M i k a v n e n o v i c e - MIK Celje

it.mik.ce.si

M i k a v n e n o v i c e - MIK Celje

M

i

k

a

v

n

e

n

o

v

i

c

e

1/09

Foto: Tomaž Mali

Poštnina plačana pri pošti 3102 celje

Skrbimo za okolje in za vas


2

Uredniške drobtinice

str.

03

05

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

18

20

v tej številki

Mik-ov blok

Mik na sejmu DoM

Drobni užitki v vseh

letnih časih

intervju:

Marjan Mučič, Primorje

Mik-ova vizija

Poslovna odličnost /

naj ideja

Poslovno kosilo

Srečanje poslovnih

žensk Slovenije - FaM

Mik-ov Božiček /

vikend na Golteh

vprašali ste,

Mik-ovstrokovnjak

vam svetuje

Sveže barve v okvirjih

eva Pantelič in

Zmago Puhar

osebna nota:

Peter ambrožič

Mik-ova štorklja

napovedujemo

izdal in založil: Mik d.o.o. celje, glavna urednica: Mateja Zorko,

teksti: Mateja Zorko in kolektiv Mik celje, lektorirala: Petra Galič,

fotografije: Gregor katič in arhiv Mik celje, oblikovanje Jana Randl,

tisk: SineT, število izvodov: 6000, 01/09

Morda je čas za

stare, nove vrednote

ok, priznam. Malce sem na splošno nagnjena k depresiji. k temu, da ves čas iščem

razloge za to, da bi bila malce nesrečna, da bi imela razlog, da se malce smilim

sami sebi…ja, ponavadi razloge tudi uspešno najdem in seveda ne morem uživati v

življenju kot bi lahko. ker si v moji glavi vselej naredim zgodbo, da si še nisem čisto

zaslužila, da moram še malce, še malce potrpeti… in sem seveda dobila lekcijo, ki

sem si jo tudi zaslužila.

Morda mnogi mislite, da se jih tale kriza o kateri poslušamo, ne dotika, da nima nič

opraviti z realnostjo, da se dogaja nekje daleč stran. Sosedom, ki jih ne poznamo.

Tudi jaz sem tako mislila. Do nekega dne. Do tistega, ko me je zadela kot strela

z jasnega. kaj konkretnega je bilo, ne bom pripovedovala (saj veste, zaupnost

in podobno…). naj pa povem, da nisem spala skoraj en mesec, da sem imela

preveč vode v glavi (beri jokala), da sem seveda imela konkreten razlog (tokrat za

spremembo), da sem bila malce nesrečna. na srečo je bilo le mesec dni. Dovolj

dolgo, da sem pomislila, da mi je postalo jasno, da sem si zaslužila to lekcijo, da

sem naredila malce prepiha po svoji glavi in da sedaj hodim v službi tako, da

slišim ptičke. Pa tudi uživala bom malce bolj. Po dolgem času bom šla na kavico

s prijateljico, šla bom v kino in morda za kakšen vikend na morje. Hvaležna bom

za to, kar imam…Prej sem bila mnenja, da si ne zaslužim … ne vem od kod mi to, a

potrebovala sem lekcijo. in kar je najpomembnejše, ugotovila sem (še enkrat) kdo

so pravi ljudje, kdo so pravi prijatelji in kdo v to kategorijo ne spada niti pod točko

razno. vesela sem, da delam za človeka, ki vsekakor spada. vsem vam pa, ki še niste

dobili lekcije, verjemite, da se vas lahko dotakne. in da res boli. Po drugi strani pa…

juhu za krizo. Morda bodo spet na dan prišle prave vrednote. a to rečem sedaj, ko

sem jo kot kaže preživela. in prosim tistega nekoga tam zgoraj, da mi je ne pošlje

več. ok, razumela sem. Prav. Štekam, samo ne več…

Mik d.o.o, celjska cesta 55, 3212 vojnik, tel: +386 (0)3 425 50 50, www.mik-ce.si

Pe vojnik: celjska cesta 55, 3212 vojnik, t: +386 (0)3 428 28 50, e: prodaja.celje@mik-ce.si

Pe Ljubljana: t: +386 (0)1 547 20 20, e: prodaja.ljubljana@mik-ce.si

Pe Maribor:t: +386 (0)2 480 01 45, e: prodaja.maribor@mik-ce.si

Pe kranj: t: +386 (0) 590 250 50, e: prodaja.kranj@mik-ce.si

Pe nova Gorica: t: +386 (0) 590 244 00, e: prodaja.novagorica@mik-ce.si

Pe Murska Sobota: t: +386 (0)2 531 11 50, e: prodaja.murskasobota@mik-ce.si

Pe izola: t: +386 (0)5 640 50 50, e: prodaja.izola@mik.ce.si

Pe novo mesto, t: +386 (0)7 3021070, e: prodaja.novomesto@mik-ce.si

Franšize:

ZoRMa TRaDe, Spodnje Sečovo 85a, 3250 Rogaška Slatina, 386 (0) 3 819 09 30

MoPS, Lešnik Stanislav, Mariborska cesta 85, 2312 orehova vas, 386 (0) 2 606 52 02

ŠaRM, Miran Škalič, na Fari 41, 2391 Prevalje, 386 (0) 59 94 12 80

Pogladič andrej, velika Raven 8, 3203 nova cerkev, 386 (0) 3 897 71 80

Za vse informacije nas pokličite na brezplačno številko 080 12 24.

vaša Mateja


o novih Mik-ovih korakih 3

Mik-ov prestiž v novem stanovanjskem bloku

Po ŠTeviLniH ZaPLeTiH Je TUkaJ Težko PRičakovani ZakLJUček. ZakLJUček PRve FaZe PRiDoBivanJa vSeH DovoLJenJ in PaPiRJev.

SeDaJ Se PRične ZaReS. GRaDnJa noveGa STanovanJSkeGa BLoka v voJnikU, ki Bo PRineSeL Svežino, SveTLoBo, SiJaJ in kakovoST.

PoLeTi 2010 BoDo LaHko STanovaLci PRvič vSToPiLi v STanovanJa, ki BoDo DRUGačna.

že ob samem pogledu na načrte se človeku naježi koža. Ja, v takšnem stanovanju bi se želel zbujati marsikdo, a lahko se bo le 50 najhitrejših in

najodločenjših. Prav toliko razgibanih in med seboj različnih stanovanj predvideva načrt. Tloris objekta je zasnovan po obliki trikotne parcele z

zelo velikimi steklenimi površinami, zaradi katerih bodo stanovanja dihala in prinašala v notranjost vso lepoto narave.

Stanovanja v pritličju bodo imela poleg teras tudi zeleni atrij, vsa ostala stanovanja v nadstropjih pa balkone ali terase. v mansardi bodo

stanovanja nadstandardna – svetlejša in višja, vse finalne obloge in instalacijska ter sanitarna oprema pa bodo višjega kakovostnega razreda.

Da, imela bodo celo zimski vrt.

objekt bo grajen klasično kot armirano betonski skelet z aB kletjo, vsa polnila zunanjih in notranjih nosilnih zidov pa bodo zidana z opečnimi

zidaki; objekt bo v celoti podkleten in naravno prezračevan, saj so tam predvidene garaže, shrambe in kolesarnica - dostop do vseh etaž pa je

preko dveh dvigal.


4

o novih Mik-ovih korakih

Da pa bi vam stanovanja uspeli prikazati čim bolj nazorno, še predno so seveda zgrajena, smo pokukali v tehnično poročilo PGD, kjer smo našli

kar nekaj podatkov o tem, kakšna pridobitev bo nov blok za bodoče stanovalce in celotno občino vojnik;

“Gre za dve lameli (A in B) etažnosti K + P + 1N + 2N + M. Lameli sta nad terenom popolnoma ločeni in sta v podkleteni s skupno kletjo. Lamela A

ima 38 stanovanj, lamela B pa 12 stanovanj - skupno 50 stanovanj velikosti od enosobnih do štiriinpolsobnih, ki imajo v kleti shrambe stanovanj,

kolesarnice, instalacijske prostore in (delno) parkirna mesta /garaža/. Dostop v garaže je preko dvosmerne nadkrite rampe.

Stanovanja so dostopna preko vhoda v pritličju in stopniščnih vertikal z dvigali prilagojenimi invalidom /kabina 110 X 210 X 220/ v vse etaže od

kleti do mansarde. Oblika kleti sleti trikotni obliki parcele.

Pritličje nadstropje in mansarda imajo stopničasto linijski zasnovo, ki se prilagaja specifični lokaciji. Ob pritličnih stanovanjih se formirajo atriji

in terase, ki nanje neposredno mejijo. V prvem nadstropju in v mansardi, pa so izključno stanovanja z balkoni, različnih prostorskih konceptov

in velikosti“.

Pomembno je tudi dejstvo, da se bodo pri sami gradnji uporabili pretežno ekološki in neoporečni material, ki je okolju in bivanju prijazen.

Seveda pa bodo v stanovanja vgrajeni vsi Mik-ovi izdelki in s tem bomo kupcem predstavili našo kakovost, v katero smo trdno prepričani.

Pričetek gradnje, s pripravljalnimi deli, je predviden spomladi 2009, gradnja pa bi se naj končala poleti 2010. Gradbeno dovoljenje za stanovanjski

blok je v končni fazi pridobivanja, vloga pa je že na Ue celje. Sprožen je tudi postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za razširitev ceste

s pločnikom za pešce.

Prav na tej točki pa se mora v projekt gradnje vključiti tudi občina vojnik. Pred dokončanjem objekta je namreč potrebno zgraditi in posodobiti

vso pripadajočo komunalno infrastrukturo (ceste in pločnika). občina vojnik je v fazi odkupa zemljišča od župnišča za potrebe razširitve ceste

in pločnika ter pridobitvi gradbenega dovoljenja za cesto.

Tekst: Mateja Završnik


Mik na sejmu DoM

Mik-ov RaZSTavni PRoSToR na GoSPoDaRSkeM RaZSTaviŠčU v LJUBLJani SMo ZaSnovaLi kaR v PoDJeTJU. PRoiZvoDna HaLa Je

PeTčLanSki ekiPi ZaPoSLeniH v PRoiZvoDnJi LiniJi oMoGočiLa, Da So ZaSnovano iDeJo SPReTno iZDeLaLi in SeJeM TUDi PoSTaviLi.

Še nekaJ končniH DeTaJLov, RaZPoReDiTev ekSPonaTov in PRoMociJSkeGa MaTeRiaLa, vZPoDBUDa ekiPi koMeRciaLiSTov- in SeJeM

Se Je LaHko PRičeL!

Stranke je zanimalo veliko tehničnih podrobnosti naših oken

komercialist Matevž je na sejmu predstavljal enoto okvirji,

veleprodaja materialov za uokvirjanje

KaKo smo se predstavili? prihranek energije

je Mik-ovo vodilo tudi v prihodnje, zato smo na

sejmu predstavili t.i. energetsko izkaznico. Ta je

z letošnjim letom obvezna za vse novogradnje.

izkaznica vsak objekt, glede na porabo energije,

uvrsti v enega izmed sedmih razredov. najvarčnejši

razred a je med 25 in 40 kWh/m 2 porabljene

energije. Z vgradnjo miK-ovih standardnih

oken je referenčni objekt, hotel Primus na Ptuju,

dosegel celo zavidljivih 31 kWh/m 2 . Tako se je

uvrstil v zgornjo polovico najvarčnejšega razreda

a. ob primerni gradnji namreč največ energije

prihranimo prav z vgradnjo visoko izolativnih

oken, saj tam izgubimo največ energije.

kljub izjemnemu tesnjenju lahko tudi pri zaprtem

oknu uravnavamo idealno zračenje prostora. To

omogoča Mik-ov samodejni prezračevalni sistem

GeCCo.

ste se že spraševali kako ceneje do miK-ovih

oken? izkoristite aktualne akcije in sejemske

ponudbe. v času sejma DoM smo ponudili 7%

sejemski popust, ki velja za ponudbe, izdane v času

sejma. Stranke ga lahko izkoristite ob naročilu do

20. marca.

Mik je v tem letu postal prvi slovenski ponudnik najnovejšega varnostnega okovja Winkhaus activpilot v osnovni opremi. Z minimalnim finančnim

vložkom, v primerjavi z večino ostalih ponudnikov, ga je mogoče dodatno nadgraditi v varnostni razred WK2. Ta je posebej primeren za nižje etaže

in kleti, kjer je verjetnost vloma največja.

na razstavnem prostoru smo pokazali tudi široko paleto miK-ovih akrilkolornih barv. kakšne so njihove prednosti? v primerjavi z večino na tržišču

Mik-ove akrilkolorne barve na osnovno podlago niso le nanesene, temveč so z njo molekularno spojene. To jim daje odlično odpornost na mehanske

poškodbe in vremenske vplive, na njihovo obstojnost pa vam dajemo 20 letno garancijo.

če ste zamudili sejem DoM, vas vabimo, da prednosti Mik-ovih oken preverite v naših salonih po celi sloveniji. obiščete nas lahko tudi preko

www.mik-ce.si.

Tekst: katja Finec kos, foto: Tomaž Mali

5

o novih Mik-ovih korakih

osrednji del Mik-ovega razstavnega prostora

Mik-ova komercialista Urška in andrej

Mik-ova montažna ekipa: Jani, aleš, Danilo,

Jani in Matic


6

Mik-ova referenca

Drobni užitki v vseh letnih časih

o TeM, Da Je ZiMSki vRT enkRaTen

koTiček Za PReživLJanJe PRoSTeGa

čaSa, SMo v naŠiH PReJŠnJiH

ŠTeviLkaH že GovoRiLi. a SeDaJ

SMo v novi ceRkvi naŠLi ZiMSki

vRT, ki Je BLiZU RaJa. PoGLeD na

ZeLene HRiBe iZ BaZena Je nekaJ,

čeSaR SMo SiceR LaHko DeLežni

v kakŠniH TeRMaH. a v naŠeM

LaSTneM DoMU? Ja, kDo Ga ne Bi

Mik-ov ZiMSki vRT Z BaZenoM in

PoGLeDoM na naRavo.

Zimski vrt družine Šeško pa ni povsem običajen. Za bazen, zaradi katerega so seveda vse prednosti zimskega vrta še večje, je bilo potrebno

upoštevati določene posebnosti. naši strokovnjaki so vanj vgradili posebno okovje TRicoaT, ki ima posebno zaščito proti rjavenju, poskrbeli so

za pravilno odpiranje, ki omogoča naravno zračenje, vgradili pa so še dodatno prezračevanje z RenSon zračniki in TURBino aT 450.

Bojan povh – komercialist na oddelku zimskih vrtov je v sodelovanju z investitorjem že pred samo izvedbo upošteval vse posebnosti, ki jih

zahteva izgradnja zimskega vrta z vgrajenim bazenom. Pravilno se je rešila problematika prezračevanja, ogrevanja, razvlaževanja prostora … in

v praksi se je skozi čas pokazalo, da so bile rešitve prave.

in kaJ PRavi DRUžina ŠeŠko?

Da so se jim uresničile sanje! Marija Šeško nam je

zaupala, da lahko v njem uživa skozi vse leto in navdušeno

pripovedovala;

“Ker gleda na jug so tudi stroški za dodatno ogrevanje

minimalni. Velika prednost je, da ga lahko koristiš vsakokrat,

ko imaš minutko časa, kar zelo dobro vpliva na zdravje

in počutje. To pa je zame največ. Vesela sem, ker sem se

odločila za podjetje MIK, za katerega sem že na začetku bila

prepričana, da so sposobni izpeljati tako zahteven projekt,

kar so tudi dokazali.”

Tekst: Bojan Povh

oseBNa iZKaZNiCa:

• Barva: RaL 7038 (svetlo siva) / BeLa

• Streha: steklo (kaljeno) eSG 8 – 16 – 4 + 4 vSG (lepljeno)

• Stene: steklo 4 – 16 – 4

• izvedba: trokapnica, poševnina


kako PoMeMBno Se vaM ZDi okoLJe, kJeR BivaMo LJUDJe, Za

nJiHov RaZvoJ, Za kakovoST živLJenJa, FiZično in PSiHično

ZDRavJe..?

“Na okolje v katerem prebivamo, je treba skrbno paziti. Vsakič, ko

pogledam vnuke, se še bolj zavedam, kako je treba paziti na našo

zapuščino.”

viZiJa DeLniŠke DRUžBe PRiMoRJe Je, Da oHRaniTe PoLožaJ

voDiLneGa SiSTeMa Za GRaDBeniŠTvo v SLoveniJi. kJe ZnoTRaJ

Te viZiJe viDiTe vi SvoJo vLoGo koT DiRekToR MaRkeTinGa?

“V Primorju stremimo k izboljšanju družbe. Kot direktor marketinga

sledim ciljem družbe z obnašanjem in z delom..”

Bi LaHko RekLi, Da Je GRaDnJa avToceST oBLika UMeTnoSTi?

“Vsako delo je oblika umetnosti, tudi gradnja avtoceste je ena izmed

oblik umetnosti. Italijani rečejo vsem objektom ob in na avtocesti

»opera d’arte« (Dobesedni prevod pomeni umetniško delo). To nam

pove vse..”

kaTeRa So TiSTa oSnovna PRaviLa kakovoSTi, ki JiH vi

UPoŠTevaTe PRi SvoJeM DeLU?

“Družba Primorje je pridobila dva certifikata. Certifikat kakovosti, ISO

9001 ter pomemben okoljski standard ISO 14001. Sami delujemo v

skladu s sprejetimi pravili certifikatov ter tudi jih želimo upoštevati, da

ohranimo okolje..”

Mik-ovi poslovni prijatelji

Marijan Mučič:

“ideje rastejo v tebi. če jih ni, jih težko najdeš.”

v PoDJeTJU Mik ceLJe SMo v SvoJiH SkoRaJ DvaJSeTiH

LeTiH DeLovanJa STkaLi MaRSikakŠno PoSLovno, Pa TUDi

PRiJaTeLJSko veZ. DRUžiLi SMo Se Z naJBoLJŠiMi in PočaSi TUDi

Mi PoSTaJaLi PRav TakŠni. TakŠni koT So naŠi UčiTeLJi in eDen

iZMeD nJiH Je PRav GoTovo DiRekToR MaRkeTinGa v DRUžBi

PRiMoRJe, marijaN mučič, ki Je S PoDJeTJeM PoveZan že oD

SvoJeGa ŠTiRinaJSTeGa LeTa. PovaBiLi SMo Ga na kRaTek kLePeT

in kMaLU UGoToviLi, Da PReD naMi SeDi GoSPoD, ki ne MaRa

SLePoMiŠenJa, DoLGoveZniH PoGovoRov in ZaPRavLJanJa

čaSa. iMa Pa RaD živLJenJe, LePoTo, PRiJaZno BeSeDo in BReZ

oBoTavLJanJa PoDaRi naSveT, ko in če Je To PoTReBno.

kaJ Bi iZPoSTaviLi koT PLUS in kaJ koT MinUS DeLa v

MaRkeTinGU?

“Kot plus bi izpostavil z leti pridobljene izkušnje. Kot minus, pa dvignjen

nos japijev.

Marketing je vselej tudi ali pa v precejšnji meri stvar posameznikove

izvirnosti, ustvarjalnosti..”

kJe vi iŠčeTe navDiH Za iDeJe?

“Ideje rastejo v tebi. Če jih ni, jih težko najdeš..”

na kaTeRi PRoJekT STe v SvoJeM PokLicneM živLJenJU naJBoLJ

PonoSni?

“Projekti so kot otroci. Vse imaš rad in nobenemu ne smeš povedati,

kateri je najboljši.”

SkUPina PRiMoRJe ZaPoSLUJe okoLi 3000 LJUDi, SaMo

v MaTičneM PoDJeTJU JiH Je 1500. Je vaŠa naLoGa TUDi

koMUnikaciJa ZnoTRaJ PoDJeTJa, ŠiRJenJe viZiJe in PoZiTivneGa

DUHa MeD ZaPoSLeniMi? kako Se TeGa LoTiTi PRi TakŠneM

ŠTeviLU?

“V tako velikem podjetju je primarnega pomena interna komunikacija.

Širiti vizijo je najbolje preko lastnega dela in tako biti vzor vsem

zaposlenim. Ko pa prideš med ljudi, vidiš ali ti je uspelo ali ne..”

na kaTeRiH vReDnoTaH TeMeLJi vaŠe SoDeLovanJe S SoDeLavci

in PoSLovniMi PaRTneRJi?

“Na spoštovanju, zaupanju in iskrenosti..”

kako DeLo v TakŠneM PoDJeTJU vPLiva na vaŠe ZaSeBno

živLJenJe in SeveDa oBRaTno? veRJeTno So vPLivi

oBoJeSTRanSki?

“Ko je delo dobro opravljeno in teče, občutijo tudi doma to. In

obratno..”

7


8

o novih Mik-ovih korakih

Mik celje - svetilnik v temi

že ZGoDovina RiŠe kRivULJe vZPonov in PaDcev. na vSeH PoDRočJiH, ne Le v GoSPoDaRSTvU. in PRav v oBDoBJU PaDcev, Se JaSno

Pokaže kDo Je naJMočneJŠi, kDo iMa ZDRavo JeDRo in PRavo viZiJo. PRav o viZiJi Pa So RaZMiŠLJaLi naŠi Mik-ovci na eneM iZMeD

ŠTeviLniH SeMinaRJev, ki JiH PoDJeTJe PRiPRavLJa Za SvoJe ZaPoSLene. iZMeD UDeLežencev SMo iZBRaLi Dva SoGovoRnika, ki STa o

SvoJi viZiJi MoRDa SPReGovoRiLa na ZeLo ZaniMiv način.

Urban Bolarič je delo v Mik-u pričel v proizvodnji

“Verjamem, da bo podjetje MIK,

d.o.o eden od svetilnikov slovenskega

gospodarstva tudi v tem mračnem

obdobju gospodarske krize in vzor vsem

ostalim«, je svojo pripoved o viziji pričel

Urban Bolarič z oddelka za kadrovske,

pravne in splošne zadeve. Ključ do uspeha

se po njegovem mnenju skriva v enotnem

delovanju vseh zaposlenih, saj lahko le

tako vedno znova uspešno rešujemo nove

naloge in izzive, ki so pred nami.

»Za kakovostno poslovanje je ključnega

pomena dosledno izpolnjevanje

pogodbenih določil, kar zagotavlja

zadovoljstvo na strani obeh oziroma vseh

pogodbenih strank. Vsled navedenega

smo s pomočjo službe za informatiko

in komerciale-velikih objektov zasnovali

program elektronskega vložišča pogodb,

od koder bodo razvidne bistvene

obveznosti pogodbenih strank in stanje

glede izpolnitev, kar bo olajšalo delo

vsem sektorjem podjetja in povečalo

zadovoljstvo naših strank.

Drugi projekt se nanaša na vzpodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih, ki nam prav tako

zagotavlja inovativne rešitve v prihodnosti in kreiranje novih idej, s katerimi bomo zmeraj

korak ali dva pred konkurenco.V kolikor bomo sledili vsem ambiciozno zastavljenim

ciljem, tako na ravni posameznikov kot tudi na sektorski ravni bo svetilnik sredi oceana

še naprej svetil tako možno”, svojo vizijo pojasni urban Bolarič.

Mojca Gradišnik Hrustel je v podjetju Mik celje

skoraj tri leta. Pričela je kot komercialistka.

M

I

K

Mik kot svetilnik v očeh Urbana Bolariča

“Ko mi nekdo reče, naštej svoje cilje povezane s podjetjem MIK oz. tvojim delom, se zamislim...

Zakaj cilje? Jih mora biti več...? Ali ni morda dovolj, da imam le enega...? Povsem brez razmišljanja

in truda, natančno namreč vem kaj je moj cilj. Ker je le eden, a ta močan in trden. Zakaj? Če je cilj

pravi in dobro zastavljen, se skupek vseh del, dogodkov in nalog, za katere lahko rečemo, da so neki

drugi manjši cilji, uresničijo že med samim osvajanjem tega glavnega. Ker če ga imamo jasno pred

sabo, se bodo naše naloge podzavestno bližale temu cilju. Seveda mora biti ta cilj realen in jasno

zastavljen.

Zakaj sanje, vizija, želje... ? Navsezadnje si vsak lahko postavi cilj v tem trenutku. Pa si ga bo dovolj

močno želel? Ga bo uresničil? Verjetno, ampak ne tako hitro in uspešno. Če pa si mi ustvarimo cilj

skozi naše sanje, naše želje, torej skozi nekaj, kar si močno želimo in v kar trdno verjamemo, bo cilj

postal tako močan, da nas bodo vse poti s trudom in znanjem popeljale do njega. Torej niso moji

cilji: priprava izobraževanj, podajanje znanja, nudenje pomoči... To so prijemi, ki jih moram opraviti

in s katerimi bom prišla do tistega glavnega cilja “Postati velik”. MIK je dobro ime, ki je v Sloveniji

zelo poznano. V tem imenu se čuti predvsem dobra povezanost in domačnost. Moja želja je, da

franšizerji začutijo, da so ravno oni tista pika na i, ki ime naredi popolno ter začno sanjati. Mi vsi pa

moramo verjeti v naše skupno ime - M I K. Le tako lahko ustvarjamo neko vizijo” mojca Gradišnik

Hrustel, iz oddelka komerciale in ob tem dodala citat anatola Franca; »Kadar hočemo ustvariti

nekaj velikega, moramo tudi sanjati in ne le delovati; treba je verjeti in ne samo načrtovati«.


Do konca leta 2010 eno izmed desetih

najuglednejših podjetij v Sloveniji

9

Poslovno in družabno

PoSLovna oDLičnoST Je PRoJekT, ki že SaM Po SeBi Pove, Da Se LaHko vanJ vkLJUčiJo Le TiSTi, ki iZPoLnJUJeJo DoLočene PoGoJe.

PoDJeTJe Mik ceLJe Je na DoBRi PoTi, Da PoSTane PoSLovno oDLično, SaJ SMo Še veDno v iGRi Za naGRaDo RecoGniSeD FoR

exceLLence Za 2009 na evRoPSkeM nivoJU.

Pot do cilja oziroma nagrade pa je vse prej kot preprosta, saj zahteva sodelovanje vseh zaposlenih, oblikovanje vizije in stremljenje k večjim

ciljem. a prvi koraki so že za nami, saj smo do konca januarja uspešno oddali prvi del vloge in konec februarja zaključili še drugo fazo poročila

ter oddali drugi del vloge.

Sredi leta 2009 bomo ocenjevani s strani evropske fundacije za odličnost (eFQM), še prej pa 24.marca na GZS sodelovali na posvetu na temo

“izvirne poti do odličnih rezultatov”. Direktor podjetja Mik celje bo prav na tem srečanju eden izmed štirih govornikov, naša tema pa je “kako

iz 160. do 1. mesta v branži”. Predstavili bomo torej našo pot do odličnosti.

Precej dela pa čaka tudi ostale Mik-ovce, ki so

v zadnjih nekaj mesecih pospešeno ustvarjali

akcijske načrte, sedaj pa je čas, da jih obudimo v

življenje in pričnemo implementirati v vsakdanjost

poslovanja podjetja Mik celje. in prav s tem želimo

uresničiti zastavljeno vizijo Mik-a: “do konca l.2010

postati eno izmed 10 najuglednejših in družbeno

odgovornih podjetij v sloveniji!”

Tekst: Janez Mervič

na tekmi za najboljše ideje

PReTekLo LeTo Je voDSTvo PoDJeTJa Mik vSe ZaPoSLene PoZvaLo k RaZMiŠLJanJU. STaRTaLi SMo v novo TekMo, v kaTeRi So Se

PoMeRiLi naŠi MožGani in na ciLJ PRiSPeLi Z oDLičniMi iDeJaMi. a naJ iDeJa Je LaHko Le ena in v LeTU 2008 Se Je RoDiLi v GLavi

anDReJa koLenca, ZaPoSLeneGa na oDDeLkU veLikiH oBJekTov.

andreju kolencu (ob kolesu) so čestitali (od leve proti desni): Franci Pliberšek, Tomaž Požin

in Matej cvikl

Pripravil je cel projekt, katerega osnovna misel je bila “Skrbimo za

naravo, a ne le s prodajo oken, ki zaradi svoje izolativnosti posledično

zmanjšujejo porabo goriv za ogrevanje prostorov, temveč tudi z

uporabo avtoplina, ki je okolju dosti bolj prijazen kot sta bencin in

nafta”. andrej si je s svojo idejo, ki jo je komisija ocenila kot najboljšo

in tudi najbolj razdelano ter uporabno v praksi, prislužil enkratno kolo

znamke SCOTT, v protivrednosti 2550 . o akciji, ki bo dobila tudi svoje

nadaljevanje v letošnjem letu, pa nam je povedal: “Takšna akcija se

mi zdi odlična ideja, saj vsakega spodbudi, da prične razmišljati, kako

bi lahko pripomogel k še večjemu uspehu MIK-a (ali z zmanjševanjem

nepotrebnih stroškov ali z idejami za povečanje prihodkov od prodaje).

Predvsem se mi zdi pomembno, da se v te akcije lahko vključijo vsi MIKovci

ne glede na to, na katerem delovnem mestu so. Menim pa, da ima

podjetje veliko koristi od takšnih akcij, saj več glav več ve in v prejšnjem

letu je vodstvo na tak način prejelo nemalo koristnih predlogov, katere

lahko potem uporabi ali pa ne”.


10

Poslovno in družabno

Januarsko drugačni in ponovno prestižni

MeSec JanUaR Je v PoDJeTJU Mik ceLJe naMenJen SRečanJU PoSLovniH PaRTneRJev in PRiJaTeLJev, S kaTeRiMi vSako LeTo PRav oB

TeJ PRiLožnoSTi SkUPaJ SToPiMo Po PoTeH SPoMina PReTekLeGa LeTa in Se PoDaMo na PoT načRTov Za Tekoče LeTo. MaRSikaJ

SMo LaHko PoveDaLi in Še več PokaZaLi. TUDi TokRaT MaLce DRUGače, Z oDLičniMi GoST na oDRU in PoD nJiM.

Program so takrat povezovali trije Mik-ovci. v drugi vlogi se je odlično znašel Franci Pliberšek,

ob njem pa Mateja Zorko (levo) in katja Finec kos (desno)

Rokometaši (z leve proti desni) Dragan Gajič, Mirsad Terzič, Miladin kozlina, David Špiler in edi

kokcharov so se za nastop pripravljali kar tri dni in dokazali, da znajo publiko tudi zabavati.

Z rokometaši smo se torej sprehodili skozi en del programa, drugega

pa so zaznamovali uspehi leta 2008 ter glasba, ki jih je simbolizirala.

in preteklo leto je res prineslo marsikaj, od gospodarskega oskarja že v

začetku pomladi, do naziva naj celjan le nekaj tednov kasneje. omeniti

je potrebno podaljšanje pogodbe za Mik 1.rokometno ligo, kar bo spet

prineslo kakovostnejše domače prvenstvo, pa tudi 100 otrok iz socialno

šibkejših družin, ki smo jim tudi v juniju 2008 pričarali kanček morskega

utripa. Takoj po počitnicah pa smo organizirali in s tem pričeli verigo

tradicionalnih športnih dogodkov za proizvajalce oken in njihove

dobavitelje.

največja atrakcija je bil zagotovo pogled na rokometaše

celja Pivoverne Laško, ki so pokazali malce drugačno

akcijo. oblečeni v oblačila, narejena iz materialov iz

katerih nastaja tudi Mik-ovo Pvc stavbno pohištvo, so

se pred publiko razživeli in pozirali. na vprašanje ali jim

je v tej situaciji prišlo prav rokometno znanje, pa so nam

zaupali, da znanje, prikazano na prireditvi pridobivajo in

uporabljajo v večernih urah ob tistih dneh, ko zabeležijo

kakšno zmago. Glede na to, da jih je bilo v preteklosti kar

nekaj, so torej svoje delo opravičeno opravili odlično.

edi kokcharov zgleda dobro tudi v oblačilu iz ostankov letvic

Poslovnega kosila se je udeležilo 150 Mik-ovih poslovnih partnerjev in prijateljev


11

Poslovno in družabno

in to so le dosežki na družabnem oziroma družbeno odgovornem področju, kar nekaj pa jih je bilo tudi na tehničnem oziroma poslovnem.

Za pogostitev gostov so poskrbeli v Hotelu evropa Bojan Ferlež (partner irene Polanec), franci in adrijana

Pliberšek, irena Polanec

Za vrhunec našega tradicionalnega januarskega srečanja pa je tokrat poskrbel hrvaški glasbenik Massimo Savič. in ker v Sloveniji ne nastopa

prav dosti, smo seveda priložnost izkoristili nekaj ekskluzivnih odgovorov. Zbrali .

“Jaz sem dolgočasen človek. O meni težko najdete za javnost kaj zanimivega…”

Vaš noVi album ima nasloV sunce se ponoVo ra a. bi

lahko rekli, da nasloV goVori tudi o Vas, saj ste bili

namreč kar nekaj let malce umaknjeni od sojeV

žarometoV in odrskih luči?

“Ja, seveda, absolutno. Koncerti še niso nikoli šli tako dobro

kot danes. Vsi koncerti so vedno razprodani, seveda pa je to

rezultat 25 letnega dela. Res sem se za nekaj časa umaknil,

ampak to je bilo zaradi vojne in enostavno ni bil pravi čas za

takšen pristop do glasbe kot je moj.”

Znani ste po tem, da na koncertih daste Vse od

sebe, da padete lahko bi rekli V nek trans.

“Jaz imam zelo veliko tremo pred nastopi in tudi med

nastopom. Meni je bila glasba vedno eno mesto, kjer se

skrijem. Ko imam malo treme, ko me je strah, grem v glasbo

in se potem počutim varno.”

Massimo in njegov kitarist edin karamazov sta obudila nekaj yugo nostalgije

na noveM aLBUMU LaHko SLiŠiMo SkLaDBo, ki Je PoSvečena vaŠi

HčeRki. kako vi USkLaJUJeTe DRUžinSko živLJenJe Z GLaSBeno kaRieRo,

GLeDe na To, Da STe veS čaS PoD DRoBnoGLeDoM? čePRav Je Pa ReS, Da

Je o vaS Težko PReBRaTi kaJ SLaBeGa. ni noBeniH ŠkanDaLov.

“Jaz sem dolgočasna osebnost. Nič posebnega ne počnem, ukvarjam se z glasbo

in mislim, da je tako prav. Mi smo kot družina bolj konservativni, ker mislim,

da otroci to potrebujejo. Jaz ne morem biti prijatelj z mojo hčerko, ona ima

svoje prijatelje. Tako, da se tukaj dogaja mali konflikt, ker midva sva si precej

podobna. Ko ona vidi sebe v meni, je zelo jezna in seveda obratno. Ampak to je

le zato, ker se poznava. To so ta leta.”

Foto: Gregor katič

od leve proti desni: Robert krempl in Milena žižek

iz podjetja Reflex ter Mik-ovka natalija Simončič

odlični Massimo Savič, ki na novem albumu odpoje tudi pesem Jana Plestenjaka


Palma. In svet se vas dotakne.

Evropa 09

In svet se vas dotakne.

LJUBLJANA

TEL.: 01 244 36 90

palma - lj@palma.si

LJUBLJANA TC TUŠ - BTC

TEL.: 01 52 02 700

palma - lj2@palma.si

www.palma.si

Mediteran 09

In svet se vas dotakne.

www.palma.si

V pomlad 09

In svet se vas dotakne.

www.palma.si

KRANJ PLANET TUŠ

TEL.: 04 20 20 880

palma - kr@palma.si

Svet 09

In svet se vas dotakne.

Hrvaška 09

Palmine poslovalnice:

CELJE

TEL.: 03 42 84 300

palma - ce@palma.si

www.palma.si

In svet se vas dotakne.

www.palma.si

Seniorji 09

In svet se vas dotakne.

1

www.palma.si

MARIBOR PLANET TUŠ

TEL.: 02 48 03 900

palma - mb@palma.si

VELENJE

TEL.: 03 89 84 370

palma - ve@palma.si

Arabeske 09

KOPER

TEL.: 05 66 33 660

palma - kp@palma.si

In svet se vas dotakne.

www.palma.si

Slovenija 09

In svet se vas dotakne.

www.palma.si

Palmijada 09

In svet se vas dotakne.

www.palma.si

PORTOROŽ

TEL.: 05 67 10 680

palma - po@palma.si


Srečanje poslovnih žensk Slovenije - FaM

Milena Sedovnik iz društva FaM v pogovoru s Francijem Pliberškom

Govora je namreč bilo o skrbi za okolje s čim bolj varčnim in

smotrnim načinom življenja oziroma pametnim ravnanjem

z energijo. kot so opozorili gostje okrogle mize, lahko največ

naredimo posamezniki. S primernim načinom gradnje, z

vsakodnevnim varčevanjem in zavedanjem, da se nam vse rane,

ki jih povzročamo Zemlji, že vračajo, a jih še vedno lahko zacelimo.

Med drugim tudi z varčno gradnjo in Mik-ovimi okni, s katerimi

prav tako lahko pomagate naravi, pa tudi svoji denarnici.

Poslovni in družabno 13

FaM združuje okoli 150 poslovnih žensk in je s svojim delovanjem pričel leta 1997

v PoDJeTJU Mik ceLJe SMo v PRviH DneH MeSeca MaRca GoSTiLi

SRečanJe čLanic DRUŠTva PoSLovniH ženSk SLoveniJe - FaM. Da

So eno iZMeD SvoJiH SRečanJ oRaGniZiRaLe PRav v PRoSToRiH

naŠeGa PoDJeTJa, Je neke vRSTe nakLJUčJe, HkRaTi Pa Se TeMa,

o kaTeRi So Se PoGovaRJJaLe, v veLiki MeRi DoTika TUDi naS. Pa

TUDi vaS ...

Lučka kajfež Bogataj (nobelova nagrajenka) in Metka černelc

Pogovor o skrbi za okolje je požel veliko zanimanja vnela se je burna debata o tem s čim vse lahko ohranimo okolje

Foto: Gregor katič


14

Poslovno in družabno

Božiček obiskal Mik-ove malčke

Božiček je imel veliko dela, saj je Mik-ovih otrok vsako leto več

čePRav Je Božično vZDUŠJe že PReceJ Za naMi, Pa Se Je TU in TaM LePo

SPoMniTi na RaDoveDne oTRoŠke očke, ki ZReJo Levo in DeSno TeR neSTRPno

PRičakUJeJo PRiJaZneGa STRica Z BRaDo, ki JiM Bo MoRDa PRineSeL kakŠno

DRoBno PReSenečenJe. v Mik-U Se Je oGLaSiL SReDi DeceMBRa in vSeM Mik-oviM

MaLčkoM PRineSeL enkRaTna DaRiLa. ko SMo vPRaŠaLi eno iZMeD MLaJŠiH Mikovk,

kaJ Je BiLo v vRečki, naM Je na TiHo ZaŠePeTaLa; »DeZNIK, PA, PA, PA eNA fUL

LePA OLANžNA MAJICA. Ne, Ne…BLeZLOKAVNIK, PA COKOLADNI BONBONI.« BiLo Je PRav

veSeLo in keR SMo v Mik-U na SPLoŠno oBčaSno ZeLo RaDi MaLce iGRivi, SMo v

oTRoŠkeM vZDUŠJU UživaLi vSi.

natalija Barič s svojo nečakinjo Božičkov najboljši prijatelj je bil ta dan Franci Pliberšek otroke je pred obiskom Božička zabavala gospodična Bibi

Zimsko aktivni na pobeljenih strminah

PReD nekaJ LeTi Je BiLa vSaJ ena TekMa v veLeSLaLoMU na SeZono v Mik-U oBveZna. ZaDnJa LeTa SMo na To MaLce PoZaBiLi.

SMUči So ZaMenJaLi koLo, noGoMeTna in koŠaRkaRSka žoGa. a žeLJa Po Ponovni oBUDiTvi TRaDicionaLniH SRečanJ, Je BiLa

večJa in TekMovanJe v veLeSLaLoMU Se Je Ponovno ZGoDiLo 15.2.2009 na SMUčiŠčU GoLTe, kJeR Se Je PoMeRiLo 21 Mik-ovcev.

vsi smučarski navdušenci na Golteh

vsak izmed udeležencev je imel dva spusta po progi

in upošteval se je najboljši čas. Mnogi so pokazali, da

si kljub obilici dela, ki ga imajo, vzamejo čas za zimske

radosti. najboljši med njimi so ob burnem aplavzu

sodelujočih prejeli medalje ter simbolične nagrade.

nagrade so se podeljevale v štirih kategorijah: Mik

kategorija, gostje, absolutna kategorija in otroška

kategorija.

a bistvo športnega dne niso bile le nagrade, temveč

dejstvo, da smo vsi skupaj vsaj za trenutek pobegnili

tirnicam vsakdanjika, da smo se skupaj zabavali, da

smo malo poskrbeli tudi za zdravje, predvsem pa, da

smo počeli tisto kar imamo radi.

Tekst: Robi kramarič

vse čestitke torej udeležencem za pogum,

zmagovalcem za dobre rezultate, Robiju Kramariču

ter Damjanu Petkoviču pa za dobro organizacijo.


vprašali ste in Mik-ovi strokovnjaki vam

odgovarjajo

15

Mik-ov stokovnjak svetuje

oDLočiTev Za nova okna Je vSe PReJ koT enoSTavna. kUPUJeMo JiH naMReč Za naDaLJnJiH nekaJ

DeSeT LeT. žeLJa vSakoGaR Je SeveDa, Da naM LeTa PRinaŠaJo veLiko ZaDovoLJSTva, nova okna Pa

čiM več UGoDJa. a kaTeRa ReŠiTev Je TiSTa, ki Je PRava? SPReHoDiLi SMo Se Po FoRUMU PoD SvoJo

STReHo in PoiSkaLi nekaJ naJPoGoSTeJŠiH vPRaŠanJ. Le ZaTo, Da vaM LaHko Mikov STRokovnJak

nanJe oDGovoRi. TokRaT Je Z vaMi TOmaž BRiSKO, KOmeRCialiST v POSlOvalniCi nOva GORiCa.

“ZANIMA Me KAJ PRAVITe, KAJ Je BOLJe: ZUNANJA ALU

MASKA NA SIVIh OKNIh ALI že BARVAN PROfIL?“

Hvala za odgovor, kSena

v podjetju Mik ponujamo akRiLkoLoRne BaRve.

Le-te ponujajo dolgotrajno obstojnost in

svežino, saj na osnovno podlago Pvc

profil niso le nanešene z brizgalko,

temveč so z osnovo MoLekULaRno

SPoJene. Postopku spajanja pravimo

koestruzija, pri katerem na vročo

osnovno maso nanesemo obarvano

PMMa pleksiglas maso (podobna

masa se uporablja za izdelavo

luči in smerokazov v avtomobilski

industriji) debeline približno 0,8

mm . Taka masa je zelo odporna na mehanske poškodbe in vremenske vplive. Za tako

obdelana okna nudimo 20 letno garancijo na spremembe barve. Tak material se zaradi

posebne sestave v poletnih mesecih segreva za tretino manj kot alu maske ali klasična

barva. Podjetje Mik je edini proizvajalec na tak način obarvanega stavbnega pohištva. Tudi

vzdrževanje in čiščenje teh profilov precej lažje ta material ne reagira na nobeno čistilo in

gardbene materiale ob samo gardnji ali obnovi hiše.

“RAD BI IMeL SVež ZRAK, VeNDAR Je hIŠA VeLIKA (ReCIMO 200M2) IN NIMA VeLIKO hODNIKOV IN PReGRAD.. Je

TO SMISeLNO? Je PReZRAČeVALNI SISTeM DOVOLJ? ReCIMO V SPALNIh PROSTORIh? LOKACIJA Je PODežeLJe.“

Hvala za odgovor, TeMP

Pogosto se srečujemo z neprijetnimi vonjavami v prostoru: postan zrak, vonj po ribah, ki smo jih pekli prejšnji

večer. v podjetju Mik nudimo edinstven prezračevalni sistem Gecco. To je neke vrste ventil, ki v prostor

spušča svež zrak pri zaprtem oknu in ima odlično rekuperacijo toplega zraka ki se zamenja iz prostora.

Gecco omogoča optimalno menjavo zraka, varno prezračevanje kljub vaši odsotnosti, visoko protihrupno

zaščito, samo okno pa zaradi tega nima nobenih estetsko motečih elementov. Priporočamo vgradnjo enega

prezračevalnega sistema na prostor oz. enega na 20m2 površine. S prezračevalnim sistemom Gecco vaš

dom zadiha s polnimi pljuči. naš predlog je, da je dovolj en gecco na prostor. ena enodružinska hiša ima v

povprečji deset prostorov, to pomeni cca. 10 kom gecco. Priporočamo pa ga predvsem v kuhinjah, spalnicah,

kopalnicah... za zgoraj navedeno vprašanje pa je odgovor sledeč; če je 200m2 površina bivalnega prostora,

pomeni, da mora biti po zakonu cca 10% te površine zasteklene. To pomeni 20m2 oken, kar je po naši oceni

cca.10 kom oken in vanje lahko zmontiramo 10 prezračevanih sistemov gecco, kar je po vseh izračunih dovolj.

več na forumu Pod svojo streho: www.podsvojostreho.net


16

Letvice

Pomladne novosti na oddelku letvic

ob ogledu sejma pa smo že razmišljali, kako naj vam

ponudbo približamo, naše sodelovanje pa čim bolj

prijetno nadgradimo. Za vas in za nas.

prodajNa aKCija

za mesec marec in april

507 ser - 20%

50 ser - 20%

432 ser - 15%

PoMLaD TUDi na

oDDeLke LeTvic PRinaŠa

kaR nekaJ SPReMeMB

in novoSTi. PReDvSeM

nekaJ noviH MoDeLov

in SeveDa UTRinkov iZ

tradiCioNalNeGa sejma v

italiji. LeToS naPoveDUJe

žive BaRve in kanček

DRZnoSTi, ki Je SeveDa več

koT DoBRoDoŠLa.

Foto: Timon Pliberšek

Naročila Za dostavo po Hitri poŠti

Zaradi spremenjenega režima pobiranja paketov hitre

pošte morajo stranke oddati svoja naročila najkasneje

do 13.00 ure, v kolikor želite odpremo materiala istega

dne.

uKiNitev določeNiH modelov oKrasNiH letev

Da pripravimo prostor novitetam smo se morali

določenim modelom odpovedati. Za lažje sodelovanje,

vam prilagamo spisek modelov okrasnih letvic, ki gredo

v letošnjem letu iz našega prodajnega programa.

nekateri modeli so še na zalogi in do popolne odprodaje

lahko povprašate zanje.

C - 4 • C - 33 • C - 37 • C - 39 • 363- naT

PlO -55-BeGe/B • 8 ORO, aRG • 1003 ORO, aRG, Bia

348 • 410 ORO, aRG • 506 veR, aZZ, aRan

Tekst: adrijana Pliberšek Jeram


Zgodba v kipih in optimizem v slikah

17

Mik-ova galerija

ZačeTek LeTa Je BiL v ceLJSki GaLeRiJi Mik ZeLo ZGovoRen. 15.JanUaR Je naMReč ZaZnaMovaLa oTvoRiTev RaZSTave eve PanTeLič, ki

Je MnoGo več koT Le TiSTo, kaR LaHko viDiMo. PoTReBno Ji Je naMReč TUDi PRiSLUHniTi.

LJUBLJanSka GaLeRiJa Mik Pa Je na DRUGi STRani v ZačeTkU MeSeca FeBRUaRJa PRineSLa Za Ta čaS iZReDno PRiMeRen oPUS SLik

akaDeMSkeGa SLikaRJa ZMaGa PUHaRJa, ki v naS PReBUJa kanček oPTiMiZMa in PRinaŠa Težko PRičakovane PoMLaDne BaRve.

eva PanTeLič je sicer pripravila že svojo drugo razstavo, a je prav ta del

avtoričine diplomske naloge na šoli sodobne umetnosti Famul Stuart.

Hkrati pa je prav ta razstava njena prelomnica, skozi katero spoznava

samo sebe in išče odgovore na mnoga vprašanja, ki si jih zastavljamo

vsi. kdo smo? od kod prihajamo in kam smo namenjeni?

Razstava, ki nosi naslov svoje – glava je avtobiografska in predstavlja konec težke poti, ki jo je avtorica prehodila, ko je pred enajstimi leti zbolela

za rakom. Brez predsodkov, odkrito in pogumno o svojih bojih tudi govori, vendarle pa so najglasnejša prav njena dela. Med samim postopkom

ulivanja (razstava predstavlja namreč kipe, pri katerih gre za odtis avtorice same) so posneli tudi film, skozi katerega lahko spremljamo ozadje

nastajanja razstave. avtorica je o postopku povedala, da je bil izredno boleč in ga ne bi več ponovila. Slabo uro je namreč morala nepremično

čakati, ko se je mavec na njenem telesu spreminjal iz neverjetne vročine do hladu....

Zmago Puhar ob otvoritvi v Ljubljani

eva Pantelič ob svojem kipu

v Ljubljanski Galeriji Mik smo v zimskih mesecih stene popestrili z optimističnimi

in toplimi barvami.v družbi akademskega slikarja ZMaGa PUHaRJa se je pomlad

zazdela malce bližje, saj so njegove slikovne površine polne življenja in energije.

na njih se nenehno soočajo barvne ploskve in dinamično likovno delovanje. Za

tokratno razstavo pa je avtor izbral še posebej zanimivo serijo svojih del, saj je za

svojo podlago barvnega izražanja izbral les. Tako s dvodimenzionalno prizorišče s

plastenjem spreminja v prostorsko iluzijo in zagotovo v vsak prostor prinaša nekaj

novega. z njegovimi linijami, barvami in tehnikami spremenjenega, si lahko prostor

galerije Mik Ljubljana ogledate do 16. aprila 2009.


18

osebna nota

PeTeR amBROžiČ

vodja kadrovsko pravne službe

PeTeR aMBRožič Se na SeDež PoDJeTJa Mik vSak Dan

PRiPeLJe iZ MaRiBoRa, naTančneJe iZ PeSnice. PReD

TeM Se Je nekaJ LeT voZiL na ZavoD Za PokoJninSko in

invaLiDSko ZavaRovanJe, viŠJe SoDiŠče v MaRiBoRU,

naJDLJe Pa v MaRiBoRSko LivaRno MaRiBoR …

v Mik ceLJe Ga Je PRiPeLJaLa žeLJa Po noviH iZZiviH

in čiSTi SLUčaJ – PRoSTo DeLovno MeSTo voDJe

kaDRovSko PRavne SLUžBe.

“več čaSa Z DRUžino BReZ ManJŠe

UčinkoviToSTi na DeLovneM MeSTU.”

kako bi lahko primerjali delovne dneve v podjetju Mik in v drugih podjetjih, kjer

si že delal?

“V vsakem primeru je v MIK-u malce bolj razgibano in vse se dela z malo večjo

hitrostjo. Je pa zaradi tega tudi delo bolj raznoliko in včasih tudi bolj zahtevno. Se

pa opazi, da je MIK izjemno hitro rastoče podjetje in bo treba določene stvari temu

tudi prirediti.“

katere vrline vam pomagajo pri delu in katere so tiste na katere stavite v

privatnem življenju?

“V osnovi mi pri delu pomaga to, da sem natančen ter da si delo predhodno planiram

in se nato po teh planih tudi ravnam. Mi pa tako pri delu kakor tudi v osebnem

življenju pomaga to, da zastopam stališče, da se je treba do drugih obnašati tako

kakor si sam želiš, da bi se oni do tebe. V vsakem trenutku življenja mora človek biti

v prvi vrsti pošten do sebe in tudi do drugih.“

kako menite se bo vaš svet spremenil v nekaj letih in kako lahko na te spremembe

vplivate?

“Moj svet je v osnovi moja družina. Glede na to, da zaradi dela na MIK-u malo trpi

moj čas preživet z družino, nameravam v prihodnosti poiskati način, kako najti

več časa za družino brez zmanjšanja učinkovitosti dela v službi.“

kje vidite razloge za situacijo v kateri se je znašel svet?

“Pohlep!!!“

kaj za vas pomeni luč na koncu tunela?

“Pozitivna misel in seveda družina. Vsak posameznik bi moral dan pričeti s

pozitivno nastrojenimi mislimi in v vsaki situaciji najti nekaj dobrega.“

kakšni ljudje vas navdušijo in kakšni odbijejo?

“Navdušijo me iskreni ljudje, ki uspevajo brez, da žrtvujejo svoje osebne ideale

ter takšni, ki poskušajo ljudi voditi z vzorom. Odbijajo pa me dvolični ljudje, ki v

osnovi trdijo eno, delajo pa drugo.“

kaj vas spravi v smeh in kako vi spravite v smeh druge?

“Situacijska komika in v osnovi vsak humor, ki je okusen in na nekem nivoju. Kako

pa jaz druge ljudi spravim v smeh, pa težko definiram, saj se enostavno zgodi in

ne razmišljam o tem kako bi koga nasmejal. Za humor je spontanost najboljša.“

Peter s starši in ženo

Peter s sinom žanom Leonom


Ohranimo energijo. PrihranimO.

Okna MIK

omogočajo najvarčnejši

energetski razred A.

www.mik-ce.si

080 12 24

Brezplačna številka


Tik oB iZiDU PReJŠnJe ŠTeviLke Mik-avniH novic naS Je

S SvoJiM RoJSTvoM RaZveSeLiL BOR, PRvoRoJenec naŠe

iZvRŠne DiRekToRice naTaŠe kovačič. Tako Je Le Za

MinUTko ZaMUDiL naŠo DeceMBRSko RUBRiko MikoviH

ŠToRkeLJ in MU SeveDa ToLiko več PRoSToRa

naMenJaMo v MaRčevSki. PReDvSeM Pa Se veSeLiMo Z

MaMico naTaŠo, ki naM Je ZaUPaLa, Da v novi vLoGi

neiZMeRno Uživa TeR SPoZnava nove DiMenZiJe

živLJenJa. SeveDa Se že veSeLiMo, Da Se vRne v naŠo

DRUžBo, HkRaTi Pa ToLiko BoLJ BoRU PRivoŠčiMo, Da

iMa v TeH čaRoBniH PRviH MeSeciH MaMico čiSTo ZaSe.

čeSTiTke ceLi DRUžini.

čeSTiTaMo TUDi PoGUMniM BoDočiM miK-ovim mamiCam, ki

SkRBiJo Za To, Da Je naŠa RUBRika vSeLeJ PoLna. Tako Bo TUDi

nekaJ PRiHoDnJiH ŠTeviLk, SaJ iMaMo TRenUTno v Mik-U kaR

SeDeM noSečk (na fotografiranju je bila ena odsotna). čeSTiTke

vSeM in SeveDa vSo SRečo PRi noviH živLJenJSkiH iZkUŠnJaH.

naPoveDUJeMo

19. marec 2009

24. marec 2009

16. april 2009

30. maj 2009

akademska slikarka Manja vadla

- Galerija Mik celje

Posvet o poslovni odličnosti s

podjetjem 5ka - v GZS Ljubljana

Skupna slikarska razstava zakoncev

neve vranišič virant in kostje viranta

- Galerija Mik Ljubljana

Dan oDPRTiH vRaT

- na sedežu v vojniku

in ker je naša zadnja stran

vselej sončna, si je mesto

na njej prislužila tudi tale

fotografija. Lahko bi rekli, da

se na naše salone pozitivna

energija kar lepi ali bolje

rečeno, da se pred njih kar

pripelje. Tako je bilo tudi

v salonu v Novi Gorici, ko

je ena izmed naših strank

prišla po okna okrepljena

s sončkom, barvitostjo

in prijaznostjo na štirih

kolesih.

More magazines by this user
Similar magazines