statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 64-Deleži po občinah v Posavju, Gospodarske družbe leta 2010, 2013, 2015

Deleži po občinah v Posavju

Gospodarske družbe

Število družb Število zaposlenih Dodana vrednost na

zaposlenega (v EUR)

Leto 2010 2013 2015 2010 2013 2015 2010 2013 2015

Bistrica ob Sotli - - 13 - - 46 - - 23.083

Brežice 431 499 570 2.327 2.191 2.320 32.869 35.802 37.657

Kostanjevica na 27 30 35 488 528 565 24.335 23.328 24.540

Krki

Krško 436 499 514 4.286 4.261 4.415 49.790 58.940 56.629

Radeče - - 68 - - 439 - - 22.244

Sevnica 210 235 251 2.205 1.994 2.121 23.115 23.328 30.626

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Tabela 65-Deleži po občinah v Posavju, Samostojni podjetniki leta 2010, 2013, 2015, 2017

Deleži po občinah v Posavju

Samostojni podjetniki

Št. podjetnikov Število zaposlenih Dodana vrednost na

zaposlenega (v EUR)

Leto 2010 2013 2015 2017 2010 2013 2015 2017 2010 2013 2015 2017

Bistrica ob Sotli - - 40 41 - - 23 27 - - 32.044 27.148

Brežice 864 830 737 671 724 675 668 631 24.119 31.303 32.244 30.397

Kostanjevica na 77 78 68 57 65 66 70 75 25.066 30.063 33.095 29.960

Krki

Krško 902 908 801 711 922 735 688 735 21.350 29.682 32.964 29.858

Radeče - - 112 104 - - 74 66 - - 35.463 34.924

Sevnica 667 645 564 503 829 517 517 516 24.251 34.627 34.894 33.191

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

102

More magazines by this user