Social_Media_Guidelines_Cultural_Tourism_in_Rural_Areas_29032018_Bulgarisch

europetourtips

Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии в

сферата на културния туризъм в селските райони

Насоки за работа със социалните

медии в сферата на културния

туризъм в селските райони

Практическа насока за хората, отговорни за

вземането на решения, както и за всички

заинтересовани страни в областта на културния

туризъм, селските общини и културните

институции

2018


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Тези насоки за рабтота със социалните медии са част от курса за обучение по културен туризъм, разработен в

рамките на стратегическото партньорство "Еразъм+" EUROPETOUR, европейска инициатива, насочена към

отключване на икономическия потенциал на изключителните културни ценности на Европа и подпомагане

на селските райони да печелят от потенциала на културния туризъм.

Можете на намерите повече информация на страницата на проекта :

http://www.europetour.tips

Снимка: Елена Пашингер, Волфганг Кнйиски, Карин Дрда-Кюн, Туризъм в Буковина, Марке

Туризъм, Social Media Team Marche

This is not a Free Culture License.

Тази разработка е лицензирана под лиценз

CC BY-NC-SA 4.0 International – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Вие сте свободни да:

Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 International

• Споделяте - копирате и разпространявате материалите на всякакви носители или формати;

• Приспособявате – ре-миксиране, трансформиране и надграждате на база на материала

при следните условия:

Признание - Трябва да отдадете признание, като предоставите връзка към лиценза и да

посочите направените промени. Можете да го направите по всякакъв разумен начин, но

не и по начин, който да предполага лицензодателят да даде одобрение за вас или за

употребата на материала.

Некомерсиално споделяне - Не можете да използвате материала за търговски цели.

Идентично споделяне - Ако ре-миксирате, трансформирате или надграждате

материала, трябва да го разпространявате със същия лиценз както оригинала.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на

тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и

Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържащи се в него.

Номер на проекта: 2015-1-DE02-KA202-002325

2


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Уважаеми участници в културния туризъм, скъпи читатели!

През последните десет години маркетингът чрез социалните медии в сферата

на туризма откри нови възможности за маркетинг, маркетингово проучване и

комуникация с посетители от цял свят. Социалните медии играят все по-важна

роля в природния туризъм, градския туризъм, спортния туризъм, както и в

културния туризъм. Както гости, така и посетители станаха "посланици" на

дестинациите, които посещават, като същевременно споделят впечатленията

си със своите последователи и приятели чрез "Света на социалните медии".

Заинтересованите страни трябва да станат дори по-разбиращи, когато искат да

споделят ползите и добродетелите на своите културно-туристически

дестинации.

Насоки за използването на социалните медии за професионален маркетинг са вече широко достъпни.

Проектът EUROPETOUR обаче поставя така необходимия фокус върху маркетинга чрез социалните медии за

ползите от европейските селски райони. Въз основа на моя собствен опит, като част от екипа за управление

на социалните медии на регионалното правителство на региона Марке в Италия, мога честно и искрено да

кажа, че балансирането на интересите на различните участници и заинтересовани страни може да бъде

наистина много труден процес. Това прави дори още по-ценно наличието на такава публикация, която да

отговаря на нуждите на заинтересованите страни от селските райони в сферата на културния туризъм, и

която чрез използването на примери за най-добри практики, да покаже как внимателно управляваните

стратегии и последователното им прилагане могат да доведат до успех.

Европа предлага безброй много културно-туристически дестинации, поради което посещенията на

културни обекти все още съставляват основните мотиви за пътуване сред много от най-важните целеви

групи днес. Надявам се всички заинтересовани да се възползват колкото се може повече от тези насоки,

които също така предлагат вдъхновение и мотивация в еднаква степен.

За да се отговори на изискванията за обучение по програмата "Еразъм+", се надявам насоките за

социалните медии по проекта EUROPETOUR да бъдат разпространени възможно най-широко.

Рут Мецолани

Екип за социалните медии за регион Марке

Национален съветник на EUROPETOUR по темите свързани със социалните медии

3


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Contents

Предговор .......................................................................................................................................... 5

Въведение .......................................................................................................................................... 6

Как да използвате следните указания за социални медии ........................................................... 8

Културен туризъм в селските райони .............................................................................................. 9

Разбиране на пазара: Кратък преглед на характеристиките на културния туризъм ............. 10

Познаване на бизнеса: Необходимостта от постоянно образование и обучение ................ 12

Разбиране на връзката между културен туризъм и социални медии .................................... 14

Творческият туризъм като нарастваща тенденция в маркетинга на (цифровия) културен

туризъм ......................................................................................................................................... 15

Друга тенденция: Религиозен / Поклоннически туризъм в ерата на новите медии ............. 20

Дигитално разказване и маркетинг чрез социалните медии ...................................................... 26

Природата на социалните медии: Да общувате с вашите клиенти и лидери на

общественото мнение ................................................................................................................. 27

Управление на социалните медии в контекста на маркетинга на дестинация ..................... 30

Развитие на продукти чрез разказване на истории в контекста на дигитализацията ........... 32

Изборът на подходящите социални медийни канали за вашата аудитория ......................... 34

Създаване на редакторски календари: Структурирайте публикуването на съдържанието си,

за да оформите стратегия ........................................................................................................... 37

Работа с инфлуенсърите: Възползване от предимствата на експертизите на социалните

медии за вашия бизнес ............................................................................................................... 39

Парична оценка и мониторинг на резултатите от социалните медии ................................... 41

Най-добри практики в социалните медии за културен туризъм в Европа ................................. 43

“Преживяването Каталуния“ ...................................................................................................... 44

Регион Марке в Италия ............................................................................................................... 45

Kreativ Reisen Österreich - творчески туризъм Австрия ............................................................ 49

Допълнителна информация ........................................................................................................... 53

Партньорството EUROPETOUR: Овластяване на селските райони за оползотворяване на

потенциала на културния туризъм ................................................................................................. 55

Благодарности ................................................................................................................................. 56

Ресурси ............................................................................................................................................. 57

4


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Предговор

Социална медия. Социалните медии се отнасят до дигитални канали. До

нетуъркинга, информацията и (големите) данни. Но преди всичко става дума за

хора. Също така и предимно в културния туризъм.

Туризмът и културата - и двете имат много общо с емоциите. А емоциите са

много повече от информация и данни. Социалните медии са идеални за

представяне на емоциите в културния туризъм. Те са предназначени да

свързват хората. Хората, които споделят културата. Хората питат и хората

отговарят. Социалните медии не работят с големи анонимни компании. Хората

са тези, които ежедневно подават информация в каналите на социалните

медии. Хората са тези, които отговарят на въпроси и оплаквания ежедневно. Хората, които помагат, и

хората, на които им е помогнато. И точно тези хора изграждат лицето на туристическите компании и

културните институции чрез социалните медии. Хора като теб!

Вие сте в интернет както като човек, така и като представител на институция в културния туризъм. Но и

вашата организация може да изглежда лична и човешка. Чрез избягване на ненужна автоматизация между

различните канали. Чрез интегриране на хората във вашата организация в комуникацията. Чрез

използването на социалните медии, за да се свържете по по-личен и в крайна сметка професионален

начин. Показвайки себе си.

Изисква се малко смелост, за да преодолеете собствените си граници. Но мога да кажа: Направете го!

Защото социалните медии също са огромно игрище. Винаги можете да изпробвате нови неща. Просто

опитайте. „Не можете да изчерпите креативността. Колкото повече я използвате, толкова повече имате."

(Мая Анджело)

Културният туризъм има много общо с креативността. Така че оставете творчеството ви да се развихри,

оставете вашите идеи да полетят. Използвайте въпросите и отзивите от вашите гости като запас от идеи.

Вдъхновете се от опита на други институции и организации, било то в туризма, културата или в съвсем

различен сектор. И след това формирайте собствените си действия: Какво ви харесва? Какво можете да

направите добре? Концентрирайте се върху това. Можете да правите добри снимки? Перфектно. Пишете

малки истории? Чудесно. Нямате проблем да се участвате дори и в малки видео филми? Страхотно.

Направете това, което ви кара да се чувствате добре! Но също така изпробвайте неща, в които не сте - все

още? - толкова добър. Може би ще сте напълно изненадани от това колко сте се забавлявали накрая. Да

можете да се включите в нови неща е част от културата на социалните медии. Защото всичко постоянно се

променя. И това е добре: „Зоната на комфорт е красиво място, но там нищо не се развива".

Настоящите насоки за социалните медии са предназначени да ви помогнат да се фокусирате върху това,

което различните канали за социални медии могат да направят за вашия културен туризъм. Използвайте

тези указания като готварска книга с различни рецепти, от които в крайна сметка можете да създадете

своето собствено, сочно ястие.

***

Кристин Хониг е независим консултант и част от експертна група, наречена "Tourismuszukunft". Тя е учила

мениджмънт на туризма и работи в областта на маркетинга на десцинации през последните 13 години. На

уебсайта си KristineHonig.de тя разказва за маркетинга чрез социалните медии в управлението на туризма и

оттогава досега е била стратег, специалист по дигитални разкази, както и ръководител на организацията за

няколко конференции.

5


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Въведение

Няма съмнение, че социалните медии са предоставили много възможности в развитието на културния

туризъм, особено в селските райони. Градският културен туризъм вече видя появата на висококачествени,

атрактивни и индивидуализирани туристически услуги, съобразени с потребностите на туристите в сферата

на културния туризъм. В селските райони, обаче, това развитие предстой да настъпи.

Селските райони в цяла Европа са дом на културни оферти, еднакво привлекателни в сравнение с тези в

градовете. Много пъти те предлагат места с уникално културно наследство. Независимо от това,

управлението на културния туризъм често може да се окаже в началните си етапи. По-специално,

управлението на услугите чрез мобилни устройства, като смартфони и таблети, все още не е стратегически

позиционирано.

Изследване на европейското наследство с мобилни устройства

© Shutterstock

Следователно партньорството EUROPETOUR обединява дългогодишния си опит и умения в областта на

дигиталния маркетинг, управлението на социалните медии и културния туризъм, за да подпомогне

заинтересованите страни в културния туризъм в селските райони с по-добро свързване в мрежата,

квалификация и (дигитално) развитие.

Десет европейски институции и осем европейски региона партньори участваха в разработването на

следните насоки за използването на социалните медии в културния туризъм в селските райони. Тези насоки

са предназсначени за хора, работещи в културни институции, туристически офиси, местни общини,

организации за управление на дестинации (ОУД), както и отделни предприятия в горепосочените сектори.

Тъй като маркетингът чрез социалните медии може да се използва както за външни, така и за вътрешни

маркетинг и PR цели, целевите групи, разгледани в тези указания, са както посетители, така и гости на тези

институции и организации, както и техните бизнес партньори, членове на мрежата или други клиенти и

6


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

заинтересовани страни. Освен това насоките силно подкрепят участието на стратегически партньори в

свързаните с тях отрасли, като ги приканват да подкрепят и да споделят ползите от развитието на културния

туризъм в селските райони.

С голямо желание да се обменяме и да се поддържаме взаимно, този сборник е разработен като насока за

колеги от други европейски институции, мрежи и общини. Той идва с ползите от практическата насоченост

и колегиалната солидарност.

В името на партньорството EUROPETOUR бихме желали насоките да бъдат положително възприети,

колегиално одобрени и широко разпространени.

Елена Пашингер / Карин Дрда-Кун за партньорството EUROPETOUR

7


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Как да използвате следните указания за социални медии

Главите, препоръките и примерите за най-добри практики, използвани в тези наасоките, по никакъв начин

не са изчерпателни и не претендират, че са единственото предложение за успешни стратегии за дигитална

комуникация. Много други насоки вече са разработени по темата за социалните медии и тяхното

използване за управление на (културния) туризъм (вж. "Допълнителните четива" в приложението); освен

това силно ви препоръчваме да потърсите допълнителна информация във вашата страна, дестинация или

език, на който работите.

Екипът EUROPETOUR състави насоките за социални медии, като взе предвид следния приблизителен

потребителски профил:

• Бизнес профил: Вие сте един бизнес, културна институция, малка градска община, туристически

офис, организация за местен мениджмънт или друга заинтересована страна в културния туризъм в

селски район в Европа (т.е. район с население под 10 000 души в непосредствената им близост)

• Опит със социалните медии: Вече сте имали опит в управлението на социалните медии, т.е. знаете

как да използвате страница във Facebook, готови сте да изпълните стъпките, за да създадете блог и

/ или вече сте създали блог, имате или използвате профил в Instagram, работите с канал в YouTube

и т.н.

• По-добри квалификационни нужди: Вие се стремите да подобрите уменията си, да се свържете с

други институции във вашия район, както и с други бизнес партньори и в крайна сметка с вашите

гости и посетители.

• Желание да споделяте и използвате платформи за обмен: Вие се интересувате от обмена и

споделянето на собствените си знания и опит с другите.

• Знание къде да потърсите повече техническа поддръжка: Ако търсите технически съвети как да

създадете страница във Facebook, блог на Wordpress или канал за социални медии за по-добро

комуникиране на бизнеса ви онлайн, моля, обърнете се към самостоятелните ръководства, които

съществуват във всеки от каналите, които искате да използвате. Освен това, е много вероятно тези

услуги да са публикувани и достъпни за следвате стъпка по стъпка чрез използване на

ръководството на вашия език.

EUROPETOUR помага и ви предоставя интересни казуси, научни изследвания от най-високо ниво по

отношение на дигиталния маркетинг, практически бизнес съвети и указания за управление на успешни

влиятелни отношения. В крайна сметка няма да ви се налага да правите "всичко без помощ", но вместо

това ще се научите как да работите с тези, с които вече говорите и да комуникирате от ваше име, т.е. да

превърнете вашите "фенове и последователи" във ваши гости и посетителите и обратно.

8


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Културен туризъм в селските райони

През последното десетилетие почти никакъв друг отрасъл на културната икономика, както и туристическият

сектор, не се развива и специализира толкова, или толкова бързо, колкото културния туризъм. Това е една

от малкото области на растеж, които отразяват важен "мегатренд": културно-ориентираните пътувания са

насочени главно към посещение на културни обекти и културни събития, за да се запознае отделния човек

с културата на собствената си страна, както и с културите на чужди страни.

В селските райони културният туризъм е предимно свързан с природосъобразения туризъм, като

селскостопански или хранителен туризъм, както и духовен туризъм и творчески туризъм. Това включва

активно ангажиране с ежедневието и/или традиционната/висока култура. Културният туризъм има

дълготрайна, често симбиотична връзка с туризма, основана на природата, например при проучване на

исторически културни обекти като винени ландшафти или биосферни резервати.

Изключително религиозно наследство в Буковина, Румъния: Боядисани молдавски църкви © Елена Пашингер

Повече от всичко, културният туризъм в селските райони се нуждае от силни връзки от местни

заинтересовани страни в областта на културата и туризма, за да отключи своя икономически и социален

потенциал. Този урок започва с проблемите с достъпа, както и поддръжката и инфраструктурата на

мястото. На дигитално ниво мрежите също са важни: Мястото, предложението или събитието ще трябва да

се появи онлайн, така че да е "видимо за очите на нарастващата част от пътуващото население",

независимо дали в проучване преди пътуването или като част от възможността след пътуването да се

остави коментар, отзив или просто да поддържа връзка с местните институции.

9


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Разбиране на пазара: Кратък преглед на характеристиките на

културния туризъм

При 7.8%, приносът на културния туризъм може да изглежда относително малка част от цялостната

туристическа индустрия в Европа. Въпреки това се счита за изключително печеливш пазарен сегмент, тъй

като привлича много различни целеви групи от доста богат и високообразован произход ("сребърно

поколение", пътници интересуващи се от качеството, семейства, пътуващи с деца и т.н.). След

неотдавнашно проучване, България може да счита един от всеки десет посетители като културни туристи,

което е показател за значителен икономически растеж. 1

В допълнение към културните институции, приходите и оборотът се генерират от много различни

икономически сектори като индустриите за търговията на дребно, гостоприемството, кетъринга, отдиха и

забавлението, както и други сектори на услугите (например местен транспорт, коли под наем,

промишлеността, дребните производители на храни, селскостопанските магазини и др.).

Културен туризъм на практика: Традиционно великденско боядисване на яйца в Буковина © Туризъм в Буковина

Културните туристи обикновено могат да бъдат разделени на четири групи:

• Културни ценители (ориентирани към образованието, детайлите),

• Търсещите събития (социалните аспекти са важни, например, когато посещават културни събития);

• Културните потребители (особено в контекста на забавленията) и

• Културно-ориентираните пътници, за които културният опит е добре дошъл.

10


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Културата, накратко, може да се счита за решаваща за вземане на решение за пътуване: 2 Според

"Германския мониторинг на качеството на туризма" 3 "културното пътуване" е трето сред чуждестранните

гости и на пето място сред германските гости. Посещаването на музеи и изложби е основната причина за

културен туризъм (74%). Вторият по големина е градският културен туризъм, последван от посещения на

събития, свързани с обичаи и традиции (35%). Последният силно подсказва за привлекателността на

селските райони за културен туризъм.

През последните години всеки пиков сезон в най-популярните европейски дестинации донесе с него поголям

прилив на туристи. В някои градове жителите дори са създали протестни групи, които да оказват

натиск върху местните власти и да повишават осведомеността за въздействието на туристите върху

ежедневието им. Това привлече вниманието на националните и международните медии, което създава

неудобство за съответните органи. От решаващо значение обаче беше това, че доведе и до лоши новини

за туристическия сектор като цяло, причиняващо трайни физически и репутационни щети на дестинацията

и заплашващо да предизвика силна реакция от страна на лицата, вземащи политически решения, които не

познават добре туристическия сектор.

Важно е да се отбележи, че тази рамка на "прекален-туризъм" дава възможност да се изтеглят посетителите

от пренаселените точки и да им се даде алтернативен опит - особено за културния туризъм в селските

дестинации.

Прекаления туризмът поставя трудни въпроси при маркетинга и мениджмънта на дестинациите. Трябва ли

да бъдат преустановени маркетинговите дейности и да се пренасочат средства към управлението на

дестинациите? Как да управляваме емблематичните атракции както в селския, така и в градския контекст,

които всички посетители, особено тези, които идват за първи път, очакват да посетят? Дали околните

райони / алтернативни места са достатъчно привлекателни, за да се интересуват посетителите, и дали са

подготвени? В какъв момент е необходимо да се ограничи броя на посетителите в някои части на

дестинацията и как може да се постигне това?

Следващите насоки дават отговор на тези въпроси. Те ще ви покажат (нови) начини, по които бизнесът в

културният туризъм, организациите за управление на местоназначението (DMOs) и пътуващите влиятели

(блогъри, YouTubers, специалисти в социалните медии с голям брои онлайн последователи) могат да

работят заедно. Те също така са практически насоки "Как да" за прилагане и увеличаване на стойността на

социалния маркетинг за вашия бизнес, мрежа или институция.

11


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Познаване на бизнеса: Необходимостта от постоянно образование и

обучение

Неотдавнашно проучване, публикувано от партньорството EUROPETOUR, 4 сочи, че културният туризъм в

селските райони не само се случва, а изисква специални умения, особено по отношение на управлението

на събития и професионалната работа в мрежа. Необходими са експерти, които могат да предложат както

опит в работата с културата, така и с туризма, както и познания за организирането на икономически

устойчиви мрежи.

Проучването подчертава и следните нужди за обучение в културните институции и туристически

съоръжения в селските райони:

• Бизнес развитие

• Професионални връзки с обществеността

• Умно използване на социалните медии, както и

• По-добра и по-ефективна организация на местно и регионално равнище (кръгли маси, мрежи,

съвместен маркетинг и оферти).

Това също така навежда на мисълта за важния пазар на труда, който се очаква да нарасне допълнително

през следващите години.

ИНИ-Новация България с първото Мултипликационно събитие във Велико Търново © INI-Novation /Волфганг Книйски

12


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

По-нататъшно обучение се осигурява от партньорството EUROPETOUR в поредица от така наречените

"Мултипликационни събития", както и през началната страница www.europetour.tips/results/trainingmodules/.

13


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Разбиране на връзката между културен туризъм и социални медии

Търсенето на културен туризъм отдавна се съсредоточава върху социално-демографските и

мотивационните критерии, приписвайки на културните туристи определена възраст, образование, доходи,

социален статус, готовност за учене и т.н. Това беше опровергано от последните проучвания, 5 но поголяма

част от туристите в сверата на културата все още са в рамките на: възраст 50+, заможни,

образователно-ориентирани и мобилни.

Въпреки това, с появата на така наречената "икономика на преживяването", е необходимо да се

преосмисли този традиционен начин да се класифицират туристите. 6

"Тъй като пътуващите хора стават все по-информирани, алтернативни групи за интереси се появяват в

полза на традиционни категории като национални държави, класове или полове. Те все повече са свързани

и / или се коренят в разпространението на социалните медийни мрежи по целия свят. " 7

Творческият туризъм е един такъв пример, който се осъществява както в градските, така и в селските

райони. В полза на този доклад ще разгледаме накратко възникващата тенденция на творческия туризъм в

селския културен туризъм и ще обсъдим неговия нарастващ потенциал чрез правилния тип управление на

социалните медии.

Творчески туризъм, като например научаването как да рисувате традиционни великденски яйца в Румъния, особено се

поддава на споделяне, общуване и обсъждане онлайн, т.е. чрез управление на социалните медии. © Елена Пашингер

14


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Творческият туризъм като нарастваща тенденция в маркетинга на

(цифровия) културен туризъм

Творческият туризъм, особено в селските райони, се превърна във важна стратегия за културния туризъм

да остане конкурентоспособен в рамките на днешния пазар на масовия туризъм, без да се налага да губи от

местната автентичност, от която той зависи. Ето защо е важно да разгледаме тази тенденция в по-големи

подробности.

Като възникваща тенденция творческото пътуване се корени във възхода и масовата демократизация на

културните пътувания. Асоциацията за обучение по туризъм и отдих (ATLAS) показва, че преживяванията,

на които културните пътешественици най-много се наслаждават, са тези, които предлагат истинско

разбиране на местната култура. Колкото по-опитни пътници са, толкова по-голяма е вероятността те да

поставят конкретни образователни цели към пътуването си преди почивката и релаксацията. В миналото

културното пътуване до голяма степен се е основавало на културното наследство, като например

посещения на музеи или паметници. С възхода на творческата класа, социално-икономическата класа,

чиято основна движеща сила е икономическото развитие чрез образование и развлечения, този фокус

постепенно се премества. 8

Дестинациите, известни с творческите си атмосфери, се отличават с това, че осигуряват на пътниците

усещане за постижение от изучаването на ново умение. Създавайки свои собствени сувенири, пътуващите

са по-склонни да имат трайна емоционална привързаност към творческата дестинация за пътуване, да

говорят, да блогват или да пунликуват новини за тях по положителен начин и дори да се завърнат. По

същество творческият туризъм е насочен към пътуващите хора, които търсят време, пространство и

енергия, за да отключат и разгърнат творческия си потенциал, и тези, които наистина искат да имат връзка

с местните общности, които посещават. 9

Творческите пътувания позволяват на пътниците да преодолеят разликата между просто наблюдател и

активен участник в местната платформа на мястото, където посещават. Ключовата дума в този контекст е

"активна", вместо пасивна. Благодарение на активното участие пътуващите са също толкова част от

цялостния опит в пътуването, колкото и човекът, който им доставя и улеснява преживяванията за тях:

Уроците по готварство изискват индивидуални усилия, за да се научат как да подготвят местните храни.

Занаятчийските работилници изискват чифт ръце да оформят купа на грънчарското колело. Уроците по

танци изискват всеки, който участва, да направи първата стъпка. Колкото по-конвенционалните пътници са

готови да включат дейностите, участващи в тяхното пътуване, толкова по-творчески пътувания ще се

развиват както като концепция, така и като утвърдена форма на интерактивно културно пътуване. 10

15


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Музей на правенето на хартия „Фабриано“: Посетителите са поканени да изработят собствена занаятчийска

хартия © Марке Туризъм

16


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Съвместно създаване и икономика на преживяването

Пътуващите все по-често "създават" преживявания, задвижвани от собствените им индивидуални знания,

умения и опит. Не само, че пътниците могат да се учат от сертифициран професионалист, но и могат да

съдействат за създаването на свое собствено преживяване въз основа на уменията и знанията, които вече

притежават в тези области. По този начин те активно допринасят за едно уникално преживяване както за

себе си, така и за другите, като оползотворяват творческия обмен, който се намира в основата на

творческите пътувания.

Тъкане на кошница в италианския регион Марке © Марче Туризъм

Растящ апетит за релационно пътуване чрез социални медии

Нарастването на социалните медии, както и повсеместната наличност на интернет, успяха да стимулират

по-директния обмен между пътниците и местните жители. Сайтове, проектирани да свързват двете

изобилстват: Couchsurfing, AirBnB, EatWithAlocal и много други.

Доколкото това е вярно за градовете, селските райони също могат да спечелят от тези видове повсеместни

и лесно достъпни цифрови мрежи. Те са бързи и лесни за прилагане, споделяне и рециклиране на знания,

представящи географски изолирани райони с нови средства за достъп, които в миналото не са били лесно

достъпни.

17


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Най-добра практика "Loulé Criativo"

Facebook подкрепя изграждането на общности в творческия

туризъм

Има много интересни примери за това как да се изгради (и поддържа) онлайн общност в сферата на

творчесткото пътуване, а "Loulé Criativo" определено е един от тях. Разположен в района Алгарве,

Португалия, малко по-навътре от известната ваканционна дестинация Фаро и околните й плажове, град

Loulé е избрал развитието на творческия туризъм, за да защити и популяризира традиционното наследство,

съсредоточено върху изкуствата, занаятите и кулинарните преживявания.

Ще демонстрираме само един от техните (цифрови) маркетингови канали с редовни актуализации на

техните дейности, бюлетини, дати на уъркшопове и начини за пътниците да си взаимодействат и да

участват в многобройните дейности: www.facebook.com/loulecriativo/

Снимка на Facebook страница "Loulé Criativo", поглед към създаването на общността чрез социалните медии © Elena

Paschinger

18


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Маркетинговата платформа за най-добри практики "Creative

Iceland"

Автентични преживявания, предлагани от местни

художници и експерти

Посетителите на Исландия, които се интересуват от възможността да се включат в уникалната исландска

култура, имат възможноста да резервират типични исландски дейности, сред които са плетене и плетене на

една кука, ръчно печатане върху хартия, курсове за готвене на исландска кухня, фотографски разходки,

посещение на креативен клъстер, керамични семинари, исландски езикови курсове или семинари за

творческо писане.

Художници и експерти, които желаят да предложат дейност, могат да получат подкрепа от Creative Iceland,

за да създадат уеб базирана оферта и те са поканени да я пуснат на пазара чрез уебсайта на Creative Island.

След това участниците в дейностите се насърчават да споделят своя опит на страницата на организацията

във Facebook.

Редовни актуализации на техните дейности, бюлетини, дати на семинари и начини пътниците да си

взаимодействат и да участват в многобройните дейности са изброени тук: creativeiceland.is,

www.facebook.com/CreativeIceland

Снимка на началната страница на "Creative Iceland" © Karin Drda-Kühn

19


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Друга тенденция: Религиозен / Поклоннически туризъм в ерата на

новите медии

Религиозният туризъм е туризъм, основан на хора, които пътуват индивидуално или на групи с мотиви

свързание с поклонение, мисионерски цели или за развлечение 11 . Според Световната организация за

туризъм на ООН, около 300 милиона поклонници посещават всяка година най-известните религиозни

обекти в света. Има много аспекти, свързани с тези видове посещения: посещения в светилището,

поклоннически пътувания по пътя на Свети Джеймс, посещения на манастири, почивки или посещения на

религиозни туристически атракции.

Религиозният туризъм съществува от древността. Поклонниците, например, се смята, че пътуват по няколко

причини:

• Да разбират и оценяват своята религия чрез осезаемо културно наследство,

• Да се чувстват сигурни за религиозните си убеждения,

• Да се свържат лично със свят град или място.

Няма съмнение, че религията е играела важна роля в насърчаването на първите пътници и поклонници да

прекосят европейския континент, за да посетят светите места. Днес много от тях съставляват картата на

света като важни наследствени забележителности в съответната страна или регион. 12

Днешната реалност: Поклонение по пътя "Камино дел Норте" на Свети Джеймс в Кантабрия, Северна Испания ©

Elena Paschinger

20


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Много от тези пътници се сблъскват с изобилие от инструменти на социалните медии, които им помагат да

планират и управляват пътуването си, като например приложението „Camino“ за ходене по Пътя на Свети

Джеймс, форуми и групи във Facebook, за да се даде възможност за обмен на много езици, (дигитални)

ръководства и т.н. Мениджърите на обектите в местата за религиозно наследство са изправени пред

деликатната задача да се погрижат за различните групи потребители (от нетърпеливо очаквания поклонник

към свободния турист), като в същото време са свързани с различни интереси на обществения и частния

сектор.

Следният контролен списък съдържа минималните изисквания за ефективни управленски практики в

контекста на цифровизацията и религиозния / поклоннически туризъм:

• Звукови интерпретативни съоръжения на мястото, на което е разположено религиозното

наследство / местна градска зала / информационно бюро за посетители (включително двуезична

или многоезична информация, (аудио) ръководства и др.);

• Безопасен достъп до и от обекта, основни заведения за хранене и освежаване, по-нататъшна

туристическа инфраструктура като ресторанти или настаняване в близост или недалеч от

атракцията;

• Най-съвременни ИКТ (информационни и комуникационни технологии), т.е. уебсайтове, блогове,

приложения, страници в социалните медии или други начини посетителите да получават и да

поддържат връзка преди, по време и след посещението си; като всички предават важното усещане

за връзка и представляват необходимата грижа за посетения култутно-туристически ресурс.

• Осигуряване на енергия и Wi-Fi в религиозни обекти и приюти на поклонници.

• Достъп до прогнози за времето, напр. с препоръки за най-добрите местни приложения за времето

и т.н.

Табела с насоки по пътя на поклонение "Camino del Norte" в Северна Испания © Elena Paschinger

21


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Най-добра практика "Klosterland"

Изграждане на общност чрез социални медии в религиозния

туризъм

"Klosterland" (www.klosterland.de), буквално отнасяща се до мрежа от манастири в Германия и Полша, е

създадена като информационна услуга за културни забележителности, екскурзии, фестивали и (кулинарни)

събития, които се провеждат и в двете страни.

KLOSTERLAND e.V. е сдружение с нестопанска цел, основано през 2013 г. Целта му е трансгранично

сътрудничество и подкрепа за запазването и реактивирането на монашеското наследство. Асоциацията е

трансрегионална контактна точка за бивши и активни манастири, техните близки градове и околните

региони, както и потенциални и съществуващи посетители. Под марката KLOSTERLAND, членските

манастири представят своите индивидуални събития, пазари, оферти за магазини и др. Също така те

успешно управляват уебсайт и Facebook страница, посветена на поклонническия туризъм, включващ свой

собствен менуджър на уеб съдържание и съдържание в социалните медии: brandenburger-jakobswege.de,

www.facebook.com/JakobswegeBrandenburgOderregion.

Манастирите на KLOSTERLAND са установени от някои от най-разнообразните религиозни порядки:

пренострастенци, бенедиктинци, цистерци, францисканци, августинци и доминиканци. В допълнение,

женските им филиации са оставили трайно впечатление за монашеския пейзаж както в Германия, така и в

Полша от 11-ти век.

Днес манастирите на KLOSTERLAND приветстват посетителите с различни интереси. Чрез голямото

разнообразие от оферти, те разказват историята зад историческите си структури, информират гостите за

уникалната архитектура и им позволяват да откриват и преживяват тези магически места по свой уникален

начин. Сайтът предлага и блог и Facebook група за незабавен обмен.

Освен това "Klosterland" е част от европейската мрежа EUROPETOUR (www.europetour.tips), утвърждавайки

позицията си на международния пазар, както и непрекъснатото разработване на продукти и обучението на

посетителите и местните заинтересовани страни.

Снимка на началната страница на "Klosterland" на немски, английски и полски език © Elena Paschinger

22


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Най-добра практика "Klösterreich"

Маркетингова асоциация на манастири, конвенти и абатства в

Австрия, която ръководи свой собствен "Работен комитет по

социални медии"

Снимка на началната страница на "Klösterreich" © Elena Paschinger

Сдружението "Klösterreich" е създадено преди 20 години, за да популяризира манастирите в Австрия и в

чужбина, които искат да изтъкнат центровете си за семинари, да насърчат активното участие в монашеския

живот, както и да предложат различни видове настаняване в съседни къщи и убежища.

Мрежата се управлява от управляващ директор и се състои от "съвет на директорите", съставен от екип от

абати, монаси и монахини от различните религиозни ордени и манастири в цяла Австрия. На годишното

заседание на борда се обсъждат въпроси като участие в панаири за пътувания, ангажиране в социални

медии, пресконференции, възможности за финансиране на съвместни дейности или интернет и (цифрови)

брошури.

Специалистите в областта на здравеопазването предлагат дни или седмици на гладно и всяко отстъпление /

общество живее с набор от различни жизнени стандарти, които посетителите и гостите са добре дошли да

преживеят. Освен точно установените времена за хранене, посетителите могат да посетят околността, да се

оттеглят в стаята си, да се присъединят към монашеските събития и т.н.

Тяхната социална медийна стратегия за популяризиране на всички тези дейности е поредица от

видеоклипове в YouTube, които са създадени във формат на интервю (вижте канала тук за повече), един

23


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

или два блога за пътуване с професионални влиятели годишно, редовни актуализации на социалните

медии и целевите страници за различни групи със специални интереси.

Общо има повече от 30 манастира в Австрия, две в Чешката република, а в момента и един в Унгария. За

повече информация, моля, проверете www.kloesterreich.at, както и страницата им във Facebook, с

понастоящем малко над 2 000 харесвания: www.facebook.com/Kloesterreich/!

24


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Най-добра практика " Religiana "

Изграждане на общност чрез приложение за религиозен

туризъм

Religiana е мобилна технологична услуга за обекти от религиозното наследство по мрежата FRH Европа,

мрежа, която защитава и популяризира богатото разнообразие от религиозно наследство в Европа. Тя има

за цел да предостави на гостите и посетителите на тези обекти на културно-историческото наследство

цифрова (многоезична) информация за религиозната сграда, нейната история, архитектура, подробности за

събитията, поклонници, и да изгради виртуални общности, както и да получи онлайн дарения.

Religiana е разработена от FRH в партньорство с национални и регионални партньори. За повече

информация, моля, разгледайте уеб сайта http://www.frh-europe.org/religiana/.

Екранна снимка на презентация от SlideShare за Religiana (пълното слайдшоу може да се види в следния

линк:www.slideshare.net/FRHEurope/religiana-mobile-technology-for-religious-heritage-sites-

69908739?ref=http://www.frh-europe.org/religiana/) © Elena Paschinger

25


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Дигитално разказване и маркетинг чрез социалните медии

Настоящата глава е глава за самоучение ръководена от обучението, включваща знания, придобити от

партньорството EUROPETOUR и дългогодишния им опит с "Дигиталното разказване и маркетинг чрез

социалните медии", както и добри практики, които да ви помогнат да разберете актуалните пазарни

тенденции. Взети са предвид специалните изисквания в селските райони.

Тя е структурирана според следните основни области на развитие:

• Природата на социалните медии: Как да общувате с вашите последователи, фенове, партньори в

мрежата и клиенти

• Управление на социалните медии в контекста на маркетинга на дестинации (вътрешен и външен)

• Разработване на продукти чрез разказване на истории

• Създаване на редакторски календари: Структурирайте публикуването на съдържанието си

• Разработване на стратегически партньорства чрез социални медии

• Синергии с дигитални инфлуенсъри / блогъри / лидери на общественото мнение

• Монетизация и мониторинг на резултатите от социалните медии

Всеки от горните ще бъде последван от кратко упражнение, предназначено да преразгледа и приложи

насоките към специфичните ви бизнес нужди.

Потърсете следния символ, който подсказва упражненията за вас:

Упражнение:

Преди да прочетете понататък, какво означават термините "Дигитално

разказване на истории" и "Маркетинг чрез социални медии" за вас?

Използвали ли сте някога някое от тези в ежедневните си бизнес

решения и/или маркетингови кампании?

Как самостоятелно прилагате понятието "разказване на истории" в

рекламите си, онлайн и офлайн?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

26


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Природата на социалните медии: Да общувате с вашите клиенти и

лидери на общественото мнение

Използването на социалните медии в туристическата индустрия непрекъснато нараства, тъй като

социалните медии се превърнаха във важен маркетингов инструмент. 13 Туристите планират пътуванията си

и събират информация чрез социални мрежи; те събират съвети от приятели и други виртуални контакти.

Социалните медии като маркетингов инструмент помагат на бизнесите да спестят разходи, да изграждат и

укрепват отношенията си и да комуникира с аудиторията си. Понастоящем повечето маркетингови

стратегии обхващат мерки, свързани със социалните медии. Основното предимство е да достигнем

клиентите в различни части на света и да получим обратна връзка в реално време, като използваме

минимални ресурси. Пътуващите в сферата на културния туризъм разчитат на информация, предоставена

от така наречените "пътуващи влиятели" (travel influencers), за да покажат автентичната страна на

посетената дестинация.

Мобилната индустрия предоставя много решения за подпомагане на взаимодействието между туризма и

социалните медии във всеки отделен етап от пътуването. След проучване на Expedia от 2014 г. 14 трима от

четирима пътници заявяват, че смартфоните играят решаваща роля в техния туристически опит и над 5% от

мобилните приложения, налични в магазина за приложения, са посветени на пътуването през 2015 г.

Налице са мобилни приложения и рамки за ИКТ ангажиращи пътници, когато посещават определено място

(т.е. музей, град, регион и т.н.). В същото време, тъй като „пътуващите влиятели“ станаха по-утвърдени,

много от тях изградиха висока степен на лоялност и ангажираност между своите последователи, които на

свой ред вземат сериозно техните мнения и насоки.

Следователно комуникацията с вашите (потенциални) целеви групи може да се осъществи и чрез

приемането на тези влиятелни лица в PR кампании, конкурси за дигитални разкази или други форми на

професионално сътрудничество. "Влиятелите" са сравнително нови на пазара и се считат за "лидери на

цифровите идеи" с широк обхват сред техните (често много специфични) целеви групи (влиятели =

потенциални гости и посетители!).

По-долу сме посочили няколко съвета за успешно онлайн публикуване и комуникация с вашите

последователи в социалните медии, вътрешни (т.е. ваши бизнес партньори и други мрежови институции)

или външни (т.е. потенциални и настоящи гости и посетители):

Иконографска настройка:

• Опитайте се да избегнете банални и очевидни изображения, както и "лъскави" и рекламни снимки;

• Снимките, споделени онлайн, трябва да представят ПРЕЖИВЯВАНЕТО, което туристите получават

при посещение на дестинацията, която се превръща в истински и активен социален контекст;

• Винаги давайте „кредит“ – кой какво е свършил

Текст

• Кратки и директни текстове, които не са твърде пълни с подробности;

• Не забравяйте да говорите с потребителите, както бихте говорели с приятел, но никога не губете

авторитет:

• Отговорете на всички ваши коментари с авторитет, дори и отрицателните;

• Поставете цялата информация в линковете, по-добре персонализирани;

• Използвайте редовна комуникация, която адресира и включва актуални теми.

27


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Незабавната комуникация и споделянето на изображения, т.е. чрез популярното приложение Instagram, е

широко разпространено използване на мобилни устройства, както се вижда тук в манастира Сан

Франциско в Монсамполо дел Тронто © Марке Туризъм

28


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Упражнение:

Как сте използвали социалните медии, за да общувате с вашите

последователи и/или бизнес партньори? Въз основа на това, което

откриете, опитайте да направите списък с предложения за бъдещи

подобрения, които да бъдат обсъдени с вашите връстници.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

29


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Управление на социалните медии в контекста на маркетинга на

дестинация

Освен това, пътниците имат възможност да пишат отзиви, да оставят коментари и да представят различни

възприятия за дестинации чрез безброй много сайтове за преглед и платформите за социални медии. В

резултат на това те се възползват от маркетинговите дейности, инициирани от компании, но също така се

включват в популяризирането и подобряването на самите туристически продукти и пакети, които

консумират. Освен това туристите се доверяват повече на други туристи, които са имали сходни

преживявания вместо хубави, привлекателни презентации на фирми от уеб сайтове, брошури, брошури,

телевизия и др.

Културните продукти и услуги, добре популяризирани и представени в медиите, стават стимул за туризма,

дават възможност на потребителите и помагат на предприемачите с промотиране и иновативни идеи. Това

е вярно както на вътрешно, така и на външно маркетингово ниво (вж. "Kreativ Reisen Österreich - Creative

Tourism Austria" като пример за най-добра практика в края на тази глава).

Следователно, социалните медии допринасят за подобряване на качеството на туристическите услуги и

обогатяват удовлетвореността на посетителите. Като бизнес в културния туризъм в селските райони, трябва

да използвате социалните медийни инструменти и интернет технологиите във вашите маркетингови

стратегии, за да останете конкурентоспособни на пазара, както и да се свързвате с вашите бизнес

партньори и клиенти. Един от най-популярните видове социални медии са блоговете, тъй като те силно

влияят върху вземането на решения на пътниците.

30


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Упражнение:

Как сте използвали социалните медии по време на пътуванията си

преди (както по отношение на проучванията преди пътуването,

търсене или предоставяне на действителна обратна връзка) и т.н.? И

как можете да използвате тези техники за вашия индивидуален бизнес,

общност или институция?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

31


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Развитие на продукти чрез разказване на истории в контекста на

дигитализацията

Тъй като има много конкуренти в маркетинга чрез социалните медии, дигиталната стратегия на вашия

бизнес трябва да включва много нива на сътрудничество. Най-важното е да овладеете изкуството да

работите с дигитални влиятели при причличането на нови посетители или клиенти и да увеличите

приходите за вашия бизнес.

В областта на цифровите технологии (Социалните медии) четирите P на класическия маркетинг ("Продукт,

Цена, Място, Промоция")(“Product, Price, Place, Promotion”) продължават да се изместват в полза на

четирите C: "Създаване, Пречистване, Свързване, Култура" (“Creating, Curating, Connecting, Culture.”.) Това е

отразено с промяната на парадигмата, която продължава да засяга не само маркетинга чрез социалните

медии или културния туризъм в селските райони, но и обществото като цяло. Основното понятие е, че

създаваме нещо, споделяме го, свързваме го, обменяме го, водим дискусии за него, вместо да се опитваме

да убедим хората за ползите от него с традиционната реклама.

По-скоро това е да позволите на вашите клиенти / гости / посетители / клиенти да преживеят вашия

продукт, да станат посланици за него и да ръководят собствените си дискусии / обратна връзка за него.

По-специално, дигиталното разказване на истории трябва да бъде:

• Живо и привлекателено

• От лична гледна точка

• Отнася се за целевата аудитория

• Пълно с емоции

• Използва блоговете като средство за диалог.

Пример за създаване на цифров сценарии в контекста на културния туризъм в селските райони:

#WieWirLeben http://stories.urlaubambauernhof.com

Чрез разказването на местни автентични истории за членовете си, Каринтия Фарм асоциация за празници

използва различни канали за цифрово разказване на истории за популяризиране на концепцията (hashtag)

#WieWirLeben, т.е. "The Way We Live"., т,е „Начина, по който живеем“

Екранна снимка на горепосочения уебсайт © Elena Paschinger

32


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Упражнение:

Опитайте се да измислите пример за всяка от "четирите C", Създаване,

Обучение, Свързване и Култура.

Кои теми са в основата на вашия цифров разговор?

Къде се свързвате с вашите клиенти / бизнес партньори и как? И каква

култура, т.е. език, изображения и т.н., използвате, за да стимулирате /

започнете да говорите за вашия бизнес?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

33


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Изборът на подходящите социални медийни канали за вашата

аудитория

Има много различни канали в социални медии, чрез които да се свържете с мрежата и да представите своя

бизнес, културна институция, мрежа или дестинация онлайн. Следващото е преглед на найразпространените

налични, като Ви насърчават да определите най-подходящите инструменти за вашия

бизнес:

• Facebook: Facebook е на повече от десет години и е може би най-мощният инструмент за социални

медии, въпреки скорошните притеснения за явната му комерсиализация. Особено силен е, когато

става въпрос за общуване с видеоклипове, снимки и събития, които веднага създават и привличат

аудитория за вашия продукт или услуга. Можете да направите страница във Facebook на вашия

бизнес / общност / мрежа и т.н., след като сте се регистрирали като личен потребител на

www.facebook.com. Друг важен аспект е присъединяването или създаването на групи от интереси

около вашия продукт, услуга или дестинация, като по този начин се превръщате в лидер на

общественото мнение и стимулирате дискусии между вашите връстници, последователи,

потенциални и съществуващи клиенти.

• Instagram: Instagram е фото-базирано приложение, налично за вашия смартфон, което отново

изисква да се регистрирате като бизнес или като личен акаунт. Той е визуално привлекателен и

работи чрез използването и разпространението на хаштагове (=ключови думи в социални

медийни), като #CreativeTravel #inCostaBrava. Всеки потребител, който пише тези ключови думи в

Instagram или в Google, вероятно ще намери цяла гама от изображения, свързани с конкретното

им търсене, като по този начин ще насърчи информацията за посетителите и пътуванията.

Избирайки "правилното" изображение, което да се публикува в името на вашата институция,

трябва да имате предвид, че конкретната картина трябва да бъде визуално привлекателна, да

излъчва послание и да стимулира дискусия между вашите последователи (т.е. хора, които следват

новините от акаунта на вашата институция). Можете също така лесно да интегрирате и покажете

своята feed за снимки Instagram на уебсайта си, като добавите чувство за действително споделяне

и участие в иначе възможно статична страница.

• Twitter: Twitter е услуга за кратки съобщения, ограничена до 280 знака на туит; тя отново разчита в

голяма степен на използването и функцията на хаштаговете, които управляват цели новинарски

фирми и кампании около тях. Както и при горепосочените канали за социални медии, Twitter може

да се превърне в много мощен инструмент за комуникация, особено когато се говори за

англоговорящи и нововъзникващи световни пазари.

• YouTube, Vimeo и други: YouTube, Vimeo и други видеопредаващи услуги са проектирани да качват

и споделят вашите собствени видеоклипове, като по този начин добавя "видеото" като важна

дигитална маркетингова тенденция към портфолиото на онлайн представянето на вашия бизнес.

Самият YouTube се казва, че е втората по големина търсачка в света след Google, което показва

колко силно е търсенето (и използването) на тези видове услуги. Можете лесно да вградите

видеоклипове от YouTube или Vimeo във вашия уеб сайт и да ги интегрирате с цялостната

информация за вашите социални медии и уеб дейности.

• Flickr: Flickr е друг уеб сайт за споделяне на снимки, който влияе силно върху резултатите от

търсенето в търсачките. Това означава, че като публикувате снимки, маркирани с името на

фирмата, продукта или местоназначението си, тези изображения ще се показват все повече в

резултатите от търсенето и ще доведат посетителите на уебсайта Ви, където можете да ги вградите.

34


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Допълнителното предимство на публикуването на снимки първо на Flickr и интегрирането им като

изображения или галерии на уебсайта Ви е, че те ще се появят големите търсачки, до други услуги

като Google или YouTube.

• Създаването на собствен блог е друга стратегия, разбира се. Можете да интегрирате всички

горепосочени канали и все още да бъдете домакин на собствената си дискусия на собствения си

уебсайт. WordPress е най-използваният в момента софтуер за блогове и настройването на блог

отнема по-малко от един час.

• Услуги на Google: Може да ви харесат или не, но Google предлага широка гама от услуги, които

могат да добавят значителна стойност към маркетинга ви в социалните медии. За да получите общ

преглед на това, което може да работи за вашата институция и вашия бизнес, можете да се

присъедините към един от безплатните семинари на Google, които се провеждат в цяла Европа.

Тези инструменти заслужават да бъдат взети под внимание: Google+ (за поддържане на връзка),

Google AdWords (рекламиране пред хора в момента, в който търсят това, което предлагате), Google

Analytics (инструмент за анализ на вашите медии) и Google Location Services (локализация върху

карти). Всички тези инструменти могат да увеличат вашият ранк в търсачките и да се свържат с

вашата конкретна информационна услуга и стил. Google+ напр. лесно се настройва, след като

имате профил в Gmail и перфектно се свързва с други уеб услуги на Google. Отнема по-малко от

един час.

35


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Упражнение:

Извършете кратък SWOT анализ (вижте EUROPETOUR Обучителен

Модул 3, Глава 2.1 под Методи за стратегически анализ за насоки как

да създадете SWOT анализ) на социалните канали, които използвате

или желаете да използвате за вашия бизнес.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

36


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Създаване на редакторски календари: Структурирайте публикуването

на съдържанието си, за да оформите стратегия

Структурирането на съдържанието, което създавате и споделяте онлайн, може да ви помогне да измерите

резултатите от своите цели и да ви освободи от натиска на "да публикувате нещо сега", да бъдете поразбираеми

по начина, по който представите и споделяте информация.

• За да "организирате, вдъхновявате и общувате", напомняйте си за важни дати като например

Световния ден на туризма / Международните дни на световното наследство и изградете стратегия

за съдържанието около него. Това помага да се извлече полза от често използваните хаштагове и

заявки за търсене на търсачките около тези дати.

• Като общо правило: Не мислете само какво да пишете, но и кога е най-добре да го публикувате.

• Календарите на Google са един от най-добрите налични инструменти, които можете да използвате,

в смисъл, че са бързи и лесни за използване.

• Стартирането на поредица от редовни функции, като например публикации в блогове, видео

постове, фотоконкурси и др., Ви позволява да поддържате график на публикуване и по-добър

цялостен преглед върху него.

• Всички изброени по-горе усилия ще ви помогнат да бъдете възприемани като много постратегически

и професионални по отношение на Вашите дигитални публикации. Те също така ви

помагат да обедините посланието си за марката и тона на гласа си между платформите, което ви

прави по-силен преговарящ и по-солиден за презентации пред/с други марки и партньори за

сътрудничество.

37


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Упражнение:

Изгответе редакционен календар на най-важното съдържание на

социалните ви медии (изображения, кратки съобщения, събития или

видеоклипове) в течение на следващите три до шест месеца.

Бъдете конкретни за това кой представя какво и кога, на кого (винаги

имайте предвид аудиторията, с която се занимавате, т.е. вътрешен

маркетинг / управление на взаимоотношенията с партньорите си и техните социални медийни профили,

както и външен маркетинг, т.е. комуникация с вашите последователи феновете = потенциални гости и

посетители).

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

38


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Работа с инфлуенсърите: Възползване от предимствата на

експертизите на социалните медии за вашия бизнес

Понякога всички горепосочени инструменти може да отнемат твърде много време, за да го направите

сами. В този случай например съвместно с местната организация за управление на дестинациите (DMO -

Destination Management Organization) или туристическия борд, може да обмислите съвместна работа с

водещи лидери в областта на дигиталните мнения, блогъри, експерти в социалните медии и т.н. Тези

дейности обикновено се извършват под формата на кампании , както и чрез средносрочни и дългосрочни

договори и ще трябва да се впишат в стратегията за туризма на вашия район. Финансирането може да бъде

осигурено от вашите местни туристически партньори, DMO, дори от Европейския съюз, който финансира

развитието на селските райони чрез подкрепата на най-съвременни технологии и маркетинг в социалните

медии (повече информация за това може да намерите в Обучителен модул 7 "Финансиране"

партньорството EUROPETOUR).

Допълнителни ресурси и статии в мрежата, например за такива форми на сътрудничество можете да

намерите тук: thesocialtravelsummit.com/think-tank.

Помощ по време на криза

Въздействието на туризма върху местния бизнес се усеща най-вече, когато посещенията в туризма паднат

внезапно след кризи като природни бедствия или терористични атаки. Разбираемо е, че различните кризи

изискват различни отговори. В непосредствена близост след кризата маркетингът в областта на туризма

обикновено се преустановява, тъй като ефектът му се губи зад масови новини. Освен това обсъждането на

криза изисква познаване на свързаните с това въпроси и грижи за обсъждането им, особено при

политически кризи.

Независимо от това, инфлуенсърите на пътуванията "на място" могат да бъдат реална помощ по време на

фазата на възстановяване. В тези времена ще се възползвате от работата си с пътуващите инфлуенсъри, с

които сте работили преди, защото те наистина познават вашия продукт и дестинация (това също така

подчертава значението на установяването на дългосрочни взаимоотношения). Следните ползи от работата

с дигитален пътуващ инфлуенсър след криза могат да бъдат направени:

• Пътуващите инфлуенсъри могат да предложат автентично лично свидетелство за реалната

ситуация в дестинацията.

• Те могат да предложат нов ъгъл, или дори противоположно мнение, което да бъдед отразено чрез

медиите.

• Те могат да бъдат особено полезни при "даване на глас" на по-малките дестинации, чиито власти

имат по-малък опит или влияние при оформянето на масовото медийно отразяване.

• Те имат голям опит в използването на социални медии и могат да окажат подкрепа на местните

фирми, които може да се нуждаят от тях.

Можете също така да прочетете повече за специфичните комуникационни умения за вашия бизнес в

EUROPETOUR Обучителен Модул 5, "Комуникация".

39


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Упражнение:

Прекарайте известно време в онлайн проучване на най-важните

участници в пътуването (YouTube, Facebook, блогове и т.н.) във вашия

(географски) район. Към кого можете да се обърнете за идеи за

сътрудничество? Какви други мрежи са налични?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

40


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Парична оценка и мониторинг на резултатите от социалните медии

Обсъждайки професионалните нови медийни отношения, въпросът за проследяването, мониторинга и

дейностите за осигуряване на приходи се появява. Маркетингът на социални медии не означава само

публикуване, но и слушане на аудиторията ви.

Най-важната цел на уеб маркетинга е "Конверсията", т.е. действието, което искате потребителите ви да

направят, когато посетят вашия уеб сайт, блог или профил в социалните медии. Това действие може да

бъде търсенето на информация, абонирането за определена услуга или покупка. Най-ценното е, че

конверсиите генерират данни за мониторинга.

Най-добра практика "gartenFESTWOCHENtulln"

Мониторинг на дейностите в социалните медийни

В този контекст може да бъде полезно да създадете така наречената "Социална

стена", показваща в реално време цялото съдържание, което е било създадено и публикувано, във всички

уебсайтове и социални медийни платформи след определен, предварително дефиниран hashtag: # gfwt17 в

този случай.

Сайтът може да бъде намерен тук: www.seejay.cloud/donau_niederoesterreich/gfwt17/

Снимка на началната страница на "gartenFESTWOCHENtulln", където всички публикации в социалните медии се

събират под хаштага # gfwt17 © Elena Paschinger

Тази кумулативна статистика / виртуално табло може да спомогне за проследяването на дейностите в

различни сектори и индустрии, както и за използваните медии, като видео, аудио, изображение или думи. В

края на кампанията (фестивалът продължи девет дни през юни 2017 г.), броят на посетителите се е

увеличил с над 200% в сравнение с предходната година до близо 11 000, вместо малко над 2 000.

41


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Причината е, че кумулативният обхват на всички извършени онлайн маркетингови дейности е

визуализиран тук, включително блогове, рекламни кампании на Google, маркетинг на бюлетини и др.

Упражнение:

В случай, че вече сте определили хаштаг за вашия бизнес, общност или

институция: Какво е името на главния ви хаштаг, както и как можете да

го използвате, за да изградите общност или да наблюдавате

резултатите от нея?

В случай, че все още не сте определили хаштаг: Как можете да

измислите един и кой може да ви помогне да съставите предложения?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

42


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Най-добри практики в социалните медии за културен туризъм в

Европа

В тази глава ще разгледаме примери, показващи различни мрежи за културен туризъм в селските райони в

цяла Европа, които използват разказването на истории и социалните медии като средство за разработване

на продукти. Всички те са кредитирани за тяхната степен на иновация, успех в мрежата и политики за

управление.

43


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

“Преживяването Каталуния“

"Преживяването Каталуния" е Facebook страница, създадена и управлявана от каталунски съвет за туризъм,

разположен в Барселона, Испания. Има и други европейски филиали в страни като Холандия, Англия или

Германия.

Този случай ще разгледа немското издание на "Преживяването Каталуния", разположено като физически

офис във Франкфурт и управлявано от (двуезичен) екип от професионалисти в социалните медии и

комуникационни експерти. Цялата комуникация се осъществява изрично на немски език. Впечатляващо е,

че целият екип е нает да управлява отговорите на всеки коментар, направен в диалоговия прозорец на

публикациите в Facebook - значима задача, като се има предвид броят на почти два милиона (!) абонати на

страница и буквално десетки, ако понякога не стотици, коментари към редовните постове. Тези публикации

се появяват между три до пет пъти седмично, по приятен и ангажиращ начин, препоръчвайки културни

фестивали, интересни места, видеоклипове и снимки, които да бъдат споделени от последователите.

Чувството за общество се постига без усилие и редовните посетители и фенове се насърчават да участват в

дейности за изграждане на общности, като награди, въпроси и отговори за местоназначението и т.н.

За допълнителна информация, моля, разгледайте “Catalunya Experience” Facebook page.

44


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Регион Марке в Италия

Официалният уебсайт www.turismo.marche.it е на разположение на десет различни езика. 1 Сайтът се

характеризира с шест различни теми или клъстери (Марке в синьо, Ролинг хълмовете и древни села, Геният

на Марке, Духовност и медитация, Паркове и активна природа, Направено в Марке) и други "по-малки"

теми за пътуване, като например семейството, бизнеса и т.н. Сайтът съдържа и секция, посветена на

местните оператори в туристическия сектор. Операторите, които са се абонирали за официалната база

данни на регион Le Marche, могат директно да публикуват офертите си на уебсайта, като празнични пакети

или специални оферти за почивка.

В съответствие с гореспоменатите основни клъстери има част от уеб сайта, където можете да изтеглите

шест безплатни мобилни приложения. Те са лесни за употреба и са пълни с интересна информация за

потребителите, като карти, маршрути и предложения, които могат да се използват офлайн (без връзка с

интернет).

Уебсайтът www.eventi.marche.it е посветен на всички събития, които се провеждат в Le Marche,

понастоящем достъпен само на италиански език. Туристите могат да планират ваканциите си в Марке с

Marche Advisor, онлайн инструмент за създаване на индивидуални маршрути през региона. Потребителите

трябва да отговорят на три прости въпроса: кога, къде и какво (интереси), за да се сздадат автоматично

редица възможни маршрути според посочените интереси.

Снимка: Типични занаятчийски дейности в регион Марке, Провинция ди Асколи, Пикно © Ruth Mezzolani /

Екип Социални Медии Марке

1

Цялата тази информация е предоставена от Ruth Mezzolani, която е част от екипа за социални медии в

регион Марче в Италия, и която управлява онлайн дейностите и отговаря от името на регион Marche.

45


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Стратегия за социалните медии

Екипът по социални медии на Fondazione Marche Cultura е създаден през 2012 г. и се състои от пет членове,

всеки от които се грижи за конкретни задачи:

• Мениджър на социалните медии, отговарящ за стратегията, акаунтите, управлението и контрола;

• Специалисти по социални медии, отговарящи за редакционните единици (съдържание,

програмиране), компютърната единица (SEO, SEM, индексиране и оптимизация) и творческата

единица (търсене на изображения, графики, електронно подаване).

Екипът на социалните медии управлява повече от 20 дейности в десет различни социални мрежи и два

блога (www.destinazionemarche.it - culturamarchelab.regione.marche.it), които наброяват 400.000

последователи на пет различни континента и достигат милиони потребители.

Освен това екипът на социалните медии е силно ангажиран с разпространението на цифрова грамотност и

популяризирането на обученията по цифрова грамотност в целия регион чрез семинари, работни срещи и

срещи, за изграждане на цифрова мрежа, способна да увеличи стойността на територията по правилен и

адекватен начин. В допълнение към онлайн дейностите, екипът подкрепя региона на Марке по време на

панаири, събития, изложби, срещи и всяка друга поискана дейност.

Основните онлайн дейности и управлявани профили са:

Facebook фен страница на италиански език Marche Tourism;

Facebook фен страница на английски Marche Tourism_EN;

Facebook фен страница на немски език Marche Tourism_DE;

Профил в Twitter на италиански език @marchetourism;

Twitter акаунт на английски @marchetourismen;

Профил в Instagram @marchetourism;

Брошури за региона на Марче на Issuu;

Марке видеоклипове на Youtube channel;

Хиляди снимки на Flickr и Pinterest акаунтите; както и Google+ .

Повече онлайн и офлайн проекти

• #marcheglass

"Marche Glass" е проект, популяризиран от Fondazione Marche Cultura и екипа по социални медии на Марке

през 2014 г. След онлайн състезание сред млади видео оператори и дизайнери, с цел създадаване на нов

видеоклип за популяризиране на региона Marche, #marcheglass беше избран сред други идеи тъй като

беше счетен за подходящ продукт за социална кампания. Няколко месеца след старта, бяха достигнати

повече от 919 000 души, което доведе до 618 000 визуализации и общо над 18 000 споделения във

Facebook. За повече информация, моля, вижте промоционалния видеоклип тук:

www.youtube.com/watch?v=2N1aGoukUTo.

• Photowalks

Какво е фоторазходка?

1. разходка с приятели, които обичат фотографията;

46


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

2. начин за свързване на офлайн с онлайн;

3. Редакционен проект.

In brief: It is a complex editorial project, which aims at involving a large public through online and offline activities.

The first step in this project was choosing destinations according to the ability to organise an exclusive but

repeatable tour (experiential tourism) with:

Накратко: Това е сложен редакционен проект, който има за цел да ангажира голяма публика чрез онлайн и

офлайн дейности. Първата стъпка в този проект беше изборът на дестинации според възможността да се

организира ексклузивна, но повторяема обиколка (туризъм на преживяванията) с:

• Професионални ръководства

• Welcoming organised plan;

• Рекламни материали;

• Експериментални дейности;

• Лесен достъп до интернет;

• Висока ангажираност на местния туризъм.

Снимка: Фото разходка с участието на жени в San Benedetto del Tronto, която се провежда в регион Марке

в Италия © Social Media Team Marche

Втората стъпка беше да се определи редакционния план, който се състои от:

47


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

• Графики за конкретни нужди;

• Институционална и промоционална комуникация преди издаването на събитието (прессъобщения,

уеб и социален маркетинг, публикуване във Facebook, карти и информация във Facebook);

• Пряк контакт с последователи и влиятели;

• Местни награди чрез фотоконкурс;

• Фоторазходка - половин ден, обикновено неделя сутрин, обиколка на града (основна точка на

интереси, опит, безплатна местна храна и дегустация на вино);

• комуникации след събитието (институционални и социални);

• Избор на снимки за конкурса от екипа на Социалните медии и местни теми;

• Церемония по връчване на наградите;

• Изложба.

Основните цели на тези дейности бяха:

• Увеличаване на уеб репутацията на дестинацията;

• Споделяне на опита с цифрови инструменти, създаващи нова информираност за туристически

цели;

• Създаване на локална мрежа от частни и обществени субекти;

• Откриване на нови начини за посрещане и създаване на уникални преживявания, които

туристите могат да запомнят и да споделят;

• Създаване на нови последователи за онлайн дейностите на дестинацията;

• Насърчаване на идеята за "активен туризъм".

Фоторазходките от 2015 са произвели повече от 38 милиона импресии, а през 2016 повече от 147 милиона!

48


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Kreativ Reisen Österreich - творчески туризъм Австрия

Kreativ Reisen Österreich - Creative Tourism Австрия е създадено през 2011 г. като сдружение за

популяризиране и изтъкване на творческите туристически оферти във всички девет австрийски провинции.

Тя работи в тясно сътрудничество с Австрийската национална туристическа служба, особено по отношение

на маркетинга на социалните медии, изграждането на мрежи и сътрудничеството.

Уеб сайтът www.kreativreisen.at отговаря на все по-мобилна база данни за потребители и продължава да

разпространява информационен бюлетин и маркетинг в социалните медии:

Снимка на началната страница на "Kreativ Reisen Österreich - творчески туризъм Австрия" © Elena Paschinger

49


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Предвид пазарния си фокус върху немскоезичните райони в Европа, все още не е добавен английски

превод. От самото начало сдружението "Kreativ Reisen Österreich" е иновативно в управлението на

значителен брой успешни инициативи за сътрудничество в областта на социалните медии, а именно:

Стратегия за социалните медии

Всяка седмица се публикуват няколко актуализации на www.facebook.com/kreativreisen, като се използва

нарастващата общност на Facebook, за да се подчертаят офертите на членовете и интересните национални

или международни събития. Освен това се използват Pinterest, Twitter, Flickr и други канали за социални

медии, въпреки че Facebook остава основният канал за изграждане на общности сред австрийската и

германската публика. Последното е преди всичко интересно за оптимизацията за търсачки (SEO), както и за

изграждането на кампании около награди, годишни събития или семинари за членове.

Блог Пътувания

Всяка година, поне веднъж или два пъти, се организират медийни конференции, преса или блог пътувания

за журналисти и дигитални влиятели, които желаят да получат опит в творческия туризъм в Австрия.

Финансирането се покрива от участващите институции, както и от местните и регионалните туристически

бордове, като ръководният екип предоставя експертен опит и контакти. Тези пътувания бяха много

успешни през годините и следват хаштага #KreativReisen #CreativeTravel #inAustria (последната се застъпва и

от Австрийския национален съвет по туризъм). Някои от тези резултати, включително видеоклипове и

разкази, направени от блогърите, могат да се видят тук: www.kreativreisen.at/social-media.

Блогърите по международно пътуване се събират на творческо готвене в Залцбург © Елена Пашжингер

50


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Instagram Takeover с @VisitAustria

Благодарение на доказаното си партньорство с Австрийския национален съвет по туризъм "Kreativ Reisen

Österreich - творчески туризъм Австрия" пое акаунта Instagram на националния туристически борд

(www.instagram.com/visitaustria, с над 141 000 последователи през септември 2017 г.) на два пъти през

пролетта на 2017 г .: Отразявайки събитието "Wein.Firn.Genuss" в планините Pitztal, Тирол, както и

фестивалът "Aufrettern" Щирски пролетен фестивал. Това стана чрез публикуване на "истории", кратки

видеоклипове на живо, ограничени до десет секунди, включително маркиране на сходни акаунти, събития

или участници в историята. Той осигури огромен обхват при всяка публикация, средно между 10 000 - 15

000 показвания, както и стотици коментари за живота на кампанията за два почивни дни.

51


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Упражнение:

От всички горепосочени примери за добри практики, представени погоре,

кой ви харесва най-много и защо? Кои елементи са найподходящи

за Вашия бизнес: Какво можете да приложите веднага и

къде все още имате нужда от помощ, за да достигнете до вашия пазар?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

52


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Допълнителна информация

Книги, брошури и статии

• Klein, Armin, Pröbstle, Yvonne, Schmidt-Ott, Thomas (Hg.): „Kulturtourismus für alle? Neue Strategien für

einen Wachstumsmarkt, 2017 (German publication on new strategies for the growing market of cultural

tourism)

• Paschinger, Elena: „The Creative Traveler’s Handbook“, Full Flight Press, 2015, giving practical, hands-on

tips and advice for creative travellers worldwide (available on Amazon)

• Drda-Kühn, Karin: “Take it or Leave it? Expectations, frustrations and gratifications of visitors at religious

heritage sites”, in: MM Nieuws, Dossier „Religious Heritage and Tourism“, 12/2016, www.mmnieuws.nl

(The article focuses on the expectations of visitors at religious heritage sites and gives recommendations

how to adapt to visitors’ needs there.)

• Drda-Kühn, Karin: “Kulturtourismus – Für den ländlichen Raum noch zu entdecken”, in:

Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) und Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg): “Starke Wirtschaft – Starke

Regionen. Gute Aussichten für das Land“, Mainz 2015 (The article shows the potential of cultural tourism

in rural areas. The whole book (in German only) can be ordered by E-MaiL.)

Social Media Guideline – Ein Leitfaden zum Umgang mit Social Media für touristische Partner in

Rheinland-Pfalz, 2014

• Drda-Kühn, Karin / Grönwaldt, Pirka Kathrin: “Kulturtourismus und Soziale Medien – Leitfaden für

Kommunen”, Bad Mergentheim 2013, ISBN 978-3-00-04454-7 (a German Social Media Guide on cultural

tourism for municipalities in rural areas: kultur-und-arbeit.de/veroeffentlichungen/broschueren )

• Drda-Kühn, Karin: „Regionalentwicklung und Kulturtourismus: ökonomisches Potenzial (kultur-

)touristischer Netzwerke für strukturschwache Räume“, in: Buschmann, Lara, Kolbitz, Lina Lisa (Hrsg.):

„Kulturtourismus im ländlichen Raum“, Begleitpublikation zum 1. Symposium im KLOSTERLAND,

veranstaltet durch KLOSTERLAND | Deutsch-Polnisches Klosternetzwerk, Berlin 03/2013; (a German article

on regional development and cultural tourisms in low density areas) . Download:

www.klosterland.de/Mediencenter

• Drda-Kühn, Karin / Marschall, Alexander: „Mut zum Experiment – soziale Netzwerke als Chance für den

Kulturtourismus im ländlichen Raum“, in: Christian Holst, Karin Janner, Axel Kopp: „Social Media im

Kulturmanagement“, Frechen 2011, S.303-311, ISBN 978-3-8266-9110-2 (a German publication on Social

Media in cultural management including cultural tourism)

Уеб линкове

• CULTUREWB culturwb.pmf.uns.ac.rs/wb-cultural-tourism/

CULTURWB се стреми към укрепване на развитието на културния туризъм в Сърбия, Босна и

Херцеговина и Черна гора, за създаване и усъвършенстване на стратегиите за развитие на

културния туризъм в тези страни, за решаване на важността и повишаване на осведомеността за

неговата ключова роля за опазване на богатата културна среда в региона и извън него.

• The Social Travel Summit & Think Tank Reports thesocialtravelsummit.com

Събитието "Социални пътувания", ежегодна конференцията, е мястото, където водещите световни

лидери в областта на онлайн пътуванията и лицата, вземащи решения в областта на пътуванията,

се срещат, за да споделят, научат и развият най-добри практики и успех в областта на

туристическия маркетинг и публикуването.

53


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

• VECTOR www.vector-tourism.net

VECTOR има мисията да дефинира професионален профил на "Мениджър на местоназначението"

(DM), който е в състояние да предложи стратегии, насочени към управление, подобряване и

популяризиране на дестинациите в интегрирана перспектива. Чрез използването на подхода за

създаване на OER (Отворен образователен ресурс) и прилагане на цялостна учебна програма по

DM, оценена и призната чрез системата ECVET, проектът VECTOR има за цел да има краткосрочно

и средносрочно / дългосрочно въздействие.

В този смисъл проектът има за цел да определи висококвалифициран професионален профил на така

наречения мениджър на дестинацията. Профил, който може да предложи стратегии, целящи да управляват,

подобряват и популяризират туристическите дестинации в интегрирана перспектива. На второ място, да се

разработи съвместна учебна програма, определяща минималните изисквания на курса в съответствие със

стандартите ECVET (резултати от обучението, единици на подхода на учебните резултати и т.н.), за да се

намали недостигът на квалифицирани специалисти в туристическия сектор. Моля, свържете се с

marco.scerbo@unifi.it, ако желаете да получите допълнителна информация.

54


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Партньорството EUROPETOUR: Овластяване на селските райони за

оползотворяване на потенциала на културния туризъм

EUROPETOUR е проект по "Еразъм +", който има за цел да даде възможност на селските райони да съберат

потенциала на културния туризъм, като вземат по-добри бизнес решения в контекста на все поконкурентен,

глобален и зрял пазар. Последният по-специално се отнася до факта, че пътуващите, т.е.

потребителите на продукти и услуги в сферата на културния туризъм, стават все по-разбиращи, т.е. са много

добре информирани и имат високи очаквания за продуктите / преживяванията Неспазването на тези

изисквания или очаквания ще доведе до загуба на пазарен дял. Ето защо е необходимо да се запознаете с

най-важните инструменти в управлението на социалните медии, да си сътрудничите с дигиталните

инфлуенсъри и да маркетирате себе си и вашия бизнес онлайн.

Началната страница на EUROPETOUR www.europetour.tips ви предоставя вдъхновяващ блог на теми за

културен туризъм, данни и анализи, обучителни материали и обучителни събития в европейските страни.

Снимка на началната страница "EUROPETOUR" © Елена Пашжингер

55


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Благодарности

Тези насоки са резултат от проекта EUROPETOUR и неговото специално партньорство. Създаването им се

ръководи от Елена Пашингер от Kreativ Reisen Österreich (Австрия) и Карин Дрда-Кун от Асоциацията

Култура и Работа (Германия). Партньорите на EUROPETOUR допринесоха със своята най-добра практика в

социалните медии и многобройни изменения:

• Lilian Grootwagers, Future for Religious Heritage, Belgium

• Stefan Beier / Lara Buschmann / Izabela Matusiak, City of Mysliborz / Klosterland network/ Germany-

Poland

• Lacramioara Beilic, Bukowina Tourism, Romania

• Tanja Seegelke / Sandra Holte, Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V., Germany

• Vincenzo Zenobi, Lorenzo Federiconi, Cecilia Gobbi, Ruth Mezzolani, Marche Region, Italy

• Pilar Bahamonde, SRECD, Region of Cantabria, Spain

• Wolfgang Eisenreich, E-C-C Verein fuer interdisziplinaere Bildung und Beratung, Austria

• Angela Ivanova / Wolfgang Kniejski, INI-Novation, Bulgaria

Екипът EUROPETOUR би искал да благодари на следните лица и институции, които допринесоха със своите

знания и съвети:

• Членове на културната туристическа мрежа KIRA в Северен Баден-Вюртемберг (Германия): www.kiratour.de

• Социални медийни екипи Marche, Fondazione Marche Cultura: www.marche.it

Партньорството EUROPETOUR (виж хората, изброени по-горе)

56


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Ресурси

Глобални уеб ресурси

• Мрежа за творчески туризъм: www.creativetourismnetwork.org

• Творчески туризъм Австрия www.kreativreisen.at/en

• Барселонски творчески туризъм www.barcelonacreativa.info

• Готвене в Барселона www.barcelonacooking.net

Сродни уебсайтове за пътувания (с допълнително внимание към културния туризъм)

• Couchsurfing www.couchsurfing.org

• AirBnB www.airbnb.com

• Tripadvisor www.tripadvisor.com

• Eat With A Local www.EatWithALocal.com

• Cookening www.cookening.com

57


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Референции

1

Bulgarisches Wirtschaftsblatt as of April 25, 2017: www.wirtschaftsblatt-bg.com/index.php?m=19987

2

26% of the respondents of the Flash Eurobarometer Tourism identified culture as the crucial factor for choosing

a holiday destination: European Commission, Brussels (2016): Flash Eurobarometer 432: „Preferences of Europeans

towards Tourism“ – based on data from 2015

3

Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT): „Qualitätsmonitor Deutschland Tourismus“, Results 2011/2012 (last

survey)

4

See http://www.europetour.tips/results/the-europetour-survey as of May 18th, 2017

5

See the German study on cultural tourism of 2016, which gives a much more differentiated picture:

http://www.kulturtourismusstudie.de

6

Poria Y., Butler R., Airey D. (2004); Links between Tourists, Heritage, and Reasons for Visiting Heritage Sites; in:

Journal of Travel Research; 43(1); pp. 19-28

7

Paschinger, Elena. 2015. “The Creative Traveler’s Handbook“. Toronto: Full Flight Press

8

Richards, Greg. 2013. “From culture to creativity?” In The Routledge Handbook of Cultural Tourism, edited by

Melanie Smith and Greg Richards, 297-303. New York: Routledge (Richards 2013, p. 299)

9

Walsh, Thomas. 2011. “Creative tourism.“ New Delhi: Discovery Publishing House (Walsh 2011, p. 97)

10

OECD. 2014. “Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism.“ OECD Publishing (OECD, p. 63-65)

11

Wikipedia; „Religious Tourism“; https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_tourism Access: 23 February 2017

12

Timothy D.J., Boyd S.W. (2003); Heritage Tourism; Harlow (UK): Pearson Education

13

Surugiu, Marius Razvan, and Surugiu, Camelia. 2015. „Heritage Tourism Entrepreneurship and Social Media“ In

Procedia – Social and Behavioral Sciences, 74-81. London: Elsevier Ltd.

14

The “2014 Expedia/Egencia Mobile Index” examines how mobile devices impact travel; see

viewfinder.expedia.com/news/2014-expedia-egencia-mobile-index/

58


Тренинг курс - Културен туризъм, Насоки за работа със социалните медии

в сферата на културния туризъм в селските райони

Контакт

За допълнителна информация, моля, свържете се с специалиста по социални медии на проекта

EUROPETOUR:

Elena Paschinger | Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria

Strassfeld 333, A-3491 Strass / Austria

Tel. + 43-664-34 29 413

Email: elena.paschinger@europetour.tips

Website: www.creativelena.com

EUROPETOUR се координира от немската асоциация „Култура и работа“ (Kultur und Arbeit eV), организация с

нестопанска цел, специализирана в създаването на бизнес възможности за културен туризъм в селските

райони:

Лице за контакт:

Dr. Karin Drda-Kühn

Goethestr. 10, D-97980 Bad Mergentheim / Germany

Tel. +49-7931-56 36 374, Fax +49-7931-99 27 31

Email: karin.drda-kuehn@europetour.tips

Website: www.kultur-und-arbeit.de

59

More magazines by this user