statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Slika 27-Delež poslovnih subjektov po skupinah, Sevnica 31.3.2018

6%

14%

21%

4%

2%

Gospodarske družbe in zadruge

Samostojni podjetniki posamezniki

53%

Pravne osebe javnega prava

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava

Društva

Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti

Vir: Ajpes

99

More magazines by this user