statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 68-Primerjava kazalnikov gospodarjenja 2014, 2015

Kazalniki profitabilnosti in Gospodarske družbe Samostojni podjetniki

učinkovitosti

Leto 2014 2015 2014 2015

Celotna gospodarnost

1,02 1,02 1,076 1,069

poslovanja

Delež prodaje na tujih trgih v

56,6 62,7 11,6 13,7

%

Dobičkovnost prodaje 0,027 0,025 0,08 0,074

Donosnost sredstev ROA 2,44 1,76 0,108 8,81

Donosnost kapitala ROE 3,7 2,67 15,66 14,44

Prihodki od prodaje na

287.737 323.086 108.154 105.913

zaposlenega (v EUR)

Dodana vrednost na

46.285 43.152 34.012 33.302

zaposlenega (v EUR)

Stroški dela v dodani

53,9 57,3 48,3 49,5

vrednosti v %

Neto čisti poslovni izid na

6.986 7.036 7.645 6.934

zaposlenega (v EUR)

Stroški dela na zaposlenega 24.960 24.722 16.415 16.483

(v EUR/leto)

Bruto mesečna plača na

zaposlenega (v EUR)

1.492 1.486 961 964

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

104

More magazines by this user