SAFE+ Instrukcja przechowywania i laminowania

agcstore

FOLIA AGC SAFE+

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I LAMINOWANIA

WERSJA 1.0 – MARZEC 2018

FOLIA AGC SAFE+ INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I

LAMINOWANIA

Niniejsza wersja instrukcji anuluje i zastępuje wszelkie poprzednie wersje.

Regularne aktualizacje są dostępne na stronie www.agc-store.com.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA PRZECHOWYWANIA FOLI SAFE+ W CELU

UNIKNIĘCIA USZKODZEŃ ROLKI ................................................................. 2

1.1 Wilgoć..................................................................................................................................... 3

1.2 Temperatura .......................................................................................................................... 4

1.3 Układanie ............................................................................................................................... 5

2. INSTRUKCJA LAMINOWANIA FOLIĄ AGC SAFE+ .......................... 7

2.1 Ręcznie (bez laminatora) .................................................................................................... 7

2.2 Laminowanie półautomatyczne ........................................................................................ 10

3. WSKAZÓWKI PRZED MONTAŻEM ................................................... 13

1. ZALECENIA PRZECHOWYWANIA FOLI SAFE+ W

CELU UNIKNIĘCIA USZKODZEŃ ROLKI

AGC prezentuje własną markę bezpiecznej folii SAFE+ stanowiącą optymalne rozwiązanie dla

Państwa projektów. Folia SAFE+ jest kompatybilna z wszystkimi rodzajami szkieł lakierowanych

firmy AGC (Mirox, Lacobel i Matelac) i z produktami FIX-IN zgodnie z Instrukcją Montażu FIX-IN

dostępnej na https://www.agc-store.com/technical-guides.html.

W celu zapewnienia zgodności z normą europejską EN12600 klient musi uzyskać certyfikację

samodzielnie. Można to zrobić automatycznie, kupując gotowe szkło jednostronnie lakierowane z

folią SAFE+.

Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia na temat przechowywania, procesu laminowania ręcznego

i półautomatycznego oraz wskazówki do prawidłowego montażu.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


1.1 Wilgoć

Nie wolno przechowywać rolek folii SAFE+ w wilgotnym otoczeniu, ponieważ długotrwałe

narażenie na wilgoć może spowodować zawilgocenie kleju i/lub tekturowej tulei.

NIEPRAWIDŁOWE SYTUACJE

Bezpośrednie lub pośrednie

narażenie na deszcz, np. przez

otwarte drzwi.

Bliskie źródło wilgoci

Deszcz

MOŻLIWE USZKODZENIA

Ciasna tuleja

Utrata przyczepności

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


1.2 Temperatura

Rolki folii SAFE+ są bardzo wrażliwe na gwałtowne zmiany temperatury. Naprężenia termiczne

mogą spowodować pewne istotne problemy.

Dlatego rolki folii SAFE+ należy przechowywać w otoczeniu o regulowanej temperaturze (od 15°C

do 30°C) z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

NIEPRAWIDŁOWE SYTUACJE

Naprężenia termiczne

Przechowywanie w niskiej

temperaturze

Bezpośrednie narażenie na

działanie

promieni

słonecznych na zewnątrz lub

wewnątrz.

Narażenie na światło

słoneczne

MOŻLIWE USZKODZENIA

Ciasna tuleja Zsuwanie się Marszczenie Różnice szerokości

Co więcej niektóre produkty są wrażliwe na promieniowanie UV i mogą ulec uszkodzeniu pod jego

wpływem.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


1.3 Układanie

Przy układaniu folii SAFE+ w stosy bez drewnianej palety maksymalna masa ułożona na dolnych

rolkach nie powinna przekraczać 1650 kg.

Ponadto ułożone palety powinny mieć ten sam rozmiar, by zapewnić równomierny rozkład sił na

rolkach.

NIEPRAWIDŁOWE SYTUACJE

Zbyt duże stosy

Układanie palet różnych

rozmiarów

MOŻLIWE USZKODZENIA

Uszkodzona tuleja Ciasna tuleja Wygięta rolka Uszkodzona folia

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


DOBRE PRAKTYKI

Palety w tym samym rozmiarze

Prawidłowe ułożenie (maks. 2 warstwy)

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


2. INSTRUKCJA LAMINOWANIA FOLIĄ AGC SAFE+

W celu zapewnienia optymalnego przylegania i uniknięcia zmarszczek i pęcherzyków folię

bezpieczną SAFE+ należy nakładać na tylną powierzchnię szkła Mirox, Lacobel i Matelac za

pomocą odpowiednich narzędzi. Dla prawidłowego przylegania najważniejsze jest zastosowanie

nacisku.

Powierzchnie powlekane folią SAFE+ muszą być czyste i wolne od kurzu, proszku PMMA czy

oleju.

Termin przydatności folii SAFE+: patrz karta charakterystyki

NIEPRAWIDŁOWE SYTUACJE

Pęcherzyki

Marszczenie

2.1 Ręcznie (bez laminatora)

Wymagania:

- płaski blat roboczy

- środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary ochronne itp.)

Rolka folii SAFE+

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


Nożyki

Ściągaczka

2 instalatorów:

Umieścić taflę szkła Mirox, Lacobel lub

Matelac na blacie lakierowaną

powierzchnią do góry.

Rozwinąć folię SAFE+ nad lakierowaną

powierzchnią.

Przyciąć folię do długości laminowanej

tafli.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


Za pomocą ściągaczki docisnąć folię

SAFE+ do tafli szkła, przesuwając

ściągaczkę ze środka do krawędzi, aby

usunąć pęcherze.

Nożykiem odciąć nadmiar folii.

Proces jest łatwiejszy, jeśli używa się laminatora, który odwija folię SAFE+ i dociska ją do

powierzchni szkła. Jednak odciąć folię trzeba ręcznie.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


Najlepiej zaś użyć laminatora półautomatycznego:

2.2 Laminowanie półautomatyczne

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


Założyć rolkę folii SAFE+ na odpowiedni trzon.

Przy rozwijaniu powierzchnia klejąca musi być

skierowana do góry.

Podnieść wałek do nakładania.

Rozwinąć folię i przełożyć ją przez różne wałki,

dbając, by powierzchnia klejąca nie dotknęła

żadnego z nich.

Ułożyć szkło Mirox, Lacobel lub Matelac i przycisnąć

wałek do nakładania.

Zatrzymać urządzenie, gdy szkło będzie w całości

powleczone.

Odciąć folię SAFE+, starając się nie uszkodzić

wałków.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


Nożykiem odciąć nadmiar folii.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018


3. WSKAZÓWKI PRZED MONTAŻEM

W przypadku szkła pokrytego folią AGC SAFE+ należy zawsze używać aktywatora powierzchni

FIX-IN SA. Środek FIX-IN SA jest niezbędny w celu zapewnienia odpowiedniego napięcia

powierzchniowego (dla optymalnego przylegania folii). Do sprawdzenia napięcia

powierzchniowego można użyć specjalnego pisaka Quicktest38 ® . Aktywator powierzchni FIX-IN

SA i pisak Quicktest38 ® są dostępne w sklepie www.agc-store.com.

Aktywator powierzchni

FIX-IN SA

Quicktest38 ®

Jedno pociągnięcie pisakiem Quicktest38 ® pozostawi ciągłą, pełną

linię na materiale o energii powierzchniowej ok. 38 mN/m lub więcej,

tj. wartość po zastosowaniu aktywatora FIX-IN SA. Jeśli energia

powierzchniowa jest niższa niż 38 mN/m, płyn z pisaka utworzy na

powierzchni krople. Oczyszczone powierzchnie są gotowe do

montażu zgodnie z Instrukcją Montażu FIX-IN dostępnej na

https://www.agc-store.com/technical-guides.html.

AGC // SAFE+ film – Instrukcja przechowywania i laminowania – Wersja 1.0 – marzec 2018

More magazines by this user
Similar magazines