2/2012 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2012 - AIP ČR

ČESKÝ KOMITÉT PRO VĚDECKÉ ŘÍZENÍ

85 let ČKVŘ

Český komitét pro vědecké řízení je nepolitická,

nevládní a neprofi tní instituce, která

byla v roce 1926 spoluzakladatelem CECIOS

(Evropské rady řízení) a EMA (European Management

Association), která dodnes řeší

konkrétní úkoly v rámci EU. Založení komitétu

a jeho práci aktivně podporovali státníci

prezident T. G. Masaryk a Herbert Hoover

prezident USA. Členy komitétu byli osoby

kreativně myslící, se smyslem pro zavádění

nových, vědeckých metod řízení jako byl

např. Tomáš Baťa, Jan Baťa a další.

Komitét se od svého vzniku zabýval technikou,

organizací, pracovníkem jak na jednotlivém

pracovišti, tak i v dílně, nebo útvaru a také

v celé instituci.

Setkání k 85. výročí založení se konalo 7.

9. 2011 v Praze, ale zabývalo se minulostí

jen okrajově. Vytvořilo se uvolněné kreativní

Mezinárodní výstavy

vynálezců 2012

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů

(ČSVZ), člen nadnárodního svazu vynálezců

International Federation of Inventors Association

(IFIA), jako jediný v ČR, se letos zúčastní již

pátý rok těchto výstav, z nichž vždy přivezl ně-

24 2/2012

prostředí, kde se zástupci většiny ministrů

vlády ČR kladně vyjadřovali k předneseným

návrhům profesionalizace veřejné a státní

správy. Další účastníci v diskuzi připomněli

nutnost zabývat se podnikohospodářským

úsekem České republiky.

Proto byli účastníci seznámeni s českou

progresivní MEE (Metallurgical Electroforming

Engineering) technologií, kterou je

možno vyrábět cca 75 % všech kovových výrobků

a vynechat operace hutní, slévárenské

a strojírenské. Vstupem je tříděný odpad, nebo

rudný koncentrát a spotřeba el. energie

činí 1 – 2 kWh na rozpuštění a nové nanesení

1 kg kovu. Navíc se jedná o ekologicky čistý

uzavřený technologický proces, který umožňuje

snížení počtu technologických operací,

el. energie, pracovních hodin, investičních

a provozních nákladů a tím i výrazně konečnou

cenu výrobku. Příklady výrobků jsou

na obrázku:

ČKVŘ po deseti letech výzkumu na začátku

21. století vytvořil ve své sekci Věda

kolik nejcennějších medailí a dalších ocenění

vynikajícím českým vynálezcům. Jak se vždy

ukázalo, tyto mezinárodní ceny pomohly fi rmám,

v nichž vynálezci většinou pracují, k zisku

dobrých zahraničních obchodních kontaktů,

a to většinou do 2 let po obdržení ceny. IFIA si

váží snahy vynálezců posouvat pokrok lidstva

nejen na úrovni technické, ale i kulturní a všemožně

je podporuje. Je to zcela diametrální

a technika nový způsob posílení faktoru

osobní fi lozofi e, který se stal jedním z důležitých

faktorů nejen při hodnocení vedoucích

pracovníků a manažerů. Tento způsob je originální,

atraktivní, odlišný od amerického

a ČKVŘ ho realizuje (jako jediný v Evropě)

formou přednášek pro všechny vedoucí pracovníky

jako jeden z možných způsobů posílení

tohoto faktoru.

Ve 20. století přinesl užitou psychologii

do jednání mezi lidmi Dale Carnegie. Vývoj

šel dál, užitá psychologie má své nezastupitelné

místo, ale v současné době už nestačí

– přední odborník v obchodní fi lozofi i Jim Rohn

řekl: „Klíčový faktor, který bude určovat

vaší fi nanční budoucnost, není dobré hospodaření,

hlavním faktorem je vaše osobní fi lozofi

e.“

S ohledem na existenci informační exploze

člověk potřebuje při budování své osobní životní

fi losofi e také stručná, abstrahovaná

fakta jak ze starých fi losofi í tak i současných

poznatků.

Není třeba vždy pracně objevovat již objevené.

Vysvětlení tří axiomů (nebo jednoduše

tří tvrzení ze starých fi lozofi í a současného

poznání) bylo uskutečněno ve smyslu minima,

co by měl každý na začátku vědět a další

znalosti si pak dál vlastními silami rozšiřovat.

Minimálně by měla tato koncentrovaná forma,

která se omezila jen na heslovité podání

faktů, pomoci nastartovat účastníka, aby začal

přemýšlet o této oblasti, co je vlastně systém

života.

Pozoruhodným důvodem potřebnosti

vhodné a pevné životní fi losofi e je zkušenost,

že když člověk utrpí ztrátu, např. ocitne se

bez peněz a majetku, nebo mu zemře někdo

blízký, nebo zjistí, že má nevyléčitelnou nemoc,

pak záleží, jestli má takovou osobní fi losofi

i, o kterou se může opřít a čerpat z ní sílu

na překonávání překážek ať věcného či mentálního

rázu.

Další je zajímavá zkušenost z oblasti řízení

lidských zdrojů: lidé s pevnou osobní fi lozofi í

jsou věrohodní, většinou nemají potíže s řízením

ostatních a mají přirozenou autoritu.

Je to také jeden z řady důležitých faktorů,

které se dnes používají při hodnocení a výběru

zájemců na vedoucí místa v průmyslově

vyspělých zemích.

V závěru setkání k 85. výročí ČKVŘ všichni

účastníci souhlasili s mottem:

Každý problém v řízení je řešitelný, jen

je nutno najít potřebný nástroj, mít chuť

a možnost ho použít.

Ing. Robert Troška, dr. h. c.

postoj od stavu v ČR, který trvá již několik desetiletí

a nyní se pod rouškou úspor stupňuje.

Čeští vynálezci jsou léta známí po celém

světě a často svým důvtipem a rozsáhlými

znalostmi z oblasti přírodních věd překonají

letité a nákladné zahraniční výzkumy (viz Tamara

a Analyzátor výbušnin a radionuklidů

apod.). Jsou proto velmi nebezpečnými konkurenty

a často jsou proto váženými partnery

More magazines by this user
Similar magazines