Tegi 2018

ferbi123

DOGODKI

na praktičnih primerih. Multimedijsko ekipo sestavljajo dijaki vseh smeri in letnikov Srednje elektro

šole in tehniške gimnazije.

Kaj je naloga multimedijcev?

Naloga multimedijcev je zbrati vsa pridobljena znanja in jih inovativno uporabiti na produkciji

spletnega prenosa kulturnega ali športnega dogodka. Multimedijci se prav tako ukvarjajo

s snemanjem prispevkov, izdelavo spletnih strani, grafičnih podob, ustvarjanjem glasbe in

fotografiranjem dogodkov. Za podporo vsem storitev sami ustvarjajo orodja, stroje in aplikacije, ki

so unikatni izdelki in na trgu še ne obstajajo ali so namenjeni samo za velike produkcijske hiše. Tako

v multimedijskem krožku pridejo prav znanja elektrotehnike, programiranja, spletnega razvoja in

strojegradnje.

Ste to leto uvedli kakšne spremembe in novosti pri opremi ali spremembe pri članih ekipe?

Letos smo v multimedijskem krožku uspeli doseči znanja in izkušnje za uporabo profesionalne

produkcijske opreme, kot je uporaba verige kamer, ki so jih v preteklosti uporabljale televizijske hiše,

npr. RTV Slovenije. Snemanje prispevkov se je izboljšalo z uporabo 3D stabilizacijskega okvirja Ronin.

Vse skupaj pa smo izboljšali z uporabo boljšega zajema zvoka in obdelavo le-tega. Letos so se krožku

pridružile dijakinje, ki so hitro osvojile delo z opremo in se vključile v največje projekte multimedijskega

krožka.

Kaj so multimedijci naredili posebnega, pomembnega v tem letu? Kateri dogodek izstopa?

Letos so člani multimedijskega krožka izvedli kar nekaj prenosov in posneli veliko prispevkov.

Najodmevnejši je seveda 19. Novomeški tek, na katerem smo imeli kar 8 kamer, ena od teh je bila

stabilizirana brezžična kamera na štirikolesniku. Velika referenca je tudi sodelovanje z RTV Slovenijo in

pomoč pri izvedbi Eme 2018.

Kakšni so plani in pričakovanja za naprej?

V naslednjih letih hočemo v krožku dodatno izobraževati dijake z znanji iz gospodarskega sektorja. V

ta namen nameravamo pripeljati strokovnjake z različnih področij, ki bodo predstavili svoje delo in na

praktičnih primerih pokazali dijakom delo z opremo. Končal se bo studio, v katerem se bodo začele

snemati različne oddaje ter povezali studio s Športno dvorano Leona Štuklja.

Manca Dragan, T4C in Anže Potočar, E3A

7

More magazines by this user
Similar magazines