13.06.2018 Views

WIR 02/2018 [SL]

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Revija za stranke skupine Doppelmayr/Garaventa Izdaja 2/2018 Letnik 43/št. 205

Zanesljivi partner

žičničarjev

Doppelmayr/Garaventa nudi podporo

in zastopanje pri postopkih z

upravnimi organi

Najbolj strma

tirna vzpenjača

Inženirska umetnina na Stoosu

Otoška povezava

Novi svetovni rekord pri žičnicah

3S v Vietnamu

136-FUL Stoosbahn, Morschach (CHE)


2 Vsebina

6

Vedno na poti za žičničarje

„Storitve pri stranki" so pri skupini Doppelmayr/Garaventa veliko več kot le

postavitev naprav.

14

Rekordna zmogljivost v Franciji za žičnico brez upravljavca

Vtisov polna pot v francoske Alpe je z novo kabinsko žičnico smučarskega središča

Val Thorens še hitrejša in bolj udobna.

25

Novi sistemi RopeCon ®

v Južni Afriki

Montaža se je začela pri dveh od skupaj treh

transportnih naprav v odkopnem čelu rudniku

platine Booysendal.


Uvod

3

Iskrena zahvala našim strankam

Če se ozremo na pred kratkim postavljene naprave,

ne moremo prezreti očitnega dejstva: po vsem

svetu imamo profesionalne in inovativne stranke.

Raznovrstnost njihovih želja, tehnična navdahnjenost

in odločenost, ponuditi svojim gostom nekaj

novega, nam omogočajo, da uporabimo naš inovativni

duh in dolgoletne izkušnje.

Žičnica v Stoosu, s kabinami, pri katerih se izravnavajo tla, kabinska žičnica v

Val Thorensu s konceptom delovanja, ki ne potrebuje upravljavca, ali nova

rekorderka Phú Quôc v Vietnamu je le nekaj primerov inovativnih projektov,

ki smo jih lahko v preteklih letih in mesecih načrtovali, postavili in predali

v obratovanje. Žičnica Schatzberg navdušuje obiskovalce in upravljavce,

novo udobje pa so z veseljem sprejeli tudi v Andermattu.

Inovativna tirna vzpenjača

11

Žičnica v švicarskem Stoosu je edinstvena na svetu,

izjemen vtis naredi z inovativnim konceptom kabin.

26

Zelo pomembno je, da ne postavimo le izdelka, ki ustreza najnovejšemu

stanju tehnike, temveč smo poleg tega tudi zanesljiv partner našim strankam.

Podpiramo vas od prve zamisli, načrtovanja in razvoja, pa tudi pri

birokratskih postopkih z uradnimi organi in organizacijskih nalogah med

montažo naprave in tudi po začetku njenega obratovanja. Naša služba za

stranke je na razpolago 24 ur na dan, 7 dni na teden in 365 dni na leto.

Vseobsegajoča servisna ponudba povezana z žičnicami, informacije in

nasveti za upravljavce žičnic ter ustrezna podpora, so vedno pripravljeni

za naše stranke.

Sedaj pa bi se radi zahvalili 96 strankam, s katerimi je skupina Doppelmayr/

Garaventa v lanskem letu postavila 105 projektov v 24 državah po celem

svetu, pa tudi vsem, s katerimi smo v preteklosti že postavili žičnice, ali pa se

bomo skupaj z njimi v prihodnosti lotili novih projektov. Zahvaljujem se vam

za vaš angažma, daljnovidnost in zaupanje v skupino Doppelmayr/Garaventa.

Michael Doppelmayr

Predsednik uprave

Specialisti iz Švice

Predstavi se Garaventa, ki je v skupini Doppelmayr/Garaventa

pristojna za nihalke, tirne vzpenjače in posebne žičnice.


4 Številke, podatki, dejstva

Zahvaljujemo se 96 strankam za 105 projektov v letu 2017

Trivrvne žičnice

2

14

Sedežnice s

fiksnimi prižemami

3

Kombinirane

1

žičnice

Cable Liner

Nihalke

7

26

Sklopljive sedežnice

28

Sklopljive kabinske

žičnice

Vlečnice

14

6Tirne vzpenjače

3

Monorack

1Tovorna žičnica

V letu 2017 je imela skupina Doppelmayr/

Garaventa priložnost, da je za 96 strank realizirala

105 projektov v 24 državah. Med enajstimi

vrstami žičnic so najpogosteje zastopane

sklopljive kabinske žičnice (28 naprav), sledijo

pa jim sklopljive sedežnice s 26 napravami.

Za njimi so sedežnice s fiksnimi prižemami in

vlečnice, vsake s po 14 napravami. Sedmin nihalkam

in šestim tirnim vzpenjačam sledijo še

po tri žičnice Monorack in kombinirane žičnice,

pri čemer govorimo seveda o novih napravah.

Poleg tega smo postavili tudi dve spektakularni

žičnici 3S, tovorno žičnico in Cable Liner.

Popoln pregled vseh projektov boste našli v

letopisu 2018.

Skupina Doppelmayr/Garaventa se zahvaljuje

svojim strankam po vsem svetu za zaupanje

in se veseli prihodnosti z nadaljnjimi zanimivimi

projekti. |

Francija - dežela žičnic

Francija je z več kot 3.000 napravami na prvem

mestu po številu žičnic – pred Avstrijo in ZDA.

Več kot dovolj tehten razlog, da si podrobneje

pogledamo to državo žičnic. Francozi so navdušeni

smučarji in tekoče investirajo v nove

žičnice. Celih 48 % investicij v zimski turizem

(skupaj približno 300 milijonov Evrov na leto) je

namenjenih novim žičnicam, nadaljnjih 12 % pa

vzdrževanju obstoječih naprav. Najbolj gosta

mreža zimske športne infrastrukture je v Alpah. |

Investicije

v francoski zimski

turizem

48 %

nove žičnice

3.391 * žičnic

10 %

v Pirenejih

13 %

tehnični sneg

12 %

vzdrževanje

obstoječih naprav

75 %

v Alpah

Preostale žičnice so v sredogorju**

10 %

snežni teptalniki

13 %

razno (varnost, napisi itd.)

4 %

obdelava prog

*stanje 2015, ** stanje 2013 Vir: Avstrijski center za zunanje gospodarstvo v Strasbourgu: Panožni profil zunanjega gospodarstva za Francijo - zimski turizem, 2016


Številke, podatki, dejstva

5

Nov nastop za CWA

24.000

sedežev na leto

CWA namesti v svoje kabine vsako leto

24.000 sedežev. To število ustreza 29

Airbusom A380, trenutno največjim potniškim

letalom.

Tukaj je povezava na novo

spletno stran www.cwa.ch

@cwaswitzerland

Več kot 2.000 kabin letno

Burj Khalifa, trenutno najvišji nebotičnik na svetu,

bi morali postaviti šestkrat enega na drugega, če bi

želeli vanj v vrsto postaviti letno proizvodnjo kabin

družbe CWA

CWA pri razvoju in izdelavi kabin in drugih vozil

dokazuje veliko znanja in kreativnosti. Švicarski

proizvajalec kabin je sedaj v slogovnem smislu

poskrbel tudi zase – z novim, ožjim logotipom

in novo spletno stranjo.

Nova podoba na spletu

Pri obisku spletne strni www.cwa.ch se

odpre zanimivo emocionalno slikovno gradivo.

Spremljajo ga kratka, jedrnata besedila,

ki vas popeljejo na potovanje po

CWA-jevem „vesolju". Izdelki in predstavitev

projektov iz številnih držav poudarijo ugled

znamke in pokažejo, kaj vse je možno pri

kabinah in vozilih. Spletna stran je programirana

s funkcijo Responsive Design je enostavna

za uporabo in primerna za se naprave

in brskalnike.

CWA na socialnih medijih

Naslednja vrata v svet CWA-ja se odprejo na

Instagramovem naslovu @cwaswitzerland in

na LinkedIn. Po teh socialnih medijih podjetje

s pomočjo emocionalnih slik, posnetih na

najlepših krajih sveta, doseže še širšo publiko,

kot pa so zgolj uporabniki CWA-jevih kabin. |

CWA v številkah

Ustanovitev: 1939

Število zaposlenih: 127

Največja kabina za žičnice:

230 oseb (Ha Long, VNM)


6 Kompetentnost pri postopkih z uradnimi organi

Zanesljivi

partner žičničarjev

K „službi pri strankah" pri skupini Doppelmayr/Garaventa ne spada le

pomoč upravljavcem od projektiranja naprave, do začetka gradbenih del

in prevzema ter oskrbovanja v celotni življenjski dobi. Vodilni svetovni

proizvajalec žičnic že leta zastopa interese celotne branže v številnih

združenjih - v domovini, Evropi, pa tudi drugih delih sveta.


Kompetentnost pri postopkih z uradnimi organi

7

D

oppelmayr/Garaventa ne razvija in

postavlja le žičnic, temveč podpira

svoje stranke po celem svetu tudi pri

postopkih z uradnimi organi, pri čemer deluje

kot zastopnik interesov žičničarjev pri zakonskih

in tehničnih pobudah. Tako je nastalo že

kar nekaj inovacij – tehničnih, organizacijskih,

pa tudi birokratskih, ki prinašajo olajšanje

potnikom, strankam, pa tudi upravljavcem in

proizvajalcem žičnic.

Strokovnjaki na področju žičnic aktivno sodelujejo

pri razvoju standardov in smernic. Ko so

v Evropi nastajali CEN standardi za žičnice,

je kar nekaj Doppelmayrjevih strokovnjakov

tesno sodelovalo s svojim znanjem in izkušnjami.

Sooblikovanje zakonodaje in pripadajočih

tehničnih predpisov je nujno potrebno,

saj je to pomembno za nadaljnji razvoj in

varnost potnikov. „Od aprila 2018 velja nova

uredba na področju žičnic. Njena prednost, ki

je zasidrana že v Smernice za žičnice EU, je

predvsem: več prostora za inovacije. Če lahko

namreč dokažemo, da z novostjo dosežemo

isti nivo varnosti, kot je dosegljiv z obstoječim

stanjem tehnike, potem lahko zaradi prostora,

ki ga dopušča nova zakonodaja za inovacije,

take novosti tudi uresničimo v praksi," poudarja

Michael Mathis, tehnični direktor družbe

Doppelmayr, ki še dodaja: „Tudi če je potrebno

veliko vloženega truda za argumentiranje, se

vložek izplača. Le kdor aktivno sodeluje pri

razvoju, lahko prinese branži prave izboljšave v

prihodnosti in to je tisto, kar cenimo."

„Pri novi smernici EU na področju odobritve in

poteka projekta postavitve žičnice ni bistvenih

sprememb glede na zahteve dosedanjega postopka.

Osnovni koncept smernice EU iz leta

2000 in z njo povezanega zakonskega in tehničnega

okvirja je ostal v osnovi nespremenjen,

spremenile so se le nekatere podrobnosti,” razlaga

Egon Böhler, prodajalec in višji projektant

pri Doppelmayrju.

Z inovacijami se izboljšata rokovanje

in udobje

Regulacija Doppelmayr Connect, ki je opremljena

z uradno odobrenim sistemom za

deaktiviranje je dober primer tehnične pridobitve.

Koncept, ki mu je TÜV podelil certifikat,

omogoča na primer pri žičnici areitXpress


8 Kompetentnost pri postopkih z uradnimi organi

( stran 22), da se pri okvari tipala upravljavec

odloči med zasilnim pogonom in nadaljevanjem

vožnje z glavnim pogonom. Varnostna

funkcija se lahko pri izvajanju predhodno določenih

rezervnih ukrepov enostavno deaktivira.

Koncept reševanja, ki ga je skupina Doppelmayr/

Garaventa razvila leta 2008 in med drugim uporabil

tudi pri vietnamski žičnici na Hòn Thom

( stran 16) omogoča, da se potniki namesto

spuščanja z reševanjem udobno pripeljejo v

eno od postaj.

Lahko bi poskrbeli za znatno poenostavljen letni

preizkus zavor. Prinesel bi veliko prednosti za

upravljavce. Podrobnosti o tem lahko preberete

v prispevku o žičnici Schatzberg. ( stran 20).

Veliko je bilo storjenega za varnost otrok: Da

se lahko pelje sedem otrok v spremstvu le ene

odrasle osebe, je Doppelmayr razvil posebno

serijo sedežev. Različne varnostne naprave,

kot na primer samodejno zapiranje zapore ali

nadzorovanje zapiranje zapore v kombinaciji s

sredinsko oporo za noge, omogočajo spreminjanje

zakonsko določenih pogojev za prevoz

in odobritev teh sprememb – veliko olajšanje

za upravljavce in goste.

Izkušnje alpskih dežel so zelo pomembne pri

sprejemanju zakonodaje na nivoju EU in ravno

zato je potreben velik angažma teh držav: Skupina

Doppelmayr/Garaventa si zelo prizadeva,

da bi se upoštevali interesi vseh udeleženih,

skupaj z njihovimi izkušnjami in znanjem. Primera

za prej navedeno sta pobudi za ravnanje

z rezervnimi deli – predvsem za naprave,

ki niso izdelane po merilih EU ter postavitev

rabljenih žičnic.

Podpora pri postopkih z uradnimi organi

Skupina Doppelmayr/Garaventa nudi podporo

strankam pri postopkih z uradnimi organi

in tehničnih zadevah, predvsem pri odobritvi

žičnic: Podpora sega od vprašanj, povezanih

s prijavo gradnje, gradbenih pogajanj, pa do

prevzema in obratovalnega dovoljenja žičnice.

Profesionalci za žičnice pomagajo pri pripravi

ustreznih informacij in dokumentov za pridobitev

gradbenega dovoljenja oz. pri postopku

za pridobitev gradbenega dovoljenja. S tem se

zmanjša administrativna obremenitev stranke,

saj se lahko zanese na izkušnje proizvajalca

žičnic. Dolgoletno profesionalno sodelovanje

skupine Doppelmayr/Garaventa z uradnimi

organi je stkalo zaupanja vredne odnose, ki

poenostavijo izvedbo žičnic za vse udeležene.

Tudi v prihodnosti se bo vodilni svetovni proizvajalec

žičnic prizadeval podpirati stranke in

uradne organe ter s svojo inovativno močjo prispevati

k razvoju žičniške branže. |


Kompetentnost pri postopkih z uradnimi organi

9

Ustvarjanje skupnih koristi

WIR se je pogovarjal z mag. Jörgom Schröttnerjem,

vodjem najvišjega organa za žičnice na avstrijskem Ministrstvu za promet,

inovacije in tehnologijo (bmvit) in predsednikom OITAF.

WIR. Pri vašem delu se zavzemate za interese

podjetij in upravljavcev pri žičničarski

branži. S katerimi izzivi se srečujete?

Mag. Jörg Schröttner: Najvišji uradni

organ za žičnice v BMVIT-ju je urad za odobritev

in nadzor različnih sistemov žičnic.

Med drugim je njihova naloga tudi izvajanje

postopkov za podelitev koncesij in gradbenih

dovoljenj ter dovoljenj za obratovanje,

pa tudi nadzor nad urejenim obratovanjem.

Poleg tega pa je ta najvišji organ za žičnice

zadolžen tudi za pripravo tehničnih in pravnih

osnov za žičnice, nadzorovanje trga v skladu

z zahtevami delovno-pravne zakonodaje EU

ter izdajanje splošnih predpisov, še zlasti po

posebnih dogodkih in nesrečah.

Še zlasti pri pripravi tehničnih in zakonskih

osnov pritegnemo k sodelovanju tudi proizvajalce

in upravljavce. Pomembna zadeva

je upoštevanje različnih interesov vseh udeležencev

(uradni organi, proizvajalci, upravljavci,

delodajalci, lastniki zemljišč in sosedje) V prvi

vrsti so uradni organi zavezani k objektivnosti

in upoštevanju zahtev in predpisov (zakoni,

odredbe, smernice, odloki).Uradni organ, pristojen

za žičnice se seveda zaveda, kakšne

gospodarske posledice imajo lahko njegovo

ravnanje ali nepravočasne odločitve. Zato se

v največji meri in v okviru naših možnosti trudimo

izpolnjevati interese žičničarske branže.

To se kaže predvsem pri postopku pridobitve

obratovalnega dovoljenja, ki v veliki večini primerov

poteka v okviru predhodno določenih

rokov. To je izvedljivo le ob izjemnih naporih

naših sodelavcev (nadure, delo ob vikendih).

WIR. V aprilu 2018 stopi v veljavo nova

uredba na področju žičnic. Katere spremembe

pričakujete?

Mag. Jörg Schröttner: Uredba uvaja številne

spremembe, vendar pa imajo nekatere

le omejeni vpliv na proizvajalce in upravljavce.

V primerjavi s Smernicami 2000/9/EU se je

spremenil predvsem postopek ocenjevanja

skladnosti. V nasprotju s postopkom iz Smernice

2000/9/EU, pri katerem so se po modulih

ocenjevali le varnostni deli, je pri novi odredbi

predviden postopek ocenjevanja skladnosti po

modulih za delne sisteme in varnostne dele. V

povezavi z zgoraj navedenim se je spremenil

tudi dosedanji modul H (od sedaj H1). Zato

je potrebno ponovno akreditirati in pooblastiti

ustanove za ocenjevanje skladnosti.

Naslednja novost v primerjavi s Smernico

2000/9/EU je v 2. členu Uredbe o žičnicah navedeno

določilo o izjemah za zgodovinske oz.

kulturno pomembne naprave, o katerem pa se

na tem mestu ne bi spuščal v podrobnosti.

WIR. Kako bi opisali vaše sodelovanje z

Doppelmayrjem?

Mag. Jörg Schröttner: Sodelovanje s

predstavniki družbe Doppelmayr je že mnogo

let izjemno in v vseh pogledih konstruktivno.

Prepričani smo, da bo naše sodelovanje še

naprej prinašalo koristi vsem udeleženim.

WIR. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju

avstrijska zakonodaja na druge države v EU

oziroma na džave izven EU?

Mag. Jörg Schröttner: Od uvedbe skupnih

predpisov v EU so nacionalni predpisi

drugih držav izgubili svoj pomen.

WIR. Katere vplive pričakujete na žičniško

branžo v prihodnosti?

Mag. Jörg Schröttner: Poleg razvoja

klasičnih naprav za zimski turizem se bo pozornost

vse bolj usmerjala na urbane sisteme

žičnic ter naprave v turističnih središčih, ki jih ne

štejemo med zimska središča. Še zlasti v Evropi

obstaja velik razvojni potencial za urbane žičnice.

Na tem področju obstaja zagotovo veliko

izzivov za proizvajalce in upravljavce, tako na

tehničnem področju, na primer pri povečanju

razpoložljivosti in skrajšanju čakalnega časa,

kot tudi pri sprejemanju s strani prebivalstva.

WIR. Iskreno se vam zahvaljujemo za

pogovor. |


10 Intervju

Pozornost vzbujajoč

projekt za celotno regijo

WIR se je pogovarjal z Brunom Lifartijem,

delegatom upravnega odbora družbe Stoosbahnen AG.

WIR. Kaj so bili največji izzivi pri načrtovanju

in postavitvi žičnice Stoos?

Bruno Lifart: Ko stopite na novo ozemlje,

je kljub obsežnim predhodnim pojasnilom

vedno veliko stvari, ki jih je potrebno sproti

razrešiti. Pri načrtovanju smo morali s podjetji

in uradnimi organi vedno znova razpravljati o

izvedljivosti in vložiti veliko truda v prepričevanje.

Pri tem bi še zlasti poudaril zelo dobro in k

rešitvam usmerjeno sodelovanje z Garavento.

Zaradi te osnovne pozitivne naravnanosti smo

našli rešitve tudi za stvari, za katere smo mislili,

da so nerešljive.

Za ta edinstveni projekt, ki se razteza na področju

treh občin, smo na koncu potrebovali skupaj

11 referendumov in glasovanj v svetu kantona.

Ustrezno in sprotno obveščanje vseh udeleženih

je bilo resnično zahtevno. Velik delež pozitivnih

glasov na referendumu je bila velika zahvala za

vloženo delo in hkrati spodbuda za naprej.

Med gradnjo je bila varnost pri delu na tem izjemno

zahtevnem terenu vedno pereča tema.

Med drugim je bilo potrebno 24 ur na dan zagotoviti

varen dostop delavcem do gradbišča

na strmi steni. In to tudi pozimi, ponoči, med

sneženjem, dežjem in tako naprej. In seveda

je bilo tako kot pri drugih projektih: financiranje

je predstavljalo trajen izziv od prvega do zadnjega

delovnega koraka.

WIR. V kakšni meri je žičnica Stoos s svojim

izjemnim designom in konstrukcijo pomembna

za turistično regijo?

Bruno Lifart: Brez pretiravanja lahko ugotovimo,

da je nova žičnica Stoos pozornost

vzbujajoč projekt za celo regijo. Celotna regija

bo imela od njega koristi. Sedaj je potrebno izkoristiti

potencial, ki ga prinašajo številni novi gostje.

To pomeni, da moramo poizkusiti prepričati

obiskovalce, da se ne odločijo le za eno vožnjo z

novo žičnico Stoos, temveč ostanejo dalj časa v

naši regiji in izkusijo našo bogato ponudbo. Tako

lahko povečamo celotno vrednost.

WIR. S tehničnega stališča je žičnica Stoos

prava posebnost. Kako ste upoštevali udobje

potnikov?

Bruno Lifart: Že od samega začetka je bilo

za nas pomembno razumeti potrebe današnjih

gostov in jih tudi udejanjiti. To se začenja že s

pravo izbiro izhodiščne točke pri spodnji postaji

in optimiziranem mestu postavitve zgornje

postaje. Nova zgornja postaja se nahaja tik ob

drugih žičnicah, ki oskrbujejo nadaljnje lokalne

proge in zelo blizu vasi Stoos.

Prav tako pomembno je bilo, da se gostje

enako dobro počutijo na žičnici, pa tudi v

postajah: velika okna, dovolj prostora nad

glavo, prostorne postaje, povsem brez ovir, kot

so na primer stopnice in jasna prostorska razdelitev

toka potnikov in blaga.

Absoluten vrhunec je seveda izravnava nivoja,

ki poskrbi, da so gostje med celotno vožnjo v

vodoravnem položaju in sploh ne zaznajo, kako

strma je proga. Prve izkušnje kažejo, da potniki

zelo cenijo udobje, še zlasti tiste osebe, ki

imajo sicer strah pred takimi napravami, tukaj

pa so pravzaprav presenečene, da sploh niso

občutile strmine.

WIR. Iskreno se vam zahvaljujemo za pogovor.

|


Najbolj strma tirna

vzpenjača na svetu

Žičnica Stoos v kantonu Schwyz, ki se nahaja v osrednjem

delu Švice, premaga 110-odstotni vzpon.

136-FUL Stoosbahn

Družba Standseilbahn Schwyz-Stoos AG in

njen partner Garaventa niso načrtovali nobenega

rekorda. Na prvo mesto so postavili dobro

razpoložljivost naprave ter prometno povezavo

gorske vasice Stoos. Zato je bila tudi sprejeta

odločitev za najbolj strmo žičnico na svetu: ker

vozi blizu tal, je pripravljena na uporabo tudi v

najbolj neugodnem vremenu.

Da bi tudi pri tem enormnem vzponu ohranili primerno

udobje potnikov, je Doppelmayrjeva hčerinska

družba CWA izdelala kupeje za potnike,

ki nimajo primerjave na vsem svetu. Velika

okna in razkošno odmerjen prostor omogočajo

prekrasen razgled na švicarsko turistično

regijo Stoos-Muotatal. Kompenzacija nagiba,

ki jo je razvila Garaventa, poskrbi za to, da so

nenavadne cilindrične kabine vedno prilagojene

trenutnemu nagibu – v primeru žičnice Stoos je

to celo do 110 odstotkov. S tem ostanejo tla od-

delkov med celotno vožnjo povsem vodoravna.

Vhod in izhod v spodnji in zgornji postaji je v nivoju

terena in brez vseh ovir. Blago se transportira

na tovorni ploščadi, postavljeni na prednji del.

Tudi naklon tovorne ploščadi se samodejno prilagaja,

ravno tako kot kupeji za potnike. Zaradi

nemotenega usmerjanja toka potnikov so poti za

obiskovalce in blago logično ločene.

Na trasi tirne vzpenjače so morali izvrtati tri

predore. Velik izziv je bil tudi transport pogonske

enote: Posamezne elemente s težo do

16,5 t so morali spraviti na zgornjo postajo, kar

pomeni, da so morali biti vozniki na ozki gorski

cesti natančni na milimeter. Izjemno prizadevanje

vseh udeleženih in dolgoletne izkušnje

Garavente, pridobljene pri številnih projektih

tirnih vzpenjač, so prispevale k temu, da je bila

naprava po najkrajšem možnem zagonu pripravljena

na nemoteno obratovanje. |

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Standseilbahn

Schwyz-Stoos AG

Morschach, Schwyz

(CHE)

1.738 m

744 m

Največji naklon 110 %

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Vozila

1.500 oseb/h

10,0 m/s

2 vagona za 136 oseb,

vsak s po štirimi

kabinami

Otvoritev 17.12.2017, ob 12:17

„Nismo si prizadevali za svetovni rekord, če

pa smo ga že dosegli, nimamo nič proti.“

Bruno Lifart, delegat upravnega odbora

družbe Stoosbahnen AG


Stoosbahn -

inženirska

umetnina

Kabina

S pomočjo hidravličnega krmiljenja se

cilindrične kabine sproti prilagajajo naklonu

proge – v vsaki kabini je prostora

za 34 oseb, v celotnem vozilu pa se

lahko pelje 136 potnikov.

Design kabin nove tirne vzpenjače, ki pelje do gorske vasi

Stoos v švicarskem kantonu Schwyz, je nekaj posebnega tudi

v svetovnem merilu. Sončno rumena žičnica Stoos ni le lepa

in udobna, temveč preseneti tudi na področju tehnike.

T

eren in s tem tudi trasa nove žičnice

Stoos, sta nekaj posebnega. Potniki

se peljejo čez dva mostova, prevozijo

tri tunele in se prebijejo čez največjo strmino z

naklonom 110 %. Za tirno vzpenjačo je to izjemen

naklon. Zaradi tamkajšnjega strelišča postavitev

zračne žičnice ni bila izvedljiva. Novo

razvita vozila in kabine zagotovijo s pomočjo

hidravlične izravnave nivoja, da sta prostor za

potnike in tovorna ploščad vedno vodoravna.

Pri ekstremnem nagibu je bila teža novega vozila

poseben izziv, ki so ga Garaventini inženirji

mojstrsko obvladali. Celotno vozilo tehta 27

ton, poleg tega pa lahko sprejme še do 136 oseb.

Posebna proga

Spodnja postaja leži na nadmorski višini 562 m.

Po progi dolgi 1.738 m, ki je prav tako posebna

kot sama žičnica, se potniki pripeljejo na višino

1.306 m. Vozila prečkajo dva mostova v skupni

dolžini 261 m in peljejo skozi tri predore s skupno

dolžino 578 m. Vrhunec je seveda največji naklon

110 %, kar ustreza kotu 47,7 stopinj.

Posamezne kabine so z zaprtimi profili in vrtljivimi

podnožji povezane z valjastimi okvirji, s tem pa

je dosežena ustrezna gibljivost in horizontalno

uravnavanje. Ta postopek poteka tako tekoče,

da ga potniki sploh ne zaznajo. |


Tehnika in inovacije

13

Tovorna ploščad

Tovorna ploščad je dimenzionirana

za prevoz šestih ton tovora in vzdržuje

vodoravni položaj prav tako kot

potniške kabine.

Vozilo

Vozilo s štirimi kabinami in tovorno

ploščadjo tehta prazno 27 ton.

Skupaj s potniki doseže žičnica

Stoos skupno težo 39 t.

2 x 1150

3–5

136

22,3

3

1,5

kW

moč

minut

Čas vožnje

oseb

Zmogljivost vozila

metra

Dolžina vozila

metra

Širina vozila

metra

Širina proge

Proga

Proga dolžine 1.738 m ima dva mostova

skupne dolžine 261 m in tri predore v

skupni dolžini 578 m.

Povprečen naklon

110 %

47,7°

3 predori

Dolžina proge

1738 m

Mostovi

Stoos

1306 m

nadm. viš.

Višinska

razlika

744 m

Schlattli

562 m

nadm. viš.

Mostovi


14 Mednarodni projekti

Sistem ESO

Obsežni varnostni ukrepi omogočajo

obratovanje brez upravljavca:

Vstop in izstop le v ravnem območju

postaje, natančno elektronsko

krmiljeni takt pri regulaciji razmaka

med vozili v vstopnem in izstopnem

območju, vodilna kolesa

na obesah in stabilizacijski tiri za

mirno vožnjo brez nihanja skozi

postajo, nadzorovanje razmaka v

vstopnem in izstopnem območju

(noben razmak ni večji od 250

mm), video nadzor s klicno napravo

vstop brez vseh ovir, optimiran

vstopni podest kabin (maks.

5-milimetrska reža med kabino in

peronom) za kar najbolj udobno

vstopanje in izstopanje itd.

Rekord na področju zmogljivosti za

žičnico brez upravljavca v francoskem

zimskem paradižu

Nova kabinska žičnica Moraine pripelje na

smučišču Val Thorens še več zimskih športnikov

v popolnem udobju na smučarske proge.

Val Thorens v francoskih Savojskih Alpah spada

med najvišje ležeče evropske smučarske kraje

in je eno največjih smučišč na svetu. Številni

zimski športniki prihajajo vsako leto in uživajo v

prekrasni panorami – Val Thorens obdaja namreč

kar šest ledenikov. Od konca leta 2017 je

potovanje v gore za smučarje še bolj prijetno:

Doppelmayr je imel priložnost, zamenjati štirisedežnico

z najsodobnejšo žičnico s kabinami

za 10 oseb. Žičnica ni zaradi prostornih

kabin bolj udobna le za potnike, temveč tudi

za upravljavce. Opremljena je namreč z uporabniku

prijaznim sistemom ESO, ki omogoča

obratovanje brez upravljavca. Sistem odlikujeta

zanesljivost in varnost pred odpovedjo, ki sta

tudi glavna razloga, zakaj se je naročnik odločil

za ta model. Vsako uro lahko nemoteno pripelje

do 2.800 oseb, kar je zmogljivostni rekord

za sklopljivo kabinsko žičnico sistema ESO. S

tem izpolnjuje ta koncept žičnice predhodne

pogoje za uporabo v javnem prometu. Nova

kabinska žičnica je obratovala celo zimsko sezono

in omogočila, da so lahko tudi začetniki

uporabili večji del smučišča.

Individualna podpora

Poseben izziv pri gradnji je bil skopo odmerjen

terminski načrt. Načrtovanje se je začelo

eno leto pred otvoritvijo, sama postavitev

pa je potekala od junija do novembra 2017.

Doppelmayr Francija je dokončal postavitev

brez kakršnekoli zamude, pa čeprav vreme ni

vedno „sodelovalo”. Upravljavec se ni odločil

za Doppelmayr le zaradi tehničnega znanja

in izkušenj pri gradnji ter izjemne kakovosti

žičnic. Pomembna je bila tudi podpora, ki jo

strokovnjaki za žičnice nudijo svojim strankam

med obratovanjem ter pri izobraževanju

upravljavcev in vzdrževanju nove kabinske žičnice.

Zadovoljstvo strank se kaže v tem, da je

smučišče Val Thorens v preteklosti že večkrat

naročilo naprave pri Doppelmayrju: najprej so

leta 2014 postavili šestsedežnico La Portette

v letu 2016 pa je sledila Stade, prav tako

šestsedežnica. Doppelmayr in SETAM združuje

dolga, z inovacijami bogata zgodovina: V

Val Thorensu že obratujeta dve žičnici s kabinami

za 8 oseb, opremljeni s sistemom ESO:

Caron in Cairn. Obe napravi sta bili postavljeni

leta 2007. |

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Vozila

10-MGD Moraine

SETAM (Société d’exploitation

des téléphériques

Tarentaise Maurienne)

Val Thorens, Savoja

(FRA)

2.450 m

446 m

2.800 oseb/h

6,0 m/s

82 kabin za 10 oseb

(brez upravljavca)

Otvoritev novembra 2017

„Zagon nove kabinske žičnice je potekal brez

kakršnihkoli zapletov, inženirji so natančno

prilagodili žičnico našim potrebam.“ | Bruno

Jurine, tehnični direktor družbe SETAM


D-Line na najvišji točki Ischgla

Palinkopf D1 v Ischglu ni samo na videz

nekaj posebnega, tako je tudi mesto, na katerem

je postavljena.

pogoji na Palikopfu. Podpore in temelji so prilagojeni

posebnim pogojem, kot sta na primer

padajoče kamenje in plazovi.

Leta 1973 je začela na smučišču Ischgl/Samnaun

obratovati vlečnica Palinkopf, ki je skrbela za

prevoz na zelo priljubljene proge na območju

Palinkopfa. Leta 1985 so zamenjali vlečnico z

dvosedežnico s fiksnimi prižemami, ki ji je nato

v devetdesetih sledila sklopljiva štirisedežnica.

Poleti leta 2017 so napravo po 20 letih obratovanja

in približno 12 milijonih voženj zamenjali za

šestsedežnico najnovejše generacije D-Line, ki

prav tako prihaja iz hiše Doppelmayr.

Spodnja postaja je na nadmorski višini 2.413 m,

v bližini restavracije Schwarzwand in v sredini

območja Silvretta Arena. Vozi po 16 okroglih

cevnih podporah po enem najlepših in najvišjih

delih smučišča – Palinkopfu. Zgornja postaja

nove žičnice je postavljena 2.850 m nad morjem

in je s tem najvišja točka smučišča. Poseben

izziv pri gradnji naprave so bili visokogorski

Načrtovanje do najmanjše podrobnosti

Žičnico Palinkopf D1 odlikuje najvišje možno

udobje. Šestsedežnica D-Line ima posamične,

ergonomično oblikovane sedeže s širino 520

mm, udobne opore za noge in ogrevanje sedežev.

Obratovanje je komaj slišno in skoraj brez

vibracij. Tudi na področju designa so bile izpolnjenje

vse želje družbe Silvrettaseilbahn AG –

skoraj do zadnjega vijaka je bila dosledno uporabljena

značilna črno-rdeča Ischglova barvna

kombinacija. Plošče na zadnji strani sedežev so

potiskane s slikami zvezdnikov, ki so nastopili

na priljubljenih koncertih „Top of the Mountain“ v

Ischglu. Na zapori sedežev je napisan slogan

„Relax. If you can“, v postajah so vstopne zapornice

v Ischglovih barvah, vrvna kolesa so

temna in celo streha je prilagojena nadrejenemu

designu. Tako je nastala skladna celotna slika, ki

se idealno dopolnjuje s smučiščem. |

6-CLD-B Palinkopf D1

Naročnik

Silvrettaseilbahn AG

Lokacija

Ischgl, Tirol (AUT)

Poševna dolžina 1.577 m

Višinska razlika 440 m

Zmogljivost 2.800 oseb/h

Čas vožnje 5,75 min

Vozila

89 sedežev za 6 oseb

Otvoritev novembra 2017

Generacija žičnice D-Line

„Doppelmayr deluje na isti način

kot mi – zato je vedno znova

zanimivo skupaj razvijati nove

projekte – od ideje do designa in

izvedbe.“ | Markus Walser,

uprava družbe

Silvrettaseilbahn AG

Ker povedo slike več

kot besede, obstaja na

kanalu YouTube video o

novem Palinkopf D1:


Najdaljša trivrvna žičnica na svetu povezuje otoke

Počitniška otoka Phú Quôc in Hòn Thom v

Južnem Vietnamu povezuje skoraj osem kilometrska

žičnica 3S – in s tem postavlja nov

svetovni rekord.

Dodatne varnostne naprave in redundantni, med

seboj neodvisni sestavni deli omogočajo, da se

kabine vedno pripeljejo nazaj v postaje, kar pomeni,

da potnikov ni potrebno reševati na progi.

temperaturo notranjosti in edinstveno prijeten

občutek v sicer subtropski vietnamski klimi. Za

resničen VIP razgled na spodaj ležeče morje

poskrbijo še steklena tla kabine. |

Slab kilometer in pol je daljša od prejšnje rekorderke,

Fansipan Legend, ki se vzpenja na najvišjo

vietnamsko goro. Žičnica 3S Hòn Thom v

Južnem Vietnamu je s 7.900 m najdaljša trivrvna

žičnica na svetu. Povezuje počitniška otoka

Phú Quôc in Hòn Thom in je hkrati vrhunsko

doživetje za vse obiskovalce. Južni del države

je bil že pred postavitvijo žičnice priljubljeni turistični

cilj, sodobna naprava pa je znatno prispevala

k razvoju vietnamskega turizma – po

eni strani kot del infrastrukture in po drugi kot

samostojna turistična atrakcija. Žičnica je speljana

nad morjem, podpore (najvišja je visoka

164 m), pa so postavljene na dveh manjših

otokih, ki ležita med počitniškima otokoma.

Potnikom se odpira pri tem prekrasen razgled.

Nizka poraba električne energije in varnost

Žičnica 3S je še zlasti primerna za izpeljavo

take trase: je odporna proti vetru, ima zelo

dolg vrvna polja ter majhno porabo električne

energije. Žičnica 3S Hòn Thom je opremljena

s številnimi tehničnimi finesami: Generator na

tekalnem kolesu, ki ga je razvil Doppelmayr, na

primer oskrbuje osvetljavo in ozvočenje kabin

s potrebno energijo med vožnjo. Za največjo

možno varnost v primeru reševanja, je žičnica

opremljena s posebnim sistemom izpraznitve.

Klimatizirane VIP kabine

Že standardne kabine žičnice so zelo udobne,

obstaja pa tudi izboljšana različica: VIP kabine

za največ osem potnikov. Imajo posebej luksuzno

dodatno opremo: sedeži iz pravega

usnja, notranje obloge iz pravega lesa z dekoracijo

iz zlatih lističev, ekskluzivni zabavni

sistem, hladilnik, vtičnica USB, notranja LED

razsvetljava z možnostjo zatemnitve in stekleno

stropno okno. Svetovna novost je nenehno

delujoča klimatska naprava. Poskrbi za prijetno

30-TGD Hòn Thom

Naročnik

Sun Group Corporation

Lokacija

Phú Quôc (VNM)

Poševna dolžina 7.900 m WR

Število podpor 6

Zmogljivost 3.500 oseb/h

Hitrost vožnje 8,5 m/s

Čas vožnje 15,6 min

Otvoritev februar 2018

„Skupaj z Doppelmayrjem smo postavili izjemno

žičnico, ki je vpisana v Guinnessovo

knjigo rekordov. Za naše obiskovalce je to

dodatna privlačnost.”

Pham Quoc Quan, namestnik generalnega

direktorja skupine Sun za Južni Vietnam


Mednarodni projekti

17

Nadaljnja širitev smučarske

povezave Andermatt–Sedrun

Povezava smučišč

Andermatt–Sedrun

Z otvoritvijo nove kabinske žičnice in nove

sedežnice se je še bolj približala združitev

švicarskih smučišč Andermatt in Sedrun.

Nova žičnica Gütsch-Express s kabinami za 8

oseb in sedežnica Hinter Bördli–Strahlgand sta

najnovejša projekta, ki ju je postavila Garaventa

o okviru združevanja smučišč Andermatt in

Sedrun. S tem je Garaventa postavila kabinsko

žičnico in sedežnico, ki sta prva etapa naročila

in pomemben korak k združitvi obeh zimsko

športnih središč.

Kabinska žičnica na Gütsch

Gütsch-Express je zamenjal dvosedežnico

Andermatt–Nätschen s fiksnimi prižemami in

štirisedežnico Nätschen–Gütsch s sklopljivimi

prižemami. Razdeljena je na dva odseka, lahko

obratuje z ločenima pogonoma ali kot enotna

žičnica – velika prednost pri udobju. Vstopanje

in izstopanje je tako v spodnji, srednji in zgornji

postaji nadvse udobno in brez stresa. Poteka

v nivoju terena in pri majhni hitrosti. Slednje je

še zlasti ugodno za družine z otroki in obiskovalce

brez smučarskih pripomočkov. S kabinsko

žičnico je postal Gütsch še bolj privlačen

kot zimski in poletni izletniški cilj. Spodnja

postaja je s prometnega stališča zelo ugodno

nameščena, saj je s podhodom neposredno

povezana z železniško postajo v Andermattu.

Udobna sedežnica

Udobno je tudi na novi sedežnici Hinter Bördli–

Strahlgand, „Lutersee-Flyer“: opremljena je z

oblazinjenimi sedeži in naslonjali. Središčna

opora za noge ne pripomore le k udobju, temveč

tudi varnosti, še zlasti otrok. Pred vetrom

in vremenskimi vplivi varujejo potnike zaščitni

pokrovi, s katerimi so opremljeni vsi sedeži.

Tako kot naprave, ki so jih postavili v prejšnjih

letih, je bila tudi nova sedežnica izdelana na

osnovi sistema UNI-G, razvitega v skupini

Doppelmayr/Garaventa. Poenotenje sistemov

prinaša prednost pri naročilu rezervnih delov

in vzdrževanju naprav. Garaža za sedeže je v

zgornji postaji, kjer se nahaja tudi pogon. |

„Postavitev nove kabinske žičnice

in sedežnice pomeni v mnogih

pogledih kvantni preskok na področju

udobja in tehnike.“

Silvio Schmid, direktor

družbe Andermatt-

Sedrun Sport AG

Naročnik

Lokacija

Andermatt-Sedrun

Sport AG

Andermatt, Uri (CHE)

8-MGD Gütsch-Express (1. odsek)

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Čas vožnje

1.080 m

390 m

2.400 oseb/h

6,0 m/s

3,87 min

8-MGD Gütsch-Express (2. odsek)

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Čas vožnje

1.902 m

535 m

2.400 oseb/h

6,0 m/s

6,16 min

6-CLD-B Hinter Bördli–Strahlgand

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Čas vožnje

881 m

267 m

2.000 oseb/h

5,0 m/s

3,32 min


Steinach ima najhitrejšo kombinirano žičnico na svetu

Nov žičnica Hoher Turm na Tirolskem vozi

tako poleti kot pozimi. V hladnem delu leta

lahko gostje izbirajo med kabinami ali sedeži.

Če želijo obiskovalci Steinacha na avstrijskem

Tirolskem pozimi na Nößlachjoch, lahko sami

izbirajo, ali se rajši peljejo s kabino ali sedežem.

Kaj je pri tem posebnega: vse skupaj je ena

sama žičnica – na vrvi kombinirane žičnice

„Hoher Turm“ namreč visijo tako sedeži za 6

oseb, kot tudi kabine za 8 oseb. Nova žičnica

je tehnično na najvišjem nivoju in ima med

drugim tudi sedeže z udobnimi obesami. Vendar

pa to ni edina posebnost: žičnica Hohe

Turm je s 5,5 m/s najhitrejša kombinirana

žičnica na svetu in poleg tega še najdaljša te

vrste v Avstriji.

Novo žičnico uporabljajo še zlasti dnevni gostje

iz Innsbucka. Tirolska prestolnica je namreč oddaljena

le pol ure vožnje z avtom od Steinacha,

zato radi prihajajo na smučanje v to regijo. V

primerjavi s staro dvosedežnico, ki jo je nadomestila

nova žičnica, obratuje Hohe Turm tudi

poleti. V toplem delu leta vozijo samo kabine.

Še zlasti za družine je področje okoli Steinacha

zanimivo zaradi poletnega obratovanja:

z otroškimi vozički lahko enostavno zapeljejo

v kabino in se odpeljejo povsem do vrha, na

Nößlachjoch, tam pa se odpravijo na gorsko

turo. S tako imenovanim ločenim garažiranjem

– poteka lahko med obratovanjem – se lahko

pozimi ločeno garažirajo sedeži, medtem pa

kabine nemoteno prevažajo potnike.

Namen novogradnje je bil že od začetka vzpostaviti

najnovejše stanje tehnike pri žičnici na

Nößlachjoch. Hoher Turm poleg tega v primerjavi

s staro žičnico tudi znatno izboljša

udobje. Pri naročniku, družbi RBG Berglifte

GmbH, odločitev za Doppelmayr ni bila težka,

saj na območju Steinacha že leta uspešno

obratuje več Doppelmayrjevih naprav. Prepričali

so jih kakovost obstoječih naprav, njihova

odlična razpoložljivost in nenazadnje koncept

novega projekta. |

„To je resnično vznemirljiva

žičnica!"

Florian Raffl,

vodja obratovanja žičnice Bergeralm

6/8-CGD Hoher Turm

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

RBG Berglifte GmbH

Steinach am Brenner,

Tirol (AUT)

2.040 m

592 m

2.418 oseb/h

5,5 m/s

Otvoritev novembra 2017


Mednarodni projekti

19

Najsodobnejša žičnica

za norveško olimpijsko smučišče

Na smučišču Norefjell Skisenter obratuje

sedaj Fjellekspressen, ena od tehnično najbolj

izpopolnjenih sklopljivih sedežnic na

Norveškem.

Na Zimskih olimpijskih igrah leta 1952 so

potekale štiri alpske discipline v Norefjellu.

Sedaj je to smučarsko središče znova opozorilo

nase na področju norveškega zimskega

športa.

Le 90 minut vožnje od prestolnice

Oslo je zrasla ena najbolj sodobnih sklopljivih

sedežnic na Norveškem. Fjellekspressen je

prva Doppelmayrjeva sedežnica v državi, ki

je opremljena z ogrevanimi sedeži, zaščitnimi

pokrovi, vetrovnim stabilizatorjem in inovativnim

Doppelmayrjevim pogonskim konceptom

Direct Drive. Pogon brez reduktorja deluje

brez vibracij in skoraj brez hrupa, porabi malo

energije, njegovo vzdrževanje je enostavno.

Vožnja z žičnico Fjellekspressen je zelo

udobna, zimski športniki se pripeljejo na cilj

zaščiteni pred vremenskimi vplivi – to pomeni,

da jim je toplo, potujejo mirno in so suhi.

Posodobitev smučišča

Nova žičnica je poskrbela za enostaven dostop

do prog za začetnike. Je prvi korak pri procesu

posodobitve Norefjella. Za prihodnost

ima smučišče kar nekaj načrtov: smučišče so

zasnovali povsem na novo, več novih žičnic je

načrtovanih v naslednjih letih.

Pri postavitvi Fjellekspressena se je Norefjell

zanesel na Doppelmayrjevo znanje in izkušnje.

Strokovnjaki za žičnice so prevzeli vso odgovornost

za projekt in opravili svojo nalogo ob

velikem zadovoljstvu naročnika Kunden Norefjell.

Gradnja celotne žičnice je bila zaključena

v šestmesečnem obdobju. Doppelmayr je

postavil na slab kilometer dolgi napravi devet

podpor. 50 sedežev vozi vso zimo potnike na

smučarske proge. |

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Vozila

6-CLD-B Fjellekspressen

Norefjell Skisenter AS

Norefjell, Krødsherad

(NOR)

1.050 m

130 m

2.400 oseb/h

5,0 m/s

Vozila 50 sedežev

z zaščitnimi pokrovi

za 6 oseb

Otvoritev decembra 2017

„Ponosni smo na našo novo Doppelmayrjevo

sedežnico –postavitev te

naprave je prvi korak pri posodobitvi

našega olimpijskega smučišča.“

Marius Arnesen,

direktor družbe

Norefjell Skisenter AS


20 Mednarodni projekti

Inovativna tehnika z modularnim sistemom

V skladu s sloganom „majhna vendar vrhunska”,

je nihalki Kräbel–Rigi Scheidegg zagoskem

pohodniškem območju Rigi pri Goldavu

Nova nihalka Kräbel–Rigi Scheidegg v švicartovljena

prihodnost za vsaj naslednjih 30 let. v kantonu Schwyz je pripravljena za naslednjih

30 let. Za vrhunsko udobje vožnje poskrbi

tekalna kolesna baterija z osmimi kolesi, dušena

obesa ter nastavljivo dušenje nihanja

in odlična odpornost proti vetru. Inovativna

tehnika olajša upravljanje žičnice RIGI: nihalka

je opremljena z najsodobnejšo regulacijo pogona,

avdio in video nadzorom ter možnostjo

vzdrževanja na daljavo.

Kabine žičnice imajo deset sedežev in pet stojišč.

V Švici so bile do sedaj uporabljene le po

velikosti primerljive majhne nihalke z gondolami

za osem oseb. Kompaktna konstrukcija,

ki jo lahko primerjamo z modularnim načinom

gradnje je omogočila zelo kratek čas gradnje,

saj so bili posamezni deli predhodno sestavljeni

v tovarni. Slednje je prihranilo čas pri

montaži in na splošno zmanjšalo skupni čas

gradnje naprave, s tem pa tudi znižalo stroške.

Korist je imel pri tem tudi Godau: v zgolj šestih

mesecih so podrli staro napravo in na isti trasi

postavili novo nihalko. |

Naročnik/

Luftseilbahn Kräbellastnik

Rigi Scheidegg AG /

LKRS AG

Upravitelj

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Vozila

Hitrost vožnje

Čas vožnje

Otvoritev

15-ATW Luftseilbahn

Kräbel–Rigi Scheidegg

RIGI BAHNEN AG

Goldau, Schwyz (CHE)

1.755 m

879 m

132 oseb/h

2 kabini za 15 oseb

6,0 m/s

5,58 min

decembra2017

„Z otvoritvijo nihalke Kräbel-Rigi Scheidegg

23. Dezember 2017, smo ponovno zaprli

luknje v priljubljenem pohodniškem omrežju

na Rigiju. Primerno božično darilo za obiskovalce

Rigija in prebivalce Rigi Schidegga.“

Rita Baggenstos, VR LKRS AG

Zaklad v smučarskem dragulju

Nova žičnica Schatzberg v smučarskem

dragulju Alpbachtal Wildschönau je pospešila

vožnjo na Schatzberg in jo naredila bolj

udobno.

Natančno ob svojem 50. rojstnem dnevu je doživela

žičnica Schatzberg v tirolskem Auffachu

popolno prenovo. „Po združitvi smučišč Alpbachtal

in Wildschönau pred petimi leti se je

povečala obremenitev žičnice Schatzberg kot

dostopne žičnice Schatzberga in prišel je čas,

dvigniti tehnični nivo žičnice na najsodobnejšo

raven“, se veseli Ludwig Schäffer, direktor

družbe Schatzbergbahn GmbH. & Co.KG.

Nova žičnica s kabinami za 8 oseb je hitrejša

in bolj udobna, tudi njena transportna zmogljivost

se je povečala s 1.600 na 2.650 oseb/h.

Z več kot štirimi kilometri dolžine in srednjo

postajo je žičnica Schatzberg resnično impozantna

naprava.

Nova kabinska žičnica ni vrhunec le za obiskovalce,

temveč tudi za upravljavce žičnice.

Od leta 2017 se lahko letno preverjanje zavor in

zasilnega pogona opravi brez uteži. Doppelmayr

je zato skupaj z Avstrijskim uradom za žičnice

razvil posebno metodo do stopnje, da je primerna

za tržišče. Stranki je torej prihranjeno

naporno nalaganje težkih uteži na vozila, poleg

tega pa je znaten tudi časovni prihranek.

Pri postavitvi žičnice Schatzberg so bile nenehno

v ospredju želje stranke – kar dokazuje

tudi izvedba garažiranja. Doppelmayr je storil

vse, kar je bilo potrebno in izdelal peron tako, da

ni bilo treba spreminjati obstoječe zgradbe. |

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Vozila

Hitrost vožnje

Čas vožnje

„Že leta sodelujemo z Doppelmayrjem

in tudi pri novi žičnici Schatzberg

je celotna ekipa delovalo več kot

vzorno.“

Ludwig Schäffer, poslovodja

družbe Schatzbergbahn

GmbH. & Co.KG

8-MGD Schatzbergbahn

Schatzbergbahn GmbH

& Co. KG

Auffach, Tirolska (AUT)

4.061 m

912 m

2.650 oseb/h

142 kabini za 8 oseb

6,0 m/s

13 min

Otvoritev decembra 2017


Moderna interpretacija družinske tradicije

Kabinska žičnica Catskill Thunder je nova

celoletna atrakcija v severnameriških Catskill

Mountains.

„Kjer se začne tradicija“ je moto smučišča

Belleayre a ameriški zvezni državi New York.

Smučišče se usmerja predvsem na družine,

ki tukaj rade preživijo zimski dopust. Povsem

novo tradicijo pa uvaja Doppelmayrjeva kabinska

žičnica Catskill Thunder. Povečuje transportno

zmogljivost smučišča Belleayres in

krajša čakalni čas pri prevozu na goro. Udobne

gondole poskrbijo za toplo in hitro vožnjo. Cat-

športniki bolj enakomerno porazdelijo po smučišču.

Do sedaj so gostje predvsem vozili po

vzhodni strani gore, zahodna pa je bila bolj ali

manj neizkoriščena.

Izkušnje, ki jih imata Belleayre Mountain in

Olympic Regional Development Authority

(ORDA) z Doppelmayrjem govorijo same zase:

Vsi sodelujoči sodelavci Doppelmayrja so bili

v dobesednem pomenu besede pripravljeni za

nas prevoziti vsak dodaten kilometer, da bi le

hitro in natančno dokončali projekt“, poudarja

Tim Maxwell, generalni direktor Belleayre

Ski Resort. Profesionalci za žičnice so uspeli

dokončati delo v šestmesečnem roku – za

Doppelmayr je to rekord pri postavitvi žičnice

te velikosti v ZDA. Med pripravami na gradnjo

žičnice je potekala tudi obsežna rekonstrukcija

smučišča: Belleayre je uredil nove smučarske

proge in pri tem zgradil tudi smučarski most

čez eno glavnih dovoznih cest na smučišče. |

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Vozila

8-MGD Catskill Thunder

Belleayre Mountain/

Olympic Regional

Development Authority

Highmount, New York

(USA)

1.978 m

413 m

2.000 oseb/h

5,1 m/s

60 kabini za 8 oseb

Otvoritev decembra 2017

skill Thunder na gori ne povezuje le prog za

dobre smučarje s progami za začetnike, temveč

obratuje tako pozimi kot tudi poleti. S tem

so dani pogoji za razvoj celoletnega turizma v

regiji. Dejstvo, da je žičnica povsem brez ovir,

je dodatna prednost, ki omogoča v celem letu

vsem obiskovalcem dostop do prekrasnega

razreda na Catskill Mountains. V hladnejšem

delu leta nova žičnica poskrbi, da se zimski

„Catskill Thunder je prvovrstna žičnica.

Naši gostje uživajo v novih smučarskih

progah in skupni vožnji s kabinsko

žičnico. Navdušeni smo, da smo

lahko pripeljali ta sodobni transportni

sistem v Belleayre in s tem

vzpostavili pogoje za celoletni

turizem v regiji.“ | Mike

Pratt, generalni direktor

Olympic Regional

Development Authority


22 Mednarodni projekti

50 odstotkov večja transportna

zmogljivost z žičnico areitXpress

Nova D-Line s kabinami za 10 oseb na

Schmittenu v Zell am Seeju ponuja sodobno

tehniko v ubranih „oblačilih”.

Najnovejši tehnični nivo je za najstarejše smučišče

na avstrijskem Salzburškem nekaj samoumevnega:

Schmitten v Zell am Seeju je

skupaj z dolgoletnim partnerjem Doppelmayrjem

postavil areitXpress – sodobno napravo

D-Line, ki združuje največje udobje s kratkim

časom vožnje. Vstop v kabine je urejen v nivoju

terena. Žičnica najnovejše generacije je

opremljena s številnimi dodatki, ki povečajo

udobje, kot je na primer več prostora za

noge, širši in bolj udobni sedeži ter brezplačni

WLAN v kabinah. V tistem delu žičnice, ki

ni vide, skrbi regulacija Doppelmayr Connect

za nemoteno obratovanje. „Velik vtis je

naredil na nas tudi koncept deaktiviranja, s

katerim je opremljena regulacija. Le ta omogoča,

da pri okvari tipala nadaljujemo vožnjo

z delujočim glavnim, namesto zasilnim pogonom”,

ugotavlja Hannes Mayer, tehnični vodja

Schmittenhöhebahn AG. Transportna zmo-

gljivost žičnice je v primerjavi z njeno predhodnico

večja za 50 odstotkov – znaša kar

3.600 oseb/h s spodnje na zgornjo postajo in

obratno. Gostje se pripeljejo z areitXpressom

neposredno iz mestnega predela Schüttdorf

na smučišče – čakanje na vožnjo spada dokončno

v preteklost. Po prihodu na zgornjo

postajo lahko obiskovalci nadaljujejo vzpon z

drugimi žičnicami, ali pa se spustijo s smučmi

nazaj v dolino. K daljšemu postanku vabita

novi AreitLounge in AreitAlm.

Avtohtono in sodobno

Že leta 1927 je začela obratovati žičnica Schmittenhöhe,

ki je bila sploh prva v regiji. Že

30 let zaupa družba Schmittenhöhebahn AG

iz Areita Doppelmayrju. Pri postavitvi svojih

žičnic upravljavec poleg sodobne tehnike

posveča veliko pozornosti tudi trajnostnim

načelom, zato svoje postajne zgradbe kar

najbolj harmonično umesti v pokrajino. Pri

žičnici areitXpress je glavna zgradba spodnje

postaje posodobljena in opremljena z inovativno

membransko streho. |

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Čas vožnje

Vozila

„Doppelmayr Connect je resnično

prijazen do uporabnika, saj

številne funkcije poenostavijo

vsakdanje delu upravljavcev in

poskrbijo za vrhunsko varnost

naših gostov.“

Hannes Mayer,

tehnični vodja družbe

Schmittenhöhebahn AG

Schmittenhöhebahn AG

Zell am See,

Salzburg (AUT)

1.812 m

634 m

3.600 oseb/h

6,0 m/s

7,12 min

85 kabin za 10 oseb

Zagon 30. novembra 2017

Generacija žičnice

10-MGD areitXpress

D-Line


Mednarodni projekti

23

Nekaj nostalgije mora ostati

Novo tehniko v stari preobleki predstavlja

tirna vzpenjača Kehrsiten–Bürgenstock, katere

vozila iščejo navdih v vagonu, izdelanem

leta 1888.

Ognjeno rdeča vozila tirne vzpenjače Kehrsiten–Bürgenstock

v švicarskem kantonu

Nidwalden so prava paša za oči. Za zgodovinskim

videzom pa se skrivajo številne inovacije.

V okviru predelave oz. novogradnje je

bila žičnica popolnoma prenovljena, pri tem pa

ni izgubila svoje zgodovinske vrednosti. Nova

vozila so na videz narejena po načrtu vagonov

iz leta 1888. Nihče drug kot pionirja na področju

žičnic – Franz Josef Bucher-Durrer in

Josef Durrer sta bila pred 130 leti odgovorna

za postavitev prvotne žičnice. Takrat je bila to

prva tirna vzpenjača z električnim pogonom v

Švici – za takratne razmere je bil to najnovejši

tehnični dosežek. Naprava je danes spet zgled

za najsodobnejšo tehnologijo. Zato v vozilih ni

spremljevalca – v nasprotju z obdobjem pred

predelavo. Tirna vzpenjača bo obratovala tudi

pozimi. Tako lahko gostje, ki potujejo od ladijskega

pristanišča Kehrsiten–Bürgenstock

na območje Bürgenstock uživajo tudi v zasneženi

pokrajini, ne pa tako kot sedaj le v zelenih

travnikih, Vierwaldstätterseeju in impozantnih,

strmo padajočih skalnatih stenah.

Nove tirnice na prvotni trasi

V ohranitev značaja stare naprave so vložili ve-

liko truda. Tako je ostala nespremenjena tudi

trasa. Na prvotno traso so morali postaviti

betonske elemente, na njih pa položiti tirnice.

Tudi transport obeh vozil je bil nekaj posebnega.

Transport vozil do spodnje postaje Kehrstein

je potekal spektakularno po jezeru. Še

več usklajevanja je zahtevala zgornja postaja,

saj je slednja združena s hotelskim kompleksom

Bürgenstock Resort. Ravno takrat, ko je

potekala montaža pogonske postaje, so potekala

tudi dela na hotelu. Danes je vse skupaj

videti zelo usklajeno – nostalgija in sodobnost

z roko v roki. |

Naročnik

Lokacija

Poševna dolžina

Višinska razlika

Zmogljivost

Hitrost vožnje

Vozila

56-FUL Kehrsiten–

Bürgenstock

Bürgenstock-Bahn

Bürgenstock, Nidwalden

(CHE)

929 m

440 m

582 oseb/h

5,0 m/s

2 vozili za 56 oseb

Otvoritev septembra 2017

„Naša velika želja je bila ohraniti značaj

stare naprave – še zlasti zato, ker je na

seznamu zgodovinskih tirnih vzpenjač

– Garaventa le pomembno prispevala k

temu cilju.“

Stefan Hochstrasser,

vodja projekta tirne vzpenjače

Bürgenstock


24 Novice iz sveta

Na smučišču Big Sky

je zrasla prva osemsedežnica

v Severni Ameriki

Za prihajajočo zimsko sezono gradi Doppelmayr

na smučišču Big Sky Resort v Montani

najsodobnejšo žičnico D-Line.

Na smučišču Big Sky Resort v Montani/ZDA,

nastaja prva osemsedežnica z zaščitnimi pokrovi

v Severni Ameriki. Kot žičnica generacije

D-Line je opremljena z največjim udobjem

in najnovejšo tehnologijo na področju žičnic.

Boyne Resorts se je že v preteklosti izkazal

za pionirja. Zato je bila tudi pri novem projektu

velika želja, z najsodobnejšo žičnico narediti

naslednji korak pri razvoju smučišča Big Sky in

postaviti še višje letvico na področju kakovosti

in udobja pri žičnicah v ZDA.

s katerimi postreže naprava. Poseben dragulj

čaka na goste v spodnji postaji: različne informacije

se posredujejo gostom na velikem LED

zaslonu. Otvoritev nove naprave je predvidena

že v zimski sezoni 2018/2019. |

Povsem samodejni, podzemni odstavni peron

za sedeže, nova regulacija Doppelmayr Connect

in zaščitni pokrovi sedežev – seveda v modri,

za Big Sky tipični barvi, je le nekaj vrhuncev,

Največje urbano omrežje

žičnic se še naprej širi

Od leta 2014 spada bolivijski La Paz k prvega dela proge Línea Celeste (svetlo modra).

vzorčnim mestom, ki uporabljajo urbane žičnice Obe progi tvorita povezovalni del med severnimi

za javna prevozna sredstva. In to zelo uspešno. progami Azul, Roja in Naranja ter južnimi progami

Amarilla in Verde. Več podrobnosti o novih

V La Pazu sta 24. marca 2018 začeli javno obratovati

še dve žičnici. Potem, ko je predsednik

progah bomo objavili v naslednji številki WIR-a.

Evo Morales že januarja 2018 na krstni vožnji Pregled do 2019

dobil vtis o zmogljivosti novih linij, je sledila tudi Omrežje žičnic dobiva vedno bolj popolno obliko.

V letu 2019 bo zaključena II. faza. Omrežje

uradna otvoritev proge Línea Blanca (bela) in

Línea Roja (2014)

Línea Amarilla (2014)

Línea Verde (2014)

Línea Azul (2017)

Línea Naranja (2017)

Línea Blanca (2018)

Línea Celeste – odsek 1 (2018)

El Alto

Načrtovano/v gradnji

La Paz

bo imelo ob zaključku te faze 10 žičnic v skupni

dolžini več kot 30 km – vse žičnice je postavila

skupina Doppelmayr/Garaventa. Línea Plateada

(srebrna), ki je bila naknadno dodana II. fazi zaključuje

krog omrežja obeh velemest – La Paza

in El Alta na posebej udoben način.

Dela so trenutno v polnem teku: v naslednjih

mesecih bo položen žicovod drugega doseka

prog Linea Celeste in Linea Morada, načrtovana

pa je montaža največje cevne podpore

na svetu (60 m) in različna montažna dela na

postajah.

V maju 2018 je predvidena otvoritev zgodovinskega

muzeja „Putu Putu“, ki leži pri progi

Línea Blanca (bela) v njem pa bodo med drugim

predstavljene tudi najdbe iz arheološkega

najdišča Tivanaku. Med gradbenimi deli je

Doppelmayr najel skupino arheologov, ki je

imela nalogo zavarovati najdbe, nato pa se je

z lokalnimi partnerji dogovoril za rasztavo eksponatov

v posebej za to urejenem muzeju, ki

je dostopen meščanom, živečim okoli proge

Línea Blanca. |


Novice iz sveta

25

Transport platinaste rude v Južni

Afriki – s sistemi RopeCon ®

Začetek montaže za dva od treh sistemov

RopeCon ® v okviru razširitvenega projekta v

Booysendalu.

V južnoafriškem dnevnem kopu Booysendal

se je začela montaža prvih dveh sistemom

RopeCon ® (od skupaj treh) za transport platinaste

rude: Rudarsko podjetje Booysendal Platinum

(Pty) Limited, hčerinsko podjetje družbe

Northam Platinum Limited, je s tem povečalo

zmogljivost odkopa v rudniku Booysendal. Za

transport rude do obrata za nadaljnjo obdelavo

postavlja Doppelmayr Transport Technology

GmbH, podjetje skupine Doppelmayr, skupaj tri

sisteme RopeCon ® . Ne obstaja noben cenejši,

bolj zanesljiv, varen in okolju prijazen način transporta

rude po topografsko zahtevnem terenu.

Tretji RopeCon ® po 2020

Sistema RopeCon ® , ki sta trenutno v gradnji,

bosta prepeljala do 900 t rude na uro. Prva

naprava premaga razdaljo 4,9 km in skupno

višinsko razliko 530 m. Druga, krajša naprava

je namenjena prevozu materiala do vmesnega

zalogovnika. Začetek obratovanja naprav je

predviden v začetku leta 2019. Gradnja tretjega

sistema RopeCon ® sledi takoj za tem,

zaključek del pa je predviden za leto 2020. Ta

sistem bo transportiral 400 t na uro po progi

dolgi 2,8 km in z višinsko razliko 160 m. |

Novost z doživljajske

gore Penken

Zadnji korak pri pripravljalnih delih za

postavitev žičnice Mösl v Mayrhofenu je bil

končan februarja 2018.

postaji, le nekaj tednov zatem pa so zabrneli

stroji tudi na vmesni postaji. Otvoritev je načr-

tovana natančno ob začetku naslednje zimske

sezone, torej decembra 2018. |

Avstrijsko smučišče Mayrhofen bo dobilo inovativno

žičnico s kabinami za 10 oseb in tremi

postajami. Z novo pridobitvijo bo vzpostavljena

povezava na boku smučišča, med mestnim

predelom Mösl na Hochschwendbergu in žičnico

Horberg. Sodobna žičnica D-Line bo s

svojo udobnostjo eden od vrhuncev smučišča.

Hkrati z gradnjo žičnice so razširili tudi proge in

s tem ponudili še več raznovrstnosti.

Zelena luč za gradbena dela

Prva pripravljalna dela je začela družba

Mayrhofner Bergbahnen že jeseni 2017. Zadnji

pomembni korak je bil storjen 22. februarja

2018: Upravni oddelek za gradbeništvo v

Mayerhofenu je izdal pravnomočno gradbeno

dovoljenje za žičnico Mösl. S tem je bila prižgana

zelena luč za celotno napravo. Prva

gradbena dela so se začela na bodoči spodnji


Graditelj žičnic

z navdušenjem

Garaventa je v skupini Doppelmayr/Garaventa odgovorna za nihalke,

tirne vzpenjače in posebne žičnice.

K

o je Karl Garaventa leta 1928 zgradil

prvo žičnico za prevoz lesa na

švicarskem Rigiju, se mu verjetno

ni niti dozdevalo, da bo njegovo podjetje

tako odločilno vplivalo na zgodovino gradnje

žičnic. Še zlasti s konstrukcijo velikih nihalk

si je Garaventa ustvarila ime v Švici in tudi

mednarodno. Pomemben mejnik v zgodovini

podjetja je na primer razvoj prve nihalke

ROTAIR v letu 1992 – žičnica Tiltis v Švici je

na primer opremljena z vrtljivimi tlemi – in le

tri leta kasneje gradnja prve nihalke z dvonadstropno

kabino – slednja vozi v Samnaunu.

Kompetentnost in razvoj

2002 je podjetje združilo moči z avstrijskimi

strokovnjaki za žičnice Doppelmayr in se združilo

v današnjo skupino Doppelmayr/Garaventa.

V okviru skupine je Garaventa kompetenčni in

razvojni center za nihalke, tirne vzpenjače in

posebne žičnice, poleg tega pa v celoti skrbi

za švicarske stranke. Tudi na področju mon-

taže prevzamejo švicarski strokovnjaki svoje

področje: pri velikih projektih, kot je bila na

primer trivrvna žičnica v Vietnamu – nosilka

svetovnega rekorda – so prevzeli na primer

švicarski strokovnjaki odgovornost za žicovod

( poročilo o projektu na strani 16). Naročniki

dobijo pri Garaventi vse na enem mestu: obsežno

vodenje projekta, inovativni inženiring,

natančno montažo in zanesljivo službo za

stranke od prvega dneva obratovanja.

Od Hogwarts Expressa do žičnice na Zugspitze

„Nove žičnice gradimo z resničnim navdušenjem

in to po vsem svetu“, zagotavlja István

Szalai, generalni direktor Garaventa AG. „V

poslovnem letu 2017/2018 je Garaventa po

vsem svetu zgradila 28 novih naprav in 18

predelav.“ Veliko teh novih projektov je plod

dolgoletnega partnerstva. Iz velikega fonda

izkušenj je Garaventa razvila ideje, ki so pogosto

vodile do izstopajočih inovacij. Dober

primer je nova tirna vzpenjača na Stoos. Na

tehnično izstopajoč način prevaža potnike, pa

tudi blago. Pri tem premaga veliko razliko v

nagibu, ne da bi potniki pri tem izgubili ravnotežje

( poročilo o projektu je na strani 11). Do

kakšnih višin sega inženirsko znanje Garavente

na področju žičnic, kaže nihalka na Zugspitze,

ki je nosilka treh svetovnih rekordov. Je nihalka

z največjo višinsko razliko, najvišjim predalčnim

stebrom in najdaljšim vrvnim poljem. Na mednarodnem

področju je veliko pozornosti vzbudila

postavitev žičnice Ha Long Queen Cable Car

v Vietnamu: V vsaki od dvonadstropnih gondol

je prostora za 230 potnikov. Tudi slavno tirno

vzpenjačo „Hogwarts Express“, poznano iz

knjig „Harry Potter“, ki obratuje v Universal Studios

v Orlandu na Floridi, je izdelala Garaventa.

Doma v Švici

Kljub številnim mednarodnim projektom je

Garaventa trdno zakoreninjena v Švici: sedež

podjetja je v Rotkreuzu, podružnice pa so še v

Goldavu, Uetendorfu in Sionu. Garaventa ima


© Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG-Max Prechtel

Skupina Doppelmayr / Garaventa

Zamenjava

na vrhu Garavente

27

István Szalai je predal svoj položaj generalnega

direktorja Garavente Arnu Inauenu,

dosedanjemu izvršilnemu direktorju. S tem

je bila zagotovljena kontinuiteta pri švicarskem

proizvajalcu žičnic.

Istán Szalai in Arno Inauen

Garaventa išče

usposobljene nove

sodelavce na vseh

področjih delovanja

podjetja

okoli 390 zaposlenih in izobražuje trenutno 28

vajencev. „Naši sodelavci so jedro našega uspeha“,

pravi István Szalai. „Ena naših osnovnih

vrednot je spodbujanje intenzivnega poglabljanja

znanja pri naših sodelavcih. Le tako lahko omogočimo

inovacije. Naši kolegi cenijo izjemno

Tirne vzpenjače in nihalke poskrbijo za osuplost

po celem svetu: na zasneženih hribih, zabaviščnih

parkih ali kot urbana prevozna sredstva.

dobro vzdušje v podjetju in moštveni duh. Komunikacija

je spoštljiva, tako s strankami kot

tudi med sodelavci: Ekipa se odkrito pogovarja

o težavah, rešitve se iščejo skupaj. Tako lahko

Garaventa lažje določi priložnosti za izboljšanje

in jih tudi izpelje." |

„Naše navdušenje

nad gradnjo žičnic

lahko opazite pri

vsaki napravi.“

István Szalai,

generalni direktor družbe

Garaventa AG

Generalni drektor Garavente, István Szalai

se je odločil, da bo svoje delo s 1. aprilom

2018 po desetih letih predčasno predal v

nove roke: „Pred desetimi leti sem imel v

ravno pravi starosti priložnost, da prevzamem

Garavento v zelo zanimivem obdobju

in jo nato deset let oblikujem. Ravno to

priložnost bi rad omogočil tudi mojemu

nasledniku.“ István Szalai je v času, ko je

opravljal delo generalnega direktorja utrdil

položaj Garavente kot kompetenčnega

centra za nihalke in tirne vzpenjače ter

posebej zahtevne žicovode in to ne le na

švicarskem, temveč tudi mednarodnem tržišču.

Kot predsednik upravnega odbora

Garavente bo obdržal nekatere operativne

naloge in še naprej delal v upravi skupine

Doppelmayr/Garaventa.

Novi generalni direktor Arno Inauen odlično

pozna posel. ETH inženir in ekonomist je

odlično vpet v žičniško branžo in poznan kot

izjemen strokovnjak. Od leta 2012 je opravljal

delo izvršilnega direktorja v vodstvu

Garavente. Novi generalni direktor se veseli

nove naloge: „Sem poln energije in se veselim,

da bom lahko nadaljeval uspešno delo

mojega predhodnika ter popeljal Garavento

v uspešno prihodnost.“ |

„Inovacije, zanesljivost in kakovost bodo še

naprej glavne značilnosti znamke Garaventa.“

Arno Inauen,

novi generalni direktor Garavente


28 Služba za stranke

Pogled naprej

Dolgoročni prihranek časa in denarja s pravočasnim

pregledom naprave, ki ga opravijo Doppelmayrjevi strokovnjaki.

P

ri avtomobilih poznamo tako imenovani

zimski pregled: pred mrzlim

delom leta se vozilo podrobno preventivno

pregleda, s tem pa se preprečijo

neprijetna presenečenja. Povsem podoben

namen ima tudi pregled žičnice. Po naročilu

stranke preverijo Doppelmayrjevi strokovnjaki

žičnico na mestu obratovanja in podajo

strokovne informacije o njenem tehničnem

stanju. Kdor opravi ta pregled, je presenečen

nad možnostmi podaljšanja življenjske dobe

naprave in izogibanju nepotrebne obrabe.

Prihranek časa in denarja, poleg tega pa še

nasveti za optimalno obratovanje in vzdrževanje

naprave.

Prepoznavanje potrebe po ukrepanju

Prijava za pregled naprave poteka povsem

enostavno po e-pošti ali telefonu. Izkušeni

sodelavci tehnične službe za stranke in servisnega

oddelka vam z veseljem pripravijo vašim

potrebam prilagojeno ponudbo in po potrditvi

naročila in določitvi datuma opravijo pregled

naprave. V odvisnosti od obsega del, traja pregled

od petih ur do dveh dni. V tem časovnem

obdobju strokovnjaki natančno opravijo svoje

delo. Dolgoročno pregled naprave in seveda

upoštevanje priporočil učinkovito povečata razpoložljivost

naprave. Pregled poteka po standardnem

seznamu za preverjanje, s katerim se

ugotovi splošno stanje naprave, njena obraba,

funkcionalnost in založenost skladišča rezervnih

delov. Ob koncu pregleda naprave sestavi

serviser poročilo, v katerem so tudi njegova

priporočila. Pregledno opozori na postavke, ki

bi morali biti opravljene čim prej in stvari, ki bi

morale biti opravljene srednje, oziroma dolgoročno.

V priporočilu so tudi predlogi za optimalno

vzdrževanje, zaradi lažjega načrtovanja


Služba za stranke

29

Pregled naprave prinaša varnost: Doppelmayrjevi

strokovnjaki preverijo napravo do njene obisti in

posredujejo nasvete za optimalno vzdrževanje.

pa tudi ponudba za najbolj nujno odpravljanje

pomanjkljivosti s terminskim načrtom izvedbe.

Popolna podpora

Pregled za stranko s stališča njenega osebja

ni obremenjujoč. Če stranka želi, lahko spremlja

serviserja med pregledom in skupaj z njim

pregleda končno poročilo. Doppelmayrjevi

strokovnjaki v tem primeru podrobno pojasnijo

priporočilo in posledice, ki jih prinaša. Vsebuje

tudi podporo pri morebitnih postopkih, povezanih

z uradnimi organi. Doppelmayr je na tem

področju v mnogih letih pridobil obsežno znanje

o vseh temah, povezanih z žičnicami in z

veseljem pomaga s svojimi izkušnjami.

Varnost pred izpadom in zanesljivost

Podrobno poročilo ob koncu pregleda je

usmerjeno predvsem na varnost: stranka ve,

kaj mora storiti in je lahko prepričana, da je

to pravilno. Srednje in dolgoročna priporočila

ter pregled zaloge rezervnih delov olajšajo

načrtovanje investicij. Pregled naprave omogoča

usmerjeno in preventivno vzdrževanje

žičnice. S tem se poveča življenjska doba žičnice

in njena zanesljivost. Hkrati se poveča

zadovoljstvo upravljavcev in potnikov, poleg

tega pa je poskrbljeno za optimalno varnost.

Nenazadnje je razpoložljivost naprave osnova

njene ekonomske uspešnosti. Dobro delujoča

naprava razveseljuje upravljavca in potnike. |

Dogovorite se že zdaj za

pregled naprave:

aftersales@doppelmayr.com

+43 5574 604


Avstrijska gostoljubnost

na olimpijskih igrah

Doppelmayr ni bil na Zimskih olimpijskih

igrah 2018 v Pjeongčangu le prisoten, temveč

v središču dogajanja. Kar 22 Doppelmayrjevih

žičnic je peljalo atlete na njihove prireditve. In

svoje delo so opravile zelo uspešno: Posebej

za igre organizirani „Task-Force” (skupina

za posredovanje) ni bilo potrebno niti enkrat

posredovati, ker so žičnice delovale povsem

zanesljivo. Mogoče so udobne vožnje z žičnicami

pomagale avstrijskim športnikom, da

so v Doppelmayrjevo domovino prinesli kar

pet zlatih, tri srebrne in šest bronastih medalj.

Teh uspehov so se veselili športniki, žičničarji

in drugi gostje avstrijske olimpijske hiše. Poleg

avstrijskih športnih zvezdnikov so bili prisotni

tudi nosilci medalj iz drugih držav, na primer

Lindsey Vonn ali André Myhrer. Nekateri med

njimi niso hoteli izpustiti priložnosti, da se usedejo

v razstavljene Doppelmayrjeve sedeže in

kabine. „Sodelovanje Doppelmayrja in Avstrijskega

olimpijskega komiteja je bilo ponovno

izredno”, ugotavlja Michael Doppelmayr, ki je

pripotoval na otvoritveno slovesnost v Korejo.

„Za nas je bila to odlična priložnost, da smo

predstavili avstrijsko gostoljubnost našim korejskim

strankam.” |

© ÖOC / GEPA

© zhukovsky


Drobtinice

31

Postaja Libertador:

Ena postaja za vse

Izjemna kakovost

žičnice v Koblenzu

Royal Institute of Architects of Ireland je

nagradil arhitekta Roberta Ameneira iz družbe

Galdo Architect za njegovo načrtovanje postaje

Libertador v La Pazu-El Altu (BOL) s

priznanjem „UIA Friendly and Inclusive Spaces

Award 2017" v kategoriji „Nove zgradbe“

kot „Posebna navedba“. Žirija je nagradila

ta projekt kot izjemen primer integrativnega

prostora z dostopom brez pregrad za vse

potnike. Zgradba je umeščena na zahteven

teren, kar je predstavljalo dodaten izziv pri

ureditvi dostopa. Arhitekt Roberto Ameneiro

je zelo skrbno uporabil različne stvarne in vizualne

elemente ter pri tem upošteval zahtevo

po dostopu brez pregrad. Postaja žičnice, na

kateri se srečata rumena in zelena linija, je

primerna tudi za uporabnike v invalidskih

vozičkih ter potnike z okvarami vida in sluha.

Na željo tem potnikom osebje pomaga na

poti skozi postajo. Z željo po vključevanju

avtohtonega prebivalstva so znaki po vsej

stavbi dvojezični – v španščini in aimari.

Omrežje žičnic v Boliviji popolnoma prepriča s

prijaznostjo do uporabnikov, odsotnostjo vseh

ovir in najboljšo dostopnostjo za vse potnike. |

Podrobnosti o

priznanju lahko

dobite tukaj:

Žičnica Koblenz je bila kot prvo žičniško

podjetje v Nemčiji nagrajeno s kakovostnim

znakom „Serviceorientiertes Unternehmen –

ServiceQualität Deutschland Stufe II“ (Na storitve

usmerjeno podjetje – Kakovost storitev v

Nemčiji, II. stopnja). S sistemom za upravljanje

kakovosti Iniciative za kakovost storitev v

Nemčiji, si lahko storitvena podjetja strukturirajo

svoje interne procese s primernimi ukrepi

iz lastnega in predhodno certificiranega nabora

ukrepov. Cilj je zagotoviti uporabnikom ustrezno

kakovost storitev. Znak kakovosti velja

do leta 2020. Že leta 2015 je podjetje prejelo

kakovostni certifikat I. stopnje in ga nato tudi

uspešno obdržalo. Odločilni dejavnik je nenazadnje

kakovost storitev upravljavcev žičnice.

Le z njihovim prizadevanjem je podjetju uspelo

pridobiti certifikat. Žičnica Koblenz je prva trivrvna

žičnica v Nemčiji. Od leta 2010 povezuje

rensko pristanišče v višini bazilike Sv. Kastorja

s ploščadjo pred trdnjavo Ehrenbreitstein. V

lanskem letu je uporabilo žičnico Koblenz slabih

700.000 potnikov. |

Poenostavljeno iskanje smučišč

Na katerih smučiščih bodo začele v naslednji zimski

sezoni obratovati nove žičnice? Na to vprašanje lahko

odgovorite povsem enostavno z uporabo spletne strani

skiresort.de. Preizkusni portal za smučišča, ki ga podpira

Doppelmayr, ponuja informacije o približno 5.500

destinacijah po celem svetu. Pred kratkim so ponudili

tudi možnost izbire smučišča na osnovi ponujene žičniške

infrastrukture. Tako lahko z le nekaj kliki prikažete kraje

z novimi žičnicami, načrtovanimi napravami ali celo kraje

z določenim tipom žičnic. Trenutno je skiresort.de edina

platforma, pri kateri so že pred začetkom sezone dosegljivi

podatki o vseh novih žičnicah po celem svetu. |

Impresum

Lastnik medija, izdajatelj in založnik: Doppelmayr Seilbahnen

GmbH, poštni predal 20, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922

Wolfurt, Avstrija, dm@doppelmayr.com, doppelmayr.com;

Besedila in redakcija: Doppelmayr Seilbahnen GmbH v

sodelo vanju z ikp Vorarlberg GmbH, www.ikp.at; Grafika in

postavitev: Doppelmayr Seilbahnen GmbH v sodelovanju s

KONZETT & BRENNDÖRFER, www.agenturkb.com; Fotografije:

Doppelmayr, Tisk: Thurnher, Rankweil; Uredniška politika

v skladu s čl. 25 Zakona o medijih: Aktualne informacije za

stranke, partnerje in sodelavce skupine Doppelmayr/Garaventa;

Način izhajanja: Medij izhaja trikrat letno in se brezplačno

posre duje strankam in partnerjem skupine Doppelmayr.

Ponatis je do voljen le z navedbo vira in izrecnim pisnim

dovoljenjem. Stanje: april 2018, pridržujemo si pravico do

tiskarskih in stavskih napak, veljajo splošni poslovni pogoji (AGB).

doppelmayr.com


Ski Apache logo lockup positive read.

Ski Apache logo lockup positive read with stroke on dark background.

Najlepše se zahvaljujemo!

Vizije. Vi ste tisti, ki nas spodbujate, da plezamo na vedno nove vršace. Ideje, na katere se opiramo in nam omogočajo,

da presežemo sami sebe. Vaše vizije in ideje so tiste, ki smo jih uresničili v letu 2017. Po celem svetu. Zaupanje je tudi

naše gonilo za prihodnost. In zato se vam najlepše zahvaljujemo.

doppelmayr.com

Get Vertical.

SÖRENBERG

BERGBAHNEN

ENTLEBUCH LUZERN

Фирменный

шрифт:

HeliosExtraCompressedC Regular

EuropeCondensedC Bold

Логотип

варианты

использования

Цветовая

гамма

CMYK 100/44/0/0 CMYK 0/0/0/100

Pantone 300c Pantone 426c

CMYK 0/0/0/15

Pantone 420с

CMYK 0/0/0/61

Pantone 424с

CMYK 0/0/0/0

Варианты использования логотипа

... do idealne rešitve.

Od ideje ...

SL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!