gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018

gradivo_za_31_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_20062018

Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu
FINAN ČNI NAČRT ZA LETO 2011 - Splošna bolnišnica Novo mesto
gradivo_za_3.sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_30012019
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017+
gradivo_za_27_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_28112017
gradivo_za_23_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24052017
gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
Obrazložitve - Občina Ivančna Gorica
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
KAZALO - Občina Škofljica
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
ZR 2009 - Občina Krško
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
Ozadje nastanka in cilji zakona o radioamaterski dejavnosti - Zveza ...
Letno poročilo o delu - Pedagoški inštitut
2. sprememba programa POMURJE 2015 - Služba Vlade Republike ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Predlog odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 - Občina Krško
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
Dnevnik prakse 2005/2006 - Univerza v Ljubljani