06.09.2018 Views

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny

Materiał zawiera scenariusze lekcji, fragmenty komiksów, wstęp historyczny do każdego komiksu.

Materiał zawiera scenariusze lekcji, fragmenty komiksów, wstęp historyczny do każdego komiksu.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

100-LECIE

ODZYSKANIA

NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ

MATERIAŁ METODYCZNY:

• scenariusze lekcji: języka polskiego,

historii, wiedzy o społeczeństwie

• fragmenty komiksów z publikacji

100 na 100. Antologia komiksu na

stulecie odzyskania niepodległości

• wstęp historyczny do każdego

komiksu

okiem

twórców

komiksu


UCZ

Z KULTURY!

wejdź na:

www.komiks100na100.pl

i dowiedz się więcej

Zaproś komiks

na swoje lekcje

17 komiksów historycznych przedstawiających odzyskanie

przez Polskę niepodległości i walkę o jej utrzymanie – opowiedzianych

przez cenionych autorów komiksów

Ponad 230 stron komiksu i tekstów, stworzonych z myślą

o edukowaniu słowem i obrazem

8 artykułów publicystycznych, opowiadających dzieje Polski

i komiksu, autorstwa wybitnych historyków, ekspertów oraz językoznawców

Wstępy historyczne do każdego komiksu

– gratka dla miłośników historii i nie tylko

W celu zamówienia publikacji skontaktuj się z konsultantem WSiP

lub infolinią (tel. 801 220 555) albo skorzystaj ze strony www.sklep.wsip.pl


język polski

RZECZPOSPOLITA

ZAKOPIANSKA

PRZEMYSŁAW KŁOSIN

RYSUNKI

Ukończył technikum ekonomiczne. Jest samoukiem, nigdy nie uczęszczał do żadnej

szkoły plastycznej. Od dziecka pasjonował się komiksami i chciał być rysownikiem. Kilkanaście

lat pracował jako ilustrator i animator w jednym z wydawnictw edukacyjnych. Jako autor komiksu

debiutował w antologii „Awantura 2.0”, do której napisał i narysował komiks science fiction

„Zaraza”. Głównie rysuje dla wydawnictw zagranicznych. Stworzył kilka komiksów oraz okładek

dla wydawnictwa Zenescope i od lat współpracuje z holenderskimi wydawnictwami Don Lawrence

Collection oraz ComicWatch. W wrześniu w Holandii i Beligii będzie miał premierę komiks

jego autorstwa „Jylland”, do scenariusza Bruno De Roover Moreau.

Rys historyczny

GRZEGORZ NIEWIADOMY

SCENARIUSZ

Studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu dziejów

i etnografii Podhala, historii malarstwa polskiego oraz historii

i krajoznawstwa Pomorza. Opublikował m.in. „Krajobraz

z Góralem. Tatry i Podhalanie w malarstwie polskim 1836–1945”

(Gdańsk 1995), „Stąd cały świat widać lepiej… Poronina historia

malownicza 1836–?” (Pelplin–Poronin–Gdańsk 2001),

„Trójmiasto. Przewodnik krajoznawczy”

(Gdynia 2003 i następne).

PAWEŁ NIEWIADOMY

SCENARIUSZ

Ukończył studia na kierunkach

filologia polska i historia oraz podyplomowe studia

z gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje jako historyk

w jednym z wydawnictw edukacyjnych. Jest autorem i współautorem

scenariuszy kilku sztuk teatralnych, m.in.: „Spotkanie z Autorem”,

„Operacja: pustynna gra”, „Prawy profil” i „Koci koci łapci” oraz

słuchowiska „Odysseus Geron” uhonorowanego nagrodą publiczności

na Festiwalu „Dwa Teatry” w 2015 r. Napisał także autorski dramat

„Cela”. W publikacji „100 na 100. Antologia komiksu na 100-lecie

odzyskania niepodległości” zadebiutował jako

scenarzysta komiksowy.

Pod koniec 1918 r. klęska państw zaborczych

w wojnie była nieunikniona. Rosja,

targana rewolucją i objęta wojną domową,

już w marcu podpisała układ pokojowy

z państwami centralnymi, oddając im

w praktyce kontrolę nad ziemiami polskimi.

Traktat brzeski nie uratował jednak

Niemiec – przegrana na froncie zachodnim

w drugiej bitwie nad Marną przekreśliła

definitywnie szansę na zdobycie

Paryża i ostateczne zwycięstwo.

W tej sytuacji 5 października rząd Rzeszy

ogłosił przyjęcie 14 punktów prezydenta

Wilsona, jako podstawy do rozmów

o zawieszeniu broni między Niemcami

a ententą. Wielonarodowościowe

Austro-Węgry także chyliły się ku upadkowi,

targane od wewnątrz dążeniami

niepodległościowymi zamieszkujących je

ludów. Aby ratować państwo, cesarz Karol

Habsburg planował przekształcenie monarchii

w związek niezależnych państw.

Działania te nie mogły już jednak pomóc,

czemu dał wyraz m.in. poseł Ignacy

Daszyński, który w parlamencie austriackim

głośno mówił o żądaniach niepodległościowych

Polaków.

W obliczu upadających potęg zaborczych

i jasnych deklaracji ententy, że

powinna powstać wolna i zjednoczona

Polska, Polacy w różnych częściach zaboru

austriackiego przystąpili do tworzenia

struktur przyszłego państwa. Ośrodkiem,

w którym niemal natychmiast rozpoczęto

działania, było leżące na uboczu wielkiej

polityki Zakopane. Ten podhalański kurort

już na przełomie XIX i XX w. stał się

jednym z ważniejszych centrów życia kulturalnego

Polaków oraz miejscem

wypoczynku i pracy wielu polskich artystów

i intelektualistów. Wśród z nich był

Stefan Żeromski.


fragmenty komiksu: język polski


fragmenty komiksu: język polski


fragmenty komiksu: język polski


fragmenty komiksu: język polski


scenariusz lekcji: język polski

Scenariusz lekcji: O CZASACH, W KTÓRYCH „HISTORIA ZACZĘŁA SIĘ

LICZYĆ NIE NA DNI, A NA GODZINY”

na podstawie komiksu RZECZPOSPOLITA ZAKOPIAŃSKA


-

▪-▪-


▪-


-


▪ -


▪-
-

▪-


▪-
. za-
▪-


-


-


-

-

-▪-

w razie


-


-

--

.

-
-

-

.


-

-

---

-

-


scenariusz lekcji: język polski-

najcu.s, c, zch

k-

-
-

-


ao

w-


-

-


-

-Eugène’a -

Pierre’a

wiersza--

-
--

-

-
?

-


▪-


-
-
-


język polski historia

PIERWSZA

KREW

Rys historyczny

MAREK SZYSZKO

RYSUNKI

Ukończył warszawskie

Liceum Plastyczne, następnie Akademię

Sztuk Pięknych w Warszawie – Wydział

Grafiki, specjalizacja: ilustracja książkowa.

Po studiach współpracował z magazynem

komiksowym „Relaks”. Ilustrował tam cykliczne

opowiadania historyczno-przygodowe,

np. „Tajemnicę kipu”, oraz album – „Dr Jekyll

i Mr Hyde”. Stworzył ilustracje do serii klasyki

młodzieżowej dla wydawnictwa Elipsa, do książek

edukacyjnych dla wydawnictw Nowa Era, WSiP,

Bellona, Podsiedlik-Raniowski (obecnie Publicat),

Demart oraz do bajek dla wydawnictw Wilga

i Podsiedlik-Raniowski. Projektował także ilustracje

dla czasopism „Claudia” i „Focus” oraz ilustrował

serie dodatków historycznych dla gazety

„Rzeczpospolita”. W 1988 r. uczestniczył

w wystawie komiksu polskiego na

festiwalu komiksu w Sierre

(Szwajcaria).

MICHAŁ DERLACKI

SCENARIUSZ

Ukończył Uniwersytet Warszawski.

Z zawodu jest historykiem. „Pierwsza krew”

to jego debiut komiksowy. Współpracował

z Markiem Szyszką jako ilustratorem przy

kilkunastu publikacjach edukacyjnych.

W obliczu nadchodzącej wojny 2 sierpnia 1914 r.

Józef Piłsudski za zgodą Austriaków, ogłosił mobilizację

podległych sobie formacji paramilitarnych.

W ciągu kilku dni w krakowskich Oleandrach zebrało

się kilkuset strzelców, ale pierwsza granicę

austriacko-rosyjską przekroczyła na furmankach

grupa siedmiu strzelców z patrolu ułańskiego pod

dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego.

Dokonali tego w cywilnych ubraniach, po czym

po przebraniu się w mundury mieli zaatakować

rosyjski posterunek mobilizacyjny w Jędrzejowie

i zdobyć potrzebne ułanom konie. Misja skończyła

się częściowym powodzeniem – Rosjanie, na wieść

o nadchodzących Polakach, uciekli, a ułani zdobyli

pięć koni. W ten sposób odrodziła się polska

kawaleria.

Trzeciego sierpnia Piłsudski ogłosił powstanie

Pierwszej Kompanii Kadrowej, która pierwsza

miała wyruszyć do Królestwa jako czołowa kolumna

formacji strzeleckich i zalążek przyszłego

Wojska Polskiego. Trzy dni później, 6 sierpnia,

ok. godz. 3.30 rano kompania pod dowództwem

Tadeusza Kasprzyckiego opuściła Oleandry i skierowała

się ku granicy rosyjskiej. Tworzyło ją blisko

160 strzelców, ochotników z różnych warstw

społecznych i o różnych poglądach, ale połączonych

chęcią walki o niepodległą Polskę.

Gdy kadrówka wkroczyła do zaboru rosyjskiego,

informowała o powstaniu w Warszawie

Rządu Narodowego i mianowaniu Piłsudskiego

„Komendantem całości polskich sił wojskowych”.

Informacja była fałszywa i miała ułatwić wzniecenie

antyrosyjskiego powstania. Piłsudski

świadomie odwoływał się do tradycji rządu powstańczego

z 1863 r., co czyniło strzelców niejako

spadkobiercami bojowników styczniowych, i jednocześnie

zdawał sobie sprawę, że wiadomość ta

mogła stać się ważną kartą przetargową w dalszych

kontaktach z Austriakami.

Plany Piłsudskiego załamały się, gdy 12 sierpnia

Kompania Kadrowa, wzmocniona kolejnymi

oddziałami strzeleckimi, wkroczyła do Kielc.

Żołnierzy przywitały zamknięte okiennice i obojętna,

a czasami wręcz wroga postawa ludności.

Oznaczało to, że Piłsudskiemu i jego wojsku nie

uda się wzniecić powstania. Trzeba było znaleźć

inną drogę do kontynuowania walki o Polskę.


fragmenty komiksu: historia


fragmenty komiksu: historia


fragmenty komiksu: historia


fragmenty komiksu: historia


scenariusz lekcji: historia

Scenariusz lekcji: PIERWSZA KOMPANIA KADROWA

na podstawie komiksu PIERWSZA KREW--

-▪-

-

▪-
▪-
-


▪ -


-

▪ -


-

--

-
-


wojskowego.-

-


-


okresu.

▪-kadrowej.

▪-


scenariusz lekcji: historia

sudskiego.


-▪--
-


▪-


▪-

-
-


-

-


-


-
-


-


wiedza o społeczeństwie

GŁOS

KOBIET

KATARZYNA BABIS

SCENARIUSZ I RYSUNKI

Ukończyła grafikę na Wydziale

Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie. Z zawodu jest

grafikiem i pracuje w branży związanej

z grami. Debiutowała w 2013 r. komiksem

„Tequila”. Tworzy komiksy satyryczno-

-polityczne dla amerykańskiego portalu

The Nib, współpracuje z Anją Rubik,

rysując komiksy do projektu #sexed.pl.

Pod pseudonimem Kiciputek publikuje

w internecie autorskie krótkie

formy komiksowe.

Rys historyczny

Jedną z pierwszych decyzji francuskiego

Zgromadzenia Narodowego po wybuchu rewolucji

francuskiej było ogłoszenie Deklaracji

praw człowieka i obywatela (26 sierpnia 1789).

Zawierała ona najważniejsze hasła, o które

chcieli walczyć Francuzi. Zostały w niej zapisane

zasady suwerenności narodu oraz prawa

jednostki do wolności, własności, bezpieczeństwa

i oporu wobec niesprawiedliwej władzy.

Dokument nie poruszał jednak kwestii niewolnictwa,

statusu ludzi bez majątku czy praw

kobiet. Dlatego, wzorując się na treści Deklaracji,

pisarka Olimpia de Gouges (1748–1793) przygotowała

i w 1791 r. wydała kolejny dokument –

Deklarację praw kobiety i obywatelki. Wystąpienie

działaczki zostało jednak zignorowane, ale

stało się początkiem walki kobiet o ich prawa,

w tym również prawa polityczne. Musiało bowiem

minąć prawie 100 lat, aby kobiety weszły

do parlamentów.

Pierwszym krajem, który przyznał wszystkim

kobietom powszechne prawo wyborcze,

była w 1893 r. Nowa Zelandia. Jej tropem poszła

wkrótce Australia (1902). W Europie jako pierwsze

prawa wyborcze otrzymały Finki (1906).

Wielkie Księstwo Finlandii wchodziło wówczas

w skład Cesarstwa Rosyjskiego, ale cieszyło się

znaczną autonomią, przejawiającą się m.in. prawem

do własnego, demokratycznie wybranego

parlamentu.

Proces emancypacji kobiet gwałtownie przyspieszył

w czasie I wojny światowej. Podczas

gdy miliony mężczyzn walczyły na frontach,

ich miejsce w administracji, w fabrykach, w kopalniach,

w policji i na kolei zajęły kobiety. Ich

wkład w gospodarkę wojenną okazał się bezcenny,

co dostrzeżono właściwie we wszystkich krajach

biorących udział w światowym konflikcie.

„Wojna obecna zrównała kobietę i mężczyznę”

– głosiła ówczesna prasa na całym świecie,

a efektem tej równości było przyznanie kobietom

praw politycznych po zakończeniu wojny.

Także w rodzącej się Polsce problem praw wyborczych

kobiet musiał zostać rozwiązany.


fragmenty komiksu: wiedza o społeczeństwie


fragmenty komiksu: wiedza o społeczeństwie


fragmenty komiksu: wiedza o społeczeństwie


fragmenty komiksu: wiedza o społeczeństwie


scenariusz lekcji: wiedza o społeczeństwie

Scenariusz lekcji: RÓWNOŚĆ PRAW WYBORCZYCH

na podstawie komiksu GŁOS KOBIET

-----


-


▪ -
▪-
▪ -

▪-
▪-
▪-▪ --▪-▪-

-


-

-


-


-

-
▪ -


-▪-

.

▪-


205

wstępy

historyczne

notki

biograficzne

artykuły

Na początku XX w., w wyniku porozumień polityczno-militarnych zawartych pomiędzy mocarstwami

Europy, zaborcy Polski po raz pierwszy od ponad 100 lat znaleźli się we wrogich sobie obozach. Ponieważ

działania wojenne miały się toczyć na ziemiach zamieszkanych przez Polaków, chcieli zdobyć przychylność

społeczeństwa polskiego dla siebie i swoich armii. Żadne z mocarstw nie zamierzało składać

wiążących deklaracji o odbudowie państwowości polskiej – nie leżało to w ich interesie – ale w odezwach

apelowano do Polaków o opowiedzenie się po jednej lub drugiej stronie. Ani Niemcy, ani Rosjanie

nie byli jednak zainteresowani powołaniem u swego boku polskich formacji wojskowych.

Inaczej wyglądała sytuacja na ziemiach zaboru austriackiego. W 1908 r. we Lwowie powstał Związek

Walki Czynnej (ZWC), patronujący formowaniu dwóch polskich organizacji paramilitarnych: Związku

Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa „Strzelec” w Krakowie. Faktyczne kierownictwo ZWC i formacji

strzeleckich znajdowało się w rękach Józefa Piłsudskiego. Zadaniem obu organizacji było przygotowanie

młodzieży do nadchodzącej walki o wolną Polskę. Oprócz strzelców, w Galicji działały również inne

ugrupowania paramilitarne, które z czasem także podporządkowały się Piłsudskiemu. Były to Polskie

Drużyny Strzeleckie, Drużyny Podhalańskie, Polowe Drużyny Sokoła oraz Drużyny Bartoszowe.

Działalność Piłsudskiego i jego strzelców spotkała się z przychylnym stanowiskiem Austriaków.

Liczyli oni, że w nadchodzącej wojnie Piłsudskiemu uda się wzniecić na ziemiach zaboru rosyjskiego

antyrosyjskie powstanie. Dlatego 2 sierpnia 1914 r. pozwolili mu na ogłoszenie mobilizacji oddziałów

strzeleckich i wysłanie 6 sierpnia do Królestwa Polskiego 1. Kadrowej Kompanii.

Krzysztof Budziejewski

RYSUNKI

Ukończył

studia historyczne

w Piotrkowie

Trybunalskim.

Z zawodu jest grafikiem

– zajmuje się głównie

ilustracją. Zadebiutował

serią „Rysiek i Królik”.

Jest autorem rysunków

do różnych publikacji,

m.in. „Joanna i Spółka”,

„Śmiertelna Misja

Rotmistrza Pileckiego”,

„Antologia Postapo”,

„Nędzole”.

Jerzy

Bralczyk

KOMIKS

MOJA OSOBISTA HISTORIIA KOMIKSU

Kiedy zaczynałem czytać książki, jednym z moich czytelniczych

zwyczajów, a może nawet obsesji, było to, żeby nie pominąć w lekturze

niczego, żadnego zdania czy słowa – niejednokrotnie wracałem

do przewróconej już kartki z myślą, że coś przeoczyłem. Było

w tym coś z zobowiązania wobec tekstu – był on dla mnie, ale i ja dla

niego. Kiedy zacząłem czytać (oglądać?) komiksy, moja obawa się

zwielokrotniła: nie byłem teraz pewien, czy oglądam (czytam?)

we właściwej kolejności. Ich linearna nieoczywistość (a może, czego

nie byłem pewien, oczywista nielinearność) frustrowała mnie

jako odbiorcę. Ale jednocześnie fascynowała. Świadomość lektury

tekstu była dla mnie naturalna – tu, przy kontakcie z komiksem,

nawet i dziś nie jestem pewien, który prosty czasownik oddaje

najlepiej moją aktywność poznawczą, i zastanawiam się, co mam

powiedzieć: „czytam” czy „oglądam”...

Witold Tkaczyk

SCENARIUSZ

Założyciel

wydawnictwa

Zin Zin Press,

w którym opublikował

kilkadziesiąt komiksów

historycznych

z najnowszych dziejów

Polski. Do kilku z nich

sam napisał scenariusze.

Realizuje też komiksy

na zamówienie innych

wydawców, instytucji

państwowych

i samorządowych

oraz firm

prywatnych.

Profesor nauk

humanistycznych,

językoznawca (język

mediów, reklamy

i polityki), wykładowca

m.in. w Instytucie

Dziennikarstwa

Uniwersytetu

Warszawskiego, członek

Rady Języka Polskiego.

Ceniony felietonista

oraz autor programów

telewizyjnych i radiowych

popularyzujących

wiedzę o współczesnym

języku polskim.

Twórca ogólnopolskich

dyktand oraz wielu

publikacji naukowych

i popularnonaukowych.

Odznaczony m.in. Krzyżem

Oficerskim Orderu

Odrodzenia Polski (1998).

Ale – czytam. Albo oglądam. I mam do niego stosunek, by tak

rzec, nieokreślony. Z różnych przyczyn się to bierze: z tych właśnie

wymagań orientacyjnych, które mi stawia; z ambiwalencji kulturowej

– czy wysoka, czy niska to kultura; z ideologicznego dziedzictwa;

wreszcie z niepewności co do zamierzonego sposobu działania

– w słowie coś komicznego, w wyniku działania niezupełnie...

Najczęściej już w dzieciństwie obok zakresu znaczeniowego

poznawanych słów dostajemy ich konotacje, często związane

z ocenami, często z emocjami. Kiedy poznałem słowo „komiks”,

łączyło się ono w mojej świadomości z czymś niby gorszym,

ale i atrakcyjnym. Wiadomo było, że coca-cola jest napojem ideologicznie

obrzydliwym, ale jej zachodniość kusiła. A guma do żucia...

I te nazwy miały budzić w nas niechęć do zachodniej zgnilizny.

W podstawowym (właściwie do dziś) słowniku języka polskiego,

pod redakcją Witolda Doroszewskiego, z połowy ubiegłego wieku,

nie ma hasła „komiks” w liczbie pojedynczej – jest hasło „komiksy”.

Już ta liczba mnoga, jak to czasem bywa, daje pewien odcień deprecjonujący,

a hasło brzmi tak: „historyjki obrazkowe opatrzone

tekstem, zwykle o charakterze sensacyjnym lub humorystycznym

i bardzo niskim poziomie artystycznym, zamieszczane w czasopismach

lub wyświetlane przez telewizję (zwłaszcza amerykańską)”.

W słownikach rzadko powinny się pojawiać oceny, tu jednak ocena

jest wyraźna. I cytat ilustrujący znaczenie: „Tandetne melodie

amerykańskie wtargnęły wraz ze szmirą hollywoodzką i komiksami

do życia francuskiego”.

Odwracanie znaków i stawianie zachwytu tam, gdzie niegdyś

było potępienie, jest zjawiskiem towarzyszącym dezideologizacji

i zmianom ideologicznych identyfikacji, ale w pokoleniach

34

119

17 komiksów historycznych

1. Henryk Jerzy Chmielewski TYTUS, ROMEK I A’TOMEK OBCHODZĄ 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Z WYOBRAŹNI PAPCIA CHMIELA NARYSOWANI 2. Marek Szyszko (rys.), Michał Derlacki (scen.) PIERWSZA KREW 3. Janusz

Wyrzykowski (rys.), Paweł Chmielewski (scen.) PADEREWSKI W BIAŁYM DOMU 4. Artur Chochowski (rys.), Robert Zaręba (scen.)

UPADEK ZABORCÓW 5. Zbigniew Kasprzak (rys.), Tomasz Kołodziejczak (scen.) PIERWSZA LEKCJA 6. Tomasz Niewiadomski (rys.),

Maciej Parowski (scen.) JESZCZE RAZ W POLSCE 7. Berenika Kołomycka (rys.), Paweł Niewiadomy (scen.) SZCZYPIORNIAK

8. Przemysław Kłosin (rys.), Grzegorz Niewiadomy, Paweł Niewiadomy (scen.) RZECZPOSPOLITA ZAKOPIAŃSKA 9. Jacek Michalski

(rys.), Maciej Jasiński (scen.) LISTOPADOWE DNI 10. Aleksandra Czubek-Spanowicz (rys.), Grzegorz Janusz (scen.) POCIECHA

DUCHOWA 11. Krzysztof Budziejewski (rys.), Witold Tkaczyk (scen.) NIESPOKOJNA PODRÓŻ MISTRZA 12. Katarzyna Babis GŁOS

KOBIET 13. Andrzej Łaski (rys.), Grzegorz Janusz (scen.) GRA O GRANICE 14. Andrzej O. Nowakowski (rys.), Maciej Jasiński (scen.)

W OSTATNIEJ CHWILI 15. Bogusław Polch (rys.), Maciej Parowski (scen.), Wojciech Bem (tusz) POD RADZYMIN I Z POWROTEM

16. Jacek Przybylski (rys.), Daniel Gizicki (scen.) GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 17. Paweł Zych (rys.), Bartosz Sztybor (scen.) OSTATNI SKOK

8 artykułów

1. Jerzy Kochanowski WYBOISTA DROGA DO NIEPODLEGŁEJ 2. Jerzy Bralczyk KOMIKS 3. Jerzy Szyłak KRÓTKA

HISTORIA KOMIKSU HISTORYCZNEGO 4. Adam Rusek GRZEŚ, WALEK I HANYS, CZYLI JAK GALICJANIN,

POZNANIAK I ŚLĄZAK DZIELNIE WALCZYLI O POLSKIE GRANICE 5. Witold Tkaczyk BAWI, UCZY, PRZYPOMINA

6. Maciej Parowski KOMIHISTORESEJ. SZTUKA, JĘZYK, NAMIĘTNOŚĆ, EDUKACJA 7. Janusz Morbitzer O INNOWACJI

W EDUKACJI W KONTEKŚCIE KULTURY OBRAZU I KOMIKSU 8. Wojciech Birek KOMIKS I EDUKACJA

Zamów na:

www. sklep.wsip.pl

Dodatkowa publikacja do pracy z uczniami.

Pomysł na lekcje okolicznościowe i rocznicowe.

Ciekawa lektura w czasie wolnym.


Jerzy Garlicki

Prezes Wydawnictw

Szkolnych i Pedagogicznych S.A.

Komiksowy hołd na 100-lecie

odzyskania niepodległości


Wybitni rysownicy, scenarzyści, historycy, językoznawcy oraz

badacze komiksu stworzyli niepowtarzalne dzieło, aby uczcić

stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na 232 stronach za pomocą siedemnastu komiksów historycznych

przedstawiono wydarzenia kluczowe dla odzyskania i utrzymania

przez Polskę niepodległości. Publikacja wzbogacona została o osiem

wyjątkowych i nigdzie niepublikowanych dotąd artykułów.


Projekt realizowany w ramach obchodów

stulecia odzyskania niepodległości

Partner główny wydania

Partner edukacyjny

Partnerzy

wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!