Views
4 months ago

تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟

به قلم آرمان عزیزی منتقد گروه تئاتر اگزیت

تبلیغات یا تلقینات

تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟ به قلم آرمان عزیزی منتقد گروه تئاتر ا گزیت شاید از خود ببرپبررسید مساله ی تبلیغات تئاتر در شرایطی که تئاتر با هزار مشکل کوچک و بزرگ دست و پنجه نرم می کند چقدر اهمھهممیت دارد و اساسا تبلیغات یک اثر تئاتری چقدر وابسته و تاثبریبررگذار در ماهیت آن اثر است که بتوان آن را

درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
مخاطب در تئاتر امروز ایران
هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
دختر ونوس
اما
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
باز هم متن و بستر آن
شکست صندوق سنت
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
دیو دبنگ دال قدرت
مخاطبان تئاتر چگونه به سمت سالن‌های نمایش جذب می‌شوند؟
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
هنر و سرمایه‌داری
گفت‌وگو با اگزیت - حسام سلامت
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
درباره دو برداشت روانکاوانه از شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
صحنه معاصر بهار ۹۶