Views
5 months ago

Leaflet Raziskujem Zemljo 6 NP_FEB_2018_SLO

Leaflet Raziskujem Zemljo 6

Letna učna priprava – Geografija 6 1 1 2 6 5 Urna učna priprava za predmet GEOGRAFIJA Šola: Razred: 6. Datum: Učna ura: Učna tema: UVOD Učna enota: Začetek potovanja (uvodna ura) Operativni učni cilji: Učenec: • izve, kaj zajema nov predmet, • spozna učna gradiva in izve, kako se jih uporablja, • izve, kako bo potekalo delo pri predmetu, • izve, na kakšen način bo pridobil ocene. Učne oblike: Učne metode: § verbalno tekstualna − razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, § frontalna, grafično delo, branje, pisanje, § individualna, opazovanje, § skupinska, § demonstrativno ilustracijska – § delo v dvojicah. prikazovanje oz. demonstracija, § eksperimentalna – eksperimentiranje, § izkustveno učenje – igra, praktično delo. Strategija izobraževalno-­‐vzgojnega dela: Seznanitev z delom Učila in učni pripomočki: § atlas, § stenski zemljevid sveta, § samostojni delovni zvezek Raziskujem Novi svet 6, § irokus, § računalnik s projektorjem, § elektronske prosojnice (EP). 1 Geografija Vesolje Osončje ODLIČNA IZBIRA ZA UČBENIŠKI SKLAD BREZPLAČNO DODATNO GRADIVO ZA UČITELJE Na spletni strani www.devetletka.net so za učitelje uporabnike brezplačno na voljo: • predlog letne priprave • predlogi dnevnih priprav • rešitve nalog iz delovnega zvezka in samostojnega delovnega zvezka • priročniki za učitelje • zbirka nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja v formatu doc/pdf • zbirka predstavitev v PowerPointu Dodatno gradivo za komplet Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje bo na voljo najkasneje avgusta 2018. NOVO LETNA UČNA PRIPRAVA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE Geografija, Vesolje in Planet Zemlja 1. Napiši, zaka je pomembno proučevanje Zemlje. 2. Na spodnjih fotografijah imaš prikazane različne pojave. a) Pod vsako fotografijo napiši ime pojava ali pojavov na fotografiji. b) Na drugo črto napiši, ali jih proučuje fizična ali družbena geografija. _________________________ ________________________ _______________________ _________________________ ________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _______________________ _________________________ _______________________ _______________________ 3. Spodaj navedene pojme in opise smiselno poveži. To narediš tako, da črko izpred opisa prepišeš k pripadajočem pojmu. _____ ZVEZDE A majhno zamrznjeno vesoljsko telo, ki ga vidimo kot svetlo kroglo z repom, ko zaidejo v bližino Sonca _____ LUNA B velike, zelo segrete plinaste krogle _____ KOMETI C naravni satelit Zemlje _____ GALAKSIJA D naša Galaksija _____ RIMSKA CESTA E sestavlja jo več milijard zvezd Za šolsko leto 2018/19 bodo za prenovljeni učbenik Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje na voljo tudi tematske priprave z idejami za delo - kaj vse je mogoče uporabiti in kako. GEOGRAFIJA 6. razred Priročnik za učitelje za pouk geografije v šestem razredu osnovne šole Str. 6 Tole je lahko: Zemlja, Evropa, Slovenija, rešijo individualno, rešijo individualno. Geografija je … Str. 10 / nal. 1: a) rešijo individualno; b) rešijo individualno. Str. 12 Tole je lahko: zvezde, Luno, nekatere planete: Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Mars; rešijo individualno. Vesolje in nebesna telesa Str. 16 / nal. 1: galaksija, zvezde, planeti, komet, meteorit, Zemlja. Str. 16 / nal. 2: zvezde, komet, galaksija, sonce, meteorji, meteoriti; vesolje; velikanski prostor, v katerem so različna nebesna telesa. Str. 17 / nal. 1: ime in pr imek, naslov (ulica in hišna številka), pošta, Slovenija, Evropa, Zemlja, Osončje, Rimska cesta. Str. 19 / nal. 2: a) LUNA; b)VENERA, ZEMLJA, MARS, JUPITER, URAN, MERKUR, NEPTUN; c) SATURN; č) SONCE Str. 20 / nal. 3: Zanimivosti rešijo individualno. Str. 20 / nal. 4: Življenje na Zemlji omogoča Sonce. Sonce Zemlji daje svetlobo in toploto (energijo). Zemlja je ravno prav oddaljena od Sonca in prejema ne preveč in ne premalo svetlobe in toplote. Str. 22 / nal. 1: Observatorij 1, teleskop 2, rakete 3, umetni sateliti 4, avtomatske sonde 5, Hubblov teleskop 6. Str. 22 / nal. 2: Za nastanek življenja, podobnega življenju na Zemlji, bi planet potreboval ozračje s kisikom, vodo, primerne temperature … PLANET ZEMLJA Tole je lahko: Mount Everest, 8848 m, Triglav, 2864 m, Ljubljana, Bohinjsko jezero, Sava Oblika in zgradba Zemlje Str. 26 / nal. 1: a) Zemlja ima obliko nepravilne krogle. Na ekvatorju je malo izbočena, na severnem in južnem tečaju pa malo sploščena. b) Potovanje okoli Zemlje; fotografije, posnetk iz vesolja; »izginjanje« ladje za obzorjem … Str. 27 / nal. 2: jedro; plašč; zemljina skorja. Zakaj učitelji izbirajo serijo Raziskujem ...? Zbirko Raziskujem ... za geografijo uporabljam že kar nekaj let, v zadnjih letih samostojne delovne zvezke. Zbirko rada uporabljam pri pouku, ker je sistematična in pregledna. Več kot dobrodošli so videoposnetki, ki niso predolgi, pa vendar prikažejo bistvo. Samostojni delovni zvezki in učbeniki so tudi polni zelo kakovostnih fotografij. Samostojne delovne zvezke uporabljam zato, ker je v njih po mojem mnenju kakovosten izbor vaj (ne preveč in ne premalo), s pomočjo katerih lahko učenci sami ali pri skupinskem delu zelo dobro utrdijo snov. Tanja Plohl, Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica Serijo Raziskujem … uporabljam pri pouku geografije že vse od njenega nastanka. Razlogov je veliko. Premišljeno zasnovane vsebine v povezavi z nalogami omogočajo utrjevanje in vpogled v to, kaj so se učenci dejansko naučili in odnesli, ter takojšnjo reakcijo. Učence zelo pritegnejo tudi neverjetne fotografije in interaktivna gradiva na spletu. Serija Raziskujem … ostaja zakladnica znanja, ki omogoča, da tudi kasneje, v srednji šoli, pobrskamo po njej. Boštjan Majerič, Osnovna šola Bogojina OBOGATENA UČNA SERIJA Raziskujem … Rokusova geografija v osnovni šoli BREZPLAČNO GRADIVO V ELEKTRONSKI OBLIKI Pri pouku geografije že nekaj let uporabljam samostojne delovne zvezke. Gradivo me je prepričalo s svojo izjemno uporabnostjo. Geografija je veda, ki mora slediti sodobnim trendom in dogodkom, in gradivo mi s svojo aktualnostjo in sprotnimi posodobitvami to nedvomno omogoča. Andreja Janša, Osnovna šola Vižmarje - Brod Elektronske izdaje so na www.iRokus.si brezplačno na voljo vsem učiteljem in učencem, ki uporabljajo serijo Raziskujem … Elektronska oblika učbenika in delovnega zvezka je na videz enaka tiskani, le da ima dodano zelo uporabno orodjarno, ki omogoča povečevanje izbranega dela besedila, dodajanje beležk, pisanje po straneh idr. Elektronska oblika samostojnega delovnega zvezka je še bogatejša – vključuje tudi multimedijske in interaktivne vsebine: videoposnetke, galerije fotografij, animacije, interaktivne zemljevide in interaktivne naloge. NOVO Za šolsko leto 2018/19 bodo na voljo tudi kratki opisi vsebine videoposnetkov z vprašanji za analizo. Želite dodatna pojasnila? Na voljo so vam naše izobraževalne svetovalke, ki vas lahko obiščejo na šoli, ko imate čas. Marinka Velikanje European Educational Publishers Group EPG PRENOVA 2018 031/725 534 marinka.velikanje@rokus-klett.si Založba Rokus Klett je članica Evropskega združenja VAŠ BREZPLAČNI DOSTOP Vaš učiteljski dostop bomo uredili sami na osnovi uradnega seznama učnih gradiv za vašo šolo (za šolsko leto 2018/19), ki ga pridobimo pri skrbniku učbeniškega sklada. Učenci, ki bodo uporabljali delovni zvezek ali samostojni delovni zvezek, bodo do elektronskega gradiva dostopali s kodo, ki jo najdejo v gradivu. Če boste uporabljali samo učbenik, bo tudi dostop učencev do njega urejen avtomatsko, na osnovi uradnega seznama gradiv za vašo šolo, ki ga pridobimo pri skrbniku učbeniškega sklada. NA OGLED ŽE DANES! Vzorčne vsebine prenovljenega učbenika Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje si lahko v elektronski obliki ogledate že danes, in sicer na www.iRokus.si/novosti. Slavica Bela 031/622 751 slavica.bela@rokus-klett.si Suada Čaušević 040/560 847 suada.causevic@rokus-klett.si šolskih založnikov (EEPG). Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 e-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si DN171125 | Založba Rokus-Klett DN171125 Letak Geografija.indd 1-3 05/02/18 11:05