statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

Tabela 74-Gospodarske družbe Posavja po velikosti 2014 in 2015

Skupaj Velike Srednje Majhne + mikro

Leto 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Število

1.345 1.451 13 15 18 18 1.314 1.418

družb

Sredstva (v

tisoč EUR)

2.644.083 2.687.781 1.945.870 1.931.342 227.490 249.305 470.724 507.134

Čisti

prihodki od

prodaje (v

tisoč EUR)

Število

zaposlenih

2.633.520 3.200.233 1.933.294 2.380.300 247.412 303.988 452.813 515.947

9.153 9.905 2.827 3.031 1.835 1.977 4.490 4.898

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije

110

More magazines by this user