Izobraževanje učiteljev: NASVETI IN IDEJE ZA ZGODNJE UČENJE ...

zrss.si

Izobraževanje učiteljev: NASVETI IN IDEJE ZA ZGODNJE UČENJE ...

Izobraževanje učiteljev: NASVETI IN IDEJE ZA ZGODNJE UČENJE JEZIKOV

Kraj: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,

Datum: 29. junij do 3. julij 2009

Dan Čas Dejavnost Predavatelj

Vrtec Borisa Pečeta Maribor,

pod vodstvom vzgojiteljic Vanje Grda

Glasbeno/ scenski pozdrav otrok iz vrtca

Dolnik in Mateje Breganc

Ponedeljek

29.6.2009

Torek

30.6.2009

9.00 – 9.30

Dobrodošlica in uvod

1

Katica Pevec Semec vodja projekta

Karmen Piţorn ULJ PF LJ

9.30 - 11.00

Ustvarjanje pogojev za dobro učenje (skupinaA)

Tehnologija in mladi učenci jezikov – uvod (skupina B)

Predstavnik vodstva FF Maribor

Carol Read

Livia Farago

11.00 – 11.30 ODMOR

11.30 – 13.00

Smernice za otrokov govor in učenje (skupina A)

Tehnologija in mladi učenci jezikov – praktično delo (skupina B)

Carol Read

Livia Farago

13.00 – 14.00 KOSILO

14.00 – 15.30

Ustvarjanje pogojev za dobro učenje (skupina B)

Tehnologija in mladi učenci jezikov – uvod (skupina A)

Carol Read

Livia Farago

15.30 – 15.45 ODMOR

Smernice za otrokov govor in učenje (skupina B) Carol Read

15.45 – 17.15 Tehnologija in mladi učenci jezikov – praktično delo (skupina A) Livia Farago

Refleksije udeleţencev Karmen Piţorn, Katica Pevec Semec

9.00 – 10.30

Nadzor ali kaos? Pozitivno vodenje osnovnošolskih razredov (skupina A) Carol Read

Celostni pristop k učenju naravoslovja in umetnosti I. (skupina B) Livia Farago

10.30 – 11.00 ODMOR

11.00 – 12.30

Dejavnosti in drama skozi igro pri jezikovnem učenju otrok (skupina A) Carol Read

Celostni pristop k učenju naravoslovja in umetnosti II. (skupina B) Livia Farago

12.30 – 13.30 KOSILO


Sreda

1.7.2009

Četrtek

Izobraževanje učiteljev: NASVETI IN IDEJE ZA ZGODNJE UČENJE JEZIKOV

Kraj: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,

Datum: 29. junij do 3. julij 2009

13.30 – 15.00

Nadzor ali kaos? Pozitivno vodenje osnovnošolskih razredov (skupina B)

Celostni pristop k učenju naravoslovja in umetnosti I.(skupina A)

Carol Read

Livia Farago

15.00 – 15.15 ODMOR

15.15 – 16.45

Dejavnosti in drama skozi igro pri jezikovnem učenju otrok (skupina B)

Celostni pristop k učenju naravoslovja in umetnosti II. (skupina A)

Carol Read

Livia Farago

16.45 - 17.00

Refleksije udeleţencev

Karmen Piţorn, Katica Pevec Semec

Pripovedovanje zgodbic in več – za dejavno vključevanje mladih učencev pri

Mihaela Brumen

9.00 – 10.30 jezikovnem pouku (uvod) (skupina A)

Tujejezikovno opismenjevanje mladih učencev – uvod (skupina B) Mateja Dagarin Fojkar, Darja Ţnidaršič

10.30 – 11.00 ODMOR

Tujejezikovno opismenjevanje mladih učencev – praktične dejavnosti (skupina B) Mateja Dagarin Fojkar, Darja Ţnidaršič

11.00 – 12.30 Pripovedovanje zgodbic in več – za dejavno vključevanje mladih učencev pri

jezikovnem pouku – dejavnosti (skupina A)

Mihaela Brumen

12.30 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 16.45

16.45-17.00

9.00 – 10.30

KOSILO

Tujejezikovno opismenjevanje mladih učencev – uvod (skupina A) Mateja Dagarin Fojkar, Darja Ţnidaršič

Pripovedovanje zgodbic in več – za dejavno vključevanje mladih učencev pri

Mihaela Brumen

jezikovnem pouku (uvod) (skupina B)

ODMOR

Tujejezikovno opismenjevanje mladih učencev – praktične dejavnosti (skupina A) Mateja Dagarin Fojkar, Darja Ţnidaršič

Pripovedovanje zgodbic in več – za dejavno vključevanje mladih učencev pri

Mihaela Brumen

jezikovnem pouku – dejavnosti (skupina B)

Refleksije udeleţencev

Karmen Piţorn, Katica Pevec Semec

Tuji jeziki v osnovni šoli po Kikus metodi I (skupina B) Elina Novajas

Izkušnje s CLIL-om na zgodnji stopnji v Švici (skupina A) Christine Le Pape Racine

2


Izobraževanje učiteljev: NASVETI IN IDEJE ZA ZGODNJE UČENJE JEZIKOV

Kraj: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,

Datum: 29. junij do 3. julij 2009

2.7.2009 10.30 – 11.00 ODMOR

11.00 – 12.30

Tuji jeziki v osnovni šoli po Kikus metodi II (skupina B)

Izkušnje s CLIL-om na zgodnji stopnji v Švici (skupina A)

Elina Novajas

Christine Le Pape Racine

Petek

3.7.2009

12.30 – 13.30 KOSILO

13.30 – 15.00

Tuji jeziki v osnovni šoli po Kikus metodi I (skupina A)

Izkušnje s CLIL-om na zgodnji stopnji v Švici (skupina B)

Elina Novajas

Christine Le Pape Racine

15.00 – 15.15 ODMOR

15.15 – 16.45 Tuji jeziki v osnovni šoli po Kikus metodi II (skupina A) Elina Novajas

15.15-16.45 Izkušnje s CLIL-om na zgodnji stopnji v Švici (skupina B) Christine Le Pape Racine

16.45-17.00

Refleksije udeleţencev

Karmen Piţorn, Katica Pevec Semec

9.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 12.30

12.30 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 17.00

Kako načrtovati za integrirano izvajanje tujega jezika na zgodnji stopnji ?

(skupina A)

Katica Pevec Semec in Karmen Piţorn

Timsko delo (skupina B) Alenka Polak

3

ODMOR

Timsko delo (skupina A) Alenka Polak

Kako načrtovati za integrirano izvajanje tujega jezika na zgodnji stopnji ?

(skupina B)

KOSILO

Katica Pevec Semec in Karmen Piţorn

Razmišljanja o seminarju in prihodnjem delu v projektu (skupina A) Alja Lipavic Oštir

Oblikovanje območnih skupin (skupina B) Saša Jazbec

ODMOR

Razmišljanja o seminarju in prihodnjem delu v projektu (skupina B) Alja Lipavic Oštir

Oblikovanje območnih skupin (skupina A) Saša Jazbec


Izobraževanje učiteljev: NASVETI IN IDEJE ZA ZGODNJE UČENJE JEZIKOV

Kraj: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,

Datum: 29. junij do 3. julij 2009

4

More magazines by this user
Similar magazines