statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 72-Glavni kazalci poslovanja samostojnih podjetnikov Posavja v letu 2015

Ime Vrednost Indeks 2015/2014

Število podjetnikov 2.322 92,3

Število zaposlenih pri podjetniku 2.040 107

Prihodki v EUR 216.113.851 105,9

Odhodki v EUR 202.078.377 106,3

Podjetnikov dohodek v EUR 15.734.055 103,2

Negativni poslovni izid v EUR 1.585.263 115,2

Dodana vrednost v EUR 67.952.515 106,6

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

Tabela 73-Regije-Bruto domači proizvod 2013, 2014

STATISTIČNE

REGIJE

BDP

2013

Struktura

v %

BDP

2014

Struktura

v %

BDP na prebivalca 2013 BDP na prebivalca 2014

V EUR

Indeks

ravni

SLO=100

V EUR

Indeks

ravni

SLO=100

Pomurska 4,0 3,8 12.191 69,5 12.367 67,8

Podravska 12,9 12,9 14.465 82,4 14.945 82,6

Koroška 2,8 2,8 13.886 79,1 14.485 80,1

Savinjska 11,4 11,5 15.837 90,2 16.455 90,9

Zasavska 1,3 1,2 10.972 62,5 10.886 60,2

Posavska 2,9 2,9 15.147 86,3 15.409 85,2

Jugovzhodna

6,6 6,6 16.672 95,0 17.379 96,1

Slovenija

Osrednjeslovenska 37,3 37,2 24.845 141,6 25.329 140,0

Gorenjska 8,4 8,7 14.958 85,2 15.833 87,5

Notranjsko-kraška 1,8 1,8 12.240 69,7 12.965 71,7

Goriška 5,2 5,2 15.865 90,4 16.371 90,5

Obalno-kraška 5,4 5,3 17.328 98,2 17.645 97,5

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

108

More magazines by this user