Views
6 months ago

Nasze Sprawy Nr 2/2018

Nasze Sprawy Nr

ŻUROMIN NR 2/2018 (134) KWIECIEŃ-CZERWIEC EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W TYM NUMERZE TRWAJĄ PRACE NAD NOWYM OBIEKTEM SPORTOWYM! Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie trwają prace nad przebudową starego stadionu szkolnego na nowoczesny obiekt lekkoatletyczny. STR. 6 … PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ POWIATU 30 maja 2018 r. Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła do realizacji program polityki zdrowotnej. STR. 10 … PIERWSZE WRĘCZENIE MEDALI Z OKAZJI 20-LECIA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO I 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ PODCZAS XV DNI SIEMIĄTKOWA Rok 2018 jest 20 rokiem funkcjonowania Powiatu Żuromińskiego, w związku z tym rozpoczęta została akcja przyznania 200 medali z okazji 20 - lecia Powiatu Żuromińskiego i 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu żuromińskiego chcący otrzymać medal okolicznościowy może złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Żurominie. Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej powiatu www.zuromin- -powiat.pl 16 czerwca 2018 roku podczas XV Dni Siemiątkowa Starosta Jerzy Rzymowski wręczył pierwsze medale wydane przez Powiat Żuromiński z okazji 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Sylwia Warzyńska Medale otrzymali mieszkańcy Gminy Siemiątkowo, którzy złożyli wnioski do Starostwa Powiatowego w Żurominie. Medale otrzymało 9 mieszkańców Gminy Siemiątkowo, tj.: -Pan Ryszard Zielumski, -Pan Witold Kwasiborski, -Pani Jadwiga Matuszyńska, -Pan Marian Kozłowski, -Pan Henryk Korytowski, -Pani Teresa Radomska, -Pan Stanisław Ronkiewicz, -Pan Piotr Kostrzewski, -Pan Janusz Zwierzchlewski.

Gazetka V - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Biuletyn nr 35 - Starostwo Powiatowe w Elblągu
Kurier Powiatowy nr 2(87) - Powiat koniński
"DWA SŁOWA" Nr 2/2012 - Urząd Gminy Czernikowo
Biuletyn nr 44 - Starostwo Powiatowe w Elblągu
Nasze Sprawy Nr 1/44 * marzec 2010 * rok XV Zdrowych ... - SEJ S.A.
Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
Specyfikacja Techniczna Przebudowa drogi powiatowej nr 1895 K ...
Protokół nr XXXII/09 z sesji Rady Powiatu w Wieluniu - Biuletyn ...
SWZ-Droga nr 14-nadzor_inwestorski - Państwowe Gospodarstwo ...
Biuletyn Informacyjny Powiatu Konińskiego nr 6(11) - Powiat koniński
Remont zjazdu z ul. 1 Maja (działka nr 37/2) na ... - Gmina Suchy Las
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM ...
Nr 5/2008 - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Gminy Skołyszyn
Protokół Nr XXXIII/2009 z dnia 2009-11-03 - Bestwina, Urząd Gminy
Kurier Powiatowy nr 2(50) - Powiat koniński
gimnazjalista 1/2011/2012 - Gimnazjum nr 2 im. Henryka ...
gimnazjalista - Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w ...
Załączniki nr 1 i 2 (.pdf) - Gmina Michałowice
gimnazjalista - Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w ...
gimnazjalista 4/2012/2013 - Gimnazjum nr 2 im. Henryka ...
Gazetka Szkolna Boże NArodzenie6.pub - Gimnazjum nr 2 im ...