Views
4 months ago

WITH_4_2018

Wojsko i Technika Historia 4/2018

www.zbiam.pl 4/2018 Lipiec-Sierpień cena 18,50 zł (VAT 5%) INDEX 407739 ISSN 2450-2480 Przełamanie niemieckiej obrony w Normandii W NUMERZE: Turcja w czasach II wojny światowej Najważniejszym elementem kształtującym stosunki turecko-sowieckie była sprawa Cieśnin Tureckich. Na konferencji pokojowej w Lozannie wymuszono na Turcji podpisanie odrębnej Konwencji, poddającej Cieśniny kontroli międzynarodowej… Włoskie działa samobieżne Najcięższym działem było Semovente da 149/40. Armia Włoska dysponowała dobrą armatą Cannone da 149/40 modello 35. Była ona jednak ciężka i nieporęczna, dlatego inżynierowie Ansaldo postanowili zainteresować armię wariantem samobieżnym… ISSN 2450-2480 Index 407739