عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده

exittheatre

به قلم اردشیر شیرخدایی منتقد گروه تئاتر اگزیت

More magazines by this user
Similar magazines