2/2012 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2012 - AIP ČR

● předložit návrh (zaslat mailem: svejda@

aipcr.cz) předpokládaného rozsahu účasti

zastupované organizace ve výstavní části

INOVACE 2012, předpokládaného počtu

přihlášených produktů do soutěže o Cenu

Inovace roku 2012

● potvrdit jednací místnosti v Senátu P ČR

● aktuální informace k přípravě a hodnocení

INOVACE 2012 budou umísťovány

na www.aipcr.cz

● členové vedení AIP ČR vzali na vědomí aktuální

informace V. Mísařové a P. Švejdy:

– účast AIP ČR na veletrhu FOR INDUSTRY,

Praha, 13.–16. 3. 2012, stánek v hale 5, C7;

seminář Galerie inovací 14. 3. 2012, Konferenční

sál č. 2

– účast AIP ČR na veletrhu HannoverMesse,

Hannover, 23.–27. 4. 2012, stánek C 67

v hale číslo 2 – Research and Technology

– seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů,

Brno, 25. 4. 2012

– účast na konferenci a jednání orgánů

ICSTI, Řím, 17.–18. 5. 2012

– seminář Ochrana průmyslového vlastnictví,

Praha, 6. 6. 2012

● členové vedení schválili členství AIP ČR

v České technologické platformě Strojírenství

(Dohoda o součinnosti při rozvoji inovačního

podnikání v podmínkách ČR ze

dne 4. 12. 2009)

– na dalším jednání vedení AIP ČR předložit

informaci o programu spolupráce

● členové vedení schválili smlouvu o partnerské

spolupráci na soutěži Best Innovator

(AIP ČR s A. T. Kearney GmbH – organizační

složka, Na Příkopě 859/22, 110 00

Praha 1)

● členové vedení schválili interní směrnici

č. j. 1/2012, kterou se stanovují jednotlivá

pravidla pro nakládání s výsledky

činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích

v AIP ČR

● seminář „Smlouvy ad acta“ uspořádá ČSVZ

v květnu 2012; info na www.csvz.cz

● řešit podmínky pro přípravu Institutu profesní

přípravy poradců; informaci předložit

na dalším vedení AIP ČR

P. Š.

SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR

Výbor 13. 2. 2012

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

V jeho průběhu byly projednány všechny

plánované úkoly a schváleny nejdůležitější

závěry (zápis z výboru je umístěn na

www.svtp.cz):

– prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání

a transfer technologií VTP Ostrava

a PI VŠB-TU Ostrava

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí

informaci P. Švejdy o stavu informací

na www.svtp.cz, část Dokumenty SVTP ČR

/ Zprávy z regionů

– dořešit zastoupení Karlovarského kraje

ve výboru SVTP ČR (ustavení regionální

sekce)

– vytvořit rubriku „Úspěchy a ocenění“

na www.svtp.cz

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí

informaci P. Švejdy o projektu SPINNET:

– zasílat informace o činnosti v regionech J.

Lakomému, který je umístí na www.svtp.cz;

podány informace o VTP Roztoky, VTP Ostrava,

VTP Ústí nad Labem, VTP Jihlava,

VTP Milovice

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí

informaci P. Švejdy o průběhu 11. etapy akreditace

– výbor vzal na vědomí informaci P. Švejdy

o přípravě mezinárodní porady ředitelů

VTP

– výbor SVTP ČR doporučuje uskutečnit mezinárodní

poradu ředitelů VTP v roce 2013

v Hradci Králové, v roce 2014 v Olomouci

– členové výboru schválili interní směrnici č.

j. 1/2012, kterou se stanovují jednotlivá

pravidla pro nakládání s výsledky činnosti

ve výzkumu, vývoji a inovacích ve SVTP

ČR

– webové stránky k aktualizaci RIS hl. m.

Prahy jsou na www.rishmp.cz

– dne 15. 3. 2012 se uskuteční v hotelu Don

Giovanni „Swiss Management Fórum 2012

– dne 30. 3. 2012 se uskuteční od 9.30–

12.00 v TIC ČKD Praha seminář „Praktická

cvičení – databáze patentů, užitných vzorů

a průmyslového designu“ (kontakt: vbaresova@tic-ckd.cz)

– připravit Memorandum o spolupráci SVTP

ČR s Úřadem průmyslového vlastnictví

16 2/2012

XXII. valná hromada

Ve středu 15. února 2012 se uskutečnila

v Praze volební valná hromada SVTP ČR. Zúčastnilo

se jí 22 zástupců členů právnických

osob, 5 fyzických osob a další hosté.

V dopolední veřejné části, které se zúčastnilo

50 osob, prezentoval P. Švejda Národní

síť VTP v ČR, 11. etapu akreditace

VTP, přípravu publikace „Vědeckotechnické

parky v ČR“ a projekt SPINNET. Společně

s J. Lakomým předali osvědčení o akreditaci

VTP nově akreditovaných VTP – Podnikatelskému

a inovačnímu parku Havlíčkův Brod,

Technologickému inovačnímu centru ČKD

Praha, Technologickému centru Hradec Králové,

o. p. s., Vědeckotechnickému parku

VZLÚ Praha, Vědeckotechnickému parku

Univerzity Palackého v Olomouci a INOTEX

spol. s r. o., odštěpnému závodu Centrum

textilních technologií a vzdělávání, Dvůr Králové

nad Labem.

P. Porák (MPO) a P. Kolář (CzechInvest)

informovali o poznatcích a doporučeních

k programu PROSPERITA II a odpovídali

na četné dotazy účastníků týkajících se tohoto

programu, přípravy, průběhu a hodnocení

projektů.

Zleva: P. Švejda, J. Lakomý, P. Porák, P. Kolář

Odpoledne se uskutečnila volební XXI.

valná hromada SVTP ČR, kterou moderoval

J. Lakomý. Prezident P. Švejda předložil zprávu

o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XXI.

valné hromady 9. 2. 2011, zprávu o hospodaření

za rok 2011, zprávu revizní komise

a hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2012. VH

schválila tyto materiály a schválila usnesení.

V rámci uskutečněné diskuze předložili členové

SVTP ČR a hosté valné hromady informace,

hodnocení a dotazy, týkající se postavení

společnosti, přípravy projektů VTP,

programu PROSPERITA II, možnosti umístění

českých inovačních fi rem v zahraničních

VTP, public relations této oblasti.

Účastníci valné hromady

Schválené základní dokumenty:

● Hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2012

● Kalendář akcí na rok 2012

● Usnesení XXII. VH SVTP ČR

jsou umístěny na www.svtp.cz

More magazines by this user
Similar magazines