27.05.2018 Views

SG21

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

strana 9<br />

Päť biologických zákonov doktora Hamera<br />

strana 13<br />

strana 20<br />

strana 29<br />

strana 39<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ície<br />

www.svetgralu.sk<br />

V ďalšom čísle časopisu:<br />

Kniž<br />

Sloboda<br />

titulná téma:<br />

Sloboda nie je bezuzdná neviazanosť. Sloboda je pochopená nutnosť.<br />

Ale sloboda znamená aj dať v sebe priechod jadru svojej bytosti, nekaliť<br />

ju slabosťami a nespútavať prehreškami.<br />

Svet Grálu č. 22<br />

vychádza v decembri 2009<br />

Svet Grálu<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

y.<br />

19/2009 Svet Grálu<br />

<br />

20/2009 Svet Grálu<br />

marec – máj 200909 · číslo 19<br />

strana 5<br />

Gemmoterapia v praxi<br />

Ešte neprišiel čas – zážitok blízkej smrti<br />

8 STRÁN NAVIAC ! !<br />

strana 8<br />

Hriech zvaný strava<br />

strana 12<br />

Démonické sily<br />

a posadnutosť<br />

MILÍ ČITATELIA,<br />

OD TOHTO ČÍSLA PRE VÁS ČASOPIS ROZŠIRUJEME<br />

ZA NEZMENENÚ CENU<br />

Svet Grálu<br />

<br />

strana 20<br />

Ľudia by mali zomierať doma<br />

Rozhovor s riaditeľkou mobilného hospica<br />

strana 32<br />

Materialisti<br />

pochádzajú z opice<br />

… a Vy?<br />

Ako vznikol život<br />

Svet Grálu<br />

jún – august 2009 · číslo 20<br />

Hledání české hudby a sebe sama<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Rakovina? Minimalizujte paniku!<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Trestaním detí si dospelí<br />

autoritu nezaistia<br />

KDYŽ TO NEBYL<br />

ZÁZRAK, CO TEDY?<br />

Prežila som vlastnú smrť<br />

Výchova – detstvo podľa plánu<br />

<br />

<br />

Je rodina<br />

prežitok ?<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

VÝVOJ VOJ ŽIVOTA<br />

SIEGFRIED<br />

HAGL<br />

Nová kniha<br />

z edície<br />

Svet<br />

Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

Syndróm<br />

vyhorenia<br />

Strana 31<br />

POSELSTVÍ BAREV<br />

ve dnech roku 2010<br />

nástenný kalendár, české vydanie<br />

Každý deň, týždeň a mesiac v roku má svoju farbu, ktorá<br />

ovplyvňuje náš život, podobne ako nás ovplyvňujú fázy<br />

Mesiaca alebo postavenie planét. Farba dňa vystihuje silu,<br />

ktorá práve pôsobí.<br />

Cena<br />

5 €<br />

150,63 Sk<br />

POSELSTVÍ BAREV<br />

2010<br />

ve dnech roku<br />

MUDr. Jan PALOUČEK<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV<br />

Tip: Ku kalendáru odporúčame kúpiť<br />

knihu<br />

MUDr. Jana Paloučka o farbách<br />

a<br />

ich význame – Poselství barev.<br />

Barva roku 2010<br />

purpurová<br />

Každý den, týden i měsíc v roce má svou barvu, která ovlivňuje náš život, podobně jako jej ovlivňují<br />

fáze Měsíce nebo postavení planet. Barva dne vystihuje sílu, která právě obzvlášť výrazně působí.<br />

Integrál Brno<br />

Cena<br />

6,50 €<br />

195,81 Sk<br />

Vychádza nové, doplnené<br />

a rozšírené vydanie tejto<br />

knihy.<br />

Rozsah 144 strán, lepená<br />

väzba, formát 130 x 190 mm,<br />

ISBN 978-80-87176-03-0,<br />

české vydanie.<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV<br />

2010<br />

ve dnech roku<br />

Barva roku 2010 – purpurová<br />

Súčasťou kalendára je aj<br />

vreckový diár s popisom farieb<br />

ZDARMA


i rannom česaní zbadal<br />

Václav Karpištek<br />

P<br />

v zrkadle za sebou ducha.<br />

Duch mal svetlomodrý<br />

plášť, plavé vlasy a skúmavú<br />

tvár. Krídla nemal.<br />

Karpištek sa vydesil, strhol<br />

sa a bleskovo sa otočil,<br />

až mu chruplo v krku. Ale<br />

za ním nikto nestál. Tu sa<br />

vydesil druhýkrát a s úľavou<br />

z neho vypadlo „fuj!“ Tretíkrát sa<br />

vydesil, keď sa zase pozrel do zrkadla<br />

a duch tam stál rovnako ako predtým.<br />

Navyše bolo jasné, že to všetko počul<br />

a možno mu číta aj myšlienky.<br />

„Karpištek, Karpištek,“ vyčítal mu<br />

duch vševedúcne, „tak veríš ty v záhrobný<br />

život, alebo nie? A ak veríš, tak<br />

prečo sa desíš?“<br />

Václav Karpištek bol vyvedený<br />

z miery. Najradšej by v rozpakoch sklopil<br />

zrak, ale zároveň nechcel prísť ani<br />

o sekundu pohľadu na ducha.<br />

„To, čo z teba vypadne prvé, je skutočne<br />

tvoje. A to bolo, ako sám vidíš,<br />

slovo Fuj!“ Duch mu venoval dlhý pohľad,<br />

pod ktorého spirituálnymi vibráciami<br />

Václav poklesol na duchu.<br />

Karpištek zatúžil obrátiť list. „Vítam<br />

ťa u nás,“ začal dôstojne, „náš ezoterický<br />

krúžok sa svojím svedomitým úsilím<br />

dopracoval k niekoľkým stretnutiam<br />

s oným svetom; ty si však prvá návšteva,<br />

tak povediac, na súkromnej báze mimo<br />

rámca nášho spoločenstva. V poslednom<br />

čase sme dosiahli spojenie s Aštararom<br />

de Boiron, Veľmajstrom Rádu<br />

Purpurového Plameňa. Kto si ty, duch,<br />

a prečo si prišiel?“<br />

„Ja som Komárik, krajčír a špiritista<br />

zo Semíl,“ povedal duch v plášti. „A čo<br />

sa týka Veľmajstra, ten je pôvodným<br />

povolaním herec.“<br />

Karpištek pocítil, ako sa z neho vytráca<br />

pocit povznesenosti a nahradzuje<br />

ho nedôvera.<br />

„Herec?“ vykĺzlo mu pochybovačne,<br />

„a v ktorom filme hral?“<br />

„Hrával v Ríme antické<br />

tragédie. Ovládal to dobre,<br />

pri jeho kráľovských gestách<br />

divákom behal mráz<br />

po chrbte. Akurát že mu<br />

obdiv stúpol do hlavy<br />

a už mu to tak zostalo. Teraz<br />

sa necháva obdivovať<br />

všade, kde sa uchytí.“<br />

„To nie je možné,“ vydal<br />

zo seba Václav Karpištek,<br />

„tá jeho ušľachtilosť, vznešenosť, on nás<br />

vedie nahor, pasoval nás na rytierov<br />

pravdy a svetla –“<br />

„No áno,“ povedal duch Komárik odborne,<br />

„toto urobil už jedným vo Francúzsku,<br />

a boli tej hanby plné noviny.<br />

Lenže on je starý ješita a vy pod tým<br />

jeho vedením už tiež. To vás teraz spája.<br />

On si myslí, že je niečo viac než ostatní,<br />

a vy si to teraz myslíte práve tak. Počuj,<br />

Václav – my zomrelí zostávame rovnako<br />

múdri či hlúpi, chvastaví a dôležití alebo<br />

skromní a milujúci, ako predtým; to, čo<br />

vám hovoríme či vnukáme, to musíte<br />

vážiť rovnako ako článok z novín, či to<br />

môžete prijať za svoje. Keď vás osloví<br />

niekto cudzí na ulici, ste ostražití, ale<br />

z hlasu človeka zo záhrobia ste vo vytržení<br />

a necháte si narozprávať tie najväčšie<br />

nezmysly, pretože… pretože sú z nadprirodzena<br />

a neviditeľna. – Čerta starého<br />

z nadprirodzena,“ uľavil si bývalý špiritista<br />

Komárik, „a už vôbec nie z neviditeľna.<br />

My vás vidíme veľmi dobre. A čítať<br />

vám myšlienky je nám rovnako ľahké<br />

ako vám sa pozerať na televíziu.<br />

A teraz ma dobre počúvaj: oproti novinám<br />

je tu jeden nepríjemný rozdiel. Tí<br />

lepší z nás už tu vo vašom okolí nie sú.<br />

Žijú vo vyšších, jemnejších úrovniach.<br />

Tí, čo zostali, sú pripútaní k zemi, zamotaní<br />

do vlastných chýb a nerestí, chýbajú<br />

im vyššie záujmy, hľadajú, koho by<br />

obalamutili, vnukajú vám plody svojej<br />

škodoradosti a snažia sa vás pripútať<br />

rovnako ako sami seba. A vy si ešte necháte<br />

otvárať čakry a cvičíte sa v tom,<br />

aby ste to všetko lepšie videli a vnímali.<br />

NA ÚVOD…<br />

Obyčajný život podľa Pánaboha vám<br />

pripadá veľmi… neinteresantný.“<br />

Václavovi sa tento rozhovor prestával<br />

páčiť.<br />

„Že som taký smelý, a čo tu hľadáš ty,<br />

čo?“ zabŕdol nedôverčivo.<br />

Duch sa usmial a naraz mal také teplé<br />

oči.<br />

„Spomínaš si na tú bielovlasú starenku,<br />

čo si sa jej zastal v samoobsluhe?<br />

Práve si sa kamsi ponáhľal, ty sa vôbec<br />

stále niekam ponáhľaš, ja som sa k tebe<br />

pritočil a ty si to moje našepkávanie<br />

poslúchol. Práve jej umrel muž, mala<br />

také boľavé srdce a svet sa jej zdal cudzí<br />

a bezcitný. Aj ja som sa cez tie svoje pozemské<br />

roky stále ponáhľal, na to najdôležitejšie<br />

mi chýbal čas aj záujem, a teraz<br />

chcem pomáhať druhým, čo robia rovnaké<br />

pochabosti.“<br />

Karpištek zrozpačitel. „Nevedel som,<br />

že taká maličkosť… je taká dôležitá.“<br />

„Ty to vieš, ale len vtedy, keď to vysvetľuješ<br />

iným. Nájsť to vo vlastnom živote<br />

však nevieš. Všetky tie záhrobné<br />

pomazané hlavy nepotrebuješ, stačí ti<br />

uvedomiť si, čo všetko už sám tušíš.“<br />

Duch chvíľu pozoroval Václava v zrkadle.<br />

„Keď dnes prídeš do práce, čaká ťa poriadny<br />

malér. Ale ty sa ničoho neboj,<br />

keď napneš všetky sily, ustojíš to. Ničoho<br />

sa neboj, Václav, – ničoho, ničoho,<br />

ničoho. Nie si sám, všetko okolo teba<br />

ti pomáha alebo škodí, podľa tvojho<br />

vlastného smerovania, a to úplne stačí.<br />

Pozri, aký je dnes východ slnka, bude<br />

krásny deň!“<br />

Václav otočil hlavu k oknu. Spoza obzoru<br />

žiarili medené a zlaté lúče a podsvecovali<br />

šedozelené oblaky. Tie sa pod ich<br />

dotykom zmenili na roztavený kov ako<br />

od kameňa mudrcov, už storočia márne<br />

hľadaného na zemi. Keď sa otočil naspäť,<br />

duch v zrkadle už nebol, stratil sa.<br />

„Však viem, že si tu,“ povedal mu.<br />

„Áno, bude krásny deň.“<br />

Artur Zatloukal<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


OBSAH<br />

TERAPIA<br />

Stretnutie s Jensom<br />

Muzikoterapia s autistickými deťmi<br />

5<br />

HISTÓRIA<br />

Keď zomrelo milión Írov…<br />

Dramatické varovanie pre dnešnú dobu<br />

24<br />

TÉMA<br />

Povedz mi kyvadlo…<br />

Neviditeľné nebezpečenstvá pri kontakte so záhrobím<br />

SERIÁL<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Je dieťa výlučne<br />

„dielom“ svojich rodičov?<br />

9<br />

12<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Z horského pralesa na Sumatre<br />

VODA<br />

Boj o modrý elixír života<br />

Zaujímavosti zo sveta<br />

tropického dažďového pralesa<br />

Vody celosvetovo ubúda.<br />

Čo nás čaká?<br />

28<br />

ROZHOVOR<br />

Zachráňme studničky<br />

NA ZAMYSLENIE<br />

TÉMA<br />

Mladí ochrancovia prírody<br />

zveľaďujú studničky<br />

a pramene.<br />

Zajtrajšok sa začína dnes<br />

Keď začneme mať problémy vo svojom živote, ponúkajú sa<br />

nám mnohé možnosti pomoci.<br />

Ezoterika: Vynútené schopnosti?<br />

POSOLSTVO GRÁLU<br />

Liečivý magnetizmus<br />

Rozhovor<br />

s MUDr. Janom Paloučkom<br />

Prednáška z diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

15<br />

18<br />

20<br />

23<br />

TÉMA<br />

Mentálne techniky<br />

a duchovný vývoj<br />

32<br />

PRÍBEH<br />

„Pane, daj mi z tej vody“ 36<br />

Okultizmus - chôdza po tenkom ľade<br />

ZDRAVIE<br />

Tretia cesta za zdravím<br />

uzdraviť sa = učiniť duchovný pokrok! = učiniť sa lepším!<br />

38<br />

PRIKÁZANIE<br />

Prvé prikázanie 42<br />

44<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 46<br />

NA ZÁVER<br />

Príroda, prečo nám to robíš? 48


Stretnutie s Jensom<br />

J<br />

ensa som spoznal krátko pred<br />

jeho jedenástymi narodeninami<br />

v našej psychiatrickej ordinácii pre<br />

deti a mládež. Patrí k deťom s narušenou<br />

schopnosťou nadväzovať<br />

kontakty a vzťahy.<br />

V odbornom názvosloví je táto<br />

choroba označovaná ako ťažká pervazívna<br />

vývojová porucha. V našom<br />

prípade sa Jensov stav označuje ako<br />

autizmus.<br />

Jensova matka sa veľmi usilovala<br />

o to, aby svojmu synovi vytvárala čo<br />

najlepšie šance na rozvoj. Krátko po<br />

jeho narodení sa otec chlapca odsťahoval<br />

zo spoločnej domácnosti<br />

a roky o ňom nebolo počuť. Jens<br />

§<br />

vyžadoval plnú pozornosť matky,<br />

ktorá sa kvôli starostlivosti oňho iba<br />

veľmi obmedzene venovala svojej<br />

práci. Až keď chlapec začal chodiť<br />

do osobitnej školy, mala možnosť<br />

opäť pracovať aspoň na polovičný<br />

úväzok.<br />

Prvýkrát prináša matka svojho<br />

syna na muzikoterapiu krátko po<br />

konfliktnej situácii, ktorá zhoršila<br />

Jensov stav natoľko, že v tom čase<br />

vôbec nebola schopná pracovať. Medzi<br />

štyrmi očami mi rozpráva, čo sa<br />

nedávno udialo: Jensov otec po dlhej<br />

neprítomnosti zatúžil znova sa<br />

stretnúť so svojím synom. Vzal ho<br />

na ramená a vystrájal s ním, z čoho<br />

Mathias Elsner-Heyden<br />

Muzikoterapia s autistickými deťmi<br />

dostal Jens nekontrolovateľný záchvat<br />

smiechu, pri ktorom sa mu<br />

stáčali oči a búchal rukami a nohami.<br />

Bol úplne bez seba a opäť sa<br />

upokojil, až keď otec odišiel. Trvalo<br />

dosť dlho, než sa jeho stav opäť<br />

normalizoval. Musel dokonca na<br />

niekoľko týždňov do psychiatrickej<br />

nemocnice, kam ho sprevádzala<br />

matka, pretože prejavoval sebazničujúce<br />

tendencie a priamo po návšteve<br />

otca začal rozmazávať svoje<br />

výkaly po stenách. Matka ho teraz<br />

už nemohla spustiť z očí. Rozoberal<br />

všetko možné a vďaka svojim<br />

technickým schopnostiam to opäť<br />

čiastočne skladal dohromady. Ničil<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />


TERAPIA<br />

svoju izbu a pohrával sa napríklad<br />

s vodou a elektrickým prúdom.<br />

Okrem toho potreboval operáciu<br />

ucha. Súdne rozhodnutie však otcovi<br />

zaručuje v určitom časovom<br />

odstupe právo na návštevy, takže<br />

situácia je, ako matka hovorí, naďalej<br />

vypätá.<br />

V<br />

PRVÁ LEKCIA<br />

čakárni stretávam mladíka,<br />

ktorý na pozdrav neodpovedá<br />

No potom vyťukáva na xylofóne<br />

rytmus a ja sa k nemu pripájam<br />

s bubienkom. Vzniká synchrónna<br />

hra a pomocou nej sa mi s autistickým<br />

mladíkom darí nadviazať<br />

kontakt. Náhle, na krátky moment,<br />

vzniká určité spoločenstvo - Jens sa<br />

zarazí a letmo na mňa pohliadne.<br />

To všetko trvá sotva jednu minútu.<br />

Vzápätí Jens už zase vyskakuje a ja<br />

mám dojem, že je všade a zároveň<br />

nikde. Rozhodujúci okamih zmenil<br />

náš vzťah, nadviazali sme kontakt,<br />

pociťujem v jeho otvorení sa<br />

Rozhodujúci okamih zmenil náš vzťah, nadviazali<br />

sme kontakt, pociťujem v jeho otvorení sa<br />

určitú náklonnosť, súznenie, ktoré ma dojíma.<br />

a vyhýba sa očnému kontaktu.<br />

Ideme po schodoch do muzikoterapeutickej<br />

miestnosti. Po ceste tam<br />

si prezerá každé svetlo a vypínač<br />

a skúmavým pohľadom nazerá do<br />

všetkých miestností, do ktorých je<br />

vidieť zo schodov.<br />

V muzikoterapeutickej miestnosti<br />

rozsvecuje všetky vypínače, ale keď<br />

nás matka na hodine terapie necháva<br />

krátko osamote, Jens nereaguje.<br />

Zdá sa mi, že ani ja pre neho<br />

neexistujem.<br />

Celú hodinu nehovorí, vydáva zo<br />

seba iba zvuky ako „pa, pa, pa…“<br />

alebo mľaskanie a očnému kontaktu<br />

sa naďalej vyhýba. Chodí nepokojne<br />

z jedného rohu miestnosti<br />

do druhého, medzitým tu a tam<br />

vyhliadne z okna a skúša iba úplne<br />

krátko rôzne hudobné nástroje. Jeho<br />

nepokoj sa prenáša na mňa a ja musím<br />

tu a tam zasiahnuť, aby som hudobné<br />

nástroje uchránil. Po celý čas<br />

si však uvedomujem Jensov záujem<br />

o ne. Keď mu chcem jasným NIE<br />

v niečom brániť, plesne sa sám po<br />

prstoch, akoby sa chcel potrestať.<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

určitú náklonnosť, súznenie, ktoré<br />

ma dojíma.<br />

Teraz Jens zaujato skúma klávesy.<br />

Jeho matka už spomínala jeho veľký<br />

záujem o techniku, teraz to však<br />

sám jasne demonštruje na tomto<br />

hudobnom nástroji. S vetrom opreteky<br />

skúša všetky klapky, zručne<br />

nachádza tóny a rytmy. Klávesom<br />

dáva zvuk oboma predlaktiami<br />

alebo prudko celými dlaňami. Sadám<br />

si vedľa neho a sprevádzam ho<br />

k tomu na gitare. – Opäť musím zakročiť,<br />

vždy, keď začne príliš zosilňovať.<br />

Teraz si berie flautu a hlasno<br />

do nej fúka, a ja odpovedám rovnakým<br />

rytmom na vlastnú. Cítim,<br />

že sa ľady prelomili, a pri krátkom<br />

♫<br />

rozhovore s jeho matkou už môžem<br />

hovoriť o pozitívnom vývoji<br />

jej syna. Celá naradostená rozpráva,<br />

že sa Jens už na jednej klinike s muzikoterapiou<br />

zoznámil a že vtedy<br />

za pomoci hudby dokázal nadviazať<br />

kontakt s inými deťmi. Aj doma<br />

hral s radosťou na rôzne hudobné<br />

nástroje.<br />

Už pri ďalšom privítaní sa Jens<br />

voči mne i sestričke správa omnoho<br />

otvorenejšie. Nesmelo sa mi pozrie<br />

do očí, pripustí i dotyk na rameno<br />

a zdá sa, že je duchom prítomnejší<br />

než naposledy. Aj jeho matka rozpráva,<br />

že v uplynulých týždňoch<br />

urobil veľké pokroky: veľa doma<br />

bubnuje a radostne sa pritom smeje.<br />

Pochopila, že mu muzikoterapia<br />

prospieva a baví ho. K narodeninám<br />

dostal kresliaci panel. Matka<br />

mi ukazuje fotky Jensových obrazov,<br />

ktoré pôsobia skutočne umelecky.<br />

Zdá sa, že maľovanie je jednou<br />

z jeho silných stránok.<br />

Keď autistický chlapec opätovne<br />

dokončil svoje rituály – poprezeral<br />

si miestnosti, zapol vypínače,<br />

navštívil toaletu, poriadne si umyl<br />

ruky a postláčal klávesy, zaspieval<br />

som za sprievodu gitary uvítaciu<br />

pieseň s improvizovaným textom,<br />

v ktorom zaznieva jeho meno. Pozerá<br />

sa na mňa a škľabí sa. Dnes ma<br />

Beriem gitaru a kladiem mu ju do lona. Chytám<br />

akordy, a tak improvizujem pieseň na uvítanie.<br />

Ľahko sa pohojdáva a začína spontánne brnkať<br />

v rovnakom rytme na struny mojej gitary. Je to<br />

veľmi obšťastňujúci okamih pre nás oboch.<br />

vníma oveľa intenzívnejšie ako na<br />

prvej hodine, čo ma veľmi teší. Zdá<br />

sa, že iskra preskočila a improvizujeme<br />

spoločne na klávesoch. Potom<br />

si berie do lona gitaru a prechádza<br />

po strunách. Pripojil som karaoke


TERAPIA<br />

zariadenie s dvoma mikrofónmi<br />

a rozložil fotoaparát, ktorý Jens so<br />

záujmom začal skúmať, stláčajúc<br />

pritom všetky tlačidlá. Musím zakročiť,<br />

lebo začal oblizovať objektív.<br />

Je mi však čudné, že sa teraz nepľasol<br />

po prstoch, ale hladí objektív<br />

a hovorí: „Aj“.<br />

Dojímavá situácia: Jens teraz<br />

spieva „pa, pa, pa…“ do mikrofónu<br />

a ja sa ho pokúšam rovnako vysoko<br />

a v tom istom rytme imitovať. Opäť<br />

sa nám podarilo chvíľu muzicírovať<br />

synchrónne. Bezprostredne si sadá<br />

ku mne na zem a snaží sa o telesný<br />

kontakt – opiera sa o moje nohy<br />

a pritom ďalej spieva. Beriem gitaru<br />

a kladiem mu ju do lona. Chytám<br />

akordy, a tak improvizujem pieseň<br />

na uvítanie. Ľahko sa pohojdáva<br />

a začína spontánne brnkať v rovnakom<br />

rytme na struny mojej gitary.<br />

Je to veľmi obšťastňujúci okamih<br />

pre nás oboch.<br />

V závere terapie opäť improvizujem<br />

na motívy piesne a popisujem<br />

danú situáciu, ktorá opäť obsahuje<br />

Jensovo meno.<br />

V<br />

ĎALŠIE LEKCIE<br />

☺<br />

nasledujúcich lekciách, odohrávajúcich<br />

sa v týždennom cykle,<br />

sú už vo vývoji autistického chlapca<br />

viditeľné zmeny:<br />

Jeho na začiatku skôr neprítomný<br />

výraz tváre sa po každej novej lekcii<br />

zjasňuje, Jens sa smeje a často čosi<br />

slabikuje kvičiac radosťou, dokonca<br />

ma tak stále častejšie i zdraví.<br />

Pohyby hrajú v terapii veľkú<br />

úlohu. Jens pobehuje po miestnosti<br />

a radostne tancuje – sám, alebo spoločne<br />

so mnou.<br />

Nenazerá už do miestností, aj vypínače<br />

zapína už len zriedka (iba vtedy,<br />

keď tým sleduje určitý zámer).<br />

Jeho nutkavá potreba umývať sa<br />

takmer úplne mizne.<br />

Zážitok s tibetskými misami, na<br />

ktoré sa pokúša hrať a nechá hrať aj<br />

mňa a ktoré môže cítiť na vlastnom<br />

tele spôsobí, že je pokojnejší a sústredenejší.<br />

Vo chvíli, keď prvýkrát<br />

počuje rozozvučanú tibetskú misu,<br />

si sníma okuliare, prichádza úplne<br />

ku mne a krátko sa na mňa zadíva<br />

svojimi veľkými živými očami,<br />

akoby sa v ňom otvorilo okno.<br />

Jens čoraz menej upadá do starých<br />

spôsobov agresívneho a autoagresívneho<br />

správania sa.<br />

Asi po roku muzikoterapeutickej<br />

starostlivosti dochádza k negatívnemu<br />

zvratu; zapríčinil ho konflikt<br />

medzi matkou a otcom, ktorý Jensa<br />

opäť navštívil: Jens mával rukami<br />

i nohami, pľul a stiahol sa do svojej<br />

izby, no najprv dal svojmu otcovi<br />

najavo, že by mal odísť. Potom si<br />

privlastnil obývaciu izbu na hranie<br />

aj spánok. Vďaka svojmu celkovo<br />

stabilnejšiemu a vyváženejšiemu<br />

duševnému stavu a konštruktívnemu<br />

prístupu svojej matky podarilo<br />

sa mu prekonať túto traumu<br />

už za niekoľko dní. Toto všetko sa<br />

odzrkadľuje aj pri muzikoterapii.<br />

Jens občas pľuvne na podlahu a olizuje<br />

rozličné predmety. Na druhej<br />

strane je pri hre vyžadujúcej zručnosť<br />

sústredený a dlho so mnou improvizuje<br />

v hre na bubienok. Silne<br />

bubnuje v pomalom a rovnomernom<br />

rytme. Na konci hodiny si nasadzuje<br />

bubon na hlavu, akoby sa<br />

chcel skryť, čo sa dá jednoznačne<br />

Fenoménom pôsobenia hudby na ľudskú psychiku sa zaoberal už slávny grécky antický<br />

lekár Hippokrates (cca 460–375/70 pred Kristom). Rozpoznal tiež liečivú silu<br />

hudby 1 . Aj Platón (428 –348 pred Kristom) poznal totožné pôsobenie hudby: „Hudba<br />

je najdôležitejšou súčasťou výchovy. Rytmy a tóny zasahujú dušu najhlbšie a najmocnejšie<br />

ju rozochvievajú.“ 2 Dnes sa využíva muzikoterapia v najrôznejších lekárskych,<br />

psychoterapeutických a liečebno-pedagogických odboroch. Väčšina muzikoterapeutov<br />

pracuje v stacionárnych zariadeniach (klinikách), detských domovoch, školách,<br />

ale i v poradniach a iných ambulantne pôsobiacich inštitúciách. Niektorí majú aj<br />

vlastnú súkromnú prax.<br />

Všeobecne sa rozlišuje medzi muzikoterapiou aktívnou (pacient sa na terapii podieľa<br />

hrou na hudobný nástroj alebo vlastným hlasom), alebo receptívnou (tu prevláda<br />

dôraz na aktívny posluch hudby a vnímanie zvukových vĺn). Pri aktívnej muzikoterapii<br />

je kľúčovou stránkou mimoslovná komunikácia v priebehu spoločnej hudobnej<br />

improvizácie (voľné hranie bez predchádzajúcej dohody). Tá sa dá realizovať na rôznych<br />

hudobných nástrojoch. Ako „nástroje“ možno použiť aj časti vlastného tela (ruky,<br />

nohy, hlas). Prirodzene, existuje aj možnosť pracovať s jazykom, napríklad formou<br />

rozhovoru alebo textu, reči, alebo spevu piesní. Podľa situácie sa dá napríklad voľne<br />

improvizovať s textom, ktorý sa zaspieva, alebo rozdelí do úloh. Terapeutický vzťah<br />

má veľký význam v psychoterapeuticky orientovanej muzikoterapii. Pri spoločnom<br />

hraní sa môžu zrkadliť citové, kognitívne a pohybové (pri skupinovej muzikoterapii<br />

navyše i sociálne) aspekty osobnosti pacienta a posilňovať jeho schopnosti. Na hudobnej<br />

rovine sa tak odohráva určitý druh skúšky. V tomto chránenom prostredí sa dajú<br />

prežiť jednak pocity a vnemy, alebo i určité spôsoby správania, ktoré možno uplatniť<br />

aj v bežnom živote. Výber nástrojov môže reprezentovať určité pocity alebo vnemy,<br />

osoby alebo situácie. Ovládanie hry na hudobný nástroj nie je podmienkou; v muzikoterapeutickej<br />

praxi je totiž intuícia a spontaneita úplne prvoradou úlohou.<br />

(1) http://www.hom.shuttle.de/hom/spg/roep-062.htm<br />

(2) http://www.lerntippsammlung.de/Platon--ue-ber-die-Musik.html<br />

~<br />

♪<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


♪<br />

TERAPIA<br />

hodnotiť ako snaha uzatvoriť sa<br />

pred okolím. Na nasledujúcej hodine<br />

muzikoterapie je už opäť<br />

omnoho vyrovnanejší; všetky nápadné<br />

druhy správania vymizli.<br />

VÝZNAMNÉ OKAMIHY<br />

N<br />

a jednej z posledných hodín<br />

sa udialo veľa „významných<br />

okamihov“, ako ich označuje Karin<br />

Schumacherová, známa expertka<br />

na muzikoterapiu a autizmus.<br />

Motto tejto hodiny znie: „Zbližovanie<br />

synchronizáciou“.<br />

Vnímanie blízkosti iného človeka môže človeku<br />

trpiacemu autizmom otvoriť brány vonkajšieho<br />

sveta: rozvíja schopnosť nadväzovať kontakty<br />

a vzťahy a podporuje celý rozvoj osobnosti.<br />

Jensovo hranie na klávesoch na<br />

začiatku hodiny muzikoterapie má<br />

zatiaľ rituálny charakter. Hráva teraz<br />

čiastočne i prstami – dovtedy<br />

stláčal klávesy plochou celej ruky.<br />

Dovolí mi zahrať si spolu s ním na<br />

ten istý hudobný nástroj. Rytmicky<br />

sa ešte celkom nedoplňujeme. Jens<br />

chodí nepokojne po miestnosti<br />

a berie do rúk rôzne predmety.<br />

Keď sa opäť vracia ku klávesom, beriem<br />

do ruky gitaru, hrám a spievam<br />

na Jensov rytmus pieseň na<br />

uvítanie s jeho menom, z čoho sa<br />

smeje. Opäť cítim, že sme v spojení.<br />

Spokojný si z rohu prináša karaoke<br />

zariadenie, zostavuje ho, samostatne<br />

k nemu pripája dva mikrofóny<br />

a rozkladá fotoaparát. Opäť si<br />

dal dole okuliare a prehliada si svoj<br />

odraz; stúpam si k nemu, takže nás<br />

teraz vidí oboch. To uňho vyvoláva<br />

srdečný smiech. Jens hláskuje:<br />

„pa, pa, pa…“ Snažím sa držať s ním<br />

rytmus a výšku, čo sa mi na mnohých<br />

miestach darí. Lenže Jens<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

spieva omnoho vyššie než ja, beriem<br />

si teda flautu, s ktorou dosahujem<br />

jeho výšky omnoho presnejšie.<br />

Je z toho zasa veľká vzájomná radosť.<br />

Obzvlášť má rád banjo. Vezme<br />

si ho a bubnuje na blanu banja, zatiaľ<br />

čo ja stláčam akordy a do rytmu<br />

brnkám na struny. Opäť si sadá na<br />

moje nohy. Neskôr tancujeme po<br />

miestnosti v spoločnom rytme s bubienkom.<br />

Znovu sa Jens hlasito a šťastne<br />

smeje. Mal som obavy, aby sme to<br />

neprehnali a on neupadol do neudržateľného<br />

smiechu so stočenými<br />

očami; tie však rýchle pominuli,<br />

keď som sa posadil a Jens si<br />

prisadol k mojim nohám. Súčasne<br />

voľným tempom udiera na bubon.<br />

Mám gitaru na dosah ruky, opieram<br />

si ju o stehno, chytám akordy<br />

podľa Jensovho rytmu a improvizujem<br />

pesničku na rozlúčku. Jens<br />

sa pri nej zdvíha, berie si bubienok<br />

a blažene zase tancuje po miestnosti.<br />

Vie presne, že teraz hodina<br />

muzikoterapie končí a samostatne<br />

si obúva topánky. Opäť sme sa spolu<br />

dobre pobavili a on na mňa od vonkajších<br />

dverí ešte raz vrhá krátky<br />

radostný pohľad na rozlúčku.<br />

V priebehu ročnej terapie sa dalo<br />

zreteľne sledovať, ako Jens pri speve,<br />

hre na hudobný nástroj i pri tanci<br />

čoraz častejšie zosúladil pohyby<br />

svojho tela do jedného celku. Za<br />

túto skúsenosť, ktorá azda prispela<br />

k výraznému zlepšeniu schopností<br />

vytvárať vzťahy, vďačíme práve<br />

hudbe a zvuku na lekciách muzikoterapie.<br />

K Jensovi prichádzam z okolitého<br />

sveta, ktorý nás obklopuje<br />

a pomocou rytmu, melódie alebo<br />

zvuku sa s ním stretávam v jeho<br />

osobitom vnútornom svete, pričom<br />

oba tieto svety sa počas nášho<br />

stretnutia vzájomne harmonicky<br />

zlaďujú. Vnímanie blízkosti iného<br />

človeka môže človeku trpiacemu<br />

autizmom otvoriť brány vonkajšieho<br />

sveta: rozvíja schopnosť nadväzovať<br />

kontakty a vzťahy a podporuje<br />

celý rozvoj osobnosti.<br />

♫<br />

Literatúra:<br />

Mathias Elsner-Heyden<br />

mathias.elsner.heyden@svetgralu.sk<br />

Schumacher, K./Calvet, C., Synchronisation<br />

- Musiktherapie bei Kindern mit<br />

Autismus. DVD, Vandenhoeck &<br />

Ruprecht, Göttingen 2008<br />

Schumacher, K., Auf der Suche nach der<br />

gemeinsamen Zeit, in: Hampe/Stadler<br />

(Hg.), Grenzüberschreitungen. Frank &<br />

Timme GmbH, Berlin 2008<br />

Orff, G., Die Orff-Musiktherapie. Kindler<br />

Verlag, München 1974<br />

Schumacher, K., Kontakt-Begegnung-<br />

Beziehung, in: Einblicke (Hg. DBVMT),<br />

Heft 5, Berlin 1993<br />

Remschmidt/Kamp-Becker, Autistische<br />

Syndrome und andere tiefgreifende<br />

Entwicklungsstörungen, in:<br />

Remschmidt, H. (Hg.), Kinder- und<br />

Jugendpsychiatrie, Georg Thieme<br />

Verlag, Stuttgart 1979, 2005<br />

Leitlinien der Deutschen Gesellschaft<br />

für Kinder - und Jugendpsychiatrie<br />

und - psychotherapie, in: AWMF online,<br />

Düsseldorf 2008, na: http://leitlinien.<br />

net/<br />

http://www.udk-berlin.de/sites/<br />

musiktherapie/content/lehrende/prof_<br />

dr_karin_schumacher/index_ger.htm


TÉMA<br />

Povedz<br />

mi,<br />

Anna<br />

Štefková<br />

kyvadlo …<br />

kyvadlo...<br />

kyvadlo...<br />

Neviditeľné nebezpečenstvá pri kontakte so záhrobím<br />

Azda každý z nás sa už niekedy ocitol<br />

v zložitej životnej situácii: úmrtie v rodine,<br />

problémy s deťmi, hľadanie zamestnania,<br />

rozpad manželstva a tak<br />

ďalej. Kto by to nepoznal. Ako sa zariadiť,<br />

ako reagovať, čo robiť? Sami sme<br />

ochromení starosťami, rady príbuzných<br />

a priateľov sa rôznia, odbornú pomoc<br />

poradní a psychológa málokto vyhľadá.<br />

Keby tak bolo možné nahliadnuť za<br />

oponu budúcnosti, aby sme videli, ako<br />

to všetko dopadne!<br />

T<br />

úžba vedieť viac, než nám dovolí<br />

naše zmyslové vnímanie,<br />

je stará skoro ako ľudstvo samo.<br />

Vo všetkých vyvinutých kultúrach<br />

staroveku boli otázky tohto druhu,<br />

smerované veštcom, samozrejmosťou.<br />

Obrazy v krištáľovej guli, mediálne<br />

nadaní ľudia, kňažky a kňazi<br />

schopní nadviazať kontakty so záhrobím...<br />

Pomyslime len na známu<br />

veštiareň v Delfách, ktorá existovala<br />

celé stáročia! Stredovek učinil<br />

týmto praktikám prietrž. Cirkev bola<br />

ochotná a schopná zlikvidovať každého,<br />

kto mal mediálne schopnosti,<br />

či vedel liečiť magnetizmom alebo<br />

bylinkami a chcel týmito darmi<br />

pomáhať ľuďom. Obvinenie z čarodejníctva<br />

a zo spolčovania sa s diablom<br />

znamenalo skoro vždy rozsudok<br />

krutej smrti.<br />

Dnešná „pokroková“ doba všetkým<br />

ezoterickým praktikám opäť žičí<br />

a v podstate rozdelila ľudí do dvoch<br />

táborov. Materialisti nedokážu rozumom<br />

pochopiť mediálne či liečiteľské<br />

schopnosti jednotlivcov, neberú<br />

ich vážne, často sa týmto ľuďom vysmievajú<br />

a niekedy ich v médiách aj<br />

hrubo urážajú. Druhá skupina ľudí<br />

sú nadšenými a často nekritickými<br />

obdivovateľmi všetkých, ktorí tieto<br />

schopnosti majú a snažia sa pomáhať<br />

ostatným. Problém je však inde.<br />

Predstavme si, že s jednou otázkou<br />

navštívime dve kartárky. Za samozrejmého<br />

predpokladu opravdivého<br />

nadania kartárok môžeme podľa rôznej<br />

schopnosti empatie týchto žien<br />

(karty väčšinou vykladajú ženy, sú<br />

vnímavejšie voči svojmu okoliu) dostať<br />

aj dve nejednoznačné alebo dokonca<br />

rozdielne odpovede. Krištáľová<br />

guľa môže ukázať situáciu opäť<br />

v inom svetle. Čo teraz s tým? Potom<br />

si spomenieme, že aj to už tu bolo,<br />

keď kedysi dávno veštiareň na otázku,<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


TÉMA<br />

Prútikárčenie je umenie staré stovky rokov. Pomocou prútika v tvare „V“<br />

vyhľadávali senzibili vhodné miesto na vykopanie studne.<br />

či má vojsko prekročiť rieku, odpovedala<br />

asi takto: „Keď ju prekročíš,<br />

zničíš veľkú ríšu“. Rieku prekročili<br />

a ríšu zničili – teda tú svoju. Odpoveď<br />

je typickou ukážkou rôznych<br />

možností interpretácie jedného výroku.<br />

Takéto odpovede nám však nijako<br />

nepomôžu.<br />

Vo väčšine ezoterických praktík<br />

– karty, krištáľová guľa, médiá –<br />

sme odkázaní na schopnosti iných<br />

a sami len čakáme, čo nám kto odkáže.<br />

Keby sme si chceli pomôcť<br />

sami, museli by sme sa naučiť napríklad<br />

vypracovať horoskop, naštudovať<br />

literatúru o čítaní z ruky, alebo<br />

poznať význam jednotlivých kariet<br />

pri ich výklade. Niektoré schopnosti<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

sa ani naučiť nedajú, musia nám byť<br />

dané – napríklad mediálnosť a liečiteľstvo.<br />

Existuje však jedna pomôcka,<br />

s ktorou môžeme pracovať<br />

sami, bez akéhokoľvek predchádzajúceho<br />

školenia a prostredníka – kyvadlo.<br />

Vezmeme do ruky retiazku,<br />

na ktorej je zavesený nejaký prívesok,<br />

alebo aj bez neho, položíme<br />

otázku a väčšinou sa takto vyrobené<br />

jednoduché kyvadlo začne pohybovať.<br />

Do kruhu v smere hodinových<br />

ručičiek, proti ich smeru alebo len<br />

v priamke. Kladením jednoduchých<br />

otázok, na ktoré poznáme odpoveď,<br />

zistíme, ktorý pohyb kyvadla znamená<br />

kladnú a ktorý zápornú odpoveď,<br />

skúsime položiť ďalšie otázky<br />

a kyvadlo takmer vždy nejakým spôsobom<br />

reaguje. Takže sa človek učí<br />

formulovať otázky a pýta sa stále častejšie,<br />

začína si overovať a necháva si<br />

„schvaľovať“ svoje rozhodnutia. Najprv<br />

tie závažné, s ktorými si nevie<br />

rady, potom tie každodenné, týkajúce<br />

sa napríklad problémov v práci<br />

a nakoniec to môže dôjsť tak ďaleko,<br />

že bez odpovede kyvadla si napríklad<br />

ani nevyberieme dovolenku.<br />

Čo sa však deje pri veštení pomocou<br />

kyvadla? Čo presne uvádza<br />

kyvadlo do pohybu? Svalový reflex<br />

toho, kto kyvadlo drží v ruke, ako<br />

si to predstavujú mnohí pochybovači?<br />

Alebo je to zvýšená citlivosť<br />

človeka na niektoré formy žiarení?<br />

Či nám snáď na naše otázky odpovedajú<br />

duchovia z onoho sveta, teda<br />

duše mŕtvych, a nám sa tak skutočne<br />

podarí nadviazať kontakt so záhrobím?<br />

Tú poslednú možnosť si nechcú<br />

priznať mnohí ľudia, ktorí pracujú<br />

s kyvadlom. Ale ako sa dá niečo také<br />

vylúčiť?<br />

Kyvadlo je hmotný prostriedok,<br />

ktorý odpovedá na položené otázky.<br />

Čo uvádza kyvadlo do pohybu?<br />

Svalový reflex? Alebo sa skutočne<br />

nadväzuje kontakt so záhrobím?<br />

Keď predpokladáme, že prijaté odpovede<br />

sú pravdivé a správne (to, prirodzene,<br />

nemusí byť vždy, pretože<br />

svoju rolu tu môžu zohrať aj sebaklam<br />

a máromyseľnosť), potom si<br />

musíme uvedomiť dve veci:


TÉMA<br />

Človek, ktorý kyvadlo drží, má určité<br />

jemné vyciťovanie, ktoré mu dovoľuje<br />

cítiť výkyvy. Kyvadlo alebo<br />

prútik v rukách prútikára slúži<br />

v tomto smere iba ako „zosilňovač“,<br />

ako sa to deje napríklad pri hľadaní<br />

podzemných vodných tokov.<br />

Druhá, rovnako pravdepodobná<br />

možnosť je tá, že otázka položená kyvadlu<br />

je inteligentne zodpovedaná<br />

preto, lebo človek, ktorý s kyvadlom<br />

pracuje, sa svojou koncentráciou<br />

vnútorne otvorí záhrobným vplyvom<br />

– konkrétne duchom z onoho<br />

sveta – a poskytne im tak možnosť<br />

prejaviť sa a vyjadriť sa. Je to podobné<br />

ako pri hýbaní so stolom pri<br />

pomocou kyvadla, odnaučí sa postupne<br />

dôverovať svojmu vnútornému<br />

hlasu a samostatne sa rozhodovať.<br />

Tento druh slepej viery skrýva<br />

v sebe nebezpečenstvo, že človek „naletí“<br />

na nesprávne odpovede. Všetko<br />

môže dôjsť tak ďaleko, že dvere do<br />

onoho sveta otvorené vlastným chcením<br />

raz už nebude možné zavrieť.<br />

Následkom môžu byť psychické<br />

problémy a poruchy osobnosti.<br />

Práca s kyvadlom môže viesť aj<br />

k úplne nesprávnym predstavám<br />

o onom svete. Mnohí, ktorí s kyvadlom<br />

pracujú, považujú vychýlenie<br />

kyvadla za znamenie svojho spojenia<br />

s vyššími duchovnými úrovňami, či<br />

Nebezpečenstvom, ktoré je kritickému<br />

pozorovateľovi zrejmé na prvý pohľad,<br />

je závislosť.<br />

špiritistických seansách, kde sú si<br />

účastníci vedomí svojho kontaktu<br />

s tými, ktorí už opustili tento svet,<br />

teda s duchmi zo záhrobia.<br />

Pri kyvadle to nie je také jednoznačné.<br />

Kyvadlo odpovie prakticky<br />

vždy, na každú otázku. Kde však<br />

končí citlivosť praktizujúcej osoby<br />

a kde sa začína otvorenie sa iným<br />

jemnohmotným vplyvom – alebo<br />

vlastnej pýche? Tieto dôležité základné<br />

otázky si človek, ktorý používa<br />

kyvadlo, ťažko sám zodpovie –<br />

a ani dosť dobre nemôže. Pýta sa<br />

kyvadla, pretože to podľa jeho názoru<br />

proste funguje. A neuvedomuje<br />

si, aké nebezpečenstvo mu práca<br />

s kyvadlom prináša.<br />

Toto nebezpečenstvo, ktoré je kritickému<br />

pozorovateľovi zrejmé na<br />

prvý pohľad, je závislosť. To si ten,<br />

kto si kyvadlom denne kontroluje<br />

odpovede na bežné otázky, ktoré sa<br />

v živote vyskytnú, často vôbec neuvedomuje.<br />

Kto si navykne riešiť<br />

každý problém, každé rozhodnutie<br />

dokonca priamo s Bohom. V skutočnosti<br />

ale platí jednoduchý zákon: každá<br />

hmotná pomôcka – kyvadlo, pohár na<br />

stolíku alebo iný nástroj – môže byť<br />

ľahko ovplyvnená silami, ktoré sa nachádzajú<br />

na onom svete v našej blízkosti,<br />

teda „hutnejšími“ silami, a rozumie<br />

sa samo sebou, že vyššie bytosti sa<br />

nepostavia do služieb ľudskej zvedavosti<br />

alebo túžbe vyniknúť.<br />

Človek sa tak spolieha na informácie,<br />

ktorých prameň nepozná, a môže<br />

byť preto ľahko zvedený z cesty. Keď<br />

niekomu položím jednoduchú otázku,<br />

napríklad sa ho spýtam na cestu, nemusím<br />

sa zaoberať tým, či je tento<br />

človek charakterovo bezchybný. Pri<br />

dôležitejších otázkach si musím dať,<br />

prirodzene, väčší pozor na to, kto mi<br />

odpovedá, pretože slepá dôvera môže<br />

byť veľmi nebezpečná.<br />

Ten, kto zvolí pozemské pomôcky<br />

na nadviazanie kontaktu so záhrobím,<br />

vydáva sa dobrovoľne na pole<br />

pôsobnosti duchov, ktorí sa nachádzajú<br />

blízko našej Zeme, alebo sú<br />

na ňu viazaní. Títo „radcovia“ ako<br />

aj všetko, čo je hutné, ťažké a temné,<br />

sa nachádzajú v hrubej hmotnosti,<br />

kde je aj Zem. Sú teda svojou hutnosťou<br />

Zemi bližšie než čokoľvek<br />

čisté a svetlé, a môžu cez užšie spojenie<br />

vyvinúť väčšiu silu. Všetko čisté<br />

a svetlé, čo je okolo nás, sa stiahne<br />

späť, aby nebolo pošpinené, len čo sa<br />

pri práci s kyvadlom alebo pri hýbaní<br />

stolíkom počas špiritistických seáns<br />

priblíži temnejší duch. To však človek<br />

s kyvadlom v ruke nevidí a nie je<br />

ani v jeho silách tomu zabrániť, pretože<br />

svojím otvorením sa temnejším<br />

jemnohmotným vplyvom to vlastne<br />

sám chcel.<br />

„Temnejšie jemnohmotné vplyvy“,<br />

o ktorých je reč, neznamenajú len<br />

to, že človek môže dostať nesprávne,<br />

zavádzajúce odpovede. Oveľa väčšie<br />

nebezpečenstvo hrozí v pevnom<br />

jemnohmotnom spojení so záhrobnými<br />

duchmi, ktorí potom môžu dotyčnému<br />

človeku veľmi sťažiť jeho<br />

vlastný duchovný vzostup. Tieto<br />

väzby človek často rozpozná až po<br />

odchode z tohto sveta do záhrobia.<br />

Opravdivé spojenie so svetlými výšinami<br />

onoho sveta nemožno nadviazať<br />

pomocou hmotných, teda materiálnych<br />

pomôcok. Ak sa človek otvorí<br />

v modlitbe – v dôsledku duševného<br />

otrasu v utrpení alebo v hlboko precítenej<br />

radosti a vďačnosti – môže<br />

nadviazať spojenie so svetlými bytosťami.<br />

Rozhodujúca je pri tom čistota<br />

a hĺbka jeho cítenia. Len pravá<br />

túžba a poctivé chcenie pomôžu<br />

nadviazať spojenie so svetlom, s tými<br />

sférami bytia, odkiaľ k ľuďom prúdi<br />

poznanie a sila.<br />

Anna Štefková<br />

stefkova@svetgralu.cz<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


1. diel<br />

Christopher Vasey<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Ktože to prichádza na svet?<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

Každé narodenie dieťaťa je svojím spôsobom<br />

zázrak. Prostredníctvom tohto<br />

zázraku zrodenia prichádza na Zem nová<br />

bytosť obdarená osobitým charakterom<br />

a vlastnou vôľou. Kým v skutočnosti je?<br />

A odkiaľ prichádza? Je výlučne „dielom“<br />

svojich rodičov?<br />

P<br />

PRÍCHOD NOVÉHO<br />

ČLOVEKA<br />

očas deviatich mesiacov tehotenstva<br />

sa v tele nastávajúcej matky<br />

vyvíja nový život. Spočiatku ešte nie<br />

je nič vidieť, žena nevníma vznikajúce<br />

telíčko, no predsa už vtedy cíti,<br />

že sa v nej niečo odohráva.<br />

Jedného dňa sa však začne vyvíjajúci<br />

sa plod pohybovať a reagovať na<br />

rôzne podnety. Čo bolo doposiaľ len<br />

neurčitým pocitom, bude už čoskoro<br />

vnímané ako malé, živé stvorenie,<br />

individualita s vlastnou osobnosťou.<br />

S blížiacim sa okamihom pôrodu<br />

vedomie tohto diania neustále silnie.<br />

Na svoj príchod sa chystá bytosť,<br />

ktorá je schopná sama cítiť, vnímať,<br />

reagovať, niečo chcieť. Niekto, kto<br />

bude svoj život neskôr utvárať podľa<br />

vlastných želaní.<br />

Okamih zrodu nového života je<br />

malý zázrak. V súvislosti s ním však<br />

prirodzene vyvstávajú aj zásadné<br />

otázky: odkiaľ prišla bytosť, ktorá sa<br />

práve narodila? Je súčasťou svojich<br />

rodičov, skutočne ju „stvorili“ oni?<br />

Aby sa dieťa mohlo narodiť, rodičia<br />

dali takpovediac niečo zo seba.<br />

Ide pritom o niečo hmotné. Vajíčko,<br />

spermia a ďalšie substancie dali<br />

základ tomu, že v maternici ženy


SERIÁL<br />

počas tehotenstva vzniklo telo novorodeniatka.<br />

Dieťa má však i svoj<br />

jedinečný charakter, vlastnú vôľu,<br />

osobnosť. Pochádza aj to výlučne<br />

od rodičov?<br />

Odpoveď závisí od toho, či sa na<br />

človeka pozeráme iba ako na „hromadu<br />

mäsa a kostí“, alebo v jadre<br />

jeho bytosti vidíme aj niečo nehmotné<br />

a za nositeľa psychických<br />

vlastností považujeme dušu, ktorá<br />

počas svojho „pozemského pobytu“<br />

obýva telo.<br />

Všetky veľké náboženstvá vychádzajú<br />

z existencie nehmotného elementu<br />

v človeku. Biblia pri opise<br />

stvorenia človeka uvádza, že človek<br />

bol „sformovaný z prachu zeme“<br />

a takto vytvorenému telu bol následne<br />

„vdýchnutý dych života“ (viď<br />

1. kniha Mojžišova - Gn 2, 7).<br />

Na túto „dvojitú prirodzenosť“ človeka<br />

– hmotné telo a živú dušu – poukazujú<br />

nielen náboženské tradície,<br />

ale aj bežné pozorovanie správania sa<br />

malých detí. Keď napríklad bábätko<br />

začne pohybovať rukami, máme<br />

dojem akoby sa učilo ovládať svoj<br />

nový „nástroj“. Živá duša sa vedome<br />

snaží dostať telo „pod kontrolu“. Novorodenci<br />

sú svojím správaním a želaniami<br />

schopní vyjadrovať aj nespokojnosť,<br />

prejavujú svoju vlastnú<br />

osobnosť.<br />

Aj v bežnej reči vyjadrujeme intuitívne<br />

poznanie, že ľudská duša existovala<br />

už pred svojím narodením.<br />

Keď napríklad hovoríme, že „matka<br />

privádza svoje dieťa na svet“, naznačujeme<br />

tým predpoklad, že duša dieťaťa<br />

nemá pôvod v tomto svete.<br />

A keď o niekom povieme, že je „rodený<br />

básnik“ alebo má „v sebe nadanie“,<br />

tak tým upozorňujeme na<br />

skutočnosti, ktoré si tento človek priniesol<br />

so sebou.<br />

Predpoklad, že duša existovala už<br />

pred narodením, vyjadruje aj typicky<br />

detská otázka: „Povedz mi, mamka,<br />

kde bol môj malý braček, kým k nám<br />

prišiel?“ Dieťaťu je jasné, že nikto<br />

sa nemohol objaviť náhle, len tak,<br />

z ničoho.<br />

Z<br />

BOCIAN A VEDA<br />

náma historka o bocianovi, ktorý<br />

prináša deti, obrazne naznačuje,<br />

že každé dieťa existovalo vo „veľmi<br />

vzdialenom svete“ už predtým, ako<br />

prišlo do rodiny.<br />

V rozpore s tým chce triezvo materialistický<br />

pohľad vidieť pôvod<br />

života v spojení spermie a vajíčka.<br />

Vplyv nehmotnej duše je vraj nepreukázateľný.<br />

Z takéhoto zorného<br />

uhla je každé dieťa výlučne iba „produktom“<br />

svojich rodičov; a rodičia,<br />

ktorí dieťaťu darovali život, sú zodpovední<br />

za všetky jeho schopnosti aj<br />

nedostatky.<br />

Nad takouto predstavou „darovania<br />

života“ sa už určite zamýšľalo veľa<br />

matiek a otcov. Kto môže sám seba<br />

úprimne označiť za „stvoriteľa“?<br />

Už len samotná skutočnosť, že dieťa<br />

prichádza na svet akoby iba zásluhou<br />

rodičov, je pre mnohé matky ťažko<br />

prijateľná. Či ona azda vedome prispieva<br />

k tomu, aby sa v nej mohlo formovať<br />

malé telíčko? Aké myšlienky,<br />

slová alebo činy by mali vplývať na<br />

vývoj dieťaťa? Matka síce umožňuje<br />

jeho splodenie a narodenie, no vývoj<br />

od počatia cez delenie buniek až po<br />

vývoj orgánov prebieha bez jej vedomia<br />

a pričinenia. Ani dĺžku trvania<br />

tehotenstva nemôže žena nejako zásadne<br />

ovplyvniť a okamih pôrodu sa<br />

dostaví bez ohľadu na jej vôľu.<br />

Všetko toto nasvedčuje tomu, že<br />

môžeme síce vytvoriť priaznivé pozemské<br />

a duchovné predpoklady,<br />

umožniť pôrod, avšak samotné narodenie<br />

dieťaťa prebieha celkom mimo<br />

dosahu vplyvu našej vôle.<br />

Ľudská duša existovala už pred<br />

svojím narodením, a vďaka (aj) telesnému<br />

spojeniu muža a ženy dostáva<br />

príležitosť inkarnovať sa do hmotného<br />

tela a „vdýchnuť mu život“.<br />

I<br />

ROZDIELY<br />

V PODMIENKACH<br />

NARODENIA<br />

keď akceptujeme existenciu duše<br />

pred narodením, nijako to ešte nevysvetľuje<br />

príčiny rozdielov v podmienkach,<br />

do ktorých sa duše narodia.<br />

Prečo napríklad musia niektoré<br />

deti pretrpieť ťažké choroby a iné nie?<br />

Neexistuje v živote spravodlivosť?<br />

O tejto otázke sa veľa diskutuje,<br />

pravdepodobné sú však dve možné<br />

hypotézy: buď predpokladáme, že<br />

mnohé „nevinné deti“ skutočne<br />

trpia neprávom, alebo existuje nejaká<br />

skrytá zákonitosť, ktorá bdie<br />

nad tým, aby „správne dieťa“ prišlo<br />

do „správnej rodiny“.<br />

Ak však vychádzame z toho, že celé<br />

stvorenie je prestúpené láskou a spravodlivosťou<br />

vôle Božej, potom len<br />

druhá z odpovedí môže byť správna.<br />

Podľa nej žiadny človek, ktorý prichádza<br />

na Zem, nie je celkom nevinný;<br />

prináša si so sebou karmické<br />

vlákna, ktoré súčasne s povahou jeho<br />

vnútra zodpovedajú podmienkam života<br />

po jeho narodení. Už skôr si teda<br />

musel vypestovať určité silné a slabé<br />

stránky, musel „zasiať semienka“,<br />

ktorých „úrodu“ žne v podobe pomerov,<br />

do akých sa narodí.<br />

Čo si však máme predstaviť pod<br />

slovkom „skôr“? – znamená to v predchádzajúcom<br />

pozemskom živote?<br />

V<br />

SPOMIENKY NA<br />

PREDCHÁDZAJÚCE<br />

POZEMSKÉ ŽIVOTY<br />

súčasnosti už veľa ľudí akceptuje<br />

reinkarnáciu. Za silný argument<br />

v rukách odporcov myšlienky opakovaných<br />

životov na Zemi sa považuje<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


SERIÁL<br />

tvrdenie, že si na svoje minulé životy<br />

nikto nemôže spomenúť. To je však<br />

omyl. V skutočnosti existuje veľký<br />

počet detí, ktoré boli schopné podávať<br />

správy o udalostiach zo svojich predchádzajúcich<br />

životov. Ide väčšinou<br />

o malé deti do štyroch rokov, ktoré<br />

spontánne začnú rozprávať o svojich<br />

minulých rodičoch alebo súrodencoch,<br />

o svojom niekdajšom mene,<br />

o dome, v ktorom žili, o svojej vtedajšej<br />

rodine alebo o konkrétnych osobách.<br />

O niektorých dôležitých udalostiach,<br />

napríklad o svadbe, úraze<br />

alebo chorobe, rozprávajú tieto deti aj<br />

opakovane, pretože – ako sa zdá – sú<br />

nimi ešte stále hlboko zasiahnuté.<br />

Na takéto svedectvá sa samozrejme<br />

môžeme pozerať aj ako na výtvory<br />

fantázie, ale v skutočnosti býva za<br />

nimi niečo viac. Kanadský bádateľ<br />

Ian Stevenson (1918–2007) podrobne<br />

a systematicky preskúmal niekoľko<br />

stoviek takýchto zaznamenaných<br />

príbehov, navštívil miesta, o ktorých<br />

deti rozprávali, zhromažďoval informácie<br />

od svedkov, opakovane si overoval<br />

niektoré skutočnosti a dospel<br />

k záveru, že tieto opisy sú pravdivé.<br />

Deti si skutočne dokázali spomenúť<br />

na svoje minulé životy.<br />

Niekedy je identifikácia dieťaťa so<br />

svojou predchádzajúcou osobnosťou<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

mimoriadne silná. Také deti potom<br />

hovoria o minulosti so zármutkom,<br />

túžia po tom, aby sa mohli vrátiť<br />

na miesto svojho minulého života,<br />

znovu sa stretnúť so svojimi „ozajstnými“<br />

rodičmi alebo chcú byť oslovované<br />

svojím „správnym“ menom.<br />

Pokiaľ sa skutočne dostanú na<br />

miesta, kde žili svoj predchádzajúci<br />

život, potom dokážu aj v spleti ulíc<br />

nájsť cestu domov. Spoznávajú členov<br />

svojej niekdajšej rodiny alebo<br />

susedov a dokážu napr. rozpoznať<br />

stavebné zmeny, ktoré boli uskutočnené<br />

na ich dome.<br />

Prirodzene, ide o výnimočné prípady,<br />

ktoré predpokladajú, že sa človek<br />

veľmi rýchlo po svojej smrti zase<br />

narodí na Zem. To však nie je univerzálnym<br />

pravidlom.<br />

P<br />

VLASTNÉ JA ČLOVEKA<br />

ri našich ďalších úvahách teda<br />

vychádzajme z toho, že každý<br />

človek je už v okamihu svojho príchodu<br />

na Zem formovaný minulými<br />

zážitkami z predchádzajúcich<br />

pozemských životov, aj keď si na ne<br />

vedome nespomína.<br />

Čo je však bytostným jadrom človeka,<br />

ktoré musí žať podľa minulých<br />

skutkov, napríklad aj v podobe dobrého<br />

zdravia alebo ťaživej choroby,<br />

alebo v podobe šťastného či nešťastného<br />

osudu? Čo je tým jedinečným<br />

Ja, ktoré rodičia ani nestvorili, ani<br />

nesplodili, ale ktoré k sebe spolu<br />

s novorodencom len prijali? Je ním<br />

duch človeka. Tento duch pochádza<br />

z inej, nehmotnej úrovne stvorenia.<br />

On je centrom nášho vedomia,<br />

z neho pochádzajú všetky duchovné<br />

schopnosti, akými sú slobodná vôľa,<br />

cit pre dobro a spravodlivosť alebo<br />

zmysel pre krásu. My, ľudia, sme<br />

svojou podstatou duchovia, zatiaľ čo<br />

telesný mozog je len nástroj, ktorý<br />

máme k dispozícii na svoj život v pozemskom<br />

svete.<br />

Môžeme povedať: „mám telo!“, ale<br />

nie: „mám ducha“. Ducha nemáme –<br />

sme ním my sami a ako takí sa inkarnujeme<br />

do tela. Výraz „inkarnovať<br />

sa“, „vteliť sa“, vyjadruje tento<br />

dej veľmi presne: duch vstúpi do tela,<br />

ktoré je pre neho pripravené. On do<br />

neho iba vstúpi, ale sám sa telom<br />

nestáva.<br />

Z tohto uhla pohľadu aj oplodnenie<br />

vajíčka dostáva trochu iný význam.<br />

Plodením skrátka nezačína život nového<br />

ducha, ale len vývoj detského<br />

telíčka – teda hmotného obalu –, do<br />

ktorého sa duch vtelí a ktoré pri jeho<br />

pozemskej smrti opäť opustí. Počas<br />

pozemského života je pre neho telesnou<br />

schránkou, ktorá mu umožňuje<br />

pobyt na Zemi na jeho ceste k sebapoznaniu<br />

a sebazdokonaleniu.<br />

Téma druhého dielu: „Zákony inkarnácie“<br />

Christopher Vasey<br />

christopher.vasey@svetgralu.sk


2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

2<br />

3<br />

4<br />

ROZHOVOR<br />

1A<br />

1A<br />

Zachráňme<br />

studničky<br />

Mladí ochrancovia prírody vymysleli, ako zachrániť studničky a pramene<br />

„Nájsť v správnej chvíli v prírode pramienok čistej vody je často malý zázrak. Ten<br />

úžasný pocit istotne pozná každý pútnik, ktorý sa unavený a smädný trmáca krajinou.<br />

To platí odpradávna – skúsenosti dávnych lovcov, poľnohospodárov i cestovateľov si<br />

nesieme v sebe. Krásna studnička je ozdobou mnohých kútov našej prírody, ľudia si<br />

takéto miesta pripomínajú veľa rokov. V modernej, uponáhľanej dobe, v ktorej je<br />

vraj na vodu najlepšia umelohmotná fľaša, význam prírodných zdrojov vody pomaly<br />

zaniká. Po stáročia udržiavané studničky pustnú, pramienky sa strácajú v bahne, pamätníci<br />

rozsiahlych prameníšť odchádzajú, prastaré mapy neplatia. Je to veľká škoda.<br />

Voda do krajiny patrí, potrebujú ju ľudia i živočíchy a rastliny. Bez vody by nebol život.<br />

Vážme si ju a starajme sa o jej prirodzené zdroje – bez nej všetko živé zahynie.“<br />

2A<br />

2A<br />

Tento text nájdeme na webových stránkach<br />

českého Združenia mladých ochrancov<br />

prírody (SMOP), ktorí v roku 1999<br />

stáli pri zrode programu Zachráňme<br />

studničky. V roku 2008 projekt rozšírili<br />

o Národný register prameňov a studničiek.<br />

Pýtate sa, prečo toľko ruchu pre<br />

studničky? Je to celkom jednoduché.<br />

Ochrancovia prírody prišli s alarmujúcim<br />

zistením. V prírode výrazne ubúda<br />

prameňov a studničiek. Prieskum pred<br />

ôsmimi rokmi len v Beskydách ukázal,<br />

že z dvoch stovák studničiek, registrovaných<br />

pred dvadsiatimi rokmi, zostala<br />

iba jedna tretina... Na vine je vraj klesajúca<br />

hladina spodných vôd, ale hlavne<br />

človek. Ako sa k tomu postavili ochrancovia<br />

prírody – o tom sme sa rozprávali<br />

s garantom „Studničkového projektu“<br />

Michalom Kulíkom.<br />

SG: Na vašich webových stránkach<br />

www.estudanky.cz nájdeme informácie<br />

o národnom registri prameňov<br />

a studničiek. Ten server existuje<br />

približne rok a v čase, keď spolu hovoríme,<br />

zaregistrovali ľudia už 1195<br />

zdrojov v krajine. To možno určite<br />

považovať za úspech. Vysvetlíte nám,<br />

v čom spočíva táto vaša aktivita?<br />

Naším prvotným poslaním je<br />

postupne zmapovať ubúdajúce<br />

studničky v prírode. Ľudia z celej<br />

republiky majú možnosť podľa jednoduchého<br />

návodu na našich webových<br />

stránkach vyfotografovať studničku<br />

v prírode, zapísať súradnice<br />

a ďalšie informácie, zaregistrovať ju<br />

do našej mapy. Ľudia môžu aj prevziať<br />

patronát nad niektorou zo studničiek<br />

– túto kampaň sme nazvali<br />

Zachráňme studničky. Mať patronát t<br />

nad studničkou znamená, že sa o ňu<br />

budú starať – čistiť ju, upravovať jej j<br />

okolie atď. V druhom rade nám ide<br />

o návrat ľudí k prírode. Chceme, aby<br />

si ľudia viac všímali prírodu, prírodné<br />

deje a vzali si aspoň malý kúsok<br />

prírody na starosť. Aby sa radi<br />

vracali, spomínali hoci aj o päťdesiat<br />

rokov...<br />

SG: Veľkou výhodou je určite internet<br />

– vďaka nemu sa vaše akcie<br />

môžu dostať do povedomia ľudí<br />

kdekoľvek vo svete, navyše je veľmi<br />

jednoduché studničku zaregistrovať<br />

– sama som si to vyskúšala...<br />

V tom majú práve nevýhodu tie<br />

studničkové registre, ktoré vznikli i<br />

3A<br />

4A<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

3A<br />

4A


studánka Přátelství<br />

7 Josefčina studánka<br />

8 pramen Vidovy<br />

8<br />

HUDBA<br />

6A 7<br />

7A<br />

8 8A<br />

8<br />

už dávno pred nami. Prvé o ktorých<br />

viem, založil Ing. Ureš. Ten registro-<br />

valstudničkyokoloPrahyužv70-<br />

už v tych rokoch. Ďalšie registre vznikali<br />

v 80- a 90-tych rokoch v okolí Brna,<br />

Českej Třebovej, atď. Ibaže o nich<br />

nikto nevie. Náš register je dostupný<br />

celému svetu a ľudia sa môžu neustále<br />

pozerať, hodnotiť. Webové<br />

stránky existujú iba rok a už vidieť,<br />

že čísla stále narastajú a že ľudia majú<br />

o registre záujem.<br />

SG: Je však smutné, že väčšina<br />

z tých registrovaných studničiek<br />

a prameňov je buď vyschnutých<br />

alebo neudržiavaných. Dokázali by<br />

ste povedať, koľko z nich je ešte dnes<br />

skutočne funkčných a o koľko z nich<br />

sa ľudia starajú?<br />

Z našej kampane Zachráňme studničky<br />

vieme celkom určite, že máme<br />

190 patrónov nad studničkami. V národnom<br />

registri je minimálne tristo<br />

studničiek, o ktoré sa niekto stará –<br />

na prvý pohľad vidieť. Existuje veľa<br />

studničiek, okolo ktorých keď idete,<br />

poviete si: joj, niekto tu nechal neporiadok,<br />

tak ja to upracem – to je<br />

taký ten spontánny prístup. Takže je<br />

ťažko presne povedať, o koľko studničiek<br />

sa ľudia starajú.<br />

jesenné zatváranie studničiek, to<br />

všetko sa medzi ľudom veľmi dlho<br />

udržiavalo.<br />

SG: Kto by nepoznal kantátu Bohuslava<br />

Martinů „Otvírání studánek“<br />

... „Tak je to u nás každý rok<br />

v máji. Děti studánkám prameny<br />

jak srdce zemi otvírají…“ To skutočne<br />

svedčí o tom, že ľudia mali<br />

studničky a vôbec vodu v úcte, a že<br />

čistenie nebolo len odstraňovanie<br />

špiny, ale akýsi slávnostný rituál...<br />

Presne tak. Bola to otázka žitia<br />

a nežitia. Pitná voda v prírode má<br />

obrovský význam.<br />

SG: Dnes je to jednoduché. Otočíme<br />

kohútikom, hygienické normy<br />

sú prísne, takže vodu máme pitnú,<br />

kedykoľvek si spomenieme. A to, čo<br />

je za hranicami nášho pozemku, nás<br />

už tak nezaujíma...<br />

Úplne s vami súhlasím.<br />

Pramenitá voda je zo všetkých pozemských substancií najživšie spojená s duchovným<br />

svetom. Pramene sú pre krajinu zdrojom životodarnej sily, ktorú nemôže čerpať<br />

iným spôsobom. Ich prítomnosť je znamením vitality kraja, ich úbytok naopak<br />

predzvesťou úpadku. Človek sa v tomto procese uplatňuje nielen ako ovplyvňujúci<br />

činiteľ, ale býva aj jeho konečnou obeťou. V krajine, ktorej chýba živá sila prameňov,<br />

možno len veľmi ťažko udržať zdravé telo a pohyblivého ducha.<br />

Jan Palouček<br />

a podľa fotografií sa dá usúdiť, či sa<br />

o ne niekto stará alebo nie. Takže to<br />

je asi počet živých, aspoň dvakrát za<br />

rok upravených studničiek. Zdá sa to<br />

relatívne málo, ale to sú také, kde to<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

SG: Vás k tejto aktivite podnietil<br />

fakt, že studničiek a prameňov v prírode<br />

ubúda. Čím to podľa vás je?<br />

Mám správy z Beskýd, kde robili<br />

kolegovia prieskum asi pred dvadsiatimi<br />

rokmi. Našli tam vtedy, pokiaľ<br />

si dobre pamätám, vyše dvesto<br />

studničiek. Keď sa asi pred ôsmimi<br />

rokmi vydali kontrolovať ich stav,<br />

našli z nich asi len tretinu. Čím to<br />

je? Je preukázané, že hladina spodných<br />

vôd v celej Európe klesá. Je však<br />

pravda, že ľudia už nevenujú studničkám<br />

a prameňom takú starostlivosť<br />

ako kedysi. Pretože je jednoduchšie<br />

vziať si plastovú fľašu s vodou a nespoliehať<br />

sa v prírode na studničku.<br />

A to je druhý vážny dôvod ubúdania.<br />

S tým ide ruka v ruke tretí dôvod,<br />

ktorým je postupný zánik ľudových<br />

tradícií. Jarné otváranie studničiek,<br />

SG: Napriek tomu by ma ešte zaujímalo,<br />

akým spôsobom si ľudia<br />

môžu vziať patronát nad studničkou<br />

nachádzajúcou sa na pozemku,<br />

ktorý im nepatrí – nebudú porušovať<br />

nejaký zákon, keď budú zasahovať<br />

do niečoho, čo je obecné, štátne,<br />

alebo napríklad patriace štátnym<br />

lesom?<br />

Dá sa to urobiť veľmi jednoducho.<br />

Väčšinou ľuďom radíme, aby sa dohovorili<br />

priamo s vlastníkom daného<br />

pozemku. Prevažná väčšina vlast-


10 Zelená chýše Hubertova studánka<br />

10<br />

Zdislavina studánka 9<br />

pramen Přátelství<br />

Černá studna<br />

10A 12 13<br />

11<br />

11<br />

8A 9<br />

9A<br />

Šárka<br />

níkovnikdyniejeprotinikdy nie proti, abysamu<br />

niekto staral o majetok a zveľaďoval<br />

ho. Vlastníci, ktorými sú obec alebo<br />

štátne lesy, nemávajú spravidla námietky.<br />

Samozrejme, bolo by to niečo<br />

iné, keby si človek chcel vziať patronát<br />

nad studničkou, ktorú má niekto<br />

v záhrade. Ale nám ide predovšetkým<br />

o studničky verejne prístupné. A ten<br />

U nás na Slovensku podobnú celoslovenskú registráciu<br />

na internete nemáme. Ochrane prameňov<br />

a studničiek sa však venujú niektoré miestne<br />

združenia ochrany prírody, nadšenci, základné<br />

školy a pod. Niektorí z nich nadväzujú na dávne<br />

tradície. Niekde bývalo zvykom „otvárať studničky“<br />

v prvú jarnú nedeľu, inde na prvého mája.<br />

U starých Slovanov bolo vraj súčasťou oslavy jarnej<br />

rovnodennosti aj obradné čistenie studničiek,<br />

museli byť upravené najneskôr do Turíc. Verilo sa,<br />

že chotár, kde neboli vyčistené studničky, mohli<br />

postihnúť duchovia nedostatkom vlahy.<br />

patronát je výhodný pre všetky<br />

strany – nielen pre majiteľa, ktorému<br />

sa niekto stará o kúsok prírody, ale<br />

i pre toho, kto je patrónom. Pretože<br />

potom vidieť kus práce za sebou, a to<br />

je vždy krásny pocit. A keď potom<br />

odchádzate od vyčistenej studničky,<br />

cítite sa skvele. Inak vlastné prevzatie<br />

patronátu je veľmi jednoduché. Vyplníte<br />

formulár, v ňom sa v podstate<br />

zaviažete k tomu, že sa o studničku<br />

budete starať čo najdlhšie a čo najlepšie.<br />

Vieme aj o rodoch, ktoré sa<br />

o studničku starajú už po tri generácie.<br />

To musí byť asi tak stodvadsať sať<br />

rokov. To je predsa úžasné.<br />

SG: V takomto rode si určite tiež<br />

odovzdávajú skúsenosti, ako sa<br />

presne o studničku starať. To už ale<br />

dnes mnohí nevieme. Nemôžeme me<br />

napríklad studničke, aj keď nevedomky,<br />

nejakým zásahom<br />

uškodiť? Poradíte ľuďom,<br />

ako studničku čistiť?<br />

Dokážeme poradiť, na<br />

čo si dávať pozor, čo poškodiť a ako to urobiť...<br />

Našťastie ľudia väčšinou<br />

nemajú možnosť prísť do<br />

ne-<br />

lesa s bagrom a odbagrovať<br />

pár kubíkov zeminy.<br />

Človek má pomerne málo<br />

fyzickej sily, takže ňou<br />

studničku nepoškodí, ale<br />

v skutočnosti ju zveľadí.<br />

Ide hlavne o pravidelnú<br />

údržbu. Aby nebola zapadnutá lístím,<br />

nezaniesla sa bahnom a nezauž<br />

nikto ju<br />

nikla. Taká studnička je stratená a<br />

nenájde.<br />

Rozhovor viedla Marie Šuláková á<br />

marie.sulakova@svetgralu.czu.cz<br />

11A<br />

12A 13A<br />

12 13<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


Jiří Gottweiss<br />

Zajtrajšok sa začína dnes<br />

Keď začneme mať problémy vo svojom živote,<br />

ponúkajú sa nám mnohé možnosti<br />

pomoci. Hľadáme spôsoby, ktoré nám čo<br />

možno najrýchlejšie uľavia od doterajších<br />

bolestí bez ohľadu na to, či ide o chorobu<br />

tela alebo duše. V prípade telesných<br />

ťažkostí nám krátkodobú úľavu môže poskytnúť<br />

skalpel alebo pilulka ochromujúca<br />

naše zmysly. Ako je to však v prípade<br />

ťažkých životných období, duševných kríz,<br />

ktorých medzi ľuďmi pribúda a s ktorými<br />

si často nevieme rady?<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

Môžeme žiť v problematickom<br />

manželstve, mať starosti<br />

s deťmi, s chorými rodičmi, zradil<br />

nás obchodný partner, rozvádzame<br />

sa, nemôžeme nájsť prácu, životného<br />

partnera, alebo trpíme depresiami<br />

a správame sa podivne. Ťažké životné<br />

obdobia v skutočnosti nie sú len povrchné<br />

prekážky, ktoré zo seba môžeme<br />

ľahko striasť po porade so svojou<br />

kartárkou alebo vedmou, ale vývoj, pri<br />

ktorom môže nastať skutočný prelom<br />

v našom doterajšom bytí. Stále častejšie<br />

sa obraciame na rôzne odvetvia<br />

ezoteriky, ktoré v sebe nesú aj nemalé<br />

riziká a ktoré nám v skutočnosti s naším<br />

životom nemôžu pomôcť. Človek<br />

vymyslel a vypracoval aj techniky,<br />

ktoré sa zaoberajú terapiou návratu<br />

do minulosti v domnienke, že opakované<br />

prežitie často aj traumatizujúcich<br />

zážitkov povedie k odstráneniu<br />

problémov. Nezriedka sa objavujú aj<br />

prípady, keď sa ľuďom po absolvovaní


NA ZAMYSLENIE<br />

týchto terapií skôr priťažilo. Navyše je<br />

treba mať na pamäti, že tieto terapie<br />

môžu pomôcť, rovnako ako pilulka,<br />

iba krátkodobo. Opakované prežitie<br />

nemôže vykonať prácu za nás samotných.<br />

Je to druh programu, ktorý<br />

v určitej chvíli ponúka vysvetlenie namiesto<br />

vlastného úsilia, ktoré jediné<br />

môže privodiť vnútornú zmenu. Človeku<br />

môže priniesť úžitok jedine to,<br />

čo vykoná z úplne slobodného a neovplyvneného<br />

chcenia, aké je mu treba<br />

na skutočný vzostup. Všetko ostatné<br />

sú veci nepodstatné, ktoré mu môžu<br />

len prechodne prinášať zdanlivý úžitok<br />

alebo škodu.<br />

Na pochopenie problémov nášho<br />

života nám môžu pomôcť symbolické<br />

systémy, ktoré prehovárajú k vnútornej<br />

imaginácii, aj keď v dnešnej materialistickej<br />

dobe v nás môžu spôsobiť<br />

aj rozpaky. Dalo by sa povedať, že<br />

je to akýsi zväzok kľúčov, ktorý nám<br />

umožní vstúpiť, pokojne sa prechádzať<br />

a pritom skúmať odľahlejšie neosvetlené<br />

miesta našich duší. Môžu to byť<br />

naše sny, múdre knihy a príbehy, dnes<br />

už aj filmy, ktoré znázorňujú príbehy<br />

ľudských zápasov a ponúkajú inšpiráciu<br />

a náhľad. Jedným z veľkých príbehov,<br />

vrhajúcich svetlo na mnohé deje,<br />

je biblický príbeh o Jonášovi, ktorého<br />

prehltla veľryba: Boh povolal Jonáša,<br />

aby povedal obyvateľom Ninive o ich<br />

hriešnom správaní sa a skutkoch, ale<br />

Jonáš sa pred svojou úlohou pokúsil<br />

ujsť a nastúpil na loď smerujúcu<br />

opačným smerom do iného vzdialeného<br />

mesta. Počas plavby sa strhla<br />

ohromná búrka a námorníci hľadali<br />

dôvod, prečo sú u Boha v nemilosti;<br />

zistili, že Jonáš uteká pred svojou úlohou<br />

a poslaním. Hodili ho teda cez palubu,<br />

aby sa zachránili, a Jonáša prehltla<br />

veľryba. Strávil v jej útrobách tri<br />

dni a tri noci, kým ho vyvrhla na breh.<br />

Boh ho zavolal ešte raz a tentoraz Jonáš<br />

poslúchol. Je možné, že ani dnes<br />

nechceme nájsť zmysel svojich problémov<br />

a snažíme sa utiecť pred svojou<br />

úlohou, ktorá nás chce donútiť, aby<br />

sme sa vzdali mnohých doterajších návykov<br />

a presvedčení. Predstavme si, že<br />

vonkajší zdroj nášho utrpenia je veľký<br />

kontajner, v ktorom sme zajatí, keď sa<br />

nechceme zmeniť dobrovoľne. Tento<br />

kontajner sa pohybuje presne tam,<br />

kam sa potrebujeme dostať aj my. Musíme<br />

teda sami seba ponúknuť transformujúcim<br />

silám, ktoré do toho času<br />

zostávajú v pozadí. Tu možno povedať<br />

len jedno: „Ak sa niekto nenarodí<br />

znovu, nevojde do kráľovstva nebeského“<br />

(to znamená, zmeniť–prerodiť<br />

seba samého, pozn. red.).<br />

Mnoho ľudí si myslí, že zmyslom<br />

života je vyriešiť problémy a žiť bezstarostný<br />

život. Našou úlohou, ak nie<br />

priamo poslaním, je skôr usilovať sa<br />

o pravý život. Stať sa tým, kým skutočne<br />

sme. Naučiť sa viac zaoberať sa<br />

ľuďmi a životom okolo seba, žiť svoj život<br />

so všetkými výškami i hĺbkami. To<br />

znie banálne, ale dnes veľa ľudí trávi<br />

čas tým, že sa životu vyhýbajú, boja<br />

sa mu plne odovzdať a svoju energiu<br />

vkladajú skôr do ambícií, závislostí<br />

a predsudkov, ktoré im nedávajú nič<br />

okrem toho, že ich majú. Veľa ľudí priťahuje<br />

skôr zvedavosť a tajomno než<br />

trvalé úsilie k dobru. Ťažké obdobia<br />

nášho života sa naopak môžu stať cestou<br />

vedúcou späť k životu. Sami o sebe<br />

sa dozvieme ďaleko viac v ťažkých obdobiach<br />

života než v období pokoja<br />

a bezstarostnosti. Na ťažké životné<br />

obdobia sa však nemožno pozerať ako<br />

na Bohom chcené skúšky, pridelené<br />

podľa náhodného výberu, ale ako na<br />

následky vlastných rozhodnutí alebo<br />

pochybení, ktoré majú svoj pôvod<br />

v minulosti, alebo ako na prostriedok<br />

duchovného vývoja. Treba si neustále<br />

pripomínať, že náš život má svoj zmysel<br />

– vrátane utrpenia, ktoré sme si<br />

kedysi v minulosti sami privodili, podobne<br />

ako Jonáš.<br />

Týmito ťažkými časmi musíme<br />

však prejsť s pevným presvedčením<br />

a dôverou v život. Dnešná spoločnosť,<br />

ktorá je hladká a nalakovaná, zabudla<br />

na základné podmienky fungovania<br />

pravého života a v tomto ohľade<br />

veľmi klesla. Pochopiť rozdiel v pôvode<br />

ľudského ducha a zvieracej duše<br />

so všetkými dôsledkami, je však celkom<br />

zásadné kvôli tomu, aby sme<br />

v dnešnej dobe pochopili skutočný<br />

a plný význam nášho života tu na<br />

Zemi. Skutočný život je iba život duchovný,<br />

a ten dnes do istej miery závisí<br />

aj od toho, ako zaobchádzame<br />

so svojimi problémami a sami so sebou:<br />

buď sa snažíme uhýbať a utiecť<br />

pred nimi, alebo ich použijeme ako<br />

prostriedok k vnútornej zmene, ktorá<br />

nám daruje nový život. Skrze udalosti<br />

svojho života pochopíme jeho zmysel<br />

a význam, naša reč sa viac sústredí na<br />

to podstatné a spresní sa. Človek sa<br />

postupne stáva premýšľavejším a menej<br />

zaujatým samým sebou.<br />

Duchovný život nás pritom neodvádza<br />

od skutočného všedného života,<br />

ale naopak ponúka vždy inteligentný<br />

spôsob ako zaobchádzať so všetkým,<br />

s čím sa v živote stretávame. Dokáže<br />

poskytnúť vhľad do našich najhlbších<br />

otázok a problémov a ponúknuť víziu,<br />

ktorá presahuje každodenné záležitosti.<br />

Pokiaľ sme potom v takej vízii<br />

a trvalých hodnotách pevne zakotvení,<br />

pokiaľ nasledujeme a riadime<br />

svoj osud s plným vedomím zodpovednosti<br />

za svoj život a obraciame sa<br />

k Bohu celým svojím srdcom, celou<br />

svojou dušou a celou svojou mysľou,<br />

potom nie je žiadna strata príliš veľká,<br />

žiaden problém neriešiteľný a žiadna<br />

výzva neuskutočniteľná, pretože precitáme<br />

k vedomiu, ktoré prekoná všetky<br />

predstavy o našej budúcnosti – budúcnosti,<br />

ktorej sa už nemusíme obávať.<br />

Jiří Gottweiss<br />

gottweiss@svetgralu.sk<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


EZOTERIKA:<br />

VYNÚTENÉ SCHOPNOSTI?<br />

Ocitli ste sa v ťaživej<br />

situácii? Ponúkam<br />

vám svoje poradenské<br />

služby (astrológia,<br />

numerológia, výklad<br />

kariet, tarot, kyvadlo)…<br />

Noviny a internet sú dnes plné takýchto a podobných inzerátov. A všade sa to len<br />

hemží anjelmi, kyvadielkami, kartami, pomoc pri bolesti duše ponúka hlbinná regresívna<br />

terapia, reiki, hypnóza. To všetko sa radí do kategórie ezoterika. Ľudia<br />

v nej hľadajú pomoc, alebo len tak ukájajú svoju zvedavosť, alebo chcú napríklad<br />

získať liečiteľské schopnosti... Je pre človeka ezoterika skutočne tou pravou cestou<br />

k pomoci? Nemôže byť dokonca nebezpečná? Príklady z praxe liečiteľa MUDr. Jana<br />

Paloučka svedčia skôr o tom, že nie je nad prirodzený spôsob liečenia a že opravdivé<br />

schopnosti získame až úsilím o vnútorné zušľachtenie...<br />

Na svete azada niet vyššej babylonskej veže, než je ezoterika. Zdanlivo nikomu<br />

nepatriaca, v ktorej sa dá neobmedzene prechádzať všetkými smermi, s veľkým<br />

množstvom názorov, zdanlivo nedokázateľných, nevyvrátiteľných a nepostihnuteľných,<br />

pričom majú všetky svojich vlastných stúpencov. Napriek všetkej dobromyseľnosti,<br />

snahe o zladenie vzájomne protichodných názorov, a všeobjímajúcemu<br />

„všetky cesty sú správne a vedú nahor“… nie všetky z tých protikladných<br />

náhľadov musia mať pravdu. Buďme pravdiví a povedzme si, že ide o názory<br />

na Pravdu, poplatné čiastočnosti nás krátkozrakých a nemúdrych ľudí, a teda,<br />

že nie všetky názory musia byť správne a musia viesť nahor. Každý z nás sme<br />

čiastočný, vidíme svoj kúsok skutočnosti, a ten sa nám zdá byť pravdou.<br />

O to cennejšia je opora, ktorej sa môžeme pridržať, spoľahnúť sa na ňu, ktorá<br />

vnesie poriadok a zrozumiteľnosť do tohto zdanlivo neprehľadného sveta a ktorá<br />

dovidí aj za roh, kam my nedovidíme. Tou oporou je znalosť zákonitostí, ktorými<br />

sa riadi rovnako viditeľný ako aj ten neviditeľný svet. Pretože oboje vzniklo<br />

z rovnakej ruky, z ruky jediného Stvoriteľa.<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

ROZHOVOR<br />

s MUDr. JANOM PALOUČKOM<br />

SG: Pán doktor, stretli ste sa vo<br />

svojej praxi s ľuďmi, ktorým ezoterika<br />

v nejakej forme uškodila?<br />

Asi pred piatimi alebo šiestimi rokmi<br />

ku mne prišli v pomerne krátkom časovom<br />

odstupe dvaja ľudia, ktorí boli<br />

zasvätení do reiki. Bolo zvláštne, že<br />

obaja boli vo veľmi podobnom stave,<br />

obaja asi mesiac vôbec nespali – neboli<br />

schopní zaspať, takže sa nachádzali


TÉMA<br />

v stave fyzického a psychického rozvratu,<br />

boli zmätení, zoslabnutí, ich<br />

psychika bola silne narušená. Povedal<br />

som im pár slov o príčinách, ako<br />

som to videl, ale v podstate sme sa<br />

rozišli s tým, že im nemôžem pomôcť,<br />

pretože oni sa k tomu rozhodli sami,<br />

a preto by ku zmene mohlo dôjsť<br />

jedine na základe ich nového rozhodnutia,<br />

ku ktorému by napríklad<br />

dospeli po našom rozhovore. S podobnými<br />

prípadmi som sa potom<br />

stretol ešte niekoľko ráz, ale už nikdy<br />

v takej extrémnej forme.<br />

SG: Čo sa vlastne deje s človekom,<br />

ktorý sa takzvane nechá zasvätiť<br />

do reiki a prečo to tí ľudia robia?<br />

Ľudia chcú reiki preto, aby nimi začala<br />

pretekať akási liečivá sila, aby<br />

mohli prikladať ruky a pomáhať tak<br />

ďalším ľuďom. Sú teda určite vedení<br />

dobrým úmyslom, ale zabúdajú na<br />

to, že skutočné schopnosti môžu byť<br />

človeku darované iba na základe jeho<br />

skutočného vnútorného stavu. Akýkoľvek<br />

dar, akákoľvek schopnosť sú<br />

podmienené predchádzajúcim úsilím<br />

o vnútorné zušľachtenie. Ak k tomu<br />

nedochádza, potom sa ani schopnosť<br />

nedostaví. Keď sa chce niekto<br />

takýmto spôsobom domôcť liečivej<br />

sily, je to obžaloba Stvoriteľa, možno<br />

aj akési vyjadrenie nevôle proti poriadku,<br />

ktorý zatiaľ človeku nezveril<br />

tú schopnosť, ktorú si pre seba želá<br />

a o ktorej si myslí, že ju „iba“ potrebuje.<br />

Zásahom cudzej vôle pri zasvätení<br />

do reiki sa skutočne duša i telo<br />

akosi pootvoria vyššiemu toku energie,<br />

ktorý však nekorešponduje s vnútorným<br />

vývojom, a preto potom táto<br />

energia pôsobí disharmonicky. Telo<br />

ju nedokáže spracovať, je to niečo<br />

cudzorodé, niečo, čo sa skôr alebo<br />

neskôr prejaví formou stavov, aké<br />

som opisoval na začiatku. Sú ľudia,<br />

ktorí si na svet prinesú nejaké vnútorné<br />

uschopnenie a mohli by túto<br />

schopnosť už dosiahnuť, keby sa vnútorne<br />

vyvinuli. Týmto reiki určite nespôsobí<br />

takú ujmu hneď, ale možno<br />

až po mnohých rokoch. Ohrození<br />

sú najmä tí ľudia, ktorí na to nie sú<br />

určení, ktorí na to nie sú pripravení<br />

a ktorých potom tie škody postihnú<br />

v horšej forme.<br />

SG: Kam to až môže viesť a čo<br />

môže byť najhorším dôsledkom?<br />

Tých dôsledkov je určite viac. Jednak<br />

je to osobná telesná ujma, ale aj<br />

duševná – pretože človek vyplytvá<br />

silu a nie je isté, či ju nevyplytval natrvalo,<br />

či sa bude môcť telesne i duševne<br />

zotaviť, či bude znovu schopný<br />

dobehnúť to, čo zameškal. To je jeden<br />

aspekt, ktorý sa vzťahuje k človeku<br />

samotnému. A potom je tu druhý<br />

aspekt, mylné vedenie ďalších ľudí.<br />

Keď človek používa silu, ktorá mu<br />

nepatrí, ktorá jeho vlastné telo poškodzuje,<br />

potom sú tie úspechy, ku<br />

ktorým dochádza a ktorými sa aj argumentuje,<br />

len zdanlivé. Skutočnú<br />

duchovnú pomoc to nikdy neprinesie.<br />

Už po roku intenzívnejšieho pôsobenia<br />

má taký človek na svedomí<br />

zástup ľudí, ktorí sú zmätení, alebo<br />

orientovaní zlým smerom, myslia si,<br />

že reiki je dobrá vec, nechajú sa aj<br />

zasvätiť… Celé to reiki bazíruje na<br />

omyle, že človek má v sebe božské,<br />

že má slúžiť ako kanál pre „božskú“<br />

energiu. Človek nemusí túto filozofiu<br />

priamo sprostredkovať, oni si sami<br />

vezmú knihu o reiki, sami dospejú<br />

k takému záveru a začnú tomu veriť.<br />

Povedal by som, že toto sú často tie<br />

väčšie škody, ktoré potom padajú i na<br />

hlavu pôvodcu.<br />

SG: Raz som absolvovala reflexnú<br />

masáž u masérky, ktorá robila aj<br />

reiki. Pýtala som sa jej na to, či<br />

to nemôže byť nebezpečné a ona<br />

sa veľmi rázne stavala za to, že<br />

reiki je iba a len láska. Tak som<br />

si povedala, že to musí znieť pre<br />

mnohých ľudí lákavo…<br />

U mňa osobne, keď počujem, že sa<br />

niečo deje „v mene lásky“, dochádza<br />

k mobilizácii. Väčšinou tam niečo<br />

nehrá. To je pojem, ktorý si každý<br />

v sebe nesieme inak – niekto sploštene,<br />

povrchne, niekto hlboko a iný<br />

ešte hlbšie. Úmysel je iste ušľachtilý,<br />

no neznamená to ešte, že ten človek<br />

bude aj správne konať. Záleží na tom,<br />

akú bude mať on o tom predstavu<br />

a či tým ľuďom aj odovzdáva –, buď<br />

v podtexte, alebo priamo – nejakú<br />

vyššiu duchovnú hodnotu.<br />

SG: Existuje nejaká pomoc pre<br />

ľudí, ktorí sa nechali zasvätiť<br />

do reiki a teraz sa dozvedia, že<br />

to nie je zas také dobré, ako si<br />

mysleli…?<br />

Takýto rozhovor alebo článok, aký píšete<br />

– pretože tam dostanú informácie,<br />

nad ktorými sa môžu zamyslieť.<br />

A ďalej už je to na ich rozhodnutí. Keď<br />

má človek tendenciu niečo zakúsiť, do<br />

niečoho sa pustiť a je to v ňom skutočne<br />

veľmi živé a nedokáže to prekonať<br />

tým, že sa zamyslí, zastaví a poučí<br />

z príkladu druhých ľudí, potom si<br />

musí prejsť svojou vlastnou skúsenosťou.<br />

Nemožno ho zadržať a ani<br />

by to nebolo dobré – pretože on by sa<br />

k tomu aj tak vrátil. Je to ako struna,<br />

ktorú síce môže napínať, ale ktorá ho<br />

nakoniec aj tak vráti zase späť.<br />

SG: Existujú aj terapeuti, ktorí<br />

spôsobia dočasné zlepšenie stavu<br />

napríklad niektorých fóbií. Človek<br />

sa vráti pomocou takého terapeuta<br />

tzv. hypnotickou regresiou<br />

do nejakého stavu v minulosti -<br />

neustále sa mu vracia akýsi zážitok<br />

a on na základe toho zistí,<br />

prečo má z niečoho strach. Môže<br />

sa tento človek takto skutočne<br />

vyliečiť?<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


TÉMA<br />

To v skutočnosti nie je liečba. Oni to<br />

ešte nazývajú tak, že je to akési „zrušenie<br />

karmy“. Musí to teda byť aj o nepochopení<br />

princípu karmy – karma<br />

nesúvisí so zasvätením do toho, čo<br />

sa mu vlastne stalo. Musí ísť o jeho<br />

vnútornú zmenu. Karmu môže človek<br />

zrušiť jedine tak, že sa rozhodne zmeniť<br />

seba samého a následne potom aj<br />

činom. Človek sa môže zmeniť jedine<br />

tým, že niečo hlboko prežije. Keď prežije<br />

napríklad náhlu smrť – spadne<br />

z parníka do mora, utopí sa – tak je to<br />

jeden okamih, ktorý sa zakóduje do<br />

duše a pri novom narodení si prinesie<br />

napríklad fóbiu z vody. Je to niečo, čo<br />

ťaží jeho dušu a čo sa navonok prejavuje<br />

fóbiou. Toho sa človek nemôže<br />

zbaviť nejakým explozívnym pozitívnym<br />

zážitkom, keď naraz zbadá, že<br />

tá voda je dobrý živel a skočí do nej<br />

hlavičku… Prirodzená cesta k liečeniu<br />

fóbií je tá, že sa človek opakovane,<br />

postupne a s citom vedie k takým zážitkom<br />

s daným predmetom strachu,<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

ktoré vždy dopadnú dobre. U takého<br />

človeka je napríklad dobré začať<br />

s malým množstvom vody, pobudnúť<br />

niekde napríklad s dieťaťom, ukazovať<br />

mu tú vodu opakovane z toho<br />

lepšieho uhla, aby došlo k prekonaniu<br />

strachu a časom vyliečeniu z fóbie.<br />

Pri hypnotickej regresii si takú liečbu<br />

môžeme predstaviť zhruba tak, že<br />

toho človeka vysadíme na parník,<br />

z neho ho zhodíme do vody a budeme<br />

na neho volať „teraz už si vyliečený.“<br />

Takže on znovu prežije tú<br />

šialenú traumu, je mu vnútený zážitok,<br />

na ktorý nemá silu, ktorý nevie<br />

spracovať. Výsledkom je skôr dvojitá<br />

trauma, pričom zásahom cudzej<br />

vôle terapeuta sa na neho kladie akási<br />

deka alebo príklop, ktorý spôsobí,<br />

aby to pre danú chvíľu – niekoľkých<br />

rokov – nevnímal. Vzniká teda dojem<br />

vyliečenia, ale trauma vo vnútri sa<br />

znásobí. A tento človek je ukrátený<br />

o prirodzený spôsob liečenia.<br />

SG: Mali ste vo svojej praxi človeka,<br />

ktorý sa vyliečil z fóbie<br />

práve tou prirodzenou cestou?<br />

Spomínam si na jednu paniu, ktorá<br />

sa bála pavúkov a presťahovala sa do<br />

vidieckej školy, plnej tých najväčších<br />

pavúkov, aké u nás žijú. Pravidelne<br />

dostávala hysterické záchvaty a začala<br />

si uvedomovať, že to tak ďalej<br />

nejde… Zohnala si farebný atlas<br />

pavúkov a priniesla mi ho ešte tak<br />

trochu štítivo ukázať. Hovorila, že<br />

si v ňom každý deň listuje a snaží sa<br />

sama seba presvedčiť, aké je to milé<br />

zvieratko, užitočné a že iba trošku<br />

rýchlejšie behá a desí ľudí. Aj doma<br />

postupom času hrdinsky vymietla<br />

pavučiny a pavúky vynášala na lopatke<br />

von… Za tri roky dosiahla to,<br />

že jej to už nič nerobilo. Pavúk bol<br />

pre ňu normálnym zvieratkom, ktoré<br />

sa vymetie, keď treba – a bola zdravá.<br />

Mnoho ľudí má tento problém na celý<br />

život. Tento príklad je taká malá skúsenosť,<br />

že sa to dá a že to chce len čas,<br />

a že ten zážitok je pri tom pozitívny.<br />

Nie je možné explozívne pozitívne<br />

niečo prežiť, a tým znegovať smrť<br />

alebo nejaký strašný zážitok…<br />

SG: Takže v podstate trvale vyvíjať<br />

vlastné úsilie k tomu, aby sa vrátili<br />

jazýčky váh do rovnováhy…<br />

Áno, to je spôsob, ktorý sa uplatňuje<br />

aj pri výchove. Keď človek niečo nezvláda,<br />

tak sa to tiež nenaučí naraz,<br />

ale musí byť k tomu dovedený<br />

postupne.<br />

Rozhovor viedli Marie Šuláková a Jiří Gottweiss<br />

sulakova@svet.gralu.cz; gottweiss@svet.gralu.cz


Liečivý<br />

magnetizmus<br />

Prednáška z diela Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu<br />

Liečivý magnetizmus zaujme jedno z vedúcich postavení<br />

v ďalšom vývoji ľudského pokolenia.<br />

Ak hovorím o magnetopatoch, myslím tým len naozaj<br />

vážnych znalcov, ktorí chcú úprimne a ochotne<br />

pomáhať ľudstvu. Nejde tu o zástup tých, ktorí sa<br />

nazdávajú, že nepatrným priemerným vyžarovaním,<br />

mnohými slovami a tajuplnými posunkami konajú<br />

niečo veľké.<br />

V súčasnosti prechádza síce nervózny nepokoj radmi<br />

tých statočných, ktorí už po roky prinášali svojim blížnym<br />

v toľkých prípadoch najlepší pozemský dar, aký<br />

len mohli dať: uzdravenie z mnohých chorôb takzvaným<br />

magnetizmom svojho tela alebo prenosom podobných<br />

prúdov z jemnohmotnosti, zo záhrobia.<br />

Žiaľ, znovu a znovu sú tu pokusy označiť triedu<br />

magnetopatov za podradnú, ak nie dokonca ešte za<br />

niečo horšie, robiť jej prekážky a potláčať ju. S nesmiernym<br />

hurhajom sa nadmieru nafukujú jednotlivé<br />

výnimky, u ktorých nízka ziskuchtivosť vytvorila nečestné<br />

charaktery, alebo kde už vopred základom boli<br />

podvodnícke úmysly, pričom „liečitelia“ tento krásny<br />

dar vôbec nemajú.<br />

Len sa rozhliadnite okolo seba.: Kde niet podvodníkov<br />

a klamárov? Nájdu sa všade! V iných povolaniach<br />

dokonca ešte viac. Z tohto dôvodu každý v tom ihneď<br />

jasne zbadá pri takej zloprajnosti často úmyselné<br />

bezprávie.<br />

Avšak závisť a ešte viac strach sú príčinou toho, že<br />

počet protivníkov a nepriateľov vzrastá. Samozrejme,<br />

toto umenie liečiť nemôže sa získať pri popíjaní piva<br />

a vína.<br />

Ono vyžaduje vážnych a predovšetkým solídnych<br />

a zdravých ľudí!<br />

V tom zaiste spočíva hlavný koreň všetkej závisti,<br />

ktorá je potom jadrom nevraživosti. Veď také podmienky<br />

sa dnes nedajú ľahko splniť. A čo bolo v tomto<br />

smere raz zameškané, to sa nedá už dohoniť.<br />

Okrem toho pravá účinná liečivá sila sa nedá získať<br />

štúdiom. Je darom, ktorý takto obdarovaného človeka<br />

určil za povolaného.<br />

Kto takýchto ľudí chce utláčať, dáva tým najavo,<br />

že blaho ľudstva nemá na zreteli, a tým menej na<br />

srdci. Uvaľuje tým na seba vinu, ktorá sa mu musí<br />

stať osudnou.<br />

Malý hlúčik statočných sa nemusí obávať. Prekážky<br />

sú dočasné. V skutočnosti sú bezpečným znamením<br />

skorého, radostného a hrdého vzostupu.<br />

Abd-ru-shin<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


Keď<br />

zomrelo<br />

milión<br />

Írov …<br />

Dramatické varovanie<br />

pre dnešnú dobu<br />

Siegfried Hagl<br />

Medzi rokmi 1845 až 1848 zomrelo približne<br />

milión Írov hladom alebo na choroby.<br />

Ďalší milión a pol sa vysťahoval z dôvodu<br />

neúnosných životných podmie nok,<br />

krajina sa vyľudnila. Z bohatého Anglicka<br />

sa im účinnej pomoci nedostalo. Ako<br />

došlo k tejto dramatickej udalosti? Pri<br />

bližšom pohľade stojí za týmto zemiakovým<br />

hladomorom desivý ľudský sklon:<br />

prisudzovať princípom väčšiu dôležitosť<br />

než ľudskému životu.<br />

nes sa už človek zriedka zamýšľa<br />

D nad tým, že v minulosti patril<br />

hlad k bolestným skúsenostiam, ktoré<br />

si musela – aj v strednej Európe – pretrpieť<br />

skoro každá generácia. Moja<br />

matka zažila dve potravinové krízy,<br />

z ktorých najmä tá prvá, v čase prvej<br />

svetovej vojny a po jej skončení, jej<br />

zostala v živej pamäti do konca života.<br />

Neblahé vplyvy ako vojna, zlé počasie,<br />

sucho, povodne, napadnutie rastlín<br />

škodcami a chorobami, spôsobili<br />

skoro v každom storočí obdobia neúrody<br />

a nedostatku potravín. Väčšinou<br />

sa tento nedostatok dotkol iba určitého<br />

regiónu, no vtedajšie dopravné<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

možnosti často neumožňovali zabezpečiť<br />

postihnutým prebytky z inej oblasti.<br />

Keď dnes stojíme v nejakom supermarkete,<br />

ktorého regály sú nabité<br />

potravinami všetkého druhu, pripadajú<br />

nám tieto časy núdze ako prekonané.<br />

Občas si niekde všimneme<br />

plagáty, ktoré vyzývajú k príspevkom<br />

na zmiernenie hladu v chudobných<br />

krajinách tretieho sveta. Tieto výzvy<br />

k ľudskej spolupatričnosti sú nutné,<br />

pretože utrpenie cudzích, nám vzdialených<br />

ľudí, sa nás zväčša bytostne<br />

nedotýka.<br />

Príklad z histórie Írska však ukazuje,<br />

ako ďaleko môže zájsť ľahostajnosť<br />

i v kresťanskej krajine, ktorá je<br />

tradične hrdá na svoju históriu, staré<br />

demokratické tradície, humanitu<br />

a smer udávajúce ekonomické teórie.<br />

VYKORISŤOVANÁ<br />

A ZANEDBÁVANÁ<br />

KRAJINA<br />

V 19. storočí bolo Írsko ako súčasť<br />

Veľkej Británie nešťastnou krajinou.<br />

Povzbudené francúzskou revolúciou<br />

prešlo niekoľkými, sčasti násilnými<br />

snahami o nezávislosť. Keď sa nedočkalo<br />

očakávanej podpory od francúzskych<br />

jednotiek, všetky tieto snahy<br />

stroskotali a zhoršili už aj tak dosť<br />

ťaživú situáciu Írska.<br />

Po víťazstve nad napoleonským<br />

Francúzskom sa Veľká Británia zaradila<br />

medzi vedúce veľmoci. Pôda<br />

zeleného ostrova patrila z troch štvrtín<br />

anglickým protestantským vlastníkom,<br />

ktorí ju nechávali obrábať<br />

írskym katolíckym árendátorom. Situácia<br />

týchto nájomných roľníkov<br />

bola biedna. Za malé parcely platili<br />

árendy také vysoké, že sotva uživili<br />

svoje rodiny. K zlepšeniu situácie chýbal<br />

roľníkom kapitál – a majiteľom<br />

pozemkov zase záujem. Árendátori<br />

nemali skoro žiadnu perspektívu lepšej<br />

budúcnosti, jedinou nádejou bolo<br />

vycestovať do USA. Na to im však<br />

spravidla chýbali prostriedky. Z Írov<br />

sa stávali apatickí ľudia: z mužov agresívni<br />

pijani, ženy boli ľahostajné<br />

a špinavé, deti neduživé.<br />

Írske poľnohospodárstvo bolo z veľkej<br />

časti závislé od jedinej plodiny,


HISTÓRIA<br />

od zemiakov. Obmena plodín, zmiešané<br />

pestovanie, rozmanitosť druhov,<br />

cielené hnojenie – také stabilizačné<br />

opatrenia sa nerobili; jednak<br />

kvôli nedostatku peňazí alebo i z neznalosti.<br />

Ako dlho mohla taká závislosť<br />

na jedinej monokultúre trvať bez<br />

následkov?<br />

Monokultúry so sebou nesú riziká,<br />

odkedy poľnohospodárstvo existuje.<br />

Vo vtedajšom Írsku pochádzali<br />

všetky pestované zemiaky od rovnakých<br />

predkov zo Strednej Ameriky –<br />

mali teda úzku genetickú základňu.<br />

Ak sa podarí chorobám alebo škodcom<br />

prelomiť ochrannú bariéru tejto<br />

monokultúry, potom je úroda v celej<br />

krajine v ohrození, že týmto vplyvom<br />

podľahne.<br />

V tejto súvislosti je zarážajúca tá<br />

skutočnosť, že dnešné génové koncerny<br />

chcú produkciu osív plne industrializovať<br />

a tým, aj napriek<br />

dramatickej skúsenosti z histórie, vedome<br />

podstupujú riziko príliš úzkej<br />

génovej základne. Tieto koncerny sa<br />

zjavne spoliehajú na to, že veda bude<br />

mať stále určitý náskok pred škodcami<br />

alebo chorobami plodín, takže<br />

extrém prípadného celosvetového výpadku<br />

úrody u niektorej dôležitej potravinovej<br />

plodiny nemá hroziť.<br />

AMERICKÝ<br />

ZEMIAKOVÝ MOR<br />

V roku 1844 zničila v USA dovtedy<br />

neznáma choroba plodín veľkú časť<br />

úrody zemiakov. V Anglicku to síce<br />

zaznamenali, ale považovali túto informáciu<br />

pre seba za bezpredmetnú.<br />

Iba sledovali neobľúbených Američanov,<br />

ako sa tí so zemiakovou plesňou<br />

vysporiadajú.<br />

V Írsku sa o tomto probléme ďalekej<br />

Ameriky vedelo len málo alebo vôbec<br />

nie. Naďalej sa pestovali, ako doposiaľ,<br />

prevažne zemiaky – zdanlivo úspešne,<br />

pretože ešte v lete 1845 všetko poukazovalo<br />

na rekordnú úrodu. V správnom<br />

období dostatočne pršalo, neskôr<br />

dažde vystriedalo sucho a teplo a zemiakom<br />

sa skvele darilo. Potom sa<br />

však prejavilo írske bláznivé počasie<br />

a potvrdilo svoju zlú povesť. Za vytrvalých<br />

dažďov zahalil krajinu chlad<br />

a hmla. Polia boli zaplavené, ochorel<br />

i dobytok, ľudia trpeli. Plodiny<br />

zemiakov skoro všade napadol zemiakový<br />

mor a začali sa kaziť.<br />

Ako dnes vieme, pôvodcom zemiakového<br />

moru je huba (phytophtora<br />

infestus), ktorá sa rýchlo šíri najmä vo<br />

vlhku. Do Írska bola pravdepodobne<br />

zavlečená s lodným nákladom z Ameriky.<br />

Vtedy si v Írsku s nákazou nevedeli<br />

rady – hľadali príčinu v chladnom<br />

a daždivom lete… a spočiatku<br />

nič nepodnikli.<br />

ROZHNEVANÍ<br />

PESTOVATELIA<br />

OBILIA PROTI<br />

HLADUJÚCIM ÍROM<br />

Na jeseň v roku 1845 sa už nedalo prehliadnuť,<br />

že Írsko stojí pred hladomorom.<br />

Noviny písali o dramatických<br />

výpadkoch úrody. O potravinovej<br />

kríze sa hovorí v prípade, keď sú straty<br />

na úrode asi 50 %, v Írsku však vtedy<br />

zhnilo 90 % všetkých zemiakov!<br />

Vzniknutou situáciou sa vtedy zaoberal<br />

aj parlament vo Westminstri.<br />

Premiér Robert Peel inicioval pod vedením<br />

Charlesa Trevelyana núdzový<br />

program. Za sumu 185 000 libier šterlingov<br />

bola nakúpená kukurica a ovos,<br />

zriadené sklady potravín; potraviny<br />

boli vydávané za trhové ceny (v žiadnom<br />

prípade nie bezplatne). Toto<br />

opatrenie pomohlo hladomor zmierniť<br />

a zastaviť obávanú explóziu cien<br />

potravín.<br />

Vo vládnom kabinete v Londýne<br />

sa okolo tejto pomoci viedli spory.<br />

Pokusy zjednodušiť dovážanie obilia<br />

do postihnutých oblastí vzbudili<br />

hnev u anglických pestovateľov obilia.<br />

Vláda sa rozštiepila a napokon Peel<br />

ponúkol svoju rezignáciu. V auguste<br />

1846 došlo k zmene vlády. Liberálna<br />

vláda Whigov pod vedením premiéra<br />

lorda Johna Russela odmietala zásahy<br />

do voľného trhu a chcela zabrániť<br />

tomu, aby sa Íri trvalo spoliehali na<br />

pomoc anglickej vlády.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


HISTÓRIA<br />

BOHATÍ OPÚŠŤAJÚ<br />

KRAJINU, CHUDOBNÍ<br />

UMIERAJÚ HLADOM<br />

Pre Írsko znamenal rok 1846 katastrofu.<br />

Záplavové dažde zatopili krajinu, zemiakový<br />

mor vypukol znovu a zničil<br />

skoro celú úrodu. Bohatí majitelia pozemkov<br />

už dávno Írsko opustili, a chudobní<br />

nájomníci nemali prostriedky.<br />

Nezamestnaní si mohli na to najnutnejšie<br />

zarobiť vo verejných pracovných<br />

programoch. Ale tieto dobre mienené<br />

vládne programy pomohli len čiastočne.<br />

Byrokracia bola ťažkopádna a zdĺhavá,<br />

už aj tak nízke mzdy boli často vyplácané<br />

s oneskorením a nie každému človeku<br />

v núdzi sa dostalo pomoci. Netýkala<br />

sa napríklad árendátorov, ktorí<br />

obhospodarovali viac než jednu štvrtinu<br />

akru (1 aker = 0,4047 hektára =<br />

4047 m 2 ). Tí museli predať svoju malú<br />

úrodu obilia, aby mohli zaplatiť árendu.<br />

Keďže árendátor, ktorý neplatil, musel<br />

svoju parcelu okamžite opustiť, stratil<br />

tým aj svoj skromný domov. Tak bolo<br />

v roku 1846, keď hladomor v Írsku vrcholil,<br />

vyvezených z krajiny mnoho<br />

tisíc ton obilia. Íri chceli export obilia<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

zastaviť, no neoblomný zástanca voľného<br />

obchodu Trevelyan rozhodol, že<br />

zákaz vývozu neprichádza do úvahy,<br />

pretože voľný obchod je tým pravým<br />

riešením! Mimochodom, rovnaká<br />

dogma „voľného obchodu“ poslúžila<br />

približne v tom istom čase na ospravedlnenie<br />

ópiovej vojny. Nakoniec boli<br />

úrady aj tak nútené vydávať potraviny<br />

zadarmo a zriadiť polievkové vývarovne.<br />

Na vrchole tohto zemiakového<br />

hladomoru bolo viac ako 3 milióny<br />

ľudí odkázaných na verejné pracovné<br />

programy a polievkové vývarovne; tie<br />

zrejme uchránili pred vyhladovaním<br />

státisíce, ale dôsledky vzniknutej katastrofy<br />

tým iba zmiernili.<br />

K HLADOMORU<br />

SA PRIDAL TÝFUS<br />

A CHOLERA<br />

Nadišiel rok 1847, Írmi nazývaný<br />

„čierny 47“. Začiatok leta bol dobrý, ale<br />

potom sa objavili choroby. Týfus, škvrnitý<br />

týfus a úplavica zachvátili tisíce<br />

hladom zoslabnutých ľudí. Celé kraje<br />

sa vyľudnili. Státisíce ľudí zhromaždili<br />

svoje posledné úspory a pokúsili sa<br />

uniknúť za katastrofálnych podmienok<br />

na vysťahovaleckých lodiach do USA.<br />

Tí ktorí zostali, poväčšine nedokázali<br />

zaplatiť árendu. Len v roku 1847 prišlo<br />

o svoje prenajaté parcely pol milióna<br />

árendátorov. Ešte aj dnes možno nájsť<br />

ruiny vtedy opustených domov.<br />

V roku 1848 došlo k ojedinelým<br />

povstaniam, ale revolúcia ako v iných<br />

európskych krajinách sa nekonala. Íri<br />

boli na vážnejší odpor príliš vyčerpaní.<br />

Ich zúfalá situácia sa však ešte zhoršila:<br />

pravdepodobne prostredníctvom<br />

niektorého z námorníkov dorazila<br />

z Ázie do krajiny cholera. Tá poslúžila<br />

úradom ako vítaná výhovorka, že ďalšia<br />

pomoc je nateraz neuskutočniteľná.<br />

Situácia sa zlepšila až v polovici roku<br />

1849, keď odznela epidémia cholery a na<br />

jeseň bola úroda zemiakov opäť dobrá,<br />

pričom nikto nevedel prečo. V novodobej<br />

Európe tak skončil najväčší hladomor<br />

mierových čias.<br />

V Írsku sa takmer v každom storočí<br />

odohrala jedna alebo viac potravinových<br />

kríz. Medzi rokmi 1739 až<br />

1740 zomrelo hladom zhruba 300 000<br />

a v období 1816 až 1818 približne<br />

65 000 ľudí. No nikdy nešlo o hladomor<br />

v takom rozsahu, ako v rokoch<br />

1845 až 1848.<br />

MILIÓN ÍROV ZOMRELO,<br />

KRAJINA SA VYĽUDNILA<br />

Z vyše ôsmich miliónov obyvateľov<br />

viac ako jeden milión zomrelo hladom,<br />

respektíve následne v dôsledku<br />

chorôb. Ďalších jeden a pol milióna<br />

ľudí sa vysťahovalo. Veľké časti Írska<br />

sa vyľudnili. Prísne podmienky prijímania<br />

prisťahovalcov v USA, ktoré napríklad<br />

odmietali chorých, vlnu emigrácie<br />

zbrzdili. No Írsko napriek tomu<br />

zostalo krajinou vysťahovalcov, ktorú<br />

v nasledujúcich desaťročiach opustilo<br />

ešte najmenej ďalších päť miliónov<br />

obyvateľov. Ako jediná európska krajina<br />

má Írsko dnes menej obyvateľov<br />

(približne 3,9 milióna) než v roku 1840<br />

(okolo 8,2 milióna).


HISTÓRIA<br />

Už i tak napätá situácia medzi Írmi<br />

a Angličanmi sa hladomorom ešte viac<br />

zhoršila a trvalo desiatky rokov, než sa<br />

krajina zotavila. No nenávisť voči politikom,<br />

ktorí niesli zodpovednosť za<br />

odopretie pomoci, ešte stále neodznela.<br />

Z írskeho pohľadu sa vláda najbohatšej<br />

krajiny sveta zdráhala svojim spoluobčanom<br />

hladujúcim vo vlastnom<br />

štáte poskytnúť pomoc. A to v epoche<br />

počiatkov svetového hospodárstva,<br />

kedy boli k dispozícii parníky a železnice<br />

a anglická banka disponovala<br />

skoro neobmedzenými prostriedkami.<br />

V Írsku zostáva „zemiakový hladomor“<br />

v ľudových obyčajoch a legendách aj<br />

naďalej živým.<br />

ÚMYSELNÁ LIKVIDÁCIA<br />

NÁRODA ALEBO<br />

NEHUMÁNNA UTÓPIA?<br />

Najrôznejší historici pripisovali britskej<br />

vláde ťažké pochybenia, ktoré vydali<br />

milióny Írov smrti hladom. Politici<br />

údajne odmietali poskytnúť potrebnú<br />

pomoc, pretože Írov nenávideli. Uvádzali<br />

sa dokonca prirovnania s Bergen-Belsenom,<br />

koncentračným táborom,<br />

nachádzajúcim sa severne od mesta<br />

Celle na Lüneburgskom vresovisku.<br />

Aby sme mohli pranierovať nedostatočnú<br />

pomoc otáľajúcej vlády, pozrime<br />

sa na venované finančné náklady – porovnanie,<br />

ktoré je dnes rovnako aktuálne<br />

ako v 19. storočí. Britský príspevok<br />

na zmiernenie hladomoru činil<br />

7 miliónov libier – je to suma menšia,<br />

než zhromaždili samotní Íri. Oproti<br />

tomu výdaje Veľkej Británie na obranu<br />

boli ročne 16 miliónov libier. Krymská<br />

vojna (1854-1856) stála 69,3 miliónov<br />

libier (zdroj: Vaughan W. E, A New<br />

History of Ireland, sv. V, Clarendon,<br />

Oxford 1989, s. 328).<br />

Zrejme zachádzame priďaleko, ak<br />

prisudzujeme zodpovedným ľuďom<br />

úmyselné vyvražďovanie národa.<br />

Zo súhrnného posúdenia historických<br />

udalostí však vyplýva jeden<br />

neodškriepiteľný záver, z ktorého<br />

môže vzísť poučenie pre dnešnú dobu.<br />

V knihe „A New History of Ireland“ od<br />

W. E. Vaughana sa dočítame: „Russel<br />

(pozn.: Lord John Russel, 1792–1878,<br />

premiér 1845–1851), Wood (pozn.: Sir<br />

Charles Wood, 1800–1885, kancelár<br />

štátnej pokladnica 1846–1852) a Trevelyan<br />

(pozn.: Charles Trevelyan, 1807–<br />

1886, zástupca kancelára štátnej pokladnice)<br />

boli v podstate zodpovední<br />

a svedomití muži. Svoje ekonomické<br />

presvedčenie však beznádejne priviedli<br />

na scestie. Boli postihnutí najstrašnejšou<br />

a najrozšírenejšou z ľudských<br />

chorôb – vierou, že princípy<br />

a doktríny sú dôležitejšie než samotný<br />

ľudský život. Domnievali sa, že pravidlá<br />

stanovené ekonómami sú reálne<br />

rovnako ako zemiakový mor.“ Takéto<br />

chorobné ideológie majú za následok,<br />

a nie ojedinele, vážne historické rozhodnutia<br />

– od križiackych ťažení až<br />

ku globalizácii. V 20. storočí to boli<br />

neľudské utópie boľševizmu, fašizmu,<br />

nacionalizmu, maoizmu, ktoré nekompromisne<br />

obetovali ľudské životy svojim<br />

politickým programom.<br />

Je na mieste obava, že dnes sú naši<br />

politici opäť postihnutí touto scestnou<br />

a pritom rozšírenou chorobou, keď tvrdia,<br />

že globalizácia, privatizácia, deregulácia,<br />

voľný pohyb tovaru a peňazí<br />

atď. spolu s fungujúcimi prírodnými<br />

zákonmi nám všetkým zaistia hospodársky<br />

rast, slobodu a blahobyt.<br />

Upisujú sa tým ďalšej utópii – ďalšiemu<br />

veľkému pokusu<br />

s pochybným<br />

výsledkom.<br />

Siegfried Hagl<br />

Siegfried Hagl@svet.gralu.cz<br />

Literatúra:<br />

Durschmied Erik, Als die Römer im Regen<br />

standen, Lübbe, Bergisch Gladbach 2002<br />

Hollis Daniel Webster, The History of Ireland,<br />

Greenwood Press, London 2001<br />

Woodham-Smith Cecil, The Great Hunger,<br />

Hamish Hamilton, London 1962<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


FOTOSERIÁL<br />

húsenica vidlochvosta<br />

drobný motýl cicajúci<br />

na batohu<br />

pestrá saranča<br />

motýlik zvaný harlekýn<br />

(Taxila haquinus)<br />

pestro sfarbený veľký tesárik<br />

križiak rodu Gasteracantha<br />

s tŕňmi na zadočku<br />

jašterica dráčik lietavý<br />

pavúk skákavka<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


TÉMA<br />

Z HORSKÉHO PRALESA<br />

orchidea rodu Calanthe<br />

NA SUMATRE<br />

Stúpam po svahu medzi kmeňmi<br />

pralesných stromov.<br />

Včera podvečer som v týchto miestach<br />

narazil na termitiu „rieku“: nepretržitý<br />

prúd tmavých termitov ponáhľajúcich<br />

sa zjavne cieľavedome<br />

jedným smerom. Ten živý tok ma<br />

doviedol – neprekvapivo – k termitisku,<br />

vybudovanému v rozhlodanom<br />

stojacom strome. Pachová stopa, ktorou<br />

si termity označujú cestu, možno<br />

zotrieť aj prstom. Potom sa zrazu<br />

v húfoch bezradne kopia pred nám<br />

neviditeľnou, pre nich však neprekročiteľnou<br />

bariérou.<br />

Dnes však márne chodím v kruhoch<br />

po pralesnom svahu. Bolo by<br />

zaujímavé znovu sa na termity pozrieť,<br />

či v inú dennú dobu prúdia<br />

opačným smerom, no nepodarí sa<br />

mi ich znovu nájsť.<br />

Pokračujem v ceste. Napojím sa<br />

na horský hrebienok a putujem po<br />

úzkej cestičke na jeho temene. Zoborožci<br />

sa tu a tam ozývajú z korún<br />

stromov, občas kúsok preletia, no<br />

pozemná orchidea<br />

veľmi jedovatý štrkáčovec<br />

Cryptelytrops albolabris<br />

veľká modlivka<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


okvetie stromovitého mliečnika<br />

žltokvetá netýkavka<br />

vyfotografovať sa mi ich tiež nepodarí.<br />

Aj pri svojom pomalom a ťažkopádnom<br />

lete sú rýchlejší než ja.<br />

Pokračujem po hrebeni ďalej, potichu<br />

postupujem pralesom, zastavím<br />

sa. To, čo čnie v krovinách dákych<br />

10-15 metrov predo mnou, vyzerá<br />

ako zvislý hrdzavý konár. Zapínam<br />

kameru, priblížim si obraz a trpezlivo<br />

čakám. Takú hrdzavú farbu má<br />

predsa orangutan. Minúta, dve, tri…,<br />

nič sa nehýbe. Už sa začínam sám<br />

sebe trochu posmievať, nechal som sa<br />

napáliť konárom. Chystám sa podísť<br />

bližšie, ale zastaví ma pohyb; konečne<br />

dvíha hlavu. Srdce mi búši: je to veľký<br />

orangutaní samec. Z hlboko zohnutého<br />

konára visí za ruku a napcháva<br />

sa nejakými plodmi. Potom sa pritiahne<br />

o niečo vyššie, otáča sa. Naše<br />

pohľady sa stretnú. Oduševnené oči,<br />

v ktorých sa dá čítať jeho rozpoloženie.<br />

Najskôr trochu výhražné, potom<br />

vidím, že obťažujem, za tým všetkým<br />

však cítiť hlboký pokoj. Úsporným<br />

pohybom zdvíha hlavu, prehliadne<br />

si konáre nad sebou a vzápätí sa<br />

jeho mohutné telo vyhupne nahor.<br />

Chvíľku môžem obdivovať majstrovstvo<br />

a istotu, s akou preniká porastom,<br />

kým mi v korunách stromov zmizne<br />

z dohľadu.<br />

Vojtěch Zavadil<br />

vojtech.zavadil@svetgralu.cz<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

mäsožravý krčiažnik


začiatok výstupu na Gunung Kemiri<br />

nezelená parazitická rastlina<br />

Rhopalocnemis phalloides<br />

tŕnitý križiak rodu Gasteracantha<br />

tesárik s maskovacím zafarbením<br />

pralesná stromová žabka<br />

kvety kroviny rodu Vaccinium (brusnica)<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


Siegfried Hagl<br />

„Na začiatku deväťdesiatych rokov sa budeme musieť rozhodnúť pre dôsledné opatrenia, aby sme<br />

udržali rast počtu obyvateľov, čelili chudobe a ochránili životné prostredie. V opačnom prípade<br />

zanecháme svojim deťom otrávené dedičstvo.“ Správa o svetovej populácii, 1990<br />

Vody celosvetovo ubúda. Čo nás čaká?<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


VODA<br />

HROZÍ NEDOSTATOK<br />

POTRAVÍN?<br />

V<br />

apríli 2008 bola vláda Tahiti, jedného<br />

z najchudobnejších štátov<br />

strednej Ameriky, donútená podať<br />

demisiu kvôli veľkej demonštrácii<br />

obyvateľstva, ktorá takmer prerástla<br />

v ľudové povstanie. Tieto protesty<br />

boli iniciované vysokým nárastom<br />

cien potravín. Jeden reportér sa vtedy<br />

vyjadril, že stúpanie cien základných<br />

potravín, vyvolávajúce nepokoje aj<br />

v ďalších chudobných krajinách, prišlo<br />

nečakane. Ale bolo to skutočne<br />

také prekvapivé?<br />

Vývoj za posledné desaťročia ukazuje,<br />

že pri náraste svetovej populácie<br />

priemerná výmera obrábanej plochy<br />

na človeka klesá a možno počítať<br />

s tým, že v dohľadnej dobe výroba<br />

potravín už nebude schopná uspokojiť<br />

spotrebu. Tento problém zhoršuje<br />

aj fakt, že z potravinárskych plodín<br />

z cukrovej trstiny, pšenice, kukurice,<br />

ryže a rastlinného oleja sa vyrábajú<br />

dokonca už aj pohonné látky.<br />

Ďalším nepriaznivým faktorom<br />

je dramatické odlesňovanie veľkých<br />

plôch tropických pralesov. Na ich<br />

miesto sa potom vysádzajú napríklad<br />

palmy olejné, z ktorých sa získava tzv.<br />

palmový olej využívaný ako palivo<br />

do dieselových motorov.<br />

VYSTAČÍ „MODRÉ<br />

ZLATO“ PRE VŠETKÝCH?<br />

V<br />

posledných desaťročiach dramaticky<br />

stúpla spotreba vody; ak porastie<br />

týmto tempom aj naďalej, začne<br />

táto životne dôležitá látka jednoducho<br />

chýbať. O niekoľko rokov môžu<br />

byť ľudia v mnohých oblastiach sveta<br />

zaskočení jej nedostatkom.<br />

„Voda“ je aj témou výstavy „Expo“<br />

2009. Už v roku 1981 však varovala<br />

oficiálna správa prezidenta Spojených<br />

Štátov „Global 2000“: „Sladká<br />

voda, donedávna hojný zdroj vo väč-<br />

šine oblastí sveta, bude v najbližších<br />

desaťročiach čoraz viac ubúdať, a to<br />

z viacerých príčin. Po prvé – kvôli<br />

vzrastajúcej spotrebe chladiacich veží<br />

a systémom umelého zavlažovania.<br />

Po druhé – znečistenie a prevádzka<br />

vodných elektrární budú značne obmedzovať<br />

využitie sladkovodných<br />

zdrojov. Zhoršovanie situácie v odlesnených<br />

povodiach riek zasa zvýši<br />

nepredvídateľnosť vodných zásob,<br />

urýchli pôdnu eróziu, naruší plány<br />

na čerpanie vody a zníži aj jej kvalitu.<br />

Už dnes je jasné, že vodné toky<br />

a rieky postupne strácajú svoju pôvodnú<br />

funkciu ako životný priestor<br />

vodných organizmov a sú stále viac<br />

využívané na účely umelého zavlažovania,<br />

na priamu spotrebu ľudí<br />

a výrobu elektriny. To platí predovšetkým<br />

v rozvojových krajinách.“<br />

(Správa Prezidentovi, 1981, str. 725).<br />

V rokoch 1992/93 prišli médiá<br />

s pojmom „vojna o vodu“; o „modrom<br />

zlate“ vzniklo aj niekoľko dokumentárnych<br />

i hraných filmov. Keďže<br />

životne dôležité rieky pretekajú niekoľkými<br />

štátmi, ktoré už nezriedka<br />

o vodu viedli spory, v boji o ňu nie<br />

sú vylúčené dokonca ani ozbrojené<br />

zrážky. Celosvetovo existuje viac než<br />

300 riečnych systémov, ktoré sa týkajú<br />

viacerých krajín. Najznámejší<br />

konflikt sa odohral o vodu Jordánu,<br />

ktorú má od obsadenia Golanských<br />

výšin v šesťdňovej vojne (1967) pod<br />

kontrolou štát Izrael.<br />

OBROVSKÉ MNOŽSTVÁ<br />

VODY S MALOU<br />

VYUŽITEĽNOSŤOU<br />

Na Zemi je ohromné množstvo vody<br />

– 1,38 miliárd km3. Sladká voda<br />

však z toho tvorí iba 2,6 %, z čoho je<br />

jej veľká časť ťažko dostupná.<br />

Podľa správy Spojených národov<br />

o svetovom stave vody „Water for<br />

People“ dopadá na celú plochu Zeme<br />

ročne súhrnne 110 000 km3 zrážok.<br />

Značná časť z nej sa vyparí priamo,<br />

alebo nepriamo z rastlín. Prakticky<br />

využiteľná je len tá zrážková voda,<br />

ktorá spadne priamo na polia a úžitkové<br />

lesy, a voda odpadová, ktorá tečie<br />

ako spodná voda, alebo riekami<br />

do oceánov.<br />

KOĽKO VODY ČLOVEK<br />

POTREBUJE?<br />

Človek potrebuje na prežitie asi<br />

2 až 10 litrov pitnej vody denne.<br />

Skutočná spotreba vody, vrátane potrieb<br />

hygieny, je však omnoho vyššia:<br />

predovšetkým v priemyselných štátoch<br />

si človek okrem iného dovoľuje<br />

aj luxus splachovať toaletu pitnou vodou.<br />

Ak nepočítame spotrebu poľnohospodárstva<br />

a priemyslu, vychádza<br />

spotreba vody človeka na deň takto:<br />

Litrov vody<br />

Krajina<br />

India 25<br />

Belgicko 122<br />

Nemecko 129<br />

Rakúsko / Dánsko 145<br />

Švédsko 188<br />

Švajčiarsko 237<br />

Japonsko 278<br />

USA 295<br />

Dubaj 500<br />

Zdroj:<br />

http://www.wasserkarawane.de/pdf_dokumente/Wasser%20weltweit.pdf.<br />

(2006)<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


VODA<br />

Spotreba vody pri produkcii potravín<br />

Potravina<br />

Spotreba vody<br />

v litroch<br />

1 kg kakaa 20 000<br />

1 kg hovädzieho mäsa 15 000<br />

1 kg jahňacieho mäsa 10 000<br />

1 kg hydiny 8 000<br />

1 kg syra 5 000<br />

1 kg cukru 3 000<br />

1 kg ryže 2 000 – 5 000<br />

1 kg palmového oleja 2 000<br />

1 kg pšenice 1 000 – 1 500<br />

1 kg citrónov, pomarančov 1 000<br />

1 kg strukovín alebo koreňovej zeleniny 1 000<br />

1 kg chleba 1 000<br />

1 kg zemiakov 500<br />

1 liter mlieka 2 000 – 4 000<br />

1 liter pomarančovej šťavy 1 000<br />

1 liter piva 500<br />

1 šálka kávy 140<br />

1 vajce 1 000<br />

Veľa vody sa spotrebuje aj pri výrobe<br />

potravín. Jednému človeku so<br />

skromnými nárokmi na výživu postačujú<br />

3 m3 vody na deň, čiže 1 100<br />

m3 ročne. Táto minimálna spotreba<br />

vody na pitie a výživu predpokladá<br />

stravu chudobnú na mäso, a pre 6,5<br />

miliardy ľudí predstavuje spotrebu<br />

vody 7 150 km3 na rok (Zdroj: Marq<br />

de Villiers, „Wasser“).<br />

Akú vysokú má ľudstvo skutočnú<br />

spotrebu vody, ukazujú čísla v tabuľke.<br />

Pred 30 rokmi, v roku 1977,<br />

počítala „Global 2000“ s týmito<br />

množstvami (populácia v miliónoch<br />

a spotreba vody v km 3 /rok):<br />

Populácia<br />

Energia<br />

Zavlažovanie<br />

Priemysel a domácnosti<br />

Spolu<br />

Afrika 405 11 60,8 16,2 88<br />

Asie 2 290 68 1 400 129 1 597<br />

Austrálie 20 7,9 13 8,1 29<br />

Evropa 404 176 116 224 516<br />

Severní Amerika 339 232 205 114 551<br />

Jižní Amerika 214 6,4 35 15,6 57<br />

Svět 3 670 502 1 830 506 2 838<br />

Pri predpokladanej svetovej populácii<br />

3,67 miliárd ľudí (v roku 1977),<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

existovala priemerná spotreba na človeka<br />

773 m3 na rok (Afrika 217 m3;<br />

Severná Amerika 1 625 m3).<br />

V roku 2000 predstavovala spotreba<br />

vody celosvetovo zhruba 5 000<br />

km3/rok. Pri 6 miliardách obyvateľov<br />

je to priemerne 833 m3 na osobu.<br />

V týchto číslach nie je zohľadnená<br />

dažďová voda, ktorá priamo zavlažuje<br />

polia a úžitkové lesy.<br />

Zdroj:<br />

„Global 2000, Správa prezidentovi“,<br />

1981, Str. 362;<br />

Water for People – Water for Life,<br />

The United Nations World Water Report,<br />

UNESCO-WWAP, 2003, Str. 13<br />

http://www.geospot.de/wasserkonfl<br />

i k t /re s s o u rce. ht m<br />

Percentuálne rozdelenie svetovej<br />

spotreby vody:<br />

Poľnohospodárstvo<br />

Priemysel<br />

A SPOTREBA VODY<br />

STÁLE NARASTÁ...<br />

Domácnosti<br />

Krajiny s nízkym až stredným príjmom 82 % 10 % 8 %<br />

Krajiny s vysokým príjmom 30 % 59 % 11 %<br />

EÚ 21 % 63 % 16 %<br />

Svet 70 % 22 % 8 %<br />

Zdroj:<br />

Water for People – Water for Life,<br />

The United Nations World Water Report,<br />

UNESCO-WWAP, 2003, Str. 228<br />

Medzi rokmi 1940 a 1990 sa svetová<br />

spotreba vody zvýšila<br />

štvornásobne, zatiaľ čo populácia sa<br />

iba zdvojnásobila. V súčasnosti sa<br />

v priemyselných štátoch jej spotreba<br />

ustálila, no je veľmi vysoká. V rozvojových<br />

krajinách sa ľudia usilujú<br />

o vyššie príjmy, k čomu zároveň<br />

spotrebujú aj viac vody. Tieto krajiny<br />

pri stúpajúcej populácii budú<br />

zanedlho potrebovať na získavanie<br />

energie pre priemysel a domácnosti<br />

približne taký objem vody na osobu,<br />

ako rozvinuté krajiny.<br />

Okrem toho bude spotreba vody<br />

silne stúpať i v poľnohospodárstve.<br />

Moderné poľnohospodárstvo totiž<br />

uprednostňuje druhy obilia s vysokým<br />

výnosom, ktorých pestovanie<br />

vyžaduje veľa vody a umelých hnojív.<br />

Zatiaľ čo výnos úrody z obilia, ktoré<br />

prijíma vlahu iba z dažďových zrážok,<br />

býva maximálne 3 tony z hektára,<br />

za predpokladu optimálneho zavlažovania<br />

je to až 7,5 tony z hektára.<br />

Tieto údaje uvádza správa Spojených<br />

národov o svetovom stave vody. To,<br />

že chudobní roľníci v rozvojových<br />

štátoch si tieto druhy obilia s vysokou<br />

výťažnosťou nemôžu dovoliť, je<br />

zasa iná otázka.<br />

Momentálne je zavlažovaných asi<br />

60 % poľnohospodárskych plôch,<br />

na ktoré sa spotrebuje 70 % umelo<br />

rozdeľovanej vody. Skutočnosť, že<br />

spotreba vody celosvetovo stúpa vedie<br />

k otázke, aké množstvo celkove<br />

máme vôbec k dispozícii. Globálne<br />

množstvá vody uvádza nasledujúca<br />

tabuľka, sú však v rámci jednotlivých<br />

regiónov rozložené nerovnomerne:<br />

Dostupná odtoková voda:<br />

Dažďová voda, ktorá dopadne<br />

na polia a úžitkové lesy<br />

Všetka pre ľudské potreby<br />

využiteľná voda<br />

6 780 km3/rok<br />

18 200 km3/rok<br />

24 980 km3/rok<br />

Zdroj:<br />

Zdroj: Peter P. Rogers, „Water Crisis“,<br />

Str. 9<br />

Z dostupného množstva vody cca<br />

24 980 km3 na rok možno teoreticky<br />

vypočítať predpokladanú maximálnu<br />

výšku svetovej populácie:<br />

Minimálna spotreba na osobu pri strave<br />

chudobnej na mäso, bez priemyslu<br />

Možná populácia<br />

Pri zdvojnásobení minimálnej spotreby<br />

(vrátane priemyslu + lepšia výživa)<br />

Možná populácia<br />

1 100 m3/rok<br />

22,7 miliárd ľudí<br />

2 200 m3/rok<br />

11,4 miliárd ľudí


Tieto čísla však vychádzajú z veľmi<br />

vysokých hodnôt dostupného množstva<br />

vody a vo viacerých oblastiach<br />

by neúnosne preťažovali výkonnosť<br />

vodného hospodárstva na Zemi. Pri<br />

stúpajúcich cenách energie bude aj<br />

získavanie úžitkovej vody z mora<br />

odsoľovaním dostupné len pre niekoľko<br />

bohatých krajín. Iné odhady<br />

udávajú len 9 000 km3 vody (namiesto<br />

24 980 km3) ako priamo využiteľné<br />

množstvo. Je zrejmé, že nárast<br />

svetovej populácie je limitovaný dostupnosťou<br />

vody. Maximálna populácia<br />

na Zemi by sa podľa toho potom<br />

pohybovala – pri skromnom štandarde<br />

– okolo 8 miliárd, pri vysokých<br />

nárokoch (priemysel a lepšia výživa)<br />

len okolo 4 miliárd ľudí a pritom dnes<br />

je táto hranica už prekročená.<br />

KEDY NASTANE<br />

NEDOSTATOK VODY?<br />

Vmnohých husto osídlených regiónoch<br />

Zeme sa o nedostatku vody<br />

dá hovoriť už teraz. Zrážky sú veľmi<br />

nerovnomerné a kolíšu medzi takmer<br />

0 mm/rok (Sahara) po >11,5 m/rok<br />

(Mount Waialeale, 1569 m, na Hawaii).<br />

Toto nerovnomerné rozloženie<br />

čiastočne zmierňuje export tzv.<br />

„virtuálnej vody“. To znamená, že<br />

s každou tonou obilia, pochádzajúcou<br />

z exportných krajín ako Kanada<br />

alebo USA, sa vyvážajú nepriamo<br />

aj značné množstvá virtuálnej vody,<br />

ktorá bola použitá na ich produkciu<br />

(viď rámček „Spotreba vody pri výrobe<br />

potravín“).<br />

Na druhej strane však aj priemyselné<br />

štáty vodu dovážajú – tak napríklad<br />

s každým dvestogramovým<br />

balením mletej kávy je to 4 000 litrov<br />

vody.<br />

Na otázku, kedy sa nedostatok vody<br />

prejaví v závažnej podobe, odpovedal<br />

v roku 2003 „UN Water Development<br />

Report“ chmúrnou prognózou.<br />

„V polovici tohto storočia budú nedostatkom<br />

vody postihnuté prinajmenšom<br />

2 miliardy ľudí v 48 krajinách;<br />

v najhoršom prípade to môže byť aj<br />

7 miliárd ľudí v 60 krajinách“.<br />

Štát je považovaný za „chudobný<br />

na vodu“ vtedy, keď zásoba vody<br />

na jedného obyvateľa klesne pod<br />

1000 m3 na človeka a rok. O napätých<br />

stavoch vody sa hovorí už pri<br />

1 770 m3 na človeka za rok<br />

Pri nedávnych odhadoch celosvetovej<br />

spotreby vody (bez dažďovej vody<br />

dopadajúcej na polia) bola stanovená<br />

jej výška priemerne 833 m3 na osobu<br />

a rok; v štatistikách je však nápadné,<br />

že oblasti s vysokou hustotou obyvateľstva<br />

(Afrika, Ázia, Južná Amerika)<br />

spotrebovávajú v priemysle a na získavanie<br />

energie v porovnaní s inými<br />

oblasťami menej vody. Je však predpoklad,<br />

že s razantným nárastom<br />

priemyslu v rozvojových krajinách sa<br />

tento stav zmení; spotreba vody bude<br />

rásť rýchlejšie než počet obyvateľov.<br />

BOJ O VODU<br />

Kvôli rastúcej svetovej populácii<br />

a rastúcim nárokom je nedostatok<br />

vody už takpovediac očividný.<br />

V blížiacom sa súboji človeka o vodu<br />

bude mať zrejme väčšie šance priemyselná<br />

výroba. Edward O. Wilson<br />

vo svojej knihe Budúcnosť života<br />

(Die Zukunft des Lebens, Goldmann,<br />

München 2004) konštatuje: Na vypestovanie<br />

tony pšenice v hodnote<br />

cca 200 amerických dolárov sa spotrebujú<br />

tisíce ton sladkej vody. To isté<br />

množstvo vody však v priemysle vynesie<br />

zisk cca 14 000 amerických dolárov.<br />

To znamená, že hospodárstvo<br />

orientované výlučne na maximálne<br />

výnosy môže problém so zásobovaním<br />

vody ešte vyostriť.<br />

Sporom o vodu a prípadnému masívnemu<br />

exodu z krajín s nedostatkom<br />

vody sa v budúcnosti ľudstvo zrejme<br />

nevyhne. Ohrozené sú aj krajiny, ktoré<br />

doposiaľ s nedostatkom vody nezápasili.<br />

Výskumný projekt EÚ už poukázal<br />

na potenciálne rizikové oblasti<br />

v Alpách. Menšie zrážky a rastúce<br />

teploty spôsobili, že sa v niektorých<br />

oblastiach stavy spodnej vody horšie<br />

obnovujú – pri súčasne rýchlo stúpajúcej<br />

spotrebe vody, napríklad aj kvôli<br />

výrobe umelého snehu.<br />

Ľudstvo sa v blízkej budúcnosti nevyhne<br />

naliehavej úlohe znížiť spotrebu<br />

vody i svoje nároky na takú<br />

mieru, ktorá bude pre prírodu<br />

únosná. „Modrý elixír života“ nás<br />

k tomu tlačí už dnes – buďme teda<br />

na to pripravení.<br />

Siegfried Hagl •<br />

siegfried.hagl@svetgralu.sk<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


„Pane, daj mi<br />

PRÍBEH<br />

z tej vody“<br />

J<br />

ežiš putoval so svojimi učeníkmi ďalej. Na svojej ceste<br />

do Galilei prechádzal Samáriou. Pri Sicheme odpočívali.<br />

Zatiaľ čo učeníci išli do mesta, aby kúpili jedlo, Ježiš sa posadil<br />

na okraj studne, a hýbali ním všelijaké myšlienky.<br />

Túto studňu vykopal Jakub, ten Jakub, ktorého Židia<br />

nazývali jedným z praotcov. Boli hrdí, že z neho pochádzajú.<br />

Volali sa vyvoleným národom, a aj ním boli. Ale<br />

namiesto toho, aby sa stali vedomými tejto milosti, videli<br />

v tom zásluhu. Oni sami si zatarasili všetky cesty nahor<br />

a sťažili mu tým vykonanie jeho diela na ich dušiach.<br />

S povzdychom sa Ježiš rozhliadol dookola. Bola za ním<br />

dlhá cesta; bol unavený a smädný.<br />

Tu sa sem od Sichemu náhlila jedna žena, ktorá podľa<br />

miestnej obyčaje na hlave niesla džbán na vodu. Ježiš sa<br />

na ňu skúmavo pozrel. Vykračovala slobodne a zľahka;<br />

v jej spôsoboch spočívalo niečo zadržiavané. Teraz dosiahla<br />

studňu a začala po krátkom pozdrave napĺňať svoj<br />

džbán vodou. Tu ju Ježiš oslovil:<br />

„Daj mi napiť sa, som smädný.“ Chcela tak už učiniť, keď<br />

prišli na ňu pochybnosti.<br />

„Boli tí muži, ktorých som stretla na ceste do Sichemu,<br />

tvoji spoločníci?“ opýtala sa.<br />

Ježiš prisvedčil.<br />

„Tak potom ste Židia, hoci ty nemáš výzor jedného<br />

z nich. Či ty nevieš, že ja som samaritánska žena? Vy<br />

Židia nemáte s nami nič spoločné. Tak ani ja ti nesmiem<br />

ponúknuť môj džbán, pane.“<br />

Ježiš sa opäť na ňu prenikavo pozrel. Každá iná žena<br />

by mu bola vodu pokojne podala; sám má hľadieť, keď<br />

pitím porušuje ustanovenia! Ako k tomu došlo, že táto<br />

žena sa stará o dušu iného? Chcel skúmať ďalej a odvetil<br />

priateľsky:<br />

„Keby si vedela, kto som, tak by si ty mňa prosila o vodu.<br />

A ja by som ti dal z večne vyvierajúceho prameňa života,<br />

aby ťa už nikdy viac nesmädilo.“<br />

Na okamih sa žena strhla: O čom hovoril tento<br />

cudzinec?<br />

Vtom uvidela svetlú žiaru, ktorá obklopovala celú postavu,<br />

a lúče, ktoré vychádzali z jeho očí a zdali sa prenikať<br />

jej dušou. Vedela teraz, že Ježiš nehovoril o pozemskej<br />

vode.<br />

Trasúcim sa hlasom prosila:<br />

„Pane, daj mi z tej vody, aby tak nekonečný smäd mojej<br />

duše bol konečne uhasený!“<br />

Namiesto akejkoľvek odpovede Ježiš žiadal:<br />

„Tak choď a priveď svojho muža.“<br />

Obstojí v tejto skúške? Bez váhania však žena priznala,<br />

čo jej muselo v očiach každého človeka uškodiť:<br />

„Pane, nemám nijakého muža. Päť mužov som mala, ten<br />

však, ktorého teraz z lásky opatrujem, lebo je smrteľne<br />

chorý, nie je mojím mužom.“<br />

Ježiš pokojne odvetil:<br />

„Povedala si pravdu, viem to.“ Žiadne slovo zatratenia,<br />

žiadna výčitka!<br />

Vtom to vyrazilo zo ženy, ktorá raz vyslovila ťaživú<br />

vinu svojho života, nezadržateľne von. Všetko, všetko, čo<br />

ju trápilo a zamestnávalo, pokiaľ si len mohla spomenúť,<br />

muselo teraz na svetlo dňa.<br />

„Pane, viem, že ty si prorok Najvyššieho. Pomôž mi!<br />

Kde môžem nájsť Boha? Hľadám ho, ale ho nenachádzam.<br />

Vy, Židia, hovoríte, človek ho musí vzývať v Jeruzaleme<br />

v chráme, potom sa mu ukáže. Naši otcovia nás učili hľadať<br />

ho na tejto hore. Nikde som ho nenašla. Pane, milý<br />

pane, pomôž mi!“<br />

Pohnute zneli slová; vychádzali z najhlbšej, hľadajúcej<br />

duše. Ešte nikdy nehovoril nejaký človek tak bezprostredne<br />

k Ježišovej duši; ešte nikdy nenašiel také<br />

hľadanie.<br />

Dobrotivo sa obrátil k žene, ktorá naňho hľadela prosiacimi<br />

očami a rozžiarila sa od očakávania.<br />

„Boh nie je viditeľný ľudskému zraku. Kto ho chce vzývať,<br />

musí ho hľadať mimo tejto hmotnosti. Musí vstúpiť<br />

do svojej vlastnej duše; pretože iba v duchu dokáže prenikať<br />

nahor a vytušiť niečo z Boha. To sa vy musíte najprv<br />

opäť učiť, ľudia.“<br />

Žena ho horlivo prerušila:<br />

„Mesiáš, ktorý čoskoro príde, ten nám bude zvestovať<br />

o Bohu. On nás bude učiť všetkému.“<br />

Tieto slová vyslovila z hlbokej viery. Ježiš však odpovedal<br />

zdržanlivým hlasom.<br />

„Žena, pozri sa na mňa poriadne! Ja som to.“ Jasanie,<br />

akému nebolo páru, naplnilo dušu ženy.<br />

„Môj Boh a môj Pán,“ jasala. Potom vyšlo ako vo veľkom<br />

údive z jej pier: „Tak som v tebe našla Boha, konečne<br />

našla? Smiem ho vidieť!“<br />

Klesla na kolená a pritiahla lem Ježišovho rúcha na svoje<br />

pery. Potom ale vyskočila. Bolo zabudnuté, že Ježiš ju bol<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


prosil o dúšok vody, zabudnuté, že sa dosiaľ vždy držala<br />

stranou od ľudí, aby im nedala príležitosť hanobiť ju.<br />

Uchopila svoj džbán a išla rýchlo späť do Sichemu, aby<br />

tam zvestovala, že prišiel Mesiáš. Všetci, všetci by ho<br />

mali vidieť!<br />

S veľkou radosťou sa díval Ježiš za ňou. Ako to blažilo,<br />

stretnúť jedného takého človeka. U nej bolo videnie a vedenie<br />

jedným, a čo jej duša prežila, to premenila v čin.<br />

Požehnaná žena!<br />

Teraz sa vrátili naspäť aj učeníci a spozorovali so začudovaním,<br />

že ich Pán hovoril so Samaritánkou; ale nevypytovali<br />

sa. Ponúkli mu z jedla ktoré kúpili, on však odmietol.<br />

Obávali sa, že Samaritánka mu dala niečo na jedenie. Príliš<br />

hlboko boli ešte v zajatí ustanovení ich vierouky.<br />

Ježiš s úsmevom rozptýlil túto obavu:<br />

„Koho duša bola nasýtená, ten nepotrebuje viac pozemského<br />

pokrmu.“<br />

Učeníci tomu nerozumeli a naliehali naňho:<br />

„Pane, jedz!“<br />

Tak sa z lásky k nim premohol a vzal z toho, čo mu ponúkali.<br />

Keď sa najedli,<br />

rozprával im o žene.<br />

„Vidíte,“ riekol,<br />

„teraz bude požehnanie<br />

Židom odňaté<br />

a sprístupnené<br />

všetkým ľuďom.<br />

Odteraz smú<br />

všetci, ktorí ma<br />

hľadajú, prísť ku mne. Vy neskôr získate bohatšiu úrodu<br />

medzi pohanmi, u ktorých ste nesiali, než medzi Židmi,<br />

u ktorých bola všetka sejba márna.“<br />

Ale radostné posolstvo, ktoré žena priniesla do Sichemu,<br />

neodznelo nevypočuté. V zástupoch prúdili sem, aby uvideli<br />

toho, ktorého žena nazvala Mesiášom.<br />

Radosť naplnila Pánovo srdce. Títo ľudia neprichádzali<br />

zo zvedavosti, nie aby videli zázraky; títo ľudia hľadali<br />

Mesiáša, spásu svojich duší. A tá radosť, ktorá ho napĺňala,<br />

prerážala ako svetlý jas z pozemskej schránky. Tu boli<br />

oči tých, ktorí sem prišli, otvorené, takže smeli zhliadnuť<br />

Syna Božieho. Prosili ho:<br />

„Pane, zostaň ešte krátky čas u nás, aj keď toho vôbec<br />

nie sme hodní. Chceme to povedať aj iným, že sme našli<br />

spásu sveta!“<br />

Ježiš to prisľúbil. Teraz tiahli celou krajinou a hlasno<br />

zvestovali:<br />

„Našli sme Mesiáša! Je v pravde pri nás.“<br />

Nemohli podať správu o nijakom znamení, ktoré učinil,<br />

aby sa im zjavil. Celkom prosto riekli iba, že našli Pána<br />

všetkých svetov. Ale to stačilo.<br />

Celou Samáriou sa prehnala<br />

tá zvesť. A kto mal hľadajúcu<br />

dušu, ten prišiel<br />

k Sichemu a našiel.<br />

Dva dni zostal Ježiš<br />

pri studni, potom pokračoval<br />

vo svojej<br />

ceste. Zanechal<br />

za sebou vďačné,<br />

oblažené duše.<br />

Ukážka z knihy<br />

Zaviate doby sa<br />

prebúdzajú III •<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


Okultizmus<br />

chôdza po tenkom ľade<br />

MUDr. Margaréta Černáková<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

„Istý žobrák sedel mnoho rokov pri<br />

ceste. Jedného dňa išiel okolo cudzinec.<br />

„Môžete mi dať nejaké drobné?“<br />

zamumlal žobrák a nastavil cudzincovi<br />

starú čapicu.<br />

„Nemám nič, čo by som vám mohol dať,“<br />

odpovedal cudzinec. Potom sa žobráka<br />

spýtal: „Na čom to sedíte?“<br />

„Je to len stará debna,“ odpovedal žobrák.<br />

„Sedím na nej odvtedy, čo si pamätám.“<br />

„Už ste sa niekedy pozreli dovnútra?“<br />

spýtal sa cudzinec.<br />

„Nie,“ odpovedal žobrák. „Prečo by som<br />

to robil? Nič tam nie je...“<br />

„Tak sa tam pozrite“, povedal mu cudzinec.<br />

Žobrák otvoril veko. Na svoj úžas<br />

a radosť zistil, že debna je plná zlata...


TÉMA<br />

Ľudia, ktorí nenachádzajú svoje<br />

skutočné bohatstvo, ktorým je<br />

radosť z bytia a hlboký a neochvejný<br />

mier, ktoré túto radosť sprevádzajú,<br />

sú žobráci aj keď majú veľké materiálne<br />

bohatstvo. Pravda je, že všetci<br />

ľudia túžia po radosti, naplnení,<br />

uznaní, istote a láske, len ju hľadajú<br />

a očakávajú, že príde zvonku, zatiaľ<br />

čo vo svojom vnútri majú poklad,<br />

ktorý nielenže obsahuje všetky tieto<br />

cennosti, ale je oveľa úžasnejší, než<br />

všetko, čo nám svet môže ponúknuť –<br />

je to uvedomenie si spojenia s niečím<br />

nesmiernym a nezničiteľným.<br />

Navyše je nám dostupné v každom<br />

okamihu ako naša najhlbšia podstata<br />

a pravá prirodzenosť. Ale bytie nemožno<br />

pochopiť racionálne, rozumom.<br />

Bytie je možné poznať a cítiť<br />

len vtedy, keď máme úplne pokojnú<br />

myseľ a žijeme naplno v prítomnom<br />

okamihu. Znovunadobudnutie uvedomenia<br />

si svojho bytia – duchovnej<br />

podstaty a zotrvanie v tomto stave<br />

„citového uvedomenia“, ktorému<br />

niektorí hovoria aj „osvietenie“ – je<br />

odvekou túžbou nejedného ľudského<br />

tvora. Čo nám však bráni v prežívaní<br />

tejto reality?<br />

Koreňom každého utrpenia je nevedomosť,<br />

ktorá tu znamená mylné<br />

ponímanie seba samého (Ja). Ide<br />

o to, že naša pravá duchovná existencia<br />

je pod nadvládou negatívnych<br />

deštruktívnych myšlienok a emócií,<br />

ktorými sa vedome alebo nevedome<br />

nechávame slepo unášať, namiesto<br />

toho, aby sme svoje úsilie zamerali<br />

na ich premenu v dobro. Najväčšia<br />

choroba dnešnej civilizácie je naše<br />

stotožnenie sa s mysľou, či rozumom<br />

(veľmi trefne nazývaným ego),<br />

ktoré nútia človeka neustále premýšľať,<br />

hĺbať, vynášať súdy a hodnotenia<br />

seba alebo ostatných ľudí. No toto nie<br />

je duchovný život, ale životné situácie<br />

a okolnosti. Skutočný duchovný<br />

život je niečo, čo zdisciplinuje našu<br />

nepoddajnú myseľ, ktorou neustále<br />

bežia myšlienky ako splašené kone.<br />

A skrotiť ju nemožno spánkom, relaxovaním,<br />

liekmi, radovánkami či<br />

užívaním všetkých príjemností života.<br />

Dokonca niektorí zachádzajú<br />

tak ďaleko, že namiesto poctivej<br />

práce na sebe používajú rôzne mentálne<br />

techniky a praktiky, akými sú<br />

napr. Silvova metóda ovládania vedomia,<br />

veštenie, holotropné dýchanie,<br />

reiki, špiritizmus a mnohé iné.<br />

Niekedy je to možno len zo zvedavosti<br />

alebo z nudy. Dnešná doba je<br />

priam posadnutá nutkavou dychtivosťou<br />

po zábave a rozptýlení. Pocit<br />

prázdnoty a bezmocnosti, trvalá nespokojnosť<br />

nútia človeka zúčastniť<br />

sa všetkého, čo mu zaručí pocit šťastia<br />

a blaženosti. Sú aj takí, ktorí pomocou<br />

vyvolávania duchov mŕtvych<br />

chcú poznať zamlčané rodinné tajomstvá,<br />

alebo regresom do minulých<br />

životov odhaliť svoj osud. Keďže<br />

žijeme v mediálnej spoločnosti, súčasný<br />

trh je priam zaplavený neprehľadným<br />

množstvom konzumnej<br />

ezoteriky v podobe kníh, filmov, videohier<br />

a pod. Predstavitelia rôznych<br />

tzv. meditačných rýchlokurzov zaručujú<br />

nič netušiacim frekventantom,<br />

či „regrútom“ uzdravenie sa z najzákernejších<br />

chorôb, zbavenie sa fajčenia,<br />

prejedania a stresov, sľubujú<br />

schopnosť rýchlo a kvalitne sa učiť,<br />

zlepšiť si pamäť, zbaviť sa únavy, nervozity,<br />

bolesti a napätia, byť úspešný<br />

a bohatý! Nuž, kto z nás by po tom<br />

všetkom netúžil? Ide len o to, akou<br />

cestou sa ubrať, či kráľovskou cestou<br />

poznania alebo strmhlav skratkou –<br />

plnou bolesti a utrpenia.<br />

Okultizmus je definovaný ako nevedecká<br />

teória, zaoberajúca sa vnímaním<br />

nadprirodzených síl, ktoré<br />

môžu byť u senzitívnych jednotlivcov<br />

síce dostupné, avšak pre nepripraveného<br />

jedinca zároveň aj nebezpečné.<br />

Vo verejnosti tak vzniká dojem, že<br />

napr. jasnovidnosť je niečo, čo sa dá<br />

pomerne ľahko a rýchlo získať. Mnohí,<br />

ktorí sa venujú konzumnej ezoterike,<br />

sa stávajú na posedenie v hypnóze<br />

„jasnovidnými“ a vypovedajú o svojich<br />

minulých životoch, iní „zvládajú“<br />

telepatické schopnosti počas víkendových<br />

kurzov ovládania vedomia,<br />

dokonca si nechávajú otvoriť čakry<br />

„majstrami“, ktorým ešte len predvčerom<br />

urobil niekto to isté. Dnes<br />

ľudia, ktorí na sebe nikdy duchovne<br />

nepracovali, v priebehu niekoľkých<br />

mesiacov publikujú knihy o najhlbších<br />

tajomstvách kozmu, či minulosti<br />

a budúcnosti ľudstva, o vzdialených<br />

svetoch, či podstate života.<br />

Správy a zjavenia získané napr.<br />

pomocou Silvovej metódy ovládania<br />

vedomia, či inými už uvedenými<br />

praktikami spôsobujú v tejto<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


TÉMA<br />

oblasti dezorientáciu, ktorá nerobí<br />

rozdiel medzi channelingom<br />

a osvietením (ku ktorému velikáni<br />

ducha a svätci došli po mnohých<br />

životoch nesmierneho vnútorného<br />

úsilia) na jednej strane a nervovou<br />

precitlivenosťou na druhej strane,<br />

ktorá môže vzniknúť aj v dôsledku<br />

vrodeného nedostatku magnetizmu<br />

alebo po úraze hlavy.<br />

Je potrebné do tohto chaosu vniesť<br />

poriadok a uvedomiť si rozdiely<br />

medzi duševnou senzibilitou alebo<br />

aj nervovou precitlivenosťou a duchovným<br />

poznaním – to znamená<br />

vnímať rozdiel medzi sprostredkovaním<br />

cudzích informácií a poznaním,<br />

ktoré je naše vlastné.<br />

Zmyslom našej existencie alebo<br />

zmyslom života vôbec, je poznávanie,<br />

teda postupná cesta k poznaniu.<br />

Treba zdôrazňovať práve postupnosť<br />

tejto cesty, ktorá má v materiálnom<br />

svete aj svoje časové a obsahové<br />

sekvencie. Akákoľvek „skratka<br />

do neba“ – teda porušenie tejto zákonitosti<br />

– napr. rôznymi okultnými<br />

technikami, môže viesť k narušeniu<br />

postupného procesu poznávania<br />

a v konečnom dôsledku neraz vyústi<br />

do duchovnej, psychickej a somatickej<br />

deštrukcie. „Duchovno“, ktoré<br />

je budované na materiálnej báze, to<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

znamená rozumovým úsilím a jeho<br />

rôznymi mentálnymi cvičeniami, nie<br />

je skutočné duchovno.<br />

Hoci sa spomínané praktiky vzájomne<br />

líšia, vo svojej podstate predstavujú<br />

rôzny stupeň nebezpečenstva,<br />

pretože všetky bez výnimky deformujú<br />

duchovnú súčasť ľudskej bytosti<br />

a skresľujú jej duševnú podstatu.<br />

Eufóriou pochádzajúcou práve z kumulácie<br />

týchto pseudoschopností<br />

sa často alebo neraz nahradzuje či<br />

maskuje nedostatok poznania. Napr.<br />

taká Silvova metóda ovládania vedomia<br />

vychádza a využíva v praxi<br />

poznatky o schopnosti mozgu nalaďovať<br />

sa na rozličné frekvencie, ak<br />

je mozog vystavený ich pôsobeniu.<br />

Bežne náš mozog prechádza v priebehu<br />

dňa spontánne rozličnými fázami,<br />

kedy sa prelaďuje z jednej frekvencie<br />

na inú takmer neustále, bez<br />

toho, aby sme si to uvedomovali. Vo<br />

chvíľach, keď sa potrebujeme koncentrovať<br />

na nejakú činnosť, je frekvenčná<br />

aktivita mozgu iná ako vo<br />

chvíľach keď odpočívame; iná je, keď<br />

vykonávame logické operácie a zase<br />

iná, keď vnímame hudbu alebo sme<br />

uchvátení prírodnou scenériou.<br />

Tzv. hladiny vedomia, známe ako<br />

beta, alfa, delta, théta, sú dnes už<br />

mnohým známe, no zatiaľ sú stále<br />

predmetom výskumu mnohých renomovaných<br />

svetových univerzít, ale<br />

aj súkromných vedeckých inštitútov<br />

v oblasti neurofyziológie.<br />

Ľudský organizmus je nesmierne<br />

zložitý komplex a to, čo poznáme, je<br />

len špička ľadovca; zvlášť to platí pre<br />

mozog, v ktorom je uložená genetická<br />

informácia na správny vývoj<br />

našej existencie v materiálnom svete.<br />

Ľudský mozog pracuje neustále<br />

na príslušných frekvenciách, ktoré<br />

sa podľa svojej 24-hodinovej aktivity<br />

menia podľa vopred určeného<br />

programu – každá bunka presne vie,<br />

čo má robiť, aby homeostáza - rovnováha<br />

organizmu bola zachovaná.<br />

Hladina označovaná ako alfa sa<br />

spája s frekvenciami od 7-14 Hz -<br />

čiže ide o frekvenciu elektrickej aktivity<br />

mozgu, ktorá sprevádza hladinu<br />

alfa. Niektorí vedci z oblasti fyziológie<br />

mozgu dokázali pomenovať uvedené<br />

frekvencie aj s ich príslušnou<br />

funkciou. Tak napríklad v hladine<br />

alfa napr. pri frekvencii 7 Hz je aktívna<br />

mentálna a astrálna projekcia,<br />

údajne môže dochádzať k ohýbaniu<br />

predmetov, k psychickej chirurgii.<br />

Frekvencia 7,5 Hz - uvedomenie si<br />

seba a svojho účelu, vedené meditácie,<br />

kreatívne myslenie pre umenie,<br />

hudbu, kontakty s duchovnými sprievodcami.<br />

8 Hz je frekvencia na regresie<br />

do minulých životov alebo 10,5<br />

Hz frekvencia vhodná na liečenie tela,<br />

či schopnosť chodenia po žeravom<br />

uhlí.<br />

Vyššie frekvencie, napr. beta od 35<br />

do 500 Hz: vo fr. 35 dochádza k prebudeniu<br />

stredných čakier a ich vyváženiu,<br />

83 Hz - otvorenie tretieho<br />

oka, 90 Hz: pocity bezpečia, pohody<br />

a vnútornej rovnováhy, 120 – 500 Hz<br />

schopnosť pohybovať predmetmi...<br />

Navonok to pre nezainteresovaného<br />

človeka – dôverčivého, či naopak<br />

ziskuchtivého pragmatika –<br />

môže vyzerať tak, akoby ľudský<br />

mozog predstavoval len nejaký izolovaný<br />

neživý zhluk buniek alebo pre<br />

niektorých dokonca počítač, pričom


TÉMA<br />

si stačí iba zvoliť požadovanú frekvenciu<br />

ako na rádioprijímači a už<br />

„sme v pohode“...<br />

No v skutočnosti pri hladine alfa je<br />

ovplyvňovaná tá časť vedomia, ktorá<br />

poskytuje informácie retikulárnemu<br />

aktivačnému systému (RAS) v mozgovom<br />

kmeni, ktorý má za úlohu<br />

kontrolovať napr. pozornosť, rôzne<br />

vzruchy, bdelosť; ovplyvňuje to, ako<br />

interpretujeme a reagujeme na informácie<br />

v podobe vnútorných a vonkajších<br />

stimulov, postojov, pocitov a presvedčení.<br />

Ľudský mozog resp. uvedená<br />

oblasť vedomia je chránená prirodzenými<br />

obrannými mechanizmami – to<br />

znamená tak, aby vlastné vnútorné<br />

stimuly, pocity, postoje a presvedčenia<br />

neboli ovplyvňované zásahom<br />

zvonku, pretože inak okamžite dochádza<br />

k zmenenému stavu vedomia<br />

a tým k vnútornému konfliktu.<br />

Je dávno známe, že telo a myseľ<br />

spolu navzájom komunikujú<br />

prostredníctvom neurotransmitterov<br />

– prenášačov, čo sú telu vlastné<br />

látky biochemickej povahy, ktoré sú<br />

nevyhnutné pre vzájomnú komunikáciu<br />

a odovzdávanie informácií pomocou<br />

nervových vzruchov medzi<br />

miliardami neurónov. V prípade, že<br />

dôjde k násilnému zásahu do vedomia<br />

človeka, napr. už spomínanou<br />

Silvovou metódou ovládania vedomia<br />

alebo hypnózou či pomocou<br />

iných mimozmyslových techník,<br />

okamžite dochádza k zmenám fyzikálnej<br />

a biochemickej štruktúry nervových<br />

buniek a následne k poruche<br />

ich metabolizmu, neraz až k nezvratnému<br />

poškodeniu.<br />

Navyše v každej bunke živého organizmu<br />

môže dôjsť k chemickej reakcii<br />

len za pomoci energie, ktorá<br />

pôsobí ako katalyzátor za neustáleho<br />

vzniku a premeny na energiu<br />

inú, ktorá sa následne použije ďalej<br />

a tak to ide stále dokola.<br />

Pri cielene navodenej hladine<br />

alfa, ktorej zodpovedá príslušná<br />

frekvencia elektrickej aktivity mozgu,<br />

sa energia potrebná na bežnú automatickú<br />

činnosť mozgu distribuuje<br />

čiže presúva do uvedenej oblasti,<br />

ktorá je práve v najvyššej aktivite,<br />

avšak len za cenu energetického deficitu<br />

ostatných oblastí mozgu, čím<br />

dochádza k zmenám frekvencií v dôsledku<br />

zmeny metabolizmu nervovej<br />

bunky. Obrazne povedané, keď<br />

máme tortu určitej veľkosti, nakrájanú<br />

na rovnaké časti a my si chceme<br />

Ak dôjde k násilnému<br />

zásahu do vedomia<br />

človeka, okamžite<br />

dochádza<br />

k zmenám fyzikálnej<br />

a biochemickej<br />

štruktúry nervových<br />

buniek a následne<br />

k poruche ich<br />

metabolizmu.<br />

dopriať jeden výsek väčší, ďalší musí<br />

ostať zákonite menší.<br />

Po roku 1989 sa na Slovensku<br />

na psychiatrii začali objavovať pacienti<br />

u ktorých sa pri vyšetrení zistilo,<br />

že sa v období pred manifestovaním<br />

sa duševnej poruchy zúčastnili<br />

na kurze či kurzoch Silvovej metódy,<br />

prípadne, že túto metódu už dlhšie<br />

praktizovali, ako uviedol doc. MUDr.<br />

Alojz Rakús, prednosta psychiatrickej<br />

kliniky bratislavskej FNsP Ružinov,<br />

ktorý má v evidencii viac ako dve<br />

desiatky takýchto pacientov. Podľa<br />

jeho slov, s podobnými prípadmi sa<br />

stretávajú aj na iných psychiatrických<br />

pracoviskách. „Z diagnostického<br />

hľadiska ide najčastejšie o rôzne<br />

neurotické a depresívne poruchy, ale<br />

aj o poruchy z okruhu schizofrénie,“<br />

vysvetľuje MUDr. Rakús. Zdôrazňuje<br />

však, že nemožno tvrdiť, že by<br />

Silvova metóda zapríčinila duševnú<br />

chorobu. Vo väčšine prípadov je to<br />

skôr tak, že Silvova metóda prejavenie<br />

sa poruchy vyprovokovala: je<br />

možné, že išlo o ľudí, ktorí mali určité<br />

sklony alebo dispozície na príslušnú<br />

poruchu. Ide o čosi podobné,<br />

ako keď si človek so sklonom k cukrovke<br />

privodí ochorenie tým, že sa<br />

prejedá sladkosťami. Nerátam však<br />

pacientov, ktorých záujem o Silvovu<br />

metódu bol podnietený chorobným<br />

stavom, teda vplyvom duševnej poruchy.<br />

Lebo je známe, že pacientov so<br />

schizofréniou priťahujú rôzne pseudovedecké,<br />

okultné, ezoterické a podobné<br />

teórie a praktiky, ktoré sú nepochybne<br />

súčasťou aj Silvovej metódy.<br />

Veľmi časté býva u týchto pacientov<br />

tvrdenie, že sa im po absolvovaní<br />

kurzu začali zjavovať panna Mária<br />

a Ježiš, ba dokonca, že pacient sám je<br />

Ježiš, či Mesiáš alebo Napoleon.<br />

Na základnom a najnižšom biologickom<br />

stupni sa duševný problém<br />

alebo porucha prejavujú biochemickými<br />

zmenami mozgových<br />

buniek. Poznanie z tejto oblasti nám<br />

umožňuje tieto procesy terapeuticky<br />

ovplyvňovať. Antidepresívami alebo<br />

inými psychofarmakami síce možno<br />

pozmeniť biochemické procesy nervovej<br />

bunky tak, že človek symptómy<br />

depresie čiastočne alebo viac<br />

prestane pociťovať, čo je síce terapeutický<br />

úspech, avšak v širšej perspektíve<br />

vyššieho stupňa fungovania<br />

osobnosti dochádza u neho k zastaveniu<br />

vývinového transformačného<br />

a transcendentného procesu. Depresia<br />

totiž svojím negatívnym energetickým<br />

nábojom človeka aj núti prehodnocovať<br />

svoj život, poznať seba<br />

samého, svoje prežívanie a konanie.<br />

Bez tohto akčného negatívneho energetického<br />

potenciálu totiž k zmene<br />

a teda k plnohodnotnému a pokročilejšiemu<br />

rozvinutiu osobnosti nemôže<br />

dôjsť. V genetickej a transcendentálnej<br />

výbave človeka je trvalá<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


NEGATÍVNE POCITY MÔŽU BYŤ HNACÍM IMPULZOM<br />

K HĽADANIU A K POCHOPENIU HLBŠIEHO<br />

ZMYSLU ŽIVOTA. PRETO NIE JE VŽDY SPRÁVNE<br />

ICH POTLÁČANIE UTIŠUJÚCIMI PROSTRIEDKAMI<br />

ČI PONÁRANÍM SA DO HLADINY ALFA, ABY<br />

SME SA CÍTILI ŠŤASTNE A BLAŽENE.<br />

potreba nepretržitého vývinového<br />

procesu. Ak sa človek tomuto prirodzenému<br />

pudeniu vzpiera alebo ho<br />

nevidí, vracia sa mu to narušením<br />

vnútornej rovnováhy. Duševná porucha<br />

– v tomto prípade depresia, je<br />

potom prejavom tejto nerovnováhy,<br />

ale je aj cestou ako z nej von.<br />

Možno konštatovať, že samotnou<br />

terapeutickou aplikáciou antidepresív,<br />

alebo dokonca používaním hypnózy,<br />

autosugescie, Silvovej metódy,<br />

reiki na odstránenie depresií a jej nepríjemných<br />

pocitov, človeka iba udržujeme<br />

vo vývinovej stagnácii, čo je<br />

v rozpore s potrebou duše a jej transcendentálnym<br />

určením.<br />

Dnes je nám už úplne jasné, že<br />

na začiatku všetkých telesných a duševných<br />

porúch stoja nesprávne návyky<br />

a postoje, hodnoty, životospráva,<br />

myslenie, skúsenosti a zážitky, sociálne,<br />

mentálne, ekonomické, genetické<br />

ako aj transcendentálne faktory.<br />

Preto hlavným cieľom riešenia mnohých<br />

zdravotných porúch je zabezpečiť,<br />

aby sa všetky úrovne osobnosti<br />

dostali do rovnováhy.<br />

Ak to rozmeníme na drobné: nepríjemné<br />

negatívne pocity – sprevádzané<br />

úzkosťou, strachom, obavami<br />

– nemusia byť nutne vnímané<br />

ako nepriateľské, ale môžu byť hnacím<br />

impulzom k hľadaniu a k pochopeniu<br />

hlbšieho zmyslu života. Preto<br />

nie je vždy správne a za každú cenu<br />

ich potláčanie utišujúcimi prostriedkami<br />

či ponáraním sa do hladiny<br />

alfa, aby sme sa cítili šťastne a blažene.<br />

V tomto prípade neplatí priama<br />

úmera, „keď sú pocity nepríjemné, je<br />

to zlé, a keď sú príjemné, je to určite<br />

dobré“, lebo takýto život človeka by<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

bol redukovaný len na pocitovú hrubohmotnú<br />

vegetatívnu úroveň (aj sa<br />

hovorí: on si len tak vegetuje).<br />

Eckhart Tolle vo svojej knihe „Moc<br />

prítomného okamihu“ ponúka jednoduchý<br />

prirodzený vhľad na príčinu<br />

všetkého utrpenia, ktorou sú naše negatívne<br />

emócie, i ako sa naučiť nad<br />

nimi panovať, a to - jednoduchým<br />

uvedomením si ich. Je to ako keď sa<br />

rozsvieti lampa v temnote. Určite nie<br />

je jednoduché a ľahké dosiahnuť harmóniu<br />

všetkých duchovných úrovní<br />

a poznania v krátkom čase a bez vynaloženého<br />

úsilia, ale to, čo môžeme<br />

robiť hneď, je – prejavovať napr. taký<br />

súcit s ostatnými ľuďmi v obyčajnom<br />

bežnom živote, a to každodenne a neúnavne,<br />

od ktorého závisí dôveryhodnosť<br />

konkrétneho človeka. Lebo<br />

ak mu chýba súcit, asi sa nebudeme<br />

na neho spoliehať, aj keby bol inteligentný<br />

a vzdelaný. Samotné vzdelanie<br />

nestačí: základnými vlastnosťami,<br />

ktoré činia ľudí prospešnými ostatným<br />

bytostiam, je súcit a milosrdenstvo.<br />

Dôležité je uvedomiť si, že pestovanie<br />

vnútorných duševných kvalít<br />

sa musí diať vedome a postupne, krok<br />

za krokom, stále však pod vedomou<br />

kontrolou bdelosti duchovnej entity,<br />

aby sme zachytili jej dobrotivé pokyny<br />

v našom vnútri, ktoré nás neustále<br />

nabádajú k tomu, aby sme druhým<br />

prinášali súcit a lásku. Hymnus<br />

na Lásku apoštola Pavla nech preto<br />

znie ako odporúčanie: „...a keby si aj<br />

prorokoval, aj jazykmi hovoril a keby<br />

si aj celý svet získal, ale Lásky by si<br />

nemal, si iba duniacim kovom...“<br />

MUDr. Margaréta Černáková •<br />

margareta.cernakova@svetgralu.sk<br />

„Ja som<br />

Hospodin,<br />

Tvoj Boh!<br />

Nebudeš mať<br />

iných bohov<br />

okrem mňa!“<br />

Martin Ernst<br />

Prvé<br />

prikázanie<br />

Mojžiš kedysi na hore Sinaj<br />

oznámil vyvolenému národu<br />

Desatoro Božích prikázaní.<br />

Prikázania sú dobre mienené<br />

rady, životné pomoci, ktoré nám<br />

boli darované ako „ukazovatele<br />

cesty“, aby nás viedli na tejto<br />

Zemi, z ktorej by sme sa po zmysluplne<br />

prežitom bytí mohli opäť<br />

vrátiť do svojho domova, zasľúbeného<br />

raja.<br />

Prvé prikázanie hovorí: „Ja<br />

som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš<br />

mať iných bohov okrem<br />

mňa!“. Prvou časťou výroku:<br />

„JA som Hospodin, Tvoj Boh!“ sa<br />

nám Boh predstavuje. JA SOM!<br />

On je Jestvujúci, Prazdroj, Život.<br />

Bez Neho nie je nič. A vďaka<br />

Nemu smieme byť aj my. On,<br />

Vznešený, stvoril aj nás. Vo svojom<br />

prikázaní stanovuje skutočnú<br />

hierarchiu.<br />

Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Je<br />

to zvláštne, že slovo „Pán“, ktoré<br />

sa tiež používa namiesto výrazu<br />

„Boh“, nemáme tak radi. Len


PRIKÁZANIE<br />

s premáhaním znesieme nad sebou<br />

nejakého pána, „šéfa“. Je to snáď tým,<br />

že máme nepríjemné zážitky s nadriadenými,<br />

ktorí sa možno ako dobrí<br />

páni často neosvedčili?<br />

Alebo je pre nás ťažké podriaďovať<br />

sa nejakému pánovi práve dnes?<br />

Naša svojhlavosť sa nerada zaraďuje<br />

do stanovenej hierarchie. Často slúži<br />

„vrchnosti“ len s výhradami. Napriek<br />

tomu je včlenenie sa do poriadku<br />

nutné, či ide o podnik, hospodárstvo<br />

alebo vojsko. Podnikateľ alebo<br />

hospodár nesú vždy do istej miery<br />

najväčšiu zodpovednosť, ale svoje<br />

podniky môžu obhospodarovať iba<br />

s pomocou svedomitých pracovníkov<br />

alebo zamestnancov. Akceptovať<br />

pána vyžaduje vždy pochopenie<br />

a pripravenosť prispôsobiť sa nutným<br />

okolnostiam, a možno sa aj podriadiť.<br />

Až potom sa môže stať služba opravdivou<br />

radosťou. Vedome sa zapájam,<br />

zároveň pomáham rozvoju podniku,<br />

sám sa pritom môžem vyvíjať a skrz<br />

prijímanie povinností aj dosiahnuť<br />

uznanie a úspech!<br />

Nie inak je to s poznávaním Boha.<br />

Prijímam Boha ako Pána tým, že Ho<br />

rešpektujem, dbám na Jeho slová,<br />

skúmam Jeho vôľu a pritom dochádzam<br />

k poznaniu Jeho veľkosti.<br />

Môžem sa Mu dokonca zveriť, smiem<br />

Stvoriteľovi slúžiť radostnými činmi<br />

a preukazujem Mu tým Jemu prináležiacu<br />

úctu!<br />

Boh nám dáva tušiť svoju veľkosť<br />

a vznešenosť, len keď sa otvoríme<br />

a vnímame možnosti, ktoré nám, svojim<br />

tvorom, ponúka vo svojom stvorení.<br />

Smieme byť! Boh nám daroval<br />

našu vlastnú vôľu. Dal nám individuálne<br />

schopnosti, nadania. Keď sa<br />

v poznaní vradíme do jeho poriadku,<br />

otvorí sa nám nekonečne mnoho<br />

možností na vlastný rozvoj a spolupôsobenie<br />

v Jeho veľkolepom stvorení.<br />

On, ktorý je voči nám dokonca<br />

v postavení „Otca“, nám vo svojej<br />

veľkej milosti dáva každý deň novú<br />

silu, s ktorou Ho smieme radostne<br />

nasledovať.<br />

Pritom si stále viac a viac uvedomujeme,<br />

že sa Pán javí ako milujúci a súčasne<br />

ako spravodlivý Boh, pretože<br />

v spätnom pôsobení zbierame ako<br />

plody svojho konania odmenu alebo<br />

trest. Zažívame, že k nám v zosilnenej<br />

miere prúdi to, čo sme sami pre<br />

seba získali v podobe dobra alebo zla,<br />

pekla alebo raja. My sami si prostredníctvom<br />

Bohom darovanej sily pripravujeme<br />

ako nevyhnutný následok<br />

skazu alebo večné bytie.<br />

Nevyčerpateľné je množstvo múdrych<br />

Božích milostí. Smieme ich<br />

vedome prijímať a službou v pokore<br />

vyjadrovať svoju vďačnosť<br />

Najvyššiemu.<br />

„NEBUDEŠ MAŤ INÝCH<br />

BOHOV OKREM MŇA!“<br />

Často som počúval ľudí hovoriť, že<br />

Boha nepotrebujú. Človek to neprizná<br />

priamo, ale skôr vyhýbavo: „Nie<br />

som pobožný!“ A na ďalšiu otázku<br />

odpovedá: „Nie, vlastne v Boha neverím.“<br />

Vládni činitelia sľubujú svojmu<br />

národu vernú službu, ale už si na to<br />

nevyprosujú pomoc od Boha. Ako<br />

by si ľudia nechceli za žiadnych okolností<br />

priznať, že „kdesi tam hore“ by<br />

mohla byť „vyššia bytosť“, ktorej by<br />

možno mali „skladať účty“. Ľudia<br />

chcú byť radšej „vlastnými pánmi“,<br />

ktorí to majú v dnešnej dobe už dosť<br />

ťažké s vlastným sebaurčením.<br />

Nepotrebujeme teda už žiadneho<br />

Boha, takže je zbytočné hovoriť<br />

o „iných bohoch“? V čom sa prejavovalo<br />

uctievanie Boha? Okrem iného<br />

v tom, že ľudia boli pripravení prinášať<br />

svojmu Bohu obete. Ľudia mu dávali<br />

dary, chválu a vďaku, obetovali<br />

preňho čas, peniaze a aj svoje srdce.<br />

Neprinášame v súčasnosti tiež<br />

obete? Čomu venujeme náš čas,<br />

za čo vydávame svoje ťažko zarobené<br />

peniaze? Neplynie veľa z toho na naše<br />

„koníčky“, na zábavy, rozptýlenie, večierky,<br />

akcie? Neobetujeme za určitých<br />

okolností na šport a hru, alkohol,<br />

drogy, či inú zábavu aj to posledné?<br />

Nenechávame sa tým dokonca<br />

opantať? Nemali by sme sa vyhovárať<br />

na to, že v týchto prípadoch ide<br />

o bezvýznamné „podružnosti“. Sú<br />

to hlavné veci, ktoré často určujú náš<br />

život, na ktorý sa dosť často zameriavame<br />

a ktoré dokonca môžu byť pre<br />

náš život rozhodujúce.<br />

Všetky tieto veci, to sú tí skutoční<br />

„iní bohovia“! Mnohí žijú pod ich<br />

vládou!<br />

Každý človek potrebuje vzor, autoritu,<br />

meradlo, podľa ktorého sa<br />

v živote riadi. Prvé prikázanie nám<br />

hovorí, kde jedine ho máme hľadať<br />

a kde ho tiež aj nájdeme.<br />

Martin Ernst •<br />

martin.ernst@svet.gralu.cz<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


Josef A. Zentrich<br />

uzdraviť sa<br />

= učiniť duchovný pokrok!<br />

= učiniť sa lepším!<br />

Tretia cesta za zdravím<br />

Keď ochorieme, naša prvá cesta zákonite<br />

vedie k lekárovi, 1 nie vždy to však<br />

pre získanie zdravia stačí. Ani druhá<br />

cesta – za rôznymi liečiteľmi, šamanmi<br />

a korenárkami – nás častokrát neuspokojí,<br />

a tak človek nastupuje tretiu cestu,<br />

keď sa začne o seba starať sám – tu<br />

však nemám na mysli len zdravú výživu<br />

a správny pitný režim, ale skôr hlboké<br />

zamyslenie sa nad sebou samým.<br />

Veľa času ubehlo od čias mojich bylinkárskych<br />

začiatkov, keď som si<br />

myslel, že ak ponavštevujem zo sto<br />

babiek-vediem a dedkov-korenárov<br />

a pridám k tomu desať rokov vlastnej<br />

praxe, budem schopný rakovinu<br />

liečiť na počkanie – a iné, vážnejšie<br />

choroby – do týždňa. I dnes existuje<br />

mnoho liečiteľov, pre ktorých je liečenie<br />

rakoviny „ľahký oriešok“, ale pred<br />

takýmito indivíduami si dovolím<br />

ctené obecenstvo dôrazne varovať!<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

Dnes som oveľa skromnejší, nakoniec<br />

som totiž dospel k názoru, že<br />

pokiaľ sa chce vážnejšie chorý človek<br />

skutočne uzdraviť – nielen byť tak či<br />

onak „poliečený“, musí vyriešiť rovnicu<br />

skoro matematickú, ktorá hovorí:<br />

uzdraviť sa = učiniť sa lepším!<br />

Ešte presnejšie vyjadrenie tejto rovnice<br />

môže znieť: uzdraviť sa = učiniť<br />

duchovný pokrok!<br />

Z toho pravdaže vyplýva, že najdôležitejšou<br />

cestou k zdraviu je tá tretia<br />

a šťastný je ten, kto to čím skôr pochopí.<br />

Tretia cesta, samozrejme, neznamená,<br />

že nepôjdeme k lekárovi<br />

a budeme sa liečiť výhradne sami,<br />

prípadne podľa toho, čo nám poradí<br />

nejaká pani odvedľa. Mali by sme<br />

sa naopak poriadne zamyslieť nad<br />

svojím doterajším životom a zo zistených<br />

chýb vyvodiť dôsledky.<br />

Keď sme doma úplne sami, pohodlne<br />

sa posadíme najradšej<br />

do mäkkého kresla s opierkami<br />

na hlavu a ruky a vydáme sa v mysli<br />

svojím životom pospiatky – čo sa<br />

stalo dnes, včera, pred týždňom, mesiacom,<br />

rokom. Nebudeme, samozrejme,<br />

rozjímať nad tým, ako bolo<br />

krásne predvlani na dovolenke pri<br />

Jadrane, ale skôr spomíname na situácie,<br />

keď sme nejako pochybili.<br />

Námietku, že si nepamätáme, ani<br />

čo sme mali včera na večeru, nie je<br />

treba brať vážne. Už veľa ľudí zistilo,<br />

že pri poctivom zamyslení sa si človek<br />

aj bez veľkého úsilia spomenie<br />

na všetky svoje previnenia proti prirodzenému<br />

poriadku. Čo je previnením,<br />

nám najlepšie napovie náš<br />

cit, vysokú školu na to skutočne<br />

nepotrebujeme.<br />

Zistené previnenia, pri ktorých<br />

cítime, respektíve vieme, že nie sú<br />

ešte vyrovnané, si môžeme zapísať<br />

a keď si vytvoríme takýto zoznam,


ZDRAVIE<br />

mali by sme sa s chuťou pustiť do ich<br />

riešenia. Pokiaľ by mal niekto v svojom<br />

zozname štyri vraždy, niekoľko<br />

znásilnení, tri vylúpené banky a podobne<br />

– veru neviem, čo by som mu<br />

poradil, ale takíto ľudia sa o tento<br />

postup, ktorý som si pracovne nazval<br />

„ekológiou duše“ jednoznačne<br />

zaujímať nebudú. Obyčajný našinec<br />

asi ani nebude mať zoznam priveľmi<br />

dlhý a nemalo by ani byť neriešiteľné<br />

vzniknuté dlhy vyrovnať.<br />

Pozrime sa na konkrétny prípad<br />

jednej staršej panej s gynekologickou<br />

rakovinou, ktorá tento potrebný<br />

krok učinila, čo u nej následne viedlo<br />

k postupému a úplnému uzdraveniu.<br />

Čo mala táto pani vo svojom „červenom<br />

zozname“?<br />

V lete roku tzv. „zamatovej revolúcie“<br />

prišiel manžel Karel jedného<br />

dňa domov celý rozžiarený a s úsmevom<br />

prehlásil, že jeho dielňa vyhrala<br />

v továrni socialistickú súťaž,<br />

a tak dostal dva bezplatné poukazy<br />

na Jadran. Jeho manželka Boženka<br />

na to namietala, že predsa vie, že jej<br />

matka je vážne chorá a že tam ona<br />

teda ísť nemôže, pretože sa o ňu<br />

stará. Karol však vyrukoval s tým,<br />

že aj na to myslel a dohovoril sa<br />

už s priateľom MUDr. Nováčkom<br />

z miestnej nemocnice, aby na tých<br />

14 dní prijal mamičku u nich na internom<br />

oddelení a dohliadol na ňu.<br />

No a keď potom i mamička vyriekla<br />

to oslobodzujúce „ale veď len choďte,<br />

deti moje!“... – radostne sa vyrazilo<br />

na dovolenku. Lenže milá mamička<br />

nepočkala a v priebehu tejto krátkej<br />

doby zomrela. A ako to už u starých<br />

ľudí niekedy býva, myšlienky matkine<br />

sa obrátili k výčitkám. Cítila hlboké<br />

rozhorčenie, že sa jej Boženka<br />

na ňu ani pozrieť nepríde... A keď<br />

bola matka v tomto duševnom rozpoložení,<br />

sfúkol „svätý Peter“ jej sviečočku.<br />

Samozrejme, nie že by bola<br />

mamička chcela, aby Boženka ochorela,<br />

a to dokonca na rakovinu – to<br />

vonkoncom nie! – vyslala však negatívnu<br />

energiu, ktorú dcéra prijala<br />

a tam, kde bolo v jej tele oslabené<br />

miesto, prepuklo ochorenie. Čo<br />

s tým, keď matka je už niekoľko rokov<br />

mŕtva? Poradil som pani Boženke,<br />

aby si vzala mamičkinu fotografiu<br />

a pekne sa s ňou porozprávala, odprosila<br />

ju za to, že starostlivosť o ňu<br />

trochu zanedbala. Verte či nie, mamička<br />

Boženke veľmi rada odpustí,<br />

pretože medzitým prišla na to, že aj<br />

ona v myšlienkách chybovala – čo<br />

ju doposiaľ v záhrobnej ríši zdržuje<br />

od vzostupu... Pretože však k previneniu<br />

došlo tu v hmotnosti, malo by<br />

tu byť aj vyrovnané. Boženka je síce<br />

chorá, ale dosiaľ pri sile. Poobzerá<br />

sa vo svojom okolí, komu by mohla<br />

svoju náhradnú starostlivosť venovať.<br />

Susedka, pani Kovářová, má zlomenú<br />

nohu a jej jediný syn žije na druhom<br />

konci republiky. Boženka jej zatiaľ<br />

môže pomôcť s upratovaním alebo<br />

nákupmi. Pokiaľ je v stave, keď jej už<br />

na to fyzické sily nestačia, môže venovať<br />

primeranú čiastku (nemala by<br />

to byť dáka dvadsaťkorunáčka) napríklad<br />

miestnej charite, organizácii,<br />

ktorá sa stará o ľudí a večne sa potýka<br />

s nedostatkom prostriedkov... Týmto<br />

spôsobom je možné dosiahnuť stavu<br />

úplného odpustenia, to znamená, že<br />

zmienené previnenie je úplne vymazané<br />

z Boženkinej knihy života a už<br />

ju nebude nikdy zaťažovať.<br />

Druhé previnenie, ktoré musela<br />

Boženka riešiť, sa týkalo delenia dedičstva<br />

s bratom Bohušom. Mamička<br />

kedysi vravela Boženke, že toho veľa<br />

nemajú, snáď len chatu a chalupu,<br />

a Boženka, ako najstaršia dcéra, mala<br />

dedičstvo zatiaľ spravovať. Mamička<br />

si želala, aby si Božka nechala chatu<br />

a chalupu prepustila bratovi, pretože<br />

je tam dielňa po otcovi, ktorú Bohuš<br />

využije, zatiaľ čo jej Karel má pre manuálnu<br />

prácu obe ruky ľavé. Božka to<br />

chcela dodržať, ale Karel bol zásadne<br />

proti, pretože by nemal kde garážovať<br />

svoju škodovku. Takže Bohuš dostal<br />

chatu a Božka si nechala chalupu.<br />

Bohuš je stále medzi živými, a tak Boženke<br />

pri nápravnom konaní nezostává<br />

nič iné, než sa za ním vybrať, aby<br />

sa mu priznala a nejako sa dohodli...<br />

Týmto spôsobom môže človek<br />

rýchle vyrovnať mnohé dlhy. Samozrejme,<br />

nie je možné tvrdiť, že sa<br />

v takom prípade určite všetci uzdravia,<br />

ale nádej na uzdravenie sa dramaticky<br />

zvyšuje. A všetci, naozaj<br />

všetci, ktorí za mnou potom v rámci<br />

spätnej väzby prišli, trebárs na kontrolu,<br />

hlásili vznik akéhosi povznášajúceho<br />

pocitu niekde v oblasti solárneho<br />

plexu. Už len samotný tento<br />

pocit naozaj stojí za to.<br />

Aj napriek vykonaniu takejto<br />

„ekológie duše“ niektorí ľudia musia<br />

odísť – my však vieme, že nie je vôbec<br />

jedno, v akom stave duše odchádzajú,<br />

takže sa dá povedať, že v každom<br />

prípade sa nám námaha vynaložená<br />

na tento proces „vyplatí“, a neohrozí<br />

ju ani kríza v bankovníctve, ani nepriaznivé<br />

zmýšľanie nášho okolia...<br />

Josef A. Zentrich •<br />

josef.zentrich@svetgralu.cz<br />

Poznámky<br />

(1) na Valašsku vedie prvá cesta do kredenca<br />

na štamprlík „halúzkovej”, takže naša<br />

tretia cesta je tam až cestou štvrtou. Ale<br />

taký je život!<br />

Naznačenej problematike sa autor podrobnejšie<br />

venuje vo svojej knihe Tretia cesta<br />

za zdravím I-II, ktorú v niekoľkých vydaniach<br />

publikovalo olomoucké nakladateľstvo<br />

FONTÁNA a ktorá je dosiaľ v predaji.<br />

Pokiaľ ju nezoženiete u svojho kníhkupca,<br />

môžete si ju objednať priamo u autora na<br />

e-mailovej adrese cmslu@atlas.cz. Cena je<br />

2× 260 Kč + poštovné.<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


NÁZORY<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 21/2009, vyšlo 1. 9. 2009.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk, mobil: 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st. (Brno)<br />

Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Ján Dobrota, Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš<br />

Látal, Mária Majerová, Mária Pesselová, Rastislav Podivinský,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, n.o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, n.o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Ľuboš Záhora (Košice)<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík (Košice), Jozef Lehotkai (Ráztočno),<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha), Pavel Patloch (Karviná)<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

• Dreamstime: Jitka Saniova, Pardubice, Czech Republic (titul), Blaz<br />

Kure, Ljubljana, Slovenia (5), Moniv (9), Spectral-design (20), Elena<br />

Ray Located: Joshua Tree, United States (22), Ninamalyna (24),<br />

Stephanie Perez, San Francisco, USA (2), Jalphoto, anonym (48), Kathy<br />

Wynn, Punta Gorda, United States (33), Kts (38), Marco Lensi, Foggia,<br />

Italy (39), Photowitch (39), Hywit Dimyadi, Edison, United States (40),<br />

Richard Nelson, Teulon, Canada (40), Enruta (42), Andres Rodriguez,<br />

London, United Kingdom (43), Chode (44), Radu Razvan, Cluj Napoca,<br />

Romania (44)<br />

• sxc.hu: Arun Benty, Blore, Kar, India (49)<br />

• morguefile.com: (18)<br />

• Wikimedia Commons/Wikipedia.org: (2, klopa, 25, 26), Steve Ford<br />

Elliott, Co Clare, Irsko (zadná strana obálky)<br />

• mapaonline.cz: (28)<br />

• GralsWelt: (2, klopa, 10, 12, 14, 37)<br />

• Edmund Kijonka, Karviná: (15–17, 32, 35)<br />

• Mgr. Vojtěch Zavadil, Teplice, ČR: (28–31, 45)<br />

• Josef Lehotkai, Ráztočno: (32)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svet Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svet.gralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Bol Ježiš Boh alebo človek?<br />

V jednom kurze biblického čítania<br />

v našom meste som sa naučil, že mnohým<br />

udalostiam, ktoré sú v Biblii vylíčené,<br />

možno rozumieť iba subjektívne.<br />

Často sa stalo, že sa správy odovzdávali<br />

ústne a vznikali tak drobné rozdiely,<br />

vždy podľa toho, čo sa ten ktorý<br />

rozprávač dozvedel. Tí, ktorí potom<br />

udalosti spisovali, kládli opäť dôraz<br />

na to, čo považovali oni za dôležité,<br />

na základe ich viery a skúseností.<br />

Prekladatelia Biblie mali tiež svoje<br />

vlastné životné názory, ktoré sa prejavili<br />

v prekladoch (tam, kde reč nepripustila<br />

jednoznačný preklad).<br />

Teraz som veľmi zmätený. Udalosti<br />

starého zákona sa ma sotva dotýkajú,<br />

ale s evanjeliami mám veľký problém.<br />

Trápi ma myšlienka, či bol Ježiš človek<br />

s božským jadrom, alebo či bol veľmi<br />

čistý, široko rozvinutý ľudský duch<br />

so schopnosťou liečiť, ktorý priniesol<br />

Židom učenie lásky k blížnemu. Táto<br />

otázka je preto taká dôležitá, lebo súvisí<br />

s otázkou zbožnosti a uctievania:<br />

Chcem uctievať iba Boha, nie človeka.<br />

V kurze biblického čítania som na to<br />

nedostal odpoveď.<br />

Je pochopiteľné, že chcete uctievať<br />

Boha a nie človeka. Ježišov pôvod<br />

bol v kresťanstve vždy znovu a znovu<br />

diskutovaný.<br />

Abd-ru-shin, ktorého dielo „Vo<br />

svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ je<br />

základom pre redakčnú prácu časopisu<br />

„Svet Grálu“, sa zaoberá vo<br />

svojich prednáškach mnohými aspektmi<br />

Ježišovho života a pôsobenia<br />

a vysvetľuje, že Ježiš je označený<br />

právom ako Boží syn. Ako časť jediného<br />

Boha, priamo z Boha pochádza.<br />

Božské jadro odlišuje Ježiša od iných<br />

známych prorokov alebo liečiteľov, aj<br />

keď bol zovňajškom človekom medzi<br />

ľuďmi. Ostatne, Ježiš sám nikdy nestaval<br />

svoj božský pôvod do popredia<br />

a už vôbec nevyžadoval, aby ho<br />

ľudia uctievali, to náleží iba „Otcovi“,<br />

Bohu stojacemu nad všetkým stvorením.<br />

Preto je správne, keď sa človek<br />

obracia v modlitbe priamo na Boha.<br />

Práve som absolvoval reiki stupňa<br />

1 a 2. Aj keď je moja učiteľka reiki<br />

veriaca, používala pri otváraní kanálov<br />

reiki symboly a mantry. Aj ja<br />

musím také symboly a mantry používať,<br />

zvlášť keď chcem posielať reiki<br />

na diaľku. Som z toho v rozpakoch.<br />

Spadá reiki do oblasti mágie?<br />

(meno v redakcii)<br />

V „Posolstve Grálu“ od Abd-rushina<br />

je pojem „mágie“ používaný<br />

v súvislosti s vedomým pôsobením<br />

na určité záhrobné oblasti alebo<br />

na útvary ľudského myšlienkového<br />

chcenia a cítenia. Také pôsobenie<br />

môže byť vyvolané buď dobrým chcením,<br />

alebo zlými úmyslami – pravdepodobne<br />

odtiaľ pochádza rozdelenie<br />

na „bielu a čiernu mágiu“.<br />

Pri všetkých vedome nadväzovaných<br />

kontaktoch s oným svetom,<br />

nech už sú pre ne akékoľvek dôvody,


existuje nebezpečenstvo, že sa človek<br />

dostane do kontaktu resp. do moci<br />

temných prúdov (rozumej duchov)<br />

bez toho, že by mal voči nim dostatočnú<br />

ochranu. Toto nebezpečenstvo<br />

je tým väčšie, čím väčší priestor<br />

dostalo cielené školenie. Len to, čo<br />

si človek prinesie do života ako prirodzenú<br />

vlohu, mu poskytne v normálnom<br />

prípade dostatočnú ochranu<br />

v jemnohmotných úrovniach.<br />

Tento princíp sa uplatňuje aj v tých<br />

prípadoch, kde sa so záhrobnými<br />

kontaktmi operuje nevedome, teda<br />

pri určitých spôsoboch liečenia,<br />

alebo aj pri práci s virguľou. Každé<br />

školenie prináša určité nebezpečenstvo,<br />

a jeho stupeň je určite v úzkej<br />

súvislosti s chcením dotyčného človeka.<br />

Zlé chcenie – aj keby to bola len<br />

vypočítavosť – podáva veľmi ľahko<br />

ruku temnejším prúdom, kým čistá,<br />

neskalená<br />

potreba pomáhať<br />

toto<br />

nebezpečenstvo<br />

znižuje;<br />

obzvlášť vtedy,<br />

keď dotyčný má<br />

opravdivú schopnosť byť kanálom<br />

pre vyššie, svetlé sily.<br />

Z týchto súvislostí môžeme vyvodiť,<br />

že je dôležitejšie vnímať vždy<br />

skôr jednotlivých ľudí, než metódu<br />

samotnú. Otázku, či sa Vy sám Vaším<br />

školením vystavujete riziku<br />

a do akej miery, nemožno zodpovedať<br />

jednoduchým „áno“ alebo<br />

„nie“. Určite Vám však bude nápomocný<br />

nestranný, sebakritický pohľad<br />

na vlastnú motiváciu, aj vedomé<br />

vycítenie toho, čo a v akom smere<br />

sa pre Vás spomínaným školením<br />

zmenilo.<br />

Predaj v stánkoch a predplatné<br />

Vážení čitatelia,<br />

z niektorých vašich ohlasov vyplýva, že nie vždy dostanete kúpiť náš<br />

časopis v niektorom z novinových stánkov vo vašom okolí. Odporúčame<br />

vám preto využiť možnosť predplatného, čím dostanete časopis<br />

priamo do svojej schránky za zvýhodnenú cenu. Navyše tým získate<br />

predplatiteľské zľavy na knihy, CD a DVD. Prostredníctvom predplatného<br />

zároveň podporíte vydávanie časopisu neziskovej organizácie Svet Grálu,<br />

pretože predaj cez stánky nie je rentabilný<br />

Zmena cien poštovného<br />

Vzhľadom k novému cenníku služieb Slovenskej pošty vám pri<br />

objednávaní tovaru odporúčame namiesto dobierky zvoliť platbu na<br />

účet. Tovar zasielame obratom, najneskoršie však do 10 pracovných dní<br />

od prijatia úhrady.<br />

Vybrané podmienky poštovného a balného pri zásielkach podľa hmotnosti:<br />

pri platbe na účet bez dobierky<br />

do 0,5 kg - 2,49 € (75 Sk)<br />

do 1 kg - 3,32 € (100 Sk)<br />

do 2 kg - 4,12 € (124 Sk)<br />

pri platbe na účet s dobierkou<br />

do 0,5 kg - 3,01 € (91 Sk)<br />

do 1 kg - 3,84 € (116 Sk)<br />

do 2 kg - 4,62 € (139 Sk)<br />

Uvedené ceny sú s DPH. Podrobnú informáciu o poštovnom a balnom nájdete na http://obchod.svetgralu.sk v časti<br />

Obchodné podmienky. V prípade zásielky do zahraničia poskytneme výpočet ceny na vyžiadanie.<br />

Chuck<br />

a mŕtvy kôň<br />

alebo<br />

ako funguje americký finančný systém<br />

Mladý Chuck chce zbohatnúť na vlastnom<br />

ranči. Na začiatok chce odkúpiť od farmára<br />

koňa. Chuck odovzdá farmárovi<br />

svojich sto dolárov a ten mu sľúbi na druhý<br />

deň dodať koňa. Nasledujúci deň však farmár<br />

oznámi Chuckovi zlú správu: „Je mi to, chlapče,<br />

skutočne ľúto, ale kôň sa nedožil rána.“<br />

„Nevadí, vráť mi teda peniaze,“ odvetí Chuck.<br />

„To nemôžem, ešte včera som za ne kúpil hnojivo,“<br />

vysvetľuje farmár.<br />

Chuck sa krátko zamyslí a navrhne: „Daj mi<br />

teda to mŕtve zviera.“<br />

„Na čo ti bude mŕtvy kôň?“ pýta sa farmár.<br />

„Nechám o neho žrebovať,“ vysvetľuje Chuck.<br />

„Nemôžeš predsa žrebovať o mŕtveho koňa!“<br />

diví sa farmár.<br />

Chuck na to: „Žiadny problém. Nikomu predsa<br />

nepoviem , že zdochol.“<br />

☺<br />

O niekoľko mesiacov neskôr stretne farmár<br />

Chucka v elegantnom obleku a slušivých topánkach.<br />

„Ako to dopadlo so žrebovaním tej zdochliny?“<br />

vyzvedá sa farmár.<br />

„Skvele,“ hovorí Chuck. „Predal som 500 žrebov<br />

po dvoch dolároch a môj zisk bol 900 dolárov.“<br />

„A… čo, neboli nijaké reklamácie?“<br />

„Bola jedna – od výhercu. A tomu som jednoducho<br />

jeho dva doláre vrátil.“ odpovedal<br />

Chuck.<br />

☺<br />

Až donedávna predával Chuck štrukturálne<br />

finančné produkty na Wall Street.<br />

Zdroj: Internet<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009


NA ZÁVER<br />

Príroda, prečo nám to robíš?<br />

Hovorí sa tomu prívalové dažde.<br />

Začalo sa to v jedno júnové ráno.<br />

Nebo, po mnoho dní nabíjané horúčavou,<br />

vodou a energiou sa v okamihu<br />

obrátilo hore dnom a vylialo celý svoj<br />

obsah na malé kúsky zeme. Miestami<br />

napršal za niekoľko desiatok minút<br />

viac než hektoliter vody na meter<br />

štvorcový. Zo svahov sa valili vodopády,<br />

z polí tony bahna a všetko sa to<br />

zlialo v potokoch a riečkach. Skromné<br />

potôčiky, z milosti vykázané do zregulovaných<br />

korýt, sa v minútach<br />

zdvihli až o sedem metrov a rozliali<br />

sa do neuveriteľných rozmerov. Ľudia<br />

v domoch mali odrazu vody po kolená,<br />

po pás, po prsia a len minúty im zostali<br />

na útek na poschodie. Kto sa oneskoril,<br />

alebo sa po niečo vrátil, musel<br />

už bojovať o holý život. Niekoľkí ten<br />

boj nevybojovali. V jednom mestečku<br />

som videl nákladné auto, ktoré voda<br />

zdvihla a posadila na strechu malej<br />

Fabie. Mosty sa stali zadržiavajúcimi<br />

sitami pre unášané brvná a rukojemníkmi<br />

ľudskej práce voči živlom: veľtoky<br />

sa do nich opreli a mnohé z nich<br />

posunuli, alebo rovno vyvrátili.<br />

A nebolo obrany, tá katastrofa sa<br />

nedala ani predpovedať ani odvrátiť.<br />

Za dvanásť rokov už tretia storočná<br />

voda – ako to bude ďalej? Námestník<br />

hydrometeorologického ústavu v médiách<br />

prehlásil, že v posledných rokoch<br />

počet katastrof štatisticky stúpa<br />

a že otepľovanie planéty prináša so<br />

sebou vyššiu energiu v ovzduší, ktorá<br />

sa bude vybíjať v katastrofách.<br />

Stojíte nad tou spúšťou, je vám úzko<br />

pri srdci a pýtate sa: prečo nám to robíš,<br />

príroda? Už nás nebudeš znášať<br />

ako bremeno? Blíži sa akési spravodlivé<br />

vyúčtovanie za všetko, čo sme nazhromaždili?<br />

Je to koniec trpezlivosti,<br />

zhovievavosti, bude sa platiť?<br />

A zrazu vidíte: len čo sa nám ľuďom<br />

začne dobre dariť, zahodíme úctu<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

21 | 2009<br />

k pravdivosti a pokoru k Stvoriteľovi<br />

za hlavu a začneme stavať babylonské<br />

veže, milióny babylonských veží.<br />

Každý máme svoju súkromnú babylonskú<br />

vežu, a majú ju politici i podnikatelia,<br />

majú ju vydavatelia médií,<br />

spisovatelia aj umelci, formujúci cítenie<br />

národa. Začneme si pozvoľna<br />

myslieť: veď ja toho pánaboha až tak<br />

veľmi nepotrebujem, ja sa, keď sa to<br />

tak vezme, bez neho celkom dobre<br />

zaobídem, mám úspech i tak. Prestaneme<br />

sa pýtať: čo môžem ja urobiť pre<br />

to, aby bolo na svete lepšie, aby som<br />

trošičku splatil milosť života, čo môžem<br />

urobiť, čo presahuje moje vlastné<br />

záujmy a záľuby, niečo, čo stojí vyššie<br />

než moje ja? Čím pomôžem, budem<br />

užitočný a odmenou mi bude to, že<br />

som to objavil a že to robím?<br />

A hľa, tu sa príroda, dielo Božích<br />

rúk nadýchne, prestane počúvať naše<br />

detinské vykrúcačky a povie: teraz<br />

počúvaj ty mňa, človiečik. Vieš ty<br />

vôbec, aké smiešne krehké je ľudské<br />

dielo, ktoré si tak usilovne budujete?<br />

Tak sa pozeraj: vstane a mávne rukou.<br />

A začne to jedného júnového rána…<br />

Viktor Frankl, veľká osobnosť psychoterapie<br />

a väzeň koncentračného<br />

tábora, sa obzvlášť dobre vyznal v pomoci<br />

ľuďom, ktorí prišli o všetko. Jeho<br />

rada znie: nemyslite na svoje nešťastie,<br />

hľadajte niečo, čím pomôžete druhým<br />

a čo presiahne vás samotných.<br />

Rovnakou radou nás oslovuje aj<br />

rozjatrená príroda. Tých, čo prišli<br />

o prácne budovaný majetok, i nás<br />

ostatných, ktorí<br />

na nich hľadíme<br />

s účasťou a vrúcnym<br />

srdcom.<br />

Artur Zatloukal<br />

artur.zatloukal@svetgralu.cz


ná ponuka Knižná ponukaKnižná ponuka<br />

Knižná ponuka<br />

Knižná ponukaKnižná ponuka Knižná pon<br />

Okultní kancléř<br />

Siegfried Hagl<br />

Kniha približuje fenomén nacizmu a ponúka pohľad na jeho vodcu z nevšedného<br />

zorného uhla. Autor dospel k záveru, že Hitler nebol ani geniálnym politikom, ani<br />

schizofrenikom, ale skôr okultným médiom, komunikujúcim so záhrobím a podriaďujúcim<br />

sa jeho vplyvom.<br />

Ukážka z knihy:<br />

„V pokladnici vídeňského Hofburgu se nachází podivuhodný exponát – Kopí Longinovo.<br />

Jedná se prý o „posvátné kopí“, kterým římský setník Longinus probodl<br />

Ježíšovu hruď, aby se presvědčil o jeho smrti.<br />

Tomuto „kopí osudu“ se připisují magické síly, v průběhu dějin je císaři a králové<br />

uctívali jako posvátnou relikvii, až se nakonec dostala do rukou Habsburků.<br />

A kdo vlastní toto kopí, má podle legendy moc!<br />

Na Adolfa Hitlera toto kopí opředené tajemstvím hluboce zapůsobilo a zajímal se<br />

o jeho historii a význam. Jednoho odpoledne – asi v září 1912 – pozoroval opět tu<br />

zvláštní relikvii a přitom měl vizi:<br />

„Otevřelo se mi okno do budoucnosti, a já jsem v bleskovém osvícení uviděl událost, která<br />

mi přinesla absolutní jistotu, že krev v mých žilách bude jednoho dne vyvolena k tomu,<br />

aby zachránila národní duši mého lidu.“<br />

245 strán, mäkká väzba, formát 15,5 x 22 cm, hmotnosť 360 g, české vydanie<br />

Stará cena: 11,12 € /335 Sk<br />

Akciová cena: 10 €/301,12 Sk<br />

Cena<br />

10 €<br />

301,12 Sk<br />

Poznej svého anděla<br />

Benjamín Klein<br />

Knižka Benjamína Kleina je príbehom ťažko telesne postihnutého dievčatka Barbary,<br />

opis jej cesty k pochopeniu samej seba i ľudí okolo nej. Na životnej púti ju sprevádza<br />

anjel Michael, pomáha Barbare znášať životné útrapy a ukazujej jej, že i zdanlivo nezodpovedateľné<br />

otázky majú svoje odpovede. V knižke sa prelína pozemská realita<br />

s opismi duchovného sveta, kde všetko nachádza svoj vyšší zmysel.<br />

113 strán, tvrdá väzba, formát 14 x 21 cm, české vydanie<br />

Stará cena: 6,14 € /185 Sk<br />

Akciová cena: 5,52 €/166,30 Sk<br />

Cena<br />

5,52 €<br />

166,30Sk


Väčšina ľudí berie všetky svoje ťažké životné podmienky, skúšky, ťažkosti, strachy a straty ako kliatbu,<br />

ako trest Boží, ako niečo negatívne.<br />

Keby tak pochopili, že nič, čo ich stretáva, nie je negatívne – zdôrazňujem, vonkoncom nič!<br />

Všetky rany osudu, trpké skúsenosti, i tie najväčšie straty sú dary. Svoju bolesť a utrpenie<br />

môžeme chápať ako kutie rozžeraveného železa. Sú príležitosťou, ktorú sme dostali<br />

na svoje duchovné dospievanie.<br />

To je jediný dôvod našej existencie na Zemi.<br />

Elisabeth Kübler-Ross

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!