz, že komunikujem<br />

s vašou zomrelou babičkou?<br />

Odkiaľ viete, že som tieto informácie<br />

neprijal telepaticky, prostredníctvom<br />

vašich myšlienok? Pretože vy<br />

predsa všetky tieto veci viete?! Táto<br />

hypotéza sa nazýva Super Psi. Vychádza<br />

z toho, že médiá sú veľmi citlivé<br />

na telepatiu a týmto spôsobom<br />

prijímajú všetky informácie.<br />

SG: Je menej obvyklé, že by človek<br />

telepaticky prijímal niečo od neznámych<br />

osôb?<br />

Áno, častejšie dochádza k tomu, že<br />

človek prijíma veci od ľudí, ktorých<br />

pozná.<br />

SG: Počas letu zo Spojených Emirátov<br />

na Filipíny som sedel vedľa<br />

muža a náhle som zachytil myšlienku,<br />

že sa jeho matka pokúša<br />

s ním spojiť, a povedal som mu<br />

to. On potom, počas medzipristátia<br />

v Dubaji, zavolal svojej matke<br />

a ukázalo sa, že sa ho naozaj snažila<br />

dovolať, pretože nevedela, kde<br />

práve je. Mne sa takéto veci stávajú<br />

opakovane…<br />

Zrejme ste na to veľmi senzitívny.<br />

To znamená, že tieto veci púšťate do<br />

svojho vedomia. Väčšina ľudí by ich<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

potlačila, alebo by si povedali: „Ó,<br />

to je len bláznivá myšlienka, tým sa<br />

ďalej nebudem zaoberať.“ Pravdepodobne<br />

by sa takéto schopnosti rozvinuli<br />

u väčšieho počtu ľudí, pokiaľ<br />

by podobným myšlienkam venovali<br />

väčšiu pozornosť.<br />

SG: Výskumníci z „Princeton<br />

Anomalies Research Laboratory“<br />

v USA preukázali vplyv myšlienok<br />

na stroje a počítače. Iní skúmali<br />

pôsobenie na rastliny a zvieratá.<br />

Pokiaľ majú myšlienky vplyv<br />

na hmotný svet a na živé bytosti,<br />

potom tu predsa ide o niečo silné,<br />

a vynára sa tak predstava, že človek<br />

silou myšlienky môže pozitívne<br />

ovplyvniť množstvo problémov.<br />

Tiež si myslíte, že máme oveľa väčšiu<br />

zodpovednosť, než si chceme<br />

priznať, a že dôsledky našej myšlienkovej<br />

činnosti siahajú omnoho<br />

ďalej, než sa všeobecne pripúšťa?<br />

Keď pripustíme, že myšlienky môžu<br />

ovplyvňovať iných ľudí a naše okolie,<br />

potom nesieme zodpovednosť za to,<br />

čo si myslíme – rovnako ako za to, čo<br />

vravíme a konáme. Populárne knihy<br />

o pomoci sebe samému predpokladajú<br />

silu myšlienok ako niečo samozrejmé.<br />

Niet pochýb o tom, že naše myšlienky<br />

a zámery ovplyvňujú spôsob, akým<br />

vnímame svet, čo prežívame a čiastočne<br />

aj to, čo sa stane. Nakoľko sa to<br />

zakladá na paranormálnych vplyvoch<br />

alebo jednoducho na normálnej psychológii,<br />

to je už ďalšia otázka. Faktom<br />

je, že optimistickí ľudia sú všeobecne<br />

úspešnejší než pesimisti, ktorí<br />

sa stále obávajú, že zlyhajú…<br />

SG: Ako je to s predtuchami? Dochádza<br />

k nim, podľa vašich skúseností,<br />

často?<br />

Existuje mnoho dôkazov o tom,<br />

že zvieratá môžu napríklad vopred<br />

vytušiť zemetrasenie. Ale nie všetky<br />

zvieratá. Aj ľudia mávajú predtuchy<br />

alebo prorocké sny. Ale k tomu nedochádza<br />

vždy, aj keby to bolo dôležité.<br />

Nedávno som mal poučný zážitok,<br />

keď sa ma pokúsil pripraviť o život<br />

istý muž; prišiel po prednáške<br />

za mnou a s úmyslom zabiť ma zabodol<br />

mi do nohy nôž. Mal som nejakú<br />

predtuchu? Nie! Mal niekto iný<br />

z ľudí, ktorí sa konferencie zúčastnili<br />

a majú záujem o výskum vedomia,<br />

nejakú predtuchu? Nie! Môj hostiteľ,<br />

Dr. Larry Dosedy, autor niekoľkých<br />

kníh o celostnej medicíne, ma<br />

po mojom pobyte v nemocnici prijal<br />

u seba. Práve dokončil rukopis<br />

s názvom „Sila predtuchy“ a poprosil<br />

ma, aby som si ho prečítal kvôli korektúre.<br />

Mal azda on nejakú predtuchu?<br />

Nie!<br />

Z toho vyplýva, že to nefunguje<br />

vždy. Ale to sa v oblasti biológie týka<br />

všetkého. Pokiaľ ide o biológiu alebo<br />

človeka, vôbec nič nemožno predvídať<br />

s úplnou presnosťou.<br />

SG: Veľmi pekne vám ďakujeme<br />

za rozhovor a veľa úspechov vo vašej<br />

práci – a samozrejme, prajeme<br />

skoré uzdravenie vašej nohy.<br />

Dr. Jens Rohrbeck<br />

jens.rohrbeck@svetgralu.cz


DOBRÉ SILY<br />

ČLOVEKA<br />

NEOPÚŠŤAJÚ,<br />

KEĎ SI<br />

DOKÁŽE STÁŤ<br />

ZA SVOJÍM<br />

Zdeněk Křivka<br />

Chodí vzpriamený, bez paličky, má<br />

zdravú farbu v tvári, pevné názory,<br />

pevný postoj k životu, vieru v Boha. A pritom<br />

v päťdesiatych rokoch prešiel siedmimi<br />

komunistickými tábormi, v časoch,<br />

keď bolo väznenie najhoršie a keď mnohí<br />

väzni neprežili kruté bitky, mrazy, zlé<br />

hygienické podmienky. Komunistom sa<br />

nepodarilo zničiť jeho zdravie, nepodarilo<br />

sa im ho dokonca ani ponížiť a zraziť<br />

na kolená. Zdeněk Křivka si naopak<br />

v dobe, keď mu bolo najhoršie, upevnil<br />

svoj postoj k životu a vyriešil svoju<br />

osobnú otázku viery a spravodlivosti.<br />

V tábore našiel vnútornú slobodu ducha,<br />

lásku k životu a zistil aj to, akú silu má<br />

ľudské slovo, priateľstvo a že základným<br />

zákonom stvorenia je pohyb, ktorý pomáha<br />

prežiť i v tých najťažších životných<br />

podmienkach.<br />

Vo Vašom živote bol zrejme zlomovým<br />

okamihom februárový<br />

komunistický prevrat. Ako ste tú<br />

dobu vnímali, čo ste prežívali?<br />

Od samého začiatku mi bolo úplne<br />

jasné, že komunistická myšlienka pre<br />

mňa nepripadá do úvahy. Podvedome<br />

som ju dával do paralely s nacizmom,<br />

s osobnými negatívnymi zážitkami,<br />

ktoré nemožno vymazať. Po februári<br />

1948, keď som študoval na Filozofickej<br />

fakulte v Brne dejepis a zemepis<br />

(neskôr ešte nemčinu), som sa<br />

vo svojich názoroch len utvrdil. Bolo<br />

mi jasné, že 25. február znamená<br />

zničenie demokracie a tým pádom<br />

aj zničenie osobnej slobody. Na fakulte<br />

sa vytvorila takzvaná „akčná<br />

trojka“: traja študenti, ktorí ovládali<br />

celú fakultu, jeden z nich bol Šabata.<br />

Doslova a do písmena rozhodovali<br />

o osudoch všetkých študentov<br />

i profesorov. Asi tridsať percent<br />

ľudí vylúčili, pričom hlavným kritériom<br />

bol sociálny pôvod. Mne bol<br />

dočasne zabavený index, pretože som<br />

„Korekcia“ v tábore Vojna<br />

pri pohovore s kádrujúcou trojicou<br />

neprejavil žiadne veľké nadšenie nad<br />

novým poriadkom, ale pretože bol<br />

otec železničiar, čistku som nakoniec<br />

prežil. Nebol som v žiadnej strane,<br />

v Sokole áno, ale to ešte prešlo. Síce<br />

som zostal na fakulte, ale hľadal som<br />

príležitosť, ako svoj odpor voči komunizmu<br />

aktívne prejaviť. Potom<br />

som sa dozvedel o existencii protištátnej<br />

skupiny, ktorú viedol môj<br />

strýko, okamžite som sa nadšene zapojil.<br />

Také ilegálne skupiny vtedy<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


TÉMA<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

vyrastali ako huby po daždi. A práve<br />

tak rýchlo padali – dnes vieme, že<br />

deväťdesiat percent z nich bolo pod<br />

dozorom ŠtB prostredníctvom tajných<br />

agentov.<br />

O čo v tejto skupine šlo a akú ste<br />

v nej hrali úlohu Vy?<br />

Ako všetkým odbojovým skupinám,<br />

aj nám išlo o udržiavanie povedomia<br />

o tom, čo sa deje. Odbojovú skupinu,<br />

ktorá sa neskôr stala osudnou celej<br />

rodine, založil a viedol môj strýko<br />

Petr, ktorý aktívne bojoval už proti<br />

nacistom. Keď ho zatkli, podaril sa<br />

mu neuveriteľný útek. Cestou, ktorú<br />

sám pomáhal udržiavať a organizovať<br />

a ktorou sa naši ľudia dostávali cez<br />

Balkán a Stredný východ na Západ,<br />

unikol do Francúzska. Po vojne sa<br />

vrátil ako člen Benešovej osobnej<br />

stráže do Československa, a keď komunisti<br />

vo februári 1948 uchvátili<br />

moc, pustil sa bez váhania do odboja<br />

znovu. Bol presvedčený demokrat.<br />

Pochopil, že komunisti a nacisti sú<br />

jedna banda, čvarga a zberba. Ja som<br />

robil v skupine spojku. Obchádzal<br />

som, čo bolo treba. Skupina sa venovala<br />

prevádzaniu ľudí cez hranice,<br />

tlačila letáky atď. Ja som ani presne<br />

nevedel, čím všetkým sa skupina zaoberá,<br />

a ani som to vedieť nemal.<br />

Tentokrát však strýko a celá skupina<br />

skončili tragicky…<br />

Áno. Do skupiny vpašovala ŠtB konfidenta,<br />

a keď dospeli k názoru, že<br />

situácia dozrela, udreli: 18. augusta<br />

1949 o šiestej ráno si pre mňa prišli<br />

do práce asi traja alebo štyria eštebáci.<br />

Namierili na mňa pištoľ: ‚Dajte<br />

ruky hore‘! Potom ma odviezli na<br />

ŠtB na Příčnu ulicu v Brne. Zatknutý<br />

bol aj otec a brat; mužská časť rodiny<br />

zmizla vo väzení. Zostala len<br />

maminka s dvomi sestrami. Keď ma<br />

odovzdali vyšetrovateľovi, ten najprv<br />

zamkol. Na stole už ležala zložka<br />

Zdeněk Křivka. Bez toho, aby sa ma<br />

čokoľvek spýtal, začal ma mlátiť päsťou.<br />

Potom mi prikázal, aby som si<br />

Veža smrti, bývalá<br />

triedička uránu<br />

kľakol na stoličku tak, že mi nohy trčali<br />

otvorom dozadu. Musel som natiahnuť<br />

ruky a na ne mi dal ceruzku.<br />

Skúste si, ako dlho potrvá, kým vám<br />

ruky ochabnú a ceruzka skĺzne. Vždy<br />

keď mi spadla, dostal som facku ako<br />

hrom, až som sa zvalil aj so stoličkou.<br />

Trvalo to asi týždeň, kým sa spísal<br />

protokol. Vo vyšetrovacej väzbe som<br />

zostal asi 7 mesiacov. K výsluchom si<br />

ma volali, kedy potrebovali.<br />

Súd vás potom všetkých odsúdil<br />

na mnoho rokov väzenia, strýka<br />

dokonca na trest smrti…<br />

Po skončení vyšetrovania a po mnohých<br />

ďalších mesiacoch vo vyšetrovacej<br />

väzbe konečne prišiel súd. Proces<br />

bol rozčlenený do mnohých skupín.<br />

Jedného človeka domlátili eštebáci už<br />

pri výsluchoch, aj keď tvrdili, že vyskočil<br />

z okna. Išlo o doktora Korejsa,<br />

nášho rekordmana v skoku o tyči.<br />

Sudcom bol v našom prípade Vojtech<br />

Rudý: maďarský Žid, pravý proletár,<br />

ktorý mal v páse asi tak sto dvadsať<br />

centimetrov a tri brady. Úplne nenávistný<br />

človek. Padli dokonca dva<br />

rozsudky smrti – môj strýko a Rudo<br />

Pohl, ktorý sa paradoxne poznal<br />

osobne so sudkyňou, ktorá ho odsúdila.<br />

Otec dostal pätnásť rokov, brat<br />

dvadsať a ja osemnásť rokov.<br />

Ako spomínate na ten rodinný<br />

zväzok, v ktorom ste boli Vy, brat,<br />

otec a strýko?<br />

To všetko ešte vyplývalo z ducha<br />

Masarykovej prvej republiky. Spoločenská<br />

mentalita bola nesená<br />

týmto duchom a my sme tým boli<br />

všetci „nasiaknutí“. Strýko bol výborný<br />

Sokol, cvičil skvelo na náradí,<br />

vzájomne sme sa všetci navštevovali.<br />

Strýko s otcom dokonca spolu<br />

začínali v Košiciach po prvej svetovej<br />

vojne, keď na Slovensko prichádzali<br />

ľudia z Čiech a Moravy, aby tam<br />

pomohli rozvíjať školstvo, dopravu,<br />

administratívnu agendu… My sme


TÉMA<br />

potom zo Slovenska chodievali<br />

na Moravu a navštevovali sa, rodinná<br />

spolupatričnosť nebola<br />

nikdy pretrhnutá. Takže bolo<br />

prirodzené, že sme aj v pofebruárovej<br />

dobe pokračovali. O tom,<br />

ako kruto potom so strýkom<br />

Petrom vyšetrovatelia zaobchádzali,<br />

sa dochovalo i jedno svedectvo<br />

priamo zo súdnej siene.<br />

Keď tam sedeli v rade vedľa seba,<br />

spoluobžalovaný Slávo Skopal si<br />

všimol, že strýko nemá topánky,<br />

ale len papuče. Očami mu naznačil,<br />

prečo má papuče? Strýko<br />

to pochopil a vytiahol jednu<br />

nohu. Všetky nechty na nohe<br />

mal strhané. Bola to strašlivá,<br />

krutá a bezohľadná temná doba.<br />

V komunistických väzeniach<br />

ste nakoniec prežili 11 rokov,<br />

prešli ste postupne siedmimi tábormi.<br />

Ako na tú dobu spomínate?<br />

Čo bolo najhoršie?<br />

To je odysea, ktorá by sa vošla do celej<br />

knihy. Ale sú určité momenty, ktoré<br />

vám zostanú v pamäti až do konca<br />

života. Po zaevidovaní na ústrednom<br />

tábore som bol najprv poslaný<br />

na Mariánsku. Fáralo sa na šachte<br />

Eva. Prvýkrát v živote som sa stretol<br />

so šachtou, ale nikto sa vás nepýtal.<br />

Dostali ste do ruky vŕtačku, zaviedli<br />

vás na predok a tu budeš vŕtať. Keď<br />

človek nesplnil normu, boli z toho<br />

následky. Takže som začínal s polovičnou<br />

stravou. Bol som tam pár<br />

dní, keď raz vypukol v bani požiar.<br />

Začal horieť hlavný prívodný elektrický<br />

kábel. Jeho olovený plášť sa<br />

rýchlo rozpúšťal a vytváral dusivý<br />

plyn. Na našom poschodí vznikol poplach,<br />

nevidel som ani na koniec svojej<br />

natiahnutej ruky, tak tam bolo zamorené.<br />

S mokrými vreckovkami na<br />

tvári sme sa dali na útek, tí skúsenejší<br />

nás viedli prestrieľanými komínmi<br />

na povrch, inokade sa už nedalo.<br />

Dvaja naši kamaráti to neprežili,<br />

Zdeněk Křivka (1927)<br />

Zdeněk Křivka sa narodil pred osemdesiatimi<br />

dvomi rokmi v Spišskej Novej Vsi. Po<br />

vyhlásení samostatnosti Slovenska v roku<br />

1939 odišiel s rodinou do Brna, počas<br />

druhej svetovej vojny bol krátko pracovne<br />

nasadený v protektoráte, po februári 1948<br />

sa zapojil do protikomunistickej odbojovej<br />

skupiny, ktorú viedol jeho strýko Petr<br />

Křivka. Skupina však bola prezradená<br />

a v auguste 1949 rozprášená. Spoločne<br />

so Zdeňkom Křivkom bol zatknutý aj jeho<br />

otec, brat a strýko Petr, ktorý bol za svoju<br />

odbojovú činnosť 21. júla 1951 komunistami<br />

popravený. Zdeněk Křivka bol odsúdený<br />

na 18 rokov, postupne prešiel siedmimi<br />

pracovnými tábormi v Jáchymovskom<br />

kraji i väznicou Leopoldov, od novembra<br />

1952 bol dva a pol roka väznený v tábore<br />

Barbora. Mnohokrát tam prešiel tzv.<br />

korekciou (sprísnená väzba – pozn. red.), čo v tuhých mrazoch znamenalo<br />

priame ohrozenie života. Křivka bol prepustený na amnestiu 10. mája<br />

1960. Živil sa potom osem rokov ako čerpač vody, potom ako skladník na<br />

železnici. Po novembri 1989 sa zapojil do aktivít Konfederácie politických<br />

väzňov, kde sa venuje najmä publikovaniu článkov, a prednáškovej činnosti<br />

pre verejnosť i školy. V tomto roku bola vydaná jeho učebnica občianskej<br />

náuky Komunizmus v dvadsiatom storočí očami jeho obetí.<br />

spadli do šachty. Takže to bol taký<br />

zážitok „na privítanie“. Raz som zase<br />

v šachte skúsil, čo je to absolútna tma.<br />

To sme mali karbidové lampy, ktorým<br />

stačila kvapka vody alebo väčší<br />

zá chvev, aby vám zhasla. To sa stalo<br />

práve mne. Našťastie som nikdy neprepadal<br />

panike, nahmatal som potrubie<br />

a šiel pozdĺž neho, až som vyšiel<br />

von na svetlo. Človek si musí vždy<br />

vedieť poradiť.<br />

Vy ste boli spočiatku rýchlo premiestňovaný<br />

z jedného tábora na<br />

druhý. Čoskoro Vás odviezli na<br />

tábor Vojna. Aj tam ste zostali len<br />

asi dva mesiace…<br />

Previezli ma na tábor ‚12‘ pri Hornom<br />

Slavkove. Dvanástka bol veľký<br />

tábor s viac než dvoma tisíckami<br />

väzňov. Tam som bol okrem iného<br />

v októbri 1951 svedkom presláveného<br />

úteku väzňov zo šachty č. 14. Vtedy<br />

skupina dvanástich väzňov na nočnej<br />

zmene premohla bacharov a vydala<br />

sa na útek k hraniciam. Ale jeden<br />

z utečencov sa vrátil do tábora a zalarmoval<br />

stráže. Tú noc zo 14. na 15.<br />

októbra: naraz budíček. Okamžite<br />

sme museli všetci nastúpiť; reflektory,<br />

desiatky psov a stovky bacharov.<br />

Nevedeli sme, čo sa deje. Prišlo<br />

nákladné auto. Na zem doslova zhádzali<br />

päť rozstrieľaných tiel. Potom<br />

ich naskladali pred veliteľský barak<br />

a my sme okolo nich museli prejsť.<br />

Boli rozstrieľaní ako rešeto. Vedľa<br />

stáli dvaja, ktorí to prežili: Karel<br />

Kukal a Zdeněk Štich. Bola jesenná<br />

noc, stáli tam bosí. Karel Kukal mal<br />

prestrelenú nohu, Štich stál s úplne<br />

neprítomným výrazom.<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


Je niečo, na čo z tých čias spomínate<br />

rád?<br />

Práve po úteku väzňov zavládli v tábore<br />

kruté podmienky. Striedali sa<br />

nástupy, trestné brigády atď. Zhodou<br />

okolností sme sa vtedy zišli<br />

s bratom v tom istom tábore. Dobývali<br />

sme pne v močiari. Bola to<br />

nezmyselná buzeračná práca, pretože<br />

to bolo pod haldou a bolo jasné,<br />

že všetko bude o štrnásť dní zasypané.<br />

Boli sme nevyspatí, unavení,<br />

hladní, skrehnutí... Bol som už smrteľne<br />

unavený a hovorím bratovi:<br />

‚Asi tu zahynieme...‘ A on: ‚Nezahynieme!<br />

Neboj! Všetko vydržíme!‘<br />

Boli to úplne zázračné slová. To vo<br />

mne zostalo ako vnem, čo znamená<br />

sila ľudského slova v pravú chvíľu.<br />

Už nikdy som potom podobnej slabosti<br />

nepodľahol, ani keď som bol<br />

ešte aj v horších situáciách. Už sa to<br />

nikdy neopakovalo. Udržať si vnútornú<br />

silu a vzdorovať bolo priam<br />

životne dôležité. Myslím, že to bola<br />

taká príprava na neskoršie udalosti,<br />

ktoré ma postretli.<br />

Potom ste sa po krátkom pobyte<br />

v tábore Prokop, kam ste putovali<br />

z „12“, dostali v novembri<br />

1952 na Barboru…<br />

Najhorší tábor v mojom živote. Barbora<br />

bol najvyššie položený tábor<br />

asi 1 070 metrov nad morom v Krušných<br />

horách. Naši predkovia predsa<br />

len vedeli, prečo hory nazvali krušnými.<br />

Aj v júli človek v korekcii<br />

cvakal zubami. Tam som sa stretol<br />

s bacharom, zhodou okolností<br />

z Brna, ktorý si na mňa zasadol. Nechcem<br />

o ňom už dnes veľmi hovoriť<br />

ani povedať jeho meno, ale práve<br />

kruté horské podmienky neváhal<br />

tento človek využívať proti väzňom.<br />

Najhoršie to bolo vo februári 1954.<br />

Vonku bol mráz tak medzi mínus<br />

dvadsiatimi piatimi a mínus tridsiatimi<br />

stupňami. Stáli sme na apelplaci,<br />

dákych dvesto chlapov, a on<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

nám zakázal stiahnuť si čapice na<br />

uši. Apelplac bol skopaný breh a nad<br />

ním bol veliteľský barak. Pri tých<br />

mínus dvadsaťpäť či tridsiatich stupňoch<br />

a ostrom vetre za desať minút<br />

všetkým omrzli uši. Mokvalo mi<br />

to ešte niekoľko rokov. Väzni museli<br />

na nástupoch často počúvať aj<br />

jeho strašné prejavy. Napríklad hovoril:<br />

‚Z vašich žien urobíme k...y<br />

a vaše deti vychováme v štátnych<br />

útulkoch.‘ Pre tých, ktorí mali deti,<br />

to bolo veľmi tvrdé. Ja som mal to<br />

šťastie, že som v tom čase nemal<br />

žiadne záväzky. Ale pretože som<br />

si nedával pozor na ústa, odviedli<br />

ma jedného dňa na veliteľský barak.<br />

Vyzliekli ma donaha a nechali ma<br />

tam hodinu stáť. Boli tam tak štyri<br />

stupne. Nakoniec ma poslal ten bachar<br />

prezliecť sa z pracovných handier,<br />

čo veštilo nástup do korekcie.<br />

Vonku bolo tých mínus dvadsaťpäť<br />

až mínus tridsať stupňov. V korekcii<br />

sa samozrejme nekúrilo. Okienkom<br />

pod stropom padal sneh. To už je na<br />

hranici prežitia. Musíte robiť všetko,<br />

aby ste sa nejako hýbali. Pohyb je základný<br />

zákon stvorenia. Telo môžete<br />

donútiť ku všetkému, keď chcete.<br />

Ako sa dá prežiť taká zima?<br />

Musíte sa stále nejako hýbať. Ale rozhodujúca<br />

je psychika, vnútorný stav.<br />

Pokiaľ nepodľahnete depresii, nerúcate<br />

sa z toho, nemáte strach, potom<br />

prežijete. Pretože telo je úžasne<br />

odolné a len čo sa trochu hýbete, nezmrznete.<br />

A ten pohyb sa týka rovnako<br />

tak aj ducha.<br />

Ale čo vás držalo pri tom, aby ste<br />

nepodľahli depresii?<br />

Vôľa vzdorovať. Čo v týchto podmienkach<br />

znamená vôľu žiť. Je tu priama<br />

úmera. Ako povedal doktor Viktor<br />

Frankl, ktorý prežil Osvienčim: úplne<br />

presne sa dá spoznať, kedy človek<br />

vzdá vnútorný boj. Taký človek sám<br />

seba odsúdil na trest smrti. Všetci bez<br />

výnimky, ktorí to nejakým spôsobom<br />

vnútorne vzdali, v krátkom čase zahynuli.<br />

U takých ľudí, ktorí sa hneď tak<br />

niečoho nezľaknú, to pôsobí priam<br />

obrátene. Čím tvrdšie sankcie, tým<br />

viac sa upevňujete v tom, že nepadnete<br />

na kolená. No a ja som mal obrovskú<br />

výhodu v tom, že som bol slobodný<br />

a tým pádom nevydierateľný.<br />

Inak vydieranie skrz deti a manželky<br />

považujem za najväčší zločin tej doby.


TÉMA<br />

Pamätník Vojna, v rokoch 1947– 49 tábor pre<br />

nemeckých vojnových zajatcov, v rokoch<br />

1949–51 tábor nútených prác,<br />

1951–61 väzenie pre politických väzňov<br />

Po prepustení z korekcie na Barbore<br />

ste mali byť pripravený na<br />

ďalší zámer väzniteľov…<br />

Mal na mňa zálusk táborový eštebák,<br />

pretože som mal značný vplyv<br />

na svoje okolie. Zmyslel si, že zo mňa<br />

urobí konfidenta. Zavolal si ma: ‚Napíšete<br />

zoznam všetkých, ktorí sú<br />

s vami na izbe.‘ Okamžite mi došlo,<br />

prečo to chce. Samozrejme vedel, kto<br />

tam na izbe je. Chcel zoznam mien<br />

a môj podpis. Ku každému menu by<br />

si dopísal, čo potreboval. Ja som požiadavku<br />

briskne odmietol. Eštebák<br />

mi dal na rozmyslenie tri dni. Potom<br />

si ma zavolal: ‚Máte to?‘ – ‚Povedal<br />

som, že to nenapíšem.‘ Vztýčil sa<br />

nad stolom, chvíľu sme si hľadeli do<br />

očí – neuhol som. Potom naraz zreval:<br />

‚von!‘ a mal som od neho pokoj.<br />

Dobré sily človeka neopúšťajú, keď si<br />

dokáže stáť za svojím. No človek musí<br />

svoju pevnosť osvedčiť.<br />

Špekulovali ste tam niekedy<br />

s otázkou viery?<br />

Nielen špekuloval. To bola pre mňa<br />

kardinálna otázka. Na Barbore som<br />

vybojoval oveľa dôležitejší životný<br />

zápas než odolať šikane bacharov.<br />

Rodičia ma vychovali vo viere, maminka<br />

bola bigotná katolíčka, ale<br />

človek, ktorý nechce vieru prijať<br />

slepo, musí prejsť obdobím, keď si<br />

sám všetko hodnotí a urovnáva. Ja<br />

som tým prechádzal práve na Barbore.<br />

Krízou viery som prechádzal na<br />

tom najhoršom tábore práve vďaka<br />

onomu bacharovi. Dokonca som si<br />

kládol otázku, či Boh existuje alebo<br />

nie? A potom som si kládol aj otázku<br />

o princípe spravodlivosti. Ale onú<br />

kardinálnu otázku o existencii Boha<br />

som si tam zodpovedal kladne a to<br />

je rozhodujúce. Takže som nakoniec<br />

z toho všetkého vyšiel víťazne. Zostal<br />

som nezlomený a duchovne posilnený.<br />

Celkom naopak, než bol zámer<br />

väzniteľov. Dnes niet takej životnej<br />

situácie, ktorá by ma dokázala nejakým<br />

spôsobom obrátiť naruby.<br />

Na slobode ste sa potom ešte niekoľkokrát<br />

stretli s oným bacharom<br />

z Barbory. Aké boli tie stretnutia?<br />

Stretli sme sa v Brne v MHD. Okamžite<br />

sme sa samozrejme spoznali. Zareagoval<br />

mŕtvou topornou tvárou.<br />

Náhodné stretnutia sa niekoľkokrát<br />

zopakovali. Posledné prebehlo raz<br />

na konečnej trolejbusu. Vystúpil som<br />

prostrednými dverami a hodil okom<br />

po predku. Z predných dverí sa vysúvali<br />

dve kanadské barly. Otočil som<br />

sa a za barlami sa vysúvalo jeho telo.<br />

Sotva sa vliekol. Keď vystúpil a oprel<br />

sa o barly, podišiel som k nemu tak<br />

na dva kroky a hľadeli sme si do<br />

očí. Čo si myslel, neviem, ale ja som<br />

si v duchu hovoril: tak vidíš, bol si<br />

pánom nad životom a smrťou, teraz<br />

sa sotva vlečieš a ja behám ako srnec.<br />

Odvtedy som ho už nevidel.<br />

Necítili ste nenávisť?<br />

To je ďalší z dôležitých životných krokov.<br />

Veľmi rýchlo som si po návrate<br />

domov uvedomil, že s nenávisťou nemožno<br />

žiť. Keď ste tam, je nenávisť<br />

celkom prirodzená reakcia na to, čo<br />

sa okolo deje. Napriek tomu si myslím,<br />

že keby došlo na lámanie chleba,<br />

nikto z nás by tam nebol schopný<br />

niektorému bacharovi hoci len ublížiť,<br />

vztiahnuť na neho ruku. Pretože<br />

by sme sami seba zdegradovali. Nenávisť<br />

je negácia, ktorá rozkladá život,<br />

a ja som vnímal život ako radostnú<br />

tvorbu. Nikdy som nenariekal, nikdy<br />

som sa nesťažoval. Všetky prekážky<br />

pre mňa boli niečo, čo sa musí prekonať<br />

a čo je súčasťou života.<br />

Teraz, vo vianočnom čase mi napadá<br />

ešte posledná otázka. Ako<br />

ste prežívali Vianoce v tábore?<br />

Je nejaký silný okamžik, ktorý si<br />

v tejto súvislosti vybavíte?<br />

V komunistických väzniciach sa nepripúšťali<br />

žiadne viditeľné prejavy,<br />

ktoré by pripomínali že sú Vianoce:<br />

pracovalo sa ako po iné dni či nedele,<br />

balíčky z domu boli zakázané. Tvorili<br />

sa teda malé skupinky rovnako ladených<br />

kamarátov a ani ten najtvrd ší<br />

útlak nemohol zabrániť oživeniu spomienok<br />

na svojich blízkych a prežitie<br />

daru Lásky Božej. Spomínam si,<br />

že kňazi boli v tom čase posielaní do<br />

korekcie, do toho väzenia vo väzení.<br />

Svetská moc nevie, že duch je slobodný<br />

a vnútornú slobodu neohrozí<br />

ani zima, ani hlad a mreže. S láskou<br />

v srdci sa za všetkých podmienok žije<br />

lepšie.<br />

Rozhovor viedla Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

V článku sú použité niektoré citácie Zdeňka<br />

Křivku, ako ich uviedol pre Český rozhlas<br />

v relácii Príbeh pamätníka zo zbierky Post<br />

Bellum. So súhlasom Zdeňka Křivku sú zapracované<br />

aj do tohto rozhovoru.<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


udský slovník obsahuje tisíce slov,<br />

Ľ no len nemnohé z nich sú také,<br />

ktoré možno nazvať vznešenými.<br />

Patrí medzi ne zaiste aj slovo sloboda.<br />

Tvrdenie, že človek je korunou stvorenia,<br />

môže znieť dnes, keď vidíme,<br />

čoho všetkého je človek schopný, ako<br />

cynický výsmech. A napriek tomu je<br />

to pravda. Pretože všetko jeho konanie,<br />

či už dobré alebo zlé, je možné len<br />

v dôsledku toho, že dostal najväčší<br />

dar, akého sa mu na cestu životom<br />

mohlo dostať – dar slobodnej vôle.<br />

Človek je jediným tvorom na planéte,<br />

ktorý túto slobodnú vôľu má, je jediným<br />

tvorom, ktorý má ducha. Človek<br />

teda aj o použití slobody rozhoduje<br />

celkom sám a môže konať dobré aj<br />

zlé činy. Môže tým prinášať do sveta<br />

svoje požehnanie alebo skazu.<br />

Tak, ako je so sférou ľudského<br />

ducha neoddeliteľne spojená slobodná<br />

vôľa, tak je so slobodnou vôľou<br />

neoddeliteľne spojená zodpovednosť<br />

– za každú myšlienku, za každé slovo,<br />

za každý čin. Sloboda človeka sa týka<br />

len jeho rozhodovania. Dôsledky<br />

rozhodnutí sú už mimo jeho vôle, sú<br />

podriadené vyššiemu mravnému zákonu,<br />

a je jedno, či to človek uznáva<br />

alebo nie. Podmienkou uplatňovania<br />

slobodnej vôle je schopnosť rozoznávať<br />

dobro a zlo a poznávať neprekročiteľnú<br />

čiaru medzi nimi. Tvrdenie,<br />

že žiadna taká neprekročiteľná<br />

čiara neexistuje, vedie priamou cestou<br />

k potlačeniu slobody a uvoľňuje<br />

priestor zlému konaniu. V individuálnej<br />

sfére k individuálnemu zločinu,<br />

vo verejnej sfére zanecháva za sebou<br />

neľudskú históriu. Pretože históriu,<br />

ktorá za sebou zanecháva hory mŕtvych,<br />

potoky krvi a oceány sĺz, nemožno<br />

nazvať ľudskou.<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

V dôsledku slobodnej vôle má človek<br />

vo svojom rozhodovaní a konaní<br />

veľký rozsah – od anjela až k diablovi.<br />

Pre mnohých ľudí je preto<br />

ťažké nájsť v tomto veľkom rozpätí<br />

správnu cestu životom. Pritom je to<br />

prosté. Každá správna cesta má aj<br />

jasný koniec a nesmie viesť do nepreniknuteľna,<br />

tam sa utieka len nevedomosť.<br />

Jasný cieľ, čisté myslenie<br />

a dobré chcenie, pripraví aj svetlú<br />

cestu a dobrý koniec. Ani v najťažších<br />

životných situáciách nie je človek<br />

vydaný na milosť a nemilosť temným<br />

silám pokušenia, on sám sa musí<br />

však dobrým silám otvoriť, musí sa<br />

s nimi vnútorne spojiť, aby mu mohli<br />

byť na pomoci. Musí teda otvoriť duchovnú<br />

časť svojej bytosti, nezostať<br />

uviaznutý vo svojej hmotnej, telesnej<br />

substancii, pretože ak zostane k nej<br />

pripútaný, nestane sa z neho nikdy<br />

slobodná osobnosť, pretože sloboda<br />

je atribútom ducha. V demokratickom<br />

štáte bude podľa svetských zákonov<br />

slobodným občanom, ale to<br />

bude len tá vonkajšia sloboda. O jej<br />

vnútornej hodnote nerozhodujú vonkajšie<br />

podmienky, ale súlad s Božími<br />

zákonmi. Podľa toho môže človek<br />

žiť v naplnenej slobode, ktorá je<br />

v súlade so zákonom dávania a prijímania,<br />

alebo v prázdnej poživačnej<br />

slobode, ktorá len berie a nič nedáva,<br />

alebo v nepochopenej slobode,<br />

ktorá je anarchická, ale nevedie ešte<br />

ku zločinu. Najhorším zlyhaním je<br />

však zneužitá sloboda, ktorá nič nedáva,<br />

len berie a škodí, vedie v osobnom<br />

priestore k individuálnemu zločinu<br />

a vo verejnom priestore k masovým<br />

zločinom totalitných režimov.<br />

Udalosti v 20. storočí zdôraznili<br />

ešte jeden dôležitý rozmer slobody,<br />

a to svet vnútornej slobody. Pohyb<br />

je jedným zo základných zákonov<br />

vesmíru. Platí to teda aj pre vnútorný<br />

vesmír človeka. Slobodný človek chce<br />

tento pohyb vykonávať podľa vlastnej<br />

slobodnej vôle. V totalitných režimoch<br />

20. storočia – v nacizme a komunizme<br />

– pri absencii vonkajšej<br />

slobody to nebolo možné. Pre politických<br />

väzňov v nacistických a komunistických<br />

koncentračných táboroch<br />

zostával tak len jediný priestor<br />

slobody – priestor vnútornej slobody.<br />

Toho, ak ja nechcem, nemôže<br />

sa nikto zvonku zmocniť. V týchto<br />

existenciálnych medzných situáciách<br />

života je nesmierne dôležité zachovať<br />

si v priestore svojej vnútornej<br />

slobody neustály pohyb. A rozhodujúcim<br />

vnútorným pohybom v týchto<br />

situáciách je vôľa vzdorovať, a tým<br />

vôľa k životu. Dokiaľ tá trvá, žije vnútorný<br />

pohyb, a tým celá bytosť. Pretože<br />

rezignácia skôr či neskôr prináša<br />

koniec. Je to zároveň úsilie po<br />

vyšších hodnotách života. Veď len „...<br />

až úsilím po vyššom nadobúda celý<br />

pozemský život skutočnú hodnotu...“<br />

Láska je len vo vernosti. Láska<br />

k slobode je teda len vo vernosti<br />

slobode. Skutočne plná sloboda je<br />

poznanie životnej úlohy a jej prijatie.<br />

To znamená „život pod zorným<br />

uhlom večnosti“. To je ideál,<br />

ktorého naplnenie je tiež len vo vernosti<br />

voči nemu – tá však stojí zato.<br />

Pretože ideál je potravou duše a nádejou<br />

života.<br />

Zdeněk Křivka<br />

zdenek.krivka@svetgralu.cz


2. diel<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Christopher Vasey Zákony inkarnácie<br />

V prvom dieli tohto seriálu sme si vysvetlili,<br />

že každý človek, ktorý prichádza<br />

na svet, žil už pred narodením. Bytostné<br />

jadro človeka, duch, je nehmotné,<br />

a k fyzickému telu sa len dočasne pripojí.<br />

Tento proces sa označuje ako inkarnácia.<br />

Inkarnovať sa znamená doslova<br />

„vteliť sa“. K inkarnácii ducha do tela dochádza<br />

pred narodením. Ako to celé prebieha?<br />

Akým spôsobom sa duch, ktorý sa<br />

pred vtelením nachádza na onom svete,<br />

priblíži k budúcej matke? Prečo sa spojí<br />

práve s týmto zárodkom a nie s iným?<br />

Čím to je, že sa duch narodí do tejto rodiny,<br />

v tejto dobe a v tejto krajine?<br />

ielo „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“ vysvetľuje, že všetky<br />

D<br />

tieto udalosti sú riadené presnými<br />

zákonitosťami a ako všetko dianie<br />

vo stvorení, i každá inkarnácia podlieha<br />

trom hlavným zákonom. Aby<br />

sme mohli odhaliť tajomstvo narodenia,<br />

musíme sa najprv podrobnejšie<br />

zoznámiť s týmito zákonmi.<br />

ZÁKON TIAŽE<br />

ROZDEĽUJE<br />

A TRIEDI<br />

Zákon tiaže poznáme dobre<br />

z hmotného života. Ten istý zákon<br />

pôsobí rovnako aj na onom svete<br />

a v duchovnej úrovni.<br />

Čím je niečo hustejšie, tým je to<br />

ťažšie a klesá nižšie. Čím je niečo<br />

jemnejšie a ľahšie, tým viac zasa<br />

stúpa nahor. Klesanie a stúpanie<br />

prebieha tak dlho, kým ľudská duša<br />

nedosiahne okolie s rovnakou hustotou.<br />

Ako je napríklad teplovzdušný<br />

balón príliš ľahký na to, aby zostal na<br />

zemi, preto stúpa nahor a zastaví sa<br />

vo výške, v ktorej má okolitý vzduch<br />

rovnakú hustotu, ako v ňom obsiahnutý<br />

vzduch.<br />

Podľa zákona tiaže teda klesá<br />

všetko, čo je oproti svojmu okoliu<br />

ťažšie, a stúpa všetko, čo je ľahšie.<br />

Zákon tiaže preto samočinne usporadúva<br />

a rozdeľuje do zodpovedajúcich<br />

úrovní všetko podľa určitej hustoty<br />

a druhu.<br />

To platí v malom i vo veľkom. Aj<br />

rôzne úrovne vo stvorení sú rozdelené<br />

podľa svojej hustoty. Práve<br />

tieto úrovne sú dôležité na ďalšie<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


SERIÁL<br />

porozumenie procesu inkarnácie<br />

a narodenia, preto sa nimi budeme<br />

zaoberať podrobnejšie.<br />

Na vrchole stvorenia ako ho poznáme,<br />

vo veľkej vzdialenosti od<br />

ťažkého hmotného sveta, sa nachádza<br />

duchovná úroveň: najjemnejšia,<br />

naj éterickejšia, najľahšia a najsvetlejšia<br />

zo všetkých úrovní stvorenia.<br />

Tam v „duchovnej ríši“, označovanej<br />

často i ako raj, je aj pôvod<br />

duchovného jadra človeka. Pod ňou<br />

sa nachádza hustejšia, no stále ešte<br />

veľmi éterická úroveň jemnohmotnosti:<br />

takzvaný „onen svet“. Ďalej<br />

pod nimi potom leží úroveň zložená<br />

z ešte hustejších a ťažších materiálov:<br />

je to hrubohmotnosť, ku ktorej patrí<br />

aj naša planéta Zem.<br />

Každá z týchto troch veľkých<br />

úrovní stvorenia – duchovná,<br />

jemnohmotná a hrubohmotná – je<br />

rozdelená do ďalších medziúrovní,<br />

tvoriacich početné prechody od najľahšieho<br />

k najťažšiemu. Úroveň hrubohmotnosti<br />

je napríklad pri pohľade<br />

zhora zložená z jemnej, strednej<br />

a hrubej hrubohmotnosti.<br />

Keď tu pri opise určitých úrovní<br />

používame výrazy „jemné“ a „éterické“,<br />

nemá nás to zvádzať k predstave,<br />

že to, čo sa nachádza v týchto<br />

úrovniach, je len hmlisté a bez konzistencie.<br />

Bytosti žijúce v nich prežívajú<br />

svoje okolie rovnako konkrétne,<br />

ako my vnímame svoje okolie<br />

tu na Zemi, pretože sú rovnakého<br />

druhu.<br />

Všetko, čo prislúcha k určitej<br />

úrovni alebo medziúrovni stvorenia,<br />

je vždy svojím druhom od iných<br />

úrovní odlišné. Rôzne druhy sa nemôžu<br />

miešať alebo vzájomne splynúť,<br />

môžu sa len navzájom spojiť.<br />

Tak ani duch človeka, ktorý pochádza<br />

z duchovnej úrovne stvorenia,<br />

nemôže s fyzickým, hrubohmotným<br />

telom splynúť, vzájomne sa môžu iba<br />

spojiť. A k tomu práve dochádza pri<br />

každej inkarnácii.<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

STRÁŽCA PORIADKU:<br />

ZÁKON ROVNORODOSTI<br />

Druhý z troch veľkých zákonov<br />

stvorenia spôsobuje, že „rovnaké“ –<br />

teda všetko, čo je príbuzného alebo<br />

rovnakého druhu – sa priťahuje, stretáva,<br />

spája, kým protiklady sa odpudzujú,<br />

oddeľujú a vzďaľujú.<br />

Keď zmiešame dve odlišné látky,<br />

ako je voda a olej, tým, že ich v uzavretej<br />

nádobe pretrepeme, tie sa podľa<br />

zákona rovnorodosti zase ihneď oddelia,<br />

aby opäť vytvorili dve samostatné<br />

látky. Vo vode rozptýlené kvapôčky<br />

oleja sa vzájomne priťahujú<br />

svojou rovnorodosťou a súčasne sa<br />

odpudzujú od rozdielnych kvapôčok<br />

vody.<br />

K rovnakým procesom dochádza<br />

medzi ľuďmi. Z vlastnej skúsenosti<br />

vieme, že nás priťahujú ľudia rovnakého<br />

druhu, ktorí majú napríklad<br />

rovnaké záujmy, vlastnosti a pod. Od<br />

odlišných ľudí si však radšej udržujeme<br />

odstup, alebo sa im radšej vyhýbame.<br />

Toto vnímanie sympatie a antipatie<br />

v nás vzniká väčšinou nevedome<br />

a automaticky. V školskej triede sa<br />

napríklad na výlete veľmi rýchlo<br />

a spontánne vytvoria skupiny detí<br />

s rovnakými záujmami: športovci,<br />

milovníci prírody, atď.<br />

„Povedz mi, s kým sa stretávaš, a ja<br />

ti poviem, kto si!“ Aj toto úslovie vyplýva<br />

zo zákona príťažlivosti rovnorodého.<br />

Ľudia, ktorí sú nám blízki<br />

alebo s ktorými sa často stretávame,<br />

majú s nami často aj isté spoločné<br />

vlastnosti.<br />

Tento zákon má za následok i to,<br />

že na ľudí rovnakého druhu intenzívnejšie<br />

reagujeme. Kto sám jazdí<br />

v cestnej premávke bezohľadne,<br />

ten sa obzvlášť rozčuľuje nad bezohľadnosťou<br />

iných vodičov. Egoisti<br />

sa sťažujú na sebeckých ľudí, neúctiví<br />

na nezdvorilosť ostatných, lenivci<br />

nemôžu vystáť leňochov. Na<br />

druhej strane zasa ľudia dobroprajní<br />

a vľúdni predpokladajú tieto<br />

vlastnosti aj u ostatných. Egoistické<br />

správanie týmto ľuďom obyčajne<br />

vôbec nepríde na myseľ, preto si ho<br />

ani tak ľahko nevšimnú. A pokiaľ<br />

ho zaznamenajú, potom ako zistenie<br />

a nie ako pohoršenie, pretože<br />

tento nedostatok je im cudzí a nedotkne<br />

sa v nich žiadneho „chybného<br />

miesta“.<br />

Zákon príťažlivosti rovnorodého<br />

pôsobí všade v našom živote tak samozrejme,<br />

že si ho vôbec neuvedomujeme.<br />

Je strážcom poriadku: zvýhodňuje<br />

spojenie rovnakého, ktoré<br />

sa tým vo vývoji podporuje a na druhej<br />

strane zamedzuje miešaniu protikladov,<br />

ktoré by si vzájomne prekážali,<br />

obmedzovali sa alebo sa brzdili.<br />

SEJBA A ŽATVA:<br />

ZÁKON SPÄTNÉHO<br />

PÔSOBENIA<br />

Každý čin, každá udalosť, každý<br />

proces prináša nejaký následok. Inak<br />

povedané, každé dianie sa vyvinie<br />

z nejakej príčiny. Tento jednoduchý<br />

princíp vychádza zo zákona spätného<br />

pôsobenia. A ani tento zákon<br />

stvorenia nepôsobí iba v hmotnej<br />

úrovni, ale platí aj pre duchovné.<br />

O tom hovoril Ježiš, keď povedal:<br />

„Čo zaseješ, to zožneš!“<br />

Naše činy alebo slová, dokonca<br />

už naše rozhodnutia – to všetko sú<br />

príčiny, ktoré prinášajú následky.<br />

Každý skutok, ktorý vykonám (pomôžem<br />

niekomu v núdzi), pôsobí<br />

pritom bezprostredne nielen na<br />

moje okolie (chudákovi sa uľahčí),<br />

ale spätne aj na mňa samotného. Je<br />

to dané tým, že aj duchovný popud<br />

môjho činu, teda rozhodnutie pomôcť<br />

blížnemu, prináša spätné pôsobenie.<br />

„Žatvu“ našich rozhodnutí, ktorá<br />

v budúcnosti určite príde, označujeme<br />

výrazmi osud alebo karma.


SERIÁL<br />

To, čo prežívame, sa preto nedeje<br />

náhodne alebo svojvoľne, ale ide<br />

o výsledok určitej sejby. Žatva nám<br />

ponúka príležitosť, aby sme sa poučili<br />

a vyvíjali. Zmysel našej životnej<br />

cesty z duchovnej ríše tkvie v tom,<br />

že pri prechode rôznymi úrovňami<br />

stvorenia zbierame skúsenosti a pri<br />

ich prežívaní rozvíjame schopnosti<br />

a vlohy v nás spočívajúce do plného<br />

rozkvetu. Zrelý a vedomý sa má človek<br />

potom vrátiť do duchovnej ríše,<br />

na miesto svojho pôvodu, z ktorého<br />

ako nevedomý vyšiel.<br />

Okrem toho, zákon spätného<br />

pôsobenia vytvára aj putá medzi<br />

ľuďmi. Nevyriešený konflikt z minulosti<br />

má za následok, že sa<br />

s danou osobou musíme opäť stretnúť,<br />

aby sme toto puto uvoľnili a odstránili.<br />

Práve tak môže puto viesť<br />

aj k tomu, že sa s určitými ľuďmi<br />

opätovne stretávame, aby sme spoločne<br />

pokračovali v dávnejšej tvorivej<br />

spolupráci.<br />

Výrazy „pútať“ a „uvoľniť“ tu majú<br />

mimoriadny význam. Sú to neviditeľné<br />

vlákna, ktoré ľudí spájajú navzájom,<br />

alebo priťahujú na určité<br />

miesta. O týchto „osudových vláknach“<br />

hovoria všetky tradície a existujú<br />

i jasnovidní ľudia, ktorí ich dokážu<br />

vnímať. Práve tieto vlákna zaručujú,<br />

že všetko, čo z nás vychádza,<br />

sa k nám vracia zase späť. Žiadna<br />

príčina nezostáva bez následku, nič<br />

sa nestráca.<br />

Tri veľké zákony stvorenia – zákon<br />

tiaže, zákon rovnorodosti a zákon<br />

spätného pôsobenia – sú základom<br />

všetkého diania, teda aj procesov<br />

inkarnácie a narodenia. V súlade<br />

s nimi je aj stretnutie rodičov<br />

a dieťaťa v určitej rodine zákonitým<br />

dejom a poskytuje každému z nich<br />

tie najlepšie možnosti vyvíjať sa<br />

k zrelosti, potrebnej na návrat do<br />

nášho duchovného domova.<br />

V ďalších dieloch tohto seriálu sa<br />

dozvieme, s akou logikou a múdrosťou<br />

zaručujú zákony stvorenia absolútnu<br />

spravodlivosť pri každom narodení.<br />

Téma tretieho dielu: „Duchovná<br />

rovnorodosť rodičov a detí“<br />

Christopher Vasey<br />

christopher.vasey@svetgralu.sk<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


NÁBOŽENSTVO<br />

„SLÁVA NA VÝSOSTIACH Bohu!“<br />

Martin Ernst<br />

(LUKÁŠ 2,14)<br />

Tento „chválospev veľkého anjelského<br />

chóru“ na zrodenie Syna Božieho je<br />

známy z biblických podaní. V blízkosti<br />

maštale v Betleheme, v ktorej nebeské<br />

dieťa uvidelo svetlo pozemského sveta,<br />

ho počuli pastieri a rozšírili jeho slová.<br />

Zaznieva v nich takmer zasľúbenie, no<br />

zároveň aj podmienka: Kto Boha ctí,<br />

bude prežívať mier. Kto Boha nectí, mier<br />

nikdy nenájde!<br />

Jasné a závažné sú tieto slová, no dá sa<br />

v nich tušiť aj istý predpoklad: ak mám<br />

niekoho ctiť, velebiť, vážiť si ho, musím<br />

ho poznať, pretože len ťažko môžem<br />

preukazovať úctu niekomu neznámemu.<br />

Mám sa teda snažiť o poznanie<br />

Boha – len z tohto poznania môže<br />

vyrásť hlboká úcta. Musím sa pokúsiť<br />

Bohu priblížiť.<br />

Pomoc pritom nájdem v Slove, ktoré<br />

nám zanechal. V jeho posolstve prežijem<br />

a zakúsim, kto Boh je a čo chce.<br />

Keď sa zahĺbim do týchto slov, vytuším<br />

niečo z jeho veľkosti. Poznávam jeho<br />

vôľu, ktorá nám bola v láske poskytnutá<br />

a ktorá nám v spravodlivosti zjavuje<br />

jeho stvorenie. Ozrejmí sa tak aj Boží<br />

úmysel s nami, ľuďmi: Boh, stvoriteľ<br />

všetkého bytia, nám daroval možnosť<br />

vyvíjať sa. Žijeme pre jeho radosť, keď<br />

svoje vlohy, ktorými nás obdaril, zušľachtené<br />

používame na podporu svojho<br />

okolia. V takom pôsobení rastieme, dozrievame<br />

a stávame sa užitočnými silami<br />

vo „vinici Pánovej“, ako stvorenie<br />

označuje jedno biblické podobenstvo.<br />

Podporným pôsobením si plníme<br />

uložené úlohy a utvárame vo svojom<br />

vnútri základ, aby sme raz mohli vstúpiť<br />

do svetlej Božej ríše, v ktorej budeme<br />

smieť večne žiť.<br />

Dostáva sa nám veľkej pomoci,<br />

aby sme mohli Pána v jeho posolstve<br />

skutočne poznať. Vďačnosť, velebenie<br />

a úcta naplní každého, kto na zá-<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

klade tohto vedenia získa presvedčenie.<br />

V ňom potom spočíva onen opravdivý<br />

mier, o ktorom spieva anjelský chór.<br />

Ak sa však nezaujate rozhliadneme<br />

po svojom okolí, spoznáme, že dnes tu<br />

žiaden mier nie je. Ani medzi štátmi,<br />

ani v hospodárstve, ani v rodinách.<br />

Tento stav trvá už storočia. U proroka<br />

Jeremiáša napríklad čítame: „Veď od<br />

najmenšieho po najväčšieho všetci sú<br />

ziskuchtivci; od prorokov až po kňazov<br />

všetci páchajú podvod. Liečia ranu<br />

dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia:<br />

‚Pokoj, pokoj!‘ Ale pokoja niet! Budú<br />

zahanbení, veď pášu ohavnosť, ale hanbiť<br />

sa nehanbia, ani červenať sa nevedia.<br />

Preto padnú s tými, čo budú padať,<br />

klesnú, až ich navštívim, hovorí Pán.“<br />

(Jeremiáš 6, 13-15). A podobne varuje<br />

aj prorok Ezechiel: „I budete vidieť, že<br />

ja som Pán. Preto, hej preto, že zaviedli<br />

môj ľud; vravia: ‚Pokoj!‘, hoci niet pokoja“<br />

(Ezechiel 13, 9-10).<br />

Všetok ten nepokoj pramení z toho,<br />

že nám chýba poznanie Boha. Nemáme<br />

k nemu úctu a preto nenachádzame ani<br />

opravdivý pokoj a mier. V žalme 24, 9<br />

nachádzame výzvu k úcte a zbožnosti:<br />

„Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte<br />

sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť<br />

kráľ slávy.“<br />

Otvorme Bohu dvere nášho srdca, jedine<br />

tak sa s ním môžeme spojiť. On je<br />

ten, ktorý nám vie darovať pokoj; pokoj<br />

srdca, pokoj duše, duchovný mier,<br />

pre nás taký potrebný. Vianočné sviatky<br />

poskytujú nám, ľuďom, ešte aj dnes zázračnú<br />

príležitosť otvoriť sa týmto darom<br />

a vnútorne sa zachvievať v slovách<br />

chválospevu<br />

„Sláva Bohu na výsostiach“.<br />

Martin Ernst<br />

martin.ernst@svetgralu.sk<br />

„SLÁVA<br />

BOHU NA VÝSOSTIACH<br />

A NA ZEMI POKOJ LUDˇOM,<br />

V KTORÝCH MÁ BOH<br />

SVOJE ZALÚBENIE.“ 1<br />

’<br />

1) Tento preklad Martina Luthera sa veľmi<br />

líši od u nás vžitého „pokoj ľuďom dobrej<br />

vôle“. Pritom Luther sa považuje za veľmi<br />

dobrého prekladateľa Biblie.<br />


HUDBA<br />

DANIELA VELEBOVÁ<br />

A „OSUDOVÉ“ NÁHODY V JEHO ŽIVOTE<br />

Mnohí ľudia, ktorí nechápu svoju cestu<br />

životom len ako súhru náhod, ale sa usilujú<br />

hlbšie pozorovať životné súvislosti,<br />

tušia, že sa za mnohými „náhodnými“<br />

udalosťami v ich živote skrýva hlbší zmysel.<br />

Skúmaním svojho života i života svojich<br />

blízkych potom dochádzajú k presvedčeniu,<br />

že všetky deje vznikajú zákonite<br />

a že mnohé malé „náhody“ môžu<br />

mať dokonca rozhodujúci význam. Jedným<br />

z príkladov je aj život slávneho českého<br />

hudobného skladateľa Antonína<br />

Dvořáka (1841–1904).<br />

O DVOŘÁKOVEJ<br />

OSOBNOSTI A SPÔSOBE<br />

JEHO TVORBY<br />

Dvořák nie je typom rozpolteného<br />

umelca, ktorý by k sebe priťahoval pozornosť<br />

senzáciechtivých médií. Morálku<br />

jeho osobnosti totiž nemožno<br />

tak ľahko spochybniť. Naopak, vyrovnanosť<br />

jeho rodinného života je dnes<br />

skôr mediálne nezaujímavá. Prebúdza<br />

však inú otázku: ako túto rovnováhu<br />

dosahoval a kde čerpal neustály príliv<br />

inšpirácie?<br />

Dvořák nehovoril rád o svojej<br />

tvorbe. Otázkam tohto typu sa dokázal<br />

vyhýbať a ihneď zaviedol reč na<br />

iné témy. Akoby vedel, že akákoľvek<br />

mnohovravnosť o práve prebiehajúcej<br />

tvorbe uberá sily a splošťuje tok inšpirácie.<br />

Dôležitý bol pre neho priestor<br />

osamotenia, ktorý si dokázal uhájiť<br />

aj pri intenzívnom rodinnom živote<br />

plne naplnenom výchovou svojich<br />

šiestich detí. Ráno niekedy vstával<br />

už okolo štvrtej hodiny a vydával sa<br />

na svoju prvú prechádzku. K tomuto<br />

životnému rytmu ho<br />

inšpirovala zvlášť príroda<br />

v okolí Vysokej<br />

u Příbrami, kam s celou<br />

rodinou tak rád<br />

chodieval. Zotrvávanie<br />

osamote ho, samozrejme,<br />

viedlo k naladeniu<br />

sa na iné vlny<br />

vyciťovania, a tým aj<br />

k prehĺbeným modlitbám<br />

k Bohu. Dvořák<br />

prosil o inšpiráciu hudobnými<br />

myšlienkami<br />

a aj ju dostával.<br />

Opravdivo prežitá<br />

viera v Boha bola alfou i omegou jeho<br />

umeleckej tvorby a jeho života vôbec.<br />

Pretože sa Dvořák vo svojom vnútri<br />

vyvíjal proste a opravdivo, prebúdzala<br />

sa v ňom aj skutočná ľudskosť, ktorá<br />

je schopná vytvárať veľké diela.<br />

O DETSTVE, MLADOSTI<br />

A PRECHODE „Z KASTY<br />

DO KASTY“<br />

Antonín Dvořák, rok 1868<br />

To, že bol najstarší syn Františka<br />

Dvořáka hudobne nadaný, nebolo<br />

na českom vidieku vnímané ako nič<br />

zvláštne. Muzicírovali tu skoro všetci.<br />

Otec František okrem živností krčmára<br />

a mäsiara vraj dobre hral na<br />

husle a výborne na citaru. V tomto<br />

hudobnom prostredí sa začal malý<br />

Antonín už v ranom veku učiť hrať<br />

na husle. Koncerty na hodoch a jarmokoch<br />

patrili k prirodzenému toku<br />

vidieckych udalostí.<br />

Pevný zvyk, že najstarší syn prevezme<br />

otcovu živnosť, spôsobil, že si<br />

mimoriadny talent nikto zvlášť nevšímal.<br />

Antonín bol poslušný syn, a keď<br />

ho rodičia v 13-tich rokoch poslali ku<br />

strýkovi do Zloníc, aby sa tam vyučil<br />

mäsiarskemu remeslu a zdokonalil<br />

sa v nemčine, nijako sa spočiatku<br />

nezdráhal. A práve tu, v neďalekých<br />

Zloniciach sa pre neho napĺňa pozoruhodné<br />

úslovie „Keď je žiak hotový,<br />

majster sa nájde.“ Antonín<br />

sa tu stretáva<br />

s učiteľom nadmieru<br />

povolaným, Antonínom<br />

Liehmannom.<br />

Tento vidiecky učiteľ,<br />

zdatný praktik i teoretik,<br />

rozpoznal čoskoro<br />

Dvořákovu vnútornú<br />

hudobnú schopnosť.<br />

Učil ho všetkému,<br />

čo sám vedel:<br />

hrať na husle, violu,<br />

organ, klavír, ale aj<br />

skladbe a hudobej teórii.<br />

Domček, v ktorom<br />

vtedy Liehmannovci bývali, je<br />

dnes súčasťou Pamätníka Antonína<br />

Dvořáka v Zloniciach. Pri vstupe do<br />

obydlia prežívame prostotu prostredia<br />

a vrelosť, ktorá akoby ešte dýchala<br />

zo všetkých hudobných nástrojov vrátane<br />

klavíra, pri ktorom Liehmann<br />

opustil tento svet. Antonín Dvořák<br />

nikdy nezabudol na svojho učiteľa.<br />

Nielen pre vynikajúce hudobné základy,<br />

na ktorých mohol stavať. Liehmann<br />

sa totiž nikdy nezmieril s tým,<br />

že sa má Toník stať mäsiarom. Jeho<br />

počiatočná snaha zmeniť názor rodičov<br />

bola bezúspešná a Antonín sa nakoniec<br />

musel mäsiarskemu remeslu<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


HUDBA<br />

vyučiť. Vtedy dochádzalo aj k prudkým<br />

výmenám názorov medzi otcom<br />

a synom. Až keď strýc Zdeněk zo Zloníc<br />

prisľúbil finančnú pomoc pri štúdiu,<br />

dal sa otec obmäkčiť. Tak sa stalo,<br />

že Antonín Dvořák mohol prestúpiť<br />

z „kasty“ relatívne bohatých a zaistených<br />

živnostníkov do „kasty“ väčšinou<br />

chudobných a nezaistených, ale<br />

šťastných umelcov.<br />

V roku 1857 odchádza Antonín<br />

Dvořák do Prahy na organovú školu,<br />

v ústrety svojmu ďalšiemu životnému<br />

osudu.<br />

O STRETNUTÍ<br />

SO ŽIVOTNOU<br />

PARTNERKOU ALEBO<br />

PRE JEDEN KVIETOK<br />

SLNKO NESVIETI<br />

Praha znamenala pre Dvořáka množstvo<br />

doposiaľ nepoznaných dojmov.<br />

Prvé kroky neboli práve najľahšie.<br />

Učebné roky na organovej škole boli<br />

poznamenané snahou o vlastný zárobok.<br />

Čoskoro sa uchytil ako violista<br />

v Komzákovej kapele a spoločne<br />

s touto kapelou prešiel aj do orchestra<br />

Prozatímního divadla. „Skôr praktický<br />

talent“, píše sa o ňom v posudku<br />

organovej školy.<br />

Aj vyučovanie hudby detí z bohatších<br />

rodín pomáhalo Dvořákovi v obžive.<br />

Stretnutie s rodinou vlasteneckého<br />

zlatníka Josefa Čermáka, ktorého<br />

dcéry vyučoval hre na klavír,<br />

bolo kľúčové pre jeho ďalší život.<br />

Najstaršia Josefina, nadaná speváčka<br />

a herečka Prozatímního divad<br />

la, Dvořáka očarila. Ona však<br />

jeho city neopätovala, túžila po svojej<br />

vlastnej kariére. Možno v tom čase<br />

nerozpoznala, na svoju škodu, Dvořákovo<br />

vnútro, ktoré sa skrývalo za neotesaným<br />

zovňajškom ťažko sa prebíjajúceho<br />

vidiečana. Bola to snáď osudová<br />

chyba? Dvořák sa vtedy zachoval<br />

akosi nečakane, ale úplne v sú-<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

lade s ľudovým porekadlom uvedeným<br />

v záhlaví tejto kapitoly. Vylial<br />

síce svoje láskou preplnené srdce do<br />

krásnej zbierky Cypřiše, zmieril sa<br />

však s Josefininým odmietnutím a ďalej<br />

dochádzal do domu Čermákových.<br />

Je prekvapivé, ako rýchlo sa dokázal<br />

vyrovnať s jej neopätovanou láskou<br />

a nezanevrieť na ňu, ale naopak udržovať<br />

s ňou po celý zvyšok života priateľské<br />

vzťahy. Josefina si potom zvolila<br />

za životného partnera grófa Václava<br />

Kounica. A Dvořák si zrejme dokonale<br />

ujasnil, čo si od prežívania partnerského<br />

vzťahu želá: zázemie hrejivého<br />

domova<br />

a spoľahlivý,<br />

láskyplný vzťah,<br />

v ktorom by mohol<br />

slobodne<br />

a ničím nestiesnený<br />

tvoriť.<br />

Anna, Josefinina<br />

mladšia sestra,<br />

síce nebola veľká<br />

umelkyňa, bola<br />

to však žena so<br />

schopnosťami,<br />

aké Dvořák k svojmu doplneniu potreboval.<br />

Namiesto podnecovania<br />

jeho umeleckých snáh stala sa Dvořákovi<br />

vernou strážkyňou a ochrankyňou<br />

domáceho krbu. Ostatne, Dvořák<br />

ani nepotreboval roznecovať plameň<br />

umenia. Horel v ňom samotnom s nebývalou<br />

silou. Po inšpiráciu si chodil<br />

k Hospodinovi a už nebolo treba nič<br />

viac, než vlastné úsilie a prácu.<br />

O PRIATEĽSTVE A CESTE<br />

ZA SVETOVOU SLÁVOU<br />

O potrebe opravdivého priateľstva<br />

bolo už napísaných mnoho slov. Priateľstvá<br />

medzi umelcami ešte stále existujú,<br />

aj keď sú čoraz viac ohrozované<br />

umeleckou rivalitou a egocentrizmom<br />

nezrelých osobností. Z literatúry poznáme<br />

priateľstvá, ktoré nás dodnes<br />

okúzľujú svojou kvalitou, nezištnosťou<br />

a obetavosťou vzťahu. Osobnosti,<br />

u ktorých sa tento typ priateľstiev<br />

mohol vyvinúť, iste mali čo rozdávať.<br />

A len veľkí dokážu prekročiť rubikon<br />

nížin a pozdvihnúť svojho ducha do<br />

oblastí, kde dávanie a branie v priateľstve<br />

tvoria jednotu.<br />

V Nemecku sa v prvej polovici 19.<br />

storočia v období romantizmu narodilo<br />

niekoľko takých veľkých osobností.<br />

Bezpochyby k nim patril i Johannes<br />

Brahms, ktorý sa svojím životom<br />

prepracoval k túžbe pomáhať druhým,<br />

a to presne tak, ako bolo aj jemu<br />

pomáhané. Dvořák sa s Brahmsom<br />

Posledná stránka partitúry sláčikového kvarteta č.12 F dur,<br />

zvaného „Americké“, písaná Dvořákovou rukou<br />

zoznámil opäť tzv. „náhodou“. Ktosi<br />

neznámy mu poradil, aby sa prihlásil<br />

na súťaž o štátne štipendium Rakúska-Uhorska.<br />

Bola to rada nad zlato<br />

v pravom zmysle slova. V komisii zasadal<br />

medzi inými i Johannes Brahms.<br />

Spoznal hodnotu predložených skladieb<br />

a uvedomil si, koho má v mladom<br />

Dvořákovi pred sebou. Prebudila<br />

sa v ňom potreba ochraňovať a podporovať<br />

mladého českého umelca. Veľká<br />

sila rovnorodých myšlienok, citov i názorov<br />

dokázala týchto dvoch ľudí spojiť<br />

pevným putom vzájomných sympatií.<br />

Alebo boli spojení vláknami osudu<br />

už predtým a stretnúť sa proste museli?<br />

Brahms sprostredkoval Dvořákovi<br />

zoznámenie sa s berlínskym vydavateľom<br />

Fritzom Simrockom. Jedine<br />

vďaka Brahmsovmu odporúčaniu preštudoval<br />

Simrock Dvořákove skladby<br />

a začal ich vydávať. Tak sa mohlo


HUDBA<br />

Dvořákovo dielo rýchlo rozletieť na<br />

krídlach do celého sveta.<br />

VLASŤ<br />

ALEBO CUDZINA?<br />

Antonín Dvořák, rok 1886<br />

Práve tak znela otázka, ktorú v sebe<br />

Dvořák musel v nasledujúcom období<br />

vyriešiť. Nielen silné vlastenectvo ho<br />

pútalo k domovu. Dvořák so svojou<br />

rodinou v plnej miere využíval pobyt<br />

na zámočku vo Vysokej u Příbrami,<br />

ktorý patril rodine Kounicových. Tam<br />

tvoril, v nádhernej romantickej českej<br />

prírode, tam bol skutočne šťastný. Aj<br />

v čase, keď ho už pražské konzervatórium<br />

získalo ako profesora kompozície,<br />

vymedzil si voľno od mája do októbra<br />

len preto, že bez<br />

prírody proste nemohol<br />

žiť ani skladať.<br />

Prvé styky Dvořáka<br />

s cudzinou prebiehali<br />

v osemdesiatych rokoch<br />

predminulého<br />

storočia. Je zaujímavé,<br />

že to boli práve anglosaské<br />

národy, ktoré<br />

celým srdcom prijali<br />

Dvořákovu hudbu. Do<br />

Anglicka sa Dvořák<br />

plavil celkove osem ráz<br />

a inak chladnokrvní<br />

Angličania ho vítali<br />

s veľkými ováciami.<br />

Dvořák tam tiež dirigoval svoje diela,<br />

napriek tomu, že dirigentom nebol,<br />

a na univerzite v Cambridge dostal<br />

dokonca čestný doktorát hudby.<br />

Mimoriadne pocty a úspechy, ktoré<br />

Dvořák získal v Anglicku, nezostali<br />

bez odozvy ani v Amerike. Ponuku<br />

na miesto umeleckého riaditeľa Národného<br />

konzervatória hudby v New<br />

Yorku však Dvořák podpísal až po dlhom<br />

váhaní. Pozvanie prišlo od mladej,<br />

krásnej, nadanej, inteligentnej<br />

a bohatej dámy Jeanette Thurber. Jej<br />

rodičia pochádzali z Dánska a zaplatili<br />

jej štúdium hudby v Paríži. Bohatstvo<br />

jej manžela umožnilo činorodej<br />

Jeanette založiť v New Yorku Národné<br />

konzervatórium a Dvořákovo slávne<br />

meno malo byť podľa jej plánu zárukou<br />

odbornosti.<br />

Všetko by sa odohrávalo ako v rozprávke<br />

s jedinou výnimkou. Dvořákovi<br />

sa do Ameriky nechcelo. Celkom<br />

kuriózne bolo rozhodovanie Dvořákovej<br />

rodiny o tom, či ísť alebo nie.<br />

Odohralo sa nakoniec pri jednom<br />

spoločnom obede formou hlasovania.<br />

Zúčastnili sa ho všetci, aj tie najmenšie<br />

deti. A výsledok bol – ide sa!<br />

Zmluvu Dvořák nakoniec podpísal<br />

a odoslanie už zariadila jeho praktická<br />

žena Anna.<br />

Tak sa začalo odvíjať Dvořákovo<br />

americké dobrodružstvo,<br />

naplnené mnohými<br />

tvorivými činmi.<br />

Slovanská citovosť<br />

v sebe nesie aj prispôsobivosť.<br />

Roky 1892 –<br />

1895 znamenajú pre<br />

Dvořáka aj vciťovanie<br />

sa do jedinečnej a neopakovateľnej<br />

atmosféry<br />

amerického kontinentu.<br />

Nebolo možné,<br />

aby taký citový človek,<br />

ako bol Antonín<br />

Dvořák, vnútorne neprežil<br />

tragiku osudu<br />

amerických Indiánov<br />

a násilne deportovaných černochov.<br />

Jeho načúvanie prebiehalo srdcom<br />

skrze obsah ich hudby a tejto hudbe<br />

Dvořák porozumel. Práve on postrehol,<br />

že černošské spirituály sa mohli<br />

zrodiť iba na americkej pôde a podľa<br />

jeho názoru mohla skutočná hodnota<br />

ich melódií poslúžiť ako základ pre<br />

americkú kompozičnú školu. 1<br />

Tak sa postupne odvíjal Dvořákov<br />

americký život. Splnil svoju najdôležitejšiu<br />

úlohu – vychovať mladú skladateľskú<br />

generáciu a zapustiť korene svojej<br />

novovznikajúcej hudby na tomto<br />

kontinente. Túžba po domove však<br />

bola príliš silná a po necelých troch rokoch<br />

ho priviedla späť do vlasti.<br />

NÁVRAT DO VLASTI<br />

A POSLEDNÉ ROKY<br />

Napodiv, návrat neznamenal iba<br />

šťastie. Slová, že doma nie je nikto<br />

prorokom, sa naplnili aj u Antonína<br />

Dvořáka. Niektorí hudobní vedci<br />

napádali jeho osobnosť práve pre<br />

jeho dar prirodzeného muzikantstva<br />

a podarilo sa im skaliť posledné<br />

roky Dvořákovho života. Budúcnosť<br />

však ukázala niečo iné. Dvořákovo<br />

dielo ďalej žije. Počuli sme ho napríklad<br />

pri cestovaní v mestskom autobuse<br />

v Riu de Janeiro, jeho hudba sa<br />

ozýva z japonských škôl…, a pritom<br />

si človek uvedomí, že „Len najväčších<br />

majstrov nie je potrebné prekladať<br />

do cudzích idiómov, pretože len<br />

oni poznajú reč, ktorá je spoločná<br />

celému ľudstvu. Im stačí predviesť<br />

svoje umenie na jednom konci sveta<br />

a na druhom sa ozvú všetky ľudské<br />

srdcia.“ (Arnoldi, Taliansko).<br />

Daniela Velebová<br />

daniela.velebova@svetgralu.cz<br />

1) Dvořák v rokoch 1892–1895 pôsobil<br />

ako riaditeľ newyorského konzervatória<br />

a v tom čase vznikla aj jeho slávna<br />

Symfónia č. 9. Dvořák na symfónii pracoval<br />

pomerne krátky čas – od januára<br />

do mája 1893.<br />

Symfónia č. 9, e-moll, op. 95, zvaná aj<br />

„Novosvetská“ či „Z Nového sveta“ (From<br />

the New World) je najvýznamnejším autorovým<br />

dielom tohto typu a možno ju<br />

zaradiť nielen k absolútnej špičke hudobného<br />

romantizmu, ale aj k najlepším<br />

dielam svetovej symfonickej tvorby<br />

všetkých čias.<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


Nepál je štát s rozlohou 147 miliónov km 2 a je jedným z najnádhernejších zákutí zeme, ale aj miestom mnohých<br />

extrémov. Je to krajina, kde z 26 miliónov jej obyvateľov 82 % ľudí musí vyžiť zo sotva dvoch dolárov denne. V Nepále<br />

sa zem v rozmedzí iba 100 kilometrov dvíha z nížiny Terai, porastenej tropickými lesmi, až k snehom pokrytým<br />

vrcholkom Himalájí. Nepál je aj krajinou ôsmich osemtisícových končiarov. My sa prostredníctvom fotoreportáže<br />

vypravíme z hlavného mesta Nepálu až pod jeden z nich, do základného tábora Annapurny.<br />

Filip Langar<br />

Hlavným zdrojom príjmov v oblasti Annapurna Himal je<br />

okrem turistického ruchu aj poľnohospodárstvo<br />

Dvestokilometrová cesta z Káthmandu<br />

do Pokhary trvá vďaka vojenským<br />

kontrolným stanovištiam a stavu ciest 8 až<br />

13 hodín. Lístok stojí v prepočte asi 2 eurá.<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Annapurna I, ktorá je so svojimi 8091 metrami desiatou najvyššou horou sveta, sa nachádza v horskom masíve<br />

Annapurna Himal v severozápadnom Nepále. Annapurna znamená v preklade zo sanskrtu „Bohyňa hojnosti“.


Základný tábor Annapurny, 4130 m n. m<br />

Modlitebné vlajky, ktoré sa trepocú vo vetre,<br />

a tým „odriekavajú” modlitby<br />

Transport tovaru do horských osád prebieha<br />

rovnako už po stáročia<br />

Pohľad na masív Annapurny<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


Pohľad z Ghorapani na Dhaulagiri, ktorá sa týči 8167 m n. m a je šiestou najvyššou horou sveta.<br />

Nepálske národné jedlo: Dhal Bath<br />

Pohľad na Annapurna South (7273 m)<br />

a Hiunchuli (6441 m) z osady Chhomrong<br />

Rododendrony na úpätí Himalájí dorastajú<br />

do veľkých rozmerov<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Osada Uri: dokonca aj v nadmorskej výške 1800 m n. m sa na terasách pestuje ryža a kukurica


FOTOSERIÁL<br />

Úsvit nad Machhapuchhare (6997 m). Názov hory v nepálčine znamená rybí chvost<br />

a pohľad na jej vrchol od západu ho skutočne pripomína. Hora zostáva nedobytá.<br />

Miestni obyvatelia ju považujú za posvätnú a jej zliezanie nie je povolené.<br />

Vrchol Machhapuchhare,<br />

pohľad z rovnomenného základného tábora<br />

Cesta z južného Nepálu domov: mikrobusom,<br />

rikšou, pešo, autobusom, vlakom, a taxíkom<br />

do indického Dillí a odtiaľ lietadlom<br />

Epifytické orchidey v rododendronovo-dubovom lese na úpätí Annapurny<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


Ráno 30. júna 1908 sa na Sibíri<br />

Christian Baur<br />

udiala katastrofa obrovských rozmerov, ktorej<br />

príčina nie je do dnešných čias objasnená. V takmer<br />

Werner Huemer<br />

neobývanej oblasti, približne 1000 kilometrov na sever od Bajkalského<br />

jazera a 70 kilometrov od malej obchodnej základne Vanavara<br />

došlo k mohutnej explózii, ktorej sila zodpovedala 1150-násobku hirošimskej<br />

bomby. Zem sa otriasla a šírili sa masívne tlakové vlny, krajinou sa prehnal horúci<br />

vietor. Zahynuli stovky sobov, za púhu hodinu zmizol les veľký ako Luxembursko,<br />

60 až 80 miliónov stromov spadlo a zhorelo. Ešte aj vo vzdialenosti stoviek kilometrov<br />

videli očití svedkovia na oblohe prenikavú ohnivú žiaru a počuli ohlušujúce rany. Na<br />

celej Zemi sa pomiatli strelky kompasov a šokové vlny obleteli zemeguľu rýchlosťou väčšou<br />

než 500 metrov za sekundu. Po nasledujúce tri noci bolo v Európe jasno. Potom slnko<br />

na dlhé týždne zatemnil prach stúpajúci z miesta explózie. Udalosť zo sibírskej tajgy vošla<br />

do dejín ako Tunguzská katastrofa. Dnes, viac než sto rokov po tejto udalosti je stále záhadou,<br />

čo sa tam vtedy odohralo.<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Pred sto rokmi došlo v lesoch na Sibíri<br />

k najväčšej explózii v ľudských dejinách.<br />

Táto udalosť nebola doposiaľ celkom objasnená.<br />

Čo sa mohlo odohrať v tejto odľahlej<br />

krajine na území Ruska?<br />

ČO SA DIALO<br />

V TUNGUZKE?<br />

d prvej vedeckej expedície pod vedením<br />

Rusa Leonida Alexejeviča<br />

O<br />

Kulika v roku 1927 až po súčasnosť pokúšalo<br />

sa už do 40 vedeckých výprav<br />

objasniť, čo sa v Tunguzke skutočne<br />

stalo. Niektoré čiastkové deje sa podarilo<br />

vysvetliť: výsledkom jednej rekonštrukcie<br />

je napríklad zistenie, že do povetria<br />

bolo vymrštených 2,5 milióna<br />

ton prachu; ten v extrémnych výškach<br />

vytvoril mračná, ktoré odrážali slnečné<br />

svetlo – preto tie svetlé noci. Napriek<br />

tomu je prekvapivé, že o pôvode vtedajšej<br />

udalosti dodnes nie sú spoľahlivé informácie.<br />

Výskumy nepriniesli žiaden<br />

dôveryhodný výsledok. Existuje k prípadu<br />

viacero teórií a pochopiteľne, objavujú<br />

sa i najrôznejšie špekulácie a nechýbajú<br />

ani výplody bujnej fantázie.<br />

NÁRAZ NEBESKÉHO<br />

TELESA?<br />

nohí výskumníci sa prikláňajú<br />

M k stanovisku, že šlo pravdepodobne<br />

o dopad asteroidu. V postihnutej<br />

oblasti však dodnes nebol objavený<br />

žiadny kráter, aký by sa pri takej udalosti<br />

dal očakávať; ani sa nenašiel žiaden<br />

materiál, hoci len drobná čiastočka<br />

hmoty, ktorá by z takéhoto vesmírneho<br />

telesa mohla pochádzať. Napriek tomu<br />

táto teória nie je ešte celkom zavrhnutá.<br />

Vesmírny projektil (ktorý možno pochádzal<br />

z oblasti medzi Marsom a Jupiterom)<br />

mohol explodovať vo veľkej<br />

výške. Úlomok asteroidu vážiaci 1500<br />

ton a s priemerom 10 metrov sa potom<br />

mohol v enormnej rýchlosti zaboriť hlboko<br />

do pôdy Sibíri. Po expedícii v roku<br />

2007 sa niektorí vedci domnievajú, že<br />

prípadný kráter môže byť v jazere Čeko,<br />

ktoré je od epicentra výbuchu vzdialené<br />

len osem kilometrov. Výskumy poukazujú<br />

na to, že jazerné podložie je veľmi<br />

zhutnené. Silou nárazu a vplyvom vysokej<br />

teploty sa mohol permafrost (oblasť<br />

s permanentne zamrznutou pôdnou<br />

vodou – pozn. red.) na veľkej ploche<br />

roztaviť a okraje kráteru sa mohli<br />

potopiť do rozmäknutej pôdy.


ZÁHADY<br />

BOL TO VÝBUCH PLYNU?<br />

elkom iný scenár hľadá príčinu katastrofy<br />

v zemskom vnútri. Už<br />

C<br />

niekoľko dní pred explóziou sa v danej<br />

oblasti vyskytli zemetrasenia. Táto skutočnosť<br />

podporuje hypotézu, že tu v regióne<br />

bohatom na zemný plyn sa v tom<br />

čase vulkanickým komínom predrala<br />

na povrch zmes plynu. Zemskými trhlinami<br />

mohla kvapalná zmes plynu vytrysknúť<br />

nadzvukovou rýchlosťou na<br />

povrch (niektorí svedkovia naozaj hovorili<br />

o tom, že počuli „hrmenie kanónov“)<br />

a preniknúť do väčších výšok, kde<br />

nakoniec došlo k elektrickému výboju<br />

a tým k vznieteniu nahromadených plynov.<br />

Potom sa oheň šíril smerom dolu<br />

a najnižšie, kde bolo viac kyslíka, došlo<br />

k mohutnej explózii.<br />

UFO, ANTIHMOTA,<br />

ČIERNE DIERY<br />

opri uvedených hypotézach oveľa<br />

P menej presvedčivo vyznieva teória<br />

vysvetľujúca explóziu v Tunguzke<br />

ako haváriu UFO. Alebo ďalšia: že sa<br />

posádka vesmírnej lode obetovala, aby<br />

riadenou kolíziou zmiernila katastrofou<br />

hroziace dôsledky dopadu asteroidu na<br />

zemský povrch. Tvrdí sa totiž, že ruskí<br />

vedci svojho času objavili pozostatky<br />

vraku UFO.<br />

Iní vedci sa domnievajú, že podľa<br />

všetkého išlo o obávanú antihmotu. Keď<br />

sa antihmota stretne s bežnou hmotou,<br />

mohlo by teoreticky dôjsť k masívnemu<br />

uvoľneniu energie, pretože obe sa vzájomným<br />

stretom okamžite vybijú, zničia.<br />

Do dnešných čias sa však antihmotu<br />

vo vesmíre objaviť nepodarilo.<br />

Takéto častice môžu byť umelo vytvorené<br />

len za použitia obrovského množstva<br />

energie. Napokon – pretože udalosť<br />

v Tunguzke provokuje k najrôznejším<br />

fantáziám – je v hre aj teória, že Sibír<br />

mohla ľahko zasiahnuť malá čierna<br />

diera o veľkosti atómu a spôsobiť tak<br />

všetky napáchané škody.<br />

ČO VŠETKO SA<br />

MOHLO STAŤ?<br />

i môže byť sibírska záhada v dohľadnom<br />

čase hodnoverne objas-<br />

Č<br />

nená, je zatiaľ otázne. Napriek tomu,<br />

tento prírodný úkaz – a na tom, že ide<br />

o prírodný úkaz sa zhodujú všetci seriózni<br />

vedci – nabáda k ďalšej dôležitej<br />

otázke. Akým šťastným okolnostiam<br />

vďačíme za to, že táto katastrofa nepostihla<br />

skoro žiadnych ľudí? V tejto ľudoprázdnej<br />

oblasti pravdepodobne zomrel<br />

iba jediný nomád. Ako to, že nebolo postihnuté<br />

žiadne väčšie mesto? Petrohrad,<br />

Stockholm, Oslo – všetky tieto veľké<br />

mestá ležia na rovnakej rovnobežke.<br />

Meteorit mohol napáchať hrozivú spúšť<br />

pokiaľ by sa Zem pootočila len o máličko<br />

viac... Kto na tomto mieste jednoducho<br />

myknutím pliec hovorí o náhode,<br />

ten nepochopil dôležitý význam udalosti,<br />

jej posolstvo. Uprostred prírody,<br />

milosrdne – mimo ľudského osídlenia –<br />

sa zjavila mohutná ohnivá guľa, obrovská<br />

pochodeň, ktorá otriasla<br />

nielen Zemou, ale i očitými<br />

svedkami presne v čase, kedy<br />

aj medzi ľuďmi začalo dochádzať<br />

k vybíjaniu hlbokých<br />

vnútorných konfliktov.<br />

Katastrofa sa odohrala<br />

tri roky po petrohradskej krvavej<br />

nedeli a po následnej<br />

vzbure na krížniku Potemkin,<br />

ktorá predznamenala<br />

začiatok revolučného vývoja v Rusku.<br />

O niekoľko rokov neskôr nasledovala<br />

známa ruská októbrová revolúcia. Rakúsko<br />

zasa v roku 1908 anektovalo<br />

Bosnu a Hercegovinu a zvýšilo tým napätie<br />

na Balkáne. V tom istom roku mohutne<br />

rozbúrilo atmosféru v Európe aj<br />

interview cisára Viliama II. pre „Daily<br />

Telegraph”.<br />

Schyľuje sa k prvej svetovej vojne...<br />

SÚVISÍ SPOLU ČLOVEK<br />

A PRÍRODA?<br />

u prirodzene môžeme namietnuť, že<br />

T tunguzská katastrofa nemá s týmto<br />

vývojom, ktorý sa týka iba ľudí, vonkoncom<br />

nič spoločné. Veď v dnešnej<br />

dobe ešte stále vychádzame z toho, že<br />

vo svete sa všetky veci dejú viac-menej<br />

náhodne. „Zariadim si život podľa<br />

seba a nejaké následky na inom mieste<br />

sa ma netýkajú“. – Zmýšľajú tak nielen<br />

jednotlivci, ale túto ideu razia celé<br />

národy. A veda, ktorá celistvé a súvislé<br />

svetové dianie atomizuje a vytvorila<br />

množstvo špeciálnych jednotlivých<br />

odvetví – údajne, aby ich lepšie pochopila<br />

– tomuto trendu prikyvuje a podporuje<br />

ho.<br />

Skúsme si však predstaviť, že všetky<br />

ľudské aktivity, teda nielen ľudské konanie,<br />

ale aj cítenie a myslenie majú<br />

svoj dopad. Že okolo Zeme vytvárajú<br />

rozsiahle siete, tvorivé alebo rozkladné,<br />

rôznej hustoty, krásy alebo ošklivosti.<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


ZÁHADY<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Potom už realita vyzerá celkom inak.<br />

Tu začíname tušiť existenciu spätného<br />

pôsobenia medzi vnútorným svetom<br />

ľudí a vonkajším svetom prírody. Sieť<br />

nepekných a ťažkých myšlienok, aj keď<br />

sama neviditeľná, smerujúca k zlu a ničeniu,<br />

tiesni ľudstvo a môže mať vplyv<br />

aj na deje v prírode a výrazne narušovať<br />

ekosystém. Je potom celkom pochopiteľné,<br />

že príroda takzvanými katastrofami,<br />

ako bola napríklad explózia<br />

v Tunguzsku, navonok vyjavuje dianie<br />

v neviditeľnej sfére.<br />

SEJBA A ŽATVA<br />

ĽUDSKÝCH MYŠLIENOK<br />

šetko vo stvorení, tak isto ako v prírode,<br />

podlieha určitým vývojovým<br />

V<br />

procesom. Nie je snáď zrejmé, že to platí<br />

aj pre ľudské chcenie, cítenie a myslenie?<br />

Apoštol Pavol nám odovzdal Kristove<br />

slová: „Čo človek zaseje, to aj<br />

zožne” (Galatským 6,7). A v Starom<br />

zákone sa hovorí „Zasiali vietor, zožnú<br />

búrku” (Ozeáš 8, 7). V týchto podobenstvách<br />

sa hovorí jediné: že musíme prijať<br />

spätné účinky („úrodu“) nášho konania<br />

(„sejba“), ale aj to, že z ľahkej „sejby“<br />

(„vietor“) v procese vývoja môže vzniknúť<br />

„neblahá“ úroda („búrky“).<br />

Zdanlivo bezvýznamné popudy,<br />

ktoré sú posilňované a utvrdzované<br />

rovnorodými myšlienkami, môžu mať<br />

vážne dôsledky. Ešte väčšiu „búrku”<br />

podnecujú myšlienky, ktoré majú výrazne<br />

negatívny emocionálny náboj, napríklad<br />

nenávisť. V určitej chvíli môžu<br />

viesť k vojne, ktorá vypukne nezávisle<br />

na mieste sejby, proste<br />

tam, kde je vplyv zdravého<br />

rozumu nedostatočný.<br />

Ale jestvujú, samozrejme,<br />

aj myšlienky<br />

úplnej ľahostajnosti<br />

a nezáujmu voči blížnemu,<br />

voči prírode,<br />

i všetkému stvorenému. Na rozdiel od<br />

nenávistných myšlienok nesmerujú<br />

k relatívne rýchlemu vyústeniu – napríklad<br />

formou vojny –, ale pôsobia na<br />

dianie vo stvorení ochromujúco.<br />

Dokážeme si asi predstaviť, ako takéto<br />

myšlienky sťa chmáry pokrývajú<br />

všetko, čo človeka obklopuje. Ako<br />

ovplyvňujú nielen rovnorodé chcenie<br />

ostatných, ale vyvolávajú aj beznádej<br />

ľudí, ktorí sa im nedokážu brániť.<br />

A nakoniec tým myšlienkovým smogom<br />

môže byť postihnuté celé naše životné<br />

prostredie – i pre život človeka<br />

nepostrádateľná príroda. Takúto situáciu<br />

v Rusku koncom 19. a začiatkom 20.<br />

storočia si ľahko dokážeme domyslieť;<br />

vášnivý boj Dostojevského alebo Tolstého<br />

za slobodné a ozajstné ľudstvo sa<br />

odohrával na pozadí hlboko zakorenenej<br />

letargie, dokonca i u veľkostatkárov.<br />

Násilie v rôznych podobách: roľníci<br />

boli závislí a utláčaní, telesné tresty sa<br />

v krajine zrušili až v roku 1903 1 . Vinníci<br />

i obete sú akosi zapletené do pradiva<br />

apatickej ľahostajnosti. – Tak je veľmi<br />

Kaliningrad<br />

Petrozavodsk<br />

Petrohrad<br />

Murmansk<br />

Noriľsk<br />

MOSKVA<br />

Nižnij Novgorod<br />

Kazaň<br />

Tunguzská<br />

katastrofa<br />

Jekaterinburg<br />

Rostov<br />

Volgograd<br />

Čeľjabinsk<br />

Omsk<br />

Krasnojarsk<br />

Soči<br />

Novosibirsk<br />

Astrachán<br />

Irkutsk<br />

pravdepodobné, že pod vplyvom znásobenej<br />

sily z kozmu 2 sa oslobodenie od<br />

jarma temných myšlienok búrlivo prejavilo<br />

i v prírode. Z tohto zorného uhla<br />

nám explózia v Tunguzke môže pripadať<br />

ako oslobodzujúce dianie. Ako memento,<br />

ktoré síce malo ľudstvo vyburcovať,<br />

ale zatiaľ ešte milostivo ušetriť,<br />

aby mu poskytlo príležitosť usporiadať<br />

si vlastné hodnoty v súlade s univerzálnym<br />

poriadkom. A čo najskôr podľa<br />

neho myslieť a konať.<br />

Christian Baur a Werner Huemer<br />

christian.baur@svetgralu.cz<br />

werner.huemer@svetgralu.cz<br />

1) Časový údaj podľa http://www.stalinwerke.de/geschichte/geschichte-002.<br />

html. Podľa iných zdrojov boli telesné<br />

tresty zrušené už v roku 1863: viď<br />

http://retrobibliothek.de/retrobib/seite.<br />

html?id=133783<br />

2) Porovnaj: Abd-ru-shin, Ve svetle Pravdy –<br />

Posolstvo Grálu, zväzok 2., prednáška:<br />

„Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza<br />

k otcovi, iba skrze mňa!“<br />

Severný ľadový oceán<br />

S<br />

I<br />

B<br />

R<br />

Í<br />

Bajkal<br />

Jakutsk<br />

Čukotka<br />

Magadan<br />

Chabarovsk<br />

Kamčatka<br />

Ochotské<br />

more<br />

Sachalin<br />

Vladivostok


ŽIVOT PO ŽIVOTE<br />

ZAŽIL SOM SMRŤ<br />

Werner Huemer Cesta na onen svet<br />

ažko dýchajúc ležal na smrteľnej<br />

posteli. Jeho telesné utrpe-<br />

Ť<br />

nie silnelo a jeho myšlienky vytvárali<br />

jeden obraz za druhým, avšak<br />

stále pomalšími a bezmocnejšími<br />

ťahmi. Čo hýbalo jeho vnútrom, to<br />

sa už v tomto spánku, podobnému<br />

poblúzneniu, nemohlo prejaviť. Jeho<br />

vyčerpané telo bolo so životom už<br />

len nepatrne spojené.<br />

Bola tu aj láska jeho ženy, jej citeľná<br />

blízkosť. Vnímal jej želanie<br />

zadržať ho pred odpútaním sa od<br />

tela. Až keď na chvíľku opustila izbu<br />

a jej hrejivé teplo sa mu javilo predsa<br />

o niečo vzdialenejšie, tu sa poddal. –<br />

Teraz mu však bolo, akoby ním<br />

náhle prúdil rozpaľujúci život sám.<br />

Začala šialená jazda jeho doterajším<br />

pozemským životom, ktorá obsiahla<br />

všetky vrcholné i priepastné<br />

chvíle. Všetko, čo za tie roky zanechalo<br />

v jeho duši stopu, bolo naraz<br />

tu – vnímal to všetkými zmyslami<br />

celkom živo. Súčasne s tým všetkým<br />

bolo tiež bezpochyby jasné, čo bolo<br />

dobré a čo nie.<br />

V ďalšom okamihu – nemohlo to<br />

trvať dlhšie než krátku chvíľku –<br />

počul, ako ho lekár vyhlásil za mŕtveho.<br />

Zároveň mu však bolo, akoby<br />

ho mocne ťahalo cez temný tunel.<br />

Skôr, než znovu dokázal rozoznať<br />

jemu známe okolie, všimol si hlboké,<br />

všetkým prenikajúce mrmlanie.<br />

Videl nemocničnú izbu, v ktorej<br />

strávil posledné chvíle, lekára, svoju<br />

trúchliacu ženu pri posteli a niektorých<br />

ďalších príbuzných, ktorí stáli<br />

bokom. Potom padol jeho pohľad …<br />

na vlastné telo! Áno, to čo tu pred<br />

sebou videl, nebolo ako v zrkadle,<br />

Vo výskume smrti panuje dnes jednota názorov v tom, že každý človek prežíva určité<br />

štádia umierania podobným spôsobom. V niektorých našich článkoch sme písali o typických<br />

„zážitkoch z blízkosti smrti“. Interpretácia takých zážitkov je veľmi sporná.<br />

Napriek tomu však štúdie, ako napríklad štúdia holandského kardiológa Dr. Pima<br />

van Lommela, pripúšťajú záver, že ľudské vedomie existuje mimo tela. Žijeme teda<br />

po smrti ďalej. Ale kde a ako? Nasledujúci článok rekapituluje štádia umierania a vedie<br />

o kúsok ďalej na onen svet.<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


ŽIVOT PO ŽIVOTE<br />

ale po prvý raz v celom trojrozmernom<br />

priestore, to bol … on sám?!<br />

Nikdy sa vážne nezaoberal možnosťou<br />

života po smrti. Najprv ho<br />

uchvátila skúsenosť, že sa nachádzal<br />

mimo svojho doterajšieho tela –<br />

a napriek tomu sám nejaké telo mal.<br />

Volal svoju ženu, nahlas a zreteľne –<br />

ona ho však nepočula. Volal na okolostojacich<br />

– nikto nereagoval, avšak<br />

on sám mohol všetkých prítomných<br />

živo sledovať v akomsi zvláštnom<br />

rozpoložení. Pripadalo mu, akoby<br />

poznal ich myšlienky ešte skôr, než<br />

ich vyslovili …<br />

Spätné zhliadnutie života – zážitok<br />

z tunela – skúsenosť so životom<br />

mimo vlastného tela – rozšírené<br />

možnosti vnímania... Výskumy<br />

smrti potvrdzujú tieto zážitky na<br />

prahu smrti a už takmer niet pochýb<br />

o tom, že skutočne každý človek<br />

na konci svojho života prežíva<br />

tieto fázy umierania. Ako však život<br />

pokračuje ďalej? Čo prežívame a zakúšame<br />

na onom svete? Ako sa<br />

všetky opisy dejov z blízkosti smrti<br />

v podstatných bodoch zdajú podobné,<br />

tak sa líšia opisy života v záhrobí.<br />

Hovoria o neopísateľných zážitkoch<br />

Svetla a Lásky, zmieňujú sa<br />

však aj o veľmi nepríjemných zážitkoch,<br />

ktoré sú výsledkom spoznania<br />

zlého konania, alebo sa vykladajú<br />

ako „zážitky z pekla“. Je vôbec<br />

možné získať objektívny obraz života<br />

v záhrobí, keď pred nami ležia<br />

také rozdielne opisy dejov a ich ešte<br />

mnohotvárnejšie interpretácie?<br />

a intenzívnejšie, čím silnejšie v pozemskom<br />

živote lipol na hmote. Po<br />

zážitku z blízkosti smrti môže nasledovať<br />

prebudenie, ktoré je sprevádzané<br />

neistotou... a tiež trpkým<br />

poznaním pravdy. Ako príklad opisuje<br />

Abd-ru-shin prebudenie človeka,<br />

ktorý neveril na pokračovanie<br />

života po smrti a teraz z onoho sveta<br />

spoluprežíva pohreb svojho pozemského<br />

tela: „Pomaly sa prebúdza na<br />

známy hlas. Vidí telo, v ktorom chodieval<br />

po zemi, ležať uprostred kvetov.<br />

Chce preč, ale je mu nemožné<br />

odlúčiť sa od tohto tichého, chladného<br />

tela. Cíti zreteľne, ako je ešte<br />

s ním spojený. Ale v tom zaznie ten<br />

hlas, ktorý ho zobudil zo spánku. Je<br />

to jeho priateľ a rozpráva sa s niekým<br />

iným. Priniesli spolu veniec<br />

a zatiaľ, kým ho kladú, spolu sa rozprávajú.<br />

Inak nie je pri ňom nikto.<br />

Teda priateľ! Rád by mu dal vedieť<br />

o sebe. I tomu druhému, ktorý<br />

s týmto priateľom bývali často jeho<br />

milými hosťami! Musí im povedať,<br />

že je v ňom predsa život, že ešte môže<br />

počuť, čo títo ľudia hovoria. Volá!<br />

Jeho priateľ sa však pokojne obráti<br />

k svojmu spoločníkovi a rozpráva<br />

ďalej. Avšak čo rozpráva, to zosnulého<br />

od ľaknutia zmrazí na celom<br />

tele. To je jeho priateľ? Tak o ňom<br />

teraz hovorí.<br />

Zdesene načúva slovám týchto<br />

ľudí, s ktorými tak často popíjal,<br />

smial sa, ktorí mu len pochlebovali,<br />

keď sedávali pri jeho stole a využívali<br />

jeho pohostinnú domácnosť.<br />

Odišli, prichádzali zase iní. Ako<br />

len mohol teraz spoznávať ľudí! Tak<br />

nejedni, ktorých si vysoko vážil,<br />

vzbudzovali v ňom teraz odpor<br />

a hnev, a niektorému, ktorý si ho<br />

nikdy nevšimol, bol by vďačne stisol<br />

ruku! Ale oni ho vôbec nepočuli, ani<br />

necítili, napriek tomu, že zúril, kričal,<br />

aby im dokázal, že žije!<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

PRVÉ KROKY<br />

V ZÁHROBÍ<br />

utor diela „Vo Svetle Pravdy –<br />

A Posolstvo Grálu“, Abd-ru-<br />

-shin uvádza, že človek je pri svojich<br />

prvých krokoch na onom<br />

svete ešte spojený so svojím pozemským<br />

telom – a síce tým dlhšie


ŽIVOT PO ŽIVOTE<br />

Vo veľkom sprievode odviezli<br />

potom telo k hrobke. Zosnulý sedel<br />

obkročmo na svojej rakve. Zatrpknutý<br />

a zúfalý mohol sa teraz už len<br />

smiať a smiať! Ale smiech čoskoro<br />

vystriedala najhlbšia skľúčenosť<br />

a prepadol ho pocit nesmiernej opustenosti.<br />

Unavil sa a zaspal.–“ 1<br />

Na prahu smrti je naše vedomie<br />

teda stále ešte do istej miery spojené<br />

so zanikajúcim fyzickým telom.<br />

Z vyšších „pozorovateľní“ prežívame<br />

udalosti hrubohmotného<br />

sveta, do ktorého už ale nemôžeme<br />

zasiahnuť. Môžeme sa cítiť akoby<br />

odkázaní sami na seba, a podnecovaní<br />

kráčať po nových cestách. Napriek<br />

tomu nie sme nikdy skutočne<br />

opustení, pretože všade vo stvorení<br />

– pokiaľ tomu nebráni náš vnútorný<br />

stav – môžeme prežívať pocit<br />

bezpečia. V zážitkoch opisujúcich<br />

blízkosť smrti sa preto často hovorí<br />

o „hrejivom svetle“, do ktorého sa<br />

umierajúci cíti byť zahalený a prežíva<br />

ho ako „živú lásku“. Aj osobné<br />

väzby k už zosnulým príbuzným na<br />

druhej strane sú nápomocné tým, že<br />

sú umierajúcemu oporou pri „narodení<br />

sa“ na onen svet.<br />

Avšak prítomní príbuzní sú rozpoznaní<br />

nie snáď vďaka známemu<br />

vzhľadu z pôvodného života na<br />

Zemi. Prababička nestretáva svojho<br />

pravnuka v starobou zbrázdenej<br />

podobe zo svojich posledných pozemských<br />

rokov, ale vo svojom súčasnom<br />

duševnom odeve, ktorého<br />

vzhľad viditeľne odráža individualitu<br />

jej osobnosti.<br />

V knihách a prednáškach o zážitkoch<br />

blízkych umieraniu sa<br />

často zdôrazňuje prítomnosť Svetla<br />

a Lásky. Podľa týchto správ by mal<br />

človek po odlúčení sa od tela prežívať<br />

len bezpečie v kruhu svojich príbuzných<br />

a žiť podobne ako napríklad<br />

svetlé bytosti a múdro sledovať<br />

zhora fyzický svet. Táto predstava<br />

bezpochyby utešuje, najmä ak ide<br />

o to, zmierniť dotyčnému strach<br />

zo smrti, alebo v prípade tragickej<br />

straty poskytuje pozostalým útechu.<br />

Naproti tomu nám musí byť jasné,<br />

že je to len čiastočný náhľad na skutočnosť.<br />

Nespoliehajme sa na to, že tieto<br />

opisy podávajú dokonalý výklad<br />

o živote v záhrobí. Sú to sprostredkované<br />

dojmy, z určitej epochy vývoja<br />

zo života na onom svete. Výskumy<br />

týkajúce sa smrti sa totiž<br />

vzťahujú len na ten časový úsek, keď<br />

ešte existuje určité spojenie medzi<br />

dušou a telom. Je to fáza, v ktorej sa<br />

prelínajú dojmy z blízkosti tela so<br />

zážitkami z onoho sveta do akejsi<br />

zmesi pocitov.<br />

TRVALÉ UVOĽNENIE<br />

SA OD TELA<br />

o sa s nami stane, keď sa definitívne<br />

uvoľní spojenie s telom?<br />

Č<br />

Ako sa nám povodí po prechodnej<br />

fáze, v ktorej sme boli ešte čiastočne<br />

prepojení s týmto svetom?<br />

Z Abd-ru-shinovho diela „Vo<br />

Svetle Pravdy“ vyplýva, že prostredie,<br />

v ktorom sa budeme nachádzať,<br />

bude zodpovedať nášmu<br />

vlastnému vnútornému svetu. Určujúce<br />

je duchovno-duševné naladenie<br />

človeka čiže súhrn všetkých<br />

jeho predností, slabostí, záľub, sklonov,<br />

cností a závislostí, ktoré počas<br />

pozemského bytia ovplyvňujú aj<br />

jeho vôľu a myšlienky. Tie sa v záhrobnom<br />

svete sformujú a vytvoria<br />

tam to, čo tu opisujeme ako vlastný<br />

vnútorný svet. Inými slovami: duchovnou<br />

silou si tvoríme vlastný záhrobný<br />

svet – rovnako, ako formujeme<br />

životný priestor tohto sveta<br />

podľa svojich želaní a potrieb. Smrťou<br />

sa síce oslobodíme od hrubohmotného<br />

okolia, nie však od<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


ŽIVOT PO ŽIVOTE<br />

jemnohmotného. Zostávame naďalej<br />

spojení so všetkými myšlienkovými<br />

výtvormi a dielami, ktoré<br />

vznikli silou nášho chcenia. Počas<br />

života na Zemi nás sprevádzajú iba<br />

ako akési „pozadie zážitku“, ktoré<br />

v dennom vedomí vnímame iba periférne,<br />

pretože ho prebíjajú<br />

dominantné zmyslové<br />

vnemy. Po prechode<br />

na onen svet sa však táto<br />

„periféria“ stáva ústredným<br />

bodom prežívania.<br />

Vnímame ju rovnako,<br />

ako teraz vnímame vonkajší<br />

svet – stáva sa pre<br />

nás počuteľnou, hmatateľnou,<br />

viditeľnou.<br />

Možno dokonca povedať:<br />

Každý človek si vytvára<br />

nebo alebo peklo sám –<br />

prostredníctvom citov<br />

a myšlienok, ktoré v sebe<br />

prechováva už počas života<br />

na Zemi. –<br />

Zmienky o stretnutí<br />

s príbuznými či priateľmi<br />

na onom svete<br />

môžu budiť dojem, že je po svojom<br />

odchode každému dané žiť „naveky“<br />

s ľuďmi podľa svojho výberu. Avšak<br />

Abd-ru-shin vysvetľuje, že o tom,<br />

kto s kým bude žiť, nerozhodujú želania,<br />

rodinné putá a už vôbec nie<br />

pozemské organizácie. Rozhodujúci<br />

vplyv tu uplatňuje zákon príťažlivosti<br />

rovnorodého, ktorý samočinne<br />

každému zosnulému predurčí jeho<br />

miesto, len čo sa uvoľní spojovacia<br />

šnúra medzi telom a dušou: „Po konečnom<br />

odtrhnutí tejto spojovacej<br />

šnúry klesne však v jemnohmotnom<br />

svete vždy len tak hlboko, kde jeho<br />

prostredie má tú istú hutnosť i tiaž.<br />

Tam potom v rovnakej tiaži nájde<br />

iba samých rovnako zmýšľajúcich.“ 2<br />

To však nevylučuje, že napríklad<br />

ľudia, ktorých už za pozemského života<br />

spájala rovnorodosť, nemôžu<br />

v jemnohmotnosti pokračovať na<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

spoločnej ceste. Nemožno to však<br />

považovať za pravidlo. Zákon hovorí,<br />

že sa každý dostane do okruhu<br />

rovnako zmýšľajúcich, čo môže byť<br />

veľmi obšťastňujúce, ale aj nanajvýš<br />

zarmucujúce, ak je temného pôvodu.<br />

Pretože kde nevládne túžba<br />

po Svetle, ale len necnosti a zlé ľudské<br />

vlastnosti, tam bude tiež človeku<br />

zaťažko vypracovať sa z tejto<br />

jemnohmotnej temnoty nahor: „Tomuto<br />

smutnému stavu môže pomôcť<br />

jedine pomalé vnútorné dozrievanie,<br />

a to následkom stupňujúceho sa zúfalstva.<br />

So vzrastajúcou túžbou po<br />

Svetle, stúpajúcou z takých stiesnených<br />

a utrápených duší ako nepretržité<br />

volanie o pomoc, začne sa okolo<br />

tejto duše konečne stále viac a viac<br />

rozvidnievať…“ 3<br />

MOŽNOSTI ČLOVEKA<br />

V ZÁHROBÍ<br />

edomé jadro našej bytosti je duchovného<br />

pôvodu. Pozemské<br />

V<br />

telo ponúka duchu najlepšie možnosti<br />

zbierať dojmy z fyzického sveta<br />

a pôsobiť naň. Od chvíle, keď umrie<br />

fyzické telo, slúži ľudskému duchu<br />

telo duševné ako najvrchnejší obal.<br />

Aj toto telo umožňuje duchu všetky<br />

druhy vnímania a vyjadrovania sa,<br />

ktoré duchovné vedomie potrebuje.<br />

Všetko, čo nás činí ľuďmi, je teda<br />

prítomné aj v záhrobnom<br />

svete: schopnosť prežívania,<br />

vyciťovania, potreba<br />

a schopnosť vyjadrovať<br />

sa, vzťah k umeniu<br />

a kultúre a ďalšie naše<br />

schopnosti a vlastnosti.<br />

Pomocou orgánov nášho<br />

jemnohmotného (duševného)<br />

tela môžeme myslieť,<br />

cítiť, konať a pohybovať<br />

sa, prejavovať svoje<br />

chcenie, získavať skúsenosti<br />

a múdrosť. S naším<br />

fyzickým obalom však<br />

zanechávame vedomosti,<br />

ktoré pochádzali len z intelektu,<br />

a nie z našej skúsenosti,<br />

rovnako aj titul,<br />

úrad, vážnosť, uznanie<br />

a slávu. Preto bude náš<br />

život po smrti tým ľahší, čím menej<br />

lipneme na pozemských formách<br />

a čím tesnejšie prepojíme svoju duchovnú<br />

podstatu so skutočnými zázrakmi<br />

stvorenia. Na podporovanie<br />

tejto schopnosti nemôže byť nikdy<br />

dosť zavčasu…<br />

Werner Huemer<br />

werner.huemer@svetgralu.sk<br />

1) Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu,<br />

prednáška Zosnulý<br />

2) Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu,<br />

prednáška Smrť<br />

3) Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu,<br />

prednáška Oblasti temna a zatratenie


Seriál liečiteľa MUDr. Jana Paloučka<br />

Cesta k životu 1.diel<br />

Choroby a liečenie<br />

Pohľad na medicínu v 21. storočí je dosť absurdný. Na jednej strane stojí vysoko vyvinutá technika, pomocou ktorej je ľudské telo<br />

rozpitvávané do čoraz menších detailov, a na druhej strane medicína, zošnurovaná svojím extrémne obmedzeným spôsobom nazerania<br />

na človeka, snažiaca sa ho opísať len ako čisto materiálnu bytosť. Na tomto základe sa však stále nedarí nájsť pravú príčinu,<br />

pôvod mnohých ochorení. Fyzické telo choroby len zobrazuje, ako v zrkadle sa v ňom odráža vnútorný stav človeka. A práve<br />

vnútorný stav rozhoduje o vzniku choroby. Ochorenie sa na fyzické telo prenáša prostredníctvom takzvaného astrálneho tela,<br />

ktoré môžeme nazvať aj telom energetickým. Cesta k zdraviu a k životu sa musí teda začínať vo vnútornej, duchovnej podstate<br />

človeka. V tomto novom seriáli Sveta Grálu sa pokúsime naznačiť smer, ktorým by sa mohla medicína v ďalších rokoch uberať.<br />

39<br />

ÚLOHA ALTERNATÍVNEJ<br />

MEDICÍNY<br />

Výraz „alternatívna medicína“ sa<br />

používa na označenie diagnostických<br />

a liečebných metód, ktoré stoja<br />

mimo rámca bežných lekárskych<br />

postupov a vykonávajú ich spravidla<br />

osoby bez oficiálneho lekárskeho<br />

vzdelania. Jej postavenie nie je ľahké,<br />

pretože je skôr trpená než povzbudzovaná<br />

k životu. Nemožno ju dosť<br />

dobre zakázať, pretože preukázateľne<br />

funguje. „Alternatívne liečebné postupy“<br />

sa často považujú iba za náhradu<br />

alebo doplnok klasického medicínskeho<br />

úsilia – predovšetkým<br />

v prípadoch, pri ktorých klasická<br />

zdravotná starostlivosť stráca o pacienta<br />

záujem, alebo skrátka zlyháva.<br />

Skutočná úloha alternatívnej<br />

medicíny však podľa nášho ponímania<br />

nespočíva iba v doplnení súčasnej<br />

medicíny alebo v jej spochybňovaní,<br />

ale v jej pretvorení. Alternatívna<br />

medicína nevyzýva k páleniu<br />

kníh, nesnaží sa o zavrhnutie hodnotných<br />

skúseností; je jednoducho<br />

novým, rozšíreným spôsobom<br />

náhľadu. Nemožno sa domnievať,<br />

že klasickú medicínu niekedy plne<br />

nahradí medicína alternatívna a naopak,<br />

nezmyselné je i očakávanie, že<br />

táto školská medicína môže úspešne<br />

živoriť zo svojej prežitej podstaty, ak<br />

sa oddeľuje od všetkých možností<br />

ležiacich mimo fyzického tela. Alternatívna<br />

i klasická medicína určite<br />

budú mať i v budúcnosti svoje<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


1.diel<br />

Choroby a liečenie<br />

ZDRAVIE<br />

Cesta k zdraviu - Seriál liečiteľa MUDr. Jana Paloučka<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

oblasti indikácie, no hranice medzi<br />

nimi by mali pružne odrážať príliv<br />

nového poznania.<br />

METÓDY ALTER-<br />

NATÍVNEJ MEDICÍNY<br />

Alternatívna medicína zahŕňa rad<br />

diagnostických a liečebných postupov,<br />

ktoré práve svojou zdanlivou<br />

jednoduchosťou zvádzajú k mylnej<br />

domnienke, že sa dajú vcelku ľahko<br />

osvojiť. Tí, ktorí si kladú za cieľ dosahovať<br />

v týchto disciplínach dobré<br />

výsledky, musia nielen ich štúdiu, ale<br />

predovšetkým vlastnej praxi bezpodmienečne<br />

venovať väčšinu svojho<br />

času. A skutočne úspešným sa môže<br />

stať iba ten, kto má okrem vhodných<br />

osobných prepokladov a dobrého<br />

úsudku aj schopnosť intenzívnej<br />

energetickej komunikácie s chorým<br />

človekom.<br />

Tieto predpoklady sú nutnosťou<br />

pre všetky alternatívne liečebné metódy<br />

bez ohľadu na to, či ide o akupunktúru,<br />

akupresúru, masáže<br />

shiatsu alebo fyzioterapeutické pôsobenie.<br />

Bez schopnosti terapeuta<br />

priamo alebo sprostredkovane<br />

ovplyvňovať energetický stav iného<br />

organizmu prostredníctvom vlastného<br />

energetického poľa zostávajú<br />

tieto techniky iba súhrnom úkonov,<br />

prinášajúcich sotva zlomok svojho<br />

potenciálneho účinku.<br />

CHOROBA –<br />

PREKVAPIVÝ ÚDER?<br />

Choroby sú samozrejme najčastejším<br />

dôvodom, prečo človek<br />

navštevuje lekára alebo liečiteľa.<br />

O význame zdravia začína zvyčajne<br />

uvažovať až v okamihu, keď oň prišiel.<br />

Ochorenie sa považuje najčastejšie<br />

za pohromu, ktorá náhle a bez<br />

viditeľných príčin osudovo zasahuje<br />

do života. Človek je prekvapený,<br />

kladie si otázku, prečo práve on je<br />

postihnutý – hoci obvykle neurobil<br />

nič, čím by mohol tejto ujme predísť.<br />

Choroba však neprichádza bez príčiny.<br />

Pokiaľ sa niekto domnieva, že<br />

ochorieť je ľahké, mýli sa. Naopak,<br />

vyžaduje to veľmi veľa úsilia. Človek<br />

často celé roky investuje svoj<br />

čas, energiu a prostriedky, až sa jedného<br />

dňa porucha zdravia stane neodvratnou.<br />

Je to teda plod jeho konania,<br />

ktorý si svojím životným štýlom<br />

dopestoval.<br />

Prijať zodpovednosť za stratu<br />

svojho zdravia je záležitosť väčšine<br />

ľudí veľmi nepríjemná. Aj z tohto dôvodu<br />

človek vynakladá také veľké<br />

úsilie na to, aby sa v role páchateľa<br />

ocitol niekto iný. Pozornosť sa presúva<br />

na nepreberný zástup patogénnych<br />

faktorov a okolností, ktoré<br />

umožňujú rýchlo sa dostať do pozície<br />

postihnutého a tak uniknúť<br />

pocitu zodpovednosti. Dokonca<br />

ani ľudia, ktorí istú zodpovednosť<br />

za stratu svojho zdravia pociťujú,<br />

nemajú o tejto veci celkom správnu<br />

predstavu. Choroby nevznikajú iba<br />

vplyvom nevhodného stravovania<br />

alebo porušovaním iných aspektov<br />

životosprávy, ale sú predovšetkým<br />

následkom psychického napätia či<br />

nerovnováhy, ktoré si vytvára každý<br />

človek sám, na základe svojho pohľadu<br />

na život a svet. Príčinou duševných<br />

stavov, ktoré v konečnom<br />

dôsledku vedú k ochoreniam, teda<br />

nie sú vonkajšie okolnosti a situácie,<br />

ale spôsob, akým sme sa ich rozhodli<br />

vnímať.<br />

V prvom rade je potrebné zdôrazniť,<br />

že choroba je vo väčšine prípadov<br />

výsledkom narušenia prirodzeného<br />

spojenia človeka s celkom.<br />

V tomto spojení je človek predovšetkým<br />

prijímajúcim a tým i plne<br />

závislým, preto sa musí podriadiť.<br />

Miestom jeho zrodu a koniec-<br />

-koncov i jeho partnerom je vesmír,<br />

stvorenie, s ktorým – ak chce zostať<br />

nažive a zdravý – musí udržiavať<br />

harmonické spojenie. Podmienky,<br />

za ktorých môže toto zdravé spojenie<br />

udržať, nie sú ponechané na jeho<br />

úsudok, ale sú mu určené, dané. Človek<br />

má preto vo vlastnom záujme<br />

dbať o ich plnenie, pretože je to jediný<br />

spôsob, ako môže a má trvalo<br />

vyrovnávať dar svojho života. To by<br />

si mal uvedomiť každý, kto sa usiluje<br />

o uzdravenie. Ako tvor vybavený<br />

slobodnou vôľou môže sa síce<br />

človek vzpierať čomukoľvek, ako sa<br />

mu zachce, ale potom by nemal byť<br />

prekvapený výsledkom. Udržiavať<br />

spojenie znamená žiť telesne i duševne<br />

v súlade s tým, čo je nezmeniteľne<br />

dané, teda s prírodnými zákonmi.<br />

Do duševnej sféry sa tieto zákony<br />

premietajú i ako morálne zásady<br />

a názory na život a jeho zmysel.<br />

Morálka a zmysel života je teda – pre<br />

mnohých iste prekvapujúco – pevnou<br />

konštantou vesmíru, a nie premennou<br />

veličinou, ktorú je možné<br />

podľa vlastných predstáv upravovať.<br />

Preto človek, ktorý žije podľa správnych<br />

morálnych zásad a postojov,<br />

žije súčasne aj v súlade s prírodnými<br />

zákonmi. Život podľa iných predstáv<br />

vytvára spočiatku neviditeľný energetický<br />

konflikt, ktorý sa skôr alebo<br />

neskôr prenesie i do hmotnej roviny.<br />

Spôsob vnútornej existencie človeka,<br />

teda názory, podľa ktorých žije, sú<br />

preto tým podstatným, čo vytvára<br />

alebo naopak narušuje jeho väzbu<br />

k celku a tak rozhoduje i o jeho zdravotnom<br />

osude.<br />

LIEČENIE – ČO TO JE?<br />

Ak je choroba dôsledkom narušenia<br />

rovnovážneho stavu, potom<br />

liečenie musí byť snahou smerujúcou<br />

k opačnému cieľu, t. j. k obnoveniu<br />

tejto rovnováhy. Disharmónia,<br />

či oddelenosť od života celku, prejavujúca<br />

sa vznikom ochorenia, má<br />

vždy svoj pôvod v konaní ľudí samotných.<br />

Lež namiesto skutočných


ZDRAVIE<br />

Choroby a liečenie<br />

1.diel<br />

príčin v sebe samom snažia sa v pozadí<br />

svojich ťažkostí vidieť skôr nevyspytateľný<br />

osud, náhodu alebo iné<br />

neovplyvniteľné okolnosti, ktoré pomáhajú<br />

vytlačiť nepríjemné pomyslenie<br />

na vlastnú zodpovednosť. Človek<br />

sa týmto sebaklamom iba vzďaľuje<br />

od možnosti uzdravenia a premeškáva<br />

čas, ktorý mu osud poskytuje<br />

na hlbšie zamyslenie sa nad svojím<br />

životom. Pokiaľ zotrváva v role<br />

obete, nemôže očakávať, že ho napadne<br />

niečo spásne.<br />

Nezávisle od svojej vôle je človek<br />

podrobený prírodným zákonom –<br />

bez ohľadu na to, či ich pozná, alebo<br />

nepozná. Choroba je totiž vo všeobecnosti<br />

následok akejkoľvek nevedomej<br />

ignorancie alebo úmyselného<br />

porušovania jasne stanovených princípov<br />

života. Je signálom, že človek<br />

vedie život podľa vlastných pravidiel.<br />

Nemoc nie je trest: je to obranná reakcia<br />

vesmíru, ktorý sa bráni šíreniu<br />

nákazy. Je vlastne nápravným<br />

opatrením, ponukou iného pohľadu<br />

na život.<br />

Ak si vysvetľujeme liečenie iba ako<br />

snahu o likvidáciu nejakého problému<br />

– bez toho, aby sme sa pokúsili<br />

nájsť skutočnú príčinu jeho vzniku –,<br />

potom sme na tom podobne, ako<br />

keby sme chceli odstrániť strom odrezaním<br />

jednej z jeho vetiev.<br />

Liečenie je cestou k harmonickému<br />

súzvuku, prestupujúcemu celý<br />

vesmír; cestou, na ktorej človek odkladá<br />

svoju samoľúbosť a učí sa poznávať<br />

a skláňať sa pred dokonalosťou<br />

prírodných zákonov. Po tejto<br />

ceste musí však kráčať každý sám.<br />

Lekár alebo liečiteľ ho môžu na tejto<br />

ceste sprevádzať, ak už sami prešli tú<br />

jej časť, na ktorej chcú pôsobiť ako<br />

pomocníci. Uzdravenie je obnovenie<br />

spojenia. A to nie je mysliteľné<br />

bez obratu v spôsobe myslenia, bez<br />

zásadných zmien v názoroch a návykoch.<br />

Číre potlačenie príznakov<br />

choroby, či operatívne odstránenie<br />

chorého orgánu môže síce pacientovi<br />

priniesť výraznú úľavu a potrebný<br />

čas, ale skutočné uzdravenie, či dokonca<br />

záruka trvalého zdravia spočíva<br />

v pochopení a zmene doterajších<br />

chybných názorov, návykov a vnútorných<br />

postojov.<br />

LEKÁR ALEBO LIEČITEĽ?<br />

Otázka, kto je kompetentný liečiť,<br />

je dodnes predmetom mnohých<br />

sporov. Mnoho lekárov už získalo<br />

k alternatívnej liečbe kladný<br />

vzťah a môžu svojim pacientom ponúknuť<br />

kombináciu dvoch prístupov.<br />

Sú to napokon predovšetkým<br />

pacienti, ktorí svojím záujmom a potrebami<br />

primäjú lekára k tomu, aby<br />

si rozširoval svoj obzor. Stále viac<br />

pacientov oprávnene požaduje, aby<br />

sa s nimi zaobchádzalo inak, než<br />

ako s hmotou. Vedú ich k tomu ich<br />

osobné skúsenosti, ich prežitia, ktoré<br />

sú pre nich neodškriepiteľnou skutočnosťou.<br />

Od lekárov očakávajú, že<br />

budú ich vnútorný život rešpektovať<br />

– nie ho zosmiešňovať a popierať.<br />

Je stále ešte dosť lekárov, ktorým<br />

v tom bráni vzdelanie, hrdosť na akademické<br />

tituly či strach zo straty prestíže.<br />

Zvýšený záujem lekárov o alternatívne<br />

medicínske fenomény prináša<br />

každoročne množstvo dôkazov<br />

o ich existencii. Odmietanie a nevedomosť<br />

lekárov na tomto poli býva<br />

tak čoraz viac otázkou ich nedostatočného<br />

vzdelania a záujmu.<br />

Na rozdiel od lekárov, ktorí majú<br />

viac-menej jednotné vzdelanie, liečitelia<br />

sú veľmi nesúrodou skupinou,<br />

ktorá sa neriadi žiadnymi záväznými<br />

pravidlami. Táto okolnosť má svoje<br />

dobré ale i tienisté stránky. Človek,<br />

ktorý je nadaný liečivou silou, ju získal<br />

darom od Stvoriteľa – úplne nezávisle<br />

od pozemského vzdelania.<br />

Otázku, ako túto silu správne používať,<br />

mu pomôžu zodpovedať iba<br />

jeho vlastné skúsenosti. Potrebuje<br />

preto istú voľnosť a priestor na ich<br />

získavanie.<br />

Na druhej strane nenesú liečitelia<br />

za svoje konanie, v porovnaní s lekármi,<br />

takmer žiadnu zodpovednosť.<br />

Často im chýbajú i tie najzákladnejšie<br />

patofyziologické znalosti,<br />

ktoré by im umožňovali komunikáciu<br />

s lekármi, po ktorej tak nástojčivo<br />

volajú.<br />

Doposiaľ však neexistujú žiadne<br />

opatrenia, ktoré by vytvárali priaznivé<br />

podmienky na naliehavú potrebu<br />

spolupráce. Nejasný vzťah klasickej<br />

medicíny k fenoménu liečiteľských<br />

schopností stavia liečiteľstvo<br />

viac-menej mimo zákona. Liečivá<br />

energia oficiálne nejestvuje, i keď<br />

väčšina ľudí o jej existencii vie. Vedia<br />

to na základe vlastnej skúsenosti.<br />

Tak tu stoja proti sebe dve tvrdenia:<br />

jedno, ktoré vzniklo na základe prežití<br />

a druhé, ktoré vzniklo na základe<br />

dohadov. Je to stav bezvládia, vytvárajúci<br />

nezdravé podmienky na činnosť<br />

mnohých ľudí, ktorí nemajú ani<br />

poctivé úmysly, ani pravé liečiteľské<br />

schopnosti. Títo ľudia svojím pôsobením<br />

diskreditujú hodnotné výsledky<br />

a pôsobenie skutočných liečiteľov.<br />

Otázka „Lekár, alebo liečiteľ?“<br />

úplne nesprávne stavia do konfliktu<br />

dva póly liečebného umenia, ktoré<br />

sú však rovnocenné a majú preto pôsobiť<br />

spoločne v prospech zdravia<br />

pacienta. V budúcnosti bude spolupráca<br />

lekára a liečiteľa nielen možná,<br />

ale mimoriadne žiadúca. Predpokladom<br />

takejto spolupráce je však<br />

presná znalosť možností konvenčného<br />

lekára, aj liečiteľa. Táto spolupráca<br />

umožní stanoviť na každé<br />

ochorenie optimálnu lečebnú stratégiu.<br />

Tak napr. príprava na operáciu,<br />

vlastná operácia i rekonvalescencia<br />

môže prebiehať za spolupráce liečiteľa.<br />

Vytvoria sa tým omnoho priaznivejšie<br />

podmienky na celkový priebeh<br />

lekárskeho zákroku.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Cesta k zdraviu - Seriál liečiteľa MUDr. Jana Paloučka


1.diel<br />

Choroby a liečenie<br />

ZDRAVIE<br />

Cesta k zdraviu - Seriál liečiteľa MUDr. Jana Paloučka<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

MÔŽU LIEČITELIA<br />

ŠKODIŤ?<br />

Skutočných liečiteľov nie je mnoho<br />

a asi nikdy nebude. Prirodzená<br />

schopnosť každého človeka vnímať<br />

neviditeľný svet a sprostredkovávať<br />

prenos sily je u liečiteľa výrazne vystupňovaná.<br />

Ak berieme do úvahy<br />

len skutočné liečiteľské schopnosti,<br />

ktoré sa u človeka vyvinuli prirodzeným<br />

spôsobom, potom je bezpredmetné<br />

obávať sa akéhokoľvek rizika,<br />

spojeného s pôsobením liečivej sily.<br />

Aj tak je však potrebné zmieniť sa<br />

o niektorých negatívnych aspektoch.<br />

Nebezpečie fyzického poškodenia<br />

vzniká predovšetkým vtedy, ak liečiteľ<br />

precení svoje diagnostické alebo<br />

liečiteľské schopnosti a pacienta neodovzdá<br />

včas do opatery lekárov. Aj<br />

vysadenie určitých liekov bez vedomia<br />

a súhlasu lekára môže zapríčiniť<br />

zhoršenie zdravotného stavu.<br />

Týmto spôsobom môžu poškodiť pacienta<br />

predovšetkým takí terapeuti,<br />

ktorí svoje schopnosti mylne považujú<br />

za nadradené a ktorí ešte obmedzenosť<br />

svojich možností nespoznali.<br />

Liečitelia, ktorí majú dostatok vedomostí<br />

i zodpovednosti, svojich pacientov<br />

takýmto spôsobom nikdy neohrozia.<br />

Pri použití skutočnej liečivej<br />

sily sa netreba obávať ani nežiaduceho<br />

analgetického účinku, ktorý by<br />

mohol dočasne potlačiť príznaky závažného<br />

ochorenia.<br />

Od skutočného zhoršenia zdravotného<br />

stavu treba jasne odlíšiť bežné<br />

nepríjemné reakcie sprevádzajúce<br />

liečebný proces, ktoré sú spôsobené<br />

obnovením prietoku energie. Medzi<br />

najčastejšie reakcie patria: závrat<br />

a ľahšie poruchy pohybovej koordinácie,<br />

pripomínajúce stav ľahkej<br />

opitosti, pocity silného tepla, únava,<br />

ktorá je pociťovaná ako príjemná<br />

a často vyústi do krátkeho a tvrdého<br />

spánku, ďalej prechodné zhoršenie<br />

ťažkostí, horúčka, zimnica.<br />

Zriedka, no predsa len sa môžeme<br />

stretnúť i s ľuďmi, ktorí síce vystupujú<br />

ako liečitelia, no ich hlavnou<br />

schopnosťou je odčerpávanie životnej<br />

sily svojim klientom, čo môžu<br />

konať buď neúmyselne, alebo aj viac-<br />

-menej zámerne.<br />

Omnoho závažnejšie škody však<br />

vznikajú pôsobením liečiteľov v duchovnej<br />

rovine. Liečiteľ, či si to uvedomuje<br />

alebo nie, pri svojom pôsobení<br />

sprostredkováva klientovi aj<br />

svoje názory na život a jeho zmysel.<br />

Ak je pôsobenie liečiteľa účinné,<br />

môže to pacient brať ako dôkaz, že<br />

názory liečiteľa sú pravdivé. Človek,<br />

ktorý si svoju predstavu o živote iba<br />

formuje, môže byť ľahko a nepozorovane<br />

zavedený na falošnú cestu. Ak<br />

potom začne v tomto zmysle konať<br />

a žiť, vytvára si omnoho väčšiu prekážku,<br />

než bol jeho pôvodný zdravotný<br />

problém.<br />

AKO TEDA SPOZNÁME<br />

DOBRÉHO LIEČITEĽA?<br />

Dobrý liečiteľ povzbudzuje telo<br />

i ducha. Jeho pôsobenie má prinášať<br />

telesnú i duševnú úľavu. Hlavným<br />

cieľom dobrého liečiteľa nemá<br />

byť iba telesné uzdravenie, ale predovšetkým<br />

vnútorná premena pacienta,<br />

ktorá dá jeho telu novú oporu. Má<br />

mať na zreteli celý jeho život, a nie<br />

iba zdravotný problém, ktorý ho<br />

k nemu priviedol.<br />

Posudzovanie liečiteľských schopností<br />

je komplexná záležitosť, ktorá<br />

sa nazaobíde bez vyjadrenia pacienta,<br />

lekára a ďalšieho liečiteľa. Meradlom<br />

liečiteľských schopností nebude<br />

teda iba fyzické uzdravenie, ku<br />

ktorému často nemôže z rôznych dôvodov<br />

dôjsť, ale má ním byť predovšetkým<br />

názorový vývoj, ktorým pacient<br />

prechádza a ku ktorému ho liečiteľ<br />

inšpiruje. Prijatie onoho uhla<br />

pohľadu na život a jeho zmysel prináša<br />

obohatenie vnútorného života,<br />

novú motiváciu a perspektívu. Duševný<br />

pohyb si bezprostredne vynucuje<br />

aj zmeny v hmotnej rovine: jeho<br />

prostredníctvom získava telo novú<br />

silu, ktorá mu pomáha obnoviť zákonitú<br />

činnosť jeho orgánov a tkanív.<br />

Liečiteľské schopnosti sú darom,<br />

ktorý má byť použitý výlučne na ten<br />

účel, na ktorý bol daný, preto je s ním<br />

spojený aj nevyslovený záväzok. Liečiteľ<br />

má tento dar využiť na svoj osobný<br />

rast, na obnovenie stratenej cesty<br />

k Bohu, ktorý mu tento dar ako závažnú<br />

pripomienku zveril. V liečiteľských<br />

schopnostiach konkrétneho<br />

človeka často spočíva jediná možnosť<br />

vlastného vzostupu, pretože iným<br />

spôsobom by nedokázal napraviť to,<br />

čo svojím predchádzajúcim pôsobením<br />

v minulých inkarnáciách spôsobil.<br />

Na liečiteľa sa treba pozerať v jeho<br />

vlastnom záujme ako na človeka,<br />

ktorý má sám čo naprávať a spoznávať.<br />

Nemá sa hľadieť naňho ako na nadradenú<br />

bytosť, ktorá je tu len na to, aby<br />

rozdávala nadpozemskú múdrosť.<br />

V takomto zmysle má liečiteľ pomáhať<br />

aj druhým ľuďom. Skromne<br />

a s vedomím vlastnej nedostatočnosti<br />

má druhých povzbudzovať v ich viere,<br />

navracať im odvahu a smerovať ich<br />

pohľad nahor.<br />

Kto zatiaľ nie je schopný vidieť<br />

v dare liečiteľských dispozícií tento<br />

hlboký zmysel, nemal by sa vo vlastnom<br />

záujme vôbec odvažovať ho posudzovať.<br />

V druhom dieli nášho seriálu<br />

„Cesta k životu“ sa dozviete viac o obraze<br />

sveta, pomocou ktorého možno<br />

existenciu liečiteľského nadania vysvetliť<br />

lepšie: Svetlo – duchovná ríša –<br />

hmotný svet – astrálne telo.<br />

MUDr. Jan Palouček •<br />

jan.paloucek@svetgralu.cz


PRIKÁZANIE<br />

„Nevezmeš<br />

meno<br />

Pána,<br />

svojho<br />

Boha,<br />

nadarmo!“<br />

Martin Ernst<br />

Druhé<br />

prikázanie<br />

Nedávno pri individuálnej<br />

výučbe sedela naproti mne<br />

mladá študentka. Dostala za úlohu<br />

prečítať text spisovne a so správnym<br />

dôrazom. Napriek tomu, že sa pri-<br />

pravovala a veľmi sa snažila, robilo<br />

jej to veľké ťažkosti. Opakovane sa<br />

po každej chybe zadrhávala, pri čítaní<br />

sa príliš náhlila, alebo niekoľko<br />

slov nesprávne zdôraznila.<br />

Z<br />

tohto zlého prednesu jej bolo<br />

viditeľne trápne. A možno, aby<br />

svoje nedostatky ospravedlnila,<br />

v priebehu pol hodiny veľakrát povedala:<br />

„Ach, Bože!“, „Pane Bože!“,<br />

„Ó, môj Bože!“ alebo: „Bože na nebi!“<br />

A keď som hneď po prvom takom výroku<br />

poznamenal, že jej čítanie plné<br />

chýb nemá v skutočnosti s Bohom<br />

nič spoločné, opakovala toto slovo<br />

ešte niekoľkokrát. Keď som ju potom<br />

znovu upozornil na jej počínanie,<br />

pozrela sa na mňa s ľahkým začervenaním<br />

a povedala: „Prepáčte,<br />

prosím! Ale ja skutočne vôbec neverím<br />

v Boha!“<br />

evezmeš meno Pána, svojho<br />

„NBoha, nadarmo! Lebo Pán nenechá<br />

bez trestu toho, kto bude brať<br />

jeho meno nadarmo“ (Ex 20,7). Tak<br />

to Stvoriteľ oznámil Mojžišovi. Podľa<br />

toho by sa vlastne mali riadiť všetci<br />

ľudia, a to aj dnes.<br />

Aj v ľahkomyseľnom používaní<br />

tohto mena spočíva prekročenie<br />

druhého prikázania. My však<br />

používame vznešené meno Božie vo<br />

svojej povrchnej reči neustále znovu<br />

a znovu. Tým sa tento pojem opotrebúva<br />

a znehodnocuje a toto zneužívanie<br />

prispieva k tomu, že sa z nás<br />

vytráca úcta, ktorá Stvoriteľovi všetkého<br />

bytia náleží.<br />

Niekedy stretávame ľudí, ktorí<br />

slovo Boh vedome používajú ako<br />

každodennú frázu. Môže to byť snaha<br />

o vyjadrenie svojej vlastnej viery, napríklad<br />

pozdravom, alebo tak robia<br />

jednoducho preto, aby svoj slovník<br />

obohatili o „silné“ slová. Ale aj v tom<br />

spočíva prekročenie druhého prikázania.<br />

Človek tým neslúži svojmu<br />

Stvoriteľovi, ktorého vznešenej svätosti<br />

sa môže priblížiť len naplnený<br />

pokorou, ale si chce naopak z Najvyššieho<br />

urobiť služobníka pre seba.<br />

Pokiaľ sa zamyslíme nad následkami<br />

takého zneužívania, mali by<br />

sme cítiť úzkosť. A nečudujme sa, ak<br />

nám Boh vo svojej spravodlivosti<br />

dáva pocítiť toto rúhanie sa voči jeho<br />

svätosti.<br />

Snažme sa v úplnom pokoji priblížiť<br />

tomu, ktorý je skutočným Pánom<br />

– potom nanovo vytušíme, čo<br />

v nás slovo Boh môže opravdivo rozozvučať.<br />

Mimochodom, tá študentka,<br />

ktorú stále ešte vyučujem,<br />

po našom rozhovore už ani raz nevyslovila<br />

dovtedy tak často používané<br />

slovo.<br />

Martin Ernst •<br />

martin.ernst@svetgralu.cz<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


vet za kvetom se utvárala<br />

nádherná kytica z červených<br />

ruží, ľalií a jemnej zelenej<br />

prízdoby. To bude ten najvhodnejší<br />

pozdrav, pomyslela som si pri pohľade<br />

na tú nádheru. Príjemná atmosféra<br />

neskorej jesene vo mne cestou<br />

na cintorín prebudila spomienky<br />

na ten istý deň pred piatimi rokmi.<br />

Vtedy to pre mňa bolo ťažké, pretože<br />

moja matka zomrela pomerne<br />

mladá. Prežili sme spolu dosť neradostný<br />

vzťah, zblížila nás až jej choroba.<br />

Vzájomne sme sa našli, aby sme<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

sa napokon mohli zasa opustiť. Napriek<br />

smutnému lúčeniu som dnes<br />

vďačná za dar, ktorý sme obe dostali.<br />

V priebehu krátkeho času sme dostali<br />

príležitosť zmeniť všetko zlé, čo<br />

sa medzi nami stalo, na lásku a porozumenie.<br />

Jedného dňa mi zúfalá volala z nemocnice:<br />

„Prídi, prosím ťa, rýchlo<br />

za mnou, mám strach, že zomriem.“<br />

Pre mňa to bol dôkaz veľkej dôvery,<br />

keď žiadala o pomoc práve mňa.<br />

Ešte pred niekoľkými týždňami sa<br />

obracala výlučne na môjho otca,<br />

ktorým sám trpel nádorovým ochorením.<br />

Vtedy som nebola schopná<br />

hovoriť s matkou o zmysle života<br />

a smrti. O tom nechcela počuť ani<br />

slovo. Prežívala strach pri pomyslení,<br />

že by mohla zostať sama, až<br />

nakoniec ochorela. Nejaký čas ležali<br />

rodičia v rovnakej nemocnici,<br />

obidvaja však boli takí zoslabnutí,<br />

že neboli schopní vzájomne sa navštíviť.<br />

Moja sestra a ja sme prechádzali<br />

z jedného poschodia na druhé<br />

a márne sme sa snažili vzniknutú situáciu<br />

pochopiť.


POVIEDKA<br />

Keď som onoho dňa vstúpila<br />

k matke do izby, vzala ma za ruky<br />

a povedala: „Ty si jediná, kto mi<br />

môže porozumieť. Uzrela som tvoj<br />

a následne svoj život bežať pred<br />

sebou ako film.“ Čoskoro nato upad la<br />

do hlbokého spánku, z ktorého opakovane<br />

šemotila slovíčko „áno“.<br />

Cítila som, že nie sme samé a uvedomovala<br />

som si jej blížiaci sa koniec.<br />

Držala som matkine ruky a modlila<br />

som sa k Bohu, aby stál pri nás.<br />

Neskoro večer sme sa vzájomne<br />

zahľadeli do očú, snáď sme obe tušili,<br />

že je to naposledy. Obapolne sme sa<br />

našli v láske, všetko zlé bolo zabudnuté.<br />

Niečo však pretrvávalo. Bolo<br />

to pomyslenie na čas premárnený<br />

hádkami a chýbajúcim porozumením<br />

medzi nami. V tom okamihu<br />

žiadna z nás nedokázala pochopiť,<br />

prečo sme neboli skôr schopné nájsť<br />

pre seba hrejivé slovo.<br />

Bolo to naozaj naposledy, kedy<br />

sme sa vedome vnímali – na druhý<br />

deň upadla do agónie.<br />

Odchádzanie bolo pre ňu ťažké,<br />

zápasila dlhé tri dni. Snáď preto, že<br />

tu nechcela zanechať môjho chorého<br />

otca, vnúčatá a nás. Z celého srdca<br />

som si vtedy želala, aby sa dokázala<br />

vyrovnať so smrťou už skôr. Bola by<br />

odhalila zákonitosti múdreho Božieho<br />

poriadku a našla zmysel žitia<br />

tu aj za hranicou pozemského života.<br />

Cestu k tomu by jej uľahčila nanovo<br />

prebudená dôvera a pocit hlbokej<br />

vďačnosti.<br />

Privolala ma k sebe aj v poslednom<br />

okamihu svojho života; bolo to<br />

akési vnútorné volanie, ktoré som<br />

pocítila. Akoby ovládaná neviditeľnými<br />

nitkami, prišla som k jej lôžku<br />

a chytila som jej ruku. Cítila som,<br />

ako sa jej duša vzďaľuje. V miestnosti<br />

bolo ticho a bolo to tak v poriadku.<br />

Až neskôr som sa zdôverila<br />

otcovi. Bol to dozaista najťažší<br />

okamih v jeho živote, súčasne však<br />

i bod zvratu, pretože teraz, sám<br />

ťažko chorý, bol nútený konfrontovať<br />

sa so smrťou, ktorú už nebolo<br />

možné ignorovať. Bol svedkom zápasu<br />

mojej matky. Videl, ako sa<br />

náhle všetko pozemské myslenie,<br />

všetko, predtým také dôležité, rozpadáva<br />

v ničotu. Videl, že ani usilovnou<br />

ignoranciou nemôže smrť<br />

zadržať. Videl tiež, ako sa tvár jeho<br />

ženy rozžiarila výrazom nekonečnej<br />

blaženosti, akoby sa chcela na nás<br />

pousmiať. Vtedy sa v ňom prelomil<br />

múr, ktorý si sám po celé roky budoval.<br />

Úplne pohnutý sa doslova obrátil.<br />

Od tej chvíle boli prekonané<br />

mnohé – strnulé – články viery. Už<br />

nikdy ich nevyslovil. Naraz bolo veľa<br />

otázok, ktoré mu ležali na srdci a napĺňali<br />

ho novou živosťou. Dlhé hodiny<br />

sme spolu sedeli a hovorili sme<br />

o smrti, umieraní a o ďalšom živote<br />

na inom svete. Pretože aj on vnímal<br />

z času na čas prítomnosť mojej<br />

matky, ako keby tu bola fyzicky prítomná.<br />

Boli sme obdarení vzácnym<br />

časom na spoločné chvíle.<br />

Často majú pre náš život najväčší<br />

význam ťažké životné obdobia a hlboké<br />

zážitky. Uvedomíme si to však<br />

väčšinou príliš neskoro alebo vôbec.<br />

Potom nariekame, že náš život je<br />

plný krívd a nespravodlivosti a nie<br />

sme schopní pochopiť, že Božia láska<br />

hľadí iba na to, čo je prospešné našej<br />

duši a čo sa týka celého nášho bytia,<br />

nielen pozemského života.<br />

Môjmu otcovi sa v nasledujúcich<br />

rokoch ešte dostalo hojne pomoci.<br />

Keď som ho raz navštívila po operácii,<br />

bol celkom na dne a žalostne plakal.<br />

Taký prejav emócií som u neho<br />

nikdy predtým nevidela. Najprv odmietal<br />

hovoriť, potom mi však porozprával<br />

o tom, čo zažil počas narkózy.<br />

Zazrel moju matku v svetelnom<br />

oblúku, mladú a krásnu, ako<br />

sa na neho usmieva. Zažil pocit nekonečnej<br />

lásky. Ona na neho čakala<br />

a on sa jej zdôveril, že zatúžil po tom,<br />

zostať s ňou a už sa nezobudiť.<br />

Tieto slová som mu pripomenula<br />

o niekoľko mesiacov neskôr, po tom,<br />

keď sestričky na nariadenie lekára<br />

odstránili z jeho tela všetky hadičky<br />

a on sa na mňa zadíval začudovaným<br />

pohľadom.<br />

Povedala som mu, že v tomto dôležitom<br />

okamihu mu nebudem nič nahovárať,<br />

že bojoval statočne a dôstojne,<br />

teraz je však čas s dôverou sa<br />

odovzdať. Tri roky po smrti mojej<br />

matky sme tu spolu sedeli, aby sme<br />

sa rozlúčili. V tých chvíľach sme<br />

sa často rozprávali o jeho chorobe.<br />

Vedel, čo ho čaká a sľúbil mi, že aj<br />

na onom svete bude hľadať pravdu.<br />

Potom pokojne zaspal. V neskorých<br />

večerných hodinách, keď sme<br />

so sestrou sedeli v jeho nemocničnej<br />

izbe, odrazu zavládol nadpozemský<br />

mier. Pozreli sme sa na seba a oči sa<br />

nám zaliali slzami. Tušili sme, že<br />

nám bolo dožičené zažiť niečo výnimočné.<br />

Láskyplná bytosť ukazovala<br />

nášmu otcovi novú cestu a on<br />

hovoril s niekým, pre nás neviditeľným<br />

a nepočuteľným.<br />

„Áno – áno, viem, že musím ísť.<br />

Teraz hneď. Ešte nie. Tak dobre.“<br />

Tento rozhovor trval takmer hodinu.<br />

Bolo jasné, že sa odpútaval<br />

od svojho tela. Ďalší večer – boli<br />

sme práve všetci u neho, odišiel<br />

na onen svet.<br />

Dnes, pri hrobe svojich rodičov,<br />

už chápem jasnú cestu nášho života<br />

vedenú nádherným poriadkom<br />

stvorenia.<br />

Svojim rodičom želám z celého<br />

srdca, aby kráčali po ceste pravdy.<br />

Cornelia Peukertová •<br />

cornelia.peukertová@svetgralu.sk<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


Milada Zubatá<br />

Zvestovanie<br />

Činorodý deň sa nachyľuje k svojmu<br />

záveru a podvečer prináša upokojenie,<br />

ktoré duša potrebuje, aby mohla<br />

pátrať po veciach, netýkajúcich sa len<br />

pozemských záležitostí. Pred vnútorným<br />

zrakom sa objavuje obraz,<br />

náhle, len tak mimochodom, ako keď<br />

k nám zalietne zaprášená spomienka,<br />

ktorá sa odieva do farieb takej intenzity,<br />

ktorá zodpovedá sile nášho prežívania:<br />

Zvestovanie, dielo svetoznámeho<br />

maliara vrcholnej renesancie,<br />

ktorým nie je nikto iný než Leonardo<br />

da Vinci. Obraz maľoval približne<br />

v rokoch 1472 – 1475.<br />

Pripomeňme si onú historickú<br />

udalosť, takú významnú pre celé ľudstvo,<br />

ktorú obraz predstavuje, a siahnime<br />

po Biblii, po Lukášovom evanjeliu:<br />

„Keď bola Alžbeta v šiestom<br />

mesiaci, poslal Boh anjela Gabriela<br />

do galilejského mesta, ktoré sa volá<br />

Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi<br />

z rodu Dávidovho, menom Jozef.<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel<br />

k nej a povedal: „Zdravas, milosti<br />

plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad<br />

jeho slovami zarazila a rozmýšľala,<br />

čo znamená takýto pozdrav. Anjel<br />

jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si<br />

milosť u Boha. Počneš a porodíš syna<br />

a dáš mu meno Ježiš…“<br />

Tento rozmerný obraz (98 x 217<br />

cm) pôvodne pochádza z kostola San<br />

Bartolomeo v Monte Oliveto a teraz<br />

je umiestený v talianskej Florencii,<br />

v galérii Uffizi. Nebudeme sa zaoberať<br />

skutočným autorstvom tohto obrazu,<br />

pretože niektorí odborníci ho<br />

pripisovali maliarovi Ghirlandaiovi,<br />

ale teraz platí všeobecne prijatá hypotéza,<br />

že toto dielo namaľoval Leonardo<br />

da Vinci v mladosti potom, čo<br />

opustil Verrocchiov ateliér.<br />

Na obraze vidíme v popredí kľačiaceho<br />

archanjela Gabriela v bohato<br />

nariasenom rúchu, pozdvihujúceho<br />

pravú ruku na pozdrav. Práve<br />

jemnosť tváre i rúk prezrádza štýl<br />

Leonarda da Vinci. V ľavej ruke drží<br />

stvol s kvetmi ľalie, symbolizujúcimi<br />

čistotu, v ktorej bude počatý a inkarnovaný<br />

syn Boží Ježiš. Oduševnené,<br />

ušľachtilé črty tváre mladistvej<br />

Panny Márie prezrádzajú vážnosť<br />

a dôstojnosť; stáva sa typom<br />

Madony, typickej i pre maliara a sochára<br />

Verrocchia.<br />

Krajinomaľba v pozadí predstavuje<br />

akoby prehliadku stromov rastúcich<br />

v Toskánsku. Ich temná zeleň dáva<br />

vyniknúť zjasnenému profilu archanjela<br />

Gabriela, rovnako ako tmavá<br />

stena domu dáva vystúpiť tvári i celej<br />

postave Panny Márie. Toto rytmické<br />

striedanie svetlých a tmavých plôch<br />

vytvára hĺbku obrazu, ktorá začína<br />

v popredí precízne vypracovanou<br />

rozkvitnutou lúkou, končí v pozadí<br />

vo svetle oblohy sa strácajúcim prístavom<br />

s loďami a nakoniec mestom,<br />

ktoré sa skôr dá len tušiť. Teraz nám


Panne Márii<br />

napadá prvá detsky prostá otázka:<br />

„Prečo archanjel Gabriel má krídla<br />

a budúca matka Ježiša ich nemá?<br />

Prečo ľudia vlastne nemajú krídla?”<br />

Iste, pre hlbšie pochopenie a vysvetlenie<br />

tejto otázky nepostačí povrchná<br />

informácia: „Anjelov predsa umelci<br />

vždy spodobňovali s krídlami, s peruťami<br />

– či už sochári alebo maliari.”<br />

Umelci, obdarení inšpiráciou, mohli<br />

vidieť tieto postavy z výšin svojím<br />

vnútorným zrakom vo forme obrazov,<br />

ktoré sa im boli zjavovali.<br />

Kedysi som ako dieťa stála v úžase<br />

pred postavami anjelov v kostole,<br />

kam sme chodievali. Boli takí krásni<br />

a predsa vzdialení, a ja som mimovoľne<br />

cítila veľký vnútorný odstup.<br />

Tie postavy boli z polychromovaného<br />

dreva a vzbudzovali toľko otázok,<br />

na ktoré som nemohla nájsť<br />

odpoveď. Ubehlo veľa času, než mi<br />

bolo dopriate stretnúť sa s Posolstvom<br />

Grálu a odpovede na tieto<br />

otázky konečne vyzdvihnúť ako poklad,<br />

pochopiť, že krídla majú anjeli<br />

preto, lebo sa čisto zachvievajú<br />

vo vôli Božej, a tiež preto, lebo nechcú<br />

vôbec nič iné. Avšak tam, kde<br />

vzniká vedomie vlastného ja, tam<br />

tieto krídla odpadajú.<br />

A pretože ľudia sú duchovného pôvodu<br />

a vyvíjajú vlastné chcenie, teda<br />

majú slobodnú vôľu, nie je možné,<br />

aby sa u ľudí krídla vôbec vyvinuli.<br />

Ako je potom možné, že archanjel<br />

Gabriel, pochádzajúci z Božského,<br />

čo je pre ľudského ducha nepredstaviteľná<br />

vzdialenosť a úplne iný, oveľa<br />

mocnejší druh bytostnosti, pokľaká<br />

pred „nepatrným” ľudským duchom,<br />

pozemskou ženou, aj keď svojimi<br />

schopnosťami vyvolenou na zrodenie<br />

Ježiša, syna Božieho na Zemi?<br />

Ak si znovu pozorne prečítame text<br />

Biblie, nenájdeme žiadnu zmienku<br />

o tom, že by archanjel Gabriel pred<br />

Máriou pokľakol. Je napísané: „Anjel<br />

prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti<br />

plná, Pán s tebou.“<br />

Pri spozemšťovaní prijímaného<br />

obrazu umelec asi nechal pôsobiť aj<br />

svoj dobre vyvinutý pozemský nástroj,<br />

rozum, a ten napovedal, že aj<br />

archanjel sa musí skloniť pred budúcou<br />

matkou Syna Božieho. Alebo je<br />

to chorobný sklon nás ľudí myslieť si,<br />

že máme v sebe čosi božské? Že môžeme<br />

byť dokonca rovnocenní alebo<br />

nadradení bytostiam z Božej ríše?<br />

Posolstvo Grálu nás v tomto zmysle<br />

presne usmerňuje: „Každý človek<br />

žije preto v bludnej domnienke, ak<br />

si namýšľa, že má Boha v sebe, že je<br />

sám božský, alebo že sa takým môže<br />

stať. Má v sebe duchovné, ale nikdy<br />

božské. A v tom spočíva zásadný nepreklenuteľný<br />

rozdiel. Človek je tvorom<br />

a nie časťou Stvoriteľa, ako si to<br />

niekto snaží nahovoriť. On je a zostane<br />

dielom, nikdy sa nebude môcť<br />

stať majstrom.“<br />

Hľa, akým pokladom je vedenie –<br />

živé Slovo, darované z najvyšších<br />

výšin ľuďom na ich oveľa rýchlejšie<br />

duchovné dozrievanie, vnášajúce<br />

jasno do sporných otázok všetkých<br />

oblastí ľudského konania.<br />

Milada Zubatá •<br />

milada.zubata@svetgralu.cz<br />

Literatúra:<br />

Biblia (podľa ekumenického vydania<br />

z r. 1985), Biblická spoločnosť 1990<br />

Abd-ru-shin: Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu, Stiftung Gralsbotschaft,<br />

Stuttgart 1983<br />

Dejiny umenia, José Pijoan, Odeon,<br />

Praha 1979<br />

Najväčší maliari,<br />

Eaglemoss International 2000<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


NÁZORY<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 22/2009, vyšlo 1. 12. 2009.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Rastislavova 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Adela Slováčková,<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Mária Pesselová, Rastislav Podivinský, Andrea Stúpalová,<br />

Vladimír Trebichalský<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Ráztočno), Alena Nairn (Praha),<br />

Pavel Patloch (Karviná), Martin Pukančík (Košice), Mário Comisso (Košice)<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

• Dreamstime: David Cox, Reading, United Kingdom (titul), Blaz Kure,<br />

Ljubljana, Slovenia (5), Moniv (9), Bram Janssens, Kortrijk (heule),<br />

Belgium (32), Miodrag Gajic, Belgrade, Serbia (39), Pixel-pizzazz (39),<br />

Pawel Strykowski Bielsko - Biala, Poland (43), Enruta (43), Kobra (23)<br />

• morguefile.com: Daren Hester, Macon, USA (2)<br />

• GralsWelt: (11, 12, 14, 33–38)<br />

• Svět Grálu: (49, 34)<br />

• Wikimedia Commons/Wikipedia.org: Marie-Lan Nguyen (2),<br />

Leonardo da Vinci, Annunciation (46–47), Petr Novák (15, 18–19), Jiří<br />

Paclík (16), (25–27)<br />

• Jozef Lehotkai, Ráztočno: (39–42, 44, 49, 50)<br />

• Kristýna Franková, Brno: (24)<br />

• Filip Langar, Praha: (titul, 28–31)<br />

• Karel Prskavec, Liberec: (zadná strana obálky)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné,<br />

alebo kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak<br />

náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše<br />

príspevky.<br />

redakcia<br />

Ako správne dýchať<br />

Mal by som otázku, či viete, ako<br />

správne dýchať? Aký dlhý by mal byť<br />

nádych a výdych a pod.?<br />

(meno v redakcii)<br />

Dýchaním získava telo kyslík, ktorý<br />

je potrebný na štiepenie chemických<br />

väzieb molekúl glukózy. Týmto spôsobom<br />

sa uvoľňuje energia, ktorá<br />

slúži na zaistenie životných potrieb<br />

každej jednotlivej bunky. Kyslík<br />

však v tele nepôsobí len ako prvok,<br />

ale aj ako sila, ktorá je s týmto prvkom<br />

bytostne spätá a z neho pôsobí.<br />

Prítomnosť tejto sily sa v tele prejavuje<br />

nepretržitými premenami buniek<br />

a tkanív, neustálou vnútornou<br />

prestavbou a reorganizáciou, ktorých<br />

dôsledkom je telesný vývoj, diferenciácia,<br />

adaptácia a tiež regenerácia.<br />

Nedostatok tejto sily sa prejavuje<br />

pravým opakom – degeneráciou<br />

a predčasným starnutím.<br />

Telesné pochody sú však vždy aj<br />

výrazom vnútorného života. Spôsob,<br />

akým človek utvára svoj vnútorný<br />

život, je smerodajný aj pre<br />

funkciu jeho tela. Pokiaľ je človek<br />

naplnený tvorivou radosťou a optimizmom,<br />

dýcha sa mu oveľa lepšie,<br />

pretože zdravá pohyblivosť jeho<br />

vnútorného sveta je rovnorodá s povahou<br />

sily kyslíka. Dýchanie je potom<br />

ľahké, pretože sila má v jeho<br />

psychike prirodzenú oporu a môže<br />

s ňou rezonovať. Naopak, ak je človek<br />

smutný, z jeho duše vychádza<br />

kyslíku v ústrety – namiesto rovnorodej<br />

sily – určitý druh odporu.<br />

Dych je ťažší, pretože je narušený<br />

súlad medzi silou, ktorá momentálne<br />

ovláda vnútorný svet človeka,<br />

a silou, ktorá s každým nádychom<br />

do neho preniká. Z uvedeného vyplýva<br />

základné pravidlo správneho<br />

dýchania: ak chce človek správne<br />

dýchať, musí si uvedomiť, že dýchanie<br />

súvisí s jeho psychickým stavom,<br />

za ktorý nesie sám zodpovednosť.<br />

Súvislosť medzi psychickým<br />

a telesným stavom dokladá aj dlhoročná<br />

lekárska skúsenosť. Ľudia,<br />

ktorí trpia depresiami, rezignáciou,<br />

či pocitmi beznádeje, inklinujú<br />

oveľa viac k ochoreniam dýchacieho<br />

systému.<br />

Pravda, zvýšenou kontrolou dýchania<br />

možno spätne ovplyvniť aj<br />

psychiku. Kde však nemajú dychové<br />

cvičenia vytvorený vhodný základ aj<br />

v psychike, tam sa akékoľvek dychové<br />

cvičenie môže uplatniť len veľmi nedokonale.<br />

To znamená, že akékoľvek<br />

dychové cvičenia budú prinášať najväčší<br />

efekt tam, kde sa vnútorné postoje<br />

budú najviac približovať charakteru<br />

už spomínanej sily kyslíka.<br />

K mechanickej stránke dychu je<br />

možné poznamenať toľko, že výdych<br />

by mal byť zhruba dvakrát dlhší než<br />

nádych. Nadychujeme sa nosom, vydychujeme<br />

nosom, prípadne ústami.


NÁZORY<br />

Malo by platiť, že najlepším dychovým<br />

cvičením je svižný pohyb<br />

na čerstvom vzduchu.<br />

Samotné mechanické ovládanie<br />

a riadenie dýchania rôznymi dychovými<br />

cvičeniami prináša len málo<br />

prospechu. Sledovaním a riadením<br />

hĺbky či frekvencie dýchania sa automaticky<br />

prisudzuje významná úloha<br />

prednému mozgu. Ak sa však chceme<br />

upokojiť, nemali by sme tento neúnavný<br />

generátor myšlienkového nepokoja<br />

a pochybností akýmkoľvek<br />

spôsobom rozdúchavať. Pozornosť<br />

by mala spočívať len na dýchaní samotnom<br />

– tak, ako ho telo samo vytvára.<br />

Nehodnotiť, neovplyvňovať,<br />

nezasahovať. Iba sledovať svoj dych<br />

a vnímať, ako sa rozprestiera a znovu<br />

vytráca (Číňania hovoria „načúvať“<br />

svojmu dychu). Taká jednoduchá<br />

a samozrejmá vec, ako je prosté pozorovanie<br />

vlastného dýchania, berie<br />

prednému mozgu možnosť uplatnenia.<br />

Vytrvalá reťaz myšlienok sa<br />

tak pozvoľna prerušuje a vedomie sa<br />

vznáša akoby v jednom bode. Energia,<br />

ktorú stravovali neúnavné myšlienkové<br />

pochody, je naraz k dispozícii<br />

a môže slúžiť na obnovenie síl.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

Spomienky<br />

na predchádzajúce<br />

životy na Zemi<br />

Mám pocit, že som žila v minulom živote<br />

v Írsku, pretože sa cítim s touto<br />

krajinou obzvlášť spojená. Mám tiež<br />

dojem, že si veľa ľudí viac či menej vedome<br />

spomína na svoje predchádzajúce<br />

životy. A okrem toho sa mi už<br />

niekoľkokrát stalo, že práve ľuďom,<br />

ktorí tvrdili, že nikdy neverili v reinkarnáciu,<br />

v istých situáciách často vykĺznu<br />

slová: „nie, v tomto živote to už<br />

asi nezažijem…!“<br />

Myslíte si, že by mohol byť môj dojem<br />

správny?<br />

C. S. (meno v redakcii)<br />

Môj osobný pohľad na svet vychádza<br />

z toho, že my ľudia žijeme na tejto<br />

zemi viackrát. Z toho tiež vyplýva,<br />

že je celkom možné, že ste už v Írsku<br />

žili a cítite sa s touto krásnou krajinou<br />

zviazaná.<br />

V literatúre je často zmienka o takých<br />

spomienkach na minulosť.<br />

Ja osobne mám dojem, že mnoho<br />

ľudí, bezpochyby väčšina, si do určitej<br />

miery na svoj predošlý život<br />

na zemi spomína.<br />

Siegfried Hagl<br />

Vykladanie kariet<br />

Jedna moja známa si nechala vyložiť<br />

karty a teraz sa to chce aj sama naučiť,<br />

aby mohla pomáhať druhým ľuďom.<br />

Čo k tomu môžete povedať?<br />

Ch. B. (meno v redakcii)<br />

Je ťažké všeobecne sa vyjadrovať<br />

k tejto téme, pretože podobne ako<br />

v prípade astrológie ľudia sledujú<br />

rôzne zámery a ciele. Pri tzv. videniach<br />

budúcnosti je vždy dôležité ľuďom<br />

vysvetliť, že náš osud nie je nezmeniteľne<br />

a neovplyvniteľne predurčený.<br />

Každý človek má činorodo<br />

pôsobiť a aktívne utvárať svoj život<br />

a osud, inak jeho bytie stratí zmysel.<br />

Podľa môjho názoru môže symbolika<br />

kariet v rukách povolaného človeka,<br />

ktorý má znalosti o jemnohmotných<br />

súvislostiach, ponúknuť človeku<br />

prijatie určitej životnej situácie<br />

a ukázať isté možnosti – ale nič<br />

viac, a v žiadnom prípade nemôže navrhnúť<br />

jedinú možnú cestu riešenia.<br />

Vcelku možno povedať, že očakávania<br />

vkladané do výkladu kariet sú väčšie,<br />

než možnosti ich zmysluplnej pomoci.<br />

Werner Huemer<br />

Dobrý deň,<br />

som predplatiteľkou Vášho časopisu.<br />

Musím Vás pochváliť za obsahovú<br />

náplň Sveta Grálu – zvlášť ten posledný<br />

(SG č.<br />

21 pozn. red.)<br />

bol veľmi vydarený,<br />

myslím, že<br />

otvorí oči mnohým<br />

záujemcom o ezoteriku,<br />

ktorí nekriticky (zväčša s dobrým<br />

úmyslom a v nevedomosti) pristupujú<br />

k štúdiu a praktikovaniu<br />

rôznych pochybných praktík a potom<br />

sami majú množstvo rôznych problémov,<br />

hlavne psychických a často si narušia<br />

i vzťahy s blízkymi ľuďmi.<br />

Zároveň by som si chcela i objednať<br />

kalendár farieb na r. 2010 a knihu Poselství<br />

barev.<br />

Zuzana<br />

Vážená redakcia,<br />

časté články o vode vo Svete Grálu ma<br />

viedli, okrem iného, k hlbokému zamysleniu<br />

sa nad tým, čo naša domácnosť<br />

vypúšťa do kanalizácie. A tak<br />

okrem výmeny konvenčných potravín<br />

za bio-potraviny sme urobili zásadnú<br />

zmenu vo výbere kozmetických,<br />

čistiacich a pracích prostriedkov. Tie<br />

konvenčné sme vymenili za bio a eko.<br />

Dnes mi pripadá nepochopiteľné,<br />

prečo sme vlastne fosfátové, tenzidové<br />

a ktovie ešte aké chemické prostriedky<br />

používali. Je len škoda, že sme k tomuto<br />

rozhodnutiu nedošli skôr... ale<br />

lepšie neskoro, než nikdy...<br />

Veľa sily vo Vašej práci a ďakujem.<br />

J. P., Praha (meno v redakcii)<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009


O SLOBODE<br />

Istý rečník povedal: Hovor nám O SLOBODE. A on povedal:<br />

...Neoslobodíte sa vtedy, keď vaše dni budú bez starostí a vaše noci bez túžob a žiaľu,<br />

ale až vás starosti prikvačia k zemi a vy nad ne vzlietnete nahí a nespútaní.<br />

A ako inak sa povznesiete nad svoje dni a noci, než že strhnete svoje okovy,<br />

do ktorých ste si na úsvite svojho poznania ovinuli svoje poludnia?<br />

Vedzte, že to, čo nazývate slobodou, sú okovy, hoci sa blyštia na slnku a vám oslepujú oči.<br />

To, čo opúšťate, keď sa oslobodzujete, sú len úlomky vášho nepravého ja.<br />

Ak by ste chceli zrušiť nespravodlivý zákon, vedzte,<br />

že tento zákon je písaný vašou vlastnou rukou na vaše vlastné čelo.<br />

Nemôžete ho zrušiť spálením zákonníkov, ani umývaním čiel vašich sudcov,<br />

hoci by ste vyliali na nich celé more.<br />

Ak by ste chceli zbaviť trónu tyrana, najprv zničte trón, ktorý ste mu postavili vo svojom vnútri.<br />

Lebo ako môže tyran vládnuť slobodným a hrdým,<br />

ak sami nezotročili svoju slobodu a nepokorili svoju hrdosť?<br />

A keby ste sa chceli zbaviť nejakej starosti, vedzte, že ste si ju sami nakládli, a nikto ju na vás neuvalil.<br />

A keby ste chceli zahnať svoj strach, jeho sídlo je vo vašich srdciach,<br />

a nie v rukách tých, ktorých sa bojíte.<br />

Vravím vám, všetko vo vás žije v spoločnom objatí;<br />

želané i nechcené, odporné i milé, to, po čom bažíte, i to, čoho sa bojíte.<br />

Ako svetlo a tieň, všetko vo vás žije vo dvojiciach, ktoré ako blížencov nemožno rozdeliť.<br />

A keď tiene zblednú a viac ich niet, svetlo, čo zostane, zmení sa na tieň iného svetla.<br />

A tak keď vaša sloboda stráca svoje putá, stáva sa sama putami ešte väčšej slobody.<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

22 | 2009<br />

Chalíl Džibrán: Prorok<br />

Preklad: Marián Dujnič,<br />

Gardenia Publishers 2005


VS ponuka DVD ponuk a DVD ponuka<br />

DVD ponuk a DVD Svet Grálu TV<br />

DVD ponuk a DVD ponuk a DVD pon<br />

Smrť a druhý breh<br />

správy z hraníc pozemského života<br />

4<br />

AKCIA<br />

2<br />

za cenu !<br />

Pri kúpe celej DVD edície<br />

získate štyri DVD za cenu dvoch<br />

Nová cena: 17,80 € /536,24 Sk<br />

Pôvodná cena: 35,60 € /1072,48 Sk<br />

• Výskum smrti<br />

• Skúsenosti blízke smrti<br />

• Mimotelesné zážitky<br />

• Rozhovor: Bernard Jacoby -<br />

interview so známym nemeckým<br />

výskumníkom smrti<br />

• Záhada vedomého bytia<br />

• Čo je to vedomie?<br />

• Kde sídli duša človeka?<br />

• Rozhovor: Gerd Harms - Vedecký<br />

pohľad na aspekty života<br />

na druhom brehu<br />

• Určenie okamihu smrti<br />

• Sú darcovia orgánov vôbec mŕtvi?<br />

• Rozhovor: Sieglinde Fuchs -<br />

Skúsenosti z práce v hospicoch<br />

Strach a depresia<br />

životné pomoci pre dušu<br />

• Čo je to duša?<br />

• Duša v kríze<br />

• Rozhovor: Dr. Elisabeth Lukas - Na<br />

návšteve u známej logoterapeutky<br />

• Keď svet zošedivie<br />

• Aké sú príčiny depresie?<br />

• Telo, duša a duch<br />

• Strach, úzkosť, záchvaty paniky<br />

• Rozhovor: Susane Barknowitz -<br />

Psychoterapeutka o strachu<br />

a zmysle života<br />

Umrieť dôstojne<br />

dôstojne žiť – dôstojne umrieť<br />

• Opatrovanie starých ľudí<br />

• Život s demenciou<br />

• Práca v hospicoch<br />

• Rozhovor: Martin Weidenfelder -<br />

Správne zaobchádzanie s ľuďmi<br />

postihnutými demenciou<br />

• Život v kóme – príbeh<br />

• Chceš mi darovať svoje srdce?<br />

• Tienisté stránky transplantačnej<br />

medicíny<br />

• Duša a vyžarovanie krvi<br />

• Rozhovor: Anna Bergmann - Pozadie<br />

a kritériá mozgovej smrti<br />

• Moderná medicína a smrť<br />

Osud a reinkarnácia<br />

skryté súvislosti určujúce náš osud<br />

• Neviditeľná sieť osudu<br />

• Náhody, predtuchy a údery osudu<br />

• Videnia, zjavenia a vízie<br />

• Veštci a proroctvá. Je budúcnosť<br />

predurčená?<br />

• Rozhovor: Petra Rahlfs – mediálna<br />

poradkyňa<br />

• Existuje slobodná vôľa?<br />

• Mozog a duch – kde sídli slobodná<br />

vôľa?<br />

• Jenny Cockell – spomienky na minulý<br />

život<br />

• Reinkarnácia v histórii a náboženstve<br />

• Rozhovor: Dr. Monika Schulze<br />

- Reinkarnácia v literatúre<br />

a kresťanstve


"Nádej nie je presvedčenie, že sa niečo vydarí, ale istota, že niečo má zmysel -<br />

bez ohľadu na to, ako to dopadne.“<br />

Václav Havel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!