statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Sredstva Posavje (v

tisoč EUR)

Tabela 66-Gospodarska moč regije v primerjavi s Slovenijo 2014, 2015

delež Posavja v

%

Gospodarska moč regije v primerjavi s Slovenijo

Število

zaposlenih v

Posavju

Delež Posavja

v %

Celotni prihodki v

Posavju (v tisoč EUR)

Delež Posavja v

%

Leto 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

GD 2.644.083 2.687.781 2,9 1,9 9.153 9.905 2,1 2,2 2.691.688 3.251.716 3,4 4,0

SP 156.984 160.618 4,6 4,8 1.935 2.040 4,6 5,0 209.340 216.171 4,3 4,6

GD – gospodarske družbe; SP – samostojni podjetniki

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Tabela 67-Gospodarske družbe po velikosti, Sevnica-Slovenija 2014,2015

Gospodarske družbe po velikosti

Velikost družbe Posavje Slovenija

Leto 2014 2015 2014 2015

velike 1,0% 1,0% 1,0% 0,9%

srednje 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%

male 3,9% 4,0% 3,6% 3,6%

mikro 93,8% 93,7% 94,3% 94,4%

SKUPAJ 1.345 1.451 63.590 65.214

Vir: Gospodarska zbornica Slovenija

103

More magazines by this user