Binibilang ang mga Araw

  • No tags were found...

Eksibisyon/Petsa: Mula Hunyo 22– Setyembre 16, 2018/Oras ng pagbubukas: Araw-araw 10:00 am- 8:00 pm/Sarado sa araw ng Lunes mula 10:00 am-2:00 pm (maliban sa mga pampublikong okasyon)/Lokasyon: Gallery 2, Oi!, 12 Oil Street, North Point, Hong Kong (Exit A, MTR Fortress Hill Station)/T:2512 3000/https://www.facebook.com/events/139598226911881/

More magazines by this user
Similar magazines