E Book TOPS DAILY wk.29-30

CFRDMKD

สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

11 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 (#29 - 30)

99

แอปเปลกาลา

ขนาด L แพค 6 ผล / แพค

79

แพค

108

เบอรดี้

โรบัสตา

กาแฟปรุงสำเร็จ

16.5 กรัม

แพค 27 ซอง

89

แพค

7ขวด

สิงห

น้ำดม 600 มล.

10

2 ขวด

139

โคโค

ขาวขาว

พิมพา

5 กก.

79

ถุง

10.-

แซนดวชทูนา20.-

แซนดวชทูนา20.-

5

.- บาท

ดัชมิลล

ดีไลท

นมเปร้ยว นมเปร้ยว

ปราศจาก

ไขมัน

น้ำตาลนอย

160 ซีซี.

ราคาปกติ

172

คอลเกต

โททอล

ยาสีฟน 150,

110 กรัม แพคคู

66

ดัชมิลล

นมยูเอชทีรสจืด

225 มล. แพค 6 กลอง

บริการของเรา

99

แพค

59

แพค

185

นีเวีย

โลชั่นบำรุงผิว

กลิ่นเชอรรี่บลอสซั่ม

400 มล.

139

ขวด

178

แอทแทค

ผลิตภัณฑซักผา

ชนิดผงสูตรเขมขน

1,800 กรัม

129

ถุง

กาแฟสด


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

ครบครัน ทุกความอรอย

11 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 (#29 - 30)

129

สมแมนดาริน / กก.

99

กก.

ครัวซองทสปแนช

/ ชิ้น

39

ชิ้น

24

ขวด

โฟรโมสต

นมพาสเจอรไรส

รสจืด 400 ซีซี.

44

2 ขวด

58

ดัชชี่

โยเกิรต

56

แพค

135 กรัม แพค 4 ถวย

99

2 แพค

79

เอสแอนดพี

ขาวแกงสมชะอมกุง

325 กรัม

59

แพค

56

ไวไว

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

รสหมูสับตมยำ

60 กรัม แพค 10 ซอง

46

แพค

นงชิม

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

รสไกเผ็ด 126 กรัม

45

ถุง

15

ถวย

มามา

โจกกึ่งสำเร็จรูป

รสตมยำกุง 45 กรัม,

ขาวตมกึ่งสำเร็จรูป

รสหมูกระเทียมพริกไทย

45 กรัม

25

2 ถวย

25

ถุง

เนสทเล

อาหารซีเรียล

โกโกครั้นช,

ไมโล 70 กรัม

30

2 ถุง

ไมโล

นมยูเอชที

รสช็อกโกแลตมอลต

180 มล. แพค 4 กลอง

82 48 89

50

แพค 2 ไวตามิ้ลค

แพค นมถั่วเหลือง แพค 2 แพค

45

สูตรออริจินัล

250 มล. แพค 6 กลอง

317

เอนฟาโกร เอพลัส 3

นมผงเด็กรสจืด 550 กรัม

301

กลอง

112

ไมโล

99

แพค

ผงชงดมรสช็อกโกแลตมอลต

ปรุงสำเร็จ 30 กรัม แพค 15 ซอง

99

แพค

165

2 แพค

105

โอวัลติน ซอยย

นมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จชนิดผง

สูตรผสมงาดำงาขาว 31 กรัม

แพค 13 ซอง

389

แพค

แบรนด วีตา

เครองดมเบอรรี่สกัดเขมขน

42 ซีซี. 12 ขวด

709

2 แพค

18

ซอง

เซ็ปเป บิวติ

เครองดมคาราจีแนน

ผสมคอลลาเจน,

ไฟเบอร 150 กรัม

20

2 ซอง

2

ยูนิฟ

น้ำผักผลไมรวม 40%

1 ลิตร

39

กลอง

69

มาลี

น้ำผลไม 100%

1 ลิตร

55

กลอง

ปโป เยลลี่ เชค

เครองดม

ผสมน้ำผลไม

230 มล.

12

ขวด

15

กระปอง

เบอรดี้

กาแฟพรอมดม

เอสเปรสโซ

180 ซีซี.

25

2 กระปอง


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

ครบครัน ทุกความอรอย

11 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 (#29 - 30)

26

โคก, แฟนตา,

สไปรท

1.5 ลิตร

23

ขวด

คุคุริน

ชาอูหลง

กลิ่นมะลิพรอมดม

400 มล.

28

ขวด

ลอตเต

วุนเจลาติน

รสโยเกิรต 50 กรัม

30

ถุง

โปเตโต

มันฝรั่งทอดกรอบ

72 กรัม

20

ถุง

42

ลิโก

มันฝรั่งทอดกรอบ

รสซาวรครีม

และหัวหอม

110 กรัม

29

กระปอง

55

พริงเกิลส

มันฝรั่งทอดกรอบ

รสดั้งเดิม

107 กรัม

45

กระปอง

20

ถุง

โตโร

ปอปคอรน 80 กรัม

35

2 ถุง

20

กลอง

กูลิโกะ พีจอย

บิสกิตแทง 44 กรัม

12

กลอง

เดนทีน

หมากฝรั่ง 20.4 กรัม

ครบครัน ของคูครัว

27

เห็ดเออรินจิ

100 กรัม / แพค

25

แพค

52

ท็อปส

หมูบด 200 กรัม

เฉพาะสาขาที่รวมรายการ

45

แพค

48

ท็อปส

ปกบนไก 280 กรัม

ปลอดภัยจากฟารม

42

แพค

ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว

เฉพาะสาขาที่รวมรายการ

10

เกษตร หลอด

เตาหูไขไก 105 กรัม

18

2 หลอด

99

กฟผ.

ขาวซอมมือ

2 กก.

89

ถุง

28

ปลาหมึก

น้ำปลาแท

700 ซีซี.

25

ขวด

165

ท็อปส

น้ำผึ้งดอกลำไย

700 กรัม

149

ขวด

แมพิณ

น้ำพริกปนปลา 28 กรัม

25

ซอง

3


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

ครบครัน สีสันความงามและดูแลผิวพรรณ

11 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 (#29 - 30)

159

โดฟ

แชมพู

480 มล.,

ครีมนวดผม

119

460 มล.

ขวด

145

เฮดแอนด

โชเดอร

แชมพู

330 มล.

109

ขวด

135

ซันซิล

แชมพู,

ครีมนวดผม

320 มล.

105

ขวด

85

แฟซา

แชมพู,

ครีมนวดผม

340 มล.

79

ขวด

ฟลูโอคารีล

สเปรย

ระงับกลิ่นปาก

15 มล.

135

ชิ้น

59

ชิ้น

เฟซี่

มาสกน้ำนมมะพราว 21 กรัม

35

ขาวมณี

แปงสมุนไพร

20 กรัม

29

ขวด

99

ลักซ

ครีมอาบน้ำ

450 มล.

ชนิดเติม

79

ถุง

เบตาดีน

ครีมอาบน้ำ 200 มล.

79

ขวด

125

คัสสัน

เบบี้ออยล

200 มล.

แพคคู

99

แพค

69

แดนซ เพอฟู

โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิว

30 มล.

55

ชิ้น

42

เรโซนา

โรลออน 25 มล.

35

ชิ้น

80

ลอรีเอะ

67

แพค

ซูเปอรอัลตราสลิม

ผาอนามัย 22.5 ซม. 20 ชิ้น,

สำหรับกลางคืน 30 ซม. 16 ชิ้น

115

2 แพค

189

เบบี้เลิฟ

ผาออมเด็ก NB23, S22,

กางเกงผาออมเด็ก M17, L14,

XL12, XXL10 ชิ้น

145

แพค

ครบครัน ของใชในบาน

4

155

บรีส เอกเซล

ผลิตภัณฑซักผาชนิดผง

1,400, 1,500 กรัม

149

ถุง

164

ซิลค จัมโบ

กระดาษชำระ

แพค 24 มวน

135

แพค

89

เบบี้มายด

ผลิตภัณฑซักผาเด็ก

ชนิดน้ำ 600 มล.

ชนิดเติม

84

ถุง

69

82

ดาวนนี่

ผลิตภัณฑปรับผานุม

สูตรเขมขน 580 มล.

ชนิดเติม

ไมแขวนเสื้อ แพค 5 ชิ้น

62

ถุง

89

ซันไลต เลมอน เทอรโบ

ผลิตภัณฑลางจาน 550 มล.

ชนิดเติม แพค 3 ถุง

71

แพค

89

115

เวปวันพุช

เพียวรินาวัน

สเปรยกำจัดยุง

อาหารแมว

10 มล.

35

400 กรัม

20 99

21 แพค

เพชรสยาม 2 แพค

กระปอง ถุง


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

11 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 (#29 - 30)

เรงคะแนน เยอะข้น เยอะข้น เร็วข้น เร็วข้น

เมื่อซื้อสินคาที่รวมรายการ

ยกเวนสินคาซื้อเหมา (สินคาที่มีบารโคดเดียวกันใน 1 ใบเสร็จ จะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวันตั้งแตชิ้นที่ 1 – 6, สินคาประเภทนมยูเอชทีจะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวัน

ตั้งแตชิ้นที่ 1 – 12 เทานั้น), กระเชาของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรตอเนอง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล,

บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอรเน็ต, บัตรโทรศัพทระหวางประเทศ, รานขายยา, รานคาเชา, รานหนังสือ และฟู ดคอรท

มอคโคนา

ทรีโอ คาปูชิโน

กาแฟปรุงสำเร็จ

ชนิดผง 25 กรัม

แพค 12 ซอง

รับเพิ่ม

100 คะแนน

/2 ชิ้น

เขาชอง ซุปเปอรริช

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

20 กรัม แพค 25 ซอง

รับเพิ่ม

100 คะแนน

/1 ชิ้น

บีเอสซี

นมถั่วเหลืองยูเอชทีผสมขาวโพด,

เซซะมิงาดำวุนมะพราวแมงลัก

250 มล. แพค 3 กลอง

รับเพิ่ม

75 คะแนน

/1 ชิ้น

โคก

2 ลิตร

รับเพิ่ม

30 คะแนน

/1 ชิ้น

ลิปตัน ไอซที

ชาดำพรอมดมรสมะนาว, พีช

245 มล. แพค 6 กระปอง

รับเพิ่ม

100/2 คะแนน

แพค

โปรวาเมด

เจลบำรุงผิวหนา

อโลเวรา 50 กรัม

รับเพิ่ม

150 คะแนน

/1 ชิ้น

เรโซนา

โรลออน 50 มล.

รับเพิ่ม

150 คะแนน

/1 ชิ้น

บรีส เอกเซล โกลด

ผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ำ

สูตรเขมขน 800 มล.

ชนิดเติม

รับเพิ่ม

100 คะแนน

/1 ชิ้น

ไฟนไลน เนเชอรัล

ผลิตภัณฑปรับผานุม

สูตรเขมขน 500 มล.

ชนิดเติม

รับเพิ่ม

50 คะแนน

/1 ชิ้น

ซาวาเด

น้ำหอมปรับอากาศ

สำหรับหองน้ำ

350 มล.

รับเพิ่ม

100 คะแนน

/1 ชิ้น

เชนไดรท

สเปรยกำจัดปลวก

600 มล.

รับเพิ่ม

75 คะแนน

/1 ชิ้น

มีโอ

อาหารแมว 1.2 กก.

รับเพิ่ม

100 คะแนน

/1 ชิ้น

5


6


7


สทธิพเศษ

สำหรับสมาชิก

แลกซื้อ 1 บาท

เมื่อใชคะแนน แลกซื้อสินคาตามรายการนี้ที่แคชเชียร

11 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 (#29 - 30)

คลอเร็ท

เม็ดอมรสมิ้นท 14 กรัม

20 17 / ชิ้น

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

80 คะแนน

ดัชมิลค ดีไลท

นมเปรี้ยวพรอมดม 100 มล.

แพค 5 ขวด

33 31 / แพค

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

200 คะแนน

ดัชมิลล ไลฟพลัส

นมเปรี้ยวยูเอชที

180 มล. แพค 4 กลอง

37 35 / แพค

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

224 คะแนน

ท็อปส

ปกบนไก 280 กรัม

52 42 / แพค

แลกซื้อ 1 บาท

ใช

260 คะแนน

สะดวกยิ่งขึ้นกับแอพพลิเคชั่น Tops

ใชดาวนโหลด e-Coupon สวนลด

และคนหาท็อปสสาขาใกลบานคุณ

ติดตามขาวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติมไดที่

Stay updated with the latest news and promotion at

TopsThailand

ดาวนโหลดฟรี ที่

Free download on

More magazines by this user
Similar magazines