10.08.2018 Views

SG12

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

SVET GRÁLU<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

Bol som klinicky mŕtvy…<br />

Smrť ako nový začiatok<br />

Na smrť a tzv. druhý svet existuje viacero názorov; mnohé z nich môžu<br />

byť len predstavami alebo dohadmi. O to cennejšie sú priame svedectvá<br />

ľudí z jeho prahu, zo stavu klinickej smrti. Prinášame jedno z nich.<br />

Homeopatia – liečba informáciou?<br />

Homeopatia je liečebný systém existujúci<br />

200 rokov. Podobné lieči podobným. O tom,<br />

ako funguje v praxi sa dočítate v rozhovore<br />

s lekárkou a homeopatkou Hanou Váňovou<br />

z Litovle.<br />

Poltergeist – straší u vás?<br />

Hodiny idú dozadu, skriňa kráča po schodoch,<br />

žiarovky sa samy rozsvietia a zhasnú – je tu<br />

poltergeist! Kľúč k tomuto javu je v zložení krvi<br />

niektorej zo zúčastnených osôb.<br />

Majú zvieratá dušu?<br />

SVET GRÁLU č. 13<br />

vychádza 1. septembra 2007<br />

titulná téma:<br />

Vrana Betty dokáže vybrať ten správny drôt, zostrojiť<br />

si zobákom háčik a vytiahnuť zapadnutú<br />

potravu... Profesor Malchow prináša informácie<br />

o schopnosti zvierat myslieť, cieľavedome plánovať<br />

a dokonca čítať myšlienky.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

GralsWelt, francúzsky<br />

Monde du Graal<br />

a anglický GrailWorld,<br />

ktoré si vo svojich krajinách<br />

získali už tisíce stálych<br />

čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

11/2007 SVěT GRÁLU<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vzpoura živlů<br />

Rozumíme katastrofám ?<br />

SVěT GRÁLU<br />

<br />

12/2007 SVET GRÁLU<br />

březen – květen 2007 · číslo 11<br />

SVET GRÁLU<br />

V moci přírody<br />

strana 19<br />

Týraná planeta<br />

strana 23<br />

Jasnovidnost temnoty<br />

strana 15<br />

„Pazgřiviny“ faráře Huvara<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

strana 5<br />

strana 31<br />

Komenského Labyrint světa<br />

Život bez masa<br />

jún – august 2007 · číslo 12<br />

Kto dnes ešte verí v peklo?<br />

strana 11<br />

cena 78 Kč<br />

strana 7<br />

Abd-el-Kader, bojovník za slobodu,<br />

moslim, človek<br />

strana 5<br />

Hildegarda z Bingenu<br />

strana 11<br />

Zázraky 20. storočia - páter Pio<br />

strana 23<br />

Dobrý deň, slnko!<br />

posolstvo austrálskych domorodcov<br />

strana 28<br />

cena 87 Sk<br />

Jete Éčka?<br />

Viete, čo jete?<br />

– prídavné látky v potravinách<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


OBSAH<br />

H I S T Ó R I A<br />

Bojovník za slobodu, moslim, človek<br />

Keď sa v Damašku chystá masaker tisícok<br />

kresťanov, Abd-el-Kader zorganizuje malú<br />

armádu a stavia sa na ich obranu… 5<br />

N Á B O Ž E N S T V O<br />

Kto dnes ešte verí v peklo 7<br />

O S O B N O S Ť<br />

Hildegarda z Bingenu<br />

Táto liečiteľka a vizionárka je považovaná<br />

za jednu z najväčších osobností<br />

stredoveku. 11<br />

K O M E N T Á R<br />

Desatoro Božích prikázaní na Najvyššom súde USA 15<br />

T É M A<br />

Viete, čo jete?<br />

Prídavné látky významne ovplyvňujú naše<br />

zdravie. Ich podrobný zoznam<br />

nájdete v prílohe. 17<br />

T É M A<br />

Vitamíny v tabletách? 22<br />

O S O B N O S Ť<br />

Zázraky 20. storočia - páter Pio 23<br />

R E P O R T Á Ž<br />

Dobrý deň, slnko! 27<br />

F O T O G R A F I E<br />

Terra incognita australis 31<br />

R E C E N Z I A<br />

Super Size Me – Vykŕmte ma! 34<br />

T É M A<br />

Gazdujte 35<br />

H I S T Ó R I A<br />

Putovanie do krajiny úsvitu (VIII.) – Tušenie pravého života 37<br />

N Á Z O R Y<br />

Listy čitateľov 40<br />

N A Z Á V E R …<br />

Sila odpustenia 42<br />

Mal som tú česť zoznámiť sa s vynikajúcim<br />

diétnym poradcom, ktorého<br />

znalosti v oblasti zdravej výživy by<br />

si zaslúžili väčší ohlas. I keď tento<br />

expert nemá vysokoškolské vzdelanie<br />

v príslušnom odbore a nikdy<br />

nepracoval v žiadnom výskumnom<br />

ústave, predsa mu mnohí z jeho kolegov<br />

môžu len ticho závidieť. Pri<br />

odhaľovaní všetkého nezdravého<br />

v potravinách si totiž vystačí so svojimi<br />

zmyslami. Jeho výkony v tomto<br />

smere sú v pravom zmysle slova nadľudské.<br />

Veď koniec koncov, nejde<br />

o človeka. Tento prírodný dietológ je<br />

Riško, samček morčaťa peruánskeho.<br />

Riško žije v obyčajnom panelákovom<br />

byte na sídlisku a ničím sa od ostatných<br />

morčiat neodlišuje. Napriek<br />

tomu má jeho chovateľka podozrenie,<br />

že sa v tele tohto sympatického<br />

hlodavca skrýva prevtelený juhoamerický<br />

šaman. Ako postupuje pri svojich<br />

testoch? Napríklad, každý by si<br />

myslel, že také peruánske morča bude<br />

odfukovať od šťastia, keď dostane<br />

na obed čerstvo vyzerajúcu mrkvu,<br />

alebo jablko zo supermarketu. Omyl.<br />

Jeho veličenstvo Richard nie je bezduchý<br />

konzument produktov priemyselného<br />

poľnohospodárstva, ale<br />

vyberavý zástanca prírodne vypestovaných<br />

potravín. Jeho zásadovosť je<br />

3<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


N A Ú V O D…<br />

obdivuhodná. Nekompromisne odmietne<br />

všetky plodiny, ktoré poľnohospodári<br />

nafúkli dávkami umelého<br />

hnojiva, alebo „ošetrili“ pesticídmi.<br />

Darmo by ste mu hovorili, že dnešné<br />

prípravky na ničenie burín sa dokážu<br />

v pôde rozložiť na neškodné látky za…<br />

x dní. Riško by nikdy neuveril ani<br />

tomu, že chemický postrek, ktorý sa<br />

cez listy dostane do celej rastliny a zabíja<br />

tu huby, je pre človeka neškodný.<br />

Nie je ani zástancom chemickej likvidácie<br />

hmyzu. Skrátka, pekne si počká<br />

na ručne vypiplanú zeleninu z babičkinej<br />

záhrady a dovtedy sa uspokojí<br />

s obyčajnou trávou, ktorá rastie<br />

v meste. Výpočet produktov, ktoré zo<br />

svojho jedálneho lístka Riško vyškrtol,<br />

by bol dlhý. Ešte šťastie, že sme<br />

ľudia, páni tvorstva a na veľa vecí sme<br />

si zvykli. Na to, že zelenina a ovocie<br />

sa dostáva do obchodov z druhého<br />

konca zemegule a to dokonca aj také<br />

druhy, ktoré kedysi ľudia pestovali<br />

v každej záhrade. Že chlieb sa konzervuje<br />

a vylepšuje enzýmami a farbivami,<br />

že pijeme vodu z vodovodu,<br />

ktorú odmieta aj môj pes, že deti si<br />

zvykajú skôr na sladené limonády<br />

ako na čistú pramenitú vodu a že aj<br />

tá sa musí baliť a rozvážať kamiónmi,<br />

aby sme sa k nej vôbec dostali. Ručná<br />

práca okolo rastlín a zvierat sa z vidieka<br />

stráca rovnako ako ľudia – tí<br />

utekajú za lepším životom. Už iba<br />

starčekovia a starenky sa ešte niekedy<br />

skláňajú k pôde, zatiaľ čo ich vnúčence<br />

dávajú prednosť internetu. Čo<br />

už, nemá zmysel plakať nad rozliatym<br />

mliekom a snažiť sa opravovať celý<br />

svet, vedia múdri ľudia. Jeden z nich,<br />

austrálsky ekológ a farmár Bill Mollison<br />

radí: Naprávajte svet tam, kde<br />

práve ste, vo svojom byte, na balkóne,<br />

pred panelákom, v záhradke, vo firme.<br />

Nečakajte, že to politici urobia za Vás.<br />

Aj keď možno nedosiahnete žiadny<br />

veľkolepý úspech, budete mať dobrý<br />

pocit, že ste zachránili Zem – sami<br />

za seba. – V záhradkárskej osade na<br />

4<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

jednom košickom sídlisku sa rozhodol<br />

jeho prostý občan obnoviť prírodné<br />

jazierko. Vytvoril malú slzu,<br />

malý protest proti globálnemu otepľovaniu,<br />

malý výkričník. Je to pekné.<br />

Ja som sa tohto roku rozhodol vypestovať<br />

na záhradke aspoň päťdesiat<br />

rastlín rôznych hlúbovín. Mám<br />

starú fialovú odrodu karfiolu, ružičkový<br />

kel, brokolicu, zasadím aj malé<br />

žlté tekvice na pečenie. Ak sa podarí,<br />

možno si zadovážim aj niekoľko sliepok,<br />

aby som opäť mohol ochutnať<br />

domáce vajce. Ale to som už odbočil<br />

priďaleko. Témou tohto čísla Sveta<br />

Grálu sú éčka, prídavné látky do potravín.<br />

V tejto oblasti sa nevyznám,<br />

no všetko podstatné som sa dozvedel<br />

z článku od Víta Syrového, ktorý<br />

nájdete vnútri časopisu aj Vy.<br />

Aká je správna strava dôležitá, vedeli<br />

už starí Indovia. Náuka o strave<br />

je súčasťou najstaršej ucelenej metódy<br />

liečby na svete – Aiur védy. Podľa tejto<br />

náuky je možné ľudstvo rozdeliť do<br />

niekoľkých fyziognomicky rozdielnych<br />

skupín. Každá z nich potrebuje<br />

odlišnú stravu, ktorá im prospieva.<br />

A nemusíme ani chodiť po múdrosti<br />

do Indie, v Európe už v staroveku<br />

liečil stravou Hipokrates. Konkrétne<br />

rady pre konkrétne choroby, s prihliadnutím<br />

na odlišnosti ľudí, nám<br />

v stredoveku zanechala preslávená<br />

vizionárka Hildegarda z Bingenu. Tá<br />

sa najprv na postihnutého pacienta<br />

poriadne zadívala, aby zistila, akej<br />

je konštitúcie, potom sa ho popýtala<br />

na bolesti jeho tela aj duše a až potom<br />

mu predpísala, čo má jesť. Pridala<br />

aj duchovné rady, ako sa zbaviť<br />

nepekných myšlienok či zlozvykov.<br />

Melancholikovi podľa Hildegardy<br />

pomáha napríklad varená pšenica<br />

špalda, ktorá „prináša radosť do života“.<br />

Ľuďom zahlieneným, s dýchacími<br />

ťažkosťami, poradila vysušujúce<br />

byliny, suché kozie mäso… a tak by<br />

sme mohli pokračovať. V Nemecku<br />

recepty od Hildegardy dodnes odporúčajú<br />

stovky, ak nie tisícky študovaných<br />

lekárov, ktorí pochopili<br />

význam stravy pre ľudské zdravie.<br />

Tá naozaj nemá byť pre každého človeka<br />

rovnaká, ako tvrdia zástancovia<br />

niekoľkých, „jedine správnych diét“.<br />

Preto som veľmi rád, že sa v tomto<br />

čísle nášho časopisu budete môcť<br />

dočítať aj o spomenutej Hildegarde<br />

z Bingenu, možno Vás článok o nej<br />

inšpiruje. No nie len snaha o zdravie<br />

a dlhovekosť by mala sprevádzať<br />

naše úvahy o jedle. Naši predkovia<br />

hovorili – a verili tomu, že jedlo je<br />

Boží dar. Gazdovia sa pred siatím na<br />

poli modlili, po zbere úrody vzdávali<br />

vďaku Stvoriteľovi. Ani nám by takáto<br />

úcta neuškodila. Lebo rovnako<br />

ďaleko, ako sme sa vzdialili od prírody,<br />

vzdialili sme sa aj od Boha. Ako<br />

bezducho žije väčšina ľudí v priemyselných<br />

krajinách v porovnaní s (dodnes)<br />

prírodnými národmi, ukazuje<br />

článok spisovateľky Marlo Morganovej.<br />

Vo svojich knihách nám priblížila,<br />

ako premýšľajú a žijú austrálski domorodci.<br />

Tí si nemôžu zájsť pre jedlo<br />

do obchodu, vnútrozemie Austrálie<br />

je suchá polopúšť. Preto sa ráno modlia,<br />

aby im cestu skrížil nejaký klokan,<br />

alebo iné zviera, ktoré by mohli<br />

uloviť. Ak sa tak nestane, prijmú aj<br />

takýto deň s pokorou. Prežili takto<br />

tisícročia, dnes sú aj oni sami na<br />

zozname „ohrozených druhov“. Je<br />

však očividné, že odklon od prírody,<br />

úcty a živej viery priviedol na tento<br />

zoznam aj nás. Symbolické je, že dnes<br />

už zďaleka nestačí premýšľať a veriť,<br />

všetci musíme začať konať. Na ceste<br />

k náprave nás čakajú tisíce malých<br />

každodenných krokov. No ak má byť<br />

táto zmena skutočná, musíme prejsť<br />

úplnou premenou – vo vnútri i navonok.<br />

Inak nás stihne osud dinosaurov,<br />

ktorí so svojimi telami neboli<br />

ani zďaleka takí nároční a nemotorní,<br />

ako my, keď úboho kľakáme pred bôžikmi<br />

vedy a politiky.<br />

Roman Levický


H I S T Ó R I A<br />

Bojovnik za slobodu,<br />

moslim, clovek<br />

Emir z Mascary zachránil pätnásťtisíc kresťanov<br />

Pozoruhodný príbeh príkladného života mohamedána<br />

v spojení s cudzími kultúrami ukazuje,<br />

že ešte pred niekoľkými generáciami bol<br />

skutočne možný vývoj, ktorý je dnes nemysliteľný.<br />

Bojovník za slobodu Abd-el-Kader bol<br />

alžírsky islamský duchovný a národný hrdina,<br />

vodca boja proti francúzskej invázii v polovici<br />

19. storočia. Pre Alžírčanov sa stal národným<br />

hrdinom.<br />

Pre lepšie pochopenie spôsobov a správania sa<br />

moslimov v tej dobe si priblížime historické dianie<br />

islamského sveta – najmä arabsko-islamskej<br />

kultúry.<br />

V<br />

PO SMRTI MOHAMEDA<br />

priebehu jediného storočia po Mohamedovej<br />

smrti (632) prenikol islam z arabského územia<br />

do ďalších oblastí nevídanou rýchlosťou. Rozšíril<br />

sa od Španielska až po hranice Indie. Islamskí<br />

učenci boli presvedčení o tom, že tento „zázrak<br />

viery“ bolo možné uskutočniť len s Alahovou<br />

pomocou. Impozantné mešity a paláce dodnes<br />

svedčia o vtedajšom rozkvete islamsko-arabskej<br />

a maurskej kultúry. Po tomto obrovskom prelome<br />

odolal islam počas piatich storočí všetkým útokom.<br />

Odrazil útoky kresťanov (križiacke výpravy), votrelcov<br />

z Ázie (turecké kmene) a dokonca prenikol<br />

hranicami Indie (obsadením) a juhovýchodnej<br />

Ázie (misionárskou činnosťou).<br />

Potom nasledovala – hlavne z pohľadu arabského<br />

sveta – doba temna:<br />

1258 – Mongoli vyrabovali Bagdad.<br />

5<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


H I S T Ó R I A<br />

1492 – pád Granady a koniec maurského<br />

Španielska.<br />

1517 – Turci obsadili Egypt.<br />

Hlavná časť islamského sveta, vrátane<br />

Arábie a severnej Afriky, prešla<br />

pod tureckú nadvládu a po dobytí<br />

Konstantinopolu (1453) si turecký sultán<br />

v Istanbule nárokoval kalifát. 1<br />

Porážka Turkov pri druhom obliehaní<br />

Viedne v roku 1683 ukončila expanziu<br />

tureckej Veľkej ríše – odvtedy<br />

kresťania vytláčali Turkov čoraz viac.<br />

V 18. a hlavne v 19. storočí sa prejavil<br />

rozpad Tureckej ríše, ktorej skorumpovaní<br />

úradníci často neboli lojálni<br />

svojej vláde. Provinční guvernéri sa<br />

osamostatňovali a európske koloniálne<br />

mocnosti videli na Balkáne, Blízkom<br />

východe a v Severnej Afrike lákavú<br />

korisť.<br />

J<br />

BOJ O ALŽÍRSKO<br />

ednou z krajín, ktoré sa považovali<br />

za ľahko dosiahnuteľné, bolo Alžírsko.<br />

Alžírsko ovládali janičiari. Boli<br />

to elitné jednotky, vytvorené z vojnových<br />

zajatcov, ktorí prijali islam.<br />

Pod velením miestneho panovníka<br />

sa cítili byť od Turecka nezávislí, zatiaľ<br />

čo územie nominálne podliehalo<br />

sultánovi.<br />

V roku 1830 vyslalo Francúzko expedičné<br />

jednotky a napadlo Alžírsko,<br />

ktoré bolo označené za hniezdo pirátov.<br />

Následné obsadenie územia Francúzmi<br />

však narazilo na húževnatý odpor<br />

arabských kmeňov pod velením<br />

vtedajšieho emira z Mascary Abd-el-<br />

-Kadera (1807–1883). Po ťažkých bojoch<br />

s ním Francúzi dokonca uzavreli<br />

krátkodobý mier. Keď v roku 1835<br />

znovu vypukli boje, Abd-el-Kader zasadil<br />

Francúzom niekoľko trpkých porážok,<br />

no nakoniec sa im musel v roku<br />

1847 aj so zvyškom svojich jednotiek<br />

vzdať. Ako všetky koloniálne vojny, aj<br />

táto sa vyznačovala mnohými ukrutnosťami.<br />

Predsa sa však zdá historicky<br />

6<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

doložené, že Abd-el-Kader nebol za<br />

tieto hrozné činy zodpovedný.<br />

Abd-el-Kadera priviedli do Francúzska,<br />

kde ho päť rokov väznili, až<br />

kým ho cisár Napoleon III., vidiac<br />

v ňom dôstojného súpera, neprepustil<br />

na slobodu. Je to jedna z dnes skoro<br />

zabudnutých epizód koloniálnych dejín,<br />

ktorá sa zásluhou ďalšieho Abd-<br />

-el-Kaderovho počínania stala ešte<br />

významnejšou.<br />

P<br />

MOHAMEDÁN<br />

ZACHRÁNI 15 000<br />

KRESŤANOV<br />

o prepustení Abd-el-Kader žil<br />

v exile, najprv v Burse, potom<br />

v Damašku. Tam žilo medzi 140 000<br />

moslimami okolo 20 000 kresťanov,<br />

ktorých blahobyt vzbudzoval veľkú<br />

závisť. K metódam tureckej politiky<br />

všeobecne patrilo vyvolávanie napätia<br />

medzi maronitskými kresťanmi 2<br />

a drúzmi 3 , ako aj medzi kresťanmi<br />

a moslimami, aby si udržali nadvládu.<br />

Obávali sa totiž invázie kresťanských<br />

štátov do Sýrie.<br />

V marci 1860 sa dostali do Damašku<br />

prvé správy o pripravovaných masakroch<br />

kresťanov. Abd-el-Kader týmto<br />

správam najprv nechcel veriť. Mnohí<br />

kresťania sa začali pripravovať na útek<br />

alebo sa ukrývali. Turecké úrady sympatizovali<br />

s výtržnosťami, ktoré vyvolávali<br />

drúzovia, ale aj Turci. Niekedy<br />

sa na nich zúčastňovali aj turecké jednotky,<br />

zatiaľ čo arabskí moslimovia sa<br />

od nich držali bokom. Keď pogromy<br />

vypukli naplno a boli povraždené<br />

stovky kresťanov, zvolal Abd-el-Kader<br />

všetkých Alžírčanov, žijúcich v Damašku<br />

a okolí, ozbrojil ich a postavil<br />

sa na čelo asi tisícke bojovníkov vraždiacej<br />

zberbe na odpor. Tí nechceli<br />

uveriť, že práve obávaný protivník<br />

Francúzov chce chrániť kresťanov. No<br />

Abd-el-Kader prehlásil, že on bojoval<br />

proti kresťanom v riadnej vojne a odvolal<br />

sa na svoju vieru, ktorá zakazuje<br />

zbabelé vraždenie.<br />

Niekoľko dní tiahli Abd-el-Kaderovi<br />

Alžírčania cez kresťanské štvrte<br />

a poskytovali kresťanom ochranu pri<br />

úteku do jeho sídla. Keď už ich bolo<br />

toľko, že nemohol ďalších prijať, nechal<br />

tisíce ľudí priviesť k citadele do bezpečia.<br />

Bez zásahu Abd-el-Kadera by boli<br />

stratení dokonca aj vyslanci kresťanských<br />

krajín.<br />

Svojím činom zachránil životy viac<br />

než 15 000 kresťanov, ktorých turecké<br />

úrady nechali napospas osudu.<br />

Aj keď ho Francúzi porazili a vyhnali<br />

z domoviny, nepoznal emir z Mascary<br />

nenávisť voči svojim niekdajším nepriateľom<br />

a zaslúžil si tým najvyššiu<br />

úctu ako človek, aj ako moslim. Tento<br />

záchranný zásah niekdajšieho obávaného<br />

súpera mu neskôr priniesol aj<br />

v Európe najvyššie uznanie, ktoré mu<br />

právom patrilo.<br />

Aj v 19. storočí sa viedli vojny, zvlášť<br />

koloniálne výpravy, ktoré boli poznačené<br />

krvavými a hrôzostrašnými masakrami.<br />

No zdá sa, že aspoň vodcovia<br />

k sebe prechovávali úctu a po ukončení<br />

bojov dokázali pochovať nenávisť<br />

a v niekdajších nepriateľoch spoznávali<br />

ľudí, s ktorými bolo možné ďalšie mierové<br />

spolužitie.<br />

Dúfajme, že to dokážeme ešte aj<br />

dnes.<br />

Siegfried Hagl<br />

Literatúra:<br />

(1) Clayton Vista, The Phantom Caravan or<br />

Abd el Kader, Emir of Algeria, Exposition<br />

Press, 2. Hicksville, New York 1975<br />

(2) Colonel Curchill, Life of Abd el Kader,<br />

Chapman and Hall, London 1867<br />

Poznámky:<br />

1) kalif = následník – po Mohamedovej smrti<br />

roku 632 je to oficiálny titul jeho následníka,<br />

vodcu celého islamského náboženstva<br />

2) maronitskí kresťania – vetva východnej<br />

cirkvi, ktorú dnes vedie maronitský patriarcha<br />

v Antiochii<br />

3) drúzovia – príslušníci islamskej sekty<br />

šíitskeho smeru


N Á B O Ž E N S T V O<br />

v peklo?<br />

Viera v existenciu pekla a večného zatratenia je rozšírená snáď vo všetkých náboženstvách.<br />

Niekto považuje peklo za miesto pobytu „zlých duší“, iný za abstrakciu, mýtus,<br />

alebo výmysel na zastrašovanie veriacich. Siegfried Hagl vo svojom článku približuje<br />

túto tému z hľadiska rôznych náboženstiev.<br />

iera v peklo je prekvapujúco<br />

V oveľa staršia, ako viera v Božieho<br />

odporcu – Lucifera, diabla. O ceste<br />

mŕtvych do podsvetia rozprávajú<br />

najrozličnejšie národy staroveku:<br />

Mezopotámci, Egypťania, Peržania,<br />

Indovia, Etruskovia, Gréci, Rimania,<br />

Germáni, Afričania, Indiáni…<br />

Všetci referujú o temnom podzemnom<br />

mieste. Aby sa tam zosnulý<br />

dostal, musel prekročiť rieku – buď<br />

po moste alebo mu poslúžil prievozník.<br />

V pradávnych časoch na úsvite<br />

civilizácie prevládala zrejme predstava,<br />

že všetci mŕtvi majú rovnaké<br />

miesto pobytu a že druhý breh je<br />

pre všetkých rovnakým spôsobom<br />

pochmúrny a bezútešný. Neučilo<br />

sa o osobitnom potrestaní „zlých“<br />

alebo o odmene „dobrých“. Osud<br />

všetkých zosnulých bol smutný: blúdili<br />

hore-dolu ako tiene a túžili po<br />

svetle slnka.<br />

S napredujúcim kultúrnym vývojom<br />

sa postupne menili aj predstavy<br />

o ďalšom živote po smrti. Tak napríklad<br />

v Egypte približne v polovici<br />

3. tisícročia pred Kristom vzniklo<br />

detailne vypracované vyobrazenie<br />

o „ceste duší“; objavovalo sa v staroegyptských<br />

hroboch a v egyptskej<br />

Knihe mŕtvych. Podľa neho musí<br />

zosnulý na druhom brehu skladať<br />

účty za svoje činy – jeho srdce sa<br />

kladie na váhu. Nehodní ľudia sa<br />

musia obávať najrozličnejších útrap,<br />

spôsobovaných démonickými obludami.<br />

Možno predpokladať, že tieto<br />

egyptské obrazy pekla mali veľký<br />

vplyv na formovanie židovských,<br />

gréckych či kresťanských predstáv.<br />

O niečo podrobnejšia predstava<br />

o druhom brehu vznikla v prvom<br />

predkresťanskom tisícročí v Iráne.<br />

Podľa nej sa v okamihu smrti duša<br />

uvoľňuje od tela. Zachováva si vedomie<br />

a schopnosť trpieť. Hriešna duša<br />

je vypudzovaná do pekla. Tam na<br />

ňu čakajú mnohoraké trápenia (vždy<br />

podľa závažnosti jej pochybení), ktoré<br />

však netrvajú večne, lež slúžia duši<br />

ako očista, aby v deň svetového súdu<br />

smela byť vzkriesená. Potom bude<br />

zničené všetko nesprávne, aj peklo.<br />

Hinduizmus a budhizmus spájali<br />

takéto myšlienky s učením o reinkarnácii:<br />

človek na zemi alebo na druhom<br />

brehu príde do takých pomerov,<br />

ktoré si svojím počínaním vyslúžil.<br />

Tak môže človek pobyt na zemi prežívať<br />

ako peklo – podobným spôsobom,<br />

ako sa farbisto opisuje prežívanie<br />

v temných úrovniach podsvetia.<br />

Aj grécki a rímski básnici a filozofi<br />

sa zaoberali myšlienkami na peklo.<br />

Platón (427–347 pred Kristom) veril<br />

v súd na druhom brehu, na základe<br />

ktorého sú odsúdené duše vykázané<br />

do Tartaru, no ušľachtilé putujú<br />

na „ostrov blažených“. Tak aj<br />

Platón ovplyvnil tradičné predstavy<br />

o pekle. Iní filozofi, ako Aristoteles<br />

(348–322 pred Kristom) a Cicero<br />

(106–43 pred Kristom), peklo cel-<br />

Hieronymus Bosch: Haywain (triptych)<br />

1485-1490, olej na plátne,<br />

pravé krídlo - Peklo,<br />

(múzeum Prado, Madrid)<br />

7<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


N Á B O Ž E N S T V O<br />

kovo odmietali. Vyslovene „moderne“<br />

uvažoval Lukrez (97–55 pred<br />

Kristom). Náboženstvám vytýkal,<br />

že tieto historky o pekle vymysleli,<br />

aby ľuďom naháňali strach, zatiaľ<br />

čo podľa jeho slov to bolo „väčšinou<br />

samotné náboženstvo, ktoré plodilo<br />

ohavné činy a zločiny“.<br />

Najznámejším sa stal opis múk<br />

Tartu, ktoré podáva Vergilius<br />

(70–19 pred Kristom) v Aeneovi.<br />

Avšak ani Vergiliovo peklo nie je<br />

večné. Keď sa duše očistia, čaká na<br />

ne pobyt v Elýziu a o tisíc rokov<br />

neskoršie – potom, ako sa napijú<br />

z Lethe, rieky zabudnutia – sa opäť<br />

narodia v inom tele.<br />

V<br />

ŽIDOVSKO-<br />

-PREDKRESŤANSKÉ<br />

PREDSTAVY<br />

posledných storočiach pred naším<br />

letopočtom sa rozšírila predstava<br />

o pekle ako o mieste trestov na<br />

druhom brehu. Ani starožidovská<br />

viera nezostala pred týmito prúdmi<br />

ušetrená. Podľa Starého zákona má<br />

k potrestaniu zlých dôjsť buď už počas<br />

pozemského života, alebo až pri<br />

súde „na konci dní“ (Daniel 12,13).<br />

Za života Ježiša Krista boli v židovstve<br />

tri dôležité prúdy. Saduceji,<br />

ku ktorým patrili vplyvní aristokrati<br />

a kňazi, nepoznali ani ďalší<br />

život po smrti, ani vzkriesenie. Farizeji<br />

verili v opätovné vzkriesenie,<br />

v súd a v potrestanie na druhom<br />

brehu. Podľa Flavia Josepha hlásali<br />

dokonca reinkarnáciu: „…veria, že<br />

8<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

duše sú nesmrteľné, že budú súdené,<br />

odmenené alebo potrestané<br />

‚na onom svete‘ – podľa toho, či boli<br />

„Všetko mudrovanie je márne: Myšlienka večného zatratenia, ktorá sa<br />

v židovstve oboch posledných predkresťanských storočí očividne vytvorila<br />

… má svoje pevné miesto, tak v učení Ježišovom … ako aj v spisoch<br />

apoštolov …. Do tej miery stojí dogma na pevnom základe, keď hovorí<br />

o existencii pekla … a o večnosti jeho trestov.“<br />

[Kardinál J. Ratzinger, 1977]<br />

v tomto svete cnostné alebo hriešne.<br />

Veria, že jedni zostanú večne uväznení<br />

v tom druhom živote a že iní sa<br />

vrátia späť na túto zem.“ Treťou dôležitou<br />

skupinou boli Eséni, ktorí sa<br />

v Novom zákone nespomínajú. Ján<br />

Krstiteľ mal byť Esénom a Ježiš mal<br />

pravdepodobne kontakty s Esénmi,<br />

ktorí podľa Flavia Josepha „…verili,<br />

že duše sú stvorené ako nesmrteľné,<br />

aby sa usilovali o dobro a odvracali<br />

sa od zla. Verili tiež, že dobrí<br />

budú v tomto živote ešte lepší – vďaka<br />

nádeji na blaženosť po smrti,<br />

a že zlí, ktorí veria,<br />

že svoje zlé<br />

skutky v tomto<br />

živote môžu zakryť,<br />

budú ‚na<br />

onom svete‘ potrestaní<br />

večnými<br />

mukami.“<br />

Aj v Novom<br />

zákone nájdeme<br />

učenia, z ktorých<br />

sa dá odvodiť<br />

vierouka<br />

o pekle a vzkriesení,<br />

neskoršie<br />

veľmi obľúbená<br />

(napr. u Marka<br />

9,43–48, Matúša<br />

8,12; 10,28; 11,23;<br />

23,15; 25,46, Lukáša<br />

12,4; 16,19–<br />

31, Já na 15, 6 ,<br />

v Zjavení 14,10;<br />

19,20; 21,8 atď.)<br />

O<br />

STRACH<br />

ZO ZATRATENIA<br />

brazy o pekle sa postupom<br />

času formovali čoraz zreteľnejšie<br />

a podrobnejšie. V prvých<br />

storočiach po Kristovi sa začínajú<br />

cirkevní otcovia zaoberať peklom<br />

a vynárajú sa prvé správy o „Kristovej<br />

ceste do pekla“, ktoré urobili na<br />

ranných kresťanov veľký dojem. V 6.<br />

storočí už začína cirkev formulovať<br />

oficiálnu doktrínu o pekle, pričom<br />

sa už od 4. storočia objavuje peklo<br />

dokonca v kresťanských vyznaniach<br />

viery. Ešte v súčasnom katolíckom<br />

vyznaní viery cítiť niekdajšie presvedčenie<br />

o ceste Krista peklom.<br />

Strach z pekla sa stáva pre mníchov,<br />

veriacich a konvertitov zásadným<br />

podnetom, aby verili v Ježiša<br />

a žili podľa jeho slov. Tak napríklad<br />

pravidlo rádu Benedikta z Nurzie<br />

(480–547) vyžaduje „báť<br />

sa dňa súdu a triasť<br />

sa pred peklom“.<br />

Bratia Limburgovci: „Peklo“ (obraz v rukopise, okolo r. 1400)


N Á B O Ž E N S T V O<br />

Ilustrácie k teologickým systémom<br />

ponúkajú nespočetné vízie, v pravosť<br />

ktorých stredovekí ľudia bezpodmienečne<br />

verili. V jedných sa mŕtvi naspäť<br />

vracajú z druhého brehu a rozprávajú<br />

o svojich zážitkoch, v iných<br />

zasa vizionári vidia temné úrovne<br />

zatratených. Existuje mnoho podobných<br />

videní, ktoré sa neobjavujú len<br />

u Egypťanov; nachádzajú sa u Grékov<br />

(Homér a Hesiodos), Rimanov<br />

(Vergilius), v Danteho „Božskej komédii“<br />

a siahajú až do našich čias<br />

(napr. Garabandal, 1961).<br />

Tak vzniká o pekle, očistci a zatratení<br />

čoraz vyhranenejší obraz.<br />

Kňazi sa zmocňujú týchto ilustrácií<br />

a naháňajú svojim veriacim poslucháčom<br />

strach a hrôzu. Aj vo výtvarnom<br />

umení pribúdajú rozličné<br />

zobrazenia.<br />

Zdá sa, že stredovekí kňazi pokladali<br />

za najlepšiu cestu k duševnému<br />

blahu vyvolávanie panického<br />

strachu svojich poslucháčov pred<br />

trestom na druhom brehu; a tento<br />

„cirkevný stredovek“ siaha až ďaleko<br />

do novoveku. Jedným z príkladov<br />

novodobého hororového kazateľa je<br />

„farár z Arsu“ (Jean–Marie Vianney,<br />

1786–1859) vyhlásený v roku 1925<br />

za svätého, ktorý celý svoj život musel<br />

bojovať s diablom a veril v zatratenie<br />

väčšej časti ľudstva.<br />

N<br />

ISLAMSKÉ PREDSTAVY<br />

O PEKLE<br />

a rozdiel od Biblie, ktorá je<br />

v podrobnostiach o pekle zdržanlivá,<br />

Korán sa týmto záležitostiam<br />

venuje konkrétne a detailne.<br />

Zdá sa, akoby Mohamed siahol po<br />

silne vyvinutej mytológii o pekle<br />

predného Orientu a prevzal egyptské,<br />

semitské, židovské a kresťanské<br />

prvky.<br />

Tak vznikli predstavy o pekle,<br />

ktoré boli veľmi konkrétne a ľuďom<br />

blízke, takže nebolo ťažké im<br />

uveriť. Aj keď na obrazy bohatá reč<br />

Koránu necháva čo-to otvorené, je<br />

u moslimov predsa len menej špekulácií<br />

o „Gehenne“ ako u kresťanov<br />

o „pekle“.<br />

Aj Islam pozná posledný súd. Duše<br />

sú konfrontované so svojím registrom<br />

trestov, ktorý sa kladie na misku váh<br />

spravodlivosti. Potom sa musia dostať<br />

cez most Sirât, tenký ako vlas a ostrý<br />

ako meč, ktorý sa rozpína nad peklom.<br />

Zlých zrazia démoni a spadnú,<br />

zatiaľ čo vyvolení, vedení anjelmi, sa<br />

ľahko dostanú na druhú stranu.<br />

Ako na zemi, tak aj…<br />

No aj v Islame dostávajú priestor<br />

špekulácie. Aj tu vyčkávací čas medzi<br />

smrťou a posledným súdom,<br />

podobne ako u kresťanov, nastoľuje<br />

otázky. Zrejme nie je isté, či zlí –<br />

ako verí väčšina moslimov – budú<br />

ihneď po svojom úmrtí vystavení<br />

mukám; tie by však nemali byť také<br />

tvrdé ako definitívne pekelné muky<br />

po poslednom súde. Nie je jasné ani<br />

to, či je peklo – ako v niektorých<br />

kresťanských predstavách – večné.<br />

V Islame, keďže Alah je nekonečne<br />

dobrý a milosrdný, smú dúfať ešte<br />

aj zatratení.<br />

Dante opisoval svoju púť peklom, Goethe zobrazil temného Mefista a aj<br />

dnes sú to najmä umelci, ktorí vďaka inšpirácii tvoria viac alebo menej presvedčivé<br />

diela o pekle a zatratení. V povedomí ľudí je peklo stále pojem,<br />

ktorý evokuje odpor a strach. Tieto pocity nevyvoláva len samotné slovo,<br />

ale skôr predstava Stvoriteľa, ktorý hriešnikov posiela do ríše temna. No<br />

zamyslime sa: poznáme predsa mnoho druhov pekla aj tu na zemi. Vidíme<br />

štvrte, podniky aj celé oblasti, ktorým sa človek radšej vyhne, lebo sú obávaným<br />

zhromaždiskom násilníkov, narkomanov, predajných žien a iných<br />

úbohých existencií. Väčšina z ich obyvateľov sa sem dostala vlastným pričinením,<br />

a tí, ktorí sa chcú naozaj dostať von, to často dokážu, obzvlášť<br />

ak sa im poskytne primeraná pomoc. Môže to byť na onom svete inak?<br />

Uvažujúci človek sa ľahko dokáže stotožniť s myšlienkou, ktorú podrobne<br />

rozviedol Abd-ru-shin vo svojom diele Posolstvo Grálu: Poukazuje na to,<br />

že človek má síce slobodnú vôľu a môže teda robiť čokoľvek. Lenže všetko,<br />

čo myslí, koná, po čom túži, vychádza z neho ako neviditeľné žiarenie,<br />

ako sejba, z ktorej raz vzklíči skutočnosť – buď v tomto, alebo na onom<br />

svete. Nakoniec sa o tom znova môžeme presvedčiť sami: Aj to, na čo „len“<br />

myslíme, o čom hovoríme, ovplyvňuje naše okolie. Zlé myšlienky najprv<br />

otrávia charakter svojho pôvodcu, potom začnú obťažovať aj jeho blízke,<br />

či vzdialenejšie okolie. Okrem toho každý človek priťahuje – a to aj z neviditeľného<br />

sveta myšlienok – to, čo sám vytvára. Preto sa nenávistní ľudia<br />

zvyčajne stávajú časom ešte horšími, ustráchaní prepadajú úzkosti, veselí<br />

a dobrosrdeční sú stále silnejší v nesebeckej láske a pochopení. To sa nakoniec<br />

prejaví vo vzťahoch: ľahko k sebe nájdu cestu len seberovní. A toto<br />

je aj vysvetlenie existencie pekla: po smrti človek jednoducho putuje tam,<br />

kam ho to ťahá, o čo sa celý svoj život usiloval: násilník putuje k násilníkom,<br />

lakomec k lakomcom, nezištný človek k podobne zmýšľajúcim duchom.<br />

Ľudské myslenie a konanie je tkanivom, z ktorého vznikajú vo stvorení celé<br />

úrovne bytia – od najhlbších úrovní pekla až po duchovný raj.<br />

Roman Levický<br />

9<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


N Á B O Ž E N S T V O<br />

Z<br />

SÚČASNOSŤ<br />

a jeden a pol tisícročia nebola<br />

existencia pekla vo vieroukách<br />

západného sveta spochybnená.<br />

Cirkevní otcovia začali už<br />

v prvých storočiach po Kristovi vyvíjať<br />

ideológiu pekla – a stredovekí<br />

scholastici v tom pokračovali. Peklo<br />

sa od 12. storočia úplne zaraďuje do<br />

kresťanského učenia. Nekolíše viac<br />

medzi folklórom a teologickou špekuláciou,<br />

stáva sa – akceptované<br />

všetkými stavmi – nepostrádateľným<br />

smerovaním obrazu sveta.<br />

Pochybovači, ak sa predsa len vyskytnú,<br />

sú prehlásení za kacírov –<br />

ako Katárijci, ktorí existenciu pekla<br />

popreli 1 .<br />

Až v novej dobe došlo k spochybneniu<br />

„pekelných učení“. Cirkvi<br />

pod tlakom kritiky ustúpili od zdedených<br />

učení. Nad kedysi ústrednou<br />

témou kresťanského učenia<br />

zavládlo dnes mlčanie a slová ako<br />

Hans Memling: „Skupina zatratených“,<br />

1471/73 (Oltár posledného súdu,<br />

kostol Panny Márie v Gdańsku)<br />

„peklo“ a „zatratenie“ sa v cirkevných<br />

spisoch uvádzajú len zriedka.<br />

Veta „mimo cirkvi nie je spása“ tam<br />

síce ešte zostáva, no dnes – v epoche<br />

ekumény, keď pápež navštívil<br />

synagógu, keď katolícka cirkev<br />

uznáva evanjelický krst a keď kresťanskí<br />

a budhistickí mnísi spoločne<br />

meditujú – sa vynára otázka o jej<br />

zmysle. No a „strachom z pekla“ sa<br />

dnes prázdne kostoly v žiadnom<br />

prípade nedajú naplniť.<br />

Literatúra:<br />

(1) Flavius Josephus: „Antiquitates<br />

Judaicae“, kniha XVIII<br />

Siegfried Hagl<br />

(2) Georges Minois: „Peklo“, Diederichs,<br />

Mníchov, 1994<br />

Poznámky:<br />

1) Katárijci popreli peklo údajne s týmto<br />

odôvodnením: Nakoľko svet bol stvorený<br />

Luciferom, bolo by scestné veriť, že<br />

by pre seba a svojich pomocníkov stvoril<br />

miesto trápenia … Katárijci mali podľa<br />

toho gnostický obraz sveta, podľa ktorého<br />

viditeľný svet nestvoril dobrý Boh,<br />

ale jeho odporca, Demiurgen (=Lucifer?).<br />

No o náboženstve Katárijcov sa vie len<br />

málo spoľahlivého.<br />

Peklo z pohľadu Posolstva Grálu<br />

… „jemnohmotné telo po uvoľnení od tela hrubohmotného ihneď klesá do oblasti, presne zodpovedajúcej jeho tiaži<br />

a podľa toho i rovnakej hustote. Preto tam nájde tiež všetkých takých, ktorí sa oddávajú rovnakým chúťkam. Ich vyžarovaním<br />

sa jeho náchylnosť ešte oživí, vystupňuje a bude ňou doslova zúrivo vyčíňať. Samozrejme, práve tak budú<br />

tiež vystrájať aj ostatní, ktorí sa tam nachádzajú s takýmto človekom.<br />

Nie je ťažko pochopiť, že takéto nespútané vyčíňanie musí byť pre okolie utrpením. Keďže však v týchto oblastiach<br />

všetko spočíva vo vzájomnosti, musí každý osobitne trpko znášať od ostatných všetko to, čo sa zase on trvale snaží<br />

spôsobiť tým druhým. Tak sa tam život stáva peklom, pokiaľ sa taká ľudská duša nevyčerpáva únavou a nepocíti<br />

k tomu odpor. Po dlhej dobe sa v nej potom konečne prebúdza prianie dostať sa von z takého okolia.“…<br />

(Citát z prednášky „Oblasti temna a zatratenie”)<br />

…„Dokonca aj samotné peklo je iba výplodom ľudských duchov. Jestvuje síce a skrývajúc v sebe tiež vážne nebezpečenstvo,<br />

spôsobuje strašné utrpenie. Predsa je však celkom závislé od chcenia všetkých tých ľudí, ktorých city privádzajú<br />

peklu silu na pretrvávanie z neutrálnej Božej sily. Táto sila spočíva vo stvorení, aby ju ľudskí duchovia používali.<br />

Peklo nie je teda žiadne zariadenie Boha, ale je dielom ľudí!“…<br />

…„Ľudia riadia svojím chcením a myšlienkami osudy celého pozdejšieho stvorenia, ako aj vlastné osudy a nevedia<br />

vôbec nič o tom. Podporujú rozkvet, alebo odumieranie. Môžu vytvoriť výstavbu v najdokonalejšej harmónii, ale<br />

tiež taký divoký zmätok, aký je teraz! Namiesto toho, aby rozumne stavali, zbytočne plytvajú len časom a energiou<br />

v mnohých márnomyseľných malichernostiach.“…<br />

(Citáty z prednášky „V ríši démonov a fantómov“)<br />

10<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


O S O B N O S Ť<br />

Hildegarda<br />

z Bingenu<br />

Medzi výraznými osobnosťami histórie<br />

nachádzame mená mocných vladárov,<br />

vážených štátnikov, veľkých kráľov, ale<br />

aj významných filozofov, vedcov, umelcov<br />

a náboženských vodcov. Väčšinou sú<br />

to však iba mužské mená. Jednou z mála<br />

osobností spomedzi žien, ktorých veľkosť<br />

pochádzala zo šľachetného srdca,<br />

bola stredoveká liečiteľka a vizionárka<br />

Hildegarda z Bingenu. Bola ženou, ktorá<br />

sa do dejín zapísala svojím hlbokým poznaním<br />

a zmysluplným pôsobením.<br />

J<br />

anuárové slnko, pripomínajúce<br />

jar, nás sprevádzalo cez Mníchov<br />

po ceste hore k Bodamskému jazeru.<br />

Krajina a hory ponúkali panorámu<br />

ako z obrázkovej knižky, len jazero<br />

bolo neustále zahalené obrovským<br />

závojom hmly. No práve tento úkaz<br />

nám pomohol preniesť sa v myšlienkach<br />

do dávnych čias, v ktorých sa<br />

v roku 1098 narodila, žila a pôsobila<br />

Hildegarda z Bingenu. Čakalo<br />

nás stretnutie s ňou – veď práve tu,<br />

pri Bodamskom jazere, prostredníctvom<br />

ľudí činných v liečiteľskom<br />

umení sa uskutočnilo jej „znovuzrodenie“<br />

do súčasnosti.<br />

Po smrti opátky a prorokyne Hildegardy<br />

z Bingenu v roku 1179 boli<br />

všetky jej spisy zaslané do Ríma, nakoľko<br />

mala byť vyhlásená za svätú.<br />

Odvtedy sú originály jej medicínskych<br />

spisov nezvestné. Našťastie,<br />

existovali mnohé prepisy, no nebolo<br />

ľahké ich zozbierať. V roku 1859<br />

odborný znalec Karl Jessen objavil<br />

v Kodani rukopis Hildegardinej<br />

Učebnice o medicíne. V roku 1903<br />

knižka vyšla v latinčine (Causae et<br />

Curae) a v roku 1932 ju Dr. Hugo<br />

Schulz, lekár z Greifswalderu, preložil<br />

do nemčiny pod názvom Príčiny<br />

chorôb a liečenie. Tým vzrástol aj<br />

záujem o Hildegardu a jej medicínu.<br />

Jedným z prvých lekárov, ktorý začal<br />

Hildegardine liečebné postupy aj systematicky<br />

používať, bol Dr. Gottfried<br />

Hertzka, ktorý dosiahol úžasné liečebné<br />

výsledky a zaslúžil sa o prebudenie<br />

záujmu o Hildegardu v našom<br />

storočí. Zdá sa, že Hildegarda mala<br />

pravdu, keď napísala: „Až o tisíc rokov<br />

budú ľudia rozumieť tomu, čo<br />

hovorím“ – a tento výrok neplatí len<br />

pre jej liečiteľské umenie.<br />

Hildegarda bola v každom ohľade<br />

výnimočná. Jej grófski rodičia ju ako<br />

desiate a najmladšie dieťa v zmysle<br />

biblickej „desiatky“ zasvätili „službe<br />

Bohu“. Už ako osemročnú ju odovzdali<br />

do starostlivosti tety Jutty zo<br />

Sponheimu. Táto vysoko vzdelaná<br />

dáma pričlenila k mužskému kláštoru<br />

v Disibodenbergu, ležiaceho<br />

pri sútoku riek Glan a Nahe, „ženskú<br />

pustovňu“ v súlade s pravidlami<br />

Svätého Benedikta. Výchovu a vzdelávanie<br />

mladej novicky prevzala do<br />

svojich rúk. O niekoľko rokov neskôr<br />

Hildegarda sama viedla ženský<br />

konvent a bola v celej duchovnej,<br />

ako aj svetskej Európe onou „veľkou<br />

dámou“.<br />

11<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


O S O B N O S Ť<br />

12<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

Jej darom a charizmou bolo jasnovidné<br />

nadanie. Už ako dieťa videla<br />

veľmi veľa, no vravievala, že s nikým<br />

sa o tom okrem svojej tety nemohla<br />

rozprávať, pretože ju nikto nechápal.<br />

Až po dlhom vnútornom zápase bola<br />

neskôr ochotná<br />

počúvnuť vizionársky<br />

príkaz:<br />

„Napíš a povedz,<br />

čo si videla!“ Na<br />

svojom prvom<br />

diele spolupracovala<br />

so svojím<br />

„t ajom n í kom“,<br />

mníchom Volmarom,<br />

desať rokov. Dielo malo názov<br />

Scivias (Spoznávaj cesty). Pápež<br />

(Eugen III.) z neho sám predčítaval<br />

počas Trierskej synody v rokoch 1147-<br />

48 a oficiálne potvrdil Hildegardine<br />

prorocké schopnosti.<br />

To Hildegardu ihneď preslávilo. Prichádzali<br />

k nej opáti a biskupi a prosili<br />

ju o vysvetlenie nejasných záležitostí<br />

viery a cirkvi, a jej rád sa držal cisár<br />

aj kniežatá. Hildegarda si písala s pápežom,<br />

s Bernhardom z Clairvaux,<br />

so stauferovskými cisármi, predovšetkým<br />

s Barbarossom, a nezriedka<br />

ovplyvňovala politické rozhodnutia<br />

tej doby. Hrnul sa k nej všetok ľud –<br />

učenci, kupci, pútnici, žobráci, roľníci,<br />

vinári, chudobné ženy, vysokopostavené<br />

dámy, dievčatá bez domova,<br />

vzdelanci aj umelci – všetci sa s ňou<br />

chceli rozprávať, prosili ju o pomoc,<br />

útechu a radu.<br />

Uctievali ju ako svätú, no asi sa nepáčila<br />

každému, pretože i napriek zrejmým<br />

indíciám ju cirkev do dnešného<br />

dňa nesvätorečila. Možno preto, že si<br />

zvyčajne nekládla servítku pred ústa,<br />

keď hovorila o nedostatkoch v cirkvi.<br />

Počas svojich posledných rokov života<br />

dokonca úporne bojovala proti vedeniu<br />

cirkvi v Mainzi.<br />

Hildegarda, podľa vlastných slov, neprežívala<br />

svoje vízie v nejakom druhu<br />

tranzu. Vravievala, že jej pozemské<br />

„Nech je vo vás vždy to leto,<br />

ktoré dáva vyrásť ružiam, ľaliám<br />

a iným liečivým rastlinám<br />

Ducha Svätého tak, aby vo vás<br />

nevyrástla nijaká burina či kalné<br />

mravy, ktoré sa zaliečajú pýche<br />

a samoľúbosti.”<br />

[Hildegarda z Bingenu]<br />

oči sú otvorené a „svetlo z nebies“ vidí<br />

svojím duchovným zrakom. Jej verný<br />

tajomník, mních Volmar, zapisoval<br />

všetko, čo Hildegarda povedala. Po<br />

jej prvom diele Scivias nasledovali<br />

ďalšie veľké vizionárske spisy, ako aj<br />

dve diela o prírodovede<br />

a liečení,<br />

potom niekoľko<br />

menších<br />

spisov a zápisy<br />

piesní tak, ako<br />

ich Hildegarda<br />

prijímala počas<br />

svojich vízií.<br />

Je pôžitkom<br />

vidieť umelecké stvárnenie rukopisov,<br />

ozdobených nádhernými ilumináciami<br />

v žiarivých farbách. V Hildegardinom<br />

kláštore žili talentované<br />

umelkyne, ktoré maľovali tieto prekrásne,<br />

symbolicky silné obrazy. Boli<br />

jedným z príkladov osudových okolností,<br />

ktoré sa vždy v Hildegardinom<br />

živote akoby zákonite objavovali.<br />

Áno, bola jasnovidkou. No nielen<br />

to, jej osobnosť a ženská dôstojnosť<br />

sa prejavovali aj vo veciach všedných<br />

dní – či už pri spravovaní a organizovaní<br />

ženského kláštora, alebo pri<br />

výstavbe nového ženského kláštora na<br />

hore Rupertsberg pri Bingene potom,<br />

čo úspešne presadila oddelenie sa od<br />

mužského kláštora v Disibodenbergu.<br />

Riadenie výstavby vzala do vlastných<br />

rúk. Vo výstavbe bola veľmi činorodá.<br />

Vo svojich šesťdesiatich rokoch získala<br />

pozemok v Eibingene a dala postaviť<br />

ďalší kláštor. Navyše, je to až neuveriteľné,<br />

rada podnikala potulky na<br />

koni. Dokonca ešte aj vo veku 72 rokov<br />

jazdila až po Zwiefalten – takmer<br />

až k Bodamskému jazeru. Zomrela vo<br />

veku 81 rokov, čo bolo v 12. storočí<br />

priam neuveriteľné. V tej dobe sa ženy<br />

dožívali v priemere 35 až 40 rokov.<br />

Encyklopédie často označujú Hildegardu<br />

za „veľkú mystičku“. Je však veľa<br />

toho, čo ju odlišovalo od jej mystických<br />

súčasníkov, akými boli Hugo<br />

zo St. Viktora alebo svätec Bernhard.<br />

Hildegardine vízie sa nevenujú len<br />

vlastnému osobnému vzťahu k Bohu,<br />

čo bolo ústrednou témou veľkých stredovekých<br />

mystikov. To by nutne viedlo<br />

k izolácii od sveta, života a spoločnosti.<br />

Naopak, Hildegarda bola vždy<br />

spojená so svetom, cirkvou a ľuďmi.<br />

Svoju múdrosť získavala z nebeského<br />

Svetla prostredníctvom daru videnia<br />

a samu seba vnímala ako nástroj, ktorého<br />

úlohou je tento dar odovzdávať<br />

ďalej ľuďom.<br />

Celé stvorenie, zem i vesmír, pochádzalo<br />

podľa Hildegardy z večného<br />

Svetla, z prameňa všetkého bytia,<br />

a všetko, čo na Zemi rastie, zelená<br />

sa, malo pre ňu súčasne aj symbolickú<br />

hodnotu. Podobne to neskôr Goethe<br />

vyjadril slovami: „Všetko pominuteľné<br />

je len podobenstvom“. Keďže<br />

chápala kozmickú jednotu univerza,<br />

bola otvorená tomu, aby vizionársky<br />

pochopila aj tajomstvá prírody a jej<br />

liečivú silu. Pritom však sama svoje<br />

vlastné liečebné prostriedky verejne<br />

vôbec nepoužívala. Keď liečila, tak sa<br />

to dialo silou jej ducha. Liečila, ako sa<br />

to kedysi vravievalo, „zázrakom“ a…<br />

rýnskou vodou. Samozrejme, mala aj<br />

liečiteľský dar. Hovorí sa, že Hildegarda<br />

raz pri Rýne prinavrátila slepému<br />

chlapcovi zrak…<br />

O TISÍC ROKOV NESKÔR<br />

C<br />

esta k Bodamskému jazeru viedla<br />

do Allensbachu, do prvej<br />

a dodnes jedinej Hildegardinej zotavovne<br />

v Nemecku. Založil ju v roku<br />

1993 Dr. Hertzka spoločne so svojím<br />

nasledovníkom Dr. Wighardom<br />

Strehlowom. Na tomto mieste skutočne<br />

dochádza k znovuzrodeniu Hildegardiných<br />

myšlienok a jej pôsobenia.<br />

Liečenie sa tu vykonáva dôsledne<br />

podľa nej. K tomu neodmysliteľne<br />

patrí aj púšťanie žilou ako prostriedku<br />

na prečistenie krvi. „Ale veď to je naj-


O S O B N O S Ť<br />

temnejší stredovek!“ namietajú mnohí.<br />

No pravdou je, že Hildegarda vedela<br />

mnohé z toho, čo prírodoveda a medicína<br />

až dnes začína chápať, a púšťanie<br />

žilou je všetko iné, len nie „stredoveká“<br />

procedúra.<br />

Púšťanie žilou sa vykonáva v čase<br />

splnu a ešte päť dní po ňom, pretože<br />

telo v tomto čase ľahšie než inokedy<br />

uvoľňuje „šťavy“, ako to Hildegarda<br />

nazývala. Dnes sa však už nenarezáva<br />

žiadna žila ako v stredoveku. Jednoducho<br />

a bezbolestne sa vpichne injekčná<br />

ihla do žily a krv sa nechá odtekať<br />

do misky. Je dôležité, aby krv<br />

pritom tiekla a neodoberala sa injekčnou<br />

striekačkou.<br />

Najprv vyteká tmavočervená krv.<br />

Touto tmavou<br />

krvou telo zo<br />

seba vydáva „zlé“<br />

šťavy. Po nejakej<br />

chvíli začne tiecť<br />

svet ločer vená<br />

krv. To je znamenie,<br />

že „škodlivé<br />

látky“, ktoré krv<br />

po tele roznáša,<br />

telo už opustili.<br />

Púšťanie žilou<br />

sa môže ukončiť.<br />

Odtečená k r v<br />

poslúži na rôzne<br />

vyšetrenia. Potom<br />

sa skúmavka<br />

s krvou nechá<br />

v pokoji. Po niekoľ<br />

kých hodinách<br />

sa objaví niečo veľmi zvláštne:<br />

väčšina skúmaviek s pacientovou krvou<br />

ukazuje symptomatické, individuálne<br />

a postupne sa odlišujúce oddelenie<br />

krvi na svetlú tekutinu, usadzujúcu sa<br />

navrchu (krvné sérum), a tmavočervenú<br />

krv naspodku. Nezriedka sa pritom<br />

vyskytujú vzorky, v ktorých sa nič<br />

neusadzuje a preparát má takmer nezmenenú<br />

podobu. Podľa Dr. Strehlowa<br />

je jav neusadeného séra zjavným znamením<br />

v tele prebiehajúcich chorobných<br />

procesov, akými sú predovšetkým<br />

choroby látkovej výmeny, reumatické<br />

zápaly, alebo aj rakovina.<br />

Dr. Strehlow na základe krvného<br />

obrazu a laboratórnych výsledkov objasňuje<br />

pacientom príčiny ich zdravotných<br />

ťažkostí a navrhuje riešenia.<br />

V dňoch, keď sa púšťa žilou, má plné<br />

ruky práce nielen Dr. Strehlow a jeho<br />

lekársky tím, ale aj personál v kuchyni.<br />

Púšťanie žilou sa totiž v prípade<br />

záujmu spája s niekoľkodňovou<br />

diétou podľa Hildegardy. To ešte znásobuje<br />

priaznivý účinok očistného<br />

pôsobenia púšťania žilou a blahodarne<br />

pôsobí aj na všetky orgány v tele.<br />

„Znovuzrodenie“ Hildegardy a jej<br />

metód by nebolo úplné, keby sa pritom<br />

nepomyslelo<br />

aj na jej čisté<br />

poňatie kresťanstva,<br />

na naladenie<br />

sa človeka<br />

ako t vora na<br />

sily stvorenia<br />

a Božiu silu. Len<br />

ta k to možno<br />

získať duševnú<br />

harmóniu ako<br />

základ každého<br />

zdravia, a predchádzať<br />

tak negatívnym<br />

stavom<br />

(akými sú<br />

stres, frustrácia,<br />

nenávisť, núdza<br />

atď.). Na podporu<br />

naplnenia<br />

aj tohto aspektu Hildegardinho liečiteľského<br />

umenia bola v Allensbachu<br />

zriadená kaplnka. Táto kaplnka slúži<br />

všetkým záujemcom a prizýva ich<br />

k „meditácii“. No a, samozrejme, v príručnej<br />

knižnici liečebne sú k dispozícii<br />

knižky, ako napr. Scivias a iné Hildegardine<br />

diela. V nich sa Hildegarda<br />

prihovára čitateľom ako vizionárka<br />

a vyzýva k prehodnoteniu ich vnútorného<br />

postoja voči „Bohu a svetu“.<br />

Monika Schulze<br />

UKÁŽKA Z KNIHY:<br />

LIEČEBNÉ UMENIE<br />

HILDEGARDY Z BINGENU<br />

Artérioskleróza je zdĺhavá choroba,<br />

a trvá celé roky, často aj tridsať<br />

rokov, než nadobudne taký<br />

rozmer, že treba rátať so záchvatom.<br />

Prvými príznakmi je celková<br />

únava, nechuť k práci, sťažená koncentrácia<br />

a zlá pamäť. Keď tuhnutie<br />

ciev pokračuje, nastúpi zmätenosť,<br />

dezorientácia, depresie a strata<br />

osobnosti. V konečnom štádiu potom<br />

artérioskleróza zachváti celý<br />

organizmus, takže dochádza k ťažkým<br />

poruchám funkcie pečene,<br />

pľúc a obličiek.<br />

Hildegarda opisuje artériosklerózu<br />

ako reťazovú reakciu, ktorá<br />

začína v obličkách v momente, keď<br />

škodlivé splodiny nemôžu byť z tela<br />

vylučované a usádzajú sa v cievach<br />

a tkanivách. Ako ešte neskôr uvidíme,<br />

artérioskleróza sa ešte zhoršuje<br />

určitou duševnou zatvrdnutosťou,<br />

tvrdosťou srdca. Látka<br />

nazývaná melanche sa potom v tele<br />

rozmnoží a nasleduje celý „reťazec“<br />

poškodení. Hildegarda nielenže artériosklerózu<br />

opisuje, ale odporúča<br />

nám aj prostriedok, ako jej vzniku<br />

predchádzať. Týmto vynikajúcim<br />

prostriedkom je už preslávená jarná<br />

palinová kúra.<br />

„Keď sa palina zazelená, rozotri<br />

listy a vytlač šťavu cez plátno. Potom<br />

zvar víno s medom, ale len zľahka,<br />

a pridaj trochu palinovej šťavy. Len<br />

toľko, aby neprehlušila chuť vína<br />

a medu. Pi ho nalačno od mája do<br />

septembra, ale nie každý deň, ale len<br />

každý tretí deň. To upokojí obličky<br />

i melanche v tele, rozjasní oči, posilní<br />

srdce a zabráni ochoreniu pľúc,<br />

zahreje žalúdok, prečistí črevá a dá<br />

dobré trávenie.“<br />

13<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


O S O B N O S Ť<br />

Hildegarda ako veštkyňa<br />

V náboženských spisoch Hildegardy<br />

z Bingenu mali významné miesto aj<br />

udalosti „posledného<br />

súdu“. Ide o dramatické<br />

obrazy sprostredkované<br />

Hildegarde, ktoré<br />

podávala prostredníctvom<br />

svojich vízií,<br />

vychádzajúc tiež zo<br />

stredovekého chápania<br />

sveta. Výklad jedného<br />

z jej videní by sa<br />

dal prirovnať k „Veľkej<br />

apokalypse“ z Jánovho<br />

zjavenia. Z Hildegardiných vízií môžeme<br />

vycítiť, že veľká jasnovidka stredoveku<br />

nám má ešte aj dnes čo povedať.<br />

Jej videnia v sebe nesú pravdu a majú<br />

platnosť pre všetky veky a časy.<br />

„Posledný súd“ je podľa Hildegardiných<br />

vízií dôsledkom pádu do hriechu.<br />

Po mnohorakých katastrofách sa súd<br />

skončí definitívnym očistením Stvorenia<br />

od zla, ako aj zničením Satana.<br />

Avšak skôr, než k tomu dôjde, vidí Hildegarda<br />

päť období, ktoré sú charakteristické<br />

pre pokračujúci zostup ľudského<br />

správania: „Pozri na sever a uzrieš<br />

tam stáť päť divých zvierat. Tieto zvieratá<br />

predstavujú divoký, proti sebe sa rútiaci<br />

sled piatich časových ríš.“<br />

Týmto divým zvieratám – ohnivo<br />

planúcemu psovi, žltému levovi, plavému<br />

koňovi, čiernej svini a sivému<br />

vlkovi – sú priradené určité zlé ľudské<br />

vlastnosti, akými sú agresivita, žiadostivosti<br />

všetkých druhov, necudnosť,<br />

pokrytecké svätuškárstvo, hra o moc,<br />

okrádanie, vraždenie, zákernosť, vlažnosť…<br />

Ľudia sa v „piatich časových<br />

ríšach“ pokúsili spoznať konkrétne<br />

epochy dejín. Hildegardine vízie však<br />

umožňujú vytušiť istý nadhľad a obzory,<br />

ktoré obopínajú celý svet, a ktoré<br />

sa preto nemôžu vtesnať do niekoľkých<br />

storočí pozemských dejín.<br />

14<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

Na základe podrobných líčení apokalyptických<br />

udalostí v Hildegardinom<br />

podaní možno načrtnúť<br />

obraz o udalostiach<br />

„posledných dní“, pretože<br />

tieto udalosti ukazujú<br />

priebeh dejov, ktoré<br />

sa na našej zemi predtým<br />

ešte nevyskytli.<br />

Cesta chcenia a myslenia,<br />

odvráteného od<br />

Boha, nastúpená pred<br />

tísícročiami, dosiahne<br />

„na konci vekov“ svoj<br />

vrchol. Potom by malo viac-menej celé<br />

ľudstvo dôjsť k príslušnému stavu uvedomenia.<br />

V pomýlenom duchovnom<br />

postoji sa dá vytušiť hrubý materializmus<br />

a paralelne k nemu aj rastúce redukovanie<br />

etických hodnôt. Túto predstavu<br />

potvrdzuje Hildegarda prekvapivo<br />

precíznym opisom: „S ohnutým telom<br />

a duchom budú potom zbožňovať netvora<br />

zlomyseľnosti tí, ktorí stánok svojho srdca<br />

pevne prikovali k pozemským veciam…“<br />

Ľudstvo však bude musieť spoznať,<br />

kam povedie toto zúžené, len na pozemské<br />

veci orientované myslenie a konanie.<br />

Hildegarda „vidí“ (v Knihe o zaslúžilom<br />

živote), ako sa živly obracajú na Božieho<br />

vyslanca, „Božieho človeka“: „A počula<br />

som, ako sa živly divokým krikom sveta<br />

obrátili na Božieho človeka. ,Už nemôžeme<br />

putovať po našej dráhe a dokončiť<br />

ju podľa určenia nášho Pána. Pretože ľudia<br />

nás otáčajú svojimi zlými skutkami,<br />

ako v mlyne zdola nahor. Páchneme už<br />

ako mor a zmierame hladom po plnej<br />

spravodlivosti.’ Muž im takto povedal:<br />

,Očistím vás svojím zmetákom a ľudí budem<br />

chorobami tak dlho navštevovať, pokiaľ<br />

sa opäť neobrátia ku mne…’<br />

Teraz sú však všetky vetry plné hniloby<br />

tiel a vzduch roznáša špinu, takže ľudia<br />

sa neodvažujú už ani poriadne otvoriť<br />

ústa. Aj zelená životná sila vädne pre bezbožné<br />

mylné preludy zaslepených ľudských<br />

duší. Ľudia sledujú len svoje žiadostivosti<br />

a takto vykrikujú: ,No kde je teda ten váš<br />

Boh, ktorého sa nikdy nedá vidieť?’<br />

Im odpoviem takto: ,Nuž a či nevidíte<br />

ma vo dne v noci? Nevidíte ma, keď sejete<br />

a vzíde sejba pokropená mojím dažďom?<br />

Každý tvor sa usiluje k svojmu Stvoriteľovi<br />

a jasne uznáva, že jeden jediný ho<br />

splodil. Len človek je rebel’…“<br />

Ľudia si sami zničili svoj svet, no Hildegarda<br />

vidí aj to, ako to bude vyzerať po<br />

veľkej očiste: „… živly zažiaria v najväčšej<br />

jasnosti a kráse, pretože všetka prekážajúca<br />

špina a temnota z nich odpadne.<br />

Potom zažiari oheň bez jasu ako ranné<br />

zore. Vzduch bude číry, nie príliš hustý<br />

a bude žiariť plnou čistotou. Voda bude<br />

čistučká a pokojná, nebude sa pohybovať<br />

sem a tam a Zem sa preukáže pevná<br />

a vyrovnaná, bez pominuteľností a nerovností.<br />

Potom bude vládnuť veľký pokoj<br />

a krása. Slnko a Mesiac budú ako drahocenné<br />

kamene zo zlata a budú žiariť na<br />

nebeskej klenbe s veľkým jasom a množstvom<br />

svetla. Noc temnôt sa rozíde a odovzdá<br />

svoje miesto nádhernému úsvitu.“<br />

Môže to byť poukázanie na určitý čas,<br />

na milostivo darovanú lehotu ako duchovnú<br />

školu pre všetkých ľudí, ktorí<br />

sa chcú naučiť, ako ísť správnou cestou,<br />

dodržiavajúc tak Božie zákony. Pretože<br />

posledné rozhodnutie o bytí či nebytí<br />

v duchovnom ešte stojí pred človekom,<br />

a Hildegarda o tom hovorí takto: „Smrteľník<br />

nemá vôbec pátrať po tom, kedy po<br />

páde bezbožného človeka nastane spolu<br />

so zánikom sveta posledný súd. Nemôže<br />

vedieť o čase, pretože Otec prechováva ho<br />

skryto v tajomstve svojho rozhodnutia.<br />

Pripravujte sa, ľudia, na súd.“<br />

Ján, veľký prorok Nového zákona,<br />

so svojím „Zjavením“, a podobne<br />

Hildegarda, významná vizionárka<br />

stredoveku, so svojimi o tisíc rokov<br />

„mladšími“ víziami, nás vo svojich proroctvách<br />

napomínajú a nabádajú k uvažovaniu<br />

a obráteniu.<br />

Siegfried Hagl


K O M E N TÁ R<br />

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ<br />

na Najvyššom súde USA<br />

V histórii ľudstva býval vzťah medzi svetskou mocou a náboženstvom odjakživa zdrojom mnohých napätí, drám a konfliktov. Vladári<br />

a králi mali oddávna snahu stotožňovať svoju osobnosť a rozhodovanie s vôľou bohov alebo Boha. Už egyptskí faraóni sa prehlasovali<br />

za bohov a ešte v nedávnych storočiach si cisári a králi prisvojovali prívlastok „z Božej milosti“. Tie bohorovne riadené<br />

štáty ktovieako nefungovali, pripomeňme si napr. Rakúsko-Uhorsko. Na tú skutočnú Božiu vôľu sa cirkevní ani iní predstavitelia<br />

veľmi nepýtali, ani ju nepoznali, no Božou vôľou nazývali svojvôľu zloženú z politiky, tradície, diplomacie a násilia. Dodnes ešte<br />

existujú štáty, v ktorých je štátna moc silne naviazaná na náboženské organizácie; výsledkom takejto väzby je strnulý fundamentalistický<br />

režim, v ktorom je riskantné sa na ulici ešte aj zasmiať. Je preto prirodzené, že po zlyhaní náboženského modelu<br />

štátu začala sa v euroatlantickom priestore, teda v Európe, Amerike a okolí,vzmáhať kultúra založená na občianskych slobodách,<br />

na náboženskej neutralite a demokracii. Aj tu sa však tá skutočná Božia vôľa vytráca. A pritom všetko, čo nespočíva práve na nej,<br />

nemá pevný základ – stráca oporu a časom sa musí dostať do slepej uličky.<br />

V roku 2005 sa v USA stal kuriózny prípad: Desatoro Božích prikázaní skončilo na Najvyššom súde.<br />

V roku 1999 sa v štáte Kentucky rozhodli<br />

príslušné úrady, že v budovách<br />

dvoch okresných súdov vyvesia na<br />

chodbe zarámovaný text Desatora ako<br />

vzorového práva, na ktorom je založená<br />

súdna prax štátu Kentucky.<br />

V Spojených štátoch vyznáva<br />

98 % obyvateľov náboženstvá, ktoré<br />

uznávajú Desatoro za Božie prikázania<br />

– sú to kresťanstvo, židovstvo<br />

a islam. Nedeľná návšteva kostola<br />

patrí k samozrejmým povinnostiam<br />

Dôležitejšia<br />

než morálne kvality<br />

je pre súd sloboda<br />

vyznania<br />

usporiadaného občana a praktizuje<br />

ju asi 90 % kresťanov. No vyvesenie<br />

Desatora bolo okamžite napadnuté<br />

a zažalované Americkou úniou občianskych<br />

slobôd, a to pre porušenie<br />

prvého dodatku Ústavy Spojených<br />

štátov, ktorý zaručuje náboženskú<br />

slobodu a zákaz zavádzať/propagovať<br />

náboženstvá.<br />

Oba okresné súdy zareagovali na<br />

žalobu dvakrát za sebou pozmeneným<br />

usporiadaním textov na chodbe,<br />

doplnili ich ďalšími textami z histórie<br />

Spojených štátov a premenili ich na<br />

spoločnú expozíciu dokumentov, no<br />

nepomohlo to: Desatoro v štátnej budove<br />

neprešlo. Vznikol súdny proces,<br />

ktorý trval sedem rokov a postupne sa<br />

cez Federálny obvodný súd a Odvolací<br />

federálny obvodný súd presunul<br />

až k Najvyššiemu súdu Spojených štátov.<br />

Nadriadené súdy poukazovali na<br />

skutočnosť, že Desatoro nie je neutrálnym<br />

vzdelávacím dokumentom, ale<br />

náboženským nástrojom,<br />

ktorý uprednostňuje<br />

niektoré náboženstvá<br />

pred<br />

i n ý m i –<br />

a tak nemá vo<br />

verejných priestoroch<br />

čo hľadať. Iróniou je, že<br />

predmetom skúmania tu nebola<br />

jeho morálna kvalita alebo prípadné<br />

nedostatky, teda samotný obsah prikázaní,<br />

ale skutočnosť, že v Amerike<br />

sa proste nesmie uprednostňovať<br />

žiadne vyznanie; ani náboženstvo ani<br />

ateizmus. Stručne povedané – dôležitejšia<br />

než morálne kvality je sloboda<br />

vyznania. Túto formuláciu sme však<br />

za Američanov dopovedali my.<br />

Ani pred samotným Najvyšším súdom<br />

nemal tento prípad jednoduchý<br />

priebeh. Príslušní sudcovia sa rozdelili<br />

do dvoch vzájomne protichodných<br />

skupín, ktoré spolu ostro nesúhlasili.<br />

Liberálne zmýšľajúca väčšina trvala na<br />

tom, že vyvesenie Desatora je porušením<br />

náboženskej neutrality. Navyše<br />

je – podľa jej názoru – úlohou súdu<br />

chrániť menšie skupiny v spoločnosti,<br />

vrátane náboženských menšín; tie<br />

väčšie sa totiž v spoločnosti ochránia<br />

samy, najmä presadzovaním zákonov,<br />

ktoré ich zvýhodňujú, a súdy musia do<br />

takejto situácie vnášať spravodlivosť<br />

a poriadok.<br />

Konzervatívna menšina vyvesené Desatoro<br />

hájila tým, že Spojené štáty boli<br />

založené na náboženských základoch<br />

a že úmyslom „otcov-zakladateľov“ nebolo<br />

vylúčiť náboženstvo z verejného<br />

života, ale zabrániť diskriminácii jednotlivých<br />

kresťanských vyznaní. Pripomeňme<br />

si, že ústava Spojených štátov<br />

amerických vznikala približne v časoch<br />

náboženskej netolerancie v Európe a že<br />

sa USA stali útočiskom mnohých utláčaných<br />

kresťanov, ktorí doma nemohli<br />

svoje presvedčenie slobodne vyznávať.<br />

15<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


K O M E N TÁ R<br />

USA teda stoja na monoteistických kresťanských<br />

a židovských základoch. Súdu<br />

neprislúcha posudzovať podstatu Božiu,<br />

a štátu zasa nič nebráni v uznaní a podporovaní<br />

monoteistických náboženstiev<br />

na úkor ostatných náboženstiev a neveriacich.<br />

Zobrazením Desatora je teda<br />

rešpektovaný náboženský základ americkej<br />

spoločnosti bez ohľadu na náboženské<br />

vyznanie.<br />

Záverečný verdikt vyhlásil Najvyšší<br />

súd na základe jasnej väčšiny: Desatoro<br />

sa muselo zo steny odstrániť.<br />

V európskej politike a súdnictve sa<br />

na oddelenie štátu od náboženstva dbá<br />

ešte úzkostlivejšie než v Amerike. Snáď<br />

je to preto, že náš svetadiel má za sebou<br />

mnoho storočí tmárskych režimov,<br />

opierajúcich sa o cirkev ako o zdroj štátneho<br />

náboženstva. Namiesto rozkvetu<br />

prinášalo spojenie cirkvi s vládnou mocou<br />

vždy zvýšený útlak a mnohé nariadenia,<br />

zasahujúce hlboko do všetkých<br />

oblastí života. Pripomeňme si napríklad<br />

povinnú návštevu kostola v období<br />

„temna“ po Bielej Hore, alebo osud<br />

talianskeho hvezdára Giordana Bruna,<br />

upáleného za tvrdenie, že sa Zem točí<br />

okolo Slnka, a nie naopak.<br />

Kresťanstvo, ktoré zásadným spôsobom<br />

poznamenalo našu európsku kultúru,<br />

bolo v prvých troch storočiach<br />

svojej existencie zakázané; bolo to obdobie<br />

vrúcnej vnútornej viery a duchovného<br />

náboja, z ktorého žije vlastne<br />

dodnes. V roku 313 bolo cisárom Konštantínom<br />

najprv povolené a postavené<br />

na roveň ostatných náboženstiev Ríma,<br />

a krátko nato povýšené na štátne náboženstvo<br />

Rímskej ríše. Cisár urobil<br />

toto rozhodnutie síce na nátlak svojej<br />

kresťanskej manželky, no po starostlivom<br />

zvážení výhod a nevýhod usúdil,<br />

že pre stabilitu rozľahlej ríše bude politicky<br />

výhodnejšie, keď ju bude stmeľovať<br />

jednotné, moderné a praktické náboženstvo.<br />

Nasledujúce storočia potom<br />

boli poznamenané rastom bohatstva<br />

a moci cirkvi, až sa nakoniec cirkev<br />

stala diktátorom a políciou stredove-<br />

16<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

kých štátov. A to diktátorom vôbec<br />

nie osvieteným a milujúcim.<br />

Dnešná demokratická doba hľadí<br />

na väčšinu náboženstiev prívetivo<br />

a priateľsky, súčasne sa však obáva<br />

akéhokoľvek prepojenia štátu čo<br />

i len s náboženským učením; o náboženskej<br />

organizácii ani nehovoriac.<br />

Vznikajú tak novodobé spory,<br />

v ktorých štát posudzuje náboženské<br />

pôsobenie predovšetkým z pohľadu<br />

slobody osobnosti človeka – skrátka<br />

občianskymi očami, majúc na zreteli<br />

otázku rovnosti či diskriminácie,<br />

ochrany menšín a pod.<br />

V roku 1995 riešil Spolkový ústavný<br />

súd v Nemecku prípad krucifixov<br />

v bavorských základných školách. Bavorská<br />

vláda zaviedla v školskom poriadku<br />

povinnosť vyvesenia krucifixu<br />

v každej učebni; na toto rozhodnutie<br />

sa však sťažovali antropozoficky zameraní<br />

občania. (Antropozofický filozofický<br />

smer poznáme napríklad ako<br />

zriaďovateľa waldorfských škôl pre<br />

deti.) Ústavný súd im dal za pravdu.<br />

I keď väčšina rodičov detí v školách<br />

je kresťansky založených, súd musí<br />

chrániť aj záujmy náboženských menšín<br />

a krucifix na stene školskej triedy<br />

považuje za neprípustné ovplyvňovanie<br />

malých detí, ktoré ešte nemajú<br />

pevný svetový názor a ľahšie podliehajú<br />

vplyvom okolia.<br />

V posledných rokoch pribúda súdnych<br />

sporov tohto druhu. Vo Francúzsku<br />

zakázali na školách dievčatám<br />

nosenie moslimskej šatky, v Anglicku<br />

prepustili učiteľku, ktorá na vyučovaní<br />

nosila na krku malý krížik.<br />

Na jednej strane sú tieto javy pozitívnou<br />

ochranou osobnosti človeka<br />

a jeho slobody; na strane druhej sú<br />

príznakom bezradnosti doby, ktorá<br />

už nevie, čomu veriť a na čo sa spoľahnúť.<br />

Artur Zatloukal<br />

Literatúra:<br />

(1) Časopis Jurisprudence 7/2005<br />

V I E T E ,<br />

N<br />

ázory na pôsobenie látok pridávaných<br />

k potravinám sú,<br />

samozrejme, rozdielne – rovnako<br />

ako sú rôznorodé prístupy k stravovaniu.<br />

Môžeme sa stretnúť aj s takými<br />

striktnými diétnymi smermi,<br />

ktoré odmietajú úplne všetko, čo<br />

bolo akokoľvek upravované. Niektorí<br />

pritom môžu dospieť k názoru,<br />

že najlepšie je konzumovať všetko<br />

len surové. Iní, s ktorých názorom<br />

možno súhlasiť viac, tvrdia, že ak<br />

chceme smerovať k ideálnej strave,<br />

mali by sme prijímať len plnohodnotné<br />

a kvalitné potraviny z biologického<br />

poľnohospodárstva (12).<br />

To je však zatiaľ pre väčšinu ľudí<br />

len ťažko uskutočniteľné, pretože<br />

sme prevažne odkázaní na nákup<br />

v bežných obchodoch. Je jasné, že<br />

z hľadiska súčasného pokriveného<br />

stavu pestovania a výroby potravín<br />

ťažko možno očakávať stopercentne<br />

zdravé produkty. Môžeme<br />

sa však aspoň usilovať o to, aby<br />

sme nakupovali pokiaľ možno čo<br />

najkvalitnejšie a z hľadiska pôsobenia<br />

na zloženie krvi čo najprospešnejšie<br />

potraviny.<br />

ČO MÁ VPLYV NA<br />

KVALITU STRAVY<br />

Výsledné pôsobenie ľubovoľnej potraviny<br />

je závislé od jej celkového<br />

zloženia. Ak chceme prijímať len<br />

také pokrmy a nápoje, ktoré nám<br />

budú prospievať, mali by sme sa<br />

v prvom rade zamerať na čistotu


100 E 101 E102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127<br />

E 128 E 129 E 130 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E150a<br />

E150b E150c E150d E 151 E 153 E 154 E 155 E160a E160b E160c<br />

E160d E160e E160f E161b E161g E 162 E 163 E 170 E 171 E 172<br />

E 173 E 174 E 175 E 180 E 200 E 202 E 203 E 210 E 211 E 212<br />

E 213 E 214 E 215 E 216 E 217 E 218 E 219 E 220 E 221 E 222<br />

E 223 E 224 E 226 E 227 E 228 E 230 E 231 E 232 E 233 E 234<br />

E 235 E 236 E 242 E 249 E 250 E 251 E 252 E 260 E 261 E 262<br />

E 263 E 270 E 280 E 281 E 282 E 283 E 284 E 285 E 290 E 296<br />

J E T E ?<br />

AKO PÔSOBIA „ÉČKA“ NA ZLOŽENIE KRVI<br />

E 297 E 300 E 301 E 302 E 304 E 306 E 307 E 308 E 309 E 310<br />

E 311 E 312 E 315 E 316 E 320 E 321 E 322 E 325 E 326 E 327<br />

E 330 E 331 E 332 E 334 E 335 E 337 E 338 E 339 E 340 E 341<br />

Už viackrát sme vo Svete Grálu poukazovali na nesmierny význam našej<br />

krvi. Jej vyžarovanie, ktoré tvorí most k činnosti ducha na zemi, je závislé<br />

od jej zloženia. Keď niečo zjeme či vypijeme a následne strávime, prechádza<br />

nám to do krvi, čím sa mení jej zloženie i vyžarovanie. Pozrime<br />

sa teraz na to, ako v tomto ohľade pôsobia prídavné látky, ktoré nezriedka<br />

nachádzame uvedené na obaloch potravín ako „éčka“ s číslami.<br />

všetkých použitých surovín, a to nielen<br />

mikrobiologickú (aby napríklad<br />

neboli plesnivé), ale i chemickú –<br />

hlavne by nemali obsahovať prímesi<br />

toxických látok. Na tieto parametre<br />

majú vplyv všetky úkony, ktoré s požívatinami<br />

vykonávame: od poľnohospodárskych<br />

metód pestovania, cez<br />

skladovanie surovín, až po ich konečné<br />

spracovanie.<br />

Najvýznamnejšie zásahy sa uskutočňujú<br />

pri priemyselnej potravinárskej<br />

výrobe, pretože súčasné postupy<br />

často spôsobujú odnímanie či znehodnocovanie<br />

určitých prirodzených<br />

zložiek, ako sú vitamíny, enzýmy, minerály<br />

či vláknina, a naopak sa pridávajú<br />

iné látky, ktoré sa v pôvodných<br />

surovinách nevyskytujú. Pritom ide<br />

často o také zlúčeniny, ktoré by sme<br />

v prírode márne hľadali, pretože ich<br />

prípravu aj použitie si „vymysleli“<br />

premúdrelí ľudia.<br />

Vo svojej obmedzenosti tým však<br />

narušili státisíce rokov trvajúce stravovacie<br />

zvyklosti, pretože v minulosti<br />

sa konzumovali výhradne len<br />

prirodzené suroviny; umelo pripravené<br />

látky sa k nim začali vo väčšom<br />

meradle pridávať až pred niekoľkými<br />

desaťročiami. Vyplynulo to nielen zo<br />

vzrastajúcej ziskuchtivosti výrobcov,<br />

ale aj z materialistického prístupu<br />

a z toho vyplývajúcej namyslenosti<br />

na vlastné schopnosti. Niektorým jedincom<br />

sa zdalo príliš jednoduché<br />

len vážiť, miešať či inak bežne spracúvať<br />

pôvodné plody prírody. Veď to –<br />

rovnako ako pridať vhodné korenie –<br />

zvládne predsa každá gazdinka!<br />

PREČO TREBA SLEDOVAŤ<br />

PRÍDAVNÉ LÁTKY<br />

Mnohí ľudia môžu namietať a radšej<br />

ani nechcú počuť o tom, čo všetko<br />

naša strava obsahuje. Povrchne sa<br />

upokojujú tým, že im to snáď neuškodí<br />

a bezmyšlienkovite plnia<br />

svoje bruchá lacnými „pokušeniami“.<br />

Tí bystrejší si prítomnosť škodlivín<br />

pripustia, ale utešujú sa tým, že to<br />

možno nejako obísť: napríklad sa nad<br />

stravou pomodlia a domnievajú sa, že<br />

Boh musí požehnať akékoľvek zlé ľudské<br />

dielo a schváliť všetky svojvoľné<br />

uspokojovania telesných pôžitkov.<br />

Niektorí veriaci, ktorí sa nechcú zaťažovať<br />

premýšľaním o svojom jedle,<br />

zase namietajú, že Ježiš hovoril: „Nie<br />

je nečisté, čo do úst vchádza, ale čo<br />

z nich vychádza“. Z hľadiska stravo-<br />

vania s tým možno súhlasiť s ohľadom<br />

na dobu, v ktorej Ježiš žil na<br />

zemi. Veď všetka strava, ktorú vtedy<br />

ľudia prijímali, pochádzala iba z prirodzených<br />

zdrojov a pokiaľ teda nebola<br />

pokazená, alebo k nej niekto<br />

úmyselne nepridal jed, tak nikoho neotrávila.<br />

Ťažko by však vtedy niekoho<br />

napadlo, že o dvetisíc rokov si do potravín<br />

budeme dobrovoľne pridávať<br />

rôznorodé chemické látky, o ktorých<br />

účinku možno povedať len to, že ich<br />

skutočný dopad na ľudské zdravie nebol<br />

zatiaľ stanovený.<br />

Tieto „moderné výmysly“ boli<br />

síce pred oficiálnym povolením<br />

testované, ale na povolenie ich<br />

pridávania do bežných potravín<br />

stačilo, keď pokusné zvieratá určitú<br />

dávku zniesli a neuhynuli. Pri<br />

hlbšom skúmaní metodiky testov, na<br />

základe ktorých boli schválené reálne<br />

skúšky vplyvu na širšiu populáciu, sa<br />

musíme zhroziť. Laboratórne pokusy<br />

sa často vykonávajú na hlodavcoch,<br />

napríklad na potkanoch. Zrejme<br />

každému mysliacemu človeku je<br />

jasné, že potkany budú mať celkom<br />

iné požiadavky na stravu, než on.<br />

Voľne žijúce jedince sa uspokoja aj<br />

s odpadkami z kanála. Medzidruhové<br />

(biologické) rozdiely spôsobujú, že<br />

interpretácia výsledkov je veľmi<br />

zložitá a v niektorých preukázaných<br />

prípadoch môže celkom zlyhať:<br />

napríklad po metylalkohole oslepne<br />

človek, avšak hlodavce nie (2).<br />

Všeobecne známe je aj to, že vylučovanie<br />

cudzorodých látok je u po-<br />

17<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


T É M A<br />

kusných zvierat oveľa rýchlejšie, než<br />

u ľudí. Okrem toho laboratórny pokus<br />

trvá iba určitý obmedzený čas,<br />

ktorý je oveľa kratší, než môže byť<br />

bežný príjem prídavných látok počas<br />

ľudského života. Keď si predstavíme,<br />

že dnešné malé deti by teoreticky<br />

mohli mať pred sebou mnoho desaťročí<br />

pravidelného príjmu rozličných<br />

umelých chemikálií, behá z toho až<br />

mráz po chrbte. A jedná sa nielen<br />

o laboratórne testované jednotlivé<br />

zlúčeniny, ale aj o kombinácie mnohých<br />

desiatok druhov prídavných<br />

látok, spoločne s ďalšími škodlivými<br />

kontaminantmi životného prostredia!<br />

Kto potom môže povedať, aké<br />

bude ich výsledné pôsobenie na ľudský<br />

organizmus? S istotou môžeme<br />

očakávať, že nebude priaznivé!<br />

PÔSOBENIE<br />

PRÍDAVNÝCH LÁTOK<br />

novať zvýšenú pozornosť tomu, čo<br />

prijímame vo svojej strave. Na rozdiel<br />

od kontaminantov životného prostredia<br />

máme našťastie možnosť brániť sa<br />

aspoň oficiálnym prídavným látkam,<br />

ktorých používanie je v súčasnosti<br />

stále rozsiahlejšie. O ich nemalom<br />

počte svedčia v prvom rade súpisy oficiálne<br />

povolených prídavných látok,<br />

ktoré sú uvedené v príslušných zbierkach<br />

zákonov. Okrem toho si o ich<br />

počte možno urobiť prehľad aj z pripojenej<br />

tabuľky prídavných látok.<br />

Medzi jednotlivými prídavnými<br />

látkami je nesmierny rozdiel, a to<br />

ako v ich chemickej štruktúre, tak<br />

z hľadiska ich pôsobenia. Medzi ne<br />

patria prirodzené látky, ako sú vitamíny<br />

alebo extrakty korenín, ale zároveň<br />

aj syntetické zlúčeniny, ktoré<br />

sa v prírode vôbec nevyskytujú. Ako<br />

sa však vyznať v tomto bludisku čísel?<br />

Najjednoduchšie je nahliadnuť<br />

do príslušných zoznamov prídavných<br />

látok, v ktorých nájdeme aj pôsobenie<br />

jednotlivých zlúčenín. Aby sa čitatelia<br />

Sveta Grálu mohli pri nákupoch potravín<br />

vedomejšie rozhodovať, musíme<br />

sa pozrieť na túto rozsiahlu oblasť<br />

trocha podrobnejšie.<br />

AKO SA VYHÝBAŤ<br />

ŠKODLIVINÁM<br />

Pri pohľade na súčasné postupy bežného<br />

poľnohospodárstva, potravinárskeho<br />

priemyslu a následnú obchodnú<br />

prax sa nám možnosť celkového vylôčenia<br />

neprirodzených látok zdá byť<br />

až nereálna. Sme totiž natoľko zviazaní<br />

nami vytvorenou civilizáciou,<br />

že jej následkom nie je ľahké uniknúť.<br />

Keď však zaujmeme určité stanoviská<br />

a použijeme patričnú obranu,<br />

môžeme z väčšej časti obmedziť príjem<br />

aspoň tých najškodlivejších látok.<br />

Najlepšie je snažiť sa nakupovať prevažne<br />

základné suroviny (t. j. múku,<br />

mlieko, tvaroh, vajcia, mäso, zeleninu,<br />

ovocie a pod.), ktoré by podľa zá-<br />

Keď k bežným potravinárskym surovinám<br />

pridáme napríklad také substancie,<br />

ktoré pochádzajú z dechtu<br />

alebo iných ropných produktov, tak<br />

na rozdiel od ostatných stráviteľných<br />

živín ich náš organizmus môže spracovať<br />

len veľmi ťažko. Väčšinou sa ani<br />

rýchlo nevylúčia, pričom niektoré zo<br />

škodlivín môžu v našom tele zotrvať<br />

dokonca aj roky, prípadne i celý zvyšok<br />

života, čím ho výrazne zaťažujú.<br />

Možno si tiež predstaviť, že v krvi<br />

prítomné škodliviny zakaľujú jej vyžarovanie<br />

temnejšími odtieňmi, čím<br />

zaťažujú aj dokonalé spojenie ducha<br />

s pozemským telom. Môžu vytvárať<br />

– spoločne s nevhodnými myšlienkami<br />

– akýsi zatemňujúci „oblak“<br />

či „okruh“, ktorý nás okrem iného oddeľuje<br />

aj od možnosti spojenia so svetlými<br />

prúdmi zhora. Tieto rôznorodé<br />

poruchy vo vyžarovaní nemožno, samozrejme,<br />

preukázať bežne uskutočňovanými<br />

pokusmi na zvieratách!<br />

Preto je zrejmé, že v dnešnej dobe<br />

by sme mali vo vlastnom záujme ve-<br />

18<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

konných opatrení nemali obsahovať<br />

žiadne rizikové prídavné látky. Tieto<br />

suroviny by sme mali čo najvhodnejšie<br />

sami spracovať, tzn. pripraviť<br />

z nich v čistote a s láskou čo najprijateľnejšie<br />

pokrmy.<br />

Keď nakupujeme priemyselne upravované<br />

potraviny, môžeme sa o prítomnosti<br />

rizikových látok dočítať<br />

v údajoch o zložení, ktoré sa povinne<br />

uvádzajú na obale (platí pre balené<br />

výrobky s plochou obalu väčšou než<br />

10 cm 2 ). Hlavne by sme mali sledovať,<br />

či tam nájdeme nejaké symboly<br />

písmena ‚e‘ s číslicou, prípadne chemické<br />

názvy. Niektorí výrobcovia<br />

okrem toho na obale zvlášť zdôraznia,<br />

že daná potravina napríklad „neobsahuje<br />

konzervačné činidlá, umelé<br />

farbivá…“<br />

Písomne uvedeným tvrdeniam<br />

môžeme celkom dôverovať, pretože<br />

pokiaľ by výrobca vedome uvádzal<br />

nepravdu, môže byť trestne stíhaný.<br />

Okrem toho by to podľa zákona<br />

o ochrane spotrebiteľa bolo žalovateľné<br />

ako klamanie zákazníka. Preto<br />

sa vyplatí venovať zodpovedajúci čas<br />

nielen kontrole nakupovaného tovaru,<br />

ale aj preskúmaniu údajov uvedených<br />

na obale – okrem dátumu spotreby aj<br />

informáciám o zložení. U nás používané<br />

prídavné látky môžete vyhľadať<br />

v našej tabuľke, ktorá uvádza aj hodnotenie<br />

ich škodlivosti. Odporúčame<br />

si tabuľku vystrihnúť a nosiť ju so sebou<br />

na nákupy ako „ťahák“.<br />

Pokiaľ je na obale uvedený len chemický<br />

názov (týmto chcú niektorí<br />

výrobcovia „zamaskovať“ všeobecne<br />

stále menej obľúbené E–symboly), použitú<br />

látku hľadajte v abecednom zozname<br />

prídavných látok. Vzhľadom<br />

na nemalý rozsah používaných prídavných<br />

látok (aditív) však záujemcom<br />

odporúčame podrobné tabuľky,<br />

ktoré nájdu napríklad v knihe „Tajomstvo<br />

výrobcov potravín“ (možno<br />

si ju objednať na internetových stránkach<br />

http://natur.toe.cz).


T É M A<br />

ZNÁMKOVANIE<br />

PRÍDAVNÝCH LÁTOK<br />

Nasledujúce informácie by mali slúžiť<br />

v prvom rade na to, aby čitatelia po<br />

vyhľadaní konkrétnej prídavnej látky<br />

získali prehľad, aký dopad môže mať<br />

daná zlúčenina na naše zdravie. Na<br />

základe tohto hodnotenia si však<br />

možno utvoriť úsudok aj o tom, ako<br />

bude táto látka pôsobiť na zloženie<br />

a vyžarovanie krvi. Keďže potrebujeme<br />

vzájomne porovnávať nielen<br />

rozsiahlu paletu prídavných látok, ale<br />

zároveň aj rozličné potravinárske výrobky,<br />

používame číselné hodnotenie,<br />

a to základný školský systém, tzn. 1<br />

označuje najlepší, 5 najhorší.<br />

Aby sme mohli posúdiť, aký bude<br />

celkový dopad konkrétnej potraviny,<br />

ktorá zároveň obsahuje viacero prídavných<br />

látok, môžeme výsledné pôsobenie<br />

získať ich súčtom. Je jasné,<br />

že čím vyššia je celková suma, tým<br />

je vyššia aj pravdepodobnosť škodlivosti<br />

danej potraviny. Každý sa môže<br />

sám presvedčiť, že pri niektorých<br />

reklamou propagovaných „dobrotách“<br />

sa možno dostať až k hodnotám<br />

niekoľkých desiatok! Pre lepšie<br />

pochopenie praktického významu<br />

tohto systému hodnotenia začneme<br />

so „známkovaním“:<br />

1. Ide o prídavné látky, ktoré<br />

všeobecne a v rámci súčasných<br />

možností pôsobia prevažne priaznivo.<br />

Tieto látky sú buď prirodzeného<br />

pôvodu, získavané z prírodných<br />

zdrojov, alebo vyrobené<br />

vhodným postupom tak, aby ich<br />

chemická štruktúra bola s prírodnými<br />

úplne identická. Ich príprava<br />

bola často po usilovnom<br />

bádaní odpozorovaná z prírody<br />

a výsledné produkty by mali byť<br />

zhodné s prirodzenými zlúčeninami,<br />

a to jednak podľa bežných<br />

ustanovení, jednak z hľadiska op-<br />

TABUĽKA ZNÁMKOVANIA PRÍDAVNÝCH LÁTOK<br />

1 - látky pôsobiace prevažne priaznivo<br />

2 - látky eště prijateľné, napr. prírodně identické zlúčeniny<br />

3 - látky menej vhodné, prijateľné v obmedzenej miere<br />

4 - látky nepriaznivo pôsobiace, synteticky pripravované<br />

5 - látky s výrazne nepriaznivým účinkom<br />

100 101 102 104 110 120 122 123 124 127<br />

128 129 130 131 132 133 140 141 142 150a<br />

150b 150c 150d 151 153 154 155 160a 160b 160c<br />

160d 160e 160f 161b 161g 162 163 170 171 172<br />

173 174 175 180 200 202 203 210 211 212<br />

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222<br />

223 224 226 227 228 230 231 232 233 234<br />

235 236 242 249 250 251 252 260 261 262<br />

263 270 280 281 282 283 284 285 290 296<br />

297 300 301 302 304 306 307 308 309 310<br />

311 312 315 316 320 321 322 325 326 327<br />

330 331 332 334 335 337 338 339 340 341<br />

343 350 351 352 353 354 355 356 357 363<br />

380 385 400 401 402 403 404 405 406 407<br />

407a 410 412 413 414 415 416 417 418 420<br />

421 422 425 432 433 434 435 436 440 442<br />

444 445 450 451 452 459 460 461 463 464<br />

465 466 468 469 470 470b 471 472 473 474<br />

475 476 477 479b 481 482 483 491 492 493<br />

494 495 500 501 502 503 504 507 508 509<br />

510 511 512 513 514 515 516 517 518 520<br />

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530<br />

535 536 538 541 551 552 553 554 555 556<br />

557 558 559 570 574 575 576 577 578 579<br />

585 620 621 622 623 624 625 626 627 628<br />

629 630 631 632 633 634 635 640 650 900<br />

901 902 903 904 905 912 914 920 927 938<br />

939 941 942 943 944 948 949 950 951 952<br />

953 954 956 957 959 965 966 967 999 1102<br />

1103 1105 1200 1201 1202 1404 1410 1411 1412 1413<br />

1414 1420 1422 1440 1442 1450 1451 1505 1518 1520<br />

19<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


T É M A<br />

tickej otáčavosti svetla či ďalších<br />

parametrov.<br />

2. Takto označené látky sú menej<br />

vhodné, než zlúčeniny zaradené<br />

do predchádzajúcej skupiny, ale napriek<br />

tomu ešte prijateľné. Buď ide<br />

o zlúčeniny, ktoré boli vyrobené<br />

tak, že ich chemická štruktúra nie<br />

je celkom zhodná s látkami prírodného<br />

pôvodu, ale je im veľmi blízka,<br />

alebo môže ísť o prírodne identické<br />

zlúčeniny, pri ktorých už nemožno<br />

očakávať len priaznivé pôsobenie.<br />

Patria sem aj niektoré umelo syntetizované<br />

vitamíny, ktorých vyžarovanie<br />

je oveľa slabšie a často aj dosť<br />

odlišné, než pri prírodných zdrojoch.<br />

Keďže pri látkach, zaradených<br />

do 1. aj 2. skupiny, zatiaľ neboli pri<br />

miernom požívaní zistené výraznejšie<br />

vedľajšie účinky, netreba sa<br />

ich príliš obávať.<br />

3. Tieto zlúčeniny sú už menej<br />

vhodné, ale pre zdravých jedincov<br />

v obmedzenej miere ešte prijateľné.<br />

Všeobecne by mali byť tieto látky<br />

pre náš organizmus ľahko odbúrateľné<br />

a potom buď spracovateľné,<br />

alebo rýchlo vylúčiteľné z tela. Nepriaznivé<br />

pôsobenie však môže vyplývať<br />

najmä z ich častého či neúmerne<br />

vysokého príjmu. Preto by<br />

sme mali byť pri týchto látkach<br />

opatrnejší a potraviny, ktoré ich<br />

obsahujú, by sme nemali konzumovať<br />

často. Osoby, oslabené nejakým<br />

ochorením, a hypersenzitívni<br />

jedinci by sa im, samozrejme, mali<br />

vyhýbať; rovnako je potrebné minimalizovať<br />

ich príjem u malých<br />

detí!<br />

4. Pri týchto látkach môžeme<br />

očakávať nepriaznivé pôsobenie.<br />

Nájdeme tu prevažne také zlúčeniny,<br />

ktoré sa pripravujú synteticky<br />

a ktorých štruktúra vôbec<br />

nezodpovedá prirodzeným zlúče-<br />

20<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

ninám. Zaradili sme k nim zároveň<br />

niektoré látky, ktoré sa síce v prírode<br />

vyskytujú, ale pri nich už bolo<br />

klinickými pokusmi preukázané,<br />

že za určitých podmienok spôsobujú<br />

v ľudskom tele škody. Hlavne<br />

ide o zlúčeniny, ktoré sa používajú<br />

často a v neprirodzene vysokom<br />

množstve, napríklad rôzne fosfáty,<br />

ktoré sa pridávajú do topených syrov,<br />

údenín, sušených výrobkov,<br />

zmrzlín, kolových nápojov, cukrárskych<br />

výrobkov, majonéz a pod.<br />

Preto neprekvapuje, že ich nadmerný<br />

príjem môže spôsobovať<br />

zhoršené vstrebávanie minerálov<br />

a ďalšie nezanedbateľné problémy.<br />

5. Takto označeným látkam by<br />

sme sa mali zásadne vyhýbať, pretože<br />

majú vzhľadom na svoj pôvod<br />

a chemickú štruktúru výrazne<br />

nepriaznivý účinok – a to ako na<br />

naše zdravie, tak aj na vyžarovanie<br />

krvi! Preto pokiaľ nájdeme na<br />

obale tieto látky, nemali by sme<br />

vo vlastnom záujme tento výrobok<br />

kupovať. Sú medzi nimi aj<br />

také zlúčeniny, nad ktorými musia<br />

znalému človeku až hrôzou<br />

vstávať vlasy na hlave! Niektoré<br />

z týchto látok sa aj v serióznych<br />

lekárskych publikáciách zaraďujú<br />

medzi zdroje najčastejších otráv<br />

(7). Ako príklad možno uviesť toxické<br />

dusičnany, ktoré sa pridávajú<br />

do bežných údenín. Dusičnany ničia<br />

červené krvinky zablokovaním<br />

určitého podielu krvného hemoglobínu,<br />

čím môže dôjsť k zamedzeniu<br />

prenosu kyslíka a ďalším<br />

poruchám. Okrem toho z dusičnanov<br />

vznikajúce nitrózoamíny<br />

patria medzi vedecky uznané<br />

karcinogény. Ako je teda zrejmé,<br />

konzumáciu niektorých lahôdok<br />

sprevádzajú nemalé riziká a často<br />

nimi nielenže preťažujeme určité<br />

orgány (napríklad pečeň, obličky),<br />

ale si aj poškodzujeme telo!<br />

VÝZNAM<br />

STAROSTLIVOSTI<br />

O POZEMSKÉ TELO<br />

Náš duchovný vývoj by sa mal prejavovať<br />

stále sa zvyšujúcou vnímavosťou,<br />

a to aj k potrebám vlastného<br />

tela. Mali by sme byť schopní si uvedomiť,<br />

čo nám prospieva a čo škodí.<br />

Duchovná bdelosť má pritom sledovať<br />

ostražitosť telesných zmyslov.<br />

Ako každej inej činnosti, aj nákupu<br />

potravín a ich správnemu spracovaniu<br />

treba venovať plnú pozornosť.<br />

V tom spočíva aj prevencia, pretože<br />

pokiaľ naše telo trvalo zásobujeme<br />

tým, čo potrebuje, nepodlieha natoľko<br />

ochoreniam a dokáže odolávať<br />

väčším vonkajším tlakom a rýchlo sa<br />

meniacim okolitým podmienkam.<br />

Dôležité je však, aby sme dokázali<br />

nájsť k nášmu stravovaniu správny<br />

vzťah. Potreba jedla a nápojov, prospešných<br />

na všetkých úrovniach, sa<br />

musí stať samozrejmosťou, ktorá<br />

vyviera zvnútra a nemali by si ju<br />

vynucovať ani zdravotné problémy<br />

ani dogmatické zákazy. Treba si tiež<br />

uvedomiť, že pôžitok teda pochutnanie<br />

si na niečom, nemá byť prvoradým<br />

hľadiskom výberu stravy.<br />

Samozrejme, že jedlo nám má chutiť<br />

a mali by sme z neho mať aj príjemný<br />

pocit – no malo by nám aj<br />

prospievať! Okrem toho, že má<br />

pokrývať potreby nášho tela, má<br />

vytvárať aj podmienky pre plnohodnotné<br />

pôsobenie nášho ducha<br />

v hmotnosti, a to vytváraním čo<br />

najpriaznivejšieho zloženia a vyžarovania<br />

krvi!<br />

Je už na čase pochopiť nezvratnú<br />

skutočnosť: ak chceme prežiť, musíme<br />

uznať všetky prírodné zákonitosti,<br />

ktoré smerujú vždy len k nášmu<br />

dobru (1). Chemickou cestou vyrobené<br />

umelé zlúčeniny, medzi ktoré<br />

možno s istotou rátať aj mnohé prídavné<br />

látky, pôsobia rušivo, škodlivo<br />

až rozkladne. Preto by sme ich


T É M A<br />

dobrovoľne nemali v strave prijímať,<br />

nakoľko narúšajú normálne vyžarovanie<br />

krvi. Keď sa však v pokore<br />

uspokojíme s darmi prírody a keď<br />

nebudeme požadovať ani prijímať<br />

škodlivú potravu, prospejeme tým<br />

nielen svojmu telu, ale podporíme aj<br />

svoj duchovný vzostup.<br />

Vít Syrový<br />

Literatúra:<br />

1. Abd-ru-shin: Vo svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu, nakl. Stiftung Gralsbotschaft,<br />

Stuttgart 1990<br />

2. Bardodej Z. : Úvod do chemické<br />

toxikologie, nakl. Karolinum, Praha 1999<br />

3. Davídek J., Janíček G., Pokorný J.: Chemie<br />

potravin, SNTL/ALFA, Praha 1983<br />

4. Keller U., Meier R., Bertoli S.: Klinická<br />

výživa, nakl. Scientia medica, Praha<br />

1993<br />

5. Kvasničková A.: Esenciální minerální<br />

prvky ve výživě, nakl. ÚZPI, Praha 1998<br />

6. Marc David: Vom Segel der Nahrung,<br />

Anstata-Verlag, Interlaken 1992<br />

7. Pelclová D., et al.: Nejčastejší otravy<br />

a jejich terapie, nakl. Galén, Praha 2000<br />

8. Pollmer U., Hoicke C., Grimm H.U.:<br />

Vorsicht Geschmack, Was ist drin in<br />

Lebensmiteln?, Rowohlt Taschenbuch<br />

Verlag, Reinbek bei Hamburg 2000<br />

9. Sparrenberger G., Kelzenberg M.: Gezielt<br />

einkaufen! Zusatzstoffe in Lebensmitteln,<br />

nakl. Mosaik, München 2000<br />

10. Syrový V.: Tajemství výrobců potravin, vl.<br />

nakl., Praha 2004<br />

11. Thiniusová A.: Záhadné E na obalech<br />

potravin a nápojů, možné vedlejší účinky<br />

aditivních látek, Praha<br />

12. Vasey Ch.: Das Blutgeheimnis, nakl.<br />

Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1993<br />

13. Vrbová T.: Víme co jíme, aneb průvodce<br />

„Éčky“ v potravinách, nakl. EcoHouse<br />

2001<br />

P O N Ú K A M E V Á M K N I H Y<br />

VÍTA SYROVÉHO<br />

TAJEMSTVÍ VÝROBCŮ POTRAVIN<br />

Příručka zákazníka, kterému není lhostejné,<br />

co všechno přijímá se svou stravou.<br />

V tejto knihe sa dozviete, čo všetko sa používa<br />

pri priemyselnej výrobe potravín a aký<br />

vplyv majú tzv. „éčka“ na ľudský organizmus.<br />

Dočítate sa v nej, ktorým z prídavných<br />

látok by sme sa mali najviac vyhýbať<br />

a ako možno minimalizovať celkový príjem<br />

škodlivín. Súčasťou knihy sú nielen<br />

tabuľky so súpismi a hodnotením užívaných<br />

prídavných látok, ale aj praktický „ťahák“,<br />

z ktorého môžete pohotovo priamo<br />

v obchode zistiť, do akej miery sú škodlivé<br />

„éčka“, uvedené na obaloch potravín.<br />

Mäkká väzba, 118 strán. Cena 120 Kč<br />

TAJEMSTVÍ KRVE<br />

Nový pohled na výživu a její vliv na duchovní<br />

vývoj člověka<br />

Táto kniha sa zaoberá hlbším významom<br />

správneho zloženia našej krvi a s tým súvisiacimi<br />

vplyvmi na telesné a duševné zdravie.<br />

Medzi najdôležitejšie faktory, priaznivo<br />

ovplyvňujúce zloženie našej krvi,<br />

patrí dostatočný príjem vhodných tekutín,<br />

pohyb na čerstvom vzduchu a, samozrejme,<br />

naša výživa so všetkým, čo s ňou<br />

súvisí – od spôsobov pestovania až po konečnú<br />

úpravu potravín. Autor sa v tejto<br />

knihe nezameriava len na chemické zloženie<br />

potravín a ďalšie fyzikálne merateľné<br />

vlastnosti, ale aj na energetické úrovne,<br />

ktorých vplyv mnohí podceňujú.<br />

Mäkká väzba, 200 strán. Cena 190 Kč<br />

Knihy sú v češtine a môžete si ich objednať<br />

na adrese:<br />

Integrál Brno s.r.o., Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

Tel./fax: 545 213 964, e-mail: knihy@gralu.cz<br />

www.svet.gralu.cz – sekcia „nabídka knih“<br />

21<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


VITAMÍNY V TABLETÁCH?<br />

DETI ICH NEPOTREBUJÚ!<br />

T É M A<br />

Vitamíny pre deti s príchuťou marhule, lesnej jahody a čučoriedky, navyše s hračkou… „Odporúčame predovšetkým deťom v zimnom<br />

a predjarnom období. Sú nevyhnutné pre správny vývoj detského organizmu, obsahujú zložky, ktoré hrajú v detskej výžive<br />

nezastupiteľnú úlohu, vitamíny C a E sú významnými antioxidantmi, ktoré chránia organizmus pred voľnými radikálmi nachádzajúcimi<br />

sa v znečistenom životnom prostredí. Urobte pre svoje deti to najlepšie.“ Takto nejako vyzerajú reklamy na všetky tie farebné<br />

lákadlá, ktoré na nás kričia zo všetkých strán, z televíznych reklám, časopisov i lekární. Kto by im odolal! Dokonca aj mamičky,<br />

ktoré ich účinky neuznávajú, podliehajú prosbám detí, a kupujú vitamíny ako bonbóny, často i navzdory svojmu presvedčeniu, že<br />

oveľa viac céčka je v kyslej kapuste alebo čiernych ríbezliach alebo, že oveľa lepšie by bolo zájsť s deťmi napríklad do lesa.<br />

Urobiť pre svoje deti to najlepšie, ako<br />

hovoria reklamy, to chcú asi všetci<br />

rodičia. Áno, už zo školy vieme, že<br />

vitamíny sú živiny nevyhnutné pre<br />

organizmus. Okrem vitamínu D,<br />

ktorý sa tvorí v tele pôsobením ultrafialových<br />

lúčov na kožu, a vitamínu<br />

K, vytváranom baktériami v črevách,<br />

je ich jediným zdrojom potrava.<br />

Vitamíny sa obvykle delia do dvoch<br />

skupín: vitamíny rozpustné vo vode<br />

(vitamíny skupiny B a vitamín C),<br />

ktoré sa v tele nemôžu ukladať do<br />

zásoby, a preto sa musia trvalo dodávať<br />

v potrave, a vitamíny rozpustné<br />

v tukoch (A, D, E a K), ktoré sa ukladajú<br />

do tukových tkanív ľudského<br />

tela. Nedostatok alebo neprítomnosť<br />

ktoréhokoľvek vitamínu môže vyvolať<br />

ochorenie. Škodlivé však môže<br />

byť aj nadmerné množstvo vitamínov,<br />

zvlášť tých, ktoré sa rozpúšťajú<br />

v tukoch.<br />

Pre udržanie zdravia sú však podľa<br />

odborníkov potrebné len veľmi malé<br />

množstvá vitamínov a existuje len<br />

málo dôkazov o tom, že by ich zvýšený<br />

príjem prinášal akýkoľvek prospech.<br />

Niektoré vitamíny, najmä vitamín<br />

A a D, môžu byť pri nadmernom<br />

prísune dokonca nebezpečné a vyvolávajú<br />

ochorenie – hypervitaminózu.<br />

Na to, čo deti jedia, majú nepriamy<br />

vplyv práve televízne reklamné kampane.<br />

Dokazujú to aj výskumy zdravotných<br />

organizácií. Napriek tomu<br />

22<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

výskumy vedcov často svedčia o tom,<br />

že vitamíny ponúkané v sladkých pilulkách<br />

sú skutočne len lákadlom farmaceutických<br />

firiem a ich účinky sa<br />

nedajú porovnávať s tým, čo dodáva<br />

telu surová strava.<br />

Vitamíny z reklám neodporúča<br />

napríklad ani detská lekárka a homeopatka<br />

z Olomouca Blanka Krtičková.<br />

„Vitamíny v tabletách neodporúčam<br />

– nie je ich vôbec treba.<br />

V surovej strave – zelenine a ovocí<br />

sa nachádzajú všetky vitamíny, ktoré<br />

telo potrebuje. Detí, ktorým odporúčame<br />

dopĺňať dávku vitamínov, je<br />

skutočne len veľmi málo.“<br />

Výživa je rozhodujúcim faktorom,<br />

ktorým môžeme v dobrom zmysle<br />

slova ovplyvniť vývoj dieťaťa, a dokonca<br />

i jeho zdravotný stav v dospelosti.<br />

V období rastu a dospievania<br />

organizmus prechádza dôležitými<br />

fázami psychomotorického vývoja,<br />

rastie a spevňuje sa kostra a dotvára<br />

sa imunitný systém. Preto je veľmi<br />

dôležité dbať na to, čo deti jedia. Nenechávajme<br />

sa však oklamať televíznymi<br />

reklamami. Ako zistili napríklad<br />

odborníci v teste Mladej fronty<br />

Dnes, detské potraviny z televíznych<br />

reklám síce deťom dodajú potrebnú<br />

energiu, ale s ňou aj nutnú dávku<br />

cukrov a tukov. Sýtené nápoje zase<br />

obsahujú len veľmi malé množstvá<br />

skutočnej ovocnej šťavy, niektoré<br />

ovocné nápoje, tzv. multivitamíny,<br />

síce vyzerajú na prvý pohľad zdravo<br />

a ovocne – no v skutočnosti obsahujú<br />

obrovské množstvá cukru, ktorý<br />

s ovocným cukrom nemá vôbec nič<br />

spoločné.<br />

Reklama je teda zlý radca, a pokiaľ<br />

chcete dobrú radu, dajte radšej na<br />

skúsenosti babičiek, alebo sa nechajte<br />

poučiť bylinkárkou Jarmily Podhornej,<br />

ktorá hovorí: „Jednotkou na<br />

posilnenie imunity je jednoznačne<br />

čierna ríbezľa, výťažky lesnej bazy<br />

červenej, vlašský orech či kapucínka.<br />

Prečisťujú organizmus a zvyšujú<br />

imunitu. Imunita však súvisí s našou<br />

psychikou, a preto nezabúdajme<br />

na pohyb na čerstvom vzduchu.“<br />

Marie Šuláková


O S O B N O S Ť<br />

Z Á Z R A K Y<br />

2 0 . S T O R O Č I A<br />

P Á T E R P I O<br />

K správam o paranormálnych javoch, ktorých existenciu je ťažké vysvetliť, má<br />

väčšina ľudí opatrný alebo pochybovačný postoj. V minulom storočí sa zdalo, že<br />

materializmus zaženie tento fenomén navždy do ríše rozprávok. Neustále sa<br />

však objavovali dobre zdokumentované prípady udalostí, ktoré súčasná veda<br />

nemôže uspokojivo vysvetliť. Niektorí ľudia s nadprirodzenými schopnosťami<br />

sa už za svojho života stali legendou. Jednou z takýchto osobností bol páter Pio.<br />

S<br />

tigmatické rany, uzdravovanie<br />

posadnutých a nevyliečiteľne chorých,<br />

predvídanie budúcnosti a čítanie<br />

v osudoch ľudí boli pre pátra Pia<br />

samozrejmou súčasťou života. Dokazujú<br />

to tisíce svedeckých výpovedí,<br />

fotografie aj úradné správy. Keď<br />

sa cirkev rozhodla zabrániť hystérii,<br />

ktorú okolo neho rozpútali horliví<br />

veriaci, podriadil sa nespočetným<br />

lekárskym vyšetreniam, výsluchom<br />

nadriadených a akceptoval aj dvojročnú<br />

izoláciu v kláštore. Všetky<br />

snahy potlačiť vplyv jeho osobnosti<br />

však vyšli nazmar. Keď v roku 1968<br />

zomrel, na poslednej ceste ho odprevádzalo<br />

asi stotisíc ľudí. Veľmi<br />

mnoho ľudí po celom svete aj dnes<br />

hovorí o svojom presvedčení, že<br />

prostredníctvom tohto mnícha získali<br />

živý dôkaz Božej prítomnosti.<br />

ŽIVOT PÁTRA PIA<br />

Narodil sa 25. mája 1887 v roľníckej<br />

dedine Pietrelcina na juhu Talianska<br />

ako Francesco Forgione. Už od útleho<br />

detstva mal zážitky, ktoré určili jeho<br />

životnú dráhu. V noci často nemohol<br />

spávať, pretože mal vidiny démonov.<br />

Nevýslovný strach, ktorý ho prenasledoval,<br />

zmierňovali návštevy svetlej<br />

duchovnej bytosti, ktorú dôverne<br />

nazýval „priateľ mojej mladosti“.<br />

Útechu mu prinášali aj žiarivé vízie<br />

nadpozemsky krásnej ženskej bytosti,<br />

ktorú v zhode so svojou katolíckou<br />

výchovou nazýval Panna Mária alebo<br />

Matka 1 . O týchto svojich zážitkoch až<br />

do tridsiatich rokov nikomu nehovoril,<br />

pretože bol presvedčený, že nie<br />

sú ničím mimoriadnym. Až keď mu<br />

jeho predstavený povedal, že Pannu<br />

Máriu nevidel nikdy inak ako sochu<br />

v kostole, Pio len neveriacky mávol<br />

rukou so slovami: „To hovoríte len zo<br />

skromnosti“.<br />

Francesco vyrastal v chudobe. Jeho<br />

rodina sa tiesnila v jednoizbovom<br />

dome z nepálených tehál. Od piatich<br />

rokov rodičom rozprával o svojej<br />

túžbe stať sa kňazom. Jeho matka<br />

sa neskôr sťažovala, že zanedbáva<br />

učenie, pretože trávil príliš veľa času<br />

v kostole. Chodieval tam z vlastného<br />

popudu ráno i večer. Keď mal pätnásť<br />

rokov, zoznámil sa s mníchom<br />

Camillom, ktorý bol príslušníkom<br />

jednej vetvy františkánskeho rádu –<br />

kapucínov. Onedlho nato podal<br />

žiadosť o prijatie do kapucínskeho<br />

kláštora v Morcone. Tesne pred prijatím<br />

do rádu zažil ďalšiu zo svojich<br />

nadpozemských vízií. Po prijímaní<br />

v kostole zrazu pred sebou uvidel<br />

nádhernú chrámovú sieň. Na jednej<br />

strane sály stáli krásni ľudia, na druhej<br />

strane postavy s ohyzdnými tvárami.<br />

K Francescovi prišiel vznešený<br />

muž a ukázal na opačný koniec sály.<br />

Približoval sa k nim obrovský netvor.<br />

Svetlý pomocník povedal mladíkovi:<br />

„Toto je diabol, proti ktorému budeš<br />

bojovať“. Vzápätí démona zrazil na<br />

zem blesk a zjavenie sa rozplynulo.<br />

Táto vízia predznamenala celoživotný<br />

zápas pátra Pia.<br />

Do rádu bol prijatý 22. januára<br />

1903. Vtedy dostal aj svoje duchovné<br />

meno Pio. Od tohto času žil v kláštore.<br />

V roku 1910 bol vysvätený za<br />

kňaza a v roku 1918 sa natrvalo usadil<br />

v kláštore San Giovanni Rotondo.<br />

23<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


O S O B N O S Ť<br />

Cesta ku kapucínskemu kláštoru, 1945<br />

Pred svojím vysvätením aj po ňom vo<br />

vnútri zvádzal trvalý boj s pochybnosťami,<br />

lebo sa necítil byť hodný vykonávať<br />

svoje povolanie. Vedel sa tak<br />

pohrúžiť do rozjímania a modlitieb,<br />

že jeho omše trvali tri hodiny. Veriaci<br />

to spočiatku hodnotili ako výstrelok<br />

a nazvali ho bláznivým mníchom.<br />

Jeho spolubratia v ráde si však<br />

všimli a začali zaznamenávať aj iné<br />

nevšedné skutočnosti, spojené s jeho<br />

osobou. Najprv to boli stavy extázy,<br />

do ktorých upadal, keď sa modlil. Páter<br />

Pio opakovane, na hodinu až dve<br />

za deň prestával vnímať svoje okolie<br />

a vo vytržení sa rozprával s bytosťami,<br />

ktoré videl pred svojím vnútorným<br />

zrakom. Na začiatku takého<br />

rozpoloženia mal zvyčajne vízie<br />

temnej a zlomyseľnej bytosti, ktorá<br />

na seba brala podobu mnícha, ženy,<br />

zvieraťa či démona. V takých chvíľach<br />

sa očividne bál a úzkostlivo volal<br />

na pomoc Ježiša. Potom prízraky<br />

zmizli a on sa rozprával so svetlými<br />

bytosťami, ktoré oslovoval „Ježiš“,<br />

„Mária“ 2 , alebo sa zhováral so svojím<br />

anjelom strážnym. Listy, ktoré písal<br />

v bdelom stave, sú rukolapným dôkazom,<br />

že nebol duševne chorý. Dá<br />

sa z nich vyčítať aj to, že najväčšiu pozornosť<br />

venoval úsiliu o vrúcnu vieru.<br />

„Aký je to oheň, čo spaľuje celú moju<br />

bytosť? Otče môj, ak nás Ježiš robí takými<br />

šťastnými na zemi, aké to bude<br />

na nebesiach? Zavše sa pýtam sám<br />

seba, či existujú ľudia, ktorí necítia,<br />

ako im hruď spaľuje Božský oheň…<br />

Mne sa to vidí nemožné, najmä ak<br />

sú to kňazi, alebo rehoľníci. Možno<br />

vravia, že oheň necítia, lebo ich srd-<br />

24<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

cia sú väčšie ako moje. Iba na základe<br />

takého zdôvodnenia sa môžem s nimi<br />

spojiť, aby som ich nemusel obviniť<br />

z toho, že sú nehanebnými podvodníkmi.“<br />

Pri omši často plakal. Raz od<br />

hlbokej vnútornej radosti, inokedy sa<br />

utápal v zármutku nad ukrižovaním<br />

Krista. Pochybnosti niektorých mníchov<br />

nad tým, či sa Pio nestal obeťou<br />

vlastnej fantázie pominuli, keď sa<br />

stali svedkami udalostí, nad ktorými<br />

zostáva rozum stáť.<br />

DIABOLSKÉ ÚTOKY<br />

V kláštore, v ktorom Pio strávil celý<br />

život, bola tamojšia komunita zakrátko<br />

presvedčená, že sa v jeho izbe<br />

často deje niečo desivé. Obavy nevzbudzovali<br />

ani tak jeho slová a opisy,<br />

ktoré vyslovil ako ospravedlnenie za<br />

občas neznesiteľný hluk. Mnísi ho<br />

mnohokrát našli v noci alebo nad<br />

ránom ležať v bezvedomí na dlážke.<br />

V izbe býval rozmetaný nábytok, prikrývky,<br />

knihy, steny postriekané atramentom.<br />

Čo bolo horšie, na tele mnícha<br />

našli rozsiahle pomliaždeniny<br />

a odreniny. Raz mu musel privolaný<br />

lekár naprávať zlomeniny na rukách.<br />

Bolo nemožné uveriť, že by si takéto<br />

bolesti spôsobil niekto sám. Pio tvrdil,<br />

že je v noci obkľúčený ohavnými postavami,<br />

ktoré ho nútia, aby sa vzdal<br />

svojho pokánia a úsilia o duchovnú<br />

dokonalosť. Tieto udalosti mu spôsobovali<br />

veľké duchovné i telesné muky,<br />

takže spočiatku pre to upadal do zúfalstva.<br />

V roku 1912 napísal: „Zápas<br />

s peklom sa dostal do bodu, kde už<br />

nemôže ďalej pokračovať. Loď s mojou<br />

dušou čoskoro pohltia vlny oceánu.<br />

Otče môj, ja už skutočne nevládzem<br />

ísť ďalej…“ Navyše ho sužovali<br />

myšlienky o vlastnej menejcennosti.<br />

„Boh odhrnul závoj, ktorý zakrýval<br />

moju nečistotu. Nakoniec mi pred<br />

očami odhalil všetky moje skryté slabosti.<br />

(…) Mojím žalobcom nie je človek,<br />

ktorému sa môžem ľahko ospravedlniť<br />

za svoje správanie, ale Boh,<br />

sudca, u ktorého sa nedá odvolávať,<br />

a medzi neho a mňa sa nemôže postaviť<br />

nijaký advokát.“ V tomto temnom<br />

období mu neboli útechou ani vízie<br />

nebeských zjavení, lebo v ich svetle,<br />

ako písal Pio, ešte viac videl svoju<br />

„ničotnosť“.<br />

EXORCIZMUS<br />

Exorcizmus je úkon v cirkvi, ktorý<br />

má prostredníctvom modlitby pomôcť<br />

človeku posadnutému „zlým duchom“.<br />

V psychiatrickej terminológii<br />

sa tento stav označuje ako ťažká schizofrénia.<br />

Postihnutý sa často správa<br />

ako zmyslov zbavený, niekedy veľmi<br />

hrubo. Stovky ľudí sa v blízkosti pátra<br />

Pia stali svedkami toho, ako po jeho<br />

zásahu táto „choroba“ odišla a takto<br />

postihnutá osoba potom mohla viesť<br />

normálny život.<br />

Jeden z prípadov sa stal v júli roku<br />

1964. Do kostola v San Giovanni priviezli<br />

posadnutú ženu. Rozprávala<br />

neprirodzene hlbokým, dunivým<br />

hlasom. Keď zbadala pátra, zarevala:<br />

„Pio, dnes večer sa uvidíme“. V noci<br />

mníchov zobudil rachot ako pri zemetrasení.<br />

Predstavený kláštora sa<br />

prihnal do izby, kde našiel ležať pátra<br />

na dlážke s krvácajúcim čelom a tvárou<br />

posiatou modrinami. Na druhý<br />

deň však Pio znova pokračoval vo vyháňaní<br />

zlého ducha z postihnutej ženy.<br />

Iná posadnutá žena sa po príchode do<br />

kostola správala nesmierne panovačne,<br />

hovorila v mužskom rode a tvrdila, že


O S O B N O S Ť<br />

je vlastníkom chrámu. Ďalšia sa – na<br />

veľké zdesenie prítomných, začala<br />

plaziť až k oltáru, vydávajúc neľudské<br />

zvuky. Vo väčšine prípadov boli obeťami<br />

posadnutia mladé ženy. V kostole<br />

sa spočiatku správali nepríčetne,<br />

takže ich museli blízki držať. Útočne<br />

sa správali najmä voči Piovi. Potom,<br />

čo páter vyslovil modlitbu na vyhnanie<br />

zlého ducha, väčšinou skrotli ako<br />

deti a bez problémov sa nechali odviesť.<br />

Niekedy však bolo treba tento<br />

postup viackrát opakovať.<br />

STIGMY<br />

riadenie reagovali veriaci v San Giovanni<br />

veľkou demonštráciou. Tragickou<br />

udalosťou bol poznamenaný 14.<br />

október 1920. Krátko predtým sa rozchýrilo,<br />

že Vatikán rozhodol o preložení<br />

pátra Pia. Pri pouličných nepokojoch,<br />

ku ktorým prispela výbušná<br />

talianska nátura, bolo 14 ľudí zabi-<br />

25<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

igi Romanelli napísal, že rany nevie<br />

„klasifikovať podľa nijakého známeho<br />

klinického zatriedenia“. Stigmatické<br />

rany sa nehoja, nezhnisajú, ale ani sa<br />

nezapália. Ostávajú po mnoho mesiacov<br />

či rokov otvorené a v malých<br />

množstvách z nich vyteká krv. Nie<br />

je možné ich vyliečiť. Z tela pátra Pia<br />

zmizli stigmy až krátko pred jeho<br />

smrťou, keď mal 80 rokov.<br />

Pri hodnotení tohto javu treba spomenúť,<br />

že Pio nebol fanatikom, ktorému<br />

by utrpenie spôsobovalo radosť.<br />

V čase, keď sa mu stigmy objavili, bol<br />

zhrozený. Bál sa, že zomrie od veľkej<br />

straty krvi a vo svojich listoch sa zmieňuje,<br />

ako prosil Boha, aby ho „zbavil<br />

týchto vonkajších znakov, pretože ho<br />

„mätú a spôsobujú neopísateľné a neznesiteľné<br />

poníženie.“ Pravdepodobne<br />

sa necítil ani ako omilostený mučeník,<br />

i keď ho k takému postoju nabádali<br />

jeho predstavení. O svojom vnútornom<br />

stave v tom období písal: „Bože<br />

môj! Tvoje trestanie je spravodlivé<br />

a Tvoj súd je správny. Zaobchádzaj<br />

so mnou tak, aby som spoznal Tvoje<br />

milosrdenstvo“. Pri všetkom utrpení,<br />

Páter Pio slúžiaci omšu, 1945<br />

Máločo vyvoláva medzi kresťanmi<br />

takú bázeň ako stigmy. Sú to rany<br />

na tých častiach tela, kde bol podľa<br />

správ evanjelistov poranený Ježiš pri<br />

ukrižovaní. 8. septembra 1911 sa páter<br />

Pio v liste svojmu predstavenému<br />

posťažoval, že ho už rok trápia bolesti<br />

na nohách a rukách, a že má v tých<br />

miestach malé červené škvrny. Dňa<br />

23. augusta 1912 mal Pio veľmi živú<br />

víziu. „Zrazu som zacítil, ako mi srdcom<br />

prenikol ohnivý šíp, ktorý horel<br />

s takou intenzitou, až som si myslel,<br />

že určite zomriem,“ – napísal. Rozhodujúca<br />

udalosť sa však stala 5. augusta<br />

1918. V ten večer bol na spovedi,<br />

keď zbadal „veľmi vznešenú nebeskú<br />

osobu“. Postava držala v ruke kopiju,<br />

z ktorej hrotu vystreľoval oheň. Potom<br />

ju vrazila do jeho hrude. Pio v tej<br />

chvíli pocítil spaľujúcu bolesť, ktorá<br />

ho už nikdy úplne neopustila. 20. septembra<br />

duchovnú postavu videl opäť.<br />

Krvácala z rúk, nôh, srdca. Vidina sa<br />

rozplynula a Pio zbadal, že krváca na<br />

tých istých miestach tela. Jeho stigmatické<br />

rany nemohli ostať v kláštore<br />

dlho utajené. Na žiadosť predstavených<br />

sa musel podrobiť opakovaným<br />

lekárskym vyšetreniam u troch rôznych<br />

lekárov. Všetci sa vo svojich záveroch<br />

zhodujú na nevysvetliteľnom<br />

pôvode aj charaktere rán. Dr. Luktoré<br />

prežíval, by si zrejme nemohol<br />

zachovať zdravý rozum, keby mu<br />

v tom nebol nápomocný zmysel pre<br />

humor. Keď mu na okrúhle narodeniny<br />

jeden z obdivovateľov želal dlhý<br />

život, skríkol: „Čo také hrozné som<br />

Vám urobil?“<br />

STANOVISKO CIRKVI<br />

„Boh odhrnul závoj, ktorý zakrýval moju nečistotu. Nakoniec mi pred<br />

očami odhalil všetky moje skryté slabosti. (…) Mojím žalobcom nie<br />

je človek, ktorému sa môžem ľahko ospravedlniť za svoje správanie,<br />

ale Boh, sudca, u ktorého sa nedá odvolávať, a medzi neho a mňa sa<br />

nemôže postaviť nijaký advokát.“<br />

(Páter Pio)<br />

Reakcia katolíckej cirkvi na rozruch<br />

okolo Piových stigiem bola mimoriadne<br />

chladná. V prípade nadprirodzených<br />

javov vystupuje ako vyšetrovateľ<br />

Vatikánu takzvaný Svätý úrad<br />

(ďalej Úrad), čo je nástupnická organizácia<br />

Svätej inkvizície. Vyšetrovanie<br />

začal Úrad tým, že Piovi zakázal<br />

slúžiť omše na verejnosti. Na toto na-


O S O B N O S Ť<br />

tých a 80 zranených. Pio bol zhrozený<br />

z toho, že bol príčinou násilia.<br />

Po niekoľkých neúspešných pokusoch<br />

nakoniec cirkev upustila od rozhodnutia<br />

presťahovať ho. V oficiálnych<br />

stanoviskách Úradu, ktoré vychádzali<br />

opakovane v novinách L`Osservatore<br />

Romano, sa od roku 1923 v rôznych<br />

obmenách uvádzalo, že „na udalostiach<br />

okolo pátra Pia nie je nič nadprirodzené“.<br />

V roku 1931 sa Pio podriadil novému<br />

príkazu, ktorý mu zakazoval<br />

akúkoľvek činnosť okrem omše, konanej<br />

len s účasťou miništrantov. Ďalšie<br />

dva roky strávil v izolácii kláštora.<br />

Až v roku 1933 bola jeho izolácia na<br />

intervenciu pápeža zrušená. Postoj<br />

cirkvi sa však významne nezmenil<br />

a rôzne zákazy prichádzali naďalej.<br />

V roku 1962 mu Vatikán zakázal písať<br />

listy. V roku 1968 boli na príkaz istého<br />

inšpektora z Ríma zlikvidované<br />

asi dva milióny listov, ktoré páter Pio<br />

za celý svoj život dostal. Bol nimi<br />

úplne zaplnený sklad vedľa kláštora,<br />

veľký ako garáž. Je to o to zarážajúcejšie,<br />

že v roku 1919 o ňom pápež<br />

Benedikt XV. povedal: „Páter Pio je<br />

naozaj mimoriadnym mužom, jedným<br />

z tých ľudí na zemi, ktorých Boh<br />

z času na čas zošle, aby priviedli celé<br />

ľudstvo naspäť k Bohu.“ Táto rozpor-<br />

26<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

nosť zrejme len potvrdzuje, že vnútri<br />

cirkvi pôsobí silný prúd, ktorého cieľom<br />

je zachovať „jednoliatosť“ cirkvi,<br />

čo hraničí až s totalitou. Skutočnej<br />

rehabilitácie sa Pio dočkal až počas<br />

druhého vatikánskeho koncilu a neskôr<br />

počas pontifikátu Jána Pavla II.<br />

NEVYSVETLITEĽNÉ<br />

UZDRAVENIA<br />

„Páter Pio je naozaj mimoriadnym mužom, jedným z tých ľudí<br />

na zemi, ktorých Boh z času na čas zošle, aby priviedli celé<br />

ľudstvo naspäť k Bohu.“ (Papež Benedikt XV., 1919)<br />

O pátrovi Piovi sa hovorí aj v súvislosti<br />

s javmi spontánneho vyliečenia<br />

pacientov z ťažkých a nezvratných diagnóz.<br />

Najznámejšou osobou z tejto<br />

skupiny je Gemma Di Giorgová. Narodila<br />

sa v roku 1939 bez zreničiek<br />

v očiach, teda nevidiaca. Z medicínskeho<br />

hľadiska bolo vylúčené, že by<br />

niekedy mohla vidieť, keďže v oku<br />

chýbalo tkanivo, cez ktoré by svetlo<br />

prenikalo na sietnicu. Zreničky jej<br />

chýbali a aj z lekárskeho hľadiska bola<br />

uznaná za nevidiacu. Keď mala šesť<br />

rokov, dom jej starej mamy navštívila<br />

istá mníška a povedala jej o pátrovi<br />

Piovi. Rozprávala, že mala sen, v ktorom<br />

k Piovi priviedla malé nevidiace<br />

dievča. Do kláštora aj napísala a dostala<br />

odpoveď, že páter sa bude modliť<br />

za dievča. Nato sa Gemmina babička<br />

rozhodla ísť s vnučkou do San Giovanni.<br />

Podľa výpovede Gemmy Di<br />

Giorgovej z roku 1971, už vo vlaku začala<br />

vidieť. Z rozprávania mala predstavu<br />

o tom, čo je to more, a preto to<br />

bola prvá vec, ktorú vo svojom živote<br />

spoznala zrakom. Keď povedala starej<br />

mame, že vidí more, stará dáma ju<br />

zahriakla. Pre istotu sa však pozrela<br />

do vnučkiných očí a so sklamaním<br />

zistila, že Gemma nemá zrenice a nemôže<br />

vidieť. S týmto záverom prišli<br />

do San Giovanni Rotondo. Po omši<br />

si malú nevidiacu zavolal Pio do sakristie<br />

a urobil jej na očiach znak kríža.<br />

Keď sa vrátila k babičke, tá jej znova<br />

so zúfalstvom hľadela do očí. Bola<br />

presvedčená, že vnučka nevidí. Rozhodla<br />

sa požiadať znova pátra o pomoc.<br />

Keď na ňu prišiel rad, Pio sa<br />

jej opýtal: „Máte vieru v Boha? Vaša<br />

vnučka je v poriadku.“ Je neodškriepiteľným<br />

faktom, že Gemma sa narodila<br />

ako nevidiaca. Napriek tomu, že<br />

v očiach nemá zreničky, niet ani najmenších<br />

pochybností, že vidí. V roku<br />

1971 sa s ňou stretol životopisec pátra<br />

Pia, John A. Shug. Aby odstránil svoje<br />

pochybnosti, požiadal ju, aby mu odčítala<br />

čas z hodiniek, opísala ruch na<br />

stavbe, pomenovala farby rôznych<br />

predmetov. Zvládla to bez problémov.<br />

Gemma sa dostala aj do dokumentu,<br />

ktorý v roku 1968 natočila o pátrovi<br />

Piovi rozhlasová spoločnosť BBC.<br />

V životopisnej knihe Páter Pio od<br />

Johna Schuga sa spomínajú aj ďalšie<br />

veľmi pozoruhodné prípady spontánneho<br />

vyliečenia. 23. septembra<br />

1968 istému Giuseppemu Scatignovi<br />

lekári odstránili z brušnej dutiny<br />

zhubný nádor veľkosti citróna. Jeho<br />

manželka sa rozhodla previezť ho do<br />

nemocnice, ktorú dal z milodarov<br />

postaviť páter Pio. Lekári v Casa del<br />

Solovievo (Úľava pre trpiacich) chorému<br />

nedávali žiadnu nádej. Jediné čo<br />

mohli urobiť, bola röntgenová snímka.<br />

V tom čase už páter Pio nebol medzi<br />

živými. Giuseppeho manželka sa neustále<br />

chodila modliť do krypty, kde


O S O B N O S Ť<br />

je pochovaný. Zašla aj za predstaveným<br />

kláštora San Giovanni Rotondo<br />

a rozpovedala mu o trpiacom manželovi.<br />

Páter Carmelo jej doniesol kúsok<br />

plátna, ktoré kedysi používal Pio, s poznámkou,<br />

že je to „prísne zakázané“.<br />

V nemocnici si Giuseppe plátno priložil<br />

na telo. Bol si vedomý, že zachrániť<br />

by ho mohol len zázrak. Lekári<br />

mu dávali najviac niekoľko dní života.<br />

Zrazu sa jeho stav rapídne zlepšil. Lekári<br />

urobili nové röntgenové snímky<br />

a s úžasom zistili, že metastázy rakoviny<br />

na nich nie sú. 13. novembra<br />

1968 Giuseppe odišiel z nemocnice<br />

domov a neskôr začal pracovať v poľnohospodárstve.<br />

Žiadne lieky neužíval.<br />

Kláštoru poskytol výsledky prvej<br />

biopsie, ktoré potvrdzujú, že skutočne<br />

mal zhubný nádor.<br />

Zázračných uzdravení, ktoré veriaci<br />

dávajú do súvisu s osobou pátra Pia,<br />

sú stovky, ak nie tisíce. No nie každému<br />

chorému tento mních mohol<br />

pomôcť, niekedy neurobil pre uzdravenie<br />

dotyčného celkom nič. No bolo<br />

zrejmé, že i to malo svoj dôvod.<br />

STRETNUTIA<br />

S MŔTVYMI, BILOKÁCIA,<br />

PREDVÍDANIE<br />

BUDÚCNOSTI<br />

Raz sa páter Pio nechal počuť, že po<br />

ceste pred kláštorom prechádza viac<br />

duší zomrelých než pozemských ľudí.<br />

Niektorí z mníchov boli svedkami,<br />

ako spovedal pre nich neviditeľné<br />

osoby, alebo im sľuboval, že bude za<br />

nich slúžiť omšu. Veriacich vyzýval,<br />

aby sa modlili za blúdiace duše v „očistci“,<br />

teda v záhrobí. Mnoho dôveryhodných<br />

ľudí tvrdilo, že pri mimoriadne<br />

závažných udalostiach videli<br />

Pia veľmi ďaleko od kláštora, z ktorého<br />

nikdy nevytiahol päty. Väčšinou<br />

sa to týkalo ťažko chorých, ktorí rozprávali,<br />

že sa po ich úpenlivých prosbách<br />

ocitol vedľa ich lôžka a pomáhal<br />

im. Veľkú dôveru si získal aj predvídaním<br />

závažných dejov v budúcnosti.<br />

Počas druhej svetovej vojny tvrdil, že<br />

mestečko San Giovanni nebude bombardované.<br />

Mal pravdu. Pritom iné<br />

mesto neďaleko odtiaľ bolo úplne zničené.<br />

Treba podotknúť, že Pio za celý<br />

život nikdy nečítal noviny a nepočúval<br />

rádio. Nebolo by účelné na tomto<br />

mieste vymenúvať ďalšie mimoriadne<br />

javy, ktorých svedkami boli u tohto<br />

kňaza mnohí ľudia. Veď takzvané<br />

zázraky pre neho neboli najdôležitejšou<br />

vecou v živote. Veľkú energiu<br />

venoval okrem rozhovorov s ľuďmi<br />

svojmu sociálnemu projektu: Z milodarov,<br />

ktoré dostal z celého sveta,<br />

postavil v malom, dovtedy zaostalom<br />

mestečku modernú kliniku s výborne<br />

vybavenými oddeleniami, ktorá funguje<br />

a rozvíja sa dodnes. Nazval ju<br />

Dom úľavy pre trpiacich.<br />

DUCHOVNÉ PÔSOBENIE<br />

Za najdôležitejšie zázraky považujú<br />

Piovi blízki jeho duchovné pôsobenie.<br />

Vo svojom povolaní vynikal láskavou<br />

prísnosťou. Jeho cieľom nebolo veriacich<br />

len chlácholiť. Spočiatku veľa<br />

pohoršenia vzbudil jeho spôsob spovedania.<br />

Pio nezniesol, ak sa k spovednici<br />

priblížil človek, ktorý si prišiel<br />

„odkrútiť“ cirkevnú povinnosť.<br />

Nielen že to dokázal spoznať, ale svoj<br />

úsudok si nenechal pre seba. Jedného<br />

známeho lekára vyhnal so slovami<br />

„Choď preč, ty prasa!“. Dotyčný sa išiel<br />

sťažovať predstaveným, no o dva roky,<br />

súc prenasledovaný výčitkami svedomia,<br />

sa prišiel pátrovi ospravedlniť.<br />

Bežne sa stávalo, že kajúcnikom pripomínal<br />

také previnenia, ktoré v spovedi<br />

zabudli spomenúť. Raz v meste<br />

začal vykrikovať za neznámym mužom:<br />

„Ty vrah!“. Neskôr vysvitlo, že<br />

dotyčný prišiel do mesta s úmyslom<br />

zavraždiť vlastnú manželku. Hlboko<br />

zasiahol aj do života mnohých ľudí,<br />

ktorí sa považovali za vyslovených<br />

ateistov, alebo zmenil smerovanie<br />

takých, ktorí sa venovali okultizmu<br />

a nezdravej mystike.<br />

ZÁVER<br />

Páter Pio nikdy neprestal žasnúť nad<br />

tým, že veriaci prichádzajú k cirkevným<br />

úkonom bez úprimného chcenia<br />

zmeniť svoj život. Mimoriadne schopnosti,<br />

ktoré mal, i desivý jav stigmatických<br />

rán chcel preto s celou energiou<br />

využiť na to, aby ich priviedol k prehodnoteniu<br />

života a pokániu. Málokomu<br />

z osobností cirkvi sa to podarilo<br />

v takej miere, ako práve jemu.<br />

Roman Levický<br />

1,2) Čo sú to vlastne takzvané „mariánske zjavenia“ a či majú<br />

niečo spoločné s niekdajšou pozemskou matkou Ježiša<br />

Krista, bude témou jedného z ďalších článkov v časopise<br />

Svet Grálu.<br />

27<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


Dobrý deň, slnko!<br />

POSOLSTVO AUSTRÁLSKYCH DOMORODCOV<br />

Spisovateľ ka Marlo Morgan rozpráva<br />

o svojom pobyte medzi domorodcami<br />

z austrálskeho vnútrozemia–Aborigincami,<br />

a o tom, ako sa vďaka nim zmenil<br />

jej život…<br />

Božský Jediný! Ďakujem ti za<br />

„Ó, tento deň. Ďakujem ti za seba<br />

a svojich priateľov. Aj dnes budeme<br />

kráčať tebe ku cti, nech nás už čaká<br />

čokoľvek. Mojou úlohou ako ľudskej<br />

bytosti je ctiť zmysel prichádzajúceho.<br />

A ak je to k najväčšiemu dobru pre<br />

všetko živé, sme pripravení prijať jedlo<br />

aj dnes. No nechceme jesť, pokiaľ<br />

to nie je k najväčšiemu dobru pre<br />

všetko živé, a preto sme dnes ochotní<br />

prežívať čokoľvek, čo je pre najvyššie<br />

blaho všetkého živého.“<br />

Keď začnete deň s takýmto postojom<br />

a takýmto rituálom, uvidíte, že<br />

tento deň bude úplne iný ako vaše<br />

ostatné všedné dni.<br />

Moja prvá kniha sa nazýva Posolstvo<br />

od protinožcov, a nebolo ľahké<br />

napísať ju, v prvom rade preto, že nie<br />

som spisovateľka. Čas strávený na<br />

púšti nebol jednoduchý, a o niektorých<br />

opravdivých zážitkoch sa mi písalo<br />

veľmi ťažko. Jednou z vecí, ktoré<br />

ma domorodci naučili, keď som bola<br />

28<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2006<br />

Obr.: Domorodé<br />

nástenné umenie<br />

ľudí Severnej<br />

Austrálie,<br />

Gagudju, jednej<br />

z najstarších<br />

pretrvávajúcich<br />

kultúr našej<br />

planéty.<br />

Fotografia „Duch<br />

tvorivosti“,<br />

Matt Scheff<br />

s nimi na púšti, je význam humoru<br />

v živote.<br />

Povedali mi: „Keď ideš v noci<br />

spať a rozmýšľaš o práve prežitom<br />

dni a nezasmeješ sa, vyskoč z postele<br />

a urob niečo smiešne.“ Hovoria:<br />

„Nechoď nikdy spať, ak bol celý<br />

deň vážny, pretože to nie je dobré pre<br />

rovnováhu tvojho tela, mysle a srdca.“<br />

A tak títo ľudia robia množstvo zábavných<br />

vecí po celý deň a nikdy nie<br />

sú príliš starí na to, aby sa tešili zo<br />

života a zabávali sa.<br />

Pýtali sa ma: „Aj tam, odkiaľ si, robia<br />

ľudia také veci ako my? Hrajú sa<br />

a športujú?“ A ja som odpovedala: „Či<br />

v Amerike športujeme? Hm…, porozprávam<br />

vám o tom. U nás sú v športe<br />

veľké peniaze. Skutočne, platíme veľa<br />

peňazí za chlapca, ktorý len sedí na<br />

striedačke… a on sa niekedy ani nezapojí<br />

do hry!“ Povedala som, „Šport<br />

a hry sú naozaj v mojej krajine obľúbené.<br />

Poviem príklad. Všetci sa postavia<br />

na čiaru a potom bežia tak rýchlo,<br />

ako vedia a nakoniec uvidíme, kto<br />

bude najrýchlejší, kto bude víťaz.“<br />

Potom sa na mňa jeden z nich zahľadel.<br />

Vysvetlili mi, že domorodec sa<br />

vám nepozerá len do očí, ide o niečo<br />

viac. Preniká pohľadom za vaše oči,<br />

do nesmrteľnej bytosti vo vás. Hovorí<br />

k vašej duši. Neprikladajú dôležitosť<br />

zovňajšku. Farba, vek, alebo


P R Í B E H<br />

pohlavie, to nehrá rolu, pretože ich<br />

čistá filozofia je postavená na večnosti<br />

a večných vzťahoch. A preto<br />

bolo zrazu úplné ticho, keď som povedala,<br />

aby sme si dali preteky, že pobežíme,<br />

aby sme videli, kto bude víťaz.<br />

Tento človek sa na mňa pozrel a povedal:<br />

„Ale, keď jeden vyhrá, ostatní<br />

prehrajú. To je zábava?“<br />

Jedna žena sa ma pýtala: „Tam odkiaľ<br />

si, máte vlastné deti? A poviete<br />

toto svojim deťom? Poviete deťom, že<br />

len jeden môže vyhrať a ostatní musia<br />

prehrať?“ Potom tá žena podišla tesne<br />

ku mne, doslova nos na nose. Možno<br />

sa jej ťažko hľadalo to Večné za mojimi<br />

očami, neviem, ale považovala<br />

za veľmi dôležité mať svoj nos opretý<br />

o môj. A potom mi s veľkým úsmevom<br />

povedala: „Kedy hovoríte deťom<br />

pravdu? Kedy im poviete, že oni všetci<br />

sú víťazi?“ Povedala som jej: „My to<br />

deťom nehovoríme. Tam odkiaľ pochádzam<br />

ti nikto nepovie, že si víťaz.<br />

Tam odkiaľ som, v Amerike, máme<br />

spoločnosť „urob-si-sám“. To znamená,<br />

že keď sám seba presvedčíš, že si víťaz,<br />

tak ním budeš. Ver sebe – a nestaraj<br />

sa o to, čo si myslia ostatní, čo od teba<br />

očakávajú. Keď to pochopíš, si v Amerike<br />

víťaz.“ Takéto zážitky boli pre mňa<br />

dôležité. Spočiatku som v nich ani nehľadala<br />

duchovný význam. V žiadnom<br />

prípade, bola som „katolík na úteku“.<br />

Bola som úplne šťastná. Keď mi vtedy<br />

povedali: „Počuli sme tvoje volanie<br />

o pomoc“, smiala som sa. Ja som bola<br />

tá, čo pomáhala. Bola som tam, aby<br />

som im pomohla. Nepotrebovala som<br />

žiadnu pomoc. Ale vrátila som sa od<br />

nich ako úplne iný človek, uvidela som<br />

veci úplne inak, ako som ich vnímala,<br />

keď som sa prvýkrát stretla s týmito<br />

ľuďmi.<br />

Druhá kniha, ktorú som napísala,<br />

Posolstvo z večnosti, na rozdiel<br />

od Posolstva od protinožcov, nie je<br />

mojím príbehom. Bola napísaná na<br />

prosbu mojich domorodých priateľov.<br />

Kniha je venovaná človeku menom<br />

Burnum Burnum. Jedného dňa<br />

som sedela s ním a skupinou ďalších<br />

domorodcov; všetci vo veku od<br />

šesťdesiat do sedemdesiatpäť rokov.<br />

Títo ľudia patrili ku „stratenej generácii“.<br />

Každý z týchto domorodcov,<br />

s ktorými som v ten deň posedela<br />

a ktorých som navštívila, boli odňatí<br />

svojim rodičom hneď po narodení.<br />

Boli daní na adopciu, alebo išli do<br />

kresťanskej inštitúcie. A tí, ktorí skutočne<br />

prežili a prešli tým všetkým, sú<br />

dnes ľuďmi, ktorí sa tým či oným spôsobom<br />

vrátili k svojim tradíciám.<br />

Dnes je v Austrálii veľa domorodcov<br />

– kresťanov. A oni s tým skutočne<br />

nemajú problém. Veria, že môžu porozumieť<br />

Ježišovi a zároveň mať aj<br />

svoje tradície. Vysporiadali sa s drobnými<br />

rozdielmi. Kresťanstvo má však<br />

skutočný problém s domorodcami,<br />

pretože majú nepríjemné otázky, na<br />

ktoré je ťažko odpovedať. Napríklad<br />

je tu prikázanie, ktoré hovorí: „Deň<br />

sviatočný budeš svätiť.“ A oni mi na<br />

to: „Ty naozaj veríš, že sa Jediný (Boh)<br />

pozerá, či slnko svieti a obieha okolo<br />

Zeme, kým nepríde do určitého bodu<br />

a potom povie, že dobre, teraz na<br />

všetkých svieti slnko, musíte byť teda<br />

dnes dobrí? Nemôžem sa vami zaoberať<br />

všetky ostatné dni, ale dnes musíte<br />

byť dobrí.“ Nuž, im to bolo smiešne.<br />

„Chcel tým Jediný naozaj toto povedať?“<br />

Oni sú totiž spojení s Prameňom<br />

každý deň a každú chvíľu, a oni<br />

svoje spojenie nikdy nestratia. Ak ho<br />

stratia, okamžite sa ho snažia získať<br />

späť. Nikdy nestratili spojenie so zemou,<br />

s nebom, so zvieratami, s rastlinami<br />

a sami medzi sebou navzájom.<br />

A ďalšie prikázanie, s ktorým majú<br />

problém, hovorí: „Cti otca i matku<br />

svoju.“ Hovoria: „Chcel tým Jediný<br />

naozaj toto povedať?“ Určite je to vytesané<br />

do kameňa? Každé dieťa sa narodilo,<br />

aby milovalo a ctilo si matku<br />

i otca. Keď Jediný niečo také vôbec<br />

povedal, tak to pravdepodobne hovoril<br />

rodičom, »Nerob nič, čím by<br />

si stratil rešpekt a česť pred svojimi<br />

deťmi.« Ale oni hovoria, že rozumejú<br />

tomu, že by to bolo pridlhé na<br />

vyrytie do kameňa, tak tento výrok<br />

„odstrihli“. Tak môžu austrálski domorodci<br />

skutočne prejsť akoukoľvek<br />

prekážkou, ktorú sme si postavili vo<br />

vedomí, v zákonoch atď.<br />

Aj austrálski domorodci majú svoje<br />

„Desatoro“: veci, o ktorých veria, že by<br />

sme ich mali robiť. Veria, že človek<br />

prichádza z Večnosti, a vráti sa späť<br />

do Večnosti. Podľa nich sme tu len<br />

na nejakých sto rokov, aby sme nazbierali<br />

skúsenosti. No naozaj typicky<br />

ľudskou činnosťou, ktorú by sme mali<br />

pestovať, je skutočná zábava. „Mali<br />

by sme sa zabávať!“. A to „zabávať sa<br />

29<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2006


P R Í B E H<br />

lienky, čokoľvek je zamerané jedným<br />

smerom, vy, ako pozorovateľ ste<br />

schopný ho zachytiť a podsunúť mu<br />

dočasne svoj vlastný pohľad, a dať mu<br />

tým úplne iný smer. To je tá zábava.<br />

A pretože oni sú kým sú, a veria čomu<br />

veria, sú presvedčení, že zábava by<br />

mala byť veľmi pozitívna, veľmi povznášajúca<br />

a veľmi duchovne obohacujúca.<br />

Oni pokladajú samých seba<br />

za správcov vlastnej energie, a zábava<br />

by mala byť niečím, čo pozdvihuje<br />

vedomie celej zemegule. A tak, keď<br />

som im rozprávala o zábave v Amerike<br />

a povedala som: „Neverili by ste,<br />

koľko miliónov dolárov a hodín času<br />

Američania minú na zábavu“, ich oči<br />

zažiarili, ich tváre sa rozsvietili, veľké<br />

úsmevy sa pozerali na mňa a povedali<br />

mi: „Ó, aké nádherné, už ste na pol<br />

ceste tam. Musíte pochopiť, že zábava<br />

je pre ľudstvo skutočne dôležitá. Te-<br />

30<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2006<br />

raz je potrebné vidieť aj druhú stranu<br />

mince,“ – to znamená, že máte zodpovednosť<br />

a ste povinní skladať účty<br />

za svoju zábavu. Hlavne musíte upovedomiť<br />

o tom tvorcov zábavy, aby<br />

pochopili, že sú zodpovední za predstavy,<br />

obrazy, a myšlienky, ktoré vypúšťajú<br />

do sveta mladých ľudí i ostatných.<br />

A potom skutočne prídete tam,<br />

kde si myslíte, že už ste.<br />

že sa bezhlavo zamilujete… Hudba<br />

vám môže len pomôcť. Môže upokojiť<br />

vašu dušu, môže vás rozplakať, aj<br />

rozosmutniť, no môže vás aj pozdvihnúť<br />

a urobiť šťastnými. Toto všetko<br />

hudba dokáže a je to liečivý prvok.<br />

Tým všetkým hudba naozaj je.<br />

Aboriginci veľa nehovoria, skôr naopak.<br />

Hovoria málo – ale spievajú.<br />

Veria, že hlas nebol stvorený na rozprávanie,<br />

ale na spievanie a oslavovanie<br />

i liečenie. Keď rozprávate, zvyčajne<br />

rozprávate o malých veciach,<br />

ktoré sa len málo týkajú Večnosti.<br />

Ale keď robíte veci s hudbou, robíte<br />

ich ušľachtilejšími, inšpirujúcimi<br />

a tvorivými. Austrálski domorodci<br />

skutočne veria, že časťou nádeje pre<br />

svet nie je len to, že hudbou môžeme<br />

vyliečiť seba samých, ale že môžeme<br />

vlastným pričinením“. Niet dôvodu,<br />

aby ste boli znudení alebo deprimovaní.<br />

Preto vám bola daná inteligencia,<br />

vedomie a tvorivosť, ktoré máte,<br />

takže sa môžete sami dostať z ťažkostí.<br />

Zabávajte seba, deti, bavte sa<br />

navzájom. No musíte porozumieť, čo<br />

to znamená „zábava“. Oni veria, že<br />

keď sa niekto zameria jedným smerom,<br />

keď i jeho cítenie, úmysel, myš-<br />

Ďalšia z vecí „Desatora“, ktorá na<br />

mňa urobila hlboký dojem, bola ich<br />

viera. Oni veria, že i keby ste sa narodili<br />

na opustenom ostrove a mohli<br />

prežiť sami, bez ľudského dotyku, bez<br />

akejkoľvek skúsenosti s ľuďmi – len<br />

vy, rastliny, zvieratá a prvky – neochvejne<br />

veria, že od narodenia<br />

máte vo svojom vnútri nutkanie robiť<br />

hudbu. Toto nutkanie je pre vás<br />

také dôležité, ako pre vtáka postaviť<br />

hniezdo. Mali by ste sa prinajmenšom<br />

naučiť len tak si hmkať pre seba. Mali<br />

by ste sa naučiť spievať. Mali by ste sa<br />

naučiť vnímať rytmus a mali by ste<br />

sa aspoň naučiť poznať rôzne farby<br />

svojho hlasu. Mali by ste si dokonca<br />

urobiť nejaký druh hudobného nástroja,<br />

ktorý vyludzuje zvuk. Oni veria,<br />

že hudba je pre vás taká potrebná<br />

ako dýchanie. Hudba vo vás môže<br />

prebudiť život. Hudba môže spôsobiť,<br />

liečiť aj vzťahy s ostatnými a že hudbou<br />

môžeme vyliečiť celú planétu.<br />

Viete, na svojich prednáškach hovorím<br />

k malým i veľkým skupinám,<br />

k ľuďom, ktorí tam chcú byť, ale často<br />

hovorím aj k ľuďom, ktorí tam nechcú<br />

byť. Jednu vec som pritom pochopila:<br />

že sme všetci na správnom mieste.<br />

Nikdy sa nestalo, aby sme postrádali<br />

dušu, ktorá by tu mala byť. A nie je<br />

ani jediná osoba v skupine, ktorá by<br />

tam byť nemala. Neviem veľa vecí


F O T O G R A F I E<br />

o New Age. Viem len málo o joge. Nečítala<br />

som veľa o meditácii atď. Ja skutočne<br />

neviem ako meditovať, nikdy<br />

som sa meditácii neučila. Je možné, že<br />

to robím zle, robím však niečo, čo robia<br />

domorodí ľudia v Austrálii, a myslím<br />

si, že je to forma meditácie. Verím,<br />

že veľa nedorozumení v komunikácii<br />

medzi ľuďmi a kultúrami spočíva vo<br />

význame slov, keď sa hádame o každé<br />

slovo. No v skutočnosti to, čo sa ráta,<br />

je v prvom rade skutok, čin. Dôležité<br />

je, ako žijeme svoje životy bez ohľadu<br />

na jazykové rozdiely alebo hodnoty,<br />

ktoré sme si stanovili pre seba a pre<br />

ostatných.<br />

TERRA INCOGNITA AUSTRALIS<br />

Prepis rozhovoru s pani Marlo<br />

Morgan, autorkou známou zážitkami<br />

zo svojho života v kmeni austrálskych<br />

domorodcov. Rozhovor sa uskutočnil na<br />

Medzinárodnej obchodnej výstave New<br />

Age (International New Age Tradeshow –<br />

INATS) v Denveri, Colorado.<br />

31<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2006


32<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2006<br />

N ázov Austrália je odvodený od latinského slova australis – južný. Je sporné, kto objavil Austráliu<br />

ako prvý, no určite najstarším európskym nálezom je holandský tanier s nápisom 1616…<br />

Bieli osídlenci pri svojom príchode narazili na domorodcov žijúcich z pohľadu technického<br />

pokroku približne na úrovni doby kamennej; z pohľadu spolužitia s okolitou prírodou a ľuďmi<br />

na úrovni podstatne vyššej, než spomínaní kolonizátori. V priebehu osídľovania Austrálie prisťahovalci<br />

domorodcov postupne vytláčali. Pôvodní obyvatelia boli uznaní za rovnoprávnych<br />

občanov až v roku 1967. V súčasnosti predstavujú dve percentá austrálskeho obyvateľstva.


R E C E N Z I A<br />

34<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

Každý z nás tuší, že „fast food“<br />

je nezdravý, niekedy je však potrebné<br />

presvedčiť sa na vlastné oči…<br />

o by sa stalo, keby ste mesiac jedli<br />

Č len stravu z reťazcov rýchleho občerstvenia?<br />

Režisér a zároveň „hlavný<br />

hrdina“ celovečerného dokumentu<br />

Morgan Spurlock sa do takéhoto experimentu<br />

pustil. Tridsať dní nebude<br />

jesť nič iné, než to, čo ponúka McDonald’s,<br />

musí sa stravovať v tomto reťazci<br />

trikrát denne, objednať si aspoň<br />

raz všetko, čo je v ponuke, a musí si<br />

dať nadmerné „super size“ menu, pokiaľ<br />

je k tomu<br />

vyzvaný.<br />

Super Size Me – Vykŕmte ma!<br />

Najprv prejde<br />

všemožnými vyšetreniami<br />

a meraniami,<br />

aby bolo možné<br />

porovnať stav „pred“<br />

a „po“. Počas pokusu ho<br />

sledujú lekári a odborníci<br />

na výživu. Vedia, že rýchle<br />

občerstvenia nie sú zdravé,<br />

no výsledok experimentu<br />

si žiadny z odborníkov nedokáže<br />

predstaviť ani v najhoršom<br />

sne. Prezradíme, že<br />

Spurlock skutočne vydrží jesť<br />

hamburgery pána McDonalda<br />

celých tridsať dní – napriek tomu, že<br />

mu lekári radia kvôli problémom s pečeňou<br />

experiment ukončiť – a ani ku<br />

koncu ho neopúšťa zmysel pre humor,<br />

ktorý sprevádza celý film.<br />

Okrem toho, ako si Morgan Spurlock<br />

ničí zdravie, uvidíte a vypočujete<br />

si aj výpovede odborníkov na<br />

rýchle občerstvenie, obyčajných<br />

ľudí, predstaviteľov firiem, politikov,<br />

učiteľov a mnoho ďalších.<br />

Nikoho neprekvapí, že hamburgerová<br />

diéta Spurlockovmu zdraviu<br />

neprospela. Pribral jedenásť kilogramov,<br />

zaradil sa do skupiny<br />

s dvojnásobnou šancou na infarkt,<br />

podráždil si pečeň, cítil sa trvalo deprimovaný<br />

a unavený. Zaujímavé je,<br />

že sa u neho za púhy mesiac vytvorila<br />

závislosť na tejto tučnej a presladenej<br />

„diéte“ s veľkými dávkami<br />

kofeínu.<br />

Film zazlieva rýchlovýkrmniam<br />

ako je McDonald’s nielen nezdravé<br />

jedlo, ale aj manipuláciu zákazníkov,<br />

predovšetkým detí. Pomocou klaunov,<br />

hračiek a preliezok sa Fastfoody<br />

snažia dostať do podvedomia i tých<br />

najmenších príjemné spomienky spojené<br />

so značkou a prostredím reťazca.<br />

A tragické je, že tento odstrašujúci<br />

príklad stravovania prenikol<br />

už aj do škôl.<br />

Morgan Spurlock hovorí<br />

po natáčaní: „Asi najhroznejším<br />

zistením bol pre<br />

mňa vplyv, ktorý má kultúra<br />

rýchleho občerstvenia<br />

na školské jedálne. (…) Jedlo,<br />

ktoré jedia deti v Amerike, je<br />

príšerné a rodičia o tom<br />

nemajú ani poňatia. Dajú<br />

dieťaťu tri doláre a poprajú<br />

mu dobrú chuť. A jedálne sú<br />

plné pizzy, hamburgerov,<br />

precukrovaných limonád,<br />

pomfritov a sladkostí.“<br />

Až v druhom rade si<br />

podľa neho za svoju<br />

obezitu môžu ľudia<br />

sami, keď sa<br />

prejedajú nezdravým<br />

jedlom. Pritom ide<br />

o veľa: viac ako 60 % Američanov<br />

je obéznych a obezita je najčastejšou<br />

príčinou smrti hneď za fajčením.<br />

Film vyvolal celý rad reakcií, získal<br />

nebývalú popularitu po celom svete<br />

a tiež mnoho ocenení na filmových<br />

festivaloch. McDonald’s oznámil, že<br />

sťahuje z predaja veľkosť menu „super<br />

size“, rozšíril ponuku šalátov a deťom<br />

namiesto pomfritov ponúkol ovocné<br />

šaláty a džúsy. S týmto filmom to vraj<br />

nemalo nič spoločné…<br />

Nenechajme sa pomýliť, že film sa<br />

týka len Američanov – väčšina z ich<br />

problémov, nad ktorými sa dnes usmievame,<br />

čaká Európu v krátkom<br />

čase. V Slovenskej republike napríklad<br />

deti v McDonald’s nechcú jesť<br />

zdravšie a rodičia ich k tomu ani nenútia.<br />

Pre deti totiž ovocné šaláty nie<br />

sú voči hranolčekom náležitým konkurentom<br />

a netvoria ani jedno percento<br />

z predaných detských menu.<br />

Artur Zatloukal ml.<br />

Super Size Me – Vykŕmte ma!<br />

Dokumentárny film USA, 2004, 100 min.<br />

Réžia: Morgan Spurlock


azdujte, učte sa pokorne stovke<br />

G pomalých, trpezlivých, ťažkých<br />

robôt. Celé vaše dni budú modlitbou.<br />

Netreba vám kňazov ani<br />

chrámu...<br />

Povolanie roľníka v dnešných časoch<br />

vyvoláva prinajmenšom rozpaky.<br />

Zem nás vraj uživiť nedokáže.<br />

Pôvodné gazdovstvá, postavené na<br />

sebestačnosti, spolupráci a ručnej<br />

práci nemajú proti dotovanej, energeticky<br />

náročnej a všeničivej veľkovýrobe<br />

nádej.<br />

Výsledok je až príliš známy: nadbytok<br />

umelých, jedovatých potravín,<br />

vykorenenie, stučnenie a spohodlnenie<br />

ľudských tiel a duší. A bezočivé<br />

spľundrovanie Zeme (až príliš často<br />

chápané ako nutné zlo), ktorá traktoristom,<br />

kombajnistom a vodičom<br />

fekálov Matkou byť ani nemôže.<br />

Zásadné pokusy o zmenu končievajú<br />

snahou o samozásobenie jednotlivých<br />

rodín. Napokon dopestovať<br />

si ovocie, zeleninu, zemiaky a strukoviny<br />

nie je s trochou trpezlivosti<br />

a šťastia až také zložité. A prvým<br />

pokusom býva zväčša zázračne požehnané<br />

bez ohľadu na zvolený postup<br />

práce. Potom môžu prísť na rad<br />

sliepky, kozy a iné menšie zvieratká.<br />

Odborných návodov a dobrých rád,<br />

ako pestovať a chovať prirodzene,<br />

ohľaduplne a bez chémie... je už aj<br />

u nás dosť. Tí šťastnejší sa môžu<br />

čo-to podučiť od starých gazdov vo<br />

svojom susedstve. Pritom si rýchlo<br />

uvedomia, že nie je možné nadviazať<br />

na skúsenosti predkov. Niť sa dávno<br />

pretrhla a my ostávame osamotení<br />

so svojimi ideálmi. Stredoslovenské<br />

lazy sú už svojou podstatou lákavé.<br />

Neprerobené domy, dostupná a pomerne<br />

úrodná zem, pocit slobody<br />

uprostred hôr. Lenže domy stoja často<br />

ďaleko od seba a nájdite dva, tri, štyri<br />

pokope, aby boli súce na predaj a za<br />

prijateľnú cenu. Okrem toho ľudia<br />

prichádzajú každý inokedy, s inou<br />

predstavou, obľúbia si iné miesto.<br />

A tak za nás okolnosti vyjadrili to,<br />

čo nosíme stále hlboko v sebe: neprekonateľný<br />

individualizmus. Pravda,<br />

že usadlosti boli kedysi sebestačnými<br />

hospodárskymi a spoločenskými<br />

celkami, kde žili prinajmenšom<br />

gazdovia, ich dospelé deti a ich<br />

deti, nám nepomôže. Príliš dobre<br />

vieme, že rubom ich spolupráce bol<br />

prísny poriadok a nerovné postavenie<br />

členov domácnosti v ňom.<br />

A keď mi pred viac ako siedmimi<br />

rokmi na lúke nad slamenou strechou<br />

môjho práve objaveného domova<br />

Hory povedali svoje krásne:<br />

„Gazdujte“, netušila som, ako sa mýlim.<br />

Myslela som totiž na robotu, na<br />

to množstvo tajomných a náročných<br />

činností, ktoré sa bude treba naučiť.<br />

Hodiť za hlavu vymoženosti posledného<br />

storočia mi bolo výmenou za<br />

zmysel a nádej až príliš ľahko.<br />

Len jedno ma nenapadlo. Že to<br />

„gazdujte“ bude značiť aj cestu hlboko<br />

do seba a ďaleko za obzor našej<br />

kultúry, že bude treba hodiť za<br />

hlavu nielen vymoženosti, ale aj<br />

všetko, čo som sa za prvých dvadsať<br />

rokov života naučila vo vzťahu k ľuďom<br />

a sebe. A vybrať sa do končín,<br />

kde zatiaľ väčšina novodobých pútnikov<br />

stroskotala.<br />

Láska? Vo vzácnych prípadoch sme<br />

ešte schopní lásky manželskej, rodičovskej.<br />

Ale používať ten istý meter<br />

aj na slabosti, túžby, zápasy a zvyky<br />

cudzích ľudí, povedzme priateľov,<br />

pozvať ich k sebe do dvora, zdieľať<br />

s nimi všetko, čo prináša každodenný<br />

život?<br />

Úprimnosť, otvorenosť? Dobre.<br />

Lenže to znamená zo všetkého najviac<br />

zraniteľnosť, a osoh nebadáš<br />

žiaden. Je to také ľahké a sme na to<br />

z domu tak pekne naučení – nič si<br />

nevšímať, nič si nepripúšťať a s ni-<br />

35<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


Z A M Y S L E N I E<br />

kým necítiť. A keď už v tej škrupine<br />

nemožno vydržať, na to sa predsa<br />

vyrábajú krásky z telenoviel, aby<br />

nám uľahčili od prebytočných citov<br />

bez rizika, že si pri tom dušičku čo<br />

len oškrabneme.<br />

Skromnosť? Mnohí by povedali<br />

skôr bieda. Bývanie v jednej izbe,<br />

voda na dvore, záchod – búdka za<br />

humnom, dlážka drevená, v kúte<br />

„šparhelt“, pod stropom sviečka. Jedlo,<br />

čo dom dal, háby pozháňané po<br />

starých susedoch. Zopár korún zarobených<br />

doslova v pote tváre a na hranici<br />

zákona. Pri dnešných cenách?<br />

Spolupráca? Isteže, jeden chlap<br />

hradu na múr nezaloží. Ale dávať<br />

svoju prácu ako dar, nevymieňať ju<br />

ani za peniaze, ani za iné rovnako<br />

smiešne jednotky, ocenenia a uznania,<br />

ani za tovar a dokonca ani za<br />

Božiu priazeň? A nezratúvať si po<br />

kútoch, kto mi koľko dlhuje?<br />

Modlitba, sústredenie, rozjímanie?<br />

Toho tu už bolo, kníh, že by mohol<br />

prales rásť. Ale hodinu za hodinou<br />

sa modliť? Robotou? Nechať stroje<br />

strojmi, vymoženosti vymoženosťami,<br />

chytiť sa motyky, sekery, kosy?<br />

Neoddeľovať sa od Zeme asfaltom,<br />

betónom, gumou, molitanom? Raz<br />

a navždy vypnúť televízor, prestať<br />

ohlupovať svoju obrazotvornosť<br />

ilúziami, ktoré sa pomaly stávajú<br />

podmienkou prežitia? Čo potom<br />

s časom, nebudeme ho zrazu mať<br />

priveľa?<br />

Úcta k Zemi? Samozrejme. Ale žiť<br />

iba z nej, z jej plodov, nosiť si ju do<br />

domu na čižmách, nemôcť ju na jeseň<br />

zmyť z dlaní? Domáci chlebík?<br />

Výborná zmena, ale každý deň?<br />

36<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

Modlitba, sústredenie, rozjímanie? Toho tu už<br />

bolo, kníh, že by mohol prales rásť. Ale hodinu<br />

za hodinou sa modliť? Robotou?<br />

Mierime k jednoduchosti a vzdávame<br />

sa strojov nie iba preto, že znásilňujú<br />

Zem. Okrem toho berú ľuďom<br />

silu, možnosť sebapoznania a schopnosť<br />

zmysluplne spolupracovať. Nahradiť<br />

obrad ručnej žatvy niekoľkominútovou<br />

popravou obilia kombajnom<br />

neprestáva byť smrteľným previnením<br />

len preto, že je to bežné!<br />

Keď kresťanské myslenie posledných<br />

storočí vyhnalo Ducha z krajiny<br />

do kostolov, kláštorov a kníh,<br />

nikomu zrejme ani na um neprišlo,<br />

že v konečnom dôsledku to povedie<br />

k sebazničeniu aj tej skromnej miery<br />

ľudskosti, ktorú mohli do života priniesť<br />

františkánske sny o prostote,<br />

čistote, pokore, láske k všetkému živému<br />

a ostali iba trčať mimo obzoru<br />

ako nedostupné skaly.<br />

Gazdovať dnes znamená aj vrátiť<br />

sa k nim. Trpezlivou prácou okolo<br />

seba aj na sebe vytvárať spoločenstvo.<br />

Na malom, ľudsky obsiahnuteľnom<br />

priestore. Spoločenstvo Zeme<br />

a všetkých živých bytostí. Je načase<br />

namiesto bezduchej a účelovej umelej<br />

inteligencie použiť tú svoju, Bohom<br />

danú. Skutočná roľnícka práca<br />

si nevyžaduje len rozum a skúsenosť,<br />

ale aj pokoru, cit a vieru. A okrem<br />

mnohého iného učí človeka chápať,<br />

že výsledky svojho, často dlhotrvajúceho<br />

snaženia nemá plne v rukách.<br />

Až vtedy, keď budeme na svojich<br />

výpestkoch naozaj závislí, až keď sa<br />

pri kosení a hrabaní na lúkach znova<br />

ozve spev, až keď sa na medze a do<br />

sadov vráti život a krajina okolo nás<br />

pozabudne aspoň na tie najhoršie<br />

rany, až potom môžeme hovoriť<br />

o návrate márnotratných synov.<br />

Obnoviť gazdovstvo je ako zmladiť<br />

strom – ťažké a neisté. Treba zarezať<br />

hlboko do živého aby starý koreň vyhnal<br />

nové drevo. Kým prinesie ovocie,<br />

chvíľu to potrvá. A to nevieme,<br />

či niektoré konáre nebude dokonca<br />

treba preštepiť.<br />

Vytvárať živú pospolitosť sa ľuďom<br />

darí čím ďalej tým menej. Ak naši<br />

predkovia spolupracovať museli, ak<br />

mali prežiť, my dnes spolupracovať<br />

musíme, ak má prežiť Zem. Pravidlá,<br />

jednotky práce a umárajúce schôdze<br />

nám na gazdovstvách nepomôžu.<br />

Príliš dobre vieme, že jedna rodina<br />

s deťmi, keby sa aj zodrala, bez vážnych<br />

kompromisov obstojí len ťažko.<br />

A život nás niekedy dosť drsne učí, že<br />

vykúriť pre každého člena domácnosti<br />

jednu izbu je neprekonateľný<br />

prepych, rovnako ako stavať a udržiavať<br />

pre každú rodinu maštaľ, pivnicu,<br />

humno, stodolu, dreváreň...<br />

Gazdovstvá dávali obživu a strechu<br />

nad hlavou viacerým ľuďom. Ak<br />

si chceme okrem zeleniny dopestovať<br />

aj chlieb, ak chceme odolať tlaku<br />

stále útočnejšej spotrebnej kultúry,<br />

ak sa naše deti majú mať s kým hrať<br />

a predovšetkým, ak sa máme vyhnúť<br />

zúfalstvu osamotenia a odcudzenia<br />

sa od ľudí a nenaplneniu svojho poslania,<br />

budeme sa musieť učiť spolu<br />

žiť. Najprv hoci aj jedna rodina<br />

v jednej izbe, potom niekoľko rodín<br />

v jednom dvore, jednej osade. Učiť sa<br />

vytvárať jednotu aj uznávať jedinečnosť.<br />

A namiesto vylepšovania pravidiel<br />

a zliepania lazníckych štátov<br />

si vyjsť v ústrety až za hranice vlastných<br />

tieňov.<br />

Poďakovanie:<br />

Článok bol prevzatý z www.kruhzivota.sk<br />

Veronika Kicková (1974), gazduje so svojím<br />

manželom. Chovajú kozy, dorábajú kozí<br />

syr, manžel vyrába drevené misky, autorka<br />

sa venuje pesničkárstvu. Je aj autorkou<br />

novely z lazníckeho prostredia – Jánošíkov<br />

tanec (vyd. DAJO v r. 2001).


H I S T Ó R I A<br />

„TUŠENIE PRAVÉHO ŽIVOTA“<br />

V<br />

našich doterajších<br />

výkladoch,<br />

oživujúcich<br />

zašlé udalosti,<br />

sme sa často stretávali<br />

s rôznymi symbolmi.<br />

Symbol je niečo<br />

hmotné, zmyslovo viditeľné,<br />

čo však poukazuje na niečo<br />

zmyslovo nepostihnuteľné.<br />

„Nikdy nezomrelo tušenie pravého<br />

života,“ hovorí Hermann Hesse vo<br />

svojej básni „Služba“. Toto tušenie<br />

pravého života, to je tušenie o večnej<br />

sile, ktorá prúdi z božského nadol<br />

do stvorenia. Vyjadrovalo sa<br />

v rôznych dobách a v rôznych kultúrach<br />

a zobrazovalo v rôznych<br />

symboloch.<br />

V európskej literárnej histórii sa<br />

zdanlivo náhle a bezprostredne, bez<br />

nadväznosti na čokoľvek predchádzajúce,<br />

vynára ako motív povestí<br />

pojem Grál, nad ktorého pôvodom<br />

si literárni experti ešte dnes lámu<br />

hlavu. Povedzme si niektoré základné<br />

fakty, dôležité na sledovanie<br />

našej myšlienkovej línie.<br />

PUTOVANIE DO KRAJINY ÚSVITU VIII.<br />

Ako prvý píše v r. 1180 provensálsky<br />

trubadúr Chrétien de Troyes dielo<br />

Parceval alebo Povesť o Grále. O desať<br />

rokov neskôr Robert de Boron podáva<br />

podrobné spracovanie pod názvom<br />

Príbeh svätého Grálu alebo Jozef z Arimatie.<br />

Najvýznamnejší stredoveký nemecký<br />

básnik Wolfram von Eschenbach<br />

píše svojho Parzivala krátko<br />

po roku 1200. Ďalšie spracovanie sa<br />

objavuje okolo r. 1280 a ešte v 13. st.<br />

vznikol ďalší román Hľadanie svätého<br />

Grálu. Koncom 15. st. tradícia povestí<br />

o Grále doznieva a ožíva v 19. st.<br />

v diele Richarda Wagnera.<br />

V stati o Františkovi z Assisi<br />

(v SG11) sme konštatovali, že prelom<br />

12. a 13. st.<br />

je dobou veľkého<br />

duchovného<br />

a myšlienkového<br />

blúdenia, chaosu,<br />

vrenia a kvasenia. Cirkevná<br />

inkvizícia naplno<br />

vyčíňa a fanatické križiacke<br />

ťaženia likvidujú všetko, čo sa<br />

stavia do cesty cirkevnej moci. Moc<br />

v osobe pápeža Innocenta III. dosahuje<br />

v tejto dobe vrchol. Nové reformné<br />

sily, ktoré sa logicky objavili<br />

ako dôsledok mocenského tlaku,<br />

sa ako protiváha k okázalosti cirkvi<br />

prejavili nielen v glorifikácii chudoby<br />

a asketizmu, ale aj v opravdivejšom<br />

vnútornom kresťanskom cítení,<br />

ktoré sa snažilo odpútať sa od<br />

nadvlády cirkvi. Prvé reformné hnutie,<br />

pri ktorého zrode stáli František<br />

a Dominik s ich mníšskymi rádmi,<br />

sa cirkvi podarilo zviesť do riečiska<br />

jej vlastného prospechu, druhé hnutie,<br />

usilujúce sa o nezávislosť na<br />

Ríme, bolo pre cirkev nebezpečnejšie,<br />

a preto tiež podnikla všetko pre<br />

to, aby ho potlačila.<br />

37<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


H I S T Ó R I A<br />

Ježiš z Nazaretu dal svojím posolstvom<br />

zo Svetla zástupu pútnikov do<br />

krajiny úsvitu najmocnejší impulz,<br />

akého sa mu kedy dostalo. Proti vtedy<br />

už strnulej litere židovského zákona<br />

postavil ducha a proti dogme Božskú<br />

múdrosť. A napriek tomu v priebehu<br />

stáročí bolo jeho svetlé posolstvo zúžené<br />

do strnulých náuk a dogiem.<br />

Avšak jadro Ježišovho posolstva žilo<br />

aj naďalej v ezoterickom neviditeľnom<br />

prúdení pod povrchom. V priebehu<br />

storočí potom toto prúdenie<br />

bralo na seba rôzne formy. O učení<br />

gnostikov sme sa už zmienili: manicheizmus,<br />

ktorý prenikol do Európy<br />

až z Perzie, a hnutie bogomilov na<br />

Balkáne boli ďalším dôkazom snáh<br />

o nezávislosť na rímskej cirkvi.<br />

Najvýznamnejším a pre cirkev<br />

najnebezpečnejším takýmto hnutím<br />

bolo hnutie katarov, tzn. čistých,<br />

ktoré sa rozšírilo z Malej Ázie cez<br />

Balkán, severné Taliansko a južné<br />

Francúzsko až do západného Nemecka.<br />

Historicky sa s katarmi stretávame<br />

práve v konečnej fáze ich<br />

existencie na prelome 12. a 13. storočia.<br />

Najviac ich bolo v južnom<br />

Francúzsku so strediskom v meste<br />

Albi, podľa ktorého boli nazývaní<br />

tiež ako albigénski. Čím bola cirkev<br />

svetsky mocnejšia a znemravnenejšia,<br />

tým viac pokračovalo tvorenie siekt,<br />

tzn. zvláštnych oddelených skupín,<br />

ktoré usilovali o návrat k čistej náuke<br />

Majstra z Nazaretu. Od r. 1181 do<br />

r. 1229 trval likvidačný boj na život<br />

a na smrť, ktorý cirkev viedla proti<br />

albigénským, a tým aj proti kvitnúcej<br />

kultúre celého Provensálska. Albigénski<br />

katari boli zničení strašným<br />

spôsobom. Zlo, raz pustené z reťaze,<br />

sa opakovane vracia. Hrôzy, ktoré sa<br />

odohrávali pri konečnej likvidácii katarov,<br />

sa v Európe potom ešte mnohokrát<br />

opakovali. Pesimista by mohol<br />

povedať, že ak vyplýva z histórie nejaké<br />

poučenie, potom je to poučenie<br />

o nepoučiteľnosti človeka.<br />

38<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

Albigénski katari boli fyzicky zničení,<br />

avšak katarov, tzn. tých, ktorí<br />

sa usilujú o čistotu, nebolo možné<br />

odstrániť. Žili a pôsobili ďalej ako<br />

gazzari – kacíri, čo je lombardské<br />

pomenovanie katarov. Pretože preduchovnené<br />

ezoterické kresťanstvo,<br />

Zmienky o Grále<br />

by mohli pochádzať<br />

z prastarého poznania<br />

a múdrosti<br />

predkresťanskej doby<br />

nezávislé na rímskych dogmách<br />

a rímskej moci, existovalo od prvopočiatku<br />

svojej existencie a udržalo sa po<br />

všetky storočia až po dnešné dni. Bolo<br />

však vždy ohrozované a jeho niektoré<br />

skupiny úplne zničené. To však nemohlo<br />

zastaviť prúd pútnikov do krajiny<br />

úsvitu. Jeho nositelia boli často<br />

nútení uchýliť sa pod viditeľnú hladinu<br />

diania, a tak toto svetlé vedenie,<br />

toto „tušenie pravého života“ sa často<br />

skrylo pod pláštik povestí a legiend,<br />

ktoré slúžili nevedomým pre zábavu,<br />

vediacim však pre poučenie o ceste<br />

zasvätenia do tajomstva života.<br />

Povesti a legendy 12. a 13. storočia<br />

nespomínajú nikdy autoritu<br />

rímskej cirkvi, pretože obce katarov<br />

žili mimo prúdu cirkevného diania<br />

a cirkevných dogiem. Ich kultovým<br />

mystériom nebol kresťanský kríž, ale<br />

Grál a rytieri Grálu neniesli na svojich<br />

plášťoch kríž, ale holubicu ako<br />

symbol ducha.<br />

Ako sme si už povedali, literárne<br />

spracovaná téma Grálu sa vo forme<br />

povestí vynára koncom 12. storočia.<br />

Ale nemohla sa objaviť bez toho, aby<br />

sa v nejakej podobe nevynorila ešte<br />

predtým. Na základe štúdia historických<br />

prameňov sa možno domnievať,<br />

že zmienky o Grále by mohli pochádzať<br />

z prastarého poznania a múdrosti<br />

predkresťanskej doby, ktoré sa z Predného<br />

Východu dostali cez Taliansko<br />

a Španielsko až do južného Francúzska,<br />

a tým až do keltského priestoru.<br />

Toto poznanie a múdrosť sprevádzalo<br />

čisté úsilie o vytvorenie kresťanského<br />

prúdu nezávislého od rímskej cirkvi.<br />

V 12. a 13. storočí však boli „tí, ktorí<br />

sa usilovali o čistotu“, teda katari,<br />

ohrození priamo vo svojej existencii<br />

a ich duchovné úsilie sa muselo zahaliť<br />

do pláštika legiend a povestí. Vďaka<br />

tomu bolo toto poznanie o mystériu<br />

Grálu ako východisku Božskej sily zachránené<br />

cez všetky búrky času. Vo<br />

vtedajšej neistej a znemravnenej dobe<br />

chceli povesti a legendy volať po hľadaní<br />

Grálu.<br />

Čo však bolo vlastne obsahom slova<br />

Grál vo vtedajšej literatúre?<br />

Výklady sa rôznia. U Chrétiena de<br />

Troyes je to nádoba z rýdzeho zlata,<br />

z ktorej sa šíri jas väčší než jas slnka<br />

a v ktorej leží hostia ako jediný pokrm<br />

starého kráľa. Hostia je tu symbolom<br />

Božského pokrmu. U Roberta<br />

de Boron je Grál nádobou, ktorú použil<br />

Ježiš pri poslednej večeri. Túto<br />

nádobu získal Jozef z Arimatie od Pi-


H I S T Ó R I A<br />

láta zároveň s mŕtvym telom Ježiša<br />

a zachytil do nej jeho krv. Wolfram<br />

von Eschenbach opisuje Grál ako kameň<br />

Božského pôvodu, ktorý vyživuje<br />

rytierov Grálu. Jeho sila sa obnovuje<br />

každý Veľký piatok v hostii,<br />

ktorú prináša holubica z neba, a pokladá<br />

ju naň. Vcelku možno teda<br />

povedať, že Grál predstavuje v tejto<br />

literatúre tajomstvo pokrmu duše, tajomstvo,<br />

ktoré siaha ďaleko a vysoko<br />

nad všetko pozemské. Je to nevysloviteľné<br />

tajomstvo, žiadna obyčajná<br />

nádoba, pretože ako hovorí Richard<br />

Wagner vo svojom Parsifalovi, „nevedie<br />

k nemu žiadna pozemská cesta“.<br />

Keď sa však človek vydá na cestu –<br />

a prvý krok musí urobiť každý sám –<br />

potom ho Grál vedie do iných duchovných<br />

úrovní.<br />

Snáď ešte jedna zaujímavosť stojí<br />

za zmienku v súvislosti s významom<br />

tohto slova. Ako jedna z možností sa<br />

vo výklade uvádza odvodenie slova<br />

Grál od provensálskeho slova gradale,<br />

tzn. stupňovitý, teda to, čo niekam<br />

stupňovite vedie. A duchovné pokrmy<br />

možno prijímať len postupne,<br />

krok za krokom.<br />

Symboliku všetkých týchto povestí,<br />

tzn. spodobenie cesty pozemským<br />

životom vari najlepšie dokladá sám<br />

názov spracovania v podaní Chrétiena<br />

de Troyes. Ako sme uviedli na<br />

začiatku, nazval svoju báseň Parceval,<br />

čo je chápané ako meno hlavného<br />

hrdinu. Napísané ako Per-ce-<br />

-val však znamená: skrz toto údolie,<br />

tzn. pozemské údolie života. Cesta<br />

týmto údolím je namáhavá, ale vedie<br />

postupne, krok za krokom k cieľu –<br />

k vnútornému oslobodeniu.<br />

Najmä v podaní Wol f ra ma<br />

von Eschenbach je báseň plná imaginácií,<br />

z ktorých najkrajšia a najdôležitejšia<br />

je povesť o hrade Grálu.<br />

Nie je to žiadny hrad v pozemskom<br />

zmysle slova, nevedie k nemu predsa<br />

žiadna pozemská cesta. Ide v nej<br />

o obraznosť, ktorá náleží do oblasti<br />

noci, spánku a sna. V spánku, keď<br />

vystupujeme do hradu, dostávame<br />

posilu skrze Grál, s precitnutím hrad<br />

Grál predstavuje v tejto literatúre tajomstvo pokrmu<br />

duše, tajomstvo, ktoré siaha ďaleko a vysoko<br />

nad všetko pozemské<br />

opúšťame. Podľa povesti je hrad vybudovaný<br />

zo samých drahokamov.<br />

Podľa starých ezoterických tradícií<br />

drahokamy dávajú silu duši a duchu,<br />

sú teda symbolom preduchovnenosti<br />

hmoty. Chrám Grálu je chrámom pre<br />

všetky národy, pre všetky náboženstvá.<br />

Vo Wolframovom Parzivalovi<br />

neexistuje žiadna nacionálna alebo<br />

náboženská súvzťažnosť, existuje len<br />

hľadanie Grálu. Vo Wolframovom<br />

diele na stredovek celkom neobvyklá<br />

tolerancia poukazuje na vplyv katarov,<br />

ktorí boli veľmi umiernení duchovne<br />

i svetsky.<br />

Ešte jedna oblasť tejto témy stojí za<br />

zmienku, a síce prvok ženstva v celej tematike<br />

Grálu. Vo všetkých spracovaniach<br />

sa vyskytuje postava čistej panny, ktorá<br />

nejakým spôsobom vedie hrdinu k cieľu.<br />

Pripomeňme si v tejto súvislosti Goetheho<br />

Fausta a jeho záver: „Za večným ženstvom<br />

sme nesení vyššie.“ Je to zaiste vytušenie<br />

jedného z najväčších tajomstiev stvorenia,<br />

ktoré Abd-ru-shin (autor diela „Vo Svetle<br />

Pravdy“) upresňuje nasledovne:<br />

„Najvyššou úlohou v bytí ženstva na zemi<br />

je … zušľachťovať svoje okolie a neustále<br />

prijímať zo Svetla, ktoré môže sprostredkovať<br />

len ženstvo jemnosťou svojho vyciťovania!<br />

Zušľachťovanie prináša však<br />

bezpodmienečný vzostup do svetlých<br />

výšin!” (Prednáška „Úloha ľudského<br />

ženstva“).<br />

Stredoveký námet povestí o Grále je<br />

plný obrazností, ktoré možno chápať<br />

len na základe reči symbolov. Kto<br />

im neporozumie, pre toho je táto<br />

téma nerozlúštenou hádankou.<br />

Katari, ktorí poznali vysoké<br />

tajomstvo Grálu, vedeli,<br />

že Boh skrze silu<br />

Grá lu ud ržuje<br />

vesmír. Toto poznanie<br />

zachránili<br />

pred zničením<br />

tým, že<br />

ho zahalili do<br />

pláštika povestí,<br />

na ktoré potom nadväzovali<br />

ďalšie povesti<br />

a legendy.<br />

Katari boli fyzicky zničení<br />

ako kacíri a s nimi<br />

zanikla aj kvitnúca provensálska<br />

kultúra, no vedomosť<br />

o Grále sa nikdy úplne<br />

nestratila.<br />

Byť vyvolený pre službu<br />

Grálu je radosť – tak to zvestujú<br />

povesti.<br />

Spracoval Zdeněk Křivka<br />

39<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


N Á ZO R Y<br />

40<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 12/2007, vyšlo 1. 6. 2007.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján Dobrota, Júlia Faberová,<br />

Peter Galbavý, Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Rastislav Podivinský, Andrea Stúpalová, Igor Vojtek<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Alena Nairn, Praha<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Marek Frank, Brno<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

Steve Cukrov, Irvine, USA/* (1); C. Lim, Kuala Lumpur, Malajzia/* (2);<br />

K. Franková, Brno (2); L. & C. Mckie, Christchurch, Nový Zéland/* (2, 31);<br />

anonym/* (3, 11, 15–19); J. B. A. Tissier, Versailles, Musée national du<br />

château (3, 5); Hieronymus Bosch, Prado, Madrid (7); AGK Berlin (8, 10, 37);<br />

E. Lam, Amersfoort, Holandsko/* (19); S. Van der Iaan, Breda, Holandsko/*<br />

(19); S. Rothstein, Babylon, USA/* (19); N. Chan, Hong Kong/* (20);<br />

anonym/* (21, 22); M. Zagajewska, Varšava, Polsko/* (22); N. Pogson,<br />

Dunrobin, Kanada/* (22); N. Boundariver, Moskva, Rusko/* (22); www.<br />

conventopadrepio.com (23, 24, 26, 27); Gerald J. Adamic, www.franciscanarchive.org<br />

(24, 25); D. Boiteau, Vichy, Francia (23–27); H. Mirabella,<br />

Hachenburg, Nemecko/** (28, 36); M. Scherf/** (28, 29); anonym/** (29,<br />

30); A. Booth, Sydney, Austrália/** (30); Sandra Binner, Švajčiarsko (31–<br />

33); J. Gough, Poole, Velká Británia/* (32); Aleksejs J., Riga, Litva/* (32);<br />

T. Sudihadi, Singapur/* (33); R. Sumners, Toronto, Kanada/* (33); P. Lane,<br />

Lithgow, Austrália/* (33); M. Bibikova, Rusko/** (34); C. Vineyard, Langley,<br />

Kanada/** (34); F. Müller, Vaterstetten, Nemecko/* (35, 36); D. Salcher,<br />

Neukirchen, Nemecko/* (35); J. Častka, Liberec/* (35); G. Pil, Syktyvkar,<br />

Rusko/* (36); C. Nitu, Bukurešť, Rumunsko/* (39); F. Kienas, Freiburg,<br />

Nemecko/* (38). Ostatné obrázky GralsWelt a redakcia. *) – Dreamstime.<br />

com.; **) – iStockPhoto.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor pre Vaše ohlasy a otázk y,<br />

i odpovede redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už<br />

súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne<br />

budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života.<br />

Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Poďakovanie<br />

Vážená redakcia,<br />

týmto sa vám prihováram, aby<br />

som vyjadril svoj názor na vašu<br />

prácu. Som nesmierne šťastný, že na<br />

Slovensku vychádza takýto časopis.<br />

Neviem síce, do akej miery sa podieľate<br />

na výbere tém, keďže ide o prevzatie<br />

nemeckého originálu, ale vaša<br />

zásluha je nesporná pri jeho distribúcii<br />

na Slovensku.<br />

Priznám sa, že mám prečítané<br />

všetky diela od Abd-ru-shina, najprv<br />

som prečítal dielo Vo Svetle Pravdy<br />

a postupne príbehy z histórie. V diele<br />

Vo Svetle Pravdy som naozaj našiel<br />

len čistú pravdu, skúmal som, či nenájdem<br />

lož, ale nikdy som nemal<br />

taký pocit, že by tam lož bola. Vysoko<br />

si vážim diela Abd-ru-shina, sú<br />

to zrejme vrcholné diela tejto doby,<br />

avšak zatiaľ zrejme našli, žiaľ, len<br />

úzky okruh čitateľov. Každý nemá<br />

chuť konfrontovať sa s pravdou, dosť<br />

to bolí. Avšak po prečítaní všetkých<br />

diel som bol dosť smutný, pretože som<br />

si už nemohol kúpiť ďalšiu knihu od<br />

tohto autora. Raz, keď som surfoval<br />

na internete a chcel som niečo viac<br />

zistiť o Abd-ru-shinovi, narazil som<br />

na časopis Svet Grálu a hneď som bol<br />

veľmi rád. Znamenalo to, že sa vyplní<br />

to prázdne miesto, a to aplikovanie<br />

Abd-ru-shinových zásad do dnešnej<br />

doby. Chýbal mi ten aktuálny kontakt,<br />

čo sa týka pokračovania v jeho<br />

Posolstve a ďakujem vám, že ste túto<br />

medzeru vyplnili.<br />

Osobitne by som chcel vyzdvihnúť<br />

decembrové číslo, podľa mňa vynikalo<br />

nad ostatnými. Veľmi ma zaujalo,<br />

hlavne článok o implózii, šamanizme<br />

a reportáž Omyly a zázraky<br />

jasnovidectva. Tieto témy ma celkovo<br />

veľmi zaujímajú a vďaka vášmu<br />

časopisu sa môžem dozvedieť, čo je<br />

nové v tej ktorej oblasti.<br />

Na záver vám prajem veľa úspechov<br />

pri práci a veľa dobrých podnetov.<br />

Som rád, že patrím do rodiny<br />

Sveta Grálu a teším sa na ďalšie vydania<br />

časopisu.<br />

S pozdravom<br />

čitateľ z Lučenca<br />

Odpoveď:<br />

Pri výbere článkov máme veľkú voľnosť.<br />

Nemecký vydavateľ nášmu tímu<br />

dôveruje a prenecháva nám voľnú<br />

ruku v slovenskom i českom vydaní.<br />

Ďakujeme aj Vám za dôveru.<br />

Biele krvinky<br />

Zdravím Vás, děkuji za výjimečný<br />

časopis, který je mně svými tématy<br />

velmi blízký. V naší „demokratické“<br />

a „marketové“ kultuře je výborné žít<br />

čistě a myslet čistě, vše se nám na stotisíckrát<br />

vrací nazpět, což je ten nádherný<br />

zázrak Boží milosti. Vaše nejen<br />

duchovní, ale i praktické odkazy<br />

zřejmě pomůžou více lidem začít být.<br />

Těším se také na naše autory ve vašem<br />

časopise. Váš časopis se rovná<br />

úrovni dalších časopisů, které také<br />

odebírám, jako je Meduňka, Prameny<br />

zdraví, BIO noviny a jiné, ale Váš je<br />

kompletně harmonizující, reprezentativní.


N Á ZO R Y<br />

Jsem v částečném invalidním důchodu<br />

již 11 let s těžkým onemocněním<br />

po infekcích a lymské borelióze<br />

s CFS (chronickým únavovým syndromem).<br />

První tři roky školská medicína<br />

s hrstmi chemických léků, kdy<br />

jsem byla na prahu smrti. Rozhodla<br />

jsem se léčit klasickou homeopatií, pak<br />

autopatií a celostní medicínou. Nyní<br />

v r. 2006 jsem začala léčbu u imunoložky.<br />

Zajímalo by mě, jestli i suché injekce<br />

bílých krvinek od dárců mohou<br />

narušit mou celkovou harmonii, jako<br />

se uvádí u transplantovaných orgánů.<br />

Jedná se o imunopreparát s názvem<br />

IMMODIN. Bylo mi vpíchnuto již<br />

10 injekcí a další léčba bude pokračovat.<br />

Zároveň se léčím energetickou<br />

léčbou autopatií a celostní homeopatií.<br />

Mám obavy, jestli v případě injekcí je<br />

to správná léčba, i když při CFS (po<br />

nepřeléčené chronické borelióze) mi<br />

tento lék pomáhá.<br />

Léčebné přírodní metody a pochopení<br />

života, proč jsme zde, můj stav<br />

postupně stabilizují, jsem harmoničtější,<br />

stávám se vnímavější. Jsem<br />

šťastná, přestože téměř stále po fyzické<br />

a psychické stránce jsem na tom velmi<br />

špatně, ale od toho prvopočátku, kdy<br />

jsem přecházela z chemie na přírodní<br />

léčbu, je to 1:100. Uvolňuji se jako nikdy<br />

v životě. Nemohoucnost mě vede<br />

správnou cestou a já jí děkuji za tyto<br />

zkušenosti. Rok od roku se zlepšuje<br />

také díky relaxacím a makrobioticko-veganské<br />

stravě. Rodina žije jednoduše<br />

a skromně v souladu s přírodou,<br />

ekologicky – domácnost, zahrada,<br />

vztahy k lidem a okolí.<br />

Mohli byste také uvádět různé duchovní<br />

a léčitelské velké osobnosti žijící<br />

i nežijící? Mám na mysli spoustu<br />

osobností a na mysl mi nyní přichází<br />

JUDr. Eduard Tomáš, který asi před<br />

třemi lety zemřel. Děkuji a už se těšíme<br />

i na J. A. Komenského.<br />

Zdraví čitateľka<br />

Alena z Vyškovska<br />

Odpoveď:<br />

Lidská tkáň si i po vysušení zachovává<br />

své vibrace a vyzařování. Účinek<br />

suchých injekcí bílých krvinek je<br />

podobný jako účinek transfúze krve,<br />

ale nesrovnatelně slabší než účinek<br />

transplantace orgánu. Podle rozdílu<br />

mezi osobností dárce krvinek a příjemce<br />

pak vznikne krátkodobý slabší<br />

nebo silnější účinek, který přibližně<br />

po několika dnech zmizí, když Vaše<br />

osobnost přezáří vlivy cizího dárce.<br />

Významným osobnostem se budeme<br />

rádi věnovat i nadále.<br />

Priťahujú sa rovnaké druhy<br />

alebo protiklady?<br />

Podle zákona přitažlivosti stejnorodého<br />

se stejné druhy přitahují.<br />

Ovšem u magnetismu mám s touto<br />

zákonitostí potíže – přitahuje se totiž<br />

kladný a záporný pól. Stejný druh?<br />

Spíš protiklad. Copak přírodní zákony<br />

neplatí vždy a všude?<br />

Odpoveď:<br />

Zákon přitažlivosti stejnorodého je<br />

všeobecný zákon stvoření, který platí<br />

v duchovní i materiální oblasti. Problém<br />

s rozeznáním tohoto principu<br />

působení ovšem bývá v tom, co je to<br />

přesně druh. Často jde pouze o jeho<br />

neúplné části. A v takových případech<br />

se protiklady přitahují, aby vytvořily<br />

co nejdokonalejší celek, jako<br />

v případě magnetismu. Jiným takovým<br />

případem přitahování protikladů<br />

je duševní přitažlivost muže<br />

a ženy jako dvou odštěpení lidského<br />

druhu, která usilují o spojení.<br />

Pôsobenie filmu<br />

Léta čtu Poselství Grálu a jsem přesvědčen,<br />

že je pravdivé. Abd-ru-shin,<br />

jeho autor, vysvětluje, že lidská fantazie<br />

nemá duchovní sílu a nedokáže<br />

strhnout a přesvědčit druhé.<br />

Jak je možné, že právě díla fantazie,<br />

fi l my j a k o<br />

n a p ř í k l a d<br />

Pán prstenů,<br />

dokáží člověka<br />

tak uchvátit?<br />

Odpoveď:<br />

Hrané filmy, i když jde o tzv. „fantasy“,<br />

nelze jednoznačně odkázat jen<br />

do říše fantazie. Pokud zůstaneme<br />

například u Pána prstenů, jde sice<br />

z celkového pohledu o výsledek lidské<br />

fantazie, ale do jisté míry zde<br />

působí i vyšší inspirace. Boj temna<br />

proti světlu, symbolika kruhu v zákoně<br />

zpětného působení, únavný<br />

a zdánlivě beznadějný boj proti<br />

(jemnohmotným) překážkám atd. –<br />

v těchto podobenstvích se odráží<br />

skutečné děje a film nemusí oslovit<br />

jen pocity diváka, ale někdy i jeho cit<br />

a duši. Přesto je třeba si uvědomit, že<br />

silný vliv, který filmy mají, nelze vždy<br />

připisovat duchovnímu náboji.<br />

Abd-ru-shin v Poselství Grálu<br />

(přednáška Okultní školení…) uvádí,<br />

že kdo utíká do neskutečných světů<br />

fantazie, plýtvá pohlavní sílou, kterou<br />

má k dispozici a kterou nezbytně<br />

potřebuje pro své působení v reálném<br />

světě. K tomu ale může docházet také<br />

při sledování filmů a hraní videoher,<br />

které v době, kdy bylo Poselství Grálu<br />

napsáno, ještě neexistovaly. Pohlavní<br />

silou není míněn sexuální pud, ale<br />

vnitřní síla v člověku, která mění dospívající<br />

dítě v osobnost muže nebo<br />

ženy, činí z něj tedy dospělého člověka,<br />

schopného být naplno činným<br />

v okolním světě. Tato sexuální síla<br />

je nejvyšší silou v hmotném světě<br />

a umožňuje nám lidem plné prožívání<br />

všeho, co nás potkává. Jestli<br />

toto prožívání slouží přirozenému<br />

vývoji ducha, tedy podstaty člověka,<br />

nebo pouze uspokojuje pocity, rozhoduje<br />

každý sám. Vyplývá z toho,<br />

že je velmi důležité být opatrný vůči<br />

lákavé nabídce dnešního multimediálního<br />

světa.<br />

AZ<br />

41<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


N A Z ÁV E R …<br />

SILA ODPUSTENIA<br />

red mnohými rokmi som svojím<br />

P kamiónom zrazil a zabil malého<br />

chlapca. Utiekol som, bez toho, aby<br />

som si o dieťa robil starosti a nehodu<br />

som, samozrejme, polícii nenahlásil.<br />

Uplynulo niekoľko rokov. Medzitým<br />

som sa oženil a s manželkou<br />

sme sa dočkali prvého dieťaťa – narodil<br />

sa nám chlapec. Naše bábätko<br />

však náhle postihla neznáma vážna<br />

choroba, ktorá ohrozovala jeho život.<br />

Skúsili sme všetko, aby sme ho<br />

zachránili, a už sme nevedeli, ako<br />

ďalej. Rozhodol som sa navštíviť veštca.<br />

Povedal mi:<br />

„To, čo prežívaš, je trest. Ak ho<br />

chceš zrušiť, nájdi rodičov dieťaťa,<br />

za ktorého smrť si zodpovedný. Popros<br />

ich o odpustenie. Ak ti odpustia,<br />

tvoj syn sa uzdraví.“<br />

Po dlhom a zložitom hľadaní, z dôvodu<br />

zmeny ich bydliska, som nakoniec<br />

našiel matku toho chlapca.<br />

S veľkými obavami a rozochvením<br />

som sa jej priznal, že som spôsobil<br />

to nešťastie, že som vrahom<br />

jej syna. Počúvala moje rozprávanie<br />

a hlboko zarmútená pritom plakala.<br />

Potom sa po dlhej odmlke zdvihla<br />

a… odpustila mi. Uplynul krátky čas,<br />

a môj syn sa začal uzdravovať.<br />

voľne prerozprávané svedectvo muža z Nigérie,<br />

zapísala Daniele Quéhen, prevzaté z Monde du Graal<br />

(francúzska verzia časopisu) č. 265/2006<br />

42<br />

SVET GRÁLU<br />

12 | 2007


HERBERT VOLLMANN<br />

PÚTNIK<br />

SVETMI<br />

<br />

<br />

<br />

Herbert Vollmann<br />

Pútnik svetmi<br />

formát 130x200mm, mäkká väzba, 148 strán<br />

ISBN: 978-80-89163-14-4<br />

Cena 160 Sk<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom<br />

kupónu v strede časopisu.<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

<br />

ĎALŠIE TRVANIE DUŠE PO SMRTI<br />

...To, na ktoré miesto sa tam duša dostane, je<br />

podmienené zákonom tiaže. Podľa toho, akou ľahkou<br />

alebo ťažkou sa na zemi svojím myslením a svojím<br />

konaním stala, stúpa alebo klesá po svojom odlúčení<br />

do tej oblasti, ktorá má rovnakú tiaž ako duša, a tam<br />

je potom svojím rovnakým druhom priťahovaná....<br />

...Na druhom brehu vládne najčulejšia činnosť<br />

a prežívanie je tam omnoho silnejšie a bohatšie ako tu<br />

na zemi. Človek nájde na druhom brehu opäť všetko<br />

to, čo na zemi myslel a vyciťoval. Sú to jeho „diela“,<br />

ktoré ho nasledujú alebo očakávajú, tie dobré, ako aj<br />

tie zlé....<br />

...Z času na čas sú pozemským ľuďom darované<br />

možnosti spojenia s druhým brehom. Tak napríklad<br />

v roku 1934 zosnulý anglický básnik H. Dennis<br />

Bradley sľúbil, že po svojej smrti dá o sebe počuť, ak by<br />

to vôbec bolo možné. A skutočne sa mu to krátky čas<br />

na to podarilo. Prostredníctvom média veľmi dobre<br />

vykreslil svoj život na druhom brehu. Jeho opis okrem<br />

iného znie: „Krajina, v ktorej žijeme, sa mimoriadne<br />

líši od pozemskej. Vyznačuje sa obšťastňujúcou<br />

čistotou a jasom. Je tu nekonečne veľa svetla a nič šedé<br />

alebo dokonca tmavé.<br />

Aj tu sú zem a more, stromy a rastliny, ale všetko je<br />

krajšie a zázračnejšie ako na zemi.<br />

Dokonca i perie vtákov je žiarivejšie a farebne<br />

nádhernejšie. Najpodivuhodnejšie však pôsobia<br />

kvety. Nielenže z nich prúdi vôňa, ale aj prekrásne,<br />

pozemskému uchu nevnímateľné tóny, ktoré sú<br />

u každého druhu kvetu odlišné.<br />

Človek tu nepozná únavu a potrebu odpočinku, lež<br />

stále cíti, že ním prúdi zázračná sila. Čas nehrá žiadnu<br />

úlohu. Človek je stále zaneprázdnený, pretože tu sa dá<br />

učiť miliónkrát viac ako na zemi.<br />

Možno tu nájsť milióny a milióny zosnulých duší.<br />

Duchovia si vzájomne rozumejú, aj keď v pozemskom<br />

živote hovorili rôznymi jazykmi.<br />

Zázračná je aj schopnosť pohybu vpred. Nie je<br />

pozemského druhu, pretože tu niet pozemského tela.<br />

Mám, pravda, postavu, ktorá by sa dala porovnať<br />

s telom, ale nie som ňou spútaný. U nás stačí len priať<br />

si niekam sa dostať, aby tam človek hneď aj bol....<br />

ukážka z knihy „Pútnik svetmi“


Všetka spravodlivosť pochádza od Stvoriteľa, on sám je jej prameňom. Keby sme ju<br />

dokázali z tejto výšky prijímať, nepotrebovali by sme ani vlády, ani zákony.<br />

J. J. Rousseau


TABUĽKA ZNÁMKOVANIA PRÍDAVNÝCH LÁTOK<br />

1 - látky pôsobiace prevažne priaznivo<br />

2 - látky eště prijateľné, napr. prírodně identické zlúčeniny<br />

3 - látky menej vhodné, prijateľné v obmedzenej miere<br />

4 - látky nepriaznivo pôsobiace, synteticky pripravované<br />

5 - látky s výrazne nepriaznivým účinkom<br />

100 101 102 104 110 120 122 123 124 127<br />

128 129 130 131 132 133 140 141 142 150a<br />

150b 150c 150d 151 153 154 155 160a 160b 160c<br />

160d 160e 160f 161b 161g 162 163 170 171 172<br />

173 174 175 180 200 202 203 210 211 212<br />

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222<br />

223 224 226 227 228 230 231 232 233 234<br />

235 236 242 249 250 251 252 260 261 262<br />

263 270 280 281 282 283 284 285 290 296<br />

297 300 301 302 304 306 307 308 309 310<br />

311 312 315 316 320 321 322 325 326 327<br />

330 331 332 334 335 337 338 339 340 341<br />

343 350 351 352 353 354 355 356 357 363<br />

380 385 400 401 402 403 404 405 406 407<br />

407a 410 412 413 414 415 416 417 418 420<br />

421 422 425 432 433 434 435 436 440 442<br />

444 445 450 451 452 459 460 461 463 464<br />

465 466 468 469 470 470b 471 472 473 474<br />

475 476 477 479b 481 482 483 491 492 493<br />

494 495 500 501 502 503 504 507 508 509<br />

510 511 512 513 514 515 516 517 518 520<br />

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530<br />

535 536 538 541 551 552 553 554 555 556<br />

557 558 559 570 574 575 576 577 578 579<br />

585 620 621 622 623 624 625 626 627 628<br />

629 630 631 632 633 634 635 640 650 900<br />

901 902 903 904 905 912 914 920 927 938<br />

939 941 942 943 944 948 949 950 951 952<br />

953 954 956 957 959 965 966 967 999 1102<br />

1103 1105 1200 1201 1202 1404 1410 1411 1412 1413<br />

1414 1420 1422 1440 1442 1450 1451 1505 1518 1520

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!