statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

7.3 GOSPODARSTVO OBČINE

Tabela 75-Rezultati poslovanja gospodarskih družb s sedežem v občini Sevnica v letu 2017

DRUŽBE

ZAPOSLENI

PRIHODKI

SKUPAJ

ČISTI PRIHODKI

OD PRODAJE

TEMELJNI PODATKI

(zneski v tisoč EUR)

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA

TUJEM TRGU

ODHODKI

SKUPAJ

VREDNOST AKTIVE

NA DAN 31. 12. 2017

DODANA VREDNOST

IZGUBA NA SUBSTANCI

VELIKOST DRUŽB

Mikro Majhne Srednje Velike

SKUPAJ

število 216 33 7 1 257

delež 84,0 % 12,8 % 2,7 % 0,4 % 100,0 %

število 426 705 940 233 2.305

delež 18,5 % 30,6 % 40,8 % 10,1 % 100,0 %

znesek 35.515 70.099 108.907 21.931 236.451

delež 15,0 % 29,6 % 46,1 % 9,3 % 100,0 %

znesek 34.576 68.004 104.275 21.103 227.958

delež 15,2 % 29,8 % 45,7 % 9,3 % 100,0 %

število družb 43 21 7 1 72

znesek 7.081 8.754 87.039 14.455 117.328

delež 6,0 % 7,5 % 74,2 % 12,3 % 100,0 %

znesek 34.139 67.704 101.637 18.948 222.428

delež 15,3 % 30,4 % 45,7 % 8,5 % 100,0 %

znesek 36.993 55.962 80.850 64.301 238.106

delež 15,5 % 23,5 % 34,0 % 27,0 % 100,0 %

število družb 169 33 7 1 210

znesek 12.272 22.052 33.672 8.386 76.382

delež 16,1 % 28,9 % 44,1 % 11,0 % 100,0 %

indeks

2017

2016

112 99 117 94 108

število družb 36 0 0 0 36

znesek 254 0 0 0 254

delež 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

indeks

2017

2016

368 - - - 368

111

More magazines by this user